Kraft Heinz Company: Arvoluku

Päivitetty 2.11.2019. Arvolukupisteissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Fuusioituneen yhtiön tulostiedot on julkistettu vuodesta 2015 alkaen. Tästä syystä esimerkiksi osinkohistoriassa on tehty kompromissi siten, että ”Osinkoa maksettu yli 15 vuotta” kohdasta on annettu piste Heinz:n osinkohistorian perusteella. Pistettä ei kuitenkaan annettu kohdasta ”Vuotuinen osinko on kasvanut joka vuosi ainakin 10 vuoden ajan”.

KRAFT HEINZ COMPANY2.11.2019 | 32,61 USD
10
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Talousmentor-arvoluku

Talousmentor-arvoluku koostuu 30 eri kriteeristä, jotka on esitelty Arvoluku-sarjassa. Voit ladata PDF-version siitä täältä: talousmentor-arvoluku.pdf. Kriteerit ovat luonteeltaan yritysanalyysin tarkistuslista, joten pelkästään pisteiden perusteella ei pidä tehdä päätöksiä osakkeiden ostosta tai myynnistä.

Tyyppi
1
Yritysriski 1: Toimitusjohtajan toimiaika yli 4 vuotta tai hän ja edeltäjän yhteensä yli 7 vuotta
Bernardo Hees (Heinz:n puolelta) 2013-2019, Miquel Patricio 2019-
1
Yritysriski 2: Omistajalähtöinen toimintatapa
3G ja Berkshire Hathaway omistavat yhdessä suuren osan yhtiön osakkeista. Ei pistemenetystä, koska oletettavasti nämä ajavat omistajalähtöistä toimintatapaa
0
Yritysriski 3: Yrityksen maine
Ei pistettä: Yhtiöllä on Q1-Q2 aikaan suuria ongelmia kirjanpidon ja raportoinnin kanssa.
0
Yritysriski 4: Yrityksellä ei ole meneillään rakennemuutosta tai suurta fuusiota
Ei pistettä: Fuusion osalta työsarkaa vielä riittää
0
Yritysriski 5: Yritys ei ole riippuvainen keskeisestä (yli 10% osuus) asiakkaasta
Ei pistettä: Myynnistä n. 20 % menee Walmartille sekä viiden suurimman asiakkaan osuus USA:n myynnistä on noin 50 %.
1
Yritysriski 6: Markkina-arvo on yli 5 Mrd dollaria
Markkina-arvo on 39,9 Mrd dollaria
1
Yritysriski 7: Osakevaihto on yli 1 miljoonaa dollaria päivässä
0
Tuloskehitys 1: Nykyhetken liikevaihto on 4 % suurempi kuin kahden edellisen vuoden liikevaihto
Ei pistettä: Liikevaihto on laskenut -1,9 %
0
Tuloskehitys 2: Nykyhetken liikevaihto on 30 % suurempi kuin 7 vuoden takainen liikevaihto
Ei pistettä: Liikevaihto on laskenut -12,8 %
1
Tuloskehitys 3: Voitollinen tulos ainakin 7 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 7 vuotena
Voitollinen tulos 7 vuotena.
0
Tuloskehitys 4: Nykyhetken nettotulos on 4 % suurempi kuin kahden edellisen vuoden nettotulos
Ei pistettä: Nettotulos kääntynyt tappiolliseksi
0
Tuloskehitys 5: Nykyhetken nettotulos on 30 % suurempi kuin 7 vuoden takainen nettotulos
Ei pistettä: Tulos on kääntynyt tappiolliseksi
0
Tase 1: Liikearvon määrä on alle 20 % taseen loppusummasta
Ei pistettä: Liikearvoa on 34,8 %
0
Tase 2: Liikearvon 25 prosentin alaskirjaus pitää tuloksen edelleen voitollisena
Ei pistettä: Nettotulos olisi alaskirjauksen jälkeen noin -12 853 miljoonaa dollaria tappiollinen
0
Tase 3: Tulos olisi voitollinen vaikka korkotaso nousisi 1,5 prosenttiyksikköä
Ei pistettä: Nettotulos olisi korkotason nousun jälkeen noin -4 356 miljoonaa dollaria tappiollinen
0
Tase 4: Yritys pystyisi maksamaan korolliset velkansa käteisellä sekä max 5 vuoden nettotuloksella
Ei pistettä: Velkojen lyhennyksen jälkeen velkaa jäisi jäljelle 47 679 miljoonaa dollaria
1
Tase 5: Gearing on ollut alle 100 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Gearing on ollut alle 100 prosenttia 5 vuotena tarkasteluaikana
1
Tase 6: Omavaraisuusaste on ollut yli 40 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Omavaraisuusaste on ollut yli 40 prosenttia 5 vuotena tarkasteluaikana
0
Tase 7: ROE on ollut yli 15 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Ei pistettä: ROE ei ole ollut yli 15 prosenttia yhtenäkään vuotena tarkasteluaikana
0
Tase 8: ROI on ollut yli 10 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Ei pistettä: ROI on ollut yli 10 prosenttia vain 1 vuotena tarkasteluaikana
0
Voitonjako 1: Osakkeiden lukumäärä on sama tai pienempi kuin 5 vuoden takainen
Ei pistettä: Osakkeiden lukumäärä on nousussa
1
Voitonjako 2: Osinkoa on maksettu joka vuosi yli 15 vuoden ajan
Heinz:n puolelta osinkoa maksettu ainakin vuodesta 2000 alkaen
0
Voitonjako 3: Vuosittainen osinko on ollut edellisvuoden osinkoa suurempi jokaisena vuotena viimeisen 10 vuoden ajan
Ei pistettä: Tilikauden 2019 osinko laski -36%
0
Voitonjako 4: Vuosittainen osinko on kasvanut yli 4 % jokaisena vuotena viimeisen 5 vuoden ajan
Ei pistettä: Tilikauden 2019 osinko laski -36%
0
Voitonjako 5: Osinkoa on maksettu jokaisena 4 viime vuotena ja keskimääräinen osingonmaksusuhde on ollut alle 70 % tänä aikana
Ei pistettä: Osinkosumma 8,90 dollaria, nettotulossumma negatiivinen
1
Osakkeen hinta 1: PB on alle 1,70
PB-luku on 0,77
0
Osakkeen hinta 2: 7 vuoden keskimääräisellä nettotuloksella laskettu PE on 7 – 25 välillä
Ei pistettä: PE7 = 42,0
0
Osakkeen hinta 3: 3 vuoden keskimääräisellä nettotuloksella laskettu PE on 7 – 20 välillä
Ei pistettä: PE3 = negatiivinen
0
Osakkeen hinta 4: Ennustevuoden nettotuloksella laskettu PE on 7 – 16 välillä
Ei pistettä: PE = 16,6
1
Osakkeen hinta 5: Seuraavan 12 kk:n ennustettu osinko tuottaa yli 2,5 prosentin osinkotuoton
Osinkotuotto on 4,9 % – seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,60 USD
10 YHTEENSÄ – Maksipisteet 30

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus