Kraft Heinz Company: Arvonmääritys

Päivitetty 2.11.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 2.11.2019: 32,61 USD

Laskennan parametrit

Kraft Heinz Company on raportoinut tätä kirjoittaessa raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Kraft Heinz Company: Ennusteet).

Tulosta on oikaistu alkuvuoden aikana tehdyillä alaskirjauksilla, jotka ovat olleet yhteensä 1,2 miljardia dollaria. Lisäksi tuloksesta on oikaistu yhtiön saama noin 240 miljoonan dollarin myyntivoitto.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 2 400 1 753 647
EPS 1,962 1,433 0,529
Oikaistu EPS 2,761
Osinko 1,600 1,200 0,400
Oma pääoma 51 673
Oma pääoma/osake 42,251

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 2,2 prosenttia (USA:n 30v laina), betana 1,0x sekä oman pääoman riskilisänä 5,55 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

Olen vuonna 2020 maksettavan osingon asettanut manuaalisesti 1,60 dollariin. Tätä myöhempien vuosien osingot ovat mallin mukaisia.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 7,75%   2,2% +1,0*5,55% + 0,0%
Osakkeita 1 223 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 0,79%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,08%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 58,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 2,13%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,75 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,75 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,75 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

khc-kaanteinenarvonmaaritys-q32019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 87,32 77,76 43,04 32,61 32,61 32,61 32,61 32,61
Nettotulos 3 416 3 941 -10 192 2 400 3 404 3 431 3 458 3 485
Muutos % 94,0% 15,4% 41,8% 0,8% 0,8% 0,8%
EPS 2,79 3,21 -8,36 1,96 2,78 2,81 2,83 2,85
PE 31,3 24,2 16,6 11,7 11,6 11,5 11,4
Osinko 2,350 2,450 2,500 1,600 1,600 1,614 1,627 1,640
Osinkotuotto 2,7% 3,2% 5,8% 4,9% 4,9% 4,9% 5,0% 5,0%
Oma pääoma 46,96 53,80 42,47 42,38 43,56 44,75 45,95 47,16
P/B 1,86 1,45 1,01 0,77 0,75 0,73 0,71 0,69
ROE 5,9% 6,4% -17,3% 4,6% 6,5% 6,4% 6,2% 6,1%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (32,61 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,75 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 2,4 miljardia dollaria ja tämän jälkeen noin 3,4 ja 3,5 miljardia dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus