Kraft Heinz Company: Arvonmääritys

Päivitetty 12.5.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 12.5.2020: 29,33 USD

Laskennan parametrit

Kraft Heinz Company on raportoinut tätä kirjoittaessa raportoinut Q1/2020 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Kraft Heinz Company: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 2 325 378 1 947
EPS 1,900 0,309 1,591
Osinko 1,600 0,400 1,200
Oma pääoma 51 009
Oma pääoma/osake 41,674

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,5 prosenttia (USA ja muu maailma keskimäärin), betana 1,0x sekä oman pääoman riskilisänä 5,30 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 6,80%   1,50% +1,0*5,30% + 0,0%
Osakkeita 1 224 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 1,11%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,06%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 75,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,00%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 6,80 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (7,80 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (5,80 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

HUOM! Kaaviosta on jätetty pois vuoden 2018 nettotulos (-10,2 Mrd USD) ja EPS (-8,36 USD), jotta lähivuosien kehityskäyrät erottuisivat paremmin.

khc-kaanteinenarvonmaaritys-q12020

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 77,76 43,04 32,13 29,33 29,33 29,33 29,33 29,33
Nettotulos 3 941 -10 192 1 935 2 325 2 351 2 377 2 403 2 430
Muutos % 15,4% 20,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1%
EPS 3,21 -8,36 1,58 1,90 1,92 1,94 1,96 1,99
PE 24,2 20,3 15,4 15,3 15,1 14,9 14,8
Osinko 2,450 2,500 1,600 1,600 1,600 1,440 1,456 1,473
Osinkotuotto 3,2% 5,8% 5,0% 5,5% 5,5% 4,9% 5,0% 5,0%
Oma pääoma 53,80 42,47 42,28 42,06 42,39 42,89 43,39 43,91
P/B 1,45 1,01 0,76 0,70 0,69 0,68 0,68 0,67
ROE 6,4% -17,3% 3,7% 4,5% 4,5% 4,6% 4,6% 4,5%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (29,33 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 6,80 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 2,33 miljardia dollaria ja tämän jälkeen noin 2,35 ja 2,38 miljardia dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus