Kraft Heninz Company: Ennusteet

Päivitetty 21.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

khc-kvartaalituloslaskelma-q42019b

Näkymät

Kraft Heinzin näkymät vuodelle 2020 on koottuna oheiseen tulosesityksen kalvoon:

khc-outlook2020-q42019
Kuva: KHC Q4/2019 tulosesitys (s. 16). http://ir.kraftheinzcompany.com/static-files/6fe8aa45-17f7-4400-a9c7-6a2188bea348

Tuon perusteella vuoden 2020 lähtötaso vuoteen 2019 nähden on

  • liikevaihto laskee -3 %
  • EBITDA laskee -460 M USD
  • Veroaste on 22 %

Näiden lisäksi normaali liiketoiminnan kehitys.

Arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Kraft Heinz raportoi liikevaihdon sekä oikaistut EBITDA-luvut USA:n, Kanadan, EMEA (Eurooppa, Lähi-Itä, Afrikka) sekä muun maailman osalta. Kraft Heinz Company: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2017 alkaen.

USA on yhtiön suurin segmentti ja se vastaa noin 70 – 75 prosenttisesti koko konsernin liikevaihdosta ja EBITDA:sta.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

TAULUKKO POISTETTU

USA:ssa vuoden 2019 liikevaihto laski 2 prosenttia, missä laskua selittää myyntimäärien lasku, joka on syönyt yhtiön tekemien hintojen korotuksien hyödyt.

Myös Kanadassa liikevaihto (-13 %) laski reippaasti Q3/2019 myydyn juustoliiketoiminnan johdosta. Se vaikuttaa negatiivisesti siten myös H1/2020 lukuihin.

EMEA (-6,1 %) ja Muun maailman (-14,3 %) myynti on laskenut selvästi vuoden 2019 aikana. Valuuttakurssien vastatuuli selittää tästä merkittävää osaa. Tämän lisäksi yhtiö on myynyt toimintojaan, joka näkyy nyt liikevaihdon laskuna.

EBITDA-ennuste

Yhtiö raportoi oikaistut EBITDA-luvut, joiden perusteella olen koonnut oheisen taulukon laskelman. Taulukkoon olen koonnut segmenttikohtaiset EBITDA-luvut sekä näistä lasketun konsernin EBITDA:n ja marginaalin. Tuloslaskelma sisältää poistot (DA) sekä fuusioon ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut, joiden arvioin olevan mielenkiintoisia tässä yhtiön tilanteessa. Näin olen saanut lopulta liiketuloksen.

TAULUKKO POISTETTU

Vuoden 2019 EBITDA laski lähes 14 prosenttia, missä laskuvauhti hieman helpotti H2:n aikana. Mutta sekin oli vielä ihan reipasta noin 7 – 8 prosentin laskettelua. Hyvää oli se, että Q4:lla sekä USA että EMEA:n tuloskehitys kääntyivät nousuun.

Yleisesti ottaen kannattavuutta rasittaa laskeva myynti ja myydyt liiketoimet sekä samaan aikaan nousevat raaka-aineiden, tuotannon ja jakelun kulut. Lisäksi yhtiö tekee investointeja kannattavuuden parantamiseksi, mikä nyt näkyy kulutason nousuna. Myös kansainvälisen kaupan tullit ja vastatullit painavat yhtiön kannattavuutta.

Liiketulosennuste

Poistojen määrä on edellisillä kvartaaleilla ollut noin 240 – 255 miljoonaa dollaria, joten tästä syystä tein vuoden 2020 ennusteen 255 miljoonan dollarin kvartaalierillä. Fuusio yms. kulujen arvioin olevan noin 120 miljoonaa dollaria koko vuonna.

Yhtiö kertoo, että se jatkaa toimintojen uudelleenjärjestelyitä, joten merkittäviä alaskirjauksia voi tulla vielä vuodelle 2020. Taseessa on liikearvoa noin 35,5 miljardia dollaria, joten siinä mielessä isojakin alaskirjauksia voi tulla tulevina vuosina.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

TAULUKKO POISTETTU

Yhtiön rahoituskulut ovat nousseet velkaisuuden kasvun myötä, joten sen takia korkea kulumerkintä. Yhtiö kertoi, että koko vuoden veroaste olisi noin 22 prosenttia.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten valmisruokayhtiöiden liiketoiminta kehittyy jatkossa USA:ssa? Pystyykö yhtiö kääntämään liikevaihto- ja etenkin kannattavuuskehityksen lähivuosien aikana?
  • Kustannustaso on ollut nousussa, joten miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
  • Kraft Heinz:lla on velkaa noin 29,2 miljardia dollaria. Seuraako yhtiö Campbell:n jalanjälkiä ja aloittaa isot toimintojen uudelleenjärjestelyt kannattavuuden parantamiseksi ja velkaisuuden laskemiseksi?

Arvioin, että yhtiö joutuu seuraamaan Campbell:n jalanjälkiä ja tekemään isot uudelleenjärjestelytoimenpiteet. Tästä johtuen en ole tehnyt vuosien 2021 – 2022 ennusteita.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus