Kraft Heninz Company: Ennusteet

Päivitetty 10.8.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

HUOM! Kraft Foods ja H.J. Heinz Company fuusioituivat vuonna 2015 muodostaen Kraft Heinz Company:n. Tästä syystä vuoden 2015 lukujen vertailukelpoisuus on heikko.

khc-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät

Kraft Heinz ei antanut näkymäarviotaan.

Yhtiöllä on vaikeuksia tuottaa virallisia tulosraportteja ja esimerkiksi Q1/2019-raportti (10-Q) on vielä tätä kirjoitettaessa jäänyt julkaisematta. Tässä on käytetty yhtiön epävirallisia 8K-raportin lukuja, jotka yleensä pitävät yhtä 10-Q raportin kanssa.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Kraft Heinz raportoi liikevaihdon sekä oikaistut EBITDA-luvut USA:n, Kanadan, EMEA (Eurooppa, Lähi-Itä, Afrikka) sekä muun maailman osalta. Kraft Heinz Company: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2015 alkaen.

USA on yhtiön suurin segmentti ja se vastaa noin 70 – 75 prosenttisesti koko konsernin liikevaihdosta ja EBITDA:sta.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
USA 17 900 4 787 4 400 4 511 4 202 18 122 4 810 4 431 4 513 4 368
Muutos (%) -1,2% -0,5% -0,7% 0,0% -3,8% -0,6% 1,1% 1,8% -1,9% -3,3%
Kanada 2 125 595 520 560 450 2 173 600 525 564 484
Muutos (%) -2,2% -0,8% -1,0% -0,7% -7,0% -0,2% 1,9% -5,6% -4,7% 10,0%
EMEA 2 450 625 575 643 607 2 718 692 634 707 685
Muutos (%) -9,9% -9,7% -9,3% -9,1% -11,4% 5,1% -0,6% -2,5% 9,8% 15,1%
Muu maailma 2 775 703 680 692 700 3 255 789 793 906 767
Muutos (%) -14,7% -10,9% -14,2% -23,6% -8,7% 5,5% -0,9% 9,8% 13,7% -0,3%
YHTEENSÄ 25 250 6 710 6 175 6 406 5 959 26 268 6 891 6 383 6 690 6 304
Muutos (%) -3,9% -2,6% -3,3% -4,2% -5,5% 0,7% 0,7% 1,7% 0,8% -0,3%

USA:ssa alkuvuoden liikevaihto laski Q1:llä -3,8 prosenttia, mutta piti pintansa Q2:lla. Pitkään haasteena ollut hintojen lasku jatkui, missä osa hintojen laskusta liittyi raaka-aineiden hintojen laskuun (mm. kahvi), joka siirtyy helposti myyntihintoihin. Myyntimäärät jäivät hieman vertailukaudesta. Tein vuoden toisen puoliskon ennusteet hienoisesti laskeviin liikevaihtolukemiin.

Kanadassa alkuvuoden 2019 liikevaihto laski -3,6 prosenttia, missä valuuttakurssien vaikutus oli edelleen merkittävää (noin -4 prosenttiyksikköä). Myös Kanadassa hintataso oli laskussa, mutta siellä myyntimäärät ovat kasvussa. Tein myös Kanadan loppuvuoden 2019 liikevaihtoennusteet hienoiseen nousuun.

EMEA (-10,2 %) ja Muun maailman (-16,8 %) myynti on laskenut selvästi alkuvuoden 2019 aikana. Valuuttakurssien vastatuuli selittää tästä suurta osaa (EMEA: -6,1 % ja Muu maailma: -12,7 %). Tämän lisäksi yhtiö on myynyt osia toimintojaan, joka näkyy nyt liikevaihdon laskuna.

Orgaanisesti EMEA:n myynti laski -2,6 prosenttia ja Muun maailman kasvoi +0,6 prosenttia. Saksassa ja Ranskassa yhtiön kauppaneuvottelut ovat venyneet, mikä on osaltaan laskenut näiden maiden myyntimääriä. Tein vuoden 2019 ennusteet niin, että alueiden myynti jatkaa voimakasta laskuaan myös vuoden toisella puoliskolla. Myynti pysyisi kuitenkin alkuvuoden tasolla.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteenani on siten 24,5 – 25,5 miljardia dollaria. Liikevaihto laskisi -3,9 prosenttia vuodesta 2018.

EBITDA-ennuste

Yhtiö raportoi oikaistut EBITDA-luvut, joiden perusteella olen koonnut oheisen taulukon laskelman. Taulukkoon olen koonnut segmenttikohtaiset EBITDA-luvut sekä näistä lasketun konsernin EBITDA:n ja marginaalin. Tuloslaskelma sisältää poistot (DA) sekä fuusioon ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut, joiden arvioin olevan mielenkiintoisia tässä yhtiön tilanteessa. Näin olen saanut lopulta liiketuloksen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
EBITDA -> EBIT
USA 4 675 1 191 1 100 1 251 1 133 5 218 1 249 1 176 1 401 1 392
Muutos (%) -10,4% -4,6% -6,5% -10,7% -18,6% -11,2% -15,9% -16,4% -8,7% -3,7%
Kanada 525 136 125 143 121 608 157 144 173 134
Muutos (%) -13,7% -13,4% -13,2% -17,3% -9,7% -4,4% -1,3% -9,4% -8,5% 3,9%
EMEA 625 156 155 171 143 724 171 165 206 182
Muutos (%) -13,7% -8,8% -6,1% -17,0% -21,4% 7,6% -1,7% -7,8% 13,2% 31,9%
Muu maailma 400 97 100 102 101 635 130 148 213 144
Muutos (%) -37,0% -25,4% -32,4% -52,1% -29,9% 7,6% -8,5% 10,4% 25,3% 0,0%
Muut konsernierät -250 -61 -55 -67 -67 -161 -33 -39 -44 -45
YHTEENSÄ 5 975 1 519 1 425 1 600 1 431 7 024 1 674 1 594 1 949 1 807
Muutos (%) -14,9% -9,3% -10,6% -17,9% -20,8% -8,4% -14,0% -13,8% -4,4% -1,1%
Marginaali 23,7% 22,6% 23,1% 25,0% 24,0% 26,7% 24,3% 25,0% 29,1% 28,7%
DA -1 000 -258 -255 -253 -234 -919 -240 -245 -235 -199
Fuusio yms. kulut -125 -36 -35 -19 -35 -319 -85 -35 -100 -99
Muut kulut -1 450 -121 -135 -594 -600 -16 006 -15 485 -240 -272 -9
YHTEENSÄ 3 400 1 104 1 000 734 562 -10 220 -14 136 1 074 1 342 1 500

Alkuvuoden 2019 kannattavuus on jatkanut H2/2018 alkanutta voimakasta tuloslaskuaan niin, että H1/2019 EBITDA on laskenut lähes -20 prosenttia. Ja kaikkien alueiden tuloslasku on ollut merkittävää.

Kannattavuutta rasittaa laskeva myynti ja samaan aikaan nousevat raaka-aineiden, tuotannon ja jakelun kulut. Lisäksi yhtiö tekee investointeja kannattavuuden parantamiseksi, mikä nyt näkyy kulutason nousuna. Myös kansainvälisen kaupan tullit ja vastatullit painavat yhtiön kannattavuutta.

Tein loppuvuoden 2019 EBITDA-ennusteet pitkälti alkuvuoden kehitystä seuraten. Näin sain EBITDA-ennusteeksi 5,5 – 6,5 miljardia dollaria ja marginaaliksi tuli 23,7 prosenttia. Tämä olisi selvästi edellisvuotta alhaisempi (27,0 %), joten kannattavuuden suhteen yhtiöllä riittää vielä tekemistä.

Liiketulosennuste

Poistojen määrä nousi vuonna 2018 noin 250 miljoonaan dollariin per kvartaali. Tästä syystä tein vuoden 2019 poistoennusteet -250 miljoonan dollarin luvuilla. Fuusio yms. kulujen arvioin olevan -35 miljoonaa dollaria per kvartaali loppuvuoden aikana.

Yhtiö kertoo, että se jatkaa toimintojen uudelleenjärjestelyitä, joten alaskirjauksia vuodelle 2019 tulee suhteellisen varmasti. Alkuvuoden muut kulut ovat olleet 1,2 miljardia dollaria, jossa suuri osa on erilaisia alaskirjauksia ja muita kertaluontoisia eriä. Taseessa on liikearvoa noin 36,0 miljardia dollaria, joten siinä mielessä isojakin alaskirjauksia voi tulla tulevina vuosina.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteenani on siten 0,0 – 4,0 miljardia dollaria eli isoa skaalaa selittää yhtiön epävarma tilanne.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 3 400 1 104 1 000 734 562 -10 220 -14 136 1 074 1 342 1 500
Rahoituskulut (netto) -1 275 -318 -320 -316 -321 -1 284 -325 -326 -316 -317
Muut kulut 725 92 120 133 380 183 -13 71 35 90
Tulos ennen veroja 2 850 878 800 551 621 -11 321 -14 474 819 1 061 1 273
Verot -725 -205 -200 -103 -217 1 067 1 846 -201 -308 -270
Vähemmistö yms 0 -2 1 1 62 59 2 1 0
Nettotulos 2 125 671 600 449 405 -10 192 -12 569 620 754 1 003

Rahoituskulut nousivat vuoden 2018 aikana noin -325 miljoonaan dollariin per kvartaali. Tein vuoden 2019 ennusteen noin -325…-350 miljoonan dollarin kvartaaliluvuilla. Veroja arvioidessa käytin noin 24 – 26 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain -1,0…+3,0 miljardia dollaria, missä isoa arvoaluetta selittää yhtiön vaikea tilanne sekä arvioinnin hankaluus.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten valmisruokayhtiöiden liiketoiminta kehittyy jatkossa USA:ssa? Pystyykö yhtiö kääntämään liikevaihto- ja etenkin kannattavuuskehityksen lähivuosien aikana?
  • Kustannustaso on ollut nousussa, joten miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
  • Kraft Heinz:lla on velkaa noin 31,3 miljardia dollaria. Seuraako yhtiö Campbell:n jalanjälkiä ja aloittaa isot toimintojen uudelleenjärjestelyt kannattavuuden parantamiseksi ja velkaisuuden laskemiseksi?

Arvioin, että yhtiö joutuu seuraamaan Campbell:n jalanjälkiä ja tekemään isot uudelleenjärjestelytoimenpiteet. Tästä johtuen en ole tehnyt vuosien 2020 taikka 2021 ennusteita.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset