Kraft Heninz Company: Ennusteet

Päivitetty 23.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

HUOM! Kraft Foods ja H.J. Heinz Company fuusioituivat vuonna 2015 muodostaen Kraft Heinz Company:n. Tästä syystä vuoden 2015 lukujen vertailukelpoisuus on heikko.

khc-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät

Yhtiö arvioi, että vuonna 2019 liikevaihdon orgaaninen kasvu olisi positiivista, johon valuuttakurssien vaikutus olisi noin -3…-4 prosenttia.

Oikaistu EBITDA olisi noin 6,3 – 6,5 miljardia dollaria ja Q1/2019 oikaistu EBITDA laskisi yli -10 prosenttia (”high-teens decline”).

Yhtiö kiihdyttää pääomarakenteen tervehdyttämistä mm. myymällä toimintoja vähentääkseen varsin korkeaa velkaisuutta.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Kraft Heinz raportoi liikevaihdon sekä oikaistut EBITDA-luvut USA:n, Kanadan, EMEA (Eurooppa, Lähi-Itä, Afrikka) sekä muun maailman osalta. Kraft Heinz Company: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2015 alkaen.

USA on yhtiön suurin segmentti ja se vastaa noin 70 – 75 prosenttisesti koko konsernin liikevaihdosta ja EBITDA:sta.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
USA 18 250 4 850 4 450 4 550 4 400 18 122 4 810 4 431 4 513 4 368
Muutos (%) 0,7% 0,8% 0,4% 0,8% 0,7% -0,6% 1,1% 1,8% -1,9% -3,3%
Kanada 2 200 600 550 575 475 2 173 600 525 564 484
Muutos (%) 1,2% 0,0% 4,8% 2,0% -1,9% -0,2% 1,9% -5,6% -4,7% 10,0%
EMEA & muu maailma 5 800 1 500 1 400 1 500 1 400 5 964 1 481 1 422 1 609 1 452
Muutos (%) -2,7% 1,3% -1,5% -6,8% -3,6% 5,0% -0,9% 3,6% 11,4% 6,3%
YHTEENSÄ 26 250 6 950 6 400 6 625 6 275 26 259 6 891 6 378 6 686 6 304
Muutos (%) 0,0% 0,9% 0,3% -0,9% -0,5% 0,7% 0,7% 1,6% 0,7% -0,3%

Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi vain hieman (+0,7 %) ja oli 26,3 miljardia dollaria.

USA:ssa liikevaihto kasvoi nyt toista kertaa peräkkäin eli tätä aikaisempi ainakin 6 kvartaalia kestänyt liikevaihdon lasku on saatu käännettyä. Haasteena on kuitenkin edelleen hintojen lasku ja esimerkiksi Q4:lla hinnat laskivat -2,8 prosenttia. Myyntimäärien nousu kompensoi tämän vaikutuksen. Tein vuoden 2019 ennusteen hienoisesti nousevaan liikevaihtoon.

Kanadassa vuoden 2018 liikevaihdon kehitys oli heilahteleva, missä valuuttakurssien vaikutus oli merkittävää (noin -4 prosenttiyksikköä). Myös Kanadassa hintataso oli laskussa, jota sielläkin kasvavat volyymit kompensoivat. Tein Kanadan vuoden 2019 liikevaihtoennusteen myöskin hienoiseen nousuun.

Olen yhdistänyt EMEA ja Muun maailman tiedot, sillä yhtiö siirsi joitain toimintoja näiden välillä, joten aikaisempien kvartaalien tiedot eivät enää olleet vertailukelpoisia. Vuoden 2018 liikevaihdon hyvä kehitys kääntyi -1 prosentin laskuun Q4:lla. Tähän valuuttakurssien vaikutus oli huomattava (EMEA: -4,3 ja Muu maailma: -12,6 prosenttiyksikköä). Tein vuoden 2019 ennusteet niin, että valuuttakurssit vaikuttavat edelleen negatiivisesti myyntiin H1:llä, mutta tasaantuvat sitten vuoden toisella puoliskolla.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteenani on siten 26,0 – 26,5 miljardia dollaria. Liikevaihto pysyisi edelleen viimeisten vuosien tasolla.

EBITDA-ennuste

Yhtiö raportoi oikaistut EBITDA-luvut, joiden perusteella olen koonnut oheisen taulukon laskelman. Taulukkoon olen koonnut segmenttikohtaiset EBITDA-luvut sekä näistä lasketun konsernin EBITDA:n ja marginaalin. Tuloslaskelma sisältää poistot (DA) sekä fuusioon ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut, joiden arvioin olevan mielenkiintoisia tässä yhtiön tilanteessa. Näin olen saanut lopulta liiketuloksen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
EBITDA -> EBIT
USA 4 700 1 200 1 100 1 250 1 150 5 279 1 264 1 201 1 432 1 382
Muutos (%) -11,0% -5,1% -8,4% -12,7% -16,8% -11,5% -16,3% -16,2% -8,0% -5,6%
Kanada 575 150 135 165 125 613 163 144 172 134
Muutos (%) -6,2% -8,0% -6,3% -4,1% -6,7% -3,6% 1,2% -10,6% -9,0% 7,2%
EMEA & muu maailma 1 255 300 300 375 280 1 353 305 309 414 325
Muutos (%) -7,2% -1,6% -2,9% -9,4% -13,8% 5,9% -3,8% -4,0% 16,6% 14,4%
Muut konsernierät -180 -40 -45 -40 -55 -161 -33 -38 -44 -46
YHTEENSÄ 6 350 1 610 1 490 1 750 1 500 7 084 1 699 1 616 1 974 1 795
Muutos (%) -10,4% -5,2% -7,8% -11,3% -16,4% -8,8% -13,9% -14,4% -4,4% -2,7%
Marginaali 24,2% 23,2% 23,3% 26,4% 23,9% 27,0% 24,7% 25,3% 29,5% 28,5%
DA -1 000 -250 -250 -250 -250 -950 -248 -254 -242 -206
Fuusio yms. kulut -320 -80 -80 -80 -80 -309 -85 -32 -93 -99
Muut kulut -280 -80 -60 -70 -70 -16 018 -15 439 -260 -310 -9
YHTEENSÄ 4 750 1 200 1 100 1 350 1 100 -10 193 -14 073 1 070 1 329 1 481

Jos liikevaihto on pinnistellyt viime vuosien tasolla, niin kannattavuuden osalta yhtiöllä oli isoja haasteita vuonna 2018. EBITDA laski -8,8 prosenttia vuodesta 2017. Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 EBITDA olisi noin 6,3 – 6,5 miljardia dollaria, jonka pohjalta tein vuoden 2019 ennusteet.

USA:n kannattavuuskehitys on ollut vuoden 2018 aikana varsin voimakkaasti laskevaa (-11,5 %) ja varsinkin vuoden toisella puoliskolla lukemat suorastaan romahtivat (-16 %). Tähän vaikutti promotarkoituksen alhaisemmat hinnat, myynnin painottuminen heikompikatteisiin tuotteisiin, kustannusinflaatio, logistiikkakulujen nousu sekä investoinnit kapasiteetin parantamiseen. Arvioin näiden tekijöiden vaikuttavan vielä vuonna 2019, joten tein ennusteen noin -11 prosentin laskuun niin, että heikointa meno on vuoden alkupuoliskolla.

Kanadan kannattavuusluvut heilahtelivat samaa tahtia liikevaihdon kanssa niin, että vuoden 2018 tulos laski -3,6 prosenttia. Tulosta laski valuuttakurssien lisäksi hintojen lasku sekä kustannusinflaatio. Arvioin Kanadan kannattavuuden kehityksen jatkavan paineessa vuonna 2019. Tulosta painaa edelleen nousevat kustannukset sekä marginaalien lasku.

EMEAn ja muun maailman vuoden 2018 alkupuoliskon kannattavuus parani yli +15 prosenttia, mutta kääntyi vuoden toisella puoliskolla -4 prosentin laskuun. Tulosta rasitti valuuttakurssien negatiivinen vaikutus, mutta myöskin kustannusinflaatio, logistiikkakulujen nousu sekä panostukset uusien tuotteiden myyntiin. Arvioin tässäkin vuoden 2019 tuloksen laskevan selvästi.

Tilikauden 2019 EBITDA-ennusteeksi sain 6,1 – 6,5 miljardia dollaria ja marginaaliksi tuli 24,2 prosenttia. Tämä olisi edellisvuotta alhaisempi (27,0 %), joten kannattavuuden suhteen yhtiöllä riittää vielä tekemistä.

Liiketulosennuste

Poistojen määrä nousi vuonna 2018 noin 250 miljoonaan dollariin per kvartaali. Tästä syystä tein vuoden 2019 poistoennusteet -250 miljoonan dollarin luvuilla. Fuusio yms. kulujen arvioin olevan -80 miljoonaa dollaria per kvartaali.

Kirjasin Muut kulut -erään vuoden 2018 alaskirjaukset, jotka olivat noin -15,4 miljardia dollaria. Yhtiö kertoo, että se jatkaa toimintojen uudelleenjärjestelyitä, joten alaskirjauksia vuodelle 2019 tulee suhteellisen varmasti. Määrää on vain mahdoton arvioida. Taseessa on liikearvoa noin 36,2 miljardia dollaria, joten siinä mielessä isojakin alaskirjauksia voi tulla tulevina vuosina.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteenani on siten 0,0 – 5,0 miljardia dollaria eli isoa skaalaa selittää yhtiön epävarma tilanne.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 4 750 1 200 1 100 1 350 1 100 -10 193 -14 073 1 070 1 329 1 481
Rahoituskulut (netto) -1 350 -350 -350 -325 -325 -1 288 -326 -327 -318 -317
Muut kulut 250 50 50 75 75 183 -13 71 35 90
Tulos ennen veroja 3 650 900 800 1 100 850 -11 298 -14 412 814 1 046 1 254
Verot -870 -215 -190 -265 -200 1 006 1 744 -186 -291 -261
Vähemmistö yms 20 20 3 0 2 1 0
Nettotulos 2 800 705 610 835 650 -10 289 -12 668 630 756 993

Rahoituskulut nousivat vuoden 2018 aikana noin -325 miljoonaan dollariin per kvartaali. Tein vuoden 2019 ennusteen noin -325…-350 miljoonan dollarin kvartaaliluvuilla. Veroja arvioidessa kätin noin 24 – 26 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain -1,0…+3,0 miljardia dollaria, missä isoa arvoaluetta selittää yhtiön vaikea tilanne sekä arvioinnin hankaluus.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten valmisruokayhtiöiden liiketoiminta kehittyy jatkossa USA:ssa? Pystyykö yhtiö kääntämään liikevaihto- ja etenkin kannattavuuskehityksen lähivuosien aikana?
  • Kustannustaso on ollut nousussa, joten miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
  • Kraft Heinz:lla on velkaa noin 31,3 miljardia dollaria. Seuraako yhtiö Campbell:n jalanjälkiä ja aloittaa isot toimintojen uudelleenjärjestelyt kannattavuuden parantamiseksi ja velkaisuuden laskemiseksi?

Arvioin, että yhtiö joutuu seuraamaan Campbell:n jalanjälkiä ja tekemään isot uudelleenjärjestelytoimenpiteet. Tästä johtuen en ole tehnyt vuosien 2020 taikka 2021 ennusteita.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset