Kraft Heninz Company: Ennusteet

Päivitetty 2.11.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

HUOM! Kraft Foods ja H.J. Heinz Company fuusioituivat vuonna 2015 muodostaen Kraft Heinz Company:n. Tästä syystä vuoden 2015 lukujen vertailukelpoisuus on heikko.

khc-kvartaalituloslaskelma-q32019.png

Näkymät

Kraft Heinz ei antanut näkymäarviotaan.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Kraft Heinz raportoi liikevaihdon sekä oikaistut EBITDA-luvut USA:n, Kanadan, EMEA (Eurooppa, Lähi-Itä, Afrikka) sekä muun maailman osalta. Kraft Heinz Company: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2015 alkaen.

USA on yhtiön suurin segmentti ja se vastaa noin 70 – 75 prosenttisesti koko konsernin liikevaihdosta ja EBITDA:sta.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
USA 17 850 4 776 4 361 4 511 4 202 18 122 4 810 4 431 4 513 4 368
Muutos (%) -1,5% -0,7% -1,6% 0,0% -3,8% -0,6% 1,1% 1,8% -1,9% -3,3%
Kanada 1 950 525 415 560 450 2 173 600 525 564 484
Muutos (%) -10,3% -12,5% -21,0% -0,7% -7,0% -0,2% 1,9% -5,6% -4,7% 10,0%
EMEA 2 525 663 612 643 607 2 718 692 634 707 685
Muutos (%) -7,1% -4,2% -3,5% -9,1% -11,4% 5,1% -0,6% -2,5% 9,8% 15,1%
Muu maailma 2 775 695 688 692 700 3 255 789 793 906 767
Muutos (%) -14,7% -11,9% -13,2% -23,6% -8,7% 5,5% -0,9% 9,8% 13,7% -0,3%
YHTEENSÄ 25 100 6 659 6 076 6 406 5 959 26 268 6 891 6 383 6 690 6 304
Muutos (%) -4,4% -3,4% -4,8% -4,2% -5,5% 0,7% 0,7% 1,7% 0,8% -0,3%

USA:ssa vuoden 2019 hienoista liikevaihdon laskua selittää myyntimäärien lasku, joka on syönyt yhtiön tekemien hintojen korotuksien hyödyt. Q3:lla myyntimääriä laski myös kauppojen varastotasojen lasku, joten sen voi olettaa vaikuttavan positiivisesti Q4:lla. Arvioin nihkeän liikevaihtotilanteen kuitenkin jatkuvan myös Q4:lla

Myös Kanadassa liikevaihto on ollut paineessa myyntivolyymien laskun johdosta. Q3:n yli 20 prosentin liikevaihdon laskua selittää myyty juustoliiketoiminta. Orgaanisesti liikevaihto olisi Q3:lla laskenut vain 0,5 prosenttia. Myydystä liiketoiminnosta johtuen tein Q4:n ennusteen selvästi vertailukautta pienemmäksi.

EMEA (-8,1 %) ja Muun maailman (-15,7 %) myynti on laskenut selvästi Q1-Q3/2019 aikana. Valuuttakurssien vastatuuli selittää tästä merkittävää osaa. Tämän lisäksi yhtiö on myynyt toimintojaan, joka näkyy nyt liikevaihdon laskuna. Tein Q4:n ennusteet niin, että alueiden myynti jatkaisi selvää laskuaan.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteenani on siten 24,5 – 25,5 miljardia dollaria. Liikevaihto laskisi noin 4,4 prosenttia vuodesta 2018.

EBITDA-ennuste

Yhtiö raportoi oikaistut EBITDA-luvut, joiden perusteella olen koonnut oheisen taulukon laskelman. Taulukkoon olen koonnut segmenttikohtaiset EBITDA-luvut sekä näistä lasketun konsernin EBITDA:n ja marginaalin. Tuloslaskelma sisältää poistot (DA) sekä fuusioon ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut, joiden arvioin olevan mielenkiintoisia tässä yhtiön tilanteessa. Näin olen saanut lopulta liiketuloksen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
EBITDA -> EBIT
USA 4 750 1 211 1 155 1 251 1 133 5 218 1 249 1 176 1 401 1 392
Muutos (%) -9,0% -3,0% -1,8% -10,7% -18,6% -11,2% -15,9% -16,4% -8,7% -3,7%
Kanada 485 114 107 143 121 608 157 144 173 134
Muutos (%) -20,2% -27,4% -25,7% -17,3% -9,7% -4,4% -1,3% -9,4% -8,5% 3,9%
EMEA 650 171 165 171 143 724 171 165 206 182
Muutos (%) -10,2% 0,0% 0,0% -17,0% -21,4% 7,6% -1,7% -7,8% 13,2% 31,9%
Muu maailma 400 97 100 102 101 635 130 148 213 144
Muutos (%) -37,0% -25,4% -32,4% -52,1% -29,9% 7,6% -8,5% 10,4% 25,3% 0,0%
Muut konsernierät -255 -63 -58 -67 -67 -161 -33 -39 -44 -45
YHTEENSÄ 6 030 1 530 1 469 1 600 1 431 7 024 1 674 1 594 1 949 1 807
Muutos (%) -14,2% -8,6% -7,8% -17,9% -20,8% -8,4% -14,0% -13,8% -4,4% -1,1%
Marginaali 24,0% 23,0% 24,2% 25,0% 24,0% 26,7% 24,3% 25,0% 29,1% 28,7%
DA -975 -245 -243 -253 -234 -919 -240 -245 -235 -199
Fuusio yms. kulut -100 -25 -21 -19 -35 -319 -85 -35 -100 -99
Muut kulut -1 330 -111 -25 -594 -600 -16 006 -15 485 -240 -272 -9
YHTEENSÄ 3 625 1 149 1 180 734 562 -10 220 -14 136 1 074 1 342 1 500
14,4% 17,3% 19,4% 11,5% 9,4% -38,9% -205,1% 16,8% 20,1% 23,8%

Q1-Q3/2019 kannattavuus on jatkanut H2/2018 alkanutta voimakasta tuloslaskuaan niin, että Q1-Q3/2019 EBITDA on laskenut lähes 16 prosenttia. Q3:lla USA:n tuloslasku kuitenkin hidastui maltillisiin lukemiin. Ja muistetaan, että Kandan lukuja painaa myyty liiketoiminto. Eli Q3:n oli siinä mielessä jo askel oikeaan suuntaan.

Yleisesti ottaen kannattavuutta rasittaa laskeva myynti ja samaan aikaan nousevat raaka-aineiden, tuotannon ja jakelun kulut. Lisäksi yhtiö tekee investointeja kannattavuuden parantamiseksi, mikä nyt näkyy kulutason nousuna. Myös kansainvälisen kaupan tullit ja vastatullit painavat yhtiön kannattavuutta.

Tein Q4:n EBITDA-ennusteet pitkälti Q3:n kehitystä seuraten. Näin sain EBITDA-ennusteeksi 5,75 – 6,25 miljardia dollaria ja marginaaliksi tulisi 24,0 prosenttia. Tämä olisi selvästi edellisvuotta alhaisempi (27,0 %), joten kannattavuuden suhteen yhtiöllä riittää vielä tekemistä.

Liiketulosennuste

Poistojen määrä on edellisillä kvartaaleilla ollut noin 240 – 250 miljoonaa dollaria, joten tästä syystä tein Q4:n ennusteen tähän arvoalueeseen. Fuusio yms. kulujen arvioin olevan noin 100 miljoonaa dollaria koko vuonna.

Yhtiö kertoo, että se jatkaa toimintojen uudelleenjärjestelyitä, joten merkittäviä alaskirjauksia voi tulla vielä Q4:lle. Alkuvuoden muut kulut ovat olleet 1,2 miljardia dollaria. Taseessa on liikearvoa noin 36 miljardia dollaria, joten siinä mielessä isojakin alaskirjauksia voi tulla tulevina vuosina.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteenani on siten 0,0 – 4,0 miljardia dollaria eli isoa skaalaa selittää yhtiön epävarma tilanne.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 3 625 1 149 1 180 734 562 -10 220 -14 136 1 074 1 342 1 500
Rahoituskulut (netto) -1 400 -365 -398 -316 -321 -1 284 -325 -326 -316 -317
Muut kulut 975 82 380 133 380 183 -13 71 35 90
Tulos ennen veroja 3 200 866 1 162 551 621 -11 321 -14 474 819 1 061 1 273
Verot -800 -216 -264 -103 -217 1 067 1 846 -201 -308 -270
Vähemmistö yms 0 -3 1 1 1 62 59 2 1 0
Nettotulos 2 400 647 899 449 405 -10 192 -12 569 620 754 1 003

Yhtiön rahoituskulut ovat nousseet velkaisuuden kasvun myötä, joten sen takia korkea Q4:n kulumerkintä. Yhtiö kertoi, että koko vuoden veroaste olisi noin 20 prosenttia, mikä tarkoittaisi sitä, että Q4:n verojen pitäisi olla todella alhaiset, jotta tähän päästäisiin. Tein kuitenkin Q4:n veroennusteen 24 – 25 prosentin arvolla, joka osaltaan sitten tasaa ennustetta hieman alaspäin.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 0,0…+3,0 miljardia dollaria, missä isoa arvoaluetta selittää yhtiön vaikea tilanne sekä arvioinnin hankaluus.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten valmisruokayhtiöiden liiketoiminta kehittyy jatkossa USA:ssa? Pystyykö yhtiö kääntämään liikevaihto- ja etenkin kannattavuuskehityksen lähivuosien aikana?
  • Kustannustaso on ollut nousussa, joten miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
  • Kraft Heinz:lla on velkaa noin 30,7 miljardia dollaria. Seuraako yhtiö Campbell:n jalanjälkiä ja aloittaa isot toimintojen uudelleenjärjestelyt kannattavuuden parantamiseksi ja velkaisuuden laskemiseksi?

Arvioin, että yhtiö joutuu seuraamaan Campbell:n jalanjälkiä ja tekemään isot uudelleenjärjestelytoimenpiteet. Tästä johtuen en ole tehnyt vuosien 2020 taikka 2021 ennusteita.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus