Kraft Heinz Company sijoituskohteena

Päivitetty 16.9.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-salkussa on Kraft Heinz:n osakkeita.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Kraft Heinz Company on maailman 5. suurin elintarvikeyritys, jonka tuotteita myydään yli 200 maassa. Yhtiöllä on 8 brändiä, joiden brändiarvo ylittää miljardin dollarin rajan. Kraft Heinz:lla on noin 39 000 työntekijää ja yhtiön markkina-arvo on noin 79 miljardia dollaria… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e KRAFT HEINZ COMPANY Ennuste
Osake (16.9.2018) 58,97 Osinko 12 kk 2,50
Markkina-arvo (Mrd) 72,3 Osinkotuotto 4,2%
Liikevaihto (M) 26 550 (+1,2%) Osinko/EPS 82% 4v ka
Nettotulos (M) 4 015 (+0,4%) Osinko/FCF 326% 4v ka
EPS 3,27 Omav.aste 54%
PE 18,0 Gearing 45%
EV/EBIT 16,51 ROE 6,0%
PB 1,09 ROI 6,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

KRAFT HEINZ COMPANY16.9.2018 | 58,97 USD
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Kraft Heinz Company:n Talousmentor-arvoluku on 15/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti korkea liikearvo sekä pääomien heikot tuotot. Lisäksi pisteitä lähtee yhtiön lyhyestä osinkohistoriasta.

Osinkohistoriassa on tehty kompromissi siten, että ”Osinkoa maksettu yli 15 vuotta” kohdasta on annettu piste Heinz:n osinkohistorian perusteella. Pistettä ei kuitenkaan annettu kohdasta ”Vuotuinen osinko on kasvanut joka vuosi ainakin 10 vuoden ajan”.

Kraft Foods ja H.J. Heinz Company fuusioituivat vuonna 2015 muodostaen Kraft Heinz Company:n. Tästä syystä yhtiön tulostiedot kattavat vain osittain tätä aikaisemmat vuodet. Esimerkiksi taseen ja rahavirtalaskelman tiedot ovat vain vuodesta 2015 alkaen.

Fuusion jälkeen yhtiöllä on ollut käynnissä integraatio- ja uudelleenjärjestelyohjelma, jolla se on hakenut säästökohteita ja pyrkinyt purkamaan päällekkäisyyksiä. Tästä ohjelmasta on alkuun kertynyt kuluja vuosille 2015 – 2017, joten yhtiön todellisen tuloksentekokyvyn selvittäminen vaatii runsaasti tuloksen oikaisuja.

Kraft Heinz:n liikevaihto on ollut hienoisessa laskutrendissä, joka oikeastaan kuvastaa koko toimialan viime vuosien haasteita. Vastaavanlaista kehitystä on näkynyt myös Campbell:llä sekä General Mills:llä.

Sijoittajan on myös hyvä tiedostaa, että yhtiön suurimpia omistajia ovat 3G Global Food Holdings (23,8 %) ja Warren Buffett:n luotsaama Berkshire Hathaway (26,7 %). Nämä kaksi omistavat siis yli 50 prosenttia Kraft Heinz:n osakkeista ja siten päättävät, mitä yhtiössä tapahtuu. Näiden yhtiöiden suuri omistusosuus selittyy sillä, että ne olivat järjestelemässä fuusiota.

Osinkosijoittajaa yhtiön osake kiinnostaa – varauksella. Osinko on ollut nousussa vuodesta 2015 alkaen, mutta osinkohistoria on vielä lyhyenlainen. Näin pitkälle vieviä johtopäätöksiä osingon kehityksestä on vaikea tehdä. Lisäksi elokuussa 2018 julkistettu kvartaaliosinko oli jo viides kerta peräkkäin 0,625 dollaria, joten jääkö osinko nyt tälle tasolle hieman pidemmäksi aikaa?

Osinkosijoittajaa mietityttää myös se, että yhtiöllä on velkaa noin 34,2 miljardia dollaria ja korkokulut olivat vuonna 2017 noin 1,2 miljardia dollaria. Korkokulut ovat korkeita, sillä oikaistut tulokset ovat olleet noin 3,6 – 4,0 miljardin dollarin tasolla parina viime vuotena. Lisäksi korkotason odotetaan nousevan lähitulevaisuudessa, joten se osaltaan painaa yhtiön tuloksentekokykyä.

Tilikauden 2018 ennustetulla tuloksella laskettu PE on 18,0x, joten yhtiön osake on hieman koholle hinnoiteltu.

Tutustu myös muihin USA:n isoihin elintarvikeyhtiöihin

Tilikausi 2018

Kraft Heinz Company:n Q1-Q2/2018

M USD Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 6 686 6 637 0,7% 12 990 12 961 0,2%
Liiketulos (ebit) 1 329 1 644 -19,2% 2 810 3 077 -8,7%
Nettotulos 756 1 159 -34,8% 1 749 2 052 -14,8%
EPS (USD) 0,62 0,94 1,43 1,67

Q2:n liikevaihto nousi +0,7 prosenttia, mutta orgaanisesti se laski -0,4 prosenttia. Nousua vauhditti siis yrityshankinnat sekä valuuttakurssimuutokset. Ja kuten Q1:lläkin, niin myyntihintojen nosto tuki, mutta myyntivolyymien lasku painoi liikevaihtoa.

Myynti jatkoi edelleen laskuaan USA:ssa (-1,9 %). Ja koska USA:n myynti vastaa noin 70 prosenttisesti koko konsernin myynnistä, niin USA:n kehitys pitkälti sanelee, miten yrityksellä menee.

Kanadassa myynti kääntyi laskuun (-4,7 %), missä etenkin myyntivolyymien selvä lasku näkyi. Vuosi sitten yhtiöllä oli joitain suuria promo-kampanjoita, jotka vaikuttivat positiivisesti vertailukauden myyntimääriin. Nyt vastaavanlaisia kampanjoita ei ollut.

Sen sijaan EMEA (+8,7 %) ja muun maailman (+13,5 %) myynnit kehittyivät edelleen hyvin.

Yhtiö julkistaa segmenttien tiedoista EBITDA-luvun, joka laski -4,4 prosenttia vertailukaudesta. Etenkin USA:n (-8 %) ja Kanadan (-9 %) tulokset olivat selvässä laskussa, kun taas muualla selvässä nousussa (+17 %). Tulokseen negatiivisesti vaikutti kustannusten nousu, myyntimäärien lasku sekä myynnin jakautuminen heikompi katteisiin tuotteisiin.

Liikearvon 265 miljoonan dollarin alaskirjaukset (Q2/2017: 48 M USD) vaikuttivat negatiivisesti sekä liike- että nettotulokseen. Nämä oikaistenkin tulokset olisivat jääneet vertailukauteen nähden eikä edes alhaisempi veroaste vetänyt nettotuloskehitystä positiiviseksi.

Näkymät 2018

Yhtiö arvioi, että integraatio- ja uudelleenjärjestelyt alkavat pääosin olla tehtynä, vaikkakin joitain kuluja tulee vielä tilikaudelle 2018. Q1-Q2:lle niitä tuli noin 192 miljoonaa dollaria (Q1-Q2/2017: 289 M USD).

Yhtiö arvioi, että Q3:lla USA:n orgaaninen liikevaihto kääntyy kasvuun ja muualla hyvä kehitys jatkuu. Kanadan liikevaihdon kehitykseen voi vaikuttaa joitain lähiajan riskitekijöitä.

Q3:n segmenttien EBITDA-kehitykseen vaikuttaa jarruttavasti odotuksia korkeampi kustannusinflaatio sekä nousevat tullimaksut. Kannattavuuskehityksen johdosta EBITDA-kehityksen yhtiö arvioi kasvavan Q4:lla ja etenkin vuonna 2019.

Yhtiö julkisti kvartaaliosingon ja se jäi 0,625 dollariin, mikä on nyt 5. kerta peräkkäin, kun tämän suuruista osinkoa maksetaan. Onkohan osingon kehitys nyt jäämässä tälle tasolle joksikin aikaa?

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste (Talousmentor) on 2,50 dollaria (ed 12 kk: 2,50 USD). Ennuste on tehty ajatuksella, että osinko pysyy tällä tasolla jatkossakin. Ja nostetaan ennustetta sitten, kun kvartaaliosinko aikanaan nousee.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 26,4 – 26,6 Mrd USD (2017: 26,2 Mrd USD)
  • liiketulos (ebit): 6,0 – 6,3 Mrd USD (2017: 6,77 Mrd USD)
  • nettotulos: 4,0 – 4,2 Mrd USD (2017: 4,00 Mrd USD vero-oikaistu)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Kraft Heinz Company: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Fuusiosta johtuen tilikausien 2010 – 2014 luvut on laskettu yhdistämällä Kraft Foods:n sekä H.J. Heinz:n liikevaihdot ja tulokset. Tilikauden 2015 luvut on saatu vuoden 2016 10-K raportista käyttäen pro-forma -tietoja.

  • Tilikauden 2015 raportoitu tulos 861 miljoonaa dollaria sisältää -900 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden (preferred stock) osinkoja.
  • Tilikauden 2016 tulos 3 452 miljoonaa dollaria sisältää vastaavasti -180 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja
  • Tilikauden 2017 tulos 10 999 miljoonaa dollaria sisältää +7 000 miljoonaa dollaria USA:n verouudistukseen liittyviä kertaluontoisia tuottoja. Etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja ei enää tällä tilikaudella ollut.

Oheiseen kuvaajaan edellä mainitut osingot ja verotuotot on oikaistu pois.

khc-tuloslaskelma-q22018

Kraft Heinz:n liikevaihto on hienoisessa laskutrendissä, joka oikeastaan kuvastaa koko toimialan viime vuosien haasteita. Vastaavanlaista kehitystä on näkynyt myös Campbell:llä sekä General Mills:llä.

Vuosien 2017, 2016 ja 2015 tuloksia rasittavat integraatio- ja uudelleenjärjestelykulut, jotka olivat noin -457, -1 012 ja -1 023 miljoonaa dollaria vastaavasti. Näitä kuluja ei ole oikaistu pois oheisesta kaaviosta. Järjestelyt alkavat olla jo loppusuoralla, mutta vielä tilikaudelle 2018 on odotettavissa näihin liittyviä kuluja. Olettaa voi, että kulut jäävät edellisvuoden 457 miljoonaa dollaria alemmaksi.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 26,4 – 26,6 miljardia ja nettotulos noin 4,0 – 4,2 miljardia dollaria.

Ennustetulla tuloksella laskettu PE on 18,0x, joten osakkeen voi arvioida olevan hieman koholleen hinnoiteltu. Toisaalta yhtiö varmasti hakee säästökohteita vielä jatkossakin, joten on mahdollista, että tuloskunto vielä paranee tulevaisuudessa.

Kolmen ja seitsemän vuoden tulokset sisältävät yhteensä noin 2,5 miljardia dollaria fuusioon liittyviä kuluja. Uudelleenjärjestelyohjelma alkaa olemaan päätöksessään, joten tulevina vuosina näitä kuluja on enää vähäinen määrä verrattuna em. 2,5 miljardiin. Tästä syystä pidempiaikaisiin PE-lukuihin kannattaa suhtautua tässä vaiheessa varauksella.

Yhtiön osakekohtainen oma pääoma on noin 54,30 dollaria. Näin PB-luku (osakekohtaisen oman pääoman suhde osakkeen hintaan) on laskenut 1,09x. Eli jos yhtiö tekee jatkossa noin 3,30 dollarin osakekohtaista tulosta, niin ei mene kuin parisen vuotta, niin oma pääoma on noussut yli tämän hetkisen osakkeen hinnan (59 USD).

Yhtiöllä on paljon itsekehitettyjä brändejä, kuten Heinz-ketsuppi, joiden brändiarvo ei näy taseessa. Näin yhtiön arvo on korkeampi kuin tase antaisi ymmärtää. Mutta sijoittajan pitää olla tarkkana, sillä fuusio tapahtui siten, että Heinz osti Kraft Foods:n. Tässä kohtaa Heinz varmasti maksoi Kraft Foods:n brändiarvoista, joka taasen näkyy taseessa korkeana liikearvon määränä.

khc-roe-roi-q22018

Pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat jääneet noin 6 – 7 prosentin tasolle, jota selittää edellä mainitut integraatioon liittyvät kustannukset, joka on pitänyt tulostasoa alhaisena.

Tase

Taseen historiatiedot ulottuvat vain vuoteen 2015.

Taseessa esiin nousee korkea liikearvon määrä, jota on noin 44 miljardia dollaria. Tämä on reilu 35 prosenttia taseen loppusummasta. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus vetäisi tuloksen lähes nollille. Vaikka alaskirjausriski on pieni, niin yhtiön uudelleenjärjestelyjen johdosta alaskirjauksia voi syntyä. Ja yhtiö tekikin Q2/2018 noin -265 miljoonan dollarin alaskirjauksen Q2/2018 tulokseensa.

Liikearvoa kasvatti osaltaan myös se, että fuusio tapahtui siten, että Heinz osti Kraft Foods:n. Tällöin ostohinta sisälsi Kraft:n itsensä kehittämät aineettomat brändiarvot, jotka eivät kuitenkaan näkyneet Kraft:n taseessa. Tämä taseen ylittänyt ”ylihinta” kirjattiin sitten Kraft Heinz Company:n taseen liikearvoon.

khc-liikearvo-q22018

Myös korollisia velkoja on paljon eli noin 34,2 miljardia dollaria. Tämä velkaisuus näkyi myös tilikauden 2017 tuloslaskelmassa noin 1,2 miljardin dollarin korkokuluna. Jos yhtiön lainojen korkoaste nousee 1 prosenttiyksikön, niin se tarkoittaa sitä, että korkokulut nousevat vajaalla 350 miljoonalla dollarilla. Ja korkotason odotetaan nousevan lähitulevaisuudessa.

khc-velkaisuus-q22018

Velkaisuuden tunnusluvut ovat kuitenkin vielä hyvällä tasolla eli omavaraisuusaste on noin 55 prosenttia (hyvä taso > 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 40 – 45 prosenttia (hyvä taso < 100 %). Velkaa on kuitenkin paljon yhtiön tuloskuntoon sekä vapaisiin rahavirtoihin nähden.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta on heilahdellut voimakkaasti viime vuosien aikana. Osasyynä tähän on se, että yhtiö myy myyntisaataviaan rahoitusyhtiöille, joka rahavirtalaskelmassa esiintyy investointien alla (kts. ”Investoinnit: muut” oheisesta taulukosta). Nämä myyntisaatavien osuudet ovat olleet noin 2,3 – 2,5 miljardia dollaria parina viime vuotena.

khc-rahavirta-q22018

Capex-investoinnit olivat parin vuoden ajan noin 1,2 miljardia dollaria. Tilikaudelle 2018 yhtiö arvioi capex-investointien laskevan noin 850 miljoonaan dollariin. Yhdessä korkeamman liiketoiminnan rahavirran kanssa, vapaan rahavirran (FCF) odotetaan nousevan noin 2,0 miljardiin dollariin vuonna 2018.

Yhtiön rahavirtatiedot on saatavilla vain vuodesta 2015 alkaen ja ne sisältävät useita kertaluonteisia kuluja. Näin yhtiön tulevaisuuden rahavirtojen laatua ja esimerkiksi lainanhoitokyvykkyyttä on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida.

Osinko

Kraft Heinz:n osinkohistoria on fuusiosta johtuen vielä lyhyt. Osinkoa maksettiin ensimmäisen kerran vuonna 2015, jonka jälkeen osinko on ollut nousussa. Yhtiön tulos ja rahavirrat sisältävät integraatioon ja uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja ja kassastamaksuja. Lisäksi yhtiön myyntisaamisten myynti näkyy vapaan rahavirran (FCF) ulkopuolella. Tämän johdosta on haastavaa arvioida osinkojen suhdetta yhtiön tulokseen (tai tuloksentekokykyyn) sekä rahavirtoihin.

khc-osinko-q22018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Kraft Heinz:n osinkohistoria kesästä 2015 alkaen on esitettynä Kraft Heinz Company: Osinkohistoria -sivulla.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2018 (e) 0,625 11/2017 0,625 11/2016 0,600
3/2019 (e) 0,625 3/2018 0,625 3/2017 0,600
5/2019 (e) 0,625 5/2018 0,625 5/2017 0,600
8/2019 (e) 0,625 8/2018 0,625 8/2017 0,625
YHTEENSÄ 2,500 2,500 2,425
+0,0% +3,1% +4,3%

Yhtiö julkisti elokuun 2018 kvartaaliosingon ja se jäi nyt 5. kertaa peräjälkeen 0,625 dollariin. Eli olisiko nyt niin, että osinko jäisi tälle tasolle pidemmäksikin aikaa? Tein osinkoennusteen niin, että osinko on tällä tasolla, kunnes yhtiö sitä jossain vaiheessa muuttaa.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 2,50 dollaria, joka tällä osakkeen hinnalla (59 USD) antaisi noin 4,2 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 266) sekä osingonmaksuilla (-1 533). Oikaisu on yhteensä +734 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Fuusiosta johtuen tilikausien 2010 – 2014 luvut on laskettu yhdistämällä Kraft Foods:n sekä H.J. Heinz:n liikevaihdot ja tulokset. Tilikauden 2015 luvut on saatu vuoden 2016 10-K raportista käyttäen pro-forma -tietoja.

  • Tilikauden 2015 raportoitu tulos 861 miljoonaa dollaria sisältää -900 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden (preferred stock) osinkoja.
  • Tilikauden 2016 tulos 3 452 miljoonaa dollaria sisältää vastaavasti -180 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja
  • Tilikauden 2017 tulos 10 999 miljoonaa dollaria sisältää +7 000 miljoonaa dollaria USA:n verouudistukseen liittyviä kertaluontoisia tuottoja. Etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja ei enää tällä tilikaudella ollut.

Oheisiin taulukkoihin edellä mainitut osingot ja verotuotot on oikaistu pois.

Fuusiosta johtuen taseen tietoja on saatavilla vain vuodesta 2015 alkaen ja rahavirtalaskelman vuoden 2015 luvut ovat vain puolelta vuodelta (fuusio tapahtui kesäkuussa 2015).

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (16.9.2018) 58,97 77,76 87,32 72,76
Lkm (000) 1 226 000 1 228 000 1 226 000 1 221 000 1 221 000 1 221 000 1 221 000 1 221 000
Markkina-arvo (Mrd) 72,30 95,49 107,05 88,84
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
USA 18 200 18 353 18 641 18 932
Kanada 2 210 2 190 2 309 2 386
EMEA 2 700 2 393 2 366 2 657
Muu maailma 3 440 3 296 3 171 3 472
YHTEENSÄ 26 550 26 232 26 487 27 447
EBITDA 2018e 2017 2016 2015 2014
USA 5 825 6 001 5 862 4 690
Kanada 630 639 642 541
EMEA 890 781 781 938
Muu maailma 650 617 657 742
Muut konsernierät -180 -108 -164 -172
YHTEENSÄ 7 815 7 930 7 778 6 739
DA -900 -583 -536 -779
Muut konsernierät -715 -574 -1 100 -3 321
YHTEENSÄ 6 200 6 773 6 142 2 639
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 6 475 12 990 26 550 26 232 26 487 27 447 29 118 29 747 29 779 29 135
Liiketulos 1 600 2 810 6 200 6 773 6 142 4 535 4 327 4 590
Nettotulos 1 050 1 749 4 015 3 999 3 632 1 761 1 579 3 742 2 583 2 781
Marginaali 16,2% 13,5% 15,1% 15,2% 13,7% 6,4% 5,4% 12,6% 8,7% 9,5%
EPS 0,86 1,43 3,27 3,26 2,96 1,44 1,29 3,06 2,12 2,28
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 4 103 1 629 4 204 4 837
Liikearvo 44 270 44 824 44 125 43 051
Muut varat 74 257 73 779 72 151 75 085
Tase yhteensä 122 630 120 232 120 480 122 973
Oma pääoma 66 401 66 034 57 358 57 685
Vähemmistö 188 207 216 208
Korolliset velat 34 168 31 536 32 404 25 151
Muut vastuut 21 873 22 455 30 502 39 929
Tase yhteensä 122 630 120 232 120 480 122 973
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 900 527 2 649 1 272
Investoinnit: Capex -850 -1 217 -1 247 -648
Vapaa rahavirta (FCF) 2 050 -690 1 402 624
Investoinnit: Muut 2 350 2 373 2 699 -7 661
Investointien jälkeen 4 400 1 683 4 101 -7 037
Rahoitus: Voitonjako -3 300 -2 888 -12 084 7 798
Rahoitus: Muut -1 100 -1 338 7 463 2 249
Rahavarojen muutos 0 -2 543 -520 3 010
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 2,500 2,450 2,350 1,700
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,500 2,450 2,350 1,700
Osinkotuotto 4,2% 3,2% 2,7% 2,3%
Osinko/nettotulos 76,3% 75,2% 79,3% 117,9%
Osinko/FCF 149,5% -436,0% 205,5% 332,6%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 23,7 33,3 36,6
PE (3v) 18,6 30,5 46,1 37,6
PE 18,0 23,9 29,5 50,4
EV/EBIT 16,5 18,5 22,0 24,1
Oma pääoma/osake 54,31 53,94 46,96 47,41
P/B 1,09 1,44 1,86 1,53
ROE 6,0% 6,5% 6,3% 6,1%
ROI 6,2% 7,2% 7,1% 10,9%
Omavaraisuusaste 54,3% 55,1% 47,8% 47,1%
Gearing 45,2% 45,1% 49,0% 35,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä sekä tehtyjen oikaisujen eroista johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Osake (päätösarvo) 62,82 62,29 77,76 77,55 85,64 90,81 87,32 89,51 88,48 78,56
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,475 2,450 2,425 2,400 2,375 2,350
Osinkotuotto (ennuste) 4,0% 4,0% 3,2% 3,2% 2,9% 2,7% 2,8% 2,7% 2,7% 3,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 3,01 3,34 3,26 3,21 3,12 2,81 2,82 2,27 1,34
PE 20,8 18,7 23,9 24,2 27,4 32,4 31,0 39,4 65,9
EV/EBIT 17,2 16,7 19,7 19,8 22,2 23,3 22,0 23,7 28,4
ROE 5,9% 9,0% 6,5% 6,7% 6,6% 5,9% 6,0%
ROI 6,5% 8,2% 6,8% 7,0% 6,7% 7,0% 7,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset