Kraft Heinz Company sijoituskohteena

Päivitetty 2.8.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Kraft Heinz Company on maailman 5. suurin elintarvikeyritys, jonka tuotteita myydään yli 200 maassa. Yhtiöllä on 8 brändiä, joiden brändiarvo ylittää miljardin dollarin rajan. Kraft Heinz:lla on noin 38 000 työntekijää ja yhtiön markkina-arvo on noin 42 miljardia dollaria… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e KRAFT HEINZ COMPANY Ennuste
Osake (USD, 2.8.20) 34,38 Osinko (USD, 12 kk) 1,600
Markkina-arvo (Mrd) 42,0 Osinkotuotto 4,7%
Liikevaihto (mUSD) 25 600 +2,5% Osinko/EPS 398% 4v ka
Nettotulos (mUSD) -100 Osinko/FCF 111% 4v ka
Arvonmääritys (USD) 49,90 +45,1%
EPS -0,08 Omav.aste 50%
P/E Gearing 51%
EV/EBIT 42,5 ROE -0,2%
P/B 0,85 ROI 2,0%

Huomioita

Kraft Foods ja H.J. Heinz Company fuusioituivat vuonna 2015 muodostaen Kraft Heinz Company:n. Tästä syystä yhtiön tulostiedot kattavat vain osittain tätä aikaisemmat vuodet. Esimerkiksi taseen ja rahavirtalaskelman tiedot ovat vain vuodesta 2015 alkaen.

Fuusion jälkeen yhtiöllä on ollut käynnissä integraatio- ja uudelleenjärjestelyohjelma, jolla se on hakenut säästökohteita ja pyrkinyt purkamaan päällekkäisyyksiä. Tästä ohjelmasta on alkuun kertynyt kuluja vuosille 2015 – 2019, joten yhtiön todellisen tuloksentekokyvyn selvittäminen vaatii runsaasti tuloksen oikaisuja.

Kraft Heinz:n liikevaihto on ollut hienoisessa laskutrendissä, mikä oikeastaan kuvastaa koko toimialan viime vuosien haasteita. Vastaavanlaista kehitystä on näkynyt myös Campbell:llä sekä General Mills:llä.

Kraft Heinzin osakkeen arvoksi sain 49,90 dollaria, missä olisi noin 45 prosentin nousuvara (osake 34,38 USD). Yhtiöllä on ollut ja on edelleenkin haasteita ’ison laivansa’ kääntämisessä parempaan iskuun. Tästä syystä osake on myös laskenut kesän 2018 noin 65 dollarista nykyiselle noin 35 dollarin tasolle. Käännettä odottavan aika voi käydä pitkäksi, jona aikana moni arvonmääritykseen liittyvä tekijä voi muuttua heikommaksi. Siksi sijoittajan tulee varautua myös negatiiviseen kehitykseen lasketusta nousuvarasta huolimatta.

Lataa PDF-muotoinen raportti (14 sivua): khc-2020-08-02.pdf

khc-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Viralliset SEC-tiedostot (10Q, 10K tai 8K)
Yrityksen sijoittajasivut: Esitykset yms.
Osinkotietoa

Tutustu myös muihin USA:n isoihin elintarvikeyhtiöihin:

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (khc-2020-08-02.pdf).

Fuusiosta johtuen tilikausien 2010 – 2014 luvut on laskettu yhdistämällä Kraft Foods:n sekä H.J. Heinz:n liikevaihdot ja tulokset. Tilikauden 2015 luvut on saatu vuoden 2016 10-K raportista käyttäen pro-forma -tietoja.

  • Tilikauden 2015 raportoitu tulos 861 miljoonaa dollaria sisältää -900 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden (preferred stock) osinkoja.
  • Tilikauden 2016 tulos 3 452 miljoonaa dollaria sisältää vastaavasti -180 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja
  • Tilikauden 2017 tulos 10 999 miljoonaa dollaria sisältää +7 000 miljoonaa dollaria USA:n verouudistukseen liittyviä kertaluontoisia tuottoja. Etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja ei enää tällä tilikaudella ollut.

Fuusiosta johtuen taseen tietoja on saatavilla vain vuodesta 2015 alkaen ja rahavirtalaskelman vuoden 2015 luvut ovat vain puolelta vuodelta (fuusio tapahtui kesäkuussa 2015).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (USD, 2.8.20) 34,38 32,13 43,04 77,76 87,32 72,76 0,00 0,00
Lkm (000) 1 222 000 1 224 000 1 219 000 1 228 000 1 226 000 786 000 786 000 786 000
Markkina-arvo (Mrd) 42,01 39,33 52,47 95,49 107,05 57,19 0,00 0,00
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
USA 18 725 17 844 18 218 18 324
Canada 1 650 1 882 2 173 2 177
International 5 225 5 251 5 877 5 575
YHTEENSÄ 25 600 24 977 26 268 26 076
EBITDA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
USA 5 250 4 829 5 242 5 898
Canada 375 487 608 636
International 1 030 1 004 1 335 1 238
Muut konsernierät -305 -256 -161 -108
YHTEENSÄ 6 350 6 064 7 024 7 664
DA -1 000 -985 -919 -907
Muut konsernierät -3 770 -2 009 -16 325 -700
YHTEENSÄ 1 580 3 070 -10 220 6 057
MARGINAALI 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
USA 28,0% 27,1% 28,8% 32,2%
Canada 22,7% 25,9% 28,0% 29,2%
International 19,7% 19,1% 22,7% 22,2%
YHTEENSÄ 24,8% 24,3% 26,7% 29,4%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 6 300 12 805 25 600 24 977 26 268 26 076 26 487 27 447 29 118 29 779
Liiketulos 1 075 -569 1 580 3 070 -10 205 6 057 6 142 4 532 4 327 4 590
Nettotulos 585 -1 273 -100 1 935 -10 192 10 941 3 452 1 761 1 579 3 742
Marginaali 9,3% -9,9% -0,4% 7,7% -38,8% 42,0% 13,0% 6,4% 5,4% 12,6%
EPS 0,48 -1,04 -0,08 1,58 -8,36 8,91 2,82 2,24 2,01 4,76
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 3 721 2 279 1 130 1 629 4 204 4 837 0 0
Liikearvo 33 310 35 546 36 503 44 824 44 125 43 051 0 0
Muut varat 61 416 63 625 65 828 73 779 72 151 75 085 0 0
Varat yhteensä 98 447 101 450 103 461 120 232 120 480 122 973 0 0
Oma pääoma 49 235 51 623 51 657 66 034 57 358 57 685 0 0
Vähemmistö 124 126 118 207 216 208 0 0
Korolliset velat 28 860 29 244 31 168 31 536 32 404 25 151 0 0
Muut vastuut 20 227 20 457 20 518 22 455 30 502 39 929 0 0
Pääomat yhteensä 98 447 101 450 103 461 120 232 120 480 122 973 0 0
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 5 396 3 552 2 574 501 2 649 3 630 0 0
Investoinnit: Capex -278 -768 -826 -1 194 -1 247 -648 0 0
Vapaa rahavirta (FCF) 5 118 2 784 1 748 -693 1 402 2 982 0 0
Investoinnit: Muut -104 2 279 1 114 2 371 2 699 -7 661 0 0
Investointien jälkeen 5 015 5 063 2 862 1 678 4 101 -4 679 0 0
Rahoitus: Voitonjako -1 955 -1 953 -3 183 -2 888 -12 084 7 798 0 0
Rahoitus: Muut -460 -1 960 -180 -1 333 7 463 2 249 0 0
Rahavarojen muutos 2 600 1 150 -501 -2 543 -520 5 368 0 0
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,600 1,600 2,500 2,450 2,350 1,700 0,000 0,000
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,600 1,600 2,500 2,450 2,350 1,700 0,000 0,000
Osinkotuotto 4,7% 5,0% 5,8% 3,2% 2,7% 2,3% #DIV/0! #DIV/0!
Osinko/nettotulos -1956,3% 101,2% -29,9% 27,5% 83,5% 75,9% 0,0% 0,0%
Osinko/FCF 38,2% 70,3% 174,3% -434,1% 205,5% 44,8% #DIV/0! #DIV/0!
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 31,4 20,8 26,5 24,9 36,9
PE (3v) 44,0 37,5 17,7 47,3 24,2 0,0 0,0
PE 20,3 8,7 31,0 32,5 0,0 0,0
EV (mUSD) 67 151 66 292 82 504 125 396 135 254 77 503 0 0
EV/EBIT 42,5 21,6 20,7 22,0 17,1 0,0 0,0
Oma pääoma/osake 40,39 42,28 42,47 53,94 46,96 73,66 0,00 0,00
P/B 0,85 0,76 1,01 1,44 1,86 0,99 #DIV/0! #DIV/0!
ROE -0,2% 3,7% -17,3% 17,7% 6,0% 6,1% #DIV/0! #DIV/0!
ROI 2,0% 3,7% -11,3% 6,5% 7,1% 10,9% #DIV/0! #DIV/0!
Omavaraisuusaste 50,1% 51,0% 50,0% 55,1% 47,8% 47,1% #DIV/0! #DIV/0!
Gearing 50,9% 52,1% 58,0% 45,1% 49,0% 35,1% #DIV/0! #DIV/0!

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus