Kraft Heinz Company sijoituskohteena

Päivitetty 5.6.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Kraft Heinz Company on maailman 5. suurin elintarvikeyritys, jonka tuotteita myydään yli 200 maassa. Yhtiöllä on 8 brändiä, joiden brändiarvo ylittää miljardin dollarin rajan. Kraft Heinz:lla on noin 39 000 työntekijää ja yhtiön markkina-arvo on noin 71 miljardia dollaria… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e KRAFT HEINZ COMPANY Ennuste
Hinta (5.6.2018) 58,42 Osinko 12 kk 2,60 4,5%
Markkina-arvo (Mrd) 71,7 Osinko/EPS 80% 4v ka
Liikevaihto (M) 26 500 (+1,0%) Osinko/FCF 328% 4v ka
Nettotulos (M) 4 450 (+11,3%) Omav.aste 55,4%
EPS 3,62 Gearing 42%
PE 16,1 ROE 6,7%
PB 1,06 ROI 7,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

KRAFT HEINZ COMPANY5.6.2018 | 58,42 USD
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Kraft Heinz Company:n Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti korkea liikearvo sekä pääomien heikot tuotot. Lisäksi pisteitä lähtee yhtiön lyhyestä osinkohistoriasta.

Osinkohistoriassa on tehty kompromissi siten, että ”Osinkoa maksettu yli 15 vuotta” kohdasta on annettu piste Heinz:n osinkohistorian perusteella. Pistettä ei kuitenkaan annettu kohdasta ”Vuotuinen osinko on kasvanut joka vuosi ainakin 10 vuoden ajan”.

Kraft Foods ja H.J. Heinz Company fuusioituivat vuonna 2015 muodostaen Kraft Heinz Company:n. Tästä syystä yhtiön tulostiedot kattavat vain osittain tätä aikaisemmat vuodet. Esimerkiksi taseen ja rahavirtalaskelman tiedot ovat vain vuodesta 2015 alkaen.

Fuusion jälkeen yhtiöllä on ollut käynnissä integraatio- ja uudelleenjärjestelyohjelma, jolla se on hakenut säästökohteita ja pyrkinyt purkamaan päällekkäisyyksiä. Tästä ohjelmasta on alkuun kertynyt kuluja vuosille 2015 – 2017, joten yhtiön todellisen tuloksentekokyvyn selvittäminen vaatii runsaasti tuloksen oikaisuja.

Kraft Heinz:n liikevaihto on ollut hienoisessa laskutrendissä, joka oikeastaan kuvastaa koko toimialan viime vuosien haasteita. Vastaavanlaista kehitystä on näkynyt myös Campbell:llä sekä General Mills:llä.

Sijoittajan on myös hyvä tiedostaa, että yhtiön suurimpia omistajia ovat 3G Global Food Holdings (24,1 %) ja Warren Buffett:n luotsaama Berkshire Hathaway (26,7 %). Nämä kaksi omistavat siis yli 50 prosenttia Kraft Heinz:n osakkeista ja siten päättävät, mitä yhtiössä tapahtuu. Näiden yhtiöiden suuri omistusosuus selittyy sillä, että ne olivat järjestelemässä fuusiota.

Osinkosijoittajaa yhtiön osake kiinnostaa – varauksella. Osinko on ollut nousussa vuodesta 2015 alkaen, mutta osinkohistoria on vielä lyhyenlainen. Näin pitkälle vieviä johtopäätöksiä osingon kehityksestä on vaikea tehdä.

Osinkosijoittajaa mietityttää se, että yhtiöllä on velkaa noin 31,4 miljardia dollaria ja korkokulut olivat vuonna 2017 noin 1,2 miljardia dollaria. Korkokulut ovat korkeita, sillä oikaistut tulokset ovat olleet noin 3,6 – 4,0 miljardin dollarin tasolla parina viime vuotena. Lisäksi korkotason odotetaan nousevan lähitulevaisuudessa, joten se osaltaan painaa yhtiön tuloksentekokykyä.

Tilikauden 2018 ennustetulla tuloksella laskettu PE on 16,1x, joten yhtiön osake on kohdalleen hinnoiteltu.

Tutustu myös muihin USA:n isoihin elintarvikeyhtiöihin

Tilikausi 2018

Kraft Heinz Company:n Q1/2018

 • liikevaihto: 6 304 M USD (6 324 M USD / -0,3 %)
 • nettotulos: 993 M USD (893 M USD / +11,2 %)
 • EPS: 0,81 USD (0,73 USD)

Q1/2018 liikevaihto oli hieman edellisvuotta alemmalla tasolla. Valuuttakurssimuutokset oikaistuna (orgaaninen) myynti laski -1,5 prosenttia. Myyntihintojen nosto tuki, mutta myyntivolyymien lasku painoi liikevaihtoa.

Voimakkainta myynnin lasku oli edelleen USA:ssa (-3,3 %). Ja koska USA:n myynti vastaa noin 70 prosenttisesti koko konsernin myynnistä, niin USA:n kehitys pitkälti sanelee, miten yrityksellä menee.

Sen sijaan muualla liikevaihto kehittyi positiivisesti, missä valuuttakurssimuutoksilla oli iso vaikutus lukuihin.

 • Kanada: +9,8 % (orgaaninen +5,0 %)
 • EMEA +14,7 % (+2,3 %)
 • Muu maailma: -0,2 % (+3,0 %)

EMEA = Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka.

Tulos nousi (+11 %), mihin vaikutti em. myynnin tekijät. Bruttokate nousi 35,6 prosenttiin (Q1/2017: 34,8 %), mikä käänsi tilanteen positiivisen puolelle. Näin siitäkin huolimatta, että raaka-aineiden hinnat olivat nousussa.

Tulosparannuksesta vastasi alhaisempi veroaste, joka oli nyt 20,8 prosenttia (Q1/2017: 28,7 %). USA:n verouudistus toi noin +100 miljoonan dollarin hyödyn Kraft Heinz:n tulokseen. Ja juuri sen verran tulos kasvoikin.

Näkymät 2018

Yhtiö arvioi, että integraatio- ja uudelleenjärjestelyt alkavat pääosin olla tehtynä, vaikkakin joitain kuluja tulee vielä tilikaudelle 2018. Q1:lle niitä tuli noin 100 miljoonaa dollaria (Q1/2017: 148 M USD).

Yhtiö arvioi, että Q2:n on vielä Q1:n tapaan haastava, mutta vuoden toisella puoliskolla tilanteen odotetaan kohentuvan. Yhtiö perustelee näitä sillä, että kannattavuus paranee, aiemmin tehdyt innovaatiot ja investoinnit alkavat tuottaa tulosta sekä kansainvälinen kasvu kiihtyy.

Yhtiö odottaa myös rahavirtojen paranevan alhaisempien capex-investointien ja verojen sekä alentuvan käyttöpääoman johdosta.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste (Talousmentor) on 2,60 dollaria (ed 12 kk: 2,50 USD), mikä tällä osakkeen kurssilla (58,42 USD) antaisi noin 4,5 prosentin osinkotuoton.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kraft Heinz raportoi liikevaihdon sekä oikaistut EBITDA-luvut USA:n, Kanadan, EMEA (Eurooppa, Lähi-Itä, Afrikka) sekä muun maailman osalta. Analyysin lopun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2015 alkaen.

USA on yhtiön suurin segmentti ja se vastaa noin 70 – 75 prosenttisesti koko konsernin liikevaihdosta ja EBITDA:sta.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
USA 18 200 4 857 4 425 4 550 4 368 18 319 4 787 4 380 4 634 4 518
Muutos (%) -0,6% 1,5% 1,0% -1,8% -3,3% -1,7% -1,1% -0,3% -1,2% -4,2%
Kanada 2 300 616 575 625 484 2 187 591 559 597 440
Muutos (%) 5,2% 4,2% 2,9% 4,7% 10,0% -5,3% -4,2% 1,6% -6,4% -12,7%
EMEA & muu maailma 6 000 1 573 1 450 1 525 1 452 5 686 1 499 1 375 1 446 1 366
Muutos (%) 5,5% 4,9% 5,5% 5,5% 6,3% 2,7% 7,0% 4,0% -1,2% 1,1%
YHTEENSÄ 26 500 7 046 6 450 6 700 6 304 26 192 6 877 6 314 6 677 6 324
Muutos (%) 1,2% 2,5% 2,2% 0,3% -0,3% -1,1% 0,3% 0,7% -1,7% -3,7%

HUOM! Tilikauden 2017 luvut eivät täysin täsmää tämän analyysin muiden taulukoiden lukuihin. Näin siksi, että yhtiö muokkasi hieman segmenttijaotteluaan sekä otti käyttöön uusia kirjanpidon säännöksiä. Yhtiö ei kuitenkaan julkaissut vertailutietoja vuodelta 2017, joten nämä päivittyvät vuoden 2018 kvartaalitietojen julkistusten yhteydessä.

Kuten edellä jo todettiin, niin yhtiö arvioi, että Q2:n on vielä Q1:n tapaan haastava, mutta vuoden toisella puoliskolla tilanteen odotetaan kohentuvan. Myös kansainvälinen kasvu kiihtyy.

Tästä syystä arvioin USA:n myynnin laskevan vielä Q2:lla, mutta lähtevän hienoiseen nousuun vuoden loppua kohden. Arvioin kuitenkin, että liikevaihto jää hieman vuodesta 2017.

Olen yhdistänyt EMEA ja Muun maailman tiedot, sillä yhtiö siirsi joitain toimintoja näiden välillä, joten aikaisempien kvartaalien tiedot eivät enää olleet vertailukelpoisia. Q1/2018 tuloskehitys oli lupaavaa (+6,3 %), joten tein loppuvuoden arvion noin +5,5 prosentin kasvulukuihin perustuen.

Myös Kanadan myynti kehittyi hyvin (+10 %) Q1:llä. Tosin vertailukausi oli varsin heikko, joten se selittää komeaa kasvulukua. Arvioin loppuvuoden liikevaihdon olevan noin 600 miljoonaa dollaria per kvartaali eli hieman vertailukauden lukuja parempi. Hyvän Q1:n ansiosta koko vuoden liikevaihto kasvannee noin +5 prosenttia.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteenani on siten 26,3 – 26,7 miljardia dollaria, mikä olisi hieman edellisvuotta parempi (2017: 26,2 Mrd USD).

Liiketulosennuste

Yhtiö raportoi oikaistut EBITDA-luvut, joiden perusteella olen koonnut oheisen taulukon laskelman. Taulukkoon olen koonnut segmenttikohtaiset EBITDA-luvut sekä näistä lasketun konsernin EBITDA:n ja marginaalin. Tuloslaskelma sisältää poistot (DA) sekä fuusioon ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut, joiden arvioin olevan mielenkiintoisia tässä yhtiön tilanteessa. Näin olen saanut lopulta liiketuloksen.

HUOM! Kuten edellä Liikevaihtoennuste-kappaleessa totesin, niin taulukon vuoden 2017 luvut eivät täysin täsmää tämän analyysin muihin taulukoihin.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
USA 5 900 1 543 1 475 1 500 1 382 5 993 1 523 1 440 1 566 1 464
Muutos (%) -1,6% 1,3% 2,4% -4,2% -5,6% 2,2% 1,4% 6,7% 3,2% -1,9%
Kanada 675 171 170 200 134 638 162 162 189 125
Muutos (%) 5,8% 5,6% 4,9% 5,8% 7,2% -0,6% 7,3% 9,5% -1,6% -17,2%
EMEA & muu maailma 1 450 350 375 400 325 1 366 345 355 382 284
Muutos (%) 6,1% 1,4% 5,6% 4,7% 14,4% -5,0% 3,6% 5,7% -9,7% -17,9%
Muut konsernierät -150 -34 -35 -35 -46 -108 -15 -28 -36 -29
YHTEENSÄ 7 875 2 030 1 985 2 065 1 795 7 889 2 015 1 929 2 101 1 844
Muutos (%) -0,2% 0,7% 2,9% -1,7% -2,7% 1,4% 4,0% 7,0% 0,7% -5,5%
Marginaali 29,7% 28,8% 30,8% 30,8% 28,5% 30,1% 29,3% 30,6% 31,5% 29,2%
DA -700 -169 -175 -150 -206 -673 -149 -165 -137 -222
Fuusio yms. kulut -250 -51 -50 -50 -99 -456 -220 -95 -6 -135
Muut kulut -50 -16 -10 -15 -9 -117 -6 -8 -49 -54
YHTEENSÄ 6 875 1 794 1 750 1 850 1 481 6 643 1 640 1 661 1 909 1 433

Kuten edellä jo todettiin, niin yhtiö arvioi Q2:n olevan vielä haastava, mutta tämän jälkeen kannattavuus paranee, aiemmin tehdyt innovaatiot ja investoinnit alkavat tuottaa tulosta sekä kansainvälinen kasvu kiihtyy.

Tästä syystä arvioin, että USA:n kannattavuus laskee vielä Q2:lla selvästi (-4 %), mutta tilanne kohentuu loppuvuotta kohden. Kokonaisuudessa odotan tuloksen laskevan vajaat parisen prosenttia.

EMEAn ja muun maailman Q1/2018 kannattavuus parani yli +14 prosenttia, mutta tässä heikko vertailukausi selittänee suurta kasvulukua. Arvioin, että segmentin tuloskunto palautuu vuoden 2016 tasolle, jolloin se oli 1 438 miljoonaa dollaria. Jotta tähän päästäisiin, niin keskimääräinen kvartaalikohtainen kannattavuus tulisi olla 375 miljoonaa dollaria. Ja koska Q2:n on parina viime vuotena ollut paras kvartaali, niin Q2:n ennuste on hieman muita korkeampi.

Myös Kanadan Q1:n tulos kasvoi hyvin (+7 %), joten arvioin tämän hyvän kasvuvauhdin kestävän koko loppuvuoden ajan.

Tilikauden 2018 EBITDA-ennusteeksi sain 7,7 – 8,0 miljardia dollaria ja marginaaliksi tuli 29,7 prosenttia. Tämä on hieman edellisvuotta alhaisempi (30,1 %), mutta erot ovat varsin pieniä.

Poistojen määrä on viime vuosina ollut noin 125 – 200 miljoonaa dollaria, joten arvioin loppuvuoden poistot em. alueen yläreunaan eli noin 170 miljoonaan dollariin per kvartaali.

Yhtiö arvioi, että fuusio ja niihin liittyvät uudelleenjärjestely- ja muut integraatiokulut ovat suurelta osin kirjattu, mutta jonkin verran niitä tulee vielä vuodelle 2018. Arvioin, että koko vuoden kulut olisivat noin -250 miljoonaa dollaria, kun vuosi sitten ne olivat -456 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteenani on siten 6,75 – 7,0 miljardia dollaria eli hienoista kasvua vertailuvuoden 6,7 miljardiin dollariin nähden. Kasvu tulisi oikeastaan alhaisempien fuusio-kulujen johdosta.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 6 875 1 794 1 750 1 850 1 481 6 643 1 640 1 661 1 909 1 433
Korkokulut -1 275 -318 -320 -320 -317 -1 234 -308 -306 -307 -313
Muut kulut 100 10 0 0 90 109 -1 4 -24 130
Tulos ennen veroja 5 700 1 486 1 430 1 530 1 254 5 518 1 331 1 359 1 578 1 250
Verot -1 250 -329 -330 -330 -261 5 460 6 665 -416 -430 -359
Vähemmistö yms 0 0 9 7 1 -1 2
Nettotulos 4 450 1 157 1 100 1 200 993 10 987 8 003 944 1 147 893

Yhtiön velkaisuudesta kertoo sekin, että korkokulut ovat noin -300 miljoonaa dollaria per kvartaali! Tilikauden 2018 korkokulujen arvioin olevan noin -1 275 miljoonaa dollaria eli hieman edellisvuotta korkeammat.

Veroja arvioidessa olen käyttänyt noin 22 prosentin veroastetta.

Näin tilikauden 2018 nettotulosennusteena on 4,3 – 4,6 miljardia dollaria, mikä olisi noin +10 prosenttia vuoden 2017 vero-oikaistua 4,0 miljardin tulosta parempi. Tässä alhaisempi veroaste sekä alhaisemmat fuusio-kulut selittävät kasvua.

Tärkeää on myös se, miten yhtiö pystyy pitämään kustannustason kurissa ja onko yhtiöllä hinnoitteluvoimaa siirtää näitä kuluja myyntihintoihinsa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Fuusiosta johtuen tilikausien 2010 – 2014 luvut on laskettu yhdistämällä Kraft Foods:n sekä H.J. Heinz:n liikevaihdot ja tulokset. Tilikauden 2015 luvut on saatu vuoden 2016 10-K raportista käyttäen pro-forma -tietoja.

 • Tilikauden 2015 raportoitu tulos 861 miljoonaa dollaria sisältää -900 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden (preferred stock) osinkoja.
 • Tilikauden 2016 tulos 3 452 miljoonaa dollaria sisältää vastaavasti -180 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja
 • Tilikauden 2017 tulos 10 999 miljoonaa dollaria sisältää +7 000 miljoonaa dollaria USA:n verouudistukseen liittyviä kertaluontoisia tuottoja. Etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja ei enää tällä tilikaudella ollut.

Oheiseen kuvaajaan edellä mainitut osingot ja verotuotot on oikaistu pois.

khc-tuloslaskelma-q12018

Kraft Heinz:n liikevaihto on hienoisessa laskutrendissä, joka oikeastaan kuvastaa koko toimialan viime vuosien haasteita. Vastaavanlaista kehitystä on näkynyt myös Campbell:llä sekä General Mills:llä.

Vuosien 2017, 2016 ja 2015 tuloksia rasittavat integraatio- ja uudelleenjärjestelykulut, jotka olivat noin -457, -1 012 ja -1 023 miljoonaa dollaria vastaavasti. Näitä kuluja ei ole oikaistu pois oheisesta kaaviosta. Järjestelyt alkavat olla jo loppusuoralla, mutta vielä tilikaudelle 2018 on odotettavissa näihin liittyviä kuluja. Olettaa voi, että kulut jäävät edellisvuoden 457 miljoonaa dollaria alemmaksi.

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 26,3 – 26,7 miljardia ja nettotulos noin 4,3 – 4,6 miljardia dollaria.

Ennustetulla tuloksella laskettu PE on 16,1x, joten osakkeen voi arvioida olevan kohdalleen hinnoiteltu. Toisaalta yhtiö varmasti hakee säästökohteita vielä jatkossakin, joten on mahdollista, että tuloskunto vielä paranee tulevaisuudessa.

Kolmen ja seitsemän vuoden tulokset sisältävät yhteensä noin 2,5 miljardia dollaria fuusioon liittyviä kuluja. Uudelleenjärjestelyohjelma alkaa olemaan päätöksessään, joten tulevina vuosina näitä kuluja on enää vähäinen määrä verrattuna em. 2,5 miljardiin. Tästä syystä pidempiaikaisiin PE-lukuihin kannattaa suhtautua tässä vaiheessa varauksella.

Yhtiön osakekohtainen oma pääoma on noin 55 dollaria. Näin PB-luku (osakekohtaisen oman pääoman suhde osakkeen hintaan) on laskenut 1,06x. Eli jos yhtiö tekee jatkossa noin 3,60 dollarin osakekohtaista tulosta, niin ei mene kuin vuosi tai kaksi, niin oma pääoma on noussut yli tämän hetkisen osakkeen hinnan (58,40 USD).

Yhtiöllä on paljon itsekehitettyjä brändejä, kuten Heinz-ketsuppi, joiden brändiarvo ei näy taseessa. Näin yhtiön arvo on korkeampi kuin tase antaisi ymmärtää. Mutta sijoittajan pitää olla tarkkana, sillä fuusio tapahtui siten, että Heinz osti Kraft Foods:n. Tässä kohtaa Heinz varmasti maksoi Kraft Foods:n brändiarvoista, joka taasen näkyy taseessa korkeana liikearvon määränä.

khc-roe-roi-q12018

Pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat jääneet noin 6 – 7 prosentin tasolle, jota selittää edellä mainitut integraatioon liittyvät kustannukset, joka on pitänyt tulostasoa alhaisena.

Tase

Taseen historiatiedot ulottuvat vain vuoteen 2015.

Taseessa esiin nousee korkea liikearvon määrä, jota on noin 45 miljardia dollaria. Tämä on reilu 35 prosenttia taseen loppusummasta. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus vetäisi tuloksen lähes nollille. Vaikka alaskirjausriski on pieni, niin yhtiön uudelleenjärjestelyjen johdosta alaskirjauksia voi syntyä.

Liikearvoa kasvatti osaltaan myös se, että fuusio tapahtui siten, että Heinz osti Kraft Foods:n. Tällöin ostohinta sisälsi Kraft:n itsensä kehittämät aineettomat brändiarvot, jotka eivät kuitenkaan näkyneet Kraft:n taseessa. Tämä taseen ylittänyt ”ylihinta” kirjattiin sitten Kraft Heinz Company:n taseen liikearvoon.

khc-liikearvo-q12018

Myös korollisia velkoja on paljon eli noin 31,4 miljardia dollaria. Tämä velkaisuus näkyi myös tilikauden 2017 tuloslaskelmassa noin 1,2 miljardin dollarin korkokuluna. Jos yhtiön lainojen korkoaste nousee 1 prosenttiyksikön, niin se tarkoittaa sitä, että korkokulut nousevat reilulla 300 miljoonalla dollarilla. Ja korkotason odotetaan nousevan lähitulevaisuudessa.

khc-velkaisuus-q12018

Velkaisuuden tunnusluvut ovat kuitenkin vielä hyvällä tasolla eli omavaraisuusaste on noin 55 prosenttia (hyvä taso > 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 40 – 45 prosenttia (hyvä taso < 100 %). Velkaa on kuitenkin paljon yhtiön tuloskuntoon sekä vapaisiin rahavirtoihin nähden.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta on heilahdellut voimakkaasti viime vuosien aikana. Osasyynä tähän on se, että yhtiö myy myyntisaataviaan rahoitusyhtiöille, joka rahavirtalaskelmassa esiintyy investointien alla (kts. ”Investoinnit: muut” oheisesta taulukosta). Nämä myyntisaatavien osuudet ovat olleet noin 2,3 – 2,5 miljardia dollaria parina viime vuotena.

khc-rahavirta-q12018

Capex-investoinnit olivat parin vuoden ajan noin 1,2 miljardia dollaria. Tilikaudelle 2018 yhtiö arvioi capex-investointien laskevan noin 850 miljoonaan dollariin. Yhdessä korkeamman liiketoiminnan rahavirran kanssa, vapaan rahavirran (FCF) odotetaan nousevan noin 2,0 miljardiin dollariin vuonna 2018.

Yhtiön rahavirtatiedot on saatavilla vain vuodesta 2015 alkaen ja ne sisältävät useita kertaluonteisia kuluja. Näin yhtiön tulevaisuuden rahavirtojen laatua ja esimerkiksi lainanhoitokyvykkyyttä on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida.

Osinko

Kraft Heinz:n osinkohistoria on fuusiosta johtuen vielä lyhyt. Osinkoa maksettiin ensimmäisen kerran vuonna 2015, jonka jälkeen osinko on ollut nousussa. Yhtiön tulos ja rahavirrat sisältävät integraatioon ja uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja ja kassastamaksuja. Lisäksi yhtiön myyntisaamisten myynti näkyy vapaan rahavirran (FCF) ulkopuolella. Tämän johdosta on haastavaa arvioida osinkojen suhdetta yhtiön tulokseen (tai tuloksentekokykyyn) sekä rahavirtoihin.

khc-osinko-q12018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
8/2018 (e) 0,650 8/2017 0,625 8/2016 0,600
11/2018 (e) 0,650 11/2017 0,625 11/2016 0,600
3/2019 (e) 0,650 3/2018 0,625 3/2017 0,600
5/2019 (e) 0,650 5/2018 0,625 5/2017 0,600
YHTEENSÄ 2,600 2,500 2,400
+4,0% +4,2% +4,3%

Seuraava kvartaaliosinko julkistetaan elokuun alussa, joten se määrittelee tulevien 12 kuukauden osinkojen tason. Olen arvioinut kvartaaliosingon jatkavan 0,25 dollarin nousutahtia, jolla se on noussut tähänkin asti.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 2,60 dollaria, joka tällä osakkeen hinnalla (58,40 USD) antaisi noin 4,5 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+3 807) sekä osingonmaksuilla (-2 364). Oikaisu on yhteensä +1 443 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Fuusiosta johtuen tilikausien 2010 – 2014 luvut on laskettu yhdistämällä Kraft Foods:n sekä H.J. Heinz:n liikevaihdot ja tulokset. Tilikauden 2015 luvut on saatu vuoden 2016 10-K raportista käyttäen pro-forma -tietoja.

 • Tilikauden 2015 raportoitu tulos 861 miljoonaa dollaria sisältää -900 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden (preferred stock) osinkoja.
 • Tilikauden 2016 tulos 3 452 miljoonaa dollaria sisältää vastaavasti -180 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja
 • Tilikauden 2017 tulos 10 999 miljoonaa dollaria sisältää +7 000 miljoonaa dollaria USA:n verouudistukseen liittyviä kertaluontoisia tuottoja. Etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja ei enää tällä tilikaudella ollut.

Oheisiin taulukkoihin edellä mainitut osingot ja verotuotot on oikaistu pois.

Fuusiosta johtuen taseen tietoja on saatavilla vain vuodesta 2015 alkaen ja rahavirtalaskelman vuoden 2015 luvut ovat vain puolelta vuodelta (fuusio tapahtui kesäkuussa 2015).

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (5.6.2018) 58,42 77,76 87,32 72,76
Lkm (000) 1 228 000 1 228 000 1 226 000 1 221 000 1 221 000 1 221 000 1 221 000 1 221 000
Markkina-arvo (Mrd) 71,74 95,49 107,05 88,84
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
USA 18 200 18 353 18 641 18 932
Kanada 2 300 2 190 2 309 2 386
EMEA 2 625 2 393 2 366 2 657
Muu maailma 3 375 3 296 3 171 3 472
YHTEENSÄ 26 500 26 232 26 487 27 447
EBITDA 2018e 2017 2016 2015 2014
USA 5 900 6 001 5 862 4 690
Kanada 675 639 642 541
EMEA 850 781 781 938
Muu maailma 600 617 657 742
Muut konsernierät -150 -108 -164 -172
YHTEENSÄ 7 875 7 930 7 778 6 739
DA -700 -583 -536 -779
Muut konsernierät -300 -574 -1 100 -3 321
YHTEENSÄ 6 875 6 773 6 142 2 639
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 6 700 6 304 26 500 26 232 26 487 27 447 29 118 29 747 29 779 29 135
Liiketulos 1 850 1 481 6 875 6 773 6 142 4 535 4 327 4 590
Nettotulos 1 200 993 4 450 3 999 3 632 1 761 1 579 3 742 2 583 2 781
Marginaali 17,9% 15,8% 16,8% 15,2% 13,7% 6,4% 5,4% 12,6% 8,7% 9,5%
EPS 0,98 0,81 3,62 3,26 2,96 1,44 1,29 3,06 2,12 2,28
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 2 887 1 629 4 204 4 837
Liikearvo 44 843 44 824 44 125 43 051
Muut varat 74 150 73 779 72 151 75 085
Tase yhteensä 121 880 120 232 120 480 122 973
Oma pääoma 67 341 66 034 57 358 57 685
Vähemmistö 207 207 216 208
Korolliset velat 31 404 31 536 32 404 25 151
Muut vastuut 22 928 22 455 30 502 39 929
Tase yhteensä 121 880 120 232 120 480 122 973
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 900 527 2 649 1 272
Investoinnit: Capex -850 -1 217 -1 247 -648
Vapaa rahavirta (FCF) 2 050 -690 1 402 624
Investoinnit: Muut 2 350 2 373 2 699 -7 661
Investointien jälkeen 4 400 1 683 4 101 -7 037
Rahoitus: Voitonjako -3 200 -2 888 -12 084 7 798
Rahoitus: Muut -1 200 -1 338 7 463 2 249
Rahavarojen muutos 0 -2 543 -520 3 010
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 2,550 2,450 2,350 1,700
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,550 2,450 2,350 1,700
Osinkotuotto 4,4% 3,2% 2,7% 2,3%
Osinko/nettotulos 70,4% 75,2% 79,3% 117,9%
Osinko/FCF 152,8% -436,0% 205,5% 332,6%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 23,1 33,3 36,6
PE (3v) 17,8 30,5 46,1 37,6
PE 16,1 23,9 29,5 50,4
Oma pääoma/osake 55,01 53,94 46,96 47,41
P/B 1,06 1,44 1,86 1,53
ROE 6,7% 6,5% 6,3% 6,1%
ROI 7,0% 7,2% 7,1% 10,9%
Omavaraisuusaste 55,4% 55,1% 47,8% 47,1%
Gearing 42,2% 45,1% 49,0% 35,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset