Kraft Heinz Company sijoituskohteena

Päivitetty 2.11.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Kraft Heinz Company on maailman 5. suurin elintarvikeyritys, jonka tuotteita myydään yli 200 maassa. Yhtiöllä on 8 brändiä, joiden brändiarvo ylittää miljardin dollarin rajan. Kraft Heinz:lla on noin 38 000 työntekijää ja yhtiön markkina-arvo on noin 40 miljardia dollaria… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e KRAFT HEINZ COMPANY Ennuste
Osake (2.11.2019) 32,61 Osinko 12 kk 1,60
Markkina-arvo (Mrd) 39,9 Osinkotuotto 4,9%
Liikevaihto (M) 25 100 (-4,4%) Osinko/EPS -2209% 4v ka
Nettotulos (M) 2 400 (-) Osinko/FCF 250% 4v ka
EPS 1,96 Omav.aste 50%
PE 16,6 Gearing 54%
EV/EBIT 18,78 ROE 4,6%
PB 0,77 ROI 4,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

KRAFT HEINZ COMPANY2.11.2019 | 32,61 USD
10
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Kraft Heinz Company:n Talousmentor-arvoluku on 10/30. Heikkoja pisteitä laskee erityisesti heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys, heikko taseen kunto sekä osingon lasku keväällä 2019.

Osinkohistoriassa on tehty kompromissi siten, että ”Osinkoa maksettu yli 15 vuotta” kohdasta on annettu piste Heinz:n osinkohistorian perusteella.

Kraft Foods ja H.J. Heinz Company fuusioituivat vuonna 2015 muodostaen Kraft Heinz Company:n. Tästä syystä yhtiön tulostiedot kattavat vain osittain tätä aikaisemmat vuodet. Esimerkiksi taseen ja rahavirtalaskelman tiedot ovat vain vuodesta 2015 alkaen.

Fuusion jälkeen yhtiöllä on ollut käynnissä integraatio- ja uudelleenjärjestelyohjelma, jolla se on hakenut säästökohteita ja pyrkinyt purkamaan päällekkäisyyksiä. Tästä ohjelmasta on alkuun kertynyt kuluja vuosille 2015 – 2018, joten yhtiön todellisen tuloksentekokyvyn selvittäminen vaatii runsaasti tuloksen oikaisuja.

Kraft Heinz:n liikevaihto on ollut hienoisessa laskutrendissä, mikä oikeastaan kuvastaa koko toimialan viime vuosien haasteita. Vastaavanlaista kehitystä on näkynyt myös Campbell:llä sekä General Mills:llä.

Vuoden 2018 tulos oli -10,2 miljardia dollaria tappiollinen, joka sisälsi alaskirjauksia ja fuusioon liittyviä kuluja noin -15,5 miljardia dollaria. Lisäksi yhtiöllä on haasteita saada kannattavuuden kehitystä nousuun. Liikevaihto on hienoisessa laskussa ja samaan aikaan kulut nousevat nopeaa tahtia, joten kannattavuus on helisemässä.

Osinkosijoittajaa yhtiö ei kiinnosta. Kvartaaliosinko laski vuoden 2019 alussa 0,40 dollariin aiemmasta 0,625 dollarista. Uusi osingon taso on alhaisin koko fuusioituneen yrityksen (lyhyessä) historiassa. On myös mahdollista, että osinko laskee edelleen tästä 0,40 dollarista, mikäli yhtiön tuloksentekokyvyn vaikeudet jatkuvat.

Tutustu myös muihin USA:n isoihin elintarvikeyhtiöihin:

Tilikausi 2019

Kraft Heinz Company:n Q1-Q3/2019

M USD Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 6 076 6 383 -4,8% 18 441 19 377 -4,8%
Liiketulos (ebit) 1 180 1 074 10% 2 476 3 931 -37%
Nettotulos 899 619 45% 1 753 2 376 -26%
EPS (USD) 0,74 0,50 1,43 1,94

Q3:n liikevaihto laski lähes 5 prosenttia, mutta orgaanisesti vain 1 prosentin verran. Yhtiö myi kvartaalin aikana Kanadan juustoliiketoiminnot, jonka vaikutus liikevaihtoon oli -2 prosenttiyksikköä. Lisäksi valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 1,7 prosenttiyksikköä. Myyntivolyymit jatkoivat laskuaan, mutta yhtiö on saanut vietyä läpi hintojen korotuksia.

Myydystä liiketoiminnosta yhtiö kirjasi 241 miljoonan dollarin tuoton, jonka johdosta tulostaso oli selvästi vertailukautta parempi. Myös kulutasoa on saatu laskettua ja yhtiö näkee edelleen potentiaalia tehokkuuden nostamiseksi.

Joka tapauksessa paljon tasapainoisempi kvartaali pitkään aikaan, missä yhtiön tekemät toimet alkavat vihdoin purra. Tämä näkyi myös osakkeen vajaan 15 prosentin nousuna tulosjulkistuksen jälkeen.

Yhtiö on aiemmin ilmoittanut kiihdyttävänsä uudelleenjärjestelyitä taseensa tervehdyttämiseksi, joten tämä voi tuoda vielä suuria alaskirjauksia tulevien vuosien aikana.

Kvartaaliosinko on 0,40 dollaria, ja se irtoaa 14.11.2019 ja maksetaan 13.12.2019.

Näkymät 2019

Kraft Heinz ei antanut näkymäarviotaan.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 6 659 6 891 -3,4% 25 100 26 268 -4,4%
Liiketulos (ebit) 1 149 -14 136 3 625 -10 220
Nettotulos 647 -12 569 2 400 -10 192
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 1,60 1,83

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Kraft Heinz Company: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Fuusiosta johtuen tilikausien 2010 – 2014 luvut on laskettu yhdistämällä Kraft Foods:n sekä H.J. Heinz:n liikevaihdot ja tulokset. Tilikauden 2015 luvut on saatu vuoden 2016 10-K raportista käyttäen pro-forma -tietoja.

  • Tilikauden 2015 raportoitu tulos 861 miljoonaa dollaria sisältää -900 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden (preferred stock) osinkoja.
  • Tilikauden 2016 tulos 3 452 miljoonaa dollaria sisältää vastaavasti -180 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja
  • Tilikauden 2017 tulos 10 999 miljoonaa dollaria sisältää +7 000 miljoonaa dollaria USA:n verouudistukseen liittyviä kertaluontoisia tuottoja. Etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja ei enää tällä tilikaudella ollut.

Oheiseen kuvaajaan edellä mainitut osingot ja verotuotot on oikaistu pois.

khc-tuloslaskelma-q32019

Kraft Heinz:n liikevaihto on hienoisessa laskutrendissä, joka oikeastaan kuvastaa koko toimialan viime vuosien haasteita. Vastaavanlaista kehitystä on näkynyt myös Campbell:llä sekä General Mills:llä.

Vuosien 2017, 2016 ja 2015 tuloksia rasittavat integraatio- ja uudelleenjärjestelykulut, jotka olivat noin -457, -1 012 ja -1 023 miljoonaa dollaria vastaavasti. Näitä kuluja ei ole oikaistu pois oheisesta kaaviosta. Lisäksi vuoden 2018 tulosta painaa -15,2 miljardin dollarin alaskirjaukset, jonka johdosta tulos painui -10,2 miljardia dollaria tappiolliseksi.

Yhtiö arvioi, että se kiihdyttää pääomarakenteen tervehdyttämistä mm. myymällä toimintoja vähentääkseen varsin korkeaa velkaisuutta. Tämä tarkoittanee sitä, että lisää kuluja ja alaskirjauksia on luvassa tuleville vuosille.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 24,5 – 25,5 miljardia ja nettotulos noin 0…3 miljardia dollaria. Isoa tulosskaalaa selittää yhtiön epäselvä tilanne.

Tässä yhtiön tilanteessa en käyttäisi PE-lukua arvostuksen mittaamiseen. Yhtiö varmasti hakee säästökohteita vielä jatkossakin, joten on mahdollista, että tuloskuntoon vaikuttaa moni ”kertaluontoinen” erä vielä useampana vuotena. Lisäksi on vaikea nähdä sitä, että millaiseksi Kraft Heinz tuloksentekokyky muotoutuu näiden järjestelyiden jälkeen.

Yhtiön osakekohtainen oma pääoma on noin 42,49 dollaria. Näin PB-luku (osakekohtaisen oman pääoman suhde osakkeen hintaan) on laskenut 0,77x. Tämä ei mielestäni kerro alhaisesta osakkeen hinnasta, vaan markkinoiden epäilystä sille, mitkä yhtiön brändien yms. tase-erien todelliset arvot ovat.

khc-roe-roi-q32019

Pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat jääneet noin 6 – 7 prosentin tasolle, jota selittää edellä mainitut integraatioon liittyvät kustannukset, joka on pitänyt tulostasoa alhaisena.

Tase

Taseen historiatiedot ulottuvat vain vuoteen 2015.

Taseessa esiin nousee korkea liikearvon määrä, jota on noin 35,8 miljardia dollaria. Tämä on reilu 35 prosenttia taseen loppusummasta. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus vetäisi tuloksen nollille tai pakkaselle.

Alaskirjausten riski toteutui Kraft Heinzin kohdalla vuonna 2018 yhtiön tehdessä yli 15,5 miljardin dollarin alaskirjaukset, joiden johdosta liikearvon määrä laski 8,6 miljardilla dollarilla. Yhtiö ilmoitti kiihdyttävänsä uudelleenjärjestelyitä taseensa tervehdyttämiseksi, joten tämä voi tuoda vielä suuria alaskirjauksia tulevien vuosien aikana.

Liikearvoa kasvatti osaltaan myös se, että fuusio tapahtui siten, että Heinz osti Kraft Foods:n. Tällöin ostohinta sisälsi Kraft:n itsensä kehittämät aineettomat brändiarvot, jotka eivät kuitenkaan näkyneet Kraft:n taseessa. Tämä taseen ylittänyt ”ylihinta” kirjattiin sitten Kraft Heinz Company:n taseen liikearvoon.

khc-liikearvo-q32019

Myös korollisia velkoja on paljon eli noin 30,6 miljardia dollaria. Tämä velkaisuus näkyi myös tilikauden 2018 tuloslaskelmassa noin 1,3 miljardin dollarin korkokuluna. Jos yhtiön lainojen korkoaste nousee 1 prosenttiyksikön, niin se tarkoittaa sitä, että korkokulut nousevat noin 300 miljoonalla dollarilla.

khc-velkaisuus-q32019

Velkaisuuden tunnusluvut ovat kuitenkin vielä hyvällä tasolla eli omavaraisuusaste on noin 50 prosenttia (hyvä taso > 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 50 – 60 prosenttia (hyvä taso < 100 %). Velkaa on kuitenkin paljon yhtiön tuloskuntoon sekä vapaisiin rahavirtoihin nähden.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta on heilahdellut voimakkaasti viime vuosien aikana. Osasyynä tähän on se, että yhtiö myy myyntisaataviaan rahoitusyhtiöille, joka rahavirtalaskelmassa esiintyy investointien alla (kts. ”Investoinnit: muut” oheisesta taulukosta). Nämä myyntisaatavien osuudet ovat olleet noin 2,3 – 2,5 miljardia dollaria parina viime vuotena.

khc-rahavirta-q32019

Capex-investoinnit olivat parin vuoden ajan noin 1,2 miljardia dollaria. Yhtiön rahavirtatiedot on saatavilla vain vuodesta 2015 alkaen ja ne sisältävät useita kertaluonteisia kuluja. Näin yhtiön tulevaisuuden rahavirtojen laatua ja esimerkiksi lainanhoitokyvykkyyttä on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida.

Osinko

Kraft Heinz:n osinkohistoria on fuusiosta johtuen vielä lyhyt. Osinkoa maksettiin ensimmäisen kerran vuonna 2015, jonka jälkeen osinko nousi muutaman vuoden ajan. Vuoden 2019 alussa yhtiö kuitenkin laski osingon tason 0,40 dollariin per kvartaali, mikä on alin osinko fuusioituneen yhtiön historiassa.

Yhtiön tulos ja rahavirrat sisältävät integraatioon ja uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja ja kassastamaksuja. Lisäksi yhtiön myyntisaamisten myynti näkyy vapaan rahavirran (FCF) ulkopuolella. Tämän johdosta on haastavaa arvioida osinkojen suhdetta yhtiön tulokseen (tai tuloksentekokykyyn) sekä rahavirtoihin.

khc-osinko-q32019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Kraft Heinz:n osinkohistoria kesästä 2015 alkaen on esitettynä Kraft Heinz Company: Osinkohistoria -sivulla.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2019 0,400 11/2018 0,625 11/2017 0,625
3/2020 (e) 0,400 3/2019 0,400 3/2018 0,625
5/2020 (e) 0,400 5/2019 0,400 5/2018 0,625
8/2020 (e) 0,400 8/2019 0,400 8/2018 0,625
YHTEENSÄ 1,600 1,825 2,500
-12,3% -27,0% +4,2%

Q4:n osinko on 0,40 dollaria, ja se irtoaa 14.11.2019 ja maksetaan 15.12.2019.

Arvioin osingon pysyvän tällä tasolla vielä pitkään ja vaarana on, että osingon taso vielä laskee, mikäli yhtiön vaikeudet jatkuvat.

Tein osinkoennusteen niin, että osinko on tällä tasolla, kunnes yhtiö sitä jossain vaiheessa muuttaa. Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,60 dollaria, joka tällä osakkeen hinnalla (32,61 USD) antaisi noin 4,9 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+647) sekä osingonmaksuilla (-489). Oikaisu on yhteensä +158 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Fuusiosta johtuen tilikausien 2010 – 2014 luvut on laskettu yhdistämällä Kraft Foods:n sekä H.J. Heinz:n liikevaihdot ja tulokset. Tilikauden 2015 luvut on saatu vuoden 2016 10-K raportista käyttäen pro-forma -tietoja.

  • Tilikauden 2015 raportoitu tulos 861 miljoonaa dollaria sisältää -900 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden (preferred stock) osinkoja.
  • Tilikauden 2016 tulos 3 452 miljoonaa dollaria sisältää vastaavasti -180 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja
  • Tilikauden 2017 tulos 10 999 miljoonaa dollaria sisältää +7 000 miljoonaa dollaria USA:n verouudistukseen liittyviä kertaluontoisia tuottoja. Etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja ei enää tällä tilikaudella ollut.

Oheisiin taulukkoihin edellä mainitut osingot ja verotuotot on oikaistu pois.

Fuusiosta johtuen taseen tietoja on saatavilla vain vuodesta 2015 alkaen ja rahavirtalaskelman vuoden 2015 luvut ovat vain puolelta vuodelta (fuusio tapahtui kesäkuussa 2015).

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (2.11.2019) 32,61 43,04 77,76 87,32 72,76
Lkm (000) 1 223 000 1 219 000 1 228 000 1 226 000 1 221 000 1 221 000 1 221 000 1 221 000
Markkina-arvo (Mrd) 39,88 52,47 95,49 107,05 88,84
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
USA 17 850 18 122 18 230
Kanada 1 950 2 173 2 177
EMEA 2 525 2 718 2 585
Muu maailma 2 775 3 255 3 084
YHTEENSÄ 25 100 26 268 26 076 0 0
EBITDA 2019e 2018 2017 2016 2015
USA 4 750 5 218 5 873
Kanada 485 608 636
EMEA 650 724 673
Muu maailma 400 635 590
Muut konsernierät -255 -161 -108
YHTEENSÄ 6 030 7 024 7 664 0 0
DA -975 -919 -907
Muut konsernierät -1 430 -16 325 -700
YHTEENSÄ 3 625 -10 220 6 057 0 0
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 6 660 18 441 25 100 26 268 26 076 26 300 27 447 29 118 29 747 29 779
Liiketulos 1 150 2 476 3 625 -10 220 6 057 5 601 4 535 4 327 4 590
Nettotulos 645 1 753 2 400 -10 192 3 941 3 416 1 761 1 579 3 742 2 583
Marginaali 9,7% 9,5% 9,6% -38,8% 15,1% 13,0% 6,4% 5,4% 12,6% 8,7%
EPS 0,53 1,43 1,96 -8,36 3,21 2,79 1,44 1,29 3,06 2,12
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 2 473 1 130 1 629 4 204 4 837
Liikearvo 35 826 36 503 44 825 44 125 43 051
Muut varat 64 681 65 828 73 638 72 151 75 085
Tase yhteensä 102 980 103 461 120 092 120 480 122 973
Oma pääoma 51 831 51 657 65 863 57 358 57 685
Vähemmistö 131 118 207 216 208
Korolliset velat 30 672 31 168 31 503 32 404 25 151
Muut vastuut 20 346 20 518 22 519 30 502 39 929
Tase yhteensä 102 980 103 461 120 092 120 480 122 973 0
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 2 750 2 574 501 2 648 1 272
Investoinnit: Capex -850 -826 -1 194 -1 247 -648
Vapaa rahavirta (FCF) 1 900 1 748 -693 1 401 624
Investoinnit: Muut 1 300 1 114 2 371 2 699 -7 661
Investointien jälkeen 3 200 2 862 1 678 4 100 -7 037
Rahoitus: Voitonjako -1 950 -3 183 -2 888 -12 084 7 798
Rahoitus: Muut -500 -180 -1 333 7 463 2 249
Rahavarojen muutos 750 -501 -2 543 -521 3 010
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,600 2,500 2,450 2,350 1,700
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,600 2,500 2,450 2,350 1,700
Osinkotuotto 4,9% 5,8% 3,2% 2,7% 2,3%
Osinko/nettotulos 81,5% -29,9% 76,3% 84,3% 117,9%
Osinko/FCF 103,0% 174,3% -434,1% 205,6% 332,6%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 42,0 53,8 33,8 37,0
PE (3v) 31,4 47,5 37,6
PE 16,6 24,2 31,3 50,4
EV/EBIT 18,8 20,7 24,1 24,1
Oma pääoma/osake 42,49 42,47 53,80 46,96 47,41
P/B 0,77 1,01 1,45 1,86 1,53
ROE 4,6% -17,3% 6,4% 5,9% 6,1%
ROI 4,4% -11,3% 6,5% 6,5% 10,9%
Omavaraisuusaste 50,5% 50,0% 55,0% 47,8% 47,1%
Gearing 54,3% 58,0% 45,2% 49,0% 35,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä sekä tehtyjen oikaisujen eroista johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 27,93 31,04 32,65 43,04 55,11 62,82 62,29 77,76 77,55 85,64
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,600 1,600 1,600 1,600 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,475
Osinkotuotto (ennuste) 5,7% 5,2% 4,9% 3,7% 4,5% 4,0% 4,0% 3,2% 3,2% 2,9%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS -8,84 -9,08 -8,82 -8,36 2,75 2,98 3,31 3,21 3,17 3,11
PE 20,1 21,0 18,8 24,2 24,4 27,5
EV/EBIT 18,1 18,4 17,4 20,7 20,4 22,3
ROE -18,5% -18,9% -18,3% -17,3% 5,4% 5,9% 6,5% 6,4% 6,7% 6,6%
ROI -12,9% -12,9% -12,3% -11,3% 5,8% 6,2% 6,5% 6,5% 6,8% 6,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus