Kraft Heinz Company sijoituskohteena

Päivitetty 29.3.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (29.3.2018)61,40 USDMarkkina-arvo75,4 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk2,575 USD Osinkotuotto4,2 %
Liikevaihto 2018e26 600 M USD (+1,4 %)Nettotulos 2018e4 700 M USD (+17,5 %)
PE16,0ROE7,0 %

Yhdysvaltalainen Kraft Heinz Company on maailman 5. suurin elintarvikeyritys, jonka tuotteita myydään yli 200 maassa. Yhtiöllä on 8 brändiä, joiden brändiarvo ylittää miljardin dollarin rajan. Kraft Heinz:lla on noin 39 000 työntekijää ja yhtiön markkina-arvo on noin 74 miljardia dollaria… (lisää yritysesittelyssä).

KRAFT HEINZ COMPANY29.3.2018 | 61,40 USD
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Kraft Heinz Company:n Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti korkea liikearvo sekä pääomien heikot tuotot. Lisäksi pisteitä lähtee yhtiön lyhyestä osinkohistoriasta.

Osinkohistoriassa on tehty kompromissi siten, että ”Osinkoa maksettu yli 15 vuotta” kohdasta on annettu piste Heinz:n osinkohistorian perusteella. Pistettä ei kuitenkaan annettu kohdasta ”Vuotuinen osinko on kasvanut joka vuosi ainakin 10 vuoden ajan”.

Kraft Foods ja H.J. Heinz Company fuusioituivat vuonna 2015 muodostaen Kraft Heinz Company:n. Tästä syystä yhtiön tulostiedot kattavat vain osittain tätä aikaisemmat vuodet. Esimerkiksi taseen ja rahavirtalaskelman tiedot ovat vain vuodesta 2015 alkaen.

Fuusion jälkeen yhtiöllä on ollut käynnissä integraatio- ja uudelleenjärjestelyohjelma, jolla se on hakenut säästökohteita ja pyrkinyt purkamaan päällekkäisyyksiä. Tästä ohjelmasta on alkuun kertynyt kuluja vuosille 2015 – 2017, joten yhtiön todellisen tuloksentekokyvyn selvittäminen vaatii runsaasti tuloksen oikaisuja.

Kraft Heinz:n liikevaihto on ollut hienoisessa laskutrendissä, joka oikeastaan kuvastaa koko toimialan viime vuosien haasteita. Vastaavanlaista kehitystä on näkynyt myös Campbell:llä sekä General Mills:llä.

Sijoittajan on myös hyvä tiedostaa, että yhtiön suurimpia omistajia ovat 3G Global Food Holdings (24,1 %) ja Warren Buffett:n luotsaama Berkshire Hathaway (26,7 %). Nämä kaksi omistavat siis yli 50 prosenttia Kraft Heinz:n osakkeista ja siten päättävät, mitä yhtiössä tapahtuu. Näiden yhtiöiden suuri omistusosuus selittyy sillä, että ne olivat järjestelemässä fuusiota.

Osinkosijoittajaa yhtiön osake kiinnostaa – varauksella. Osinko on ollut nousussa vuodesta 2015 alkaen, mutta osinkohistoria on vielä lyhyenlainen. Näin pitkälle vieviä johtopäätöksiä osingon kehityksestä on vaikea tehdä.

Osinkosijoittajaa mietityttää se, että yhtiöllä on velkaa noin 31,5 miljardia dollaria ja korkokulut olivat vuonna 2017 noin 1,2 miljardia dollaria. Korkokulut ovat korkeita, sillä oikaistut tulokset ovat olleet noin 3,6 – 4,0 miljardin dollarin tasolla parina viime vuotena. Lisäksi korkotason odotetaan nousevan lähitulevaisuudessa, joten se osaltaan painaa yhtiön tuloksentekokykyä.

Tilikauden 2018 ennustetulla tuloksella laskettu PE on 16,0x, joten yhtiön osake on kohdalleen hinnoiteltu

Tutustu myös muihin USA:n isoihin elintarvikeyhtiöihin

Tilikausi 2017

Kraft Heinz Company:n vuosi 2017

  • liikevaihto: 26 232 M USD (26 487 M USD / -1,0 %)
  • nettotulos (raportoitu): 10 999 M USD (3 452 M USD / moninkertaistui)
  • nettotulos (vero-oikaistu): 3 999 M USD (3 452 M USD / +15,8 %)
  • EPS (raportoitu / vero-oikaistu): 8,95 / 3,26 USD (2,81 USD)

Tilikauden 2017 liikevaihto laski prosentin verran eli noin -255 miljoonaa dollaria. Voimakkainta lasku oli USA:ssa (-1,5 % ja -288 M USD) sekä Kanadassa (-5,2 % ja -119 M USD). Muualla maailmassa myynti kasvoi hieman korjaten kokonaislaskua siedettävämpään suuntaan. P-Amerikan liikevaihtoon vaikutti myyntivolyymien lasku, jota kohonneet hinnat eivät pystyneet kompensoimaan.

Tilikauden 2017 raportoitu tulos sisältää noin +7,0 miljardia dollaria USA:n verouudistukseen liittyviä kertaluontoisia tuottoja. Vero-oikaistu tulos kasvoi lähes +16 prosenttia.

Vertailuvuoden tulokseen sisältyy Kraft Foods:n ja H.J. Heinz Company:n fuusioon liittyviä integraatio- ja uudelleenjärjestelykuluja. Tilikaudella 2017 näihin liittyvät kulut olivat noin -457 miljoonaa dollaria (2016: -1 012 M USD). Jos nämä kulut palautetaan vero-oikaistuun tulokseen (jätetään verot huomioimatta), niin tilikauden 2017 oikaistu tulos olisi ollut 4 456 miljoonaa dollaria (2016: 4 464 M USD). Näin oikaistu tulos jäi edellisvuoden tasolle.

Lisäksi vertailuvuoden tulosta rasittaa -180 miljoonan dollarin etuoikeutettujen osakkeiden (preferred stock) osingot. Kun tämä vielä huomioidaan, niin tilikauden 2017 tulos jäi vajaat 200 miljoonaa dollaria edellisvuodesta.

Näkymät 2018

Yhtiö arvioi, että integraatio- ja uudelleenjärjestelyt alkavat pääosin olla tehtynä, vaikkakin joitain kuluja tulee vielä tilikaudelle 2018.

Yhtiö arvioi, että Q1/2018 oikaistu EBITDA laskee edellisvuoden 1 885 miljoonasta dollarista, mutta tilanteen odotetaan kohentuvan selvästi vuoden edetessä. Tilikauden 2018 veroaste asettunee noin 23 prosenttiin.

Tilikauden 2018 arviossa pitää tukeutua Yahoo Finance:n kokoamiin analyytikkotietoihin. Tätä kirjoitettaessa liikevaihtoennuste on noin 26,6 miljardia dollaria ja EPS noin 3,82 dollaria. Nykyisellä osakemäärällä tulos olisi noin 4,7 miljardia dollaria.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste (Talousmentor) on 2,575 dollaria (ed 12 kk: 2,475 USD), mikä tällä osakkeen kurssilla (61,40 USD) antaisi noin 4,2 prosentin osinkotuoton.

Segmentit

Kraft Heinz raportoi liikevaihdon sekä oikaistut EBITDA-luvut USA:n, Kanadan, Euroopan sekä muun maailman osalta. Oheisissa taulukoissa ovat nämä luvut. Lisäksi EBITDA-lukuihin on lisätty poistot (DA) sekä muut konsernierät, jonka jälkeen on saatu liiketulos (ebit) summa taulukon viimeiselle riville.

EBITDA tarkoittaa tulosta ennen poistoja, korkokuluja sekä veroja.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
USA 18 500 18 353 18 641 18 932
Kanada 2 300 2 190 2 309 2 386
Eurooppa 2 450 2 393 2 366 2 657
Muu maailma 3 350 3 296 3 171 3 472
YHTEENSÄ 26 600 26 232 26 487 27 447
EBITDA 2018e 2017 2016 2015 2014
USA 6 150 6 001 5 862 4 690
Kanada 650 639 642 541
Eurooppa 800 781 781 938
Muu maailma 625 617 657 742
Muut konsernierät -125 -108 -164 -172
YHTEENSÄ (EBITDA) 8 100 7 930 7 778 6 739
DA -625 -583 -536 -779
Muut konsernierät -625 -574 -1 100 -3 321
YHTEENSÄ (EBIT) 7 350 6 773 6 142 2 639

USA on yhtiön suurin segmentti ja se vastaa noin 70 – 75 prosenttisesti koko konsernin liikevaihdosta ja EBITDA:sta.

Tilikauden 2017 liikevaihto laski USA:ssa (-1,5 % ja -288 M USD) sekä Kanadassa (-5,2 % ja -119 M USD), kun muualla maailmassa liikevaihto nousi hieman. P-Amerikan liikevaihtoon vaikutti myyntivolyymien lasku, jota kohonneet hinnat eivät pystyneet kompensoimaan.

Kokonaisuudessa tilikauden 2017 EBITDA ja EBIT -luvut nousivat alhaisempien integraatio- ja uudelleenjärjestelykulujen seurauksena. Muun maailman EBITDA:n laskuun vaikuttivat epäedulliset valuuttakurssimuutokset, kohonneet raaka-aineiden hinnat sekä panostukset myyntiin.

Tuloksen kehitys

Fuusiosta johtuen tilikausien 2010 – 2014 luvut on laskettu yhdistämällä Kraft Foods:n sekä H.J. Heinz:n liikevaihdot ja tulokset. Tilikauden 2015 luvut on saatu vuoden 2016 10-K raportista käyttäen pro-forma -tietoja.

  • Tilikauden 2015 raportoitu tulos 861 miljoonaa dollaria sisältää -900 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden (preferred stock) osinkoja.
  • Tilikauden 2016 tulos 3 452 miljoonaa dollaria sisältää vastaavasti -180 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja
  • Tilikauden 2017 tulos 10 999 miljoonaa dollaria sisältää +7 000 miljoonaa dollaria USA:n verouudistukseen liittyviä kertaluontoisia tuottoja. Etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja ei enää tällä tilikaudella ollut.

Oheiseen kuvaajaan edellä mainitut osingot ja verotuotot on oikaistu pois.

khc-tuloslaskelma-q42017

Kraft Heinz:n liikevaihto on hienoisessa laskutrendissä, joka oikeastaan kuvastaa koko toimialan viime vuosien haasteita. Vastaavanlaista kehitystä on näkynyt myös Campbell:llä sekä General Mills:llä.

Vuosien 2017, 2016 ja 2015 tuloksia rasittavat integraatio- ja uudelleenjärjestelykulut, jotka olivat noin -457, -1 012 ja -1 023 miljoonaa dollaria vastaavasti. Näitä kuluja ei ole oikaistu pois oheisesta kaaviosta. Järjestelyt alkavat olla jo loppusuoralla, mutta vielä tilikaudelle 2018 on odotettavissa näihin liittyviä kuluja. Olettaa voi, että kulut jäävät edellisvuoden 457 miljoonaa dollaria alemmaksi.

Yhdessä alhaisemman veroprosentin kanssa tilikauden 2018 tuloksen voi odottaa paranevan selvästi vero-oikaistusta noin 4,0 miljardista dollarista. Analyytikoiden tulosarviot liikkuvat noin 4,7 miljardissa dollarissa.

Tase

Taseen historiatiedot ulottuvat vain vuoteen 2015.

Taseessa esiin nousee korkea liikearvon määrä, jota on noin 45 miljardia dollaria. Tämä on reilu 35 prosenttia taseen loppusummasta. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus vetäisi tuloksen lähes nollille. Vaikka alaskirjausriski on pieni, niin yhtiön uudelleenjärjestelyjen johdosta alaskirjauksia voi syntyä.

Liikearvoa kasvatti osaltaan myös se, että fuusio tapahtui siten, että Heinz osti Kraft Foods:n. Tällöin ostohinta sisälsi Kraft:n itsensä kehittämät aineettomat brändiarvot, jotka eivät kuitenkaan näkyneet Kraft:n taseessa. Tämä taseen ylittänyt ”ylihinta” kirjattiin sitten Kraft Heinz Company:n taseen liikearvoon.

khc-liikearvo-q42017

Myös korollisia velkoja on paljon eli noin 31,5 miljardia dollaria. Tämä velkaisuus näkyi myös tilikauden 2017 tuloslaskelmassa noin 1,2 miljardin dollarin korkokuluna. Jos yhtiön lainojen korkoaste nousee 1 prosenttiyksikön, niin se tarkoittaa sitä, että korkokulut nousevat reilulla 300 miljoonalla dollarilla. Ja korkotason odotetaan nousevan lähitulevaisuudessa.

khc-velkaisuus-q42017

Velkaisuuden tunnusluvut ovat kuitenkin vielä hyvällä tasolla eli omavaraisuusaste on noin 55 prosenttia (hyvä taso > 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 45 prosenttia (hyvä taso < 100 %). Velkaa on kuitenkin paljon yhtiön tuloskuntoon sekä vapaisiin rahavirtoihin nähden.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta on heilahdellut voimakkaasti viime vuosien aikana. Osasyynä tähän on se, että yhtiö myy myyntisaataviaan rahoitusyhtiöille, joka rahavirtalaskelmassa esiintyy investointien alla (kts. ”Investoinnit: muut” oheisesta taulukosta). Nämä myyntisaatavien osuudet ovat olleet noin 2,3 – 2,5 miljardia dollaria parina viime vuotena.

khc-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinnit olivat parin vuoden ajan noin 1,2 miljardia dollaria. Tilikaudelle 2018 yhtiö arvioi capex-investointien laskevan noin 850 miljoonaan dollariin. Yhdessä korkeamman liiketoiminnan rahavirran kanssa, vapaan rahavirran (FCF) odotetaan nousevan noin 2,0 miljardiin dollariin vuonna 2018.

khc-vapaa-rahavirta-q42017

Tilikauden 2015 rahavirroissa näkyy ”investoinnit:muut” rivillä -7,7 miljardin dollarin negatiivinen erä. Vastaavasti voitonjaossa on positiivinen +7,8 miljardin dollarin erä. Tässä investoinneissa on Kraft:n hankintaan liittyviä kassastamaksuja ja voitonjaossa vastaavasti +10 miljardin dollarin kassaanmaksu osakeannista fuusion järjestäjille eli 3G: ja Berkshire Hathaway:lle.

RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 900 527 2 649 1 272
Investoinnit: Capex -850 -1 217 -1 247 -648
Vapaa rahavirta (FCF) 2 050 -690 1 402 624
Investoinnit: Muut 2 350 2 373 2 699 -7 661
Investointien jälkeen 4 400 1 683 4 101 -7 037
Rahoitus: Voitonjako -3 200 -2 888 -12 084 7 798
Rahoitus: Muut -1 200 -1 338 7 463 2 249
Rahavarojen muutos 0 -2 543 -520 3 010

Tilikauden 2016 rahavirroissa voitonjaon -12,1 miljardin dollarin kassastamaksua selittää etuoikeutettujen osakkeiden lunastus, joka rahoitettiin ottamalla velkaa. Tämä velanotto näkyy +7,5 miljardin dollarin ”rahoitus: muut” rivillä.

Osinko

Kraft Heinz:n osinkohistoria on fuusiosta johtuen vielä lyhyt. Osinkoa maksettiin ensimmäisen kerran vuonna 2015, jonka jälkeen osinko on ollut nousussa. Yhtiön tulos ja rahavirrat sisältävät integraatioon ja uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja ja kassastamaksuja. Lisäksi yhtiön myyntisaamisten myynti näkyy vapaan rahavirran (FCF) ulkopuolella. Tämän johdosta on haastavaa arvioida osinkojen suhdetta yhtiön tulokseen (tai tuloksentekokykyyn) sekä rahavirtoihin.

khc-osinko-q42017

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 2,575 dollaria, joka tällä osakkeen hinnalla 61,40 dollaria antaisi noin 4,2 prosentin osinkotuoton.

05/2018: 0,625 usd (e)
08/2018: 0,650 usd (e)
11/2018: 0,650 usd (e)
02/2019: 0,650 usd (e)

Arvostus

Kuten jo todettua, niin yhtiön vuosien 2015 – 2017 tulos on sisältänyt fuusioon liittyviä kuluja, etuoikeutettuja osinkoja sekä verouudistuksen tuottoja. Näistä vain etuoikeutetut osingot ja verouudistuksen tuotot on oikaistu pois PE-lukuja laskettaessa.

Tilikauden 2018 ennustetulla tuloksella laskettu PE on 16,0x, joten osakkeen voi arvioida olevan kohdalleen hinnoiteltu. Toisaalta yhtiö varmasti hakee säästökohteita vielä jatkossakin, joten on mahdollista, että tuloskunto vielä paranee tulevaisuudessa.

Kolmen ja seitsemän vuoden tulokset sisältävät yhteensä noin 2,5 miljardia dollaria fuusioon liittyviä kuluja. Uudelleenjärjestelyohjelma alkaa olemaan päätöksessään, joten tulevina vuosina näitä kuluja on enää vähäinen määrä verrattuna em. 2,5 miljardiin. Tästä syystä pidempiaikaisiin PE-lukuihin kannattaa suhtautua tässä vaiheessa varauksella.

Yhtiön osakekohtainen oma pääoma on noin 55,20 dollaria. Näin PB-luku (osakekohtaisen oman pääoman suhde osakkeen hintaan) on laskenut 1,1x. Eli jos yhtiö tekee jatkossa 3,80 dollarin osakekohtaista tulosta, niin ei mene kuin pari vuotta, niin oma pääoma on noussut yli tämän hetkisen osakkeen hinnan (61,40 USD).

Yhtiöllä on paljon itsekehitettyjä brändejä, kuten Heinz-ketsuppi, joiden brändiarvo ei näy taseessa. Näin yhtiön arvo on korkeampi kuin tase antaisi ymmärtää. Mutta sijoittajan pitää olla tarkkana, sillä fuusio tapahtui siten, että Heinz osti Kraft Foods:n. Tässä kohtaa Heinz varmasti maksoi Kraft Foods:n brändiarvoista, joka taasen näkyy taseessa korkeana liikearvon määränä.

khc-roe-roi-q42017

Pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat jääneet noin 6 – 7 prosentin tasolle, jota selittää edellä mainitut integraatioon liittyvät kustannukset, joka on pitänyt tulostasoa alhaisena.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+4 700) sekä osingonmaksuilla (-3 162). Oikaisu on yhteensä +1 538 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Fuusiosta johtuen tilikausien 2010 – 2014 luvut on laskettu yhdistämällä Kraft Foods:n sekä H.J. Heinz:n liikevaihdot ja tulokset. Tilikauden 2015 luvut on saatu vuoden 2016 10-K raportista käyttäen pro-forma -tietoja.

  • Tilikauden 2015 raportoitu tulos 861 miljoonaa dollaria sisältää -900 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden (preferred stock) osinkoja.
  • Tilikauden 2016 tulos 3 452 miljoonaa dollaria sisältää vastaavasti -180 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja
  • Tilikauden 2017 tulos 10 999 miljoonaa dollaria sisältää +7 000 miljoonaa dollaria USA:n verouudistukseen liittyviä kertaluontoisia tuottoja. Etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja ei enää tällä tilikaudella ollut.

Oheisiin taulukkoihin edellä mainitut osingot ja verotuotot on oikaistu pois.

Fuusiosta johtuen taseen tietoja on saatavilla vain vuodesta 2015 alkaen ja rahavirtalaskelman vuoden 2015 luvut ovat vain puolelta vuodelta (fuusio tapahtui kesäkuussa 2015).

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (29.3.2018) 61,40 77,76 87,32 72,76
Lkm (000) 1 228 000 1 228 000 1 226 000 1 221 000 1 221 000 1 221 000 1 221 000 1 221 000
Markkina-arvo (Mrd) 75,40 95,49 107,05 88,84
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 6 300 26 600 26 232 26 487 27 447 29 118 29 747 29 779 29 135
Liikevoitto 1 700 7 350 6 773 6 142 4 535 4 327 4 590
Nettotulos 1 000 4 700 3 999 3 632 1 761 1 579 3 742 2 583 2 781
Marginaali 15,9% 17,7% 15,2% 13,7% 6,4% 5,4% 12,6% 8,7% 9,5%
EPS 0,81 0,00 3,83 3,26 2,96 1,44 1,29 3,06 2,12 2,28
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 3 167 1 629 4 204 4 837
Liikearvo 44 824 44 824 44 125 43 051
Muut varat 73 779 73 779 72 151 75 085
Tase yhteensä 121 770 120 232 120 480 122 973
Oma pääoma 67 572 66 034 57 358 57 685
Vähemmistö 207 207 216 208
Korolliset velat 31 536 31 536 32 404 25 151
Muut vastuut 22 455 22 455 30 502 39 929
Tase yhteensä 121 770 120 232 120 480 122 973
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 900 527 2 649 1 272
Investoinnit: Capex -850 -1 217 -1 247 -648
Vapaa rahavirta (FCF) 2 050 -690 1 402 624
Investoinnit: Muut 2 350 2 373 2 699 -7 661
Investointien jälkeen 4 400 1 683 4 101 -7 037
Rahoitus: Voitonjako -3 200 -2 888 -12 084 7 798
Rahoitus: Muut -1 200 -1 338 7 463 2 249
Rahavarojen muutos 0 -2 543 -520 3 010
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 2,550 2,450 2,350 1,700
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,550 2,450 2,350 1,700
Osinkotuotto 4,2% 3,2% 2,7% 2,3%
Osinko/nettotulos 66,6% 75,2% 79,3% 117,9%
Osinko/FCF 152,8% -436,0% 205,5% 332,6%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 24,0 33,3 36,6
PE (3v) 18,3 30,5 46,1 37,6
PE 16,0 23,9 29,5 50,4
Oma pääoma/osake 55,19 53,94 46,96 47,41
P/B 1,11 1,44 1,86 1,53
ROE 7,0% 6,5% 6,3% 6,1%
ROI 7,5% 7,2% 7,1% 10,9%
Omavaraisuusaste 55,7% 55,1% 47,8% 47,1%
Gearing 41,9% 45,1% 49,0% 35,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset