Kraft Heinz Company sijoituskohteena

Päivitetty 23.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Kraft Heinz:lla on vaikeuksia tuottaa Q1/2019 tulosraporttia vaaditussa ajassa. Tästä syystä tämä analyysi perustuu vielä Q4/2018 julkaistuihin tietoihin.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Kraft Heinz Company on maailman 5. suurin elintarvikeyritys, jonka tuotteita myydään yli 200 maassa. Yhtiöllä on 8 brändiä, joiden brändiarvo ylittää miljardin dollarin rajan. Kraft Heinz:lla on noin 39 000 työntekijää ja yhtiön markkina-arvo on noin 43 miljardia dollaria… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e KRAFT HEINZ COMPANY Ennuste
Osake (23.2.2019) 34,95 Osinko 12 kk 1,60
Markkina-arvo (Mrd) 42,6 Osinkotuotto 4,6%
Liikevaihto (M) 26 250 (+0,0%) Osinko/EPS 4v ka
Nettotulos (M) 2 800 (-) Osinko/FCF 597% 4v ka
EPS 2,30 Omav.aste 50%
PE 15,2 Gearing 56%
EV/EBIT 15,15 ROE 5,4%
PB 0,81 ROI 5,7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

KRAFT HEINZ COMPANY23.2.2019 | 34,95 USD
12
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Kraft Heinz Company:n Talousmentor-arvoluku on 12/30. Heikkoja pisteitä laskee erityisesti heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys, heikko taseen kunto sekä osingon lasku keväällä 2019.

Osinkohistoriassa on tehty kompromissi siten, että ”Osinkoa maksettu yli 15 vuotta” kohdasta on annettu piste Heinz:n osinkohistorian perusteella.

Kraft Foods ja H.J. Heinz Company fuusioituivat vuonna 2015 muodostaen Kraft Heinz Company:n. Tästä syystä yhtiön tulostiedot kattavat vain osittain tätä aikaisemmat vuodet. Esimerkiksi taseen ja rahavirtalaskelman tiedot ovat vain vuodesta 2015 alkaen.

Fuusion jälkeen yhtiöllä on ollut käynnissä integraatio- ja uudelleenjärjestelyohjelma, jolla se on hakenut säästökohteita ja pyrkinyt purkamaan päällekkäisyyksiä. Tästä ohjelmasta on alkuun kertynyt kuluja vuosille 2015 – 2018, joten yhtiön todellisen tuloksentekokyvyn selvittäminen vaatii runsaasti tuloksen oikaisuja.

Kraft Heinz:n liikevaihto on ollut hienoisessa laskutrendissä, joka oikeastaan kuvastaa koko toimialan viime vuosien haasteita. Vastaavanlaista kehitystä on näkynyt myös Campbell:llä sekä General Mills:llä.

Vuoden 2018 tulos oli -10,2 miljardia dollaria tappiollinen, joka sisälsi alaskirjauksia ja fuusioon liittyviä kuluja noin -15,5 miljardia dollaria. Lisäksi yhtiöllä on haasteita saada kannattavuuden kehitystä nousuun. Kun liikevaihto on hienoisessa laskussa, mutta kulut nousevat nopeaa tahtia, niin kannattavuus on helisemässä.

Osinkosijoittajaa yhtiö ei enää kiinnosta. Kvartaaliosinko laski 0,40 dollariin aiemmasta 0,625 dollarista. Uusi osingon taso on alhaisin koko fuusioituneen yrityksen (lyhyessä) historiassa.

Tutustu myös muihin USA:n isoihin elintarvikeyhtiöihin:

Tilikausi 2018

Kraft Heinz Company:n Q1-Q4/2018

M USD Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 6 891 6 844 0,7% 26 259 26 085 0,7%
Liiketulos (ebit) -14 073 1 522 -10 193 6 137
Nettotulos -12 608 8 003 -10 229 10 999
EPS (USD) -10,34 6,52 -8,39 8,95

Q4:n liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta, vaikka sitä rasitti selvät valuuttakurssien negatiiviset vaikutukset. Orgaanisesti liikevaihto kasvoi +2,4 prosenttia. Myyntimäärät nousivat, mutta myyntihinnat laskivat.

Jos Q3:lla liiketulos (ebit) romahti -30 prosenttia, niin nyt vasta selkään tulikin. Yleisesti ottaen tulosta rasittaa laskeneet myyntihinnat, selvästi kohonneet toiminnan ja logistiikan kulut, myynnin painottuminen heikompikatteisiin tuotteisiin sekä investoinnit kapasiteetin parantamiseksi.

Yhtiön laskema EBITDA oli Q4:lla 1,7 miljardia dollaria ja laskua tuli -14 prosenttia. Lisäksi yhtiö teki yli -15,5 miljardin dollarin edestä erilaisia alaskirjauksia ja fuusioon liittyviä kuluja, jonka johdosta Q4:n liiketulos (ebit) oli -14,1 miljardia dollaria tappiollinen.

Kvartaaliosinko laski 0,40 dollariin ja se irtoaa 7.3.2019 ja se maksetaan 22.3.2019.

Yhtiön johdon yllätti odotettua korkeampi kustannusinflaatio sekä suunniteltua heikommat tulokset kustannussäästöohjelmista. Mielestäni yhtiön johto oli jo varsin pitkän aikaa luonut kuvaa siitä, että tuloskunto kääntyy piakkoin. Viimeksi Q3:n kohdalla kirjoitin: ”EBITDA-kehityksen yhtiö arvioi kasvavan Q4:lla ja etenkin vuonna 2019”.

Lisäksi viesti on nyt enempi sellainen, että yhtiö kiihdyttää uudelleenjärjestelyitä ja toimintojensa myyntejä pääomarakenteen tervehdyttämiseksi. Korkeaa velkaisuutta pyritään laskemaan.

Nähtäväksi jää, tuleeko järjestelyistä yhtä suuret kuin Campbellillä on? Jossain vaiheessa huhuttiin, että Campbell olisi myynyt osiaan Kraft Heinzille, mutta taitaa olla niin, että Kraft Heizillakin on haasteita ihan omasta takaa.

Haasteista lisää sekin, että SEC tutkii yhtiön kirjanpitokäytäntöjä, jonka johdosta yhtiö kirjasi jo -25 miljoonan dollarin ylimääräiset kulut. Tällä summalla ei sinänsä ole isoa merkitystä, mutta tutkinta jatkuu, joten sieltä voi tulla vielä lisää ikäviä yllätyksiä.

Osake laski -27 prosenttia tulosjulkistuspäivänä.

En yhtään ihmettelisi, jos toimitusjohtaja lähtisi vaihtoon, sillä yhtiön tilasta ja tulevaisuuden näkymistä viestintä on ollut heikkoa.

Näkymät 2019

Yhtiö arvioi, että vuonna 2019 liikevaihdon orgaaninen kasvu olisi positiivista, johon valuuttakurssien vaikutus olisi noin -3…-4 prosenttia.

Oikaistu EBITDA olisi noin 6,3 – 6,5 miljardia dollaria ja Q1/2019 oikaistu EBITDA laskisi yli -10 prosenttia (”high-teens decline”).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 6 275 6 304 -0,5% 26 250 26 259 0,0%
Liiketulos (ebit) 1 100 1 481 -25,7% 4 750 -10 193
Nettotulos 650 993 -34,5% 2 800 -10 289
Osinko (12 kk, USD) 1,60 2,50

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Kraft Heinz Company: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Fuusiosta johtuen tilikausien 2010 – 2014 luvut on laskettu yhdistämällä Kraft Foods:n sekä H.J. Heinz:n liikevaihdot ja tulokset. Tilikauden 2015 luvut on saatu vuoden 2016 10-K raportista käyttäen pro-forma -tietoja.

  • Tilikauden 2015 raportoitu tulos 861 miljoonaa dollaria sisältää -900 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden (preferred stock) osinkoja.
  • Tilikauden 2016 tulos 3 452 miljoonaa dollaria sisältää vastaavasti -180 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja
  • Tilikauden 2017 tulos 10 999 miljoonaa dollaria sisältää +7 000 miljoonaa dollaria USA:n verouudistukseen liittyviä kertaluontoisia tuottoja. Etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja ei enää tällä tilikaudella ollut.

Oheiseen kuvaajaan edellä mainitut osingot ja verotuotot on oikaistu pois.

khc-tuloslaskelma-q42018

Kraft Heinz:n liikevaihto on hienoisessa laskutrendissä, joka oikeastaan kuvastaa koko toimialan viime vuosien haasteita. Vastaavanlaista kehitystä on näkynyt myös Campbell:llä sekä General Mills:llä.

Vuosien 2017, 2016 ja 2015 tuloksia rasittavat integraatio- ja uudelleenjärjestelykulut, jotka olivat noin -457, -1 012 ja -1 023 miljoonaa dollaria vastaavasti. Näitä kuluja ei ole oikaistu pois oheisesta kaaviosta. Lisäksi vuoden 2018 tulosta painaa -15,2 miljardin dollarin alaskirjaukset, jonka johdosta tulos painui -10,3 miljardia dollaria tappiolliseksi.

Yhtiö arvioi, että se kiihdyttää pääomarakenteen tervehdyttämistä mm. myymällä toimintoja vähentääkseen varsin korkeaa velkaisuutta. Tämä tarkoittanee sitä, että lisää kuluja ja alaskirjauksia on luvassa tuleville vuosille.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 26,0 – 26,5 miljardia ja nettotulos noin -1…+3 miljardia dollaria. Isoa tulosskaalaa selittää yhtiön epäselvä tilanne.

Tässä yhtiön tilanteessa en käyttäisi PE-lukua arvostuksen mittaamiseen. Yhtiö varmasti hakee säästökohteita vielä jatkossakin, joten on mahdollista, että tuloskuntoon vaikuttaa moni ”kertaluontoinen” erä vielä useampana vuotena. Lisäksi on vaikea nähdä sitä, että millaiseksi Kraft Heinz tuloksentekokyky muotoutuu näiden järjestelyiden jälkeen.

Yhtiön osakekohtainen oma pääoma on noin 42,58 dollaria. Näin PB-luku (osakekohtaisen oman pääoman suhde osakkeen hintaan) on laskenut 1,01x. Tämä ei mielestäni kerro alhaisesta osakkeen hinnasta, vaan markkinoiden epäilystä sille, mitkä yhtiön brändien yms. tase-erien todelliset arvot ovat.

khc-roe-roi-q42018

Pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat jääneet noin 6 – 7 prosentin tasolle, jota selittää edellä mainitut integraatioon liittyvät kustannukset, joka on pitänyt tulostasoa alhaisena.

Tase

Taseen historiatiedot ulottuvat vain vuoteen 2015.

Taseessa esiin nousee korkea liikearvon määrä, jota on noin 36,2 miljardia dollaria. Tämä on reilu 35 prosenttia taseen loppusummasta. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus vetäisi tuloksen nollille.

Alaskirjausten riski toteutui Kraft Heinzin kohdalla vuonna 2018 yhtiön tehdessä yli 15,5 miljardin dollarin alaskirjaukset, joiden johdosta liikearvon määrä laski -8,6 miljardilla dollarilla. Yhtiö ilmoitti kiihdyttävänsä uudelleenjärjestelyitä taseensa tervehdyttämiseksi, joten tämä voi tuoda vielä suuria alaskirjauksia tulevien vuosien aikana.

Liikearvoa kasvatti osaltaan myös se, että fuusio tapahtui siten, että Heinz osti Kraft Foods:n. Tällöin ostohinta sisälsi Kraft:n itsensä kehittämät aineettomat brändiarvot, jotka eivät kuitenkaan näkyneet Kraft:n taseessa. Tämä taseen ylittänyt ”ylihinta” kirjattiin sitten Kraft Heinz Company:n taseen liikearvoon.

khc-liikearvo-q42018

Myös korollisia velkoja on paljon eli noin 31,3 miljardia dollaria. Tämä velkaisuus näkyi myös tilikauden 2018 tuloslaskelmassa noin 1,3 miljardin dollarin korkokuluna. Jos yhtiön lainojen korkoaste nousee 1 prosenttiyksikön, niin se tarkoittaa sitä, että korkokulut nousevat vajaalla 320 miljoonalla dollarilla. Ja korkotason odotetaan nousevan lähitulevaisuudessa.

khc-velkaisuus-q42018

Velkaisuuden tunnusluvut ovat kuitenkin vielä hyvällä tasolla eli omavaraisuusaste on noin 50 prosenttia (hyvä taso > 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 60 prosenttia (hyvä taso < 100 %). Velkaa on kuitenkin paljon yhtiön tuloskuntoon sekä vapaisiin rahavirtoihin nähden.

Rahavirta

Huom! Q4/2018 tulosraportti (8K) ei sisältänyt rahavirtalaskelmaa, joten vuoden 2018 luvut ovat arvioita Q3:n lukujen pohjalta.

Liiketoiminnan rahavirta on heilahdellut voimakkaasti viime vuosien aikana. Osasyynä tähän on se, että yhtiö myy myyntisaataviaan rahoitusyhtiöille, joka rahavirtalaskelmassa esiintyy investointien alla (kts. ”Investoinnit: muut” oheisesta taulukosta). Nämä myyntisaatavien osuudet ovat olleet noin 2,3 – 2,5 miljardia dollaria parina viime vuotena.

khc-rahavirta-q42018

Capex-investoinnit olivat parin vuoden ajan noin 1,2 miljardia dollaria. Tilikaudelle 2018 yhtiö arvioi capex-investointien laskevan noin 850 miljoonaan dollariin. Yhdessä korkeamman liiketoiminnan rahavirran kanssa, vapaan rahavirran (FCF) odotetaan nousevan noin 2,0 miljardiin dollariin vuonna 2018.

Yhtiön rahavirtatiedot on saatavilla vain vuodesta 2015 alkaen ja ne sisältävät useita kertaluonteisia kuluja. Näin yhtiön tulevaisuuden rahavirtojen laatua ja esimerkiksi lainanhoitokyvykkyyttä on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida.

Osinko

Kraft Heinz:n osinkohistoria on fuusiosta johtuen vielä lyhyt. Osinkoa maksettiin ensimmäisen kerran vuonna 2015, jonka jälkeen osinko nousi muutaman vuoden ajan. Vuoden 2019 alussa yhtiö kuitenkin laski osingon tason 0,40 dollariin per kvartaali, mikä on alin osinko fuusioituneen yhtiön historiassa.

Yhtiön tulos ja rahavirrat sisältävät integraatioon ja uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja ja kassastamaksuja. Lisäksi yhtiön myyntisaamisten myynti näkyy vapaan rahavirran (FCF) ulkopuolella. Tämän johdosta on haastavaa arvioida osinkojen suhdetta yhtiön tulokseen (tai tuloksentekokykyyn) sekä rahavirtoihin.

khc-osinko-q42018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Kraft Heinz:n osinkohistoria kesästä 2015 alkaen on esitettynä Kraft Heinz Company: Osinkohistoria -sivulla.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 0,400 3/2018 0,625 3/2017 0,600
5/2019 0,400 5/2018 0,625 5/2017 0,600
8/2019 (e) 0,400 8/2018 0,625 8/2017 0,625
11/2019 (e) 0,400 11/2018 0,625 8/2017 0,625
YHTEENSÄ 1,600 2,500 2,450
-36,0% +2,0% +4,3%

Q2:n osinko on 0,40 dollaria, joka irtoaa 30.5.2019 ja se maksetaan 14.6.2019.

Arvioin osingon pysyvän tällä tasolla vielä pitkään ja vaarana on, että osingon taso vielä laskee, mikäli yhtiön vaikeudet jatkuvat.

Tein osinkoennusteen niin, että osinko on tällä tasolla, kunnes yhtiö sitä jossain vaiheessa muuttaa. Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,60 dollaria, joka tällä osakkeen hinnalla (34,95 USD) antaisi noin 4,6 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 800) sekä osingonmaksuilla (-1 952). Oikaisu on yhteensä +848 miljoonaa dollaria ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Fuusiosta johtuen tilikausien 2010 – 2014 luvut on laskettu yhdistämällä Kraft Foods:n sekä H.J. Heinz:n liikevaihdot ja tulokset. Tilikauden 2015 luvut on saatu vuoden 2016 10-K raportista käyttäen pro-forma -tietoja.

  • Tilikauden 2015 raportoitu tulos 861 miljoonaa dollaria sisältää -900 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden (preferred stock) osinkoja.
  • Tilikauden 2016 tulos 3 452 miljoonaa dollaria sisältää vastaavasti -180 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja
  • Tilikauden 2017 tulos 10 999 miljoonaa dollaria sisältää +7 000 miljoonaa dollaria USA:n verouudistukseen liittyviä kertaluontoisia tuottoja. Etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja ei enää tällä tilikaudella ollut.

Oheisiin taulukkoihin edellä mainitut osingot ja verotuotot on oikaistu pois.

Fuusiosta johtuen taseen tietoja on saatavilla vain vuodesta 2015 alkaen ja rahavirtalaskelman vuoden 2015 luvut ovat vain puolelta vuodelta (fuusio tapahtui kesäkuussa 2015).

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (23.2.2019) 34,95 43,04 77,76 87,32 72,76
Lkm (000) 1 220 000 1 219 000 1 228 000 1 226 000 1 221 000 1 221 000 1 221 000 1 221 000
Markkina-arvo (Mrd) 42,64 52,47 95,49 107,05 88,84
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
USA 18 250 18 122 18 230 18 641 18 932
Kanada 2 200 2 173 2 177 2 309 2 386
EMEA 2 600 2 709 2 594 2 366 2 657
Muu maailma 3 200 3 255 3 084 3 171 3 472
YHTEENSÄ 26 250 26 259 26 085 26 487 27 447
EBITDA 2019e 2018 2017 2016 2015
USA 4 700 5 279 5 964 5 862 4 690
Kanada 575 613 636 642 541
EMEA 675 715 681 781 938
Muu maailma 580 638 597 657 742
Muut konsernierät -180 -161 -108 -164 -172
YHTEENSÄ 6 350 7 084 7 770 7 778 6 739
DA -1 000 -950 -910 -536 -779
Muut konsernierät -600 -16 327 -723 -1 100 -3 321
YHTEENSÄ 4 750 -10 193 6 137 6 142 2 639
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 6 275 26 250 26 259 26 085 26 487 27 447 29 118 29 747 29 779
Liiketulos 1 100 4 750 -10 193 6 137 6 142 4 535 4 327 4 590
Nettotulos 650 2 800 -10 229 3 999 3 632 1 761 1 579 3 742 2 583
Marginaali 10,4% 10,7% -39,0% 15,3% 13,7% 6,4% 5,4% 12,6% 8,7%
EPS 0,53 0,00 2,30 -8,39 3,26 2,96 1,44 1,29 3,06 2,12
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 1 978 1 130 1 629 4 204 4 837
Liikearvo 36 240 36 240 44 824 44 125 43 051
Muut varat 66 257 66 257 73 779 72 151 75 085
Tase yhteensä 104 475 103 627 120 232 120 480 122 973
Oma pääoma 52 633 51 785 66 034 57 358 57 685
Vähemmistö 118 118 207 216 208
Korolliset velat 31 285 31 285 31 536 32 404 25 151
Muut vastuut 20 439 20 439 22 455 30 502 39 929
Tase yhteensä 104 475 103 627 120 232 120 480 122 973 0
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 1 500 2 900 527 2 649 1 272
Investoinnit: Capex -850 -850 -1 217 -1 247 -648
Vapaa rahavirta (FCF) 650 2 050 -690 1 402 624
Investoinnit: Muut 1 300 1 440 2 373 2 699 -7 661
Investointien jälkeen 1 950 3 490 1 683 4 101 -7 037
Rahoitus: Voitonjako -1 950 -3 230 -2 888 -12 084 7 798
Rahoitus: Muut 350 -260 -1 338 7 463 2 249
Rahavarojen muutos 350 0 -2 543 -520 3 010
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,600 2,500 2,450 2,350 1,700
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,600 2,500 2,450 2,350 1,700
Osinkotuotto 4,6% 5,8% 3,2% 2,7% 2,3%
Osinko/nettotulos 69,7% -29,8% 75,2% 79,3% 117,9%
Osinko/FCF 300,3% 148,7% -436,0% 205,5% 332,6%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 41,0 52,0 33,3 36,6
PE (3v) 30,5 46,1 37,6
PE 15,2 23,9 29,5 50,4
EV/EBIT 15,1 20,4 22,0 24,1
Oma pääoma/osake 43,24 42,58 53,94 46,96 47,41
P/B 0,81 1,01 1,44 1,86 1,53
ROE 5,4% -17,3% 6,5% 6,3% 6,1%
ROI 5,7% -11,3% 6,5% 7,1% 10,9%
Omavaraisuusaste 50,5% 50,1% 55,1% 47,8% 47,1%
Gearing 55,6% 58,1% 45,1% 49,0% 35,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä sekä tehtyjen oikaisujen eroista johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 43,04 55,11 62,82 62,29 77,76 77,55 85,64 90,81 87,32 89,51
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,600 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,475 2,450 2,425 2,400
Osinkotuotto (ennuste) 3,7% 4,5% 4,0% 4,0% 3,2% 3,2% 2,9% 2,7% 2,8% 2,7%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS -8,39 2,76 3,01 3,34 3,26 3,21 3,12 2,81 2,82 2,27
PE 20,0 20,8 18,7 23,9 24,2 27,4 32,4 31,0 39,4
EV/EBIT 17,9 17,2 16,7 19,7 19,8 22,2 23,3 22,0 23,7
ROE -17,3% 5,4% 5,9% 9,0% 6,5% 6,7% 6,6% 5,9% 6,0%
ROI -11,3% 5,9% 6,5% 8,2% 6,8% 7,0% 6,7% 7,0% 7,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset