Kraft Heinz Company sijoituskohteena

Päivitetty 12.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Kraft Heinz Company on maailman 5. suurin elintarvikeyritys, jonka tuotteita myydään yli 200 maassa. Yhtiöllä on 8 brändiä, joiden brändiarvo ylittää miljardin dollarin rajan. Kraft Heinz:lla on noin 38 000 työntekijää ja yhtiön markkina-arvo on noin 36 miljardia dollaria… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e KRAFT HEINZ COMPANY Ennuste
Osake (12.5.2020) 29,33 Osinko 12 kk 1,60
Markkina-arvo (Mrd) 35,9 Osinkotuotto 5,5%
Liikevaihto (M) 25 250 (+1,1%) Osinko/EPS -488% 4v ka
Nettotulos (M) 2 325 (+20,2%) Osinko/FCF 146% 4v ka
EPS 1,90 Omav.aste 49%
PE 15,4 Gearing 52%
EV/EBIT 16,00 ROE 4,5%
PB 0,70 ROI 4,7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

KRAFT HEINZ COMPANY12.5.2020 | 29,33 USD
13
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Kraft Heinz Company:n Talousmentor-arvoluku on 13/30. Heikkoja pisteitä laskee erityisesti heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys, heikko taseen kunto sekä osingon lasku keväällä 2019.

Osinkohistoriassa on tehty kompromissi siten, että ”Osinkoa maksettu yli 15 vuotta” kohdasta on annettu piste Heinz:n osinkohistorian perusteella.

Kraft Foods ja H.J. Heinz Company fuusioituivat vuonna 2015 muodostaen Kraft Heinz Company:n. Tästä syystä yhtiön tulostiedot kattavat vain osittain tätä aikaisemmat vuodet. Esimerkiksi taseen ja rahavirtalaskelman tiedot ovat vain vuodesta 2015 alkaen.

Fuusion jälkeen yhtiöllä on ollut käynnissä integraatio- ja uudelleenjärjestelyohjelma, jolla se on hakenut säästökohteita ja pyrkinyt purkamaan päällekkäisyyksiä. Tästä ohjelmasta on alkuun kertynyt kuluja vuosille 2015 – 2019, joten yhtiön todellisen tuloksentekokyvyn selvittäminen vaatii runsaasti tuloksen oikaisuja.

Kraft Heinz:n liikevaihto on ollut hienoisessa laskutrendissä, mikä oikeastaan kuvastaa koko toimialan viime vuosien haasteita. Vastaavanlaista kehitystä on näkynyt myös Campbell:llä sekä General Mills:llä.

Tutustu myös muihin USA:n isoihin elintarvikeyhtiöihin:

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Pandemialla oli positiivinen vaikutus Kraft Heinz:n Q1:n kysyntään ja liiketulokseen. Yhtiön kulutaso nousi hieman yhtiön vastatessa kasvaneeseen kysyntään sekä tehtyihin työolosuhteiden järjestelyihin.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Yhtiölle oli tärkeää turvata raaka-aineiden saatavuus, logistiikan sujuvuus sekä tuotannon jatkuvuus.

Yhtiön Q2:n osinko pysyi odotetusti 0,40 dollarissa.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Kraft Heinz antoi näkymäarviot Q2/2020:lle

 • liikevaihto: orgaaninen kasvu +2…5 % (Q2/2019: 6 406)
 • oikaistu EBITDA: +4…6 %

Yhtiö muistuttaa, että pandemialla voi olla negatiivisia vaikutuksia yhtiöön, varsinkin jos tilanne pitkittyy:

 • Yhtiön tuotanto voi häiriintyä sairaustapausten taikka raaka-aineiden saatavuuden katkosten johdosta.
 • Samasta syystä tuotteiden jakelussa voi olla haasteita.
 • Kuluttajien kulutustottumusten muutos kauppojen omien ns. private label -tuotteisiin

Tilikausi 2020

Kraft Heinz Company:n Q1/2020

M USD Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 6 157 5 959 3,3%
Liiketulos (ebit) 770 562 37,0%
Nettotulos 378 405 -6,7%
EPS (USD) 0,31 0,33

Q1:n liikevaihto kasvoi 3,3 prosenttia (orgaanisesti 6,2 %), mitä tuki sekä kasvaneet volyymit että korkeammat hinnat. Kanadan Q3/2019 aikana myyty juustoliiketoiminta piti liikevaihdon kasvua alhaisena.

Q1:n EBITDA laski 1,1 prosenttia em. juustoliiketoiminnan myynnin sekä valuuttakurssien negatiivisen vaikutuksen johdosta. Jos nämä oikaistaan pois, niin EBITDA olisi kasvanut noin 9 – 10 prosenttia.

Raportoitu liiketulos kasvoi 37 prosenttia, mitä selittää vertailukauden noin 235 miljoonaa dollaria suuremmat kertaluontoiset kulut ja alaskirjaukset.

Raportoitu nettotulos puolestaan laski 7 prosenttia, mitä puolestaan selittää vertailukaudella myyty Intian liiketoiminnot ja niistä kirjatut tuotot.

Q2:n osinko on 0,40 dollaria ja se irtoaa 28.5.2020 ja maksetaan 26.6.2020.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M USD Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 6 400 6 406 -0,1% 25 250 24 977 1,1%
Liiketulos (ebit) 1 030 734 40,3% 3 925 3 070 27,9%
Nettotulos 625 449 39,2% 2 325 1 935 20,2%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 1,60 1,60

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat Kraft Heinz Company: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Fuusiosta johtuen tilikausien 2010 – 2014 luvut on laskettu yhdistämällä Kraft Foods:n sekä H.J. Heinz:n liikevaihdot ja tulokset. Tilikauden 2015 luvut on saatu vuoden 2016 10-K raportista käyttäen pro-forma -tietoja.

 • Tilikauden 2015 raportoitu tulos 861 miljoonaa dollaria sisältää -900 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden (preferred stock) osinkoja.
 • Tilikauden 2016 tulos 3 452 miljoonaa dollaria sisältää vastaavasti -180 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja
 • Tilikauden 2017 tulos 10 999 miljoonaa dollaria sisältää +7 000 miljoonaa dollaria USA:n verouudistukseen liittyviä kertaluontoisia tuottoja. Etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja ei enää tällä tilikaudella ollut.

Oheiseen kuvaajaan edellä mainitut osingot ja verotuotot on oikaistu pois.

khc-tuloslaskelma-q12020

Kraft Heinz:n liikevaihto on hienoisessa laskutrendissä, joka oikeastaan kuvastaa koko toimialan viime vuosien haasteita. Vastaavanlaista kehitystä on näkynyt myös Campbell:llä sekä General Mills:llä.

Vuosien 2017, 2016 ja 2015 tuloksia rasittavat integraatio- ja uudelleenjärjestelykulut, jotka olivat noin -457, -1 012 ja -1 023 miljoonaa dollaria vastaavasti. Näitä kuluja ei ole oikaistu pois oheisesta kaaviosta. Lisäksi vuoden 2018 tulosta painaa -15,2 miljardin dollarin alaskirjaukset, jonka johdosta tulos painui -10,2 miljardia dollaria tappiolliseksi.

Yhtiö arvioi, että se kiihdyttää pääomarakenteen tervehdyttämistä mm. myymällä toimintoja vähentääkseen varsin korkeaa velkaisuutta. Tämä tarkoittanee sitä, että lisää kuluja ja alaskirjauksia on luvassa tuleville vuosille.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 25,5 – 26,5 miljardia ja nettotulos noin 2,2 – 2,4 miljardia dollaria.

Tässä yhtiön tilanteessa en käyttäisi PE-lukua arvostuksen mittaamiseen. Yhtiö varmasti hakee säästökohteita vielä jatkossakin, joten on mahdollista, että tuloskuntoon vaikuttaa moni ”kertaluontoinen” erä vielä useampana vuotena. Lisäksi on vaikea nähdä sitä, että millaiseksi Kraft Heinz tuloksentekokyky muotoutuu näiden järjestelyiden jälkeen.

Yhtiön osakekohtainen oma pääoma on noin 42,16 dollaria. Näin PB-luku (osakekohtaisen oman pääoman suhde osakkeen hintaan) on laskenut 0,70x. Tämä ei mielestäni kerro alhaisesta osakkeen hinnasta, vaan markkinoiden epäilystä sille, mitkä yhtiön brändien yms. tase-erien todelliset arvot ovat.

khc-roe-roi-q12020

Pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat jääneet noin 6 – 7 prosentin tasolle, jota selittää edellä mainitut integraatioon liittyvät kustannukset, joka on pitänyt tulostasoa alhaisena.

Tase

Taseen historiatiedot ulottuvat vain vuoteen 2015.

Taseessa esiin nousee korkea liikearvon määrä, jota on noin 35,1 miljardia dollaria. Tämä on reilu 35 prosenttia taseen loppusummasta. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus vetäisi tuloksen nollille tai pakkaselle.

Alaskirjausten riski toteutui Kraft Heinzin kohdalla vuonna 2018 yhtiön tehdessä yli 15,5 miljardin dollarin alaskirjaukset, joiden johdosta liikearvon määrä laski 8,6 miljardilla dollarilla. Yhtiö ilmoitti kiihdyttävänsä uudelleenjärjestelyitä taseensa tervehdyttämiseksi, joten tämä voi tuoda vielä suuria alaskirjauksia tulevien vuosien aikana.

Liikearvoa kasvatti osaltaan myös se, että fuusio tapahtui siten, että Heinz osti Kraft Foods:n. Tällöin ostohinta sisälsi Kraft:n itsensä kehittämät aineettomat brändiarvot, jotka eivät kuitenkaan näkyneet Kraft:n taseessa. Tämä taseen ylittänyt ”ylihinta” kirjattiin sitten Kraft Heinz Company:n taseen liikearvoon.

khc-liikearvo-q12020

Myös korollisia velkoja on paljon eli noin 32,8 miljardia dollaria. Tämä velkaisuus näkyi myös tilikauden 2019 tuloslaskelmassa noin 1,36 miljardin dollarin korkokuluna. Jos yhtiön lainojen korkoaste nousee 1 prosenttiyksikön, niin se tarkoittaa sitä, että korkokulut nousevat noin 330 miljoonalla dollarilla.

khc-velkaisuus-q12020

Velkaisuuden tunnusluvut ovat kuitenkin vielä hyvällä tasolla eli omavaraisuusaste on noin 50 prosenttia (hyvä taso > 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 50 – 60 prosenttia (hyvä taso < 100 %). Velkaa on kuitenkin paljon yhtiön tuloskuntoon sekä vapaisiin rahavirtoihin nähden.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta on heilahdellut voimakkaasti viime vuosien aikana. Osasyynä tähän on se, että yhtiö myy myyntisaataviaan rahoitusyhtiöille, joka rahavirtalaskelmassa esiintyy investointien alla (kts. ”Investoinnit: muut” oheisesta taulukosta). Nämä myyntisaatavien osuudet ovat olleet noin 2,3 – 2,5 miljardia dollaria parina viime vuotena.

khc-rahavirta-q12020

Capex-investoinnit olivat parin vuoden ajan noin 1,2 miljardia dollaria. Yhtiön rahavirtatiedot on saatavilla vain vuodesta 2015 alkaen ja ne sisältävät useita kertaluonteisia kuluja. Näin yhtiön tulevaisuuden rahavirtojen laatua ja esimerkiksi lainanhoitokyvykkyyttä on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida.

Osinko

Kraft Heinz:n osinkohistoria on fuusiosta johtuen vielä lyhyt. Osinkoa maksettiin ensimmäisen kerran vuonna 2015, jonka jälkeen osinko nousi muutaman vuoden ajan. Vuoden 2019 alussa yhtiö kuitenkin laski osingon tason 0,40 dollariin per kvartaali, mikä on alin osinko fuusioituneen yhtiön historiassa.

Yhtiön tulos ja rahavirrat sisältävät integraatioon ja uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja ja kassastamaksuja. Lisäksi yhtiön myyntisaamisten myynti näkyy vapaan rahavirran (FCF) ulkopuolella. Tämän johdosta on haastavaa arvioida osinkojen suhdetta yhtiön tulokseen (tai tuloksentekokykyyn) sekä rahavirtoihin.

khc-osinko-q12020

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Kraft Heinz:n osinkohistoria kesästä 2015 alkaen on esitettynä Kraft Heinz Company: Osinkohistoria -sivulla.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2020 0,400 5/2019 0,400 5/2018 0,625
8/2020 (e) 0,400 8/2019 0,400 8/2018 0,625
11/2020 (e) 0,400 11/2019 0,400 11/2018 0,625
3/2021 (e) 0,400 3/2020 0,400 3/2019 0,400
YHTEENSÄ 1,600 1,600 2,275
+0,0% -29,7% -7,1%

Q2:n osinko on 0,40 dollaria ja se irtoaa 28.5.2020 ja maksetaan 26.6.2020.

Arvioin osingon pysyvän tällä tasolla vielä pitkään ja vaarana on, että osingon taso vielä laskee, mikäli yhtiön vaikeudet jatkuvat.

Tein osinkoennusteen niin, että osinko on tällä tasolla, kunnes yhtiö sitä jossain vaiheessa muuttaa. Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 1,60 dollaria, joka tällä osakkeen hinnalla (29,33 USD) antaisi noin 5,5 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Vuoden 2020e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla tuloksella (+1 947 M USD) sekä osingolla (-1 469 M USD). Oikaisu on yhteensä 478 miljoonaa dollaria ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Fuusiosta johtuen tilikausien 2010 – 2014 luvut on laskettu yhdistämällä Kraft Foods:n sekä H.J. Heinz:n liikevaihdot ja tulokset. Tilikauden 2015 luvut on saatu vuoden 2016 10-K raportista käyttäen pro-forma -tietoja.

 • Tilikauden 2015 raportoitu tulos 861 miljoonaa dollaria sisältää -900 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden (preferred stock) osinkoja.
 • Tilikauden 2016 tulos 3 452 miljoonaa dollaria sisältää vastaavasti -180 miljoonaa dollaria etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja
 • Tilikauden 2017 tulos 10 999 miljoonaa dollaria sisältää +7 000 miljoonaa dollaria USA:n verouudistukseen liittyviä kertaluontoisia tuottoja. Etuoikeutettujen osakkeiden osinkoja ei enää tällä tilikaudella ollut.

Oheisiin taulukkoihin edellä mainitut osingot ja verotuotot on oikaistu pois.

Fuusiosta johtuen taseen tietoja on saatavilla vain vuodesta 2015 alkaen ja rahavirtalaskelman vuoden 2015 luvut ovat vain puolelta vuodelta (fuusio tapahtui kesäkuussa 2015).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (12.5.2020) 29,33 32,13 43,04 77,76 87,32 72,76
Lkm (000) 1 224 000 1 224 000 1 219 000 1 228 000 1 226 000 1 221 000 1 221 000 1 221 000
Markkina-arvo (Mrd) 35,90 39,33 52,47 95,49 107,05 88,84
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
USA 18 400 17 844 18 218 18 324
Canada 1 575 1 882 2 173 2 177
International 5 275 5 251 5 877 5 575
EBITDA 2019e 2018 2017 2016 2015
USA 5 000 4 829 5 242 5 898
Canada 325 487 608 636
International 1 025 1 004 1 335 1 238
Muut konsernierät -300 -256 -161 -108
YHTEENSÄ 6 050 6 064 7 024 7 664 0
DA -1 000 -985 -919 -907
Muut konsernierät -1 125 -2 009 -16 325 -700
YHTEENSÄ 3 925 3 070 -10 220 6 057 0
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 6 400 6 157 25 250 24 977 26 268 26 076 26 300 27 447 29 118 29 747
Liiketulos 1 030 770 3 925 3 070 -10 220 6 057 5 601 4 535 4 327 4 590
Nettotulos 625 378 2 325 1 935 -10 192 3 941 3 416 1 761 1 579 3 742
Marginaali 9,8% 6,1% 9,2% 7,7% -38,8% 15,1% 13,0% 6,4% 5,4% 12,6%
EPS 0,51 0,31 1,90 1,58 -8,36 3,21 2,79 1,44 1,29 3,06
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 5 881 2 279 1 130 1 629 4 204 4 837
Liikearvo 35 062 35 546 36 503 44 825 44 125 43 051
Muut varat 63 608 63 625 65 828 73 638 72 151 75 085
Tase yhteensä 104 551 101 450 103 461 120 092 120 480 122 973
Oma pääoma 51 487 51 623 51 657 65 863 57 358 57 685
Vähemmistö 115 126 118 207 216 208
Korolliset velat 32 779 29 244 31 168 31 503 32 404 25 151
Muut vastuut 20 170 20 457 20 518 22 519 30 502 39 929
Tase yhteensä 104 551 101 450 103 461 120 092 120 480 122 973
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 3 750 3 552 2 574 501 2 648 1 272
Investoinnit: Capex -750 -768 -826 -1 194 -1 247 -648
Vapaa rahavirta (FCF) 3 000 2 784 1 748 -693 1 401 624
Investoinnit: Muut 500 2 279 1 114 2 371 2 699 -7 661
Investointien jälkeen 3 500 5 063 2 862 1 678 4 100 -7 037
Rahoitus: Voitonjako -1 950 -1 953 -3 183 -2 888 -12 084 7 798
Rahoitus: Muut -1 000 -1 960 -180 -1 333 7 463 2 249
Rahavarojen muutos 550 1 150 -501 -2 543 -521 3 010
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,600 1,600 2,500 2,450 2,350 1,700
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,600 1,600 2,500 2,450 2,350 1,700
Osinkotuotto 5,5% 5,0% 5,8% 3,2% 2,7% 2,3%
Osinko/nettotulos 84,2% 101,2% -29,9% 76,3% 84,3% 117,9%
Osinko/FCF 65,3% 70,3% 174,3% -434,1% 205,6% 332,6%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 52,7 44,5 53,8 33,8 37,0
PE (3v) 31,4 47,5 37,6
PE 15,4 20,3 24,2 31,3 50,4
EV/EBIT 16,0 21,6 20,7 24,1 24,1
Oma pääoma/osake 42,16 42,28 42,47 53,80 46,96 47,41
P/B 0,70 0,76 1,01 1,45 1,86 1,53
ROE 4,5% 3,7% -17,3% 6,4% 5,9% 6,1%
ROI 4,7% 3,7% -11,3% 6,5% 6,5% 10,9%
Omavaraisuusaste 49,4% 51,0% 50,0% 55,0% 47,8% 47,1%
Gearing 52,1% 52,1% 58,0% 45,2% 49,0% 35,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä sekä tehtyjen oikaisujen eroista johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 24,74 32,13 27,93 31,04 32,65 43,04 55,11 62,82 62,29 77,76
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 2,500 2,500 2,500 2,500
Osinkotuotto (ennuste) 6,5% 5,0% 5,7% 5,2% 4,9% 3,7% 4,5% 4,0% 4,0% 3,2%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,56 1,58 -8,84 -9,08 -8,82 -8,36 2,75 2,98 3,31 3,21
PE 15,9 20,3 20,1 21,0 18,8 24,2
EV/EBIT 17,6 21,6 18,1 18,4 17,4 20,7
ROE 3,7% 3,7% -18,5% -18,9% -18,3% -17,3% 5,4% 5,9% 6,5% 6,4%
ROI 3,9% 3,7% -12,9% -12,9% -12,3% -11,3% 5,8% 6,2% 6,5% 6,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus