KONE: Ennusteet

Päivitetty 24.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Vuoden 2020 ennuste on tehty yhtiön 23.3.2020 tiedottaman ohjeistuksen pohjalta. KONE arvioi, että heikommassa skenaariossa vuoden 2020 liikevaihto laskee 5 – 10 prosenttia ja liiketulosmarginaali laskee vuodesta 2019.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

kone-kvartaalituloslaskelma-q42019c

Näkymät tilikaudelle 2020

KONE arvioi, että tilikauden 2020

  • vertailukelpoisilla valuutoilla laskettu liikevaihto laskee tai on parhaimmassa tapauksessa vakaa. Mikäli valtioiden rajoittamistoimenpiteet vaikuttavat pääasiassa H1/2020 aikana, niin silloin liikevaihdon lasku olisi 5 prosenttia tai tätä vähemmän. Mikäli rajoitustoimenpiteet jatkuvat pitkälle H2:n puolelle, niin silloin yhtiö odottaa liikevaihdon laskevan 5 – 10 prosenttia.
  • oikaistu liikevoittoprosentti laskee jonkin verran tai on parhaimmassa tapauksessa vakaa.

Tarkemmin KONEen arvioista yhtiön 23.3.2020 antamassa tiedotteessa.

Sijoittajan tulee seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten koronaviruspandemia etenee.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

KONEella ei ole segmenttejä, mutta yhtiö raportoi liikevaihdon alueittain, joita ovat EMEA, Amerikka sekä Aasian ja Tyynenmeren alue. Yhtiö jakaa myynnin myös seuraaviin liiketoimintoihin:

  • Uudet laitteet: Hissit, liukuportaat, automaattiovet ja integroidut kulunvalvontaratkaisut.
  • Huolto: Omien, mutta myös muiden valmistajien laitteiden huolto.
  • Modernisointi: Ikääntyvien laitteiden komponenttipäivitykset sekä täysmodernisointiratkaisut.

KONE: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Koska yhtiö esittää liikevaihtojen jaon kahdella eri tavalla, niin ohessa on molemmat tavat. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

Liikevaihto maanosittain:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
EMEA 3 700,0 1 100,0 925,0 800,0 875,0 4 045,3 1 127,4 979,0 1 008,9 930,0
Muutos (%) -8,5% -2,4% -5,5% -20,7% -5,9% 6,7% 9,1% 8,8% 6,8% 1,7%
Amerikka 1 925,0 575,0 500,0 400,0 450,0 2 046,7 561,5 514,5 502,0 468,7
Muutos (%) -5,9% 2,4% -2,8% -20,3% -4,0% 13,4% 17,3% 12,3% 12,2% 11,5%
Aasian & Tyynenmeren alue 3 625,0 1 000,0 1 050,0 925,0 650,0 3 889,8 995,7 1 064,1 1 029,9 800,1
Muutos (%) -6,8% 0,4% -1,3% -10,2% -18,8% 11,9% 6,8% 14,3% 9,7% 18,9%
YHTEENSÄ 9 250,0 2 675,0 2 475,0 2 125,0 1 975,0 9 981,8 2 684,6 2 557,6 2 540,8 2 198,8
Muutos (%) -7,3% -0,4% -3,2% -16,4% -10,2% 10,0% 9,9% 11,7% 9,0% 9,5%

Liikevaihto liiketoiminnoittain:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Uudet laitteet 4 975,0 1 400,0 1 350,0 1 225,0 1 000,0 5 318,9 1 423,1 1 402,4 1 387,3 1 106,1
Muutos (%) -6,5% -1,6% -3,7% -11,7% -9,6% 10,9% 10,8% 12,9% 9,0% 10,9%
Huolto 2 925,0 850,0 775,0 625,0 675,0 3 192,1 838,9 798,4 786,3 768,5
Muutos (%) -8,4% 1,3% -2,9% -20,5% -12,2% 7,5% 7,6% 9,2% 6,2% 7,1%
Modernisointi 1 350,0 425,0 350,0 275,0 300,0 1 470,9 422,6 356,9 367,2 324,2
Muutos (%) -8,2% 0,6% -1,9% -25,1% -7,5% 12,7% 11,4% 13,1% 15,7% 10,8%
YHTEENSÄ 9 250,0 2 675,0 2 475,0 2 125,0 1 975,0 9 981,9 2 684,6 2 557,7 2 540,8 2 198,8
Muutos (%) -7,3% -0,4% -3,2% -16,4% -10,2% 10,0% 9,9% 11,7% 9,0% 9,5%

KONEen tilikauden 2019 liikevaihto kasvoi 10 prosenttia. Yhtiön saamat tilaukset jatkoivat Q4:lla kasvuaan ja olivat 1 988 miljoonaa euroa.

Q4 lopun tilauskanta nousi vuoden takaiseen nähden noin 1,3 prosenttia. Vuoden 2019 aikana tilauskannan koko on laskenut hienokseltaan. Tässä on hyvä huomata, että yhtiö siivosi eräitä vanhoja tilauksia tilauskannastaan, joiden se ei enää usko realisoituvan tilauksiksi. Näiden vaikutus tilauskannan kokoon oli 3 prosentin luokkaa.

kone-tilauskanta-q42019

Yleisesti ottaen liikevaihdon kehitys oli vahvaa kaikilla maantieteellisillä alueilla ja kaikilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiö kertoi, että sen hinnoittelutoimenpiteet sekä uudet palvelut tukivat liikevaihdon kehitystä.

Tein vuoden 2020 liikevaihtoennusteen yhtiön heikomman ennusteen perusteella (laskua 5 – 10 %). Vuoden 2020 liikevaihtoennusteeni on siten 9,0 – 9,5 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 930,0 300,0 250,0 200,0 180,0 1 192,5 356,4 314,2 306,5 215,4
Muutos (%) -22,0% -15,8% -20,4% -34,7% -16,4% 14,4% 21,8% 21,8% 9,3% 1,8%
MARGINAALI 10,1% 11,2% 10,1% 9,4% 9,1% 11,9% 13,3% 12,3% 12,1% 9,8%
Rahoituskulut (netto) 25,0 7,0 7,0 6,0 5,0 25,1 9,6 6,7 3,7 5,1
Tulos ennen veroja 955,0 307,0 257,0 206,0 185,0 1 217,6 366,0 320,9 310,2 220,5
Verot -220,0 -70,0 -60,0 -47,5 -42,5 -278,8 -83,0 -73,8 -71,4 -50,6
Vähemmistön osuus -5,0 -1,5 -1,5 -1,0 -1,0 -7,4 -3,0 -0,1 -1,8 -2,5
Nettotulos 730,0 235,5 195,5 157,5 141,5 931,4 280,0 247,0 237,0 167,4
EPS 1,41 0,46 0,38 0,30 0,27 1,80 0,54 0,48 0,46 0,32

Liiketulos kasvoi 14 prosenttia vuonna 2019, missä etenkin vuoden toinen puolisko oli erinomainen (kasvua 21,8 %). Tuloskehitystä tukee yhtiön hinnoittelutoimenpiteet sekä tehdyt toimet tuottavuuden parantamiseksi. Yhtiö kertoi myös, että saatujen tilausten suhteellinen kannattavuus on nousussa.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2020 oikaistu liiketulosprosentti laskee jonkin verran tai on vapaa. Tein ennusteen siitä lähtökohdista, että raportoitu liiketulosprosentti laskee ja olisi noin 10 prosentin tasolla (2019: 11,9 %). Liiketulosennusteeni vuodelle 2020 on siten 900 – 950 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Edellisen kappaleen taulukossa oli myös nettotuloslaskelma. Rahoituskulujen (tai tässä tuotot) arvioin olevan samalla tasolla kuin vuonna 2019 eli noin 25 miljoonaa euroa. Veroja laskiessa käytin noin 23 prosentin veroastetta ja vähemmistön osuuden arvioin olevan noin 5 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain 700 – 750 miljoonaa euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Liikevaihdosta liiketulokseen

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 10 250 9 750 2 750 2 550 2 350 2 100
Muutos (%) 5,1% 5,4% 2,8% 3,0% 10,6% 6,3%
Liiketulos (ebit) 1155 1040 320 270 250 200
Muutos (%) 11,1% 11,8% 6,7% 8,0% 25,0% 11,1%
MARGINAALI 11,3% 10,7% 11,6% 10,6% 10,6% 9,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 1155,0 1040,0 320,0 270,0 250,0 200,0
Rahoituskulut (netto) 15,0 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Tulos ennen veroja 1170,0 1060,0 325,0 275,0 255,0 205,0
Verot -265,0 -242,5 -75,0 -62,5 -57,5 -47,5
Vähemmistön osuus -7,5 -7,5 -7,5
Nettotulos 897,5 810,0 242,5 212,5 197,5 157,5
EPS 1,74 1,57 0,47 0,41 0,38 0,30

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus