KONE sijoituskohteena

Päivitetty 18.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

KONE Oyj on tunnettu suomalainen hissi-, liukuporras- ja automaattiovivalmistaja. Yhtiö tarjoaa myös palveluja ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin. KONEen markkina-arvo on noin 33,5 miljardia euroa ja sillä on noin 60 250 työntekijää … (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e KONE Ennuste
Osake (EUR, 18.7.20) 64,28 Osinko (EUR, 12 kk) 1,70
Markkina-arvo (Mrd) 33,30 Osinkotuotto 2,6%
Liikevaihto (mEUR) 9 800 -1,8% Osinko/EPS 96% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 865 -7,1% Osinko/FCF 86% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 41,50 -35,4%
EPS 1,67 Omav.aste 36%
P/E 38,5 Gearing -7%
EV/EBIT 29,4 ROE 27,2%
P/B 10,53 ROI 29,0%

Huomioita

KONE on hyötynyt vuosien varrella Kiinan kaupungistumisen kasvulla. Kova hintakilpailu piti liikevaihdon kehitystä hitaana vuosien 2016 – 2018 aikana, mutta tilanne korjaantui vuonna 2019 liikevaihdon kasvaessa 10 prosenttia.

KONEen velkaisuus on alhaisella tasolla, sillä gearing eli nettovelkaantumisaste on pitkään ollut negatiivinen. Negatiivinen gearing tarkoittaa sitä, että yhtiöllä on käteistä enemmän kuin korollisia velkoja. KONE voisi siis maksaa velkansa pois yhdellä käteissuorituksella.

KONE kertoo, että sen toiminta sitoo vähän pääomia. Tämä näkyy mm. erinomaisena oman pääoman tuottona (ROE), joka on pitkään ollut noin 30 – 40 prosentin tasolla.

KONEen osake on (ja on pitkän aikaa ollut) korkeasti arvostettu. Tilikauden 2020 ennustetulla tuloksella PE olisi 38,5x. Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi 41,50 euroa, mikä jää selvästi alle nykyisen osakkeen hinnan. Laskennan euromääräinen luvun sijaan oleellista on se, mitä arvonmääritys viestii (eli korkea osakkeen arvostus).

Lataa PDF-muotoinen raportti (14 sivua): kone-2020-07-18.pdf

kone-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2006

Tulosraportit, esitykset yms.
Osinkotietoa
Osakkeenomistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (kone-2020-07-18.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 18.7.20) 64,28 58,28 41,64 44,78 42,57 39,17 37,82 32,80
Lkm (000) 518 060 517 105 516 084 514 837 514 137 515 167 515 002 515 040
Markkina-arvo (Mrd) 33,30 30,14 21,49 23,05 21,89 20,18 19,48 16,89
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
EMEA 3 860 4 045 3 792 3 595 3 477 3 370 3 205
Amerikka 2 015 2 047 1 805 1 778 1 659 1 466 1 101
Aasian & Tyynenmeren alue 3 925 3 890 3 475 3 424 3 649 3 812 3 029
YHTEENSÄ 9 800 9 982 9 072 8 797 8 785 8 648 7 335
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Uudet laitteet 5 240 5 319 4 797 4 654 4 793 4 935 4 009
Palvelut 3 713 3 326
– Huolto 3 210 3 192 2 969 2 887 2 773
– Modernisointi 1 350 1 471 1 305 1 256 1 219
YHTEENSÄ 9 800 9 982 9 071 8 797 8 785 8 648 7 335
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 2 440 4 730 9 800 9 982 9 071 8 797 8 784 8 647 7 335 6 933
Liiketulos 295 513 1 125 1 193 1 042 1 192 1 293 1 242 1 036 953
Nettotulos 227 396 865 931 841 956 1 024 1 032 756 702
Marginaali 9,3% 8,4% 8,8% 9,3% 9,3% 10,9% 11,7% 11,9% 10,3% 10,1%
EPS 0,44 0,76 1,67 1,80 1,63 1,86 1,99 2,00 1,47 1,36
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 894 662 636 497 589 553 336 339
Liikearvo 1 361 1 367 1 333 1 326 1 372 1 307 1 209 1 104
Muut varat 6 484 6 584 5 765 5 640 5 990 5 646 4 815 3 901
Varat yhteensä 8 738 8 613 7 734 7 462 7 951 7 506 6 360 5 343
Oma pääoma 3 141 3 173 3 065 3 014 2 783 2 528 2 018 1 694
Vähemmistö 22 20 16 15 13 48 45 30
Korolliset velat 688 722 369 387 406 406 305 245
Muut vastuut 4 888 4 699 4 284 4 046 4 750 4 524 3 993 3 373
Pääomat yhteensä 8 738 8 613 7 734 7 462 7 951 7 506 6 360 5 343
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 1 244 1 270 970 964 1 178 1 447 1 124 1 022
Investoinnit: Capex -92 -98 -114 -110 -116 -93 -98 -77
Vapaa rahavirta (FCF) 1 152 1 172 856 854 1 063 1 354 1 026 945
Investoinnit: Muut 0 -24 -8 -34 -82 -62 -48 -72
Investointien jälkeen 1 152 1 148 849 820 981 1 292 978 874
Rahoitus: Voitonjako -881 -814 -826 -771 -739 -674 -549 -693
Rahoitus: Muut -31 -321 117 -121 -202 -407 -441 -82
Rahavarojen muutos 240 13 140 -71 40 210 -11 99
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,70 1,70 1,65 1,65 1,55 1,40 1,20 1,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,70 1,70 1,65 1,65 1,55 1,40 1,20 1,00
Osinkotuotto 2,6% 2,9% 4,0% 3,7% 3,6% 3,6% 3,2% 3,0%
Osinko/nettotulos 101,8% 94,4% 101,3% 88,9% 77,8% 69,9% 81,8% 73,4%
Osinko/FCF 76,4% 75,0% 99,5% 99,4% 75,0% 53,3% 60,2% 54,5%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 36,4 33,8 25,4 28,2 28,9
PE (3v) 37,9 33,1 22,9 23,0 23,4 24,3 28,4 26,0
PE 38,5 32,4 25,6 24,1 21,4 19,5 25,8 24,1
EV (mEUR) 33 095 30 196 21 223 22 945 21 703 20 032 19 446 16 800
EV/EBIT 29,4 25,3 20,4 19,2 16,8 16,1 18,8 17,6
Oma pääoma/osake 6,11 6,17 5,97 5,88 5,44 5,00 4,00 3,35
P/B 10,53 9,44 6,98 7,61 7,83 7,84 9,44 9,80
ROE 27,2% 29,7% 27,5% 32,8% 38,1% 44,5% 39,9% 38,7%
ROI 29,0% 32,4% 30,4% 36,0% 41,8% 46,4% 47,8% 46,7%
Omavaraisuusaste 36,2% 37,1% 39,8% 40,6% 35,2% 34,3% 32,4% 32,3%
Gearing -6,5% 1,9% -8,7% -3,6% -6,6% -5,7% -1,5% -5,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus