KONE sijoituskohteena

Päivitetty 24.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

KONE Oyj on tunnettu suomalainen hissi-, liukuporras- ja automaattiovivalmistaja. Yhtiö tarjoaa myös palveluja ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin. KONEen markkina-arvo on noin 30 miljardia euroa ja sillä on noin 60 000 työntekijää … (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e KONE Ennuste
Osake (24.3.2020) 47,65 Osinko 12 kk 1,70
Markkina-arvo (Mrd) 24,64 Osinkotuotto 3,6%
Liikevaihto (M) 9 250 -7,3% Osinko/EPS 100% 4v ka
Nettotulos (M) 730 -21,6% Osinko/FCF 96% 4v ka
EPS 1,41 Omav.aste 36%
P/E 33,7 Gearing 10,5%
EV/EBIT 26,8 ROE 23,4%
P/B 8,08 ROI 24,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.kone.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/taloudelliset-raportit/

Yhteenveto

KONE24.3.2020 | 47,65 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

KONEen Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna sekä osingon jääminen kevään 2018 tasolle.

KONE on hyötynyt vuosien varrella Kiinan kaupungistumisen kasvulla. Kova hintakilpailu piti liikevaihdon kehitystä hitaana vuosien 2016 – 2018 aikana, mutta tilanne korjaantui vuonna 2019 liikevaihdon kasvaessa 10 prosenttia.

Tuloskehitys oli laskevaa em. syistä sekä kustannusinflaation johdosta, mutta tämänkin osalta tilanne korjaantui vuonna 2019. Nettotulos parani sekin vahvasti (+11 %).

KONEen velkaisuus on alhaisella tasolla, sillä gearing eli nettovelkaantumisaste on pitkään ollut negatiivinen. Negatiivinen gearing tarkoittaa sitä, että yhtiöllä on käteistä enemmän kuin korollisia velkoja. KONE voisi siis maksaa velkansa pois yhdellä käteissuorituksella.

KONE kertoo, että sen toiminta sitoo vähän pääomia. Tämä näkyy mm. erinomaisena oman pääoman tuottona (ROE), joka on pitkään ollut noin 30 – 40 prosentin tasolla.

Osinkosijoittajaa KONEen kevään 2019 osingon jääminen 1,65 euroon mietityttää. Osinko oli ollut nousussa vuodesta 2011 alkaen eli 7 vuoden ajan, mutta nousuputki katkesi. Yhtiö olisi helposti pystynyt pitämään nousuputkea yllä vain 0,01 euroa korkeammalla osingolla. Tämä olisi tarkoittanut noin 5 miljoonan euron lisää kokonaisosingoissa.

Kevään 2020 osinko nousi 1,70 euroon.

KONEen osake on historian aikana aina tuntunut kalliilta, missä yhtiön vahva tuloksentekokyky on aina nostanut osaketta uusiin ennätyksiin. Näillä PE-kertoimilla ja arvonmäärityksen luvuilla markkinoiden usko yhtiön tuloksentekokykyyn on korkealla.

Tilikausi 2019

KONEen vuosi 2019:

M EUR Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 2 684,6 2 443,4 9,9% 9 981,8 9 070,7 10,0%
Liiketulos (ebit) 356,4 292,5 21,8% 1 192,5 1 042,4 14,4%
Nettotulos (omistajille) 280,0 232,2 20,6% 938,6 840,8 11,6%
EPS (EUR) 0,54 0,45 1,80 1,63
Osinko (EUR) 1,70 1,65

KONEen Q4:n ja tilikauden 2019 liikevaihto kasvoi noin 10 prosenttia. Kehitys oli hyvää sekä uusien laitteiden että palveluliiketoiminnan puolella. Myös alueittain kehitys oli vahvaa kaikkialla.

Q4 lopun tilauskanta nousi vuoden takaiseen nähden noin 1,3 prosenttia. Vuoden 2019 aikana tilauskannan koko on laskenut hienokseltaan. Tässä on hyvä huomata, että yhtiö siivosi eräitä vanhoja tilauksia tilauskannastaan, joiden se ei enää usko realisoituvan tilauksiksi. Näiden vaikutus tilauskannan kokoon oli 3 prosentin luokkaa.

Liiketulos kasvoi 14 prosenttia vuonna 2019, missä etenkin vuoden toinen puolisko oli erinomainen (kasvua 21,8 %). Tuloskehitystä tukee yhtiön hinnoittelutoimenpiteet sekä tehdyt toimet tuottavuuden parantamiseksi (”Accelerate”-ohjelma). Yhtiö kertoi myös, että saatujen tilausten suhteellinen kannattavuus on nousussa.

KONE arvioi, että tilikauden 2020

  • vertailukelpoisilla valuutoilla laskettu liikevaihto laskee tai on parhaimmassa tapauksessa vakaa. Mikäli valtioiden rajoittamistoimenpiteet vaikuttavat pääasiassa H1/2020 aikana, niin silloin liikevaihdon lasku olisi 5 prosenttia tai tätä vähemmän. Mikäli rajoitustoimenpiteet jatkuvat pitkälle H2:n puolelle, niin silloin yhtiö odottaa liikevaihdon laskevan 5 – 10 prosenttia.
  • oikaistu liikevoittoprosentti laskee jonkin verran tai on parhaimmassa tapauksessa vakaa.

Tarkemmin KONEen arvioista yhtiön 23.3.2020 antamassa tiedotteessa.

Sijoittajan tulee seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten koronaviruspandemia etenee.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on (raportoidut luvut):

M EUR Q1/20e Q1/19 2020e 2019
Liikevaihto 1 975 2 199 -10,2% 9 250 9 982 -7,3%
Liiketulos (ebit) 180 215 -16,4% 930 1 193 -22,0%
Nettotulos (omistajille) 142 167 -15,5% 730 931 -21,6%
EPS (EUR) 0,27 0,32 1,41 1,80
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 1,70 1,70

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat KONE: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

KONEen liikevaihdon kehitys oli hidasta vuosien 2015 – 2018 aikana, mutta tilanne korjaantui vuonna 2019, kun liikevaihto kasvoi noin 10 prosenttia.

kone-tuloslaskelma-q42019c

Liikevaihdon heikko kehitys ja samalla nousseet kulut käänsivät tuloskunnon laskuun vuonna 2016. Laskeva trendi päättyi vuonna 2019 ja nettotulos nousi liikevaihdon perässä yli 10 prosenttia.

Huomionarvoista on se, että tulosmarginaalit olivat aiemmin noin 12 prosentissa, kun nyt näyttää siltä, että marginaalit ovat jääneet noin 9 prosentin tasolle. Marginaaleja painaa koveneva hintakilpailu sekä kohoavat raaka-aine- ja työvoimakustannukset. Lisäksi USA:n ja Kiinan kauppasota vaikutti negatiivisesti vuoden 2018 tuloskehitykseen.

Ennusteet-sivulla arvioin, että KONEen tilikauden 2020 liikevaihto olisi 9,0 – 9,5 miljardia ja nettotulos noin 700 – 750 miljoonaa euroa.

Ennustetulla tuloksella osakkeen PE-luvuksi tulee 33,7x (osake 47,65 EUR). Tämän perusteella osakkeen voi sanoa olevan korkeasti hinnoiteltu. Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi 43 euroa eli sekin on noin 10 prosenttia nykyhintaa alempana. Koronaviruspandemian johdosta erilaisiin tulosennusteisiin tulee suhtautua suurella varauksella ja sijoittajan tuleekin seurata yhtiön tiedotteita ja sitä, miten pandemia etenee.

kone-roeroi-q42019c

KONEen oman pääoman tuotto (ROE) on erinomaisella tasolla eli noin 30 prosentissa. Yhtiö kertoo, että sen toiminta sitoo vähän pääomia, joka näkyykin pääomien tuottoluvuissa. Mutta myös näissä luvuissa näkyy kannattavuuden kääntyminen laskuun vuoden 2015 jälkeen.

Tase

KONEella on taseessaan liikearvoa noin 1,4 miljardia euroa. Summa on vuosien varrella kasvanut hienokseltaan yhtiön yritysjärjestelyiden mukana. Liikearvoa on kuitenkin varsin maltillisesti suhteessa taseen loppusummaan taikka yhtiön tuloksentekokykyyn. 15 prosentin liikearvon alaskirjaus tarkoittaisi noin -200 miljoonan euron tulosvaikutusta, joka tuntuisi noin -20 – 25 prosentin tuloslaskuna. Tulos pysyisi kuitenkin edelleen voitollisena.

kone-liikearvo-q42019c

KONEen velkaisuus on alhaisella tasolla, josta negatiivinen gearing eli nettovelkaantumisaste kertoo. Velan määrä nousi 2019 merkittävästi (369 -> 742 M EUR) uuden IFRS 16 -standardin myötä. Tästäkin huolimatta velkaisuuden tunnusluvut ovat edelleen hyvällä tasolla.

kone-velkaisuus-q42019c

Omavaraisuusaste on vain 40 prosentin tasolla, jota voi pitää ehkä yllättävänä. Tämä ei kuitenkaan johdu korollisista veloista vaan kirjanpidollisista tekijöistä, joista suurimpina voidaan mainita ennakkona maksetut asiakasmaksut sekä siirtovelat.

Siirtovelkoihin kuuluu mm. kuluja, jotka ovat jo tapahtuneet tai niiden odotetaan tapahtuvan, mutta niitä ei ole vielä tilitetty (esim. lomarahat, huoltosopimusmaksut, takuukorjaukset). Ennakkomaksuja ja siirtovelkoja on taseen loppusummasta noin 40 prosentin osuus, joten KONE saa korotonta maksuaikaa näille erille.

Rahavirta

Myös liiketoiminnan rahavirrassa näkyy selvä käänne heikompaan suuntaan vuoden 2015 jälkeen. Eli tuloskäänne ei ole pelkästään kirjanpidollinen harha, vaan myös sama trendi näkyy rahavirroissa. Mutta, kuten liikevaihdon ja tuloksen kohdalla, niin tilanne korjaantui vuonna 2019 paremmalle tasolle.

KONE kertoo, että yhtiön toiminta sitoo vähän pääomia, mikä näkyy myös alhaisena capex-investointien osuutena. Ne ovat pitkään olleet noin 100 miljoonan euron tuntumassa, mikä on noin 1,0 – 1,5 prosenttia liikevaihdosta ja noin 10 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta.

kone-rahavirta-q42019c

Tämä tarkoittaa sitä, että KONEen vapaa rahavirta (FCF) on korkealla tasolla. Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Ja, kuten Tase-kappaleessa todettiin, niin korollisia velkoja on varsin vähän eli melkein koko vapaan rahavirran summa voidaan käyttää osinkoihin tai muihin investointeihin. Viimeiseltä 4 vuodelta laskettuna osinkoihin on kulunut noin 90 prosenttia vapaista rahavirroista, jota voi ajatella olevan korkeana suhteena. Toisaalta viime vuosien rahavirtojen lasku näkyy tämän suhdeluvun kasvuna, joka on ollut parina vuotena noin 100 prosentissa.

Osinko

KONEen osinko oli hyvässä kasvuputkessa, mutta keväällä 2019 putki katkesi, kun osinko jäi 1,65 euroon.

kone-osinko-q42019c

Mutta, kuten kuvaajasta nähdään, niin sekä tuloksen että vapaan rahavirran lasku alkoi jo saavuttamaan osingon tasoa. Tästä syystä osinkosijoittajan tulee olla tietoinen mahdollisesta heikosta osinkokehityksestä, mikäli laskeva trendi jatkuu vielä tulevina vuosina.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2006 alkaen on nähtävissä KONE: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
3/2021 (e) 1,70 3/2020 1,70 3/2019 1,65
YHTEENSÄ 1,70 1,70 1,65
+0,0% +3,0% +0,0%

Vuonna 2020 maksettava osinko oli 1,70 euroa ja arvioin myös kevään 2021 osingon pysyvän 1,70 eurossa. Mikäli koronaviruksesta tulee pidempiaikainen pandemia, niin silloin vuonna 2021 maksettava osinko voi olla ennustettua merkittävästi alempi.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (KONE: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (24.3.2020) 47,65 58,28 41,64 44,78 42,57 39,17 37,82 32,80
Lkm (000) 517 105 517 105 516 084 514 837 514 137 515 167 515 002 515 040
Markkina-arvo (Mrd) 24,64 30,14 21,49 23,05 21,89 20,18 19,48 16,89
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
EMEA 3 700 4 045 3 792 3 595 3 477 3 370 3 205
Amerikka 1 925 2 047 1 805 1 778 1 659 1 466 1 101
Aasian & Tyynenmeren alue 3 625 3 890 3 475 3 424 3 649 3 812 3 029
YHTEENSÄ 9 250 9 982 9 072 8 797 8 785 8 648
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Uudet laitteet 4 975 5 319 4 797 4 654 4 793 4 935 4 009
Palvelut 3 713 3 326
– Huolto 2 925 3 192 2 969 2 887 2 773
– Modernisointi 1 350 1 471 1 305 1 256 1 219
YHTEENSÄ 9 250 9 982 9 071 8 797 8 785 8 648
TULOSLASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 1 975 0 9 250 9 982 9 071 8 797 8 784 8 647 7 335 6 933
Liiketulos 180 0 930 1 193 1 042 1 192 1 293 1 242 1 036 953
Nettotulos 142 0 730 931 841 956 1 024 1 032 756 702
Marginaali 7,2% #DIV/0! 7,9% 9,3% 9,3% 10,9% 11,7% 11,9% 10,3% 10,1%
EPS 0,27 0,00 1,41 1,80 1,63 1,86 1,99 2,00 1,47 1,36
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 366 662 636 497 589 553 336 339
Liikearvo 1 367 1 367 1 333 1 326 1 372 1 307 1 209 1 104
Muut varat 6 717 6 584 5 765 5 640 5 990 5 646 4 815 3 901
Varat yhteensä 8 450 8 613 7 734 7 462 7 951 7 506 6 360 5 343
Oma pääoma 3 024 3 173 3 065 3 014 2 783 2 528 2 018 1 694
Vähemmistö 25 20 16 15 13 48 45 30
Korolliset velat 688 722 369 387 406 406 305 245
Muut vastuut 4 713 4 699 4 284 4 046 4 750 4 524 3 993 3 373
Pääomat yhteensä 8 450 8 613 7 734 7 462 7 951 7 506 6 360 5 343
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 801 1 270 970 964 1 178 1 447 1 124 1 022
Investoinnit: Capex -77 -98 -114 -110 -116 -93 -98 -77
Vapaa rahavirta (FCF) 724 1 172 856 854 1 063 1 354 1 026 945
Investoinnit: Muut -13 -24 -8 -34 -82 -62 -48 -72
Investointien jälkeen 711 1 148 849 820 981 1 292 978 874
Rahoitus: Voitonjako -879 -814 -826 -771 -739 -674 -549 -693
Rahoitus: Muut -128 -321 117 -121 -202 -407 -441 -82
Rahavarojen muutos -296 13 140 -71 40 210 -11 99
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,70 1,70 1,65 1,65 1,55 1,40 1,20 1,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,70 1,70 1,65 1,65 1,55 1,40 1,20 1,00
Osinkotuotto 3,6% 2,9% 4,0% 3,7% 3,6% 3,6% 3,2% 3,0%
Osinko/nettotulos 120,4% 94,4% 101,3% 88,9% 77,8% 69,9% 81,8% 73,4%
Osinko/FCF 121,5% 75,0% 99,5% 99,4% 75,0% 53,3% 60,2% 54,5%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 27,5 33,8 25,4 28,2 28,9
PE (3v) 29,5 33,1 22,9 23,0 23,4 24,3 28,4 26,0
PE 33,7 32,4 25,6 24,1 21,4 19,5 25,8 24,1
EV (mEUR) 24 962 30 196 21 223 22 945 21 703 20 032 19 446 16 800
EV/EBIT 26,8 25,3 20,4 19,2 16,8 16,1 18,8 17,6
Oma pääoma/osake 5,90 6,17 5,97 5,88 5,44 5,00 4,00 3,35
P/B 8,08 9,44 6,98 7,61 7,83 7,84 9,44 9,80
ROE 23,4% 29,7% 27,5% 32,8% 38,1% 44,5% 39,9% 38,7%
ROI 24,3% 32,4% 30,4% 36,0% 41,8% 46,4% 47,8% 46,7%
Omavaraisuusaste 36,1% 37,1% 39,8% 40,6% 35,2% 34,3% 32,4% 32,3%
Gearing 10,5% 1,9% -8,7% -3,6% -6,6% -5,7% -1,5% -5,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 58,28 52,24 51,90 44,96 41,64 46,02 43,66 40,53 44,78 44,80
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 1,70 1,70 1,70 1,70 1,65 1,75 1,75 1,75 1,65 1,65
Osinkotuotto 2,9% 3,3% 3,3% 3,8% 4,0% 3,8% 4,0% 4,3% 3,7% 3,7%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,80 1,70 1,64 1,62 1,63 1,63 1,70 1,79 1,86 1,99
PE 32,4 30,7 31,6 27,7 25,6 28,2 25,7 22,7 24,1 22,6
EV (mEUR) 30 239 27 182 27 044 23 319 21 222 23 562 22 381 20 753 22 943 22 776
EV/EBIT 25,4 24,1 25,2 22,3 20,4 22,6 20,3 17,9 19,2 17,6
Oma pääoma/osake 6,17 5,70 5,14 4,68 5,97 5,44 5,10 4,58 5,88 5,42
P/B 9,45 9,17 10,10 9,62 6,98 8,46 8,56 8,85 7,61 8,27
ROE 29,7% 30,6% 32,2% 35,1% 27,5% 30,1% 33,8% 38,9% 32,0% 39,1%
ROI 32,4% 33,1% 33,5% 35,5% 30,4% 33,5% 37,0% 42,0% 35,2% 44,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus