KONE sijoituskohteena

Päivitetty 11.12.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

KONE Oyj on tunnettu suomalainen hissi-, liukuporras- ja automaattiovivalmistaja. Yhtiö tarjoaa myös palveluja ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin. KONEen markkina-arvo on noin 22 miljardia euroa ja sillä on noin 56 600 työntekijää … (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e KONE Ennuste
Osake (11.12.2018) 41,80 Osinko 12 kk 1,75
Markkina-arvo (Mrd) 21,6 Osinkotuotto 4,2%
Liikevaihto (M) 9 010 (+2,4%) Osinko/EPS 85% 4v ka
Nettotulos (M) 845 (-11,6%) Osinko/FCF 80% 4v ka
EPS 1,64 Omav.aste 40%
PE 25,5 Gearing -14%
EV/EBIT 20,3 ROE 27,8%
PB 7,1 ROI 30,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.kone.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/taloudelliset-raportit/

Yhteenveto

KONE11.12.2018 | 41,80 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

KONEen Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna sekä lyhyen aikavälin liikevaihdon ja tuloksen heikkoudet. Lisäksi pisteitä lähtee voitonjaon kategoriasta (osakemäärä nousee, osinko ei ole noussut yli 10 vuotta peräkkäin ja osingonmaksusuhde on yli 70 prosentin rajan).

KONE on hyötynyt vuosien varrella Kiinan kaupungistumisen kasvulla. Tämä on näkynyt liikevaihdon ja tuloksen hyvänä kehityksenä. Hyvä liikevaihdon kehitys on nyt hidastunut ja nettotulos on kääntynyt laskuun kovan hintakilpailun, kustannusinflaation sekä USA:n ja Kiinan kauppasodan johdosta.

Odotan tilikauden 2018 tuloksen laskevan noin -12 prosenttia vuodesta 2017.

KONEen velkaisuus on alhaisella tasolla, sillä gearing eli nettovelkaantumisaste on pitkään ollut negatiivinen. Negatiivinen gearing tarkoittaa sitä, että yhtiöllä on käteistä enemmän kuin korollisia velkoja. KONE voisi siis maksaa velkansa pois yhdellä käteissuorituksella.

KONE kertoo, että sen toiminta sitoo vähän pääomia. Tämä näkyy mm. erinomaisena oman pääoman tuottona (ROE), joka on pitkään ollut noin 30 – 40 prosentin tasolla.

Osinkosijoittajaa KONEen osingonmaksukyky miellyttää. Vuosittainen osinko on noussut vuodesta 2011 alkaen. Keväälle 2019 ennustamani osinko on 1,75 euroa, joka tällä osakkeen hinnalla (41,80 EUR) antaisi noin 4,2 prosentin osinkotuoton.

Sijoittajaa toki mietityttää nykyinen Kiinan ja USA:n kauppasota ja sen vaikutus KONEen tuloksentekokykyyn. Noin 25 prosenttia yhtiön myynnistä tulee Kiinasta, minkä lisäksi merkittävä osa yhtiön tehdaskapasiteetista sijaitsee Kiinassa.

Keväälle 2019 ennustamani osinko olisi noin 100 prosentin tasolla tuloksesta taikka vapaasta rahavirrasta (FCF), joten mikäli maailmantalous ajautuu kauppasodan myötä pidempiaikaiseen taantumaan, niin se voisi näkyä KONEen osingossakin.

Tilikauden 2018 ennustetulla tuloksella PE-luku on 25,5x, joten KONEen osaketta voi luonnehtia kalliisti hinnoitelluksi. Mikäli tulos palautuisi muutaman vuoden takaiselle noin 1,0 miljardin euron tasolle, niin PE olisi silloinkin 21,6x. Eli yhtiöön kohdistetut tulosodotukset ovat korkealla.

Tilikausi 2018

KONEen Q1-Q3/2018:

M EUR Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 2 289 2 210 3,6% 6 627 6 490 2,1%
Liiketulos (ebit) 258,0 317,9 -18,8% 750,0 899,5 -16,6%
Nettotulos (omistajille) 216,5 252,9 -14,4% 610,5 724,6 -15,7%
EPS (EUR) 0,42 0,49 1,18 1,41

Q3:n liikevaihto kasvoi +3,6 prosenttia ja vertailukelpoisin valuutoin laskettuna +5,6 prosenttia. KONE kertoo, että hinnoittelun kehitys oli vaihtelevaa, missä yhtiö siirsi nousevia kuluja myyntihintoihinsa. Toisaalta kova hintakilpailu jarrutti hintojen nostoja.

Amerikassa sekä Aasiassa ja Tyynenmeren alueen liikevaihdot kääntyivät noin +6 prosentin nousuun Q1-Q2/2018 noin -4 prosentin laskun jälkeen. Toisaalta EMEA-alueen hyvä Q1-Q2 liikevaihdon hyvä kehitys (+9,9 %) hyytyi nyt nollakasvuun.

Q3:n aikana saadut tilaukset kasvoivat +5,3 prosenttia ja tilauskanta on nyt 7,8 miljardia euroa (+4,3 %).

Kannattavuuden lasku jatkui ja nyt liiketulos (ebit) laski noin -19 prosenttia viime vuoteen nähden. Liiketulokseen negatiivisesti vaikutti tiukka hintakilpailu, kasvaneet raaka-aine- ja työvoimakustannukset. Lisäksi USA:n ja Kiinan kauppasota tulleineen vaikutti negatiivisesti kannattavuuteen.

Nettotulos laski -14 prosenttia eli vähemmän kuin liiketulos. Tähän vaikutti USA:n veromuutokseen liittyvä +10 miljoonan euron hyöty, jonka johdosta veroaste oli +3,1 prosenttiyksikköä viimevuotista kevyempi (20,1 vs 23,2 %).

Näkymät tilikaudelle 2018

KONE arvioi, että tilikauden 2018 vertailukelpoisin valuutoilla lasketun liikevaihdon kasvavan +4…+7 prosenttia verrattuna vuoden 2017 oikaistuun liikevaihtoon.

Lisäksi yhtiö arvioi, että oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) olisi 1,10 – 1,15 miljardia euroa. Yhtiö odottaa myös, että oikaistun liikevoittomarginaalin paineen helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja kannattavuustoimenpiteiden johdosta loppuvuodesta 2018.

Q1-Q3/2018 oikaistu liikevoitto oli 793 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaisi sitä, että Q4:n oikaistu liikevoitto olisi noin 305 – 355 miljoonaa euroa. Samaan aikaan raportoitu liikevoitto oli 750 miljoonaa eli noin -43 miljoonaa euroa vähemmän kuin oikaistu liikevoitto. Jos koko vuoden 2018 raportoitu liikevoitto jää noin -60 miljoonaa euroa oikaisusta liikevoitosta, niin silloin se olisi noin 1,04 – 1,09 miljardia euroa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on (raportoidut luvut):

  • liikevaihto: 8 900 – 9 050 M EUR (2017: 8 797 M EUR)
  • liiketulos (ebit): 1 025 – 1 075 M EUR (2017: 1 192 M EUR)
  • nettotulos: 840 – 870 M EUR (2017: 956 M EUR)

Ennusteiden perustelut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat KONE: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

KONEen liikevaihto kehittyi vahvasti aina vuoteen 2015 saakka, josta lähtien sen kehitys on ollut vaimeampaa. On kuitenkin hyvä huomata, että vuoden 2017 alkuperäinen liikevaihto oli 8,94 miljardia euroa, joka on tässä analyysissä korjattu uuden kirjanpitosäännösten johdosta 8,80 miljardiin euroon. Jos tämän noin 150 miljoonaa euroa oikaisisi vuosien 2017 ja 2018e lukuihin, niin liikevaihto olisi hieman paremmassa kasvussa, mutta ei kuitenkaan vuosikymmenen alun vauhdissa.

kone-tuloslaskelma-q32018

Tuloskunto on lähtenyt laskuun vuoden 2015 huipputuloksen jälkeen. Tämä lasku näkyy myös marginaalien laskuna noin 12 prosentista ennustettuun noin 9,4 prosenttiin. Viime aikojen tuloslasku on johtunut mm. kovenevasta hintakilpailusta sekä kohoavista raaka-aine- ja työvoimakustannuksista. Lisäksi USA:n ja Kiinan kauppasota on vaikuttanut negatiivisesti vuoden 2018 tuloskehitykseen.

Ennusteet-sivulla arvioin, että KONEen tilikauden 2018 liikevaihto olisi 8,90 – 9,05 miljardia ja nettotulos noin 840 – 870 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvaisi siis hieman, mutta tulos jäisi selvästi aiemmista vuosista.

Ennustetulla tuloksella PE-luku on 25,5x eli osaketta voi kuvata varsin kalliisti hinnoitelluksi. Mikäli tulos palautuisi muutaman vuoden takaiselle noin 1,0 miljardin euron tasolle, niin PE olisi silloinkin 21,6x. Eli yhtiöön kohdistetut tulosodotukset ovat korkealla.

kone-roe-roi-q32018

KONEen oman pääoman tuotto (ROE) on erinomaisella tasolla eli noin 30 – 50 prosentissa. Yhtiö kertoo, että sen toiminta sitoo vähän pääomia, joka näkyykin pääomien tuottoluvuissa. Mutta myös näissä luvuissa näkyy kannattavuuden kääntyminen laskuun vuoden 2015 jälkeen.

Tase

KONEella on taseessaan liikearvoa noin 1,3 miljardia euroa. Summa on vuosien varrella kasvanut hienokseltaan yhtiön yritysjärjestelyiden mukana. Liikearvoa on kuitenkin varsin maltillisesti suhteessa taseen loppusummaan taikka yhtiön tuloksentekokykyyn. 15 prosentin liikearvon alaskirjaus tarkoittaisi noin -200 miljoonan euron tulosvaikutusta, joka tuntuisi noin -20 – 25 prosentin tuloslaskuna. Tulos pysyisi kuitenkin edelleen voitollisena.

kone-liikearvo-q32018

KONEen velkaisuus on alhaisella tasolla, josta negatiivinen gearing eli nettovelkaantumisaste kertoo. Korollisia velkoja (353 M EUR) on vähemmän kuin yhtiöllä on kassassa käteistä (540 M EUR) eli yhtiö voisi maksaa velkamääränsä yhdellä käteissuorituksena.

kone-velkaisuus-q32018

Omavaraisuusaste on vain 40 prosentin tasolla, jota voi pitää ehkä yllättävänä. Tämä ei kuitenkaan johdu korollisista veloista vaan kirjanpidollisista tekijöistä, joista suurimpina voidaan mainita ennakkona maksetut asiakasmaksut sekä siirtoveloista.

Siirtovelkoihin kuuluu mm. kuluja, jotka ovat jo tapahtuneet tai niiden odotetaan tapahtuvan, mutta niitä ei ole vielä tilitetty (esim. lomarahat, huoltosopimusmaksut, takuukorjaukset). Ennakkomaksuja ja siirtovelkoja on taseen loppusummasta noin 40 prosentin osuus, joten KONE saa korotonta maksuaikaa näille erille.

Rahavirta

Myös liiketoiminnan rahavirrassa näkyy selvä käänne heikompaan suuntaan vuoden 2015 jälkeen. Eli tuloskäänne ei ole pelkästään kirjanpidollinen harha, vaan myös sama trendi näkyy rahavirroissa.

KONE kertoo, että yhtiön toiminta sitoo vähän pääomia, mikä näkyy myös alhaisena capex-investointien osuutena. Ne ovat pitkään olleet noin 100 miljoonan euron tuntumassa, mikä on noin 1,0 – 1,5 prosenttia liikevaihdosta ja noin 10 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta.

kone-rahavirta-q32018

Tämä tarkoittaa sitä, että KONEen vapaa rahavirta (FCF) on korkealla tasolla. Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Ja, kuten Tase-kappaleessa todettiin, niin korollisia velkoja on varsin vähän eli melkein koko vapaan rahavirran summa voidaan käyttää osinkoihin tai muihin investointeihin. Viimeiseltä 4 vuodelta laskettuna osinkoihin on kulunut noin 80 prosenttia vapaista rahavirroista, jota voi ajatella olevan korkeana suhteena. Toisaalta viime vuosien rahavirtojen lasku näkyy tämän suhdeluvun kasvuna, joka on ollut parina vuotena noin 100 prosentissa.

Osinko

KONEen osinko on ollut kasvussa joka vuosi tällä vuosikymmenellä, mitä on tukenut edellisessä kappaleessa mainittu vahva vapaan rahavirran kehitys. Oheisessa kuvaajassa vuosien 2011 ja 2012 osingot sisältävät ylimääräisen osingon, joten siitä syystä kaavion osinko laskee vuonna 2013.

kone-osinko-q32018

Mutta, kuten kuvaajasta nähdään, niin sekä tuloksen että vapaan rahavirran lasku alkaa jo saavuttamaan osingon tasoa. Tästä syystä osinkosijoittajan tulee olla tietoinen mahdollisesta heikosta osinkokehityksestä, mikäli laskeva trendi jatkuu vielä tulevina vuosina.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2006 alkaen on nähtävissä KONE: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 1,75 2/2018 1,65 3/2017 1,55
YHTEENSÄ 1,75 1,65 1,55
+6,1% +6,5% +10,7%

KONEen osinko on viime vuosina noussut noin 0,10 -0,20 euron vuosivauhdilla, joten arvioin kevään 2019 osingon nousevan 0,10 eurolla 1,75 euroon. Kuten edellä totesin, niin tämä osingon taso alkaa ylittämään yhtiön tuloksen sekä vapaan rahavirran tason, joten hirveän pettynyt ei pidä olla, mikäli osinko jää ennustetusta.

Ennustetulla osingolla osinkotuotto asettuisi noin 4,2 prosenttiin (osakkeen hinta 42 EUR).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+234) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +234 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (11.12.2018) 41,80 44,78 42,57 39,17 37,82 32,80 27,90 20,05
Lkm (000) 516 048 514 837 514 137 515 167 515 002 515 040 514 313 513 098
Markkina-arvo (Mrd) 21,57 23,05 21,89 20,18 19,48 16,89 14,35 10,29
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
EMEA 3 760 3 595 3 477 3 370 3 205
Amerikka 1 790 1 778 1 659 1 466 1 101
Aasian ja Tyynenmeren alue 3 460 3 424 3 649 3 812 3 029
YHTEENSÄ 9 010 8 797 8 785 8 648 7 335
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Uudet laitteet 4 750 4 654 4 793 4 935 4 009
Palvelut 3 713 3 326
– Huolto 2 960 2 887 2 773
– Modernisointi 1 300 1 256 1 219
YHTEENSÄ 9 010 8 797 8 785 8 648 7 335
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 2 385 6 627 9 010 8 797 8 784 8 647 7 335 6 933 6 277 5 225
Liikevoitto 290 750 1 040 1 192 1 293 1 242 1 036 953 791 725
Nettotulos 235 611 845 956 1 024 1 032 756 702 601 644
Marginaali 9,9% 9,2% 9,4% 10,9% 11,7% 11,9% 10,3% 10,1% 9,6% 12,3%
EPS 0,46 1,18 1,64 1,86 1,99 2,00 1,47 1,36 1,17 1,26
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 774 497 589 553 336 339 250 234
Liikearvo 1 322 1 326 1 372 1 307 1 209 1 104 1 086 1 005
Muut varat 5 534 5 639 5 990 5 646 4 815 3 900 3 798 3 508
Tase yhteensä 7 630 7 462 7 951 7 506 6 360 5 343 5 134 4 746
Oma pääoma 3 027 3 016 2 783 2 528 2 018 1 694 1 812 1 968
Vähemmistö 13 13 13 48 45 30 21 7
Korolliset velat 353 387 406 406 373 274 305 97
Muut vastuut 4 237 4 046 4 749 4 524 3 924 3 345 2 996 2 674
Tase yhteensä 7 630 7 462 7 951 7 506 6 360 5 343 5 134 4 746
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 930 964 1 178 1 447 1 124 1 022 942 603
Investoinnit: Capex -90 -110 -116 -93 -98 -77 -113 -92
Vapaa rahavirta (FCF) 840 854 1 062 1 354 1 026 945 829 511
Investoinnit: Muut -30 -34 -82 -62 -48 -72 -107 -134
Investointien jälkeen 810 820 980 1 292 978 873 722 377
Rahoitus: Voitonjako -827 -776 -766 -692 -561 -801 -750 -254
Rahoitus: Muut 117 -116 -175 -389 -429 26 43 -80
Rahavarojen muutos 100 -72 39 211 -12 98 15 43
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,75 1,65 1,55 1,40 1,20 1,00 0,88 0,70
Osinko (lisä) 0,65 0,75
Osinko yhteensä 1,75 1,65 1,55 1,40 1,20 1,00 1,53 1,45
Osinkotuotto 4,2% 3,7% 3,6% 3,6% 3,2% 3,0% 5,5% 7,2%
Osinko/nettotulos 106,9% 88,9% 77,8% 69,9% 81,7% 73,4% 130,5% 115,5%
Osinko/FCF 107,5% 99,5% 75,0% 53,3% 60,2% 54,5% 94,6% 145,6%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 25,5 28,2 28,9 29,8 33,1
PE (3v) 22,9 23,0 23,4 24,3 28,4 26,0 24,2 18,8
PE 25,5 24,1 21,4 19,6 25,8 24,1 23,9 16,0
EV/EBIT 20,3 19,2 16,8 16,1 18,8 17,7 18,2 14,0
Oma pääoma/osake 5,89 5,88 5,44 5,00 4,01 3,35 3,56 3,85
P/B 7,10 7,61 7,83 7,83 9,44 9,80 7,83 5,21
ROE 27,8% 32,8% 38,1% 44,5% 39,9% 39,5% 31,6% 36,0%
ROI 30,5% 36,0% 41,8% 45,8% 46,7% 46,1% 37,6% 38,8%
Omavaraisuusaste 39,8% 40,6% 35,2% 34,3% 32,4% 32,3% 35,7% 41,6%
Gearing -13,8% -3,6% -6,5% -5,7% 1,8% -3,8% 3,0% -6,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 46,02 43,66 40,53 44,78 44,80 44,54 41,16 42,57 45,17 41,25
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,750 1,750 1,750 1,650 1,650 1,650 1,650 1,550 1,550 1,550
Osinkotuotto (ennuste) 3,8% 4,0% 4,3% 3,7% 3,7% 3,7% 4,0% 3,6% 3,4% 3,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,63 1,70 1,79 1,86 1,99 2,01 2,03 1,99 2,12 2,11
PE 28,2 25,7 22,7 24,1 22,6 22,2 20,3 21,4 21,3 19,6
EV 23 562 22 381 20 753 22 943 22 776 22 715 21 005 21 703 23 056 21 211
EV/EBIT 22,6 20,3 17,9 19,2 17,6 17,4 15,9 16,8 18,0 16,6
Oma pääoma/osake 5,44 5,10 4,58 5,88 5,42 4,98 4,62 5,73 4,74 4,25
P/B 8,46 8,56 8,85 7,61 8,27 8,94 8,92 7,43 9,54 9,70
ROE 30,1% 33,8% 38,9% 32,0% 39,1% 43,5% 48,1% 37,1% 47,2%
ROI 33,5% 37,0% 42,0% 35,2% 44,6% 46,4% 50,9% 40,8% 48,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset