KONE sijoituskohteena

Päivitetty 22.4.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

KONE Oyj on tunnettu suomalainen hissi-, liukuporras- ja automaattiovivalmistaja. Yhtiö tarjoaa myös palveluja ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin. KONEen markkina-arvo on noin 30 miljardia euroa ja sillä on noin 60 000 työntekijää … (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e KONE Ennuste
Osake (22.4.2020) 55,10 Osinko 12 kk 1,70
Markkina-arvo (Mrd) 28,55 Osinkotuotto 3,1%
Liikevaihto (M) 9 700 -2,8% Osinko/EPS 98% 4v ka
Nettotulos (M) 817 -12,2% Osinko/FCF 95% 4v ka
EPS 1,58 Omav.aste 37%
P/E 34,9 Gearing -7,9%
EV/EBIT 26,9 ROE 25,8%
P/B 9,09 ROI 27,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.kone.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/taloudelliset-raportit/

Yhteenveto

KONE22.4.2020 | 55,10 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

KONEen Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna sekä osingon jääminen kevään 2018 tasolle.

KONE on hyötynyt vuosien varrella Kiinan kaupungistumisen kasvulla. Kova hintakilpailu piti liikevaihdon kehitystä hitaana vuosien 2016 – 2018 aikana, mutta tilanne korjaantui vuonna 2019 liikevaihdon kasvaessa 10 prosenttia.

Tuloskehitys oli laskevaa em. syistä sekä kustannusinflaation johdosta, mutta tämänkin osalta tilanne korjaantui vuonna 2019. Nettotulos parani sekin vahvasti (+11 %).

KONEen velkaisuus on alhaisella tasolla, sillä gearing eli nettovelkaantumisaste on pitkään ollut negatiivinen. Negatiivinen gearing tarkoittaa sitä, että yhtiöllä on käteistä enemmän kuin korollisia velkoja. KONE voisi siis maksaa velkansa pois yhdellä käteissuorituksella.

KONE kertoo, että sen toiminta sitoo vähän pääomia. Tämä näkyy mm. erinomaisena oman pääoman tuottona (ROE), joka on pitkään ollut noin 30 – 40 prosentin tasolla.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Pandemia vaikutti yhtiön toimintaan Q1:n alkupuoliskolla Kiinassa ja vastaavasti kvartaalin jälkipuoliskolla muualla maailmassa. Pandemia johti monissa paikoissa rakennustyömaiden sulkemisiin ja tuotannon rajoittamisiin, mikä näkyikin mm. uuslaitetoiminnan liikevaihdon noin 5 prosentin laskuna.

Koko konsernin Q1:n liikevaihto oli vertailukauden tasolla ja saadut tilaukset kasvoivat vertailukaudesta. Pandemia vaikutukset näkyivät KONEen liiketuloksessa, joka laski 8,4 prosenttia Q1:llä.

Yhtiö maksoi osingon esitetyssä muodossa ja ajallaan.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Koska KONE suoriutui Q1:stä varsin hyvin ja pandemian vaikutukset jäivät rajatuiksi, niin varsin isoja ja näyttäviä toimenpiteitä yhtiön ei tarvinnut tehdä. Kustannusten hallinta ja taloudellinen riskienhallinta olivat tärkeimmät toimet.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

KONE arvioi, että tuloskehityksen osalta pahin on vielä edessä isossa osaa maailmaa. Merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat Eurooppaan ja USA:n sekä osin Aasiaan (esim. Intia). Yhtiö toteaa, että positiivista on se, että Kiinan liiketoiminnot ovat elpyneet nopeasti.

KONE antaa kolme liikevaihtoskenaariota Q1-raportissaan:

  1. Liikevaihto laskee tai on parhaimmassa tapauksessa vakaa verrattuna vuoteen 2019. Tämä vaatisi kohtuullisen vahva liiketoiminnan toipumisen H2/2020 aikana.
  2. Liikevaihto laskee alle 5 %, mikäli rajoittavat toimenpiteet vaikuttavat pääasiassa H1:llä ja H2:lla nähtäisiin vaiheittainen liiketoiminnan toipuminen.
  3. Liikevaihto laskee 5 – 10 %, mikäli eri maiden asettamat rajoittavat toimenpiteet jatkuvat pitkälle H2/2020.

Yhtiö arvioi, että oikaistu liiketulosmarginaali laskee jonkin verran tai on parhaimmassa tapauksessa vakaa. Tämä tarkoittanee samalla sitä, että yhtiön tuloskunto laskee, kun sekä liikevaihto että marginaali laskisivat.

KONE perustelee kannattavuuskehitystä seuraavasti:

Kannattavuutta odotetaan rasittavan muun muassa alhaisemmasta liikevaihdosta johtuvat suhteellisesti korkeammat kiinteät kustannukset, KONEen työntekijöiden, toimittajien ja asiakkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamisesta aiheutuneet lisäkustannukset sekä kustannukset jotka liittyvät toimitusketjun vakaan toimituskyvyn varmistamiseen.

Tilikausi 2020

KONEen Q1/2020:

M EUR Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 2 198,3 2 198,8 -0,0%
Liiketulos (ebit) 197,2 215,4 -8,4%
Nettotulos (omistajille) 152,3 167,4 -9,0%
EPS (EUR) 0,29 0,32

KONEen Q1:n liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Koronaviruspandemia vaikutti kvartaalin alkupuoliskolla asennuksiin ja toimituksiin Kiinassa. Tämä näkyikin Aasia & Tyynenmeren alueen liikevaihdon noin 7 prosentin laskuna. Kvartaalin edetessä valtioiden asettamat rajoitteet alkoivat vaikuttaa muilla alueilla, kun taas Kiinassa tilanne alkoi elpymään.

KONE kertoo, että pandemia aiheutti Q1:llä vain vähäisiä häiriöitä toimituksiin taikka logistiikkaan. Hissien huoltotoimet kehittyivät hyvin (+6,4 %), kun taas uusien laitteiden liikevaihto laski 5 prosenttia. Tähän vaikutti se, että pandemia johti monissa paikoissa rakennustyömaiden sulkemisiin ja tuotannon rajoittamisiin.

Yhtiön saamat tilaukset jatkoivat Q1:lla kasvuaan ja olivat 2 109 miljoonaa euroa.

Q1 lopun tilauskanta laski hieman vertailukauteen nähden (8 386 vs 8 455 Mrd EUR), mutta pandemiatilanteeseen suhteutettuna tilanne on kokonaisuudessaan hyvä. Tässä on hyvä huomata se, että yhtiö siivosi Q4/2019 aikana eräitä vanhoja tilauksia tilauskannastaan, joiden se ei enää usko realisoituvan tilauksiksi

kone-tilaukset-q12020

Raportoitu liiketulos laski 8,4 prosenttia, mitä painoi koronaviruspandemian aiheuttamat toimintarajoitukset ja niiden vaikutukset. Yhtiön raportoima oikaistu liiketulos oli 205,6 miljoonaa euroa ja se laski 10 prosentin verran. Oikaistu liiketulosmarginaali oli 9,0 prosenttia (Q1/2019: 9,8 %).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on (raportoidut luvut):

M EUR Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 2 325 2 541 -8,5% 9 700 9 982 -2,8%
Liiketulos (ebit) 250 307 -18,4% 1 050 1 193 -11,9%
Nettotulos (omistajille) 195 237 -17,7% 817 931 -12,2%
EPS (EUR) 0,38 0,46 1,58 1,80
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 1,70 1,70

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat KONE: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

KONEen liikevaihdon kehitys oli hidasta vuosien 2015 – 2018 aikana, mutta tilanne korjaantui vuonna 2019, kun liikevaihto kasvoi noin 10 prosenttia.

kone-tuloslaskelma-q12020

Liikevaihdon heikko kehitys ja samalla nousseet kulut käänsivät tuloskunnon laskuun vuonna 2016. Laskeva trendi päättyi vuonna 2019 ja nettotulos nousi liikevaihdon perässä yli 10 prosenttia.

Huomionarvoista on se, että tulosmarginaalit olivat aiemmin noin 12 prosentissa, kun nyt näyttää siltä, että marginaalit ovat jääneet noin 9 prosentin tasolle. Marginaaleja painaa koveneva hintakilpailu sekä kohoavat raaka-aine- ja työvoimakustannukset. Lisäksi USA:n ja Kiinan kauppasota vaikutti negatiivisesti vuoden 2018 tuloskehitykseen.

Ennusteet-sivulla arvioin, että KONEen tilikauden 2020 liikevaihto olisi 9,6 – 9,9 miljardia ja nettotulos noin 750 – 850 miljoonaa euroa.

Ennustetulla tuloksella osakkeen PE-luvuksi tulee 34,9x (osake 55,10 EUR). Tämän perusteella osakkeen voi sanoa olevan korkeasti hinnoiteltu. Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi 43,65 euroa eli sekin on noin 20 prosenttia nykyhintaa alempana. Koronaviruspandemian johdosta erilaisiin tulosennusteisiin tulee suhtautua suurella varauksella ja sijoittajan tuleekin seurata yhtiön tiedotteita ja sitä, miten pandemia etenee.

kone-roeroi-q12020

KONEen oman pääoman tuotto (ROE) on erinomaisella tasolla eli noin 30 prosentissa. Yhtiö kertoo, että sen toiminta sitoo vähän pääomia, joka näkyykin pääomien tuottoluvuissa. Mutta myös näissä luvuissa näkyy kannattavuuden kääntyminen laskuun vuoden 2015 jälkeen.

Tase

KONEella on taseessaan liikearvoa noin 1,4 miljardia euroa. Summa on vuosien varrella kasvanut hienokseltaan yhtiön yritysjärjestelyiden mukana. Liikearvoa on kuitenkin varsin maltillisesti suhteessa taseen loppusummaan taikka yhtiön tuloksentekokykyyn. 15 prosentin liikearvon alaskirjaus tarkoittaisi noin -200 miljoonan euron tulosvaikutusta, joka tuntuisi noin 20 – 25 prosentin tuloslaskuna. Tulos pysyisi kuitenkin edelleen voitollisena.

kone-liikearvo-q12020

KONEen velkaisuus on alhaisella tasolla, josta negatiivinen gearing eli nettovelkaantumisaste kertoo. Velan määrä nousi vuonna 2019 merkittävästi (369 -> 742 M EUR) uuden IFRS 16 -standardin myötä. Tästäkin huolimatta velkaisuuden tunnusluvut ovat edelleen hyvällä tasolla.

kone-velkaisuus-q12020

Omavaraisuusaste on vain 35 – 40 prosentin tasolla, jota voi pitää ehkä yllättävänä. Tämä ei kuitenkaan johdu korollisista veloista vaan kirjanpidollisista tekijöistä, joista suurimpina voidaan mainita ennakkona maksetut asiakasmaksut sekä siirtovelat.

Siirtovelkoihin kuuluu mm. kuluja, jotka ovat jo tapahtuneet tai niiden odotetaan tapahtuvan, mutta niitä ei ole vielä tilitetty (esim. lomarahat, huoltosopimusmaksut, takuukorjaukset). Ennakkomaksuja ja siirtovelkoja on taseen loppusummasta noin 40 prosentin osuus, joten KONE saa korotonta maksuaikaa näille erille.

Rahavirta

Myös liiketoiminnan rahavirrassa näkyy selvä käänne heikompaan suuntaan vuoden 2015 jälkeen. Eli tuloskäänne ei ole pelkästään kirjanpidollinen harha, vaan myös sama trendi näkyy rahavirroissa. Mutta, kuten liikevaihdon ja tuloksen kohdalla, niin tilanne korjaantui vuonna 2019 paremmalle tasolle.

KONE kertoo, että yhtiön toiminta sitoo vähän pääomia, mikä näkyy myös alhaisena capex-investointien osuutena. Ne ovat pitkään olleet noin 100 miljoonan euron tuntumassa, mikä on noin 1,0 – 1,5 prosenttia liikevaihdosta ja noin 10 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta.

kone-rahavirta-q12020

Tämä tarkoittaa sitä, että KONEen vapaa rahavirta (FCF) on korkealla tasolla. Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Ja, kuten Tase-kappaleessa todettiin, niin korollisia velkoja on varsin vähän eli melkein koko vapaan rahavirran summa voidaan käyttää osinkoihin tai muihin investointeihin. Viimeiseltä 4 vuodelta laskettuna osinkoihin on kulunut noin 90 prosenttia vapaista rahavirroista, jota voi ajatella olevan korkeana suhteena. Toisaalta viime vuosien rahavirtojen lasku näkyy tämän suhdeluvun kasvuna, joka on ollut parina vuotena noin 100 prosentissa.

Osinko

KONEen osinko oli hyvässä kasvuputkessa, mutta keväällä 2019 putki katkesi, kun osinko jäi 1,65 euroon.

kone-osinko-q12020

Mutta, kuten kuvaajasta nähdään, niin sekä tuloksen että vapaan rahavirran lasku alkoi jo saavuttamaan osingon tasoa. Tästä syystä osinkosijoittajan tulee olla tietoinen mahdollisesta heikosta osinkokehityksestä, mikäli laskeva trendi jatkuu vielä tulevina vuosina.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2006 alkaen on nähtävissä KONE: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
3/2021 (e) 1,70 3/2020 1,70 3/2019 1,65
YHTEENSÄ 1,70 1,70 1,65
+0,0% +3,0% +0,0%

Vuonna 2020 maksettava osinko oli 1,70 euroa ja arvioin myös kevään 2021 osingon pysyvän 1,70 eurossa. Mikäli koronaviruksesta tulee pidempiaikainen pandemia, niin silloin vuonna 2021 maksettava osinko voi olla ennustettua merkittävästi alempi.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (KONE: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (22.4.2020) 55,10 58,28 41,64 44,78 42,57 39,17 37,82 32,80
Lkm (000) 518 060 517 105 516 084 514 837 514 137 515 167 515 002 515 040
Markkina-arvo (Mrd) 28,55 30,14 21,49 23,05 21,89 20,18 19,48 16,89
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
EMEA 3 875 4 045 3 792 3 595 3 477 3 370 3 205
Amerikka 2 075 2 047 1 805 1 778 1 659 1 466 1 101
Aasian & Tyynenmeren alue 3 750 3 890 3 475 3 424 3 649 3 812 3 029
YHTEENSÄ 9 700 9 982 9 072 8 797 8 785 8 648
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Uudet laitteet 5 075 5 319 4 797 4 654 4 793 4 935 4 009
Palvelut 3 713 3 326
– Huolto 3 225 3 192 2 969 2 887 2 773
– Modernisointi 1 400 1 471 1 305 1 256 1 219
YHTEENSÄ 9 700 9 982 9 071 8 797 8 785 8 648
TULOSLASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 2 325 2 198 9 700 9 982 9 071 8 797 8 784 8 647 7 335 6 933
Liiketulos 250 197 1 050 1 193 1 042 1 192 1 293 1 242 1 036 953
Nettotulos 195 152 817 931 841 956 1 024 1 032 756 702
Marginaali 8,4% 6,9% 8,4% 9,3% 9,3% 10,9% 11,7% 11,9% 10,3% 10,1%
EPS 0,38 0,29 1,58 1,80 1,63 1,86 1,99 2,00 1,47 1,36
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 968 662 636 497 589 553 336 339
Liikearvo 1 371 1 367 1 333 1 326 1 372 1 307 1 209 1 104
Muut varat 6 253 6 584 5 765 5 640 5 990 5 646 4 815 3 901
Varat yhteensä 8 592 8 613 7 734 7 462 7 951 7 506 6 360 5 343
Oma pääoma 3 118 3 173 3 065 3 014 2 783 2 528 2 018 1 694
Vähemmistö 22 20 16 15 13 48 45 30
Korolliset velat 720 722 369 387 406 406 305 245
Muut vastuut 4 733 4 699 4 284 4 046 4 750 4 524 3 993 3 373
Pääomat yhteensä 8 592 8 613 7 734 7 462 7 951 7 506 6 360 5 343
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 892 1 270 970 964 1 178 1 447 1 124 1 022
Investoinnit: Capex -119 -98 -114 -110 -116 -93 -98 -77
Vapaa rahavirta (FCF) 773 1 172 856 854 1 063 1 354 1 026 945
Investoinnit: Muut 0 -24 -8 -34 -82 -62 -48 -72
Investointien jälkeen 774 1 148 849 820 981 1 292 978 874
Rahoitus: Voitonjako -793 -814 -826 -771 -739 -674 -549 -693
Rahoitus: Muut 333 -321 117 -121 -202 -407 -441 -82
Rahavarojen muutos 314 13 140 -71 40 210 -11 99
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,70 1,70 1,65 1,65 1,55 1,40 1,20 1,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,70 1,70 1,65 1,65 1,55 1,40 1,20 1,00
Osinkotuotto 3,1% 2,9% 4,0% 3,7% 3,6% 3,6% 3,2% 3,0%
Osinko/nettotulos 107,8% 94,4% 101,3% 88,9% 77,8% 69,9% 81,8% 73,4%
Osinko/FCF 113,9% 75,0% 99,5% 99,4% 75,0% 53,3% 60,2% 54,5%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 31,4 33,8 25,4 28,2 28,9
PE (3v) 33,1 33,1 22,9 23,0 23,4 24,3 28,4 26,0
PE 34,9 32,4 25,6 24,1 21,4 19,5 25,8 24,1
EV (mEUR) 28 296 30 196 21 223 22 945 21 703 20 032 19 446 16 800
EV/EBIT 26,9 25,3 20,4 19,2 16,8 16,1 18,8 17,6
Oma pääoma/osake 6,06 6,17 5,97 5,88 5,44 5,00 4,00 3,35
P/B 9,09 9,44 6,98 7,61 7,83 7,84 9,44 9,80
ROE 25,8% 29,7% 27,5% 32,8% 38,1% 44,5% 39,9% 38,7%
ROI 27,0% 32,4% 30,4% 36,0% 41,8% 46,4% 47,8% 46,7%
Omavaraisuusaste 36,5% 37,1% 39,8% 40,6% 35,2% 34,3% 32,4% 32,3%
Gearing -7,9% 1,9% -8,7% -3,6% -6,6% -5,7% -1,5% -5,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 51,62 58,28 52,24 51,90 44,96 41,64 46,02 43,66 40,53 44,78
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,65 1,75 1,75 1,75 1,65
Osinkotuotto 3,3% 2,9% 3,3% 3,3% 3,8% 4,0% 3,8% 4,0% 4,3% 3,7%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,77 1,80 1,70 1,64 1,62 1,63 1,63 1,70 1,79 1,86
PE 29,2 32,4 30,7 31,6 27,7 25,6 28,2 25,7 22,7 24,1
EV (mEUR) 26 914 30 196 27 182 27 044 23 319 21 222 23 562 22 381 20 753 22 943
EV/EBIT 22,9 25,3 24,1 25,2 22,3 20,4 22,6 20,3 17,9 19,2
Oma pääoma/osake 4,77 6,17 5,70 5,14 4,68 5,97 5,44 5,10 4,58 5,88
P/B 10,81 9,44 9,17 10,10 9,62 6,98 8,46 8,56 8,85 7,61
ROE 37,5% 29,7% 30,6% 32,2% 35,1% 27,5% 30,1% 33,8% 38,9% 32,0%
ROI 36,9% 32,4% 33,1% 33,5% 35,5% 30,4% 33,5% 37,0% 42,0% 35,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus