Konecranes Oyj

Viimeksi päivitetty 24.7.2020

Konecranes Oyj on yksi maailman johtavista teollisuusnostureiden, kevyiden nosturijärjestelmien sekä köysi- ja ketjunostimien, valmistajista. Konecranes toimittaa myös konttien käsittelyyn tarkoitettuja nostureita ja nostotrukkia. Yhtiö on nostureiden kunnossapidon selkeä markkinajohtaja.

Konecranes asiakkaita ovat mm. konepaja- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yhtiön kunnossapitotoiminnot kattavat omien laitteiden lisäksi muiden valmistajien laitteet.

Cargotecin tavoin myös Konecranesin juuret yhtenevät vuoteen 1910 ja KONEeseen. Konecranes kuului KONE-konserniin aina vuoteen 1994 saakka, jolloin nosturiliiketoiminta myytiin toimivalle johdolle sekä ruotsalaiselle Industri Kapitalille. Muutama vuosi myöhemmin Konecranes listattiin Helsingin pörssiin.

Konecranes nykyään

Konecranesin markkina-arvo on noin 1,8 miljardia euroa ja sillä on noin 17 250 työntekijää.

Konecranes jakaa toimintansa kolmeen eri segmenttiin:

  • Kunnossapito: Konecranes on nostureiden kunnossapidon selkeä markkinajohtaja, jolla on maailman laajin nostureiden huoltoverkosto. Yhtiön huoltosopimuskannassa on yli 600 000 laitetta, joista suurimman osan on valmistanut joku myy yritys kuin Konecranes.
  • Teollisuuslaitteet: Konecranes on yksi maailman suurimpia teollisuusnostureiden toimittajista. Segmentti tarjoaa ratkaisuja eri teollisuudenaloille, kuten biomassa-, paperi- ja metsäteollisuudelle sekä auto- ja metalliteollisuudelle.
  • Satamaratkaisut: Konecranes on telakkanostureiden markkinajohtaja sekä konttien ja raskaan kappaletavaran käsittelyyn tarkoitettujen nosturien ja trukkien vahva maailmanlaajuinen toimittaja.

Osake ja omistajat

Konecranes listattiin Helsingin pörssiin 27.3.1996 ja osakkeen tunnus on KCR.

Konecranes suurin omistaja on HC Holding Oy, jolla on 10,0 prosentin omistusosuus. Suomen valtion Solidium Oy on toinen suuri omistaja, jolla on 8,5 prosentin osuus. Muita merkittäviä omistajia ovat Varma (2,9 %) ja Ilmarinen (2,5 %). Suurimmat omistajat on listattu yhtiön sivustolla: https://investors.konecranes.com/fi/osakkeenomistajat

Uutena toimitusjohtajana aloitti 1.2.2020 Rob Smith. Hän siirtyy Konecranesille AGCO Corporationista, jossa hän on viimeksi toiminut Euroopan ja Lähi-idän vastaavana johtajana. Hän on aiemmin toiminut liiketoiminnan johtotehtävissä muun muassa TRW Automotivessa, Tyco Electronicsissa ja Bombardier Transportationissa. Robia ennen toimitusjohtajana toimi Panu Routila (11/2015 – 10/2019) noin 4 vuoden ajan.

Toimintaympäristö

Konecranes-konsernin tuotteiden ja palveluiden kysyntää ohjaa markkinatilanne valmistusteollisuudessa. Näitä ovat mm. auto-, konepaja-, sellu- & paperi- ja kemianteollisuus.

Uuslaiteinvestoinnit ovat syklisiä ja vaihtelevat teollisuudenalan mukaan alan taloustilanteesta riippuen. Yleisesti ottaen Konecranesin asiakkaiden palveluiden ja uusien laitteiden kysyntä liittyy teollisuustuotantovolyymiin ja kapasiteetin käyttöasteeseen. Konttisatamien ja -terminaalien hankinnat liittyvät yleisesti maailmankaupan tilanteeseen ja konttiliikenteen kehitykseen.

Globaalin talouden epävarmuus voi vaikuttaa Konecranesin asiakkaiden investointihalukkuuteen sekä neuvotteluvaiheessa uusiin projekteihin tai tilauskannassa jo oleviin projekteihin. Vankka tilauskanta voi – ainakin osittain – murentua, mikäli globaali talouslama iskee ja se pitkittyy.

Kustannusinflaatio sekä erilaiset tullitariffit ovat viime vuosina olleet nousussa. Kireässä kilpailutilanteessa yhtiö ei välttämättä pysty siirtämään nousevia kustannuksiaan omiin myyntihintoihinsa. Tämä näkyisi sitten yhtiön tuloksentekokyvyn laskuna.

Kansainvälisenä toimijana yhtiö altistuu valuuttakurssien vaihteluille, sillä merkittävä osa liiketoiminnasta tapahtuu muissa valuutoissa kuin euroissa. Normaaliin tapaan yhtiö käyttää tarvittaessa johdannaisia tai sopimusteknisiä ratkaisuja suojautuakseen valuuttakurssien muutoksia vastaan.

Konecranes pyrkii lisäämään kunnossapidon osuutta liikevaihdosta ja näin pienentämään taloudellisten syklien vaikutusta. Kunnossapidon kysyntä ei yleisesti ottaen vaihtele yhtä voimakkaasti kuin laitteiden kysyntä.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus