Konecranes: Ennusteet

Päivitetty 22.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

konecranes-kvartaalituloslaskelma-q42018

Q1/2017 tulos sisältää STAHL CraneSystemin myynnistä saadun +218,4 miljoonan euron myyntivoiton.

Näkymät tilikaudelle 2019

Konecranesin ohjeistus vuodelle 2019 on

  • liikevaihto kasvaa 5-7 prosenttia vuodesta 2018 (3 156 M EUR)
  • oikaistu EBITA-marginaali paranee vuodesta 2018 (8,1 %)

Konecranes arvioi myös, että

Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan sekä Amerikan alueiden teollisuusasiakkaiden keskuudessa kysyntä on vakaata ja jatkuu hyvällä tasolla. Myös Aasian-Tyynenmeren alueella kysyntä jatkuu vakaana. Maailmanlaajuinen konttiliikenne on hyvällä tasolla, vaikka kasvu onkin hidastunut. Kontinkäsittelyyn liittyvien tilausten näkymät ovat kuitenkin edelleen vakaat.

Olipa brexitin lopputulos mikä tahansa, negatiiviset vaikutukset Ison-Britannian talouteen merkitsevät todennäköisesti negatiivisia vaikutuksia myös Konecranes-konserniin. Odotamme kuitenkin Konecranes-konserniin kohdistuvien brexit-vaikutusten olevan rajallisia.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Konecranes jakaa toimintansa kolmeen eri segmenttiin:

  • Kunnossapito: Konecranes on nostureiden kunnossapidon selkeä markkinajohtaja, jolla on maailman laajin nostureiden huoltoverkosto. Yhtiön huoltosopimuskannassa on yli 600 000 laitetta, joista suurimman osan on valmistanut joku myy yritys kuin Konecranes.
  • Teollisuuslaitteet: Konecranes on yksi maailman suurimpia teollisuusnostureiden toimittajista. Segmentti tarjoaa ratkaisuja eri teollisuudenaloille, kuten biomassa-, paperi- ja metsäteollisuudelle sekä auto- ja metalliteollisuudelle.
  • Satamaratkaisut: Konecranes on telakkanostureiden markkinajohtaja sekä konttien ja raskaan kappaletavaran käsittelyyn tarkoitettujen nosturien ja trukkien vahva maailmanlaajuinen toimittaja.

Konecranes: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2015 alkaen.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

Huomaa, että tässä esitetyt liikevaihdot eroavat Konecranes: Sijoituskohteena sivun segmenttitaulukon luvuista. Tässä olevat liikevaihdot sisältävät ns. sisäisen myynnin, kun taas Sijoituskohteena-sivun liikevaihdoissa on huomioitu vain ulkoinen myynti.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Kunnossapito 1 250,0 350,0 305,0 310,0 285,0 1 192,4 336,4 296,3 293,3 266,4
Muutos (%) 4,8% 4,0% 2,9% 5,7% 7,0% 1,1% 4,7% 8,2% -1,8% -6,7%
Teollisuuslaitteet 1 215,0 340,0 310,0 300,0 265,0 1 150,9 325,6 291,7 285,0 248,6
Muutos (%) 5,6% 4,4% 6,3% 5,3% 6,6% 2,9% 4,1% 12,1% -3,5% -0,4%
Satamaratkaisut 1 075,0 325,0 280,0 260,0 210,0 1 013,0 306,4 262,3 243,7 200,6
Muutos (%) 6,1% 6,1% 6,7% 6,7% 4,7% 3,8% -2,1% 7,5% 2,6% 10,6%
Muut -190,0 -50,0 -50,0 -45,0 -45,0 -200,0 -57,5 -50,0 -49,7 -42,8
YHTEENSÄ 3 350,0 965,0 845,0 825,0 715,0 3 156,3 910,9 800,3 772,3 672,8
Muutos (%) 6,1% 5,9% 5,6% 6,8% 6,3% 0,6% 0,1% 7,2% -3,0% -1,7%

Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi +0,6 prosenttia ja vertailukelpoisilla valuuttakursseilla noin +3,0 prosenttia.

Saatujen tilausten määrä kasvoi vakaasti kaikilla liiketoiminta-alueilla ja olivat 3 090 miljoonaa euroa (2017: 3 007 M EUR). Tilauskannan arvo vuoden lopussa oli 1,72 miljardia euroa (2017: 1,54 Mrd EUR).

Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan noin 5 – 7 prosenttia vuonna 2019, joten tein ennusteen tältä pohjalta. Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 3,25 – 3,40 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Kunnossapito 175,0 55,0 47,0 41,0 32,0 162,7 51,8 44,1 37,8 29,0
Muutos (%) 7,6% 6,2% 6,6% 8,5% 10,3% 16,5% 14,9% 41,3% 6,5% 3,9%
Teollisuuslaitteet 50,0 12,5 12,5 12,5 12,5 15,1 11,4 0,1 0,9 2,7
Muutos (%) 231,1%
Satamaratkaisut 75,0 12,5 25,0 25,0 12,5 40,0 3,0 16,8 17,1 3,1
Muutos (%) 87,5%
Muut -45,0 -10,0 -14,5 -13,5 -7,0 -51,6 -14,3 -12,5 -13,8 -11,0
YHTEENSÄ 255,0 70,0 70,0 65,0 50,0 166,2 51,9 48,5 42,0 23,8
Muutos (%) 53,4% 34,9% 44,3% 54,8% 110,1% -47,9% -6,3% 40,0% -89,5%
Marginaali 7,6% 7,3% 8,3% 7,9% 7,0% 5,3% 5,7% 6,1% 5,4% 3,5%

Oikaistu EBITA parani pääosin toteutettujen synergiasäästötoimien, paremman myyntimixin sekä korkeamman bruttokateprosentin ansiosta. Oikaistu EBITA-marginaali oli 8,1 prosenttia (2017: 6,9 %).

MHPS-integraatio eteni hyvin vuonna 2018, ja integraatiosuunnitelmien toteutus tuottaa hedelmää. Vuoden 2018 lopussa olimme saavuttaneet 113 miljoonan euron kumulatiiviset synergiasäästöt.

Vuodelle 2019 yhtiö arvioi EBITA-marginaalin kasvavan vuoden 2018 noin 8,1 prosentista. Jos marginaali kasvaa noin 9,0 – 9,5 prosenttiin, jolla tasolla se on ollut H2/2018 aikana (9,3 – 9,4 %). Tällöin ennustetun liikevaihdon 3,35 miljardia euroa perusteella EBITA olisi noin 300 – 320 miljoonaa euroa.

Vuonna 2018 EBITA oli 257 miljoonaa euroa ja liiketulos 166 miljoonaa euroa, joka sisälsi -54 miljoonan euron edestä uudelleenjärjestelykuluja. Ilman tätä liiketulos olisi ollut noin 220 miljoonaa euroa.

Eli EBITA olisi noin +45…+60 miljoonaa euroa viimevuotista parempi ja jos uudelleenjärjestelykulut ovat vaikkapa puolet pienemmät, niin silloin hyöty olisi noin +30 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaisi yhteensä noin +75…+90 miljoonaa euroa parempaa liiketulosta vuodelle 2019. Näillä arvioilla liiketulos olisi noin 240 – 255 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 230 – 260 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 255,0 70,0 70,0 65,0 50,0 166,2 51,9 48,5 42,0 23,8
Rahoituskulut (netto) -26,0 -6,5 -6,5 -6,5 -6,5 -31,3 -5,4 -4,5 -9,8 -11,6
Muut kulut 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 5,5 0,0 -0,8 -0,7
Tulos ennen veroja 233,0 64,5 64,5 59,5 44,5 138,9 52,0 44,0 31,4 11,5
Verot -63,5 -17,5 -17,5 -16,5 -12,0 -40,4 -16,1 -12,1 -9,0 -3,2
Vähemmistön osuus 0,5 -1,0 0,5 0,5 0,5 3,5 3,4 0,5 -0,5 0,1
Nettotulos 170,0 46,0 47,5 43,5 33,0 102,0 39,3 32,4 21,9 8,4

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -25…-30 miljoonaa euroa vuonna 2019. Muiden kulujen arvioin olevan muutaman miljoonan euron verran positiivisia. Veroja laskiessa käytin 27 – 28 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 150 – 175 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Globaalin talouskasvun hidastuminen, voisi vaikuttaa kontti- ja tavaraliikenteen määrään ja siten Konecranesin tuloksentekomahdollisuuksiin. USA:n ja Kiinan välinen kauppasota ja protektionismi voi vaikuttaa globaaleihin tavaravirtoihin ja siten Konecranesin kysyntään.
  • Kustannustaso on lähtenyt nousuun. Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?

Ennusteiden parametreina käytin

  • liikevaihto kasvaa noin +3 prosenttia per vuosi
  • liiketulosmarginaali on noin 7,7 prosenttia
  • veroaste on 27 – 28 prosenttia

Mikäli talouskasvu hidastuu, silloin liikevaihdon voisi ajatella esimerkiksi laskevan -3 prosenttia ja marginaalin laskevan 6,6 prosenttiin. Tällöin vuoden 2020 liikevaihto olisi noin 3 250 miljoonaa euroa ja liiketulos noin 215 miljoonaa euroa. Eli liiketulosennuste putoaisi noin -20 prosenttia tällaisessa skenaariossa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 3 550 3 450 990 870 850 740
Muutos (%) 2,9% 3,0% 2,6% 3,0% 3,0% 3,5%
Liiketulos (ebit) 275,0 265,0 72,5 72,5 67,5 52,5
Muutos (%) 3,8% 3,9% 3,6% 3,6% 3,8% 5,0%
Marginaali 7,7% 7,7% 7,3% 8,3% 7,9% 7,1%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 275,0 265,0 72,5 72,5 67,5 52,5
Rahoituskulut (netto) -26,0 -26,0 -6,5 -6,5 -6,5 -6,5
Tulos ennen veroja 249,0 239,0 66,0 66,0 61,0 46,0
Verot -69,0 -65,0 -18,0 -18,0 -16,5 -12,5
Nettotulos 180,0 174,0 48,0 48,0 44,5 33,5

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset