Konecranes: Ennusteet

Päivitetty 30.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

konecranes-kvartaalituloslaskelma-q22019

Q1/2017 tulos sisältää STAHL CraneSystemin myynnistä saadun +218,4 miljoonan euron myyntivoiton.

Näkymät tilikaudelle 2019

Konecranesin ohjeistus vuodelle 2019 on

  • liikevaihto kasvaa 5-7 prosenttia vuodesta 2018 (3 156 M EUR)
  • oikaistu EBITA-marginaali paranee vuodesta 2018 (8,1 %)

Konecranes arvioi myös, että

Teollisuusasiakkaiden keskuudessa kysynnässä näkyy merkkejä heikkenemisestä Euroopassa, erityisesti Saksassa. Kysyntä on vakaata ja terveellä tasolla Pohjois-Amerikassa, kun taas Aasian ja Tyynenmeren alueella kysyntä jatkuu vakaana.

Maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu hyvällä tasolla ja konttien käsittelyyn liittyvien tilausten näkymät ovat yleisesti vakaat. Silti joidenkin satama-asiakkaiden lyhyen aikavälin päätöksenteossa näkyy merkkejä epäröinnistä.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Konecranes jakaa toimintansa kolmeen eri segmenttiin:

  • Kunnossapito: Konecranes on nostureiden kunnossapidon selkeä markkinajohtaja, jolla on maailman laajin nostureiden huoltoverkosto. Yhtiön huoltosopimuskannassa on yli 600 000 laitetta, joista suurimman osan on valmistanut joku myy yritys kuin Konecranes.
  • Teollisuuslaitteet: Konecranes on yksi maailman suurimpia teollisuusnostureiden toimittajista. Segmentti tarjoaa ratkaisuja eri teollisuudenaloille, kuten biomassa-, paperi- ja metsäteollisuudelle sekä auto- ja metalliteollisuudelle.
  • Satamaratkaisut: Konecranes on telakkanostureiden markkinajohtaja sekä konttien ja raskaan kappaletavaran käsittelyyn tarkoitettujen nosturien ja trukkien vahva maailmanlaajuinen toimittaja.

Konecranes: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

Huomaa, että tässä esitetyt liikevaihdot eroavat Konecranes: Sijoituskohteena -sivun segmenttitaulukon luvuista. Tässä olevat liikevaihdot sisältävät ns. sisäisen myynnin, kun taas Sijoituskohteena-sivun liikevaihdoissa on huomioitu vain ulkoinen myynti.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Kunnossapito 1 255,0 341,5 307,5 308,9 297,1 1 192,4 336,4 296,3 293,3 266,4
Muutos (%) 5,2% 1,5% 3,8% 5,3% 11,5% 1,1% 4,7% 8,2% -1,8% -6,7%
Teollisuuslaitteet 1 195,0 327,2 300,0 293,2 274,6 1 150,9 325,6 291,7 285,0 248,6
Muutos (%) 3,8% 0,5% 2,8% 2,9% 10,5% 2,9% 4,1% 12,1% -3,5% -0,4%
Satamaratkaisut 1 065,0 310,2 265,0 248,0 241,8 1 013,0 306,4 262,3 243,7 200,6
Muutos (%) 5,1% 1,2% 1,0% 1,8% 20,5% 3,8% -2,1% 7,5% 2,6% 10,6%
Muut -215,0 -51,2 -52,5 -56,0 -55,3 -200,0 -57,5 -50,0 -49,7 -42,8
YHTEENSÄ 3 300,0 927,7 820,0 794,1 758,2 3 156,3 910,9 800,3 772,3 672,8
Muutos (%) 4,6% 1,8% 2,5% 2,8% 12,7% 0,6% 0,1% 7,2% -3,0% -1,7%

Q1/2019 liikevaihto kasvoi vielä mukavat +12,7 prosenttia, mutta Q2:lla kasvuvauhti hidastui ja oli +2,8 prosenttia. Liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä. Liikevaihdon kasvua tuki mm. yhtiön saama merkittävä tilaus Hadaromin uuteen konttiterminaaliin Israeliin.

Saatujen tilausten määrä kasvoi Q2:lla 823 miljoonaan euroon (Q2/2018: 761 M EUR). Tilauskannan arvo Q2/2019 lopussa oli 1,97 miljardia euroa (Q2/2018: 1,65 Mrd EUR).

Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan noin 5 – 7 prosenttia vuonna 2019, joten tein ennusteen tältä pohjalta. Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 3,2 – 3,4 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Kunnossapito 197,5 57,5 50,0 46,3 43,7 162,7 51,8 44,1 37,8 29,0
Muutos (%) 21,4% 11,0% 13,4% 22,5% 50,7% 16,5% 14,9% 41,3% 6,5% 3,9%
Teollisuuslaitteet -10,0 8,9 5,0 -14,8 -9,1 15,1 11,4 0,1 0,9 2,7
Muutos (%) -166,2%
Satamaratkaisut 70,0 21,7 20,0 19,5 8,8 40,0 3,0 16,8 17,1 3,1
Muutos (%) 75,0%
Muut -52,5 -10,9 -12,5 -13,0 -16,1 -51,6 -14,3 -12,5 -13,8 -11,0
YHTEENSÄ 205,0 77,2 62,5 38,0 27,3 166,2 51,9 48,5 42,0 23,8
Muutos (%) 23,3% 48,7% 28,9% -9,5% 14,7% -47,9% -6,3% 40,0% -89,5%
Marginaali 6,2% 8,3% 7,6% 4,8% 3,6% 5,3% 5,7% 6,1% 5,4% 3,5%

Liiketulos kasvoi Q1:llä +15 prosenttia, mitä tuki myyntivolyymien kasvu sekä synergiasäästötoimista tulleet hyödyt. Sen sijaan Q2:lla tulos kääntyi -10 prosentin laskuun.

Yhtiö sai 140 miljoonan euron säästöohjelman päätökseen, mutta aloitti uuden ohjelman, jonka johdosta Q2:n säästöohjelman kulut nousivat -23 miljoonaan euroon (Q2/2018: -8,5 M EUR). Alkuvuoden 2019 aikana kulut ovat olleet yhteensä -37,8 miljoonaa euroa (H1/2018: -12,5 M EUR).

Kunnossapidon H1/2019 tuotot kasvoivat noin +35 prosenttia, mitä tuki suuremman myyntivolyymin aiheuttama noste sekä kustannussäästöohjelman tuomat edut. Segmentin tilauskertymä oli edelleen hyvällä tasolla, joten tein vuoden 2019 toisen puoliskon ennusteet edelleen hyviin kasvulukuihin. Arvioin kuitenkin, että kasvuvauhti jäisi alkuvuoden tahdista.

Teollisuuslaitteet -segmentin H1/2019 tulos oli selvästi tappiollinen. Ylimääräisiä kuluja tulee yhtiön tehtaiden integrointiprosessi sekä kustannussäästöohjelman kulut. Lisäksi tulosta painoi USA:n tullitariffit sekä heikompi myyntimix. Arvioin segmentin tuloksen kohentuvan hieman vuoden toisella puoliskolla, mutta kokonaisuutena segmentin tulos jäisi tappiolliseksi. Lukuihin vaikuttaa säästöohjelman tulevat kulut, joten segmentin kohdalla kannattaa varautua isoihin virhemarginaaleihin.

Satamaratkaisut -segmentin alkuvuoden 2019 tulos kasvoi +40 prosenttia vahvan Q1:n johdosta. Arvioin Hadaromin konttiterminaalitilauksen kasvattavan kvartaalikohtaisia tuottoja noin 20 – 25 miljoonaan euroon per kvartaali.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 190 – 220 miljoonaa euroa. Tulosennustetta painaa kustannussäästöohjelman tuomat kulut.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 205,0 77,2 62,5 38,0 27,3 166,2 51,9 48,5 42,0 23,8
Rahoituskulut (netto) -35,0 -8,1 -9,0 -9,9 -8,0 -31,3 -5,4 -4,5 -9,8 -11,6
Muut kulut 0,0 1,1 0,0 -0,1 -1,0 4,0 5,5 0,0 -0,8 -0,7
Tulos ennen veroja 170,0 70,2 53,5 28,0 18,3 138,9 52,0 44,0 31,4 11,5
Verot -47,0 -19,6 -14,5 -7,8 -5,1 -40,4 -16,1 -12,1 -9,0 -3,2
Vähemmistön osuus 2,0 1,9 0,5 -0,6 0,2 3,5 3,4 0,5 -0,5 0,1
Nettotulos 125,0 52,5 39,5 19,6 13,4 102,0 39,3 32,4 21,9 8,4

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -35 miljoonaa euroa vuonna 2019, mitä nostaa IFRS 16-standardin vaikutus. Muiden kulujen arvioin olevan noin nollilla ja veroja laskiessa käytin 27 – 28 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 110 – 130 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Globaalin talouskasvun hidastuminen, voisi vaikuttaa kontti- ja tavaraliikenteen määrään ja siten Konecranesin tuloksentekomahdollisuuksiin. USA:n ja Kiinan välinen kauppasota ja protektionismi voi vaikuttaa globaaleihin tavaravirtoihin ja siten Konecranesin kysyntään.
  • Kustannustaso on lähtenyt nousuun. Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?

Ennusteiden parametreina käytin

  • liikevaihto kasvaa noin +1 – 2 prosenttia per vuosi
  • liiketulosmarginaali on noin 7,5 prosenttia
  • veroaste on 27 – 28 prosenttia

Alkuvuoden 2020 isoja muutosprosentteja selittää H1/2019 tulosta painavat kustannussäästöohjelman kulut, joita on tullut noin -38 miljoonaa euroa. Arvioin kulujen tason pienenevän merkittävästi vuonna 2020.

Mikäli talouskasvu hidastuu, silloin liikevaihdon voisi ajatella esimerkiksi laskevan -3 prosenttia ja marginaalin laskevan 6,6 prosenttiin. Tällöin vuoden 2020 liikevaihto olisi noin 3 200 miljoonaa euroa ja liiketulos noin 210 miljoonaa euroa. Eli liiketulosennuste putoaisi noin -15 prosenttia tällaisessa skenaariossa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 3 400 3 340 950 830 810 750
Muutos (%) 1,8% 1,2% 2,4% 1,2% 2,0% -1,1%
Liiketulos (ebit) 260,0 250,0 80,0 67,5 57,5 45,0
Muutos (%) 4,0% 22,0% 3,6% 8,0% 51,3% 64,8%
Marginaali 7,6% 7,5% 8,4% 8,1% 7,1% 6,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 260,0 250,0 80,0 67,5 57,5 45,0
Rahoituskulut (netto) -38,0 -36,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0
Tulos ennen veroja 222,0 214,0 71,0 58,5 48,5 36,0
Verot -62,0 -59,0 -19,0 -16,5 -13,5 -10,0
Nettotulos 160,0 155,0 52,0 42,0 35,0 26,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset