Konecranes: Ennusteet

Päivitetty 30.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

konecranes-kvartaalituloslaskelma-q42019c

Q1/2017 tulos sisältää STAHL CraneSystemin myynnistä saadun +218,4 miljoonan euron myyntivoiton.

Näkymät tilikaudelle 2020

Konecranes antoi 26.3.2020 tulosvaroituksen ja perui aiemman ohjeistuksensa vuodelle 2020. Yhtiö toteaa mm.

Konecranes arvioi, että pandemia vaikuttaa sen tuotteiden ja palveluiden kysyntään erityisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta koska tilanne muuttuu nopeasti, on liian aikaista tehdä perusteltuja arvioita tämän vaikutuksen määrittämiseksi.

Koronaviruksen lisäksi Konecranes arvioi oikaistuun EBITA-kateprosenttiin vaikuttavan 18 miljoonan euron arvioitu kustannusylitys, joka liittyy satamanosturiprojektin toteutukseen Yhdysvalloissa. Kustannus tullaan kirjaamaan vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Konecranes jakaa toimintansa kolmeen eri segmenttiin:

  • Kunnossapito: Konecranes on nostureiden kunnossapidon selkeä markkinajohtaja, jolla on maailman laajin nostureiden huoltoverkosto. Yhtiön huoltosopimuskannassa on yli 600 000 laitetta, joista suurimman osan on valmistanut joku myy yritys kuin Konecranes.
  • Teollisuuslaitteet: Konecranes on yksi maailman suurimpia teollisuusnostureiden toimittajista. Segmentti tarjoaa ratkaisuja eri teollisuudenaloille, kuten biomassa-, paperi- ja metsäteollisuudelle sekä auto- ja metalliteollisuudelle.
  • Satamaratkaisut: Konecranes on telakkanostureiden markkinajohtaja sekä konttien ja raskaan kappaletavaran käsittelyyn tarkoitettujen nosturien ja trukkien vahva maailmanlaajuinen toimittaja.

Konecranes: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

Huomaa, että tässä esitetyt liikevaihdot eroavat Konecranes: Sijoituskohteena -sivun segmenttitaulukon luvuista. Tässä olevat liikevaihdot sisältävät ns. sisäisen myynnin, kun taas Sijoituskohteena-sivun liikevaihdoissa on huomioitu vain ulkoinen myynti.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Kunnossapito 0,0 1 259,7 341,6 312,1 308,9 297,1
Muutos (%) -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 5,6% 1,5% 5,3% 5,3% 11,5%
Teollisuuslaitteet 0,0 1 185,5 336,0 281,7 293,2 274,6
Muutos (%) -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 3,0% 3,2% -3,4% 2,9% 10,5%
Satamaratkaisut 0,0 1 115,7 320,3 305,6 248,0 241,8
Muutos (%) -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 10,1% 4,5% 16,5% 1,8% 20,5%
Muut 2 900,0 850,0 750,0 625,0 675,0 -234,2 -64,7 -58,2 -56,0 -55,3
YHTEENSÄ 2 900,0 850,0 750,0 625,0 675,0 3 326,7 933,2 841,2 794,1 758,2
Muutos (%) -12,8% -8,9% -10,8% -21,3% -11,0% 5,4% 2,4% 5,1% 2,8% 12,7%

Vuoden 2019 liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia.

Q4/2019 saadut tilaukset laskivat 16 prosenttia 781 miljoonaan euroon (Q4/2018: 929,8 M EUR). Lasku oli seurausta pääasiassa tilausten vähenemisestä Satamaratkaisuissa ja Teollisuuslaitteissa. Tilauskannan arvo vuoden 2019 lopussa oli 1 824 miljoonaa euroa ja se oli vertailukautta 6,3 prosenttia korkeammalla tasolla.

konecranes-tilauskanta-q42019

Tulosvaroituksessaan Konecranes arvioi, että pandemia vaikuttaa sen tuotteiden ja palveluiden kysyntään erityisesti H1/2020 aikana. Tein vuoden 2020 liikevaihtoennusteen tältä pohjalta noin 10 – 15 prosentin laskuun.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 2,8 – 3,0 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Kunnossapito 0,0 194,6 57,2 47,4 46,3 43,7
Muutos (%) -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 19,6% 10,4% 7,5% 22,5% 50,7%
Teollisuuslaitteet 0,0 -61,4 -3,9 -33,6 -14,8 -9,1
Muutos (%)
Satamaratkaisut 0,0 71,3 24,2 18,8 19,5 8,8
Muutos (%) -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 78,3% 706,7% 11,9% 14,0% 183,9%
Muut -10,0 22,5 7,5 -15,0 -25,0 -55,9 -12,1 -14,7 -13,0 -16,1
YHTEENSÄ -10,0 22,5 7,5 -15,0 -25,0 148,6 65,4 17,9 38,0 27,3
Muutos (%) -65,6% -58,1% -10,6% 26,0% -63,1% -9,5% 14,7%
Marginaali -0,3% 2,6% 1,0% -2,4% -3,7% 4,5% 7,0% 2,1% 4,8% 3,6%

Vuoden 2019 liiketulos laski 10,6 prosenttia, missä tulosta painoi Teollisuuslaitteiden roimasti tappiollinen tulos. Yhtiö kertoo, että

Heikko kannattavuus johtui pääasiassa alhaisemmasta myyntivolyymista, heikentyneestä tuotemixistä ja alhaisesta tuottavuudesta Vernouillet’n tehtaallamme sekä Wetterin tehtaamme heikommasta tehokkuudesta, joka johtui parhaillaan toteutettavista muutoksista. Lisäksi markkinoiden heikentyminen on alkanut rajoittaa kykyämme kattaa kustannusinflaation vaikutukset hinnankorotuksilla.

Yhtiö arvioi, että yhtiöllä ei enää ole tuotantoa Vernouillet:ssa, joten jatkossa tästä ei enää tule tulosta rastittavia eriä. Ellei sitten tehtaan lopullisesta sulkemisesta (H1/2020 aikana) tule jotain kertaluontoisia eriä. Wetterissä meneillään olevien hankkeiden sen sijaan odotetaan aiheuttavan kustannuksia vuoden 2020 kolmannen neljänneksen loppuun saakka.

Muiden segmenttien tuloskehitys oli hyvää.

Lähdin tulosennusteissa siitä, että liikevaihdon nopea lasku painaa yhtiön tuloskuntoa merkittävästi. Kiinteiden kulujen suhteellinen osuus nousee, joka osaltaan painaa tulosmarginaaleja. Lisäksi Q1/2020 tulosta painaa 18 miljoonan euron kustannusylitys, joka liittyy satamanosturiprojektin toteutukseen.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on -40…0 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) -10,0 22,5 7,5 -15,0 -25,0 148,6 65,4 17,9 38,0 27,3
Rahoituskulut (netto) -40,5 -10,5 -10,0 -10,0 -10,0 -34,5 -7,1 -9,5 -9,9 -8,0
Muut kulut 0,0 4,5 5,0 0,6 -0,1 -1,0
Tulos ennen veroja -50,5 12,0 -2,5 -25,0 -35,0 118,6 63,3 9,0 28,0 18,3
Verot 15,5 -2,5 0,5 7,5 10,0 -35,7 -17,5 -5,3 -7,8 -5,1
Vähemmistö 0,0 -1,9 -0,8 -0,7 -0,6 0,2
Nettotulos -35,0 9,5 -2,0 -17,5 -25,0 81,0 45,0 3,0 19,6 13,4
EPS -0,44 0,12 -0,03 -0,22 -0,32 1,03 0,57 0,04 0,25 0,17

Vuoden 2020 rahoituskulujen arvioin olevan noin 40 miljoonaa euroa ja veroja laskiessa käytin noin 30 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on -40…0 miljoonaa euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Konecranesin kohdalla arvioin liikevaihdon kehittyvän vielä vuonna 2021 maltillisesti, mutta nousevan sitten voimakkaammin tämän jälkeen. Arvioin myös liiketulosmarginaalin nousevan maltillisesti ja paluu vuoden 2019 4,5 prosentin marginaalitasoille ottaa oman aikansa. Euromääräisesti tuloskunto kasvaa vahvasti yhdessä kasvavan liikevaihdon kanssa.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 3 250 3 000 875 775 675 675
Muutos (%) 8,3% 3,4% 2,9% 3,3% 8,0% 0,0%
Liiketulos (ebit) 91,0 31,0 27,5 10,0 2,5 -9,0
Muutos (%) 193,5% 22,2% 33,3%
MARGINAALI 2,8% 1,0% 3,1% 1,3% 0,4% -1,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 91,0 31,0 27,5 10,0 2,5 -9,0
Rahoituskulut (netto) -37,0 -38,0 -9,0 -9,0 -10,0 -10,0
Muut kulut 5,0 5,0 1,5 1,5 1,0 1,0
Tulos ennen veroja 59,0 -2,0 20,0 2,5 -6,5 -18,0
Verot -16,5 0,5 -6,0 -0,5 1,5 5,5
Nettotulos 42,5 -1,5 14,0 2,0 -5,0 -12,5
EPS 0,54 -0,02 0,18 0,03 -0,06 -0,16

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus