Konecranes: Ennusteet

Päivitetty 25.12.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Konecranes raportoi Q4/2018 tuloksensa torstaina 7.2.2019, mutta päivitän yhtiön yritysanalyysin varsinaisen tulosruuhkan jälkeen viikolla 8 eli 18.2. – 24.2.2019. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

konecranes-kvartaalituloslaskelma-q32018

Q1/2017 tulos sisältää STAHL CraneSystemin myynnistä saadun +218,4 miljoonan euron myyntivoiton.

Näkymät tilikaudelle 2018

Konecranesin ohjeistus vuodelle 2018 on

Vuoden 2018 liikevaihdon odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla tai korkeampi kuin vuonna 2017. Odotamme oikaistun EBITA-marginaalin paranevan vuonna 2018.

Konecranes arvioi myös, että

Kolmannen vuosineljänneksen lopussa maailman valmistavan teollisuuden kehitystä hidasti eniten kehittyvien markkinoiden tulos. Kiinassa PMI laski syyskuussa neljäntenä peräkkäisenä kuukautena, ja indeksi osoitti tuotantotoiminnan pysähtyneen.

Maailmanlaajuinen konttiliikenne kasvoi tammi–elokuussa 2018 noin viisi prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Konecranes jakaa toimintansa kolmeen eri segmenttiin:

 • Kunnossapito: Konecranes on nostureiden kunnossapidon selkeä markkinajohtaja, jolla on maailman laajin nostureiden huoltoverkosto. Yhtiön huoltosopimuskannassa on yli 600 000 laitetta, joista suurimman osan on valmistanut joku myy yritys kuin Konecranes.
 • Teollisuuslaitteet: Konecranes on yksi maailman suurimpia teollisuusnostureiden toimittajista. Segmentti tarjoaa ratkaisuja eri teollisuudenaloille, kuten biomassa-, paperi- ja metsäteollisuudelle sekä auto- ja metalliteollisuudelle.
 • Satamaratkaisut: Konecranes on telakkanostureiden markkinajohtaja sekä konttien ja raskaan kappaletavaran käsittelyyn tarkoitettujen nosturien ja trukkien vahva maailmanlaajuinen toimittaja.

Konecranes: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

Huomaa, että tässä esitetyt liikevaihdot eroavat Konecranes: Sijoituskohteena sivun segmenttitaulukon luvuista. Tässä olevat liikevaihdot sisältävät ns. sisäisen myynnin, kun taas Sijoituskohteena-sivun liikevaihdoissa on huomioitu vain ulkoinen myynti.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Kunnossapito 1 180,0 324,0 296,3 293,3 266,4 1 179,5 321,4 273,9 298,7 285,5
Muutos (%) 0,0% 0,8% 8,2% -1,8% -6,7% 28,9% 26,4% 24,3% 29,3% 36,5%
Teollisuuslaitteet 1 130,0 304,7 291,7 285,0 248,6 1 118,2 312,9 260,2 295,4 249,7
Muutos (%) 1,1% -2,6% 12,1% -3,5% -0,4% 34,7% 34,2% 30,7% 40,5% 33,2%
Satamaratkaisut 1 010,0 303,4 262,3 243,7 200,6 975,8 312,9 243,9 237,6 181,4
Muutos (%) 3,5% -3,0% 7,5% 2,6% 10,6% 79,6% 92,0% 67,6% 79,5% 77,3%
Muut -190,0 -47,5 -50,0 -49,7 -42,8 -136,2 -37,2 -31,2 -35,3 -32,5
YHTEENSÄ 3 130,0 884,6 800,3 772,3 672,8 3 137,3 910,0 746,8 796,4 684,1
Muutos (%) -0,2% -2,8% 7,2% -3,0% -1,7% 48,1% 48,4% 44,3% 50,6% 49,2%

Konecranes totesi Q3/2018 raportissa, että Q1-Q3 aikana:

 • Saadut tilaukset laskivat -5 prosenttia (-2,1 % vertailukelpoisilla valuutoilla) 2,16 miljardiin euroon.
 • Tilauskannan arvo syyskuun lopussa oli 1,62 miljardia euroa eli laskua -1,9 %.
 • Liikevaihto kasvoi +0,8 prosenttia (+4,0 % vertailukelpoisilla valuutoilla).
 • Kunnossapidon alkuvuoden liikevaihdon lasku kääntyi selvään nousuun Q3:lla.
 • Myös Teollisuuslaitteiden liikevaihto kääntyi nousuun Q3:lla.
 • Satamaratkaisuissa liikevaihto jatkoi hyvää tasaista kehitystään.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on 3,1 – 3,2 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Kunnossapito 155,0 44,1 44,1 37,8 29,0 139,8 45,2 31,2 35,5 27,9
Muutos (%) 10,9% -2,4% 41,3% 6,5% 3,9% 54,8% 40,8% 63,4% 47,9% 84,8%
Teollisuuslaitteet 5,0 1,3 0,1 0,9 2,7 -3,8 5,1 -2,4 -1,9 -4,6
Muutos (%)
Satamaratkaisut 50,0 13,0 16,8 17,1 3,1 11,6 9,9 -6,9 9,7 -1,1
Muutos (%) 331,0% 31,3% 76,3% -76,3% -39,6% -30,2%
Muut -45,0 -7,7 -12,5 -13,8 -11,0 171,2 -4,8 -14,9 -13,3 204,2
YHTEENSÄ 165,0 50,7 48,5 42,0 23,8 318,8 55,4 7,0 30,0 226,4
Muutos (%) -48,2% -8,5% 40,0% -89,5% 275,5% 78,7% -72,0% 4,9%
Marginaali 5,3% 5,7% 6,1% 5,4% 3,5% 10,2% 6,1% 0,9% 3,8% 33,1%

Yhtiö kertoo liiketulokseen Q1-Q3/2018 vaikuttavista tekijöistä:

 • Vertailukauden Q1/2017 tulokseen sisältyi STAHL CraneSystemin myynnistä saatu +218,4 miljoonan euron myyntivoitto.
 • Vertailukelponen liikevoitto on kasvanut mm. synergiasäästötoimista, korkeammasta liikevaihdosta, hyvästä myyntimixistä sekä Satamaratkaisut-liiketoiminnan onnistuneista toimituksista.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on 150 – 175 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos (ebit) 165,0 50,7 48,5 42,0 23,8 318,8 55,4 7,0 30,0 226,4
Rahoituskulut (netto) -35,0 -9,1 -4,5 -9,8 -11,6 -45,9 -14,4 -11,4 -16,5 -3,6
Muut kulut 0,0 1,5 0,0 -0,8 -0,7 3,3 3,8 -0,3 0,4 -0,6
Tulos ennen veroja 130,0 43,1 44,0 31,4 11,5 276,2 44,8 -4,7 13,9 222,2
Verot -35,0 -10,7 -12,1 -9,0 -3,2 -50,6 -22,9 0,5 0,6 -28,8
Vähemmistön osuus 0,0 -0,1 0,5 -0,5 0,1 2,3 0,8 0,4 0,5 0,6
Nettotulos 95,0 32,3 32,4 21,9 8,4 227,9 22,7 -3,8 15,0 194,0

Tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 85 – 100 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Globaalin talouskasvun hidastuminen, voisi vaikuttaa kontti- ja tavaraliikenteen määrään ja siten Konecranesin tuloksentekomahdollisuuksiin. USA:n ja Kiinan välinen kauppasota ja protektionismi voi vaikuttaa globaaleihin tavaravirtoihin ja siten Konecranesin kysyntään.
 • Kustannustaso on lähtenyt nousuun. Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?

Ennusteiden parametreina käytin

 • liikevaihto laskee noin -1..-2 prosenttia per vuosi
 • liiketulosmarginaali laskee noin 4,0 – 4,5 prosenttiin

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 3 050 3 075 875 790 760 650
Muutos (%) -0,8% -1,8% -1,1% -1,3% -1,6% -3,4%
Liiketulos (ebit) 125,0 135,0 45,0 35,0 30,0 25,0
Muutos (%) -7,4% -18,2% -11,2% -27,8% -28,6% 5,0%
Marginaali 4,1% 4,4% 5,1% 4,4% 3,9% 3,8%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos (ebit) 125,0 135,0 45,0 35,0 30,0 25,0
Rahoituskulut (netto) -50,0 -40,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0
Tulos ennen veroja 75,0 95,0 35,0 25,0 20,0 15,0
Verot -20,0 -25,0 -9,0 -7,0 -5,0 -4,0
Nettotulos 55,0 70,0 26,0 18,0 15,0 11,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset