Konecranes: Ennusteet

Päivitetty 10.5.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

konecranes-kvartaalituloslaskelma-q12019

Q1/2017 tulos sisältää STAHL CraneSystemin myynnistä saadun +218,4 miljoonan euron myyntivoiton.

Näkymät tilikaudelle 2019

Konecranesin ohjeistus vuodelle 2019 on

  • liikevaihto kasvaa 5-7 prosenttia vuodesta 2018 (3 156 M EUR)
  • oikaistu EBITA-marginaali paranee vuodesta 2018 (8,1 %)

Konecranes arvioi myös, että

Heikentyvistä maailmanlaajuisista makrotalouden indikaattoreista huolimatta kysyntä teollisuusasiakkaiden keskuudessa jatkuu edelleen vakaana ja terveellä tasolla. Myös maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu edelleen hyvällä tasolla, joskin se on vähentynyt vuoden 2019 alussa. Kontinkäsittelyyn liittyvät tilausnäkymät ovat näin ollen edelleen vakaat.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Konecranes jakaa toimintansa kolmeen eri segmenttiin:

  • Kunnossapito: Konecranes on nostureiden kunnossapidon selkeä markkinajohtaja, jolla on maailman laajin nostureiden huoltoverkosto. Yhtiön huoltosopimuskannassa on yli 600 000 laitetta, joista suurimman osan on valmistanut joku myy yritys kuin Konecranes.
  • Teollisuuslaitteet: Konecranes on yksi maailman suurimpia teollisuusnostureiden toimittajista. Segmentti tarjoaa ratkaisuja eri teollisuudenaloille, kuten biomassa-, paperi- ja metsäteollisuudelle sekä auto- ja metalliteollisuudelle.
  • Satamaratkaisut: Konecranes on telakkanostureiden markkinajohtaja sekä konttien ja raskaan kappaletavaran käsittelyyn tarkoitettujen nosturien ja trukkien vahva maailmanlaajuinen toimittaja.

Konecranes: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

Huomaa, että tässä esitetyt liikevaihdot eroavat Konecranes: Sijoituskohteena -sivun segmenttitaulukon luvuista. Tässä olevat liikevaihdot sisältävät ns. sisäisen myynnin, kun taas Sijoituskohteena-sivun liikevaihdoissa on huomioitu vain ulkoinen myynti.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Kunnossapito 1 260,0 342,9 307,5 312,5 297,1 1 192,4 336,4 296,3 293,3 266,4
Muutos (%) 5,7% 1,9% 3,8% 6,5% 11,5% 1,1% 4,7% 8,2% -1,8% -6,7%
Teollisuuslaitteet 1 220,0 337,9 307,5 300,0 274,6 1 150,9 325,6 291,7 285,0 248,6
Muutos (%) 6,0% 3,8% 5,4% 5,3% 10,5% 2,9% 4,1% 12,1% -3,5% -0,4%
Satamaratkaisut 1 130,0 323,2 290,0 275,0 241,8 1 013,0 306,4 262,3 243,7 200,6
Muutos (%) 11,5% 5,5% 10,6% 12,8% 20,5% 3,8% -2,1% 7,5% 2,6% 10,6%
Muut -200,0 -47,2 -50,0 -47,5 -55,3 -200,0 -57,5 -50,0 -49,7 -42,8
YHTEENSÄ 3 410,0 956,8 855,0 840,0 758,2 3 156,3 910,9 800,3 772,3 672,8
Muutos (%) 8,0% 5,0% 6,8% 8,8% 12,7% 0,6% 0,1% 7,2% -3,0% -1,7%

Q1/2019 liikevaihto kasvoi +12,7 prosenttia ja vertailukelpoisilla valuuttakursseilla noin +10,8 prosenttia. Liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä. Liikevaihdon kasvua tuki mm. yhtiön saama merkittävä tilaus Hadaromin uuteen konttiterminaaliin Israeliin.

Saatujen tilausten määrä kasvoi vakaasti kaikilla liiketoiminta-alueilla ja olivat Q1:llä 848 miljoonaa euroa (Q1/2018: 683 M EUR). Tilauskannan arvo Q1/2019 lopussa oli 1,88 miljardia euroa (Q1/2018: 1,58 Mrd EUR).

Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan noin 5 – 7 prosenttia vuonna 2019, joten tein ennusteen tältä pohjalta. Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 3,30 – 3,50 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Kunnossapito 195,0 56,3 50,0 45,0 43,7 162,7 51,8 44,1 37,8 29,0
Muutos (%) 19,9% 8,7% 13,4% 19,0% 50,7% 16,5% 14,9% 41,3% 6,5% 3,9%
Teollisuuslaitteet 20,0 14,1 15,0 0,0 -9,1 15,1 11,4 0,1 0,9 2,7
Muutos (%) 32,5%
Satamaratkaisut 80,0 26,2 25,0 20,0 8,8 40,0 3,0 16,8 17,1 3,1
Muutos (%) 100,0%
Muut -50,0 -8,9 -12,5 -12,5 -16,1 -51,6 -14,3 -12,5 -13,8 -11,0
YHTEENSÄ 245,0 87,7 77,5 52,5 27,3 166,2 51,9 48,5 42,0 23,8
Muutos (%) 47,4% 69,0% 59,8% 25,0% 14,7% -47,9% -6,3% 40,0% -89,5%
Marginaali 7,2% 9,2% 9,1% 6,3% 3,6% 5,3% 5,7% 6,1% 5,4% 3,5%

Liiketulos kasvoi Q1:llä +3,6 prosenttia, mitä tuki myyntivolyymien kasvu sekä synergiasäästötoimista tulleet hyödyt.

Kunnossapidon tuotot kasvoivat yli +50 prosenttia, mitä tuki suuremman myyntivolyymin aiheuttama noste. Yhtiö arvioi, että myynnin kasvuvauhti hidastuu tulevina kvartaaleina, mikä vaikuttaa myös kannattavuuden kasvuvauhtiin. Arvioin segmentin tuottojen kasvavan noin +20 prosenttia vuonna 2019.

Teollisuuslaitteet -segmentin tulos oli selvästi tappiollinen. Ylimääräisiä kuluja tulee yhtiön tehtaiden integrointiprosessi sekä neuvottelut Ranskan Vernouillet’n tehtaan sulkemisesta. Lisäksi tulosta painoi USA:n tullitariffit sekä heikompi myyntimix. Arvioin segmentin tuloksen olevan heikko vielä Q2:lla, mutta paranevan tämän jälkeen vuoden loppua kohden.

Satamaratkaisut -segmentin tulos nousi 8,8 miljoonaan euroon (Q1/2018: 3,1 M EUR) liikevaihdon kasvutekijöiden myötä. Arvioin Hadaromin konttiterminaalitilauksen kasvattavan kvartaalikohtaisia tuottoja noin 20 – 25 miljoonaan euroon per kvartaali.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 230 – 260 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 245,0 87,7 77,5 52,5 27,3 166,2 51,9 48,5 42,0 23,8
Rahoituskulut (netto) -32,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0 -31,3 -5,4 -4,5 -9,8 -11,6
Muut kulut 2,0 1,0 1,0 1,0 -1,0 4,0 5,5 0,0 -0,8 -0,7
Tulos ennen veroja 215,0 80,7 70,5 45,5 18,3 138,9 52,0 44,0 31,4 11,5
Verot -59,0 -21,9 -19,5 -12,5 -5,1 -40,4 -16,1 -12,1 -9,0 -3,2
Vähemmistön osuus 0,0 -1,2 0,5 0,5 0,2 3,5 3,4 0,5 -0,5 0,1
Nettotulos 156,0 57,6 51,5 33,5 13,4 102,0 39,3 32,4 21,9 8,4

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -32 miljoonaa euroa vuonna 2019, mitä nostaa IFRS 16-standardin vaikutus. Muiden kulujen arvioin olevan muutaman miljoonan euron verran positiivisia. Veroja laskiessa käytin 27 – 28 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 140 – 170 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Globaalin talouskasvun hidastuminen, voisi vaikuttaa kontti- ja tavaraliikenteen määrään ja siten Konecranesin tuloksentekomahdollisuuksiin. USA:n ja Kiinan välinen kauppasota ja protektionismi voi vaikuttaa globaaleihin tavaravirtoihin ja siten Konecranesin kysyntään.
  • Kustannustaso on lähtenyt nousuun. Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?

Ennusteiden parametreina käytin

  • liikevaihto kasvaa noin +1,2 – 1,5 prosenttia per vuosi
  • liiketulosmarginaali on noin 7,7 prosenttia
  • veroaste on 27 – 28 prosenttia

Mikäli talouskasvu hidastuu, silloin liikevaihdon voisi ajatella esimerkiksi laskevan -3 prosenttia ja marginaalin laskevan 6,6 prosenttiin. Tällöin vuoden 2020 liikevaihto olisi noin 3 300 miljoonaa euroa ja liiketulos noin 215 miljoonaa euroa. Eli liiketulosennuste putoaisi noin -15 prosenttia tällaisessa skenaariossa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 3 500 3 450 990 870 850 740
Muutos (%) 1,4% 1,2% 3,5% 1,8% 1,2% -2,4%
Liiketulos (ebit) 275,0 265,0 72,5 72,5 67,5 52,5
Muutos (%) 3,8% 8,2% -17,3% -6,5% 28,6% 92,3%
Marginaali 7,9% 7,7% 7,3% 8,3% 7,9% 7,1%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 275,0 265,0 72,5 72,5 67,5 52,5
Rahoituskulut (netto) -26,0 -26,0 -6,5 -6,5 -6,5 -6,5
Tulos ennen veroja 249,0 239,0 66,0 66,0 61,0 46,0
Verot -69,0 -65,0 -18,0 -18,0 -16,5 -12,5
Nettotulos 180,0 174,0 48,0 48,0 44,5 33,5

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset