Konecranes: Ennusteet

Päivitetty 5.11.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

konecranes-kvartaalituloslaskelma-q32019

Q1/2017 tulos sisältää STAHL CraneSystemin myynnistä saadun +218,4 miljoonan euron myyntivoiton.

Näkymät tilikaudelle 2019

Konecranesin ohjeistus vuodelle 2019 on

  • liikevaihto kasvaa 5-7 prosenttia vuodesta 2018 (3 156 M EUR)
  • oikaistu EBITA-marginaali paranee vuodesta 2018 (8,1 %)

Konecranes arvioi myös, että

Kysynnän heikkeneminen jatkuu teollisuusasiakkaiden keskuudessa Euroopassa. Pohjois-Amerikassa kysyntä on Eurooppaa korkeammalla tasolla, mutta heikkenemisen merkkejä on alkanut näkyä. Aasian ja Tyynenmeren alueella kysyntä jatkuu vakaana.

Maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu hyvällä tasolla, ja konttien käsittelyyn liittyvien tilausten näkymät ovat edelleen yleisesti vakaat. Silti joidenkin satama-asiakkaiden päätöksenteossa näkyy merkkejä epäröinnistä.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Konecranes jakaa toimintansa kolmeen eri segmenttiin:

  • Kunnossapito: Konecranes on nostureiden kunnossapidon selkeä markkinajohtaja, jolla on maailman laajin nostureiden huoltoverkosto. Yhtiön huoltosopimuskannassa on yli 600 000 laitetta, joista suurimman osan on valmistanut joku myy yritys kuin Konecranes.
  • Teollisuuslaitteet: Konecranes on yksi maailman suurimpia teollisuusnostureiden toimittajista. Segmentti tarjoaa ratkaisuja eri teollisuudenaloille, kuten biomassa-, paperi- ja metsäteollisuudelle sekä auto- ja metalliteollisuudelle.
  • Satamaratkaisut: Konecranes on telakkanostureiden markkinajohtaja sekä konttien ja raskaan kappaletavaran käsittelyyn tarkoitettujen nosturien ja trukkien vahva maailmanlaajuinen toimittaja.

Konecranes: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

Huomaa, että tässä esitetyt liikevaihdot eroavat Konecranes: Sijoituskohteena -sivun segmenttitaulukon luvuista. Tässä olevat liikevaihdot sisältävät ns. sisäisen myynnin, kun taas Sijoituskohteena-sivun liikevaihdoissa on huomioitu vain ulkoinen myynti.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Kunnossapito 1 265,0 346,9 312,1 308,9 297,1 1 192,4 336,4 296,3 293,3 266,4
Muutos (%) 6,1% 3,1% 5,3% 5,3% 11,5% 1,1% 4,7% 8,2% -1,8% -6,7%
Teollisuuslaitteet 1 160,0 310,5 281,7 293,2 274,6 1 150,9 325,6 291,7 285,0 248,6
Muutos (%) 0,8% -4,6% -3,4% 2,9% 10,5% 2,9% 4,1% 12,1% -3,5% -0,4%
Satamaratkaisut 1 125,0 329,6 305,6 248,0 241,8 1 013,0 306,4 262,3 243,7 200,6
Muutos (%) 11,1% 7,6% 16,5% 1,8% 20,5% 3,8% -2,1% 7,5% 2,6% 10,6%
Muut -225,0 -55,5 -58,2 -56,0 -55,3 -200,0 -57,5 -50,0 -49,7 -42,8
YHTEENSÄ 3 325,0 931,5 841,2 794,1 758,2 3 156,3 910,9 800,3 772,3 672,8
Muutos (%) 5,3% 2,3% 5,1% 2,8% 12,7% 0,6% 0,1% 7,2% -3,0% -1,7%

Q1-Q3/2019 liikevaihto on kasvanut 6,6 prosenttia. Liikevaihto oli vielä H1:llä kasvanut kaikissa segmenteissä, mutta Q3:lla Teollisuuslaitteet-segmentin liikevaihto kääntyi laskuun (-3,4 %), missä heikentyvä makrotaloudellinen ympäristö vaikutti negatiivisesti lukuihin. Yleisesti tilikauden 2019 liikevaihdon kasvua on tukenut mm. yhtiön saama merkittävä tilaus Hadaromin uuteen konttiterminaaliin Israeliin.

Saatujen tilausten määrä oli Q3:lla vertailukauden tasolla noin 715 miljoonassa eurossa. Tilauskannan arvo Q3/2019 lopussa oli 1,92 miljardia euroa (Q3/2018: 1,63 Mrd EUR).

Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan noin 5 – 7 prosenttia vuonna 2019, joten tein ennusteen tältä pohjalta. Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 3,2 – 3,4 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Kunnossapito 190,0 52,6 47,4 46,3 43,7 162,7 51,8 44,1 37,8 29,0
Muutos (%) 16,8% 1,5% 7,5% 22,5% 50,7% 16,5% 14,9% 41,3% 6,5% 3,9%
Teollisuuslaitteet -60,0 -2,5 -33,6 -14,8 -9,1 15,1 11,4 0,1 0,9 2,7
Muutos (%)
Satamaratkaisut 65,0 17,9 18,8 19,5 8,8 40,0 3,0 16,8 17,1 3,1
Muutos (%) 62,5%
Muut -60,0 -16,2 -14,7 -13,0 -16,1 -51,6 -14,3 -12,5 -13,8 -11,0
YHTEENSÄ 135,0 51,8 17,9 38,0 27,3 166,2 51,9 48,5 42,0 23,8
Muutos (%) -18,8% -0,2% -63,1% -9,5% 14,7% -47,9% -6,3% 40,0% -89,5%
Marginaali 4,1% 5,6% 2,1% 4,8% 3,6% 5,3% 5,7% 6,1% 5,4% 3,5%

Liiketulos kasvoi Q1:llä 15 prosenttia, mitä tuki myyntivolyymien kasvu sekä synergiasäästötoimista tulleet hyödyt. Sen sijaan Q2:lla tulos kääntyi 10 prosentin laskuun ja Q3:lla tulos romahti 63 prosenttia.

Yhtiö sai 140 miljoonan euron säästöohjelman päätökseen, mutta aloitti uuden ohjelman, jonka johdosta Q2:n säästöohjelman kulut nousivat -23 miljoonaan euroon (Q2/2018: -8,5 M EUR). H1/2019 aikana kulut ovat olleet yhteensä -37,8 miljoonaa euroa (H1/2018: -12,5 M EUR).

Kunnossapidon Q1-Q3/2019 tuotot kasvoivat noin 24 prosenttia, mitä tuki suuremman myyntivolyymin aiheuttama noste sekä kustannussäästöohjelman tuomat edut. Q4:n lukujen kohdalla arvioin, että maailmantalouden heikkouden johdosta alkuvuoden tuloskasvuvauhti hyytyisi.

Teollisuuslaitteet -segmentin tuloskunto on ollut Q1-Q3/2019 aikana selvästi tappiollinen (-57,5 M EUR). Yhtiö kertoo, että

Heikko kannattavuus johtui pääasiassa alhaisemmasta myyntivolyymista, heikentyneestä tuotemixistä ja alhaisesta tuottavuudesta Vernouillet’n tehtaallamme sekä Wetterin tehtaamme heikommasta tehokkuudesta, joka johtui parhaillaan toteutettavista muutoksista. Lisäksi markkinoiden heikentyminen on alkanut rajoittaa kykyämme kattaa kustannusinflaation vaikutukset hinnankorotuksilla.

Arvioin Q4:n tuloksen jäävän vielä hieman tappiolliseksi

Satamaratkaisut -segmentin Q1-Q3/2019 tulos kasvoi 27 prosenttia vahvan Q1:n ansiosta. Arvioin Hadaromin konttiterminaalitilauksen pitävän myös Q4:n tuloskuntoa hyvänä.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 125 – 150 miljoonaa euroa. Tulosennustetta painaa kustannussäästöohjelman tuomat kulut sekä Teollisuuslaitteet-segmentin heikko kannattavuus.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 135,0 51,8 17,9 38,0 27,3 166,2 51,9 48,5 42,0 23,8
Rahoituskulut (netto) -36,0 -8,6 -9,5 -9,9 -8,0 -31,3 -5,4 -4,5 -9,8 -11,6
Muut kulut 0,0 0,5 0,6 -0,1 -1,0 4,0 5,5 0,0 -0,8 -0,7
Tulos ennen veroja 99,0 43,7 9,0 28,0 18,3 138,9 52,0 44,0 31,4 11,5
Verot -29,0 -10,8 -5,3 -7,8 -5,1 -40,4 -16,1 -12,1 -9,0 -3,2
Vähemmistön osuus 0,0 1,1 -0,7 -0,6 0,2 3,5 3,4 0,5 -0,5 0,1
Nettotulos 70,0 34,0 3,0 19,6 13,4 102,0 39,3 32,4 21,9 8,4

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 36 miljoonaa euroa vuonna 2019, mitä nostaa IFRS 16-standardin vaikutus. Muiden kulujen arvioin olevan noin nollilla ja veroja laskiessa käytin 27 – 28 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 25 – 75 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Globaalin talouskasvun hidastuminen, voisi vaikuttaa kontti- ja tavaraliikenteen määrään ja siten Konecranesin tuloksentekomahdollisuuksiin. USA:n ja Kiinan välinen kauppasota ja protektionismi voi vaikuttaa globaaleihin tavaravirtoihin ja siten Konecranesin kysyntään.
  • Kustannustaso on lähtenyt nousuun. Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?

Ennusteiden parametreina käytin

  • liikevaihto laskee heikon maailmantalouden tilanteen johdosta 2-3 prosenttia vuonna 2020. Liikevaihto toipuisi vuonna 2021 noin vuoden 2019 tasolle
  • liiketulosmarginaali on noin 6,2 – 6,7 prosenttia
  • veroaste on 27 – 28 prosenttia

Alkuvuoden 2020 isoja muutosprosentteja selittää H1/2019 tulosta painavat kustannussäästöohjelman kulut. Arvioin kulutason pienenevän merkittävästi vuonna 2020.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 3 350 3 250 925 825 775 725
Muutos (%) 3,1% -2,3% -0,7% -1,9% -2,4% -4,4%
Liiketulos (ebit) 225,0 200,0 60,0 50,0 50,0 40,0
Muutos (%) 12,5% 48,1% 15,8% 179,3% 31,6% 46,5%
Marginaali 6,7% 6,2% 6,5% 6,1% 6,5% 5,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 225,0 200,0 60,0 50,0 50,0 40,0
Rahoituskulut (netto) -38,0 -36,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0
Tulos ennen veroja 187,0 164,0 51,0 41,0 41,0 31,0
Verot -52,0 -44,0 -13,5 -11,0 -11,0 -8,5
Nettotulos 135,0 120,0 37,5 30,0 30,0 22,5

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus