Konecranes sijoituskohteena

Päivitetty 30.7.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Konecranes Oyj on yksi maailman johtavista teollisuusnostureiden, kevyiden nosturijärjestelmien sekä köysi- ja ketjunostimien, valmistajista. Konecranes toimittaa myös konttien käsittelyyn tarkoitettuja nostureita ja nostotrukkia. Yhtiö on nostureiden kunnossapidon selkeä markkinajohtaja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e KONECRANES Ennuste
Osake (30.7.2019) 26,35 Osinko 12 kk 1,30
Markkina-arvo (Mrd) 2,1 Osinkotuotto 4,9%
Liikevaihto (M) 3 300 (+4,6%) Osinko/EPS 74% 4v ka
Nettotulos (M) 125 (+22,5%) Osinko/FCF 73% 4v ka
EPS 1,59 Omav.aste 35%
PE 16,6 Gearing 50%
EV/EBIT 13,4 ROE 9,6%
PB 1,57 ROI 9,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.konecranes.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot

KONECRANES30.7.2019 | 26,35 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Konecranesin Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti heikko osingon kehitys sekä liikearvon korkeahko taso ja heikot pääoman tuottoluvut.

Konecranes sai tammikuussa 2017 päätökseen Terexin MHPS-liiketoiminnon oston. Kaupassa Konecranes maksoi Terexille 796 miljoonaa euroa käteisellä ja antoi 19,6 miljoonaa Konecranesin osaketta. Konecranes odottaa saavansa noin 140 miljoonaa euroa synergiaetuja. MHPS:n integraatio on edennyt odotettua nopeammin ja säästöohjelman tavoitteet saavutettiin Q2/2019 aikana.

Yhtiö totesi vuodesta 2018 ”saatujen tilausten määrä kasvoi vakaasti kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kannattavuus parani selvästi”.

Yhtiö sai uusia tilauksia 3 090 miljoonan euron edestä vuonna 2018 (2017: 3 007 M EUR). Tilauskannan arvo nousi +11,7 prosenttia 1 715 miljoonaan euroon (2017: 1 536 M EUR). Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi +0,6 prosenttia ja vertailukelpoisilla valuuttakursseilla noin +3,0 prosenttia.

Oikaistu EBITA parani pääosin toteutettujen synergiasäästötoimien, paremman myyntimixin sekä korkeamman bruttokateprosentin ansiosta. Oikaistu EBITA-marginaali oli 8,1 prosenttia (2017: 6,9 %).

MHPS-integraatio eteni hyvin vuonna 2018, ja integraatiosuunnitelmien toteutus tuottaa hedelmää. Vuoden 2018 lopussa olimme saavuttaneet 113 miljoonan euron kumulatiiviset synergiasäästöt.

Konecranesin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • liikevaihdon kasvu: +5 prosenttia per vuosi,
  • oikaistu EBITA-marginaali: yli 11 prosenttia vuonna 2020 ja
  • nettovelkaantumisaste: alle 80 prosenttia.

Tilikausi 2019

Konecranesin Q1-Q2/2019:

M EUR Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 794 772 2,8% 1 552 1 445 7,4%
Liiketulos (ebit) 38,0 42,0 -9,5% 65,3 65,8 -0,8%
Nettotulos (omistajille) 19,5 21,9 -11,0% 32,9 30,3 8,6%
EPS (EUR) 0,25 0,28 0,42 0,38

Q1/2019 liikevaihto kasvoi vielä mukavat +12,7 prosenttia, mutta Q2:lla kasvuvauhti hidastui ja oli +2,8 prosenttia. Liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä, jota tuki mm. yhtiön saama merkittävä tilaus Hadaromin uuteen konttiterminaaliin Israeliin.

Saatujen tilausten määrä kasvoi Q2:lla 823 miljoonaan euroon (Q2/2018: 761 M EUR). Tilauskannan arvo Q2/2019 lopussa oli 1,97 miljardia euroa (Q2/2018: 1,65 Mrd EUR).

Liiketulos kasvoi Q1:llä +15 prosenttia, mitä tuki myyntivolyymien kasvu sekä synergiasäästötoimista tulleet hyödyt. Sen sijaan Q2:lla tulos kääntyi -10 prosentin laskuun kustannussäästöohjelman kulujen painamana.

Yhtiö sai 140 miljoonan euron säästöohjelman päätökseen, mutta aloitti uuden ohjelman, jonka johdosta Q2:n säästöohjelman kulut nousivat -23 miljoonaan euroon (Q2/2018: -8,5 M EUR). Alkuvuoden 2019 aikana kulut ovat olleet yhteensä -37,8 miljoonaa euroa (H1/2018: -12,5 M EUR).

Q2:lla:

  • Kunnossapidon tuotot kasvoivat yli +20 prosenttia, mitä tuki suuremman myyntivolyymin aiheuttama noste sekä kustannussäästöohjelman hyödyt.
  • Teollisuuslaitteet -segmentin tulos oli selvästi tappiollinen. Ylimääräisiä kuluja tulee yhtiön tehtaiden integrointiprosessi sekä uuden kustannussäästöohjelman tuomat kulut. Lisäksi tulosta painoi USA:n tullitariffit sekä heikompi myyntimix.
  • Satamaratkaisut -segmentin tulos nousi 19,5 miljoonaan euroon (Q2/2018: 17,1 M EUR) liikevaihdon kasvutekijöiden myötä.

Nettotulos seurasi liiketuloksen kehitystä (noin -2 M EUR).

Näkymät tilikaudelle 2019

Konecranesin ohjeistus vuodelle 2019 on

  • liikevaihto kasvaa 5-7 prosenttia vuodesta 2018 (3 156 M EUR)
  • oikaistu EBITA-marginaali paranee vuodesta 2018 (8,1 %)

Konecranes arvioi myös, että

Teollisuusasiakkaiden keskuudessa kysynnässä näkyy merkkejä heikkenemisestä Euroopassa, erityisesti Saksassa. Kysyntä on vakaata ja terveellä tasolla Pohjois-Amerikassa, kun taas Aasian ja Tyynenmeren alueella kysyntä jatkuu vakaana.

Maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu hyvällä tasolla ja konttien käsittelyyn liittyvien tilausten näkymät ovat yleisesti vakaat. Silti joidenkin satama-asiakkaiden lyhyen aikavälin päätöksenteossa näkyy merkkejä epäröinnistä.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 820 800 2,5% 3 300 3 156 4,6%
Liiketulos (ebit) 62,5 48,5 28,9% 205 166 23,3%
Nettotulos (omistajille) 39,5 32,4 21,9% 125 102 22,5%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 1,30 1,20

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Konecranes: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 liikevaihdon hyppäystä selittää Terexiltä hankittu MHPS-liiketoiminto. Liikevaihdon kasvu on kuitenkin ollut tiukassa, joten mistä Konecranesille kasvua?

Tilikauden 2017 selvää tuloshypähdystä selittää STAHL CraneSystemin myynnistä saatu +218,4 miljoonan euron myyntivoitto. Kun tämän suhteuttaa tuloskaavioon, niin myös tuloskehitys on madellut pitkään noin 50 miljoonassa eurossa. Auttaisiko hankittu MHPS nostamaan tuloksen 100 miljoonan tuntumaan tulevina vuosina?

konecranes-tuloslaskelma-q22019

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi 3,2 – 3,4 miljardia ja nettotulos 110 – 130 miljoonaa euroa. Näillä ennusteilla tulosmarginaali nousisi noin 3,8 prosenttiin.

Tällä osakkeen hinnalla (26,35 EUR) PE-luku asettuu 16,6x. Osakkeen voi luonnehtia olevan hienoisesti koholleen hinnoiteltuna. Liiketoimintojen myyntien johdosta 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketuista PE-luvuista ei ole apuja yhtiön arvostustason arvioinnissa.

konecranes-roe-roi-q22019

Jos tilikauden 2017 tuloksen oikaisee pois kaaviosta, niin nähdään, että vuosikymmenen hyvät noin 15 – 20 prosentin pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat olleet laskutrendissä. Ennustetulla tuloksella ROE olisi noin 13 prosentissa, joten olisikohan tämä jatkossa se ”oikea” ROE:n taso?

Tase

Liikearvon määrä hypähti MHPS-yrityskaupan myötä noin 25 prosenttiin koko taseen loppusummasta. Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus tarkoittaisi noin -90 miljoonan euron tulosvaikutusta, joka söisi nykyisestä tuloksesta suuren osan. Sijoittajan tulee olla tietoinen liikearvon korkeasta osuudesta taseen loppusummaan sekä sen aiheuttamasta riskistä tulokseen.

konecranes-liikearvo-q22019

MHPS-yrityskauppa rahoitettiin osittain suunnatulla osakeannilla, jonka johdosta oman pääoman määrä kasvoi. Kauppaa rahoitettiin myös korollisella velalla, jonka johdosta velan määrä nousi myöskin. Vuonna 2019 velan määrää nosti IFRS 16-standardin käyttöönotto ja velkaa on nyt 926 miljoonaa euroa (Q2/2019).

konecranes-velkaisuus-q22019

Velkaisuuden tunnusluvuissa ei tapahtunut suuriakaan muutoksia, sillä omavaraisuusaste nousi aiemmasta 30 prosentista nykyiselle 35 prosentin tasolle (hyvä yli 40 %). Samoin aiemmin noin 40 – 50 prosentin välimaastossa liikkunut nettovelkaantumisaste eli gearing on edelleen tällä arvoalueella (hyvä alle 100 %).

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

konecranes-rahavirta-q22019

Liiketoiminnan rahavirta on liikevaihdon ja tuloksen tapaan pysynyt paikallaan koko vuosikymmenen ajan. Ylläpito- eli capex-investointien määrä on ollut hienoisessa laskussa, mutta tämäkään ei ole kääntänyt vapaata rahavirtaa (FCF) nousutrendiin.

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin 95 miljoonan euron kassasta maksua. Vapaa rahavirta on ylittänyt tämän rajan vain muutamana vuotena tällä vuosikymmenellä. Jotta yhtiö voisi lyhentää velkojaan, niin rahavirtojen tulisi kääntyä selvään nousuun – tai sitten osinkoa uhkaa leikkaaminen.

Osinko

Kuten ao. kaaviosta nähdään, niin viime vuosien aikana osingon taso on ollut useamman kerran yli 100 prosenttia tuloksesta sekä vapaasta rahavirrasta.

konecranes-osinko-q22019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Konecranes: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 (e) 1,30 3/2019 1,20 3/2018 1,20
YHTEENSÄ 1,30 1,20 1,20
+8,3% +0,0% +14,3%

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin nousevan 1,30 euroon, mutta kovin pettynyt ei pidä olla, jos osinko jää kevään 2019 tasolle 1,20 euroon. 1,30 euron osinko antaisi noin 4,9 prosentin osinkotuoton (osake 26,35 EUR).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+92) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +92 miljoonaa euroa, joka on lisätty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (30.7.2019) 26,35 26,39 38,18 33,78 22,90 23,82 25,86 25,55
Lkm (000) 78 832 78 811 78 273 58 748 58 542 58 034 57 877 57 517
Markkina-arvo (Mrd) 2,08 2,08 2,99 1,98 1,34 1,38 1,50 1,47
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Kunnossapito 1 255 1 144 1 138 874 949
Teollisuuslaitteet 1 195 1 009 1 035 712 1 177
Satamaratkaisut 1 065 1 002 964 532
Muut -215 1 1 0 0
YHTEENSÄ 3 300 3 156 3 138 2 118 2 126
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Kunnossapito 197,5 162,8 139,3 90,2 98,9
Teollisuuslaitteet -10,0 15,1 -4,0 6,0 18,8
Satamaratkaisut 70,0 40,0 11,6 49,0
Muut -52,5 -51,7 171,3 -60,3 -54,6
YHTEENSÄ 205,0 166,2 318,2 84,9 63,1
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 820 1 552 3 300 3 156 3 137 2 118 2 126 2 011 2 100 2 171
Liikevoitto 63 65 205 166 319 85 63 116 85 132
Nettotulos 39 33 125 102 226 38 31 75 49 85
Marginaali 4,8% 2,1% 3,8% 3,2% 7,2% 1,8% 1,4% 3,7% 2,3% 3,9%
EPS 0,49 0,42 1,59 1,29 2,89 0,64 0,53 1,29 0,85 1,48
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 264 231 233 167 81 98 132 145
Liikearvo 907 906 905 86 108 105 102 113
Muut varat 2 606 2 430 2 425 1 277 1 296 1 274 1 248 1 318
Tase yhteensä 3 777 3 567 3 563 1 530 1 485 1 477 1 482 1 576
Oma pääoma 1 303 1 266 1 256 445 456 449 438 456
Vähemmistö 18 18 23 0 0 0 6 6
Korolliset velat 926 776 759 342 295 264 320 328
Muut vastuut 1 530 1 507 1 525 743 734 764 718 786
Tase yhteensä 3 777 3 567 3 563 1 530 1 485 1 477 1 482 1 576
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 150 109 249 110 39 148 120 159
Investoinnit: Capex -40 -38 -29 -27 -43 -42 -58 -59
Vapaa rahavirta (FCF) 110 71 220 83 -4 106 62 100
Investoinnit: Muut 0 3 -513 48 2 4 -10 -5
Investointien jälkeen 110 74 -293 131 -2 110 52 95
Rahoitus: Voitonjako -95 -95 -83 -62 -53 -65 -54 -56
Rahoitus: Muut -15 20 423 43 37 -80 -5 33
Rahavarojen muutos 0 -1 47 112 -18 -35 -7 72
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,30 1,20 1,20 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,30 1,20 1,20 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
Osinkotuotto 4,9% 4,5% 3,1% 3,1% 4,6% 4,4% 4,1% 4,1%
Osinko/nettotulos 82,0% 92,7% 41,5% 163,2% 199,6% 81,2% 124,0% 71,1%
Osinko/FCF 93,2% 133,2% 42,7% 74,3% -1536,7% 57,5% 98,0% 60,4%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 22,5 24,0 36,8 33,0 21,0
PE (3v) 13,7 17,0 30,4 41,5 26,0 19,8 22,6 19,3
PE 16,6 20,4 13,2 52,5 43,5 18,4 30,5 17,3
EV/EBIT 13,4 15,8 11,0 25,4 24,7 13,3 19,8 12,5
Oma pääoma/osake 16,76 16,29 16,34 7,57 7,79 7,74 7,67 8,03
P/B 1,57 1,62 2,34 4,46 2,94 3,08 3,37 3,18
ROE 9,6% 8,0% 26,3% 8,4% 6,8% 16,8% 10,8% 18,9%
ROI 9,5% 8,1% 22,6% 11,1% 8,6% 15,7% 10,9% 17,3%
Omavaraisuusaste 35,0% 36,0% 35,9% 29,1% 30,7% 30,4% 30,0% 29,3%
Gearing 50,1% 42,4% 41,1% 39,3% 46,9% 37,0% 42,3% 39,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 33,57 31,69 26,39 32,98 35,34 35,24 38,18 37,56 37,05 33,30
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,300 1,300 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,050
Osinkotuotto (ennuste) 3,9% 4,1% 4,5% 3,6% 3,4% 3,4% 3,1% 3,2% 3,2% 3,2%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,32 1,35 1,29 1,08 0,62 0,54 2,91 2,74 3,00 3,02
PE 25,3 23,4 20,4 30,5 56,7 65,8 13,1 13,7 12,3 11,0
EV 3 400 3 162 2 626 3 230 3 444 3 314 3 514 3 533 3 460 3 169
EV/EBIT 20,5 18,6 15,8 19,0 26,9 28,5 11,0 12,0 11,1 10,2
Oma pääoma/osake 15,82 15,29 16,29 15,76 15,39 15,20 16,34 15,94 16,08 15,94
P/B 2,12 2,07 1,62 2,09 2,30 2,32 2,34 2,36 2,30 2,09
ROE 8,5% 8,9% 7,9% 6,8% 4,0% 3,4% 26,4% 25,8% 28,3% 28,8%
ROI 7,8% 8,5% 8,1% 8,4% 6,3% 5,6% 22,6% 21,3% 22,6% 21,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset