Konecranes sijoituskohteena

Päivitetty 20.2.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Konecranes Oyj on yksi maailman johtavista teollisuusnostureiden, kevyiden nosturijärjestelmien sekä köysi- ja ketjunostimien, valmistajista. Konecranes toimittaa myös konttien käsittelyyn tarkoitettuja nostureita ja nostotrukkia. Yhtiö on nostureiden kunnossapidon selkeä markkinajohtaja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e KONECRANES Ennuste
Osake (20.2.2020) 30,22 Osinko 12 kk 1,20
Markkina-arvo (Mrd) 2,4 Osinkotuotto 4,0%
Liikevaihto (M) 3 600 +8,2% Osinko/EPS 75% 4v ka
Nettotulos (M) 91,9 +13,5% Osinko/FCF 66% 4v ka
EPS 1,17 Omav.aste 32%
P/E 25,9 Gearing 51,5%
EV/EBIT 17,6 ROE 7,4%
P/B 1,92 ROI 7,6%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.konecranes.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot

KONECRANES20.2.2020 | 30,22 EUR
13
★★★★★
Yritysriski ★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Konecranesin Talousmentor-arvoluku on 13/30. Heikkoja pisteitä laskee erityisesti vaimea osingon kehitys sekä liikearvon korkeahko taso ja heikot pääoman tuottoluvut. Lisäksi osakkeen hinta on PE-luvuilla mitattuna nousut korkeaksi.

Konecranes kertoo vuodesta 2018:

Konecranes sai tammikuussa 2017 päätökseen Terexin MHPS-liiketoiminnon oston. Kaupassa Konecranes maksoi Terexille 796 miljoonaa euroa käteisellä ja antoi 19,6 miljoonaa Konecranesin osaketta. Konecranes odottaa saavansa noin 140 miljoonaa euroa synergiaetuja. MHPS:n integraatio on edennyt odotettua nopeammin ja säästöohjelman tavoitteet saavutettiin Q2/2019 aikana.

Yhtiö totesi vuodesta 2018 ”saatujen tilausten määrä kasvoi vakaasti kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kannattavuus parani selvästi”.

Yhtiö sai uusia tilauksia 3 090 miljoonan euron edestä vuonna 2018 (2017: 3 007 M EUR). Tilauskannan arvo nousi +11,7 prosenttia 1 715 miljoonaan euroon (2017: 1 536 M EUR). Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi 0,6 prosenttia ja vertailukelpoisilla valuuttakursseilla noin 3,0 prosenttia.

Oikaistu EBITA parani pääosin toteutettujen synergiasäästötoimien, paremman myyntimixin sekä korkeamman bruttokateprosentin ansiosta. Oikaistu EBITA-marginaali oli 8,1 prosenttia (2017: 6,9 %).

MHPS-integraatio eteni hyvin vuonna 2018, ja integraatiosuunnitelmien toteutus tuottaa hedelmää. Vuoden 2018 lopussa olimme saavuttaneet 113 miljoonan euron kumulatiiviset synergiasäästöt.

Konecranesin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • liikevaihdon kasvu: +5 prosenttia per vuosi,
  • oikaistu EBITA-marginaali: yli 11 prosenttia vuonna 2020 ja
  • nettovelkaantumisaste: alle 80 prosenttia.

Tilikausi 2019

Konecranesin vuosi 2019:

M EUR Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 933,3 910,8 2,5% 3 327 3 156 5,4%
Liiketulos (ebit) 65,5 51,9 26,2% 148,7 166,2 -10,5%
Nettotulos (omistajille) 45,1 39,2 15,1% 81,0 98,3 -17,6%
EPS (EUR) 0,57 0,50 1,03 1,29

Vuoden 2019 liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia.

Q4/2019 saadut tilaukset laskivat 16 prosenttia 781 miljoonaan euroon (Q4/2018: 929,8 M EUR). Lasku oli seurausta pääasiassa tilausten vähenemisestä Satamaratkaisuissa ja Teollisuuslaitteissa. Tilauskannan arvo vuoden 2019 lopussa oli 1 824 miljoonaa euroa ja se oli vertailukautta 6,3 prosenttia korkeammalla tasolla.

konecranes-tilauskanta-q42019

Vuoden 2019 liiketulos laski 10,6 prosenttia, missä tulosta painoi Teollisuuslaitteiden roimasti tappiollinen tulos. Muiden segmenttien tuloskehitys oli hyvää.

Yhtiö kertoo, että

Heikko kannattavuus johtui pääasiassa alhaisemmasta myyntivolyymista, heikentyneestä tuotemixistä ja alhaisesta tuottavuudesta Vernouillet’n tehtaallamme sekä Wetterin tehtaamme heikommasta tehokkuudesta, joka johtui parhaillaan toteutettavista muutoksista. Lisäksi markkinoiden heikentyminen on alkanut rajoittaa kykyämme kattaa kustannusinflaation vaikutukset hinnankorotuksilla.

Yhtiö arvioi, että yhtiöllä ei enää ole tuotantoa Vernouillet:ssa, joten jatkossa tästä ei enää tule tulosta rastittavia eriä. Ellei sitten tehtaan lopullisesta sulkemisesta (H1/2020 aikana) tule jotain kertaluontoisia eriä. Wetterissä meneillään olevien hankkeiden sen sijaan odotetaan aiheuttavan kustannuksia vuoden 2020 kolmannen neljänneksen loppuun saakka.

Vuonna 2020 maksettava osinko on yhteensä 1,20 euroa, joka maksetaan kahdessa erässä:

  • 0,60 EUR: irtoaa 27.3.2020 ja maksetaan huhtikuussa
  • 0,60 EUR: lokakuussa

Tarkemmat ajankohdat selviävät parin viikon sisään ilmestyvästä yhtiökokouskutsusta.

Näkymät tilikaudelle 2020

Konecranesin ohjeistus vuodelle 2020 on

  • liikevaihto kasvaa 7 – 10 prosenttia vuodesta 2019 (3 327 M EUR)
  • oikaistu EBITA-marginaali paranee vuodesta 2019 (8,3 %)

Konecranes arvioi myös, että

Kysynnän heikkeneminen jatkuu teollisuusasiakkaiden keskuudessa Euroopassa, mutta aiempaa hitaammin. Pohjois-Amerikassa kysyntä on yleisesti suhteellisen vakaata ja pysyy korkeammalla tasolla Eurooppaan verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueella on ensimmäisiä merkkejä kysynnän vahvistumisesta.

Viimeaikaisesta laskustaan huolimatta maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu hyvällä tasolla. Vaikka joidenkin satama-asiakkaiden keskuudessa on epäröintiä päätöksenteossa, kontinkäsittelyyn liittyvät pitkän aikavälin tilausnäkymät pysyvät yleisesti hyvällä tasolla.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q1/20e Q1/19 2020e 2019
Liikevaihto 815,0 758,2 7,5% 3 600,0 3 326,9 8,2%
Liiketulos (ebit) 30,0 27,3 9,9% 172,2 148,7 15,8%
Nettotulos (omistajille) 14,0 13,4 4,5% 91,9 81,0 13,5%
EPS (EUR) 0,18 0,17 1,17 1,03
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 1,20 1,20

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat Konecranes: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 liikevaihdon hyppäystä selittää Terexiltä hankittu MHPS-liiketoiminto. Liikevaihdon kasvu on kuitenkin ollut tiukassa, joten mistä Konecranesille kasvua?

Tilikauden 2017 selvää tuloshypähdystä selittää STAHL CraneSystemin myynnistä saatu 218,4 miljoonan euron myyntivoitto. Kun tämän suhteuttaa tuloskaavioon, niin myös tuloskehitys on madellut pitkään noin 50 miljoonassa eurossa. Auttaisiko hankittu MHPS nostamaan tuloksen 100 miljoonan tuntumaan tulevina vuosina?

konecranes-tuloslaskelma-q42019

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi 3,5 – 3,7 miljardia ja nettotulos 87,5 – 95,0 miljoonaa euroa. Näillä ennusteilla tulosmarginaali olisi noin 2,6 prosenttia eli marginaali pysyisi aikaisempien vuosien keskimääräisellä tasollaan.

Tällä osakkeen hinnalla (30,22 EUR) PE-luku on 25,9x. Osakkeen voi luonnehtia olevan kalliisti hinnoiteltuna. Liiketoimintojen myyntien johdosta 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketuista PE-luvuista ei ole apuja yhtiön arvostustason arvioinnissa.

konecranes-roeroi-q42019

Jos tilikauden 2017 tuloksen oikaisee pois kaaviosta, niin nähdään, että vajaan 10 vuoden takaiset hyvät noin 15 – 20 prosentin pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat olleet laskutrendissä.

Tase

Liikearvon määrä hypähti MHPS-yrityskaupan myötä noin 25 prosenttiin koko taseen loppusummasta. Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus tarkoittaisi noin -90 miljoonan euron tulosvaikutusta, joka söisi nykyisestä tuloksesta suuren osan ja painaisi sen jopa tappiolle. Sijoittajan tulee olla tietoinen liikearvon korkeasta osuudesta taseen loppusummaan sekä sen aiheuttamasta riskistä tulokseen.

konecranes-liikearvo-q42019

MHPS-yrityskauppa rahoitettiin osittain suunnatulla osakeannilla, jonka johdosta oman pääoman määrä kasvoi. Kauppaa rahoitettiin myös korollisella velalla, jonka johdosta velan määrä nousi myöskin. Vuonna 2019 velan määrää nosti IFRS 16-standardin käyttöönotto ja velkaa on nyt 1 040 miljoonaa euroa (Q4/2019).

konecranes-velkaisuus-q42019

Velkaisuuden tunnusluvuissa ei tapahtunut suuriakaan muutoksia, sillä omavaraisuusaste nousi aiemmasta 30 prosentista nykyiselle noin 35 prosentin tasolle (hyvä yli 40 %). Samoin aiemmin noin 40 – 50 prosentin välimaastossa liikkunut nettovelkaantumisaste eli gearing on edelleen tällä arvoalueella (hyvä alle 100 %).

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

konecranes-rahavirta-q42019

Liiketoiminnan rahavirta on liikevaihdon ja tuloksen tapaan pysynyt paikallaan vimeisten vuosien aikana. Ylläpito- eli capex-investointien määrä on ollut hienoisessa laskussa, mutta tämäkään ei ole kääntänyt vapaata rahavirtaa (FCF) nousutrendiin.

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin 95 miljoonan euron kassasta maksua. Vapaa rahavirta on ylittänyt tämän rajan vain muutamana vuotena. Jotta yhtiö voisi lyhentää velkojaan, niin rahavirtojen tulisi kääntyä selvään nousuun – tai sitten osinkoa uhkaa leikkaaminen.

Osinko

Kuten ao. kaaviosta nähdään, niin viime vuosien aikana osingon taso on ollut useamman kerran yli 100 prosenttia tuloksesta sekä vapaasta rahavirrasta.

konecranes-osinko-q42019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Konecranes: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
3/2020 0,60 3/2019 1,20 3/2018 1,20
9/2020 0,60
YHTEENSÄ 1,20 1,20 1,20
+0,0% +0,0% +14,3%

Vuonna 2020 maksettava osinko on yhteensä 1,20 euroa, joka maksetaan kahdessa erässä:

  • 0,60 EUR: irtoaa 27.3.2020 ja maksetaan huhtikuussa
  • 0,60 EUR: lokakuussa

Tarkemmat ajankohdat selviävät parin viikon sisään ilmestyvästä yhtiökokouskutsusta.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Konecranes: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

Segmenttien vuosien 2019 ja 2020e liikevaihdot sisältävät konsernin sisäisiä myyntejä, joten ne eivät ole suoraan vertailukelpoisia tätä aikaisempien vuosien lukuihin nähden.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (20.2.2020) 30,22 27,40 26,39 38,18 33,78 22,90 23,82 25,86
Lkm (000) 78 836 78 836 78 811 78 273 58 748 58 542 58 034 57 877
Markkina-arvo (Mrd) 2,38 2,16 2,08 2,99 1,98 1,34 1,38 1,50
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Kunnossapito 1 300 1 260 1 144 1 138 874 949 858
Teollisuuslaitteet 1 275 1 186 1 009 1 035 712 1 177 1 153
Satamaratkaisut 1 225 1 116 1 002 964 532
Muut -200 -234 1 1 0 0 0
YHTEENSÄ 3 600 3 327 3 156 3 138 2 118 2 126 2 011
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Kunnossapito 197,5 194,6 162,8 139,3 90,2 98,9 86,9
Teollisuuslaitteet -20,0 -61,4 15,1 -4,0 6,0 18,8 45,6
Satamaratkaisut 75,0 71,3 40,0 11,6 49,0
Muut -80,0 -55,9 -51,7 171,3 -60,3 -54,6 -16,7
YHTEENSÄ 172,5 148,6 166,2 318,2 84,9 63,1 115,8
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Kunnossapito 15,2% 15,4% 14,2% 12,2% 10,3% 10,4% 10,1%
Teollisuuslaitteet -1,6% -5,2% 1,5% -0,4% 0,8% 1,6% 4,0%
Satamaratkaisut 6,1% 6,4% 4,0% 1,2% 9,2%
YHTEENSÄ 4,8% 4,5% 5,3% 10,1% 4,0% 3,0% 5,8%
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 815 0 3 600 3 327 3 156 3 137 2 118 2 126 2 011 2 100
Liiketulos 30,0 0,0 172,2 148,7 166,2 318,7 84,9 63,0 115,8 84,5
Nettotulos 14,0 0,0 91,9 81,0 101,8 226,1 37,6 30,8 74,4 49,1
Marginaali 1,7% #DIV/0! 2,6% 2,4% 3,2% 7,2% 1,8% 1,4% 3,7% 2,3%
EPS 0,18 0,00 1,17 1,03 1,29 2,89 0,64 0,53 1,28 0,85
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 346 378 231 233 167 81 98 132
Liikearvo 908 908 906 905 86 108 105 102
Muut varat 2 669 2 568 2 430 2 425 1 276 1 297 1 275 1 248
Varat yhteensä 3 923 3 854 3 567 3 563 1 530 1 485 1 477 1 482
Oma pääoma 1 235 1 238 1 266 1 256 445 456 449 438
Vähemmistö 9 9 18 23 0 0 0 6
Korolliset velat 987 1 040 784 759 342 295 247 320
Muut vastuut 1 692 1 567 1 499 1 525 743 734 781 718
Pääomat yhteensä 3 923 3 854 3 567 3 563 1 530 1 485 1 477 1 482
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 221 173 109 249 110 39 148 120
Investoinnit: Capex -91 -24 -36 -25 -26 -41 -39 -56
Vapaa rahavirta (FCF) 130 149 73 224 84 -1 110 64
Investoinnit: Muut 21 1 1 -517 48 -0 -5 -12
Investointien jälkeen 151 150 74 -293 131 -2 105 52
Rahoitus: Voitonjako -95 -99 -95 -83 -62 -67 -61 -61
Rahoitus: Muut -88 95 20 423 43 51 -78 2
Rahavarojen muutos -32 145 -1 47 112 -18 -34 -7
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,05 1,05 1,05 1,05
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,20 1,20 1,20 1,20 1,05 1,05 1,05 1,05
Osinkotuotto 4,0% 4,4% 4,5% 3,1% 3,1% 4,6% 4,4% 4,1%
Osinko/nettotulos 102,9% 116,8% 92,9% 41,5% 164,1% 199,6% 81,9% 123,8%
Osinko/FCF 73,0% 63,7% 129,4% 41,9% 73,6% -4390,6% 55,6% 95,0%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 25,9 25,2 24,1 36,9 33,0
PE (3v) 26,0 15,8 17,1 30,4 41,7 26,1 20,0 22,6
PE 25,9 26,7 20,4 13,2 52,8 43,5 18,6 30,5
EV (mEUR) 3 023 2 822 2 633 3 514 2 159 1 555 1 532 1 684
EV/EBIT 17,6 19,0 15,8 11,0 25,4 24,7 13,2 19,9
Oma pääoma/osake 15,78 15,81 16,29 16,34 7,58 7,79 7,74 7,68
P/B 1,92 1,73 1,62 2,34 4,45 2,94 3,08 3,37
ROE 7,4% 6,4% 7,9% 26,2% 8,3% 6,8% 16,6% 10,9%
ROI 7,6% 6,8% 8,1% 22,6% 11,0% 8,7% 15,9% 10,9%
Omavaraisuusaste 31,7% 32,3% 36,0% 35,9% 29,1% 30,7% 30,4% 30,0%
Gearing 51,5% 53,1% 43,1% 41,1% 39,2% 47,1% 33,3% 42,2%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 27,40 29,42 33,57 31,69 26,39 32,98 35,34 35,24 38,18 37,56
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 1,20 1,20 1,25 1,30 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Osinkotuotto 4,4% 4,1% 3,7% 4,1% 4,5% 3,6% 3,4% 3,4% 3,1% 3,2%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,03 0,95 1,32 1,35 1,29 1,08 0,62 0,54 2,91 2,74
PE 26,7 30,9 25,3 23,4 20,4 30,5 56,7 65,8 13,1 13,7
EV (mEUR) 2 822 3 021 3 400 3 162 2 626 3 230 3 444 3 314 3 514 3 533
EV/EBIT 19,0 22,4 20,5 18,6 15,8 19,0 26,9 28,5 11,0 12,0
Oma pääoma/osake 15,81 15,61 15,82 15,29 16,29 15,76 15,39 15,20 16,34 15,94
P/B 1,73 1,88 2,12 2,07 1,62 2,09 2,30 2,32 2,34 2,36
ROE 6,4% 6,1% 8,5% 8,9% 7,9% 6,8% 4,0% 3,4% 26,4% 25,8%
ROI 6,8% 6,5% 7,8% 8,5% 8,1% 8,4% 6,3% 5,6% 22,6% 21,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus