Konecranes sijoituskohteena

Päivitetty 22.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Konecranes Oyj on yksi maailman johtavista teollisuusnostureiden, kevyiden nosturijärjestelmien sekä köysi- ja ketjunostimien, valmistajista. Konecranes toimittaa myös konttien käsittelyyn tarkoitettuja nostureita ja nostotrukkia. Yhtiö on nostureiden kunnossapidon selkeä markkinajohtaja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e KONECRANES Ennuste
Osake (22.2.2019) 30,65 Osinko 12 kk 1,20
Markkina-arvo (Mrd) 2,4 Osinkotuotto 3,9%
Liikevaihto (M) 3 350 (+6,1%) Osinko/EPS 68% 4v ka
Nettotulos (M) 170 (+66,7%) Osinko/FCF 73% 4v ka
EPS 2,16 Omav.aste 37%
PE 14,2 Gearing 35%
EV/EBIT 11,3 ROE 12,9%
PB 1,78 ROI 12,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.konecranes.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot

KONECRANES22.2.2019 | 30,65 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Konecranesin Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti heikko osingon kehitys sekä liikearvon korkeahko taso ja heikot pääoman tuottoluvut.

Konecranes sai tammikuussa 2017 päätökseen Terexin MHPS-liiketoiminnon oston. Kaupassa Konecranes maksoi Terexille 796 miljoonaa euroa käteisellä ja antoi 19,6 miljoonaa Konecranesin osaketta. Konecranes odottaa saavansa noin 140 miljoonaa euroa synergiaetuja. MHPS:n integraatio on edennyt odotettua nopeammin.

Yhtiö totesi vuodesta 2018 ”saatujen tilausten määrä kasvoi vakaasti kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kannattavuus parani selvästi”.

Yhtiö sai uusia tilauksia 3 090 miljoonan euron edestä vuonna 2018 (2017: 3 007 M EUR). Tilauskannan arvo nousi +11,7 prosenttia 1 715 miljoonaan euroon (2017: 1 536 M EUR). Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi +0,6 prosenttia ja vertailukelpoisilla valuuttakursseilla noin +3,0 prosenttia.

Oikaistu EBITA parani pääosin toteutettujen synergiasäästötoimien, paremman myyntimixin sekä korkeamman bruttokateprosentin ansiosta. Oikaistu EBITA-marginaali oli 8,1 prosenttia (2017: 6,9 %).

MHPS-integraatio eteni hyvin vuonna 2018, ja integraatiosuunnitelmien toteutus tuottaa hedelmää. Vuoden 2018 lopussa olimme saavuttaneet 113 miljoonan euron kumulatiiviset synergiasäästöt.

Yhtiö totesi markkinanäkymistä mm. Euroalueella tuotantotoiminnan pitkään jatkunut nopea kasvu hidastui vuonna 2018. Vaikka valmistusteollisuuden nykyinen kasvu on jatkunut jo viisi ja puoli vuotta, joulukuussa kasvu oli heikointa sitten helmikuun 2016. Vuoden 2018 loppupuolen notkahdus uusissa tilauksissa pohjusti yleisen kasvun hidastumista. Vuoden 2018 lopussa kasvun hidastuminen oli laajaa, ja euroalueen ”neljä suurta” taloutta kirjasivat koko alueen alhaisimmat valmistusteollisuuden PMI-luvut.

Konecranesin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • liikevaihdon kasvu: +5 prosenttia per vuosi,
  • oikaistu EBITA-marginaali: yli 11 prosenttia vuonna 2020 ja
  • nettovelkaantumisaste on alle 80 prosenttia.

Tilikausi 2018

Konecranesin Q1-Q4/2018:

M EUR Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 911 910 0,1% 3 156 3 137 0,6%
Liiketulos (ebit) 51,9 55,4 -6,3% 166,2 318,7 -47,9%
Nettotulos (omistajille) 39,2 21,7 101,8 226,1 -55,0%
EPS (EUR) 0,50 0,26 1,29 2,89

Q4:n liikevaihto jäi edellisvuoden tasolle. Sen sijaan saadut tilaukset kasvoivat +27 prosenttia (930 vs 733 M EUR). Kasvu oli vakaata kaikissa segmenteissä.

Oikaistu EBITA kasvoi 85,6 miljoonaan euroon (Q4/2017: 79,9 M EUR), missä parannus johtui synergiasäästötoimista ja paremmasta myyntimixistä. Raportoitu liiketulos laski -6,3 prosenttia uudelleenjärjestelykulujen johdosta.

Satamaratkaisut-segmentissä yhtiö sai kaksi suurta tilausta.

  • Abu Dhabi Terminals tilasi 54 automatisoitua kiskoilla liikkuvaa konttinosturia (ARMG) Khalifan sataman kontinkäsittelyterminaalin laajennuksen toiseen vaiheeseen.
  • Globaali kuljetus- ja logistiikkayhtiö Toll Group tilasi Australiaan yli 40 Konecranes-trukkia.

Kevään 2019 osinko on 1,20 euroa, joka irtoaa 29.3.2019 ja se maksetaan 9.4.2019.

Näkymät tilikaudelle 2019

Konecranesin ohjeistus vuodelle 2019 on

  • liikevaihto kasvaa 5-7 prosenttia vuodesta 2018 (3 156 M EUR)
  • oikaistu EBITA-marginaali paranee vuodesta 2018 (8,1 %)

Konecranes arvioi myös, että

Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan sekä Amerikan alueiden teollisuusasiakkaiden keskuudessa kysyntä on vakaata ja jatkuu hyvällä tasolla. Myös Aasian-Tyynenmeren alueella kysyntä jatkuu vakaana. Maailmanlaajuinen konttiliikenne on hyvällä tasolla, vaikka kasvu onkin hidastunut. Kontinkäsittelyyn liittyvien tilausten näkymät ovat kuitenkin edelleen vakaat.

Olipa brexitin lopputulos mikä tahansa, negatiiviset vaikutukset Ison-Britannian talouteen merkitsevät todennäköisesti negatiivisia vaikutuksia myös Konecranes-konserniin. Odotamme kuitenkin Konecranes-konserniin kohdistuvien brexit-vaikutusten olevan rajallisia.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 715 673 6,3% 3 350 3 156 6,1%
Liiketulos (ebit) 50 24 110,1% 255 166 53,4%
Nettotulos (omistajille) 33 8 292,9% 170 102 66,7%
Osinko (12 kk, EUR) 1,20 1,20

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Konecranes: Ennusteet -sivulla.

Mainokset

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 liikevaihdon hyppäystä selittää Terexiltä hankittu MHPS-liiketoiminto. Liikevaihdon kasvu on kuitenkin ollut tiukassa, joten mistä Konecranesille kasvua?

Tilikauden 2017 selvää tuloshypähdystä selittää STAHL CraneSystemin myynnistä saatu +218,4 miljoonan euron myyntivoitto. Kun tämän suhteuttaa tuloskaavioon, niin myös tuloskehitys on madellut pitkään noin 50 miljoonassa eurossa. Auttaisiko hankittu MHPS nostamaan tuloksen 100 miljoonan tuntumaan tulevina vuosina?

konecranes-tuloslaskelma-q42018

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi 3,25 – 3,40 miljardia ja nettotulos 150 – 175 miljoonaa euroa. Tällä osakkeen hinnalla (30,65 EUR) PE-luku asettuu 14,2x. Osakkeen voi luonnehtia olevan kohdalleen tai hienoisesti edullisesti hinnoiteltuna. Liiketoimintojen myyntien johdosta 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketuista PE-luvuista ei ole apuja yhtiön arvostustason arvioinnissa.

PB-luku on laskenut 1,6x tasolle, kun vielä muutama vuosi sitten se liikkui 3,0 – 4,5x. Tätä selitti nykyistä alhaisempi pääoman määrä (1,27 vs 0,45 Mrd EUR).

konecranes-roe-roi-q42018

Jos tilikauden 2017 tuloksen oikaisee pois kaaviosta, niin nähdään, että vuosikymmenen hyvät noin 15 – 20 prosentin pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat olleet laskutrendissä. Ennustetulla tuloksella ROE olisi noin 13 prosentissa, joten olisikohan tämä jatkossa se ”oikea” ROE:n taso?

Tase

Liikearvon määrä hypähti MHPS-yrityskaupan myötä noin 25 prosenttiin koko taseen loppusummasta. Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus tarkoittaisi noin -90 miljoonan euron tulosvaikutusta, joka vetäisi nykyisen tuloskunnon lähelle nollaa. Sijoittajan tulee olla tietoinen liikearvon korkeasta osuudesta taseen loppusummaan sekä sen aiheuttamasta riskistä tulokseen.

konecranes-liikearvo-q42018

MHPS-yrityskauppa rahoitettiin osittain suunnatulla osakeannilla, jonka johdosta oman pääoman määrä kasvoi. Kauppaa rahoitettiin myös korollisella velalla, jonka johdosta velan määrä nousi myöskin.

Velkaisuuden tunnusluvuissa ei tapahtunut suuriakaan muutoksia, sillä omavaraisuusaste nousi aiemmasta 30 prosentista nykyiselle 35 prosentin tasolle (hyvä yli 40 %). Samoin aiemmin noin 40 – 50 prosentin välimaastossa liikkunut nettovelkaantumisaste eli gearing on edelleen tällä arvoalueella (hyvä alle 100 %).

konecranes-velkaisuus-q42018

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

konecranes-rahavirta-q42018

Liiketoiminnan rahavirta on liikevaihdon ja tuloksen tapaan pysynyt paikallaan koko vuosikymmenen ajan. Ylläpito- eli capex-investointien määrä on ollut hienoisessa laskussa, mutta tämäkään ei ole kääntänyt vapaata rahavirtaa (FCF) nousutrendiin.

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin 95 miljoonan euron kassasta maksua. Vapaa rahavirta on ylittänyt tämän rajan vain muutamana vuotena tällä vuosikymmenellä. Jotta yhtiö voisi lyhentää velkojaan, niin rahavirtojen tulisi kääntyä selvään nousuun – tai sitten osinkoa uhkaa leikkaaminen.

Osinko

Kuten ao. kaaviosta nähdään, niin viime vuosien aikana osingon taso on ollut useamman kerran yli 100 prosenttia tuloksesta sekä vapaasta rahavirrasta.

konecranes-osinko-q42018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Konecranes: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 1,20 3/2018 1,20 3/2017 1,05
YHTEENSÄ 1,20 1,20 1,05
+0,0% +14,3% +0,0%

Kevään 2019 osinko on 1,20 euroa, joka irtoaa 29.3.2019 ja se maksetaan 9.4.2019. Tämä antaisi noin 3,9 prosentin osinkotuoton (osake 30,65 EUR).

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+170) sekä osingonmaksulla (-95). Oikaisu on yhteensä +75 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (22.2.2019) 30,65 26,39 38,18 33,78 22,90 23,82 25,86 25,55
Lkm (000) 78 817 78 811 78 273 58 748 58 542 58 034 57 877 57 517
Markkina-arvo (Mrd) 2,42 2,08 2,99 1,98 1,34 1,38 1,50 1,47
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Kunnossapito 1 130 1 136 874 949
Teollisuuslaitteet 1 030 1 036 712 1 177
Satamaratkaisut 970 964 532
Muut 0 1 0 0
YHTEENSÄ 3 130 0 3 137 2 118 2 126
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Kunnossapito 155,0 139,3 90,2 98,9
Teollisuuslaitteet 5,0 -4,0 6,0 18,8
Satamaratkaisut 50,0 11,6 49,0
Muut -45,0 171,3 -60,3 -54,6
YHTEENSÄ 165,0 0,0 318,2 84,9 63,1
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 715 3 350 3 156 3 137 2 118 2 126 2 011 2 100 2 171
Liikevoitto 50 255 166 319 85 63 116 85 132
Nettotulos 33 170 102 226 38 31 75 49 85
Marginaali 4,6% 5,1% 3,2% 7,2% 1,8% 1,5% 3,7% 2,3% 3,9%
EPS 0,42 0,00 2,16 1,29 2,89 0,65 0,53 1,29 0,85 1,48
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 306 231 233 167 81 98 132 145
Liikearvo 906 906 905 86 108 105 102 113
Muut varat 2 430 2 430 2 425 1 277 1 296 1 274 1 248 1 318
Tase yhteensä 3 642 3 567 3 563 1 530 1 485 1 477 1 482 1 576
Oma pääoma 1 341 1 266 1 256 445 456 449 438 456
Vähemmistö 18 18 23 0 0 0 6 6
Korolliset velat 776 776 759 342 295 264 320 328
Muut vastuut 1 507 1 507 1 525 743 734 764 718 786
Tase yhteensä 3 642 3 567 3 563 1 530 1 485 1 477 1 482 1 576
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 150 109 249 110 39 148 120 159
Investoinnit: Capex -40 -38 -29 -27 -43 -42 -58 -59
Vapaa rahavirta (FCF) 110 71 220 83 -4 106 62 100
Investoinnit: Muut 0 3 -513 48 2 4 -10 -5
Investointien jälkeen 110 74 -293 131 -2 110 52 95
Rahoitus: Voitonjako -95 -95 -83 -62 -53 -65 -54 -56
Rahoitus: Muut -15 20 423 43 37 -80 -5 33
Rahavarojen muutos 0 -1 47 112 -18 -35 -7 72
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,30 1,20 1,20 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,30 1,20 1,20 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
Osinkotuotto 4,2% 4,5% 3,1% 3,1% 4,6% 4,4% 4,1% 4,1%
Osinko/nettotulos 60,3% 92,7% 41,6% 162,3% 198,3% 81,2% 124,0% 71,1%
Osinko/FCF 93,1% 133,2% 42,7% 74,3% -1536,7% 57,5% 98,0% 60,4%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 24,5 24,0 36,8 33,0 21,0
PE (3v) 14,6 17,0 30,4 41,3 25,9 19,8 22,6 19,3
PE 14,2 20,4 13,2 52,2 43,2 18,4 30,5 17,3
EV/EBIT 11,3 15,8 11,0 25,4 24,7 13,3 19,8 12,5
Oma pääoma/osake 17,24 16,29 16,34 7,57 7,79 7,74 7,67 8,03
P/B 1,78 1,62 2,34 4,46 2,94 3,08 3,37 3,18
ROE 12,9% 8,0% 26,2% 8,4% 6,9% 16,8% 10,8% 18,9%
ROI 12,2% 8,1% 22,6% 11,1% 8,6% 15,7% 10,9% 17,3%
Omavaraisuusaste 37,3% 36,0% 35,9% 29,1% 30,7% 30,4% 30,0% 29,3%
Gearing 34,6% 42,4% 41,1% 39,3% 46,9% 37,0% 42,3% 39,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 26,39 32,98 35,34 35,24 38,18 37,56 37,05 33,30 33,78 31,54
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,050 1,050 1,050
Osinkotuotto (ennuste) 4,5% 3,6% 3,4% 3,4% 3,1% 3,2% 3,2% 3,2% 3,1% 3,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,29 1,08 0,62 0,54 2,91 2,74 3,00 3,02 0,64 0,67
PE 20,4 30,5 56,7 65,8 13,1 13,7 12,3 11,0 52,9 47,2
EV 2 626 3 230 3 444 3 314 3 514 3 533 3 460 3 169 2 159 2 044
EV/EBIT 15,8 19,0 26,9 28,5 11,0 12,0 11,1 10,2 25,4 24,1
Oma pääoma/osake 16,29 15,76 15,39 15,20 16,34 15,94 16,08 15,94 7,58 7,08
P/B 1,62 2,09 2,30 2,32 2,34 2,36 2,30 2,09 4,45 4,45
ROE 7,9% 6,8% 4,0% 3,4% 26,4% 25,8% 28,3% 28,8% 8,3% 9,3%
ROI 8,1% 8,4% 6,3% 5,6% 22,6% 21,3% 22,6% 21,0% 11,0% 11,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

konecranes-osinko-q42018