Konecranes sijoituskohteena

Päivitetty 10.5.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Konecranes Oyj on yksi maailman johtavista teollisuusnostureiden, kevyiden nosturijärjestelmien sekä köysi- ja ketjunostimien, valmistajista. Konecranes toimittaa myös konttien käsittelyyn tarkoitettuja nostureita ja nostotrukkia. Yhtiö on nostureiden kunnossapidon selkeä markkinajohtaja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e KONECRANES Ennuste
Osake (10.5.2019) 34,89 Osinko 12 kk 1,30
Markkina-arvo (Mrd) 2,8 Osinkotuotto 3,7%
Liikevaihto (M) 3 410 (+8,0%) Osinko/EPS 70% 4v ka
Nettotulos (M) 156 (+52,9%) Osinko/FCF 73% 4v ka
EPS 1,98 Omav.aste 36%
PE 17,6 Gearing 46%
EV/EBIT 13,7 ROE 11,9%
PB 2,04 ROI 11,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.konecranes.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot

KONECRANES10.5.2019 | 34,89 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Konecranesin Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti heikko osingon kehitys sekä liikearvon korkeahko taso ja heikot pääoman tuottoluvut. Myös osakkeen hinta on noussut korkeaksi.

Konecranes sai tammikuussa 2017 päätökseen Terexin MHPS-liiketoiminnon oston. Kaupassa Konecranes maksoi Terexille 796 miljoonaa euroa käteisellä ja antoi 19,6 miljoonaa Konecranesin osaketta. Konecranes odottaa saavansa noin 140 miljoonaa euroa synergiaetuja. MHPS:n integraatio on edennyt odotettua nopeammin.

Yhtiö totesi vuodesta 2018 ”saatujen tilausten määrä kasvoi vakaasti kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kannattavuus parani selvästi”.

Yhtiö sai uusia tilauksia 3 090 miljoonan euron edestä vuonna 2018 (2017: 3 007 M EUR). Tilauskannan arvo nousi +11,7 prosenttia 1 715 miljoonaan euroon (2017: 1 536 M EUR). Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi +0,6 prosenttia ja vertailukelpoisilla valuuttakursseilla noin +3,0 prosenttia.

Oikaistu EBITA parani pääosin toteutettujen synergiasäästötoimien, paremman myyntimixin sekä korkeamman bruttokateprosentin ansiosta. Oikaistu EBITA-marginaali oli 8,1 prosenttia (2017: 6,9 %).

MHPS-integraatio eteni hyvin vuonna 2018, ja integraatiosuunnitelmien toteutus tuottaa hedelmää. Vuoden 2018 lopussa olimme saavuttaneet 113 miljoonan euron kumulatiiviset synergiasäästöt.

Konecranesin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • liikevaihdon kasvu: +5 prosenttia per vuosi,
  • oikaistu EBITA-marginaali: yli 11 prosenttia vuonna 2020 ja
  • nettovelkaantumisaste: alle 80 prosenttia.

Tilikausi 2019

Konecranesin Q1/2019:

M EUR Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 758 673 12,7%
Liiketulos (ebit) 27,3 23,8 14,7%
Nettotulos (omistajille) 13,4 8,4 59,5%
EPS (EUR) 0,17 0,11

Q1/2019 liikevaihto kasvoi +12,7 prosenttia ja vertailukelpoisilla valuuttakursseilla noin +10,8 prosenttia. Liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä. Liikevaihdon kasvua tuki mm. yhtiön saama merkittävä tilaus Hadaromin uuteen konttiterminaaliin Israeliin.

Saatujen tilausten määrä kasvoi vakaasti kaikilla liiketoiminta-alueilla ja olivat Q1:llä 848 miljoonaa euroa (Q1/2018: 683 M EUR). Tilauskannan arvo Q1/2019 lopussa oli 1,88 miljardia euroa (Q1/2018: 1,58 Mrd EUR).

Liiketulos kasvoi Q1:llä +3,6 prosenttia, mitä tuki myyntivolyymien kasvu sekä synergiasäästötoimista tulleet hyödyt.

  • Kunnossapidon tuotot kasvoivat yli +50 prosenttia, mitä tuki suuremman myyntivolyymin aiheuttama noste.
  • Teollisuuslaitteet -segmentin tulos oli selvästi tappiollinen. Ylimääräisiä kuluja tulee yhtiön tehtaiden integrointiprosessi sekä neuvottelut Ranskan Vernouillet’n tehtaan sulkemisesta. Lisäksi tulosta painoi USA:n tullitariffit sekä heikompi myyntimix.
  • Satamaratkaisut -segmentin tulos nousi 8,8 miljoonaan euroon (Q1/2018: 3,1 M EUR) liikevaihdon kasvutekijöiden myötä.

Nettotulos kasvoi prosenteissa komeasti (+60 %), mutta euromääräisesti tulos seurasi liiketuloksen kasvua (noin +5 M EUR).

Näkymät tilikaudelle 2019

Konecranesin ohjeistus vuodelle 2019 on

  • liikevaihto kasvaa 5-7 prosenttia vuodesta 2018 (3 156 M EUR)
  • oikaistu EBITA-marginaali paranee vuodesta 2018 (8,1 %)

Konecranes arvioi myös, että

Heikentyvistä maailmanlaajuisista makrotalouden indikaattoreista huolimatta kysyntä teollisuusasiakkaiden keskuudessa jatkuu edelleen vakaana ja terveellä tasolla. Myös maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu edelleen hyvällä tasolla, joskin se on vähentynyt vuoden 2019 alussa. Kontinkäsittelyyn liittyvät tilausnäkymät ovat näin ollen edelleen vakaat.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q2/19e Q2/18 2019e 2018
Liikevaihto 840 772 8,8% 3 410 3 156 8,0%
Liiketulos (ebit) 52,5 42,0 25,0% 245 166 47,4%
Nettotulos (omistajille) 33,5 21,9 53,0% 156 102 52,9%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 1,30 1,20

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Konecranes: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 liikevaihdon hyppäystä selittää Terexiltä hankittu MHPS-liiketoiminto. Liikevaihdon kasvu on kuitenkin ollut tiukassa, joten mistä Konecranesille kasvua?

Tilikauden 2017 selvää tuloshypähdystä selittää STAHL CraneSystemin myynnistä saatu +218,4 miljoonan euron myyntivoitto. Kun tämän suhteuttaa tuloskaavioon, niin myös tuloskehitys on madellut pitkään noin 50 miljoonassa eurossa. Auttaisiko hankittu MHPS nostamaan tuloksen 100 miljoonan tuntumaan tulevina vuosina?

konecranes-tuloslaskelma-q12019

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi 3,3 – 3,5 miljardia ja nettotulos 140 – 170 miljoonaa euroa. Näillä ennusteilla tulosmarginaali nousisi noin 4,6 prosenttiin, mikä olisi paras taso 10 vuoteen, mikäli jätetään vuoden 2017 myyntivoitto huomioimatta.

Tällä osakkeen hinnalla (34,89 EUR) PE-luku asettuu 17,6x. Osakkeen voi luonnehtia olevan hienoisesti koholleen hinnoiteltuna. Liiketoimintojen myyntien johdosta 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketuista PE-luvuista ei ole apuja yhtiön arvostustason arvioinnissa.

konecranes-roe-roi-q12019

Jos tilikauden 2017 tuloksen oikaisee pois kaaviosta, niin nähdään, että vuosikymmenen hyvät noin 15 – 20 prosentin pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat olleet laskutrendissä. Ennustetulla tuloksella ROE olisi noin 13 prosentissa, joten olisikohan tämä jatkossa se ”oikea” ROE:n taso?

Tase

Liikearvon määrä hypähti MHPS-yrityskaupan myötä noin 25 prosenttiin koko taseen loppusummasta. Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus tarkoittaisi noin -90 miljoonan euron tulosvaikutusta, joka söisi nykyisestä tuloksesta suuren osan. Sijoittajan tulee olla tietoinen liikearvon korkeasta osuudesta taseen loppusummaan sekä sen aiheuttamasta riskistä tulokseen.

konecranes-liikearvo-q12019

MHPS-yrityskauppa rahoitettiin osittain suunnatulla osakeannilla, jonka johdosta oman pääoman määrä kasvoi. Kauppaa rahoitettiin myös korollisella velalla, jonka johdosta velan määrä nousi myöskin. Vuonna 2019 velan määrää nosti IFRS 16-standardin käyttöönotto (776 -> 868 M EUR).

konecranes-velkaisuus-q12019

Velkaisuuden tunnusluvuissa ei tapahtunut suuriakaan muutoksia, sillä omavaraisuusaste nousi aiemmasta 30 prosentista nykyiselle 35 prosentin tasolle (hyvä yli 40 %). Samoin aiemmin noin 40 – 50 prosentin välimaastossa liikkunut nettovelkaantumisaste eli gearing on edelleen tällä arvoalueella (hyvä alle 100 %).

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

konecranes-rahavirta-q12019

Liiketoiminnan rahavirta on liikevaihdon ja tuloksen tapaan pysynyt paikallaan koko vuosikymmenen ajan. Ylläpito- eli capex-investointien määrä on ollut hienoisessa laskussa, mutta tämäkään ei ole kääntänyt vapaata rahavirtaa (FCF) nousutrendiin.

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin 95 miljoonan euron kassasta maksua. Vapaa rahavirta on ylittänyt tämän rajan vain muutamana vuotena tällä vuosikymmenellä. Jotta yhtiö voisi lyhentää velkojaan, niin rahavirtojen tulisi kääntyä selvään nousuun – tai sitten osinkoa uhkaa leikkaaminen.

Osinko

Kuten ao. kaaviosta nähdään, niin viime vuosien aikana osingon taso on ollut useamman kerran yli 100 prosenttia tuloksesta sekä vapaasta rahavirrasta.

konecranes-osinko-q12019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Konecranes: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 (e) 1,30 3/2019 1,20 3/2018 1,20
YHTEENSÄ 1,30 1,20 1,20
+8,3% +0,0% +14,3%

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin nousevan 1,30 euroon. Tämä antaisi noin 3,7 prosentin osinkotuoton (osake 34,89 EUR).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+143) sekä osingonmaksulla (-95). Oikaisu on yhteensä +48 miljoonaa euroa, joka on lisätty käteiset varat erään. Lisäksi omaa pääomaa on oikaistu nettotuloksella (+143) ja muita vastuita osingoilla (-95).

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (10.5.2019) 34,89 26,39 38,18 33,78 22,90 23,82 25,86 25,55
Lkm (000) 78 824 78 811 78 273 58 748 58 542 58 034 57 877 57 517
Markkina-arvo (Mrd) 2,75 2,08 2,99 1,98 1,34 1,38 1,50 1,47
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Kunnossapito 1 260 1 144 1 138 874 949
Teollisuuslaitteet 1 220 1 009 1 035 712 1 177
Satamaratkaisut 1 130 1 002 964 532
Muut -200 1 1 0 0
YHTEENSÄ 3 410 3 156 3 138 2 118 2 126
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Kunnossapito 195,0 162,8 139,3 90,2 98,9
Teollisuuslaitteet 20,0 15,1 -4,0 6,0 18,8
Satamaratkaisut 80,0 40,0 11,6 49,0
Muut -50,0 -51,7 171,3 -60,3 -54,6
YHTEENSÄ 245,0 166,2 318,2 84,9 63,1
TULOS­LASKELMA Q2/19e Q1/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 840 758 3 410 3 156 3 137 2 118 2 126 2 011 2 100 2 171
Liikevoitto 53 27 245 166 319 85 63 116 85 132
Nettotulos 34 13 156 102 226 38 31 75 49 85
Marginaali 4,0% 1,7% 4,6% 3,2% 7,2% 1,8% 1,5% 3,7% 2,3% 3,9%
EPS 0,43 0,16 1,98 1,29 2,89 0,65 0,53 1,29 0,85 1,48
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 252 231 233 167 81 98 132 145
Liikearvo 908 906 905 86 108 105 102 113
Muut varat 2 595 2 430 2 425 1 277 1 296 1 274 1 248 1 318
Tase yhteensä 3 755 3 567 3 563 1 530 1 485 1 477 1 482 1 576
Oma pääoma 1 330 1 266 1 256 445 456 449 438 456
Vähemmistö 18 18 23 0 0 0 6 6
Korolliset velat 868 776 759 342 295 264 320 328
Muut vastuut 1 539 1 507 1 525 743 734 764 718 786
Tase yhteensä 3 755 3 567 3 563 1 530 1 485 1 477 1 482 1 576
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 150 109 249 110 39 148 120 159
Investoinnit: Capex -40 -38 -29 -27 -43 -42 -58 -59
Vapaa rahavirta (FCF) 110 71 220 83 -4 106 62 100
Investoinnit: Muut 0 3 -513 48 2 4 -10 -5
Investointien jälkeen 110 74 -293 131 -2 110 52 95
Rahoitus: Voitonjako -95 -95 -83 -62 -53 -65 -54 -56
Rahoitus: Muut -15 20 423 43 37 -80 -5 33
Rahavarojen muutos 0 -1 47 112 -18 -35 -7 72
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,30 1,20 1,20 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,30 1,20 1,20 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
Osinkotuotto 3,7% 4,5% 3,1% 3,1% 4,6% 4,4% 4,1% 4,1%
Osinko/nettotulos 65,7% 92,7% 41,6% 162,3% 198,3% 81,2% 124,0% 71,1%
Osinko/FCF 93,2% 133,2% 42,7% 74,3% -1536,7% 57,5% 98,0% 60,4%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 28,4 24,0 36,8 33,0 21,0
PE (3v) 17,0 17,0 30,4 41,3 25,9 19,8 22,6 19,3
PE 17,6 20,4 13,2 52,2 43,2 18,4 30,5 17,3
EV/EBIT 13,7 15,8 11,0 25,4 24,7 13,3 19,8 12,5
Oma pääoma/osake 17,10 16,29 16,34 7,57 7,79 7,74 7,67 8,03
P/B 2,04 1,62 2,34 4,46 2,94 3,08 3,37 3,18
ROE 11,9% 8,0% 26,2% 8,4% 6,9% 16,8% 10,8% 18,9%
ROI 11,5% 8,1% 22,6% 11,1% 8,6% 15,7% 10,9% 17,3%
Omavaraisuusaste 35,9% 36,0% 35,9% 29,1% 30,7% 30,4% 30,0% 29,3%
Gearing 45,7% 42,4% 41,1% 39,3% 46,9% 37,0% 42,3% 39,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16
Osake (päätösarvo) 31,69 26,39 32,98 35,34 35,24 38,18 37,56 37,05 33,30 33,78
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,300 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,050 1,050
Osinkotuotto (ennuste) 4,1% 4,5% 3,6% 3,4% 3,4% 3,1% 3,2% 3,2% 3,2% 3,1%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,35 1,29 1,08 0,62 0,54 2,91 2,74 3,00 3,02 0,64
PE 23,4 20,4 30,5 56,7 65,8 13,1 13,7 12,3 11,0 52,9
EV 3 162 2 626 3 230 3 444 3 314 3 514 3 533 3 460 3 169 2 159
EV/EBIT 18,6 15,8 19,0 26,9 28,5 11,0 12,0 11,1 10,2 25,4
Oma pääoma/osake 15,29 16,29 15,76 15,39 15,20 16,34 15,94 16,08 15,94 7,58
P/B 2,07 1,62 2,09 2,30 2,32 2,34 2,36 2,30 2,09 4,45
ROE 8,9% 7,9% 6,8% 4,0% 3,4% 26,4% 25,8% 28,3% 28,8% 8,3%
ROI 8,5% 8,1% 8,4% 6,3% 5,6% 22,6% 21,3% 22,6% 21,0% 11,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset