Konecranes sijoituskohteena

Päivitetty 29.4.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Konecranes Oyj on yksi maailman johtavista teollisuusnostureiden, kevyiden nosturijärjestelmien sekä köysi- ja ketjunostimien, valmistajista. Konecranes toimittaa myös konttien käsittelyyn tarkoitettuja nostureita ja nostotrukkia. Yhtiö on nostureiden kunnossapidon selkeä markkinajohtaja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e KONECRANES Ennuste
Osake (29.4.2020) 19,10 Osinko 12 kk 1,20
Markkina-arvo (Mrd) 1,5 Osinkotuotto 6,3%
Liikevaihto (M) 3 150 -5,3% Osinko/EPS 78% 4v ka
Nettotulos (M) 73,2 -9,6% Osinko/FCF 67% 4v ka
EPS 0,93 Omav.aste 31%
P/E 20,6 Gearing 71,2%
EV/EBIT 19,0 ROE 5,9%
P/B 1,24 ROI 5,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.konecranes.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot

KONECRANES29.4.2020 | 19,10 EUR
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Konecranesin Talousmentor-arvoluku on 15/30. Heikkoja pisteitä laskee erityisesti vaimea osingon kehitys sekä liikearvon korkeahko taso ja heikot pääoman tuottoluvut. Lisäksi osakkeen hinta on PE-luvuilla mitattuna nousut korkeaksi.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Koronaviruspandemian seurauksena moni Konecranesin asiakas oli Q1:n aikana alkanut rajoittaa pääsyä toimipaikkoihinsa, joka vaikutti negatiivisesti yhtiön asennus- ja huoltotöihin. Rajoitusten voi odottaa jatkuvan vielä Q2:n puolella.

Pandemian rajoitustoimet ovat myös rasittaneet Konecranesin omaa tuotantoa ja materiaalien toimitukset ovat tulleet haasteellisemmiksi. Yhtiöllä oli Q1:n lopussa tuotantotehtaita suljettuna mm. Intiassa, Malesiassa, Filippiineillä ja Etelä-Afrikassa. Sen sijaan Euroopan tehtaan ovat pystyneet jatkamaan toimintaansa keskeytyksittä.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Yhtiö kävi yt-neuvottelut henkilöstönsä lomauttamiseksi enintään 90 päiväksi. Suomeen kohdistuvien sopeuttamistoimien lisäksi Konecranes on jo aktiivisesti etsinyt kustannussäästöjä globaalisti kaikissa toiminnoissaan.

Konecranes siirsi yhtiökokousta myöhempään ajankohtaan ja muutti osinkoesitystä sellaiseksi, että yhtiön hallitus päättää enintään 1,20 euron osingon maksamisesta, kun pandemian vaikutukset alkavat selkiytymään. Mikäli tätä osinkoa ei makseta, niin se tarkoittaisi noin 95 miljoonan euron kassavaikutusta.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Konecranes arvioi, että pandemian seurauksena

  • kysyntäympäristö heikkenee kaikissa asiakassegmenteissämme ja kaikilla maantieteellisillä toiminta-alueillamme
  • nopeasti muuttuvan tilanteen vuoksi Konecranes arvioi, että on liian aikaista tehdä perusteltuja arvioita tai antaa taloudellista ohjeistusta vuodelle 2020

Maailmanlaajuinen konttiliikenne on supistunut merkittävästi, ja monet satamaoperaattorit lykkäävät päätöksentekoa nykyisessä markkinaympäristössä. Konecranes odottaa koronaviruksen negatiivisen vaikutuksen liikevaihtoon olevan erityisen voimakas Q2:lla.

Konecranes toteaa markkinanäkymissään, että Euroalueella PMI oli vuosineljänneksen lopussa 44,5. Tämä on PMI:n alhaisin arvo sitten vuoden 2012. Maaliskuu oli neljästoista peräkkäinen kuukausi, kun PMI pysyi 50 pisteen rajan alapuolella.

Tilikausi 2020

Konecranesin Q1/2020:

M EUR Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 770 758 1,5%
Liiketulos (ebit) 7,8 27,3 -71,4%
Nettotulos (omistajille) 11,4 13,4 -14,9%
EPS (EUR) 0,14 0,17

Q1:n raportoitu liikevaihto kasvoi 1,5 prosenttia. Konecranes liitti itseensä MHE-Demagia:n, joka tuki liikevaihdon kasvua. Jos tämän oikaisee pois, niin liikevaihto olisi laskenut 1,3 prosenttia.

Q1/2020 saadut tilaukset laskivat 13 prosenttia 737 miljoonaan euroon (Q1/2019: 848,1 M EUR). Lasku oli seurausta pääasiassa tilausten vähenemisestä Satamaratkaisuissa ja Teollisuuslaitteissa. Tilauskannan arvo Q1/2020 lopussa oli 1 961 miljoonaa euroa ja se oli vertailukautta 4,5 prosenttia korkeammalla tasolla.

konecranes-tilaukset-q12020

Q1:n liiketulos laski yli 70 prosenttia, missä yhtenä selittävänä tekijänä oli 18 miljoonan euron kustannusylitys, joka liittyi prosessinosturiprojektin toteutukseen. Ilman tätä tulos olisi ollut 25,8 miljoonaa euroa ja se olisi laskenut 5,5 prosenttia.

Raportoitu nettotulos oli liiketulosta parempi. Tätä selittää muihin tuottoihin sisältyvä 21 miljoonan euron kirjaus hankitun MHE-Demagin uudelleenarvostuksesta hankinta-ajan käypään arvoon. Ilman tätä Q1:n tulos olisi ollut tappiollinen.

Vuonna 2020 maksettava osinko on yhteensä 1,20 euroa, joka maksetaan kahdessa erässä:

Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osingot perutaan.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 700,0 794,1 -11,8% 3 150,0 3 326,9 -5,3%
Liiketulos (ebit) 5,0 38,0 -86,8% 125,0 148,7 -15,9%
Nettotulos (omistajille) -3,5 19,6 73,2 81,0 -9,6%
EPS (EUR) -0,04 0,25 0,93 1,03
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 1,20 1,20

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat Konecranes: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 liikevaihdon hyppäystä selittää Terexiltä hankittu MHPS-liiketoiminto. Liikevaihdon kasvu on kuitenkin ollut tiukassa, joten mistä Konecranesille kasvua?

Tilikauden 2017 selvää tuloshypähdystä selittää STAHL CraneSystemin myynnistä saatu 218,4 miljoonan euron myyntivoitto. Kun tämän suhteuttaa tuloskaavioon, niin myös tuloskehitys on madellut pitkään noin 50 miljoonassa eurossa. Auttaisiko hankittu MHPS nostamaan tuloksen 100 miljoonan tuntumaan tulevina vuosina?

konecranes-tuloslaskelma-q12020

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi 2,9 – 3,2 miljardia ja nettotulos 40 – 75 miljoonaa euroa. Osakkeen voi luonnehtia olevan kalliisti hinnoiteltuna PE-luvulla mitattuna (20,6x). Liiketoimintojen myyntien johdosta 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketuista PE-luvuista ei ole apuja yhtiön arvostustason arvioinnissa.

Vaikka olen tehnyt tulevien parin vuoden tuloskehityksen varsin pessimistisiin lukemiin, niin arvonmäärityksessä sain Konecranesin osakkeen arvoksi 28,80 euroa. Osake on tätä kirjoitettaessa 19,10 euroa, joten nousuvaraa on varsin paljon. Tarkemmin Konecranes: Arvonmääritys

konecranes-roeroi-q12020

Jos tilikauden 2017 tuloksen oikaisee pois kaaviosta, niin nähdään, että vajaan 10 vuoden takaiset hyvät noin 15 – 20 prosentin pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat olleet laskutrendissä.

Tase

Liikearvon määrä hypähti MHPS-yrityskaupan myötä noin 25 prosenttiin koko taseen loppusummasta. Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus tarkoittaisi noin -100 miljoonan euron tulosvaikutusta, joka söisi nykyisestä tuloksesta suuren osan. Sijoittajan tulee olla tietoinen liikearvon korkeasta osuudesta taseen loppusummaan sekä sen aiheuttamasta riskistä tulokseen.

konecranes-liikearvo-q12020

MHPS-yrityskauppa rahoitettiin osittain suunnatulla osakeannilla, jonka johdosta oman pääoman määrä kasvoi. Kauppaa rahoitettiin myös korollisella velalla, jonka johdosta velan määrä nousi myöskin. Vuonna 2019 velan määrää nosti IFRS 16-standardin käyttöönotto ja velkaa on nyt 1 160 miljoonaa euroa (Q1/2020).

konecranes-velkaisuus-q12020

Velkaisuuden tunnusluvuissa ei tapahtunut suuriakaan muutoksia, sillä omavaraisuusaste nousi aiemmasta 30 prosentista nykyiselle noin 35 prosentin tasolle (hyvä yli 40 %). Samoin aiemmin noin 40 – 50 prosentin välimaastossa liikkunut nettovelkaantumisaste eli gearing on edelleen tällä arvoalueella (hyvä alle 100 %).

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

konecranes-rahavirta-q12020

Liiketoiminnan rahavirta on liikevaihdon ja tuloksen tapaan pysynyt paikallaan viimeisten vuosien aikana. Ylläpito- eli capex-investointien määrä on ollut hienoisessa laskussa, mutta tämäkään ei ole kääntänyt vapaata rahavirtaa (FCF) nousutrendiin.

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin 95 miljoonan euron kassasta maksua. Vapaa rahavirta on ylittänyt tämän rajan vain muutamana vuotena. Jotta yhtiö voisi lyhentää velkojaan, niin rahavirtojen tulisi kääntyä selvään nousuun – tai sitten osinkoa uhkaa leikkaaminen.

Osinko

Kuten ao. kaaviosta nähdään, niin viime vuosien aikana osingon taso on ollut useamman kerran yli 100 prosenttia tuloksesta sekä vapaasta rahavirrasta.

konecranes-osinko-q12020

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Konecranes: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
x/2020 0,60 3/2019 1,20 3/2018 1,20
9/2020 0,60
YHTEENSÄ 1,20 1,20 1,20
+0,0% +0,0% +14,3%

Vuonna 2020 maksettava osinko on yhteensä 1,20 euroa, joka maksetaan kahdessa erässä:

Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osingot perutaan.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Konecranes: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (29.4.2020) 19,10 27,40 26,39 38,18 33,78 22,90 23,82 25,86
Lkm (000) 79 133 78 836 78 811 78 273 58 748 58 542 58 034 57 877
Markkina-arvo (Mrd) 1,51 2,16 2,08 2,99 1,98 1,34 1,38 1,50
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Kunnossapito 1 250,0 1 212 1 144 1 138 874 949 858
Teollisuuslaitteet 1 100,0 1 020 1 009 1 035 712 1 177 1 153
Satamaratkaisut 1 025,0 1 095 1 002 964 532
Muut -225,0 0 1 1 0 0 0
YHTEENSÄ 3 150 3 327 3 156 3 138 2 118 2 126 2 011
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Kunnossapito 170,0 194,6 162,8 139,3 90,2 98,9 86,9
Teollisuuslaitteet -30,0 -61,4 15,1 -4,0 6,0 18,8 45,6
Satamaratkaisut 30,0 71,3 40,0 11,6 49,0
Muut -45,0 -55,9 -51,7 171,3 -60,3 -54,6 -16,7
YHTEENSÄ 125,0 148,6 166,2 318,2 84,9 63,1 115,8
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Kunnossapito 13,6% 16,1% 14,2% 12,2% 10,3% 10,4% 10,1%
Teollisuuslaitteet -2,7% -6,0% 1,5% -0,4% 0,8% 1,6% 4,0%
Satamaratkaisut 2,9% 6,5% 4,0% 1,2% 9,2%
YHTEENSÄ 4,0% 4,5% 5,3% 10,1% 4,0% 3,0% 5,8%
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 700 770 3 150 3 327 3 156 3 137 2 118 2 126 2 011 2 100
Liiketulos 5,0 7,8 125,0 148,7 166,2 318,7 84,9 63,0 115,8 84,5
Nettotulos -3,5 11,4 73,2 81,0 101,8 226,1 37,6 30,8 74,4 49,1
Marginaali -0,5% 1,5% 2,3% 2,4% 3,2% 7,2% 1,8% 1,4% 3,7% 2,3%
EPS -0,04 0,14 0,93 1,03 1,29 2,89 0,64 0,53 1,28 0,85
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 214 378 231 233 167 81 98 132
Liikearvo 1 022 908 906 905 86 108 105 102
Muut varat 2 669 2 568 2 430 2 425 1 276 1 297 1 275 1 248
Varat yhteensä 3 905 3 854 3 567 3 563 1 530 1 485 1 477 1 482
Oma pääoma 1 208 1 238 1 266 1 256 445 456 449 438
Vähemmistö 9 9 18 23 0 0 0 6
Korolliset velat 1 079 1 040 784 759 342 295 247 320
Muut vastuut 1 609 1 567 1 499 1 525 743 734 781 718
Pääomat yhteensä 3 905 3 854 3 567 3 563 1 530 1 485 1 477 1 482
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 195 173 109 249 110 39 148 120
Investoinnit: Capex -78 -24 -36 -25 -26 -41 -39 -56
Vapaa rahavirta (FCF) 117 149 73 224 84 -1 110 64
Investoinnit: Muut -138 1 1 -517 48 -0 -5 -12
Investointien jälkeen -21 150 74 -293 131 -2 105 52
Rahoitus: Voitonjako -95 -99 -95 -83 -62 -67 -61 -61
Rahoitus: Muut -47 95 20 423 43 51 -78 2
Rahavarojen muutos -163 145 -1 47 112 -18 -34 -7
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,05 1,05 1,05 1,05
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,20 1,20 1,20 1,20 1,05 1,05 1,05 1,05
Osinkotuotto 6,3% 4,4% 4,5% 3,1% 3,1% 4,6% 4,4% 4,1%
Osinko/nettotulos 129,7% 116,8% 92,9% 41,5% 164,1% 199,6% 81,9% 123,8%
Osinko/FCF 81,4% 63,7% 129,4% 41,9% 73,6% -4390,6% 55,6% 95,0%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 16,9 25,2 24,1 36,9 33,0
PE (3v) 17,7 15,8 17,1 30,4 41,7 26,1 20,0 22,6
PE 20,6 26,7 20,4 13,2 52,8 43,5 18,6 30,5
EV (mEUR) 2 377 2 822 2 633 3 514 2 159 1 555 1 532 1 684
EV/EBIT 19,0 19,0 15,8 11,0 25,4 24,7 13,2 19,9
Oma pääoma/osake 15,37 15,81 16,29 16,34 7,58 7,79 7,74 7,68
P/B 1,24 1,73 1,62 2,34 4,45 2,94 3,08 3,37
ROE 5,9% 6,4% 7,9% 26,2% 8,3% 6,8% 16,6% 10,9%
ROI 5,5% 6,8% 8,1% 22,6% 11,0% 8,7% 15,9% 10,9%
Omavaraisuusaste 31,2% 32,3% 36,0% 35,9% 29,1% 30,7% 30,4% 30,0%
Gearing 71,2% 53,1% 43,1% 41,1% 39,2% 47,1% 33,3% 42,2%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 15,61 27,40 29,42 33,57 31,69 26,39 32,98 35,34 35,24 38,18
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 1,20 1,20 1,20 1,25 1,30 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Osinkotuotto 7,7% 4,4% 4,1% 3,7% 4,1% 4,5% 3,6% 3,4% 3,4% 3,1%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,00 1,03 0,95 1,32 1,35 1,29 1,08 0,62 0,54 2,91
PE 15,6 26,7 30,9 25,3 23,4 20,4 30,5 56,7 65,8 13,1
EV (mEUR) 2 020 2 822 3 021 3 400 3 162 2 626 3 230 3 444 3 314 3 514
EV/EBIT 15,6 19,0 22,4 20,5 18,6 15,8 19,0 26,9 28,5 11,0
Oma pääoma/osake 15,84 15,81 15,61 15,82 15,29 16,29 15,76 15,39 15,20 16,34
P/B 0,99 1,73 1,88 2,12 2,07 1,62 2,09 2,30 2,32 2,34
ROE 6,4% 6,4% 6,1% 8,5% 8,9% 7,9% 6,8% 4,0% 3,4% 26,4%
ROI 5,8% 6,8% 6,5% 7,8% 8,5% 8,1% 8,4% 6,3% 5,6% 22,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus