Konecranes sijoituskohteena

Päivitetty 25.12.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Konecranes raportoi Q4/2018 tuloksensa torstaina 7.2.2019, mutta päivitän yhtiön yritysanalyysin varsinaisen tulosruuhkan jälkeen viikolla 8 eli 18.2. – 24.2.2019. Lue tarkempi kuvaus

Konecranes Oyj on yksi maailman johtavista teollisuusnostureiden, kevyiden nosturijärjestelmien sekä köysi- ja ketjunostimien, valmistajista. Konecranes toimittaa myös konttien käsittelyyn tarkoitettuja nostureita ja nostotrukkia. Yhtiö on nostureiden kunnossapidon selkeä markkinajohtaja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e KONECRANES Ennuste
Osake (25.12.2018) 26,23 Osinko 12 kk 1,20
Markkina-arvo (Mrd) 2,1 Osinkotuotto 4,6%
Liikevaihto (M) 3 130 (-0,2%) Osinko/EPS 87% 4v ka
Nettotulos (M) 90 (-60,0%) Osinko/FCF 94% 4v ka
EPS 1,14 Omav.aste 36%
PE 23,0 Gearing 47%
EV/EBIT 16,2 ROE 7,1%
PB 1,63 ROI 8,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.konecranes.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot

KONECRANES25.12.2018 | 26,23 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Konecranesin Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti heikko osingon kehitys sekä liikearvon korkeahko taso ja heikot pääoman tuottoluvut.

Konecranes sai tammikuussa 2017 päätökseen Terexin MHPS-liiketoiminnon oston. Kaupassa Konecranes maksoi Terexille 796 miljoonaa euroa käteisellä ja antoi 19,6 miljoonaa Konecranesin osaketta. Konecranes odottaa saavansa noin 140 miljoonaa euroa synergiaetuja. MHPS:n integraatio on edennyt odotettua nopeammin.

Yhtiö totesi vuodesta 2017, että:

 • Tilauskannan arvo oli +1,9 korkeampi kuin edellisvuoden lopussa.
 • liikevaihto laski -4,3 prosenttia ja etenkin Satamaratkaisujen liikevaihto (-10,6 %) oli paineessa.
 • Satamaratkaisuissa liikevaihdon pieneneminen johtui toimitusten ajoituksesta sekä tiettyjen tuotteiden poikkeuksellisen korkeasta liikevaihdosta vertailukaudella.
 • Kunnossapidon ja Teollisuuslaitteiden liikevaihtoon vaikuttivat vastaavat tekijät kuin saatuihin tilauksiinkin, kasvun sijaan priorisoitiin liikevoittomarginaalin kasvattamista integraatiotoimilla.
 • Kannattavuus parani toteutettujen kustannussäästötoimenpiteiden ja onnistuneiden toimitusten ansiosta. Bruttomarginaali parani ja kiinteät kustannukset pienenivät edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Konecranesin taloudelliset tavoitteet ovat:

 • liikevaihdon kasvu: +5 prosenttia per vuosi,
 • oikaistu EBITA-marginaali: yli 11 prosenttia vuonna 2020 ja
 • nettovelkaantumisaste on alle 80 prosenttia.

Tilikausi 2018

Konecranesin Q1-Q3/2018:

M EUR Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 800 747 7,2% 2 245 2 227 0,8%
Liiketulos (ebit) 48,5 7,0 592,9% 114,3 263,3 -56,6%
Nettotulos (omistajille) 32,3 -3,8 62,6 205,2 -69,5%
EPS (EUR) 0,41 -0,60 0,79 2,63

Yhtiö totesi Q3:n liikevaihtoon vaikuttavista tekijöistä:

 • Saadut tilaukset laskivat -4,5 prosenttia, mitä painoi Satamaratkaisut, jonka tilauksia heilauttelee projektien ajoitukset. Segmentti tiedotti kuitenkin katsauskauden jälkeen, että se on saanut koko konsernin kaikkien aikojen toiseksi suurimman tilauksen.
 • Tilauskannan arvo laski -1,9 prosenttia
 • Liikevaihto kääntyi kasvuun (+7,2 %) heikon alkuvuoden jälkeen.

ja tulokseen

 • Vertailukauden Q1/2017 tulokseen sisältyi STAHL CraneSystemin myynnistä saatu +218,4 miljoonan euron myyntivoitto. Tästä syystä taulukon Q1-Q3 tuloksien muutosluvut ovat reippaasti negatiivisia.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto on kasvanut mm. synergiasäästötoimista, korkeammasta liikevaihdosta, hyvästä myyntimixistä sekä Satamaratkaisut-liiketoiminnan onnistuneista toimituksista.

Näkymät tilikaudelle 2018

Konecranesin ohjeistus vuodelle 2018 on

Vuoden 2018 liikevaihdon odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla tai korkeampi kuin vuonna 2017. Odotamme oikaistun EBITA-marginaalin paranevan vuonna 2018.

Konecranes arvioi myös, että

Kolmannen vuosineljänneksen lopussa maailman valmistavan teollisuuden kehitystä hidasti eniten kehittyvien markkinoiden tulos. Kiinassa PMI laski syyskuussa neljäntenä peräkkäisenä kuukautena, ja indeksi osoitti tuotantotoiminnan pysähtyneen.

Maailmanlaajuinen konttiliikenne kasvoi tammi–elokuussa 2018 noin viisi prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on (raportoidut luvut):

 • liikevaihto: 3,1 – 3,2 Mrd EUR (2017: 3,14 Mrd EUR)
 • liiketulos (ebit): 150 – 175 M EUR (2017: 319 M EUR)
 • nettotulos: 85 – 100 M EUR (2017: 225 M EUR)

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat Konecranes: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 liikevaihdon hyppäystä selittää Terexiltä hankittu MHPS-liiketoiminto. Liikevaihdon kasvu on kuitenkin ollut tiukassa, joten mistä Konecranesille kasvua?

Tilikauden selvää tuloshypähdystä selittää STAHL CraneSystemin myynnistä saatu +218,4 miljoonan euron myyntivoitto. Kun tämän suhteuttaa tuloskaavioon, niin myös tuloskehitys on madellut pitkään noin 50 miljoonassa eurossa. Auttaisiko hankittu MHPS nostamaan tuloksen 100 miljoonan tuntumaan tulevina vuosina?

konecranes-tuloslaskelma-q32018

Ennustetulla nettotuloksella (85 – 100 M EUR eli EPS 1,14 EUR) ja tällä osakkeen hinnalla (26,23 EUR) PE-luku asettuu 23,0x. Osakkeen voi luonnehtia olevan korkeasti hinnoiteltuna. Liiketoimintojen myyntien johdosta 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketuista PE-luvuista ei ole apuja yhtiön arvostustason arvioinnissa.

PB-luku on laskenut 1,6x tasolle, kun vielä muutama vuosi sitten se liikkui 3,0 – 4,5x. Tätä selitti nykyistä alhaisempi pääoman määrä (1,25 vs 0,45 Mrd EUR).

konecranes-roe-roi-q32018

Jos tilikauden 2017 tuloksen oikaisee pois kaaviosta, niin nähdään, että vuosikymmenen hyvät noin 15 – 20 prosentin pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat olleet laskutrendissä. Ennustetulla tuloksella ROE olisi noin 7 prosentissa. Tätä voinee pitää heikkona tasona, joten tuloskunnon pitäisi parantua selvästi, jotta aiempiin tuottolukuihin päästäisiin.

Tase

Liikearvon määrä hypähti MHPS-yrityskaupan myötä noin 25 prosenttiin koko taseen loppusummasta. Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus tarkoittaisi noin -90 miljoonan euron tulosvaikutusta, joka vetäisi nykyisen tuloskunnon lähelle nollaa. Sijoittajan tulee olla tietoinen liikearvon korkeasta osuudesta taseen loppusummaan sekä sen aiheuttamasta riskistä tulokseen.

konecranes-liikearvo-q32018

MHPS-yrityskauppa rahoitettiin osittain suunnatulla osakeannilla, jonka johdosta oman pääoman määrä kasvoi. Kauppaa rahoitettiin myös korollisella velalla, jonka johdosta velan määrä nousi myöskin.

Velkaisuuden tunnusluvuissa ei tapahtunut suuriakaan muutoksia, sillä omavaraisuusaste nousi aiemmasta 30 prosentista nykyiselle 35 prosentin tasolle (hyvä yli 40 %). Samoin aiemmin noin 40 – 50 prosentin välimaastossa liikkunut nettovelkaantumisaste eli gearing on edelleen tällä arvoalueella (hyvä alle 100 %).

konecranes-velkaisuus-q32018

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

konecranes-rahavirta-q32018

Liiketoiminnan rahavirta on liikevaihdon ja tuloksen tapaan pysynyt paikallaan koko vuosikymmenen ajan. Ylläpito- eli capex-investointien määrä on ollut hienoisessa laskussa, mutta tämäkään ei ole kääntänyt vapaata rahavirtaa (FCF) nousutrendiin.

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin 95 miljoonan euron kassasta maksua. Vapaa rahavirta on ylittänyt tämän rajan vain muutamana vuotena tällä vuosikymmenellä. Jotta yhtiö voisi lyhentää velkojaan, niin rahavirtojen tulisi kääntyä selvään nousuun – tai sitten osinkoa uhkaa leikkaaminen.

Osinko

Kuten ao. kaaviosta nähdään, niin viime vuosien aikana osingon taso on ollut useamman kerran yli 100 prosenttia tuloksesta sekä vapaasta rahavirrasta.

konecranes-osinko-q32018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Konecranes: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 1,20 3/2018 1,20 3/2017 1,05
YHTEENSÄ 1,20 1,20 1,05
+0,0% +14,3% +0,0%

Arvioin, että kevään 2019 osinko pysyisi viime vuoden tapaan 1,20 eurossa. Ennustettuun tulokseen nähden osinko olisi noin 105 prosenttia ja osinkotuotto asettuisi noin 4,6 prosenttiin (osake 26,23 EUR).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+27) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +27 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (25.12.2018) 26,23 38,18 33,78 22,90 23,82 25,86 25,55 14,54
Lkm (000) 78 807 78 273 58 748 58 542 58 034 57 877 57 517 59 362
Markkina-arvo (Mrd) 2,07 2,99 1,98 1,34 1,38 1,50 1,47 0,86
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Kunnossapito 1 130 1 136 874 949 858
Teollisuuslaitteet 1 030 1 036 712 1 177 1 153
Satamaratkaisut 970 964 532
Muut 0 1 0 0 0
YHTEENSÄ 3 130 3 137 2 118 2 126 2 011
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Kunnossapito 155,0 139,3 90,2 98,9 86,9
Teollisuuslaitteet 5,0 -4,0 6,0 18,8 45,6
Satamaratkaisut 50,0 11,6 49,0
Muut -45,0 171,3 -60,3 -54,6 -16,7
YHTEENSÄ 165,0 318,2 84,9 63,1 115,8
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 885 2 245 3 130 3 137 2 118 2 126 2 011 2 100 2 171 1 896
Liikevoitto 50 114 165 319 85 63 116 85 132 107
Nettotulos 27 63 90 225 38 31 75 49 85 65
Marginaali 3,1% 2,8% 2,9% 7,2% 1,8% 1,5% 3,7% 2,3% 3,9% 3,4%
EPS 0,34 0,80 1,14 2,87 0,65 0,53 1,29 0,85 1,48 1,09
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 206 233 167 81 98 132 145 73
Liikearvo 905 905 86 108 105 102 113 115
Muut varat 2 415 2 425 1 277 1 296 1 274 1 248 1 318 1 258
Tase yhteensä 3 526 3 563 1 530 1 485 1 477 1 482 1 576 1 446
Oma pääoma 1 248 1 257 445 456 449 438 456 433
Vähemmistö 22 23 0 0 0 6 6 6
Korolliset velat 809 766 342 295 264 320 328 293
Muut vastuut 1 447 1 517 743 734 764 718 786 714
Tase yhteensä 3 526 3 563 1 530 1 485 1 477 1 482 1 576 1 446
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 80 249 110 39 148 120 159 -21
Investoinnit: Capex -30 -29 -27 -43 -42 -58 -59 -53
Vapaa rahavirta (FCF) 50 220 83 -4 106 62 100 -74
Investoinnit: Muut -25 -513 48 2 4 -10 -5 -73
Investointien jälkeen 25 -293 131 -2 110 52 95 -147
Rahoitus: Voitonjako -95 -83 -62 -53 -65 -54 -56 -86
Rahoitus: Muut 50 423 43 37 -80 -5 33 206
Rahavarojen muutos -20 47 112 -18 -35 -7 72 -27
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,20 1,20 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,20 1,20 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,00
Osinkotuotto 4,6% 3,1% 3,1% 4,6% 4,4% 4,1% 4,1% 6,9%
Osinko/nettotulos 105,1% 41,7% 162,3% 198,3% 81,2% 124,0% 71,1% 91,3%
Osinko/FCF 189,1% 42,7% 74,3% -1536,7% 57,5% 98,0% 60,4% -80,2%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 24,4 36,8 33,0 21,0 16,6
PE (3v) 17,6 30,5 41,3 25,9 19,8 22,6 19,3 12,5
PE 23,0 13,3 52,2 43,2 18,4 30,5 17,3 13,3
EV/EBIT 16,2 11,0 25,4 24,7 13,3 19,8 12,5 10,1
Oma pääoma/osake 16,12 16,35 7,57 7,79 7,74 7,67 8,03 7,40
P/B 1,63 2,33 4,46 2,94 3,08 3,37 3,18 1,97
ROE 7,1% 26,1% 8,4% 6,9% 16,8% 10,8% 18,9% 14,5%
ROI 8,0% 22,5% 11,1% 8,6% 15,7% 10,9% 17,3% 16,8%
Omavaraisuusaste 36,0% 35,9% 29,1% 30,7% 30,4% 30,0% 29,3% 30,4%
Gearing 47,5% 41,6% 39,3% 46,9% 37,0% 42,3% 39,6% 50,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 32,98 35,34 35,24 38,18 37,56 37,05 33,30 33,78 31,54 22,66
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,050 1,050 1,050 1,050
Osinkotuotto (ennuste) 3,6% 3,4% 3,4% 3,1% 3,2% 3,2% 3,2% 3,1% 3,3% 4,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,08 0,62 0,54 2,91 2,74 3,00 3,02 0,64 0,67 0,42
PE 30,5 56,7 65,8 13,1 13,7 12,3 11,0 52,9 47,2 53,9
EV 3 230 3 444 3 314 3 521 3 533 3 460 3 169 2 159 2 044 1 600
EV/EBIT 19,0 26,9 28,5 11,0 12,0 11,1 10,2 25,4 24,1 25,1
Oma pääoma/osake 15,76 15,39 15,20 16,34 15,94 16,08 15,94 7,58 7,08 6,84
P/B 2,09 2,30 2,32 2,34 2,36 2,30 2,09 4,45 4,45 3,31
ROE 6,8% 4,0% 3,4% 26,4% 25,8% 28,3% 28,8% 8,3% 9,3%
ROI 8,4% 6,3% 5,6% 22,5% 21,3% 22,6% 21,0% 11,0% 11,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset