Konecranes sijoituskohteena

Päivitetty 24.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Konecranes Oyj on yksi maailman johtavista teollisuusnostureiden, kevyiden nosturijärjestelmien sekä köysi- ja ketjunostimien, valmistajista. Konecranes toimittaa myös konttien käsittelyyn tarkoitettuja nostureita ja nostotrukkia. Yhtiö on nostureiden kunnossapidon selkeä markkinajohtaja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e KONECRANES Ennuste
Osake (EUR, 24.7.20) 23,00 Osinko (EUR, 12 kk) 1,05
Markkina-arvo (Mrd) 1,8 Osinkotuotto 4,6%
Liikevaihto (mEUR) 3 125 -6,1% Osinko/EPS 70% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 112,5 +38,9% Osinko/FCF 59% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 27,50 +19,6%
EPS 1,42 Omav.aste 31%
P/E 16,2 Gearing 62%
EV/EBIT 15,3 ROE 9,0%
P/B 1,45 ROI 7,2%

Huomioita

Konecranes jakaa toimintansa kolmeen eri segmenttiin:

  • Kunnossapito: Konecranes on nostureiden kunnossapidon selkeä markkinajohtaja, jolla on maailman laajin nostureiden huoltoverkosto. Yhtiön huoltosopimuskannassa on yli 600 000 laitetta, joista suurimman osan on valmistanut joku myy yritys kuin Konecranes.
  • Teollisuuslaitteet: Konecranes on yksi maailman suurimpia teollisuusnostureiden toimittajista. Segmentti tarjoaa ratkaisuja eri teollisuudenaloille, kuten biomassa-, paperi- ja metsäteollisuudelle sekä auto- ja metalliteollisuudelle.
  • Satamaratkaisut: Konecranes on telakkanostureiden markkinajohtaja sekä konttien ja raskaan kappaletavaran käsittelyyn tarkoitettujen nosturien ja trukkien vahva maailmanlaajuinen toimittaja.

Konecranesin liikevaihto kehittynyt vaakasuoraan ilman kasvutrendiä. Liikevaihdon hyppäystä noin 2,1 miljardista noin 3,2 miljardiin euroon selittää Terexiltä hankittu MHPS-liiketoiminto. Pandemian tuoma globaali taantuma pitänee liikevaihtoa paineessa myös lähitulevaisuudessa, joten voidaan kysyä, että mistä yhtiölle kasvua?

Huomionarvoista on se, että Konecranes toimii alhaisilla nettotulosmarginaaleilla. Viimeisten vuosien aikana marginaali on ollut noin 2 – 4 prosentin haarukassa. Yhtiön murheenkryyninä on ollut Teollisuuslaitteiden heikko kannattavuus.

Osakkeen arvoksi sain 27,50 euroa, missä on noin 20 prosentin nousuvara (osake 23,00 EUR).

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): konecranes-2020-07-24.pdf

konecranes-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Tulosraportit, esitykset yms.
Osinkotietoa
Suurimmat osakkenomistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (konecranes-2020-07-24.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 24.7.20) 23,00 27,40 26,39 38,18 33,78 22,90 23,82 25,86
Lkm (000) 79 020 78 836 78 811 78 273 58 748 58 542 58 034 57 877
Markkina-arvo (Mrd) 1,82 2,16 2,08 2,99 1,98 1,34 1,38 1,50
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Kunnossapito 1 225 1 212 1 144 1 138 874 949 858
Teollisuuslaitteet 1 135 1 020 1 009 1 035 712 1 177 1 153
Satamaratkaisut 975 1 095 1 002 964 532
Muut -210 0 1 1 0 0 0
YHTEENSÄ 3 125 3 327 3 156 3 138 2 118 2 126 2 011
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Kunnossapito 180,0 194,6 162,8 139,3 90,2 98,9 86,9
Teollisuuslaitteet -5,0 -61,4 15,1 -4,0 6,0 18,8 45,6
Satamaratkaisut 40,0 71,3 40,0 11,6 49,0
Muut -45,0 -55,9 -51,7 171,3 -60,3 -54,6 -16,7
YHTEENSÄ 170,0 148,6 166,2 318,2 84,9 63,1 115,8
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Kunnossapito 14,7% 16,1% 14,2% 12,2% 10,3% 10,4% 10,1%
Teollisuuslaitteet -0,4% -6,0% 1,5% -0,4% 0,8% 1,6% 4,0%
Satamaratkaisut 4,1% 6,5% 4,0% 1,2% 9,2%
YHTEENSÄ 5,4% 4,5% 5,3% 10,1% 4,0% 3,0% 5,8%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 775 1 474 3 125 3 327 3 156 3 137 2 118 2 126 2 011 2 100
Liiketulos 47,5 50,5 169,9 148,7 166,2 318,7 84,9 63,0 115,8 84,5
Nettotulos 27,5 41,7 112,5 81,0 101,8 226,1 37,6 30,8 74,4 49,1
Marginaali 3,5% 2,8% 3,6% 2,4% 3,2% 7,2% 1,8% 1,4% 3,7% 2,3%
EPS 0,35 0,53 1,42 1,03 1,29 2,89 0,64 0,53 1,28 0,85
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 426 378 231 233 167 81 98 132
Liikearvo 1 022 908 906 905 86 108 105 102
Muut varat 2 628 2 568 2 430 2 425 1 276 1 297 1 275 1 248
Varat yhteensä 4 075 3 854 3 567 3 563 1 530 1 485 1 477 1 482
Oma pääoma 1 245 1 238 1 266 1 256 445 456 449 438
Vähemmistö 9 9 18 23 0 0 0 6
Korolliset velat 1 204 1 040 784 759 342 295 247 320
Muut vastuut 1 617 1 567 1 499 1 525 743 734 781 718
Pääomat yhteensä 4 075 3 854 3 567 3 563 1 530 1 485 1 477 1 482
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 244 173 109 249 110 39 148 120
Investoinnit: Capex -74 -24 -36 -25 -26 -41 -39 -56
Vapaa rahavirta (FCF) 170 149 73 224 84 -1 110 64
Investoinnit: Muut -124 1 1 -517 48 -0 -5 -12
Investointien jälkeen 46 150 74 -293 131 -2 105 52
Rahoitus: Voitonjako -95 -99 -95 -83 -62 -67 -61 -61
Rahoitus: Muut 106 95 20 423 43 51 -78 2
Rahavarojen muutos 56 145 -1 47 112 -18 -34 -7
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,20 1,20 1,20 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,20 1,20 1,20 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
Osinkotuotto 5,2% 4,4% 4,5% 2,8% 3,1% 4,6% 4,4% 4,1%
Osinko/nettotulos 84,3% 116,8% 92,9% 36,3% 164,1% 199,6% 81,9% 123,8%
Osinko/FCF 55,8% 63,7% 129,4% 36,6% 73,6% -4390,6% 55,6% 95,0%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 19,2 25,2 24,1 36,9 33,0
PE (3v) 18,5 15,8 17,1 30,4 41,7 26,1 20,0 22,6
PE 16,2 26,7 20,4 13,2 52,8 43,5 18,6 30,5
EV (mEUR) 2 595 2 822 2 633 3 514 2 159 1 555 1 532 1 684
EV/EBIT 15,3 19,0 15,8 11,0 25,4 24,7 13,2 19,9
Oma pääoma/osake 15,87 15,81 16,29 16,34 7,58 7,79 7,74 7,68
P/B 1,45 1,73 1,62 2,34 4,45 2,94 3,08 3,37
ROE 9,0% 6,4% 7,9% 26,2% 8,3% 6,8% 16,6% 10,9%
ROI 7,2% 6,8% 8,1% 22,6% 11,0% 8,7% 15,9% 10,9%
Omavaraisuusaste 30,8% 32,3% 36,0% 35,9% 29,1% 30,7% 30,4% 30,0%
Gearing 62,0% 53,1% 43,1% 41,1% 39,2% 47,1% 33,3% 42,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus