Lassila-Tikanoja: Ennusteet

Päivitetty 24.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

lt-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

L&T arvioi

  • liikevaihdon olevan vuoden 2018 tasolla
  • liiketuloksen laskevan vuoden 2018 tasosta.

Näkymissä ei huomioida L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutusta.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

L&T uudisti segmenttejään vuonna 2018 ja nyt uudelleen vuoden 2019 alussa. L&T:llä on nyt 4 segmenttiä ja ne ovat:

  • Ympäristöpalvelut: Segmentin tarjoamia palveluita ovat mm. keräys- ja kuljetuspalvelut sekä kierrätysmateriaalien ja jätteiden käsittely.
  • Teollisuuspalvelut: Segmentti tarjoaa asiakkailleen (kunnat, rakentaminen ja satamat) prosessipuhdistus-, viemärinhuolto-, ympäristörakentamisen palveluita sekä vaarallisten jätteiden keräystä, kuljetusta, varastointia ja loppusijoitusta tai hyötykäyttöä.
  • Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi: Segmentin tarjoamia palveluita ovat mm. siivous- ja tukipalvelut, kiinteistönhuolto sekä vahinkoseuranta.

Lassila-Tikanoja: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2018 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Uusimman segmenttimuutoksen johdosta yhtiö raportoi vertailutietoja vain vuodelta 2018. Näin vuoden 2018 muutosprosentteja ei ole voitu laskea.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Ympäristöpalvelut 310,0 79,6 74,5 76,5 79,4 309,0 80,3 74,7 77,4 76,6
Muutos (%) 0,3% -0,9% -0,3% -1,2% 3,7%
Teollisuuspalvelut 97,5 26,1 27,1 25,7 18,6 96,0 25,2 25,9 26,2 18,7
Muutos (%) 1,6% 3,6% 4,6% -1,9% -0,5%
Kiinteistöp. Suomi 245,0 57,3 58,3 60,7 68,7 268,9 66,4 65,9 68,7 67,9
Muutos (%) -8,9% -13,7% -11,5% -11,6% 1,2%
Kiinteistöp. Ruotsi 132,5 36,6 30,5 33,3 32,1 134,0 36,6 31,7 32,4 33,3
Muutos (%) -1,1% 0,0% -3,8% 2,8% -3,6%
Muut 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 -5,7 -2,1 -1,8 -1,8 0,0
YHTEENSÄ 785,0 199,5 190,5 196,2 198,8 802,2 206,4 196,4 202,9 196,5
Muutos (%) -2,1% -3,3% -3,0% -3,3% 1,2% 13,1% 0,1% 12,0% 21,7% 21,8%

Ympäristöpalvelut-segmentin liikevaihto nousi 3,7 prosenttia Q1:llä hyvän kysynnän johdosta etenkin kaupan ja teollisuuden aloilla. Sen sijaan Q2:lla liikevaihto kääntyi hienoiseen laskuun, missä on hyvä huomata, että euromääräisesti eroa on varsin vähän. Hienoinen lasku jatkui myös Q3:lla. Tein vuoden 2019 ennusteen alkuvuoden pohjalta viime vuoden tasolle.

Teollisuuspalveluiden H1/2019 liikevaihto jäi hieman vertailukaudesta (-1,3 %, -0,6 M EUR). Sen sijaan Q3:n oli jo parempi liikevaihdon kasvaessa 4,6 prosenttia. Yhtiö kertoi, että ”kysyntä pysyi hyvällä tasolla varsinkin teollisuuskohteissa ja projektiliiketoiminnassa”. Arvioin Q4:n liikevaihdon kasvavan edelleen hieman vertailukaudesta. Se tarkoittaisi tilikauden 2019 liikevaihdon kasvua noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Kiinteistöpalvelut Suomi -segmentin liikevaihto nousi 1,2 prosenttia Q1:llä. Yhtiö myi Korjausrakentaminen Oy:n, jonka johdosta Q2:n ja Q3:n liikevaihdot laskivat selvästi. Myytävän yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli noin 35 miljoonaa euroa eli karkeasti laskien noin 8 – 10 miljoonaa euroa per kvartaali. Tein segmentin loppuvuoden 2019 ennusteet käyttäen tätä liikevaihdon alenemaa viime vuoteen nähden.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi -segmentin alkuvuoden liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Tässäkin euromääräiset erot ovat varsin pieniä. Ruotsissa kysyntätilanne on hyvä kunta- ja sairaalasektorilla. Tein tilikauden 2019 ennusteen viime vuotta noin 1,5 miljoonaa euroa pienemmäksi.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteenani on 775 – 790 miljoonaa euroa. Tämä vastaa yhtiön arviota siitä, että liikevaihto on vuoden 2018 tasolla (802,3 M EUR), kun vertailukauden lukemasta oikaisee pois myydyn liiketoiminnon noin 15 – 20 miljoonan euron eli noin puolen vuoden liikevaihdon.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketuloslaskelmat sekä muutosprosentit niiltä osin kuin ne ovat järkevissä mittasuhteissa sekä liiketulosmarginaali liikevaihtoon nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Ympäristöpalvelut 33,5 8,9 11,2 8,8 4,6 31,6 8,3 10,7 8,1 4,5
Muutos (%) 6,0% 7,2% 4,7% 8,6% 2,2%
Teollisuuspalvelut 11,0 3,0 4,4 3,3 0,3 10,0 2,6 3,7 3,3 0,4
Muutos (%) 10,0% 15,4% 18,9% 0,0% -25,0%
Kiinteistöp. Suomi 0,0 2,7 2,8 -2,0 -3,5 5,2 0,0 4,4 1,4 -0,6
Muutos (%) -100,0% -36,4%
Kiinteistöp. Ruotsi 5,0 2,1 1,4 0,8 0,7 4,4 1,8 1,2 0,7 0,7
Muutos (%) 13,6% 16,7% 16,7% 14,3% 0,0%
Muut 2,0 -1,2 -1,3 5,9 -1,4 -3,5 -0,9 -0,5 -0,8 -1,3
YHTEENSÄ 51,5 15,5 18,5 16,8 0,7 47,7 11,8 19,5 12,7 3,7
Muutos (%) 8,0% 31,4% -5,1% 32,3% -81,1% 8,4% 3,5% 10,8% 27,0% -26,0%
MARGINAALI 6,6% 7,8% 9,7% 8,6% 0,4% 5,9% 5,7% 9,9% 6,3% 1,9%

Kuten edellä jo todettiin, niin yhtiö myi L&T Korjausrakentaminen Oy:n. Tästä syntyi +6,7 miljoonan euron kertaluontoinen myyntivoitto, joka on kirjattu Q2/2019 muut-erään.

L&T:n tuloksesta vastaa 65 – 70 prosenttisesti Ympäristöpalvelut -segmentti, jonka alkuvuoden 2019 tulos kasvoi 5,6 prosenttia. Tuloskehitystä tuki hyvän kysynnän lisäksi yhtiön tehostustoimenpiteet sekä Venäjän ja uusiutuvien energialähteiden parantunut tuloskunto. Arvioin segmentin vuoden 2019 tuloksen jatkavan nousuaan Q4:lla niin, että koko vuoden tulos kasvaisi 6 prosenttia.

Kiinteistöpalvelut Suomi -segmentin H1/2019 tulos oli -5,5 miljoonaa euroa tappiollinen (H1/2018: +0,8 M EUR). Yhtiöllä on ollut haasteena saada uusi ERP-järjestelmä käyttöön ja sen kanssa on painittu jo vuodesta 2017 alkaen. Nyt yhtiö ilmoitti, että tilanne on saatu pääosin korjattua, joten jatkossa tähän liittyviä ylimääräisiä kuluja ei pitäisi enää tulla. Q3/2019 tulos oli jo selvästi voitollinen, vaikka vielä pientä ”kitkaa” toiminnoissa olikin. Tulos jäi silti em. syistä sekä vertailukautta pienemmästä sopimussalkusta johtuen. Tein vuoden 2019 ennusteen +/- nollaan.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 47,5 – 52,5 miljoonaa euroa eli tulos kasvaisi viime vuodesta. Mutta, jos huomioidaan saatu myyntivoitto (+6,7 M EUR), niin tulos laskisi viime vuoden 47,7 miljoonasta eurosta. Tulosmarginaali nousisi myyntivoiton ansiosta 6,6 prosenttiin viime vuoden 5,9 prosentista.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on ennuste liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 51,5 15,5 18,5 16,8 0,7 47,7 11,8 19,5 12,7 3,7
Rahoituskulut (netto) -3,5 -1,2 -0,9 -1,0 -0,4 -4,4 -1,0 -1,4 -1,1 -0,9
Muut kulut 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 -0,4 0,0 0,0 -0,3 -0,1
Tulos ennen veroja 48,0 14,2 17,6 15,8 0,4 42,9 10,8 18,1 11,3 2,7
Verot -9,0 -3,7 -3,6 -1,8 0,1 -8,7 -2,0 -3,8 -2,3 -0,6
Nettotulos 39,0 10,6 13,9 14,0 0,5 34,2 8,8 14,3 9,0 2,1
EPS 1,01 0,28 0,36 0,37 0,01 0,89 0,23 0,37 0,23 0,06

Arvioin rahoituskulujen olevan noin -3,5 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Veroja arvioidessani käytin noin 20 – 21 prosentin veroastetta, jolloin sain koko tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 35 – 40 miljoonaa euroa. Tulos kasvaisi viime vuodesta myyntivoiton ansiosta. Ilman tätä tulos laskisi hieman.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin kysyä, että

  • yhtiön kustannustaso oli nousussa vuoden 2018 aikana ja todennäköisesti sama trendin jatkuu myös tulevina vuosina. Mikä on L&T:n hinnoitteluvoima sekä kilpailuasema eli kuinka hyvin yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
  • Hankittu L&T FM näkyy liikevaihdon kääntymisenä kasvuun vuosina 2017 ja 2018. Mutta, orgaaninen kasvu on ollut tiukassa, sillä tätä ennen liikevaihto oli noin 650 miljoonassa eurossa vuosien 2011 – 2016 aikana. Eli mistä yhtiölle kasvua?

Liikevaihdon odotan kasvavan noin 1,0 – 1,5 prosentin tahdilla tulevien vuosien aikana. Liiketulosmarginaalin odotan nousevan vuodesta 2019 (myyntivoitosta oikaistu marginaali 5,7 %), sillä arvioin ERP-järjestelmän haasteiden ratkeavan ja yhtiön kääntävän Kiinteistöpalvelut Suomen jälleen voitolliseksi.

Rahoituskulujen odotan olevan noin 3,5…4,0 miljoonaa euroa ja veroasteen noin 20 – 21 prosenttia.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 805 795 205 195 200 195
Muutos (%) 1,3% 1,3% 2,8% 2,4% 1,9% -1,9%
Liiketulos (ebit) 52,5 50,0 16,0 19,0 11,5 3,5
Muutos (%) 5,0% -2,9% 3,2% 2,7% -31,5% 400,0%
MARGINAALI 6,5% 6,3% 7,8% 9,7% 5,8% 1,8%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 52,5 50,0 16,0 19,0 11,5 3,5
Rahoituskulut (netto) -4,0 -3,5 -0,9 -0,9 -0,9 -0,8
Tulos ennen veroja 48,5 46,5 15,1 18,1 10,6 2,7
Verot -10,0 -9,5 -3,1 -3,6 -2,1 -0,7
Nettotulos 38,5 37,0 12,0 14,5 8,5 2,0
EPS 1,00 0,96 0,31 0,38 0,22 0,05

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus