Lassila-Tikanoja: Ennusteet

Päivitetty 26.4.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

lt-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät 2019

L&T arvioi, että vuoden 2019 liikevaihto ja liikevoitto on vuoden 2018 tasolla. Näkymässä ei huomioida L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutusta.

Toimialojen näkymät ovat hyvät Kiinteistöpalvelut Suomea lukuun ottamatta. Yhtiö kertoo näkymäarviossaan, että ”Kiinteistöpalvelut Suomen liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan vuodesta 2018 johtuen uuden toimintamallin käyttöönoton kustannuksista sekä sopimuskannan laskusta”.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

L&T uudisti segmenttejään vuonna 2018 ja nyt uudelleen vuoden 2019 alussa. L&T:llä on nyt 4 segmenttiä ja ne ovat:

  • Ympäristöpalvelut: Segmentin tarjoamia palveluita ovat mm. keräys- ja kuljetuspalvelut sekä kierrätysmateriaalien ja jätteiden käsittely.
  • Teollisuuspalvelut: Segmentti tarjoaa asiakkailleen (kunnat, rakentaminen ja satamat) prosessipuhdistus-, viemärinhuolto-, ympäristörakentamisen palveluita sekä vaarallisten jätteiden keräystä, kuljetusta, varastointia ja loppusijoitusta tai hyötykäyttöä.
  • Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi: Segmentin tarjoamia palveluita ovat mm. siivous- ja tukipalvelut, kiinteistönhuolto sekä vahinkoseuranta.

Lassila-Tikanoja: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2018 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Uusimman segmenttimuutoksen johdosta yhtiö raportoi vertailutietoja vain vuodelta 2018. Näin vuoden 2018 muutosprosentteja ei ole voitu laskea.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Ympäristöpalvelut 320,0 83,1 77,5 80,0 79,4 309,0 80,3 74,7 77,4 76,6
Muutos (%) 3,6% 3,5% 3,7% 3,4% 3,7%
Teollisuuspalvelut 97,0 25,9 26,0 26,5 18,6 96,0 25,2 25,9 26,2 18,7
Muutos (%) 1,0% 2,8% 0,4% 1,1% -0,5%
Kiinteistöp. Suomi 255,0 61,3 60,0 65,0 68,7 268,9 66,4 65,9 68,7 67,9
Muutos (%) -5,2% -7,7% -9,0% -5,4% 1,2%
Kiinteistöp. Ruotsi 136,0 37,9 33,0 33,0 32,1 134,0 36,6 31,7 32,4 33,3
Muutos (%) 1,5% 3,6% 4,1% 1,9% -3,6%
Muut -3,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,0 -5,7 -2,1 -1,8 -1,8 0,0
Muutos (%)
YHTEENSÄ 805,0 207,2 195,5 203,5 198,8 802,2 206,4 196,4 202,9 196,5
Muutos (%) 0,3% 0,4% -0,5% 0,3% 1,2% 13,1% 0,1% 12,0% 21,7% 21,8%

Ympäristöpalvelut-segmentin liikevaihto nousi +3,7 prosenttia Q1:llä hyvän kysynnän johdosta etenkin kaupan ja teollisuuden aloilla. Tein vuoden 2019 ennusteen Q1:n kasvun pohjalta noin +3,6 prosenttiin.

Teollisuuspalveluiden liikevaihto jäi hieman vertailukaudesta. Yhtiö kertoi, että ”kysyntä pysyi hyvällä tasolla varsinkin projektiliiketoiminnassa. Haastavat sääolosuhteet siirsivät projekteja erityisesti Pohjois-Suomessa, mikä heikensi katsauskauden liikevoittoa”. Tein vuoden 2019 ennusteen hienoisesti vuotta 2018 paremmaksi.

Kiinteistöpalvelut Suomi -segmentin liikevaihto nousi +1,2 prosenttia Q1:llä. Yhtiö on myymässä L&T Korjausrakentaminen Oy:n, joka ymmärtääkseni sisältyi tähän segmenttiin. Myytävän yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli noin 35 miljoonaa euroa. Koska kauppa saadaan päätökseen Q2:n aikana, niin tein segmentin loppuvuoden ennusteet noin -5…-7 miljoonaa euroa alhaisemmilla luvuilla.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi -segmentin liikevaihto jäi hieman vertailukaudesta. Yhtenä kasvun esteenä yhtiö mainitsi sopivan työvoiman löytämisen. Tein loppuvuoden ennusteen niin, että työvoimatilanne ratkeaa ja segmentti saa liikevaihdon käännettyä hienoiseen kasvuun.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteenani on 800 – 810 miljoonaa euroa. Tämä vastaa yhtiön arviota siitä, että liikevaihto on vuoden 2018 tasolla (802,3 M EUR).

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketuloslaskelmat sekä muutosprosentit niiltä osin kuin ne ovat järkevissä mittasuhteissa sekä liiketulosmarginaali liikevaihtoon nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Ympäristöpalvelut 32,5 8,6 11,0 8,3 4,6 31,6 8,3 10,7 8,1 4,5
Muutos (%) 2,8% 3,6% 2,8% 2,5% 2,2%
Teollisuuspalvelut 10,0 2,7 3,6 3,4 0,3 10,0 2,6 3,7 3,3 0,4
Muutos (%) 0,0% 3,8% -2,7% 3,0%
Kiinteistöp. Suomi 2,5 2,5 3,0 0,5 -3,5 5,2 0,0 4,4 1,4 -0,6
Muutos (%)
Kiinteistöp. Ruotsi 5,0 2,0 1,4 0,9 0,7 4,4 1,8 1,2 0,7 0,7
Muutos (%)
Muut -4,0 -0,8 -0,7 -1,1 -1,4 -3,5 -0,9 -0,5 -0,8 -1,3
Muutos (%)
YHTEENSÄ 46,0 15,0 18,3 12,0 0,7 47,7 11,8 19,5 12,7 3,7
Muutos (%) -3,6% 27,1% -6,2% -5,5% -81,1% 8,4% 3,5% 10,8% 27,0% -26,0%
Marginaali 5,7% 7,2% 9,4% 5,9% 0,4% 5,9% 5,7% 9,9% 6,3% 1,9%

Kuten edellä jo todettiin, niin yhtiö on myymässä L&T Korjausrakentaminen Oy:tä. Tästä syntyy +4,5 miljoonan euron kertaluontoinen myyntivoitto, jonka kirjaan seuraavan kappaleen ”muut menot/tuotot” -erään.

L&T:n tuloksesta vastaa 65 – 70 prosenttisesti Ympäristöpalvelut -segmentti, jonka Q1:n tulos kasvoi +2,2 prosenttia. Tulosta kasvatti samat tekijät, kuin liikevaihtoakin eli hyvä kysyntä.

Kiinteistöpalvelut Suomi -segmentin tulos oli -3,5 miljoonaa euroa tappiollinen (Q1/2018: -0,6 M EUR). Yhtiöllä on ollut haasteena saada uusi ERP-järjestelmä käyttöön ja sen kanssa on painittu jo vuodesta 2017 alkaen. Nyt yhtiö ilmoitti, että tilanne on saatu pääosin korjattua, joten jatkossa tähän liittyviä ylimääräisiä kuluja ei pitäisi enää tulla. Ainakaan kovin paljon. Tein vuoden 2019 ennusteen noin 2,5 miljoonan euron tulokseen, joten loppuvuoden aikana tuloskunto pitäisi kääntyä selvästi positiiviseksi.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 40 – 50 miljoonaa euroa eli se olisi vuoden 2018 tasolla. Ennuste ei sisällä edellä mainittua myyntivoittoa (+4,5 M EUR). Muuta varsinaista tulosvaikutusta myynnillä ei ole, sillä myytävän liiketoimen vuoden 2018 tulos oli +0,7 miljoonaa euroa.

Ennustamani tulos vastaisi yhtiön omaa arviota vuodesta 2019. Tulosmarginaali pysyisi näillä ennusteilla 5,7 prosentissa. On myös hyvä tiedostaa, että yhtiön kustannustaso on nousussa, joten tuloksen kehityksen kannalta ratkaisevaa on se, miten yhtiö saa siirrettyä nousevia kuluja myyntihintoihinsa.

Nettotulosennuste

Yhtiön rahoituskulujen osuudet tuloksesta ovat olleet varsin alhaisia, joten arvioin näiden olevan kaavamaisesti noin 1,2 miljoonaa euroa per kvartaali.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 46,0 15,0 18,3 12,0 0,7 47,7 11,8 19,5 12,7 3,7
Rahoituskulut -4,0 -1,2 -1,2 -1,2 -0,4 -4,4 -1,0 -1,4 -1,1 -0,9
Muut kulut 4,5 4,4 0,1 -0,4 0,0 0,0 -0,3 -0,1
Tulos ennen veroja 46,5 13,8 17,1 15,2 0,4 42,9 10,8 18,1 11,3 2,7
Verot -9,0 -3,0 -3,4 -2,7 0,1 -8,7 -2,0 -3,8 -2,3 -0,6
Nettotulos 37,5 10,8 13,7 12,5 0,5 34,2 8,8 14,3 9,0 2,1

Kirjasin L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnistä tulevan myyntivoiton (+4,5 M EUR) muut kulut erään.

Veroja arvioidessani käytin noin 20 – 21 prosentin veroastetta, jolloin sain koko tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 35 – 40 miljoonaa euroa. Tulos nousisi siis hieman vertailukaudesta, mutta jos huomioidaan em. myyntivoitto, niin silloin tulos olisi vuoden 2018 tasolla.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin kysyä, että

  • yhtiön kustannustaso oli nousussa vuoden 2018 aikana ja todennäköisesti sama trendin jatkuu myös tulevina vuosina. Mikä on L&T:n hinnoitteluvoima sekä kilpailuasema eli kuinka hyvin yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa?
  • Hankittu L&T FM näkyy liikevaihdon kääntymisenä kasvuun vuosina 2017 ja 2018. Mutta, orgaaninen kasvu on ollut tiukassa, sillä tätä ennen liikevaihto oli noin 650 miljoonassa eurossa vuosien 2011 – 2016 aikana. Eli mistä yhtiölle kasvua?

Liikevaihdon odotan kasvavan noin +0…+1 prosentin tahdilla tulevien vuosien aikana. Liiketulosmarginaalin odotan nousevan vuodesta 2018, sillä arvioin ERP-järjestelmän haasteiden ratkeavan ja siivousliiketoiminnan paineiden hellittävän.

Rahoituskulujen odotan olevan noin -5 miljoonaa euroa ja veroasteen noin 20 – 21 prosenttia.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 815,0 805,0 210,0 197,5 202,5 195,0
Muutos (%) 1,2% 0,0% 1,4% 1,0% -0,5% -1,9%
Liiketulos 51,0 48,5 14,5 18,0 12,5 3,5
Muutos (%) 5,2% 5,4% -3,3% -1,6% 4,2% 400,0%
Marginaali 6,3% 6,0% 6,9% 9,1% 6,2% 1,8%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 51,0 48,5 14,5 18,0 12,5 3,5
Rahoituskulut (netto) -5,0 -5,0 -1,3 -1,3 -1,2 -1,2
Tulos ennen veroja 46,0 43,5 13,2 16,7 11,3 2,3
Verot -9,0 -8,5 -2,7 -3,2 -2,3 -0,3
Nettotulos 37,0 35,0 10,5 13,5 9,0 2,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset