Lassila-Tikanoja: Ennusteet

Päivitetty 28.4.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

lt-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät 2020

L&T arvioi

  • liikevaihdon laskevan vuodesta 2019 (2019: 784 M EUR)
  • liiketuloksen olevan 30 – 40 miljoonaa euroa ilman Venäjän toiminnan alasajoon liittyvää tulosvaikutusta.
    • Tämä tulosvaikutus on L&T:n mukaan 7 – 11 miljoonaa euroa, joten liiketulos olisi silloin 20 – 33 miljoonassa eurossa.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

L&T uudisti segmenttejään vuonna 2018 ja uudelleen vuoden 2019 alussa. L&T:llä on nyt 4 segmenttiä ja ne ovat:

  • Ympäristöpalvelut: Segmentin tarjoamia palveluita ovat mm. keräys- ja kuljetuspalvelut sekä kierrätysmateriaalien ja jätteiden käsittely.
  • Teollisuuspalvelut: Segmentti tarjoaa asiakkailleen (kunnat, rakentaminen ja satamat) prosessipuhdistus-, viemärinhuolto-, ympäristörakentamisen palveluita sekä vaarallisten jätteiden keräystä, kuljetusta, varastointia ja loppusijoitusta tai hyötykäyttöä.
  • Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi: Segmentin tarjoamia palveluita ovat mm. siivous- ja tukipalvelut, kiinteistönhuolto sekä vahinkoseuranta.

Lassila-Tikanoja: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2018 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Ympäristöpalvelut 300,0 77,9 72,5 72,5 77,1 310,2 79,8 74,5 76,5 79,4
Muutos (%) -3,3% -2,4% -2,7% -5,2% -2,9% 0,4% -0,6% -0,3% -1,2% 3,7%
Teollisuuspalvelut 92,5 24,8 22,5 25,0 20,2 97,4 26,0 27,1 25,7 18,6
Muutos (%) -5,0% -4,6% -17,0% -2,7% 8,6% 1,5% 3,2% 4,6% -1,9% -0,5%
Kiinteistöp. Suomi 230,0 59,8 56,0 56,0 58,2 247,1 59,4 58,3 60,7 68,7
Muutos (%) -6,9% 0,7% -3,9% -7,7% -15,3% -8,1% -10,5% -11,5% -11,6% 1,2%
Kiinteistöp. Ruotsi 127,5 37,2 30,0 30,0 30,3 131,7 35,8 30,5 33,3 32,1
Muutos (%) -3,2% 3,9% -1,6% -9,9% -5,6% -1,7% -2,2% -3,8% 2,8% -3,6%
Muut -5,0 -1,6 -1,0 -1,0 -1,4 -1,9 -2,0 0,1 0,0 0,0
YHTEENSÄ 745,0 198,1 180,0 182,5 184,4 784,5 199,0 190,5 196,2 198,8
Muutos (%) -5,0% -0,5% -5,5% -7,0% -7,2% -2,2% -3,6% -3,0% -3,3% 1,2%

Ympäristöpalvelut-segmentin liikevaihto laski kolmisen prosenttia Q1:llä, mihin vaikutti kierrätysraaka-aineiden erityisesti pahvien ja kartonkien hintojen lasku.

Teollisuuspalveluiden liikevaihto nousi 8,6 prosenttia uusien asiakassopimusten myötä. Prosessiteollisuuden huoltoseisokit ovat siirtyneet, joiden vaikutus alkaa näkymään enemmän Q2:lla. Huoltotoimenpiteet tulee varmasti tehtäväksi jossain vaiheessa, joten se sitten aikanaan tukee segmentin liikevaihtoa.

Kiinteistöpalvelut Suomi -segmentin Q1 liikevaihto laski 15 prosenttia, missä myyty Korjausrakentaminen Oy näkyy. Lisäksi koulujen, päiväkotien, oppilaitosten ja ravintoloiden kysyntä laski viranomaisten rajoitustoimenpiteiden johdosta.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi -segmentin liikevaihto laski Q1:llä 5,6 prosenttia, mitä painoi tilausten vähentyminen sekä Ruotsin kruunun heikentyminen.

Arvioin L&T:n vuoden 2020 liikevaihdon laskevan noin 2,5 – 7,5 prosenttia. Myyty Korjausrakentaminen Oy tuntuu vielä Kiinteistöpalvelut Suomi -segmentin Q2/2020 luvuissa. Lisäksi arvioin koronaviruspandemian vaikuttavan negatiivisesti Q2 ja Q3 myyntiin.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 735 – 750 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketuloslaskelmat sekä muutosprosentit niiltä osin kuin ne ovat järkevissä mittasuhteissa sekä liiketulosmarginaali liikevaihtoon nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Ympäristöpalvelut 30,5 7,8 10,0 8,0 4,7 32,8 8,2 11,2 8,8 4,6
Muutos (%) -7,0% -4,9% -10,7% -9,1% 2,2% 3,8% -1,2% 4,7% 8,6% 2,2%
Teollisuuspalvelut 7,5 3,0 2,8 2,0 -0,3 9,9 1,9 4,4 3,3 0,3
Muutos (%) -24,2% 57,9% -36,4% -39,4% -1,0% -26,9% 18,9% 0,0% -25,0%
Kiinteistöp. Suomi 0,0 1,3 1,5 -1,0 -1,8 -4,0 -1,3 2,8 -2,0 -3,5
Muutos (%) -46,4% -36,4%
Kiinteistöp. Ruotsi 2,0 0,8 0,5 0,5 0,2 3,8 0,9 1,4 0,8 0,7
Muutos (%) -47,4% -11,1% -64,3% -37,5% -71,4% -13,6% -50,0% 16,7% 14,3% 0,0%
Muut -10,0 -3,8 -4,8 -1,5 0,1 2,4 -0,8 -1,3 5,9 -1,4
YHTEENSÄ 30,0 9,1 10,0 8,0 2,9 44,9 8,9 18,5 16,8 0,7
Muutos (%) -33,2% 2,2% -45,9% -52,4% 314,3% -5,9% -24,6% -5,1% 32,3% -81,1%
MARGINAALI 4,0% 4,6% 5,6% 4,4% 1,6% 5,7% 4,5% 9,7% 8,6% 0,4%

L&T:n tuloksesta vastaa 65 – 70 prosenttisesti Ympäristöpalvelut -segmentti, jonka Q1:n euromääräinen tulos oli hieman vertailukautta parempi.

Kiinteistöpalvelut Suomi -segmentin Q1:n tulos jäi 1,8 miljoonaa euroa tappiolliseksi (Q1/2019: -3,5 M EUR). Vaikka tulos paranikin viime vuoteen nähden, niin vielä segmentillä on tekemistä, jotta tuloskunto palautuisi voitolliseksi.

L&T arvioi vuoden 2020 liiketuloksen olevan 30 – 40 miljoonaa euroa ilman Venäjän toiminnan alasajoon liittyvää tulosvaikutusta. Tulkitsen tämän niin, että tähän päälle tulee vielä 7 – 11 miljoonan euron kulut Venäjältä poistumiseen liittyen. Kirjasin näitä kuluja Muut-erään H2/2020 ajalle.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 25 – 35 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on ennuste liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 30,0 9,1 10,0 8,0 2,9 44,9 8,9 18,5 16,8 0,7
Rahoituskulut (netto) -7,5 -1,7 -1,5 -1,5 -2,8 -3,0 -0,7 -0,9 -1,0 -0,4
Muut kulut 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Tulos ennen veroja 22,5 7,4 8,5 6,5 0,1 42,0 8,2 17,6 15,8 0,4
Verot -4,5 -1,9 -1,5 -1,0 -0,1 -7,3 -2,0 -3,6 -1,8 0,1
Nettotulos 18,0 5,5 7,0 5,5 0,0 34,6 6,2 13,9 14,0 0,5
EPS 0,47 0,14 0,18 0,14 0,00 0,90 0,16 0,36 0,37 0,01

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 7,5 miljoonaa euroa ja veroja laskiessa käytin noin 20 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 15 – 20 miljoonaa euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

L&T:n kohdalla arvioin liikevaihdon kohentuvan hienokseltaan tulevien vuosien aikana. Tiukka kilpailutilanne pitänee hintatasoa alhaisena. Kannattavuuden odotan paranevan takaisin kohti vuoden 2019 tasoa eli noin 5,7 prosenttia. Yhdessä kasvavan liikevaihdon kanssa euromääräinen tulostaso nousee nopeaa tahtia.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 785,0 765,0 203,0 187,0 190,0 185,0
Muutos (%) 2,6% 2,7% 2,5% 3,9% 4,1% 0,3%
Liiketulos (ebit) 43,0 39,5 14,0 14,0 9,0 2,5
Muutos (%) 8,9% 31,7% 53,8% 40,0% 12,5% -13,8%
MARGINAALI 5,5% 5,2% 6,9% 7,5% 4,7% 1,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 43,0 39,5 14,0 14,0 9,0 2,5
Rahoituskulut (netto) -3,5 -3,5 -1,0 -1,0 -1,0 -0,5
Tulos ennen veroja 39,5 36,0 13,0 13,0 8,0 2,0
Verot -8,5 -7,0 -2,5 -2,5 -1,5 -0,5
Nettotulos 31,0 29,0 10,5 10,5 6,5 1,5
EPS 0,81 0,76 0,28 0,28 0,17 0,04

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus