Lassila-Tikanoja: Osinkohistoria

Osinkotiedot päivitetty 2.4.2020

Tälle sivulle on koottu yhtiön osingot vuodesta 2000 alkaen. Tiedot on kerätty yhtiön vuosiraporteista. Yhtiön omilla sijoittajasivuilla on lisätietoa osingoista: https://www.lt.fi/fi/sijoittajat/osake-ja-osakkeenomistajat/osingonjakopolitiikka

lt-osinkohistoria-q42019c

Oheiseen kaavioon on merkittynä Lassila-Tikanojan perusosingon lisäksi kahdet lisäosingot. Vuonna 2013 yhtiö maksoi pääomapalautusta 0,60 euroa, minkä lisäksi 0,35 euroa lisäosinkoa sekä 0,15 euroa lisäpääomapalautusta.

Yhtiö kuvaa osingonjakopolitiikkaansa seuraavasti:

Se osa tuloksesta, jota ei katsota tarvittavan konsernin terveen kehityksen varmistamiseen, jaetaan osakkaille.

Arvioin vuonna 2021 maksettavan osingon laskevan 0,75 euroon koronaviruspandemian painaessa yhtiön vuoden 2020 tulostasoa.

Huomioita taulukosta:

  • Sinisellä pohjavärillä on esitettynä omat osinkoennusteeni, joiden taustaa on kuvattu itse yhtiön analyysissä. Ennuste on yleensä tehty seuraavalla vuodelle.
  • Vuosiluku on vuosi, jolloin osinko on irronnut. Sitä vastaava tilikausi on tästä yhtä aikaisempi vuosi. Analyysien taulukoissa osinko on merkitty tilikauden perusteella, joten tämän taulukon vuosiluvut ovat yhden ”liian” isoja.
  • Lassila-Tikanojan osinko on viime vuosien aikana irronnut maaliskuun puolivälin aikoihin (viimeksi 15.3.2020).
  • Osingon muutosprosentti tarkoittaa kalenterivuoden oikaistun osingon muutosta edelliseen vuoteen nähden.
  • Vuosien 2000 – 2004 osinkoa on korjattu korjauskertoimella, joka perustuu pelkästään osakemäärän muutokseen, joka oli 2,42-kertainen (1/2,42 = 0,413) verrattuna nykyhetkeen.
    • Sen sijaan yrityksen omissa tiedoissa muutoskerroin perustuu kertoimeen, joka on noin 2,20x (1/2,20 = 0,455). Tässä on huomioitu se, että tuon aikainen osakkeiden määrän lisäys oli maksullinen osakeanti ei siis suora splitti tai vastaava. Näin esimerkiksi vuonna 2004 maksetut osingot 2,20 euroa ovat yhtiön tiedoissa esitettynä 1,01 euroa.
  • Osa osingoista voi olla myös pääoman palautusta.
OSINKOHISTORIA YHTEENSÄ (EUR) Muutos Alkup. osinko Lisäosinko Korjaus­kerroin Oikaistu osinko
2021e 0,75 -18,5% 0,75 1,000 0,750
2020 0,92 0,0% 0,92 1,000 0,920
2019 0,92 0,0% 0,92 1,000 0,920
2018 0,92 0,0% 0,92 1,000 0,920
2017 0,92 8,2% 0,92 1,000 0,920
2016 0,85 13,3% 0,85 1,000 0,850
2015 0,75 50,0% 0,75 1,000 0,750
2014 0,50 -54,5% 0,50 1,000 0,500
2013 1,10 100,0% 0,60 0,50 1,000 1,100
2012 0,55 0,0% 0,55 1,000 0,550
2011 0,55 0,0% 0,55 1,000 0,550
2010 0,55 0,0% 0,55 1,000 0,550
2009 0,55 0,0% 0,55 1,000 0,550
2008 0,55 0,0% 0,55 1,000 0,550
2007 0,55 37,5% 0,55 1,000 0,550
2006 0,40 60,0% 0,40 1,000 0,400
2005 0,25 -72,5% 0,25 1,000 0,250
2004 0,91 193,3% 1,20 1,00 0,413 0,909
2003 0,31 25,0% 0,75 0,413 0,310
2002 0,25 20,0% 0,60 0,413 0,248
2001 0,21 -50,0% 0,50 0,413 0,207
2000 0,41 1,00 0,413 0,413

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus