Lassila-Tikanoja sijoituskohteena

Päivitetty 24.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Vuonna 1905 Josef Lassila ja Frithjof Tikanoja perustivat Lassila & Tikanoja -nimisen yrityksen. Alkuun yritys oli tukkukauppa myyden mm. kankaita ja rihkamaa sekä saippuaa ja makeisia. Nykyään yhtiön tarjontaan kuuluu mm. ympäristö-, teollisuus-, ja kiinteistöpalveluja sekä uusiutuvia energialähteitä (mm. puubiomassa)… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e LASSILA-TIKANOJA Ennuste
Osake (24.10.2019) 13,70 Osinko 12 kk 0,92
Markkina-arvo (Mrd) 0,53 Osinkotuotto 6,7%
Liikevaihto (M) 785 -2,1% Osinko/EPS 94% 4v ka
Nettotulos (M) 38,9 +14,2% Osinko/FCF 81% 4v ka
EPS 1,01 Omav.aste 36%
P/E 13,5 Gearing 74%
EV/EBIT 13,3 ROE 18,3%
P/B 2,47 ROI 13,3%

Yrityksen tulosraportit ja esitykset on ladattavissa osoitteesta:
https://www.lt.fi/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset

Yhteenveto

LASSILA-TIKANOJA24.10.2018 | 13,70 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Lassila-Tikanojan Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee osingon kehityksen heikkous sekä liikevaihdon että tuloksen nihkeä kehitys.

Lassila-Tikanojan haasteena on saada liikevaihto nousu-uralle, sillä se on ollut tällä noin 640 – 670 miljoonan euron tasolla jo varsin pitkään. Kesällä 2017 hankittu L&T FM AB (Veolia FM) näkyi liikevaihdon nousuna noin 800 miljoonaan euroon vuonna 2018. L&T:n myymän Korjausrakentaminen Oy:n myötä vuoden 2019 liikevaihto näyttäisi jäävän alle 800 miljoonan euron.

Myös tuloskunto on pysynyt sitkeästi noin 35 miljoonassa eurossa. Eikä tähänkään liene parannusta odotettavissa vuonna 2019.

Eli miten saada liikevaihto ja tulos nousu-uralle? Vai onko niin, että vielä 5 vuoden päästäkin liikevaihto ja tulos pyörivät lähes nykyisissä lukemissa?

Yhtiön velkaisuus on tunnuslukujen valossa kohtalainen, sillä omavaraisuusaste on 30 – 40 prosenttia (hieman alle hyvän rajan) ja gearing 50 – 70 prosenttia (yli hyvän rajan).

Osinkosijoittajaa osingon jääminen nyt kolmatta vuotta peräkkäin 0,92 euroon mietityttää. Tämä myöskin kuvastaa sitä, että kasvunäkymät ovat tiukassa. Arvioin, että vuonna 2020 maksettava osinko pysyisi edelleen 0,92 eurossa, joten tämä osinko antaisi noin 6,7 prosentin osinkotuoton tällä osakkeen hinnalla (osake 13,70 euroa).

Osakkeen arvo on PE-luvulla (13,5x) mitattuna alhaisesti hinnoiteltu, mutta tässä yhtiön saama myyntivoitto pitää kerrointa alhaisena. Vuodelle 2020 ennustamani tulos on noin 35 – 40 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaisi noin PE:tä 14,0x. Alhaista PE:tä selittää se, että yhtiön kasvu on tiukassa. Osakkeen arvoksi sain 12,45 euroa eli myös tämän perusteella 13,70 euron hintainen osake olisi nyt jonkin verran ylihinnoiteltu. Tarkemmin arvonmäärityksestä Lassila-Tikanoja: Arvonmääritys -sivulla.

Tilikausi 2019

Lassila-Tikanojan (L&T) Q1-Q3/2019

M EUR Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 191 196 -3,0% 585 596 -1,7%
Liiketulos (ebit) 18,5 19,6 -5,6% 36,1 35,9 0,6%
Nettotulos (omistajille) 13,9 14,4 -3,5% 28,5 25,4 12,2%
EPS (EUR) 0,36 0,37 0,74 0,66

Q3:n liikevaihto laski 3 prosenttia, mihin vaikutti nyt jo myyty, mutta vertailukauden lukuihin sisältyvä L&T Korjausrakentaminen. Tämä näkyi myös liiketuloksessa, joka laski 5,6 prosenttia.

Tuloskehitys oli positiivista kaikissa muissa segmenteissä paitsi Kiinteistöpalvelut Suomi -segmentissä. Sen tulos ponnisti Q3:lla voitolliseksi (+2,8 M EUR), kun H1:llä tappiota kertyi 5,5 miljoonaa euroa. Q3:n tulos kuitenkin jäi viime vuodesta pienemmän sopimussalkun johdosta.

Muissa segmenteissä tuloskehitystä tuki tehdyt tuotannon tehostustoimenpiteet.

Näkymät 2019

L&T arvioi vuoden 2019

 • liikevaihdon olevan vuoden 2018 tasolla
 • liiketuloksen laskevan vuoden 2018 tasosta.

Näkymissä ei huomioida L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutusta.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 199,5 206 -3,3% 785 802 -2,1%
Liiketulos (ebit) 15,5 11,8 31,4% 51,6 47,2 9,3%
Nettotulos (omistajille) 10,5 8,8 19,3% 38,9 34,1 14,2%
EPS (EUR) 0,27 0,23 1,01 0,89
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,92 0,92

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Lassila-Tikanoja: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

L&T:n johdon esittämiä arvioita

Tilikausi 2017:

 • 2/2017: Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016
 • 4/2017: (ei muutosta)
 • 8/2017: Liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla ja liikevoiton odotetaan laskevan vuodesta 2016.
 • 10/2017: (ei muutosta)
 • TOTEUTUNUT: Liikevaihto +2,1 % ja liikevoitto -12,3 %

Tilikausi 2018:

 • 2/2018: Vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan vuodesta 2017
 • 4/2018: (ei muutosta)
 • 7/2018: (ei muutosta)
 • 10/2018: (ei muutosta)
 • TOTEUTUNUT: Liikevaihto +13,1 % ja liikevoitto +8,2 %

Tilikausi 2019:

 • 1/2019: Vuoden 2019 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan vuoden 2018 tasolla.
 • 4/2019: (ei muutosta)
 • 7/2019: Vuoden 2019 liikevaihto on vuoden 2018 tasolla ja liiketulos laskee vuodesta 2018.
 • 10/2019: (ei muutosta)

Tuloksen kehitys

L&T:n liikevaihtoon polkenut paikoillaan pitkään ja vuosien 2017 ja 2018 liikevaihdon nousua selittää suurelta osin hankittu L&T FM. Toisaalta myös joitain heikosti kannattavia liiketoimintoja on myyty, joka on vaikuttanut laskevasti liikevaihtoon, mutta parantanut liikevoittomarginaalia.

lt-tuloslaskelma-q32019

Tilikauden 2018 liikevaihto nousi 802 miljoonaan euroon hankitun L&M FM AB:n (Veolia FM AB) vetämänä. Orgaaninen kasvu oli 3 prosenttia. Tilikauden 2018 nettotulos jäi 34 miljoonaan euroon, mihin vaikutti negatiivisesti siivousliiketoiminnan kova hintakilpailu sekä ERP-järjestelmän jatkuneet haasteet.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 775 – 790 miljoonaa ja nettotulos noin 35 – 40 miljoonaa euroa. Tulosennuste sisältää 6,7 miljoonan euron myyntivoiton.

Jo em. myyntivoiton siivoaa pois, niin PE-luvuilla mitattuna L&T:n arvostus on kohdallaan. 1/3/7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat 16,3x / 15,8x / 16,6x vastaavasti. L&T tuloskasvu on ollut tiukassa, mikä näkyy PE-luvuissa.

lt-roeroi-q32019

Viimeisten parin-kolmen vuoden aikana yhtiön ROE ja ROI ovat nousseet aiemmista noin 10 prosentista nykyiseen noin 16 – 18 prosenttiin. Eli pääomien näkökulmasta yhtiön tuloksentekokyky on ihan kelpo tasoa.

Tase

Kesällä 2017 hankitun L&T FM-yhtiön vaikutus näkyy taseessa, sillä L&T:n liikearvo ja velkaisuus ovat nousussa. Liikearvoa on nyt 151 miljoonaa euroa, mikä on noin 25 prosenttia taseen loppusummasta. 10 prosentin alaskirjaus lohkaisisi tuloksesta noin 45 prosenttia pitäen tuloksen vielä voitollisena.

lt-liikearvo-q32019

Korollisia velkoja yhtiöllä on nyt noin 196 miljoonan euron edestä. Aiemmin laskussa ollut velkaisuus hypähti takaisin korkealle tasolla. Osasyynä tähän on IFRS 16-standardi, jonka johdosta leasing- ja vuokrasopimukset kirjattiin korollisiin velkoihin.

lt-velkaisuus-q32019

Omavaraisuusaste on ollut tasaisesti noin 45 – 50 prosentissa jo pitkään, kunnes yrityskauppa sekä IFRS 16 laski sen noin 35 prosenttiin. Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on nyt noin 60 – 70 prosentissa eli hyvällä tasolla. Näin tunnuslukujen valossa velkaisuus on vielä kohtalaisella tai hyvällä tasolla mittarista riippuen.

Rahavirta

L&T:n liiketoiminnan rahavirta on ollut varsin tasaisesti noin 75 – 90 miljoonaa euroa. Myös tässä laskelmassa näkyy yhtiön nihkeä kasvukehitys.

Capex-investoinnit ovat nekin heilahdelleet varsin laajalla skaalalla noin 30 – 45 miljoonan euron haarukassa. Liiketoiminnan rahavirran tai capex-investointien kohdalla mistään trendistä on vaikea puhua.

lt-rahavirta-q32019

Vapaa rahavirta (FCF) on em. syistä varsin tasaisesti 40 – 50 miljoonan eurossa. Tämä tuo tiettyä ennustettavuutta yhtiön rahavirtoihin. Tästä ei pitkässä juoksussa ole juurikaan iloa, ellei rahavirrat lähde kasvuun. Ovatko vapaat rahavirrat esimerkiksi 5 – 10 vuoden kuluttua edelleen tällä tasolla – vaiko esimerkiksi 75 miljoonassa eurossa?

Tällä hetkellä on vaikea tunnistaa L&T:n kohdalla niitä tekijöitä, jotka auttaisi rahavirrat nousuun. Ellei sitten yrityskauppojen vaikutus tuo ”ulkopuolista” lisää. Tämä tarkoittaa myös sitä, että rahavirtaperustaista arvonmääritystä käyttävä joutuu käyttämään varsin alhaisia (tai jopa ennallaan pysyviä) kasvulukuja. Tällöin myös arvonmäärityksen tulos on alhainen.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Joka tapauksessa yritys pystyy tuottamaan rahaa kassaan varsin vakaasti. Velan määrän nousu kuitenkin tarkoittaa sitä, että lainalyhennysten määräkin kasvaa. Osinkoihin on viime vuosien aikana mennyt noin 35 miljoonaa euroa, kun vapaa rahavirta on ollut noin 45 miljoonassa eurossa.

Näin rahaa jää velkojen lyhennyksiin noin 10 – 15 miljoonaa euroa per vuosi. Tällä tahdilla nykyiset korolliset velat lyhenisivät noin 15 – 20 vuodessa. Rahavirtojen olisi kuitenkin hyvä kääntyä nousuun, jotta se toisi lisää varmuutta lainojen lyhennyksiin ja osinkojen maksuun.

Osinko

L&T määrittelee osinkostrategiansa seuraavasti:

Osingon määrä on sidottu tilikauden tulokseen. Se osa tuloksesta, jota ei katsota tarvittavan konsernin terveen kehityksen varmistamiseen, jaetaan osakkaille.

Oheisesta kaaviosta nähdään se, että osingon suhde tulokseen on ollut pitkään yli tulostason – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Sen sijaan osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut parempi eli noin 75 prosenttia viimeiseltä 4 vuodelta laskettuna.

lt-osinko-q32019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Lassila-Tikanoja: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 (e) 0,92 3/2019 0,92 3/2018 0,92
YHTEENSÄ 0,92 0,92 0,92
+0,0% +0,0% +0,0%

Kevään 2019 osinko jäi 0,92 euroon jo kolmatta vuotta peräkkäin. Arvioin, että vuonna 2020 maksettava osinko pysyisi edelleen 0,92 eurossa. Tämä osingon heikko kehitys oikeastaan kuvastaa Rahavirta-kappaleen huolia siitä, miten yhtiön kassa kestää investoinnit, lainanlyhennykset sekä osingot.

0,92 euron osinko antaisi noin 6,7 prosentin osinkotuoton (osake 13,70 EUR).

Taulukot

Vuoden 2019 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuu arvonmäärityksen (Lassila-Tikanoja: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (24.10.2019) 13,70 14,96 18,06 19,20 18,12 15,14 15,23 11,64
Lkm (000) 38 426 38 419 38 410 38 390 38 605 38 740 38 721 38 701
Markkina-arvo (Mrd) 0,53 0,57 0,69 0,74 0,70 0,59 0,59 0,45
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Ympäristöpalvelut 310,0 309,0
Teollisuuspalvelut 97,5 96,0
Kiinteistöp. Suomi 245,0 268,9
Kiinteistöp. Ruotsi 132,5 134,0
Muut 0,0 -5,7
YHTEENSÄ 785,0 802,2
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Ympäristöpalvelut 33,5 31,6
Teollisuuspalvelut 11,0 10,0
Kiinteistöp. Suomi 0,0 5,2
Kiinteistöp. Ruotsi 5,0 4,4
Muut 2,0 -3,5
YHTEENSÄ 51,5 47,7
EBIT-MARGIN 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Ympäristöpalvelut 10,8% 10,2%
Teollisuuspalvelut 11,3% 10,4%
Kiinteistöp. Suomi 0,0% 1,9%
Kiinteistöp. Ruotsi 3,8% 3,3%
YHTEENSÄ 6,6% 5,9%
TULOSLASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 199,5 585,4 785 802 712 662 646 640 668 674
Liiketulos 15,5 36,1 51,6 47,2 43,9 50,5 49,9 48,5 33,2 48,4
Nettotulos 10,5 28,5 38,9 34,1 33,5 43,4 37,9 18,1 22,2 34,5
Marginaali 5,3% 4,9% 5,0% 4,3% 4,7% 6,6% 5,9% 2,8% 3,3% 5,1%
EPS 0,27 0,74 1,01 0,89 0,87 1,13 0,98 0,47 0,57 0,89
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 38 54 48 28 49 34 59 12
Liikearvo 151 152 150 117 114 110 113 120
Muut varat 404 358 379 308 303 314 325 349
Varat yhteensä 593 564 577 453 466 458 496 481
Oma pääoma 213 212 217 223 211 206 211 233
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 196 152 166 67 96 96 123 97
Muut vastuut 185 199 194 163 158 156 162 151
Pääomat yhteensä 593 564 577 453 466 458 496 481
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 74 90 62 76 90 80 86 81
Investoinnit: Capex -40 -29 -26 -34 -38 -34 -28 -41
Vapaa rahavirta (FCF) 34 61 36 43 52 46 58 40
Investoinnit: Muut 11 4 -67 -1 -9 4 2 9
Investointien jälkeen 45 65 -30 42 44 50 60 49
Rahoitus: Voitonjako -36 -35 -35 -33 -34 -21 -43 -21
Rahoitus: Muut -26 -24 86 -35 0 -43 27 -21
Rahavarojen muutos -17 7 20 -26 10 -14 44 6
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,92 0,92 0,92 0,92 0,85 0,75 0,50 0,60
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,92 0,92 0,92 0,92 0,85 0,75 0,50 0,60
Osinkotuotto 6,7% 6,1% 5,1% 4,8% 4,7% 5,0% 3,3% 5,2%
Osinko/nettotulos 90,8% 103,7% 105,5% 81,4% 86,6% 160,5% 87,2% 67,3%
Osinko/FCF 104,4% 57,8% 97,3% 83,1% 62,9% 63,9% 33,2% 58,3%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 16,2 18,0 23,5 25,9 25,9
PE (3v) 14,8 15,5 18,1 22,2 26,8 23,5 24,0 17,4
PE 13,5 16,9 20,7 17,0 18,5 32,4 26,6 13,1
EV (mEUR) 684 673 811 776 746 649 654 535
EV/EBIT 13,3 14,3 18,5 15,4 15,0 13,4 19,7 11,1
Oma pääoma/osake 5,54 5,53 5,66 5,81 5,48 5,33 5,46 6,02
P/B 2,47 2,71 3,19 3,31 3,31 2,84 2,79 1,93
ROE 18,3% 15,9% 15,2% 20,0% 18,1% 8,7% 10,0% 15,3%
ROI 13,3% 12,6% 13,0% 16,9% 16,4% 15,2% 10,0% 14,2%
Omavaraisuusaste 35,9% 37,7% 37,7% 49,2% 45,4% 45,0% 42,6% 48,4%
Gearing 74,1% 46,1% 54,2% 17,4% 22,2% 30,1% 30,4% 36,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 13,56 14,36 14,30 14,96 16,20 16,46 16,86 18,06 18,10 18,41
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92
Osinkotuotto 6,8% 6,4% 6,4% 6,1% 5,7% 5,6% 5,5% 5,1% 5,1% 5,0%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,97 0,98 0,84 0,89 0,88 0,86 0,83 0,87 0,87 0,91
PE 14,0 14,6 17,0 16,9 18,3 19,1 20,4 20,6 20,8 20,3
EV (mEUR) 676 709 719 673 742 764 790 812 829 778
EV/EBIT 14,2 14,5 16,1 14,1 15,7 16,9 18,5 18,4 19,2 17,4
Oma pääoma/osake 5,27 4,94 4,62 5,53 5,30 4,90 4,70 5,69 5,51 5,16
P/B 2,57 2,91 3,10 2,71 3,06 3,36 3,59 3,17 3,29 3,57
ROE 18,3% 19,9% 18,1% 15,8% 16,4% 17,1% 17,1% 15,2% 15,7% 17,6%
ROI 13,0% 13,1% 11,9% 12,7% 13,0% 13,6% 13,0% 13,0% 12,6% 14,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus