Lassila-Tikanoja sijoituskohteena

Päivitetty 7.6.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Vuonna 1905 Josef Lassila ja Frithjof Tikanoja perustivat Lassila & Tikanoja -nimisen yrityksen. Alkuun yritys oli tukkukauppa myyden mm. kankaita ja rihkamaa sekä saippuaa ja makeisia. Nykyään yhtiön tarjontaan kuuluu mm. ympäristö-, teollisuus-, ja kiinteistöpalveluja sekä uusiutuvia energialähteitä (mm. puubiomassa)… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e LASSILA-TIKANOJA Ennuste
Osake (7.6.2018) 16,58 Osinko 12 kk 0,92 5,5%
Markkina-arvo (Mrd) 0,6 Osinko/EPS 90% 4v ka
Liikevaihto (M) 810 (+14,1%) Osinko/FCF 78% 4v ka
Nettotulos (M) 39 (+14,7%) Omav.aste 37%
EPS 1,02 Gearing 48%
PE 16,3 ROE 18,0%
PB 2,9 ROI 13,1%

Yrityksen tulosraportit ja esitykset on ladattavissa osoitteesta:
https://www.lt.fi/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset

Yhteenveto

LASSILA-TIKANOJA7.6.2018 | 16,58 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Lassila-Tikanojan Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee osingon kehityksen heikkous sekä liikevaihdon että tuloksen nihkeä kehitys.

Lassila-Tikanojan haasteena on saada liikevaihto nousu-uralle, sillä se on ollut tällä noin 640 – 670 miljoonan euron tasolla jo varsin pitkään. Kesällä 2017 hankittu L&T FM AB (Veolia FM) tuo noin 100 miljoonan euron lisän liikevaihtoon, joten tilikauden 2018 liikevaihtoennusteena on noin 790 – 810 miljoonaa euroa. Hankittu yhtiö tuo tulokseen noin 6 – 7 miljoonan euron lisän, joten tulokseenkin on odotettavissa selvä parannus vuonna 2018.

Mutta Lassila-Tikanojan haaste on silti taustalla olemassa. Eli miten saada liikevaihto ja tulos nousu-uralle.

Yhtiön liikearvo sekä velkaisuus nousivat kesän 2017 L&T FM AB:n kaupan seurauksena. Velkaisuus on vielä tunnuslukujen valossa kohtalainen, sillä omavaraisuusaste on 37 prosenttia (alle hyvän rajan) ja gearing 46 prosenttia (yli hyvän rajan).

Osinkosijoittajaa osingon nousuputken katkeaminen keväällä 2018 mietityttää, kun osinko jäi 0,92 euroon. Kevään 2019 osingon voi odottaa jäävän edelleen 0,92 euroon, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (16,58 EUR) ihan mukavan noin 5,5 prosentin osinkotuoton. Mutta, kuten todettua, niin kasvu on tiukassa ja nyt yhtiön velkaisuuskin on hienoisessa nousussa.

Tilikausi 2018

Lassila-Tikanojan (L&T) Q1/2018

 • liikevaihto: 196,5 M EUR (161,3 M EUR / +21,8 %)
 • nettotulos: 2,2 M EUR (4,1 M EUR/ -47 %)
 • EPS: 0,06 EUR (0,11 EUR)

Liikevaihto kasvoi hankitun L&T FM AB:n vetämänä noin +22 prosenttia. Ilman sitä, orgaaninen kasvu oli +4 prosenttia.

Yhtiön tulos jäi selvästi vertailukaudesta ja tätä voi pitää pettymyksenä. L&T:n liikevoitosta vastaa noin 70 prosenttisesti Ympäristöpalvelut-segmentti, ja sen tulos laski Q1:llä 4,4 miljoonaan euroon (Q1/2017: 6,4 M EUR). Segmentin tulosta rasittivat korkeammat tuotantokustannukset sekä kausiluontoisten palvelujen siirtyminen Q2:lle.

Teollisuuspalveluiden tulos kehittyi positiivisesti (0,4 vs -0,2 M EUR) markkina-aseman vahvistumisesta ja toiminnan tehostumisesta johtuen.

Noin +35 miljoonaa euroa parempi liikevaihto suli oikeastaan kasvaneiden materiaali ja palvelukustannusten (-19 M EUR) ja palkkakustannusten (-21 M EUR) seurauksena.

Näkymät 2018

L&T:n piti näkymänsä vuodelle 2018 ennallaan: liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan nousevan vuodesta 2017.

Kuten jo Q4/2017 aikaan totesin, niin tämän pitäisi olla selvää, sillä kesällä 2017 hankitun ”L&T FM AB”-yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli noin 100 miljoonaa ja liikevoitto noin 6 – 7 miljoonaa euroa.

Yhtiö kertoi, että tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi +2,1 prosenttia ilman L&T FM:n vaikutusta. Näin tämä liikevaihto olisi ollut noin 675 miljoonaa euroa (2016: 661,8 M EUR). Kun tähän lisätään em. L&T FM:n 100 miljoonaa euroa sekä arvioidaan liikevaihdon nousevan +2…+4 prosenttia vuonna 2018, niin liikevaihtoennusteena (Talousmentor) vuodelle 2018 on noin 790 – 810 miljoonaa euroa.

Lisäksi voidaan arvioida (Talousmentor), että jos yhtiön liikevoitto (ebit) ilman L&T FM:ää pysyy vuoden 2017 tasolla (noin 44 M EUR), ja jos L&T FM tuo noin 5 miljoonan euron lisän, niin silloin liikevoiton tulisi olla kutakuinkin 50 miljoonan euron tasolla. Ja, kun muistetaan, että L&T:llä oli FM:n integraatioon sekä ERP-järjestelmän ongelmiin liittyviä ylimääräisiä kuluja vuonna 2017, niin ebit:n voisi odottaa kasvavan vielä hieman em. 50 miljoonasta eurosta.

Jos rahoituskuluja on edellisvuosien tapaan noin 1-2 miljoonaa euroa ja veroprosentti on noin 20 %, niin tulosennusteeksi voidaan arvioida karkeasti 37,5 – 42,5 miljoonaa euroa. Tämä arvioi ei sisällä mahdollisia kertaluontoisia eriä tai muita vastaavia yllätyksiä.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

L&T uudisti segmenttejään vuoden 2018 alussa ja eriytti Kiinteistöpalvelut-segmentistä uuden Kiinteistötekniikka-segmentin. L&T:llä on nyt 5 segmenttiä ja ne ovat:

 • Ympäristöpalvelut: Segmentin tarjoamia palveluita ovat mm. keräys- ja kuljetuspalvelut sekä kierrätysmateriaalien ja jätteiden käsittely.
 • Teollisuuspalvelut: Segmentti tarjoaa asiakkailleen (kunnat, rakentaminen ja satamat) prosessipuhdistus-, viemärinhuolto-, ympäristörakentamisen palveluita sekä vaarallisten jätteiden keräystä, kuljetusta, varastointia ja loppusijoitusta tai hyötykäyttöä.
 • Kiinteistöpalvelut: Segmentin tarjoamia palveluita ovat mm. siivous- ja tukipalvelut, kiinteistönhuolto sekä vahinkoseuranta.
 • Kiinteistötekniikka: Segmentin tarjoaa kiinteistötekniikan palveluita ja sisältää syksyllä 2017 hankitun L&T FM:n.
 • Uusiutuvat energialähteet: Segmentti tuottaa asiakkailleen (mm. energiatuottajat sekä sellu- ja paperiteollisuus) biopolttoaineita ja muita raaka-aineita.

Analyysin lopun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Olen tehnyt ennusteet niin, että pidin liikevaihdoltaan suurimmat Ympäristöpalvelut ja Kiinteistöpalvelut -segmenti erillään, mutta yhdistin muut segmentin yhdeksi eräksi. Mikäli Kiinteistötekniikka-segmentistä tulee niin iso kuin tällä hetkellä näyttää, niin silloin pitää katsoa jakoa uudelleen.

Lisäksi oheisen taulukon liikevaihdot ovat segmenttien kokonaisliikevaihtoja eli ne sisältävät ns. sisäisen myynnin. Sen sijaan analyysin lopun taulukoissa segmenttien liikevaihdot ovat ulkoista myyntiä. Näin näiden kahden taulukon segmenttikohtaisissa luvuissa on muutaman miljoonan euron heittoa.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Ympäristöpalvelut 267,0 67,7 69,0 67,5 62,8 262,8 66,1 67,6 66,8 62,3
Muutos (%) 1,6% 2,4% 2,1% 1,0% 0,8% -0,7% -0,6% -0,9% -2,1% 0,8%
Kiinteistöpalvelut 268,0 71,2 65,0 66,0 65,8 260,6 70,1 64,0 63,2 63,3
Muutos (%) 2,8% 1,6% 1,6% 4,4% 3,9% -9,6% -2,4% -10,5% -13,2% -12,3%
Muut 275,0 70,6 70,0 66,5 67,9 186,1 69,9 43,8 36,7 35,7
Muutos (%) 47,8% 1,0% 59,8% 81,2% 90,2% 70,9% 133,0% 66,5% 41,7% 33,7%
YHTEENSÄ 810,0 209,5 204,0 200,0 196,5 709,5 206,1 175,4 166,7 161,3
Muutos (%) 14,2% 1,6% 16,3% 20,0% 21,8% 7,2% 22,5% 5,7% -0,1% 0,4%

Ympäristöpalvelut-segmentin liikevaihto nousi +1,0 prosentin verran Q1:llä. Koska yhtiö hieman harmitteli sitä, että kausiluontoiset palvelut siirtyivät Q2:lle, niin arvioin loppuvuoden kehityksen olevan hieman Q1:sta parempaa. Segmentin liikevaihtoarvioksi sain noin 267 miljoonaa euroa.

Kiinteistöpalvelut-segmentin liikevaihto nousi +4,4 prosenttia Q1:llä. Koko vuoden osalta päädyin noin +3 prosentin kasvuun. Ennusteena on siten noin 268 miljoonaa euroa. Poistin taulukon vuoden 2017 muutosprosentit, koska tilikauden 2016 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2017 ja 2018 lukujen kanssa.

Vastaavasti Muut-erän luvut eivät ole hankitun L&T FM:n hankitun (sisältyy lukuihin Q4/2017 alkaen) seurauksena vertailukelpoisia. Kuten edellä jo todettiin, niin hankitun yhtiön liikevaihto oli noin 100 miljoonaa euroa. Tämä toisi noin +25 miljoonan euron kvartaalikohtaisen lisän Q2 ja Q3 ennustelukuihin. Näin Muut-erän liikevaihtoennuste on noin 275 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteenani on siis 790 – 810 miljoonaa euroa, missä hankittu L&T FM tuo noin 75 miljoonan euron lisän vuoden 2017 lukuihin. Tämän lisäksi odotan orgaanisen liikevaihdon kasvavan noin +2…+4 prosenttia.

Liiketulosennuste

Kuten liikevaihdon kohdalla, niin myös tässä tein ennusteet Ympäristöpalvelut ja Kiinteistöpalvelut -segmenteille erikseen, mutta yhdistin muut segmentin yhdeksi eräksi. Oheisessa taulukossa on liiketuloslaskelmat sekä muutosprosentit niiltä osin kuin ne ovat järkevissä mittasuhteissa sekä liiketulosmarginaali liikevaihtoon nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Ympäristöpalvelut 31,0 7,6 10,0 9,0 4,4 31,6 6,8 10,1 8,3 6,4
Muutos (%) -1,9% 11,8% -1,0% 8,4% -31,3% 1,0% 4,6% -1,0% -9,8% 18,5%
Kiinteistöpalvelut 9,0 2,0 5,0 2,5 -0,5 5,2 1,4 4,3 0,5 -1,0
Muutos (%) 73,1% 42,9% 16,3% -61,8%
Muut 11,0 4,2 3,5 3,5 -0,2 7,2 3,2 3,1 1,3 -0,4
Muutos (%) 52,8% 31,3% 12,9% 28,6%
YHTEENSÄ 51,0 13,8 18,5 15,0 3,7 44,0 11,4 17,5 10,1 5,0
Muutos (%) 15,9% 21,1% 5,7% 48,5% -26,0% -12,9% 8,6% -8,4% -28,4% -26,5%
Marginaali 6,3% 6,6% 9,1% 7,5% 1,9% 6,2% 5,5% 10,0% 6,1% 3,1%

Ympäristöpalvelut-segmentin tulos laski Q1:llä 4,4 miljoonaan euroon (Q1/2017: 6,4 M EUR), mitä rasitti korkeammat tuotantokustannukset sekä kausiluontoisten palvelujen siirtyminen Q2:lle. Tästä johdosta arvioin Q2:n tuloksen selvästi vertailukautta korkeammalle, mutta pidin koko vuoden tuloksen noin 31 miljoonassa eurossa eli karkeasti laskien edellisvuoden tasolla.

Kiinteistöpalvelut-segmentin tuloksen odotan nousevan vuodesta 2017, sillä vertailuvuoden lukuja rasitti ERP-järjestelmän käyttöönottoon liittyvät ylimääräiset kulut.

Muut-erä on tehnyt noin parin-kolmen miljoonan euron kvartaalitulosta, joten tästä samasta ajatuksesta tein ennusteeni. On mielenkiintoista nähdä, millaisen lisän hankittu L&M FM tuo tulokseen.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on 47,5 – 52,5 miljoonaa euroa eli selvästi vuotta 2017 parempi. Ennusteluvuilla marginaali olisi 6,3 prosenttia (2017: 6,2 %) eli merkittävää kehitystä ei sen suhteen ole odotettavissa. On myös hyvä tiedostaa, että yhtiön kustannustaso oli nousussa, joten tuloksen kehityksen kannalta ratkaisevaa on se, miten yhtiö saa siirrettyä nousevia kuluja myyntihintoihinsa.

Nettotulosennuste

Yhtiön korko- ja muiden rahoituskulujen osuudet tuloksesta ovat olleet varsin alhaisia, joten arvioin näiden olevan kaavamaisesti noin 0,5 miljoonaa euroa per kvartaali.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 51,0 13,8 18,5 15,0 3,7 44,0 11,4 17,5 10,1 5,0
Korkokulut -2,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,9 -1,4 -1,3 0,5 -0,7 0,1
Muut kulut 0,1 0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 48,7 13,5 18,0 14,5 2,7 42,6 10,1 18,0 9,4 5,1
Verot -9,7 -2,6 -3,5 -3,0 -0,6 -9,0 -1,5 -4,5 -2,0 -1,0
Nettotulos 39,0 10,9 14,5 11,5 2,1 33,6 8,6 13,5 7,4 4,1

Veroja arvioidessani käytin 20 prosentin veroastetta, jolloin sain koko tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 37,5 – 42,5 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

L&T:n johdon esittämät taloudelliset tavoitteet vuoteen 2018 mennessä ovat

 • Vuotuinen kasvu 5 %
 • Sijoitetun pääoman tuotto 20 %
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 9 %
 • Gearing 0 – 70 %

L&T:n johdon esittämiä arvioita tilikauden 2016 liikevaihdosta ja liikevoitosta

 • 2/2016: Liikevaihto ja liikevoitto samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2015
 • 4/2016: (ei muutosta)
 • 8/2016: (ei muutosta)
 • 10/2016: (ei muutosta)
 • TOTEUTUNUT: Liikevaihto +3,2 ja liikevoitto +1,2 prosenttia

Tilikausi 2017:

 • 2/2017: Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016
 • 4/2017: (ei muutosta)
 • 8/2017: Liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla ja liikevoiton odotetaan laskevan vuodesta 2016.
 • 10/2017: (ei muutosta)
 • TOTEUTUNUT: Liikevaihto +2,1 % ja liikevoitto -12,3 %

Tilikausi 2018:

 • 2/2018: Vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan vuodesta 2017
 • 4/2018: (ei muutosta)

Tuloksen kehitys

L&T:n liikevaihto on heilunut 640 – 675 miljoonan euron välimaastossa jo yli 5 vuotta. Yhtiö on pyrkinyt yrityskaupoilla korjaamaan tilannetta, mutta tästä huolimatta liikevaihto ei ole lähtenyt nousuun. Toisaalta myös joitain heikosti kannattavia liiketoimintoja on myyty, joka on vaikuttanut laskevasti liikevaihtoon, mutta parantanut liikevoittomarginaalia.

lt-tuloslaskelma-q12018

Tilikauden 2017 liikevaihto nousi 710 miljoonaan euroon hankitun L&M FM AB:n (Veolia FM AB) vetämänä. Tämän vaikutus alkaa näkymään kunnolla vuoden 2018 luvuissa, joten ennustamani (kts. Ennusteet-kappale) liikevaihto tilikaudelle 2018 on noin 780 – 810 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2017 nettotulos jäi 34 miljoonaan euroon, mihin vaikutti negatiivisesti mm. kasvaneet polttoainekulut, noin 0,6 M EUR kuluvaraus sekä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyneet kulut. Lisäksi tulosta rasittivat hankitun L&T FM AB:n yritysostoon ja integroimiseen liittyvät kertaluontoiset kulut.

Ennusteet-kappaleen arvioiden perusteella odotan, että tilikauden 2018 nettotulos olisi noin 37,5 – 42,5 miljoonaa euroa, mihin voi negatiivisesti vaikuttaa L&T FM:n integroitumiseen liittyvät kulut, mikäli sellaisia vielä vuonna 2018 syntyy. Heikko Q1/2018:n tulos (2 M EUR) kuitenkin pistää pohtimaan, että onko em. arvio sittenkin turhan korkea.

PE-luvuilla mitattuna L&T:n arvostus on kohdallaan. 1/3/7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat 16,3x / 16,5x / 19,6x vastaavasti. Tässä osakkeen hinnan lasku sekä hankittu L&T FM:n yhtiön tuoma lisä tilikauden 2018 tulokseen näkyy PE-luvuissa .

PE-lukujen perusteella osake alkaa näyttämään suhteellisen houkuttelevalta, mutta tässä on muistettava yhtiön vaikeus saada tulosta kasvu-uralle. Tämän perusteella alhaiset PE:t ovat ehkä perusteltavissa.

lt-roe-roi-q12018

Viimeisten parin-kolmen vuoden aikana yhtiön ROE ja ROI ovat nousseet aiemmista noin 10 prosentista nykyiseen noin 16 – 18 prosenttiin. Eli pääomien näkökulmasta yhtiön tuloksentekokyky on ihan kelpo tasoa.

Tase

Kesällä 2017 hankitun L&T FM-yhtiön vaikutus näkyy taseessa, sillä L&T:n liikearvo ja velkaisuus ovat nousussa. Liikearvoa on nyt 147 miljoonaa euroa, mikä on lähes 25 prosenttia taseen loppusummasta. 10 prosentin alaskirjaus lohkaisisi tuloksesta noin 35 – 40 prosenttia pitäen tuloksen vielä voitollisena.

lt-liikearvo-q12018

Korollisia velkoja yhtiöllä on nyt noin 178 miljoonan euron edestä. Aiemmin laskussa ollut velkaisuus hypähti takaisin korkealle tasolla. Velan määrä on korkeimmillaan (ainakin) viimeiseen 12 vuoteen.

lt-velkaisuus-q12018

Omavaraisuusaste on ollut tasaisesti noin 45 – 50 prosentissa jo pitkään, kunnes yrityskauppa laski sen noin 40 prosenttiin. Nettovelkaantumisaste eli gearing on nyt noin 45 – 50 prosentissa. Näin tunnuslukujen valossa velkaisuus on vielä kohtalaisella tai hyvällä tasolla mittarista riippuen.

Rahavirta

L&T:n liiketoiminnan rahavirta on ollut varsin tasaisesti noin 75 – 90 miljoonaa euroa. Myös tässä laskelmassa näkyy yhtiön nihkeä kasvukehitys. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten hankittu L&T FM näkyy rahavirroissa.

Capex-investoinnit ovat nekin heilahdelleet varsin laajalla skaalalla noin 30 – 45 miljoonan euron haarukassa. Liiketoiminnan rahavirran tai capex-investointien kohdalla mistään trendistä on vaikea puhua.

lt-rahavirta-q12018

Vapaa rahavirta (FCF) on em. syistä varsin tasaisesti 40 – 50 miljoonan eurossa. Tämä tuo tiettyä ennustettavuutta yhtiön rahavirtoihin, mutta ilman kasvua, tästä ei pitkässä juoksussa juuri iloa ole. Ovatko vapaat rahavirrat esimerkiksi 5 – 10 vuoden kuluttua edelleen tällä tasolla – vaiko 75 miljoonassa eurossa?

Tällä hetkellä on vaikea tunnistaa L&T:n kohdalla niitä tekijöitä, jotka auttaisi rahavirrat nousuun. Ellei sitten yrityskauppojen vaikutus tuo ”ulkopuolista” lisää. Tämä tarkoittaa myös sitä, että rahavirtaperustaista arvonmääritystä käyttävä joutuu käyttämään varsin alhaisia (tai jopa ennallaan pysyviä) kasvulukuja. Tällöin myös arvonmäärityksen tulos on alhainen.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Joka tapauksessa yritys pystyy tuottamaan rahaa kassaan varsin vakaasti. Velan määrän nousu kuitenkin tarkoittaa sitä, että lainalyhennysten määräkin kasvaa. Osinkoihin on viime vuosien aikana mennyt noin 35 miljoonaa euroa, kun vapaa rahavirta on ollut noin 45 miljoonassa eurossa.

Näin rahaa jää velkojen lyhennyksiin noin 10 – 15 miljoonaa euroa per vuosi. Tällä tahdilla nykyiset korolliset velat lyhenisivät vajaassa 15 vuodessa. Joka tapauksessa rahavirtojen olisi hyvä kääntyä nousuun, jotta se toisi lisää varmuutta lainojen lyhennyksiin ja osinkojen maksuun.

Osinko

L&T määrittelee osinkostrategiansa seuraavasti:

Osingon määrä on sidottu tilikauden tulokseen. Se osa tuloksesta, jota ei katsota tarvittavan konsernin terveen kehityksen varmistamiseen, jaetaan osakkaille.

Osinko on ollut nousussa vuodesta 2013, jolloin osinko oli 0,50 euroa. Tilikaudelta 2012 L&T maksoi normaalin 0,60 euron lisäksi ylimääräistä osinkoa 0,50 euroa.

Kevään 2018 osinko jäi kuitenkin edellisvuoden tasolle eli 0,92 euroon. Tämä oikeastaan kuvastaa Rahavirta-kappaleen huolia siitä, miten yhtiön kassa kestää investoinnit, lainanlyhennykset sekä osingot.

lt-osinko-q12018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 0,92 3/2018 0,92 3/2017 0,92
YHTEENSÄ 0,92 0,92 0,92
+0,0% +0,0% +8,2%

Odotan, että kevään 2019 osinko jää edelleen 0,92 euroon, tämä pitäisi osinkosuhteen ennustettuun tulokseen nähden noin 90 prosentissa ja rahavirtaan noin 70 prosentissa. Eli vielä oltaisiin suhteellisen korkeissa lukemissa. Ennustettu osinko antaisin tällä osakkeen hinnalla (16,58 EUR) noin 5,5 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+37) ja osinkojen maksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +37 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (7.6.2018) 16,58 18,06 19,20 18,12 15,14 15,23 11,64 11,49
Lkm (000) 38 416 38 409 38 375 38 605 38 740 38 721 38 701 38 762
Markkina-arvo (Mrd) 0,64 0,69 0,74 0,70 0,59 0,59 0,45 0,45
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Ympäristöpalvelut 265,0 259,2 261,2 253,1 250,9
Teollisuuspalvelut 92,0 87,4 78,7 75,0 74,3
Kiinteistöpalvelut 268,0 258,0 285,3 279,0 270,6
Kiinteistötekniikka 145,0 70,2
Uusiutuvat energialähteet 40,0 34,7 36,6 39,2 44,0
Muut
YHTEENSÄ 810,0 709,5 661,8 646,3 639,8
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Ympäristöpalvelut 31,0 31,6 31,3 35,8 37,3
Teollisuuspalvelut 9,5 8,7 7,8 6,8 6,5
Kiinteistöpalvelut 9,0 5,2 13,5 8,1 10,6
Kiinteistötekniikka 6,5 1,6
Uusiutuvat energialähteet 0,0 0,7 1,5 2,1 1,6
Muut -5,0 -3,9 -3,7 -3,0 -7,6
YHTEENSÄ 51,0 43,9 50,4 49,8 48,4
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 200 197 810 710 662 646 640 668 674 652
Liikevoitto 15 4 51 44 51 50 49 33 48 26
Nettotulos 12 2 39 34 43 38 18 22 34 17
Marginaali 6,0% 1,0% 4,8% 4,8% 6,5% 5,9% 2,8% 3,3% 5,0% 2,6%
EPS 0,31 0,05 1,02 0,89 1,12 0,98 0,46 0,57 0,88 0,44
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 73 48 28 49 34 59 12 6
Liikearvo 147 150 117 114 110 113 120 120
Muut varat 370 379 308 303 314 324 349 368
Tase yhteensä 590 577 453 466 458 496 481 494
Oma pääoma 217 217 223 211 206 211 233 218
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 178 166 67 106 96 123 97 135
Muut vastuut 195 194 163 149 156 162 151 141
Tase yhteensä 590 577 453 466 458 496 481 494
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 80 62 76 89 80 86 80 74
Investoinnit: Capex -30 -26 -34 -38 -34 -27 -38 -44
Vapaa rahavirta (FCF) 50 36 42 51 46 59 42 30
Investoinnit: Muut -5 -66 -2 -8 4 0 6 -24
Investointien jälkeen 45 -30 40 43 50 59 48 6
Rahoitus: Voitonjako -35 -35 -33 -34 -21 -43 -21 -22
Rahoitus: Muut -10 85 -35 0 -43 27 -21 9
Rahavarojen muutos 0 20 -28 9 -14 43 6 -7
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,92 0,92 0,92 0,85 0,75 0,50 0,60 0,55
Osinko (lisä) 0,50
Osinko yhteensä 0,92 0,92 0,92 0,85 0,75 0,50 1,10 0,55
Osinkotuotto 5,5% 5,1% 4,8% 4,7% 5,0% 3,3% 9,5% 4,8%
Osinko/nettotulos 90,6% 103,9% 82,1% 86,4% 161,4% 88,0% 125,2% 125,4%
Osinko/FCF 70,7% 98,2% 84,1% 64,3% 63,2% 32,8% 101,4% 71,1%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 19,6 23,6 26,0 26,0 21,6
PE (3v) 16,5 18,1 22,3 26,9 23,8 24,2 17,6 17,6
PE 16,3 20,4 17,1 18,4 32,6 26,8 13,2 26,2
Oma pääoma/osake 5,65 5,65 5,81 5,47 5,32 5,45 6,02 5,62
P/B 2,94 3,20 3,30 3,32 2,85 2,79 1,93 2,04
ROE 18,0% 15,5% 19,8% 18,2% 8,6% 9,9% 15,1% 7,7%
ROI 13,1% 13,1% 16,8% 16,2% 15,4% 9,9% 14,1% 7,4%
Omavaraisuusaste 36,8% 37,6% 49,2% 45,3% 45,0% 42,5% 48,4% 44,1%
Gearing 48,4% 54,4% 17,5% 27,0% 30,1% 30,3% 36,5% 59,2%

 

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset