Lassila-Tikanoja sijoituskohteena

Päivitetty 28.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Vuonna 1905 Josef Lassila ja Frithjof Tikanoja perustivat Lassila & Tikanoja -nimisen yrityksen. Alkuun yritys oli tukkukauppa myyden mm. kankaita ja rihkamaa sekä saippuaa ja makeisia. Nykyään yhtiön tarjontaan kuuluu mm. ympäristö-, teollisuus-, ja kiinteistöpalveluja sekä uusiutuvia energialähteitä (mm. puubiomassa)… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e LASSILA-TIKANOJA Ennuste
Osake (EUR, 28.7.20) 13,75 Osinko (EUR, 12 kk) 0,75
Markkina-arvo (Mrd) 0,52 Osinkotuotto 5,5%
Liikevaihto (mEUR) 745 -5,0% Osinko/EPS 116% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 14,0 -59,6% Osinko/FCF 67% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 12,45 -9,5%
EPS 0,37 Omav.aste 32%
P/E 37,4 Gearing 78%
EV/EBIT 26,7 ROE 7,2%
P/B 2,84 ROI 6,7%

Huomioita

Lassila-Tikanojan haasteena on saada liikevaihto nousu-uralle. Vuonna 2017 hankittu L&T FM AB (Veolia FM) näkyi liikevaihdon nousuna noin 800 miljoonaan euroon vuonna 2018, josta jäätiin hieman vuonna 2019 myytyjen liiketoimintojen johdosta. Myös tuloskunto on pysynyt sitkeästi noin 35 miljoonassa eurossa. Eikä tähänkään ole parannusta odotettavissa vuonna 2020.

Eli miten saada liikevaihto ja tulos nousu-uralle? Vai onko niin, että vielä 5 vuoden päästäkin liikevaihto ja tulos pyörivät lähes nykyisissä lukemissa?

Osakkeen arvoksi sain 12,45 euroa, mikä on vajaat 10 prosenttia alle nykyisen osakkeen hinnan (13,75 EUR). PE-luku on tilikauden 2020 ennusteilla korkea (37,4x), mutta ehkä paremman kuvan tilanteesta antaa tilikauden 2021 ennustetulla EPS:llä (0,71 EUR) laskettu PE (19,4x). Tämän perusteella osake olisi hienoisesti koholla.

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): lt-2020-07-28.pdf

lt-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Tulosraportit ja esitykset yms.
Osinkotietoa
Suurimmat osakkeenomistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (lt-2020-07-28.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 28.7.20) 13,75 15,74 14,96 18,06 19,20 18,12 15,14 15,23
Lkm (000) 38 093 38 368 38 419 38 410 38 390 38 605 38 740 38 721
Markkina-arvo (Mrd) 0,52 0,60 0,57 0,69 0,74 0,70 0,59 0,59
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ympäristöpalvelut 300,0 311,2 309,0
Teollisuuspalvelut 93,5 98,9 96,0
Kiinteistöp. Suomi 230,0 249,1 268,9
Kiinteistöp. Ruotsi 127,5 131,8 134,0
Muut -6,0 -6,7 -5,7
YHTEENSÄ 745,0 784,3 802,2
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ympäristöpalvelut 20,0 32,8 31,6
Teollisuuspalvelut 6,0 9,9 10,0
Kiinteistöp. Suomi -1,0 -4,1 5,2
Kiinteistöp. Ruotsi 1,5 3,8 4,4
Muut -1,5 2,6 -3,5
YHTEENSÄ 25,0 45,0 47,7
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ympäristöpalvelut 6,7% 10,5% 10,2%
Teollisuuspalvelut 6,4% 10,0% 10,4%
Kiinteistöp. Suomi -0,4% -1,6% 1,9%
Kiinteistöp. Ruotsi 1,2% 2,9% 3,3%
YHTEENSÄ 3,4% 5,7% 5,9%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 182,5 367,5 745 784 802 712 662 646 640 668
Liiketulos 12,5 0,7 25,0 45,0 47,2 43,9 50,5 49,9 48,5 33,2
Nettotulos 8,5 -2,7 14,0 34,7 34,1 33,5 43,4 37,9 18,1 22,2
Marginaali 4,7% -0,7% 1,9% 4,4% 4,3% 4,7% 6,6% 5,9% 2,8% 3,3%
EPS 0,22 -0,07 0,37 0,90 0,89 0,87 1,13 0,98 0,47 0,57
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 36 42 54 48 28 49 34 59
Liikearvo 152 152 152 150 117 114 110 113
Muut varat 380 390 356 379 308 303 314 325
Varat yhteensä 569 584 561 577 453 466 458 496
Oma pääoma 184 203 209 217 223 211 206 211
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 180 177 152 166 67 96 96 123
Muut vastuut 204 203 200 194 163 158 156 162
Pääomat yhteensä 569 584 561 577 453 466 458 496
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 72 95 90 62 76 90 80 86
Investoinnit: Capex -27 -38 -29 -26 -34 -38 -34 -28
Vapaa rahavirta (FCF) 45 57 61 36 43 52 46 58
Investoinnit: Muut 1 13 4 -67 -1 -9 4 2
Investointien jälkeen 46 69 65 -30 42 44 50 60
Rahoitus: Voitonjako -35 -35 -35 -35 -33 -34 -21 -43
Rahoitus: Muut -17 -47 -24 86 -35 0 -43 27
Rahavarojen muutos -6 -13 7 20 -26 10 -14 44
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,75 0,92 0,92 0,92 0,92 0,85 0,75 0,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,75 0,92 0,92 0,92 0,92 0,85 0,75 0,50
Osinkotuotto 5,5% 5,8% 6,1% 5,1% 4,8% 4,7% 5,0% 3,3%
Osinko/nettotulos 204,0% 101,7% 103,7% 105,5% 81,4% 86,6% 160,5% 87,2%
Osinko/FCF 63,2% 62,0% 57,8% 97,3% 83,1% 62,9% 63,9% 33,2%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 17,0 18,9 18,0 23,5 25,9
PE (3v) 19,0 17,7 15,5 18,1 22,2 26,8 23,5 24,0
PE 37,4 17,4 16,9 20,7 17,0 18,5 32,4 26,6
EV (mEUR) 668 740 673 811 776 746 649 654
EV/EBIT 26,7 16,4 14,3 18,5 15,4 15,0 13,4 19,7
Oma pääoma/osake 4,84 5,29 5,44 5,66 5,81 5,48 5,33 5,46
P/B 2,84 2,97 2,75 3,19 3,31 3,31 2,84 2,79
ROE 7,2% 16,8% 16,0% 15,2% 20,0% 18,1% 8,7% 10,0%
ROI 6,7% 12,1% 12,7% 13,0% 16,9% 16,4% 15,2% 10,0%
Omavaraisuusaste 32,4% 34,8% 37,2% 37,7% 49,2% 45,4% 45,0% 42,6%
Gearing 78,3% 66,8% 46,8% 54,2% 17,4% 22,2% 30,1% 30,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus