Lassila-Tikanoja sijoituskohteena

Päivitetty 30.8.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Vuonna 1905 Josef Lassila ja Frithjof Tikanoja perustivat Lassila & Tikanoja -nimisen yrityksen. Alkuun yritys oli tukkukauppa myyden mm. kankaita ja rihkamaa sekä saippuaa ja makeisia. Nykyään yhtiön tarjontaan kuuluu mm. ympäristö-, teollisuus-, ja kiinteistöpalveluja sekä uusiutuvia energialähteitä (mm. puubiomassa)… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e LASSILA-TIKANOJA Ennuste
Osake (30.8.2018) 16,55 Osinko 12 kk 0,92
Markkina-arvo (Mrd) 0,6 Osinkotuotto 5,6%
Liikevaihto (M) 818 (+15,1%) Osinko/EPS 93% 4v ka
Nettotulos (M) 35 (+1,5%) Osinko/FCF 78% 4v ka
EPS 0,90 Omav.aste 37%
PE 18,4 Gearing 51%
EV/EBIT 15,5 ROE 16,1%
PB 3,0 ROI 12,6%

Yrityksen tulosraportit ja esitykset on ladattavissa osoitteesta:
https://www.lt.fi/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset

Yhteenveto

LASSILA-TIKANOJA30.8.2018 | 16,55 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Lassila-Tikanojan Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee osingon kehityksen heikkous sekä liikevaihdon että tuloksen nihkeä kehitys.

Lassila-Tikanojan haasteena on saada liikevaihto nousu-uralle, sillä se on ollut tällä noin 640 – 670 miljoonan euron tasolla jo varsin pitkään. Kesällä 2017 hankittu L&T FM AB (Veolia FM) tuo noin 100 miljoonan euron lisän liikevaihtoon, joten tilikauden 2018 liikevaihtoennusteena on noin 800 – 815 miljoonaa euroa. Hankittu yhtiö tuo tulokseen noin 6 – 7 miljoonan euron lisän, joten tulokseenkin on odotettavissa selvä parannus vuonna 2018.

Mutta Lassila-Tikanojan haaste on silti taustalla olemassa. Eli miten saada liikevaihto ja tulos nousu-uralle.

Yhtiön liikearvo sekä velkaisuus nousivat kesän 2017 L&T FM AB:n kaupan seurauksena. Velkaisuus on vielä tunnuslukujen valossa kohtalainen, sillä omavaraisuusaste on 37 prosenttia (alle hyvän rajan) ja gearing 52 prosenttia (yli hyvän rajan).

Osinkosijoittajaa osingon nousuputken katkeaminen keväällä 2018 mietityttää, kun osinko jäi 0,92 euroon. Kevään 2019 osingon voi odottaa jäävän edelleen 0,92 euroon, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (16,55 EUR) ihan mukavan noin 5,6 prosentin osinkotuoton. Mutta, kuten todettua, niin kasvu on tiukassa ja nyt yhtiön velkaisuuskin on hienoisessa nousussa.

Tilikausi 2018

Lassila-Tikanojan (L&T) Q1-Q2/2018

M EUR Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 203 167 21,8% 399 328 21,8%
Liiketulos (ebit) 12,6 10,0 26,0% 16,4 15,1 8,6%
Nettotulos 8,8 7,4 18,9% 11,0 11,4 -3,5%
EPS (EUR) 0,23 0,19 0,29 0,30

Kuten Q1:lläkin, niin liikevaihto kasvoi Q2:lla hankitun L&T FM AB:n vetämänä noin +22 prosenttia. Ilman sitä, orgaaninen kasvu oli +6 prosenttia ja kasvua oli kaikissa segmenteissä.

Yhtiön liiketulos (ebit) nousi +26 prosenttia, missä hankittu L&T FM toi oman lisänsä tuloskehitykseen.

Ympäristöpalvelut-segmentti, joka vastaa noin 70 prosenttisesti konsernin liiketuloksesta, Q2:n tulos nousi vain +1,2 prosenttia. Aiemmin Q1:llä segmentin tulos laski yli -30 prosenttia ja silloin yhtiö tarjosi selitykseksi ”korkeammat tuotantokustannukset ja kausiluontoisten palvelujen siirtyminen Q2:lle”. Tästä kausiluontoisuudesta ei mielestäni näy merkkejä Q2:n liikevaihdossa (+2,7 %) taikka tuloksessa. Varsinkin, jos vertaa Q1:n -30 prosentin tuloksen laskuun.

Teollisuuspalveluiden tulos kehittyi edelleen positiivisesti (3,3 vs 2,7 M EUR) markkina-aseman vahvistumisesta ja toiminnan tehostumisesta johtuen.

Myös Kiinteistöpalveluiden ja Kiinteistötekniikan kysyntä oli vahvaa ja liiketulokset kasvoivat molemmissa segmenteissä.

Heikko Q1:n painaa alkuvuoden 2018 tuloskehitystä vielä negatiiviseksi (-3,5 %).

Näkymät 2018

L&T:n piti näkymänsä vuodelle 2018 ennallaan: liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan nousevan vuodesta 2017.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

 • liikevaihto: 800 – 820 M EUR (2017: 710 M EUR)
 • liiketulos (ebit): 47,5 – 50,0 M EUR (2017: 44 M EUR)
 • nettotulos: 34,0 – 37,5 M EUR (2017: 34 M EUR)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Lassila-Tikanoja: Ennusteet.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

L&T:n johdon esittämät taloudelliset tavoitteet vuoteen 2018 mennessä ovat

 • Vuotuinen kasvu 5 %
 • Sijoitetun pääoman tuotto 20 %
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 9 %
 • Gearing 0 – 70 %

L&T:n johdon esittämiä arvioita tilikauden 2016 liikevaihdosta ja liikevoitosta

 • 2/2016: Liikevaihto ja liikevoitto samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2015
 • 4/2016: (ei muutosta)
 • 8/2016: (ei muutosta)
 • 10/2016: (ei muutosta)
 • TOTEUTUNUT: Liikevaihto +3,2 ja liikevoitto +1,2 prosenttia

Tilikausi 2017:

 • 2/2017: Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016
 • 4/2017: (ei muutosta)
 • 8/2017: Liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla ja liikevoiton odotetaan laskevan vuodesta 2016.
 • 10/2017: (ei muutosta)
 • TOTEUTUNUT: Liikevaihto +2,1 % ja liikevoitto -12,3 %

Tilikausi 2018:

 • 2/2018: Vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan vuodesta 2017
 • 4/2018: (ei muutosta)
 • 7/2018: (ei muutosta)

Tuloksen kehitys

L&T:n liikevaihto on heilunut 640 – 675 miljoonan euron välimaastossa jo yli 5 vuotta. Yhtiö on pyrkinyt yrityskaupoilla korjaamaan tilannetta, mutta tästä huolimatta liikevaihto ei ole lähtenyt nousuun. Toisaalta myös joitain heikosti kannattavia liiketoimintoja on myyty, joka on vaikuttanut laskevasti liikevaihtoon, mutta parantanut liikevoittomarginaalia.

lt-tuloslaskelma-q22018

Tilikauden 2017 liikevaihto nousi 710 miljoonaan euroon hankitun L&M FM AB:n (Veolia FM AB) vetämänä. Tämän vaikutus alkaa näkymään kunnolla vuoden 2018 luvuissa, joten ennustamani (kts. Lassila-Tikanoja: Ennusteet -sivu) liikevaihto tilikaudelle 2018 on noin 800 – 820 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2017 nettotulos jäi 34 miljoonaan euroon, mihin vaikutti negatiivisesti mm. kasvaneet polttoainekulut, noin 0,6 M EUR kuluvaraus sekä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyneet kulut. Lisäksi tulosta rasittivat hankitun L&T FM AB:n yritysostoon ja integroimiseen liittyvät kertaluontoiset kulut.

Ennusteet-sivun arvioiden perusteella odotan, että tilikauden 2018 nettotulos olisi noin 34,0 – 37,5 miljoonaa euroa, mihin voi negatiivisesti vaikuttaa L&T FM:n integroitumiseen liittyvät kulut, mikäli sellaisia vielä vuonna 2018 syntyy. Heikko Q1/2018:n tulos (2 M EUR) näkyy koko tilikauden tuloskehityksessä.

PE-luvuilla mitattuna L&T:n arvostus on hieman koholla. 1/3/7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat 18,4 / 17,1x / 19,9x vastaavasti.

lt-roe-roi-q22018

Viimeisten parin-kolmen vuoden aikana yhtiön ROE ja ROI ovat nousseet aiemmista noin 10 prosentista nykyiseen noin 16 – 18 prosenttiin. Eli pääomien näkökulmasta yhtiön tuloksentekokyky on ihan kelpo tasoa.

Tase

Kesällä 2017 hankitun L&T FM-yhtiön vaikutus näkyy taseessa, sillä L&T:n liikearvo ja velkaisuus ovat nousussa. Liikearvoa on nyt 146 miljoonaa euroa, mikä on noin 25 prosenttia taseen loppusummasta. 10 prosentin alaskirjaus lohkaisisi tuloksesta noin 40 prosenttia pitäen tuloksen vielä voitollisena.

lt-liikearvo-q22018

Korollisia velkoja yhtiöllä on nyt noin 167 miljoonan euron edestä. Aiemmin laskussa ollut velkaisuus hypähti takaisin korkealle tasolla. Velan määrä on korkeimmillaan (ainakin) viimeiseen 12 vuoteen.

lt-velkaisuus-q22018

Omavaraisuusaste on ollut tasaisesti noin 45 – 50 prosentissa jo pitkään, kunnes yrityskauppa laski sen noin 40 prosenttiin. Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on nyt noin 45 – 50 prosentissa  eli hyvällä tasolla. Näin tunnuslukujen valossa velkaisuus on vielä kohtalaisella tai hyvällä tasolla mittarista riippuen.

Rahavirta

L&T:n liiketoiminnan rahavirta on ollut varsin tasaisesti noin 75 – 90 miljoonaa euroa. Myös tässä laskelmassa näkyy yhtiön nihkeä kasvukehitys. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten hankittu L&T FM näkyy rahavirroissa.

Capex-investoinnit ovat nekin heilahdelleet varsin laajalla skaalalla noin 30 – 45 miljoonan euron haarukassa. Liiketoiminnan rahavirran tai capex-investointien kohdalla mistään trendistä on vaikea puhua.

lt-rahavirta-q22018

Vapaa rahavirta (FCF) on em. syistä varsin tasaisesti 40 – 50 miljoonan eurossa. Tämä tuo tiettyä ennustettavuutta yhtiön rahavirtoihin, mutta ilman kasvua, tästä ei pitkässä juoksussa juuri iloa ole. Ovatko vapaat rahavirrat esimerkiksi 5 – 10 vuoden kuluttua edelleen tällä tasolla – vaiko 75 miljoonassa eurossa?

Tällä hetkellä on vaikea tunnistaa L&T:n kohdalla niitä tekijöitä, jotka auttaisi rahavirrat nousuun. Ellei sitten yrityskauppojen vaikutus tuo ”ulkopuolista” lisää. Tämä tarkoittaa myös sitä, että rahavirtaperustaista arvonmääritystä käyttävä joutuu käyttämään varsin alhaisia (tai jopa ennallaan pysyviä) kasvulukuja. Tällöin myös arvonmäärityksen tulos on alhainen.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Joka tapauksessa yritys pystyy tuottamaan rahaa kassaan varsin vakaasti. Velan määrän nousu kuitenkin tarkoittaa sitä, että lainalyhennysten määräkin kasvaa. Osinkoihin on viime vuosien aikana mennyt noin 35 miljoonaa euroa, kun vapaa rahavirta on ollut noin 45 miljoonassa eurossa.

Näin rahaa jää velkojen lyhennyksiin noin 10 – 15 miljoonaa euroa per vuosi. Tällä tahdilla nykyiset korolliset velat lyhenisivät vajaassa 15 vuodessa. Joka tapauksessa rahavirtojen olisi hyvä kääntyä nousuun, jotta se toisi lisää varmuutta lainojen lyhennyksiin ja osinkojen maksuun.

Osinko

L&T määrittelee osinkostrategiansa seuraavasti:

Osingon määrä on sidottu tilikauden tulokseen. Se osa tuloksesta, jota ei katsota tarvittavan konsernin terveen kehityksen varmistamiseen, jaetaan osakkaille.

Osinko on ollut nousussa vuodesta 2013, jolloin osinko oli 0,50 euroa. Tilikaudelta 2012 L&T maksoi normaalin 0,60 euron lisäksi ylimääräistä osinkoa 0,50 euroa.

Kevään 2018 osinko jäi kuitenkin edellisvuoden tasolle eli 0,92 euroon. Tämä oikeastaan kuvastaa Rahavirta-kappaleen huolia siitä, miten yhtiön kassa kestää investoinnit, lainanlyhennykset sekä osingot.

lt-osinko-q22018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Lassila-Tikanoja: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 0,92 3/2018 0,92 3/2017 0,92
YHTEENSÄ 0,92 0,92 0,92
+0,0% +0,0% +8,2%

Odotan, että kevään 2019 osinko jää edelleen 0,92 euroon, tämä pitäisi osinkosuhteen ennustettuun tulokseen nähden noin 100 prosentissa ja rahavirtaan noin 70 prosentissa. Eli vielä oltaisiin suhteellisen korkeissa lukemissa. Ennustettu osinko antaisin tällä osakkeen hinnalla (17,10 EUR) noin 5,4 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+24) ja osinkojen maksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +24 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (30.8.2018) 16,55 18,06 19,20 18,12 15,14 15,23 11,64 11,49
Lkm (000) 38 407 38 409 38 375 38 605 38 740 38 721 38 701 38 762
Markkina-arvo (Mrd) 0,64 0,69 0,74 0,70 0,59 0,59 0,45 0,45
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Ympäristöpalvelut 270,0 259,2 261,2 253,1 250,9
Teollisuuspalvelut 92,0 87,4 78,7 75,0 74,3
Kiinteistöpalvelut 268,5 258,0 285,3 279,0 270,6
Kiinteistötekniikka 145,0 70,2
Uusiutuvat energialähteet 42,0 34,7 36,6 39,2 44,0
Muut
YHTEENSÄ 817,5 709,5 661,8 646,3 639,8
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Ympäristöpalvelut 30,3 31,6 31,3 35,8 37,3
Teollisuuspalvelut 9,5 8,7 7,8 6,8 6,5
Kiinteistöpalvelut 7,5 5,2 13,5 8,1 10,6
Kiinteistötekniikka 5,7 1,6
Uusiutuvat energialähteet 0,0 0,7 1,5 2,1 1,6
Muut -5,0 -3,9 -3,7 -3,0 -7,6
YHTEENSÄ 48,0 43,9 50,4 49,8 48,4
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 207 399 818 710 662 646 640 668 674 652
Liikevoitto 18 16 48 44 51 50 49 33 48 26
Nettotulos 14 11 35 34 43 38 18 22 34 17
Marginaali 6,5% 2,8% 4,2% 4,8% 6,5% 5,9% 2,8% 3,3% 5,0% 2,6%
EPS 0,35 0,29 0,90 0,89 1,12 0,98 0,46 0,57 0,88 0,44
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 59 48 28 49 34 59 12 6
Liikearvo 146 150 117 114 110 113 120 120
Muut varat 369 379 308 303 314 324 349 368
Tase yhteensä 574 577 453 466 458 496 481 494
Oma pääoma 212 217 223 211 206 211 233 218
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 167 166 67 106 96 123 97 135
Muut vastuut 195 194 163 149 156 162 151 141
Tase yhteensä 574 577 453 466 458 496 481 494
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 80 62 76 89 80 86 80 74
Investoinnit: Capex -30 -26 -34 -38 -34 -27 -38 -44
Vapaa rahavirta (FCF) 50 36 42 51 46 59 42 30
Investoinnit: Muut -5 -66 -2 -8 4 0 6 -24
Investointien jälkeen 45 -30 40 43 50 59 48 6
Rahoitus: Voitonjako -35 -35 -33 -34 -21 -43 -21 -22
Rahoitus: Muut -10 85 -35 0 -43 27 -21 9
Rahavarojen muutos 0 20 -28 9 -14 43 6 -7
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,92 0,92 0,92 0,85 0,75 0,50 0,60 0,55
Osinko (lisä) 0,50
Osinko yhteensä 0,92 0,92 0,92 0,85 0,75 0,50 1,10 0,55
Osinkotuotto 5,6% 5,1% 4,8% 4,7% 5,0% 3,3% 9,5% 4,8%
Osinko/nettotulos 102,4% 103,9% 82,1% 86,4% 161,4% 88,0% 125,2% 125,4%
Osinko/FCF 70,7% 98,2% 84,1% 64,3% 63,2% 32,8% 101,4% 71,1%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 19,9 23,6 26,0 26,0 21,6
PE (3v) 17,1 18,1 22,3 26,9 23,8 24,2 17,6 17,6
PE 18,4 20,4 17,1 18,4 32,6 26,8 13,2 26,2
EV/EBIT 15,5 18,4 15,2 15,1 13,2 19,8 11,2 22,1
Oma pääoma/osake 5,52 5,65 5,81 5,47 5,32 5,45 6,02 5,62
P/B 3,00 3,20 3,30 3,32 2,85 2,79 1,93 2,04
ROE 16,1% 15,5% 19,8% 18,2% 8,6% 9,9% 15,1% 7,7%
ROI 12,6% 13,1% 16,8% 16,2% 15,4% 9,9% 14,1% 7,4%
Omavaraisuusaste 36,9% 37,6% 49,2% 45,3% 45,0% 42,5% 48,4% 44,1%
Gearing 50,9% 54,4% 17,5% 27,0% 30,1% 30,3% 36,5% 59,2%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Osake (päätösarvo) 16,46 16,86 18,06 18,10 18,41 18,39 19,20 17,25 16,65 15,99
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920
Osinkotuotto (ennuste) 5,6% 5,5% 5,1% 5,1% 5,0% 5,0% 4,8% 5,3% 5,5% 5,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,86 0,83 0,87 0,87 0,91 1,09 1,13 1,09 1,08
PE 19,1 20,4 20,6 20,8 20,3 16,8 17,0 15,9 15,4
EV/EBIT 16,9 18,5 18,4 19,2 17,4 16,0 15,4 15,0 14,9
ROE 17,1% 17,1% 15,2% 15,7% 17,6% 22,4% 20,0% 19,7%
ROI 13,6% 13,0% 13,0% 12,6% 14,6% 16,2% 16,9% 15,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset