Lassila-Tikanoja sijoituskohteena

Päivitetty 26.4.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Vuonna 1905 Josef Lassila ja Frithjof Tikanoja perustivat Lassila & Tikanoja -nimisen yrityksen. Alkuun yritys oli tukkukauppa myyden mm. kankaita ja rihkamaa sekä saippuaa ja makeisia. Nykyään yhtiön tarjontaan kuuluu mm. ympäristö-, teollisuus-, ja kiinteistöpalveluja sekä uusiutuvia energialähteitä (mm. puubiomassa)… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e LASSILA-TIKANOJA Ennuste
Osake (26.4.2019) 15,00 Osinko 12 kk 0,92
Markkina-arvo (Mrd) 0,6 Osinkotuotto 6,1%
Liikevaihto (M) 805 (+0,4%) Osinko/EPS 95% 4v ka
Nettotulos (M) 38 (+11,8%) Osinko/FCF 75% 4v ka
EPS 0,99 Omav.aste 33%
PE 15,2 Gearing 62%
EV/EBIT 15,4 ROE 17,8%
PB 2,7 ROI 11,6%

Yrityksen tulosraportit ja esitykset on ladattavissa osoitteesta:
https://www.lt.fi/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset

Yhteenveto

LASSILA-TIKANOJA26.4.2018 | 15,00 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Lassila-Tikanojan Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee osingon kehityksen heikkous sekä liikevaihdon että tuloksen nihkeä kehitys.

Lassila-Tikanojan haasteena on saada liikevaihto nousu-uralle, sillä se on ollut tällä noin 640 – 670 miljoonan euron tasolla jo varsin pitkään. Kesällä 2017 hankittu L&T FM AB (Veolia FM) näkyi liikevaihdon nousuna noin 800 miljoonaan euroon vuonna 2018. Mutta vuoden 2019 liikevaihtoennusteeni on vuoden 2018 tasolla eli kasvu on tiukassa.

Myös tuloskunto on pysynyt sitkeästi noin 35 miljoonassa eurossa. Eikä tähänkään liene parannusta odotettavissa vuonna 2019.

Eli miten saada liikevaihto ja tulos nousu-uralle? Vai onko niin, että vielä 5 vuoden päästäkin liikevaihto ja tulos pyörivät lähes nykyisissä lukemissa?

Yhtiön velkaisuus on tunnuslukujen valossa kohtalainen, sillä omavaraisuusaste on 35 – 40 prosenttia (hieman alle hyvän rajan) ja gearing 50 – 60 prosenttia (yli hyvän rajan).

Osinkosijoittajaa osingon jääminen nyt kolmatta vuotta peräkkäin 0,92 euroon mietityttää. Tämä myöskin kuvastaa sitä, että kasvunäkymät ovat tiukassa. Arvioin, että vuonna 2020 maksettava osinko pysyisi edelleen 0,92 eurossa, joten tämä osinko antaisi noin 6,1 prosentin osinkotuoton tällä osakkeen hinnalla (osake 15,00 euroa).

Tilikausi 2019

Lassila-Tikanojan (L&T) Q1/2019

M EUR Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 199 197 1,2%
Liiketulos (ebit) 0,7 3,7 -81,1%
Nettotulos 0,5 2,2 -77,3%
EPS (EUR) 0,01 0,06

Yhtiö muutti segmenttirakennettaan vuonna 2018 ja nyt uudelleen vuonna 2019. Tämä tekee tietojen vertailun haastavaksi, kun vertailulukuja on tarjolla vain vuodelta 2018.

Q1:n liikevaihto oli hieman (+1,2 %) vertailukautta parempi. Yhtiö kertoi, että ”kysyntä säilyi hyvänä etenkin kaupan ja teollisuuden segmenteissä”.

Liiketulos (ebit) romahti -80 prosenttia 0,7 miljoonaan euroon. Yhtiö kertoi, että ”kuljettajapula sekä haastavat sääolosuhteet nostivat työvoima- ja alihankintakustannuksia, ja polttoainekustannukset olivat vertailukautta korkeammalla tasolla”.

Lisäksi yhtiöllä on ollut haasteena saada uusi ERP-järjestelmä käyttöön ja sen kanssa on painittu jo vuodesta 2017 alkaen. Nyt yhtiö ilmoitti, että tilanne on saatu pääosin korjattua.

Yhtiö on myymässä L&T Korjausrakentaminen Oy:tä ja kauppa saadaan päätökseen Q2:lla. Tästä syntyy +4,5 miljoonan euron kertaluontoinen myyntivoitto Q2:n tulokseen.

Näkymät 2019

L&T arvioi, että vuoden 2019 liikevaihto ja liikevoitto on vuoden 2018 tasolla. Näkymässä ei huomioida L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin vaikutusta.

Toimialojen näkymät ovat hyvät Kiinteistöpalvelut Suomea lukuun ottamatta. Yhtiö kertoo näkymäarviossaan, että ”Kiinteistöpalvelut Suomen liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan vuodesta 2018 johtuen uuden toimintamallin käyttöönoton kustannuksista sekä sopimuskannan laskusta”.

Ennusteet (Talousmentor)

Q2:n ennuste sisältää +4,5 miljoonan euron myyntivoiton. Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q2/19e Q2/18 2019e 2018
Liikevaihto 204 203 0,3% 805 802 0,4%
Liiketulos (ebit) 12,0 12,7 -5,5% 40,0 47,6 -16,0%
Nettotulos (omistajille) 12,5 9,0 38,9% 32,5 34,1 -4,7%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 0,92 0,92

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Lassila-Tikanoja: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

L&T:n johdon esittämiä arvioita

Tilikausi 2017:

 • 2/2017: Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016
 • 4/2017: (ei muutosta)
 • 8/2017: Liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla ja liikevoiton odotetaan laskevan vuodesta 2016.
 • 10/2017: (ei muutosta)
 • TOTEUTUNUT: Liikevaihto +2,1 % ja liikevoitto -12,3 %

Tilikausi 2018:

 • 2/2018: Vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan vuodesta 2017
 • 4/2018: (ei muutosta)
 • 7/2018: (ei muutosta)
 • 10/2018: (ei muutosta)
 • TOTEUTUNUT: Liikevaihto +13,1 % ja liikevoitto +8,2 %

Tilikausi 2019:

 • 1/2019: Vuoden 2019 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan vuoden 2018 tasolla.
 • 4/2019: (ei muutosta)

Tuloksen kehitys

L&T:n liikevaihtoon polkenut paikoillaan pitkään ja vuosien 2017 ja 2018 liikevaihdon nousua selittää suurelta osin hankittu L&T FM. Toisaalta myös joitain heikosti kannattavia liiketoimintoja on myyty, joka on vaikuttanut laskevasti liikevaihtoon, mutta parantanut liikevoittomarginaalia.

lt-tuloslaskelma-q12019

Tilikauden 2018 liikevaihto nousi 802 miljoonaan euroon hankitun L&M FM AB:n (Veolia FM AB) vetämänä. Orgaaninen kasvu oli +3 prosenttia. Tilikauden 2018 nettotulos jäi 34 miljoonaan euroon, mihin vaikutti negatiivisesti siivousliiketoiminnan kova hintakilpailu sekä ERP-järjestelmän jatkuneet haasteet.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 800 – 810 miljoonaa ja nettotulos noin 35 – 40 miljoonaa euroa. Tulosennuste sisältää +4,5 miljoonan euron myyntivoiton.

Jo em. myyntivoiton siivoaa pois, niin PE-luvuilla mitattuna L&T:n arvostus on hieman koholla. 1/3/7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat 17,5 / 17,1x / 18,2x vastaavasti.

lt-roe-roi-q12019

Viimeisten parin-kolmen vuoden aikana yhtiön ROE ja ROI ovat nousseet aiemmista noin 10 prosentista nykyiseen noin 16 – 18 prosenttiin. Eli pääomien näkökulmasta yhtiön tuloksentekokyky on ihan kelpo tasoa.

Tase

Kesällä 2017 hankitun L&T FM-yhtiön vaikutus näkyy taseessa, sillä L&T:n liikearvo ja velkaisuus ovat nousussa. Liikearvoa on nyt 152 miljoonaa euroa, mikä on noin 25 prosenttia taseen loppusummasta. 10 prosentin alaskirjaus lohkaisisi tuloksesta noin 40 prosenttia pitäen tuloksen vielä voitollisena.

lt-liikearvo-q12019

Korollisia velkoja yhtiöllä on nyt noin 215 miljoonan euron edestä. Aiemmin laskussa ollut velkaisuus hypähti takaisin korkealle tasolla. Osasyynä tähän on IFRS 16-standardi, jonka johdosta leasing- ja vuokrasopimukset kirjattiin korollisiin velkoihin.

lt-velkaisuus-q12019

Omavaraisuusaste on ollut tasaisesti noin 45 – 50 prosentissa jo pitkään, kunnes yrityskauppa sekä IFRS 16 laski sen noin 35 prosenttiin. Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on nyt noin 60 prosentissa eli hyvällä tasolla. Näin tunnuslukujen valossa velkaisuus on vielä kohtalaisella tai hyvällä tasolla mittarista riippuen.

Rahavirta

L&T:n liiketoiminnan rahavirta on ollut varsin tasaisesti noin 75 – 90 miljoonaa euroa. Myös tässä laskelmassa näkyy yhtiön nihkeä kasvukehitys. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten hankittu L&T FM näkyy rahavirroissa.

Capex-investoinnit ovat nekin heilahdelleet varsin laajalla skaalalla noin 30 – 45 miljoonan euron haarukassa. Liiketoiminnan rahavirran tai capex-investointien kohdalla mistään trendistä on vaikea puhua.

lt-rahavirta-q12019

Vapaa rahavirta (FCF) on em. syistä varsin tasaisesti 40 – 50 miljoonan eurossa. Tämä tuo tiettyä ennustettavuutta yhtiön rahavirtoihin. Tästä ei pitkässä juoksussa ole juurikaan iloa, ellei rahavirrat lähde kasvuun. Ovatko vapaat rahavirrat esimerkiksi 5 – 10 vuoden kuluttua edelleen tällä tasolla – vaiko esimerkiksi 75 miljoonassa eurossa?

Tällä hetkellä on vaikea tunnistaa L&T:n kohdalla niitä tekijöitä, jotka auttaisi rahavirrat nousuun. Ellei sitten yrityskauppojen vaikutus tuo ”ulkopuolista” lisää. Tämä tarkoittaa myös sitä, että rahavirtaperustaista arvonmääritystä käyttävä joutuu käyttämään varsin alhaisia (tai jopa ennallaan pysyviä) kasvulukuja. Tällöin myös arvonmäärityksen tulos on alhainen.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Joka tapauksessa yritys pystyy tuottamaan rahaa kassaan varsin vakaasti. Velan määrän nousu kuitenkin tarkoittaa sitä, että lainalyhennysten määräkin kasvaa. Osinkoihin on viime vuosien aikana mennyt noin 35 miljoonaa euroa, kun vapaa rahavirta on ollut noin 45 miljoonassa eurossa.

Näin rahaa jää velkojen lyhennyksiin noin 10 – 15 miljoonaa euroa per vuosi. Tällä tahdilla nykyiset korolliset velat lyhenisivät noin 15 – 20 vuodessa. Rahavirtojen olisi kuitenkin hyvä kääntyä nousuun, jotta se toisi lisää varmuutta lainojen lyhennyksiin ja osinkojen maksuun.

Osinko

L&T määrittelee osinkostrategiansa seuraavasti:

Osingon määrä on sidottu tilikauden tulokseen. Se osa tuloksesta, jota ei katsota tarvittavan konsernin terveen kehityksen varmistamiseen, jaetaan osakkaille.

Oheisesta kaaviosta nähdään se, että osingon suhde tulokseen on ollut pitkään yli tulostason – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Sen sijaan osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut parempi eli noin 75 prosenttia viimeiseltä 4 vuodelta laskettuna.

lt-osinko-q12019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Lassila-Tikanoja: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 (e) 0,92 3/2019 0,92 3/2018 0,92
YHTEENSÄ 0,92 0,92 0,92
+0,0% +0,0% +0,0%

Kevään 2019 osinko jäi 0,92 euroon jo kolmatta vuotta peräkkäin. Arvioin, että vuonna 2020 maksettava osinko pysyisi edelleen 0,92 eurossa. Tämä osingon heikko kehitys oikeastaan kuvastaa Rahavirta-kappaleen huolia siitä, miten yhtiön kassa kestää investoinnit, lainanlyhennykset sekä osingot.

0,92 euron osinko antaisi noin 6,1 prosentin osinkotuoton (osake 15 EUR).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+37) ja osinkojen maksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +37 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (26.4.2019) 15,00 14,96 18,06 19,20 18,12 15,14 15,23 11,64
Lkm (000) 38 422 38 419 38 409 38 375 38 605 38 740 38 721 38 701
Markkina-arvo (Mrd) 0,58 0,57 0,69 0,74 0,70 0,59 0,59 0,45
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Ympäristöpalvelut 320,0 309,0
Teollisuuspalvelut 97,0 96,0
Kiinteistöp. Suomi 255,0 268,9
Kiinteistöp. Ruotsi 136,0 134,0
Muut -3,0 -5,7
YHTEENSÄ 805,0 802,2 0,0 0,0 0,0
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Ympäristöpalvelut 32,5 31,6
Teollisuuspalvelut 10,0 10,0
Kiinteistöp. Suomi -3,0 5,2
Kiinteistöp. Ruotsi 4,4 4,4
Muut -3,9 -3,5
YHTEENSÄ 40,0 47,7 0,0 0,0 0,0
TULOS­LASKELMA Q2/19e Q1/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 204 199 805 802 710 662 646 640 668 674
Liikevoitto 12 1 46 48 44 51 50 49 33 48
Nettotulos 13 1 38 34 34 43 38 18 22 34
Marginaali 6,1% 0,5% 4,7% 4,2% 4,8% 6,5% 5,9% 2,8% 3,3% 5,0%
EPS 0,33 0,03 0,99 0,88 0,89 1,12 0,98 0,46 0,57 0,88
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 82 54 48 28 49 34 59 12
Liikearvo 152 152 150 117 114 110 113 120
Muut varat 406 358 379 308 303 314 324 349
Tase yhteensä 640 564 577 453 466 458 496 481
Oma pääoma 214 212 217 223 211 206 211 233
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 215 152 166 67 106 96 123 97
Muut vastuut 211 200 194 163 149 156 162 151
Tase yhteensä 640 564 577 453 466 458 496 481
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 80 90 62 76 89 80 86 80
Investoinnit: Capex -30 -29 -26 -34 -38 -34 -27 -38
Vapaa rahavirta (FCF) 50 61 36 42 51 46 59 42
Investoinnit: Muut -5 4 -66 -2 -8 4 0 6
Investointien jälkeen 45 65 -30 40 43 50 59 48
Rahoitus: Voitonjako -35 -35 -35 -33 -34 -21 -43 -21
Rahoitus: Muut -10 -24 85 -35 0 -43 27 -21
Rahavarojen muutos 0 6 20 -28 9 -14 43 6
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,92 0,92 0,92 0,92 0,85 0,75 0,50 0,60
Osinko (lisä) 0,50
Osinko yhteensä 0,92 0,92 0,92 0,92 0,85 0,75 0,50 1,10
Osinkotuotto 6,1% 6,1% 5,1% 4,8% 4,7% 5,0% 3,3% 9,5%
Osinko/nettotulos 93,0% 104,0% 103,9% 82,1% 86,4% 161,4% 88,0% 125,2%
Osinko/FCF 70,7% 57,9% 98,2% 84,1% 64,3% 63,2% 32,8% 101,4%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 17,8 18,0 23,6 26,0 26,0
PE (3v) 16,3 15,5 18,1 22,3 26,9 23,8 24,2 17,6
PE 15,2 16,9 20,4 17,1 18,4 32,6 26,8 13,2
EV/EBIT 15,4 14,0 18,4 15,2 15,1 13,2 19,8 11,2
Oma pääoma/osake 5,57 5,52 5,65 5,81 5,47 5,32 5,45 6,02
P/B 2,69 2,71 3,20 3,30 3,32 2,85 2,79 1,93
ROE 17,8% 15,9% 15,5% 19,8% 18,2% 8,6% 9,9% 15,1%
ROI 11,6% 12,9% 13,1% 16,8% 16,2% 15,4% 9,9% 14,1%
Omavaraisuusaste 33,4% 37,6% 37,6% 49,2% 45,3% 45,0% 42,5% 48,4%
Gearing 62,1% 46,2% 54,4% 17,5% 27,0% 30,1% 30,3% 36,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16
Osake (päätösarvo) 14,30 14,96 16,20 16,46 16,86 18,06 18,10 18,41 18,39 19,20
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920
Osinkotuotto (ennuste) 6,4% 6,1% 5,7% 5,6% 5,5% 5,1% 5,1% 5,0% 5,0% 4,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,84 0,89 0,88 0,86 0,83 0,87 0,87 0,91 1,09 1,13
PE 17,0 16,9 18,3 19,1 20,4 20,6 20,8 20,3 16,8 17,0
EV/EBIT 16,1 14,1 15,7 16,9 18,5 18,4 19,2 17,4 16,0 15,4
ROE 18,1% 15,8% 16,4% 17,1% 17,1% 15,2% 15,7% 17,6% 22,4% 20,0%
ROI 11,9% 12,7% 13,0% 13,6% 13,0% 13,0% 12,6% 14,6% 16,2% 16,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset