Lassila-Tikanoja sijoituskohteena

Päivitetty 28.4.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Vuonna 1905 Josef Lassila ja Frithjof Tikanoja perustivat Lassila & Tikanoja -nimisen yrityksen. Alkuun yritys oli tukkukauppa myyden mm. kankaita ja rihkamaa sekä saippuaa ja makeisia. Nykyään yhtiön tarjontaan kuuluu mm. ympäristö-, teollisuus-, ja kiinteistöpalveluja sekä uusiutuvia energialähteitä (mm. puubiomassa)… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e LASSILA-TIKANOJA Ennuste
Osake (28.4.2020) 12,50 Osinko 12 kk 0,75
Markkina-arvo (Mrd) 0,48 Osinkotuotto 6,0%
Liikevaihto (M) 745 -5,0% Osinko/EPS 112% 4v ka
Nettotulos (M) 18,0 -48,1% Osinko/FCF 69% 4v ka
EPS 0,47 Omav.aste 31%
P/E 26,4 Gearing 82%
EV/EBIT 21,0 ROE 9,4%
P/B 2,61 ROI 7,8%

Yrityksen tulosraportit ja esitykset on ladattavissa osoitteesta:
https://www.lt.fi/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset

Yhteenveto

LASSILA-TIKANOJA28.4.2020 | 12,50 EUR
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Lassila-Tikanojan Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti osingon, liikevaihdon ja tuloksen heikko kehitys.

Lassila-Tikanojan haasteena on saada liikevaihto nousu-uralle. Vuonna 2017 hankittu L&T FM AB (Veolia FM) näkyi liikevaihdon nousuna noin 800 miljoonaan euroon vuonna 2018, josta jäätiin hieman vuonna 2019 myytyjen liiketoimintojen johdosta. Myös tuloskunto on pysynyt sitkeästi noin 35 miljoonassa eurossa. Eikä tähänkään ole parannusta odotettavissa vuonna 2020.

Eli miten saada liikevaihto ja tulos nousu-uralle? Vai onko niin, että vielä 5 vuoden päästäkin liikevaihto ja tulos pyörivät lähes nykyisissä lukemissa?

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

L&T kertoo, että koronavirusepidemia ei ole toistaiseksi vaikuttanut sen kykyyn tuottaa palveluja asiakkailleen.

Tuloskuntoa pandemia rasitti noin 0,5 – 1,0 miljoonan euron edestä Q1:llä. Siivousliiketoimintaan liittyvillä desifiointi- ja puhdistuspalveluiden lisämyynnillä on pystytty pienentämään epidemian negatiivisia tulosvaikutuksia.

L&T:n asiakkaat ovat epidemian johdosta siirtäneet mm. huoltotöitä loppuvuoteen tai rajoittaneet niiden laajuutta. Viranomaisten rajoitustoimenpiteiden johdosta mm. koulujen, päiväkotien, oppilaitosten ja ravintoloiden kysyntä laski kvartaalin loppupuolella.

Ruotsissa L&T:llä on ollut sairastuvuuden huomattavaa nousua maaliskuun puolivälin jälkeen, mikä on nostanut tuotantokustannuksia.

Yhtiökokous pidettiin ajallaan ja osinko maksettiin esitetyssä muodossaan.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

L&T kävi yt-neuvottelut henkilöstönsä mahdollisista lomauttamisista. Neuvotteluilla yhtiö pystyy tarvittaessa reagoimaan, mikäli kysyntätilanteessa tapahtuu nopeaa ja merkittävää muutosta.

Yhtiö on tehnyt valmistavia toimia rahoitusasemansa parantamiseksi.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

L&T toteaa, että koronavirusepidemian arvioidaan vaikuttavan kaikkien liiketoimintasegmenttien liikevaihtoon ja liikevoittoon negatiivisesti. Vaikutusten odotetaan kohdistuvan erityisesti Q2:lle.

Tilannetta lieventävät loppuvuonna TyEL-maksujen määräaikainen alentaminen 2,6 prosenttiyksiköllä ja polttonesteiden hinnan merkittävä lasku.

L&T arvioi vuoden 2020

 • liikevaihdon laskevan vuodesta 2019 (2019: 784 M EUR)
 • liiketuloksen olevan 30 – 40 miljoonaa euroa ilman Venäjän toiminnan alasajoon liittyvää tulosvaikutusta.
  • Tämä tulosvaikutus on L&T:n mukaan 7 – 11 miljoonaa euroa, joten liiketulos olisi silloin 20 – 33 miljoonassa eurossa.

Tilikausi 2020

Lassila-Tikanojan (L&T) Q1/2020

M EUR Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 184 199 -7,2%
Liiketulos (ebit) 2,9 0,7 314,3%
Nettotulos (omistajille) 0,0 0,5 -100,0%
EPS (EUR) 0,00 0,01
Osinko (EUR)

Q1:n liikevaihto laski 7 prosenttia, missä kaikkien paitsi Teollisuuspalvelut-segmentin liikevaihdot laskivat. Teollisuuspalveluiden liikevaihtoa (+8,6 %) tuki uudet asiakassopimukset.

Kiinteistöpalvelut Suomi -segmentin Q1 liikevaihto laski 15 prosenttia, missä myyty Korjausrakentaminen Oy näkyy. Lisäksi koulujen, päiväkotien, oppilaitosten ja ravintoloiden kysyntä laski viranomaisten rajoitustoimenpiteiden johdosta.

Kiinteistöpalvelut Ruotsi -segmentin liikevaihto laski Q1:llä 5,6 prosenttia, mitä painoi tilausten vähentyminen sekä Ruotsin kruunun heikentyminen.

Raportoitu liiketulos oli 2,9 miljoonaa euroa, mitä tuki käyttöomaisuuskiinteistön myynnistä saatu +5,7 miljoonan euron tuotto. Toisaalta kertaluontoisina kuluina kirjattiin 4,8 miljoonan euron käyttöomaisuuden arvonalentumisia. Näiden nettovaikutus oli +0,9 miljoonaa euroa.

Kiinteistöpavelut Suomi -segmentin tulos parani noin 1,7 miljoonalla eurolla, mutta oli edelleen tappiollinen (-1,8 vs -3,5 M EUR).

L&T on luopumassa Venäjän toiminnoistaan tämän vuoden aikana, josta syntyy noin 7 – 11 miljoonan euron negatiivinen tulosvaikutus.

L&T arvioi vuoden 2020

 • liikevaihdon laskevan vuodesta 2019 (2019: 784 M EUR)
 • liiketuloksen olevan 30 – 40 miljoonaa euroa ilman em. Venäjän toiminnan alasajoon liittyvää tulosvaikutusta.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 182,5 196,2 -7,0% 745 784 -5,0%
Liiketulos (ebit) 8,0 16,8 -52,4% 29,8 45,0 -33,7%
Nettotulos (omistajille) 5,5 14,0 -60,7% 18,0 34,7 -48,1%
EPS (EUR) 0,14 0,37 0,47 0,90
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,75 0,92

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Lassila-Tikanoja: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

L&T:n johdon esittämiä arvioita

Tilikausi 2017:

 • TOTEUTUNUT: Liikevaihto +2,1 % ja liikevoitto -12,3 %

Tilikausi 2018:

 • 2/2018: Vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan vuodesta 2017
 • 4/2018: (ei muutosta)
 • 7/2018: (ei muutosta)
 • 10/2018: (ei muutosta)
 • TOTEUTUNUT: Liikevaihto +13,1 % ja liikevoitto +8,2 %

Tilikausi 2019:

 • 1/2019: Vuoden 2019 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan vuoden 2018 tasolla.
 • 4/2019: (ei muutosta)
 • 7/2019: Vuoden 2019 liikevaihto on vuoden 2018 tasolla ja liiketulos laskee vuodesta 2018.
 • 10/2019: (ei muutosta)
 • TOTEUTUNUT: Liikevaihto -2,2 % ja liiketulos -5,9 %

Tilikausi 2020:

 • 1/2020: liikevaihdon olevan vuoden 2019 tasolla (2019: 784 M EUR) ja liiketuloksen kasvavan vuoden 2019 oikaistusta liiketuloksesta (2019: 40,5 M EUR)
 • 4/2020: liikevaihdon laskevan vuodesta 2019 (2019: 784 M EUR). liiketuloksen olevan 30 – 40 miljoonaa euroa ilman em. Venäjän toiminnan alasajoon liittyvää tulosvaikutusta.

Tuloksen kehitys

Lassila-Tikanojan haasteena on saada liikevaihto nousu-uralle. Vuonna 2017 hankittu L&T FM AB (Veolia FM) näkyi liikevaihdon nousuna noin 800 miljoonaan euroon vuonna 2018, josta jäätiin hieman vuonna 2019 myytyjen liiketoimintojen johdosta.

Myös tuloskunto on pysynyt sitkeästi noin 35 miljoonassa eurossa. Eikä tähänkään ole parannusta odotettavissa vuonna 2020.

lt-tuloslaskelma-q12020

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 735 – 750 miljoonaa ja nettotulos noin 15 – 20 miljoonaa euroa. Tulosmarginaali laskisi noin 2,4 prosenttiin, kun vielä muutama vuosi sitten marginaali oli 6,0 – 6,5 prosentissa.

Osakkeen arvostus on PE-luvulla mitattuna (26,4x) koholla. Varsinkin, kun yhtiön tuloskasvu on ollut varsin tiukassa. Liikevaihto pitäisi saada kasvu-uralle, sillä muutoin vääjäämättä nousevat kulut alkavat nakertaa yhtiön tuloksentekokykyä. Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi 10,55 euroa, joka myöskin indikoisi kohonnutta osakkeen hintaa (osake 12,50 EUR). Tarkemmin L&T arvonmääritys -sivulla.

lt-roeroi-q12020

Yhtiön pääomien tuotot (ROE ja ROI) ovat ihan hyvällä tasolla noin 10 – 15 prosentissa. Eli pääomien näkökulmasta yhtiön tuloksentekokyky on ihan kelpo tasoa.

Tase

Kesällä 2017 hankitun L&T FM-yhtiön vaikutus näkyy taseessa, sillä L&T:n liikearvo ja velkaisuus ovat nousussa. Liikearvoa on nyt 150 miljoonaa euroa, mikä on noin 25 prosenttia taseen loppusummasta. 10 prosentin alaskirjaus lohkaisisi tuloksesta noin 40 – 50 prosenttia pitäen tuloksen vielä voitollisena.

lt-liikearvo-q12020

Korollisia velkoja yhtiöllä oli Q1/2020 lopussa noin 200 miljoonan euron edestä. Aiemmin laskussa ollut velkaisuus hypähti takaisin korkealle tasolla. Osasyynä tähän on IFRS 16-standardi, jonka johdosta leasing- ja vuokrasopimukset kirjattiin korollisiin velkoihin.

lt-velkaisuus-q12020

Omavaraisuusaste on ollut tasaisesti noin 45 – 50 prosentissa jo pitkään, kunnes yrityskauppa sekä IFRS 16 laski sen noin 30 – 35 prosenttiin. Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on nyt noin 70 – 80 prosentissa eli hyvällä tasolla. Näin tunnuslukujen valossa velkaisuus on vielä kohtalaisella tai hyvällä tasolla mittarista riippuen.

Rahavirta

L&T:n liiketoiminnan rahavirta on ollut varsin tasaisesti noin 75 – 90 miljoonaa euroa. Myös tässä laskelmassa näkyy yhtiön nihkeä kasvukehitys.

Capex-investoinnit ovat nekin heilahdelleet varsin laajalla skaalalla noin 30 – 45 miljoonan euron haarukassa. Liiketoiminnan rahavirran tai capex-investointien kohdalla mistään trendistä on vaikea puhua.

lt-rahavirta-q42019c

Vapaa rahavirta (FCF) on em. syistä varsin tasaisesti 40 – 50 miljoonan eurossa. Tämä tuo tiettyä ennustettavuutta yhtiön rahavirtoihin. Tästä ei pitkässä juoksussa ole juurikaan iloa, ellei rahavirrat lähde kasvuun. Ovatko vapaat rahavirrat esimerkiksi 5 – 10 vuoden kuluttua edelleen tällä tasolla – vaiko esimerkiksi 75 miljoonassa eurossa?

Tällä hetkellä on vaikea tunnistaa L&T:n kohdalla niitä tekijöitä, jotka auttaisi rahavirrat nousuun. Ellei sitten yrityskauppojen vaikutus tuo ulkopuolista lisää. Tämä tarkoittaa myös sitä, että rahavirtaperustaista arvonmääritystä käyttävä joutuu käyttämään varsin alhaisia (tai jopa ennallaan pysyviä) kasvulukuja. Tällöin myös arvonmäärityksen tulos on alhainen (10,55 EUR).

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Joka tapauksessa yritys pystyy tuottamaan rahaa kassaan varsin vakaasti. Velan määrän nousu kuitenkin tarkoittaa sitä, että lainalyhennysten määräkin kasvaa. Osinkoihin on viime vuosien aikana mennyt noin 35 miljoonaa euroa, kun vapaa rahavirta on ollut noin 45 miljoonassa eurossa.

Näin rahaa jää velkojen lyhennyksiin noin 10 – 15 miljoonaa euroa per vuosi. Tällä tahdilla nykyiset korolliset velat lyhenisivät noin 15 – 20 vuodessa. Rahavirtojen olisi kuitenkin hyvä kääntyä nousuun, jotta se toisi lisää varmuutta lainojen lyhennyksiin ja osinkojen maksuun.

Osinko

L&T määrittelee osinkostrategiansa seuraavasti:

Osingon määrä on sidottu tilikauden tulokseen. Se osa tuloksesta, jota ei katsota tarvittavan konsernin terveen kehityksen varmistamiseen, jaetaan osakkaille.

Oheisesta kaaviosta nähdään se, että osingon suhde tulokseen on ollut pitkään yli tulostason – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Sen sijaan osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut parempi eli noin 75 prosenttia viimeiseltä 4 vuodelta laskettuna.

lt-osinko-q12020

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Lassila-Tikanoja: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
3/2021 (e) 0,75 3/2020 0,92 3/2019 0,92
YHTEENSÄ 0,75 0,92 0,92
-18,5% +0,0% +0,0%

Kevään 2020 osinko jäi 0,92 euroon jo neljättä vuotta peräkkäin. Tämä osingon heikko kehitys oikeastaan kuvastaa Rahavirta-kappaleen huolia siitä, miten yhtiön kassa kestää investoinnit, lainanlyhennykset sekä osingot.

Arvioin vuonna 2021 maksettavan osingon laskevan 0,75 euroon koronaviruspandemian painaessa yhtiön vuoden 2020 tulostasoa.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (L&T: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (28.4.2020) 12,50 15,74 14,96 18,06 19,20 18,12 15,14 15,23
Lkm (000) 38 093 38 368 38 419 38 410 38 390 38 605 38 740 38 721
Markkina-arvo (Mrd) 0,48 0,60 0,57 0,69 0,74 0,70 0,59 0,59
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ympäristöpalvelut 300,0 311,2 309,0
Teollisuuspalvelut 92,5 98,9 96,0
Kiinteistöp. Suomi 230,0 249,1 268,9
Kiinteistöp. Ruotsi 127,5 131,8 134,0
Muut -5,0 -6,7 -5,7
YHTEENSÄ 745,0 784,3 802,2
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ympäristöpalvelut 30,5 32,8 31,6
Teollisuuspalvelut 7,5 9,9 10,0
Kiinteistöp. Suomi 0,0 -4,1 5,2
Kiinteistöp. Ruotsi 2,0 3,8 4,4
Muut -10,0 2,6 -3,5
YHTEENSÄ 30,0 45,0 47,7
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ympäristöpalvelut 10,2% 10,5% 10,2%
Teollisuuspalvelut 8,1% 10,0% 10,4%
Kiinteistöp. Suomi 0,0% -1,6% 1,9%
Kiinteistöp. Ruotsi 1,6% 2,9% 3,3%
YHTEENSÄ 4,0% 5,7% 5,9%
TULOSLASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 182,5 184,4 745 784 802 712 662 646 640 668
Liiketulos 8,0 2,9 29,8 45,0 47,2 43,9 50,5 49,9 48,5 33,2
Nettotulos 5,5 0,0 18,0 34,7 34,1 33,5 43,4 37,9 18,1 22,2
Marginaali 3,0% 0,0% 2,4% 4,4% 4,3% 4,7% 6,6% 5,9% 2,8% 3,3%
EPS 0,14 0,00 0,47 0,90 0,89 0,87 1,13 0,98 0,47 0,57
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 54 42 54 48 28 49 34 59
Liikearvo 150 152 152 150 117 114 110 113
Muut varat 385 390 356 379 308 303 314 325
Varat yhteensä 589 584 561 577 453 466 458 496
Oma pääoma 182 203 209 217 223 211 206 211
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 203 177 152 166 67 96 96 123
Muut vastuut 204 203 200 194 163 158 156 162
Pääomat yhteensä 589 584 561 577 453 466 458 496
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 79 95 90 62 76 90 80 86
Investoinnit: Capex -40 -38 -29 -26 -34 -38 -34 -28
Vapaa rahavirta (FCF) 40 57 61 36 43 52 46 58
Investoinnit: Muut 7 13 4 -67 -1 -9 4 2
Investointien jälkeen 47 69 65 -30 42 44 50 60
Rahoitus: Voitonjako -31 -35 -35 -35 -33 -34 -21 -43
Rahoitus: Muut -3 -47 -24 86 -35 0 -43 27
Rahavarojen muutos 13 -13 7 20 -26 10 -14 44
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,75 0,92 0,92 0,92 0,92 0,85 0,75 0,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,75 0,92 0,92 0,92 0,92 0,85 0,75 0,50
Osinkotuotto 6,0% 5,8% 6,1% 5,1% 4,8% 4,7% 5,0% 3,3%
Osinko/nettotulos 158,6% 101,7% 103,7% 105,5% 81,4% 86,6% 160,5% 87,2%
Osinko/FCF 72,1% 62,0% 57,8% 97,3% 83,1% 62,9% 63,9% 33,2%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 15,2 18,9 18,0 23,5 25,9
PE (3v) 16,5 17,7 15,5 18,1 22,2 26,8 23,5 24,0
PE 26,4 17,4 16,9 20,7 17,0 18,5 32,4 26,6
EV (mEUR) 625 740 673 811 776 746 649 654
EV/EBIT 21,0 16,4 14,3 18,5 15,4 15,0 13,4 19,7
Oma pääoma/osake 4,78 5,29 5,44 5,66 5,81 5,48 5,33 5,46
P/B 2,61 2,97 2,75 3,19 3,31 3,31 2,84 2,79
ROE 9,4% 16,8% 16,0% 15,2% 20,0% 18,1% 8,7% 10,0%
ROI 7,8% 12,1% 12,7% 13,0% 16,9% 16,4% 15,2% 10,0%
Omavaraisuusaste 30,9% 34,8% 37,2% 37,7% 49,2% 45,4% 45,0% 42,6%
Gearing 81,7% 66,8% 46,8% 54,2% 17,4% 22,2% 30,1% 30,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 11,50 15,74 13,56 14,36 14,30 14,96 16,20 16,46 16,86 18,06
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,75 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92
Osinkotuotto 6,5% 5,8% 6,8% 6,4% 6,4% 6,1% 5,7% 5,6% 5,5% 5,1%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,90 0,90 0,97 0,98 0,84 0,89 0,88 0,86 0,83 0,87
PE 12,8 17,4 14,0 14,6 17,0 16,9 18,3 19,1 20,4 20,6
EV (mEUR) 595 740 676 709 719 673 742 764 790 812
EV/EBIT 12,6 16,5 14,2 14,5 16,1 14,1 15,7 16,9 18,5 18,4
Oma pääoma/osake 4,31 5,29 5,27 4,94 4,62 5,53 5,30 4,90 4,70 5,69
P/B 2,67 2,97 2,57 2,91 3,10 2,71 3,06 3,36 3,59 3,17
ROE 20,0% 16,7% 18,3% 19,9% 18,1% 15,8% 16,4% 17,1% 17,1% 15,2%
ROI 12,5% 12,1% 13,0% 13,1% 11,9% 12,7% 13,0% 13,6% 13,0% 13,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus