Lassila-Tikanoja sijoituskohteena

Päivitetty 25.10.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (25.10.2017)18,48 EURMarkkina-arvo0,71 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,95 EUR Osinkotuotto5,1 %
Liikevaihto 2017e680 M EUR (+2,7 %)Nettotulos 2017e35 M EUR (-18,6 %)
PE20,3ROE15,8 %

Vuonna 1905 Josef Lassila ja Frithjof Tikanoja perustivat Lassila & Tikanoja -nimisen yrityksen. Alkuun yritys oli tukkukauppa myyden mm. kankaita ja rihkamaa sekä saippuaa ja makeisia. Nykyään yhtiön tarjontaan kuuluu mm. ympäristö-, teollisuus-, ja kiinteistöpalveluja sekä uusiutuvia energialähteitä (mm. puubiomassa)… (lisää yritysesittelyssä).

LASSILA-TIKANOJA25.10.2017 | 18,48 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Lassila-Tikanojan Talousmentor-arvoluku on 20/30. Arvoluvun pisteitä laskee liikevaihdon vaimea kehitys. Myös korkea liikearvon määrä sekä osingon kehityksen heikkoudet laskevat pisteitä.

Lassila-Tikanojan haasteena on saada liikevaihto nousu-uralle, sillä se on ollut tällä noin 640 – 670 miljoonan euron tasolla jo varsin pitkään. Yhtiö on kuitenkin saanut nostettua tulosmarginaalin noin 6 prosentin tuntumaan tehostamistoimenpiteiden johdosta. Tähän marginaalin nousuun, kun saataisiin yhdistettyä myös liikevaihdon kasvu, niin yhtiön euromääräinen kannattavuus paranisi huomattavasti.

Harmi vain, että Lassila-Tikanojan kannattavuus koki kolauksen kesällä 2017, kun yhtiö antoi tulosvaroituksen. Näin tuloksen kasvun odotukset joutuu taas siirtämään yhdellä vuodella eteenpäin.

Yhtiön liikearvo sekä velkaisuus nousi kesän 2017 Veolia FM AB:n kaupan seurauksena.

Osinkosijoittajaa korkeahko osingonmaksusuhde mietityttää. Yhtiö on maksanut yli 80 prosenttia tuloksestaan osinkoina viimeisten vuosien aikana. Osinko on ollut kuitenkin nousutrendissä vuodesta 2011 alkaen. Tilikauden 2017 ennustettu osinko on 0,95 euroa, joka antaisi noin 5,1 prosentin osinkotuoton tällä osakkeen hinnalla (25.10.2017: 18,48 eur).

Kokonaisuutena voidaan todeta, että mistä yhtiölle kasvua, joka mahdollistaisi osingon kasvun myös tulevaisuudessa. Siksi sijoittajan tuleekin katsoa, josko yhtiö saisi vihdoin liikevaihdon kasvu-uralle sekä pidettyä samalla marginaalin hyvällä tasolla.

Alkuvuosi 2017

Lassila-Tikanojan (L&T) Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 505,1 M EUR (493,5 M EUR / +2,4 %)
 • nettotulos: 25,1 M EUR (34,9 M EUR/ -28 %)

Liikevaihto oli hienoisesti nousussa, johon hankittu Veolia FM AB:n alkaa tulevina kvartaaleina vaikuttamaan.

Yhtiön alkuvuoden tulos oli selvästi viimevuotista heikompi. Tähän vaikutti mm. ympäristöpalveluiden (kasvaneet polttoainekulut) ja kiinteistöpalveluiden (toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät kulut) heikko tulos. Teollisuuspalveluiden kannattavuus sen sijaan parani hyvän kysynnän ansiosta.

Lisäksi tulosta rasittivat hankitun Veolia FM AB:n yritysostoon ja integroimiseen liittyvät 1,1 miljoonan euron kulut.

Näkymät

L&T:n antamat näkymät vuodelle 2017 ovat:

 • liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016 (662 M EUR)
 • liikevoiton (ebit) odotetaan laskevan vuoden 2016 tasosta (44 M EUR)

Liikevaihdon osalta näkymäarvio vaikuttaa vaatimattomalta. Tähän mennessä liikevaihtoa on kertynyt 505 miljoonaa euroa ja kahtena aikaisempana vuotena Q4:n liikevaihto on ollut 165 – 168 miljoonan euron tietämissä. Lisäksi hankittu Veolia FM vaikuttaa positiivisesti Q4:n raportoitavaan liikevaihtoon. Vuonna 2016 hankitun yhtiön liikevaihto oli noin 100 miljoonaa euroa eli karkeasti arvioiden noin 20 – 25 miljoonaa euroa Q4:lle.

Näin tilikauden 2017 ennusteina voidaan antaa (Talousmentor):

 • liikevaihto noin 675 – 690 M EUR (2016: 662)
 • nettotulos 34 – 37 M EUR (43)
 • EPS 0,89 – 0,96 EUR (1,12)
 • PE 19,2x – 20,9x (osakkeen hinta 18,48 EUR)
 • osinkoennuste 0,95 EUR (0,92 EUR)
 • osinkotuotto 5,1 %

Segmentit

L&T jakaa toimintansa neljään segmenttiin, ja oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Ympäristöpalvelut 262,0 261,2 253,1 250,9 254,1
Teollisuuspalvelut 86,0 78,7 75,0 74,3 72,1
Kiinteistöpalvelut 297,0 285,3 279,0 270,6 287,8
Uusiutuvat energialähteet 35,0 36,6 39,2 44,0 54,1
Muut
YHTEENSÄ 680,0 661,8 646,3 639,8 668,1
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Ympäristöpalvelut 29,5 31,3 35,8 37,3 30,1
Teollisuuspalvelut 9,5 7,8 6,8 6,5 5,2
Kiinteistöpalvelut 8,0 13,5 8,1 10,6 4,4
Uusiutuvat energialähteet 1,0 1,5 2,1 1,6 1,4
Muut -4,0 -3,7 -3,0 -7,6 -8,0
YHTEENSÄ 44,0 50,4 49,8 48,4 33,1

Ympäristöpalvelut

Segmentin tarjoamia palveluita ovat mm. keräys- ja kuljetuspalvelut sekä kierrätysmateriaalien ja jätteiden käsittely.

Liikevaihto on kasvanut viimeisten vuosien (2013-2016) aikana pääasiassa hankittujen liiketoimintojen ansiosta. Liikevaihdon kasvusta huolimatta liikevoitto on laskussa. Laskua on jo vuodesta 2015 alkaen vauhdittanut kierrätysmateriaalien alentunut volyymi sekä uusioraaka-aineiden markkinahintojen lasku.

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan edellisvuoden tasolla eli noin 260 – 265 miljoonaa euroa. Sen sijaan liikevoiton odotetaan jäävän viime vuodesta ollen noin 29,5 miljoonaa euroa.

Teollisuuspalvelut

Segmentti tarjoaa asiakkailleen (kunnat, rakentaminen ja satamat) prosessipuhdistus-, viemärinhuolto-, ympäristörakentamisen palveluita sekä vaarallisten jätteiden keräystä, kuljetusta, varastointia ja loppusijoitusta tai hyötykäyttöä.

Tilikauden 2016 liikevaihdon kasvu oli kokonaan orgaanista ja liikevaihto kasvoi erityisesti ympäristörakentamisessa. Kannattavuus kasvoi vahvan kysynnän ja toiminnan tehostamisten seurauksena.

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan 86 ja 9,5 miljoonaan euroon (vuonna 2016: 78,7 ja 7,8) vastaavasti.

Kiinteistöpalvelut

Segmentin tarjoamia palveluita ovat mm. siivous- ja tukipalvelut, kiinteistönhuolto ja -tekniikka sekä vahinkoseuranta.

Kiinteistöpalvelut on Ympäristöpalveluiden kanssa toinen L&T:n liikevaihtoa tuottava segmentti. Segmentin liikevaihto on ollut pitkään noin 270 – 285 miljoonassa eurossa ja tilikaudelle 2017 odotetaan noin 295 – 305 miljoonan euron liikevaihtoa. Tähän vaikuttaa positiivisesti kesällä 2017 hankittu Veolia FM AB, jonka vaikutus alkaa näkymään Q4:n aikana.

Sen sijaan segmentin kannattavuudessa on ollut haasteita alkuvuoden 2017 aikana. Etenkin korjausrakentamisen ja kiinteistötekniikan toiminnot ovat kärsineet kohonneista kuluista sekä laskevista marginaaleista. Lisäksi uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on tuonut odottamattomia lisäkuluja. Näin tilikauden 2017 ennustettu liikevoitto laskee vuodesta 2016 noin 8 miljoonaan euroon.

Hankitun Veolia-yhtiön tulosvaikutus alkaa näkymään vuoden 2018 aikana, sillä yritysostoon ja yhtiön integrointiin liittyy kuluja, jotka syövät lähiaikojen tuloshyödyt.

Uusiutuvat energialähteet

Segmentti tuottaa asiakkailleen (mm. energiatuottajat sekä sellu- ja paperiteollisuus) biopolttoaineita ja muita raaka-aineita.

L&T:n pienin segmentti, jonka liikevaihto on ollut selvässä laskutrendissä. Tilikauden 2016 liikevaihtoon vaikuttivat parin viime vuoden lyhyemmät lämmityskaudet sekä biopolttoaineiden ja muiden korvaavien polttoaineiden ylitarjonnan aiheuttama hintojen lasku.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

L&T:n johdon esittämät taloudelliset tavoitteet vuoteen 2018 mennessä ovat

 • Vuotuinen kasvu 5 %
 • Sijoitetun pääoman tuotto 20 %
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 9 %
 • Gearing 0 – 70 %

L&T:n johdon esittämiä arvioita tilikauden 2016 liikevaihdosta ja liikevoitosta

 • 2/2016: Liikevaihto ja liikevoitto samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2015
 • 4/2016: (ei muutosta)
 • 8/2016: (ei muutosta)
 • 10/2016: (ei muutosta)
 • TOTEUTUNUT: Liikevaihto +3,2 ja liikevoitto +1,2 prosenttia

Tilikausi 2017:

 • 2/2017: Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016
 • 4/2017: (ei muutosta)
 • 8/2017: Liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla ja liikevoiton odotetaan laskevan vuodesta 2016.
 • 10/2017: (ei muutosta)

Tuloksen kehitys

L&T:n liikevaihto on heilunut 640 – 675 miljoonan euron välimaastossa jo yli 5 vuotta. Yhtiö on pyrkinyt yrityskaupoilla korjaamaan tilannetta, mutta tästä huolimatta liikevaihto ei ole lähtenyt nousuun. Toisaalta myös joitain heikosti kannattavia liiketoimintoja on myyty, joka on vaikuttanut laskevasti liikevaihtoon, mutta parantanut liikevoittomarginaalia.

lt-tuloslaskelma-q32017

Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on 675 – 690 miljoonaa euroa, johon hankittu Veolia FM AB:n vaikuttaa nostavasti. Nettotulos jäänee kuitenkin vain noin 34 – 37 miljoonaan euroon, kun vuonna 2016 se oli 43 miljoonaa euroa. Alkuvuoden heikko tuloskunto vaikuttaa siis selvästi koko vuoden ennusteisiin, mutta on edelleen vuosikymmenen alkua korkeammalla tasolla.

Tase

Kesällä 2017 hankitun Veolia-yhtiön vaikutus näkyy taseessa, sillä L&T:n liikearvo ja velkaisuus ovat nousussa.

Liikearvoa on nyt 166 miljoonaa euroa, mikä on lähes 30 prosenttia taseen loppusummasta. 10 prosentin alaskirjaus lohkaisisi tuloksesta 40 – 50 prosenttia.

lt-liikearvo-q32017

Korollisia velkoja yhtiöllä on nyt noin 165 miljoonan euron edestä. Aiemmin laskussa ollut velkaisuus hypähti takaisin korkealle. Velan määrä on korkeimmillaan (ainakin) viimeiseen 12 vuoteen.

lt-velkaisuus-q32017

Omavaraisuusaste on ollut tasaisesti noin 45 – 50 prosentissa jo pitkään, kunnes yrityskauppa laski sen noin 40 prosenttiin. Tätä tasoa voidaan pitää vielä kohtalaisena. Nettovelkaantumisaste eli gearing on nyt noin 55 prosentissa ja se on myös selvästi yhtiön tavoiterajojen sisäpuolella. Eli vaikka L&T:n velkaisuus nousikin, niin tilanne on vielä tunnuslukujen valossa ihan hyvä.

Rahavirta

L&T:n liiketoiminnan rahavirta on ollut varsin tasaisesti noin 75 – 90 miljoonaa euroa. Myös tässä laskelmassa näkyy yhtiön nihkeä kasvukehitys.

lt-liikeatoiminta-capex-rahavirta-q32017

Capex-investoinnit ovat nekin heilahdelleet varsin laajalla skaalalla noin 30 – 45 miljoonan euron haarukassa. Liiketoiminnan rahavirran tai capex-investointien kohdalla mistään trendistä on vaikea puhua.

lt-vapaa-rahavirta-q32017

Vapaa rahavirta (FCF) on em. syistä varsin tasaisesti 45 – 50 miljoonan eurossa. Tämä tuo tiettyä ennustettavuutta yhtiön rahavirtoihin, mutta ilman kasvua, tästä ei pitkässä juoksussa juuri iloa ole. Ovatko vapaat rahavirrat esimerkiksi 5-10 vuoden kuluttua edelleen tällä tasolla – vaiko 75 miljoonassa eurossa? Tällä hetkellä on vaikea tunnistaa L&T:n kohdalla niitä tekijöitä, jotka auttaisi rahavirrat nousuun. Tämä tarkoittaa myös sitä, että rahavirtaperustaista arvonmääritystä käyttävä joutuu käyttämään varsin alhaisia (tai jopa ennallaan pysyviä) kasvulukuja. Tällöin myös arvonmäärityksen tulos on alhainen.

Joka tapauksessa yritys pystyy tuottamaan rahaa kassaan varsin vakaasti. Velan määrän nousu kuitenkin tarkoittaa sitä, että lainalyhennysten määräkin kasvaa. Osinkoihin on viime vuosien aikana mennyt noin 35 miljoonaa euroa, ja kun vapaa rahavirta on ollut noin 45 miljoonassa eurossa, niin rahaa toki riittää lyhennyksiin. Mutta, jotta osinko voisi jatkaa kasvuaan, niin rahavirtojen olisi hyvä kääntyä nousuun.

Osinko

L&T määrittelee osinkostrategiansa seuraavasti:

Osingon määrä on sidottu tilikauden tulokseen. Se osa tuloksesta, jota ei katsota tarvittavan konsernin terveen kehityksen varmistamiseen, jaetaan osakkaille.

lt-osinko-q32017

Osinko on ollut nousussa vuodesta 2013, jolloin osinko oli 0,50 euroa. Tilikaudelta 2012 L&T maksoi normaalin 0,60 euron lisäksi ylimääräistä osinkoa 0,50 euroa.

Kevään 2018 ennustettu osinko on 0,95 (aiempi ennuste 0,97) euroa, mikä antaisi noin 5,1 prosentin osinkotuoton tällä osakkeen hinnalla (25.10.2017: 18,48 euroa). Osingon suhteen pitää kuitenkin olla varuillaan, sillä yhtiön kesän 2017 tulosvaroitus johtanee tuloksen selvään laskuun. Tästä syystä osinko voi myös jäädä alle ennustetun 0,95 euron.

Viimeisten 5 vuoden aikana yhtiö on maksanut koko tuloksensa ulos osinkoina. Osakekohtainen tuloskertymä on ollut noin 4,02 euroa ja osinko 4,12 euroa. Tämä lienee linjassa yhtiön osinkostrategian kanssa.

Arvostus

PE-luvuilla mitattuna L&T:n arvostus on kohdallaan. 1/3/7 vuoden tuloksilla lasketut PE:t ovat 20,3x / 18,3x / 24,0x vastaavasti. On kuitenkin hyvä muistaa, että yhtiön viime vuosien vaimeaan tuloskehitykseen nähden, tuleva kasvu tuntuu olevan kiven alla. Näin noin 20x tasolla oleva PE indikoisi korkeahkoa osakkeen hintaa.

lt-roe-roi-q32017

Viimeisten parin-kolmen vuoden aikana yhtiön ROE ja ROI ovat nousseet aiemmista noin 10 prosentista nykyiseen noin 16 – 18 prosenttiin.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+10) ja osinkojen maksulla (0). Oikaisu on yhteensä +10 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (25.10.2017) 18,48 19,20 18,12 15,14 15,23 11,64 11,49 14,73
Lkm (000) 38 394 38 375 38 605 38 740 38 721 38 701 38 762 38 769
Markkina-arvo (Mrd) 0,71 0,74 0,70 0,59 0,59 0,45 0,45 0,57
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 175 505 680 662 646 640 668 674 652 598
Liikevoitto 11 33 44 51 50 49 33 48 26 40
Nettotulos 10 25 35 43 38 18 22 34 17 26
Marginaali 5,7% 5,0% 5,1% 6,5% 5,9% 2,8% 3,3% 5,0% 2,6% 4,3%
EPS 0,26 0,65 0,91 1,12 0,98 0,46 0,57 0,88 0,44 0,67
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 42 28 49 34 59 12 6 5
Liikearvo 166 117 114 110 113 120 120 113
Muut varat 349 308 303 314 324 349 368 366
Tase yhteensä 557 453 466 458 496 481 494 484
Oma pääoma 221 223 211 206 211 233 218 223
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 165 67 106 96 123 97 135 127
Muut vastuut 171 163 149 156 162 151 141 134
Tase yhteensä 557 453 466 458 496 481 494 484
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 75 76 89 80 86 80 74 64
Investoinnit: Capex -30 -34 -38 -34 -27 -38 -44 -32
Vapaa rahavirta (FCF) 45 42 51 46 59 42 30 32
Investoinnit: Muut -65 -2 -8 4 0 6 -24 -5
Investointien jälkeen -20 40 43 50 59 48 6 27
Rahoitus: Voitonjako -35 -33 -34 -21 -43 -21 -22 -20
Rahoitus: Muut 90 -35 0 -43 27 -21 9 -21
Rahavarojen muutos 35 -28 9 -14 43 6 -7 -14
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,95 0,92 0,85 0,75 0,50 0,60 0,55 0,55
Osinko (lisä) 0,50
Osinko yhteensä 0,95 0,92 0,85 0,75 0,50 1,10 0,55 0,55
Osinkotuotto 5,1% 4,8% 4,7% 5,0% 3,3% 9,5% 4,8% 3,7%
Osinko/nettotulos 104,2% 82,1% 86,4% 161,4% 88,0% 125,2% 125,4% 82,0%
Osinko/FCF 81,1% 84,1% 64,3% 63,2% 32,8% 101,4% 71,1% 66,6%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 24,0 26,0 26,0 21,6
PE (3v) 18,3 22,3 26,9 23,8 24,2 17,6 17,6 17,3
PE 20,3 17,1 18,4 32,6 26,8 13,2 26,2 22,0
Oma pääoma/osake 5,76 5,81 5,47 5,32 5,45 6,02 5,62 5,75
P/B 3,21 3,30 3,32 2,85 2,79 1,93 2,04 2,56
ROE 15,8% 19,8% 18,2% 8,6% 9,9% 15,1% 7,7% 11,8%
ROI 13,0% 16,8% 16,2% 15,4% 9,9% 14,1% 7,4% 11,3%
Omavaraisuusaste 39,7% 49,2% 45,3% 45,0% 42,5% 48,4% 44,1% 46,1%
Gearing 55,7% 17,5% 27,0% 30,1% 30,3% 36,5% 59,2% 54,7%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset