Lassila-Tikanoja sijoituskohteena

Päivitetty 30.1.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Vuonna 1905 Josef Lassila ja Frithjof Tikanoja perustivat Lassila & Tikanoja -nimisen yrityksen. Alkuun yritys oli tukkukauppa myyden mm. kankaita ja rihkamaa sekä saippuaa ja makeisia. Nykyään yhtiön tarjontaan kuuluu mm. ympäristö-, teollisuus-, ja kiinteistöpalveluja sekä uusiutuvia energialähteitä (mm. puubiomassa)… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e LASSILA-TIKANOJA Ennuste
Osake (30.1.2019) 15,74 Osinko 12 kk 0,92
Markkina-arvo (Mrd) 0,6 Osinkotuotto 5,8%
Liikevaihto (M) 805 (+0,4%) Osinko/EPS 97% 4v ka
Nettotulos (M) 34 (+0,0%) Osinko/FCF 75% 4v ka
EPS 0,88 Omav.aste 37%
PE 17,8 Gearing 47%
EV/EBIT 14,7 ROE 16,1%
PB 2,9 ROI 13,2%

Yrityksen tulosraportit ja esitykset on ladattavissa osoitteesta:
https://www.lt.fi/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset

Yhteenveto

LASSILA-TIKANOJA30.1.2018 | 15,74 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Lassila-Tikanojan Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee osingon kehityksen heikkous sekä liikevaihdon että tuloksen nihkeä kehitys.

Lassila-Tikanojan haasteena on saada liikevaihto nousu-uralle, sillä se on ollut tällä noin 640 – 670 miljoonan euron tasolla jo varsin pitkään. Kesällä 2017 hankittu L&T FM AB (Veolia FM) näkyi liikevaihdon nousuna noin 800 miljoonaan euroon vuonna 2018. Mutta vuoden 2019 liikevaihtoennusteeni on vuoden 2018 tasolla eli kasvu on tiukassa.

Myös tuloskunto on pysynyt sitkeästi noin 35 miljoonassa eurossa. Eikä tähänkään liene parannusta odotettavissa vuonna 2019.

Eli miten saada liikevaihto ja tulos nousu-uralle? Vai onko niin, että vielä 5 vuoden päästäkin liikevaihto ja tulos pyörivät lähes nykyisissä lukemissa?

Yhtiön velkaisuus on tunnuslukujen valossa kohtalainen, sillä omavaraisuusaste on 35 – 40 prosenttia (hieman alle hyvän rajan) ja gearing 45 – 50 prosenttia (yli hyvän rajan).

Osinkosijoittajaa osingon jääminen nyt kolmatta vuotta peräkkäin 0,92 euroon mietityttää. Tämä myöskin kuvastaa sitä, että kasvunäkymät ovat tiukassa. Tämä osinko antaisi noin 5,8 prosentin osinkotuoton tällä osakkeen hinnalla (osake 15,74 euroa).

Tilikausi 2018

Lassila-Tikanojan (L&T) Q1-Q4/2018

M EUR Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 207 206 0,2% 802 710 13,1%
Liiketulos (ebit) 11,7 11,4 2,6% 47,6 44,0 8,2%
Nettotulos 8,7 8,5 2,4% 34,1 33,5 1,8%
EPS (EUR) 0,23 0,22 0,89 0,87

Tilikauden 2018 liikevaihto kasvoi selvästi, mitä selittää hankittu L&T FM, joka liitettiin yhtiöön Q4/2017 aikana. Nyt Q4/2018 liikevaihto jäi viime vuoden tasolle 206,5 miljoonaan euroon.

Murheenkryyninä on Kiinteistöpalvelut-segmentti, jonka Q4-liikevaihto laski peräti -12,4 prosenttia. Segmenttiin kuuluvan siivouspalveluiden hintakilpailu on kovaa, mikä on aiheuttanut mm. asiakasmenetyksiä. Lisäksi segmentin toimintaa häiritsee pitkittyneet ERP-järjestelmän haasteet. Tämä näkyi segmentin Q4-tuloksessa, joka jäi nollaan, kun vuosi sitten tulosta tuli 1,4 miljoonaa euroa. Eli varsin tiukka käänne segmentin kohdalla.

Muissa segmenteissä tilanne oli valoisampi ja Ympäristöpalveluissa liikevaihto ja tulos paranivat vuoden edetessä. Q4:n tulos kasvoi peräti +22 prosenttia, mihin vaikutti yhtiön aiemmin toteuttamat kustannussäästötoimenpiteet.

Teollisuuspalvelut ja Kiinteistötekniikka -segmenteissä kysyntätilanne on hyvä ja markkina-asema on vahvistunut vuoden aikana..

Q4:n liiketulos (ebit) kasvoi Kiinteistöpalveluiden haasteista huolimatta noin +2,6 prosenttia.

Vuoden 2018 nettotulos oli 34,1 miljoonaa euroa eli hieman vertailukauden 33,5 miljoonaa euroa parempi. Tätä voi pitää kuitenkin heikkona kehityksenä, sillä hankittu L&T FM toi liikevaihtoon selvästi kasvua, mutta tuloksessa kasvu jäi vaisuksi.

Näkymät 2019

L&T arvioi, että vuoden 2019 liikevaihto ja liikevoitto on vuoden 2018 tasolla.

Toimialojen näkymät ovat hyvät Kiinteistöpalveluita lukuun ottamatta. Yhtiö kertoo näkymäarviossaan, että ”Kiinteistöpalveluiden liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan vuodesta 2018 johtuen uuden toimintamallin käyttöönoton kustannuksista sekä sopimuskannan laskusta”.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 193 197 -1,8% 805 802 0,4%
Liiketulos (ebit) 3,7 3,7 0,0% 47,5 47,6 -0,2%
Nettotulos (omistajille) 2,0 2,1 -4,8% 34,0 34,1 -0,3%
Osinko (12 kk, EUR) 0,92 0,92

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Lassila-Tikanoja: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

L&T:n johdon esittämiä arvioita

Tilikausi 2017:

 • 2/2017: Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016
 • 4/2017: (ei muutosta)
 • 8/2017: Liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla ja liikevoiton odotetaan laskevan vuodesta 2016.
 • 10/2017: (ei muutosta)
 • TOTEUTUNUT: Liikevaihto +2,1 % ja liikevoitto -12,3 %

Tilikausi 2018:

 • 2/2018: Vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan vuodesta 2017
 • 4/2018: (ei muutosta)
 • 7/2018: (ei muutosta)
 • 10/2018: (ei muutosta)
 • TOTEUTUNUT: Liikevaihto +13,1 % ja liikevoitto +8,2 %

Tilikausi 2019:

 • 1/2019: Vuoden 2019 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan vuoden 2018 tasolla.

Mainokset

Tuloksen kehitys

L&T:n liikevaihtoon polkenut paikoillaan pitkään ja vuosien 2017 ja 2018 liikevaihdon nousua selittää suurelta osin hankittu L&T FM. Toisaalta myös joitain heikosti kannattavia liiketoimintoja on myyty, joka on vaikuttanut laskevasti liikevaihtoon, mutta parantanut liikevoittomarginaalia.

lt-tuloslaskelma-q42018

Tilikauden 2018 liikevaihto nousi 802 miljoonaan euroon hankitun L&M FM AB:n (Veolia FM AB) vetämänä. Orgaaninen kasvu oli +3 prosenttia.

Tilikauden 2018 nettotulos jäi 34 miljoonaan euroon, mihin vaikutti negatiivisesti siivousliiketoiminnan kova hintakilpailu sekä ERP-järjestelmän jatkuneet haasteet.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 800 – 810 miljoonaa ja nettotulos noin 30 – 35 miljoonaa euroa. Tähän vaikuttaa negatiivisesti siivousliiketoiminnan tiukka kilpailutilanne, ERP-järjestelmän käyttöönoton haasteet. Toisaalta muissa segmenteissä liiketoimintatilanne on hyvä, joka osaltaan kompensoi em. haasteita.

PE-luvuilla mitattuna L&T:n arvostus on hieman koholla. 1/3/7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat 17,8 / 17,8x / 19,0x vastaavasti.

lt-roe-roi-q42018

Viimeisten parin-kolmen vuoden aikana yhtiön ROE ja ROI ovat nousseet aiemmista noin 10 prosentista nykyiseen noin 16 – 18 prosenttiin. Eli pääomien näkökulmasta yhtiön tuloksentekokyky on ihan kelpo tasoa.

Tase

Kesällä 2017 hankitun L&T FM-yhtiön vaikutus näkyy taseessa, sillä L&T:n liikearvo ja velkaisuus ovat nousussa. Liikearvoa on nyt 150 miljoonaa euroa, mikä on noin 25 prosenttia taseen loppusummasta. 10 prosentin alaskirjaus lohkaisisi tuloksesta noin 40 prosenttia pitäen tuloksen vielä voitollisena.

lt-liikearvo-q42018

Korollisia velkoja yhtiöllä on nyt noin 150 miljoonan euron edestä. Aiemmin laskussa ollut velkaisuus hypähti takaisin korkealle tasolla. Velan määrä on korkeimmillaan (ainakin) viimeiseen 12 vuoteen.

lt-velkaisuus-q42018

Omavaraisuusaste on ollut tasaisesti noin 45 – 50 prosentissa jo pitkään, kunnes yrityskauppa laski sen noin 40 prosenttiin. Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on nyt noin 45 – 50 prosentissa eli hyvällä tasolla. Näin tunnuslukujen valossa velkaisuus on vielä kohtalaisella tai hyvällä tasolla mittarista riippuen.

Rahavirta

L&T:n liiketoiminnan rahavirta on ollut varsin tasaisesti noin 75 – 90 miljoonaa euroa. Myös tässä laskelmassa näkyy yhtiön nihkeä kasvukehitys. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten hankittu L&T FM näkyy rahavirroissa.

Capex-investoinnit ovat nekin heilahdelleet varsin laajalla skaalalla noin 30 – 45 miljoonan euron haarukassa. Liiketoiminnan rahavirran tai capex-investointien kohdalla mistään trendistä on vaikea puhua.

lt-rahavirta-q42018

Vapaa rahavirta (FCF) on em. syistä varsin tasaisesti 40 – 50 miljoonan eurossa. Tämä tuo tiettyä ennustettavuutta yhtiön rahavirtoihin. Tästä ei pitkässä juoksussa ole juurikaan iloa, ellei rahavirrat lähde kasvuun. Ovatko vapaat rahavirrat esimerkiksi 5 – 10 vuoden kuluttua edelleen tällä tasolla – vaiko esimerkiksi 75 miljoonassa eurossa?

Tällä hetkellä on vaikea tunnistaa L&T:n kohdalla niitä tekijöitä, jotka auttaisi rahavirrat nousuun. Ellei sitten yrityskauppojen vaikutus tuo ”ulkopuolista” lisää. Tämä tarkoittaa myös sitä, että rahavirtaperustaista arvonmääritystä käyttävä joutuu käyttämään varsin alhaisia (tai jopa ennallaan pysyviä) kasvulukuja. Tällöin myös arvonmäärityksen tulos on alhainen.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Joka tapauksessa yritys pystyy tuottamaan rahaa kassaan varsin vakaasti. Velan määrän nousu kuitenkin tarkoittaa sitä, että lainalyhennysten määräkin kasvaa. Osinkoihin on viime vuosien aikana mennyt noin 35 miljoonaa euroa, kun vapaa rahavirta on ollut noin 45 miljoonassa eurossa.

Näin rahaa jää velkojen lyhennyksiin noin 10 – 15 miljoonaa euroa per vuosi. Tällä tahdilla nykyiset korolliset velat lyhenisivät vajaassa 15 vuodessa. Rahavirtojen olisi kuitenkin hyvä kääntyä nousuun, jotta se toisi lisää varmuutta lainojen lyhennyksiin ja osinkojen maksuun.

Osinko

L&T määrittelee osinkostrategiansa seuraavasti:

Osingon määrä on sidottu tilikauden tulokseen. Se osa tuloksesta, jota ei katsota tarvittavan konsernin terveen kehityksen varmistamiseen, jaetaan osakkaille.

Oheisesta kaaviosta nähdään se, että osingon suhde tulokseen on ollut pitkään yli tulostason – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Sen sijaan osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut parempi eli noin 75 prosenttia viimeiseltä 4 vuodelta laskettuna.

lt-osinko-q42018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Lassila-Tikanoja: Osinkohistoria -sivulta

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 0,92 3/2018 0,92 3/2017 0,92
YHTEENSÄ 0,92 0,92 0,92
+0,0% +0,0% +8,2%

Kevään 2019 osinko jäi 0,92 euroon jo kolmatta vuotta peräkkäin. Osinko irtoaa 15.3.2019 ja se maksetaan 25.3.2019.

Tämä osingon heikko kehitys oikeastaan kuvastaa Rahavirta-kappaleen huolia siitä, miten yhtiön kassa kestää investoinnit, lainanlyhennykset sekä osingot. Osinko antaisin tällä osakkeen hinnalla (15,74 EUR) noin 5,8 prosentin osinkotuoton.

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+34) ja osinkojen maksulla (-35). Oikaisu on yhteensä -1 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (30.1.2019) 15,74 14,96 18,06 19,20 18,12 15,14 15,23 11,64
Lkm (000) 38 419 38 419 38 409 38 375 38 605 38 740 38 721 38 701
Markkina-arvo (Mrd) 0,60 0,57 0,69 0,74 0,70 0,59 0,59 0,45
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Ympäristöpalvelut 272,0 267,0 259,2 261,2 253,1
Teollisuuspalvelut 97,0 93,7 87,4 78,7 75,0
Kiinteistöpalvelut 238,0 254,4 258,0 285,3 279,0
Kiinteistötekniikka 156,0 146,6 70,2
Uusiutuvat energialähteet 42,0 40,5 34,7 36,6 39,2
Muut
YHTEENSÄ 805,0 802,2 709,5 661,8 646,3
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Ympäristöpalvelut 33,5 31,7 31,6 31,3 35,8
Teollisuuspalvelut 11,0 10,0 8,7 7,8 6,8
Kiinteistöpalvelut 1,5 5,0 5,2 13,5 8,1
Kiinteistötekniikka 5,5 4,5 1,6
Uusiutuvat energialähteet 0,0 0,0 0,7 1,5 2,1
Muut -4,0 -3,5 -3,9 -3,7 -3,0
YHTEENSÄ 47,5 47,7 43,9 50,4 49,8
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 193 805 802 710 662 646 640 668 674
Liikevoitto 4 48 48 44 51 50 49 33 48
Nettotulos 2 34 34 34 43 38 18 22 34
Marginaali 1,0% 4,2% 4,2% 4,8% 6,5% 5,9% 2,8% 3,3% 5,0%
EPS 0,05 0,00 0,88 0,88 0,89 1,12 0,98 0,46 0,57 0,88
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 53 54 48 28 49 34 59 12
Liikearvo 152 152 150 117 114 110 113 120
Muut varat 358 358 379 308 303 314 324 349
Tase yhteensä 563 564 577 453 466 458 496 481
Oma pääoma 211 212 217 223 211 206 211 233
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 152 152 166 67 106 96 123 97
Muut vastuut 200 200 194 163 149 156 162 151
Tase yhteensä 563 564 577 453 466 458 496 481
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 80 90 62 76 89 80 86 80
Investoinnit: Capex -30 -29 -26 -34 -38 -34 -27 -38
Vapaa rahavirta (FCF) 50 61 36 42 51 46 59 42
Investoinnit: Muut -5 4 -66 -2 -8 4 0 6
Investointien jälkeen 45 65 -30 40 43 50 59 48
Rahoitus: Voitonjako -35 -35 -35 -33 -34 -21 -43 -21
Rahoitus: Muut -10 -24 85 -35 0 -43 27 -21
Rahavarojen muutos 0 6 20 -28 9 -14 43 6
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,92 0,92 0,92 0,92 0,85 0,75 0,50 0,60
Osinko (lisä) 0,50
Osinko yhteensä 0,92 0,92 0,92 0,92 0,85 0,75 0,50 1,10
Osinkotuotto 5,8% 6,1% 5,1% 4,8% 4,7% 5,0% 3,3% 9,5%
Osinko/nettotulos 104,0% 104,0% 103,9% 82,1% 86,4% 161,4% 88,0% 125,2%
Osinko/FCF 70,7% 57,9% 98,2% 84,1% 64,3% 63,2% 32,8% 101,4%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 19,0 18,0 23,6 26,0 26,0
PE (3v) 17,8 15,5 18,1 22,3 26,9 23,8 24,2 17,6
PE 17,8 16,9 20,4 17,1 18,4 32,6 26,8 13,2
EV/EBIT 14,7 14,0 18,4 15,2 15,1 13,2 19,8 11,2
Oma pääoma/osake 5,49 5,52 5,65 5,81 5,47 5,32 5,45 6,02
P/B 2,87 2,71 3,20 3,30 3,32 2,85 2,79 1,93
ROE 16,1% 15,9% 15,5% 19,8% 18,2% 8,6% 9,9% 15,1%
ROI 13,2% 12,9% 13,1% 16,8% 16,2% 15,4% 9,9% 14,1%
Omavaraisuusaste 37,5% 37,6% 37,6% 49,2% 45,3% 45,0% 42,5% 48,4%
Gearing 46,9% 46,2% 54,4% 17,5% 27,0% 30,1% 30,3% 36,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 14,96 16,20 16,46 16,86 18,06 18,10 18,41 18,39 19,20 17,25
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920 0,920
Osinkotuotto (ennuste) 6,1% 5,7% 5,6% 5,5% 5,1% 5,1% 5,0% 5,0% 4,8% 5,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,89 0,88 0,86 0,83 0,87 0,87 0,91 1,09 1,13 1,09
PE 16,9 18,3 19,1 20,4 20,6 20,8 20,3 16,8 17,0 15,9
EV/EBIT 14,1 15,7 16,9 18,5 18,4 19,2 17,4 16,0 15,4 15,0
ROE 15,8% 16,4% 17,1% 17,1% 15,2% 15,7% 17,6% 22,4% 20,0% 19,7%
ROI 12,7% 13,0% 13,6% 13,0% 13,0% 12,6% 14,6% 16,2% 16,9% 15,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

lt-osinko-q42018