Lassila-Tikanoja sijoituskohteena

Päivitetty 28.4.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (28.4.2017)17,83 EURMarkkina-arvo0,68 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,97 EUR Osinkotuotto5,4 %
Liikevaihto 2017e670 M EUR (+1,2 %)Nettotulos 2017e41 M EUR (-4,7 %)
PE16,7ROE18,1 %

Vuonna 1905 Josef Lassila ja Frithjof Tikanoja perustivat Lassila & Tikanoja -nimisen yrityksen. Alkuun yritys oli tukkukauppa myyden mm. kankaita ja rihkamaa sekä saippuaa ja makeisia. Nykyään yhtiön tarjontaan kuuluu mm. ympäristö-, teollisuus-, ja kiinteistöpalveluja sekä uusiutuvia energialähteitä (mm. puubiomassa)… (lisää yritysesittelyssä).

LASSILA-TIKANOJA28.4.2017 | 17,83 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Lassila-Tikanojan Talousmentor-arvoluku on 21/30. Arvoluvun pisteitä laskee liikevaihdon vaimea kehitys. Myös korkea liikearvon määrä sekä osingon kehityksen heikkoudet laskevat pisteitä.

Lassila-Tikanojan haasteena on saada liikevaihto nousu-uralle, sillä se on ollut tällä noin 640 – 670 miljoonan euron tasolla jo varsin pitkään. Yhtiö on kuitenkin saanut nostettua tulosmarginaalin noin 6 prosentin tuntumaan tehostamistoimenpiteiden johdosta. Tähän marginaalin nousuun, kun saataisiin yhdistettyä myös liikevaihdon kasvu, niin yhtiön euromääräinen kannattavuus paranisi huomattavasti.

Yhtiön tase on hyvässä kunnossa ja velkaisuus on lievässä laskutrendissä, ja nettovelkaantumisaste on laskenut noin 15 prosenttiin. Liikearvon määrä on aavistuksen koholla, mutta sen osuus taseesta on pysynyt varsin vakaana jo pitkään.

Osinkosijoittajaa korkeahko osingonmaksusuhde mietityttää. Yhtiö on maksanut yli 80 prosenttia tuloksestaan osinkoina viimeisten vuosien aikana. Osinko on ollut kuitenkin nousutrendissä vuodesta 2011 alkaen. Tilikauden 2017 ennustettu osinko on 0,97 euroa, joka antaisi noin 5,4 prosentin osinkotuoton tällä osakkeen hinnalla (28.4.2017: 17,83 eur).

Kokonaisuutena voidaan todeta, että mistä yhtiölle kasvua, joka mahdollistaisi osingon kasvun myös tulevaisuudessa. Siksi sijoittajan tuleekin katsoa, josko yhtiö saisi vihdoin liikevaihdon kasvu-uralle sekä pidettyä samalla marginaalin hyvällä tasolla.

Segmentit

Lassila-Tikanoja (L&T) jakaa toimintansa neljään segmenttiin, ja oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Ympäristöpalvelut 265,0 261,2 253,1 250,9 254,1
Teollisuuspalvelut 80,0 78,7 75,0 74,3 72,1
Kiinteistöpalvelut 290,0 285,3 279,0 270,6 287,8
Uusiutuvat energialähteet 35,0 36,6 39,2 44,0 54,1
Muut 0,0 0,0
YHTEENSÄ 670,0 661,8 646,3 639,8 668,1
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Ympäristöpalvelut 31,5 31,3 35,8 37,3 30,1
Teollisuuspalvelut 8,5 7,8 6,8 6,5 5,2
Kiinteistöpalvelut 13,0 13,5 8,1 10,6 4,4
Uusiutuvat energialähteet 1,5 1,5 2,1 1,6 1,4
Muut -3,5 -3,7 -3,0 -7,6 -8,0
YHTEENSÄ 51,0 50,4 49,8 48,4 33,1

Ympäristöpalvelut
Segmentin tarjoamia palveluita ovat mm. keräys- ja kuljetuspalvelut sekä kierrätysmateriaalien ja jätteiden käsittely.

Liikevaihto on kasvanut viimeisten vuosien (2013-2016) aikana pääasiassa hankittujen liiketoimintojen ansiosta. Liikevaihdon kasvusta huolimatta liikevoitto on laskussa. Laskua on jo vuodesta 2015 alkaen vauhdittanut kierrätysmateriaalien alentunut volyymi sekä uusioraaka-aineiden markkinahintojen lasku.

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 265 miljoonaan euroon. Sen sijaan liikevoiton odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla ollen noin 31,5 miljoonaa euroa.

Teollisuuspalvelut
Segmentti tarjoaa asiakkailleen (kunnat, rakentaminen ja satamat) prosessipuhdistus-, viemärinhuolto-, ympäristörakentamisen palveluita sekä vaarallisten jätteiden keräystä, kuljetusta, varastointia ja loppusijoitusta tai hyötykäyttöä.

Tilikauden 2016 liikevaihdon kasvu oli kokonaan orgaanista ja liikevaihto kasvoi erityisesti ympäristörakentamisessa. Kannattavuus kasvoi vahvan kysynnän ja toiminnan tehostamisten seurauksena.

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan vuoden 2016 tasolla.

Kiinteistöpalvelut
Segmentin tarjoamia palveluita ovat mm. siivous- ja tukipalvelut, kiinteistönhuolto ja -tekniikka sekä vahinkoseuranta.

Tilikaudella 2016 liikevaihto kasvoi korjausrakentamisessa, kiinteistötekniikassa ja siivouksessa. Kiinteistöpalvelujen kannattavuutta paransivat mm. tehostamistoimenpiteiden vaikutus. Sen sijaan siivoustoiminnan kannattavuus kärsi kireästä hintakilpailusta.

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan viime vuoden tasolla.

Uusiutuvat energialähteet
Segmentti tuottaa asiakkailleen (mm. energiatuottajat sekä sellu- ja paperiteollisuus) biopolttoaineita ja muita raaka-aineita.

L&T:n pienin segmentti, jonka liikevaihto on ollut selvässä laskutrendissä. Tilikauden 2016 liikevaihtoon vaikuttivat parin viime vuoden lyhyemmät lämmityskaudet sekä biopolttoaineiden ja muiden korvaavien polttoaineiden ylitarjonnan aiheuttama hintojen lasku.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

L&T:n johdon esittämät taloudelliset tavoitteet vuoteen 2018 mennessä ovat

 • Vuotuinen kasvu 5 %
 • Sijoitetun pääoman tuotto 20 %
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 9 %
 • Gearing 0 – 70 %

L&T:n johdon esittämiä arvioita tilikauden 2016 liikevaihdosta ja liikevoitosta

 • 2/2016: Liikevaihto ja liikevoitto samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2015
 • 4/2016: (ei muutosta)
 • 8/2016: (ei muutosta)
 • 10/2016: (ei muutosta)
 • TOTEUTUNUT: Liikevaihto +3,2 ja liikevoitto +1,2 prosenttia

Tilikausi 2017:

 • 2/2017: Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016
 • 4/2017: (ei muutosta)

Tuloksen kehitys

L&T:n liikevaihto on heilunut 640 – 675 miljoonan euron välimaastossa jo yli 5 vuotta. Yhtiö on pyrkinyt yrityskaupoilla korjaamaan tilannetta, mutta tästä huolimatta liikevaihto ei ole lähtenyt nousuun. Toisaalta myös joitain heikosti kannattavia liiketoimintoja on myyty, joka on vaikuttanut laskevasti liikevaihtoon, mutta parantanut liikevoittomarginaalia.

lassila-tikanoja-tuloslaskelma-q12017

Tilikausi 2017 alkoi hieman vaimeasti, sillä liikevaihto kasvoi vain +0,8 prosenttia 161,9 miljoonaan euroon (Q1/2016: 160,7 M EUR). Nettotulos sen sijaan laski selvemmin 4,1 miljoonaan euroon (Q1/2016: 5,5 M EUR). Yhtiö on ottamassa uutta toiminnanohjaus- ja talousjärjestelmää käyttöön, ja tästä aiheutui ylimääräisiä IT-kuluja Q4/2016 – Q1/2017 väliselle ajalle.

Tilikauden 2017 ennustettu nettotulos on noin 40 – 45 miljoonaa euroa edellisvuoden tapaan. Mikäli yhtiö saa marginaalin pidettyä tällä tai paremmalla tasolla sekä samalla kasvatettua liikevaihtoa, niin silloin nettotulos lähtee mukavaan nousuun. Yhtiön ohjeistus tilikaudelle 2017 ei ole kuitenkaan rohkaiseva.

Lisäksi L&T kertoo, että ”vuonna 2017 keskitymme strategiamme mukaisesti edelleen markkina-asemamme vahvistamiseen sekä kannattavuuden ja kassavirran turvaamiseen”.

Tase

Taseessa esiin nousee liikearvon korkeahko määrä suhteessa taseen loppusummaan. Kannattavuuteen nähden liikearvon määrä on vielä kohtuullinen, sillä 10 prosentin liikearvon alaskirjaus olisi noin 25 prosenttia nykyisestä kannattavuustasosta.

lassila-tikanoja-liikearvo-q12017

Korollisia velkoja yhtiöllä on noin 110 miljoonan euron edestä. Velkaisuus onkin ollut hyvässä laskutrendissä, vaikka se välillä hyppääkin takaisin yli 100 miljoonaan euroon. Alhainen velkaantumisen taso antaa L&T:lle mahdollisuuden tehdä yritysjärjestelyjä.

lassila-tikanoja-velkaisuus-q12017

Omavaraisuusaste on ollut tasaisesti noin 45 – 50 prosentissa jo pitkään. Tätä tasoa voidaan pitää jo hyvänä tasona. Nettovelkaantumisaste eli gearing on nyt noin 15 prosentissa ja muutoinkin sen taso on paranemaan päin. Gearing on myös selvästi yhtiön tavoiterajojen sisäpuolella.

Osinko

L&T määrittelee osinkostrategiansa seuraavasti:

Osingon määrä on sidottu tilikauden tulokseen. Se osa tuloksesta, jota ei katsota tarvittavan konsernin terveen kehityksen varmistamiseen, jaetaan osakkaille.

lassila-tikanoja-osinko-q12017

Osinko on ollut nousussa vuodesta 2013, jolloin osinko oli 0,50 euroa. Tilikaudelta 2012 L&T maksoi normaalin 0,60 euron lisäksi ylimääräistä osinkoa 0,50 euroa. Tilikauden 2017 ennustettu osinko on 0,97 euroa, mikä antaisi noin 5,4 prosentin osinkotuoton tällä osakkeen hinnalla (28.4.2017: 17,83 euroa).

Viimeisten 8 vuoden aikana yhtiö on maksanut koko tuloksensa ulos osinkoina. Osakekohtainen tuloskertymä on ollut noin 6,19 euroa ja samoin osinko 6,19 euroa. Tämä lienee linjassa yhtiön osinkostrategian kanssa.

Arvostus

PE-luvuilla mitattuna L&T:n arvostus on kohdallaan. 1/3/7 vuoden tuloksilla lasketut PE:t ovat 16,7 / 16,9 / 22,6 vastaavasti. On kuitenkin hyvä muistaa, että yhtiön viime vuosien vaimeaan tuloskehitykseen nähden, tuleva kasvu tuntuu olevan kiven alla. Näin noin 17 tasolla oleva PE indikoisi korkeahkoa osakkeen hintaa.

lassila-tikanoja-roe-roi-q12017

Parantuneen kannattavuuden seurauksena pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat nousseet hyvälle tasolle ollen noin 18,1 ja 16,2 prosenttia vastaavasti.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+37) ja osinkojen maksulla (0). Oikaisu on yhteensä 37 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (28.4.2017) 17,83 19,20 18,12 15,14 15,23 11,64 11,49 14,73
Lkm (000) 38 385 38 375 38 605 38 740 38 721 38 701 38 762 38 769
Markkina-arvo (Mrd) 0,68 0,74 0,70 0,59 0,59 0,45 0,45 0,57
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 170 162 670 662 646 640 668 674 652 598
Liikevoitto 15 5 51 51 50 49 33 48 26 40
Nettotulos 10 4 41 43 38 18 22 34 17 26
Marginaali 5,9% 2,5% 6,1% 6,5% 5,9% 2,8% 3,3% 5,0% 2,6% 4,3%
EPS 0,26 0,11 1,07 1,12 0,98 0,46 0,57 0,88 0,44 0,67
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 74 28 49 34 59 12 6 5
Liikearvo 117 117 114 110 113 120 120 113
Muut varat 312 308 303 314 324 349 368 366
Tase yhteensä 503 453 466 458 496 481 494 484
Oma pääoma 229 223 211 206 211 233 218 223
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 110 67 106 96 123 97 135 127
Muut vastuut 164 163 149 156 162 151 141 134
Tase yhteensä 503 453 466 458 496 481 494 484
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,97 0,92 0,85 0,75 0,50 0,60 0,55 0,55
Osinko (lisä) 0,50
Osinko yhteensä 0,97 0,92 0,85 0,75 0,50 1,10 0,55 0,55
Osinkotuotto 5,4% 4,8% 4,7% 5,0% 3,3% 9,5% 4,8% 3,7%
Osingonmaksusuhde 90,8% 82,1% 86,4% 161,4% 88,0% 125,2% 125,4% 82,0%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 22,6 26,2 26,1 21,6
PE (3v) 16,9 22,4 26,9 23,8 24,2 17,6 17,6 17,3
PE 16,7 17,1 18,4 32,6 26,8 13,2 26,2 22,0
Oma pääoma/osake 5,97 5,81 5,47 5,32 5,45 6,02 5,62 5,75
P/B 2,99 3,30 3,32 2,85 2,79 1,93 2,04 2,56
ROE 18,1% 19,8% 18,2% 8,6% 9,9% 15,1% 7,7% 11,8%
ROI 16,2% 16,8% 16,2% 15,4% 9,9% 14,1% 7,4% 11,3%
Omavaraisuusaste 45,5% 49,2% 45,3% 45,0% 42,5% 48,4% 44,1% 46,1%
Gearing 15,7% 17,5% 27,0% 30,1% 30,3% 36,5% 59,2% 54,7%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements