Lassila-Tikanoja sijoituskohteena

Päivitetty 1.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (1.2.2018)18,96 EURMarkkina-arvo0,73 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,92 EUR Osinkotuotto4,9 %
Liikevaihto 2018e800 M EUR (+12,4 %)Nettotulos 2018e42 M EUR (+23,5 %)
PE17,3ROE18,9 %

Vuonna 1905 Josef Lassila ja Frithjof Tikanoja perustivat Lassila & Tikanoja -nimisen yrityksen. Alkuun yritys oli tukkukauppa myyden mm. kankaita ja rihkamaa sekä saippuaa ja makeisia. Nykyään yhtiön tarjontaan kuuluu mm. ympäristö-, teollisuus-, ja kiinteistöpalveluja sekä uusiutuvia energialähteitä (mm. puubiomassa)… (lisää yritysesittelyssä).

LASSILA-TIKANOJA1.2.2018 | 18,96 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Lassila-Tikanojan Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee osingon kehityksen heikkous sekä liikevaihdon että tuloksen nihkeä kehitys.

Lassila-Tikanojan haasteena on saada liikevaihto nousu-uralle, sillä se on ollut tällä noin 640 – 670 miljoonan euron tasolla jo varsin pitkään. Kesällä 2017 hankittu L&T FM AB (Veolia FM) tuo noin 100 miljoonan euron lisän liikevaihtoon, joten tilikauden 2018 liikevaihtoennusteena on noin 770 – 800 miljoonaa euroa. Hankittu yhtiö tuo tulokseen noin 6 – 7 miljoonan euron lisän, joten tulokseenkin on odotettavissa selvä parannus vuonna 2018.

Mutta Lassila-Tikanojan haaste on silti taustalla olemassa. Eli miten saada liikevaihto ja tulos nousu-uralle.

Yhtiön liikearvo sekä velkaisuus nousivat kesän 2017 L&T FM AB:n kaupan seurauksena.

Osinkosijoittajaa osingon nousuputken katkeaminen keväällä 2018 mietityttää. Osinko jäi edellisvuoden tapaan 0,92 euroon. Toki tämäkin antaa mukavan noin 4,9 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 18,96 euroa), mutta alleviivaisiko tämä heikkoja kasvunäkymiä? Siksi sijoittajan tuleekin katsoa, josko yhtiö saisi vihdoin liikevaihdon kasvu-uralle sekä pidettyä samalla marginaalin hyvällä tasolla.

Tilikausi 2017

Lassila-Tikanojan (L&T) vuosi 2017

 • liikevaihto: 712,1 M EUR (661,8 M EUR / +7,6 %)
 • nettotulos: 33,7 M EUR (43,4 M EUR/ -22,5 %)
 • osinkoehdotus: 0,92 EUR (0,92 EUR)

Liikevaihto kasvoi +7,6 prosenttia hankitun L&T FM AB yhtiön vetämänä. Ilman sitä liikevaihto olisi kasvanut +2,1 prosenttia. Myös Teollisuuspalvelut-segmentin hyvä kysyntä vaikutti positiivisesti liikevaihtoon.

Yhtiön tulos oli selvästi viimevuotista heikompi. Tähän vaikutti mm. ympäristöpalveluiden (kasvaneet polttoainekulut sekä 0,6 M EUR kuluvaraus) ja kiinteistöpalveluiden (toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät kulut) heikko tulos. Teollisuuspalveluiden tuloskunto kasvoi parantuneen tehokkuuden ansiosta.

Lisäksi tulosta rasittivat hankitun Veolia FM AB:n yritysostoon ja integroimiseen liittyvät 1,1 miljoonan euron kulut.

Näkymät 2018

Yhtiö kertoo tulosraportissaan, että ”Vuonna 2018 keskitymme edelleen strategiamme mukaisesti markkina-asemamme vahvistamiseen sekä kannattavuuden parantamiseen erityisesti Kiinteistöpalveluiden toimintamalliuudistuksella, jonka hyödyt näkyvät toimialatasolla pääosin vuoden 2019 aikana”.

L&T:n antamat näkymät vuodelle 2018: liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan nousevan vuodesta 2017.

Tämän pitäisi olla selvää, sillä kesällä 2017 hankitun ”L&T FM AB”-yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli noin 100 miljoonaa ja liikevoitto noin 6 – 7 miljoonaa euroa.

Yhtiö kertoi, että tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi +2,1 prosenttia ilman L&T FM:n vaikutusta. Näin tämä liikevaihto olisi ollut noin 675 miljoonaa euroa (2016: 661,8 M EUR). Kun tähän lisätään em. L&T FM:n 100 miljoonaa euroa sekä arvioidaan liikevaihdon nousevan +2 prosenttia vuonna 2018, niin liikevaihtoennusteena (Talousmentor) vuodelle 2018 on noin 790 – 800 miljoonaa euroa.

L&T FM sisältyy Kiinteistöpalvelut-segmenttiin ja sen liikevoitto vuonna 2017 jäi vain 9,2 miljoonaan euroon toiminnanohjausjärjestelmän sekä L&T FM:n integroitumiseen liittyvien kulujen seurauksena. Jos arvioidaan, että tämän segmentin liikevoitto (ilman L&T FM vaikutusta) vuonna 2018 palautuu ”normaalille” noin 10 – 12 miljoonan euron tasolle, niin tämän segmentin liikevoittoennusteena voidaan pitää noin 16 – 18 miljoonaa euroa (huomioiden L&T FM 6-7 M EUR:n vaikutus).

Jos muiden segmenttien liiketulos pysyy tilikauden 2017 tasolla (tai paranee hieman), niin koko L&T:n liikevoittoennusteeksi voidaan antaa noin 53 – 55 miljoonaa euroa (2016: 44,2 M EUR).

Jos rahoituskuluja on edellisvuosien tapaan noin 1-2 miljoonaa euroa ja veroprosentti on noin 20 %, niin tulosennusteeksi voidaan arvioida karkeasti 40 – 42 miljoonaa euroa (=(53-2)*0,80). Tämä arvioi ei sisällä mahdollisia kertaluontoisia eriä tai muita vastaavia yllätyksiä.

Segmentit

L&T jakaa toimintansa neljään segmenttiin, ja oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Ympäristöpalvelut 265,0 261,8 261,2 253,1 250,9
Teollisuuspalvelut 90,0 87,4 78,7 75,0 74,3
Kiinteistöpalvelut 413,0 328,2 285,3 279,0 270,6
Uusiutuvat energialähteet 32,0 34,7 36,6 39,2 44,0
Muut
YHTEENSÄ 800,0 712,1 661,8 646,3 639,8
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Ympäristöpalvelut 31,0 29,8 31,3 35,8 37,3
Teollisuuspalvelut 10,0 8,6 7,8 6,8 6,5
Kiinteistöpalvelut 16,0 9,2 13,5 8,1 10,6
Uusiutuvat energialähteet 0,5 0,7 1,5 2,1 1,6
Muut -4,5 -4,1 -3,7 -3,0 -7,6
YHTEENSÄ 53,0 44,2 50,4 49,8 48,4

Ympäristöpalvelut

Segmentin tarjoamia palveluita ovat mm. keräys- ja kuljetuspalvelut sekä kierrätysmateriaalien ja jätteiden käsittely.

Liikevaihto on kasvanut viimeisten vuosien (2013-2016) aikana pääasiassa hankittujen liiketoimintojen ansiosta. Liikevaihdon kasvusta huolimatta liikevoitto on laskussa. Laskua on jo vuodesta 2015 alkaen vauhdittanut kierrätysmateriaalien alentunut volyymi sekä uusioraaka-aineiden markkinahintojen lasku.

Tilikauden 2017 tulokseen negatiivisesti vaikutti polttoainekustannusten nousu sekä kaatopaikkojen sulkemisiin liittyvät 0,6 miljoonan euron kuluvaraukset.

Tilikauden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan edellisvuoden tasolla eli noin 260 – 265 miljoonaa ja 30 – 31 miljoonaa euroa vastaavasti.

Teollisuuspalvelut

Segmentti tarjoaa asiakkailleen (kunnat, rakentaminen ja satamat) prosessipuhdistus-, viemärinhuolto-, ympäristörakentamisen palveluita sekä vaarallisten jätteiden keräystä, kuljetusta, varastointia ja loppusijoitusta tai hyötykäyttöä.

Tilikauden 2017 liikevaihtoon ja tulokseen vaikutti positiivisesti kasvanut kysyntä sekä parantunut toiminnan tehokkuus. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta etenkin prosessipuhdistuksessa, viemärihuollossa ja vaarallisissa jätteissä. Sen sijaan ympäristörakentamisen liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla.

Segmentin tilikauden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan noin 90 ja 10 miljoonaan euroon (vuonna 2017: 87,4 ja 8,6) vastaavasti.

Kiinteistöpalvelut

Segmentin tarjoamia palveluita ovat mm. siivous- ja tukipalvelut, kiinteistönhuolto ja -tekniikka sekä vahinkoseuranta.

Kiinteistöpalvelut on Ympäristöpalveluiden kanssa toinen L&T:n liikevaihtoa tuottava segmentti. Segmentin liikevaihto on ollut pitkään noin 270 – 285 miljoonassa eurossa, mutta tilikaudella 2017 liikevaihto nousi 328 miljoonaan euroon. Tähän vaikutti positiivisesti kesällä 2017 hankittu L&T FM AB.

Sen sijaan segmentin kannattavuudessa oli haasteita vuoden 2017 aikana. Etenkin korjausrakentamisen ja kiinteistötekniikan toiminnot kärsivät kohonneista kuluista sekä laskevista marginaaleista. Lisäksi uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto toi odottamattomia lisäkuluja. Näin tilikauden 2017 liikevoitto jäi vain 9,2 miljoonaan euroon.

Hankitun L&T FM-yhtiön tulosvaikutus alkaa näkymään vuoden 2018 aikana. Näin tilikauden 2018 liikevaihtoennusteena on noin 410 – 415 miljoonaa ja liiketulosennusteena noin 15 – 17 miljoonaa euroa.

Uusiutuvat energialähteet

Segmentti tuottaa asiakkailleen (mm. energiatuottajat sekä sellu- ja paperiteollisuus) biopolttoaineita ja muita raaka-aineita.

L&T:n pienin segmentti, jonka liikevaihto on ollut laskutrendissä jo useamman vuoden ajan.  Lämpimät talvet lyhentävät lämmityskauden pituutta, mikä näkyy tämän segmentin luvuissa.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

L&T:n johdon esittämät taloudelliset tavoitteet vuoteen 2018 mennessä ovat

 • Vuotuinen kasvu 5 %
 • Sijoitetun pääoman tuotto 20 %
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 9 %
 • Gearing 0 – 70 %

L&T:n johdon esittämiä arvioita tilikauden 2016 liikevaihdosta ja liikevoitosta

 • 2/2016: Liikevaihto ja liikevoitto samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2015
 • 4/2016: (ei muutosta)
 • 8/2016: (ei muutosta)
 • 10/2016: (ei muutosta)
 • TOTEUTUNUT: Liikevaihto +3,2 ja liikevoitto +1,2 prosenttia

Tilikausi 2017:

 • 2/2017: Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016
 • 4/2017: (ei muutosta)
 • 8/2017: Liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla ja liikevoiton odotetaan laskevan vuodesta 2016.
 • 10/2017: (ei muutosta)
 • TOTEUTUNUT: Liikevaihto +2,1 % ja liikevoitto -12,3 %

Tuloksen kehitys

L&T:n liikevaihto on heilunut 640 – 675 miljoonan euron välimaastossa jo yli 5 vuotta. Yhtiö on pyrkinyt yrityskaupoilla korjaamaan tilannetta, mutta tästä huolimatta liikevaihto ei ole lähtenyt nousuun. Toisaalta myös joitain heikosti kannattavia liiketoimintoja on myyty, joka on vaikuttanut laskevasti liikevaihtoon, mutta parantanut liikevoittomarginaalia.

lt-tuloslaskelma-q42017

Tilikauden 2017 liikevaihto nousi 712 miljoonaan euroon hankitun L&M FM AB:n (Veolia FM AB) vetämänä. Tämän vaikutus alkaa näkymään vuoden 2018 luvuissa, joten tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto on noin 800 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2017 nettotulos jäin 34 miljoonaan euroon, mihin vaikutti negatiivisesti mm. kasvaneet polttoainekulut, noin 0,6 M EUR kuluvaraus sekä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyneet kulut. Lisäksi tulosta rasittivat hankitun L&T FM AB:n yritysostoon ja integroimiseen liittyvät kertaluontoiset kulut.

Tilikauden 2018 nettotuloksen odotetaan nousevan noin 40 – 42 miljoonaan euroon, mihin voi negatiivisesti vaikuttaa L&T FM:n integroitumiseen liittyvät kulut, mikäli sellaisia vielä vuonna 2018 syntyy.

Tase

Kesällä 2017 hankitun L&T FM-yhtiön vaikutus näkyy taseessa, sillä L&T:n liikearvo ja velkaisuus ovat nousussa. Liikearvoa on nyt 166 miljoonaa euroa, mikä on lähes 30 prosenttia taseen loppusummasta. 10 prosentin alaskirjaus lohkaisisi tuloksesta noin 40 prosenttia.

lt-liikearvo-q42017

Korollisia velkoja yhtiöllä on nyt noin 166 miljoonan euron edestä. Aiemmin laskussa ollut velkaisuus hypähti takaisin korkealle. Velan määrä on korkeimmillaan (ainakin) viimeiseen 12 vuoteen.

lt-velkaisuus-q42017

Omavaraisuusaste on ollut tasaisesti noin 45 – 50 prosentissa jo pitkään, kunnes yrityskauppa laski sen noin 40 prosenttiin. Tätä tasoa voidaan pitää vielä kohtalaisena. Nettovelkaantumisaste eli gearing on nyt noin 50 – 55 prosentissa ja se on myös selvästi yhtiön tavoiterajojen sisäpuolella. Eli vaikka L&T:n velkaisuus nousikin, niin tilanne on vielä tunnuslukujen valossa ihan hyvä.

Rahavirta

L&T:n liiketoiminnan rahavirta on ollut varsin tasaisesti noin 75 – 90 miljoonaa euroa. Myös tässä laskelmassa näkyy yhtiön nihkeä kasvukehitys. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten hankittu L&T FM näkyy rahavirroissa.

lt-liikeatoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinnit ovat nekin heilahdelleet varsin laajalla skaalalla noin 30 – 45 miljoonan euron haarukassa. Liiketoiminnan rahavirran tai capex-investointien kohdalla mistään trendistä on vaikea puhua.

lt-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaa rahavirta (FCF) on em. syistä varsin tasaisesti 40 – 50 miljoonan eurossa. Tämä tuo tiettyä ennustettavuutta yhtiön rahavirtoihin, mutta ilman kasvua, tästä ei pitkässä juoksussa juuri iloa ole. Ovatko vapaat rahavirrat esimerkiksi 5-10 vuoden kuluttua edelleen tällä tasolla – vaiko 75 miljoonassa eurossa?

Tällä hetkellä on vaikea tunnistaa L&T:n kohdalla niitä tekijöitä, jotka auttaisi rahavirrat nousuun. Ellei sitten yrityskauppojen vaikutus tuo ”ulkopuolista” lisää. Tämä tarkoittaa myös sitä, että rahavirtaperustaista arvonmääritystä käyttävä joutuu käyttämään varsin alhaisia (tai jopa ennallaan pysyviä) kasvulukuja. Tällöin myös arvonmäärityksen tulos on alhainen.

Joka tapauksessa yritys pystyy tuottamaan rahaa kassaan varsin vakaasti. Velan määrän nousu kuitenkin tarkoittaa sitä, että lainalyhennysten määräkin kasvaa. Osinkoihin on viime vuosien aikana mennyt noin 35 miljoonaa euroa, ja kun vapaa rahavirta on ollut noin 45 miljoonassa eurossa, niin rahaa toki riittää lyhennyksiin. Mutta, jotta osinko voisi jatkaa kasvuaan, niin rahavirtojen olisi hyvä kääntyä nousuun.

Osinko

L&T määrittelee osinkostrategiansa seuraavasti:

Osingon määrä on sidottu tilikauden tulokseen. Se osa tuloksesta, jota ei katsota tarvittavan konsernin terveen kehityksen varmistamiseen, jaetaan osakkaille.

lt-osinko-q42017

Osinko on ollut nousussa vuodesta 2013, jolloin osinko oli 0,50 euroa. Tilikaudelta 2012 L&T maksoi normaalin 0,60 euron lisäksi ylimääräistä osinkoa 0,50 euroa.

Kevään 2018 osinko jäi kuitenkin edellisvuoden tasolle eli 0,92 euroon. Tämä oikeastaan kuvastaa Rahavirta-kappaleen huolia siitä, miten yhtiön kassa kestää investoinnit, lainanlyhennykset sekä osingot. Osinko irtoaa yhtiökokouksen (15.3.2018) jälkeisenä päivänä eli 16.3.2018 ja se maksetaan 26.3.2018.

Viimeisten 5 vuoden aikana yhtiö on maksanut koko tuloksensa ulos osinkoina. Osakekohtainen tuloskertymä on ollut noin 4,02 euroa ja osinko 3,94 euroa. Tämä lienee linjassa yhtiön osinkostrategian kanssa.

Arvostus

PE-luvuilla mitattuna L&T:n arvostus on kohdallaan. 1/3/7 vuoden tuloksilla lasketut PE:t ovat 17,3x / 18,4x / 22,1x vastaavasti. Tässä hankittu L&T FM:n yhtiön tuoma lisä tilikauden 2018 tulokseen näkyy PE-luvun laskuna.

lt-roe-roi-q42017

Viimeisten parin-kolmen vuoden aikana yhtiön ROE ja ROI ovat nousseet aiemmista noin 10 prosentista nykyiseen noin 16 – 18 prosenttiin.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+42) ja osinkojen maksulla (-35). Oikaisu on yhteensä +7 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (1.2.2018) 18,96 18,06 19,20 18,12 15,14 15,23 11,64 11,49
Lkm (000) 38 398 38 395 38 375 38 605 38 740 38 721 38 701 38 762
Markkina-arvo (Mrd) 0,73 0,69 0,74 0,70 0,59 0,59 0,45 0,45
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 205 800 712 662 646 640 668 674 652
Liikevoitto 13 53 44 51 50 49 33 48 26
Nettotulos 11 42 34 43 38 18 22 34 17
Marginaali 5,4% 5,3% 4,8% 6,5% 5,9% 2,8% 3,3% 5,0% 2,6%
EPS 0,29 0,00 1,09 0,89 1,12 0,98 0,46 0,57 0,88 0,44
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 55 48 28 49 34 59 12 6
Liikearvo 150 150 117 114 110 113 120 120
Muut varat 373 373 308 303 314 324 349 368
Tase yhteensä 578 571 453 466 458 496 481 494
Oma pääoma 226 219 223 211 206 211 233 218
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 166 166 67 106 96 123 97 135
Muut vastuut 186 186 163 149 156 162 151 141
Tase yhteensä 578 571 453 466 458 496 481 494
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 80 62 76 89 80 86 80 74
Investoinnit: Capex -30 -26 -34 -38 -34 -27 -38 -44
Vapaa rahavirta (FCF) 50 36 42 51 46 59 42 30
Investoinnit: Muut -5 -66 -2 -8 4 0 6 -24
Investointien jälkeen 45 -30 40 43 50 59 48 6
Rahoitus: Voitonjako -35 -35 -33 -34 -21 -43 -21 -22
Rahoitus: Muut -10 85 -35 0 -43 27 -21 9
Rahavarojen muutos 0 20 -28 9 -14 43 6 -7
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,95 0,92 0,92 0,85 0,75 0,50 0,60 0,55
Osinko (lisä) 0,50
Osinko yhteensä 0,95 0,92 0,92 0,85 0,75 0,50 1,10 0,55
Osinkotuotto 5,0% 5,1% 4,8% 4,7% 5,0% 3,3% 9,5% 4,8%
Osinko/nettotulos 86,9% 103,9% 82,1% 86,4% 161,4% 88,0% 125,2% 125,4%
Osinko/FCF 73,0% 98,1% 84,1% 64,3% 63,2% 32,8% 101,4% 71,1%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 22,1 23,6 26,0 26,0 21,6
PE (3v) 18,4 18,1 22,3 26,9 23,8 24,2 17,6 17,6
PE 17,3 20,4 17,1 18,4 32,6 26,8 13,2 26,2
Oma pääoma/osake 5,89 5,70 5,81 5,47 5,32 5,45 6,02 5,62
P/B 3,22 3,17 3,30 3,32 2,85 2,79 1,93 2,04
ROE 18,9% 15,4% 19,8% 18,2% 8,6% 9,9% 15,1% 7,7%
ROI 13,6% 13,0% 16,8% 16,2% 15,4% 9,9% 14,1% 7,4%
Omavaraisuusaste 39,1% 38,4% 49,2% 45,3% 45,0% 42,5% 48,4% 44,1%
Gearing 49,1% 53,9% 17,5% 27,0% 30,1% 30,3% 36,5% 59,2%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset