Lassila-Tikanoja sijoituskohteena

Päivitetty 2.8.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (2.8.2017)19,05 EURMarkkina-arvo0,73 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,97 EUR Osinkotuotto5,1 %
Liikevaihto 2017e663 M EUR (+0,2 %)Nettotulos 2017e36 M EUR (-16,3 %)
PE20,3ROE16,1 %

Vuonna 1905 Josef Lassila ja Frithjof Tikanoja perustivat Lassila & Tikanoja -nimisen yrityksen. Alkuun yritys oli tukkukauppa myyden mm. kankaita ja rihkamaa sekä saippuaa ja makeisia. Nykyään yhtiön tarjontaan kuuluu mm. ympäristö-, teollisuus-, ja kiinteistöpalveluja sekä uusiutuvia energialähteitä (mm. puubiomassa)… (lisää yritysesittelyssä).

LASSILA-TIKANOJA2.8.2017 | 19,05 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Lassila-Tikanojan Talousmentor-arvoluku on 21/30. Arvoluvun pisteitä laskee liikevaihdon vaimea kehitys. Myös korkea liikearvon määrä sekä osingon kehityksen heikkoudet laskevat pisteitä.

Lassila-Tikanojan haasteena on saada liikevaihto nousu-uralle, sillä se on ollut tällä noin 640 – 670 miljoonan euron tasolla jo varsin pitkään. Yhtiö on kuitenkin saanut nostettua tulosmarginaalin noin 6 prosentin tuntumaan tehostamistoimenpiteiden johdosta. Tähän marginaalin nousuun, kun saataisiin yhdistettyä myös liikevaihdon kasvu, niin yhtiön euromääräinen kannattavuus paranisi huomattavasti.

Harmi vain, että Lassila-Tikanojan kannattavuus koki kolauksen kesällä 2017, kun yhtiö antoi tulosvaroituksen. Näin tuloksen kasvun odotukset joutuu taas siirtämään yhdellä vuodella eteenpäin.

Yhtiön tase on hyvässä kunnossa ja velkaisuus on lievässä laskutrendissä, ja nettovelkaantumisaste on laskenut noin 20 prosenttiin. Liikearvon määrä on aavistuksen koholla, mutta sen osuus taseesta on pysynyt varsin vakaana jo pitkään.

Osinkosijoittajaa korkeahko osingonmaksusuhde mietityttää. Yhtiö on maksanut yli 80 prosenttia tuloksestaan osinkoina viimeisten vuosien aikana. Osinko on ollut kuitenkin nousutrendissä vuodesta 2011 alkaen. Tilikauden 2017 ennustettu osinko on 0,95 – 0,97 euroa, joka antaisi noin 5 prosentin osinkotuoton tällä osakkeen hinnalla (2.8.2017: 19,05 eur).

Kokonaisuutena voidaan todeta, että mistä yhtiölle kasvua, joka mahdollistaisi osingon kasvun myös tulevaisuudessa. Siksi sijoittajan tuleekin katsoa, josko yhtiö saisi vihdoin liikevaihdon kasvu-uralle sekä pidettyä samalla marginaalin hyvällä tasolla.

Alkuvuosi 2017

Lassila-Tikanojan (L&T) Q1-Q2/2017

 • liikevaihto: 329,2 M EUR (327,5 M EUR / +0,5 %)
 • nettotulos: 11,6 M EUR (20,0 M EUR/ -42 %)

Yhtiön alkuvuoden tulos oli selvästi viime vuotista heikompi. Tähän vaikutti mm. korjausrakentamisen ja kiinteistötekniikan (Kiinteistöpalvelut) heikko tulos sekä uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät kulut.

Sen sijaan liikevaihto oli viime vuoden tasolla.

Näkymät

Heikosta tuloksesta johtuen L&T laski näkymäarvioitaan liikevoiton osalta

 • liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016 (662 M EUR)
 • liikevoiton (ebit) odotetaan laskevan vuoden 2016 tasosta (44 M EUR)

Segmentit

L&T jakaa toimintansa neljään segmenttiin, ja oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Ympäristöpalvelut 263,0 261,2 253,1 250,9 254,1
Teollisuuspalvelut 80,0 78,7 75,0 74,3 72,1
Kiinteistöpalvelut 285,0 285,3 279,0 270,6 287,8
Uusiutuvat energialähteet 35,0 36,6 39,2 44,0 54,1
Muut
YHTEENSÄ 663,0 661,8 646,3 639,8 668,1
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Ympäristöpalvelut 29,5 31,3 35,8 37,3 30,1
Teollisuuspalvelut 8,0 7,8 6,8 6,5 5,2
Kiinteistöpalvelut 9,0 13,5 8,1 10,6 4,4
Uusiutuvat energialähteet 1,5 1,5 2,1 1,6 1,4
Muut -4,0 -3,7 -3,0 -7,6 -8,0
YHTEENSÄ 44,0 50,4 49,8 48,4 33,1

Ympäristöpalvelut

Segmentin tarjoamia palveluita ovat mm. keräys- ja kuljetuspalvelut sekä kierrätysmateriaalien ja jätteiden käsittely.

Liikevaihto on kasvanut viimeisten vuosien (2013-2016) aikana pääasiassa hankittujen liiketoimintojen ansiosta. Liikevaihdon kasvusta huolimatta liikevoitto on laskussa. Laskua on jo vuodesta 2015 alkaen vauhdittanut kierrätysmateriaalien alentunut volyymi sekä uusioraaka-aineiden markkinahintojen lasku.

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan edellisvuoden tasolla eli noin 260 – 265 miljoonaa euroa. Sen sijaan liikevoiton odotetaan jäävän viime vuodesta ollen noin 29,5 miljoonaa euroa.

Teollisuuspalvelut

Segmentti tarjoaa asiakkailleen (kunnat, rakentaminen ja satamat) prosessipuhdistus-, viemärinhuolto-, ympäristörakentamisen palveluita sekä vaarallisten jätteiden keräystä, kuljetusta, varastointia ja loppusijoitusta tai hyötykäyttöä.

Tilikauden 2016 liikevaihdon kasvu oli kokonaan orgaanista ja liikevaihto kasvoi erityisesti ympäristörakentamisessa. Kannattavuus kasvoi vahvan kysynnän ja toiminnan tehostamisten seurauksena.

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan vuoden 2016 tasolla.

Kiinteistöpalvelut

Segmentin tarjoamia palveluita ovat mm. siivous- ja tukipalvelut, kiinteistönhuolto ja -tekniikka sekä vahinkoseuranta.

Kiinteistöpalvelut on Ympäristöpalvelut kanssa toinen L&T:n liikevaihtoa tuottava segmentti. Segmentin liikevaihto on ollut pitkään noin 270 – 285 miljoonassa eurossa ja tilikaudelle 2017 odotetaan noin 280 – 285 miljoonan euron liikevaihtoa.

Sen sijaan segmentin kannattavuudessa on ollut haasteita alkuvuoden 2017 aikana. Etenkin korjausrakentamisen ja kiinteistötekniikan toiminnot ovat kärsineet kohonneista kuluista sekä laskevista marginaaleista. Lisäksi uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on tuonut odottamattomia lisäkuluja. Näin tilikauden 2017 ennustettu liikevoitto laskee vuodesta 2016 noin 9 miljoonaan euroon.

Uusiutuvat energialähteet

Segmentti tuottaa asiakkailleen (mm. energiatuottajat sekä sellu- ja paperiteollisuus) biopolttoaineita ja muita raaka-aineita.

L&T:n pienin segmentti, jonka liikevaihto on ollut selvässä laskutrendissä. Tilikauden 2016 liikevaihtoon vaikuttivat parin viime vuoden lyhyemmät lämmityskaudet sekä biopolttoaineiden ja muiden korvaavien polttoaineiden ylitarjonnan aiheuttama hintojen lasku.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

L&T:n johdon esittämät taloudelliset tavoitteet vuoteen 2018 mennessä ovat

 • Vuotuinen kasvu 5 %
 • Sijoitetun pääoman tuotto 20 %
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 9 %
 • Gearing 0 – 70 %

L&T:n johdon esittämiä arvioita tilikauden 2016 liikevaihdosta ja liikevoitosta

 • 2/2016: Liikevaihto ja liikevoitto samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2015
 • 4/2016: (ei muutosta)
 • 8/2016: (ei muutosta)
 • 10/2016: (ei muutosta)
 • TOTEUTUNUT: Liikevaihto +3,2 ja liikevoitto +1,2 prosenttia

Tilikausi 2017:

 • 2/2017: Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016
 • 4/2017: (ei muutosta)
 • 8/2017: Liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla ja liikevoiton odotetaan laskevan vuodesta 2016.

Tuloksen kehitys

L&T:n liikevaihto on heilunut 640 – 675 miljoonan euron välimaastossa jo yli 5 vuotta. Yhtiö on pyrkinyt yrityskaupoilla korjaamaan tilannetta, mutta tästä huolimatta liikevaihto ei ole lähtenyt nousuun. Toisaalta myös joitain heikosti kannattavia liiketoimintoja on myyty, joka on vaikuttanut laskevasti liikevaihtoon, mutta parantanut liikevoittomarginaalia.

lt-tuloslaskelma-q22017

Tilikauden 2017 ennustettu nettotulos jäänee vain noin 35 – 38 miljoonaan euroon, kun vuonna 2016 se oli 43 miljoonaa euroa. Alkuvuoden heikko tuloskunto vaikuttaa siis selvästi koko vuoden ennusteisiin, mutta on edelleen vuosimmenen alkua korkeammalla tasolla.

Tase

Taseessa esiin nousee liikearvon korkeahko määrä suhteessa taseen loppusummaan. Kannattavuuteen nähden liikearvon määrä alkaa olemaan koholla, sillä 10 prosentin liikearvon alaskirjaus olisi noin 33 prosenttia nykyisestä kannattavuustasosta.

lt-liikearvo-q22017

Korollisia velkoja yhtiöllä on noin 110 miljoonan euron edestä. Velkaisuus onkin ollut hyvässä laskutrendissä, vaikka se välillä hyppääkin takaisin yli 100 miljoonaan euroon. Alhainen velkaantumisen taso antaa L&T:lle mahdollisuuden tehdä yritysjärjestelyjä.

lt-velkaisuus-q22017

Omavaraisuusaste on ollut tasaisesti noin 45 – 50 prosentissa jo pitkään. Tätä tasoa voidaan pitää jo hyvänä tasona. Nettovelkaantumisaste eli gearing on nyt noin 20 prosentissa ja muutoinkin sen taso on paranemaan päin. Gearing on myös selvästi yhtiön tavoiterajojen sisäpuolella.

Rahavirta

Rahavirtalaskelmaa ja sen tulkintaa on selitetty kirjoituksessa Yritysanalyysi: Rahavirtalaskelma.

L&T:n liiketoiminnan rahavirta on ollut varsin tasaisesti noin 75 – 90 miljoonaa euroa. Myös tässä laskelmassa näkyy yhtiön nihkeä kasvukehitys.

lt-liiketoiminta-capex-rahavirta-q22017

Capex-investoinnit ovat nekin heilahdelleet varsin laajalla skaalalla noin 30 – 45 miljoonan euron haarukassa. Liiketoiminnan rahavirran tai capex-investointien kohdalla mistään trendistä on vaikea puhua.

lt-vapaa-rahavirta-q22017

Vapaa rahavirta (FCF) on em. syistä varsin tasaisesti 45 – 50 miljoonan eurossa. Tämä tuo tiettyä ennustettavuutta yhtiön rahavirtoihin, mutta ilman kasvua, tästä ei pitkässä juoksussa juuri iloa ole. Ovatko vapaat rahavirrat esimerkiksi 5-10 vuoden kuluttua edelleen tällä tasolla – vaiko 75 miljoonassa eurossa? Tällä hetkellä on vaikea tunnistaa L&T:n kohdalla niitä tekijöitä, jotka auttaisi rahavirrat nousuun. Tämä tarkoittaa myös sitä, että rahavirtaperustaista arvonmääritystä käyttävä joutuu käyttämään varsin alhaisia (tai jopa ennallaan pysyviä) kasvulukuja. Tällöin myös arvonmäärityksen tulos on alhainen.

Joka tapauksessa yritys pystyy tuottamaan rahaa kassaan varsin vakaasti. Vapaata rahavirtaa on vuosien 2010 – 2016 aikana kertynyt noin 302 miljoonaa euroa, josta on maksettu osinkoina noin 194 miljoonaa euroa eli noin 65 prosenttia. Rahaa on siis riittänyt osinkojen maksuun.

Osinko

L&T määrittelee osinkostrategiansa seuraavasti:

Osingon määrä on sidottu tilikauden tulokseen. Se osa tuloksesta, jota ei katsota tarvittavan konsernin terveen kehityksen varmistamiseen, jaetaan osakkaille.

lt-osinko-q22017

Osinko on ollut nousussa vuodesta 2013, jolloin osinko oli 0,50 euroa. Tilikaudelta 2012 L&T maksoi normaalin 0,60 euron lisäksi ylimääräistä osinkoa 0,50 euroa.

Kevään 2018 ennustettu osinko on 0,97 euroa, mikä antaisi noin 5,1 prosentin osinkotuoton tällä osakkeen hinnalla (2.8.2017: 19,05 euroa). Osingon suhteen pitää kuitenkin olla varuillaan, sillä yhtiön kesän 2017 tulosvaroitus johtanee tuloksen selvään laskuun. Tästä syystä osinko voi myös jäädä alle ennustetun 0,97 euron.

Viimeisten 8 vuoden aikana yhtiö on maksanut koko tuloksensa ulos osinkoina. Osakekohtainen tuloskertymä on ollut noin 6,19 euroa ja samoin osinko 6,19 euroa. Tämä lienee linjassa yhtiön osinkostrategian kanssa.

Arvostus

PE-luvuilla mitattuna L&T:n arvostus on kohdallaan. 1/3/7 vuoden tuloksilla lasketut PE:t ovat 20,3x / 18,8x / 24,6x vastaavasti. On kuitenkin hyvä muistaa, että yhtiön viime vuosien vaimeaan tuloskehitykseen nähden, tuleva kasvu tuntuu olevan kiven alla. Näin noin 20x tasolla oleva PE indikoisi korkeahkoa osakkeen hintaa.

lt-roe-roi-q22017

Viimeisten parin-kolmen vuoden aikana yhtiön ROE ja ROI ovat nousseet aiemmista noin 10 prosentista nykyiseen noin 16 – 18 prosenttiin.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+24) ja osinkojen maksulla (0). Oikaisu on yhteensä 24 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (2.8.2017) 19,05 19,20 18,12 15,14 15,23 11,64 11,49 14,73
Lkm (000) 38 392 38 375 38 605 38 740 38 721 38 701 38 762 38 769
Markkina-arvo (Mrd) 0,73 0,74 0,70 0,59 0,59 0,45 0,45 0,57
TULOSLASKELMA Q3/17e Q1-Q2/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 165 329 663 662 646 640 668 674 652 598
Liikevoitto 15 15 44 51 50 49 33 48 26 40
Nettotulos 12 12 36 43 38 18 22 34 17 26
Marginaali 7,3% 3,6% 5,4% 6,5% 5,9% 2,8% 3,3% 5,0% 2,6% 4,3%
EPS 0,31 0,31 0,94 1,12 0,98 0,46 0,57 0,88 0,44 0,67
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 64 28 49 34 59 12 6 5
Liikearvo 118 117 114 110 113 120 120 113
Muut varat 312 308 303 314 324 349 368 366
Tase yhteensä 494 453 466 458 496 481 494 484
Oma pääoma 223 223 211 206 211 233 218 223
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 108 67 106 96 123 97 135 127
Muut vastuut 163 163 149 156 162 151 141 134
Tase yhteensä 494 453 466 458 496 481 494 484
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 75 76 89 80 86 80 74 64
Investoinnit: Capex -30 -34 -38 -34 -27 -38 -44 -32
Vapaa rahavirta (FCF) 45 42 51 46 59 42 30 32
Investoinnit: Muut -6 -2 -8 4 0 6 -24 -5
Investointien jälkeen 39 40 43 50 59 48 6 27
Rahoitus: Voitonjako -35 -33 -34 -21 -43 -21 -22 -20
Rahoitus: Muut 0 -35 0 -43 27 -21 9 -21
Rahavarojen muutos 4 -28 9 -14 43 6 -7 -14
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,97 0,92 0,85 0,75 0,50 0,60 0,55 0,55
Osinko (lisä) 0,50
Osinko yhteensä 0,97 0,92 0,85 0,75 0,50 1,10 0,55 0,55
Osinkotuotto 5,1% 4,8% 4,7% 5,0% 3,3% 9,5% 4,8% 3,7%
Osinko/nettotulos 103,4% 82,1% 86,4% 161,4% 88,0% 125,2% 125,4% 82,0%
Osinko/FCF 82,8% 84,1% 64,3% 63,2% 32,8% 101,4% 71,1% 66,6%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 24,6 26,0 26,0 21,6
PE (3v) 18,8 22,3 26,9 23,8 24,2 17,6 17,6 17,3
PE 20,3 17,1 18,4 32,6 26,8 13,2 26,2 22,0
Oma pääoma/osake 5,81 5,81 5,47 5,32 5,45 6,02 5,62 5,75
P/B 3,28 3,30 3,32 2,85 2,79 1,93 2,04 2,56
ROE 16,1% 19,8% 18,2% 8,6% 9,9% 15,1% 7,7% 11,8%
ROI 14,2% 16,8% 16,2% 15,4% 9,9% 14,1% 7,4% 11,3%
Omavaraisuusaste 45,1% 49,2% 45,3% 45,0% 42,5% 48,4% 44,1% 46,1%
Gearing 19,7% 17,5% 27,0% 30,1% 30,3% 36,5% 59,2% 54,7%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset