Loomis

Viimeksi päivitetty 25.7.2020

Ruotsalainen Loomis tarjoaa käteisen rahan kuljetus- ja hallintapalveluja. Yrityksen asiakkaina ovat niin pankit kuin eri kokoiset kaupan alan yritykset. Konsernin pääkonttori on Tukholmassa, mutta yhtiö toimii 22 maassa työllistäen noin 24 500 työntekijää. Loomiksen markkina-arvo on noin 15,8 miljardia kruunua.

Securitas irroitti Loomiksen ja listasi sen pörssiin vuonna 2008. Yhtiön historia ulottuu kuitenkin 1900-luvun alkuun, kun Lee Loomis perusti Cleary Creek Commecrial Company:n. Yhtiö toimitti Alaskan kullankaivajille päivittäistavaroita ja työvälineitä sekä samalla kuljetti kullan parempaan talteen. Vuosisadan aikana yhtiö kasvoi ja se koki monia muutoksia – ja nimikin muuttui Loomis, Fargo & Co:ksi. Vuonna 2001 Securitas hankki Loomis, Fargo & Co, jonka se sitten eriytti omaksi yhtiökseen vuonna 2008.

Loomiksen yksi keskeinen palvelu on käteisen rahan kuljetus ja jakelu (Cash in Transit) pankkien, kauppojen ja pankkiautomaattien välillä. Yhtiön käteisen rahan hallinnan palvelu (Cash Management Services) tarjoaa asiakkailleen käteisen rahan laskennan, aitouden, varastoinnin ja lajittelun palveluita.

Loomiksella on toimintaa 15 Euroopan maan lisäksi USA:ssa, Argentiinassa, Hong Kong:ssa, Singaporsessa, Shanhaissa ja Dubaissa.

Toimitusjohtaja

Loomiksen toimitusjohtajana toimii Patrik Andersson (s. 1963), joka aloitti tehtävässään toukokuussa 2016. Tätä ennen hän toimi mm. Orkla Foods Sverige:n toimitusjohtajana. Anderssonia ennen toimitusjohtajana toimi parin vuoden ajan Jarl Dahlfros (9/2013 – 6/2015). Uutta toimitusjohtajaa etsittiin siis noin vuoden verran, jonka aikana toimitusjohtajan tehtäviä hoiti yhtiön edellinen toimitusjohtaja Lars Blecko (2008-2013).

Osake ja omistajat

Loomis (LOOMIS) siis listattiin Tukholman pörssiin vuonna 2008.

Loomiksen suurimmat omistajia ovat erilaiset rahastoyhtiö (mm. SEB Funds, Handelsbanken Funds, Polaris Capital Management, BlackRock, Vanguard). Omistajalistaus on nähtävissä osoitteessa: https://www.loomis.com/en/investors/loomis-share/largest-shareholders

Toimintaympäristö

Yhtiön mukaan käteisen määrä kasvaa niin USA:ssa kuin Euroopassakin. Tätä voi pitää hieman yllättävänä, sillä olisi luullut, että korttimaksaminen vähentäisi käteisen tarvetta merkittävästikin. Oheisissa kuvissa on esitetty liikeessäolevien eurojen ja dollareiden kehitystä vuodesta 2001 alkaen.

loomis-cash-in-circulation
Kuva: Loomis Capital Markets Day esityksestä (28.9.2017)
http://www.loomis.com/en/Investors/Reports–presentations/2017/

Eurokäteisen kohdalla on kuitenkin hyvä muistaa, että euroalueeseen on liittynyt uusia maita vuosien varrella, joten tämä selittää osaltaan käteisen määrän lisääntymisen.

Kilpailutilanne markkinoilla on kireä, sillä markkinoilla on Loomiksen lisäksi 3 muuta isoa kansainvälistä toimijaa (Loomis ei nimeä näitä) sekä joukko pienempiä ehkä lokaalisti toimivia yrityksiä. Markkinoilla on tapahtunut ja tapahtumassa yhdistymisiä, missä pienempiä toimijoita yhdistetään isompiin.

Pankit ja vähittäiskaupat ovat ulkoistamassa käteisen rahan käsittelyä. Monet yritykset eivät enää itse halua laskea ja lajitella rahojaan, vaan ne ulkoistavat tämän Loomiksen tapaiselle toimijalle, joka tekee sen näiden puolestaan. Yhtiön Cash Management Services tarjoaa juurikin näitä palveluita. Lisäksi monet yritykset eivät itse halua kuljettaa rahoja yösäilöön siihen liittyvien turvallisuusriskien vuoksi.

Loomiksen riskistrategia pohjautuu kahteen pääperiaatteeseen:

  • ei vakavia henkilövahinkoja eikä hengenmenetyksiä
  • tasapaino ryöstöksi tulemisen riskin ja yhtiön voiton välillä

Ensimmäinen kohta on helppo ymmärtää. Toinen tarkoittaa sitä, että kaikkea riskitekijöitä ei voi poistaa, mutta niihin voi varautua esimerkiksi vakuutuksilla.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus