Loomis: Arvonmääritys

Päivitetty 1.11.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 1.11.2019: 397,00 SEK

Laskennan parametrit

Loomis on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Loomis: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 1 700 1 239 461
EPS 22,599 16,470 6,128
Osinko 10,000 10,000 0,000
Oma pääoma 9 898
Oma pääoma/osake 131,577

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,25 prosenttia (keskimäärin EU ja USA), betana 1,20x sekä oman pääoman riskilisänä 5,75 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 8,15%   1,25% + 1,20*5,75% + 0,0%
Osakkeita 75 226   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 6,64%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,31%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 48,5%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 2,77%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,15 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,15 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,15 %).

loomis-kaanteinenarvonmaaritys-q32019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 271,10 344,60 286,00 397,00 397,00 397,00 397,00 397,00
Nettotulos 1 258 1 358 1 538 1 700 1 813 1 933 2 062 2 199
Muutos % 17,7% 7,9% 13,3% 10,5% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6%
EPS 16,73 18,05 20,45 22,60 24,10 25,70 27,41 29,23
PE 16,2 19,1 14,0 17,6 16,5 15,4 14,5 13,6
Osinko 8,00 9,00 10,00 10,96 11,69 12,46 13,29 14,98
Osinkotuotto 3,0% 2,6% 3,5% 2,8% 2,9% 3,1% 3,3% 3,8%
Oma pääoma 88,39 93,54 111,96 137,71 150,84 164,86 179,80 195,73
P/B 3,07 3,68 2,55 2,88 2,63 2,41 2,21 2,03
ROE 20,1% 19,8% 19,9% 18,1% 16,7% 16,3% 15,9% 15,6%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (397,00 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,15 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 1 700 miljoonaa kruunua ja tämän jälkeen noin 1 813 ja 1 933 miljoonaa kruunu. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus