Loomis: Arvonmääritys

Päivitetty 2.6.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu Q1/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 2.6.2019: 307,20 SEK

Laskennan parametrit

Loomis on raportoinut Q1/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Loomis: Ennusteet).

Koska osinko on irronnut, niin olen merkinnyt sen maksetuksi. Samalla oikaisin omaa pääomaa osingon verran.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 1 670 379 1 291
EPS 22,200 5,038 17,162
Osinko 10,000 10,000 0,000
Oma pääoma 8 209
Oma pääoma/osake 109,125

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 1,10x.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 7,95%   3,0% + 1,10*4,5% + 0,0%
Osakkeita 75 226   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 3,75%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– hidastuminen 0,12%   Kasvun keskimääräinen hidastuminen vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 50,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– kasvu 2,67%   Osinkosuhteen keskimääräinen kasvu vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,95 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,95 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,95 %).

loomis-kaanteinenarvonmaaritys-q12019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Nettotulos 1 258 1 358 1 538 1 670 1 733 1 798 1 865 1 935
Muutos % 17,7% 7,9% 13,3% 8,6% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%
EPS 16,73 18,05 20,45 22,20 23,03 23,90 24,79 25,72
PE 16,2 19,1 14,0 13,8 13,3 12,9 12,4 11,9
Osinko 8,00 9,00 10,00 11,10 11,52 11,95 12,40 13,55
Osinkotuotto 3,0% 2,6% 3,5% 3,6% 3,7% 3,9% 4,0% 4,4%
Oma pääoma 88,39 93,54 111,96 126,29 138,22 150,60 163,44 176,77
P/B 3,07 3,68 2,55 2,43 2,22 2,04 1,88 1,74
ROE 20,1% 19,8% 19,9% 18,6% 17,4% 16,5% 15,8% 15,1%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (307,20 SEK) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,95 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 1 670 miljoonaa kruunua ja tämän jälkeen noin 1 733 ja 1 733 miljoonaa kruunu. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset