Loomis: Ennusteet

Päivitetty 27.4.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

loomis-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät 2019

Loomis ei julkista näkymiään, mutta yhtiön strategiatavoitteet vuoteen 2021 mennessä ovat:

  • liikevaihto on noin 24 Mrd SEK
  • EBITA on 12 – 14 prosenttia
  • osinko on 40 – 60 prosenttia nettotuloksesta

Yhtiö kertoi ostaneensa saksalaisen Ziemann-yhtiön ja liittävänsä sen konserniin alkuvuoden 2019 aikana.

Yhtiön liikevaihto on noin 1,65 miljardia kruunua ja Loomis arvioi sen tuovan noin +17 prosentin lisän Europe-segmentin liikevaihtoon ja noin +9 prosentin lisän konsernin liikevaihtoon. Ziemann:n EBITA-marginaali on noin 7 prosentissa, mikä tarkoittaisi noin 115 miljoonan kruunun EBITA-lisää.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Loomis jakaa toimintansa kahteen segmenttiin, jotka ovat USA ja Eurooppa (sis. Argentiinan). Vuoteen 2018 asti yhtiöllä oli International-segmentti, jonka se sulautti em. segmentteihin.

Loomis: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2018 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

Segmenttiuudistuksen johdosta yhtiö julkaisi vertailuluvut vain vuodelta 2018, joten muutosprosentteja vuodelle 2018 ei ole voitu laskea.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Europe 11 650 2 999 3 000 2 940 2 711 10 511 2 686 2 701 2 632 2 492
Muutos (%) 10,8% 11,7% 11,1% 11,7% 8,8%
USA 9 410 2 360 2 365 2 375 2 310 8 716 2 284 2 233 2 192 2 007
Muutos (%) 8,0% 3,3% 5,9% 8,3% 15,1%
Muut -60 -15 -15 -15 -15 -59 -16 -14 -15 -14
YHTEENSÄ 21 000 5 344 5 350 5 300 5 006 19 168 4 954 4 920 4 809 4 485
Muutos (%) 9,6% 7,9% 8,7% 10,2% 11,6% 11,3% 13,7% 15,9% 10,7% 4,8%

Europe-segmentin liikevaihto kasvoi Q1:llä vajaat +9 prosenttia, missä hankitut liiketoimet toivat hyvän lisän.

Vuoden 2019 kehitykseen vaikuttaa hankitut Ziemann sekä CPoR yhtiöt. Loomis arvioi, että Ziemann toisi noin +17 prosentin lisän Europe-segmentin liikevaihtoon. Mutta käsittääkseni tätä Ziemann:n kauppa ei ole vielä Q1:llä saatu päätökseen.

Tein vuoden 2019 ennusteen kuitenkin segmentin liikevaihtoennusteen selvään noin +11 prosentin kasvuun.

USA:ssa liikevaihto jatkoi vahvaa kehitystä myös Q1:llä (+15 %). Loomis kertoi aiemmin Q4:llä, että se oli saanut solmittua merkittävän SafePoint-sopimuksen tulevalle 5 vuodelle. Sopimuksen arvo on noin 48 miljoonaa dollaria.

Arvioin hyvän kehityksen jatkuvan USA:ssa ainakin H1/2019 aikana, mutta vuoden toinen puolisko voi olla hitaampaa kasvun aikaa, sillä vertailutaso on varsin kova. Koko vuoden kasvuksi sain noin +8 prosenttia.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 20,5 – 22,5 miljardia kruunua, missä kasvua tulisi noin +9,6 prosentin verran vuoteen 2018 nähden. Loomis arvioi, että Ziemann:n vaikutus koko konsernin liikevaihtoon olisi +9 prosenttia, joten loppuvuoden kasvun tulee olla hyvää, jotta tähän päästäisiin. Odotukseni USA:n ja SafePoint-myynnin kohdalla ovat korkealla.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Europe 1 400 331 385 385 299 1 217 282 353 357 225
Muutos (%) 15,0% 17,4% 9,1% 7,8% 32,9%
USA 1 230 304 305 305 316 1 117 294 281 274 268
Muutos (%) 10,1% 3,4% 8,5% 11,3% 17,9%
Muut -206 -49 -50 -50 -57 -175 -36 -41 -55 -43
YHTEENSÄ 2 424 586 640 640 558 2 159 540 593 576 450
Muutos (%) 12,3% 8,5% 7,9% 11,1% 24,0% 8,4% 3,4% 8,0% 17,8% 4,2%
Marginaali 11,5% 11,0% 12,0% 12,1% 11,1% 11,3% 10,9% 12,1% 12,0% 10,0%

Eurooppa-segmentin Q1:n tulos kasvoi peräti +33 prosenttia. Tuloskasvua selittää hankitut liiketoimet sekä yhtiön kannattavuuden parantuminen kustannussäästöohjelmien jäljiltä (Ruotsi ja Ranska). Keltaliivien protestit Ranskassa vaikuttivat negatiivisesti tuloskehitykseen.

Yhtiö arvioi, että hankitut Ziemann:n EBITA-marginaali on 7 prosenttia. Se tarkoittaisi noin +115 miljoonaa kruunua. Olen vuoden 2019 arvioihin ottanut tästä noin +20 miljoonan kruunun osuuden per kvartaali, sillä taulukossa on liiketulokset eli EBIT-luvut. Lisäksi kasvua tukee se, että vertailukauden lukuihin sisältyi erilaisia uudelleenjärjestelykuluja, joita ei enää pitäisi tulla.

USA:n liiketulos jatkoi jo vuonna 2018 alkanutta vahvaa kehitystä. Kasvua tuli Q1:llä +18 prosenttia, jota tuki mm. yhtiön tekemä SafePoint-sopimus. Tein tässä tulosennusteen liikevaihdon kehityksen mukaisesti niin, että kasvuvauhti hidastuu vuoden loppua kohden.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 2,25 – 2,50 miljardia kruunua eli noin +12,3 prosentin kasvua vuoteen 2018 nähden. Tulosmarginaali olisi näillä ennusteilla 11,5 prosentissa eli hieman viimevuotista parempi.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 2 424 586 640 640 558 2 159 540 593 576 450
Rahoituskulut (netto) -163 -40 -40 -40 -43 -90 -18 -24 -23 -25
Muut kulut -6 -6 -11 -7 -4 0 0
Tulos ennen veroja 2 255 546 600 600 509 2 058 515 565 553 425
Verot -585 -145 -155 -155 -130 -518 -128 -142 -141 -107
Nettotulos 1 670 401 445 445 379 1 540 387 423 412 318

Kvartaalikohtaisia rahoituskuluja arvioidessani käytin noin -40 miljoonaa kruunua, mikä vastaisi Q1/2019:n kulurakennetta. Veroja arvioidessani käytin noin 25 – 26 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 1,5 – 1,7 miljardia kruunua eli selvää kasvua vuoteen 2018 nähden. Kasvua tukee hankittu Ziemann-yhtiö sekä uudelleenjärjestelykulujen poistuminen.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten käteisen rahan käytön väheneminen näkyy yhtiön liiketoiminnassa ja kilpailuasemassa? Pystyykö yhtiö luomaan uutta liiketoimintaa olemassa olevan rinnalle?
  • Monilla yrityksillä kulutaso on ollut viime aikoina nousussa. Miten Loomis pystyy siirtämään omia nousevia kulujaan myyntihintoihinsa? Ja millainen vaikutus tällä on yhtiön kilpailutilanteeseen?
  • Miten SafePoint -liiketoiminta kehittyy USA:ssa lähivuosien aikana?

Loomiksen strategiana on saavuttaa 24 miljardin kruunun liikevaihto vuoteen 2021 mennessä. Jotta tähän päästäisiin niin, se tarkoittaisi voimakasta liikevaihdon kasvua esimerkiksi yritysjärjestelyjen avulla juuri vuosille 2020 ja 2021. Tein liikevaihtoennusteet kuitenkin nykytilanteeseen perustuen.

Arvioin hyvä liikevaihtokehityksen jatkuvan ja käytin ennusteissa reipasta +3,5…5,7 prosentin kasvulukua. Liiketulosmarginaalin arvioin pysyvän noin 11,3 prosentissa, jolla tasolla se on ollut viime vuosien aikana. Rahoituskulujen arvioin olevan 160 miljoonaa kruunua ja veroasteena käytin 25 – 26 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 23 000 22 200 5 700 5 650 5 550 5 300
Muutos (%) 3,6% 5,7% 6,7% 5,6% 4,7% 5,9%
Liiketulos 2 600 2 525 610 670 670 575
Muutos (%) 3,0% 4,2% 4,1% 4,7% 4,7% 3,0%
Marginaali 11,3% 11,4% 10,7% 11,9% 12,1% 10,8%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 2 600 2 525 610 670 670 575
Rahoituskulut (netto) -160 -160 -40 -40 -40 -40
Tulos ennen veroja 2 440 2 365 570 630 630 535
Verot -620 -600 -145 -160 -160 -135
Nettotulos 1 820 1 765 425 470 470 400

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset