Loomis: Ennusteet

Päivitetty 30.1.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

loomis-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät 2019

Loomis ei julkista näkymiään, mutta yhtiön strategiatavoitteet vuoteen 2021 mennessä ovat:

  • liikevaihto on noin 24 Mrd SEK
  • EBITA on 12 – 14 prosenttia
  • osinko on 40 – 60 prosenttia nettotuloksesta

Yhtiö kertoi ostaneensa saksalaisen Ziemann-yhtiön ja liittävänsä sen konserniin alkuvuoden 2019 aikana.

Yhtiön liikevaihto on noin 1,65 miljardia kruunua ja Loomis arvioi sen tuovan noin +17 prosentin lisän Europe-segmentin liikevaihtoon ja noin +9 prosentin lisän konsernin liikevaihtoon. Ziemann:n EBITA-marginaali on noin 7 prosentissa, mikä tarkoittaisi noin 115 miljoonan kruunun EBITA-lisää.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Loomis jakaa toimintansa kolmeen segmenttiin, jotka on jaoteltu maantieteellisesti: USA, Europe (sis. Argentiinan), International. Loomis: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2015 alkaen.

Vuoden 2019 alusta alkaen International-segmentti sulautuu USA ja Europe segmentteihin.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Europe 11 650 3 000 3 000 2 925 2 725 9 833 2 511 2 523 2 459 2 340
Muutos (%) 18,5% 19,5% 18,9% 19,0% 16,5% 12,7% 12,9% 14,7% 11,9% 11,2%
USA 8 900 2 250 2 250 2 200 2 200 8 442 2 214 2 162 2 126 1 940
Muutos (%) 5,4% 1,6% 4,1% 3,5% 13,4% 9,8% 15,0% 16,7% 9,3% -1,3%
International 960 240 240 240 240 955 247 247 239 222
Muutos (%) 0,5% -2,8% -2,8% 0,4% 8,1% 8,8% 10,8% 17,6% 8,1% -0,9%
Muut -60 -15 -15 -15 -15 -61 -16 -14 -15 -16
YHTEENSÄ 21 450 5 475 5 475 5 350 5 150 19 169 4 956 4 918 4 809 4 486
Muutos (%) 11,9% 10,5% 11,3% 11,2% 14,8% 11,3% 13,7% 15,9% 10,7% 4,9%

Europe-segmentin liikevaihto vuonna 2018 kasvoi +12,7 prosenttia, mistä hankitut liiketoiminnot vastasivat suurelta osin. Ranskassa tilanne parani vuoden edetessä, mutta Q4:lla mielenosoitukset vaikuttivat negatiivisesti kehitykseen.

Vuoden 2019 kehitykseen vaikuttaa hankitut Ziemann sekä CPoR yhtiöt. Loomis arvioi, että Ziemann toisi noin +17 prosentin lisän Europe-segmentin liikevaihtoon, joten tein ennusteen tästä lähtökohdasta. Kasvuksi sain +18,5 prosenttia, missä tilaa on vielä pienellä orgaaniselle kasvulle.

USA:ssa liikevaihto kehittyi vahvasti vuoden 2018 toisella puoliskolla niin, että koko vuoden liikevaihto kasvoi +9,8 prosenttia. Loomis kertoi, että se oli saanut solmittua merkittävän SafePoint-sopimuksen tulevalle 5 vuodelle. Sopimuksen arvo on noin 48 miljoonaa dollaria.

Arvioin hyvän kehityksen jatkuvan USA:ssa ainakin H1/2019 aikana, mutta vuoden toinen puolisko voi olla hitaampaa kasvun aikaa, sillä vertailutaso on varsin kova. Koko vuoden kasvuksi sain noin 5,4 prosenttia.

Kuten todettua, niin International-segmentti sulautuu vuoden 2019 alusta USA- ja Europe-segmentteihin. Tein ennusteet kiinteillä 240 miljoonan kruunun kvartaaliennusteella.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 20,5 – 22,5 miljardia kruunua, missä kasvua tulisi noin +11,9 prosentin verran vuoteen 2018 nähden. Loomis arvioi, että Ziemann:n vaikutus koko konsernin liikevaihtoon olisi +9 prosenttia, joten orgaanisen kasvun tulee olla hyvää, jotta tähän päästäisiin. Odotukseni USA:n ja SafePoint-myynnin kohdalla ovat korkealla.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Europe 1 315 325 375 375 240 1 176 282 339 344 211
Muutos (%) 11,8% 15,2% 10,6% 9,0% 13,7% 5,8% -1,7% 0,6% 28,4% -4,1%
USA 1 200 310 300 300 290 1 117 294 281 274 268
Muutos (%) 7,4% 5,4% 6,8% 9,5% 8,2% 12,4% 11,8% 17,6% 10,5% 9,8%
International 40 10 10 10 10 40 0 14 13 13
Muut -175 -45 -45 -45 -40 -175 -36 -41 -55 -43
YHTEENSÄ 2 380 600 640 640 500 2 158 540 593 576 449
Muutos (%) 10,3% 11,1% 7,9% 11,1% 11,4% 8,3% 3,4% 8,0% 17,8% 3,9%
Marginaali 11,1% 11,0% 11,7% 12,0% 9,7% 11,3% 10,9% 12,1% 12,0% 10,0%

Eurooppa-segmentin vuoden 2018 tulos kasvoi +5,8 prosenttia, johon sisältyy Q2:lla kirjattu yhteensä +98 miljoonan kruunun kertaluontoiset erät (eläkevakuutusten uudelleenarvostus sekä Ruotsin ja Ranskan toimintojen alaskirjauksia). Ilman näitä tulos olisi jäänyt 1 078 miljoonaan kruunuun ja laskua olisi tullut -3 prosentin verran. Q4:n tulosta painoi myös Ranskan mielenosoitukset.

Ruotsin ja Ranskan uudelleenjärjestelytoimenpiteet on saatu päätökseen, joten niiden pitäisi jatkossa tukea tuloskehitystä.

Yhtiö arvioi, että hankitut Ziemann:n EBITA-marginaali on 7 prosenttia. Se tarkoittaisi noin +115 miljoonaa kruunua. Olen vuoden 2019 arvioihin ottanut tästä noin 20 – 25 miljoonan kruunun osuuden per kvartaali, sillä taulukossa on liiketulokset eli EBIT-luvut. Lisäksi kasvua tukee se, että vertailukauden lukuihin sisältyi erilaisia uudelleenjärjestelykuluja, joita ei enää pitäisi tulla.

USA:n vuoden 2018 tulos kasvoi +12,4 prosenttia hyvän kannattavuuskehityksen vetämänä. Yhtiö kertoi, että marginaalikehitys hieman taittui vuoden 2018 aikana, sillä yhtiö teki laajentumistoimenpiteitä tukeakseen kasvavaa kysyntää. Vuoden 2019 tulosennusteen tein noin +7,5 prosentin kasvuun, mitä tukee osaltaan yhtiön tekemä SafePoint-sopimus.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 2,25 – 2,50 miljardia kruunua eli noin +10,3 prosentin kasvua vuoteen 2018 nähden. Tulosmarginaali olisi näillä ennusteilla 11,1 prosentissa eli hieman viimevuotista alhaisempi.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 2 380 600 640 640 500 2 158 540 593 576 449
Rahoituskulut (netto) -100 -25 -25 -25 -25 -90 -18 -24 -23 -25
Muut kulut 0 -11 -7 -4 0 0
Tulos ennen veroja 2 280 575 615 615 475 2 057 515 565 553 424
Verot -595 -150 -160 -160 -125 -518 -128 -142 -141 -107
Nettotulos 1 685 425 455 455 350 1 539 387 423 412 317

Kvartaalikohtaisia rahoituskuluja arvioidessani käytin noin -25 miljoonaa kruunua, jolla tasolla ne ovat viime aikoina olleet. Veroja arvioidessani käytin noin 25 – 26 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 1,5 – 1,7 miljardia kruunua eli selvää kasvua vuoteen 2018 nähden. Kasvua tukee hankittu Ziemann-yhtiö sekä uudelleenjärjestelykulujen poistuminen.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten käteisen rahan käytön väheneminen näkyy yhtiön liiketoiminnassa ja kilpailuasemassa? Pystyykö yhtiö luomaan uutta liiketoimintaa olemassa olevan rinnalle?
  • Monilla yrityksillä kulutaso on ollut viime aikoina nousussa. Miten Loomis pystyy siirtämään omia nousevia kulujaan myyntihintoihinsa? Ja millainen vaikutus tällä on yhtiön kilpailutilanteeseen?
  • Miten SafePoint -liiketoiminta kehittyy USA:ssa lähivuosien aikana?

Loomiksen strategiana on saavuttaa 24 miljardin kruunun liikevaihto vuoteen 2021 mennessä. Jotta tähän päästäisiin niin, se tarkoittaisi voimakasta liikevaihdon kasvua esimerkiksi yritysjärjestelyjen avulla juuri vuosille 2019 ja 2021. Tein liikevaihtoennusteet kuitenkin nykytilanteeseen perustuen.

Arvioin hyvä liikevaihtokehityksen jatkuvan ja käytin ennusteissa reipasta +3,5 prosentin kasvulukua. Liiketulosmarginaalin arvioin pysyvän noin 11,5 prosentissa, jolla tasolla se on ollut viime vuosien aikana. Rahoituskulujen arvioin nousevan tulevina vuosina hieman ja veroasteena käytin noin 26 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 23 000 22 200 5 700 5 650 5 550 5 300
Muutos (%) 3,6% 3,5% 4,1% 3,2% 3,7% 2,9%
Liiketulos 2 625 2 500 640 670 670 520
Muutos (%) 5,0% 5,0% 6,7% 4,7% 4,7% 4,0%
Marginaali 11,4% 11,3% 11,2% 11,9% 12,1% 9,8%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 2 625 2 500 640 670 670 520
Rahoituskulut (netto) -120 -110 -28 -28 -27 -27
Tulos ennen veroja 2 505 2 390 612 642 643 493
Verot -655 -620 -157 -167 -168 -128
Nettotulos 1 850 1 770 455 475 475 365

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

loomis-kvartaalituloslaskelma-q42018