Loomis: Ennusteet

Päivitetty 18.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

loomis-kvartaalituloslaskelma-q42019

Näkymät 2020

Loomis ei julkista näkymiään, mutta yhtiön strategiatavoitteet vuoteen 2021 mennessä ovat:

  • liikevaihto on noin 24 Mrd SEK
  • EBITA on 12 – 14 prosenttia
  • osinko on 40 – 60 prosenttia nettotuloksesta

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Loomis jakaa toimintansa kahteen segmenttiin, jotka ovat USA ja Eurooppa (sis. Argentiinan).

Loomis: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2013 alkaen. Oheissessa taulukossa on segmenttien liiketulosmarginaalit. Vuoteen 2018 asti yhtiöllä oli International-segmentti, jonka se sulautti em. segmentteihin. Tästä johtuen tätä aiempien vuosien marginaalit eivät aivan ole vertailukelpoisia nykyisten marginaalien kanssa.

EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Europe 11,5% 11,6% 12,7% 12,4% 11,6% 12,0% 10,8%
USA 14,0% 12,8% 12,9% 11,3% 10,5% 9,6% 10,0%
International 5,2% 12,2% 4,7% 5,4%
YHTEENSÄ 11,5% 11,3% 11,6% 11,0% 9,8% 9,7% 9,5%

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

TAULUKKO POISTETTU

Europe-segmentin liikevaihto kasvoi vuonna 2019 noin 9,4 prosenttia, missä hankitut liiketoimet toivat hyvän lisän.

Ziemann:n hankinta jäi puolitiehen, kun Saksan kilpailuviranomaiset eivät hyväksyneet hankintaa. Ziemann:n vuosittainen liikevaihto olisi ollut 1,65 miljardia kruunua, joten kyseessä olisi ollut merkittävä lisä Loomiksen liikevaihtoon.

Kesällä 2019 hankittu Prosegur tuo vielä ylimääräisen lisän H1/2020 lukuihin.

USA:n liikevaihto kehittyi myös vahvasti vuoden 2019 aikana (+10,6 %), vaikkakin kasvuvauhti hieman heikkeni Q4:lla jääden ”vain” 6,1 prosenttiin. Yhtiön SafePoint sekä CMS ja CIT toimintojen liikevaihdot ovat kasvussa. Lisäksi Loomis kertoo, että CMS (Cash Management Services) palveluiden kasvattamiselle on potentiaalia, sillä noin 60 prosenttia käteisen hallinnasta tehdään käyttäen pankkien palveluita.

Yhtiö kertoi, että se aikoo vähentää heikosti kannattavien asiakkuuksien määrää, joten se näkynee vuoden 2020 liikevaihdossa aiempaa hitaampana kasvuna.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

TAULUKKO POISTETTU

Eurooppa-segmentin vuoden 2019 tulos kasvoi liikevaihdon vetämänä 9,0 prosenttia. Q2/2019 reipasta tuloslaskua selittää vertailukauden kertaluontoiset tuotot.

Segmentin tuloskuntoa on tukenut vuosi tehdyt kustannussäästöohjelmat, joiden hedelmistä nautitaan nyt. Hankittu Prosegur hieman jarrutti tuloskehitystä integraatioon liittyvien kertaluontoisten kulujen johdosta.

USA:n liiketulos jatkoi jo vuonna 2018 alkanutta vahvaa kehitystä. Kasvua tuli vuoden aikana noin 21 prosenttia, jota tuki mm. yhtiön vuosi sitten tekemä iso SafePoint-sopimus. Arvelen myös USA:ssa tuloksen kasvuvaihdin jäävän vaatimattomaksi verrattuna aiempiin vuosiin, missä yhtiön valikoivampi sopimustarkastelu näkynee myös kruunumääräisessä tuloksessa.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

TAULUKKO POISTETTU

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus