Loomis: Ennusteet

Päivitetty 7.5.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

loomis-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät 2020

Loomis ei julkista näkymiään, mutta yhtiön strategiatavoitteet vuoteen 2021 mennessä ovat:

  • liikevaihto on noin 24 Mrd SEK
  • EBITA on 12 – 14 prosenttia
  • osinko on 40 – 60 prosenttia nettotuloksesta

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Loomis jakaa toimintansa kahteen segmenttiin, jotka ovat USA ja Eurooppa (sis. Argentiinan).

Loomis: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2013 alkaen. Oheissessa taulukossa on segmenttien liiketulosmarginaalit. Vuoteen 2018 asti yhtiöllä oli International-segmentti, jonka se sulautti em. segmentteihin. Tästä johtuen tätä aiempien vuosien marginaalit eivät aivan ole vertailukelpoisia nykyisten marginaalien kanssa.

EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Europe 8,9% 11,5% 11,6% 12,7% 12,4% 11,6% 12,0% 10,8%
USA 13,0% 14,0% 12,8% 12,9% 11,3% 10,5% 9,6% 10,0%
International 5,2% 12,2% 4,7% 5,4%
YHTEENSÄ 9,6% 11,5% 11,3% 11,6% 11,0% 9,8% 9,7% 9,5%

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Europe 10 895 2 878 2 850 2 325 2 842 11 496 2 942 3 023 2 820 2 711
Muutos (%) -5,2% -2,2% -5,7% -17,6% 4,8% 9,4% 9,5% 11,9% 7,1% 8,8%
USA 9 450 2 418 2 425 2 100 2 507 9 639 2 424 2 502 2 403 2 310
Muutos (%) -2,0% -0,2% -3,1% -12,6% 8,5% 10,6% 6,1% 12,0% 9,6% 15,1%
Muut -95 -25 -25 -25 -20 -92 -25 -33 -19 -15
YHTEENSÄ 20 250 5 271 5 250 4 400 5 329 21 043 5 341 5 492 5 204 5 006
Muutos (%) -3,8% -1,3% -4,4% -15,4% 6,5% 9,8% 7,8% 11,6% 8,2% 11,6%

Q1:n liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia. Koronaviruspandemia alkoi vaikuttamaan maaliskuulle tultaessa ensin Euroopassa ja sitten vähän myöhemmin USA:ssa.

Loomis teki kaksi yritysjärjestelyä kvartaalin aikana ja hankki Nokasin Ruotsin liiketoimet (vuotuinen liikevaihto noin 215 M SEK) sekä suomalaisen Automatian (42 M EUR eli noin 450 M SEK). Molemmat järjestelyt vaativat kilpailuviranomaisten hyväksynnät ja yhtiö arvioi saavansa ne Q3/2020 aikoihin. Jos järjestelyt hyväksytään, niin silloin ne toisivat noin 150 – 200 miljoonan kruunun lisän Q4/2020 liikevaihtoon.

Loomis kertoo, että huhtikuun aikana liikevaihto olisi laskenut peräti 25 prosenttia viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Eri valtioiden tekemät lockdown-toimenpiteet ovat vähentäneet käteisen rahan käyttöä erikoisliikkeiden ja ravintoloiden ollessa kiinni.

Nyt rajoituksia on niin Euroopassa kuin myös USA:ssa alettu purkamaan, joten ehkä sellainen puolet kvartaalista menisi 25 prosentin laskussa. Liikevaihto tuskin toipuu täysin normaalille tasolle kesäkuun aikana, joten tästä syystä arvioin Q2:n liikevaihdon laskevan 15 prosenttia vertailukaudesta. Hankittu Prosegur tuo vielä Q2:lla lisää liikevaihtoon.

Arvioin vuoden toisen puoliskon liikevaihdon jäävän hieman vertailukaudesta.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 19,5 – 21,0 miljardia kruunua.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Europe 975 298 290 150 237 1 327 312 423 293 299
Muutos (%) -26,5% -4,5% -31,4% -48,8% -20,7% 9,0% 10,6% 19,8% -17,9% 32,9%
USA 1 225 320 300 240 365 1 352 378 334 324 316
Muutos (%) -9,4% -15,3% -10,2% -25,9% 15,5% 21,0% 28,6% 18,9% 18,2% 17,9%
Muut -250 -62 -65 -65 -58 -258 -81 -57 -63 -57
YHTEENSÄ 1 950 556 525 325 544 2 421 609 700 554 558
Muutos (%) -19,5% -8,7% -25,0% -41,3% -2,5% 12,1% 12,8% 18,0% -3,8% 24,0%
MARGINAALI 9,6% 10,5% 10,0% 7,4% 10,2% 11,5% 11,4% 12,7% 10,6% 11,1%

Hyvästä liikevaihdon kehityksestä huolimatta Q1:n liiketulos laski 2,5 prosenttia. Yhtiö kertoo laskun syyksi pandemian ja siitä johtuneet toimintojen erityisjärjestelyt, jotka laskivat tehokkuutta.

Yhtiö arvioi nyt, että pandemiasta johtuen yrityshankinnoista saatavat synergiaedut viivästyvät hieman.

Tein tilikauden 2020 liiketulosennusteet siitä lähtökohdasta, että työvoimavaltaisena yrityksenä sen tulosmarginaalit kokevat kovia liikevaihdon nopean laskun myötä. Koko vuoden marginaali laskisi ennusteissani noin 2 prosenttiyksikköä 9,6 prosentin tasolle (2019: 11,5 %).

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 1,7 – 2,0 miljardia kruunua.

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 1 950 556 525 325 544 2 421 609 700 554 558
Rahoituskulut (netto) -180 -43 -45 -45 -47 -177 -45 -32 -57 -43
Muut kulut -20 -8 -5 -7 -34 -12 -8 -8 -6
Tulos ennen veroja 1 750 505 475 280 490 2 210 552 660 489 509
Verot -450 -130 -125 -70 -125 -565 -145 -168 -122 -130
Nettotulos 1 300 375 350 210 365 1 645 407 492 367 379
EPS 17,28 4,98 4,65 2,79 4,85 21,88 5,42 6,54 4,88 5,04

Rahoituskulujen arvioin olevan viime vuoden tasolla ja veroja laskiessa käytin noin 25 – 26 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 1,10 – 1,35 miljardia kruunua. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Loomiksen liiketoiminnan kannalta oleellista on oikeastaan se, miten kuluttajien maksutottumukset muuttuvat koronaviruspandemian aikana. Tottuvatko amerikkalaiset ja keskieurooppalaiset kuluttajat korttimaksuihin niin, että käteisen käyttö jää jatkossa vähäisemmälle?

Arvioin kuitenkin, että Loomiksen liikevaihto palautuisi vuoden 2019 tasolle varsin nopeasti mm. hankittujen yritysten tukiessa liikevaihdon kehitystä. Sen sijaan liiketulosmarginaali jäisi aiempien vuosien noin 11,5 prosentista noin 10,2 – 10,7 prosentin tasolle. Arvelen kovenevan kilpailun painavan marginaaleja.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 22 500 21 500 5 500 5 500 5 250 5 250
Muutos (%) 4,7% 6,2% 4,3% 4,8% 19,3% -1,5%
Liiketulos (ebit) 2 400 2 200 570 565 535 530
Muutos (%) 9,1% 12,8% 2,5% 7,6% 64,6% -2,6%
MARGINAALI 10,7% 10,2% 10,4% 10,3% 10,2% 10,1%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 2 400 2 200 570 565 535 530
Rahoituskulut (netto) -225 -240 -55 -60 -65 -60
Tulos ennen veroja 2 175 1 960 515 505 470 470
Verot -555 -500 -130 -130 -120 -120
Nettotulos 1 620 1 460 385 375 350 350
EPS 21,54 19,41 5,12 4,98 4,65 4,65

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus