Loomis: Ennusteet

Päivitetty 16.9.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

loomis-kvartaalituloslaskelma-q22018

Näkymät 2018

Loomis ei julkista näkymiään, mutta yhtiön strategiatavoitteet vuoteen 2021 mennessä ovat:

  • liikevaihto on noin 24 Mrd SEK
  • EBITA on 12 – 14 prosenttia
  • osinko on 40 – 60 prosenttia nettotuloksesta

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Loomis jakaa toimintansa kolmeen segmenttiin, jotka on jaoteltu maantieteellisesti: USA, Europe (sis. Argentiinan), International. Loomis: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Europe 9 500 2 361 2 340 2 459 2 340 8 727 2 225 2 199 2 198 2 105
Muutos (%) 8,9% 6,1% 6,4% 11,9% 11,2% 4,1% 0,5% 1,7% 8,0% 6,6%
USA 8 050 1 984 2 000 2 126 1 940 7 688 1 925 1 852 1 945 1 966
Muutos (%) 4,7% 3,1% 8,0% 9,3% -1,3% 5,0% -2,2% 1,4% 9,6% 11,9%
International 910 224 225 239 222 878 223 210 221 224
Muutos (%) 3,6% 0,4% 7,1% 8,1% -0,9% -23,6% -11,5% -9,1% -36,5% -29,6%
Muut -60 -14 -15 -15 -16 -66 -15 -16 -18 -17
YHTEENSÄ 18 400 4 555 4 550 4 809 4 486 17 227 4 358 4 245 4 346 4 278
Muutos (%) 6,8% 4,5% 7,2% 10,7% 4,9% 2,5% -1,4% 1,1% 4,8% 6,1%

Europe-segmentin kruunumääräinen liikevaihto kasvoi Q1-Q2/2018 noin +11 prosenttia. Kasvusta vastasi suurelta osin hankitut liiketoimet, mutta orgaaninen kehitys jatkui hyvänä Espanjassa, Portugalissa, Turkissa ja Argentiinassa. Tässä lähdin ajatuksesta, että kehitys tasaantuu loppuvuotta kohden niin, että tilikauden 2018 liikevaihto kasvaisi noin +9 prosenttia.

USA:n Q1-Q2/2018 liikevaihto kasvoi +4,0 prosenttia hyvän Q2:n seurauksena. Valuuttakurssien muutokset painoivat Q1:n, mutta toisaalta tukivat Q2:n liikevaihtoa. Tein loppuvuoden ennusteen noin 2,0 miljardin kruunun kvartaalilukemin, joka vastaisi alkuvuoden kehitystä. Näin segmentin liikevaihto kasvaisi noin +4,7 prosenttia vuonna 2018.

International-segmentin ennusteen tein kaavamaisella noin 220 – 230 miljoonan kruunun kvartaaliennusteella. Käännettä vuoden 2016 kaltaisiin 300 miljoonan kruunun kvartaalilukemiin saataneen vielä odottaa.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 18,0 – 18,5 miljardia kruunua, missä kasvua tulisi noin +6,8 prosentin verran vuoteen 2017 nähden. Ja kuten todettua, niin kasvusta suuri osa selittyisi hankittujen yhtiöiden sisältyessä tämän vuoden lukuihin.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Europe 1 100 275 270 344 211 1 112 287 337 268 220
Muutos (%) -1,1% -4,2% -19,9% 28,4% -4,1% 7,1% -3,7% 13,1% 5,9% 16,4%
USA 1 080 278 260 274 268 994 263 239 248 244
Muutos (%) 8,7% 5,7% 8,8% 10,5% 9,8% 20,3% 11,9% 17,2% 27,2% 27,1%
International 55 15 14 13 13 46 16 11 13 6
Muut -185 -43 -44 -55 -43 -160 -44 -38 -40 -38
YHTEENSÄ 2 050 525 500 576 449 1 992 522 549 489 432
Muutos (%) 2,9% 0,6% -8,9% 17,8% 3,9% 7,6% 2,0% -2,0% 15,1% 22,0%
Marginaali 11,1% 11,5% 11,0% 12,0% 10,0% 11,6% 12,0% 12,9% 11,3% 10,1%

Eurooppa-segmentin tulos laski -4 prosenttia Q1/2018 aikana. Q2/2018 tulosta hämärtää kertaluontoinen +98 miljoonan kruunun erä (eläkevakuutusten uudelleenarvostus sekä Ruotsin ja Ranskan toimintojen alaskirjauksia). Tämä oikaisten Q2:n tulos olisi laskenut -8,2 prosenttia. Tein ennusteen siitä lähtökohdasta, että loppuvuoden aikana tuloskunto laskee edelleen niin, että segmentti tekee 1,1 miljardin kruunun tuloksen. Oikaistu tulos olisi noin 1,0 miljardia kruunua eli laskua noin -10 prosenttia vuoteen 2017 nähden.

USA:n Q1-Q2/2018 tulos kasvoi lähes +10 prosenttia hyvän kannattavuuskehityksen vetämänä. Tein loppuvuoden ennusteen tasaisella 270 miljoonan kruunun kvartaalikohtaisella tulosennusteella, mikä tarkoittaisi noin +8,7 prosentin tuloskasvua vuoteen 2017 nähden. Vuonna 2017 tulosta häiritsi osaltaan hurrikaanikauden tuhot, jolloin tavoitteenmukaisia SafePoint-asennuksia ei saatu tehtyä.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 2,0 – 2,1 miljardia kruunua eli noin +3 prosentin kasvua vuoteen 2017 nähden (oikaistuna laskua -2,1 %). Tulosmarginaali olisi näillä ennusteilla 11,1 prosentissa eli odotan kannattavuuden selvää laskua edellisvuoteen nähden (11,6 %).

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 2 050 525 500 576 449 1 992 522 549 489 432
Rahoituskulut (netto) -100 -27 -25 -23 -25 -109 -26 -30 -26 -27
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 1 950 498 475 553 424 1 883 496 519 463 405
Verot -500 -132 -120 -141 -107 -453 -60 -147 -131 -115
Nettotulos 1 450 366 355 412 317 1 430 436 372 332 290

Kvartaalikohtaisia rahoituskuluja arvioidessani käytin -25 miljoonaa kruunua, jolla tasolla ne ovat viime aikoina olleet. Veroja arvioidessani käytin noin 25,5 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 1,4 – 1,5 miljardia kruunua eli hienoista kasvua vuoteen 2017 nähden. Mutta, jos ennusteesta oikaisee Q2/2018:lla kirjattu +98 miljoonan kruunun kertaluontoisen erän, niin tulos laskisi -5,6 prosenttia vuodesta 2017.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten käteisen rahan käytön väheneminen näkyy yhtiön liiketoiminnassa ja kilpailuasemassa? Pystyykö yhtiö luomaan uutta liiketoimintaa olemassa olevan rinnalle?
  • Monilla yrityksillä kulutaso on ollut viime aikoina nousussa. Miten Loomis pystyy siirtämään omia nousevia kulujaan myyntihintoihinsa? Ja millainen vaikutus tällä on yhtiön kilpailutilanteeseen?
  • Miten SafePoint -liiketoiminta kehittyy USA:ssa lähivuosien aikana?
  • Millaisen loven Ruotsin ja Ranskan liiketoimintojen järjestelyt tekevät yhtiön tuloksentekokykyyn vuosille 2019 – 2020?

Loomiksen strategiana on saavuttaa 24 miljardin kruunun liikevaihto vuoteen 2021 mennessä. Jotta tähän päästäisiin niin, se tarkoittaisi voimakasta liikevaihdon kasvua esimerkiksi yritysjärjestelyjen avulla juuri vuosille 2019 ja 2020. Tein liikevaihtoennusteet kuitenkin nykytilanteeseen perustuen. Arvioin, että vuoden 2018 kaltainen vahva liikevaihdon kehitys jatkuisi myös vuonna 2019, mutta tämän jälkeen kasvu hidastuisi hieman.

Liiketulosmarginaalin arvioin pysyvän noin 11 prosentissa, jolla tasolla se on ollut viime vuosien aikana. Rahoituskulujen arvioin nousevan tulevina vuosina hieman ja veroasteena käytin noin 25 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 20 300 19 600 4 900 4 800 5 000 4 900
Muutos (%) 3,6% 6,5% 7,6% 5,5% 4,0% 9,2%
Liiketulos 2 250 2 150 560 560 540 490
Muutos (%) 4,7% 4,9% 6,7% 12,0% -6,3% 9,1%
Marginaali 11,1% 11,0% 11,4% 11,7% 10,8% 10,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 2 250 2 150 560 560 540 490
Rahoituskulut (netto) -120 -110 -28 -28 -27 -27
Tulos ennen veroja 2 130 2 040 532 532 513 463
Verot -530 -500 -127 -132 -128 -113
Nettotulos 1 600 1 540 405 400 385 350

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset