Loomis sijoituskohteena

Päivitetty 1.11.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Loomis tarjoaa käteisen rahan kuljetus- ja hallintapalveluja. Yrityksen asiakkaina ovat niin pankit kuin eri kokoiset kaupan alan yritykset… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e LOOMIS Ennuste
Osake (1.11.2019) 397,00 Osinko 12 kk 11,00
Markkina-arvo (Mrd) 29,9 Osinkotuotto 2,8%
Liikevaihto (M) 21 175 (+10,5%) Osinko/EPS 49% 4v ka
Nettotulos (M) 1 700 (+10,5%) Osinko/FCF 48% 4v ka
EPS 22,60 Omav.aste 40%
PE 17,6 Gearing 81%
EV/EBIT 15,2 ROE 18,7%
PB 3,1 ROI 14,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.loomis.com/en/investors/reports-presentations

Yhteenveto

LOOMIS1.11.2019 | 397,00 SEK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Loomiksen Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee korkeahko liikearvon määrä, osakemäärän kasvu sekä alle pistekriteerin oleva osinkohistoria. Lisäksi osakkeen hinta on korkeahko PE-luvuilla mitattuna. Hyvää pistesaalista tukee vahva tuloskehitys sekä taseen hyvä kunto.

Loomiksen liikevaihto ja nettotulos ovat kehittyneet viimeisten 4 – 5 vuoden aikana varsin mallikkaasti. Tätä kehitystä ovat avittaneet Loomiksen tekemät yrityskaupat, joita viimeisen vuoden aikana on tehty 4 kappaletta.

Tammikuussa 2019 yhtiö ilmoitti hankkineensa Saksalaisen Ziemann:n, joka toisi noin +9 prosentin lisän konsernin liikevaihtoon sekä karkeasti laskien noin 80 – 100 miljoonan kruunun lisän liiketulokseen. Kauppa vaatii vielä erilaiset viranomaishyväksynnät, joita ei ole vielä lokakuun loppuun mennessä saatu.

Yrityskaupoista johtuen Loomiksen taseesta noin 30 prosenttia on liikearvoa. Mikäli liikearvoa jouduttaisiin alaskirjaamaan esimerkiksi 10 prosenttia, niin se haukkaisi nettotuloksesta noin 40 prosenttia. Vaikka tällaisen alaskirjauksen riski on pieni, niin riski on kuitenkin olemassa, joten sijoittajan tulee tiedostaa tämä tekijä.

Osinkosijoittajaa Loomis kiinnostaa, sillä yhtiö on maksanut nousevaa osinkoa listautumisestaan eli vuodesta 2008 alkaen. Kevään 2013 osinko oli 5 kruunua, josta se on noussut 1 kruunu/vuosi tahdilla. Jos osinko jatkaa tätä samaa kehitystä, niin vuonna 2020 maksettava osinko olisi 11,00 kruunua (kevät 2019: 10,00 SEK). Tämä antaisi noin 2,8 prosentin osinkotuoton (osake 397 SEK).

Osakkeen hinta PE-luvulla mitattuna (17,6x) on hieman koholleen hinnoiteltu. Yhtiön pääomien tuotot (ROE=18%, ROI=14%) ovat hyvällä tasolla. Tuloskehitys on ollut nousevaa, kassaan tulee hyvin käteistä ja velkaantuminen on hallinnassa.

Eli mielenkiintoinen yhtiö, joka kannattaa laittaa seurantaan. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa, että käteisen käytöstä ollaan maailmalla siirtymässä korttimaksamiseen. Näin pitkässä juoksussa liikenteessä olevan käteisen määrä kääntyy laskuun, joten Loomiksen on kehitettävä uutta liiketoimintaa nykyisen rinnalle.

Tilikausi 2019

Loomiksen Q1-Q3/2019

M SEK Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 5 492 4 918 11,7% 15 702 14 212 10,5%
Liiketulos (ebit) 700 592 18,2% 1 813 1 618 12,1%
Nettotulos (omistajille) 492 422 16,6% 1 239 1 151 7,6%
EPS 6,54 5,61 16,47 15,30

Loomiksen liikevaihdon kehitys jatkui vahvana ja Q3:lla kasvua tuli lähes 12 prosenttia. Kasvua tukee hankitut liiketoimet sekä hyvä SafePoint ja CMS (Cash Management Services) myynti USA:ssa.

Liiketulos kasvoi reippaat 18 prosenttia, mitä tuki liikevaihdon tekijöiden lisäksi yhtiön vuosi sitten tekemät säästötoimenpiteet. Säästöohjelmista syntyi tuolloin kuluja, joten se loi pohjaa hyvälle prosenttimuutokselle.

Yhtiö kertoi jo tammikuussa ostaneensa saksalaisen Ziemann-yhtiön, mutta viranomaisten lupaprosessi on vielä kesken. Ziemann:n liikevaihto on noin 1,65 miljardia kruunua ja EBITA-marginaali on noin 7 prosenttia.

Loomis sai heinäkuussa päätökseen ranskalaisen Prosegur-yhtiön hankinnan. Prosegurin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 38,5 miljoonaa euroa eli noin 400 miljoonaa kruunua.

Näkymät 2019

Loomis ei julkista näkymiään, mutta yhtiön strategiatavoitteet vuoteen 2021 mennessä ovat:

  • liikevaihto on noin 24 Mrd SEK
  • EBITA on 12 – 14 prosenttia
  • osinko on 40 – 60 prosenttia nettotuloksesta

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M SEK Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 5 473 4 954 10,5% 21 175 19 168 10,5%
Liiketulos (ebit) 663 540 22,8% 2 475 2 158 14,7%
Nettotulos (omistajille) 462 387 19,4% 1 700 1 538 10,5%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, SEK) 11,00 10,00

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Loomis: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 70 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 428 miljoonaa kruunua, mikä oikaisun jälkeen on 1 358 miljoonaa kruunua.

Loomiksen liikevaihto on hyvässä kasvutrendissä. Kehitys USA:ssa on ollut vahvaa, jonka lisäksi yrityskaupat ovat tuoneet oman lisänsä Loomiksen liikevaihtoon.

loomis-tuloslaskelma-Q32019

Vastaavalla tavalla voidaan tuloksen kohdalla nähdä hyvä kasvutrendi. Merkittävää on kuitenkin tulosmarginaalin selvä ja tasainen nousu vuoden 2010 noin 4,5 prosentista nykyiseen noin 8 prosenttiin. Tätä voi pitää hyvänä merkkinä.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 ennustettu liikevaihto on 20,75 – 21,50 miljardia ja tulos noin 1,6 – 1,8 miljardia kruunua. Eli hyvää kasvua verrattuna vuoteen 2018.

Loomiksen uuden strategian mukaan se tavoittelee vuoteen 2021 mennessä noin 24 miljardin kruunun liikevaihtoa ja 12 – 14 prosentin EBITA-kannattavuutta. Yhtiön alkuvuoden 2019 aikana ilmoittamat yritysjärjestelyt (Ziemann ja Prosegur Cash) toisivat noin 2,0 miljardin kruunun liikevaihtoon, joten nämä helpottavat tavoitteen saavuttamista.

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (17,6x – 24,4x) mitattuna osakkeen hinta on ehkä hieman koholleen hinnoiteltu. 7-vuoden tuloskeskiarvoilla laskettuun PE:n tulee suhtautua varauksella, sillä yrityskauppojen seurauksena nykyinen Loomis on varsin erilainen yhtiö kuin esimerkiksi 5 – 7 vuotta sitten.

loomis-roe-roi-Q32019

Oman pääoman tuotto (ROE) on ollut varsin tasaisesti noin 20 prosentissa. Tässä mielessä liiketoiminta kehittyy hyvin, jota myös kannattavuusmarginaalien paraneminen myös tukee. Velkaisuuden huomioiva sijoitetun pääoman tuotto (ROI) on sekin hyvin siitäkin huolimatta, että velan määrä on kruunuissa mitattuna kasvanut vuosien varrella.

Tase

Liikearvon osuus taseessa on varsin korkealla, missä näkyy Loomiksen laajentumiset yrityskaupoin. Liikearvoa on nyt noin 30 – 35 prosenttia koko taseesta, mutta tämä suhdeluku on pysynyt tällä tasolla jo ainakin vuodesta 2008 alkaen. Kruunumääräisesti liikearvoa oli aikaisemmin vähemmän (vuonna 2008: 3,0 Mrd SEK), mutta niin oli myös taseen loppusummakin alhaisemmalla tasolla (8,9 Mrd SEK).

loomis-liikearvo-Q32019

Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus haukkaisi tämänhetkisestä noin 1,7 miljardin kruunun tuloksesta noin 40 prosenttia.

Korollisia velkoja yhtiöllä on noin 10,0 miljardia kruunua, jonka voi sanoa olevan hyvällä tasolla, mutta se on nousutrendissä. Vuonna 2019 käyttöön otetun IFRS 16-standardin myötä velkaisuus nousi selvästi. Tämä heikensi hieman velkaisuuden tunnuslukuja. Omavaraisuusaste on nyt noin 40 prosentissa ja gearing noin 75 – 80 prosentissa.

loomis-velkaisuus-Q32019

Yhtiön voitonjaon jälkeiset rahavirrat (ilman yrityskauppoja) ovat olleet noin 500 – 600 miljoonassa kruunussa, joten velat voisi lyhentää noin 15 vuoden rahavirroilla. Eli tässäkin mielessä velkojen määrä on suhteellisesti ottaen alhaisella tasolla.

Rahavirta

Loomiksen liiketoiminnan rahavirta on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2013 alkaen. Yrityskauppojen vaikutus tässäkin on merkittävä. Myös kannattavuusmarginaalien parantuminen näkyy rahavirtojen positiivisena kehityksenä. Tilikauden 2017 rahavirran laskussa näkyy cargo-liiketoiminnan myynnin vaikutus.

Ylläpito- eli capex-rahavirroissa on nähtävissä selvä nousutrendi, jossa myöskin toiminnan laajentuminen näkyy. Kehitys on ollut varsin selkeää – jos vuoden 2015 selvän piikin suodattaa pois.

loomis-rahavirta-Q32019

Vapaa rahavirta (FCF) on hyvässä nousutrendissä eli siinä mielessä laajentumiset ovat onnistuneet hyvin. Tämä on antanut mahdollisuuden myös osingon hyvälle kasvulle. Osinko on ollut noin 40 – 60 prosenttia vapaasta rahavirrasta viimeisten vuosien aikana. Mikäli vapaa rahavirta on jatkossa noin 1,3 miljardia kruunua, niin voitonjaon (700 M SEK) jälkeen investointeihin tai lainan lyhennykseen jää noin 600 miljoonaa kruunua.

Ziemann ja Prosegur -kauppojen vaikutukset rahavirtoihin tulevat näkyviin vuoden 2020 rahavirroissa.

Osinko

Kuten edellä jo todettiin, niin osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 40 – 60 prosentissa ja noin 50 prosentissa suhteessa tulokseen. Yhtiön osingonjakotavoitteena on maksaa osinkoa, joka on pitkällä aikavälillä noin 40 – 60 prosenttia tuloksesta. Viime vuosien osingot ovat noudattaneet tätä linjausta varsin tarkasti.

loomis-osinko-Q32019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Loomiksen osinkohistoria listautumisesta eli vuodesta 2009 alkaen on nähtävillä Loomis: Osinkohistoria -sivulla.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2020 (e) 11,00 5/2019 10,00 5/2018 9,00
YHTEENSÄ 11,00 10,00 9,00
+10,0% +11,1% +12,5%

Yhtiö on listautumisestaan (2008) alkaen nostanut osinkoaan joka vuosi. Ja viime vuosien aikana nousu on ollut 1,00 kruunua per vuosi, jonka odotan jatkuvan myös vuonna 2020. Eli kevään 2020 osinkoennusteeni on 11 kruunua, joka antaisi noin 2,8 prosentin osinkotuoton (osake 397 SEK).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+461) sekä osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +461 miljoonaa kruunua, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 70 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 428 miljoonaa kruunua, mikä oikaisun jälkeen on 1 358 miljoonaa kruunua.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (1.11.2019) 397,00 286,00 344,60 271,10 264,50 226,00 152,50 104,50
Lkm (000) 75 226 75 226 75 226 75 200 75 200 75 200 74 800 73 012
Markkina-arvo (Mrd) 29,86 21,51 25,92 20,39 19,89 17,00 11,41 7,63
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Europe 11 550 10 511 8 728 8 384 8 332
USA 9 725 8 716 7 688 7 325 6 428
International 878 1 149 1 419
Muut -100 -59 -66 -58 -82
YHTEENSÄ 21 175 19 168 17 228 16 800 16 097
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Europe 1 400 1 217 1 112 1 038 970
USA 1 300 1 117 994 826 675
International 46 140 67
Muut -225 -175 -160 -151 -137
YHTEENSÄ 2 475 2 159 1 992 1 853 1 575
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 5 473 15 702 21 175 19 168 17 228 16 800 16 097 13 510 11 364 11 360
Liikevoitto 663 1 813 2 475 2 158 1 992 1 852 1 575 1 306 1 085 988
Nettotulos 462 1 239 1 700 1 538 1 358 1 258 1 069 910 736 650
Marginaali 8,4% 7,9% 8,0% 8,0% 7,9% 7,5% 6,6% 6,7% 6,5% 5,7%
EPS 6,14 16,47 22,60 20,45 18,05 16,73 14,22 12,10 9,84 8,90
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 2 140 1 308 839 663 654 566 333 380
Liikearvo 7 341 6 533 5 615 5 626 5 437 4 897 3 346 3 317
Muut varat 14 993 10 650 8 710 8 580 8 324 7 564 5 588 5 289
Tase yhteensä 24 474 18 491 15 164 14 869 14 415 13 027 9 267 8 986
Oma pääoma 9 759 8 422 7 037 6 647 5 843 4 907 4 165 3 595
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 10 001 6 150 4 820 3 927 4 562 4 142 1 950 2 614
Muut vastuut 4 714 3 919 3 307 4 295 4 010 3 978 3 152 2 777
Tase yhteensä 24 474 18 491 15 164 14 869 14 415 13 027 9 267 8 986
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 3 500 2 835 2 313 2 665 2 118 1 819 1 302 1 239
Investoinnit: Capex -1 600 -1 449 -1 160 -1 128 -1 384 -1 072 -748 -793
Vapaa rahavirta (FCF) 1 900 1 386 1 153 1 537 734 747 554 446
Investoinnit: Muut -1 700 -1 403 -459 -47 -274 -1 497 39 -210
Investointien jälkeen 200 -17 694 1 490 460 -750 593 236
Rahoitus: Voitonjako -750 -677 -602 -527 -451 -376 -338 -273
Rahoitus: Muut 800 1 150 115 -983 65 1 322 -303 12
Rahavarojen muutos 250 456 207 -20 74 196 -48 -25
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,50
Osinkotuotto 2,8% 3,5% 2,6% 3,0% 2,6% 2,7% 3,3% 4,3%
Osinko/nettotulos 48,7% 48,9% 49,9% 47,8% 49,2% 49,6% 50,8% 50,5%
Osinko/FCF 43,6% 54,3% 58,7% 39,1% 71,7% 60,4% 67,5% 73,7%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 24,4 20,0 27,9 25,3 28,6
PE (3v) 19,5 15,5 21,1 18,9 22,0 22,2 18,0 13,8
PE 17,6 14,0 19,1 16,2 18,6 18,7 15,5 11,7
EV/EBIT 15,2 12,2 15,0 12,8 15,1 15,8 12,0 10,0
Oma pääoma/osake 129,73 111,96 93,54 88,39 77,70 65,25 55,68 49,24
P/B 3,06 2,55 3,68 3,07 3,40 3,46 2,74 2,12
ROE 18,7% 19,9% 19,8% 20,1% 19,9% 20,1% 19,0% 18,6%
ROI 14,4% 16,3% 17,8% 17,7% 16,2% 17,2% 17,6% 16,1%
Omavaraisuusaste 39,9% 45,5% 46,4% 44,7% 40,5% 37,7% 44,9% 40,0%
Gearing 80,6% 57,5% 56,6% 49,1% 66,9% 72,9% 38,8% 62,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 346,00 319,20 320,00 286,00 286,20 311,40 300,40 344,60 323,70 302,00
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 11,000 11,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 9,000 9,000 9,000
Osinkotuotto (ennuste) 3,2% 3,4% 3,1% 3,5% 3,5% 3,2% 3,3% 2,6% 2,8% 3,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 21,60 20,67 21,26 20,45 21,10 20,42 19,37 19,00 17,75 18,01
PE 16,0 15,4 15,1 14,0 13,6 15,3 15,5 18,1 18,2 16,8
EV/EBIT 14,6 14,3 14,1 12,2 12,3 13,6 13,3 15,0 14,3 13,6
ROE 18,7% 19,1% 19,3% 19,9% 21,6% 21,8% 20,1% 20,9% 21,4% 22,6%
ROI 14,3% 14,1% 14,8% 16,3% 17,1% 16,8% 16,6% 17,2% 17,4% 17,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus