Loomis sijoituskohteena

Päivitetty 5.2.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Loomis tarjoaa käteisen rahan kuljetus- ja hallintapalveluja. Yrityksen asiakkaina ovat niin pankit kuin eri kokoiset kaupan alan yritykset… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e LOOMIS Ennuste
Osake (5.2.2020) 368,00 Osinko 12 kk 11,00
Markkina-arvo (Mrd) 27,7 Osinkotuotto 3,0%
Liikevaihto (M) 21 750 +3,4% Osinko/EPS 50% 4v ka
Nettotulos (M) 1 681 +2,1% Osinko/FCF 51% 4v ka
EPS 22,34 Omav.aste 40%
P/E 16,5 Gearing 71%
EV/EBIT 14,3 ROE 16,8%
P/B 2,65 ROI 12,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.loomis.com/en/investors/reports-presentations

Yhteenveto

LOOMIS5.2.2020 | 368,00 SEK
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Loomiksen Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee korkeahko liikearvon määrä. Lisäksi osakkeen hinta on korkeahko PE-luvuilla mitattuna. Hyvää pistesaalista tukee vahva tuloskehitys sekä taseen hyvä kunto.

Loomiksen liikevaihto ja nettotulos ovat kehittyneet viimeisten 4 – 5 vuoden aikana varsin mallikkaasti. Tätä kehitystä ovat avittaneet Loomiksen tekemät yrityskaupat, joita viimeisen vuoden aikana on tehty 4 kappaletta.

Tammikuussa 2019 yhtiö ilmoitti hankkineensa Saksalaisen Ziemann:n, joka olisi tuonut hyvää lisää yhtiön lukuihin. Kauppa kuitenkin kariutui Saksan kilpailuviranomaisten vastustukseen.

Yrityskaupoista johtuen Loomiksen taseesta noin 25 – 30 prosenttia on liikearvoa. Mikäli liikearvoa jouduttaisiin alaskirjaamaan esimerkiksi 10 prosenttia, niin se haukkaisi nettotuloksesta noin 40 prosenttia. Vaikka tällaisen alaskirjauksen riski on pieni, niin riski on kuitenkin olemassa, joten sijoittajan tulee tiedostaa tämä tekijä.

Osinkosijoittajaa Loomis kiinnostaa, sillä yhtiö on maksanut nousevaa osinkoa listautumisestaan eli vuodesta 2008 alkaen. Kevään 2013 osinko oli 5 kruunua, josta se on noussut 1 kruunu/vuosi tahdilla. Vuonna 2020 maksettava osinko jatkoi tätä trendiä ja osinko on 11 kruunua. Tämä antaisi noin 3,0 prosentin osinkotuoton (osake 368 SEK).

Osakkeen hinta PE-luvulla mitattuna (16,5x) on varsin kohdalleen hinnoiteltu. Yhtiön pääomien tuotot (ROE=17%, ROI=13%) ovat hyvällä tasolla. Tuloskehitys on ollut nousevaa, kassaan tulee hyvin käteistä ja velkaantuminen on hallinnassa. Myös oman arvonmääritykseni perusteella osake on kohdalleen hinnoiteltu, sillä sain arvoksi 373 kruunua (osake 368 SEK). Arvonmäärityksestä tarkemmin Loomis: Arvonmääritys -sivulla.

Eli mielenkiintoinen yhtiö, joka kannattaa laittaa seurantaan. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa, että käteisen käytöstä ollaan maailmalla siirtymässä korttimaksamiseen. Näin pitkässä juoksussa liikenteessä olevan käteisen määrä kääntyy laskuun, joten Loomiksen on kehitettävä uutta liiketoimintaa nykyisen rinnalle.

Tilikausi 2019

Loomiksen vuosi 2019

M SEK Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 5 342 4 956 7,8% 21 044 19 168 9,8%
Liiketulos (ebit) 609 540 12,8% 2 422 2 158 12,2%
Nettotulos (omistajille) 407 387 5,2% 1 646 1 538 7,0%
EPS (SEK) 5,42 5,14 21,88 20,45

Loomiksen liikevaihdon kehitys jatkui vahvana koko vuoden 2019 niin, että liikevaihto kasvoi vajaat 10 prosenttia. Kasvua tuki hankitut liiketoimet sekä hyvä SafePoint ja CMS (Cash Management Services) myynti USA:ssa.

Yhtiö kertoi tammikuussa 2019 ostaneensa saksalaisen Ziemann-yhtiön, mutta tämä kauppa kariutui Saksan kilpailuviranomaisten vastustukseen. Loomiksen tavoitteena on nostaa liikevaihtoa noin 24 miljardiin kruunuun vuoteen 2021 mennessä. Ziemann-yhtiön hankinnan epäonnistuttua tämä tavoite on nyt paljon haastavampi. Ellei sitten yhtiö tee jotain toista suurta yritysjärjestelyä.

Liiketulos kasvoi liikevaihdon perässä noin 13 prosenttia, mitä tuki yhtiön vuosi sitten tekemät säästötoimenpiteet. Säästöohjelmista syntyi tuolloin kuluja, joten se loi pohjaa hyvälle prosenttimuutokselle.

Loomis kertoi, että se aikoo jatkossa valikoida tarkemmin sopimuksiaan ja pyrkii sitä kautta parantamaan suhteellista kannattavuuttaan. Se tarkoittanee sitä, että liikevaihdon ja liiketuloksen kruunumääräinen nyt nähty hyvä orgaaninen kehitys hidastuu hieman alkuvuoden aikana.

Loomis sai heinäkuussa 2019 päätökseen ranskalaisen Prosegur-yhtiön hankinnan, joten se tuo ylimääräistä lisää lukuihin H1/2020 aikana.

Vuonna 2020 maksettava osinko on 11,00 kruunua, joka irtoaa 7.5.2020.

Näkymät 2020

Loomis ei julkista näkymiään, mutta yhtiön strategiatavoitteet vuoteen 2021 mennessä ovat:

  • liikevaihto on noin 24 Mrd SEK
  • EBITA on 12 – 14 prosenttia
  • osinko on 40 – 60 prosenttia nettotuloksesta

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M SEK Q1/20e Q1/19 2020e 2019
Liikevaihto 5 275 5 006 5,4% 21 750 21 044 3,4%
Liiketulos (ebit) 575 558 3,0% 2 458 2 422 1,5%
Nettotulos (omistajille) 390 379 2,9% 1 681 1 646 2,1%
EPS (SEK) 5,18 5,04 22,34 21,88
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, SEK) 11,00 10,00

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Loomis: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 70 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 428 miljoonaa kruunua, mikä oikaisun jälkeen on 1 358 miljoonaa kruunua.

Loomiksen liikevaihto on hyvässä kasvutrendissä. Kehitys USA:ssa on ollut vahvaa, jonka lisäksi yrityskaupat ovat tuoneet oman lisänsä Loomiksen liikevaihtoon.

loomis-tuloslaskelma-q42019

Vastaavalla tavalla voidaan tuloksen kohdalla nähdä hyvä kasvutrendi. Hyvää on myös marginaalien nousu aiemmasta noin 6,5 prosentista nykyiselle noin 8 prosentin tasolle. Marginaalissa on nähtävissä hienoista laskutrendiä vuodesta 2017 alkaen. Tästä syystä yhtiö aikookin valikoida tarkemmin sopimuksia, jotta marginaalia saataisiin taas nostettua.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 ennustettu liikevaihto on 21,25 – 22,00 miljardia ja tulos noin 1,6 – 1,8 miljardia kruunua. Eli hyvä kasvukehitys hieman hidastuisi vuonna 2020. Tulosmarginaali asettuisi noin 7,7 prosenttiin (2019: 7,8 %).

Loomiksen uuden strategian mukaan se tavoittelee vuoteen 2021 mennessä noin 24 miljardin kruunun liikevaihtoa ja 12 – 14 prosentin EBITA-kannattavuutta. Ziemann-kaupan kariuduttua tämä tavoite on astetta kauempana. Oma arvioni on, että vuoden 2021 liikevaihto jäisi tavoitteesta ja olisi noin 23,25 miljardiin kruunuun – ellei sitten yhtiö tee jotain uutta yritysjärjestelyä lähitulevaisuuden aikana.

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (16,5x – 20,3x) mitattuna osakkeen hinta on varsin kohdalleen hinnoiteltu. 7-vuoden tuloskeskiarvoilla laskettuun PE:n tulee suhtautua varauksella, sillä yrityskauppojen seurauksena nykyinen Loomis on varsin erilainen yhtiö kuin esimerkiksi 5 – 7 vuotta sitten.

loomis-roeroi-q42019

Oman pääoman tuotto (ROE) on ollut varsin tasaisesti noin 20 prosentissa. Tässä mielessä liiketoiminta kehittyy hyvin, jota myös kannattavuusmarginaalien paraneminen myös tukee. Velkaisuuden huomioiva sijoitetun pääoman tuotto (ROI) on sekin hyvin siitäkin huolimatta, että velan määrä on kruunuissa mitattuna kasvanut vuosien varrella.

Tase

Liikearvon osuus taseessa on varsin korkealla, missä näkyy Loomiksen laajentumiset yrityskaupoin. Liikearvoa on nyt noin 25 – 30 prosenttia koko taseesta, mutta tämä suhdeluku on pysynyt tällä tasolla jo ainakin vuodesta 2008 alkaen. Kruunumääräisesti liikearvoa oli aikaisemmin vähemmän (vuonna 2008: 3,0 Mrd SEK), mutta niin oli myös taseen loppusummakin alhaisemmalla tasolla (8,9 Mrd SEK).

loomis-liikearvo-q42019

Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus haukkaisi tämänhetkisestä noin 1,7 miljardin kruunun tuloksesta noin 40 prosenttia.

Korollisia velkoja yhtiöllä on noin 9,6 miljardia kruunua, jonka voi sanoa olevan hyvällä tasolla, mutta se on nousutrendissä. Vuonna 2019 käyttöön otetun IFRS 16-standardin myötä velkaisuus nousi selvästi. Tämä heikensi hieman velkaisuuden tunnuslukuja. Omavaraisuusaste on nyt noin 40 prosentissa ja gearing noin 70 – 80 prosentissa.

loomis-velkaisuus-q42019

Yhtiön voitonjaon jälkeiset rahavirrat (ilman yrityskauppoja) ovat olleet noin 600 – 900 miljoonassa kruunussa, joten velat voisi lyhentää noin 10 – 15 vuoden rahavirroilla. Eli tässäkin mielessä velkojen määrä on suhteellisesti ottaen alhaisella tasolla.

Rahavirta

Loomiksen liiketoiminnan rahavirta on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2013 alkaen. Yrityskauppojen vaikutus tässäkin on merkittävä. Myös kannattavuusmarginaalien parantuminen näkyy rahavirtojen positiivisena kehityksenä. Tilikauden 2017 rahavirran laskussa näkyy cargo-liiketoiminnan myynnin vaikutus.

Ylläpito- eli capex-rahavirroissa on nähtävissä selvä nousutrendi, jossa myöskin toiminnan laajentuminen näkyy.

loomis-rahavirta-q42019

Vapaa rahavirta (FCF) on hyvässä nousutrendissä eli siinä mielessä laajentumiset ovat onnistuneet hyvin. Tämä on antanut mahdollisuuden myös osingon hyvälle kasvulle. Osinko on ollut noin 40 – 60 prosenttia vapaasta rahavirrasta viimeisten vuosien aikana. Mikäli vapaa rahavirta on jatkossa noin 1,4 – 1,7 miljardia kruunua, niin voitonjaon (800 M SEK) jälkeen investointeihin tai lainan lyhennykseen jää noin 600 – 900 miljoonaa kruunua.

Osinko

Kuten edellä jo todettiin, niin osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 40 – 60 prosentissa ja noin 50 prosentissa suhteessa tulokseen. Yhtiön osingonjakotavoitteena on maksaa osinkoa, joka on pitkällä aikavälillä noin 40 – 60 prosenttia tuloksesta. Viime vuosien osingot ovat noudattaneet tätä linjausta varsin tarkasti.

loomis-osinko-q42019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Loomiksen osinkohistoria listautumisesta eli vuodesta 2009 alkaen on nähtävillä Loomis: Osinkohistoria -sivulla.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
5/2020 11,00 5/2019 10,00 5/2018 9,00
YHTEENSÄ 11,00 10,00 9,00
+10,0% +11,1% +12,5%

Yhtiö on listautumisestaan (2008) alkaen nostanut osinkoaan joka vuosi. Ja viime vuosien aikana nousu on ollut 1,00 kruunua per vuosi, joka toteutui myös vuonna 2020.

Vuonna 2020 maksettava osinko on 11 kruunua ja se irtoaa 7.5.2020.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Loomis: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 70 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 428 miljoonaa kruunua, mikä oikaisun jälkeen on 1 358 miljoonaa kruunua.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (5.2.2020) 368,00 387,80 286,00 344,60 271,10 264,50 226,00 152,50
Lkm (000) 75 226 75 226 75 226 75 226 75 226 75 226 75 238 74 800
Markkina-arvo (Mrd) 27,68 29,17 21,51 25,92 20,39 19,90 17,00 11,41
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Europe 12 000 11 498 10 511 8 728 8 384 8 332 7 706 7 005
USA 9 850 9 639 8 716 7 688 7 325 6 428 4 933 4 359
International 878 1 149 1 419 918
Muut -100 -92 -59 -66 -58 -82 -47
YHTEENSÄ 21 750 21 045 19 168 17 228 16 800 16 097 13 510 11 364
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Europe 1 350 1 327 1 217 1 112 1 038 970 925 755
USA 1 400 1 352 1 117 994 826 675 473 437
International 46 140 67 50
Muut -275 -258 -175 -160 -151 -137 -142 -107
YHTEENSÄ 2 475 2 421 2 159 1 992 1 853 1 575 1 306 1 085
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Europe 11,3% 11,5% 11,6% 12,7% 12,4% 11,6% 12,0% 10,8%
USA 14,2% 14,0% 12,8% 12,9% 11,3% 10,5% 9,6% 10,0%
International 5,2% 12,2% 4,7% 5,4%
YHTEENSÄ 11,4% 11,5% 11,3% 11,6% 11,0% 9,8% 9,7% 9,5%
TULOSLASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 5 275 0 21 750 21 044 19 168 17 228 16 800 16 097 13 510 11 364
Liiketulos 575 0 2 458 2 422 2 158 1 992 1 852 1 575 1 306 1 085
Nettotulos 390 0 1 681 1 646 1 538 1 428 1 258 1 069 910 736
Marginaali 7,4% #DIV/0! 7,7% 7,8% 8,0% 8,3% 7,5% 6,6% 6,7% 6,5%
EPS 5,18 0,00 22,34 21,88 20,45 18,98 16,72 14,21 12,09 9,84
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 1 269 1 655 1 308 839 663 654 566 333
Liikearvo 7 094 7 094 6 533 5 615 5 626 5 437 4 897 3 346
Muut varat 18 051 17 814 10 650 8 710 8 580 8 324 7 564 5 588
Varat yhteensä 26 415 26 563 18 491 15 164 14 869 14 415 13 027 9 267
Oma pääoma 10 445 9 592 8 421 7 037 6 647 5 843 4 907 4 165
Vähemmistö 0 0 1 0 0 0 0 0
Korolliset velat 8 653 9 613 5 439 4 054 3 927 4 562 4 142 2 254
Muut vastuut 7 316 7 358 4 630 4 073 4 295 4 010 3 978 2 848
Pääomat yhteensä 26 415 26 563 18 491 15 164 14 869 14 415 13 027 9 267
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 3 380 3 362 2 835 2 313 2 665 2 118 1 819 1 302
Investoinnit: Capex -1 504 -1 643 -1 449 -1 152 -1 120 -1 378 -1 033 -720
Vapaa rahavirta (FCF) 1 876 1 719 1 386 1 161 1 545 740 786 582
Investoinnit: Muut 126 -346 -1 403 -467 -55 -280 -1 536 -12
Investointien jälkeen 2 002 1 373 -17 694 1 490 460 -750 570
Rahoitus: Voitonjako -827 -750 -677 -602 -527 -451 -376 -338
Rahoitus: Muut -1 560 -299 1 150 115 -983 65 1 322 -303
Rahavarojen muutos -386 324 456 207 -20 74 196 -71
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00
Osinkotuotto 3,3% 2,8% 3,5% 2,6% 3,0% 2,6% 2,7% 3,3%
Osinko/nettotulos 53,7% 50,3% 48,9% 47,4% 47,8% 49,3% 49,6% 50,8%
Osinko/FCF 48,1% 48,1% 54,3% 58,3% 39,0% 71,2% 57,4% 64,3%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 20,3 23,8 19,8 27,6 25,3
PE (3v) 17,1 19,0 15,3 20,7 18,9 22,0 22,2 18,0
PE 16,5 17,7 14,0 18,2 16,2 18,6 18,7 15,5
EV (mSEK) 35 067 37 131 25 646 29 138 23 658 23 805 20 580 13 328
EV/EBIT 14,3 15,3 11,9 14,6 12,8 15,1 15,8 12,3
Oma pääoma/osake 138,85 127,51 111,96 93,54 88,36 77,67 65,22 55,68
P/B 2,65 3,04 2,55 3,68 3,07 3,41 3,47 2,74
ROE 16,8% 18,3% 19,9% 20,9% 20,1% 19,9% 20,1% 19,0%
ROI 12,8% 14,6% 17,3% 18,4% 17,7% 16,2% 16,9% 17,2%
Omavaraisuusaste 39,5% 36,1% 45,5% 46,4% 44,7% 40,5% 37,7% 44,9%
Gearing 70,7% 83,0% 49,1% 45,7% 49,1% 66,9% 72,9% 46,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 387,80 346,00 319,20 320,00 286,00 286,20 311,40 300,40 344,60 323,70
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 11,00 11,00 11,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 9,00
Osinkotuotto 2,8% 3,2% 3,4% 3,1% 3,5% 3,5% 3,2% 3,3% 2,6% 2,8%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 21,87 21,60 20,67 21,26 20,45 21,10 20,42 19,37 19,00 17,75
PE 17,7 16,0 15,4 15,1 14,0 13,6 15,3 15,5 18,1 18,2
EV (mSEK) 37 131 34 350 32 078 31 877 26 357 26 289 28 473 26 674 29 904 28 332
EV/EBIT 15,3 14,6 14,3 14,1 12,2 12,3 13,6 13,3 15,0 14,3
Oma pääoma/osake 127,51 123,60 114,07 119,12 111,96 107,65 102,84 101,65 93,54 87,42
P/B 3,04 2,80 2,80 2,69 2,55 2,66 3,03 2,96 3,68 3,70
ROE 18,3% 18,7% 19,1% 19,3% 19,9% 21,6% 21,8% 20,1% 20,9% 21,4%
ROI 14,3% 14,3% 14,1% 14,8% 16,3% 17,1% 16,8% 16,6% 17,2% 17,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus