Loomis sijoituskohteena

Päivitetty 30.1.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (30.1.2018)330,00 SEKMarkkina-arvo24,8 Mrd SEK
Osinkoennuste 12 kk9,00 SEK Osinkotuotto2,7 %
Liikevaihto 2018e17 600 M SEK (+2,2 %)Nettotulos 2018e1 450 M SEK (+1,5 %)
PE17,1ROE19,5 %

Ruotsalainen Loomis tarjoaa käteisen rahan kuljetus- ja hallintapalveluja. Yrityksen asiakkaina ovat niin pankit kuin eri kokoiset kaupan alan yritykset… (lisää yritysesittelyssä).

LOOMIS30.1.2018 | 330,00 SEK
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Loomiksen Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osakkeen korkeahko hinta sekä alle 3 prosentin jäävä osinkotuotto. Hyvää pistesaalista tukee vahva tuloskehityse sekä taseen hyvä kunto.

Loomiksen liikevaihto ja nettotulos ovat kehittyneet viimeisten 4 – 5 vuoden aikana varsin mallikkaasti. Tätä kehitystä ovat avittaneet Loomiksen tekemät yrityskaupat, joita viimeisen vuoden aikana on tehty 4 kappaletta. Merkittävimmät niistä olivat käteisen käsittelyyn keskittyneet chileläinen Wagner (lisää E-Amerikan painoarvoa) sekä saksalainen KÖTTER.

Yrityskaupoista johtuen Loomiksen taseesta yli 35 prosenttia on liikearvoa. Mikäli liikearvoa jouduttaisiin alaskirjaamaan esimerkiksi 10 prosenttia, niin se haukkaisi nettotuloksesta noin 40 prosenttia. Vaikka tällaisen alaskirjauksen riski on pieni, niin riski on kuitenkin olemassa, joten sijoittajan tulee tiedostaa tämä tekijä.

Loomis on maksanut nousevaa osinkoa listautumisestaan eli vuodesta 2008 alkaen. Kevään 2013 osinko oli 5 kruunua, josta se on noussut 1 kruunu/vuosi tahdilla, ja kevään 2018 osinko on odotetusti 9,00 kruunua. Tämä antaisi noin 2,7 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 330 SEK).

Osinkosijoittajaa edellä mainittu kehitys kiinnostaa, mutta osinkotuotto on kohonneen osakkeen hinnan seurauksena laskenut alhaiseksi. Samoin osakkeen hinta PE-luvulla mitattuna (17,1x) on hieman koholla.

Yhtiön pääomien tuottojen (ROE=20%, ROI=18%) kehityksen perusteella voi kuitenkin perustella hieman korkeampaa PE-lukua. Tuloskehitys on ollut nousevaa, kassaan tulee hyvin käteistä ja velkaantuminen on hallinnassa. Näin arvonmäärityksen riskitekijöitä voi hieman hellittää, joka sitten näkyy korkeahkona osakkeen hintana.

Eli mielenkiintoinen yhtiö, joka kannattaa laittaa seurantaan. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa, että käteisen käytöstä ollaan maailmalla siirtymässä korttimaksamiseen. Näin pitkässä juoksussa liikenteessä olevan käteisen määrä kääntyy laskuun, joten Loomiksen on kehitettävä uutta liiketoimintaa nykyisen rinnalle.

Tilikausi 2017

Loomiksen vuosi 2017

  • liikevaihto: 17 228 M SEK (16 800 M SEK / +2,5 %)
  • nettotulos: 1 428 M SEK (1 258 M SEK / +13,5 %)
  • osinko: 9,00 SEK (8,00 SEK)

Tilikauden 2017 liikevaihto kasvoi +2,5 prosenttia, missä yrityshankinnat toivat oman lisänsä. Ilman yrityshankintoja liikevaihto olisi ollut 16,8 miljardia kruunua (2016: 16,5 Mrd SEK) eli orgaaninen kasvu olisi ollut noin +2,1 prosenttia.

USA:ssa Loomis on pystynyt lisäämään markkinaosuuttaan ja liikevaihto kasvoi siellä noin +6 prosenttia. SafePoint-liikevaihto vastaa jo noin 12 prosenttia koko USA-segmentin liikevaihtoa.

Europe-segmentin orgaaninen kasvu jäi plus-miinus 0 prosenttiin. Espanjan, Portugalin, Argentiinan ja Turkin liiketoiminnot kehittyivät positiivisesti vuoden 2017 aikana. Sen sijaan Ranskassa kilpailutilanne pysyi kireänä ja Pohjoismaissa volyymit olivat laskussa.

Ruotsissa rahauudistus toi oman lisänsä liikevaihtoon vuoden aikana. Tässä on hyvä muistaa, että Q1-Q3/2018 aikana Ruotsin liiketoimintojen kehitys voi olla negatiivista sillä vertailukauteen sisältyy juurikin rahauudistuksen tuomaa lisää.

International-segmentin orgaaninen kasvu oli -6 prosenttia, mitä selittää rajat ylittävän rahan ja arvokkaiden metallien siirtopalveluiden alhainen kysyntä.

Raportoitu tulos kasvoi +13,5 prosenttia, mihin vaikuttivat em. syyt sekä yrityskauppojen tuoma vaikutus. USA:n verouudistus toi noin +70 miljoonan kruunun lisän tulokseen, joten ilman sitä kasvua olisi ollut +7,9 prosenttia. Toisaalta vuoden 2016 tulokseen sisältyi +81 miljoonaa kruunua kertaluonteisia myyntivoittoja, joten kasvu oli yli +10 prosenttia.

Loomiksen toiminnan tehokkuus parani sekä Euroopassa että USA:ssa, mikä näkyy myös palveluiden sekä myynnin jälkeisen tulosmarginaalin eli EBITA:n nousuna 12,1 prosenttiin (2016: 11,3 %).

Loomis on tehnyt viimeisen vuoden aikana yrityskauppoja 4 kappaletta. Merkittävimmät niistä olivat käteisen käsittelyyn keskittyneet chileläinen Wagner (lisää E-Amerikan painoarvoa) sekä saksalainen KÖTTER.

Loomiksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 9,00 SEK (8,00 SEK).

Näkymät 2018

Loomis ei julkista näkymiään, mutta yhtiö päivitti strategiatavoitteet vuoteen 2021:

  • liikevaihto on noin 24 M SEK
  • EBITA on 12 – 14 prosenttia
  • osinko on 40 – 60 prosenttia nettotuloksesta

Yhtiön strategiana on siirtyä uusille markkina-alueille sekä tarjota uusia, arvoketjussa arvokkaampia palveluita nykyisillä markkina-alueilla. Lisäksi yhtiö painottaa SafePoint-markkinatarjontaa niin USA:ssa kuin Euroopassakin. Yhtiö arvioi, että SafePoint-yksiköitä USA:ssa voisi olla noin 400 000 kpl, kun Q4/2017 lopussa yksiköitä oli asennettu reilu 22 000 kpl. Eli kasvuvaraa on reilusti.

Yhtiö aikoo myös kasvaa yritysostojen avulla.

Segmentit

Loomis jakaa toimintansa kolmeen segmenttiin, jotka on jaoteltu maantieteellisesti: USA, Europe (sis. Argentiinan), International.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Europe 8 900 8 728 8 384 8 332 7 706
USA 7 900 7 688 7 325 6 428 4 933
International 850 878 1 149 1 419 918
Muut -50 -66 -58 -82 -47
YHTEENSÄ 17 600 17 228 16 800 16 097 13 510
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Europe 1 075 1 112 1 038 970 925
USA 1 075 994 826 675 473
International 40 46 140 67 50
Muut -140 -160 -151 -137 -142
YHTEENSÄ 2 050 1 992 1 853 1 575 1 306

Europe (sis Argentiinan)

Segmentin liikevaihto on selvässä kasvutrendissä, mutta kasvu on tapahtunut pääosin yritysostojen seurauksena. Orgaaninen kasvu on viime vuosien aikana ollut alhaisella tasolla.

Ruotsin rahauudistus vaikutti positiivisesti vielä Q3:n numeroihin, mutta tämän jälkeen tämän vaikutus haihtuu pois. Lisäksi muissa Pohjoismaissa volyymit ovat jatkaneet laskuaan. Tätä voi pitää odotettuna, sillä korttimaksaminen on alueella varsin yleistä.

Hyvää kehitys on ollut Argentiinassa, Turkissa ja Espanjassa. Ja nyt viime aikoina myös UK:ssa. Ranskassa kilpailu alkoi kiristymään Q2/2017 ja sama kehitys jatkui myös vuoden 2018 alkupuoliskolla.

Tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto on 8,9 miljardia ja liikevoitto 1,1 miljardia kruunua.

USA

USA:n liikevaihto ja tuloskunto on noussut nopeaa vauhtia. Kolmisen vuotta sitten liikevaihto oli noin 5 miljardia kruunua, kun tilikauden 2018 ennusteena on noin 7,8 – 8,0 miljardin kruunun liikevaihto. Samassa ajassa liiketulos on noussut 473 miljoonasta kruunusta ennustettuun 1,1 miljardiin kruunuun.

SafePoint-yksiköiden asennustahti jatkuu hyvänä ja tällä hetkellä yksiköitä on asennettu 22 755 kappaletta. Vuonna 2017 SafePoint-liikevaihdon osuus koko segmentin liikevaihdosta oli noin 12 prosenttia.

International

Segmentti syntyi VIA MAT -nimisen yrityksen hankinnan yhteydessä vuonna 2014.

Tilikauden 2017 laskenutta liikevaihtoa ja liiketulosta selittää 1.6.2016 myyty liiketoiminta. Tästäkin huolimatta segmentin liikevaihto ja liiketulos olivat muutaman prosentin laskussa. Rajat ylittävää arvokkaiden metallien sekä käteisen kuljetuksen kysyntä oli laskussa verrattuna vuoteen 2016.

Tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto on 850 miljoonaa ja liiketulos 40 miljoonaa kruunua.

Tuloksen kehitys

Loomiksen liikevaihto on hyvässä kasvutrendissä. Kehitys USA:ssa on ollut vahvaa, jonka lisäksi yrityskaupat ovat tuoneet oman lisänsä Loomiksen liikevaihtoon.

loomis-tuloslaskelma-Q42017

Vastaavalla tavalla voidaan tuloksen kohdalla nähdä hyvä kasvutrendi. Merkittävää on kuitenkin tulosmarginaalin selvä ja tasainen nousu vuoden 2010 noin 4,5 prosentista nykyiseen yli 8 prosenttiin. Tätä voi pitää hyvänä merkkinä.

Tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto on 17,5 – 17,7 miljardia ja tulos noin 1,4 – 1,5 miljardia kruunua. Eli hienoista kasvua verrattuna vuoteen 2017.

Loomiksen uuden strategian mukaan se tavoittelee vuoteen 2021 mennessä noin 24 miljardin kruunun liikevaihtoa ja 12 – 14 prosentin EBITA-kannattavuutta. Liikevaihdon tulisi siis kasvaa keskimäärin noin 8,2 prosenttia vuodessa seuraavien 4 vuoden aikana.

Tase

Liikearvon osuus taseessa on varsin korkealla, missä näkyy Loomiksen laajentumiset yrityskaupoin. Liikearvoa on nyt yli 35 prosenttia koko taseesta, mutta tämä suhdeluku on pysynyt tällä tasolla jo ainakin vuodesta 2008 alkaen. Kruunumääräisesti liikearvoa oli aikaisemmin vähemmän (vuonna 2008: 3,0 Mrd SEK), mutta niin oli myös taseen loppusummakin alhaisemmalla tasolla (8,9 Mrd SEK).

loomis-liikearvo-Q42017

Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus haukkaisi tämänhetkisestä noin 1,5 miljardin kruunun tuloksesta noin 40 prosenttia.

Korollisia velkoja yhtiöllä on noin 4,8 miljardia kruunua, jonka voi sanoa olevan suhteellisen ok-tasolla. Omavaraisuusaste on noin 45 prosentissa ja gearing noin 55 prosentissa eli näiden tunnuslukujen mukaan yhtiön velkaisuus on hyvällä tasolla.

loomis-velkaisuus-Q42017

Yhtiön voitonjaon jälkeiset rahavirrat (ilman yrityskauppoja) ovat olleet noin 500 miljoonassa kruunussa, joten velat voisi lyhentää noin 10 vuoden rahavirroilla. Eli tässäkin mielessä velkojen määrä on suhteellisesti ottaen alhaisella tasolla.

Rahavirta

Loomiksen liiketoiminnan rahavirta on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2013, missä jo aiemmin mainitut yrityskaupat tuovat oman lisänsä. Myös kannattavuusmarginaalien parantuminen näkyy rahavirtojen positiivisena kehityksenä.

Tilikauden 2017 rahavirran laskussa näkyy cargo-liiketoiminnan myynnin vaikutus.

loomis-liiketominta-capex-rahavirta-Q42017

Capex-rahavirroissa on nähtävissä selvä nousutrendi, jossa myöskin toiminnan laajentuminen näkyy. Kehitys on ollut varsin selkeää – jos vuoden 2015 selvän piikin suodattaa pois.

loomis-vapaa-rahavirta-Q42017

Vapaa rahavirta (FCF) on hyvässä nousutrendissä eli siinä mielessä laajentumiset ovat onnistuneet hyvin. Tämä on antanut mahdollisuuden myös osingon hyvälle kasvulle. Osinko on ollut noin 60 – 70 prosenttia vapaasta rahavirrasta viimeisten vuosien aikana. Mikäli vapaa rahavirta on jatkossa noin 1,3 miljardia kruunua, niin voitonjaon (700 M SEK) jälkeen investointeihin tai lainan lyhennykseen jää noin 600 miljoonaa kruunua.

Osinko

Yhtiö on listautumisestaan (2008) alkaen nostanut osinkoaan joka vuosi. Kevään 2018 osinko nousi myös 1 kruunun ollen 9,00 SEK (kevät 2017: 8,00 SEK). Tämä antaisi noin 2,7 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 330 SEK).

loomis-osinko-Q42017

Kuten edellä jo todettiin, niin osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 40 – 60 prosentissa ja noin 50 prosentissa suhteessa tulokseen. Yhtiön osingonjakotavoitteena on maksaa osinkoa, joka on pitkällä aikavälillä noin 40 – 60 prosenttia tuloksesta. Viime vuosien osingot ovat noudattaneet tätä linjausta varsin tarkasti.

Arvostus

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (17,1x – 23,2) mitattuna osakkeen hinta on koholla. 7-vuoden keskiarvotuloksilla laskettuun PE:n tulee suhtautua varauksella, sillä yrityskauppojen seurauksena nykyinen Loomis on varsin erilainen yhtiö kuin esimerkiksi 5-7 vuotta sitten.

loomis-roe-roi-Q42017

Oman pääoman tuotto (ROE) on ollut varsin tasaisesti noin 20 prosentissa. Tässä mielessä liiketoiminta kehittyy hyvin, jota myös kannattavuusmarginaalien paraneminen myös tukee.

Velkaisuuden huomioiva sijoitetun pääoman tuotto (ROI) on sekin hyvin siitäkin huolimatta, että velan määrä on kruunuissa mitattuna kasvanut vuosien varrella.

Näiden tasaisesti kehittyvien pääomien tuottojen perusteella voi hyvinkin perustella hieman korkeampaa PE-lukua. Tuloskehitys on ollut nousevaa, kassaan tulee hyvin käteistä ja velkaantuminen on hallinnassa. Näin arvonmäärityksen riskitekijöitä voi hieman hellittää, joka sitten näkyy korkeahkona osakkeen hintana.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1450) sekä osingonmaksuilla (-677). Oikaisu on yhteensä +773 miljoonaa SEK, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (30.1.2018) 330,00 344,60 271,10 264,50 226,00 152,50 104,50 99,00
Lkm (000) 75 226 75 226 75 200 75 200 75 200 74 800 73 012 73 012
Markkina-arvo (Mrd) 24,82 25,92 20,39 19,89 17,00 11,41 7,63 7,23
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 4 500 17 600 17 228 16 800 16 097 13 510 11 364 11 360 10 973
Liikevoitto 580 2 050 1 992 1 852 1 575 1 306 1 085 988 805
Nettotulos 357 1 450 1 428 1 258 1 069 910 736 650 513
Marginaali 7,9% 8,2% 8,3% 7,5% 6,6% 6,7% 6,5% 5,7% 4,7%
EPS 4,75 0,00 19,28 18,98 16,73 14,22 12,10 9,84 8,90 7,03
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 1 612 839 663 654 566 333 380 413
Liikearvo 5 615 5 615 5 626 5 437 4 897 3 346 3 317 3 281
Muut varat 8 710 8 710 8 580 8 324 7 564 5 588 5 289 5 375
Tase yhteensä 15 937 15 164 14 869 14 415 13 027 9 267 8 986 9 069
Oma pääoma 7 810 7 037 6 647 5 843 4 907 4 165 3 595 3 397
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 4 820 4 820 3 927 4 562 4 142 1 950 2 614 2 696
Muut vastuut 3 307 3 307 4 295 4 010 3 978 3 152 2 777 2 976
Tase yhteensä 15 937 15 164 14 869 14 415 13 027 9 267 8 986 9 069
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 500 2 313 2 665 2 118 1 819 1 302 1 239 1 203
Investoinnit: Capex -1 200 -1 150 -1 128 -1 384 -1 072 -748 -793 -861
Vapaa rahavirta (FCF) 1 300 1 163 1 537 734 747 554 446 342
Investoinnit: Muut -500 -469 -47 -274 -1 497 39 -210 -672
Investointien jälkeen 800 694 1 490 460 -750 593 236 -330
Rahoitus: Voitonjako -675 -602 -527 -451 -376 -338 -273 -256
Rahoitus: Muut -125 115 -983 65 1 322 -303 12 736
Rahavarojen muutos 0 207 -20 74 196 -48 -25 150
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,50 3,75
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,50 3,75
Osinkotuotto 3,0% 2,6% 3,0% 2,6% 2,7% 3,3% 4,3% 3,8%
Osinko/nettotulos 51,9% 47,4% 47,8% 49,2% 49,6% 50,8% 50,5% 53,4%
Osinko/FCF 57,9% 58,2% 39,1% 71,7% 60,4% 67,5% 73,7% 80,1%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 23,2 27,6 25,3 28,6 28,1
PE (3v) 18,0 20,7 18,9 22,0 22,2 18,0 13,8 14,4
PE 17,1 18,2 16,2 18,6 18,7 15,5 11,7 14,1
Oma pääoma/osake 103,82 93,54 88,39 77,70 65,25 55,68 49,24 46,53
P/B 3,18 3,68 3,07 3,40 3,46 2,74 2,12 2,13
ROE 19,5% 20,9% 20,1% 19,9% 20,1% 19,0% 18,6% 15,7%
ROI 16,7% 17,8% 17,7% 16,2% 17,2% 17,6% 16,1% 14,7%
Omavaraisuusaste 49,0% 46,4% 44,7% 40,5% 37,7% 44,9% 40,0% 37,5%
Gearing 41,1% 56,6% 49,1% 66,9% 72,9% 38,8% 62,1% 67,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset