Loomis sijoituskohteena

Päivitetty 7.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Loomis tarjoaa käteisen rahan kuljetus- ja hallintapalveluja. Yrityksen asiakkaina ovat niin pankit kuin eri kokoiset kaupan alan yritykset… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e LOOMIS Ennuste
Osake (7.5.2020) 229,00 Osinko 12 kk 11,00
Markkina-arvo (Mrd) 17,2 Osinkotuotto 4,8%
Liikevaihto (M) 20 250 -3,8% Osinko/EPS 53% 4v ka
Nettotulos (M) 1 306 -20,7% Osinko/FCF 53% 4v ka
EPS 17,36 Omav.aste 38%
P/E 13,2 Gearing 77%
EV/EBIT 13,1 ROE 12,9%
P/B 1,62 ROI 10,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.loomis.com/en/investors/reports-presentations

Yhteenveto

LOOMIS7.5.2020 | 229,00 SEK
24
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Loomiksen Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee korkeahko liikearvon määrä. Lisäksi osakkeen hinta on korkeahko PE-luvuilla mitattuna. Hyvää pistesaalista tukee vahva tuloskehitys sekä taseen hyvä kunto.

Loomiksen liikevaihto ja nettotulos ovat kehittyneet viimeisten 4 – 5 vuoden aikana varsin mallikkaasti. Tätä kehitystä ovat avittaneet Loomiksen tekemät yrityskaupat, joita viimeisen vuoden aikana on tehty 4 kappaletta.

Yrityskaupoista johtuen Loomiksen taseesta noin 25 – 30 prosenttia on liikearvoa. Mikäli liikearvoa jouduttaisiin alaskirjaamaan esimerkiksi 10 prosenttia, niin se haukkaisi nettotuloksesta noin 40 prosenttia. Vaikka tällaisen alaskirjauksen riski on pieni, niin riski on kuitenkin olemassa, joten sijoittajan tulee tiedostaa tämä tekijä.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Yhtiö kertoo, että Q1:llä pandemian vaikutukset jäivät vähäisiksi. Pandemia alkoi näkymään yhtiön toiminnassa maaliskuun aikana ensin Euroopassa ja vähän myöhemmin USA:ssa.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Yhtiö on lomauttanut työntekijöitään.

Loomis tarkastelee investointejaan uudelleen ja pyrkii siirtämään niitä mahdollisuuksien mukaan tulevaisuuteen.

Yhtiö nosti myös maksuvalmiuttaan 1,2 miljardin kruunun lainajärjestelyllä. Yhtiöllä oli Q1 lopussa kassassa noin 2,2 miljardia kruunua (Q4/2019: 1,7 Mrd SEK).

Loomiksen yhtiökokous ei jakanut alunperin ilmoitettua 11 kruunun osinkoa. Sen sijaan yhtiö pitää ylimääräisen yhtiökokouksen myöhemmin, mikäli osingonmaksulle tulee mahdollisuuksia. Mikäli osinko jää maksamatta, niin se tukisi yhtiön kassatilannetta noin 825 miljoonalla kruunulla.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Pandemia alkoi tuntumaan täydellä painolla Q2:lla ja huhtikuun liikevaihto laski peräti 25 prosenttia viime vuoden huhtikuuhun nähden.

Yhtiö arvioi myös, että pandemiasta johtuen yrityshankinnoista saatavat synergiaedut viivästyvät hieman.

Tilikausi 2020

Loomiksen Q1/2020

M SEK Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 5 329 5 006 6,5%
Liiketulos (ebit) 544 558 -2,5%
Nettotulos (omistajille) 365 379 -3,7%
EPS (SEK) 4,85 5,04

Q1:n liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia. Koronaviruspandemia alkoi vaikuttamaan maaliskuulle tultaessa ensin Euroopassa ja sitten vähän myöhemmin USA:ssa.

Loomis teki kaksi yritysjärjestelyä kvartaalin aikana ja hankki Nokasin Ruotsin liiketoimet (vuotuinen liikevaihto noin 215 M SEK) sekä suomalaisen Automatian (42 M EUR eli noin 450 M SEK). Molemmat järjestelyt vaativat kilpailuviranomaisten hyväksynnät ja yhtiö arvioi saavansa ne Q3/2020 aikoihin. Jos järjestelyt hyväksytään, niin silloin ne toisivat noin 150 – 200 miljoonan kruunun lisän Q4/2020 liikevaihtoon.

Loomis sai heinäkuussa 2019 päätökseen ranskalaisen Prosegur-yhtiön hankinnan, joten se tuo ylimääräistä lisää lukuihin Q2/2020 aikana.

Hyvästä liikevaihdon kehityksestä huolimatta Q1:n liiketulos laski 2,5 prosenttia. Yhtiö kertoo laskun syyksi pandemian ja siitä johtuneet toimintojen erityisjärjestelyt, jotka laskivat tehokkuutta.

Vuonna 2020 maksettava osinko on 11 kruunua ja se on ehdollinen. Yhtiö tekee lopullisen päätöksen osingosta myöhemmin järjestettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa (tiedote 27.3.2020). Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan.

Näkymät 2020

Loomis ei julkista näkymiään, mutta yhtiön strategiatavoitteet vuoteen 2021 mennessä ovat:

  • liikevaihto on noin 24 Mrd SEK
  • EBITA on 12 – 14 prosenttia
  • osinko on 40 – 60 prosenttia nettotuloksesta

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M SEK Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 4 400 5 204 -15,4% 20 250 21 044 -3,8%
Liiketulos (ebit) 325 554 -41,3% 1 948 2 422 -19,6%
Nettotulos (omistajille) 210 367 -42,8% 1 306 1 646 -20,7%
EPS (SEK) 2,79 4,88 17,36 21,88
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, SEK) 11,00 10,00

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Loomis: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 70 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 428 miljoonaa kruunua, mikä oikaisun jälkeen on 1 358 miljoonaa kruunua.

Loomiksen liikevaihto on hyvässä kasvutrendissä. Kehitys USA:ssa on ollut vahvaa, jonka lisäksi yrityskaupat ovat tuoneet oman lisänsä Loomiksen liikevaihtoon.

loomis-tuloslaskelma-q12020

Vastaavalla tavalla voidaan tuloksen kohdalla nähdä hyvä kasvutrendi. Hyvää on myös marginaalien nousu aiemmasta noin 6,5 prosentista nykyiselle noin 8 prosentin tasolle. Marginaalissa on nähtävissä hienoista laskutrendiä vuodesta 2017 alkaen. Tästä syystä yhtiö aikookin valikoida tarkemmin sopimuksia, jotta marginaalia saataisiin taas nostettua.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 ennustettu liikevaihto on 19,5 – 21,0 miljardia ja tulos noin 1,10 – 1,35 miljardia kruunua. Eli hyvä kasvukehitys hidastuisi vuonna 2020. Tulosmarginaali asettuisi noin 6,4 prosenttiin (2019: 7,8 %).

Loomiksen uuden strategian mukaan se tavoittelee vuoteen 2021 mennessä noin 24 miljardin kruunun liikevaihtoa ja 12 – 14 prosentin EBITA-kannattavuutta. Ziemann-kaupan kariuduttua tämä tavoite on astetta kauempana. Oma arvioni on, että vuoden 2021 liikevaihto jäisi tavoitteesta mm. koronaviruksen johdosta – ellei sitten yhtiö tee jotain uutta yritysjärjestelyä lähitulevaisuuden aikana.

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla mitattuna osakkeen hinta on edullisesti hinnoiteltu (11,5x – 13,2x). 7-vuoden tuloskeskiarvoilla laskettuun PE:n tulee suhtautua varauksella, sillä yrityskauppojen seurauksena nykyinen Loomis on varsin erilainen yhtiö kuin esimerkiksi 5 – 7 vuotta sitten.

Loomiksen osakkeen arvoksi sain noin 357 kruunua, mikä on myöskin selvästi yli osakkeen nykyisen hinnan (229 SEK). Tarkemmin Loomis: Arvonmääritys sivulla.

loomis-roeroi-q12020

Oman pääoman tuotto (ROE) on ollut varsin tasaisesti noin 20 prosentissa. Tässä mielessä liiketoiminta kehittyy hyvin, jota myös kannattavuusmarginaalien paraneminen myös tukee. Velkaisuuden huomioiva sijoitetun pääoman tuotto (ROI) on sekin hyvin siitäkin huolimatta, että velan määrä on kruunuissa mitattuna kasvanut vuosien varrella.

Tase

Liikearvon osuus taseessa on varsin korkealla, missä näkyy Loomiksen laajentumiset yrityskaupoin. Liikearvoa on nyt noin 25 – 30 prosenttia koko taseesta, mutta tämä suhdeluku on pysynyt tällä tasolla jo ainakin vuodesta 2008 alkaen. Kruunumääräisesti liikearvoa oli aikaisemmin vähemmän (vuonna 2013: 3,3 Mrd SEK), mutta niin oli myös taseen loppusummakin alhaisemmalla tasolla (9,3 Mrd SEK).

loomis-liikearvo-q12020

Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus haukkaisi normaaliolojen noin 1,6 miljardin kruunun tuloksesta noin 40 prosenttia.

Korollisia velkoja yhtiöllä on noin 10,0 miljardia kruunua, jonka voi sanoa olevan hyvällä tasolla, mutta se on nousutrendissä. Vuonna 2019 käyttöön otetun IFRS 16-standardin myötä velkaisuus nousi selvästi. Tämä heikensi hieman velkaisuuden tunnuslukuja. Omavaraisuusaste on nyt noin 40 prosentissa ja gearing noin 70 – 80 prosentissa.

loomis-velkaisuus-q12020

Yhtiön voitonjaon jälkeiset rahavirrat (ilman yrityskauppoja) ovat olleet noin 600 – 900 miljoonassa kruunussa, joten velat voisi lyhentää noin 10 – 15 vuoden rahavirroilla. Eli tässäkin mielessä velkojen määrä on suhteellisesti ottaen alhaisella tasolla.

Rahavirta

Loomiksen liiketoiminnan rahavirta on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2013 alkaen. Yrityskauppojen vaikutus tässäkin on merkittävä. Myös kannattavuusmarginaalien parantuminen näkyy rahavirtojen positiivisena kehityksenä. Tilikauden 2017 rahavirran laskussa näkyy cargo-liiketoiminnan myynnin vaikutus.

Ylläpito- eli capex-rahavirroissa on nähtävissä selvä nousutrendi, jossa myöskin toiminnan laajentuminen näkyy.

loomis-rahavirta-q12020

Vapaa rahavirta (FCF) on hyvässä nousutrendissä eli siinä mielessä laajentumiset ovat onnistuneet hyvin. Tämä on antanut mahdollisuuden myös osingon hyvälle kasvulle. Osinko on ollut noin 40 – 60 prosenttia vapaasta rahavirrasta viimeisten vuosien aikana. Mikäli vapaa rahavirta on jatkossa noin 1,4 – 1,7 miljardia kruunua, niin voitonjaon (800 M SEK) jälkeen investointeihin tai lainan lyhennykseen jää noin 600 – 900 miljoonaa kruunua.

Osinko

Kuten edellä jo todettiin, niin osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 40 – 60 prosentissa ja noin 50 prosentissa suhteessa tulokseen. Yhtiön osingonjakotavoitteena on maksaa osinkoa, joka on pitkällä aikavälillä noin 40 – 60 prosenttia tuloksesta. Viime vuosien osingot ovat noudattaneet tätä linjausta varsin tarkasti.

loomis-osinko-q12020

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Loomiksen osinkohistoria listautumisesta eli vuodesta 2009 alkaen on nähtävillä Loomis: Osinkohistoria -sivulla.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
x/2020 11,00 5/2019 10,00 5/2018 9,00
YHTEENSÄ 11,00 10,00 9,00
+10,0% +11,1% +12,5%

Yhtiö on listautumisestaan (2008) alkaen nostanut osinkoaan joka vuosi. Ja viime vuosien aikana nousu on ollut 1,00 kruunua per vuosi, joka toteutui myös vuonna 2020.

Vuonna 2020 maksettava osinko on 11 kruunua ja se on ehdollinen. Yhtiö tekee lopullisen päätöksen osingosta myöhemmin järjestettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa (tiedote 27.3.2020). Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Loomis: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 70 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 428 miljoonaa kruunua, mikä oikaisun jälkeen on 1 358 miljoonaa kruunua.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (7.5.2020) 229,00 387,80 286,00 344,60 271,10 264,50 226,00 152,50
Lkm (000) 75 226 75 226 75 226 75 226 75 226 75 226 75 238 74 800
Markkina-arvo (Mrd) 17,23 29,17 21,51 25,92 20,39 19,90 17,00 11,41
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Europe 10 895 11 498 10 511 8 728 8 384 8 332 7 706 7 005
USA 9 450 9 639 8 716 7 688 7 325 6 428 4 933 4 359
International 878 1 149 1 419 918
Muut -95 -92 -59 -66 -58 -82 -47
YHTEENSÄ 20 250 21 045 19 168 17 228 16 800 16 097 13 510 11 364
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Europe 975 1 327 1 217 1 112 1 038 970 925 755
USA 1 225 1 352 1 117 994 826 675 473 437
International 46 140 67 50
Muut -250 -258 -175 -160 -151 -137 -142 -107
YHTEENSÄ 1 950 2 421 2 159 1 992 1 853 1 575 1 306 1 085
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Europe 8,9% 11,5% 11,6% 12,7% 12,4% 11,6% 12,0% 10,8%
USA 13,0% 14,0% 12,8% 12,9% 11,3% 10,5% 9,6% 10,0%
International 5,2% 12,2% 4,7% 5,4%
YHTEENSÄ 9,6% 11,5% 11,3% 11,6% 11,0% 9,8% 9,7% 9,5%
TULOSLASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 4 400 5 329 20 250 21 044 19 168 17 228 16 800 16 097 13 510 11 364
Liiketulos 325 544 1 948 2 422 2 158 1 992 1 852 1 575 1 306 1 085
Nettotulos 210 365 1 306 1 646 1 538 1 428 1 258 1 069 910 736
Marginaali 4,8% 6,8% 6,4% 7,8% 8,0% 8,3% 7,5% 6,6% 6,7% 6,5%
EPS 2,79 4,85 17,36 21,88 20,45 18,98 16,72 14,21 12,09 9,84
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 1 955 1 655 1 308 839 663 654 566 333
Liikearvo 7 586 7 094 6 533 5 615 5 626 5 437 4 897 3 346
Muut varat 18 391 17 814 10 650 8 710 8 580 8 324 7 564 5 588
Varat yhteensä 27 931 26 563 18 491 15 164 14 869 14 415 13 027 9 267
Oma pääoma 10 642 9 592 8 421 7 037 6 647 5 843 4 907 4 165
Vähemmistö 0 0 1 0 0 0 0 0
Korolliset velat 10 171 8 695 5 439 4 054 3 927 4 562 4 142 2 254
Muut vastuut 7 118 8 276 4 630 4 073 4 295 4 010 3 978 2 848
Pääomat yhteensä 27 931 26 563 18 491 15 164 14 869 14 415 13 027 9 267
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 3 332 3 362 2 835 2 313 2 665 2 118 1 819 1 302
Investoinnit: Capex -1 606 -1 643 -1 449 -1 152 -1 120 -1 378 -1 033 -720
Vapaa rahavirta (FCF) 1 727 1 719 1 386 1 161 1 545 740 786 582
Investoinnit: Muut 48 -346 -1 403 -467 -55 -280 -1 536 -12
Investointien jälkeen 1 775 1 373 -17 694 1 490 460 -750 570
Rahoitus: Voitonjako -827 -750 -677 -602 -527 -451 -376 -338
Rahoitus: Muut -726 -299 1 150 115 -983 65 1 322 -303
Rahavarojen muutos 222 324 456 207 -20 74 196 -71
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00
Osinkotuotto 5,2% 2,8% 3,5% 2,6% 3,0% 2,6% 2,7% 3,3%
Osinko/nettotulos 69,1% 50,3% 48,9% 47,4% 47,8% 49,3% 49,6% 50,8%
Osinko/FCF 52,3% 48,1% 54,3% 58,3% 39,0% 71,2% 57,4% 64,3%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 13,2 23,8 19,8 27,6 25,3
PE (3v) 11,5 19,0 15,3 20,7 18,9 22,0 22,2 18,0
PE 13,2 17,7 14,0 18,2 16,2 18,6 18,7 15,5
EV (mSEK) 25 443 36 213 25 646 29 138 23 658 23 805 20 580 13 328
EV/EBIT 13,1 15,0 11,9 14,6 12,8 15,1 15,8 12,3
Oma pääoma/osake 141,47 127,51 111,96 93,54 88,36 77,67 65,22 55,68
P/B 1,62 3,04 2,55 3,68 3,07 3,41 3,47 2,74
ROE 12,9% 18,3% 19,9% 20,9% 20,1% 19,9% 20,1% 19,0%
ROI 10,0% 15,1% 17,3% 18,4% 17,7% 16,2% 16,9% 17,2%
Omavaraisuusaste 38,1% 36,1% 45,5% 46,4% 44,7% 40,5% 37,7% 44,9%
Gearing 77,2% 73,4% 49,1% 45,7% 49,1% 66,9% 72,9% 46,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 202,00 387,80 346,00 319,20 320,00 286,00 286,20 311,40 300,40 344,60
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 11,00 11,00 11,00 11,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00
Osinkotuotto 5,4% 2,8% 3,2% 3,4% 3,1% 3,5% 3,5% 3,2% 3,3% 2,6%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 21,68 21,87 21,60 20,67 21,26 20,45 21,10 20,42 19,37 19,00
PE 9,3 17,7 16,0 15,4 15,1 14,0 13,6 15,3 15,5 18,1
EV (mSEK) 20 489 37 131 34 350 32 078 31 877 26 357 26 289 28 473 26 674 29 904
EV/EBIT 8,5 15,3 14,6 14,3 14,1 12,2 12,3 13,6 13,3 15,0
Oma pääoma/osake 139,96 127,51 123,60 114,07 119,12 111,96 107,65 102,84 101,65 93,54
P/B 1,44 3,04 2,80 2,80 2,69 2,55 2,66 3,03 2,96 3,68
ROE 16,7% 18,3% 18,7% 19,1% 19,3% 19,9% 21,6% 21,8% 20,1% 20,9%
ROI 12,5% 14,3% 14,3% 14,1% 14,8% 16,3% 17,1% 16,8% 16,6% 17,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus