Loomis sijoituskohteena

Päivitetty 28.11.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (28.11.2017)336,80 SEKMarkkina-arvo25,3 Mrd SEK
Osinkoennuste 12 kk9,00 SEK Osinkotuotto2,7 %
Liikevaihto 2017e17 450 M SEK (+3,9 %)Nettotulos 2017e1 350 M SEK (+7,3 %)
PE18,8ROE19,9 %

Ruotsalainen Loomis tarjoaa käteisen rahan kuljetus- ja hallintapalveluja. Yrityksen asiakkaina ovat niin pankit kuin eri kokoiset kaupan alan yritykset… (lisää yritysesittelyssä).

LOOMIS28.11.2017 | 336,80 SEK
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Loomiksen Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osakkeen korkeahko hinta (PE-lukujen perusteella). Lisäksi yrityskauppojen seurauksena koholla oleva liikearvo laskee pisteitä.

Loomiksen liikevaihto ja nettotulos ovat kehittyneet viimeisten 4 – 5 vuoden aikana varsin mallikkaasti. Tätä kehitystä ovat avittaneet Loomiksen tekemät yrityskaupat, joista ehkä merkittävin oli VIA MAT -nimisen yrityksen hankinta vuonna 2014. Kaupan ansiosta yhtiön kolmanneksi tukijalkasi tuli arvokkaiden metallien, jalokivien, kellojen yms. kansainväliset logistiikkapalvelut. Syyskuussa 2017 Loomis ilmoitti hankkineensa suomalaisen Intermarketing Oy:n 19 miljoonalla eurolla (181 M SEK).

Yrityskaupoista johtuen Loomiksen taseesta yli 35 prosenttia on liikearvoa. Mikäli liikearvoa jouduttaisiin alaskirjaamaan esimerkiksi 10 prosenttia, niin se haukkaisi nettotuloksesta noin 40 prosenttia. Vaikka tällaisen alaskirjauksen riski on pieni, niin riski on kuitenkin olemassa, joten sijoittajan tulee tiedostaa tämä tekijä.

Loomis on maksanut nousevaa osinkoa listautumisestaan eli vuodesta 2008 alkaen. Kevään 2013 osinko oli 5 kruunua, josta se on noussut 1 kruunu/vuosi tahdilla, joten kevään 2018 ennustettuna osinkona voidaan pitää 9,00 kruunun osinkoa. Tämä antaisi noin 2,7 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 336,80 SEK).

Osinkosijoittajaa edellä mainittu kehitys kiinnostaa, mutta osinkotuotto on kohonneen osakkeen hinnan seurauksena laskenut alhaiseksi. Samoin osakkeen hinta PE-luvulla mitattuna on arvokkaasti hinnoiteltu eli noin 18,8x.

Yhtiön pääomien tuottojen (ROE=20%, ROI=18%) kehityksen perusteella voi kuitenkin perustella hieman korkeampaa PE-lukua. Tuloskehitys on ollut nousevaa, kassaan tulee hyvin käteistä ja velkaantuminen on hallinnassa. Näin arvonmäärityksen riskitekijöitä voi hieman hellittää, joka sitten näkyy korkeahkona osakkeen hintana.

Eli mielenkiintoinen yhtiö, joka kannattaa laittaa seurantaan. Hinnan laskiessa alle 300 kruunuun, niin arvolukupisteitä tulisi 3 lisää (PE7 alle 25,0x, PE3 alle 20x ja osinkotuotto yli 3,0 %) ja muutenkin hinta alkaisi olla kohdillaan. Näin tietenkin vain, jos kurssi laskee yleisen pörssin laskun myötä eikä yhtiön toimintaan liittyvää ikävää uutista ole tullut julki.

Alkuvuosi 2017

Loomiksen Q1-Q3/2017

  • liikevaihto: 12 870 M SEK (12 379 M SEK / +4,0 %)
  • nettotulos: 993 M SEK (916 M SEK / +8,4 %)

Liikevaihtoa nostaa USA:n, Turkin ja Argentiinan hyvä veto. USA:ssa hurrikaanikausi hidasti SafePoint asennuksia niin, että tämän vuoden tavoitteeseen ei niiden osalta ihan päästä.

Ruotsissa rahauudistus toi lisävaikutuksen vielä tähän kvartaaliin, mutta tilanteen odotetaan vakiintuvan siellä takaisin normaalille tasolle. Lisäksi muissa Pohjoismaissa volyymit olivat laskussa. Ranskassa kilpailutilanne on edelleen kiristymässä.

Loomiksen kannattavuus on kasvussa ja yhtiön mukaan EBITA-marginaali oli Q3:lla ennätystasoa eli 13,4 prosenttia (Q3/2016: 12,6 %). Kannattavuus parani sekä Euroopassa että USA:ssa, mikä näkyy myös nettotuloksen hyvänä kasvuna verrattuna viime vuoteen.

Lisäksi on hyvä huomata, että vuonna 2016 tulokseen sisältyi +81 miljoonaa kruunua kertaluonteisia myyntivoittoja. Tämä huomioiden nettotulos kasvoi siis vieläkin enemmän alkuvuoden 2017 aikana.

Näkymät 2017

Loomis ei julkista näkymiään, mutta yhtiö päivitti strategiatavoitteet vuoteen 2021:

  • liikevaihto on noin 24 M SEK
  • EBITA on 12 – 14 prosenttia

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on

  • liikevaihto noin 17,3 – 17,5 Mrd SEK (2016: 16,8 Mrd SEK)
  • nettotulos noin 1,3 – 1,4 Mrd SEK (1,26 Mrd SEK)
  • EPS noin 17,28 – 18,61 SEK (16,73 SEK)
  • PE 18,1x – 19,5x (osakkeen hinta 336,80 SEK)
  • osinkoennuste 9,00 SEK (8,00 SEK)
  • osinkotuotto 2,7 %

Segmentit

Loomis jakaa toimintansa kolmeen segmenttiin, jotka on jaoteltu maantieteellisesti: USA, Europe (sis. Argentiinan), International.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Europe 8 800 8 384 8 332 7 706 7 005
USA 7 860 7 325 6 428 4 933 4 359
International 850 1 149 1 419 918
Muut -60 -58 -82 -47 0
YHTEENSÄ 17 450 16 800 16 097 13 510 11 364
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Europe 1 150 1 038 970 925 755
USA 1 010 826 675 473 437
International 40 140 67 50
Muut -150 -151 -137 -142 -107
YHTEENSÄ 2 050 1 853 1 575 1 306 1 085

Europe (sis Argentiinan)

Segmentin liikevaihto on selvässä kasvutrendissä, mutta kasvu on tapahtunut pääosin yritysostojen seurauksena. Orgaaninen kasvu on viime vuosien aikana ollut alhaisella tasolla.

Ruotsin rahauudistus vaikutti positiivisesti vielä Q3:n numeroihin, mutta tämän jälkeen tämän vaikutus haihtuu pois. Lisäksi muissa Pohjoismaissa volyymit ovat jatkaneet laskuaan. Tätä voi pitää odotettuna, sillä korttimaksaminen on alueella varsin yleistä.

Hyvää kehitys on ollut Argentiinassa, Turkissa ja Espanjassa. Ja nyt viime aikoina myös UK:ssa. Ranskassa kilpailu alkoi kiristymään Q2/2017 ja sama kehitys jatkui myös Q3:lla.

Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on 8,8 miljardia ja liikevoitto 1,1 – 1,2 miljardia kruunua.

USA

USA:n liikevaihto ja tuloskunto on noussut nopeaa vauhtia. Kolmisen vuotta sitten liikevaihto oli noin 5 miljardia kruunua, kun tilikauden 2017 ennusteena on noin 7,8 – 7,9 miljardin kruunun liikevaihto. Samassa ajassa liiketulos on noussut 473 miljoonasta kruunusta ennustettuun 1 010 miljoonaan kruunuun.

Hurrikaanikausi hidasti hieman SafePoint-yksiköiden asennustahtia, joten vuoden 2017 tavoitetasosta jäätäneen hieman. Toisaalta tämä on tilapäinen hidaste ja käyttöönottovauhti palautunee tavoitetasolle varsin nopeasti.

International

Segmentti syntyi VIA MAT -nimisen yrityksen hankinnan yhteydessä vuonna 2014.

Tilikauden 2017 laskevaa liikevaihtoa ja liiketulosta selittää 1.6.2016 myyty liiketoiminta. Tästäkin huolimatta segmentin liikevaihto ja liiketulos ovat muutaman prosentin laskussa. Rajat ylittävää arvokkaiden metallien sekä käteisen kuljetuksen kysyntä on laskussa verrattuna vuoteen 2016.

Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on 850 miljoonaa ja liiketulos 40 miljoonaa kruunua.

Tuloksen kehitys

Loomiksen liikevaihto on hyvässä kasvutrendissä. Kehitys USA:ssa on ollut vahvaa, jonka lisäksi yrityskaupat ovat tuoneet oman lisänsä Loomiksen liikevaihtoon.

loomis-tuloslaskelma-Q32017

Vastaavalla tavalla voidaan tuloksen kohdalla nähdä hyvä kasvutrendi. Merkittävää on kuitenkin tulosmarginaalin selvä ja tasainen nousu vuoden 2010 noin 4,5 prosentista nykyiseen noin 7,5 prosenttiin. Tätä voi pitää hyvänä merkkinä.

Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on 17,4 – 17,5 miljardia ja tulos noin 1,4 – 1,5 miljardia. Eli selvää kasvua verrattuna viime vuoteen, vaikka ennustettua liikevaihtoa laskee myyty liiketoiminta ja vertailuvuoden tulosta nostaa myydyn liiketoiminnan myyntivoitto.

Loomiksen uuden strategian mukaan se tavoittelee vuoteen 2021 mennessä noin 24 miljardin kruunun liikevaihtoa ja 12 – 14 prosentin EBITA-kannattavuutta. Liikevaihdon tulisi siis kasvaa keskimäärin noin 8,2 prosenttia vuodessa seuraavien 4 vuoden aikana.

Tase

Liikearvon osuus taseessa on varsin korkealla, missä näkyy Loomiksen laajentumiset yrityskaupoin. Liikearvoa on nyt yli 35 prosenttia koko taseesta, mutta tämä suhdeluku on pysynyt tällä tasolla jo ainakin vuodesta 2008 alkaen. Kruunumääräisesti liikearvoa oli aikaisemmin vähemmän (vuonna 2008: 3,0 Mrd SEK), mutta niin oli myös taseen loppusummakin alhaisemmalla tasolla (8,9 Mrd SEK).

loomis-liikearvo-Q32017

Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus haukkaisi tämänhetkisestä noin 1,4 miljardin kruunun tuloksesta noin 40 prosenttia.

Korollisia velkoja yhtiöllä on noin 4,9 miljardia kruunua, jonka voi sanoa olevan suhteellisen ok-tasolla. Omavaraisuusaste on noin 45 prosentissa ja gearing noin 50 prosentissa eli näiden tunnuslukujen mukaan yhtiön velkaisuus on hyvällä tasolla.

loomis-velkaisuus-Q32017

Yhtiön voitonjaon jälkeiset rahavirrat (ilman yrityskauppoja) ovat olleet noin 500 miljoonassa kruunussa, joten velat voisi lyhentää noin 10 vuoden rahavirroilla. Eli tässäkin mielessä velkojen määrä on suhteellisesti ottaen alhaisella tasolla.

Rahavirta

Loomiksen liiketoiminnan rahavirta on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2013, missä jo aiemmin mainitut yrityskaupat tuovat oman lisänsä. Myös kannattavuusmarginaalien parantuminen näkyy rahavirtojen positiivisena vaikutuksena.

Tilikauden 2017 ennuste on varsin karkea, joten siihen tulee suhtautua varauksella. Joka tapauksessa myyty cargo-liiketoiminta näkyy tässä alentavana tekijänä.

loomis-liiketominta-capex-rahavirta-Q32017

Capex-rahavirroissa on nähtävissä selvä nousutrendi, jossa myöskin toiminnan laajentuminen näkyy. Kehitys on ollut varsin selkeää – jos vuoden 2015 selvän piikin suodattaa pois.

loomis-vapaa-rahavirta-Q32017

Vapaa rahavirta (FCF) on hyvässä nousutrendissä eli siinä mielessä laajentumiset ovat onnistuneet hyvin. Tämä on antanut mahdollisuuden myös osingon hyvälle kasvulle. Osinko on ollut noin 60 – 70 prosenttia vapaasta rahavirrasta viimeisten vuosien aikana. Mikäli vapaa rahavirta on jatkossa noin 1,0 – 1,5 miljardia kruunua, niin voitonjaon (600 M SEK) jälkeen investointeihin tai lainan lyhennykseen jää noin 400 – 900 miljoonaa kruunua.

Osinko

Yhtiö on listautumisestaan (2008) alkaen nostanut osinkoaan joka vuosi. Viime vuosien aikana osinko on noussut 1,00 kruunua per vuosi tahdilla, joten kevään 2018 osingon voi odottaa olevan 9,00 SEK (kevät 2017: 8,00 SEK). Tämä antaisi noin 2,7 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 336,80 SEK).

loomis-osinko-Q32017

Kuten edellä jo todettiin, niin osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 40 – 60 prosentissa ja noin 50 prosentissa suhteessa tulokseen. Yhtiön osingonjakotavoitteena on maksaa osinkoa, joka on pitkällä aikavälillä noin 40 – 60 prosenttia tuloksesta. Viime vuosien osingot ovat noudattaneet tätä linjausta varsin tarkasti.

Arvostus

1, 3 ja 7 vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (18,8x – 27,3) mitattuna osakkeen hinta on koholla. 7-vuoden keskiarvotuloksilla laskettuun PE:n tulee suhtautua varauksella, sillä yrityskauppojen seurauksena nykyinen Loomis on varsin erilainen yhtiö kuin esimerkiksi 5-7 vuotta sitten.

loomis-roe-roi-Q32017

Oman pääoman tuotto (ROE) on ollut varsin tasaisesti noin 20 prosentissa. Tässä mielessä liiketoiminta kehittyy hyvin, jota myös kannattavuusmarginaalien paraneminen myös tukee.

Velkaisuuden huomioiva sijoitetun pääoman tuotto (ROI) on sekin hyvin siitäkin huolimatta, että velan määrä on kruunuissa mitattuna kasvanut vuosien varrella.

Näiden tasaisesti kehittyvien pääomien tuottojen perusteella voi hyvinkin perustella hieman korkeampaa PE-lukua. Tuloskehitys on ollut nousevaa, kassaan tulee hyvin käteistä ja velkaantuminen on hallinnassa. Näin arvonmäärityksen riskitekijöitä voi hieman hellittää, joka sitten näkyy korkeahkona osakkeen hintana.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+357) sekä osingonmaksuilla (0). Oikaisu on yhteensä +357 miljoonaa SEK, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (28.11.2017) 336,80 271,10 264,50 226,00 152,50 104,50 99,00 101,00
Lkm (000) 75 226 75 200 75 200 75 200 74 800 73 012 73 012 73 012
Markkina-arvo (Mrd) 25,34 20,39 19,89 17,00 11,41 7,63 7,23 7,37
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 4 580 12 870 17 450 16 800 16 097 13 510 11 364 11 360 10 973 11 033
Liikevoitto 580 1 470 2 050 1 852 1 575 1 306 1 085 988 805 866
Nettotulos 357 993 1 350 1 258 1 069 910 736 650 513 496
Marginaali 7,8% 7,7% 7,7% 7,5% 6,6% 6,7% 6,5% 5,7% 4,7% 4,5%
EPS 4,75 13,20 17,95 16,73 14,22 12,10 9,84 8,90 7,03 6,79
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 1 229 663 654 566 333 380 413 259
Liikearvo 5 420 5 626 5 437 4 897 3 346 3 317 3 281 2 582
Muut varat 8 460 8 580 8 324 7 564 5 588 5 289 5 375 4 741
Tase yhteensä 15 109 14 869 14 415 13 027 9 267 8 986 9 069 7 582
Oma pääoma 6 933 6 647 5 843 4 907 4 165 3 595 3 397 3 123
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 4 853 3 927 4 562 4 142 1 950 2 614 2 696 1 739
Muut vastuut 3 323 4 295 4 010 3 978 3 152 2 777 2 976 2 720
Tase yhteensä 15 109 14 869 14 415 13 027 9 267 8 986 9 069 7 582
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 2 000 2 665 2 118 1 819 1 302 1 239 1 203 1 271
Investoinnit: Capex -1 000 -1 128 -1 384 -1 072 -748 -793 -861 -715
Vapaa rahavirta (FCF) 1 000 1 537 734 747 554 446 342 556
Investoinnit: Muut 0 -47 -274 -1 497 39 -210 -672 -75
Investointien jälkeen 1 000 1 490 460 -750 593 236 -330 481
Rahoitus: Voitonjako -600 -527 -451 -376 -338 -273 -256 -193
Rahoitus: Muut 200 -983 65 1 322 -303 12 736 -393
Rahavarojen muutos 600 -20 74 196 -48 -25 150 -105
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,50 3,75 3,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,50 3,75 3,50
Osinkotuotto 2,7% 3,0% 2,6% 2,7% 3,3% 4,3% 3,8% 3,5%
Osinko/nettotulos 50,2% 47,8% 49,2% 49,6% 50,8% 50,5% 53,4% 51,5%
Osinko/FCF 67,7% 39,1% 71,7% 60,4% 67,5% 73,7% 80,1% 46,0%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 27,3 25,3 28,6 28,1
PE (3v) 20,7 18,9 22,0 22,2 18,0 13,8 14,4 15,6
PE 18,8 16,2 18,6 18,7 15,5 11,7 14,1 14,9
Oma pääoma/osake 92,16 88,39 77,70 65,25 55,68 49,24 46,53 42,77
P/B 3,65 3,07 3,40 3,46 2,74 2,12 2,13 2,36
ROE 19,9% 20,1% 19,9% 20,1% 19,0% 18,6% 15,7% 15,9%
ROI 18,3% 17,7% 16,2% 17,2% 17,6% 16,1% 14,7% 16,8%
Omavaraisuusaste 45,9% 44,7% 40,5% 37,7% 44,9% 40,0% 37,5% 41,2%
Gearing 52,3% 49,1% 66,9% 72,9% 38,8% 62,1% 67,2% 47,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset