Loomis sijoituskohteena

Päivitetty 27.4.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Loomis tarjoaa käteisen rahan kuljetus- ja hallintapalveluja. Yrityksen asiakkaina ovat niin pankit kuin eri kokoiset kaupan alan yritykset… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e LOOMIS Ennuste
Osake (27.4.2019) 352,80 Osinko 12 kk 10,00
Markkina-arvo (Mrd) 26,5 Osinkotuotto 2,8%
Liikevaihto (M) 21 000 (+9,6%) Osinko/EPS 49% 4v ka
Nettotulos (M) 1 670 (+8,6%) Osinko/FCF 49% 4v ka
EPS 22,20 Omav.aste 42%
PE 15,9 Gearing 76%
EV/EBIT 13,9 ROE 18,6%
PB 2,8 ROI 14,7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.loomis.com/en/investors/reports-presentations

Yhteenveto

LOOMIS27.4.2019 | 352,80 SEK
23
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Loomiksen Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee korkeahko liikearvon määrä, osakemäärän kasvu sekä alle pistekriteerin oleva pörssihistoria. Hyvää pistesaalista tukee vahva tuloskehitys sekä taseen hyvä kunto.

Loomiksen liikevaihto ja nettotulos ovat kehittyneet viimeisten 4 – 5 vuoden aikana varsin mallikkaasti. Tätä kehitystä ovat avittaneet Loomiksen tekemät yrityskaupat, joita viimeisen vuoden aikana on tehty 4 kappaletta.

Tammikuussa 2019 yhtiö ilmoitti hankkineensa Saksalaisen Ziemann:n, joka toisi noin +9 prosentin lisän konsernin liikevaihtoon sekä karkeasti laskien noin 80 – 100 miljoonan kruunun lisän liiketulokseen.

Yrityskaupoista johtuen Loomiksen taseesta noin 30 – 35 prosenttia on liikearvoa. Mikäli liikearvoa jouduttaisiin alaskirjaamaan esimerkiksi 10 prosenttia, niin se haukkaisi nettotuloksesta noin 40 prosenttia. Vaikka tällaisen alaskirjauksen riski on pieni, niin riski on kuitenkin olemassa, joten sijoittajan tulee tiedostaa tämä tekijä.

Osinkosijoittajaa Loomis kiinnostaa, sillä yhtiö on maksanut nousevaa osinkoa listautumisestaan eli vuodesta 2008 alkaen. Kevään 2013 osinko oli 5 kruunua, josta se on noussut 1 kruunu/vuosi tahdilla, ja toukokuussa 2019 irtoava osinko oli odotetusti 10,00 kruunua (kevät 2018: 9,00 SEK). Tämä antaisi noin 2,8 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 352,80 SEK).

Osakkeen hinta PE-luvulla mitattuna (15,9x) on edellisesti hinnoiteltu. Yhtiön pääomien tuotot (ROE=19%, ROI=15%) ovat hyvällä tasolla. Tuloskehitys on ollut nousevaa, kassaan tulee hyvin käteistä ja velkaantuminen on hallinnassa.

Eli mielenkiintoinen yhtiö, joka kannattaa laittaa seurantaan. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa, että käteisen käytöstä ollaan maailmalla siirtymässä korttimaksamiseen. Näin pitkässä juoksussa liikenteessä olevan käteisen määrä kääntyy laskuun, joten Loomiksen on kehitettävä uutta liiketoimintaa nykyisen rinnalle.

Tilikausi 2019

Loomiksen Q1/2019

M SEK Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 5 006 4 486 11,6%
Liiketulos (ebit) 558 472 18,2%
Nettotulos (omistajille) 379 318 19,2%
EPS 5,04 4,22

Liikevaihto kasvoi +12 prosenttia Q1:llä, mitä tuki hankitut liiketoiminnot. Liiketulos (ebit) kasvoi +18 prosenttia.

Eurooppa-segmentin Q1:n tulos kasvoi peräti +33 prosenttia. Tuloskasvua selittää hankitut liiketoimet sekä yhtiön kannattavuuden parantuminen kustannussäästöohjelmien jäljiltä (Ruotsi ja Ranska).

USA:n liiketulos jatkoi jo vuonna 2018 alkanutta vahvaa kehitystä. Kasvua tuli Q1:llä +18 prosenttia, jota tuki mm. yhtiön tekemä mittava SafePoint-sopimus.

Yhtiö kertoi ostaneensa saksalaisen Ziemann-yhtiön ja liittävänsä sen konserniin alkuvuoden 2019 aikana. Yhtiön liikevaihto on noin 1,65 miljardia kruunua ja Loomis arvioi sen tuovan noin +9 prosentin lisän konsernin liikevaihtoon. Ziemann:n EBITA-marginaali on noin 7 prosentissa, mikä tarkoittaisi noin 115 miljoonan kruunun EBITA-lisää vuodesta 2019 alkaen.

Loomis kertoi huhtikuussa hankkineensa ranskalaisen Prosegur Cash Holding France:n (PCF). Kauppa on tarkoitus saada päätökseen Q3:lla. PCF:n liikevaihto vuonna 2018 oli noin 38,5 miljoonaa euroa eli noin 400 miljoonaa kruunua.

Kevään 2019 osinko (10,00 SEK) irtoaa 9.5.2019.

Näkymät 2019

Loomis ei julkista näkymiään, mutta yhtiön strategiatavoitteet vuoteen 2021 mennessä ovat:

  • liikevaihto on noin 24 Mrd SEK
  • EBITA on 12 – 14 prosenttia
  • osinko on 40 – 60 prosenttia nettotuloksesta

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M SEK Q2/19e Q2/18 2019e 2018
Liikevaihto 5 300 4 809 10,2% 21 000 19 168 9,6%
Liiketulos (ebit) 640 576 11,1% 2 424 2 158 12,3%
Nettotulos (omistajille) 445 412 8,0% 1 670 1 538 8,6%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, SEK) 10,00 *
9,00

*) Taulukon 10,00 kruunun osinko on toukokuussa 2019 maksettava osinko. Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin nousevan 11 kruunuun.

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Loomis: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 70 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 428 miljoonaa kruunua, mikä oikaisun jälkeen on 1 358 miljoonaa kruunua.

Loomiksen liikevaihto on hyvässä kasvutrendissä. Kehitys USA:ssa on ollut vahvaa, jonka lisäksi yrityskaupat ovat tuoneet oman lisänsä Loomiksen liikevaihtoon.

loomis-tuloslaskelma-Q12019

Vastaavalla tavalla voidaan tuloksen kohdalla nähdä hyvä kasvutrendi. Merkittävää on kuitenkin tulosmarginaalin selvä ja tasainen nousu vuoden 2010 noin 4,5 prosentista nykyiseen noin 8 prosenttiin. Tätä voi pitää hyvänä merkkinä.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 ennustettu liikevaihto on 20,5 – 22,5 miljardia ja tulos noin 1,5 – 1,7 miljardia kruunua. Eli hyvää kasvua verrattuna vuoteen 2018.

Loomiksen uuden strategian mukaan se tavoittelee vuoteen 2021 mennessä noin 24 miljardin kruunun liikevaihtoa ja 12 – 14 prosentin EBITA-kannattavuutta. Liikevaihdon tulisi siis kasvaa keskimäärin noin 7,8 prosenttia vuodessa seuraavien 3 vuoden aikana. Yhtiön alkuvuoden 2019 aikana ilmoittamat yritysjärjestelyt (Ziemann ja Prosegur Cash) toisivat noin 2,0 miljardin kruunun liikevaihtoon, joten nämä hieman helpottavat tavoitteen saavuttamista.

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (15,9x – 21,8x) mitattuna osakkeen hinta on ehkä kohdalleen hinnoiteltu. 7-vuoden tuloskeskiarvoilla laskettuun PE:n tulee suhtautua varauksella, sillä yrityskauppojen seurauksena nykyinen Loomis on varsin erilainen yhtiö kuin esimerkiksi 5 – 7 vuotta sitten.

loomis-roe-roi-Q12019

Oman pääoman tuotto (ROE) on ollut varsin tasaisesti noin 20 prosentissa. Tässä mielessä liiketoiminta kehittyy hyvin, jota myös kannattavuusmarginaalien paraneminen myös tukee. Velkaisuuden huomioiva sijoitetun pääoman tuotto (ROI) on sekin hyvin siitäkin huolimatta, että velan määrä on kruunuissa mitattuna kasvanut vuosien varrella.

Tase

Liikearvon osuus taseessa on varsin korkealla, missä näkyy Loomiksen laajentumiset yrityskaupoin. Liikearvoa on nyt noin 30 – 35 prosenttia koko taseesta, mutta tämä suhdeluku on pysynyt tällä tasolla jo ainakin vuodesta 2008 alkaen. Kruunumääräisesti liikearvoa oli aikaisemmin vähemmän (vuonna 2008: 3,0 Mrd SEK), mutta niin oli myös taseen loppusummakin alhaisemmalla tasolla (8,9 Mrd SEK).

loomis-liikearvo-Q42019

Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus haukkaisi tämänhetkisestä noin 1,7 miljardin kruunun tuloksesta noin 40 prosenttia.

Korollisia velkoja yhtiöllä on noin 9,0 miljardia kruunua, jonka voi sanoa olevan hyvällä tasolla, mutta se on nousutrendissä. Vuonna 2019 käyttöön otetun IFRS 16-standardin myötä velkaisuus nousi selvästi (6,15 -> 9,0 Mrd SEK). Tämä heikensi hieman velkaisuuden tunnuslukuja. Omavaraisuusaste on nyt noin 42 prosentissa ja gearing noin 76 prosentissa.

loomis-velkaisuus-Q42019

Yhtiön voitonjaon jälkeiset rahavirrat (ilman yrityskauppoja) ovat olleet noin 500 – 600 miljoonassa kruunussa, joten velat voisi lyhentää noin 15 vuoden rahavirroilla. Eli tässäkin mielessä velkojen määrä on suhteellisesti ottaen alhaisella tasolla.

Rahavirta

Loomiksen liiketoiminnan rahavirta on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2013 alkaen. Yrityskauppojen vaikutus tässäkin on merkittävä. Myös kannattavuusmarginaalien parantuminen näkyy rahavirtojen positiivisena kehityksenä. Tilikauden 2017 rahavirran laskussa näkyy cargo-liiketoiminnan myynnin vaikutus.

Ylläpito- eli capex-rahavirroissa on nähtävissä selvä nousutrendi, jossa myöskin toiminnan laajentuminen näkyy. Kehitys on ollut varsin selkeää – jos vuoden 2015 selvän piikin suodattaa pois.

loomis-rahavirta-Q12019

Vapaa rahavirta (FCF) on hyvässä nousutrendissä eli siinä mielessä laajentumiset ovat onnistuneet hyvin. Tämä on antanut mahdollisuuden myös osingon hyvälle kasvulle. Osinko on ollut noin 40 – 60 prosenttia vapaasta rahavirrasta viimeisten vuosien aikana. Mikäli vapaa rahavirta on jatkossa noin 1,3 miljardia kruunua, niin voitonjaon (700 M SEK) jälkeen investointeihin tai lainan lyhennykseen jää noin 600 miljoonaa kruunua.

Ziemann ja Prosegur -kauppojen vaikutuksen rahavirtoihin odotan olevan merkittävä. Tästä syystä vuoden 2019 luvut ovat selvästi aiempia vuosia korkeammalla.

Osinko

Kuten edellä jo todettiin, niin osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 40 – 60 prosentissa ja noin 50 prosentissa suhteessa tulokseen. Yhtiön osingonjakotavoitteena on maksaa osinkoa, joka on pitkällä aikavälillä noin 40 – 60 prosenttia tuloksesta. Viime vuosien osingot ovat noudattaneet tätä linjausta varsin tarkasti.

loomis-osinko-Q12019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Loomiksen osinkohistoria listautumisesta eli vuodesta 2009 alkaen on nähtävillä Loomis: Osinkohistoria -sivulla.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2019 10,00 5/2018 9,00 5/2017 8,00
YHTEENSÄ 10,00 9,00 8,00
+11,1% +12,5% +14,3%

Yhtiö on listautumisestaan (2008) alkaen nostanut osinkoaan joka vuosi. Ja viime vuosien aikana nousu on ollut 1,00 kruunua per vuosi. Toukokuussa 2019 irtoava osinko nousikin odotetusti 10,00 kruunuun. Tämä antaisi noin 2,8 prosentin osinkotuoton (osake 352,80 SEK).

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin nousevan 11 kruunuun.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 291) sekä osingonmaksuilla (-752). Oikaisu on yhteensä +539 miljoonaa kruunua, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 70 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 428 miljoonaa kruunua, mikä oikaisun jälkeen on 1 358 miljoonaa kruunua.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (27.4.2019) 352,80 286,00 344,60 271,10 264,50 226,00 152,50 104,50
Lkm (000) 75 226 75 226 75 226 75 200 75 200 75 200 74 800 73 012
Markkina-arvo (Mrd) 26,54 21,51 25,92 20,39 19,89 17,00 11,41 7,63
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Europe 11 650 10 511 8 728 8 384 8 332
USA 9 410 8 716 7 688 7 325 6 428
International 878 1 149 1 419
Muut -60 -59 -66 -58 -82
YHTEENSÄ 21 000 19 168 17 228 16 800 16 097
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Europe 1 400 1 217 1 112 1 038 970
USA 1 230 1 117 994 826 675
International 46 140 67
Muut -205 -175 -160 -151 -137
YHTEENSÄ 2 425 2 159 1 992 1 853 1 575
TULOS­LASKELMA Q2/19e Q1/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 5 300 5 006 21 000 19 168 17 228 16 800 16 097 13 510 11 364 11 360
Liikevoitto 640 558 2 425 2 158 1 992 1 852 1 575 1 306 1 085 988
Nettotulos 445 379 1 670 1 538 1 358 1 258 1 069 910 736 650
Marginaali 8,4% 7,6% 8,0% 8,0% 7,9% 7,5% 6,6% 6,7% 6,5% 5,7%
EPS 5,92 5,04 22,20 20,45 18,05 16,73 14,22 12,10 9,84 8,90
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 1 709 1 308 839 663 654 566 333 380
Liikearvo 6 718 6 533 5 615 5 626 5 437 4 897 3 346 3 317
Muut varat 14 255 10 650 8 710 8 580 8 324 7 564 5 588 5 289
Tase yhteensä 22 682 18 491 15 164 14 869 14 415 13 027 9 267 8 986
Oma pääoma 9 500 8 422 7 037 6 647 5 843 4 907 4 165 3 595
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 8 975 6 150 4 820 3 927 4 562 4 142 1 950 2 614
Muut vastuut 4 207 3 919 3 307 4 295 4 010 3 978 3 152 2 777
Tase yhteensä 22 682 18 491 15 164 14 869 14 415 13 027 9 267 8 986
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 3 500 2 835 2 313 2 665 2 118 1 819 1 302 1 239
Investoinnit: Capex -1 700 -1 449 -1 160 -1 128 -1 384 -1 072 -748 -793
Vapaa rahavirta (FCF) 1 800 1 386 1 153 1 537 734 747 554 446
Investoinnit: Muut -1 700 -1 403 -459 -47 -274 -1 497 39 -210
Investointien jälkeen 100 -17 694 1 490 460 -750 593 236
Rahoitus: Voitonjako -750 -677 -602 -527 -451 -376 -338 -273
Rahoitus: Muut 650 1 150 115 -983 65 1 322 -303 12
Rahavarojen muutos 0 456 207 -20 74 196 -48 -25
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,50
Osinkotuotto 3,1% 3,5% 2,6% 3,0% 2,6% 2,7% 3,3% 4,3%
Osinko/nettotulos 49,6% 48,9% 49,9% 47,8% 49,2% 49,6% 50,8% 50,5%
Osinko/FCF 46,0% 54,3% 58,7% 39,1% 71,7% 60,4% 67,5% 73,7%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 21,8 20,0 27,9 25,3 28,6
PE (3v) 17,4 15,5 21,1 18,9 22,0 22,2 18,0 13,8
PE 15,9 14,0 19,1 16,2 18,6 18,7 15,5 11,7
EV/EBIT 13,9 12,2 15,0 12,8 15,1 15,8 12,0 10,0
Oma pääoma/osake 126,29 111,96 93,54 88,39 77,70 65,25 55,68 49,24
P/B 2,79 2,55 3,68 3,07 3,40 3,46 2,74 2,12
ROE 18,6% 19,9% 19,8% 20,1% 19,9% 20,1% 19,0% 18,6%
ROI 14,7% 16,3% 17,8% 17,7% 16,2% 17,2% 17,6% 16,1%
Omavaraisuusaste 41,9% 45,5% 46,4% 44,7% 40,5% 37,7% 44,9% 40,0%
Gearing 76,5% 57,5% 56,6% 49,1% 66,9% 72,9% 38,8% 62,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16
Osake (päätösarvo) 320,00 286,00 286,20 311,40 300,40 344,60 323,70 302,00 283,60 271,10
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 9,000 9,000 9,000 9,000 8,000
Osinkotuotto (ennuste) 3,1% 3,5% 3,5% 3,2% 3,3% 2,6% 2,8% 3,0% 3,2% 3,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 21,26 20,45 21,10 20,42 19,37 19,00 17,75 18,01 17,40 16,72
PE 15,1 14,0 13,6 15,3 15,5 18,1 18,2 16,8 16,3 16,2
EV/EBIT 14,1 12,2 12,3 13,6 13,3 15,0 14,3 13,6 13,1 13,2
ROE 19,3% 19,9% 21,6% 21,8% 20,1% 20,9% 21,4% 22,6% 20,8% 20,1%
ROI 14,8% 16,3% 17,1% 16,8% 16,6% 17,2% 17,4% 17,7% 17,0% 16,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset