Loomis sijoituskohteena

Päivitetty 30.1.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Loomis tarjoaa käteisen rahan kuljetus- ja hallintapalveluja. Yrityksen asiakkaina ovat niin pankit kuin eri kokoiset kaupan alan yritykset… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e LOOMIS Ennuste
Osake (30.1.2019) 301,40 Osinko 12 kk 10,00
Markkina-arvo (Mrd) 22,7 Osinkotuotto 3,3%
Liikevaihto (M) 21 450 (+11,9%) Osinko/EPS 49% 4v ka
Nettotulos (M) 1 685 (+9,6%) Osinko/FCF 47% 4v ka
EPS 22,40 Omav.aste 48%
PE 13,5 Gearing 42%
EV/EBIT 11,2 ROE 19,0%
PB 2,4 ROI 15,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.loomis.com/en/investors/reports-presentations

Yhteenveto

LOOMIS30.1.2019 | 301,40 SEK
24
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Loomiksen Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee korkeahko liikearvon määrä, osakemäärän kasvu sekä alle pistekriteerin oleva pörssihistoria. Hyvää pistesaalista tukee vahva tuloskehitys sekä taseen hyvä kunto.

Loomiksen liikevaihto ja nettotulos ovat kehittyneet viimeisten 4 – 5 vuoden aikana varsin mallikkaasti. Tätä kehitystä ovat avittaneet Loomiksen tekemät yrityskaupat, joita viimeisen vuoden aikana on tehty 4 kappaletta. Merkittävimmät niistä olivat käteisen käsittelyyn keskittyneet chileläinen Wagner (lisää E-Amerikan painoarvoa) sekä saksalainen KÖTTER.

Tammikuussa 2019 yhtiö ilmoitti hankkineensa Saksalaisen Ziemann:n, joka toisi noin +9 prosentin lisän konsernin liikevaihtoon sekä karkeasti laskien noin 80 – 100 miljoonan kruunun lisän liiketulokseen.

Yrityskaupoista johtuen Loomiksen taseesta noin 35 prosenttia on liikearvoa. Mikäli liikearvoa jouduttaisiin alaskirjaamaan esimerkiksi 10 prosenttia, niin se haukkaisi nettotuloksesta noin 40 prosenttia. Vaikka tällaisen alaskirjauksen riski on pieni, niin riski on kuitenkin olemassa, joten sijoittajan tulee tiedostaa tämä tekijä.

Osinkosijoittajaa Loomis kiinnostaa, sillä yhtiö on maksanut nousevaa osinkoa listautumisestaan eli vuodesta 2008 alkaen. Kevään 2013 osinko oli 5 kruunua, josta se on noussut 1 kruunu/vuosi tahdilla, ja kevään 2019 osinko oli odotetusti 10,00 kruunua (kevät 2018: 9,00 SEK). Tämä antaisi noin 3,3 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 301,40 SEK).

Osakkeen hinta PE-luvulla mitattuna (13,5x) on edellisesti hinnoiteltu. Yhtiön pääomien tuotot (ROE=20%, ROI=16%) ovat hyvällä tasolla. Tuloskehitys on ollut nousevaa, kassaan tulee hyvin käteistä ja velkaantuminen on hallinnassa.

Eli mielenkiintoinen yhtiö, joka kannattaa laittaa seurantaan. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa, että käteisen käytöstä ollaan maailmalla siirtymässä korttimaksamiseen. Näin pitkässä juoksussa liikenteessä olevan käteisen määrä kääntyy laskuun, joten Loomiksen on kehitettävä uutta liiketoimintaa nykyisen rinnalle.

Tilikausi 2018

Loomiksen Q1-Q4/2018

M SEK Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 4 956 4 358 13,7% 19 168 17 228 11,3%
Liiketulos (ebit) 540 522 3,4% 2 158 1 992 8,3%
Nettotulos (omistajille) 387 436 -11,2% 1 538 1 428 7,7%
EPS 5,14 5,79 20,45 18,99

Loomiksen vuoden 2018 liikevaihto kasvoi +11 prosenttia, missä kasvua tuki hankitut liiketoiminnot sekä negatiivisen valuuttakurssivaikutuksen hellittäminen vuoden edetessä.

Yhtiö on saanut Ruotsin ja Ranskan uudelleenjärjestelytoimenpiteet päätökseen, joten tämän pitäisi jatkossa tukea tuloskehitystä. Yhtiön johto kehuikin Euroopan toimintojen kääntyneen orgaaniseen kasvuun.

Loomis kertoi tehneensä USA:ssa mittavan SafePoint-sopimuksen tulevalle 5 vuoden jaksolle. Kaupan arvo on 48 miljoonaa dollaria. Yhtiön toiminnot E-Amerikassa kehittyvät hyvin ja marginaalit ovat kasvussa.

Vuoden 2018 liiketulos (ebit) kasvoi noin +8,3 prosenttia, mutta tulokseen sisältyy +98 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Jos tämän oikaisee pois, niin kasvu olisi ollut +3,4 prosenttia. Lisäksi Ranskan mielenosoitukset painoivat Q4:n tulosta, mikä näkyi mm. Eurooppa-toimintojen liiketuloksen -1,7 prosentin laskuna.

Yhtiö kertoi ostaneensa saksalaisen Ziemann-yhtiön ja liittävänsä sen konserniin alkuvuoden 2019 aikana. Yhtiön liikevaihto on noin 1,65 miljardia kruunua ja Loomis arvioi sen tuovan noin +9 prosentin lisän konsernin liikevaihtoon. Ziemann:n EBITA-marginaali on noin 7 prosentissa, mikä tarkoittaisi noin 115 miljoonan kruunun EBITA-lisää vuodesta 2019 alkaen.

Kevään 2019 osinko on 10,00 kruunua, joka irtoaa yhtiökokouksen jälkeisenä päivänä eli 9.5.2019.

Näkymät 2019

Loomis ei julkista näkymiään, mutta yhtiön strategiatavoitteet vuoteen 2021 mennessä ovat:

  • liikevaihto on noin 24 Mrd SEK
  • EBITA on 12 – 14 prosenttia
  • osinko on 40 – 60 prosenttia nettotuloksesta

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M SEK Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 5 150 4 486 14,8% 21 450 19 168 11,9%
Liiketulos (ebit) 500 449 11,4% 2 380 2 158 10,3%
Nettotulos (omistajille) 350 317 10,4% 1 685 1 538 9,6%
Osinko (12 kk, SEK) 10,00* 9,00

*) Taulukon 10,00 kruunun osinko on keväällä 2019 maksettava osinko. Keväälle 2020 arvioin osingon nousevan 11,00 kruunuun.

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Loomis: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 70 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 428 miljoonaa kruunua, mikä oikaisun jälkeen on 1 358 miljoonaa kruunua.

Loomiksen liikevaihto on hyvässä kasvutrendissä. Kehitys USA:ssa on ollut vahvaa, jonka lisäksi yrityskaupat ovat tuoneet oman lisänsä Loomiksen liikevaihtoon.

loomis-tuloslaskelma-q42018

Vastaavalla tavalla voidaan tuloksen kohdalla nähdä hyvä kasvutrendi. Merkittävää on kuitenkin tulosmarginaalin selvä ja tasainen nousu vuoden 2010 noin 4,5 prosentista nykyiseen noin 8 prosenttiin. Tätä voi pitää hyvänä merkkinä.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 ennustettu liikevaihto on 20,5 – 22,5 miljardia ja tulos noin 1,5 – 1,7 miljardia kruunua. Eli hyvää kasvua verrattuna vuoteen 2018.

Loomiksen uuden strategian mukaan se tavoittelee vuoteen 2021 mennessä noin 24 miljardin kruunun liikevaihtoa ja 12 – 14 prosentin EBITA-kannattavuutta. Liikevaihdon tulisi siis kasvaa keskimäärin noin 7,8 prosenttia vuodessa seuraavien 3 vuoden aikana. Yhtiön tammikuussa ilmoittama Ziemann-kauppa toisi noin 1,65 miljardin kruunun lisän liikevaihtoon, joten tämä hieman helpottaa tavoitteen saavuttamista.

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (13,5x – 18,6x) mitattuna osakkeen hinta on ehkä edullisesti hinnoiteltu. 7-vuoden tuloskeskiarvoilla laskettuun PE:n tulee suhtautua varauksella, sillä yrityskauppojen seurauksena nykyinen Loomis on varsin erilainen yhtiö kuin esimerkiksi 5 – 7 vuotta sitten.

loomis-roe-roi-q42018

Oman pääoman tuotto (ROE) on ollut varsin tasaisesti noin 20 prosentissa. Tässä mielessä liiketoiminta kehittyy hyvin, jota myös kannattavuusmarginaalien paraneminen myös tukee. Velkaisuuden huomioiva sijoitetun pääoman tuotto (ROI) on sekin hyvin siitäkin huolimatta, että velan määrä on kruunuissa mitattuna kasvanut vuosien varrella.

Tase

Liikearvon osuus taseessa on varsin korkealla, missä näkyy Loomiksen laajentumiset yrityskaupoin. Liikearvoa on nyt noin 35 prosenttia koko taseesta, mutta tämä suhdeluku on pysynyt tällä tasolla jo ainakin vuodesta 2008 alkaen. Kruunumääräisesti liikearvoa oli aikaisemmin vähemmän (vuonna 2008: 3,0 Mrd SEK), mutta niin oli myös taseen loppusummakin alhaisemmalla tasolla (8,9 Mrd SEK).

loomis-liikearvo-q42018

Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus haukkaisi tämänhetkisestä noin 1,7 miljardin kruunun tuloksesta noin 40 prosenttia.

Korollisia velkoja yhtiöllä on noin 6,15 miljardia kruunua, jonka voi sanoa olevan hyvällä tasolla, mutta se on nousutrendissä. Omavaraisuusaste on noin 48 prosentissa ja gearing noin 50 prosentissa.

loomis-velkaisuus-q42018

Yhtiön voitonjaon jälkeiset rahavirrat (ilman yrityskauppoja) ovat olleet noin 500 – 600 miljoonassa kruunussa, joten velat voisi lyhentää noin 10 – 15 vuoden rahavirroilla. Eli tässäkin mielessä velkojen määrä on suhteellisesti ottaen alhaisella tasolla.

Rahavirta

Loomiksen liiketoiminnan rahavirta on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2013 alkaen. Yrityskauppojen vaikutus tässäkin on merkittävä. Myös kannattavuusmarginaalien parantuminen näkyy rahavirtojen positiivisena kehityksenä. Tilikauden 2017 rahavirran laskussa näkyy cargo-liiketoiminnan myynnin vaikutus.

Ylläpito- eli capex-rahavirroissa on nähtävissä selvä nousutrendi, jossa myöskin toiminnan laajentuminen näkyy. Kehitys on ollut varsin selkeää – jos vuoden 2015 selvän piikin suodattaa pois.

loomis-rahavirta-q42018

Vapaa rahavirta (FCF) on hyvässä nousutrendissä eli siinä mielessä laajentumiset ovat onnistuneet hyvin. Tämä on antanut mahdollisuuden myös osingon hyvälle kasvulle. Osinko on ollut noin 40 – 60 prosenttia vapaasta rahavirrasta viimeisten vuosien aikana. Mikäli vapaa rahavirta on jatkossa noin 1,3 miljardia kruunua, niin voitonjaon (700 M SEK) jälkeen investointeihin tai lainan lyhennykseen jää noin 600 miljoonaa kruunua.

Ziemann-kaupan vaikutuksen rahavirtoihin odotan olevan merkittävä. Tästä syystä vuoden 2019 luvut ovat selvästi aiempia tasoja korkeammalla.

Osinko

Kuten edellä jo todettiin, niin osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 40 – 60 prosentissa ja noin 50 prosentissa suhteessa tulokseen. Yhtiön osingonjakotavoitteena on maksaa osinkoa, joka on pitkällä aikavälillä noin 40 – 60 prosenttia tuloksesta. Viime vuosien osingot ovat noudattaneet tätä linjausta varsin tarkasti.

loomis-osinko-q42018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Loomiksen osinkohistoria listautumisesta eli vuodesta 2009 alkaen on nähtävillä Loomis: Osinkohistoria -sivulla.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2019 10,00 5/2018 9,00 5/2017 8,00
YHTEENSÄ 10,00 9,00 8,00
+11,1% +12,5% +14,3%

Yhtiö on listautumisestaan (2008) alkaen nostanut osinkoaan joka vuosi. Ja viime vuosien aikana nousu on ollut 1,00 kruunua per vuosi. Kevään 2019 osinko nousikin odotetusti 10,00 kruunuun. Tämä antaisi noin 3,3 prosentin osinkotuoton (osake 301,40 SEK).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 685) sekä osingonmaksuilla (-752). Oikaisu on yhteensä +933 miljoonaa kruunua, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 70 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 428 miljoonaa kruunua, mikä oikaisun jälkeen on 1 358 miljoonaa kruunua.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (30.1.2019) 301,40 286,00 344,60 271,10 264,50 226,00 152,50 104,50
Lkm (000) 75 226 75 226 75 226 75 200 75 200 75 200 74 800 73 012
Markkina-arvo (Mrd) 22,67 21,51 25,92 20,39 19,89 17,00 11,41 7,63
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Europe 11 650 9 833 8 728 8 384 8 332
USA 8 900 8 442 7 688 7 325 6 428
International 960 955 878 1 149 1 419
Muut -60 -61 -66 -58 -82
YHTEENSÄ 21 450 19 169 17 228 16 800 16 097
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Europe 1 315 1 176 1 112 1 038 970
USA 1 200 1 117 994 826 675
International 40 40 46 140 67
Muut -175 -175 -160 -151 -137
YHTEENSÄ 2 380 2 158 1 992 1 853 1 575
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 5 150 21 450 19 168 17 228 16 800 16 097 13 510 11 364 11 360
Liikevoitto 500 2 380 2 158 1 992 1 852 1 575 1 306 1 085 988
Nettotulos 350 1 685 1 538 1 358 1 258 1 069 910 736 650
Marginaali 6,8% 7,9% 8,0% 7,9% 7,5% 6,6% 6,7% 6,5% 5,7%
EPS 4,65 0,00 22,40 20,45 18,05 16,73 14,22 12,10 9,84 8,90
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 2 241 1 308 839 663 654 566 333 380
Liikearvo 6 533 6 533 5 615 5 626 5 437 4 897 3 346 3 317
Muut varat 10 650 10 650 8 710 8 580 8 324 7 564 5 588 5 289
Tase yhteensä 19 424 18 491 15 164 14 869 14 415 13 027 9 267 8 986
Oma pääoma 9 355 8 422 7 037 6 647 5 843 4 907 4 165 3 595
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 6 150 6 150 4 820 3 927 4 562 4 142 1 950 2 614
Muut vastuut 3 919 3 919 3 307 4 295 4 010 3 978 3 152 2 777
Tase yhteensä 19 424 18 491 15 164 14 869 14 415 13 027 9 267 8 986
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 3 750 2 835 2 313 2 665 2 118 1 819 1 302 1 239
Investoinnit: Capex -1 750 -1 449 -1 160 -1 128 -1 384 -1 072 -748 -793
Vapaa rahavirta (FCF) 2 000 1 386 1 153 1 537 734 747 554 446
Investoinnit: Muut -1 750 -1 403 -459 -47 -274 -1 497 39 -210
Investointien jälkeen 250 -17 694 1 490 460 -750 593 236
Rahoitus: Voitonjako -750 -677 -602 -527 -451 -376 -338 -273
Rahoitus: Muut 500 1 150 115 -983 65 1 322 -303 12
Rahavarojen muutos 0 456 207 -20 74 196 -48 -25
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,50
Osinkotuotto 3,6% 3,5% 2,6% 3,0% 2,6% 2,7% 3,3% 4,3%
Osinko/nettotulos 49,1% 48,9% 49,9% 47,8% 49,2% 49,6% 50,8% 50,5%
Osinko/FCF 41,4% 54,3% 58,7% 39,1% 71,7% 60,4% 67,5% 73,7%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 18,6 20,0 27,9 25,3 28,6
PE (3v) 14,8 15,5 21,1 18,9 22,0 22,2 18,0 13,8
PE 13,5 14,0 19,1 16,2 18,6 18,7 15,5 11,7
EV/EBIT 11,2 12,2 15,0 12,8 15,1 15,8 12,0 10,0
Oma pääoma/osake 124,36 111,96 93,54 88,39 77,70 65,25 55,68 49,24
P/B 2,42 2,55 3,68 3,07 3,40 3,46 2,74 2,12
ROE 19,0% 19,9% 19,8% 20,1% 19,9% 20,1% 19,0% 18,6%
ROI 15,8% 16,3% 17,8% 17,7% 16,2% 17,2% 17,6% 16,1%
Omavaraisuusaste 48,2% 45,5% 46,4% 44,7% 40,5% 37,7% 44,9% 40,0%
Gearing 41,8% 57,5% 56,6% 49,1% 66,9% 72,9% 38,8% 62,1%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 286,00 286,20 311,40 300,40 344,60 323,70 302,00 283,60 271,10 265,00
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 10,000 10,000 10,000 10,000 9,000 9,000 9,000 9,000 8,000 8,000
Osinkotuotto (ennuste) 3,5% 3,5% 3,2% 3,3% 2,6% 2,8% 3,0% 3,2% 3,0% 3,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 20,45 21,10 20,42 19,37 19,00 17,75 18,01 17,40 16,72 16,15
PE 14,0 13,6 15,3 15,5 18,1 18,2 16,8 16,3 16,2 16,4
EV/EBIT 12,2 12,3 13,6 13,3 15,0 14,3 13,6 13,1 13,2 13,9
ROE 19,9% 21,6% 21,8% 20,1% 20,9% 21,4% 22,6% 20,8% 20,1% 21,3%
ROI 16,3% 17,1% 16,8% 16,6% 17,2% 17,4% 17,7% 17,0% 16,5% 15,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset