Loomis sijoituskohteena

Päivitetty 2.11.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Loomis tarjoaa käteisen rahan kuljetus- ja hallintapalveluja. Yrityksen asiakkaina ovat niin pankit kuin eri kokoiset kaupan alan yritykset… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e LOOMIS Ennuste
Osake (2.11.2018) 295,60 Osinko 12 kk 10,00
Markkina-arvo (Mrd) 22,2 Osinkotuotto 3,4%
Liikevaihto (M) 19 050 (+10,6%) Osinko/EPS 49% 4v ka
Nettotulos (M) 1 560 (+14,9%) Osinko/FCF 55% 4v ka
EPS 20,74 Omav.aste 48%
PE 14,3 Gearing 51%
EV/EBIT 12,1 ROE 20,1%
PB 2,6 ROI 17,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.loomis.com/en/investors/reports-presentations

Yhteenveto

LOOMIS2.11.2018 | 295,60 SEK
24
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Loomiksen Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee korkeahko liikearvon määrä, osakemäärän kasvu sekä alle pistekriteerin oleva pörssihistoria. Hyvää pistesaalista tukee vahva tuloskehitys sekä taseen hyvä kunto.

Loomiksen liikevaihto ja nettotulos ovat kehittyneet viimeisten 4 – 5 vuoden aikana varsin mallikkaasti. Tätä kehitystä ovat avittaneet Loomiksen tekemät yrityskaupat, joita viimeisen vuoden aikana on tehty 4 kappaletta. Merkittävimmät niistä olivat käteisen käsittelyyn keskittyneet chileläinen Wagner (lisää E-Amerikan painoarvoa) sekä saksalainen KÖTTER.

Yrityskaupoista johtuen Loomiksen taseesta yli 35 prosenttia on liikearvoa. Mikäli liikearvoa jouduttaisiin alaskirjaamaan esimerkiksi 10 prosenttia, niin se haukkaisi nettotuloksesta noin 40 prosenttia. Vaikka tällaisen alaskirjauksen riski on pieni, niin riski on kuitenkin olemassa, joten sijoittajan tulee tiedostaa tämä tekijä.

Osinkosijoittajaa Loomis kiinnostaa, sillä yhtiö on maksanut nousevaa osinkoa listautumisestaan eli vuodesta 2008 alkaen. Kevään 2013 osinko oli 5 kruunua, josta se on noussut 1 kruunu/vuosi tahdilla, ja kevään 2019 osinkoennusteena on 10,00 kruunua (kevät 2018: 9,00 SEK). Tämä antaisi noin 3,4 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 295,6 SEK).

Osakkeen hinta PE-luvulla mitattuna (14,3x) on hieman edellisesti hinnoiteltu. Yhtiön pääomien tuotot (ROE=20%, ROI=17%) ovat hyvällä tasolla. Tuloskehitys on ollut nousevaa, kassaan tulee hyvin käteistä ja velkaantuminen on hallinnassa.

Eli mielenkiintoinen yhtiö, joka kannattaa laittaa seurantaan. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa, että käteisen käytöstä ollaan maailmalla siirtymässä korttimaksamiseen. Näin pitkässä juoksussa liikenteessä olevan käteisen määrä kääntyy laskuun, joten Loomiksen on kehitettävä uutta liiketoimintaa nykyisen rinnalle.

Tilikausi 2018

Loomiksen Q1-Q3/2018

M SEK Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 4 918 4 246 15,8% 14 212 12 870 10,4%
Liiketulos (ebit) 592 549 7,8% 1 618 1 470 10,1%
Nettotulos (omistajille) 422 371 13,7% 1 151 993 15,9%
EPS 5,61 4,93 15,30 13,19

Loomiksen Q3:n liikevaihto kasvoi +16 prosenttia, missä hyvää on liikevaihdon kiihtyvä kasvutrendi (Q1: +5% ja Q2: 11%). Liikevaihdon kasvua tukevat hankitut liiketoiminnot, hyvä asemoituminen yhtiön tärkeillä markkina-alueilla sekä valuuttakurssien negatiivisen vaikutuksen hellittäminen.

Q3:n liiketulos (ebit) kasvoi sekin hyvät +8 prosenttia. Q1-Q3 tulokseen sisältyy +98 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä ja jos tämän oikaisee pois, niin alkuvuoden kasvu olisi noin +3,4 prosenttia. Tämä korostaa Q3:n hyvää tuloskehitystä.

Europe-segmentin kruunumääräinen liikevaihto kasvoi +15 prosenttia, josta suuri osa tuli yrityshankintojen sisältyessä tämän vuoden lukuihin. Ranskassa laskeva liikevaihtokehitys on taittumassa ja tasaantumassa. Segmentin tulos jäi viime vuoden tasolle, jota voi pitää rohkaisevana kehityksenä. Näin siksi, että H1:n (oikaistu) tulos oli noin -6,5 prosentin laskussa.

USA:ssa Loomis on pystynyt lisäämään markkinaosuuttaan, ja Q3:n liikevaihto sekä tulos kasvoi siellä noin +17 prosenttia. Pankkien ulkoistustoimista johtuen SafePoint-yksiköiden volyymit ovat nousussa samalla, kun yksiköiden määrä kasvaa.

International-segmentin haasteena on aiemmin ollut rajat ylittävän rahan ja arvokkaiden metallien siirtopalveluiden alhainen kysyntä. Nyt yhtiö arvioi, että segmentin parin viime vuoden aikainen negatiivinen ajanjakso olisi saavuttamassa pohjakosketuksen. Segmentin liikevaihto kasvoi +18 prosenttia ja tulos nousi 11 miljoonasta 14 miljoonaan kruunuun.

Raportoitu tulos kasvoi +14 prosenttia eli enemmän kuin liiketulos. Tätä selittää alhaisemmat rahoituskulut, mutta etenkin alhaisempi veroaste (25,1 vs 28,3 %).

Näkymät 2018

Loomis ei julkista näkymiään, mutta yhtiön strategiatavoitteet vuoteen 2021 mennessä ovat:

  • liikevaihto on noin 24 Mrd SEK
  • EBITA on 12 – 14 prosenttia
  • osinko on 40 – 60 prosenttia nettotuloksesta

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 18,8 – 19,2 Mrd SEK (2017: 17,23 Mrd SEK)
  • liiketulos (ebit): 2,15 – 2,25 Mrd SEK (2017: 1,99 Mrd SEK)
  • nettotulos: 1,5 – 1,6 Mrd SEK (2017: 1,36 Mrd SEK)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Loomis: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 70 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 428 miljoonaa kruunua, mikä oikaisun jälkeen on 1 358 miljoonaa kruunua.

Loomiksen liikevaihto on hyvässä kasvutrendissä. Kehitys USA:ssa on ollut vahvaa, jonka lisäksi yrityskaupat ovat tuoneet oman lisänsä Loomiksen liikevaihtoon.

loomis-tuloslaskelma-Q32018

Vastaavalla tavalla voidaan tuloksen kohdalla nähdä hyvä kasvutrendi. Merkittävää on kuitenkin tulosmarginaalin selvä ja tasainen nousu vuoden 2010 noin 4,5 prosentista nykyiseen noin 8 prosenttiin. Tätä voi pitää hyvänä merkkinä.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto on 18,8 – 19,2 miljardia ja tulos noin 1,5 – 1,6 miljardia kruunua. Eli hyvää kasvua verrattuna vuoteen 2017.

Loomiksen uuden strategian mukaan se tavoittelee vuoteen 2021 mennessä noin 24 miljardin kruunun liikevaihtoa ja 12 – 14 prosentin EBITA-kannattavuutta. Liikevaihdon tulisi siis kasvaa keskimäärin noin 8,1 prosenttia vuodessa seuraavien 3 vuoden aikana.

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (14,3x – 20,6x) mitattuna osakkeen hinta on suhteellisen kohdallaan – varsinkin, kun muistetaan tilikauden tulokseen vaikuttava kertaluontoinen erä (+98 M SEK). 7-vuoden tuloskeskiarvoilla laskettuun PE:n tulee suhtautua varauksella, sillä yrityskauppojen seurauksena nykyinen Loomis on varsin erilainen yhtiö kuin esimerkiksi 5 – 7 vuotta sitten.

loomis-roe-roi-Q32018

Oman pääoman tuotto (ROE) on ollut varsin tasaisesti noin 20 prosentissa. Tässä mielessä liiketoiminta kehittyy hyvin, jota myös kannattavuusmarginaalien paraneminen myös tukee. Velkaisuuden huomioiva sijoitetun pääoman tuotto (ROI) on sekin hyvin siitäkin huolimatta, että velan määrä on kruunuissa mitattuna kasvanut vuosien varrella.

Tase

Liikearvon osuus taseessa on varsin korkealla, missä näkyy Loomiksen laajentumiset yrityskaupoin. Liikearvoa on nyt yli 35 prosenttia koko taseesta, mutta tämä suhdeluku on pysynyt tällä tasolla jo ainakin vuodesta 2008 alkaen. Kruunumääräisesti liikearvoa oli aikaisemmin vähemmän (vuonna 2008: 3,0 Mrd SEK), mutta niin oli myös taseen loppusummakin alhaisemmalla tasolla (8,9 Mrd SEK).

loomis-liikearvo-Q32018

Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus haukkaisi tämänhetkisestä noin 1,5 miljardin kruunun tuloksesta noin 40 prosenttia.

Korollisia velkoja yhtiöllä on noin 5,6 miljardia kruunua, jonka voi sanoa olevan hyvällä tasolla, mutta se on hienoisessa nousutrendissä. Omavaraisuusaste on noin 48 prosentissa ja gearing noin 50 prosentissa.

loomis-velkaisuus-Q32018

Yhtiön voitonjaon jälkeiset rahavirrat (ilman yrityskauppoja) ovat olleet noin 500 – 600 miljoonassa kruunussa, joten velat voisi lyhentää noin 10 – 15 vuoden rahavirroilla. Eli tässäkin mielessä velkojen määrä on suhteellisesti ottaen alhaisella tasolla.

Rahavirta

Loomiksen liiketoiminnan rahavirta on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2013, missä jo aiemmin mainitut yrityskaupat tuovat oman lisänsä. Myös kannattavuusmarginaalien parantuminen näkyy rahavirtojen positiivisena kehityksenä. Tilikauden 2017 rahavirran laskussa näkyy cargo-liiketoiminnan myynnin vaikutus.

Ylläpito- eli capex-rahavirroissa on nähtävissä selvä nousutrendi, jossa myöskin toiminnan laajentuminen näkyy. Kehitys on ollut varsin selkeää – jos vuoden 2015 selvän piikin suodattaa pois.

loomis-rahavirta-Q32018

Vapaa rahavirta (FCF) on hyvässä nousutrendissä eli siinä mielessä laajentumiset ovat onnistuneet hyvin. Tämä on antanut mahdollisuuden myös osingon hyvälle kasvulle. Osinko on ollut noin 60 – 70 prosenttia vapaasta rahavirrasta viimeisten vuosien aikana. Mikäli vapaa rahavirta on jatkossa noin 1,3 miljardia kruunua, niin voitonjaon (700 M SEK) jälkeen investointeihin tai lainan lyhennykseen jää noin 600 miljoonaa kruunua.

Osinko

Kuten edellä jo todettiin, niin osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 40 – 60 prosentissa ja noin 50 prosentissa suhteessa tulokseen. Yhtiön osingonjakotavoitteena on maksaa osinkoa, joka on pitkällä aikavälillä noin 40 – 60 prosenttia tuloksesta. Viime vuosien osingot ovat noudattaneet tätä linjausta varsin tarkasti.

loomis-osinko-Q32018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Loomiksen osinkohistoria listautumisesta eli vuodesta 2009 alkaen on nähtävillä Loomis: Osinkohistoria -sivulla.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2019 (e) 10,00 5/2018 9,00 5/2017 8,00
YHTEENSÄ 10,00 9,00 8,00
+11,1% +12,5% +14,3%

Yhtiö on listautumisestaan (2008) alkaen nostanut osinkoaan joka vuosi. Ja viime vuosien aikana nousu on ollut 1,00 kruunua per vuosi. Kevään 2019 osingon arvelen nousevan tämän saman 1,00 kruunun, joten osinkoennusteena on 10,00 kruunua. Tämä antaisi noin 3,4 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 295,6 SEK).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+409) sekä osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +409 miljoonaa kruunua, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 70 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 428 miljoonaa kruunua, mikä oikaisun jälkeen on 1 358 miljoonaa kruunua.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (2.11.2018) 295,60 344,60 271,10 264,50 226,00 152,50 104,50 99,00
Lkm (000) 75 226 75 226 75 200 75 200 75 200 74 800 73 012 73 012
Markkina-arvo (Mrd) 22,24 25,92 20,39 19,89 17,00 11,41 7,63 7,23
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Europe 9 760 8 728 8 384 8 332 7 706
USA 8 400 7 688 7 325 6 428 4 933
International 950 878 1 149 1 419 918
Muut -60 -66 -58 -82 -47
YHTEENSÄ 19 050 17 228 16 800 16 097 13 510
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Europe 1 200 1 112 1 038 970 925
USA 1 125 994 826 675 473
International 55 46 140 67 50
Muut -180 -160 -151 -137 -142
YHTEENSÄ 2 200 1 992 1 853 1 575 1 306
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 4 835 14 212 19 050 17 228 16 800 16 097 13 510 11 364 11 360 10 973
Liikevoitto 580 1 618 2 200 1 992 1 852 1 575 1 306 1 085 988 805
Nettotulos 410 1 151 1 560 1 358 1 258 1 069 910 736 650 513
Marginaali 8,5% 8,1% 8,2% 7,9% 7,5% 6,6% 6,7% 6,5% 5,7% 4,7%
EPS 5,45 15,30 20,74 18,05 16,73 14,22 12,10 9,84 8,90 7,03
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 1 203 839 663 654 566 333 380 413
Liikearvo 6 182 5 615 5 626 5 437 4 897 3 346 3 317 3 281
Muut varat 10 365 8 710 8 580 8 324 7 564 5 588 5 289 5 375
Tase yhteensä 17 750 15 164 14 869 14 415 13 027 9 267 8 986 9 069
Oma pääoma 8 507 7 037 6 647 5 843 4 907 4 165 3 595 3 397
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 5 553 4 820 3 927 4 562 4 142 1 950 2 614 2 696
Muut vastuut 3 690 3 307 4 295 4 010 3 978 3 152 2 777 2 976
Tase yhteensä 17 750 15 164 14 869 14 415 13 027 9 267 8 986 9 069
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 500 2 313 2 665 2 118 1 819 1 302 1 239 1 203
Investoinnit: Capex -1 300 -1 160 -1 128 -1 384 -1 072 -748 -793 -861
Vapaa rahavirta (FCF) 1 200 1 153 1 537 734 747 554 446 342
Investoinnit: Muut -400 -459 -47 -274 -1 497 39 -210 -672
Investointien jälkeen 800 694 1 490 460 -750 593 236 -330
Rahoitus: Voitonjako -675 -602 -527 -451 -376 -338 -273 -256
Rahoitus: Muut -125 115 -983 65 1 322 -303 12 736
Rahavarojen muutos 0 207 -20 74 196 -48 -25 150
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,50 3,75
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,50 3,75
Osinkotuotto 3,4% 2,6% 3,0% 2,6% 2,7% 3,3% 4,3% 3,8%
Osinko/nettotulos 48,2% 49,9% 47,8% 49,2% 49,6% 50,8% 50,5% 53,4%
Osinko/FCF 62,7% 58,7% 39,1% 71,7% 60,4% 67,5% 73,7% 80,1%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 20,6 27,9 25,3 28,6 28,1
PE (3v) 16,0 21,1 18,9 22,0 22,2 18,0 13,8 14,4
PE 14,3 19,1 16,2 18,6 18,7 15,5 11,7 14,1
EV/EBIT 12,1 15,0 12,8 15,1 15,8 12,0 10,0 11,8
Oma pääoma/osake 113,09 93,54 88,39 77,70 65,25 55,68 49,24 46,53
P/B 2,61 3,68 3,07 3,40 3,46 2,74 2,12 2,13
ROE 20,1% 19,8% 20,1% 19,9% 20,1% 19,0% 18,6% 15,7%
ROI 17,0% 17,8% 17,7% 16,2% 17,2% 17,6% 16,1% 14,7%
Omavaraisuusaste 47,9% 46,4% 44,7% 40,5% 37,7% 44,9% 40,0% 37,5%
Gearing 51,1% 56,6% 49,1% 66,9% 72,9% 38,8% 62,1% 67,2%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 286,20 311,40 300,40 344,60 323,70 302,00 283,60 271,10 265,00 205,70
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 10,000 10,000 10,000 9,000 9,000 9,000 9,000 8,000 8,000 8,000
Osinkotuotto (ennuste) 3,5% 3,2% 3,3% 2,6% 2,8% 3,0% 3,2% 3,0% 3,0% 3,9%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 21,10 20,42 19,37 19,00 17,75 18,01 17,40 16,72 16,15 15,33
PE 13,6 15,3 15,5 18,1 18,2 16,8 16,3 16,2 16,4 13,4
EV/EBIT 12,3 13,6 13,3 15,0 14,3 13,6 13,1 13,2 13,9 12,1
ROE 21,6% 21,8% 20,1% 20,9% 21,4% 22,6% 20,8% 20,1% 21,3%
ROI 17,1% 16,8% 16,6% 17,2% 17,4% 17,7% 17,0% 16,5% 15,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset