Loomis sijoituskohteena

Päivitetty 26.7.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Loomis tarjoaa käteisen rahan kuljetus- ja hallintapalveluja. Yrityksen asiakkaina ovat niin pankit kuin eri kokoiset kaupan alan yritykset… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e LOOMIS Ennuste
Osake (26.7.2018) 275,00 Osinko 12 kk 10,00 3,6%
Markkina-arvo (Mrd) 20,7 Osinko/EPS 50% 4v ka
Liikevaihto (M) 18 400 (+6,8%) Osinko/FCF 54% 4v ka
Nettotulos (M) 1 450 (+6,8%) Omav.aste 47%
EPS 19,28 Gearing 51%
PE 14,3 ROE 18,7%
PB 2,4 ROI 15,6%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.loomis.com/en/investors/reports-presentations

Yhteenveto

LOOMIS26.7.2018 | 275,00 SEK
24
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Loomiksen Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee korkeahko liikearvon määrä, osakemäärän kasvu sekä alle pistekriteerin oleva pörssihistoria. Hyvää pistesaalista tukee vahva tuloskehitys sekä taseen hyvä kunto.

Loomiksen liikevaihto ja nettotulos ovat kehittyneet viimeisten 4 – 5 vuoden aikana varsin mallikkaasti. Tätä kehitystä ovat avittaneet Loomiksen tekemät yrityskaupat, joita viimeisen vuoden aikana on tehty 4 kappaletta. Merkittävimmät niistä olivat käteisen käsittelyyn keskittyneet chileläinen Wagner (lisää E-Amerikan painoarvoa) sekä saksalainen KÖTTER.

Yrityskaupoista johtuen Loomiksen taseesta yli 35 prosenttia on liikearvoa. Mikäli liikearvoa jouduttaisiin alaskirjaamaan esimerkiksi 10 prosenttia, niin se haukkaisi nettotuloksesta noin 40 prosenttia. Vaikka tällaisen alaskirjauksen riski on pieni, niin riski on kuitenkin olemassa, joten sijoittajan tulee tiedostaa tämä tekijä.

Osinkosijoittajaa Loomis kiinnostaa, sillä yhtiö on maksanut nousevaa osinkoa listautumisestaan eli vuodesta 2008 alkaen. Kevään 2013 osinko oli 5 kruunua, josta se on noussut 1 kruunu/vuosi tahdilla, ja kevään 2019 osinkoennusteena on 10,00 kruunua (kevät 2018: 9,00 SEK). Tämä antaisi noin 3,6 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 275 SEK).

Osakkeen hinta PE-luvulla mitattuna (14,3x) on hieman edellisesti hinnoiteltu. Yhtiön pääomien tuotot (ROE=19%, ROI=16%) ovat hyvällä tasolla. Tuloskehitys on ollut nousevaa, kassaan tulee hyvin käteistä ja velkaantuminen on hallinnassa.

Eli mielenkiintoinen yhtiö, joka kannattaa laittaa seurantaan. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa, että käteisen käytöstä ollaan maailmalla siirtymässä korttimaksamiseen. Näin pitkässä juoksussa liikenteessä olevan käteisen määrä kääntyy laskuun, joten Loomiksen on kehitettävä uutta liiketoimintaa nykyisen rinnalle.

Tilikausi 2018

Loomiksen Q1-Q2/2018

M SEK Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 4 808 4 346 10,6% 9 294 8 625 7,8%
Liiketulos (ebit) 575 489 17,6% 1 025 921 11,3%
Nettotulos (omistajille) 411 332 23,8% 729 622 17,2%
EPS 5,47 4,41 9,69 8,26

Loomiksen Q2:n liikevaihto kasvoi +10,6 prosenttia, johon hankitut liiketoiminnot vakuttivat suurelta osin. Raportoitu tulos kasvoi +24 prosenttia, mutta tähän sisältyi +98 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Tämä oikaisten tulos jäi vertailukaudesta -5,7 prosenttia (jos mahdollista verovaikutusta ei huomioida).

USA:ssa Loomis on pystynyt lisäämään markkinaosuuttaan, ja Q2:n liikevaihto kasvoi siellä noin +9 prosenttia. Pankkien ulkoistustoimista johtuen SafePoint-yksiköiden volyymit ovat noussa samalla, kun yksiköiden määrä kasvaa. SafePoint-liikevaihto vastaa jo noin 18 prosenttia koko USA-segmentin liikevaihdosta.

Europe-segmentin kruunumääräinen liikevaihto kasvoi +12 prosenttia, josta suuri osa tuli yrityshankintojen sisältyessä tämän vuoden lukuihin. Kehitys jatkui hyvänä Espanjassa, Portugalissa, Turkissa ja Argentiinassa. Sen sijaan Ranskassa kilpailutilanne pysyi edelleen kireänä.

Ruotsissa rahauudistus toi oman lisänsä liikevaihtoon vuoden aikana. Tässä on hyvä muistaa, että Q1-Q3/2018 aikana Ruotsin liiketoimintojen kehitys voi olla negatiivista, sillä vertailukauteen sisältyy juurikin rahauudistuksen tuomaa lisää.

International-segmentin haasteena on edelleen rajat ylittävän rahan ja arvokkaiden metallien siirtopalveluiden alhainen kysyntä.

Raportoitu tulos kasvoi +24 prosenttia, missä suurin selittävä tekijä oli +98 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Tämä koostui eläkevastuiden uudelleenarvostuksesta sekä Ruotsin ja Ranskan toimintoihin tehdyistä alaskirjauksista. Jos tämän oikaisee pois, niin nettotulos olisi laskenut -5,7 prosenttia vertailukaudesta (jos mahdollinen verovaikutus jätetään huomioimatta).

Loomiksen Tanskan tytäryhtiötä vastaan on nostettu oikeuskanne määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Korvausvaatimus on 122 miljoonaa Tanskan kruunua eli noin 160 – 170 miljoonaa kruunua.

Osake laski yli -12 prosenttia tulosjulkistuspäivänä ja raportin perusteella tämä liittyisi oikaistun tuloksen jäämisestä vertailukaudesta, Ruotsin ja Ranskan odotettua vaikeammasta kilpailutilanteesta, joka jatkunee vielä ainakin vuoden loppuun saakka sekä Tanskan oikeuskanteesta. Tulosmarginaalit ovat paineessa ja siten myös osakkeen arvostuskin.

Näkymät 2018

Loomis ei julkista näkymiään, mutta yhtiön strategiatavoitteet vuoteen 2021 mennessä ovat:

  • liikevaihto on noin 24 Mrd SEK
  • EBITA on 12 – 14 prosenttia
  • osinko on 40 – 60 prosenttia nettotuloksesta

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Loomis jakaa toimintansa kolmeen segmenttiin, jotka on jaoteltu maantieteellisesti: USA, Europe (sis. Argentiinan), International. Analyysin lopun Taulukot-osiossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Europe 9 500 2 361 2 340 2 459 2 340 8 727 2 225 2 199 2 198 2 105
Muutos (%) 8,9% 6,1% 6,4% 11,9% 11,2% 4,1% 0,5% 1,7% 8,0% 6,6%
USA 8 050 1 984 2 000 2 126 1 940 7 688 1 925 1 852 1 945 1 966
Muutos (%) 4,7% 3,1% 8,0% 9,3% -1,3% 5,0% -2,2% 1,4% 9,6% 11,9%
International 910 224 225 239 222 878 223 210 221 224
Muutos (%) 3,6% 0,4% 7,1% 8,1% -0,9% -23,6% -11,5% -9,1% -36,5% -29,6%
Muut -60 -14 -15 -15 -16 -66 -15 -16 -18 -17
YHTEENSÄ 18 400 4 555 4 550 4 809 4 486 17 227 4 358 4 245 4 346 4 278
Muutos (%) 6,8% 4,5% 7,2% 10,7% 4,9% 2,5% -1,4% 1,1% 4,8% 6,1%

Europe-segmentin kruunumääräinen liikevaihto kasvoi Q1-Q2/2018 noin +11 prosenttia. Kasvusta vastasi suurelta osin hankitut liiketoimet, mutta orgaaninen kehitys jatkui hyvänä Espanjassa, Portugalissa, Turkissa ja Argentiinassa. Tässä lähdin ajatuksesta, että kehitys tasaantuu loppuvuotta kohden niin, että tilikauden 2018 liikevaihto kasvaisi noin +9 prosenttia.

USA:n Q1-Q2/2018 liikevaihto kasvoi +4,0 prosenttia hyvän Q2:n seurauksena. Valuuttakurssien muutokset painoivat Q1:n, mutta toisaalta tukivat Q2:n liikevaihtoa. Tein loppuvuoden ennusteen noin 2,0 miljardin kruunun kvartaalilukemin, joka vastaisi alkuvuoden kehitystä. Näin segmentin liikevaihto kasvaisi noin +4,7 prosenttia vuonna 2018.

International-segmentin ennusteen tein kaavamaisella noin 220 – 230 miljoonan kruunun kvartaaliennusteella. Käännettä vuoden 2016 kaltaisiin 300 miljoonan kruunun kvartaalilukemiin saataneen vielä odottaa.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 18,0 – 18,5 miljardia kruunua, missä kasvua tulisi noin +6,8 prosentin verran vuoteen 2017 nähden. Ja kuten todettua, niin kasvusta suuri osa selittyisi hankittujen yhtiöiden sisältyessä tämän vuoden lukuihin.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Europe 1 100 275 270 344 211 1 112 287 337 268 220
Muutos (%) -1,1% -4,2% -19,9% 28,4% -4,1% 7,1% -3,7% 13,1% 5,9% 16,4%
USA 1 080 278 260 274 268 994 263 239 248 244
Muutos (%) 8,7% 5,7% 8,8% 10,5% 9,8% 20,3% 11,9% 17,2% 27,2% 27,1%
International 55 15 14 13 13 46 16 11 13 6
Muut -185 -43 -44 -55 -43 -160 -44 -38 -40 -38
YHTEENSÄ 2 050 525 500 576 449 1 992 522 549 489 432
Muutos (%) 2,9% 0,6% -8,9% 17,8% 3,9% 7,6% 2,0% -2,0% 15,1% 22,0%
Marginaali 11,1% 11,5% 11,0% 12,0% 10,0% 11,6% 12,0% 12,9% 11,3% 10,1%

Eurooppa-segmentin tulos laski -4 prosenttia Q1/2018 aikana. Q2/2018 tulosta hämärtää kertaluontoinen +98 miljoonan kruunun erä (eläkevakuutusten uudelleenarvostus sekä Ruotsin ja Ranskan toimintojen alaskirjauksia). Tämä oikaisten Q2:n tulos olisi laskenut -8,2 prosenttia. Tein ennusteen siitä lähtökohdasta, että loppuvuoden aikana tuloskunto laskee edelleen niin, että segmentti tekee 1,1 miljardin kruunun tuloksen. Oikaistu tulos olisi noin 1,0 miljardia kruunua eli laskua noin -10 prosenttia vuoteen 2017 nähden.

USA:n Q1-Q2/2018 tulos kasvoi lähes +10 prosenttia hyvän kannattavuuskehityksen vetämänä. Tein loppuvuoden ennusteen tasaisella 270 miljoonan kruunun kvartaalikohtaisella tulosennusteella, mikä tarkoittaisi noin +8,7 prosentin tuloskasvua vuoteen 2017 nähden. Vuonna 2017 tulosta häiritsi osaltaan hurrikaanikauden tuhot, jolloin tavoitteenmukaisia SafePoint-asennuksia ei saatu tehtyä.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 2,0 – 2,1 miljardia kruunua eli noin +3 prosentin kasvua vuoteen 2017 nähden (oikaistuna laskua -2,1 %). Tulosmarginaali olisi näillä ennusteilla 11,1 prosentissa eli odotan kannattavuuden selvää laskua edellisvuoteen nähden (11,6 %).

Nettotulosennuste

Oheiseen taulukkoon on tehty nettotuloslaskelma liiketuloksesta alkaen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 2 050 525 500 576 449 1 992 522 549 489 432
Rahoituskulut (netto) -100 -27 -25 -23 -25 -109 -26 -30 -26 -27
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 1 950 498 475 553 424 1 883 496 519 463 405
Verot -500 -132 -120 -141 -107 -453 -60 -147 -131 -115
Nettotulos 1 450 366 355 412 317 1 430 436 372 332 290

Kvartaalikohtaisia rahoituskuluja arvioidessani käytin -25 miljoonaa kruunua, jolla tasolla ne ovat viime aikoina olleet. Veroja arvioidessani käytin noin 25,5 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 1,4 – 1,5 miljardia kruunua eli hienoista kasvua vuoteen 2017 nähden. Mutta, jos ennusteesta oikaisee Q2/2018:lla kirjattu +98 miljoonan kruunun kertaluontoisen erän, niin tulos laskisi -5,6 prosenttia vuodesta 2017.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 70 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 428 miljoonaa kruunua, mikä oikaisun jälkeen on 1 358 miljoonaa kruunua.

Loomiksen liikevaihto on hyvässä kasvutrendissä. Kehitys USA:ssa on ollut vahvaa, jonka lisäksi yrityskaupat ovat tuoneet oman lisänsä Loomiksen liikevaihtoon.

loomis-tuloslaskelma-Q22018

Vastaavalla tavalla voidaan tuloksen kohdalla nähdä hyvä kasvutrendi. Merkittävää on kuitenkin tulosmarginaalin selvä ja tasainen nousu vuoden 2010 noin 4,5 prosentista nykyiseen noin 8 prosenttiin. Tätä voi pitää hyvänä merkkinä.

Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto on 18,0 – 18,5 miljardia ja tulos noin 1,4 – 1,5 miljardia kruunua. Eli hienoista kasvua verrattuna vuoteen 2017.

Loomiksen uuden strategian mukaan se tavoittelee vuoteen 2021 mennessä noin 24 miljardin kruunun liikevaihtoa ja 12 – 14 prosentin EBITA-kannattavuutta. Liikevaihdon tulisi siis kasvaa keskimäärin noin 8,2 prosenttia vuodessa seuraavien 4 vuoden aikana.

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (14,3x – 19,5) mitattuna osakkeen hinta on suhteellisen kohdallaan – varsinkin, kun muistetaan tilikauden tulokseen vaikuttava kertaluontoinen erä (+98 M SEK). 7-vuoden tuloskeskiarvoilla laskettuun PE:n tulee suhtautua varauksella, sillä yrityskauppojen seurauksena nykyinen Loomis on varsin erilainen yhtiö kuin esimerkiksi 5 – 7 vuotta sitten.

loomis-roe-roi-Q22018

Oman pääoman tuotto (ROE) on ollut varsin tasaisesti noin 20 prosentissa. Tässä mielessä liiketoiminta kehittyy hyvin, jota myös kannattavuusmarginaalien paraneminen myös tukee. Velkaisuuden huomioiva sijoitetun pääoman tuotto (ROI) on sekin hyvin siitäkin huolimatta, että velan määrä on kruunuissa mitattuna kasvanut vuosien varrella.

Tase

Liikearvon osuus taseessa on varsin korkealla, missä näkyy Loomiksen laajentumiset yrityskaupoin. Liikearvoa on nyt yli 35 prosenttia koko taseesta, mutta tämä suhdeluku on pysynyt tällä tasolla jo ainakin vuodesta 2008 alkaen. Kruunumääräisesti liikearvoa oli aikaisemmin vähemmän (vuonna 2008: 3,0 Mrd SEK), mutta niin oli myös taseen loppusummakin alhaisemmalla tasolla (8,9 Mrd SEK).

loomis-liikearvo-Q22018

Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus haukkaisi tämänhetkisestä noin 1,5 miljardin kruunun tuloksesta noin 40 prosenttia.

Korollisia velkoja yhtiöllä on noin 6,0 miljardia kruunua, jonka voi sanoa olevan hyvällä tasolla, mutta se on hienoisessa nousutrendissä. Omavaraisuusaste on noin 45 prosentissa ja gearing noin 50 prosentissa.

loomis-velkaisuus-Q22018

Yhtiön voitonjaon jälkeiset rahavirrat (ilman yrityskauppoja) ovat olleet noin 500 – 600 miljoonassa kruunussa, joten velat voisi lyhentää noin 10 – 15 vuoden rahavirroilla. Eli tässäkin mielessä velkojen määrä on suhteellisesti ottaen alhaisella tasolla.

Rahavirta

Loomiksen liiketoiminnan rahavirta on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2013, missä jo aiemmin mainitut yrityskaupat tuovat oman lisänsä. Myös kannattavuusmarginaalien parantuminen näkyy rahavirtojen positiivisena kehityksenä. Tilikauden 2017 rahavirran laskussa näkyy cargo-liiketoiminnan myynnin vaikutus.

Ylläpito- eli capex-rahavirroissa on nähtävissä selvä nousutrendi, jossa myöskin toiminnan laajentuminen näkyy. Kehitys on ollut varsin selkeää – jos vuoden 2015 selvän piikin suodattaa pois.

loomis-rahavirta-Q22018

Vapaa rahavirta (FCF) on hyvässä nousutrendissä eli siinä mielessä laajentumiset ovat onnistuneet hyvin. Tämä on antanut mahdollisuuden myös osingon hyvälle kasvulle. Osinko on ollut noin 60 – 70 prosenttia vapaasta rahavirrasta viimeisten vuosien aikana. Mikäli vapaa rahavirta on jatkossa noin 1,3 miljardia kruunua, niin voitonjaon (700 M SEK) jälkeen investointeihin tai lainan lyhennykseen jää noin 600 miljoonaa kruunua.

Osinko

Kuten edellä jo todettiin, niin osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 40 – 60 prosentissa ja noin 50 prosentissa suhteessa tulokseen. Yhtiön osingonjakotavoitteena on maksaa osinkoa, joka on pitkällä aikavälillä noin 40 – 60 prosenttia tuloksesta. Viime vuosien osingot ovat noudattaneet tätä linjausta varsin tarkasti.

loomis-osinko-Q22018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2019 (e) 10,00 5/2018 9,00 5/2017 8,00
YHTEENSÄ 10,00 9,00 8,00
+11,1% +12,5% +14,3%

Yhtiö on listautumisestaan (2008) alkaen nostanut osinkoaan joka vuosi. Ja viime vuosien aikana nousu on ollut 1,00 kruunua per vuosi. Kevään 2019 osingon arvelen nousevan tämän saman 1,00 kruunun, joten osinkoennusteena on 10,00 kruunua. Tämä antaisi noin 3,6 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 275 SEK).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+721) sekä osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +721 miljoonaa kruunua, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 70 miljoonan kruunun kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 1 428 miljoonaa kruunua, mikä oikaisun jälkeen on 1 358 miljoonaa kruunua.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (26.7.2018) 275,00 344,60 271,10 264,50 226,00 152,50 104,50 99,00
Lkm (000) 75 226 75 226 75 200 75 200 75 200 74 800 73 012 73 012
Markkina-arvo (Mrd) 20,69 25,92 20,39 19,89 17,00 11,41 7,63 7,23
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Europe 9 500 8 728 8 384 8 332 7 706
USA 8 050 7 688 7 325 6 428 4 933
International 910 878 1 149 1 419 918
Muut -60 -66 -58 -82 -47
YHTEENSÄ 18 400 17 228 16 800 16 097 13 510
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Europe 1 100 1 112 1 038 970 925
USA 1 080 994 826 675 473
International 55 46 140 67 50
Muut -185 -160 -151 -137 -142
YHTEENSÄ 2 050 1 992 1 853 1 575 1 306
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 4 450 9 294 18 400 17 228 16 800 16 097 13 510 11 364 11 360 10 973
Liikevoitto 500 1 025 2 050 1 992 1 852 1 575 1 306 1 085 988 805
Nettotulos 355 729 1 450 1 358 1 258 1 069 910 736 650 513
Marginaali 8,0% 7,8% 7,9% 7,9% 7,5% 6,6% 6,7% 6,5% 5,7% 4,7%
EPS 4,72 9,69 19,28 18,05 16,73 14,22 12,10 9,84 8,90 7,03
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 1 633 839 663 654 566 333 380 413
Liikearvo 6 254 5 615 5 626 5 437 4 897 3 346 3 317 3 281
Muut varat 10 239 8 710 8 580 8 324 7 564 5 588 5 289 5 375
Tase yhteensä 18 126 15 164 14 869 14 415 13 027 9 267 8 986 9 069
Oma pääoma 8 457 7 037 6 647 5 843 4 907 4 165 3 595 3 397
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 5 960 4 820 3 927 4 562 4 142 1 950 2 614 2 696
Muut vastuut 3 709 3 307 4 295 4 010 3 978 3 152 2 777 2 976
Tase yhteensä 18 126 15 164 14 869 14 415 13 027 9 267 8 986 9 069
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 2 500 2 313 2 665 2 118 1 819 1 302 1 239 1 203
Investoinnit: Capex -1 200 -1 160 -1 128 -1 384 -1 072 -748 -793 -861
Vapaa rahavirta (FCF) 1 300 1 153 1 537 734 747 554 446 342
Investoinnit: Muut -500 -459 -47 -274 -1 497 39 -210 -672
Investointien jälkeen 800 694 1 490 460 -750 593 236 -330
Rahoitus: Voitonjako -675 -602 -527 -451 -376 -338 -273 -256
Rahoitus: Muut -125 115 -983 65 1 322 -303 12 736
Rahavarojen muutos 0 207 -20 74 196 -48 -25 150
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,50 3,75
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,50 3,75
Osinkotuotto 3,6% 2,6% 3,0% 2,6% 2,7% 3,3% 4,3% 3,8%
Osinko/nettotulos 51,9% 49,9% 47,8% 49,2% 49,6% 50,8% 50,5% 53,4%
Osinko/FCF 57,9% 58,7% 39,1% 71,7% 60,4% 67,5% 73,7% 80,1%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 19,5 27,9 25,3 28,6 28,1
PE (3v) 15,3 21,1 18,9 22,0 22,2 18,0 13,8 14,4
PE 14,3 19,1 16,2 18,6 18,7 15,5 11,7 14,1
Oma pääoma/osake 112,42 93,54 88,39 77,70 65,25 55,68 49,24 46,53
P/B 2,45 3,68 3,07 3,40 3,46 2,74 2,12 2,13
ROE 18,7% 19,8% 20,1% 19,9% 20,1% 19,0% 18,6% 15,7%
ROI 15,6% 17,8% 17,7% 16,2% 17,2% 17,6% 16,1% 14,7%
Omavaraisuusaste 46,7% 46,4% 44,7% 40,5% 37,7% 44,9% 40,0% 37,5%
Gearing 51,2% 56,6% 49,1% 66,9% 72,9% 38,8% 62,1% 67,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset