Loomis sijoituskohteena

Päivitetty 25.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Loomis tarjoaa käteisen rahan kuljetus- ja hallintapalveluja. Yrityksen asiakkaina ovat niin pankit kuin eri kokoiset kaupan alan yritykset… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e LOOMIS Ennuste
Osake (SEK, 25.7.20) 209,80 Osinko (SEK, 12 kk) 23,00
Markkina-arvo (Mrd) 15,8 Osinkotuotto 11,0%
Liikevaihto (mSEK) 19 400 -7,8% Osinko/EPS 56% 4v ka
Nettotulos (mSEK) 1 000 -39,3% Osinko/FCF 61% 4v ka
Arvonmääritys (SEK) 355,00 +69,2%
EPS 13,29 Omav.aste 37%
P/E 15,8 Gearing 60%
EV/EBIT 13,6 ROE 10,4%
P/B 1,63 ROI 8,4%

Huomioita

Loomiksen liikevaihto ja nettotulos ovat kehittyneet viimeisten 4 – 5 vuoden aikana varsin mallikkaasti. Tätä kehitystä ovat avittaneet Loomiksen tekemät yrityskaupat, joita viimeisen vuoden aikana on tehty 4 kappaletta.

Yrityskaupoista johtuen Loomiksen taseesta noin 25 – 30 prosenttia on liikearvoa. Mikäli liikearvoa jouduttaisiin alaskirjaamaan esimerkiksi 10 prosenttia, niin se haukkaisi nettotuloksesta noin 40 prosenttia. Vaikka tällaisen alaskirjauksen riski on pieni, niin riski on kuitenkin olemassa, joten sijoittajan tulee tiedostaa tämä tekijä.

Loomiksen yksi keskeinen palvelu on käteisen rahan kuljetus ja jakelu (Cash in Transit) pankkien, kauppojen ja pankkiautomaattien välillä. Yhtiön käteisen rahan hallinnan palvelu (Cash Management Services) tarjoaa asiakkailleen käteisen rahan laskennan, aitouden, varastoinnin ja lajittelun palveluita.

Osakkeen arvoksi sain 355 kruunua, missä olisi lähes 70 prosentin nousuvara (osake 209,80 SEK). Loomiksen liiketoiminnan kannalta oleellista on oikeastaan se, miten kuluttajien maksutottumukset muuttuvat koronaviruspandemian aikana. Tottuvatko amerikkalaiset ja keskieurooppalaiset kuluttajat korttimaksuihin niin, että käteisen käyttö jää jatkossa vähäisemmälle?

Lataa PDF-muotoinen raportti (14 sivua): loomis-2020-07-25.pdf

loomis-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2009

Tulosraportit, esitykset yms.
Osinkotietoa
Suurimmat osakkeenomistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (loomis-2020-07-25.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (SEK, 25.7.20) 209,80 387,80 286,00 344,60 271,10 264,50 226,00 152,50
Lkm (000) 75 226 75 226 75 226 75 226 75 226 75 226 75 238 74 800
Markkina-arvo (Mrd) 15,78 29,17 21,51 25,92 20,39 19,90 17,00 11,41
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Europe 10 000 11 498 10 511 8 728 8 384 8 332 7 706 7 005
USA 9 490 9 639 8 716 7 688 7 325 6 428 4 933 4 359
International 878 1 149 1 419 918
Muut -90 -92 -59 -66 -58 -82 -47
YHTEENSÄ 19 400 21 045 19 168 17 228 16 800 16 097 13 510 11 364
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Europe 450 1 327 1 217 1 112 1 038 970 925 755
USA 1 400 1 352 1 117 994 826 675 473 437
International 46 140 67 50
Muut -270 -258 -175 -160 -151 -137 -142 -107
YHTEENSÄ 1 580 2 421 2 159 1 992 1 853 1 575 1 306 1 085
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Europe 4,5% 11,5% 11,6% 12,7% 12,4% 11,6% 12,0% 10,8%
USA 14,8% 14,0% 12,8% 12,9% 11,3% 10,5% 9,6% 10,0%
International 5,2% 12,2% 4,7% 5,4%
YHTEENSÄ 8,1% 11,5% 11,3% 11,6% 11,0% 9,8% 9,7% 9,5%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 4 750 9 567 19 400 21 044 19 168 17 228 16 800 16 097 13 510 11 364
Liiketulos 410 640 1 580 2 422 2 158 1 992 1 852 1 575 1 306 1 085
Nettotulos 270 367 1 000 1 646 1 538 1 428 1 258 1 069 910 736
Marginaali 5,7% 3,8% 5,2% 7,8% 8,0% 8,3% 7,5% 6,6% 6,7% 6,5%
EPS 3,59 4,88 13,29 21,88 20,45 18,98 16,72 14,21 12,09 9,84
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 3 843 1 655 1 308 839 663 654 566 333
Liikearvo 7 183 7 094 6 533 5 615 5 626 5 437 4 897 3 346
Muut varat 14 982 17 814 10 650 8 710 8 580 8 324 7 564 5 588
Varat yhteensä 26 008 26 563 18 491 15 164 14 869 14 415 13 027 9 267
Oma pääoma 9 665 9 592 8 421 7 037 6 647 5 843 4 907 4 165
Vähemmistö 0 0 1 0 0 0 0 0
Korolliset velat 9 615 8 695 5 439 4 054 3 927 4 562 4 142 2 254
Muut vastuut 6 728 8 276 4 630 4 073 4 295 4 010 3 978 2 848
Pääomat yhteensä 26 008 26 563 18 491 15 164 14 869 14 415 13 027 9 267
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 2 499 3 362 2 835 2 313 2 665 2 118 1 819 1 302
Investoinnit: Capex -1 560 -1 643 -1 449 -1 152 -1 120 -1 378 -1 033 -720
Vapaa rahavirta (FCF) 938 1 719 1 386 1 161 1 545 740 786 582
Investoinnit: Muut -308 -346 -1 403 -467 -55 -280 -1 536 -12
Investointien jälkeen 631 1 373 -17 694 1 490 460 -750 570
Rahoitus: Voitonjako -827 -750 -677 -602 -527 -451 -376 -338
Rahoitus: Muut -1 057 -299 1 150 115 -983 65 1 322 -303
Rahavarojen muutos -1 254 324 456 207 -20 74 196 -71
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00
Osinkotuotto 5,7% 2,8% 3,5% 2,6% 3,0% 2,6% 2,7% 3,3%
Osinko/nettotulos 90,3% 50,3% 48,9% 47,4% 47,8% 49,3% 49,6% 50,8%
Osinko/FCF 96,2% 48,1% 54,3% 58,3% 39,0% 71,2% 57,4% 64,3%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 12,5 23,8 19,8 27,6 25,3
PE (3v) 11,3 19,0 15,3 20,7 18,9 22,0 22,2 18,0
PE 15,8 17,7 14,0 18,2 16,2 18,6 18,7 15,5
EV (mSEK) 21 554 36 213 25 646 29 138 23 658 23 805 20 580 13 328
EV/EBIT 13,6 15,0 11,9 14,6 12,8 15,1 15,8 12,3
Oma pääoma/osake 128,49 127,51 111,96 93,54 88,36 77,67 65,22 55,68
P/B 1,63 3,04 2,55 3,68 3,07 3,41 3,47 2,74
ROE 10,4% 18,3% 19,9% 20,9% 20,1% 19,9% 20,1% 19,0%
ROI 8,4% 15,1% 17,3% 18,4% 17,7% 16,2% 16,9% 17,2%
Omavaraisuusaste 37,2% 36,1% 45,5% 46,4% 44,7% 40,5% 37,7% 44,9%
Gearing 59,7% 73,4% 49,1% 45,7% 49,1% 66,9% 72,9% 46,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus