Lowe’s Companies: Ennusteet

Päivitetty 21.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

LOW-kvartaalituloslaskelma-q42019b

Näkymät vuodelle 2020

Lowe’s:n näkymät vuodelle 2020 (arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa):

  • liikevaihto kasvaa noin +2,5…+3,0 % (2019: 72,1 Mrd USD)
  • liiketulosmarginaali on noin 9,6 – 9,8 % (2019: 8,8 %)
  • EPS on 6,38 – 6,58 USD (2019: 5,49 USD)

Lowe’s kirjasi Kanadan toimintoihin liittyviä uudelleenjärjestelykuluja vuodelle 2019 yhteensä noin 185 miljoonaa dollaria.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Yhtiöllä ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

TAULUKKO POISTETTU

Liikevaihtoennuste

Vuoden 2019 liikevaihto nousi reilun prosentin verran, missä erityisesti Q4:n oli hyvä (+2,4 %). Vuoden puolivälissä liikevaihtoa jarrutti puutavaran alhaisemmat hinnat.

Yhtiö aloitti Kanadan toimintojen uudelleenjärjestelyt ja niiden seurauksena yhtiö aikoo mm. sulkea 34 heikosti kannattavaa myymälää. Suljettavien myymälöiden määrä on noin 1,7 prosenttia kokonaisuudesta, mutta liikevaihdon osalta vaikutus lienee selvästi tätä pienempi.

Liiketulosennuste

Vuoden 2019 liiketulos kasvoi selvästi, mitä selittää vuoden 2018 noin 2,1 miljardin dollarin alaskirjaukset, jotka liittyivät Kanadan ja Meksikon toimintojen järjestelyihin. Q4/2019 yhtiö kirjasi vielä 185 miljoonan dollarin kuluerän Kanadan toimintoihin liittyen.

Lowe’silla on käynnissä erilaisia tehostustoimenpiteitä, minkä johdosta yhtiö arvioi vuoden 2020 liiketulosmarginaalin nousevan 9,6 – 9,8 prosenttiin. Arvioin kuitenkin tuloskunnon laskevan koronaviruksen johdosta, sillä erilaiset karanteenit ja sairaspoissaolot nostavat tuotannon sekä logistiikan kuluja.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

TAULUKKO POISTETTU

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus