Lowe’s Companies: Ennusteet

Päivitetty 21.5.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

LOW-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät vuodelle 2020

Lowe’s ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Yhtiöllä ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liikevaihto 75 000 16 325 17 600 21 400 19 675 72 148 16 027 17 388 20 992 17 741
Muutos (%) 4,0% 1,9% 1,2% 1,9% 10,9% 1,2% 2,4% -0,2% 0,5% 2,2%
Liiketulos 7 000 1 009 1 600 2 400 1 991 6 314 958 1 558 2 381 1 417
Muutos (%) 10,9% 5,3% 2,7% 0,8% 40,5% 57,1% 62,8% 10,1% -3,3%
Marginaali 9,3% 6,2% 9,1% 11,2% 10,1% 8,8% 6,0% 9,0% 11,3% 8,0%

Liikevaihtoennuste

Yhtiön Q1:n liikevaihto nousi +11 prosenttia eli lähes 2 miljardia dollaria, jota voi pitää erinomaisena suorituksena. Liikevaihdon hyvää kehitystä tuki aikainen kevät sekä pandemian aiheuttama ”lockdown”, joka innosti ihmisiä tekemään rästiin jääneitä remontti- yms. hankkeita. Toisaalta myyntiä rajoitti se, että yhtiö sulki liikkeitään tavanomaista aiemmin mahdollistaakseen kunnollisen siivouksen sekä rajoittamalla asiakkaiden määrää liikkeiden sisällä.

Verkkokaupan myynti nousi peräti 80 prosenttia viime vuoteen nähden. Mutta oletettavasti luvut ovat vielä suhteellisen pieniä kokonaisuuteen nähden, joten tämän suhteen voidaan vielä nähdä reippaita kasvulukemia.

Lowe’s arvioi, että tulevien kvartaalien myynti ei sinänsä kärsi vahvasta Q1:stä, sillä yhtiön mukaan Q1:n myyntiä vauhditti unohtuneet tai muuten vain pitkäaikaisilla todo-listoilla olevat hankkeet.

Tein loppuvuoden ennusteet kuitenkin ”vain” noin parin prosentin nousuluvuilla. Tausta-ajatuksena on, että kun erilaisia pandemiaan liittyviä rajoitustoimenpiteitä avataan, niin ihmiset eivät enää syksymmällä halua viettää kotona aikaa nikkaroinnin parissa. Lisäksi talouden taantuma ja USA:ssa kovasti noussut työttömyys vaikuttaa negatiivisesti ihmisten kulutukseen.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 74 – 76 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Q1:n liiketulos pomppasi peräti +40 prosenttia vajaaseen 2,0 miljardiin dollariin (Q1/2019: 1,4 Mrd USD). Näin siitäkin huolimatta, että yhtiö käytti pandemiaan liittyviin järjestelyihin noin 340 miljoonaa dollaria. Näitä kuluja oli palkallisten sairaslomien tarjoaminen kaikille työntekijöille, bonuksia ”eturintamassa” työskenteleville yms. erikoisjärjestelyitä.

Yhtiö kertoi vähentäneensä markkinointitoimenpiteitä, jotka toivat kulusäästöjä.

Q1:n liiketulosmarginaali nousi 10,1 prosenttiin viime vuoden 8,0 prosentista, mikä osaltaan alleviivaa hyvää tuloskehitystä.

Tein Q2:n ennusteen siitä ajatuksesta, että marginaali olisi suurin piirtein viime vuoden noin 10,3 prosentin tasolla. Pandemiaan liittyvät erikoisjärjestelyt jatkunevat vielä jonkin aikaa ja markkinointiakin aletaan lisäämään ajan mittaan.

Koko vuoden osalta tein tulosennusteen noin 9,3 prosentin marginaaliin (2019: 8,8 %), missä vahva Q1:n näkyisi marginaalin kohentumisena. Ennen pandemiaa yhtiö arvioi vuoden 2020 marginaalin olevan 9,6 – 9,8 prosentissa, mitä tukisi erilaiset tehostustoimenpiteet.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 6,75 – 7,25 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 7 000 1 009 1 600 2 400 1 991 6 314 958 1 558 2 381 1 417
Rahoituskulut (netto) -800 -195 -200 -200 -205 -691 -183 -177 -169 -162
Muut kulut 0 0
Tulos ennen veroja 6 200 814 1 400 2 200 1 786 5 623 775 1 381 2 212 1 255
Verot -1 525 -201 -325 -550 -449 -1 343 -266 -332 -536 -209
Nettotulos 4 675 613 1 075 1 650 1 337 4 280 509 1 049 1 676 1 046

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin 0,8 miljardia dollaria ja veroja laskiessa käytin noin 24 – 25 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 4,4 – 4,9 miljardia dollaria. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Arvioin vuoden 2021 liikevaihdon pysyvän 75 miljardissa dollarissa, missä muuten hyvää kehitystä jarruttaisi Q1:n liikevaihdon jäävän ennätyksellisestä Q1/2020. Vuoden 2020 liikevaihto kasvaisi noin 2 prosenttia.

Liiketulosmarginaalin arvioin nousevan 9,3 – 9,7 prosentin tasolle, kun yhtiön tekemät tehostustoimenpiteet alkavat purra.

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 76 500 75 000 16 750 18 000 21 750 18 500
Muutos (%) 2,0% 0,0% 2,6% 2,3% 1,6% -6,0%
Liiketulos 7 300 7 000 1 050 1 700 2 500 1 750
Muutos (%) 4,3% 0,0% 4,1% 6,3% 4,2% -12,1%
Marginaali 9,5% 9,3% 6,3% 9,4% 11,5% 9,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 7 300 7 000 1 050 1 700 2 500 1 750
Rahoituskulut (netto) -775 -800 -200 -200 -200 -200
Muut kulut 0 0
Tulos ennen veroja 6 525 6 200 850 1 500 2 300 1 550
Verot -1 600 -1 525 -200 -375 -575 -375
Nettotulos 4 925 4 675 650 1 125 1 725 1 175

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus