Lowe’s Companies: Ennusteet

Päivitetty 22.8.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

LOW-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät vuodelle 2019

Lowe’s:n näkymät vuodelle 2019

  • liikevaihto kasvaa noin +2 % (2018: 71,3 Mrd USD)
  • liiketulosmarginaali on noin 8,7 – 9,0 % (2018: 5,6 %)
  • EPS on 5,54 – 5,74 USD (2018: 2,85 USD)

Lowe’s kirjasi vuonna 2018 noin -2,1 miljardin dollarin edestä alaskirjauksia ja toimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja. Jos nämä huomioi vuoden 2018 luvuissa, niin oikaistu liiketulosmarginaali olisi ollut noin 8,6 prosenttia.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Yhtiöllä ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 72 550 16 067 17 750 20 992 17 741 71 310 15 647 17 415 20 888 17 360
Muutos (%) 1,7% 2,7% 1,9% 0,5% 2,2% 3,9% 1,0% 3,8% 7,1% 3,0%
Liiketulos 6 500 1 252 1 450 2 381 1 417 4 018 -567 957 2 163 1 465
Muutos (%) 61,8% 51,5% 10,1% -3,3% -39,0% -38,1% -9,2% -6,0%
Marginaali 9,0% 7,8% 8,2% 11,3% 8,0% 5,6% -3,6% 5,5% 10,4% 8,4%

Liikevaihtoennuste

Alkuvuoden 2019 myynti nousi noin +1,3 prosenttia, missä myyntiä tuki mm. maalien ja Pro-asiakkaiden hyvä kysyntä. Puutavaran vertailukautta alhaisemmat hinnat jarruttivat liikevaihdon kehitystä.

Yhtiön omana arviona oli noin +2 prosentin liikevaihdon kasvu ja tällä linjalla olen myös oheisen taulukon ennusteet laatinut. Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 72 – 73 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Lowe’s kirjasi vuonna 2018 noin -2,1 miljardin dollarin edestä alaskirjauksia ja toimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja. Nämä liittyivät Kanadan ja Meksikon toimintojen järjestelyihin sekä Orchard Supply Hardware liiketoimintojen lopettamisiin. Näihin liittyviä kertaluontoisia kuluja voi vielä tulla vuodelle 2019, mutta selvästi vähemmän kuin viime vuoden -2,1 miljardia dollaria.

Q1:n liiketulos laski -3,3 prosenttia, mitä painoi ennakoitua korkeammat kulut sekä tehottoman ja kankean hinnoittelujärjestelmän haasteet. Yhtiö aikoo tehdä toimenpiteitä kohonneiden hintojen siirtämiseksi omiin myyntihintoihin. Lisäksi yhtiö aikoo uudistaa hinnoittelujärjestelmäänsä.

Q2:n liiketulos kohenikin +10 prosenttia, mitä tuki kasvaneen liikevaihdon lisäksi myynnin ja hallinnon selvästi alhaisemmat kulut (4 048 vs 4 386 M USD).

Vuoden 2018 toisella puoliskolla yhtiö teki liiketulokseen vaikuttavia alaskirjauksia, joten tästä syystä H2/2019 tulosparannukset ovat reippaita.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi tulisi näillä arvioilla noin 6,3 – 6,7 miljardia dollaria ja marginaali asettuisi 9,0 prosenttiin eli yhtiön arvioiman skaalan yläreunaan.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 6 500 1 252 1 450 2 381 1 417 4 018 -567 957 2 163 1 465
Rahoituskulut (netto) -670 -169 -170 -169 -162 -624 -158 -153 -153 -160
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 5 830 1 083 1 280 2 212 1 255 3 394 -725 804 2 010 1 305
Verot -1 355 -305 -305 -536 -209 -1 081 -99 -175 -490 -317
Nettotulos 4 475 778 975 1 676 1 046 2 313 -824 629 1 520 988

Rahoituskulujen arvioin pysyvän noin -170 miljoonassa dollarissa per kvartaali eli noin -670 miljoonassa dollarissa vuonna 2019. Lowe’s arvioi, että tilikauden 2019 veroaste olisi noin 24 prosenttia, joten käytin tätä veroja laskiessani.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 4,3 – 4,6 miljardia dollaria, josta EPS olisi noin 5,45 – 5,83 dollaria. Yhtiön oma EPS-arvio oli 5,54 – 5,74 dollaria, joten oma ennusteeni on hieman alle tämän. Huomioiden omien osakkeiden ostot tilanne tasoittuu lähemmäksi yhtiön ennusteita eli siinä mielessä luvut on aika kohdallaan yhtiön antaman ennusteen kanssa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • miten esimerkiksi USA:n talous ja työllisyys kehittyy tulevina vuosina.
  • miten korkotason mahdollinen nousu vaikuttaa rahoituskuluihin, mutta myös yhtiön asiakkaiden kulutukseen
  • miten mahdollinen kauppasodan vaikutus näkyy yhtiön kulutason nousuna
  • miten USA:n inflaatio lähtee kehittymään tulevina vuosina
  • mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli pystyykö se siirtämään nousevia kustannuksiaan omiin myyntihintoihinsa ilman, että se merkittävästi vaikuttaa myyntivolyymeihin

Pohdittavaa tuo myös se, millainen tuloksentekokyky yhtiöllä on näiden uudelleenjärjestelyiden jälkeen? Ja kuinka paljon ne rokottavat myyntiä? Meksikossa yhtiöllä oli 10 myymälää, joten sen paino lienee kokonaisuuteen nähden alhainen. Yhtiöllä oli reilu 1 800 myymälää ennen näiden uudelleenjärjestelytoimenpiteiden aloittamista.

Tein ennusteet niin, että liikevaihdon kasvu hidastuisi edellisvuosista noin +2,3 prosentin tasolle. Tähän vaikuttaa yhtiön uudelleenjärjestelyt sekä oletettavasti USA:n talouden kasvuvauhdin hidastuminen.

Liiketulosmarginaalin arvioin nousevan vuoden 2019 noin 8,7 – 9,0 prosentista noin 9,3 prosenttiin. Rahoituskulujen arvioin olevan noin 670 – 700 miljoonaa dollaria ja veroasteen pysyvän noin 24 prosentin tietämissä.

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 76 000 74 200 16 400 18 150 21 500 18 150
Muutos (%) 2,4% 2,3% 2,1% 2,3% 2,4% 2,3%
Liiketulos 7 100 6 900 1 350 1 550 2 500 1 500
Muutos (%) 2,9% 6,2% 7,8% 6,9% 5,0% 5,9%
Marginaali 9,3% 9,3% 8,2% 8,5% 11,6% 8,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 7 100 6 900 1 350 1 550 2 500 1 500
Rahoituskulut (netto) -700 -680 -170 -170 -170 -170
Muut kulut 0 0
Tulos ennen veroja 6 400 6 220 1 180 1 380 2 330 1 330
Verot -1 535 -1 495 -280 -330 -555 -330
Nettotulos 4 865 4 725 900 1 050 1 775 1 000

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus