Lowe’s Companies: Ennusteet

Päivitetty 21.11.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

LOW-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät vuodelle 2019

Lowe’s:n näkymät vuodelle 2019

  • liikevaihto kasvaa noin +2 % (2018: 71,3 Mrd USD)
  • liiketulosmarginaali on noin 8,5 – 8,8 % (2018: 5,6 %)
  • EPS on 5,35 – 5,47 USD (2018: 2,85 USD)

Lowe’s kirjasi vuonna 2018 noin -2,1 miljardin dollarin edestä alaskirjauksia ja toimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja. Jos nämä huomioi vuoden 2018 luvuissa, niin oikaistu liiketulosmarginaali olisi ollut noin 8,6 prosenttia.

Q4/2019 ajalle yhtiö kirjaa Kanadan toimintoihin liittyviä uudelleenjärjestelykuluja ja alaskirjauksia arviolta 175 – 225 miljoonan dollarin edestä. Tästä johtuen tulosennusteet laskivat hieman Q2:lla annetusta ohjeistuksesta (5,54 – 5,74 USD)

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Yhtiöllä ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 72 600 16 479 17 388 20 992 17 741 71 310 15 647 17 415 20 888 17 360
Muutos (%) 1,8% 5,3% -0,2% 0,5% 2,2% 3,9% 1,0% 3,8% 7,1% 3,0%
Liiketulos 6 200 844 1 558 2 381 1 417 4 018 -567 957 2 163 1 465
Muutos (%) 54,3% 62,8% 10,1% -3,3% -39,0% -38,1% -9,2% -6,0%
Marginaali 8,5% 5,1% 9,0% 11,3% 8,0% 5,6% -3,6% 5,5% 10,4% 8,4%

Liikevaihtoennuste

Alkuvuoden 2019 myynti nousi noin 0,8 prosenttia, missä myyntiä tuki mm. maalien ja Pro-asiakkaiden hyvä kysyntä. Puutavaran vertailukautta alhaisemmat hinnat jarruttivat liikevaihdon kehitystä.

Yhtiö aloitti Kanadan toimintojen uudelleenjärjestelyt ja niiden seurauksena yhtiö aikoo mm. sulkea 34 heikosti kannattavaa myymälää. Tämä painaa liikevaihtoa, ei ehkä vielä Q4:lla, mutta ehkä sitten jatkossa. Suljettujen myymälöiden määrä on noin 1,7 prosenttia kokonaisuudesta, mutta liikevaihdon osalta vaikutus lienee selvästi tätä pienempi.

Yhtiön omana arviona oli noin 2 prosentin liikevaihdon kasvu, mikä tarkoittaisi sitä, että Q4:lla liikevaihdon pitäisi kasvaa reippaat 5 prosenttia noin 16,5 miljardiin dollariin. Viimeisen 4 vuoden ajalta paras Q4:n myyntilukema on ollut 15,8 miljardia dollaria, joten kasvutavoite on varsin kova.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 72 – 73 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Lowe’s kirjasi vuonna 2018 noin -2,1 miljardin dollarin edestä alaskirjauksia ja toimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja. Nämä liittyivät Kanadan ja Meksikon toimintojen järjestelyihin sekä Orchard Supply Hardware liiketoimintojen lopettamisiin.

Kuten edellä todettiin, niin yhtiö aloitti Kanadan toimintojen uudelleenjärjestelyt, joista syntyi noin 50 miljoonan dollarin kulut Q3:lle. Lisäksi yhtiö arvioi, että Q4:lle tulisi vielä noin 175 – 225 miljoonan dollarin kulut.

Q1:n liiketulos laski 3,3 prosenttia, mitä painoi ennakoitua korkeammat kulut sekä tehottoman ja kankean hinnoittelujärjestelmän haasteet. Yhtiö aikoo tehdä toimenpiteitä kohonneiden hintojen siirtämiseksi omiin myyntihintoihin. Lisäksi yhtiö aikoo uudistaa hinnoittelujärjestelmäänsä.

Q2:n liiketulos kohenikin +10 prosenttia, mitä tuki kasvaneen liikevaihdon lisäksi myynnin ja hallinnon selvästi alhaisemmat kulut (4 048 vs 4 386 M USD).

Q3:n tulos koheni selvästi, sillä vertailukauden lukuihin sisältyi em. Meksikon toimintojen uudelleenjärjestelyjen kuluja.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi tulisi näillä arvioilla noin 6,1 – 6,3 miljardia dollaria ja marginaali asettuisi 8,5 prosenttiin eli yhtiön arvioiman skaalan alareunaan (8,5 – 8,8 %).

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 6 200 844 1 558 2 381 1 417 4 018 -567 957 2 163 1 465
Rahoituskulut (netto) -680 -172 -177 -169 -162 -624 -158 -153 -153 -160
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 5 520 672 1 381 2 212 1 255 3 394 -725 804 2 010 1 305
Verot -1 270 -193 -332 -536 -209 -1 081 -99 -175 -490 -317
Nettotulos 4 250 479 1 049 1 676 1 046 2 313 -824 629 1 520 988

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin -680 miljoonaan dollariin. Lowe’s arvioi, että tilikauden 2019 veroaste olisi noin 24 prosenttia, joten käytin tätä veroja laskiessani.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 4,15 – 4,35 miljardia dollaria, josta EPS olisi noin 5,30 – 5,56 dollaria. Yhtiön oma EPS-arvio oli 5,35 – 5,47 dollaria, joten oma ennusteeni on yhtiön antaman ohjeistuksen mukainen.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • miten esimerkiksi USA:n talous ja työllisyys kehittyy tulevina vuosina.
  • miten korkotason mahdollinen nousu vaikuttaa rahoituskuluihin, mutta myös yhtiön asiakkaiden kulutukseen
  • miten mahdollinen kauppasodan vaikutus näkyy yhtiön kulutason nousuna
  • miten USA:n inflaatio lähtee kehittymään tulevina vuosina
  • mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli pystyykö se siirtämään nousevia kustannuksiaan omiin myyntihintoihinsa ilman, että se merkittävästi vaikuttaa myyntivolyymeihin

Yhtiö on sulkemassa Kanadassa 34 heikosti kannattavaa myymälää. Tämä vastaa noin 1,7 prosenttia koko myymäläkannasta, mutta dollarimääräisen liikevaihdon osalta osuus lienee paljon pienempi.

Tein ennusteet niin, että liikevaihdon kasvu hidastuisi edellisvuosista noin 1,5 – 2,0 prosentin tasolle. Tähän vaikuttaa yhtiön uudelleenjärjestelyt sekä oletettavasti USA:n talouden kasvuvauhdin hidastuminen.

Liiketulosmarginaalin arvioin nousevan vuoden 2019 noin 8,5 – 8,8 prosentista noin 9,3 prosenttiin. Rahoituskulujen arvioin olevan noin 700 miljoonaa dollaria ja veroasteen pysyvän noin 24 prosentin tietämissä.

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 75 250 73 750 16 400 17 750 21 500 18 100
Muutos (%) 2,0% 1,6% -0,5% 2,1% 2,4% 2,0%
Liiketulos 7 000 6 850 1 300 1 550 2 500 1 500
Muutos (%) 2,2% 10,5% 54,0% -0,5% 5,0% 5,9%
Marginaali 9,3% 9,3% 7,9% 8,7% 11,6% 8,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 7 000 6 850 1 300 1 550 2 500 1 500
Rahoituskulut (netto) -700 -700 -180 -180 -170 -170
Muut kulut 0 0
Tulos ennen veroja 6 300 6 150 1 120 1 370 2 330 1 330
Verot -1 515 -1 475 -270 -330 -560 -315
Nettotulos 4 785 4 675 850 1 040 1 770 1 015

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus