Lowe’s Companies: Ennusteet

Päivitetty 23.8.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

LOW-kvartaalituloslaskelma-q22018

Näkymät vuodelle 2018

Lowe’s teki Q2:lla -230 miljoonan dollarin alaskirjauksen liittyen Orchard Supply Hardware liiketoimintojen lopettamisiin. Yhtiö arvioi, että tähän liittyen tulee vielä 390 – 475 miljoonan dollarin lisäkuluja H2/2018:lle.

Lowe’s aikoo myös tiukasti virtaviivaistaa varastojaan (varastomäärät, kiertonopeus yms).

Orchard:n sulkemisiin liittyvien kulujen takia Lowe’s laski tilikauden 2018 arvioitaan. Nyt ne ovat:

  • liikevaihto kasvaa +4,5 % (2017: 2017: 68,6 Mrd USD)
  • liiketulosmarginaali laskee -1,8 prosenttiyksikköä viime vuoden 9,6 prosentista 7,8 prosenttiin. Tämä arvio sisältää Orchard:n sulkemisiin liittyvät kulut.
  • veroaste on noin 25 %
  • EPS: 4,50 – 4,60 USD (2017: 4,10 USD)

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Yhtiöllä ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 71 700 16 152 17 300 20 888 17 360 68 619 15 494 16 770 19 495 16 860
Muutos (%) 4,5% 4,2% 3,2% 7,1% 3,0% 5,5% -1,8% 6,6% 6,8% 10,7%
Liiketulos 5 600 572 1 400 2 163 1 465 6 586 1 098 1 547 2 382 1 559
Muutos (%) -15,0% -47,9% -9,5% -9,2% -6,0% 12,7% -13,5% 64,7% 16,1% -1,7%
Marginaali 7,8% 3,5% 8,1% 10,4% 8,4% 9,6% 7,1% 9,2% 12,2% 9,2%

Liikevaihtoennuste

Yhtiön omana arviona oli noin +4,5 prosentin liikevaihdon kasvu ja tällä linjalla olen myös oheisen taulukon ennusteet laatinut.

Huomattavaa on se, että H1/2018 aikana liikevaihto kasvoi +5,2 prosenttia, joten H2:n liikevaihdon kasvun tulee olla selvästi heikompaa, jotta koko vuoden 4,5 prosentin päädytään. H2:n ennustettu kasvu olisi siten vain +3,7 prosentin luokkaa.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on siten 71,5 – 71,9 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Kuten todettua, niin Lowe’s arvioi, että Orchard Supply Hardwaren sulkemisiin tulee vielä 390 – 475 miljoonan dollarin kulukirjauksia H2/2018:lle. Haasteena tässä on se, että kummalle kvartaalille nämä kulut painottuvat. Tein kvartaaliennusteen niin, että kulut painottuisivat Q4:lle. Tästä syystä kvartaalikohtaisiin lukuihin ei tule kiinnittää huomiota vaan vuositason lukemat ovat oleellisempia.

Q2:n kertaluontoisia kuluja oli -230 miljoonaa dollaria, joten tämä huomioiden Q2:n liiketulos olisi ollut 2 393 miljoonaa dollaria eli kasvua olisi tullut vertailukauteen nähden +0,5 prosenttia.

Lowe’s arvioi, että liiketulosmarginaali laskisi -1,8 prosenttiyksiköllä 7,8 prosenttiin vuonna 2018. Tämä tarkoittaisi noin 5,6 miljardin dollarin liiketulosennustetta.

Orchardin sulkemisiin liittyvät kulut ovat yhteensä noin 610 – 700 miljoonaa dollaria. Jos tästä palauttaa vaikkapa 650 miljoonaa dollaria em. ennusteeseen, niin oikaistu tulos olisi 6,25 miljardia dollaria. Tämän liiketulosmarginaali olisi 8,7 prosenttia, mikä olisi edelleen selvästi vertailukautta alhaisempi (9,6 %). Eli varsin heikkoa H2/2018 on odotettavissa, vaikka kertaluontoiset kulut oikaisisi pois.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 5 600 572 1 400 2 163 1 465 6 586 1 098 1 547 2 382 1 559
Rahoituskulut (netto) -625 -157 -155 -153 -160 -634 -154 -160 -159 -161
Muut kulut 0 0 0 0 0 -464 0 0 0 -464
Tulos ennen veroja 4 975 415 1 245 2 010 1 305 5 488 944 1 387 2 223 934
Verot -1 245 -93 -345 -490 -317 -2 041 -390 -515 -804 -332
Nettotulos 3 730 322 900 1 520 988 3 447 554 872 1 419 602

Lowe’s arvioi, että tilikauden 2018 EPS olisi noin 4,50 – 4,60 dollaria, mikä tällä osakemäärällä tarkoittaisi noin 3,7 – 3,8 miljardin dollarin tulosta.

Rahoituskulujen arvioin pysyvän noin -155 miljoonassa dollarissa per kvartaali eli noin -625 miljoonassa dollarissa vuonna 2018.

Lowe’s arvioi, että tilikauden 2018 veroaste olisi noin 25 prosenttia. Jotta tähän päästäisiin, niin silloin H2/2018 veroasteen tulisi olla noin 26,5 prosenttia. Tätä lukemaa käytin loppuvuoden veroja laskiessani.

Tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 3,73 miljardia dollaria, joka on juurikin yhtiön ilmoittaman haarukan sisällä. Näin nettotulosennusteena voidaan pitää yhtiön ilmoittamaa 3,7 – 3,8 miljardia dollaria.

Ja, kuten todettua, niin kvartaalilukuihin ei kannata kiinnittää suurtakaan huomiota, sillä Orchardin sulkemisiin liittyvät kulut voivat jakautua epätasaisesti kvartaalien välille.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin kysyä, että

  • miten esimerkiksi USA:n talous ja työllisyys kehittyy tulevina vuosina.
  • miten korkotason mahdollinen nousu vaikuttaa rahoituskuluihin, mutta myös yhtiön asiakkaiden kulutukseen
  • miten mahdollinen kauppasodan vaikutus näkyy yhtiön kulutason nousuna
  • miten USA:n inflaatio lähtee kehittymään tulevina vuosina
  • mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli pystyykö se siirtämään nousevia kustannuksiaan omiin myyntihintoihinsa ilman, että se merkittävästi vaikuttaa myyntivolyymeihin

Mietittävää antaa myöskin se, että 2018 oikaistu liiketulosmarginaali olisi selvässä laskussa (8,7 vs 9,6 %) vuoteen 2017 nähden. Johtuuko tämä esimerkiksi Orchardin sulkemisiin liittyvistä loppuunmyynneistä, minkä johdosta marginaalit ovat ”helisemässä”? Vai onko se merkki marginaalipaineista, johon yhtiön varastotilanteen optimoiminen osaltaan pyrkii vaikuttamaan?

Liikevaihdon kasvuvauhti on hidastumassa, joten arvioin, että vuonna 2019 liikevaihto kasvaisi noin +3 prosentin ja vuonna 2020 noin +2 prosentin vauhtia.

Em huolista huolimatta arvioin, että tilikauden 2019 liiketulosmarginaali olisi noin 9,1 prosenttia, mikä jäisi vuoden 2017 tasosta (9,6 %), mutta olisi parempi kuin vuoden 2018 oikaistu marginaali (8,7 %). Vuoden 2020 marginaalin odotan laskevan hieman nousevan kulutason perusteella niin, että marginaali olisi 8,8 prosentissa.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 600 – 650 miljoonaa dollaria ja veroasteen pysyvän noin 25 – 26 prosentin tietämissä.

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 75 600 74 000 16 600 17 800 21 400 18 200
Muutos (%) 2,2% 3,2% 2,8% 2,9% 2,5% 4,8%
Liiketulos 6 650 6 750 1 200 1 550 2 450 1 550
Muutos (%) -1,5% 20,5% 109,8% 10,7% 13,3% 5,8%
Marginaali 8,8% 9,1% 7,2% 8,7% 11,4% 8,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 6 650 6 750 1 200 1 550 2 450 1 550
Rahoituskulut (netto) -650 -620 -155 -155 -155 -155
Muut kulut 0 0
Tulos ennen veroja 6 000 6 130 1 045 1 395 2 295 1 395
Verot -1 500 -1 580 -295 -345 -595 -345
Nettotulos 4 500 4 550 750 1 050 1 700 1 050

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset