Lowe’s Companies sijoituskohteena

Päivitetty 20.11.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Lowe’s Companies on Pohjois-Amerikan toiseksi suurin remontoinnin tavarataloketjuista. Yhtiöllä on yli 1 800 liikettä USA:ssa, Kanadassa ja Meksikossa, ja sillä on noin 310 000 työntekijää…. (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e LOWE’S COMPANIES Ennuste
Osake (20.11.2018) 87,90 Osinko 12 kk 2,040
Markkina-arvo (Mrd) 71,7 Osinkotuotto 2,3%
Liikevaihto (M) 71 400 (+4,1%) Osinko/EPS 40% 4v ka
Nettotulos (M) 3 400 (-1,4%) Osinko/FCF 29% 4v ka
EPS 4,17 Omav.aste 14%
PE 21,1 Gearing 263%
EV/EBIT 16,8 ROE 61%
PB 13,6 ROI 23%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

LOWE’S COMPANIES20.11.2018 | 87,90 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Lowe’s Companies Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä pisteitä laskee oikeastaan vain osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Korkeaksi noussut velkaisuus vie myös pisteitä.

Lowe’s:n luvuissa näkyy USA:n kotien remontoinnin ja muu nikkaroinnin toipuminen finanssikriisistä. Kaikki luvut ovat selvässä nousussa: Liikevaihto, nettotulos, rahavirrat, osinko, ROE ja ROI. Liikevaihto on ollut noin 6 prosentin, nettotulos yli 10 prosentin ja osinko yli 20 prosentin vuotuisessa nousussa viimeisen 5 vuoden aikana.

Eli samankaltaista kehitystä, kuin kilpailijalla Home Depot:lla, joka on myös Talousmentor-yritysanalyyseissä (Home Depot sijoituskohteena).

Myös Lowe’s:lla päänvaivaa aiheuttaa korkeaksi kohonnut velkaisuus. Tästä kertoo myös heikot velkaisuuden tunnusluvut eli omavaraisuusaste on noin 20 ja gearing noin 200 – 300 prosentissa.

Home Depot:n tapaan myös Lowe’s noudattaa strategiaa, missä kaikki sellainen pääoma, joka jää yli liiketoiminnan normaalista pyörittämisestä käytetään omien osakkeiden ostamiseen. Ja niitä on ostettukin. Vuodesta 2007 vuoteen 2017 välisenä aikana osakkeiden lukumäärä on laskenut -45 prosenttia.

Osinkosijoittajaa Lowe’s:n osake kiinnostaa, sillä vaikka osinkotuotto on vain noin 2,3 prosenttia, niin osingon kasvuvauhti jatkunee vielä lähitulevaisuudessa vauhdikkaana. Jos ei nyt 20 prosenttia per vuosi, niin ehkä sellainen 10 prosenttia lienee seuraavan parin vuoden sopiva odotus.

PE on noussut 21,1x tasolle eli osaketta voi pitää korkeasti hinnoiteltuna. Tässä yhtiön hyvä tuloskehitys näkyy. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa se, että Lowe’s tuo paljon tavaraa Kiinasta, joten mahdollinen Kiinan ja USA:n välinen eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa Lowe’s:n liiketoimintaan merkittävästikin.

Tilikausi 2018

HUOM! Yhtiön tilikausi päättyy vuosittain 31.1., joten periaatteessa yhtiöllä olisi 1.2.2018 käynnistynyt tilikausi 2019. Yhtiö kuitenkin nimeää omissa raporteissaan ja esityksissään tätä vuotta ”tilikausi 2018” (fiscal year 2018). Selvyyden vuoksi näin tehdään myös tässä analyysissä.

Lowe’s Companies:n Q1-Q3/2018

M USD Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 17 415 16 770 3,8% 55 662 53 125 4,8%
Liiketulos (ebit) 957 1 547 -38,1% 4 586 5 488 -16,4%
Nettotulos 629 872 -27,9% 3 138 2 893 8,5%
EPS (USD) 0,78 1,05 3,83 3,42

Q3:n liikevaihto kasvoi +3,8 prosenttia, mutta heinäkuussa aloittanut uusi toimitusjohtaja ei ollut tyytyväinen tilanteeseen. Näin siksi, että tuloskehitys ei ollut tyydyttävää. Hän totesikin, että kävijämäärien lisääntyminen ei näkynyt ostotapahtumissa, jotka laskivat -0,8 prosenttia. Varastonhallinnassa oli ongelmia ja liian usein tavaraa ei ollut hyllyssä.

Uusi toimitusjohtaja on aloittanut toimintojen uudelleenjärjestelyt. Q2:lla Lowe’s päätti sulkea Orchard Supply Hardware toimintoja. Nyt Q3:lla yhtiö päätti luopua Meksikon toiminnoistaan (10 liikettä siellä) sekä Alacrity Renovation Services ja Iris Smart Home toiminnoista.

Uudelleenjärjestelyistä kertyi kuluja Q3:lla noin -280 miljoonaa dollaria. Vaikka tämän huomioisi liiketuloksessa (ebit), niin silti liiketulos olisi laskenut noin -20 prosenttia. Nettotulos laski sekin reippaasti, mutta liiketulosta vähemmän alhaisemman veroasteen johdosta.

Q3:lla yhtiö osti omia osakkeita 620 miljoonalla ja maksoi osinkoja 390 miljoonalla dollarilla.

Näkymät vuodelle 2018

Yhtiö arvioi, että Q4:lle tulee vielä noin 460 – 580 uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja. Seuraavissa arvioissa ei kuitenkaan ole Meksikon toimintoihin liittyviä kuluja huomioitu, sillä niiden suuruuden ja ajoituksen suhteen on vielä joitain epävarmuuksia.

Lowe’s aikoo myös tiukasti virtaviivaistaa varastojaan (varastomäärät, kiertonopeus yms).

Edellä mainittujen syiden johdosta Lowe’s laski tilikauden 2018 arvioitaan. Nyt ne ovat:

  • liikevaihto kasvaa +4 % (2017: 2017: 68,6 Mrd USD)
  • liiketulosmarginaali laskee -2,40 – 2,55 prosenttiyksikköä viime vuoden 9,6 prosentista 7,0 – 7,2 prosenttiin. Tämä arvio ei siis sisällä Q4:n Meksikon sulkemisiin liittyviä lukuja.
  • veroaste on noin 24 %
  • EPS: 4,08 – 4,24 USD (2017: 4,10 USD)

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 71,3 – 71,5 Mrd USD (2017: 68,6 Mrd USD)
  • liiketulos (ebit): 5,0 – 5,2 Mrd USD (2017: 6,59 Mrd USD)
  • nettotulos: 3,35 – 3,45 Mrd USD (2017: 3,45 Mrd USD)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Lowe’s Companies: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kasvanut noin +45 prosentilla finanssikriisin aiheuttaman romahduksen jäljiltä. Viime vuosien aikana liikevaihdon vuosikasvu on ollut noin +6 prosentin luokkaa. Ja tähän samaan liikevaihdon kasvuun yhtiö pääsi tilikaudella 2017.

LOW-tuloslaskelma-q32018

Nettotulos on kasvanut noin +10 prosentin vuosivauhdilla eli vauhdikkaammin kuin liikevaihto. Näin toiminta on tehostunut ja marginaalit ovat olleet tasaisessa kasvussa. Vuonna 2011 marginaali oli 3,7 prosenttia, kun tilikaudella 2017 se oli 5,0 prosenttia.

Ennusteet -sivun mukaisilla ennusteilla tilikauden 2018 marginaali asettuisi noin 4,8 prosenttiin. Tässä yhtiön toimintojen uudelleenjärjestelytoimenpiteet näkyvät marginaalin laskuna, vaikka USA:n veroaste on nyt paljon kevyempi kuin vuosi sitten.

Lowe’s:n osakkeen (1 ja 3-vuoden keskiarvotuloksilla lasketut) PE-luvut ovat 21,1x – 21,6x välillä, mikä indikoisi korkeasti hinnoiteltua osaketta. Tosin PE on ollut useana vuotena yli 20x, joten tähän verrattuna nykyinen hintataso lienee kohdallaan.

LOW-roe-roi-q32018

Yhtiön pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla. Oman pääoman tuotto (ROE) on kasvanut selvästi vuoden 2011 noin 10 prosentista nykyiseen 60 prosenttiin. Vaikka tuloskunto on kasvanut hyvin, niin tunnusluvun kasvua selittää oman pääoman määrän lasku 16,5 miljardista nykyiseen noin 5,3 miljardiin dollariin. Omaa pääomaa on vähentänyt omien osakkeiden ostot.

ROI, joka huomioi myös yhtiön velkaisuuden, on sekin kehittynyt vahvasti ja on nyt erinomaisella noin 30 prosentin tasolla. Tämä kuvaa vain sitä, että Lowe’s pystyy tahkoamaan tulosta koneistolla, joka sitoo varsin vähän pääomia.

Tase

Liikearvo on kasvanut nopeasti 1,3 miljardiin dollariin, kun vielä muutama vuosi sitten liikearvoa ei ollut lainkaan. Liikearvo kasvoi yhtiön ostettua kanadalaisen kodinkunnostusketju RONA:n vuonna 2016. Kokonaisuudessa liikearvoa on kuitenkin vähän, eikä mahdollinen alaskirjaus heilauttaisi tulosta juurikaan.

RONA:n hankinta näkyy myös korollisten velkojen nousuna noin 15,6 miljardiin dollariin, kun sitä ennen velkaa oli 10 – 12 miljardia dollaria. Velan määrä on noussut jo suhteellisen korkeaksi, sillä sitä on nyt noin 40 prosenttia koko taseen loppusummasta. Näin myös velkaisuuden tunnusluvut ovat heikolla tasolla: omavaraisuusaste alle 20 ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 200 – 300 prosenttia.

LOW-velkaisuus-q32018

Tämän vuosikymmenen aikana ei ole tehty muita isoja yritysjärjestelyitä, joten velkaisuuden kasvua selittää omien osakkeiden hankinnat. Osinkoihin ja omien osakkeiden ostoihin on käytetty rahaa vuodesta 2010 alkaen noin -33,9 miljardia, kun investointien jälkeiset rahavirrat ovat olleet noin +23,4 miljardia dollaria.

Velkaa on siis paljon, mutta kyse ei ole kriisiyhtiöstä – vaan pikemmin päinvastoin. On hyvä huomata, että noin 4 miljardin nettotuloksella yhtiö pystyisi maksamaan kaikki korolliset velkansa 4 – 5 vuodessa.

Rahavirta

Lowe’s:n liiketoiminnan rahavirta on vahvassa ja tasaisessa nousutrendissä. Tämä hyvä trendi tukeekin tuloslaskelman nettotuloksen kehityskaarta. Kyse ei ole siis mistään kirjanpidollisesta harhasta, vaan liiketoiminta tahkoaa rahaa hyvään tahtiin.

Tilikauden 2017 rahavirta laski selvästi, mutta siihen vaikutti käyttöpääoman (mm. varaston arvo) noin -1,0 miljardin dollarin muutos vertailuvuoteen.

LOW-rahavirta-q32018

Näin vapaa rahavirta (FCF) on kehittynyt myöskin tasaisesti ja on ollut noin 3,5 – 4,5 miljardissa dollarissa viime vuosien aikana. Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Yhtiön korolliset velat ovat nousseet noin 15,6 miljardiin dollariin. Tämä nousu selittyy pitkälti yhtiön omien osakkeiden osto-ohjelmasta. Pelkkiin osinkoihin vapaasta rahavirrasta on mennyt viimeisen 4 vuoden aikana keskimäärin vain noin 30 prosenttia.

Mikäli yhtiö lopettaisi omien osakkeiden ostot, niin rahaa jäisi (osinkojen jälkeen) lainojen lyhennyksiin noin 2,0 – 3,0 miljardia dollaria per vuosi. Näin 15,6 miljardin dollarin velat pystyttäisiin hoitamaan varsin nopealla tahdilla.

Voidaan siis todeta, että vaikka yhtiön velkaisuus on korkealla tasolla, niin tällä hetkellä yhtiön rahavirrat ovat sen verran vahvat, että halutessaan yhtiö saisi velkaantumisen taitettua varsin nopeasti. Tilanne on siis hallinnassa – olettaen, ettei mahdollinen taantuma vaikuta rankalla kädellä rahavirtoihin.

Osinko

Lowe’s on maksanut vuosittain kasvavaa osinkoa vuodesta 1961 alkaen eli yli 45 vuotta. Viime vuosien aikana osinko on kasvanut keskimäärin noin +20 prosenttia vuodessa.

Osingon hyvää kehitystä helpottaa voimakkaasti pienenevä osakemäärä. Esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana osakkeiden määrä on pienentynyt noin -22 prosenttia.

LOW-osinko-q32018

Vaikka osinko onkin noussut huimaa vauhtia, niin silti osingonmaksusuhde tulokseen ja vapaaseen rahavirtaan (FCF) on ollut vain noin 30 – 40 prosentin tuntumassa. Tämäkin alleviivaa sitä, kuinka hyvässä tuloskunnossa Lowe’s on.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Lowe’s Companies: Osinkohistoria -sivulla.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
1/2019 0,480 1/2018 0,410 1/2017 0,350
4/2019 (e) 0,480 4/2018 0,410 4/2017 0,350
7/2019 (e) 0,540 7/2018 0,480 7/2017 0,410
10/2019 (e) 0,540 10/2018 0,480 10/2017 0,410
YHTEENSÄ 2,040 1,780 1,520
+14,6% +17,1% +20,6%

Seuraava Q4:n osinko (0,48 USD) irtoaa 22.1.2019 ja se maksetaan 23.2.2019. Yhtiö on julkistanut kevään ensimmäisen eli huhtikuussa irtoavan osingon yleensä 20-25 maaliskuuta.

Seuraava osingon nosto olisi kesällä 2019, mikäli nykyistä osinkoa maksetaan 4 kvartaalin ajan. Arvioin, että hyvä kasvuvauhti jatkuisi ja osinko nousisi 0,06 dollarilla (+12,5 %). Tähän toki vaikuttaa ensi kevään kauppasodan ja yleinen talouden tilanne.

Seuraavan 12 kk:n osinko olisi näillä kvartaaliosingolla yhteensä 2,04 dollaria, mikä antaisi noin 2,3 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 87,90 dollaria).

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu tilikauden lopun ennustetulla nettotuloksella (+262) ja osingoilla (-392). Oikaisu on yhteensä -130 miljoonaa dollaria, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (20.11.2018) 87,90 104,73 73,08 71,66 67,76 46,29 38,21 26,83
Lkm (000) 816 000 840 000 880 000 929 000 990 000 1 061 000 1 152 000 1 273 000
Markkina-arvo (Mrd) 71,73 87,97 64,31 66,57 67,08 49,11 44,02 34,15
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 15 740 55 662 71 400 68 619 65 017 59 074 56 223 53 417 50 521 50 208
Liikevoitto 515 4 586 5 100 6 586 5 846 4 971 4 792 4 149 3 560 3 277
Nettotulos 260 3 138 3 400 3 447 3 093 2 546 2 698 2 286 1 959 1 839
Marginaali 1,7% 5,6% 4,8% 5,0% 4,8% 4,3% 4,8% 4,3% 3,9% 3,7%
EPS 0,32 3,85 4,17 4,10 3,51 2,74 2,73 2,15 1,70 1,44
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 1 746 690 658 712 591 576 666 1 300
Liikearvo 1 272 1 307 1 082 154 0 0 0 0
Muut varat 33 565 33 294 32 668 30 400 31 236 32 156 32 000 32 259
Tase yhteensä 36 583 35 291 34 408 31 266 31 827 32 732 32 666 33 559
Oma pääoma 5 264 5 873 6 434 7 654 9 968 11 853 13 857 16 533
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 15 577 16 995 15 699 12 649 11 367 10 521 9 077 7 627
Muut vastuut 15 742 12 423 12 275 10 963 10 492 10 358 9 732 9 399
Tase yhteensä 36 583 35 291 34 408 31 266 31 827 32 732 32 666 33 559
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 6 500 5 065 5 617 4 784 4 929 4 111 3 762 4 349
Investoinnit: Capex -1 300 -1 123 -1 167 -1 197 -880 -940 -1 211 -1 829
Vapaa rahavirta (FCF) 5 200 3 942 4 450 3 587 4 049 3 171 2 551 2 520
Investoinnit: Muut -300 -318 -2 194 -146 -208 -346 308 392
Investointien jälkeen 4 900 3 624 2 256 3 441 3 841 2 825 2 859 2 912
Rahoitus: Voitonjako -4 500 -4 341 -4 577 -4 757 -4 590 -4 278 -4 748 -3 484
Rahoitus: Muut -400 734 2 485 1 264 829 1 309 1 415 935
Rahavarojen muutos 0 17 164 -52 80 -144 -474 363
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,850 1,580 1,330 1,070 0,870 0,700 0,620 0,530
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,850 1,580 1,330 1,070 0,870 0,700 0,620 0,530
Osinkotuotto 2,1% 1,5% 1,8% 1,5% 1,3% 1,5% 1,6% 2,0%
Osinko/nettotulos 44,4% 38,5% 37,8% 39,0% 31,9% 32,5% 36,5% 36,7%
Osinko/FCF 29,0% 33,7% 26,3% 27,7% 21,3% 23,4% 28,0% 26,8%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 25,8 34,5 27,4 30,8 31,8 23,1
PE (3v) 21,6 29,0 23,1 26,5 29,0 24,2 22,7 18,2
PE 21,1 25,5 20,8 26,1 24,9 21,5 22,5 18,6
EV/EBIT 16,8 15,8 13,6 15,8 16,2 14,2 14,7 12,4
Oma pääoma/osake 6,45 6,99 7,31 8,24 10,07 11,17 12,03 12,99
P/B 13,63 14,98 10,00 8,70 6,73 4,14 3,18 2,07
ROE 61,1% 56,0% 43,9% 28,9% 24,7% 17,8% 12,9% 10,6%
ROI 23,3% 29,3% 27,6% 23,9% 21,9% 18,3% 15,1% 13,4%
Omavaraisuusaste 14,4% 16,6% 18,7% 24,5% 31,3% 36,2% 42,4% 49,3%
Gearing 262,7% 277,6% 233,8% 156,0% 108,1% 83,9% 60,7% 38,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Huomaa, että Lowe’s:n tilikausi alkaa 1.2., joten kvartaalit ovat yhden kuukauden erossa kalenterikvartaaleihin nähden. Näin osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 30.4, 31.7, 31.10 ja 31.1. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 95,22 99,34 82,43 104,73 79,95 77,40 84,88 73,08 66,65 82,28
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,980 1,980 1,920 1,850 1,780 1,710 1,640 1,580 1,520 1,460
Osinkotuotto (ennuste) 2,1% 2,0% 2,3% 1,8% 2,2% 2,2% 1,9% 2,2% 2,3% 1,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 4,58 4,83 4,64 4,10 4,27 3,64 3,28 3,51 2,79 3,16
PE 20,8 20,6 17,8 25,5 18,7 21,3 25,9 20,8 23,9 26,0
EV/EBIT 15,9 15,0 12,7 15,8 12,1 12,9 14,9 13,6 14,4 16,0
ROE 66,3% 69,5% 68,0% 56,0% 57,1% 48,8% 44,1% 43,9% 32,4%
ROI 26,6% 29,0% 30,1% 29,3% 30,9% 27,7% 26,3% 27,5% 23,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset