Lowe’s Companies sijoituskohteena

Päivitetty 2.6.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Lowe’s Companies on Pohjois-Amerikan toiseksi suurin remontoinnin tavarataloketjuista. Yhtiöllä on yli 2 390 liikettä USA:ssa, Kanadassa ja Meksikossa, ja sillä on noin 310 000 työntekijää…. (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e LOWE’S COMPANIES Ennuste
Osake (2.6.2018) 95,83 Osinko 12 kk 1,920 2,0%
Markkina-arvo (Mrd) 79,1 Osinko/EPS 37% 4v ka
Liikevaihto (M) 72 000 (+4,9%) Osinko/FCF 30% 4v ka
Nettotulos (M) 4 425 (+28,4%) Omav.aste 20%
EPS 5,36 Gearing 146%
PE 17,9 ROE 64%
PB 9,8 ROI 28%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

LOWE’S COMPANIES2.6.2018 | 95,83 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Lowe’s Companies Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä pisteitä laskee oikeastaan vain osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Korkeaksi noussut velkaisuus vie myös pisteitä.

Lowe’s:n luvuissa näkyy USA:n kotien remontoinnin ja muu nikkaroinnin toipuminen finanssikriisistä. Kaikki luvut ovat selvässä nousussa: Liikevaihto, nettotulos, rahavirrat, osinko, ROE ja ROI. Liikevaihto on ollut noin 6 prosentin, nettotulos yli 10 prosentin ja osinko yli 20 prosentin vuotuisessa nousussa viimeisen 5 vuoden aikana.

Eli samankaltaista (mutta hitusen heikompaa) kehitystä, kuin kilpailijalla Home Depot:lla, joka on myös Talousmentor-yritysanalyyseissä (Home Depot sijoituskohteena).

Myös Lowe’s:lla päänvaivaa aiheuttaa korkeaksi kohonnut velkaisuus. Tästä kertoo myös heikot velkaisuuden tunnusluvut eli omavaraisuusaste on noin 20 ja gearing noin 150 prosentissa.

Home Depot:n tapaan myös Lowe’s noudattaa strategiaa, missä kaikki sellainen pääoma, joka jää yli liiketoiminnan normaalista pyörittämisestä käytetään omien osakkeiden ostamiseen. Ja niitä on ostettukin. Vuodesta 2007 vuoteen 2017 välisenä aikana osakkeiden lukumäärä on laskenut -45 prosenttia.

Osinkosijoittajaa Lowe’s:n osake kiinnostaa, sillä vaikka osinkotuotto on vain noin 2,0 prosenttia, niin osingon kasvuvauhti jatkunee vielä lähitulevaisuudessa vauhdikkaana. Jos ei nyt 20 prosenttia per vuosi, niin ehkä sellainen 10 prosenttia lienee seuraavan parin vuoden sopiva odotus.

Osake nousi Q1/2018 tulosjulkistuspäivänä yli +10 prosenttia, mikä nosti PE:n 17,9x tasolle. Osaketta voi tämän nousun jälkeen pitää hieman korkeahkosti hinnoiteltuna. Tässä yhtiön hyvä tuloskehitys näkyy. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa se, että Lowe’s tuo paljon tavaraa Kiinasta, joten mahdolliset Trumpin esiin nostamat suojatullit ja kauppasota voi vaikuttaa Lowe’s:n liiketoimintaan merkittävästikin.

Tilikausi 2018

HUOM! Yhtiön tilikausi päättyy vuosittain 31.1., joten periaatteessa yhtiöllä olisi 1.2.2018 käynnistynyt tilikausi 2019. Yhtiö kuitenkin nimeää omissa raporteissaan ja esityksissään tätä vuotta ”tilikausi 2018” (fiscal year 2018). Selvyyden vuoksi näin tehdään myös tässä analyysissä.

Lowe’s Companies:n Q1/2018

  • liikevaihto: 17 360 M USD (16 860 M USD / +3,0 %)
  • liiketulos (ebit): 1 465 M USD (1 559 M USD / -6,0 %)
  • nettotulos: 988 M USD (602 M USD / +64 %)
  • EPS: 1,19 USD (0,70 USD)

Tilikauden 2018 alku jatkoi siitä, mihin vuosi 2017 jäi eli kasvu jatkui vahvana. Osake nousi tulosjulkistuspäivänä yli +10 prosenttia

Liikevaihto kasvoi +3 prosenttia, mutta vertailukelpoinen myynti kasvoi +0,6 prosenttia, joten osa myynnin kasvusta tuli valuuttakurssien muutosten seurauksena.

Ja kuten Home Depot:n kohdalla, niin myös Lowe’s kärsi pitkälle huhtikuulle jatkuneesta talvikaudesta. Näin kevätkauden puutarhatuotteiden (kalusteet, kasvit, mullat ja muut lannoitteet yms.) myynti jäi vertailukaudesta. Toukokuun aikana kevät on edennyt vauhdikkaasti, mikä on yhtiön mukaan jo näkynyt hyvänä myynnin kehityksenä.

Liiketulos (ebit) laski -6 prosenttia, missä kohonneet myynnin ja hallinnon kulut vetivät hienoisesti kasvaneen bruttokatteen tuoman hyödyn miinukselle.

Raportoitu tulos kasvoi selvästi, mutta vertailukauteen sisältyi -464 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä ennenaikaisesti lunastetun lainan kuluja. Lisäksi yhtiön veroaste laski 24,3 prosenttiin vertailukauden 35,5 prosentista, mikä toi oman hyötynsä yhtiön tulokseen.

Liiketuloksen lasku oikeastaan kuvastaa sitä, että tuloskunto jäi edellisvuodesta juurikin kevätkauden myynnin siirtymisenä toukokuun puolelle.

Yhtiö osti omia osakkeita 750 miljoonalla dollarilla ja maksoi kvartaaliosinkoja 340 miljoonaa dollaria.

Näkymät vuodelle 2018

Lowe’s piti näkymänsä ennallaan.

Yhtiö aikoo vuonna 2018 keskittyä erityisesti bruttokatteen parantamiseen sekä varaston hallintaan (varastomäärät, kiertonopeus yms). Yhtiön mukaan kodinkunnostuksen markkinat pysyvät positiivisina, mitä tukee mm. työllisyystilanteen paraneminen sekä kotitalouksien ostovoiman parantuminen.

Yhtiö arvioi, että

  • liikevaihto kasvaa noin +5 prosenttia (2017: 68,9 Mrd USD)
  • veroaste on noin 25 – 26 prosenttia (2017: 37,2 % ja 2016: 40,5 %)
  • EPS on 5,40 – 5,50 USD (2017: 4,10 USD)

Yhtiö aikoo ostaa omia osakkeitaan noin 2,5 miljardilla dollarilla vuonna 2018.

Yhtiö nosti kvartaaliosinkoaan 0,48 dollariin kesäkuun alussa, joten seuraavan 12 kk:n osinkoennuste (Talousmentor) on 1,92 dollaria, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (95,83 USD) noin 2,0 prosentin osinkotuoton.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Yhtiöllä ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen.

Ja kuten edellä todettiin, niin yhtiö arvioi tilikauden 2018 liikevaihdon kasvavan +5 prosenttia ja EPS:n olevan noin 5,40 – 5,50 dollaria. Näillä saadaan yhtiön liikevaihtoennusteeksi 72,0 – 72,5 miljardia dollaria ja nettotulokseksi 4,40 – 4,55 miljardia dollaria. Tässä ei ole huomioitu yhtiön omien osakkeiden ostoja.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 72 000 16 540 17 350 20 750 17 360 68 619 15 494 16 770 19 495 16 860
Muutos (%) 4,9% 6,8% 3,5% 6,4% 3,0% 5,5% -1,8% 6,6% 6,8% 10,7%
Liiketulos 6 650 1 260 1 400 2 525 1 465 6 586 1 098 1 547 2 382 1 559
Muutos (%) 1,0% 14,8% -9,5% 6,0% -6,0% 12,7% -13,5% 64,7% 16,1% -1,7%
Marginaali 9,2% 7,6% 8,1% 12,2% 8,4% 9,6% 7,1% 9,2% 12,2% 9,2%

Liikevaihto

Yhtiön arviona oli noin +5 prosentin liikevaihdon kasvu ja tällä linjalla olen myös oheisen taulukon ennusteet laatinut. Q4/2017 myynti laski Q4/2016, joten tämän kvartaalin myynnin voisi odottaa kehittyvän suotuisasti tänä vuonna. Q1/2018 myyntiä haittasi pitkään jatkunut talvikausi, minkä johdosta odotan Q2:sta vastaavasti edellisvuotta selvästi parempaa.

Näin koko tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 72,0 miljardia dollaria, mikä asettuu juurikin yhtiön oman ennustehaarukan 72,0 – 72,5 miljardin dollarin sisään.

Liiketulos

Monen USA-yhtiön kustannustaso on ollut nousussa, joten oma arvioni on, että liiketulos kasvaa vain +1,0 prosenttia vuonna 2018. Vuoden 2017 lähes +13 prosentin kasvuun on vaikea uskoa. Onkin mielenkiintoista seurata sitä, että onko yhtiöllä sellaista hinnoitteluvoimaa, jolla se pystyy siirtämään nousevat kulut myyntihintoihinsa.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 liiketulosmarginaali laskee -0,40 prosenttiyksikköä. Vuonna 2017 marginaali oli 9,6 prosenttia, joten nyt olen vastaavasti päätynyt 9,2 prosentin marginaaliin. Liiketulosennusteena on siten 6,6 – 6,7 miljardia dollaria.

Nettotulos

Q3- ja Q4-sarakkeet on tarkoituksella jätetty avoimiksi.

Arvioin Q2/2018 liiketulosennusteeksi noin 2 525 miljoonaa dollaria. Korkokulujen voi odottaa nousevan hieman edellisvuodesta yhtiön velkaisuuden kasvun johdosta sekä yleisen korkotason hienoisen nousun seurauksena. Jos veroprosentti on 26, niin Q2/2018:n nettotulosennusteeksi saan noin 1,7 – 1,8 miljardia dollaria.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 6 650 2 525 1 465 6 586 2 382 1 559
Korkokulut -650 -165 -160 -633 -159 -161
Muut kulut -60 0 0 -464 0 -464
Tulos ennen veroja 5 940 2 360 1 305 5 489 2 223 934
Verot -1 515 -610 -317 -2 042 -804 -332
Nettotulos 4 425 1 750 988 3 447 1 419 602

Koko tilikauden 2018 korkokuluiksi olen arvioinut -650 miljoonaa dollaria sekä asettanut ”muut kulut” erään -60 miljoonaa dollaria pieniä yllätyksiä varten. Jos veroprosentti on 25,5, niin tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi olen saanut noin 4,4 – 4,5 miljardia dollaria. Tämä on varsin hyvin linjassa yhtiön omiin ennusteisiin nähden.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kasvanut noin +45 prosentilla finanssikriisin aiheuttaman romahduksen jäljiltä. Viime vuosien aikana liikevaihdon vuosikasvu on ollut noin +6 prosentin luokkaa. Ja tähän samaan liikevaihdon kasvuun yhtiö pääsi tilikaudella 2017.

LOW-tuloslaskelma-q12018

Nettotulos on kasvanut noin +10 prosentin vuosivauhdilla eli vauhdikkaammin kuin liikevaihto. Näin toiminta on tehostunut ja marginaalit ovat olleet tasaisessa kasvussa. Vuonna 2011 marginaali oli 3,7 prosenttia, kun tilikaudella 2017 se oli 5,0 prosenttia.

Edellisen ”Ennusteet” -kappaleen mukaisilla ennusteilla marginaali asettuisi yli 6 prosenttiin. Tässä USA:n verouudistuksen vaikutus näkyy selvästi.

Lowe’s:n osakkeen (1 ja 3-vuoden keskiarvotuloksilla lasketut) PE-luvut ovat 17,7x – 21,4x välillä, mikä indikoisi hieman korkeahkosti hinnoiteltua osaketta. Tosin PE on ollut useana vuotena yli 20x, joten tähän verrattuna nykyinen hintataso lienee kohdallaan.

LOW-roe-roi-q12018

Yhtiön pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla. Oman pääoman tuotto (ROE) on kasvanut selvästi vuoden 2011 noin 10 prosentista nykyiseen 60 prosenttiin. Vaikka tuloskunto on kasvanut hyvin, niin tunnusluvun kasvua selittää oman pääoman määrän lasku 16,5 miljardista nykyiseen noin 5,8 miljardiin dollariin. Omaa pääomaa on vähentänyt omien osakkeiden ostot.

ROI, joka huomioi myös yhtiön velkaisuuden, on sekin kehittynyt vahvasti ja on nyt erinomaisella noin 30 prosentin tasolla. Tämä kuvaa vain sitä, että Lowe’s pystyy tahkoamaan tulosta koneistolla, joka sitoo varsin vähän pääomia.

Tase

Liikearvo on kasvanut nopeasti 1,3 miljardiin dollariin, kun vielä muutama vuosi sitten liikearvoa ei ollut lainkaan. Liikearvo kasvoi yhtiön ostettua kanadalaisen kodinkunnostusketju RONA:n vuonna 2016. Kokonaisuudessa liikearvoa on kuitenkin vähän, eikä mahdollinen alaskirjaus heilauttaisi tulosta juurikaan.

RONA:n hankinta näkyy myös korollisten velkojen nousuna noin 15,8 miljardiin dollariin, kun sitä ennen velkaa oli 10 – 12 miljardia dollaria. Velan määrä on noussut jo suhteellisen korkeaksi, sillä sitä on nyt noin 40 prosenttia koko taseen loppusummasta. Näin myös velkaisuuden tunnusluvut ovat heikolla tasolla: omavaraisuusaste noin 20 ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 150 prosenttia.

LOW-velkaisuus-q12018

Tämän vuosikymmenen aikana ei ole tehty muita isoja yritysjärjestelyitä, joten velkaisuuden kasvua selittää omien osakkeiden hankinnat. Osinkoihin ja omien osakkeiden ostoihin on käytetty rahaa vuodesta 2010 alkaen noin -33,9 miljardia, kun investointien jälkeiset rahavirrat ovat olleet noin +23,4 miljardia dollaria.

Velkaa on siis paljon, mutta kyse ei ole kriisiyhtiöstä – vaan pikemmin päinvastoin. On hyvä huomata, että noin 4 miljardin nettotuloksella yhtiö pystyisi maksamaan kaikki korolliset velkansa 4 – 5 vuodessa.

Rahavirta

Lowe’s:n liiketoiminnan rahavirta on vahvassa ja tasaisessa nousutrendissä. Tämä hyvä trendi tukeekin tuloslaskelman nettotuloksen kehityskaarta. Kyse ei ole siis mistään kirjanpidollisesta harhasta, vaan liiketoiminta tahkoaa rahaa hyvään tahtiin.

Tilikauden 2017 rahavirta laski selvästi, mutta siihen vaikutti käyttöpääoman (mm. varaston arvo) noin -1,0 miljardin dollarin muutos vertailuvuoteen.

LOW-rahavirta-q12018

Näin vapaa rahavirta (FCF) on kehittynyt myöskin tasaisesti ja on ollut noin 3,5 – 4,5 miljardissa dollarissa viime vuosien aikana. Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Yhtiön korolliset velat ovat nousseet noin 15,8 miljardiin dollariin. Tämä nousu selittyy pitkälti yhtiön omien osakkeiden osto-ohjelmasta. Pelkkiin osinkoihin vapaasta rahavirrasta on mennyt viimeisen 4 vuoden aikana keskimäärin vain noin 30 prosenttia.

Mikäli yhtiö lopettaisi omien osakkeiden ostot, niin rahaa jäisi (osinkojen jälkeen) lainojen lyhennyksiin noin 2,0 – 3,0 miljardia dollaria per vuosi. Näin 15,8 miljardin dollarin velat pystyttäisiin hoitamaan varsin nopealla tahdilla.

Voidaan siis todeta, että vaikka yhtiön velkaisuus on korkealla tasolla, niin tällä hetkellä yhtiön rahavirrat ovat sen verran vahvat, että halutessaan yhtiö saisi velkaantumisen taitettua varsin nopeasti. Tilanne on siis hallinnassa – olettaen, ettei mahdollinen taantuma vaikuta rankalla kädellä rahavirtoihin.

Osinko

Lowe’s on maksanut vuosittain kasvavaa osinkoa vuodesta 1961 alkaen eli yli 45 vuotta. Viime vuosien aikana osinko on kasvanut keskimäärin noin +20 prosenttia vuodessa.

Osingon hyvää kehitystä helpottaa voimakkaasti pienenevä osakemäärä. Esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana osakkeiden määrä on pienentynyt noin -22 prosenttia.

LOW-osinko-q12018

Vaikka osinko onkin noussut huimaa vauhtia, niin silti osingonmaksusuhde tulokseen ja vapaaseen rahavirtaan (FCF) on ollut vain noin 30 – 40 prosentin tuntumassa. Tämäkin alleviivaa sitä, kuinka hyvässä tuloskunnossa Lowe’s on.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
7/2018 0,480 7/2017 0,410 7/2016 0,350
10/2018 (e) 0,480 10/2017 0,410 10/2016 0,350
1/2019 (e) 0,480 1/2018 0,410 1/2017 0,350
4/2019 (e) 0,480 4/2018 0,410 4/2017 0,350
YHTEENSÄ 1,920 1,640 1,400
+17,1% +17,1% +25,0%

Lowe’s korotti kvartaaliosinkonsa 0,48 dollariin kesäkuun alussa 2018 ja osinko kasvoi +17 prosenttia. Osinko irtoaa 24.7.2018 ja se maksetaan 8.8.2018. Seuraavan 12 kk:n osinko olisi tällä kvartaaliosingolla yhteensä 1,92 dollaria, mikä antaisi noin 2,0 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 95,83 dollaria).

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu tilikauden lopun ennustetulla nettotuloksella (+3 437) ja osingoilla (-1 188). Oikaisu on yhteensä +2 249 miljoonaa USD, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (2.6.2018) 95,83 104,73 73,08 71,66 67,76 46,29 38,21 26,83
Lkm (000) 825 000 840 000 880 000 927 000 990 000 1 061 000 1 152 000 1 273 000
Markkina-arvo (Mrd) 79,06 87,97 64,31 66,43 67,08 49,11 44,02 34,15
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 20 750 17 360 72 000 68 619 65 017 59 074 56 223 53 417 50 521 50 208
Liikevoitto 2 525 1 465 6 650 6 586 5 846 4 971 4 792 4 149 3 560 3 277
Nettotulos 1 750 988 4 425 3 447 3 093 2 546 2 698 2 286 1 959 1 839
Marginaali 8,4% 5,7% 6,1% 5,0% 4,8% 4,3% 4,8% 4,3% 3,9% 3,7%
EPS 2,12 1,20 5,36 4,10 3,51 2,75 2,73 2,15 1,70 1,44
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 4 069 690 658 712 591 576 666 1 300
Liikearvo 1 288 1 307 1 082 154 0 0 0 0
Muut varat 35 179 33 294 32 668 30 400 31 236 32 156 32 000 32 259
Tase yhteensä 40 536 35 291 34 408 31 266 31 827 32 732 32 666 33 559
Oma pääoma 8 044 5 873 6 434 7 654 9 968 11 853 13 857 16 533
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 15 844 16 995 15 699 12 649 11 367 10 521 9 077 7 627
Muut vastuut 16 648 12 423 12 275 10 963 10 492 10 358 9 732 9 399
Tase yhteensä 40 536 35 291 34 408 31 266 31 827 32 732 32 666 33 559
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 6 500 5 065 5 617 4 784 4 929 4 111 3 762 4 349
Investoinnit: Capex -1 700 -1 123 -1 167 -1 197 -880 -940 -1 211 -1 829
Vapaa rahavirta (FCF) 4 800 3 942 4 450 3 587 4 049 3 171 2 551 2 520
Investoinnit: Muut 300 -318 -2 194 -146 -208 -346 308 392
Investointien jälkeen 5 100 3 624 2 256 3 441 3 841 2 825 2 859 2 912
Rahoitus: Voitonjako -4 000 -4 341 -4 577 -4 757 -4 590 -4 278 -4 748 -3 484
Rahoitus: Muut -1 100 734 2 485 1 264 829 1 309 1 415 935
Rahavarojen muutos 0 17 164 -52 80 -144 -474 363
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,850 1,580 1,330 1,070 0,870 0,700 0,620 0,530
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,850 1,580 1,330 1,070 0,870 0,700 0,620 0,530
Osinkotuotto 1,9% 1,5% 1,8% 1,5% 1,3% 1,5% 1,6% 2,0%
Osinko/nettotulos 34,5% 38,5% 37,8% 39,0% 31,9% 32,5% 36,5% 36,7%
Osinko/FCF 31,8% 33,7% 26,3% 27,7% 21,3% 23,4% 28,0% 26,8%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 27,1 34,5 27,4 30,8 31,8 23,1
PE (3v) 21,6 29,0 23,1 26,5 29,0 24,2 22,7 18,2
PE 17,9 25,5 20,8 26,1 24,9 21,5 22,5 18,6
Oma pääoma/osake 9,75 6,99 7,31 8,26 10,07 11,17 12,03 12,99
P/B 9,83 14,98 10,00 8,68 6,73 4,14 3,18 2,07
ROE 63,6% 56,0% 43,9% 28,9% 24,7% 17,8% 12,9% 10,6%
ROI 28,4% 29,3% 27,6% 23,9% 21,9% 18,3% 15,1% 13,4%
Omavaraisuusaste 19,8% 16,6% 18,7% 24,5% 31,3% 36,2% 42,4% 49,3%
Gearing 146,4% 277,6% 233,8% 156,0% 108,1% 83,9% 60,7% 38,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset