Lowe’s Companies sijoituskohteena

Päivitetty 22.8.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Lowe’s Companies on Pohjois-Amerikan toiseksi suurin remontoinnin tavarataloketjuista. Yhtiöllä on yli 1 800 liikettä USA:ssa, Kanadassa ja Meksikossa, ja sillä on noin 300 000 työntekijää…. (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e LOWE’S COMPANIES Ennuste
Osake (22.8.2019) 108,00 Osinko 12 kk 2,250
Markkina-arvo (Mrd) 85,2 Osinkotuotto 2,1%
Liikevaihto (M) 72 550 (+1,7%) Osinko/EPS 43% 4v ka
Nettotulos (M) 4 475 (+93,4%) Osinko/FCF 31% 4v ka
EPS 5,67 Omav.aste 6%
PE 19,0 Gearing 919%
EV/EBIT 16,3 ROE 153%
PB 38,3 ROI 29%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

LOWE’S COMPANIES22.8.2019 | 108,00 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Lowe’s Companies Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee oikeastaan vain osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Korkeaksi noussut velkaisuus vie myös pisteitä.

Lowe’s:n luvuissa näkyy USA:n kotien remontoinnin ja muu nikkaroinnin toipuminen finanssikriisistä. Kaikki luvut ovat selvässä nousussa: Liikevaihto, nettotulos, rahavirrat, osinko, ROE ja ROI. Liikevaihto on ollut noin 6 prosentin, nettotulos yli 10 prosentin ja osinko yli 20 prosentin vuotuisessa nousussa viimeisen 5 vuoden aikana.

Eli samankaltaista kehitystä, kuin kilpailijalla Home Depot:lla, joka on myös Talousmentor-yritysanalyyseissä (Home Depot sijoituskohteena).

Myös Lowe’s:lla päänvaivaa aiheuttaa korkeaksi kohonnut velkaisuus. Tästä kertoo myös heikot velkaisuuden tunnusluvut eli omavaraisuusaste on noin 10 – 20 ja gearing on yli 400 prosenttia.

Home Depot:n tapaan myös Lowe’s noudattaa strategiaa, missä kaikki sellainen pääoma, joka jää yli liiketoiminnan normaalista pyörittämisestä käytetään omien osakkeiden ostamiseen. Ja niitä on ostettukin. Vuodesta 2008 vuoteen 2018 välisenä aikana osakkeiden lukumäärä on laskenut -45 prosenttia.

Osinkosijoittajaa Lowe’s:n osake kiinnostaa, sillä vaikka osinkotuotto on vain noin 2,1 prosenttia, niin osingon kasvuvauhti jatkunee vielä lähitulevaisuudessa vauhdikkaana. Jos ei nyt 20 prosenttia per vuosi, niin ehkä sellainen 10 prosenttia lienee seuraavan parin vuoden sopiva odotus.

PE on noussut 19,0x tasolle eli osaketta voi pitää korkeahkosti hinnoiteltuna. Tässä yhtiön hyvä tuloskehitys näkyy. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa se, että Lowe’s tuo paljon tavaraa Kiinasta, joten mahdollinen Kiinan ja USA:n välinen eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa Lowe’s:n liiketoimintaan merkittävästikin.

Tilikausi 2019

HUOM! Yhtiön tilikausi päättyy vuosittain 31.1., joten periaatteessa yhtiöllä olisi 1.2.2019 käynnistynyt tilikausi 2020. Yhtiö kuitenkin nimeää omissa raporteissaan ja esityksissään tätä vuotta ”tilikausi 2019” (fiscal year 2019). Selvyyden vuoksi näin tehdään myös tässä analyysissä.

Lowe’s Companies:n Q1-Q2/2019

M USD Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 20 992 20 888 0,5% 38 733 38 247 1,3%
Liiketulos (ebit) 2 381 2 163 10,1% 3 798 3 628 4,7%
Nettotulos 1 676 1 520 10,3% 2 722 2 509 8,5%
EPS (USD) 2,14 1,86 3,44 3,05

Q2:n liikevaihto oli hieman viimevuotista parempi (+0,5 %), missä myyntiä tuki mm. maalien ja Pro-asiakkaiden hyvä kysyntä. Puutavaran vertailukautta alhaisemmat hinnat jarruttivat liikevaihdon kehitystä.

Vaikka liikevaihto nousi reilu +100 miljoonaa dollaria, niin bruttokate laski -145 miljoonaa dollaria viimevuotisesta.

Liiketulos ja nettotulos nousivat +10 prosenttia, mitä selittää vertailukaudella tehty -230 miljoonan dollarin alaskirjaus Orchard Supply Hardware -liikkeiden sulkemisiin liittyen. Jos tämän oikaisee vertailukauden lukemiin, niin silloin liiketulos olisi laskenut hieman.

Yhtiöllä on aiemmin ollut haasteita perustoimintojensa suhteen ja nyt ainakaan lyhyessä 8K-raportissa näistä haasteista ei enää ollut tietoakaan. Yhtiön johto olikin luottavainen siihen, että hyvä kysyntätilanne saadaan hyödynnettyä.

We are confident that we are on the right path to capitalize on solid demand in a healthy home improvement market and generate long-term profitable growth.

Näkymät vuodelle 2019

Lowe’s:n näkymät vuodelle 2019

  • liikevaihto kasvaa noin +2 % (2018: 71,3 Mrd USD)
  • liiketulosmarginaali on noin 8,7 – 9,0 % (2018: 5,6 %)
  • EPS on 5,54 – 5,74 USD (2018: 2,85 USD)

Lowe’s kirjasi vuonna 2018 noin -2,1 miljardin dollarin edestä alaskirjauksia ja toimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja. Jos nämä huomioi vuoden 2018 luvuissa, niin oikaistu liiketulosmarginaali olisi ollut noin 8,6 prosenttia.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 17 750 17 415 1,9% 72 550 71 310 1,7%
Liiketulos (ebit) 1 450 957 51,5% 6 500 4 018 61,8%
Nettotulos 975 629 55,0% 4 475 2 313 93,5%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 2,25 1,99

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Lowe’s Companies: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kasvanut noin +45 prosentilla finanssikriisin aiheuttaman romahduksen jäljiltä. Viime vuosien aikana liikevaihdon vuosikasvu on ollut noin +6 prosentin luokkaa. Ja tähän samaan liikevaihdon kasvuun yhtiö pääsi tilikaudella 2017. Vuonna 2018 kasvu oli 4,9 prosenttia ja yhtiö arvioi, että vuodelle 2019 kasvu jäisi 2 prosenttiin. Eli liikevaihdon kehitys olisi taittumassa.

LOW-tuloslaskelma-q22019

Nettotulos on kasvanut noin +10 prosentin vuosivauhdilla eli vauhdikkaammin kuin liikevaihto. Näin toiminta on tehostunut ja marginaalit ovat olleet tasaisessa kasvussa. Vuonna 2011 marginaali oli 3,7 prosenttia, kun tilikaudella 2017 se oli 5,0 prosenttia. Vuoden 2018 tulosta rasittaa noin -2,1 miljardin dollarin kertaluontoiset erät. Sen sijaan vuoden 2019 ennustettu tulos on noin 4,5 miljardia dollaria, joka jatkaisi edelleen vahvaa tuloskasvua.

Ennusteet -sivulla arvioin, että vuoden 2019 liikevaihto olisi noin 72 – 73 miljardia ja nettotulos noin 4,3 – 4,6 miljardia dollaria. Näillä ennusteilla marginaali asettuisi noin 6,2 prosenttiin, mikä olisi paras taso sitten vuoden 2006. Yhtiön tekemät tehostamistoimenpiteet sekä tietenkin USA:n verouudistus näkyy marginaalien parantumisena.

Ennustetulla tuloksella PE-luku on noin 19,0x eli osake on korkeahkosti hinnoiteltu. Myös 3- ja 7-vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat korkealla tasolla (25,0x ja 28,6x). Tosin PE on ollut useana vuotena yli 20x, joten tähän verrattuna nykyinen hintataso lienee kohdallaan.

LOW-roe-roi-q22019

Yhtiön pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla. Oman pääoman tuotto (ROE) on kasvanut selvästi vuoden 2011 noin 10 prosentista nykyiseen 50 prosenttiin. Vaikka tuloskunto on kasvanut hyvin, niin tunnusluvun kasvua selittää oman pääoman määrän lasku 16,5 miljardista nykyiseen noin 2,2 miljardiin dollariin. Omaa pääomaa on vähentänyt omien osakkeiden ostot.

ROI, joka huomioi myös yhtiön velkaisuuden, on sekin kehittynyt vahvasti ja on nyt erinomaisella noin 30 prosentin tasolla. Tämä kuvaa vain sitä, että Lowe’s pystyy tahkoamaan tulosta koneistolla, joka sitoo varsin vähän pääomia.

Tase

Vuonna 2018 tehtyjen toimintojen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä yhtiö alaskirjasi liikearvoa noin -1,0 miljardilla dollarilla. Aiempi 1,3 miljardin dollarin liikearvo laski 0,3 miljardiin dollariin. Liikearvo kasvoi yhtiön ostettua kanadalaisen kodinkunnostusketju RONA:n vuonna 2016. Kokonaisuudessa liikearvoa on enää vähän, eikä mahdollinen alaskirjaus heilauttaisi tulosta juurikaan.

RONA:n hankinta näkyy myös korollisten velkojen nousuna noin 15,6 miljardiin dollariin, kun sitä ennen velkaa oli 10 – 12 miljardia dollaria. Vuonna 2019 käyttöönotettu kirjanpidon uusi säännöstö siirsi leasing- yms. vuokravastuut korollisiksi veloiksi. Tästä syystä velan määrä nousi reippaasti vuoden 2019 alussa (16,2 -> 22,1 Mrd USD).

Velan määrä on noussut jo suhteellisen korkeaksi, sillä sitä on nyt noin 50 – 55 prosenttia koko taseen loppusummasta. Näin myös velkaisuuden tunnusluvut ovat heikolla tasolla: omavaraisuusaste alle 10 ja nettovelkaantumisaste eli gearing reippaasti yli 300 prosenttia.

LOW-velkaisuus-q22019

Tämän vuosikymmenen aikana ei ole tehty muita isoja yrityshankintoja, joten velkaisuuden kasvua selittää omien osakkeiden hankinnat ja kirjanpidon säännösten muutokset. Osinkoihin ja omien osakkeiden ostoihin on käytetty rahaa vuodesta 2011 alkaen noin -35,2 miljardia, kun investointien jälkeiset rahavirrat ovat olleet noin +29,3 miljardia dollaria.

Velkaa on siis paljon, mutta kyse ei ole kriisiyhtiöstä – vaan pikemmin päinvastoin. On hyvä huomata, että noin 4,5 miljardin nettotuloksella yhtiö pystyisi maksamaan kaikki korolliset velkansa 4 – 5 vuodessa.

Rahavirta

Lowe’s:n liiketoiminnan rahavirta on vahvassa ja tasaisessa nousutrendissä. Tämä hyvä trendi tukeekin tuloslaskelman nettotuloksen kehityskaarta. Kyse ei ole siis mistään kirjanpidollisesta harhasta, vaan liiketoiminta tahkoaa rahaa hyvään tahtiin.

Tilikauden 2017 rahavirta laski selvästi, mutta siihen vaikutti käyttöpääoman (mm. varaston arvo) noin -1,0 miljardin dollarin muutos vertailuvuoteen. Vuonna 2018 rahavirta jälleen nousi ja jatkoi pitkän aikavälin trendinmukaista kasvuaan.

LOW-rahavirta-q22019

Capex-investoinnit ovat olleet oikeastaan koko vuosikymmenen ajan noin 1,00 – 1,25 miljardissa dollarissa. Näin vapaa rahavirta (FCF) on kehittynyt myöskin tasaisesti ja on ollut noin 3,5 – 4,5 miljardissa dollarissa viime vuosien aikana. Ja USA:n verouudistuksen johdosta voi odottaa, että rahavirtojen taso nousee edelleen.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Yhtiön korolliset nettovelat ovat nousseet noin 20,0 miljardiin dollariin. Tämä nousu selittyy pitkälti yhtiön omien osakkeiden osto-ohjelmasta ja kirjanpidon säännösten muutoksesta. Pelkkiin osinkoihin vapaasta rahavirrasta on mennyt viimeisen 4 vuoden aikana keskimäärin vain noin 30 prosenttia.

Mikäli yhtiö lopettaisi omien osakkeiden ostot, niin rahaa jäisi (osinkojen jälkeen) lainojen lyhennyksiin noin 3 – 4 miljardia dollaria per vuosi. Näin 20,0 miljardin dollarin nettovelat pystyttäisiin hoitamaan varsin nopealla tahdilla.

Voidaan siis todeta, että vaikka yhtiön velkaisuus on korkealla tasolla, niin tällä hetkellä yhtiön rahavirrat ovat sen verran vahvat, että halutessaan yhtiö saisi velkaantumisen taitettua varsin nopeasti. Tilanne on siis hallinnassa – olettaen, ettei mahdollinen taantuma vaikuta rankalla kädellä rahavirtoihin.

Osinko

Lowe’s on maksanut vuosittain kasvavaa osinkoa vuodesta 1961 alkaen eli yli 45 vuotta. Viime vuosien aikana osinko on kasvanut keskimäärin noin +20 prosenttia vuodessa.

Osingon hyvää kehitystä helpottaa voimakkaasti pienenevä osakemäärä. Esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana osakkeiden määrä on pienentynyt noin -24 prosenttia.

LOW-osinko-q22019

Vaikka osinko onkin noussut huimaa vauhtia, niin silti osingonmaksusuhde tulokseen ja vapaaseen rahavirtaan (FCF) on ollut vain noin 30 – 40 prosentin tuntumassa. Tämäkin alleviivaa sitä, kuinka hyvässä tuloskunnossa Lowe’s on.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Lowe’s Companies: Osinkohistoria -sivulla.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
10/2019 0,550 10/2018 0,480 10/2017 0,410
1/2020 (e) 0,550 1/2019 0,480 1/2018 0,410
4/2020 (e) 0,550 4/2019 0,480 4/2018 0,410
7/2020 (e) 0,600 7/2019 0,550 7/2018 0,480
YHTEENSÄ 2,250 1,990 1,710
+13,1% +16,4% +17,1%

Q3:n osinko oli 0,55 dollaria ja se irtoaa 22.10.2019 ja maksetaan 6.11.2019.

Seuraavan 12 kk:n osinko olisi näillä kvartaaliosingolla yhteensä 2,25 dollaria, mikä antaisi noin 2,1 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 108,00 dollaria).

Taulukot

Taseen 2019e lukuja on oikaistu tilikauden lopun ennustetulla nettotuloksella (+1 753) ja osingoilla (-868) sekä omien osakkeiden ostolla (-1 302). Oikaisu on yhteensä -417 miljoonaa dollaria, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (22.8.2019) 108,00 96,16 104,73 73,08 71,66 67,76 46,29 38,21
Lkm (000) 789 000 812 000 840 000 880 000 929 000 990 000 1 061 000 1 152 000
Markkina-arvo (Mrd) 85,21 78,08 87,97 64,31 66,57 67,08 49,11 44,02
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 17 750 38 733 72 550 71 309 68 619 65 017 59 074 56 223 53 417 50 521
Liikevoitto 1 450 3 798 6 500 4 018 6 586 5 846 4 971 4 792 4 149 3 560
Nettotulos 975 2 722 4 475 2 314 3 447 3 093 2 546 2 698 2 286 1 959
Marginaali 5,5% 7,0% 6,2% 3,2% 5,0% 4,8% 4,3% 4,8% 4,3% 3,9%
EPS 1,24 3,45 5,67 2,85 4,10 3,51 2,74 2,73 2,15 1,70
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 1 654 729 690 658 712 591 576 666
Liikearvo 303 303 1 307 1 082 154 0 0 0
Muut varat 38 321 34 508 33 294 32 668 30 400 31 236 32 156 32 000
Tase yhteensä 40 278 35 540 35 291 34 408 31 266 31 827 32 732 32 666
Oma pääoma 2 223 3 644 5 873 6 434 7 654 9 968 11 853 13 857
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 22 094 16 223 16 995 15 699 12 649 11 367 10 521 9 077
Muut vastuut 15 961 15 673 12 423 12 275 10 963 10 492 10 358 9 732
Tase yhteensä 40 278 35 540 35 291 34 408 31 266 31 827 32 732 32 666
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 6 000 6 193 5 065 5 617 4 784 4 929 4 111 3 762
Investoinnit: Capex -1 000 -1 174 -1 123 -1 167 -1 197 -880 -940 -1 211
Vapaa rahavirta (FCF) 5 000 5 019 3 942 4 450 3 587 4 049 3 171 2 551
Investoinnit: Muut 100 94 -318 -2 194 -146 -208 -346 308
Investointien jälkeen 5 100 5 113 3 624 2 256 3 441 3 841 2 825 2 859
Rahoitus: Voitonjako -5 700 -4 378 -4 341 -4 577 -4 757 -4 590 -4 278 -4 748
Rahoitus: Muut 600 -746 734 2 485 1 264 829 1 309 1 415
Rahavarojen muutos 0 -11 17 164 -52 80 -144 -474
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 2,130 1,850 1,580 1,330 1,070 0,870 0,700 0,620
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,130 1,850 1,580 1,330 1,070 0,870 0,700 0,620
Osinkotuotto 2,0% 1,9% 1,5% 1,8% 1,5% 1,3% 1,5% 1,6%
Osinko/nettotulos 37,6% 64,9% 38,5% 37,8% 39,0% 31,9% 32,5% 36,5%
Osinko/FCF 33,6% 29,9% 33,7% 26,3% 27,7% 21,3% 23,4% 28,0%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 28,6 29,8 34,5 27,4 30,8 31,8
PE (3v) 25,0 26,5 29,0 23,1 26,5 29,0 24,2 22,7
PE 19,0 33,7 25,5 20,8 26,1 24,9 21,5 22,5
EV/EBIT 16,3 23,3 15,8 13,6 15,8 16,2 14,2 14,7
Oma pääoma/osake 2,82 4,49 6,99 7,31 8,24 10,07 11,17 12,03
P/B 38,33 21,43 14,98 10,00 8,70 6,73 4,14 3,18
ROE 152,5% 48,6% 56,0% 43,9% 28,9% 24,7% 17,8% 12,9%
ROI 29,4% 18,8% 29,3% 27,6% 23,9% 21,9% 18,3% 15,1%
Omavaraisuusaste 5,5% 10,3% 16,6% 18,7% 24,5% 31,3% 36,2% 42,4%
Gearing 919,5% 425,2% 277,6% 233,8% 156,0% 108,1% 83,9% 60,7%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Huomaa, että Lowe’s:n tilikausi alkaa 1.2., joten kvartaalit ovat yhden kuukauden erossa kalenterikvartaaleihin nähden. Näin osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 30.4, 31.7, 31.10 ja 31.1. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 101,40 113,14 96,16 95,22 99,34 82,43 104,73 79,95 77,40 84,88
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 2,160 2,160 2,100 2,040 1,980 1,920 1,850 1,780 1,710 1,640
Osinkotuotto (ennuste) 2,1% 1,9% 2,2% 2,1% 2,0% 2,3% 1,8% 2,2% 2,2% 1,9%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 3,24 2,98 2,85 4,58 4,83 4,64 4,10 4,27 3,64 3,28
PE 31,3 38,0 33,8 20,8 20,6 17,8 25,5 18,7 21,3 25,9
EV/EBIT 23,7 27,5 23,3 15,9 15,0 12,7 15,8 12,1 12,9 14,9
ROE 60,0% 52,8% 48,6% 66,3% 69,5% 68,0% 56,0% 57,1% 48,8% 44,1%
ROI 18,1% 16,9% 18,8% 26,6% 29,0% 30,1% 29,3% 30,9% 27,7% 26,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus