Lowe’s Companies sijoituskohteena

Päivitetty 7.3.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (7.3.2018)86,33 USDMarkkina-arvo71,6 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk1,79 USD Osinkotuotto2,1 %
Liikevaihto 2018e71 350 M USD (+4,0 %)Nettotulos 2018e4 400 M USD (+27,6 %)
PE16,3ROE60 %

Lowe’s Companies on Pohjois-Amerikan toiseksi suurin remontoinnin tavarataloketjuista. Yhtiöllä on yli 2 390 liikettä USA:ssa, Kanadassa ja Meksikossa, ja sillä on noin 310 000 työntekijää…. (lisää yritysesittelyssä).

LOWE’S COMPANIES7.3.2018 | 86,33 USD
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Lowe’s Companies Talousmentor-arvoluku on 25/30. Hyviä pisteitä laskee oikeastaan vain osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Korkeaksi noussut velkaisuus vie myös pisteitä.

Lowe’s:n luvuissa näkyy USA:n kotien remontoinnin ja muu nikkaroinnin toipuminen finanssikriisistä. Kaikki luvut ovat selvässä nousussa: Liikevaihto, nettotulos, rahavirrat, osinko, ROE ja ROI. Liikevaihto on ollut noin 6 prosentin, nettotulos yli 10 prosentin ja osinko yli 20 prosentin vuotuisessa nousussa viimeisen 5 vuoden aikana.

Eli samankaltaista (mutta hitusen heikompaa) kehitystä, kuin kilpailijalla Home Depot:lla, joka on myös Talousmentor-yritysanalyyseissä (Home Depot sijoituskohteena).

Myös Lowe’s:lla päänvaivaa aiheuttaa korkeaksi kohonnut velkaisuus. Tästä kertoo myös heikot velkaisuuden tunnusluvut eli omavaraisuusaste on 20 ja gearing 150 – 275 prosentissa.

Home Depot:n tapaan myös Lowe’s noudattaa strategiaa, missä kaikki sellainen pääoma, joka jää yli liiketoiminnan normaalista pyörittämisestä käytetään omien osakkeiden ostamiseen. Ja niitä on ostettukin. Vuodesta 2007 vuoteen 2017 välisenä aikana osakkeiden lukumäärä on laskenut -45 prosenttia.

Osinkosijoittajaa Lowe’s:n osake kiinnostaa, sillä vaikka osinkotuotto on ”vain” noin 2,1 prosenttia, niin osingon kasvuvauhti jatkunee vielä lähitulevaisuudessa vauhdikkaana. Jos ei nyt 20 prosenttia per vuosi, niin ehkä sellainen 10 prosenttia lienee seuraavan parin vuoden sopiva odotus.

Osake on laskenut tammikuun 2018 lopun noin 108 dollarista tämän hetkiselle noin 85 dollarin tasolle. Tämä raju lasku näkyy myös PE-luvussa, sillä se on laskenut 16,3x. Näin osaketta voi pitää kohdalleen tai jopa edullisesti hinnoiteltuna. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa se, että Lowe’s tuo paljon tavaraa Kiinasta, joten mahdolliset Trumpin esiin nostamat suojatullit ja kauppasota voi vaikuttaa Lowe’s:n liiketoimintaan merkittävästikin.

Tilikausi 2017

HUOM! Yhtiön tilikausi päättyy vuosittain 31.1., joten periaatteessa yhtiöllä olisi 1.2.2018 käynnistynyt tilikausi 2019. Yhtiö kuitenkin nimeää omissa raporteissaan ja esityksissään tätä vuotta ”tilikausi 2018” (fiscal year 2018). Selvyyden vuoksi näin tehdään myös tässä analyysissä.

Lowe’s Companies:n vuosi 2017

  • liikevaihto: 68 619 M USD (65 017 M USD / +5,5 %)
  • nettotulos: 3 447 M USD (3 093 M USD / +11,4 %)
  • EPS: 1,58 USD (1,33 USD)

Vuoden 2017 liikevaihto ja tulos kasvoivat uusiin ennätyslukemiin. Kasvu oli hyvää etenkin puukalusteiden ja -rakennustarvikkeiden sekä muiden kojeiden ja laitteiden myynnissä. Kokonaisuutena kodin remontoinnin hyvä vire (jopa buumi) näkyy Lowe’s:n viime vuosien luvuissa.

Vuoden 2017 aikana sekä asiakasmäärät että ostokerran loppusumma kasvoivat, mutta kasvulukuja ei oltu eritelty yhtiön 8K-raportissa.

Toimintaa on pitkäjänteisesti tehostettu, sillä yhtiön nettotulosmarginaali on ollut tasaisessa kasvussa vuoden 2011 noin 3,7 prosentista vuoden 2017 noin 5,0 prosenttiin.

On hyvä huomata, että tilikauden tulosta rasittaa noin -464 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä ennenaikaisesti lunastetun lainan kuluja. Verouudistuksen vaikutus oli pieni ja se laski tulosta -20 miljoonalla dollarilla. Lisäksi yhtiö maksoi hyvin menneestä vuodesta bonuksia työntekijöilleen noin -60 miljoonaa dollaria. Ilman näitä tulos olisi parantunut vieläkin enemmän.

EPS kasvoi tulosta nopeammin, sillä osakemäärä väheni yhtiön ostaessa omia osakkeitaan noin -3,2 miljardilla dollarilla. Viimeisen 10 vuoden aikana (2007 -> 2017) osakkeiden lukumäärä on vähentynyt noin -45 prosenttia.

Näkymät vuodelle 2018

Yhtiö aikoo vuonna 2018 keskittyä erityisesti bruttokatteen parantamiseen sekä varaston hallintaan (varastomäärät, kiertonopeus yms). Yhtiön mukaan kodinkunnostuksen markkinat pysyvät positiivisina, mitä tukee mm. työllisyystilanteen paraneminen sekä kotitalouksien ostovoiman parantuminen.

Yhtiö arvioi, että

  • liikevaihto kasvaa noin +4 prosenttia (2017: 68,9 Mrd USD)
  • veroaste on noin 25 – 26 prosenttia (2017: 37,2 % ja 2016: 40,5 %)
  • EPS on 5,40 – 5,50 USD (2017: 4,10 USD)

Yhtiö aikoo ostaa omia osakkeitaan noin 2,5 miljardilla dollarilla vuonna 2018.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste (Talousmentor) on 1,79 USD, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (86,33 USD) noin 2,1 prosentin osinkotuoton.

Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa se, että Lowe’s tuo paljon tavaraa Kiinasta, joten mahdolliset Trumpin esiin nostamat suojatullit ja kauppasota voi vaikuttaa Lowe’s:n liiketoimintaan merkittävästikin.

Segmentit

Yhtiöllä ei ole raportoitavia segmenttejä.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kasvanut noin +45 prosentilla finanssikriisin aiheuttaman romahduksen jäljiltä. Viime vuosien aikana liikevaihdon vuosikasvu on ollut noin +6 prosentin luokkaa. Ja tähän samaan liikevaihdon kasvuun yhtiö pääsi tilikaudella 2017.

LOW-tuloslaskelma-q42017

Nettotulos on kasvanut noin +10 prosentin vuosivauhdilla eli vauhdikkaammin kuin liikevaihto. Näin toiminta on tehostunut ja marginaalit ovat olleet tasaisessa kasvussa. Vuonna 2011 marginaali oli 3,7 prosenttia, kun tilikaudella 2017 se oli 5,0 prosenttia.

Yhtiö arvioi, että vuonna 2018

  • liikevaihto kasvaa noin +4 prosenttia (2017: 68,9 Mrd USD)
  • veroaste on noin 25 – 26 prosenttia (2017: 37,2 % ja 2016: 40,5 %)
  • EPS on 5,40 – 5,50 USD (2017: 4,10 USD)

Näin tilikauden 2018 liikevaihtoennusteena on 71,3 miljardia ja nettotulosennusteena 4,4 – 4,5 miljardia dollaria.

Tase

Liikearvo on kasvanut nopeasti 1,3 miljardiin dollariin, kun vielä muutama vuosi sitten liikearvoa ei ollut lainkaan. Liikearvo kasvoi yhtiön ostettua kanadalaisen kodinkunnostusketju RONA:n vuonna 2016. Kokonaisuudessa liikearvoa on kuitenkin vähän, eikä mahdollinen alaskirjaus heilauttaisi tulosta juurikaan.

RONA:n hankinta näkyy myös korollisten velkojen nousuna noin 17,0 miljardiin dollariin, kun sitä ennen velkaa oli 10 – 12 miljardia dollaria. Velan määrä on noussut jo suhteellisen korkeaksi, sillä sitä on nyt lähes 50 prosenttia koko taseen loppusummasta. Näin myös velkaisuuden tunnusluvut ovat heikolla tasolla: omavaraisuusaste noin 20 ja nettovelkaantumisaste gearing noin 275 prosenttia.

LOW-velkaisuus-q42017

Tämän vuosikymmenen aikana ei ole tehty muita isoja yritysjärjestelyitä, joten velkaisuuden kasvua selittää omien osakkeiden hankinnat. Osinkoihin ja omien osakkeiden ostoihin on käytetty rahaa vuodesta 2010 alkaen noin -33,9 miljardia, kun investointien jälkeiset rahavirrat ovat olleet noin +23,4 miljardia dollaria.

Velkaa on siis paljon, mutta kyse ei ole kriisiyhtiöstä – vaan pikemmin päinvastoin. On hyvä huomata, että noin 4 miljardin nettotuloksella yhtiö pystyisi maksamaan kaikki korolliset velkansa 4 – 5 vuodessa.

Rahavirta

Lowe’s:n liiketoiminnan rahavirta on vahvassa ja tasaisessa nousutrendissä. Tämä hyvä trendi tukeekin tuloslaskelman nettotuloksen kehityskaarta. Kyse ei ole siis mistään kirjanpidollisesta harhasta, vaan liiketoiminta tahkoaa rahaa hyvään tahtiin.

Tilikauden 2017 rahavirta laski selvästi, mutta siihen vaikutti käyttöpääoman (mm. varaston arvo) noin -1,0 miljardin dollarin muutos vertailuvuoteen.

LOW-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinnit ovat kehittyneet tasaisesti vuodesta 2013 alkaen. Yhtiö arvioi, että vuonna 2018 se aikaa käyttää selvästi enemmän eli noin 1,7 miljardia dollaria capex-investointeihin.

LOW-vapaa-rahavirta-q42017

Näin vapaa rahavirta (FCF) on kehittynyt myöskin tasaisesti ja on ollut noin 3,5 – 4,5 miljardissa dollarissa viime vuosien aikana. Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Kuten edellä jo todettiin, niin Lowe’s on käyttänyt voitonjakoon (omien osakkeiden ostot ja osingot) noin -33,9 miljardia dollaria vuodesta 2010 alkaen. Samaan aikaan vapaa rahavirta on ollut noin +26,8 miljardia ja laajentumisinvestointeihin on käytetty -3,4 miljardia dollaria. Näin velan määrä on kasvanut noin 10 miljardilla dollarilla.

Osinko

Lowe’s on maksanut vuosittain kasvavaa osinkoa vuodesta 1961 alkaen eli yli 45 vuotta. Viime vuosien aikana osinko on kasvanut keskimäärin noin +20 prosenttia vuodessa (vuonna 2017 kasvu +18,8 %).

Osingon hyvää kehitystä helpottaa voimakkaasti pienenevä osakemäärä. Esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana osakkeiden määrä on pienentynyt noin -22 prosenttia.

LOW-osinko-q42017

Vaikka osinko onkin noussut huimaa vauhtia, niin silti osingonmaksusuhde tulokseen ja vapaaseen rahavirtaan (FCF) on ollut vain noin 30 – 40 prosentin tuntumassa. Tämäkin alleviivaa sitä, kuinka hyvässä tuloskunnossa Lowe’s on.

Seuraavan 12 kk:n osingon ennustetaan olevan 1,79 dollaria, mikä antaisi noin 2,1 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 86 dollaria).

04/2018: 0,41 usd (e)
07/2018: 0,46 usd (e)
10/2018: 0,46 usd (e)
01/2019: 0,46 usd (e)

Vuonna 2017 Lowe’s osti omia osakkeitaan noin 3,1 miljardilla dollarilla. Vuoden 2018 ennusteena on, että yhtiö ostaa osakkeita noin 2,5 miljardilla dollarilla.

Arvostus

Lowe’s:n osakkeen (1 ja 3-vuoden keskiarvotuloksilla lasketut) PE-luvut ovat 16,3x – 19,6x välillä, mikä indikoisi kohdalleen tai jopa edullisesti hinnoiteltua osaketta. Varsinkin, kun vertaa edellisvuosien PE-tasoon, joka on ollut noin 25x.

Osake on laskenut tammikuun 2018 lopun noin 108 dollarista tämän hetkiselle noin 85 dollarin tasolle. Tämä raju lasku näkyy myös PE-luvussa. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa se, että Lowe’s tuo paljon tavaraa Kiinasta, joten mahdolliset Trumpin esiin nostamat suojatullit ja kauppasota voi vaikuttaa Lowe’s:n liiketoimintaan merkittävästikin.

LOW-roe-roi-q42017

Yhtiön pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla. Oman pääoman tuotto (ROE) on kasvanut selvästi vuoden 2011 noin 10 prosentista nykyiseen 56 prosenttiin. Vaikka tuloskunto on kasvanut hyvin, niin tunnusluvun kasvua selittää oman pääoman määrän lasku 16,5 miljardista nykyiseen noin 5,9 miljardiin dollariin. Omaa pääomaa on vähentänyt omien osakkeiden ostot.

ROI, joka huomioi myös yhtiön velkaisuuden, on sekin kehittynyt vahvasti ja on nyt erinomaisella noin 30 prosenti tasolla. Tämä kuvaa vain sitä, että Lowe’s pystyy tahkoamaan tulosta koneistolla, joka sitoo varsin vähän pääomia.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu tilikauden lopun ennustetulla nettotuloksella (+4 400) ja osingoilla (-1 484). Oikaisu on yhteensä +2 916 miljoonaa USD, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (7.3.2018) 86,33 104,73 73,08 71,66 67,76 46,29 38,21 26,83
Lkm (000) 829 000 840 000 880 000 927 000 990 000 1 061 000 1 152 000 1 273 000
Markkina-arvo (Mrd) 71,57 87,97 64,31 66,43 67,08 49,11 44,02 34,15
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 17 550 71 350 68 619 65 017 59 074 56 223 53 417 50 521 50 208
Liikevoitto 1 580 6 635 6 586 5 846 4 971 4 792 4 149 3 560 3 277
Nettotulos 1 025 4 400 3 447 3 093 2 546 2 698 2 286 1 959 1 839
Marginaali 5,8% 6,2% 5,0% 4,8% 4,3% 4,8% 4,3% 3,9% 3,7%
EPS 1,24 0,00 5,31 4,10 3,51 2,75 2,73 2,15 1,70 1,44
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 3 606 690 658 712 591 576 666 1 300
Liikearvo 1 307 1 307 1 082 154 0 0 0 0
Muut varat 33 294 33 294 32 668 30 400 31 236 32 156 32 000 32 259
Tase yhteensä 38 207 35 291 34 408 31 266 31 827 32 732 32 666 33 559
Oma pääoma 8 789 5 873 6 434 7 654 9 968 11 853 13 857 16 533
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 16 995 16 995 15 699 12 649 11 367 10 521 9 077 7 627
Muut vastuut 12 423 12 423 12 275 10 963 10 492 10 358 9 732 9 399
Tase yhteensä 38 207 35 291 34 408 31 266 31 827 32 732 32 666 33 559
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 6 500 5 065 5 617 4 784 4 929 4 111 3 762 4 349
Investoinnit: Capex -1 700 -1 123 -1 167 -1 197 -880 -940 -1 211 -1 829
Vapaa rahavirta (FCF) 4 800 3 942 4 450 3 587 4 049 3 171 2 551 2 520
Investoinnit: Muut -300 -318 -2 194 -146 -208 -346 308 392
Investointien jälkeen 4 500 3 624 2 256 3 441 3 841 2 825 2 859 2 912
Rahoitus: Voitonjako -4 000 -4 341 -4 577 -4 757 -4 590 -4 278 -4 748 -3 484
Rahoitus: Muut -500 734 2 485 1 264 829 1 309 1 415 935
Rahavarojen muutos 0 17 164 -52 80 -144 -474 363
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,790 1,580 1,330 1,070 0,870 0,700 0,620 0,530
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,790 1,580 1,330 1,070 0,870 0,700 0,620 0,530
Osinkotuotto 2,1% 1,5% 1,8% 1,5% 1,3% 1,5% 1,6% 2,0%
Osinko/nettotulos 33,7% 38,5% 37,8% 39,0% 31,9% 32,5% 36,5% 36,7%
Osinko/FCF 30,9% 33,7% 26,3% 27,7% 21,3% 23,4% 28,0% 26,8%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 24,5 34,5 27,4 30,8 31,8 23,1
PE (3v) 19,6 29,0 23,1 26,5 29,0 24,2 22,7 18,2
PE 16,3 25,5 20,8 26,1 24,9 21,5 22,5 18,6
Oma pääoma/osake 10,60 6,99 7,31 8,26 10,07 11,17 12,03 12,99
P/B 8,14 14,98 10,00 8,68 6,73 4,14 3,18 2,07
ROE 60,0% 56,0% 43,9% 28,9% 24,7% 17,8% 12,9% 10,6%
ROI 27,3% 29,3% 27,6% 23,9% 21,9% 18,3% 15,1% 13,4%
Omavaraisuusaste 23,0% 16,6% 18,7% 24,5% 31,3% 36,2% 42,4% 49,3%
Gearing 152,3% 277,6% 233,8% 156,0% 108,1% 83,9% 60,7% 38,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset