Lowe’s Companies sijoituskohteena

Päivitetty 29.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Lowe’s Companies on Pohjois-Amerikan toiseksi suurin remontoinnin tavarataloketjuista. Yhtiöllä on noin 1 980 liikettä USA:ssa ja Kanadassa, ja sillä on noin 300 000 työntekijää…. (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e LOWE’S COMPANIES Ennuste
Osake (29.5.2020) 128,12 Osinko 12 kk 2,300
Markkina-arvo (Mrd) 96,9 Osinkotuotto 1,8%
Liikevaihto (M) 75 000 (+4,0%) Osinko/EPS 42% 4v ka
Nettotulos (M) 4 675 (+9,2%) Osinko/FCF 39% 4v ka
EPS 6,18 Omav.aste 8%
PE 20,7 Gearing 478%
EV/EBIT 16,4 ROE 163%
PB 25,7 ROI 25%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

LOWE’S COMPANIES29.5.2020 | 128,12,00 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Lowe’s Companies Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä pisteitä laskee oikeastaan vain osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Korkeaksi noussut velkaisuus vie myös pisteitä.

Lowe’s:n luvuissa näkyy USA:n kotien remontoinnin ja muu nikkaroinnin toipuminen finanssikriisistä. Kaikki luvut ovat selvässä nousussa: Liikevaihto, nettotulos, rahavirrat, osinko, ROE ja ROI. Liikevaihto on ollut noin 6 prosentin, nettotulos yli 10 prosentin ja osinko yli 20 prosentin vuotuisessa nousussa viimeisen 5 vuoden aikana.

Eli samankaltaista kehitystä, kuin kilpailijalla Home Depot:lla, joka on myös Talousmentor-yritysanalyyseissä (Home Depot sijoituskohteena).

Myös Lowe’s:lla päänvaivaa aiheuttaa korkeaksi kohonnut velkaisuus. Tästä kertoo myös heikot velkaisuuden tunnusluvut eli omavaraisuusaste on noin 10 – 20 prosenttia ja gearing on noin 500 prosenttia.

Home Depot:n tapaan myös Lowe’s noudattaa strategiaa, missä kaikki sellainen pääoma, joka jää yli liiketoiminnan normaalista pyörittämisestä käytetään omien osakkeiden ostamiseen. Ja niitä on ostettukin. Vuodesta 2008 vuoteen 2018 välisenä aikana osakkeiden lukumäärä on laskenut 45 prosenttia.

PE-luvun perusteella osaketta voi pitää korkeahkosti hinnoiteltuna (20,7x). Tässä yhtiön hyvä tuloskehitys näkyy.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Q1:n kehitys oli erinomaista liikevaihdon (+11 %) ja liiketuloksen (+41 %) kasvaessa selvästi. Hyvää kehitystä tuki aikainen kevät sekä pandemian aiheuttama ”lockdown”, joka innosti ihmisiä tekemään rästiin jääneitä remontti- yms. hankkeita.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Lowe’s järjesteli maksuvalmiuttaan ja Q1/2020 lopussa yhtiöllä oli kassassa 6,2 miljardia dollaria, kun edellisen kvartaalin lopussa rahavaroja oli 0,9 miljardia dollaria. Tämän vastapainona velkaisuus nousi noin 2,5 miljardilla noin 26,2 miljardiin dollariin. Lisäksi yhtiöllä on käytössään 3 miljardin dollarin nostamattomat luottolimitit.

Yhtiö käytti Q1:n aikana noin 966 miljoonaa dollaria omien osakkeiden ostoon (Q1/2019: 826 M USD). Yhtiö kuitenkin kertoi keskeyttävänsä omien osakkeiden osto-ohjelman ja  pyrkii sen sijaan turvaamaan osingonmaksukyvyn. Q2:n osinko jäi 0,55 dollariin ja se oli tämänsuuruisen osingon 5. peräkkäinen maksukerta. Edes erinomainen Q1:n tulos ei pitänyt osinkoa nousussa.  Kalenterivuosittainen osingon nousu on kuitenkin turvattu, vaikka osinko pysyisi tällä tasolla hieman pidempäänkin.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Lowe’s ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Tilikausi 2020

HUOM! Yhtiön tilikausi päättyy vuosittain 31.1., joten periaatteessa yhtiöllä olisi 1.2.2020 käynnistynyt tilikausi 2021. Yhtiö kuitenkin nimeää omissa raporteissaan ja esityksissään tätä vuotta ”tilikausi 2020” (fiscal year 2020). Selvyyden vuoksi näin tehdään myös tässä analyysissä.

Lowe’s Companies:n Q1/2020

M USD Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 19 675 17 741 10,9%
Liiketulos (ebit) 1 991 1 417 40,5%
Nettotulos 1 337 1 046 27,8%
EPS (USD) 1,76 1,31

Yhtiön Q1:n liikevaihto nousi +11 prosenttia eli lähes 2 miljardia dollaria, jota voi pitää erinomaisena suorituksena. Liikevaihdon hyvää kehitystä tuki aikainen kevät sekä pandemian aiheuttama ”lockdown”, joka innosti ihmisiä tekemään rästiin jääneitä remontti- yms. hankkeita. Toisaalta myyntiä rajoitti se, että yhtiö sulki liikkeitään tavanomaista aiemmin mahdollistaakseen kunnollisen siivouksen sekä rajoittamalla asiakkaiden määrää liikkeiden sisällä.

Verkkokaupan myynti nousi peräti 80 prosenttia viime vuoteen nähden. Mutta oletettavasti luvut ovat vielä suhteellisen pieniä kokonaisuuteen nähden, joten tämän suhteen voidaan vielä nähdä reippaita kasvulukemia.

Q1:n liiketulos pomppasi peräti +40 prosenttia vajaaseen 2,0 miljardiin dollariin (Q1/2019: 1,4 Mrd USD). Näin siitäkin huolimatta, että yhtiö käytti pandemiaan liittyviin järjestelyihin noin 340 miljoonaa dollaria. Näitä kuluja oli palkallisten sairaslomien tarjoaminen kaikille työntekijöille, bonuksia ”eturintamassa” työskenteleville yms. erikoisjärjestelyitä.

Yhtiö kertoi vähentäneensä markkinointitoimenpiteitä, jotka toivat kulusäästöjä.

Q1:n liiketulosmarginaali nousi 10,1 prosenttiin viime vuoden 8,0 prosentista, mikä osaltaan alleviivaa hyvää tuloskehitystä.

Raportoitu nettotulos nousi liiketulosta hitaammin, mikä selittyy vertailukauden alhaisella veroasteella (nyt 25,1 % ja vuosi sitten 16,7 %).

Q2:n osinko on 0,55 dollaria ja se irtoaa 21.7.2020 ja maksetaan 5.8.2020.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M USD Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 21 400 20 992 1,9% 75 000 72 148 4,0%
Liiketulos (ebit) 2 400 2 381 0,8% 7 000 6 314 10,9%
Nettotulos 1 650 1 676 -1,6% 4 675 4 280 9,2%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 2,25 2,20

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat Lowe’s Companies: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on ollut tasaisessa nousutrendissä, vaikka vuoden 2019 liikevaihdon kasvu jäi vaimeaksi (+1,2 %). Tähän vaikutti mm. yhtiön Kanadan ja Meksikon toimintojen järjestelyt.

LOW-tuloslaskelma-q12020

Nettotulos on kasvanut liikevaihtoa reippaammin toimintojen tehostumisen johdosta. Marginaalit ovat nousseet vuoden 2013 noin 4,3 prosentista vuoden 2019 noin 5,9 prosenttiin.

Ennusteet -sivulla arvioin, että vuoden 2020 liikevaihto olisi noin 74 – 76 miljardia ja nettotulos noin 4,4 – 4,9 miljardia dollaria. Näillä ennusteilla marginaali asettuisi noin 6,2 prosenttiin, mikä olisi paras taso yli 10 vuoteen. Hyvää kehitystä tukisi erinomainen Q1/2020.

LOW-roe-roi-q12020

Yhtiön pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat erinomaisella tasolla. Oman pääoman tuotto (ROE) on kasvanut selvästi vuoden 2011 noin 10 prosentista nykyiseen 150 prosenttiin. Vaikka tuloskunto on kasvanut hyvin, niin tunnusluvun kasvua selittää oman pääoman määrän lasku 16,5 miljardista nykyiseen noin 1,7 miljardiin dollariin (ennen taseen oikaisuja). Omaa pääomaa on vähentänyt omien osakkeiden ostot.

ROI, joka huomioi myös yhtiön velkaisuuden, on sekin kehittynyt vahvasti ja on nyt erinomaisella noin 25 prosentin tasolla. Tämä kuvaa vain sitä, että Lowe’s pystyy tahkoamaan tulosta koneistolla, joka sitoo varsin vähän pääomia.

Tase

Vuonna 2018 tehtyjen toimintojen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä yhtiö alaskirjasi liikearvoa noin -1,0 miljardilla dollarilla. Aiempi 1,3 miljardin dollarin liikearvo laski 0,3 miljardiin dollariin. Liikearvo kasvoi yhtiön ostettua kanadalaisen kodinkunnostusketju RONA:n vuonna 2016. Kokonaisuudessa liikearvoa on enää vähän, eikä mahdollinen alaskirjaus heilauttaisi tulosta juurikaan.

RONA:n hankinta näkyy myös korollisten velkojen nousuna noin 15,6 miljardiin dollariin, kun sitä ennen velkaa oli 10 – 12 miljardia dollaria. Vuonna 2019 käyttöönotettu kirjanpidon uusi säännöstö siirsi leasing- yms. vuokravastuut korollisiksi veloiksi. Tästä syystä velan määrä nousi reippaasti vuoden 2019 alussa (16,2 -> 22,3 Mrd USD).

Velan määrä on noussut jo suhteellisen korkeaksi, sillä sitä on nyt noin 55 – 60 prosenttia koko taseen loppusummasta. Näin myös velkaisuuden tunnusluvut ovat heikolla tasolla: omavaraisuusaste alle 10 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 500 prosenttia.

LOW-velkaisuus-q12020

Tämän vuosikymmenen aikana ei ole tehty muita isoja yrityshankintoja, joten velkaisuuden kasvua selittää omien osakkeiden hankinnat ja kirjanpidon säännösten muutokset. Osinkoihin ja omien osakkeiden ostoihin on käytetty rahaa vuodesta 2013 alkaen noin -32,7 miljardia, kun investointien jälkeiset rahavirrat ovat olleet noin +24,0 miljardia dollaria.

Velkaa on siis paljon, mutta kyse ei ole kriisiyhtiöstä – vaan pikemmin päinvastoin. On hyvä huomata, että noin 4,5 miljardin nettotuloksella yhtiö pystyisi maksamaan kaikki korolliset velkansa reilussa 5 vuodessa.

Rahavirta

Lowe’s:n liiketoiminnan rahavirta on asettunut noin 5,5 – 6,5 miljardiin dollariin, missä vuotuiset vaihtelut ovat varsin isoja, mutta keskimäärin kehitys on ollut tasaista.

LOW-rahavirta-q12020

Capex-investoinnit ovat olleet oikeastaan koko vuosikymmenen ajan noin 1,00 – 1,25 miljardissa dollarissa. Näin vapaa rahavirta (FCF) on kehittynyt myöskin tasaisesti ja on ollut noin 3,5 – 4,5 miljardissa dollarissa viime vuosien aikana.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Yhtiön korolliset nettovelat ovat nousseet noin 20,1 miljardiin dollariin. Tämä nousu selittyy pitkälti yhtiön omien osakkeiden osto-ohjelmasta ja kirjanpidon säännösten muutoksesta. Pelkkiin osinkoihin vapaasta rahavirrasta on mennyt viimeisen 4 vuoden aikana keskimäärin vain noin 30 prosenttia.

Mikäli yhtiö lopettaisi omien osakkeiden ostot, niin rahaa jäisi (osinkojen jälkeen) lainojen lyhennyksiin noin 2 – 3 miljardia dollaria per vuosi. Näin 20,1 miljardin dollarin nettovelat pystyttäisiin hoitamaan noin 10 vuodessa.

Voidaan siis todeta, että vaikka yhtiön velkaisuus on korkealla tasolla, niin tällä hetkellä yhtiön rahavirrat ovat sen verran vahvat, että halutessaan yhtiö saisi velkaantumisen taitettua varsin nopeasti. Tilanne on siis hallinnassa – olettaen, ettei mahdollinen taantuma vaikuta rankalla kädellä rahavirtoihin.

Osinko

Lowe’s on maksanut vuosittain kasvavaa osinkoa vuodesta 1961 alkaen eli lähes 60  vuotta. Viime vuosien aikana osinko on kasvanut keskimäärin noin +20 prosenttia vuodessa.

Osingon hyvää kehitystä helpottaa voimakkaasti pienenevä osakemäärä. Esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana osakkeiden määrä on pienentynyt noin 18 prosenttia. Yhtiö keskeytti pandemian johdosta omien osakkeiden osto-ohjelman Q1/2020 aikana.

LOW-osinko-q12020

Vaikka osinko onkin noussut huimaa vauhtia, niin silti osingonmaksusuhde tulokseen ja vapaaseen rahavirtaan (FCF) on ollut vain noin 35 – 45 prosentin tuntumassa. Tämäkin alleviivaa sitä, kuinka hyvässä tuloskunnossa Lowe’s on.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Lowe’s Companies: Osinkohistoria -sivulla.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
7/2020 0,550 7/2019 0,550 7/2018 0,480
10/2020 (e) 0,550 10/2019 0,550 10/2018 0,480
1/2021 (e) 0,550 1/2020 0,550 1/2019 0,480
4/2021 (e) 0,600 4/2020 0,550 4/2019 0,480
YHTEENSÄ 2,250 2,200 1,920
+2,3% +14,6% +17,1%

Kvartaaliosinko jäi viidennen kerran 0,55 dollariin ja arvioin osingon pysyvän tällä tasolla myös pari seuraavaa kertaa, kunnes pandemian vaikutukset alkavat selkiytymään. Osinko irtoaa 21.7.2020 ja se maksetaan 5.8.2020.

Vuotuinen osingon nousuputki pysyisi voimassa, vaikka kvartaaliosinko pysyisi tällä 0,55 dollarin tasolla jonkin aikaa. Vuonna 2019 maksettu osinko oli yhteensä 2,13 dollaria ja nykyisellä osingon tasolla vuoden 2020 osingoksi tulisi 2,20 dollaria. Mikäli yhtiö nostaa osinkoa viimeistään Q4/2021, niin silloin myös vuoden 2021 osinko jatkaisi nousuputkea.

Seuraavan 12 kk:n osinko olisi näillä kvartaaliosingolla yhteensä 2,25 dollaria, mikä antaisi noin 1,8 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 128,12 dollaria). Sijoittajan tulee varautua siihen, että osinkoa leikataan koronaviruspandemian johdosta.

Taulukot

Vuoden 2020e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla tuloksella (+3 338 M USD) sekä osingolla (-1 285 M USD) ja omien osakkeiden ostoilla (-0 M USD). Oikaisu on yhteensä +2 053 miljoonaa dollaria ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (29.5.2020) 128,12 116,24 96,16 104,73 73,08 71,66 67,76 46,29
Lkm (000) 756 000 778 000 812 000 840 000 880 000 929 000 990 000 1 061 000
Markkina-arvo (Mrd) 96,86 90,43 78,08 87,97 64,31 66,57 67,08 49,11
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 21 500 19 675 75 000 72 148 71 309 68 619 65 017 59 074 56 223 53 417
Liikevoitto 2 400 1 991 7 000 6 314 4 018 6 586 5 846 4 971 4 792 4 149
Nettotulos 1 650 1 337 4 675 4 281 2 314 3 447 3 093 2 546 2 698 2 286
Marginaali 7,7% 6,8% 6,2% 5,9% 3,2% 5,0% 4,8% 4,3% 4,8% 4,3%
EPS 2,18 1,77 6,18 5,50 2,85 4,10 3,51 2,74 2,73 2,15
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 8 209 876 729 690 658 712 591 576
Liikearvo 303 303 303 1 307 1 082 154 0 0
Muut varat 39 373 38 292 34 508 33 294 32 668 30 400 31 236 32 156
Tase yhteensä 47 885 39 471 35 540 35 291 34 408 31 266 31 827 32 732
Oma pääoma 3 769 1 972 3 644 5 873 6 434 7 654 9 968 11 853
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 26 225 23 750 16 223 16 995 15 699 12 649 11 367 10 521
Muut vastuut 17 891 13 749 15 673 12 423 12 275 10 963 10 492 10 358
Tase yhteensä 47 885 39 471 35 540 35 291 34 408 31 266 31 827 32 732
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 6 000 4 296 6 193 5 065 5 617 4 784 4 929 4 111
Investoinnit: Capex -1 600 -1 484 -1 174 -1 123 -1 167 -1 197 -880 -940
Vapaa rahavirta (FCF) 4 400 2 812 5 019 3 942 4 450 3 587 4 049 3 171
Investoinnit: Muut -50 115 94 -318 -2 194 -146 -208 -346
Investointien jälkeen 4 350 2 927 5 113 3 624 2 256 3 441 3 841 2 825
Rahoitus: Voitonjako -2 750 -5 813 -4 378 -4 341 -4 577 -4 757 -4 590 -4 278
Rahoitus: Muut -1 000 3 078 -746 734 2 485 1 264 829 1 309
Rahavarojen muutos 600 192 -11 17 164 -52 80 -144
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 2,200 2,130 1,850 1,580 1,330 1,070 0,870 0,700
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,200 2,130 1,850 1,580 1,330 1,070 0,870 0,700
Osinkotuotto 1,7% 1,8% 1,9% 1,5% 1,8% 1,5% 1,3% 1,5%
Osinko/nettotulos 35,6% 38,7% 64,9% 38,5% 37,8% 39,0% 31,9% 32,5%
Osinko/FCF 37,8% 58,9% 29,9% 33,7% 26,3% 27,7% 21,3% 23,4%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 29,4 30,6 29,8 34,5 27,4 30,8
PE (3v) 25,8 27,0 26,5 29,0 23,1 26,5 29,0 24,2
PE 20,7 21,1 33,7 25,5 20,8 26,1 24,9 21,5
EV/EBIT 16,4 17,9 23,3 15,8 13,6 15,8 16,2 14,2
Oma pääoma/osake 4,99 2,53 4,49 6,99 7,31 8,24 10,07 11,17
P/B 25,70 45,86 21,43 14,98 10,00 8,70 6,73 4,14
ROE 162,9% 152,5% 48,6% 56,0% 43,9% 28,9% 24,7% 17,8%
ROI 25,1% 27,7% 18,8% 29,3% 27,6% 23,9% 21,9% 18,3%
Omavaraisuusaste 7,9% 5,0% 10,3% 16,6% 18,7% 24,5% 31,3% 36,2%
Gearing 478,0% 1159,9% 425,2% 277,6% 233,8% 156,0% 108,1% 83,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Huomaa, että Lowe’s:n tilikausi alkaa 1.2., joten kvartaalit ovat yhden kuukauden erossa kalenterikvartaaleihin nähden. Näin osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 30.4, 31.7, 31.10 ja 31.1. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 104,75 116,24 111,61 101,40 113,14 96,16 95,22 99,34 82,43 104,73
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 2,400 2,350 2,300 2,250 2,200 2,100 2,040 1,980 1,920 1,850
Osinkotuotto (ennuste) 2,3% 2,0% 2,1% 2,2% 1,9% 2,2% 2,1% 2,0% 2,3% 1,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 6,05 5,60 3,83 3,24 2,98 2,85 4,58 4,83 4,64 4,10
PE 17,3 20,7 29,2 31,3 38,0 33,8 20,8 20,6 17,8 25,5
EV/EBIT 14,4 17,7 22,4 23,7 27,5 23,3 15,9 15,0 12,7 15,8
ROE 184,6% 152,4% 75,1% 60,0% 52,8% 48,6% 66,3% 69,5% 68,0% 56,0%
ROI 25,9% 27,7% 21,0% 18,1% 16,9% 18,8% 26,6% 29,0% 30,1% 29,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus