Marimekko: Ennusteet

Päivitetty 11.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

marimekko-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät 2019

Marimekko arvioi tilikauden 2019 liikevaihdon nousevan vuodesta 2018. Yhtiö nosti liiketulosarviotaan kesällä ja nyt yhtiö odottaa myös vertailukelpoisen liiketuloksen nousevan vuodesta 2018 ja olevan ”enintään noin 15 miljoonaa euroa”.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Marimekolla ei ole segmenttejä, mutta yhtiö raportoi myyntilukujaan Suomen lisäksi Skandinaviasta, EMEA-alueelta, P-Amerikasta sekä Aasia-Tyynenmeren alueelta.

Marimekon vuosille 2018 – 2022 määriteltyjä taloudellisia tavoitteita on

  • liikevaihto: > +10 prosentin vuotuinen kasvu
  • liiketulosmarginaali > 15 prosenttia
  • nettovelka/käyttökate < 2,0

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Suomi 65,0 18,4 17,0 16,8 12,8 63,5 18,3 17,2 16,2 11,9
Muutos (%) 2,3% 0,6% -1,0% 3,9% 7,3% 14,1% 11,6% 14,0% 30,1% 0,8%
Skandinavia 9,0 2,6 2,2 2,1 2,1 9,0 2,6 2,3 2,2 1,9
Muutos (%) 0,0% -0,2% -3,9% -5,5% 11,4% 6,5% 0,9% 0,9% 19,7% 7,9%
EMEA 13,5 3,4 3,5 3,2 3,5 10,3 2,8 2,7 2,3 2,6
Muutos (%) 31,2% 22,2% 32,0% 39,2% 33,1% 5,9% -11,0% 19,6% 0,8% 21,9%
P-Amerikka 8,0 2,0 2,1 2,0 1,9 8,2 2,0 2,2 2,4 1,6
Muutos (%) -2,1% 0,8% -4,8% -18,0% 22,3% -0,8% -11,7% -0,7% 16,5% -7,8%
Aasia-Tyynenmeren alue 24,4 5,8 6,7 5,1 6,8 20,8 4,1 5,5 5,1 6,1
Muutos (%) 17,3% 42,5% 21,5% -0,8% 11,8% 3,2% -25,9% 1,1% 23,5% 20,3%
YHTEENSÄ 120,0 32,2 31,5 29,1 27,1 111,9 29,7 29,8 28,2 24,1
Muutos (%) 7,2% 8,3% 5,6% 3,3% 12,6% 9,3% -0,3% 9,6% 23,9% 7,1%

Alkuvuoden 2019 liikevaihto kasvoi 8 prosenttia ja kasvua tuli kaikilla markkina-alueilla P-Amerikkaa lukuun ottamatta. Liikevaihdon kasvua tuki Suomen vähittäismyynnin sekä EMEA ja Aasia-Tyynenmeren alueiden tukkumyynnin hyvä kehitys.

Marimekko arvioi, että tilikauden 2019 liikevaihto kasvaisi vuodesta 2018. Yhtiö arvioi myös, että Suomessa myynti jäisi edellisvuoden tasolle, kun taas Aasia-Tyynenmeren alueen myynti kasvaisi.

Tältä pohjalta tein loppuvuoden ennusteet niin, että koko vuoden 2019 liikevaihto kasvaisi noin 7,2 prosenttia. Liikevaihtoennusteeni vuodelle 2019 on 217 – 222 miljoonaa euroa.

Liiketulos

Marimekko raportoi liiketuloksen vain koko konsernin osalta, joten oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 13,0 2,3 4,4 3,7 2,6 17,7 1,2 6,2 9,1 1,2
Muutos (%) -26,7% 85,9% -28,9% -59,6% 124,5% 112,0% -48,1% 40,6% 1210,2% 31,4%
MARGINAALI 10,8% 7,1% 14,0% 12,7% 9,6% 15,8% 4,2% 20,7% 32,4% 4,8%
Rahoituskulut (netto) -1,5 -0,3 -0,5 -0,5 -0,1 -0,2 0,0 -0,1 0,2 -0,4
Tulos ennen veroja 11,5 2,0 3,9 3,2 2,5 17,6 1,3 6,1 9,4 0,8
Verot -2,5 -0,5 -0,9 -0,6 -0,5 -3,9 -0,4 -1,2 -2,1 -0,2
Nettotulos 9,0 1,5 3,0 2,6 1,9 13,7 0,9 4,9 7,3 0,6
EPS 1,11 0,18 0,37 0,32 0,24 1,70 0,11 0,60 0,90 0,08

Alkuvuoden raportoitu liiketulos on laskenut lähes 40 prosenttia, mutta vertailukauden lukuihin sisältyi pääkonttorin myynnistä saatu 6 miljoonan euron myyntivoitto. Jos tämän oikaisee pois, niin liiketulos olisi kasvanut 4,3 miljoonasta eurosta 6,3 miljoonaan euroon alkuvuoden 2019 aikana (+47 %).

Tuloskehitystä on tukenut liikevaihdon kasvun lisäksi myyntikatteen paraneminen. Myyntikatteen kehitystä on puolestaan tukenut tuotevalikoiman optimointi sekä se, että tuotteita on saatu myytyä enemmän normaalihinnoilla.

Marimekko arvioi, että tilikauden 2019 vertailukelpoinen liiketulos kasvaisi vuodesta 2018 ja olisi enintään 15 miljoonaa euroa. Tuloskehitystä tukisi odotettua korkeammat lisenssituotot Aasia-Tyynenmeren alueelta.

Tein ennusteeni tältä pohjalta ja arvioi tilikauden 2019 liiketuloksen olevan noin 12 – 14 miljoonaa euroa. Jos viime vuoden tuloksesta oikaisee pois 6 miljoonan euron myyntivoiton, niin silloin liiketulos kasvaisi noin 2,3 prosenttia.

Liiketulosmarginaali olisi ennustamilla luvuillani noin 10,8 prosenttia, mikä olisi vielä selvästi alle yhtiön 15 prosentin tavoitetason.

Nettotulos

Arvioin rahoituskulujen olevan noin -1,5 miljoonaa euroa ja veroasteen noin 21,5 prosenttia. Näitä lukuja käyttämällä sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi noin 8,2 – 9,8 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • vähittäiskaupan digitalisoituminen lisää kilpailun lisäksi toimintaympäristön muutosnopeutta. Miten Marimekko pienenä toimijana pärjää tällaisessa ympäristössä?
  • toimintaympäristön nopea muutos tuo haasteita myös yhtiön tuotannon sekä logistiikan järjestämiseen ja optimointiin. Vaatiiko tämä jotain suuria investointeja (esim. it-järjestelmät), joista voi tulla eräänlaisia kasvun esteitä?
  • pystyykö yhtiö suojelemaan omia aineettomia oikeuksia? Ja syntyykö näistä ylimääräisiä tuloksentekokykyä haittaavia kuluja tai muita tuoton menetyksiä?
  • miten Kiinan ja USA:n välinen kauppasota vaikuttaa Marimekon myyntiin taikka materiaalihankintoihin?

Yhtiön tavoitteena on 10 prosentin liikevaihdon vuotuinen kasvu. Tein tulevien vuosien liikevaihtoennusteet hieman alle tämän kasvuluvun (+7,0…+7,5 %).

Liiketuloksen arvioin kasvavan noin 2 miljoonalla eurolla per vuosi niin, että tulosmarginaali olisi noin 11,5 – 12,5 prosentin tuntumassa. Vielä ei siis päästäisi yhtiön 15 prosentin liiketulostavoitteeseen, mutta suunta olisi toki oikea.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 1,5 miljoonaa euroa ja veroja laskiessa käytin 21,5 prosentin veroastetta.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 138,0 129,0 35,0 33,5 31,5 29,0
Muutos (%) 7,0% 7,5% 8,7% 6,3% 8,1% 6,9%
Liiketulos (ebit) 17,0 15,0 2,5 5,0 4,3 3,2
Muutos (%) 13,3% 15,5% 8,7% 13,6% 16,5% 23,5%
MARGINAALI 12,3% 11,6% 7,1% 14,9% 13,7% 11,0%

ja liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 17,0 15,0 2,5 5,0 4,3 3,2
Rahoituskulut (netto) -1,5 -1,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3
Tulos ennen veroja 15,5 13,6 2,1 4,6 4,0 2,9
Verot -3,5 -2,9 -0,5 -1,0 -0,8 -0,6
Nettotulos 12,0 10,7 1,6 3,6 3,2 2,3
EPS 1,48 1,32 0,20 0,44 0,39 0,28

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset