Marimekko: Ennusteet

Päivitetty 6.11.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

marimekko-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

Marimekko arvioi tilikauden 2019 liikevaihdon nousevan vuodesta 2018. Yhtiö nosti liiketulosarviotaan kesällä ja nyt yhtiö odottaa myös vertailukelpoisen liiketuloksen nousevan vuodesta 2018 ja olevan ”arviolta noin 17 miljoonaa euroa”.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Marimekolla ei ole segmenttejä, mutta yhtiö raportoi myyntilukujaan Suomen lisäksi Skandinaviasta, EMEA-alueelta, P-Amerikasta sekä Aasia-Tyynenmeren alueelta.

Marimekon vuosille 2018 – 2022 määriteltyjä taloudellisia tavoitteita on

  • liikevaihto: > +10 prosentin vuotuinen kasvu
  • liiketulosmarginaali > 15 prosenttia
  • nettovelka/käyttökate < 2,0

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Suomi 69,0 19,8 19,7 16,8 12,8 63,5 18,3 17,2 16,2 11,9
Muutos (%) 8,6% 8,2% 14,5% 3,9% 7,3% 14,1% 11,6% 14,0% 30,1% 0,8%
Skandinavia 9,5 2,8 2,5 2,1 2,1 9,0 2,6 2,3 2,2 1,9
Muutos (%) 5,2% 7,5% 7,8% -5,5% 11,4% 6,5% 0,9% 0,9% 19,7% 7,9%
EMEA 12,5 3,1 2,8 3,2 3,5 10,3 2,8 2,7 2,3 2,6
Muutos (%) 21,3% 11,4% 4,9% 39,2% 33,1% 5,9% -11,0% 19,6% 0,8% 21,9%
P-Amerikka 8,5 2,3 2,3 2,0 1,9 8,2 2,0 2,2 2,4 1,6
Muutos (%) 3,9% 15,9% 4,0% -18,0% 22,3% -0,8% -11,7% -0,7% 16,5% -7,8%
Aasia-Tyynenmeren alue 25,5 6,4 7,2 5,1 6,8 20,8 4,1 5,5 5,1 6,1
Muutos (%) 22,8% 57,2% 31,4% -0,8% 11,8% 3,2% -25,9% 1,1% 23,5% 20,3%
YHTEENSÄ 125,1 34,4 34,5 29,1 27,1 111,9 29,7 29,8 28,2 24,1
Muutos (%) 11,8% 15,7% 15,5% 3,3% 12,6% 9,3% -0,3% 9,6% 23,9% 7,1%

Q1-Q3/2019 liikevaihto kasvoi 10,4 prosenttia ja kasvua tuli kaikilla markkina-alueilla P-Amerikkaa lukuun ottamatta. P-Amerikan liikevaihto on jäänyt vertailukauden tasolle. Liikevaihdon kasvua tuki Suomen vähittäismyynnin sekä EMEA ja Aasia-Tyynenmeren alueiden tukkumyynnin hyvä kehitys. Q3:lla Aasia-Tyynenmeren alueen lisenssimyynti oli hyvää, mikä näkyi alueen yli 30 prosentin liikevaihdon kasvuna.

Marimekko arvioi, että tilikauden 2019 liikevaihto kasvaisi vuodesta 2018. Tältä pohjalta tein Q4 ennusteen niin, että koko vuoden 2019 liikevaihto kasvaisi noin 11,8 prosenttia. Liikevaihtoennusteeni vuodelle 2019 on 122 – 127 miljoonaa euroa.

Liiketulos

Marimekko raportoi liiketuloksen vain koko konsernin osalta, joten oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 17,0 2,9 7,8 3,7 2,6 17,7 1,2 6,2 9,1 1,2
Muutos (%) -4,0% 134,4% 26,5% -59,6% 124,5% 112,0% -48,1% 40,6% 1210,2% 31,4%
MARGINAALI 13,6% 8,4% 22,7% 12,7% 9,6% 15,8% 4,2% 20,7% 32,4% 4,8%
Rahoituskulut (netto) -1,0 -0,3 0,0 -0,5 -0,1 -0,2 0,0 -0,1 0,2 -0,4
Tulos ennen veroja 16,0 2,5 7,8 3,2 2,5 17,6 1,3 6,1 9,4 0,8
Verot -3,0 -0,4 -1,5 -0,6 -0,5 -3,9 -0,4 -1,2 -2,1 -0,2
Nettotulos 13,0 2,1 6,4 2,6 1,9 13,7 0,9 4,9 7,3 0,6
EPS 1,60 0,26 0,79 0,32 0,24 1,70 0,11 0,60 0,90 0,08

Q1-Q3 raportoitu liiketulos on laskenut noin 15 prosenttia, mutta vertailukauden lukuihin sisältyi pääkonttorin myynnistä saatu 6 miljoonan euron myyntivoitto. Jos tämän oikaisee pois, niin liiketulos olisi kasvanut 10,5 miljoonasta eurosta 14,1 miljoonaan euroon alkuvuoden 2019 aikana (+34 %).

Tuloskehitystä on tukenut liikevaihdon kasvun lisäksi myyntikatteen paraneminen. Myyntikatteen kehitystä on puolestaan tukenut tuotevalikoiman optimointi sekä se, että tuotteita on saatu myytyä enemmän normaalihinnoilla. Kannattavuutta on parantanut myös lisenssituotot.

Marimekko arvioi, että tilikauden 2019 vertailukelpoinen liiketulos kasvaisi vuodesta 2018 ja olisi arviolta 17 miljoonaa euroa. Tein ennusteeni tältä pohjalta ja arvioin tilikauden 2019 liiketuloksen olevan noin 16 – 18 miljoonaa euroa. Jos viime vuoden tuloksesta oikaisee pois 6 miljoonan euron myyntivoiton, niin silloin liiketulos kasvaisi noin 45 prosenttia.

Liiketulosmarginaali olisi ennustamilla luvuillani noin 13,6 prosenttia, mikä olisi vielä alle yhtiön 15 prosentin tavoitetason.

Nettotulos

Arvioin rahoituskulujen olevan noin -1,0 miljoonaa euroa ja veroasteen noin 21,5 prosenttia. Näitä lukuja käyttämällä sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi noin 12 – 14 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • vähittäiskaupan digitalisoituminen lisää kilpailun lisäksi toimintaympäristön muutosnopeutta. Miten Marimekko pienenä toimijana pärjää tällaisessa ympäristössä?
  • toimintaympäristön nopea muutos tuo haasteita myös yhtiön tuotannon sekä logistiikan järjestämiseen ja optimointiin. Vaatiiko tämä jotain suuria investointeja (esim. it-järjestelmät), joista voi tulla eräänlaisia kasvun esteitä?
  • pystyykö yhtiö suojelemaan omia aineettomia oikeuksia? Ja syntyykö näistä ylimääräisiä tuloksentekokykyä haittaavia kuluja tai muita tuoton menetyksiä?
  • miten Kiinan ja USA:n välinen kauppasota vaikuttaa Marimekon myyntiin taikka materiaalihankintoihin?

Yhtiön tavoitteena on 10 prosentin liikevaihdon vuotuinen kasvu. Tein tulevien vuosien liikevaihtoennusteet alle tämän kasvuluvun (+6 %).

Liiketuloksen arvioin – ehkä varovaisestikin – pysyvän noin 17 miljoonassa eurossa vuonna 2020 ja kasvavan 18,5 miljoonaan euroon vuonna 2021. Tulosmarginaali olisi 12,8 – 13,2 prosentissa. Arvelen maailmantalouden heikkeneminen ja kovenevan kilpailun näkyvän Marimekon kannattavuudessa.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 1,3 miljoonaa euroa ja veroja laskiessa käytin 21,5 prosentin veroastetta.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 140,0 132,5 36,0 36,0 31,5 29,0
Muutos (%) 5,7% 5,9% 4,7% 4,5% 8,1% 6,9%
Liiketulos (ebit) 18,5 17,0 3,0 6,5 4,3 3,2
Muutos (%) 8,8% 0,0% 3,4% -16,9% 16,5% 23,5%
MARGINAALI 13,2% 12,8% 8,3% 18,1% 13,7% 11,0%

ja liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 18,5 17,0 3,0 6,5 4,3 3,2
Rahoituskulut (netto) -1,3 -1,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3
Tulos ennen veroja 17,2 15,7 2,6 6,2 4,0 2,9
Verot -3,7 -3,4 -0,6 -1,3 -0,9 -0,6
Nettotulos 13,5 12,3 2,0 4,9 3,1 2,3
EPS 1,66 1,52 0,25 0,60 0,38 0,28

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus