Marimekko: Ennusteet

Päivitetty 14.5.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

marimekko-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät 2020

Marimekko ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Marimekolla ei ole segmenttejä, mutta yhtiö raportoi myyntilukujaan Suomen lisäksi Skandinaviasta, EMEA-alueelta, P-Amerikasta sekä Aasia-Tyynenmeren alueelta.

Marimekon vuosille 2018 – 2022 määriteltyjä taloudellisia tavoitteita on

  • liikevaihto: > +10 prosentin vuotuinen kasvu
  • liiketulosmarginaali > 15 prosenttia
  • nettovelka/käyttökate < 2,0

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Suomi 57,5 18,9 15,0 10,0 13,6 71,2 21,9 19,7 16,8 12,8
Muutos (%) -19,2% -13,8% -23,7% -40,4% 6,2% 12,0% 19,9% 14,5% 3,9% 7,3%
Skandinavia 7,5 2,2 1,7 1,5 2,1 9,3 2,6 2,5 2,1 2,1
Muutos (%) -19,8% -15,7% -31,1% -28,4% -3,1% 3,1% 0,2% 7,8% -5,5% 11,4%
EMEA 9,0 2,3 2,3 1,7 2,7 12,0 2,6 2,8 3,2 3,5
Muutos (%) -25,0% -10,4% -17,3% -46,3% -22,6% 16,2% -7,8% 4,9% 39,2% 33,1%
P-Amerikka 6,5 1,9 2,0 1,0 1,6 8,3 2,0 2,3 2,0 1,9
Muutos (%) -20,8% -7,0% -12,8% -49,7% -15,0% 0,8% 2,9% 4,0% -18,0% 22,3%
Aasia-Tyynenmeren alue 19,5 5,8 5,0 3,8 4,9 24,7 5,6 7,2 5,1 6,8
Muutos (%) -21,1% 4,3% -31,0% -25,6% -27,8% 18,7% 36,6% 31,4% -0,8% 11,8%
YHTEENSÄ 100,0 31,1 26,0 18,0 24,9 125,4 34,7 34,5 29,1 27,1
Muutos (%) -20,3% -10,4% -24,5% -38,2% -8,3% 12,1% 16,7% 15,5% 3,3% 12,6%

Q1:n liikevaihto laski 8 prosenttia, mitä painoi tukkumyynnin vähentyminen Aasian-Tyynenmeren ja EMEA:n alueilla. Pandemian johdosta yhtiön odottamia täydennystilauksia jäi saamatta. Suomessa liikevaihto kasvoi 3 prosentin verran.

Pandemia heikensi myös kulutuskysyntänäkymiä yhtiön päämarkkina-alueilla.

Yhtiö kertoo myös, että logististen haasteiden johdosta osa Q1:n toimituksista siirtyi Q2:n puolelle ja tällä olisi ollut noin +1 miljoonan euron vaikutus liikevaihtoon. Tämä osaltaan tukee Q2:n liikevaihtoa – olettaen, ettei logistiset haasteet puolestaan siirrä joitain Q2:n toimituksia Q3:n puolelle.

Yhtiöllä on ollut liiketiloja suljettuna myös Q2:n puolella, mikä painaa Q2:n myyntiä. Pandemiaan liittyviä rajoituksia on aloitettu purkamaan myös Euroopassa, joten myös Marimekko availee myymälöitään kevään aikana. Myynnin kannalta oleellista on se, miten kuluttajat uskaltautuvat ostoksille. Lisäksi talouden taantuma painaa kuluttajien luottamusta omaan talouteensa, jolloin kaikenlaista kulutusta harkitaan tarkemmin. Tämä voi näkyä myös Marimekon myynnissä vuoden 2020 toisella puoliskolla.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 95 – 105 miljoonaa euroa.

Liiketulos

Marimekko raportoi liiketuloksen vain koko konsernin osalta, joten oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) -1,5 1,8 1,0 -5,5 1,2 17,1 3,0 7,8 3,7 2,6
Muutos (%) -40,3% -87,2% -53,4% -3,4% 143,6% 26,5% -59,6% 124,5%
MARGINAALI -1,5% 5,8% 3,8% -30,6% 4,9% 13,6% 8,7% 22,7% 12,7% 9,6%
Rahoituskulut (netto) -2,0 -0,4 -0,3 -0,3 -1,0 -1,0 -0,3 0,0 -0,5 -0,1
Tulos ennen veroja -3,5 1,4 0,7 -5,8 0,2 16,2 2,7 7,8 3,2 2,5
Verot 0,6 -0,4 -0,2 1,3 -0,1 -3,1 -0,6 -1,5 -0,6 -0,5
Nettotulos -2,8 1,0 0,5 -4,5 0,2 13,0 2,1 6,4 2,6 1,9
EPS -0,35 0,12 0,06 -0,55 0,02 1,61 0,26 0,79 0,32 0,24

Q1:n liiketulos oli 1,2 miljoonaa euroa (Q1/2019: 2,6 M EUR). Tulosta painoi myynnin laskun lisäksi myyntikatteen heikentyminen. Kuluja nosti kasvaneet logistiikkakustannukset sekä päävaraston muutosta johtuvat kertaluontoiset erät.

Yhtiö on käynyt yt-neuvottelut henkilöstönsä lomauttamiseksi. Yhtiö on myös käynyt neuvotteluja myymälöiden vuokrien laskusta tai maksujen siirrosta.

Varastoihin jää todennäköisesti paljon kevätkauden mallistoa, jotka toivottavasti saadaan myytyä vuoden päästä. Todennäköistä on, että yhtiö kirjaa alas varastojaan epäkuranttina ja se painaa sitten myös tulostasoa.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on -5…0 miljoonaa euroa.

Nettotulos

Edellisen kappaleen taulukossa oli myös nettotuloslaskelma.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 2 miljoonaa euroa ja tappiollisesta tuloksesta johtuen tuloslaskelman verot ovat positiiviset.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain -5…0 miljoonaa euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Lähdin tulevien vuosien ennusteissa siitä, että koronaviruspandemia on laantunut vuoden 2020 aikana.

Arvioin kuitenkin, että kestää oman aikansa ennen, kuin Marimekon myynti on palautunut vuoden 2019 tasolle. Oletettavasti kuluttajien ostovoima laskee, mikä vaikuttaa samalla ostokäyttäytymiseen.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 127,5 112,5 32,5 27,5 27,5 25,0
Muutos (%) 13,3% 12,5% 4,5% 5,8% 52,8% 0,5%
Liiketulos (ebit) 9,0 3,2 1,5 0,6 0,6 0,5
Muutos (%) 181,3% -16,7% -40,0% -58,6%
MARGINAALI 7,1% 2,8% 4,6% 2,2% 2,2% 2,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 9,0 3,2 1,5 0,6 0,6 0,5
Rahoituskulut (netto) -1,0 -0,7 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2
Tulos ennen veroja 8,0 2,5 1,4 0,4 0,4 0,3
Verot -1,7 -0,6 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1
Nettotulos 6,3 1,9 1,1 0,3 0,3 0,2
EPS 0,78 0,23 0,14 0,04 0,04 0,02

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus