Marimekko sijoituskohteena

Päivitetty 13.8.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Suomalainen Marimekko Oyj on designyritys, jonka tuotevalikoimaan kuuluu mm. vaatteita, laukkuja sekä erilaisia kodin tavaroita. Yhtiön tuotteet ovat tunnettuja omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Marimekon tuotteita myydään noin 40 maassa…(lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2020e MARIMEKKO Ennuste
Osake (EUR, 13.8.20) 28,40 Osinko (EUR, 12 kk) 1,40
Markkina-arvo (Mrd) 0,23 Osinkotuotto 4,9%
Liikevaihto (mEUR) 108 -14,3% Osinko/EPS 78% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 6,5 -49,8% Osinko/FCF 44% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 26,65 -6,2%
EPS 0,81 Omav.aste 39%
P/E 35,3 Gearing 44%
EV/EBIT 24,7 ROE 16,9%
P/B 6,02 ROI 13,1%

Huomioita

Marimekon liikevaihto on kasvanut 10 vuodessa noin 75 miljoonasta eurosta nykyiselle noin 120 – 130 miljoonan euron tasolle. Keskimääräinen vuotuinen kasvu on ollut noin 4,5 prosenttia, mitä voi pitää ihan kelpo suorituksena.

Tuloskehitys on sen sijaan ollut takkuisempaa, sillä nettotulos on pysynyt sitkeästi noin 0 – 5 miljoonassa eurossa. Nyt parina viime vuotena tulos on ollut noin 13 – 15 miljoonassa eurossa, joten selvää kohentumista aiempaan nähden.

Marimekon taloudellisina tavoitteina on:

  • liikevaihto kasvaa vuosittain yli 10 %
  • liiketulosmarginaali 15 %
  • osinko vähintään 50 % tuloksesta ja osinkoa maksetaan vuosittain

Osakkeen arvoksi sain 26,65 euroa, mikä jää noin 6 prosenttia nykyisetä osakkeen hinnasta (28,40 EUR). Kokonaisuutena voidaan kuitenkin todeta, että osake olisi suhteellisen kohdalleen hinnoiteltu.

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): marimekko-2020-08-13.pdf

marimekko-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Osavuosikatsaukset
Vuosikertomukset
Suurimmat osakkeenomistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (marimekko-2020-08-13.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 13.8.20) 28,40 35,80 20,80 10,10 9,48 8,30 8,90 9,85
Lkm (000) 8 110 8 100 8 080 8 090 8 090 8 090 8 090 8 090
Markkina-arvo (Mrd) 0,23 0,29 0,17 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Suomi 60,0 71,2 63,5 55,7 55,8 52,7 52,0 52,2
Skandinavia 8,0 9,3 9,0 8,5 7,8 7,8 8,5 8,2
EMEA 11,5 12,0 10,3 9,7 9,2 8,3 7,6 7,7
P-Amerikka 7,0 8,3 8,2 8,3 7,9 9,2 8,6 8,5
Aasia-Tyynenmeren alue 21,0 24,7 20,8 20,2 18,8 17,7 17,5 17,5
YHTEENSÄ 107,5 125,5 111,8 102,4 99,5 95,7 94,2 94,1
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 27,5 48,2 107,5 125 112 102 100 96 94 94
Liiketulos 3,0 3,9 10,0 17,1 17,7 8,4 5,2 1,5 5,6 0,1
Nettotulos 2,0 2,3 6,5 13,0 13,7 5,7 4,0 0,8 4,1 -1,0
Marginaali 7,3% 4,8% 6,1% 10,4% 12,2% 5,6% 4,0% 0,8% 4,4% -1,1%
EPS 0,25 0,28 0,81 1,60 1,70 0,70 0,49 0,10 0,51 -0,12
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 22 26 23 6 4 4 4 4
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 75 71 34 41 45 42 43 45
Varat yhteensä 98 97 57 47 49 46 47 49
Oma pääoma 38 39 40 31 28 27 29 27
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 39 37 0 3 6 8 7 12
Muut vastuut 20 22 17 13 14 12 11 10
Pääomat yhteensä 98 97 57 47 49 46 47 49
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 25 29 12 10 6 6 10 5
Investoinnit: Capex -3 -2 -1 -1 -3 -3 -2 -2
Vapaa rahavirta (FCF) 22 27 11 9 3 3 8 3
Investoinnit: Muut 0 0 11 0 0 0 0 0
Investointien jälkeen 22 27 22 9 3 3 8 3
Rahoitus: Voitonjako -7 -15 -4 -3 -3 -3 -2 -2
Rahoitus: Muut -6 -10 -0 -3 -2 -0 -5 -1
Rahavarojen muutos 8 3 17 3 -1 0 1 -0
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,50 0,90 0,60 0,50 0,40 0,35 0,35 0,25
Osinko (lisä) 1,25
Osinko yhteensä 0,50 0,90 1,85 0,50 0,40 0,35 0,35 0,25
Osinkotuotto 1,8% 2,5% 8,9% 5,0% 4,2% 4,2% 3,9% 2,5%
Osinko/nettotulos 62,1% 56,1% 109,1% 71,0% 80,9% 353,9% 69,1% -202,3%
Osinko/FCF 18,4% 26,6% 134,7% 46,0% 92,5% 91,3% 36,3% 67,4%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 33,7 50,4 41,4 32,7 30,0
PE (3v) 20,8 26,9 21,5 23,3 25,9 51,7 51,4 82,4
PE 35,3 22,3 12,3 14,3 19,2 83,9 17,6
EV (mEUR) 247,2 300,4 145,3 78,8 79,2 70,4 75,1 87,5
EV/EBIT 24,7 17,6 8,2 9,4 15,2 47,0 13,4 874,9
Oma pääoma/osake 4,71 4,80 4,95 3,79 3,50 3,35 3,58 3,34
P/B 6,02 7,45 4,20 2,66 2,71 2,48 2,48 2,95
ROE 16,9% 33,0% 38,8% 19,3% 14,4% 2,9% 14,6% -3,5%
ROI 13,1% 29,5% 47,6% 24,6% 15,1% 4,2% 15,0% 0,2%
Omavaraisuusaste 39,2% 40,1% 70,1% 65,2% 58,4% 58,8% 61,4% 55,6%
Gearing 44,1% 26,7% -57,0% -9,4% 8,8% 12,2% 10,7% 28,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus