Marimekko sijoituskohteena

Päivitetty 26.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Suomalainen Marimekko Oyj on designyritys, jonka tuotevalikoimaan kuuluu mm. vaatteita, laukkuja sekä erilaisia kodin tavaroita. Yhtiön tuotteet ovat tunnettuja omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Marimekon tuotteita myydään noin 40 maassa…(lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2020e MARIMEKKO Ennuste
Osake (26.3.2020) 22,80 Osinko 12 kk 0,90
Markkina-arvo (Mrd) 0,18 Osinkotuotto 3,9%
Liikevaihto (M) 95 -24,2% Osinko/EPS 100% 4v ka
Nettotulos (M) -2,1 Osinko/FCF 56% 4v ka
EPS -0,26 Omav.aste 34%
P/E Gearing 74%
EV/EBIT ROE -6,3%
P/B 6,27 ROI -3,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata:

Yhteenveto

MARIMEKKO26.3.2020 | 22,80 EUR
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Marimekon Talousmentor-arvoluku on 15/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna sekä yhtiön pieni koko ja osakkeen suhteellisen alhainen vaihto.

Marimekon liikevaihto on kasvanut 10 vuodessa noin 75 miljoonasta eurosta nykyiselle noin 120 – 130 miljoonan euron tasolle. Keskimääräinen vuotuinen kasvu on ollut noin 4,5 prosenttia, mitä voi pitää ihan kelpo suorituksena. Yhtiön vuonna 2018 asettama tavoite liikevaihdon vuotuiselle kasvulle on 10 prosenttia, mutta koronaviruspandemia taitaa pilata nämä kaavailut vähäksi aikaa.

Tuloskehitys on sen sijaan ollut takkuisempaa, sillä nettotulos on pysynyt sitkeästi noin 0 – 5 miljoonassa eurossa. Nyt parina viime vuotena tulos on ollut noin 13 – 15 miljoonassa eurossa, joten selvää kohentumista aiempaan nähden.

Marimekko on käytännössä velaton ja vuoden 2019 taseen 37 miljoonan euron velkaisuutta selittää IFRS 16:n vuokrasopimusvastuut. Varsinaisia korollisia velkoja yhtiöllä ei ole. Tästä samasta syystä omavaraisuusaste laski noin 60 – 70 prosentista noin 40 prosentin tasolle.

Parantuneen tuloskunnon myötä myös pääomien tuottolukemat (ROE ja ROI) ovat nousseet aiemmasta noin 10 prosentista nykyiseen yli 30 prosenttiin.

Parantunut tuloskunto on näkynyt myös osingon nousuna kevään 2016 0,35 eurosta kevään 2020 0,90 euroon. Marimekko tiedotti 25.3.2020, että osinko on ehdollinen ja yhtiökokouksessa päätetään siitä, että ”hallitus voi jakaa osinkoa enintään 0,90 euroa yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana, kun yhtiö voi arvioida koronaviruspandemian vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan luotettavammin.”

Tilikausi 2019

Marimekon vuosi 2019:

M EUR Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 34,7 29,7 16,7% 125,4 111,9 12,1%
Liiketulos (ebit) 3,0 1,2 143,6% 17,1 17,7 -3,4%
Nettotulos (omistajille) 2,1 0,9 135,7% 13,0 13,7 -5,0%
EPS (EUR) 0,26 0,11 1,61 1,70

Vuosi 2019 oli vahva ja liikevaihto nousi 12 prosenttia. Liikevaihtoa tuki Suomen vähittäismyynnin sekä EMEA-alueen tukkumyynnin kasvu. Lisäksi Aasia-Tyynenmeren alueen lisenssimyynti oli hyvää, mikä näkyi alueen yli 30 prosentin liikevaihdon kasvuna Q3:lla. Joulumyynnin onnistuminen puolestaan tuki Q4:n hyvää liikevaihdon kehitystä.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto kasvaisi vuodesta 2019 – tosin lisenssimyynti laskisi merkittävästi.

Vuoden 2019 raportoitu liiketulos laski 3 prosenttia, mutta vertailukauden lukuihin sisältyi pääkonttorin myynnistä saatu 6 miljoonan euron myyntivoitto. Jos tämän oikaisee pois, niin liiketulos olisi kasvanut 11,7 miljoonasta eurosta 17,1 miljoonaan eli noin 46 prosenttia.

Tuloskehitystä on tukenut liikevaihdon kasvun lisäksi myyntikatteen paraneminen. Myyntikatteen kehitystä on puolestaan tukenut tuotevalikoiman optimointi sekä se, että tuotteita on saatu myytyä enemmän normaalihinnoilla. Kannattavuutta on parantanut myös lisenssituotot.

Vuonna 2020 maksettava osinko on 0,90 euroa. Marimekko tiedotti 25.3.2020, että osinko on ehdollinen ja yhtiökokouksessa päätetään siitä, että ”hallitus voi jakaa osinkoa enintään 0,90 euroa yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana, kun yhtiö voi arvioida koronaviruspandemian vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan luotettavammin.”

Näkymät 2020

Yhtiö tiedotti 25.3.2020, että

yhtiön päämarkkina-alueilla vaikuttava koronaviruspandemia on selvästi heikentänyt kulutuskysyntänäkymiä kaikilla markkina-alueilla ja on epätodennäköistä, että Marimekon aiemmin antama ohjeistus toteutuu. Pitkittyessään pandemialla on merkittävät vaikutukset yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen.

Marimekko peruu 13.2.2020 antamansa näkymät vuodelle 2020 johtuen ainoastaan koronaviruspandemian arvioitujen vaikutusten seurauksista. Nopeasti muuttuvan tilanteen vuoksi tarkkaa arviota vaikutuksista liiketoimintaan ei ole parhaillaan mahdollista antaa. Marimekko täsmentää näkymiään vuodelle 2020 sitten, kun vaikutuksia voidaan arvioida luotettavammin.

Lisäksi yhtiö tiedotti, että se on sulkenut väliaikaisesti omat vähittäismyymälänsä USA:ssa, Australiassa, Saksassa, Norjassa ja Tanskassa. Lisäksi yhtiö sulkee väliaikaisesti Suomen ja Ruotsin omat vähittäismyymälänsä tällä viikolla (eli viikko, joka päättyy 29.3.2020).

Marimekon tiedotteet:
https://company.marimekko.com/fi/tiedotteet-ja-julkaisut/yhtiotiedotteet/

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q1/20e Q1/19 2020e 2019
Liikevaihto 23,5 27,1 -13,3% 95,0 125,4 -24,2%
Liiketulos (ebit) 1,0 2,6 -61,5% -2,4 17,1
Nettotulos (omistajille) 0,5 1,9 -73,7% -2,1 13,0
EPS (EUR) 0,06 0,24 -0,26 1,60
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,90 1,85

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat Marimekko: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Marimekon liikevaihto on kehittynyt muutamien viime vuosien aikana varsin positiivisesti. Myynti on kehittynyt hyvin oikeastaan kaikkialla muualla paitsi Pohjois-Amerikassa. Siellä liikevaihto on ollut noin 8 – 9 miljoonassa eurossa jo vuodesta 2013 alkaen.

marimekko-tuloslaskelma-q42019

Kuten oheisesta kaaviosta nähdään, niin liikevaihdon kasvu on näkynyt myös tuloskehityksen nousuna aiemmasta 0 – 5 miljoonasta eurosta yli 10 miljoonan euron tason.

Ennusteet-sivulla päädyin tilikauden 2020 arvioissani noin 90 – 100 miljoonan euron liikevaihtoon ja -5…0 miljoonan euron tulokseen.

marimekko-roeroi-q42019

Parantuneen tuloskunnon myötä myös pääomien tuottolukemat (ROE ja ROI) ovat nousseet aiemmasta noin 10 prosentista nykyiseen yli 30 prosenttiin. Vuoden 2020 tuottoprosentit kääntyvät negatiivisiksi ennustamani tappiollisen tuloksen johdosta. Se, mikä lopullinen tulostaso tulee olemaan, niin silti paluu yli 30 prosentin tuottoihin ottaa oman aikansa.

Tase

Marimekon tase on hyvässä kunnossa: yhtiöllä ei ole lainkaan liikearvoa eikä korollisia velkoja. Kaaviossa näkyvä velkaisuuden kasvu selittyy IFRS 16:n vuokrasopimusvelkojen kirjaamisena velkoihin. Varsinaisia korollisia velkoja yhtiöllä ei ole lainkaan.

marimekko-velkaisuus-q42019

Samalla IFRS 16 käänsi erinomaisella tasolla olleita velkaisuuden tunnuslukuja heikommiksi. Omavaraisuusaste on nyt noin 40 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 25 prosentissa.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirrassa näkyy yhtiön tuloskunnon parantuminen vuoden 2016 jälkeen. IFRS 16 -standardi lisää rahavirtoja noin 10 miljoonalla eurolla, sillä aiemmin vuokrasopimusvelkojen kulut olivat osa liiketoiminnan rahavirtaa. Nyt ne ovat rahoituslaskelmassa osana velkojen hoitoa.

marimekko-rahavirta-q42019

Ylläpito- eli capex-investoinnit ovat olleet varsin tasaisesti noin 2 – 3 miljoonan euron haarukassa. Yhtiö kaavailee vuodelle 2020 erilaisia kasvupanostuksia ja investointeja, joten nähtäväksi jää, miten se vaikuttaa capex-investointeihin ja sen kautta vapaaseen rahavirtaan.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Kuten edellä jo todettiin, niin yhtiöllä ei ole lainkaan korollisia velkoja. Vuonna 2020 maksettava osinko (0,90 EUR osinko on ehdollinen) tarkoittaisi noin 7 miljoonan euron summaa. Tähän ennustamani noin 7 miljoonan euron vapaa rahavirta riittää hyvin – tosin muistetaan, että tästä IFRS 16 -standardin mukaiset vuokravastuiden maksut syövät noin 10 miljoonaa euroa, joten voi hyvinkin käydä niin, että osinkoa ei makseta.

Osinko

Kevään 2020 osinko nousi reippaasti 0,90 euroon, kun edellisvuoden perusosinko oli 0,60 euroa. Silloin maksettiin ylimääräistä osinkoa 1,25 euroa.

marimekko-osinko-q42019

Osingon suhde tulokseen on kohentunut viime vuosien aikana niin, että tulos on ollut osinkoa korkeampi. Samoin vapaat rahavirrat ovat nousseet niin, että rahaa on riittänyt hyvin osinkoihin.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Muutosprosentti on laskettu perusosingon suhteen. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Marimekko: osinkohistoria sivulla.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
4/2020 0,90 4/2019 0,60 4/2018 0,50
4/2019 lisä 1,25
YHTEENSÄ 0,90 1,85 0,50
+50,0% +20,0% +25,0%

Vuonna 2020 maksettava osinko on 0,90 euroa. Marimekko tiedotti 25.3.2020, että osinko on ehdollinen ja yhtiökokouksessa päätetään siitä, että ”hallitus voi jakaa osinkoa enintään 0,90 euroa yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana, kun yhtiö voi arvioida koronaviruspandemian vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan luotettavammin.”

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Marimekko: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (26.3.2020) 22,80 35,80 20,80 10,10 9,48 8,30 8,90 9,85
Lkm (000) 8 100 8 100 8 080 8 090 8 090 8 090 8 090 8 090
Markkina-arvo (Mrd) 0,18 0,29 0,17 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Suomi 75,5 71,2 63,5 55,7 55,8 52,7 52,0 52,2
Skandinavia 9,5 9,3 9,0 8,5 7,8 7,8 8,5 8,2
EMEA 13,0 12,0 10,3 9,7 9,2 8,3 7,6 7,7
P-Amerikka 8,0 8,3 8,2 8,3 7,9 9,2 8,6 8,5
Aasia-Tyynenmeren alue 26,5 24,7 20,8 20,2 18,8 17,7 17,5 17,5
YHTEENSÄ 132,5 125,5 111,8 102,4 99,5 95,7 94,2 94,1
TULOSLASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 23,5 0,0 95,0 125 112 102 100 96 94 94
Liiketulos 1,0 0,0 -2,4 17,1 17,7 8,4 5,2 1,5 5,6 0,1
Nettotulos 0,5 0,0 -2,1 13,0 13,7 5,7 4,0 0,8 4,1 -1,0
Marginaali 2,1% #DIV/0! -2,3% 10,4% 12,2% 5,6% 4,0% 0,8% 4,4% -1,1%
EPS 0,06 0,00 -0,26 1,60 1,70 0,70 0,49 0,10 0,51 -0,12
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 16 26 23 6 4 4 4 4
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 70 71 34 41 45 42 43 45
Varat yhteensä 86 97 57 47 49 46 47 49
Oma pääoma 29 39 40 31 28 27 29 27
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 38 37 0 3 6 8 7 12
Muut vastuut 19 22 17 13 14 12 11 10
Pääomat yhteensä 86 97 57 47 49 46 47 49
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 9 29 12 10 6 6 10 5
Investoinnit: Capex -1 -2 -1 -1 -3 -3 -2 -2
Vapaa rahavirta (FCF) 7 27 11 9 3 3 8 3
Investoinnit: Muut 0 0 11 0 0 0 0 0
Investointien jälkeen 7 27 22 9 3 3 8 3
Rahoitus: Voitonjako -7 -15 -4 -3 -3 -3 -2 -2
Rahoitus: Muut -11 -10 -0 -3 -2 -0 -5 -1
Rahavarojen muutos -10 3 17 3 -1 0 1 -0
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,50 0,90 0,60 0,50 0,40 0,35 0,35 0,25
Osinko (lisä) 1,25
Osinko yhteensä 0,50 0,90 1,85 0,50 0,40 0,35 0,35 0,25
Osinkotuotto 2,2% 2,5% 8,9% 5,0% 4,2% 4,2% 3,9% 2,5%
Osinko/nettotulos -189,2% 56,1% 109,1% 71,0% 80,9% 353,9% 69,1% -202,3%
Osinko/FCF 56,3% 26,6% 134,7% 46,0% 92,5% 91,3% 36,3% 67,4%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 33,0 50,4 41,4 32,7 30,0
PE (3v) 22,6 26,9 21,5 23,3 25,9 51,7 51,4 82,4
PE 22,3 12,3 14,3 19,2 83,9 17,6
EV (mEUR) 206,5 300,4 145,3 78,8 79,2 70,4 75,1 87,5
EV/EBIT 17,6 8,2 9,4 15,2 47,0 13,4 874,9
Oma pääoma/osake 3,64 4,80 4,95 3,79 3,50 3,35 3,58 3,34
P/B 6,27 7,45 4,20 2,66 2,71 2,48 2,48 2,95
ROE -6,3% 33,0% 38,8% 19,3% 14,4% 2,9% 14,6% -3,5%
ROI -3,4% 29,5% 47,6% 24,6% 15,1% 4,2% 15,0% 0,2%
Omavaraisuusaste 34,3% 40,1% 70,1% 65,2% 58,4% 58,8% 61,4% 55,6%
Gearing 74,2% 26,7% -57,0% -9,4% 8,8% 12,2% 10,7% 28,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 35,80 28,10 26,00 26,80 20,80 19,50 14,90 13,25 10,10 9,70
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,68 0,68 0,68 0,68 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50
Osinkotuotto 1,9% 2,4% 2,6% 2,5% 2,9% 3,1% 4,0% 4,5% 5,0% 5,2%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,61 1,45 1,27 1,86 1,70 1,79 1,59 0,70 0,70 0,68
PE 22,3 19,4 20,5 14,4 12,3 10,9 9,3 18,8 14,3 14,3
EV (mEUR) 291 243 236 232 145 140 105 106 79 84
EV/EBIT 17,0 15,8 17,2 12,1 8,2 7,4 6,2 12,2 9,4 10,8
Oma pääoma/osake 4,80 4,53 3,75 5,30 4,95 4,82 4,25 3,87 3,79 3,61
P/B 7,45 6,21 6,94 5,05 4,20 4,04 3,50 3,42 2,66 2,69
ROE 33,0% 31,1% 31,8% 40,5% 38,8% 42,5% 42,9% 18,9% 19,3% 19,7%
ROI 32,1% 27,4% 26,5% 32,7% 47,6% 49,2% 47,0% 24,8% 24,6% 20,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus