Marimekko sijoituskohteena

Päivitetty 11.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Suomalainen Marimekko Oyj on designyritys, jonka tuotevalikoimaan kuuluu mm. vaatteita, laukkuja sekä erilaisia kodin tavaroita. Yhtiön tuotteet ovat tunnettuja omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Marimekon tuotteita myydään noin 40 maassa…(lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2019e MARIMEKKO Ennuste
Osake (11.10.2019) 27,90 Osinko 12 kk 0,68
Markkina-arvo (Mrd) 0,23 Osinkotuotto 2,4%
Liikevaihto (M) 120 +7,2% Osinko/EPS 54% 4v ka
Nettotulos (M) 9,0 -33,9% Osinko/FCF 46% 4v ka
EPS 1,12 Omav.aste 38%
P/E 25,0 Gearing 75%
EV/EBIT 19,4 ROE 24,1%
P/B 6,47 ROI 22,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata:

Yhteenveto

MARIMEKKO11.10.2019 | 27,90 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Marimekon Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna sekä vuosikymmenen puolivälin vaimea osinkokehitys.

Marimekon liikevaihto on kasvanut 10 vuodessa noin 75 miljoonasta eurosta nykyiselle noin 110 – 120 miljoonan euron tasolle. Keskimääräinen vuotuinen kasvu on ollut noin 4,5 prosenttia, mitä voi pitää ihan kelpo suorituksena. Yhtiön vuonna 2018 asettama tavoite liikevaihdon vuotuiselle kasvulle on 10 prosenttia, joten on mielenkiintoista nähdä, pääseekö yhtiö tavoitteeseen tulevien vuosien aikana.

Tuloskehitys on sen sijaan ollut takkuisempaa, sillä nettotulos on pysynyt sitkeästi noin 0 – 5 miljoonassa eurossa. Tilikauden 2018 noin 13,7 miljoonan euron tulosta tuki kertaluontoinen noin +6 miljoonan euron myyntivoitto, joten tämä oikaisten tulos olisi ollut noin 7,7 miljoonaa euroa (ilman verovaikutusta). Parin viime vuoden aikana tuloskunto on ollut paremmassa vedossa, joten alkaisikohan kasvava liikevaihto näkyä vihdoin myös tuloksessa?

Marimekko on käytännössä velaton ja vuoden 2019 taseen 40 miljoonan euron velkaisuutta selittää IFRS 16:n vuokrasopimusvastuut. Varsinaisia korollisia velkoja yhtiöllä ei ole. Tästä samasta syystä omavaraisuusaste laski noin 60 – 70 prosentista noin 40 prosentin tasolle.

Parantuneen tuloskunnon myötä myös pääomien tuottolukemat (ROE ja ROI) ovat nousseet aiemmasta noin 10 prosentista nykyiseen yli 20 prosenttiin.

Parantunut tuloskunto on näkynyt myös osingon nousuna kevään 2016 0,35 eurosta kevään 2019 0,60 euroon. Yhtiö jakoi viime keväänä myös ylimääräisen 1,25 euron osingon. Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin nousevan 0,68 euroon, mikä antaisi nykyisellä osakkeen hinnalla (27,90 EUR) noin 2,4 prosentin osinkotuoton.

Ennustamallani tuloksella laskettu PE-luku on 25,0x eli tämän perusteella osakkeen voi luonnehtia olevan korkeasti hinnoiteltu. Yhtiön tuloskuntoon on ladattu odotuksia, mikä luonnollisesti selittää korkeaa arvostuskerrointa. Osakkeen arvoksi sain 24,00 euroa eli myös tämän perusteella 27,90 euron hintainen osake olisi nyt ylihinnoiteltu. Tarkemmin arvonmäärityksestä Marimekko: Arvonmääritys -sivulla.

Tilikausi 2019

Marimekon Q1-Q2/2019:

M EUR Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 29,1 28,2 3,3% 56,3 52,3 7,6%
Liiketulos (ebit) 3,7 9,1 -59,6% 6,3 10,3 -38,8%
Nettotulos (omistajille) 2,6 7,3 -64,8% 4,5 7,9 -43,2%
EPS (EUR) 0,32 0,90 0,55 0,98

Q2:n liikevaihto kasvoi 3,3 prosenttia 29,1 miljoonaan euroon (Q2/2018: 28,2 M EUR). Liikevaihtoa tuki Suomen vähittäismyynnin sekä EMEA-alueen tukkumyynnin kasvu. Sen sijaan Suomen tukkumyynti laski, sillä vuosi sitten yhtiöllä oli kertaluontoisia kampanjatoimituksia, jollaisia ei tänä vuonna ole ollut.

Raportoitu liiketulos laski lähes 60 prosenttia, jota selittää vertailukaudella myyty pääkonttori ja siitä saatu 6 miljoonan euron myyntivoitto. Tämä oikaisten liiketulos olisi kasvanut yli 15 prosenttia. Tulosta tuki liikevaihdon kasvun lisäksi maltillisemmat alennuskampanjat sekä tuotevalikoiman optimointi.

Myyntivoitosta johtuen myös raportoitu nettotulos laski selvästi (-65 %), mutta myyntivoitto oikaistuna tulos olisi parantunut myöskin selvästi.

Näkymät 2019

Marimekko arvioi tilikauden 2019 liikevaihdon nousevan vuodesta 2018. Yhtiö nosti liiketulosarviotaan kesällä ja nyt yhtiö odottaa myös vertailukelpoisen liiketuloksen nousevan vuodesta 2018 ja olevan ”enintään noin 15 miljoonaa euroa”.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 31,5 29,8 5,6% 120,0 111,9 7,2%
Liiketulos (ebit) 4,4 6,2 -28,9% 13,0 17,7 -26,6%
Nettotulos (omistajille) 3,0 4,9 -38,4% 9,0 13,7 -33,9%
EPS (EUR) 0,37 0,60 1,12 1,70
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,68 1,85

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Marimekko: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Marimekon liikevaihto on kehittynyt muutamien viime vuosien aikana varsin positiivisesti. Myynti on kehittynyt hyvin oikeastaan kaikkialla muualla paitsi Pohjois-Amerikassa. Siellä liikevaihto on ollut noin 8 – 9 miljoonassa eurossa jo vuodesta 2013 alkaen.

marimekko-tuloslaskelma-q22019

Kuten oheisesta kaaviosta nähdään, niin liikevaihdon kasvu on näkynyt myös tuloskehityksen nousuna aiemmasta 0 – 5 miljoonasta eurosta yli 5 miljoonan euron tason. Vuoden 2018 tulos sisälsi pääkonttorin myynnistä saadun 6 miljoonan euron tuoton, joten tämä oikaisten tulos olisi ollut noin 7,7 miljoonaa euroa (ilman verovaikutuksia).

Ennusteet-sivulla päädyin tilikauden 2019 arvioissani noin 217 – 222 miljoonan euron liikevaihtoon ja 8,2 – 9,8 miljoonan euron tulokseen. Tämä nostaisi tulosmarginaalin noin 7,5 prosenttiin, jolla tasolla se on viimeksi ollut vuonna 2010. Vuoden 2018 oikaistu tulosmarginaali oli noin 6,9 prosenttia.

Osakkeen arvostus on korkea (osake 27,90 EUR), sillä PE-luku on 25,0x. Korkeaa arvostustasoa tukee myös 3- ja 7- vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t, jotka ovat 23,9x ja 43,6x vastaavasti.

marimekko-roeroi-q22019

Parantuneen tuloskunnon myötä myös pääomien tuottolukemat (ROE ja ROI) ovat nousseet aiemmasta noin 10 prosentista nykyiseen yli 20 prosenttiin.

Tase

Marimekon tase on hyvässä kunnossa: yhtiöllä ei ole lainkaan liikearvoa eikä korollisia velkoja. Kaaviossa näkyvä velkaisuuden kasvu selittyy IFRS 16:n vuokrasopimusvelkojen kirjaamisena velkoihin. Varsinaisia korollisia velkoja yhtiöllä ei ole lainkaan.

marimekko-velkaisuus-q22019

Samalla se käänsi erinomaisella tasolla olleita velkaisuuden tunnuslukuja heikommiksi. Omavaraisuusaste on nyt noin 35 – 40 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 75 prosentissa.

Alhainen velkaisuus antaa yhtiölle hyvää selkänojaa toteuttaa tilikaudelle 2019 kaavailemia kasvupanostuksia ja muita investointeja.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirrassa näkyy yhtiön tuloskunnon parantuminen vuoden 2016 jälkeen. IFRS 16 -standardi lisää rahavirtoja noin 5…10 miljoonalla eurolla, sillä aiemmin vuokrasopimusvelkojen kulut olivat osa liiketoiminnan rahavirtaa. Nyt ne ovat rahoituslaskelmassa osana velkojen hoitoa.

marimekko-rahavirta-q22019

Ylläpito- eli capex-investoinnit ovat olleet varsin tasaisesti noin 2 – 3 miljoonan euron haarukassa. Yhtiö kaavailee vuodelle 2019 erilaisia kasvupanostuksia ja investointeja, joten nähtäväksi jää, miten se vaikuttaa capex-investointeihin ja sen kautta vapaaseen rahavirtaan.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Kuten edellä jo todettiin, niin yhtiöllä ei ole lainkaan korollisia velkoja. Keväälle 2020 ennustamani osinko (0,68 eur) tarkoittaisi noin 5,5 miljoonan euron kassasta maksua. Tähän ennustamani noin 15 miljoonan euron vapaa rahavirta riittää hyvin – tosin muistetaan, että tästä IFRS 16 -standardin mukaiset vuokravastuiden maksut syövät noin 5 – 10 miljoonaa euroa.

Osinko

Marimekon osinko on isossa kuvassa ollut aaltoilevaa. Vuosien 2006 – 2008 osinkoa (0,65 EUR) ei olla vielä(kään) ylitetty – jos kevään 2019 ylimääräistä 1,25 euron osinkoa ei huomioida.

marimekko-osinko-q22019

Osinko oli useampana vuotena selvästi yli tulostason, mutta vapaisiin rahavirtoihin nähden tilanne on ollut parempi.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Muutosprosentti on laskettu perusosingon suhteen. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Marimekko: osinkohistoria sivulla.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
4/2020 (e) 0,68 4/2019 0,60 4/2018 0,50
4/2019 lisä 1,25
YHTEENSÄ 0,68 1,85 0,50
+13,3% +20,0% +25,0%

Arvioin keväällä 2020 maksettavan osingon nousevan 0,68 euroon, jota hyvä tuloskunto ja vapaiden rahavirtojen taso sekä velattomuus tukee. Investointitarpeet voivat jarruttaa osingon kehitystä.

Taulukot

Vuoden 2019 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Marimekko: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (11.10.2019) 27,90 20,80 10,10 9,48 8,30 8,90 9,85 14,30
Lkm (000) 8 110 8 080 8 090 8 090 8 090 8 090 8 090 8 046
Markkina-arvo (Mrd) 0,23 0,17 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,12
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Suomi 66,5 63,5 55,7 55,8 52,7 52,0 52,2
Skandinavia 9,0 9,0 8,5 7,8 7,8 8,5 8,2
EMEA 13,5 10,3 9,7 9,2 8,3 7,6 7,7
P-Amerikka 8,0 8,2 8,3 7,9 9,2 8,6 8,5
Aasia-Tyynenmeren alue 23,0 20,8 20,2 18,8 17,7 17,5 17,5
YHTEENSÄ 120,0 111,8 102,4 99,5 95,7 94,2 94,1
TULOSLASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 31,5 56,3 120,0 112 102 100 96 94 94 89
Liiketulos 4,4 6,3 13,0 17,7 8,4 5,2 1,5 5,6 0,1 2,0
Nettotulos 3,0 4,5 9,0 13,7 5,7 4,0 0,8 4,1 -1,0 1,1
Marginaali 9,5% 8,0% 7,5% 12,2% 5,6% 4,0% 0,8% 4,4% -1,1% 1,2%
EPS 0,37 0,55 1,12 1,70 0,70 0,49 0,10 0,51 -0,12 0,14
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 14 23 6 4 4 4 4 3
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 78 34 41 45 42 43 45 52
Varat yhteensä 92 57 47 49 46 47 49 55
Oma pääoma 35 40 31 28 27 29 27 30
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 40 0 3 6 8 7 12 13
Muut vastuut 17 17 13 14 12 11 10 12
Pääomat yhteensä 92 57 47 49 46 47 49 55
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 17 12 10 6 6 10 5 9
Investoinnit: Capex -2 -1 -1 -3 -3 -2 -2 -8
Vapaa rahavirta (FCF) 15 11 9 3 3 8 3 1
Investoinnit: Muut 0 11 0 0 0 0 0 0
Investointien jälkeen 15 22 9 3 3 8 3 1
Rahoitus: Voitonjako -14 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -4
Rahoitus: Muut -10 -0 -3 -2 -0 -5 -1 4
Rahavarojen muutos -10 17 3 -1 0 1 -0 2
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,68 0,60 0,50 0,40 0,35 0,35 0,25 0,25
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,68 0,60 0,50 0,40 0,35 0,35 0,25 0,25
Osinkotuotto 2,4% 2,9% 5,0% 4,2% 4,2% 3,9% 2,5% 1,7%
Osinko/nettotulos 60,9% 35,4% 71,0% 80,9% 353,9% 69,1% -202,3% 182,9%
Osinko/FCF 37,0% 43,7% 46,0% 92,5% 91,3% 36,3% 67,4% 201,2%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 43,6 41,4 32,7 30,0 25,3
PE (3v) 23,9 21,5 23,3 25,9 51,7 51,4 82,4 34,5
PE 25,0 12,3 14,3 19,2 83,9 17,6 104,6
EV (mEUR) 252,5 145,3 78,8 79,2 70,4 75,1 87,5 124,7
EV/EBIT 19,4 8,2 9,4 15,2 47,0 13,4 874,9 62,3
Oma pääoma/osake 4,31 4,95 3,79 3,50 3,35 3,58 3,34 3,73
P/B 6,47 4,20 2,66 2,71 2,48 2,48 2,95 3,84
ROE 24,1% 38,8% 19,3% 14,4% 2,9% 14,6% -3,5% 3,5%
ROI 22,5% 47,6% 24,6% 15,1% 4,2% 15,0% 0,2% 5,0%
Omavaraisuusaste 37,9% 70,1% 65,2% 58,4% 58,8% 61,4% 55,6% 54,5%
Gearing 75,1% -57,0% -9,4% 8,8% 12,2% 10,7% 28,9% 32,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 26,00 26,80 20,80 19,50 14,90 13,25 10,10 9,70 10,40 10,20
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,68 0,68 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50
Osinkotuotto 2,6% 2,5% 2,9% 3,1% 4,0% 4,5% 5,0% 5,2% 4,8% 4,9%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,27 1,86 1,70 1,79 1,59 0,70 0,70 0,68 0,62 0,69
PE 20,5 14,4 12,3 10,9 9,3 18,8 14,3 14,3 16,8 14,7
EV (mEUR) 236 232 145 140 105 106 79 84 93 86
EV/EBIT 17,2 12,1 8,2 7,4 6,2 12,2 9,4 10,8 13,1 11,8
Oma pääoma/osake 3,75 5,30 4,95 4,82 4,25 3,87 3,79 3,61 3,19 3,57
P/B 6,94 5,05 4,20 4,04 3,50 3,42 2,66 2,69 3,26 2,86
ROE 31,8% 40,5% 38,8% 42,5% 42,9% 18,9% 19,3% 19,7% 20,2% 20,3%
ROI 26,5% 32,7% 47,6% 49,2% 47,0% 24,8% 24,6% 20,3% 20,3% 19,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset