Marimekko sijoituskohteena

Päivitetty 14.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Suomalainen Marimekko Oyj on designyritys, jonka tuotevalikoimaan kuuluu mm. vaatteita, laukkuja sekä erilaisia kodin tavaroita. Yhtiön tuotteet ovat tunnettuja omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Marimekon tuotteita myydään noin 40 maassa…(lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2020e MARIMEKKO Ennuste
Osake (14.5.2020) 22,10 Osinko 12 kk 0,90
Markkina-arvo (Mrd) 0,18 Osinkotuotto 4,1%
Liikevaihto (M) 100 -20,3% Osinko/EPS 102% 4v ka
Nettotulos (M) -2,8 Osinko/FCF 62% 4v ka
EPS -0,35 Omav.aste 29%
P/E Gearing 86%
EV/EBIT ROE -8,3%
P/B 6,20 ROI -2,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata:

Yhteenveto

MARIMEKKO14.5.2020 | 22,10 EUR
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Marimekon Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna sekä yhtiön pieni koko ja osakkeen suhteellisen alhainen vaihto.

Marimekon liikevaihto on kasvanut 10 vuodessa noin 75 miljoonasta eurosta nykyiselle noin 120 – 130 miljoonan euron tasolle. Keskimääräinen vuotuinen kasvu on ollut noin 4,5 prosenttia, mitä voi pitää ihan kelpo suorituksena. Yhtiön vuonna 2018 asettama tavoite liikevaihdon vuotuiselle kasvulle on 10 prosenttia, mutta koronaviruspandemia taitaa pilata nämä kaavailut vähäksi aikaa.

Tuloskehitys on sen sijaan ollut takkuisempaa, sillä nettotulos on pysynyt sitkeästi noin 0 – 5 miljoonassa eurossa. Nyt parina viime vuotena tulos on ollut noin 13 – 15 miljoonassa eurossa, joten selvää kohentumista aiempaan nähden.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Pandemia näkyi etenkin Aasia-Tyynenmeren (-28 %) ja EMEA:n (-23 %) alueiden myynnin laskuna.

Q1:n aikana yhtiön myymälöitä oli suljettuna, joita on nyt Q2:n aikana päästy availemaan.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Marimekko on ryhtynyt toimiin kulujensa karsimiseksi ja yhtiö kävi yt-neuvottelut henkilöstönsä lomauttamiseksi. Lisäksi yhtiö on neuvotellut vuokranantajien kanssa vuokrien alentamisista.

Yhtiö tarkastelee investointiohjelmiaan uudelleen ja mukauttaa varastotasojaan vastaamaan muuttunutta tilannetta.

Marimekolla oli Q1:n lopussa kassassa rahaa noin 24 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on nostamattomia luottolimittejä noin 15 miljoonan euron edestä. Q1:n jälkeen yhtiö on tehnyt uusia rahoitusjärjestelyitä noin 17,5 miljoonan euron edestä.

Marimekko ei maksanut osinkoa vielä keväällä. Sen sijaan yhtiön hallitus päättää mahdollisesta enintään 0,90 euron osingosta myöhemmin, kun pandemian vaikutuksista saadaan parempaa tietoa. Mikäli tämä osinko jää maksamatta, niin sillä olisi noin 7,3 miljoonan euron kassavaikutus.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Marimekko ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Yhtiö toteaa myös, että ”globaalin talouden näkymät ovat laskeneet dramaattisesti alkuvuodesta. Talouden pudotuksen syvyyttä ja sen kestoa on mahdoton ennustaa ja tilanne on monilla markkinoilla huolestuttava”.

Suomen kohdalta yhtiö toteaa, että ”koronavirus pysäytti talouden ja suhdannenäkymät vajosivat erittäin heikoiksi. Vähittäiskaupan suhdanneindikaattori laski jyrkästi ja lähikuukausien myyntiodotukset ovat synkät. Kuluttajien luottamus talouteen vajosi heikommaksi kuin koskaan aiemmin mittaushistoriassa”.

Tilikausi 2020

Marimekon Q1/2020:

M EUR Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 24,9 27,1 -8,3%
Liiketulos (ebit) 1,2 2,6 -53,4%
Nettotulos (omistajille) 0,2 1,9 -90,9%
EPS (EUR) 0,02 0,24

Q1:n liikevaihto laski 8 prosenttia, mitä painoi tukkumyynnin vähentyminen Aasian-Tyynenmeren ja EMEA:n alueilla. Pandemian johdosta yhtiön odottamia täydennystilauksia jäi saamatta. Suomessa liikevaihto kasvoi 3 prosentin verran.

Pandemia heikensi myös kulutuskysyntänäkymiä yhtiön päämarkkina-alueilla.

Yhtiö kertoo myös, että logististen haasteiden johdosta osa Q1:n toimituksista siirtyi Q2:n puolelle ja tällä olisi ollut noin +1 miljoonan euron vaikutus liikevaihtoon.

Q1:n liiketulos oli 1,2 miljoonaa euroa (Q1/2019: 2,6 M EUR). Tulosta painoi myynnin laskun lisäksi myyntikatteen heikentyminen. Kuluja nosti kasvaneet logistiikkakustannukset sekä päävaraston muutosta johtuvat kertaluontoiset erät.

Yhtiö on käynyt yt-neuvottelut henkilöstönsä lomauttamiseksi. Yhtiö on myös käynyt neuvotteluja myymälöiden vuokrien laskusta tai maksujen siirrosta.

Raportoitu nettotulos laski yli 90 prosenttia, mitä painoin rahoituskulujen nousu 1,0 miljoonaan euroon (Q1/2019: 0,1 M EUR). Näitä kuluja nosti valuuttakurssien muutoksista kirjatut muutoserot.

Kevään 2020 yhtiökokouksessa päätettiin siitä, että ”hallitus voi jakaa osinkoa enintään 0,90 euroa yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana, kun yhtiö voi arvioida koronaviruspandemian vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan luotettavammin.”

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 18,0 29,1 -38,1% 100,0 125,4 -20,3%
Liiketulos (ebit) -5,5 3,7 -1,5 17,1
Nettotulos (omistajille) -4,5 2,6 -2,8 13,0
EPS (EUR) -0,55 0,32 -0,35 1,60
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,90 1,85

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat Marimekko: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Marimekon liikevaihto on kehittynyt muutamien viime vuosien aikana varsin positiivisesti. Myynti on kehittynyt hyvin oikeastaan kaikkialla muualla paitsi Pohjois-Amerikassa. Siellä liikevaihto on ollut noin 8 – 9 miljoonassa eurossa jo vuodesta 2013 alkaen.

marimekko-tuloslaskelma-q12020

Kuten oheisesta kaaviosta nähdään, niin liikevaihdon kasvu on näkynyt myös tuloskehityksen nousuna aiemmasta 0 – 5 miljoonasta eurosta yli 10 miljoonan euron tason.

Ennusteet-sivulla päädyin tilikauden 2020 arvioissani noin 95 – 105 miljoonan euron liikevaihtoon ja -5…0 miljoonan euron tulokseen.

marimekko-roeroi-q12020

Parantuneen tuloskunnon myötä myös pääomien tuottolukemat (ROE ja ROI) ovat nousseet aiemmasta noin 10 prosentista nykyiseen yli 30 prosenttiin. Vuoden 2020 tuottoprosentit kääntyvät negatiivisiksi ennustamani tappiollisen tuloksen johdosta. Se, mikä lopullinen tulostaso tulee olemaan, niin silti paluu yli 30 prosentin tuottoihin ottaa oman aikansa.

Tase

Marimekon tase on hyvässä kunnossa: yhtiöllä ei ole lainkaan liikearvoa eikä korollisia velkoja. Kaaviossa näkyvä velkaisuuden kasvu selittyy suurelta osin IFRS 16:n vuokrasopimusvelkojen kirjaamisena velkoihin. Pandemian johdosta yhtiö teki ja tulee tekemään rahoitusjärjestelyitä, jotka nostavat velkaisuutta. Tämän johdosta arvioin velkojen nousevan noin 50 miljoonan euron tasolle vuonna 2020.

marimekko-velkaisuus-q12020

Samalla IFRS 16 käänsi erinomaisella tasolla olleita velkaisuuden tunnuslukuja heikommiksi. Omavaraisuusaste oli vuoden 2019 lopussa noin 40 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 25 prosentissa. Nämä tunnusluvut heikkenevät nopeasti pandemian johdosta.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirrassa näkyy yhtiön tuloskunnon parantuminen vuoden 2016 jälkeen. IFRS 16 -standardi lisää rahavirtoja noin 10 miljoonalla eurolla, sillä aiemmin vuokrasopimusvelkojen kulut olivat osa liiketoiminnan rahavirtaa. Nyt ne ovat rahoituslaskelmassa osana velkojen hoitoa.

marimekko-rahavirta-q12020

Ylläpito- eli capex-investoinnit ovat olleet varsin tasaisesti noin 2 – 3 miljoonan euron haarukassa. Yhtiö kaavailee vuodelle 2020 erilaisia kasvupanostuksia ja investointeja, joten nähtäväksi jää, miten se vaikuttaa capex-investointeihin ja sen kautta vapaaseen rahavirtaan.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Kuten edellä jo todettiin, niin yhtiöllä ei ole lainkaan korollisia velkoja. Vuonna 2020 maksettava osinko (0,90 EUR osinko on ehdollinen) tarkoittaisi noin 7 miljoonan euron summaa. Vapaa rahavirta laskee todennäköisesti vuonna 2020 varsin heikoksi. Vaikka yhtiön maksukyky on tällä hetkellä hyvä, niin pandemian vaikutus kokonaisuuteen on vielä varsin epäselvää. Siksi voi olla hyvinkin mahdollista, että osinkoa leikataan tai se jää kokonaan maksamatta.

Osinko

Kevään 2020 osinko nousi reippaasti 0,90 euroon, kun edellisvuoden perusosinko oli 0,60 euroa. Silloin maksettiin ylimääräistä osinkoa 1,25 euroa.

marimekko-osinko-q12020

Osingon suhde tulokseen on kohentunut viime vuosien aikana niin, että tulos on ollut osinkoa korkeampi. Samoin vapaat rahavirrat ovat nousseet niin, että rahaa on riittänyt hyvin osinkoihin.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Muutosprosentti on laskettu perusosingon suhteen. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Marimekko: osinkohistoria sivulla.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
x/2020 0,90 4/2019 0,60 4/2018 0,50
4/2019 lisä 1,25
YHTEENSÄ 0,90 1,85 0,50
+50,0% +20,0% +25,0%

Kevään 2020 yhtiökokouksessa päätettiin siitä, että ”hallitus voi jakaa osinkoa enintään 0,90 euroa  yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana, kun yhtiö voi arvioida koronaviruspandemian vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan luotettavammin.”

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Marimekko: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (14.5.2020) 22,10 35,80 20,80 10,10 9,48 8,30 8,90 9,85
Lkm (000) 8 110 8 100 8 080 8 090 8 090 8 090 8 090 8 090
Markkina-arvo (Mrd) 0,18 0,29 0,17 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Suomi 57,5 71,2 63,5 55,7 55,8 52,7 52,0 52,2
Skandinavia 7,5 9,3 9,0 8,5 7,8 7,8 8,5 8,2
EMEA 9,0 12,0 10,3 9,7 9,2 8,3 7,6 7,7
P-Amerikka 6,5 8,3 8,2 8,3 7,9 9,2 8,6 8,5
Aasia-Tyynenmeren alue 19,5 24,7 20,8 20,2 18,8 17,7 17,5 17,5
YHTEENSÄ 100,0 125,5 111,8 102,4 99,5 95,7 94,2 94,1
TULOSLASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 18,0 24,9 100,0 125 112 102 100 96 94 94
Liiketulos -5,5 1,2 -1,5 17,1 17,7 8,4 5,2 1,5 5,6 0,1
Nettotulos -4,5 0,2 -2,8 13,0 13,7 5,7 4,0 0,8 4,1 -1,0
Marginaali -25,0% 0,8% -2,8% 10,4% 12,2% 5,6% 4,0% 0,8% 4,4% -1,1%
EPS -0,55 0,02 -0,35 1,60 1,70 0,70 0,49 0,10 0,51 -0,12
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 25 26 23 6 4 4 4 4
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 74 71 34 41 45 42 43 45
Varat yhteensä 99 97 57 47 49 46 47 49
Oma pääoma 29 39 40 31 28 27 29 27
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 49 37 0 3 6 8 7 12
Muut vastuut 20 22 17 13 14 12 11 10
Pääomat yhteensä 99 97 57 47 49 46 47 49
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 5 29 12 10 6 6 10 5
Investoinnit: Capex -3 -2 -1 -1 -3 -3 -2 -2
Vapaa rahavirta (FCF) 1 27 11 9 3 3 8 3
Investoinnit: Muut 0 0 11 0 0 0 0 0
Investointien jälkeen 2 27 22 9 3 3 8 3
Rahoitus: Voitonjako -7 -15 -4 -3 -3 -3 -2 -2
Rahoitus: Muut 4 -10 -0 -3 -2 -0 -5 -1
Rahavarojen muutos -2 3 17 3 -1 0 1 -0
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,50 0,90 0,60 0,50 0,40 0,35 0,35 0,25
Osinko (lisä) 1,25
Osinko yhteensä 0,50 0,90 1,85 0,50 0,40 0,35 0,35 0,25
Osinkotuotto 2,3% 2,5% 8,9% 5,0% 4,2% 4,2% 3,9% 2,5%
Osinko/nettotulos -144,5% 56,1% 109,1% 71,0% 80,9% 353,9% 69,1% -202,3%
Osinko/FCF 305,2% 26,6% 134,7% 46,0% 92,5% 91,3% 36,3% 67,4%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 32,6 50,4 41,4 32,7 30,0
PE (3v) 22,5 26,9 21,5 23,3 25,9 51,7 51,4 82,4
PE 22,3 12,3 14,3 19,2 83,9 17,6
EV (mEUR) 204,0 300,4 145,3 78,8 79,2 70,4 75,1 87,5
EV/EBIT 17,6 8,2 9,4 15,2 47,0 13,4 874,9
Oma pääoma/osake 3,56 4,80 4,95 3,79 3,50 3,35 3,58 3,34
P/B 6,20 7,45 4,20 2,66 2,71 2,48 2,48 2,95
ROE -8,3% 33,0% 38,8% 19,3% 14,4% 2,9% 14,6% -3,5%
ROI -2,0% 29,5% 47,6% 24,6% 15,1% 4,2% 15,0% 0,2%
Omavaraisuusaste 29,3% 40,1% 70,1% 65,2% 58,4% 58,8% 61,4% 55,6%
Gearing 85,8% 26,7% -57,0% -9,4% 8,8% 12,2% 10,7% 28,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 22,30 35,80 28,10 26,00 26,80 20,80 19,50 14,90 13,25 10,10
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,90 0,90 0,68 0,68 0,68 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50
Osinkotuotto 4,0% 2,5% 2,4% 2,6% 2,5% 2,9% 3,1% 4,0% 4,5% 5,0%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,39 1,61 1,45 1,27 1,86 1,70 1,79 1,59 0,70 0,70
PE 16,0 22,3 19,4 20,5 14,4 12,3 10,9 9,3 18,8 14,3
EV (mEUR) 192 300 243 236 232 145 140 105 106 79
EV/EBIT 12,2 17,5 15,8 17,2 12,1 8,2 7,4 6,2 12,2 9,4
Oma pääoma/osake 4,83 4,80 4,53 3,75 5,30 4,95 4,82 4,25 3,87 3,79
P/B 4,61 7,45 6,21 6,94 5,05 4,20 4,04 3,50 3,42 2,66
ROE 27,5% 33,0% 31,1% 31,8% 40,5% 38,8% 42,5% 42,9% 18,9% 19,3%
ROI 19,5% 29,7% 27,4% 26,5% 32,7% 47,6% 49,2% 47,0% 24,8% 24,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus