Marimekko sijoituskohteena

Päivitetty 6.11.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Suomalainen Marimekko Oyj on designyritys, jonka tuotevalikoimaan kuuluu mm. vaatteita, laukkuja sekä erilaisia kodin tavaroita. Yhtiön tuotteet ovat tunnettuja omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Marimekon tuotteita myydään noin 40 maassa…(lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2019e MARIMEKKO Ennuste
Osake (6.11.2019) 37,30 Osinko 12 kk 0,68
Markkina-arvo (Mrd) 0,30 Osinkotuotto 1,8%
Liikevaihto (M) 125 +11,7% Osinko/EPS 76% 4v ka
Nettotulos (M) 13,0 -5,2% Osinko/FCF 67% 4v ka
EPS 1,60 Omav.aste 42%
P/E 23,3 Gearing 52%
EV/EBIT 19,0 ROE 33,0%
P/B 7,80 ROI 29,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata:

Yhteenveto

MARIMEKKO6.11.2019 | 37,30 EUR
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Marimekon Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna sekä vuosikymmenen puolivälin vaimea osinkokehitys.

Marimekon liikevaihto on kasvanut 10 vuodessa noin 75 miljoonasta eurosta nykyiselle noin 120 – 130 miljoonan euron tasolle. Keskimääräinen vuotuinen kasvu on ollut noin 4,5 prosenttia, mitä voi pitää ihan kelpo suorituksena. Yhtiön vuonna 2018 asettama tavoite liikevaihdon vuotuiselle kasvulle on 10 prosenttia, joten on mielenkiintoista nähdä, pääseekö yhtiö tavoitteeseen tulevien vuosien aikana.

Tuloskehitys on sen sijaan ollut takkuisempaa, sillä nettotulos on pysynyt sitkeästi noin 0 – 5 miljoonassa eurossa. Tilikauden 2018 noin 13,7 miljoonan euron tulosta tuki kertaluontoinen noin 6 miljoonan euron myyntivoitto, joten tämä oikaisten tulos olisi ollut noin 7,7 miljoonaa euroa (ilman verovaikutusta). Parin viime vuoden aikana tuloskunto on ollut paremmassa vedossa, joten alkaisikohan kasvava liikevaihto näkyä vihdoin myös tuloksessa?

Marimekko on käytännössä velaton ja vuoden 2019 taseen 40 miljoonan euron velkaisuutta selittää IFRS 16:n vuokrasopimusvastuut. Varsinaisia korollisia velkoja yhtiöllä ei ole. Tästä samasta syystä omavaraisuusaste laski noin 60 – 70 prosentista noin 40 prosentin tasolle.

Parantuneen tuloskunnon myötä myös pääomien tuottolukemat (ROE ja ROI) ovat nousseet aiemmasta noin 10 prosentista nykyiseen yli 20 prosenttiin.

Parantunut tuloskunto on näkynyt myös osingon nousuna kevään 2016 0,35 eurosta kevään 2019 0,60 euroon. Yhtiö jakoi viime keväänä myös ylimääräisen 1,25 euron osingon. Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin nousevan 0,68 euroon, mikä antaisi nykyisellä osakkeen hinnalla (37,30 EUR) noin 1,8 prosentin osinkotuoton.

Ennustamallani tuloksella laskettu PE-luku on 23,3x eli tämän perusteella osakkeen voi luonnehtia olevan korkeasti hinnoiteltu. Yhtiön tuloskuntoon on ladattu odotuksia, mikä luonnollisesti selittää korkeaa arvostuskerrointa. Osakkeen arvoksi sain 26,00 euroa eli myös tämän perusteella 37,30 euron hintainen osake olisi nyt ylihinnoiteltu. Tarkemmin arvonmäärityksestä Marimekko: Arvonmääritys -sivulla.

Tilikausi 2019

Marimekon Q1-Q3/2019:

M EUR Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 34,5 29,8 15,5% 90,7 82,1 10,4%
Liiketulos (ebit) 7,8 6,1 28,4% 14,1 16,5 -14,5%
Nettotulos (omistajille) 6,4 4,9 31,0% 10,9 12,8 -14,8%
EPS (EUR) 0,79 0,60 1,34 1,58

Vahva Q3-kvartaali Marimekolta.

Q3:n liikevaihto kasvoi 15,5 prosenttia 34,5 miljoonaan euroon (Q3/2018: 29,8 M EUR). Liikevaihtoa tuki Suomen vähittäismyynnin sekä EMEA-alueen tukkumyynnin kasvu. Lisäksi Aasia-Tyynenmeren alueen lisenssimyynti oli hyvää, mikä näkyi alueen yli 30 prosentin liikevaihdon kasvuna Q3:lla.

Raportoitu liiketulos nousi 28 prosenttia liikevaihdon kasvun vetämänä. Tulosta tuki liikevaihdon kasvun lisäksi maltillisemmat alennuskampanjat sekä tuotevalikoiman optimointi. Kannattavuutta paransi myös lisenssituotot.

Raportoitu nettotulos kasvoi euromääräisesti suurin piirtein liiketuloksen tahdissa.

Näkymät 2019

Marimekko arvioi tilikauden 2019 liikevaihdon nousevan vuodesta 2018. Yhtiö nosti liiketulosarviotaan ja nyt yhtiö odottaa myös vertailukelpoisen liiketuloksen nousevan vuodesta 2018 ja olevan ”arviolta noin 17 miljoonaa euroa”.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 34,3 29,7 15,5% 125,0 111,9 11,7%
Liiketulos (ebit) 2,9 1,2 141,7% 17,0 17,7 -4,1%
Nettotulos (omistajille) 2,1 0,9 133,3% 13,0 13,7 -5,2%
EPS (EUR) 0,26 0,11 1,60 1,70
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,68 0,60+1,25

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Marimekko: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Marimekon liikevaihto on kehittynyt muutamien viime vuosien aikana varsin positiivisesti. Myynti on kehittynyt hyvin oikeastaan kaikkialla muualla paitsi Pohjois-Amerikassa. Siellä liikevaihto on ollut noin 8 – 9 miljoonassa eurossa jo vuodesta 2013 alkaen.

marimekko-tuloslaskelma-q32019

Kuten oheisesta kaaviosta nähdään, niin liikevaihdon kasvu on näkynyt myös tuloskehityksen nousuna aiemmasta 0 – 5 miljoonasta eurosta yli 5 miljoonan euron tason. Vuoden 2018 tulos sisälsi pääkonttorin myynnistä saadun 6 miljoonan euron tuoton, joten tämä oikaisten tulos olisi ollut noin 7,7 miljoonaa euroa (ilman verovaikutuksia).

Ennusteet-sivulla päädyin tilikauden 2019 arvioissani noin 122 – 127 miljoonan euron liikevaihtoon ja 12 – 14 miljoonan euron tulokseen. Tämä nostaisi tulosmarginaalin noin 10,4 prosentin ennätystasolle. Vuoden 2018 oikaistu tulosmarginaali oli noin 6,9 prosenttia.

Osakkeen arvostus on korkea (osake 37,30 EUR), sillä PE-luku on 23,3x. Korkeaa arvostustasoa tukee myös 3- ja 7- vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t, jotka ovat 28,0x ja 52,6x vastaavasti.

marimekko-roeroi-q32019

Parantuneen tuloskunnon myötä myös pääomien tuottolukemat (ROE ja ROI) ovat nousseet aiemmasta noin 10 prosentista nykyiseen yli 20 prosenttiin.

Tase

Marimekon tase on hyvässä kunnossa: yhtiöllä ei ole lainkaan liikearvoa eikä korollisia velkoja. Kaaviossa näkyvä velkaisuuden kasvu selittyy IFRS 16:n vuokrasopimusvelkojen kirjaamisena velkoihin. Varsinaisia korollisia velkoja yhtiöllä ei ole lainkaan.

marimekko-velkaisuus-q32019

Samalla se käänsi erinomaisella tasolla olleita velkaisuuden tunnuslukuja heikommiksi. Omavaraisuusaste on nyt noin 40 prosenttia ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 50 prosentissa.

Alhainen velkaisuus antaa yhtiölle hyvää selkänojaa toteuttaa tilikaudelle 2019 kaavailemia kasvupanostuksia ja muita investointeja.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirrassa näkyy yhtiön tuloskunnon parantuminen vuoden 2016 jälkeen. IFRS 16 -standardi lisää rahavirtoja noin 10 miljoonalla eurolla, sillä aiemmin vuokrasopimusvelkojen kulut olivat osa liiketoiminnan rahavirtaa. Nyt ne ovat rahoituslaskelmassa osana velkojen hoitoa.

marimekko-rahavirta-q32019

Ylläpito- eli capex-investoinnit ovat olleet varsin tasaisesti noin 2 – 3 miljoonan euron haarukassa. Yhtiö kaavailee vuodelle 2019 erilaisia kasvupanostuksia ja investointeja, joten nähtäväksi jää, miten se vaikuttaa capex-investointeihin ja sen kautta vapaaseen rahavirtaan.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Kuten edellä jo todettiin, niin yhtiöllä ei ole lainkaan korollisia velkoja. Keväälle 2020 ennustamani osinko (0,68 eur) tarkoittaisi noin 5,5 miljoonan euron kassasta maksua. Tähän ennustamani noin 18 miljoonan euron vapaa rahavirta riittää hyvin – tosin muistetaan, että tästä IFRS 16 -standardin mukaiset vuokravastuiden maksut syövät noin 10 miljoonaa euroa.

Osinko

Marimekon osinko on isossa kuvassa ollut aaltoilevaa. Vuosien 2006 – 2008 osinkoa (0,65 EUR) ei olla vielä(kään) ylitetty – jos kevään 2019 ylimääräistä 1,25 euron osinkoa ei huomioida.

marimekko-osinko-q32019

Osinko oli useampana vuotena selvästi yli tulostason, mutta vapaisiin rahavirtoihin nähden tilanne on ollut parempi.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Muutosprosentti on laskettu perusosingon suhteen. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Marimekko: osinkohistoria sivulla.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
4/2020 (e) 0,68 4/2019 0,60 4/2018 0,50
4/2019 lisä 1,25
YHTEENSÄ 0,68 1,85 0,50
+13,3% +20,0% +25,0%

Arvioin keväällä 2020 maksettavan osingon nousevan 0,68 euroon, jota hyvä tuloskunto ja vapaiden rahavirtojen taso sekä velattomuus tukee. Investointitarpeet voivat jarruttaa osingon kehitystä.

Taulukot

Vuoden 2019 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Marimekko: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (6.11.2019) 37,30 20,80 10,10 9,48 8,30 8,90 9,85 14,30
Lkm (000) 8 110 8 080 8 090 8 090 8 090 8 090 8 090 8 046
Markkina-arvo (Mrd) 0,30 0,17 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,12
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Suomi 65,0 63,5 55,7 55,8 52,7 52,0 52,2
Skandinavia 9,0 9,0 8,5 7,8 7,8 8,5 8,2
EMEA 13,5 10,3 9,7 9,2 8,3 7,6 7,7
P-Amerikka 8,0 8,2 8,3 7,9 9,2 8,6 8,5
Aasia-Tyynenmeren alue 24,5 20,8 20,2 18,8 17,7 17,5 17,5
YHTEENSÄ 120,0 111,8 102,4 99,5 95,7 94,2 94,1
TULOSLASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 34,3 90,7 125,0 112 102 100 96 94 94 89
Liiketulos 2,9 14,1 17,0 17,7 8,4 5,2 1,5 5,6 0,1 2,0
Nettotulos 2,1 10,9 13,0 13,7 5,7 4,0 0,8 4,1 -1,0 1,1
Marginaali 6,1% 12,0% 10,4% 12,2% 5,6% 4,0% 0,8% 4,4% -1,1% 1,2%
EPS 0,26 1,34 1,60 1,70 0,70 0,49 0,10 0,51 -0,12 0,14
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 17 23 6 4 4 4 4 3
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 77 34 41 45 42 43 45 52
Varat yhteensä 93 57 47 49 46 47 49 55
Oma pääoma 39 40 31 28 27 29 27 30
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 37 0 3 6 8 7 12 13
Muut vastuut 18 17 13 14 12 11 10 12
Pääomat yhteensä 93 57 47 49 46 47 49 55
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 23 12 10 6 6 10 5 9
Investoinnit: Capex -5 -1 -1 -3 -3 -2 -2 -8
Vapaa rahavirta (FCF) 18 11 9 3 3 8 3 1
Investoinnit: Muut 0 11 0 0 0 0 0 0
Investointien jälkeen 18 22 9 3 3 8 3 1
Rahoitus: Voitonjako -14 -4 -3 -3 -3 -2 -2 -4
Rahoitus: Muut -11 -0 -3 -2 -0 -5 -1 4
Rahavarojen muutos -7 17 3 -1 0 1 -0 2
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,68 0,60 0,50 0,40 0,35 0,35 0,25 0,25
Osinko (lisä) 1,25
Osinko yhteensä 0,68 1,85 0,50 0,40 0,35 0,35 0,25 0,25
Osinkotuotto 1,8% 8,9% 5,0% 4,2% 4,2% 3,9% 2,5% 1,7%
Osinko/nettotulos 42,5% 109,1% 71,0% 80,9% 353,9% 69,1% -202,3% 182,9%
Osinko/FCF 31,0% 134,7% 46,0% 92,5% 91,3% 36,3% 67,4% 201,2%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 52,6 41,4 32,7 30,0 25,3
PE (3v) 28,0 21,5 23,3 25,9 51,7 51,4 82,4 34,5
PE 23,3 12,3 14,3 19,2 83,9 17,6 104,6
EV (mEUR) 322,5 145,3 78,8 79,2 70,4 75,1 87,5 124,7
EV/EBIT 19,0 8,2 9,4 15,2 47,0 13,4 874,9 62,3
Oma pääoma/osake 4,78 4,95 3,79 3,50 3,35 3,58 3,34 3,73
P/B 7,80 4,20 2,66 2,71 2,48 2,48 2,95 3,84
ROE 33,0% 38,8% 19,3% 14,4% 2,9% 14,6% -3,5% 3,5%
ROI 29,3% 47,6% 24,6% 15,1% 4,2% 15,0% 0,2% 5,0%
Omavaraisuusaste 41,6% 70,1% 65,2% 58,4% 58,8% 61,4% 55,6% 54,5%
Gearing 51,7% -57,0% -9,4% 8,8% 12,2% 10,7% 28,9% 32,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 28,10 26,00 26,80 20,80 19,50 14,90 13,25 10,10 9,70 10,40
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,68 0,68 0,68 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50
Osinkotuotto 2,4% 2,6% 2,5% 2,9% 3,1% 4,0% 4,5% 5,0% 5,2% 4,8%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,45 1,27 1,86 1,70 1,79 1,59 0,70 0,70 0,68 0,62
PE 19,4 20,5 14,4 12,3 10,9 9,3 18,8 14,3 14,3 16,8
EV (mEUR) 243 236 232 145 140 105 106 79 84 93
EV/EBIT 15,8 17,2 12,1 8,2 7,4 6,2 12,2 9,4 10,8 13,1
Oma pääoma/osake 4,53 3,75 5,30 4,95 4,82 4,25 3,87 3,79 3,61 3,19
P/B 6,21 6,94 5,05 4,20 4,04 3,50 3,42 2,66 2,69 3,26
ROE 31,1% 31,8% 40,5% 38,8% 42,5% 42,9% 18,9% 19,3% 19,7% 20,2%
ROI 27,4% 26,5% 32,7% 47,6% 49,2% 47,0% 24,8% 24,6% 20,3% 20,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus