Metsä Board Oyj

Viimeksi päivitetty 30.7.2020

Metsä-Serla syntyi 31.12.1986, kun Metsäliiton Teollisuus Oy (perustettu vuonna 1934) ja G.A.Serlachius Oy (perustettu vuonna 1868) yhdistyivät. Metsä-Serla muutti nimensä M-Real:ksi vuonna 2001, kun se keskittyi tuottamaan hienopaperia ja pakkaustuotteita. Muuntautuminen nykyisenlaiseksi Metsä Boardiksi alkoi jo vuonna 2005, kun sanomalehtipaperin kysyntä kääntyi laskuun. Yhtiön nimi muuttui Metsä Board:ksi vuonna 2012.

Nykyään Metsä Board on taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin valmistaja, ja sen kartonkeja käytetään mm. kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksiin. Yhtiöllä on 2 600 työntekijää, sillä on yhteensä 8 tuotantolaitosta Suomessa (7) ja Ruotsissa (1). Yhtiön markkina-arvo on noin 2,3 miljardia euroa (Q2/2020).

Metsä Board:n toimitusjohtajana toimii Mika Joukio (s. 1964), ja hän aloitti toimitusjohtajana 1.10.2014. Joukio on toiminut useissa Metsä-Serlan ja M-real:n johtotehtävissä vuodesta 1990 alkaen. Joukiota ennen toimitusjohtajana toimi Mikko Helander (2006 – 2014), joka siirtyi Keskon toimitusjohtajaksi vuoden 2015 alusta.

Toimintaympäristö

Metsä Board on viimeisten vuosien aikana tehnyt systemaattista muutostyötä pelkäksi kartonkiyhtiöksi. Viimeinen paperitehdas, Husumin tehdas Ruotsissa, on käännetty kartonkituotantoon niin, että siellä on valmistettu vuodesta 2017 alkaen pelkästään kartonkeja.

5 suurinta yritystä hallitsee 88 prosentin osuudella kokonaiskapasiteetista Euroopan taivekartonki­markkinoita. Metsä Board on suurin valmistaja Euroopassa 35 prosentin osuudella, kun toiseksi suurimmalla Stora Ensolla on 22 prosentin osuus kapasiteetista.

Myös Euroopan valkopintaisen ensikuitulainerin markkinat ovat 97 prosenttisesti 5 suurimman yrityksen hallussa. Metsä Board on suurin valmistaja 30 prosentin osuudella, kun toiseksi suurimmalla Smurfit Kappa:lla on 24 prosentin osuus kapasiteetista.

Metsä Board kasvattaa liiketoimintaansa erityisesti USA:ssa, joten euron kurssimuutokset suhteessa dollariin voivat vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen. Myös Englannin punnan ja Ruotsin kruunun kurssimuutoksilla on merkittävä vaikutus kannattavuuteen. Yhtiö käyttää johdannaisia valuuttakursseista aiheutuvien muutosten suojaukseen.

Kahdeksasta tuotantolaitoksesta 7 tuotantolaitosta sijaitsee Suomessa. Historian aikana Suomessa on ollut useita työtaistelutoimenpiteitä niin metsäteollisuudessa kuin myös tuotteiden jakeluketjussa. Työtaistelutoimenpiteet aiheuttavat katkoksia tuotannossa sekä tuotteiden toimittamisessa, joka vaikeuttaa Metsä Board:n kilpailuasemaa maailmalla. Sijoittajan tulee siksi tarkkaan seurata, miten Suomen työmarkkinaneuvottelut yms. kehittyvät.

Osake ja omistajat

Metsä Board listautui Helsingin pörssiin vuonna 1987 silloisella nimellä Metsä-Serla. Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa: A (METSA) ja B (METSB). B-sarja on enemmän vaihdettu, joten se sopii paremmin piensijoittajan tarpeisiin. A-osakkeella on 20 ääntä ja B-osakkeella 1 ääni yhtiökokouksessa. Muutoin niillä on samat oikeudet.

Yhtiön suurimmat omistajat ovat Metsäliiton Osuuskunta 48,2 prosentin omistusosuudella, Varma (4,9 %) ja Ilmarinen (2,5 %). Metsäliiton Osuuskunnalla on 67,1 prosentin ääniosuus yhtiöstä eli se määrää, mitä yrityksessä tapahtuu.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus