Metsä-Board: Arvonmääritys

Päivitetty 1.8.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 1.8.2019: 4,01 euroa

Laskennan parametrit

Metsä Board on raportoinut Q2/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Metsä Board: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q2 Loppu­vuosi
Nettotulos 167,5 95,9 71,6
EPS 0,471 0,270 0,201
Osinko 0,290 0,290 0,000
Oma pääoma 1 279,0
Oma pääoma/osake 3,598

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 1,50x. Kerroin on vaihdellut 1,3x – 1,9x välillä lähteestä riippuen, joten valitsin sopivan kertoimen arvoalueen välistä.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 9,75%   3,0% + 1,50*4,5% + 0,0%
Osakkeita 355 513   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -0,15%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,14%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 63,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,80%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 9,75 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (10,75 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (8,75 %).

metsaboard-kaanteinenarvonmaaritys-q22019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 6,80 7,15 5,12 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01
Nettotulos 90,4 150,5 203,3 167,5 167,2 167,0 166,7 166,5
Muutos % -34,2% 66,5% 35,1% -17,6% -0,1% -0,1% -0,1% -0,2%
EPS 0,25 0,42 0,57 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
PE 26,7 16,9 9,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,6
Osinko 0,19 0,21 0,29 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Osinkotuotto 2,8% 2,9% 5,7% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,6%
Oma pääoma 2,96 3,28 3,72 3,80 3,97 4,15 4,32 4,49
P/B 2,30 2,18 1,38 1,06 1,01 0,97 0,93 0,89
ROE 8,7% 13,6% 16,3% 12,5% 12,1% 11,6% 11,1% 10,6%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (4,01 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 9,75 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 167,5 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 167,2 ja 167,2 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset