Metsä Board: Ennusteet

Päivitetty 26.4.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

metsaboard-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät Q2/2019

Metsä Board arvioi, että Q2/2019 vertailukelpoinen liiketulos heikkenee Q1:stä (61,8 M EUR).

Lisäksi yhtiö arvioi, että

  • Q2:lle osuu useita suunniteltuja huoltoseisokkeja, jotka painavat tulosta
  • Q2:n kartonkitoimitukset pysyvät suunnilleen samalla tasolla kuin Q1/2019
  • sellun maailmanlaajuinen kysyntä pysynee nykyisellä tasolla lähikuukausina
  • lyhyellä tähtäimellä kasvu on edellisvuosia maltillisempaa

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Metsä Board:lla ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet konsernilukuja käyttäen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 1 940,0 462,9 480,0 510,0 487,1 1 944,1 458,0 475,1 518,7 492,3
Muutos (%) -0,2% 1,1% 1,0% -1,7% -1,1% 5,2% 1,5% -0,7% 9,4% 10,8%
Liiketulos 255,0 63,1 65,0 55,0 71,9 246,4 60,1 63,7 53,6 69,0
Muutos (%) 3,5% 5,0% 2,0% 2,6% 4,2% 19,0% 10,5% 5,1% 14,3% 52,7%
Marginaali 13,1% 13,6% 13,5% 10,8% 14,8% 12,7% 13,1% 13,4% 10,3% 14,0%

Q1:n liikevaihto laski hieman vertailukaudesta. Tähän vaikutti kartonkien toimitusmäärien lasku. Sen sijaan sellun toimitusmäärät kääntyivät kasvuun Q4/2018 äkillisen laskun jälkeen. Kiinassa sellun hinnat nousivat, mutta toisaalta ne laskivat Euroopassa.

Tein liikevaihtoennusteen vuodelle 2019 niin, että alkuvuoden aikana liikevaihto laskisi noin -1 prosentin vauhdilla, kun taas loppuvuotta kohden liikevaihto nousisi noin prosentin tahdilla. Tässä H1/2018 vahvat lukemat selittävät voimakasta laskua, kun taas vastaavasti vaatimattomampi H2/2018 antaisi tilaa nousulle.

Näin sain liikevaihtoennusteeksi 1,85 – 2,0 miljardia euroa eli liikevaihto laskisi -0,2 prosenttia vuodesta 2018.

Liiketulosennuste

Q1:n liiketulos nousi +4,2 prosenttia. Liiketuloksen kasvua tuki valuuttakurssien myötätuuli (+11 M EUR) sekä kertaluontoiset myyntivoitot (n. 10 M EUR, mm. Metsä Fibrelle myyty Äänevoima Oy:n osakkeita).

Kartongin ja sellun tuotantokustannukset ovat yhtiön mukaan nousseet nopeasti. Taivekartongin markkinatilanne on hyvä. Sen sijaan, kraftlainereissa markkinatilanne on heikentynyt ja niiden toimitusmäärät jatkoivat laskuaan. Yhtiö arvioi, että kraftlainereiden hintataso laskee tulevien kuukausien aikana.

Yhtiö arvioi, että Q2:n vertailukelpoinen liiketulos laskee Q1/2019 tasolta (61,8 M EUR). Tein Q2:n ennusteen tästä lähtökohdasta noin 55 miljoonaan euroon.

Koko tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 230 – 260 miljoonaa euroa eli kasvua tulisi +3,5 prosenttia. Tästä Q1:n kertaluontoiset erät selittävät suurimman osan. Ilman niitä, liiketulos laskisi. Marginaali nousisi näillä ennusteilla 13,1 prosenttiin viime vuoden 12,7 prosentista.

Nettotulosennuste

Yhtiön velkaisuus on ollut selvässä laskussa parin viime vuoden aikana. Tämä näkyi myös vuoden 2018 rahoituskulujen laskuna -22,4 miljoonaan euroon (2017: -36,5 M EUR). Arvioin velkaisuuden jatkavan laskuaan myös vuonna 2019, joten tästä syystä tein vuoden 2019 kuluennusteen noin -16 miljoonaan euroon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 255,0 63,1 65,0 55,0 71,9 246,4 60,1 63,7 53,6 69,0
Rahoituskulut -16,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -22,4 -4,4 -4,1 -5,8 -8,1
Muut kulut 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 239,0 59,1 61,0 51,0 67,9 224,1 55,8 59,6 47,8 60,9
Verot -29,0 -6,7 -7,5 -6,5 -8,3 -20,8 -5,5 -2,1 -6,1 -7,1
Nettotulos 210,0 52,4 53,5 44,5 59,6 203,3 50,3 57,5 41,7 53,8

Metsä Board:n veroaste on ollut varsin alhaisella tasolla eli noin 10 – 12 prosentissa parin viime vuoden aikana. Vuoden 2019 veroja laskiessa käytin noin 13 prosentin veroa.

Näin sain koko tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 190 – 210 miljoonaa euroa. Tulos nousisi noin +3,3 prosenttia vertailukaudesta. Tätä nousua selittää Q1:n kertaluontoiset erät.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • kuinka pitkään sellun taikka pakkauskartongin hyvä markkinakysyntä sekä hintakehitys jatkuu?
  • kustannustaso on lähtenyt hienoiseen nousuun ja yhtiö on saanut hyvin siirrettyä näitä kohonneita kustannuksia omiin myyntihintoihin. Kiihtyykö kustannusnousu jatkossa? Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?
  • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa tullimaksuihin taikka Metsä Boardin tuotteiden kysyntään yleisesti?

Metsä Boardin liikevaihto on ollut vahvassa nousussa vuodesta 2016 alkaen, mihin on vaikuttanut mm. Husumin tehtaan käynnistyminen sekä tietenkin sellun ja kartongin vahva markkinakysyntä ja hintojen nousu. Tilikaudelle 2019 ennusteissa oli noin -0,2 prosentin liikevaihdon laskua.

Arvelen tulevien vuosien liikevaihdon laskevan hieman noin 1,85 – 1,9 miljardiin euroon sellun ja kartongin hintojen ja kysynnän laskun myötä. Liiketulosmarginaalin arvioin laskevan 12,0 – 12,5 prosenttiin em. syistä. Tämäkin olisi edelleen varsin hyvä taso verrattuna muutaman vuoden takaisiin 8 – 10 prosentin marginaaleihin.

Velkaisuuden laskutrendin johdosta arvioin, että rahoituskulut jatkavat hienoista laskuaan. Veroja arvioidessa käytin noin 13 prosentin veroastetta.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 1 875 1 910 460 470 500 480
Muutos (%) -1,8% -1,5% -0,6% -2,1% -2,0% -1,5%
Liiketulos 225 240 63,0 63,0 52,0 62,0
Muutos (%) -6,3% -5,9% -0,2% -3,1% -5,5% -13,8%
Marginaali 12,0% 12,6% 13,7% 13,4% 10,4% 12,9%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 225 240 63 63 52 62
Rahoituskulut (netto) -16 -18 -4 -4 -5 -5
Tulos ennen veroja 209 223 59 59 47 58
Verot -29 -28 -7 -7 -6 -8
Nettotulos 180 195 52 52 41 50

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset