Metsä Board: Ennusteet

Päivitetty 31.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

metsaboard-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät Q3/2019

Metsä Board arvioi, että Q4/2019 vertailukelpoinen liiketulos on suunnilleen Q3:n tasolla (42,5 M EUR).

Lisäksi yhtiö arvioi, että

  • Q4:n kartonkitoimitukset laskevat Q3:sta kausiluontoisesti hiljaisemman joulukuun johdosta
  • kartonkien hinnat pysyvät vakaina
  • selluntuottajien varastotasot ovat edelleen korkeat
  • Kiinassa pitkäkuituisen sellun hinnanlasku on pysähtynyt ja useat selluntuottajat ovat ilmoittaneet hintojen korotuksista.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Metsä Board:lla ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet konsernilukuja käyttäen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 1 905,0 451,6 489,2 477,1 487,1 1 944,1 458,0 475,1 518,7 492,3
Muutos (%) -2,0% -1,4% 3,0% -8,0% -1,1% 5,2% 1,5% -0,7% 9,4% 10,8%
Liiketulos 202,5 41,7 42,5 46,4 71,9 246,4 60,1 63,7 53,6 69,0
Muutos (%) -17,8% -30,6% -33,3% -13,4% 4,2% 19,0% 10,5% 5,1% 14,3% 52,7%
Marginaali 10,6% 9,2% 8,7% 9,7% 14,8% 12,7% 13,1% 13,4% 10,3% 14,0%

Q3:lla liikevaihdon lasku kääntyi 3 prosentin nousuun, jota tuki kartonkien kasvaneet toimitusmäärät sekä vakaana pysyneet hinnat. Sellun toimitusmäärät ja markkinahinnat laskivat edelleen. Pitkäkuituisen sellun hintataso on nyt noin 30 prosenttia viimevuotista alhaisempi.

Yhtiö arvioi, että Q4:n kartonkitoimitukset laskevat Q3:sta hiljaisemman joulukuun johdosta. Tästä syystä arvioin Q4:n liikevaihdon laskevan hieman.

Näin sain liikevaihtoennusteeksi 1,85 – 1,95 miljardia euroa eli liikevaihto laskisi noin 2,0 prosenttia vuodesta 2018.

Liiketulosennuste

Q1:n liiketulos jaksoi vielä nousta +4,2 prosenttia, mutta sen jälkeen tuloskunto on heikentynyt voimakkaasti (Q2: -13,4% ja Q3: -33,3 %). Q1:n kasvua tuki valuuttakurssien myötätuuli (+11 M EUR) sekä kertaluontoiset myyntivoitot (n. 10 M EUR, mm. Metsä Fibrelle myyty Äänevoima Oy:n osakkeita).

Q2:n ja Q3:n tulosta rasittivat erityisesti heikentynyt sellumarkkina sekä Suomen tehtaiden vuosihuoltoseisokit. Metsä Fibren osuus tuloksesta on pudonnut myöskin nopeaa tahtia ja Q3:lla Metsä Board kirjasi 5,9 miljoonan erän Metsä Fibrestä (Q3/2018: 15,6 M EUR). Lisäksi tuotantokustannukset ovat yhtiön mukaan nousseet.

Yhtiö arvioi, että Q4:n vertailukelpoinen liiketulos on suunnilleen Q3:n noin 42,5 miljoonan euron tasolla. Tein Q4-ennusteen näistä lähtökohdista 41,7 miljoonaan euroon eli hieman alle Q3:n lukeman, mutta se mahtuu vielä yhtiön käyttämän ”suunnilleen” sisään.

Koko tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 197,5 – 205,0 miljoonaa euroa eli tulos laskisi lähes 18 prosenttia ja tulosmarginaali putoaisi 10,6 prosenttiin.

Nettotulosennuste

Yhtiön velkaisuus on ollut selvässä laskussa parin viime vuoden aikana. Tämä näkyi myös vuoden 2018 rahoituskulujen laskuna 22,4 miljoonaan euroon (2017: 36,5 M EUR). Arvioin velkaisuuden jatkavan laskuaan myös vuonna 2019, joten tästä syystä tein vuoden 2019 kuluennusteen noin 16,5 miljoonaan euroon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 202,5 41,7 42,5 46,4 71,9 246,4 60,1 63,7 53,6 69,0
Rahoituskulut -16,5 -4,3 -3,7 -4,5 -4,0 -22,4 -4,4 -4,1 -5,8 -8,1
Muut kulut 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 186,0 37,4 38,8 41,9 67,9 224,1 55,8 59,6 47,8 60,9
Verot -26,0 -5,8 -6,3 -5,6 -8,3 -20,8 -5,5 -2,1 -6,1 -7,1
Nettotulos 160,0 31,6 32,5 36,3 59,6 203,3 50,3 57,5 41,7 53,8

Metsä Board:n veroaste on ollut varsin alhaisella tasolla eli noin 10 – 12 prosentissa parin viime vuoden aikana. Q4:n veroja laskiessa käytin noin 15 – 16 prosentin veroa.

Näin koko tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 155 – 165 miljoonaa euroa. Tulos laskisi selvästi vuodesta 2018 (-21 %). Voimakkaasta tuloslaskusta huolimatta, ennusteenmukainen tulos olisi vuoden 2017 tasolla ja selvästi parempi, kuin mitä vuoden 2016 tulos oli (90 M EUR).

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • kuinka pitkään sellun vuoden 2018 puolella alkanut hintojen ja kysynnän lasku jatkuu?
  • miten pakkauskartongin markkinakysyntä sekä hintataso kehittyy jatkossa?
  • kustannustaso on lähtenyt hienoiseen nousuun ja yhtiö on saanut hyvin siirrettyä näitä kohonneita kustannuksia omiin myyntihintoihin. Kiihtyykö kustannusnousu jatkossa? Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?
  • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa tullimaksuihin taikka Metsä Boardin tuotteiden kysyntään yleisesti?

Vuodesta 2019 näyttää tulevan vaikea, eikä vuodelle 2020 olisi helpotusta tulossa. Tämän johdosta tein vuoden 2020 liikevaihtoennusteet laskulukemiin. Arvioin kuitenkin tilanteen tasaantuvan vuoden 2020 loppua kohden. Vuonna 2021 liikevaihto elpyisi hieman.

Samasta syystä tein vuoden 2020 liiketulosennusteen selvään noin 11 prosentin laskuun, missä isoa prosenttilukua selittää osittain Q1/2019:lle kirjatut kertaluontoiset tuotot (+10 M EUR). Arvioin vuoden 2021 tuloksen toipuvan. Marginaalit painuisivat 9,7 – 10,6 prosentin tuntumaan, kun viime vuosina marginaalit ovat liikkuneet 10,6 – 12,7 prosentissa.

Velkaisuuden laskutrendin johdosta arvioin, että rahoituskulut jatkavat hienoista laskuaan. Veroja arvioidessa käytin noin 13 prosentin veroastetta.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 1 890 1 860 450 475 465 470
Muutos (%) 1,6% -2,4% -0,4% -2,9% -2,5% -3,5%
Liiketulos 200 180 45,0 45,0 45,0 45,0
Muutos (%) 11,1% -11,1% 7,9% 5,9% -3,0% -37,4%
Marginaali 10,6% 9,7% 10,0% 9,5% 9,7% 9,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 200 180 45 45 45 45
Rahoituskulut (netto) -16 -18 -4 -4 -5 -5
Tulos ennen veroja 184 162 41 41 40 40
Verot -24 -22 -6 -6 -5 -5
Nettotulos 160 140 35 35 35 35

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus