Metsä Board: Ennusteet

Päivitetty 21.8.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

metsaboard-kvartaalituloslaskelma-q22018

Näkymät Q3/2018

Metsä Board ei antanut koko vuoden näkymäarviotaan, mutta Q3/2018 arvion se julkisti. Yhtiö arvioi, että Q3/2018 vertailukelpoinen liiketulos on suunnilleen samalla tasolla kuin se oli Q2:lla (59 M EUR).

Tätä arviota voidaan pitää odotuksiin nähden heikkona, sillä aiempi konsensusodotus Q3:n tuloksesta oli 62 – 79 miljoonan euron (varsin isossa) haarukassa. Tätä kirjoitettaessa odotuksia on laskettu ja nyt ne liikkuvat 57,2 – 64,0 miljoonan euron välillä.

Lisäksi yhtiö totesi ettei tuontitulleista ole toistaiseksi ollut suoraa vaikutusta Metsä Boardin liiketoimintaan. Mutta lisää kuitenkin, että ”Negatiivinen kehitys maailmankaupassa voisi jatkuessaan vaikuttaa heikentävästi Metsä Boardin tulokseen.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Metsä Board:lla ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet konsernilukuja käyttäen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 2 015,0 494,0 510,0 518,7 492,3 1 848,6 451,3 478,6 474,2 444,5
Muutos (%) 9,0% 9,5% 6,6% 9,4% 10,8% 7,5% 7,0% 8,8% 12,1% 2,0%
Liiketulos 240,0 59,9 57,5 53,6 69,0 207,1 54,4 60,6 46,9 45,2
Muutos (%) 15,9% 10,1% -5,1% 14,3% 52,7% 56,5% 41,3% 127,8% 35,9% 38,2%
Marginaali 11,9% 12,1% 11,3% 10,3% 14,0% 11,2% 12,1% 12,7% 9,9% 10,2%

Q2/2018 myynti jatkui vahvana ja alkuvuoden 2018 liikevaihto kasvoi +10 prosenttia. Kartonkien ja sellun toimitusmäärät sekä hinnat (paikallisissa valuutoissa) nousivat kaikilla keskeisillä markkina-alueilla. Valuuttakurssimuutoksilla oli negatiivinen vaikutus lukuihin.

Lähdin liikevaihtoennusteessa ajatuksesta, että hyvä kehitys jatkuu myös loppuvuoden ajan. Kasvu olisi prosenteissa mitattuna hieman maltillisempaa kuin Q1-Q2:lla. Valuuttakurssien vaikutuksen odotan tasaantuvan, sillä ne asettuivat nykyiselle tasolle H2/2017 aikoihin.

Näin sain liikevaihtoennusteeksi 2,0 – 2,1 miljardia euroa, missä kasvua olisi ihan mukavat noin +9 prosenttia vuoteen 2017 nähden.

Liiketulosennuste

Metsä Board arvioi, että Q3/2018 vertailukelpoinen liiketulos on samalla tasolla kuin Q2/2018 (59 M EUR) oli. Tätä voi arviota voi pitää jopa hieman pettymyksenä muuten hyvään tuloskehitykseen nähden.

Tästä syystä asetin Q3/2018 liiketulosennusteen noin 58 miljoonaan euroon. Mikäli kartonkien ja sellun hintakehitys on ollut edelleen vahvaa, niin voi olla, että ennuste on turhankin maltillinen.

Koko tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 225 – 250 miljoonaa euroa, mikä olisi noin 30 miljoonaa euroa vuotta 2017 enemmän. Tästä noin 20 miljoonaa euroa tuli jo alkuvuoden tuloksessa, joten mikäli tuloskehitys jatkuu vahvana koko vuoden ajan, niin tulos voi kohota ennusteitakin korkeammalle.

Nettotulosennuste

Yhtiön rahoituskulujen osuus tuloksesta ovat olleet varsin kookkaita eli noin 15 – 20 prosenttia liiketuloksesta. Arvioin näiden kulujen olevan tilikaudella 2018 noin -30 miljoonaa euroa eli hieman vuotta 2017 vähemmän.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 240,0 59,9 57,5 53,6 69,0 207,1 54,4 60,6 46,9 45,2
Rahoituskulut -30,0 -8,6 -7,5 -5,8 -8,1 -36,5 -7,6 -16,8 -6,8 -5,3
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
Tulos ennen veroja 210,0 51,3 50,0 47,8 60,9 170,7 46,8 43,8 40,2 39,9
Verot -27,5 -6,8 -7,5 -6,1 -7,1 -20,2 -4,7 -4,5 -5,3 -5,7
Nettotulos 182,5 44,5 42,5 41,7 53,8 150,5 42,1 39,3 34,9 34,2

Metsä Board:n veroaste on ollut varsin alhaisella tasolla eli noin 12 prosentissa parin viime vuoden aikana. Tilikauden 2018 veroja arvioidessani käytin tätä samaa 12 prosentin veroastetta. Mikäli toteutuva veroaste olisikin esimerkiksi 15 prosenttia, niin se vaikuttaisi tulosennusteeseen noin 5-7 miljoonaa euroa.

Näin sain koko tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 175 – 190 miljoonaa euroa. Ennuste laski edellisestä 190 – 200 miljoonasta eurosta osittain siksi, että yhtiön oma Q3-tulosarvio oli aika vaatimaton.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Yhtiön sivustolla (https://www.metsaboard.com/Sijoittajat/Markkinaennusteet/Pages/default.aspx#Markkinaennusteet) on esitetty analyytikoiden konsensusennusteet tilikaudelle 2018. Näiden mukaan (17.8.2018)

  • liikevaihto: 2 036 M EUR [2 003 – 2 068]
  • vertailukelpoinen liiketulos: 249 M EUR [241 – 254]
  • nettotulos: 187 M EUR [180 – 193]

Näin omat ennusteeni ovat linjassa markkinaennusteiden kanssa.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin kysyä, että

  • kuinka pitkään sellun taikka pakkauskartongin hyvä markkinakysyntä sekä hintakehitys jatkuu?
  • kustannustaso on lähtenyt hienoiseen nousuun ja yhtiö on saanut hyvin siirrettyä näitä kohonneita kustannuksia omiin myyntihintoihin. Kiihtyykö kustannusnousu jatkossa? Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?
  • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa tullimaksuihin taikka Metsä Boardin tuotteiden kysyntään yleisesti?

Metsä Boardin liikevaihto on ollut vahvassa nousussa vuodesta 2016 alkaen, mihin on vaikuttanut mm. Husumin tehtaan käynnistyminen sekä tietenkin sellun ja kartongin vahva markkinakysyntä ja hintojen nousu. Tilikaudelle 2018 ennusteissa oli noin +9 prosentin liikevaihdon kasvua. Arvelen kuitenkin, että kasvu hieman hidastuu vuonna 2019 (+4 %) ja vuonna 2020 kasvu jäisi noin 2,4 prosenttiin.

Liiketulosennusteissa käytin vuodelle 2019 noin 11,9 prosentin marginaalia eli samaa kuin vuoden 2018 ennusteissa. Verrattuna pariin viime vuoteen, niin ennustamani liiketuloksen kasvu jäisi vaatimattomaksi eli noin +4 prosenttiin. Vuoden 2020 liiketulosmarginaalin odotan jo hieman laskevan eli se olisi noin 11,6 prosenttia, mutta kasvava liikevaihto pitänee tuloksen vuoden 2019 tasolla.

Velkaisuuden laskutrendin johdosta arvioin, että rahoituskulut jatkavat hienoista laskuaan. Veroja arvioidessa käytin noin 13 – 14 prosentin veroastetta, mikä olisi pari prosenttiyksikköä nykyistä tasoa korkeammalla.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 2 150 2 100 510 530 540 520
Muutos (%) 2,4% 4,2% 3,2% 3,9% 4,1% 5,6%
Liiketulos 250 250 61 60 57 72
Muutos (%) 0,0% 4,2% 1,8% 4,3% 6,3% 4,3%
Marginaali 11,6% 11,9% 12,0% 11,3% 10,6% 13,8%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 250 250 61 60 57 72
Rahoituskulut (netto) -25 -28 -7 -7 -7 -7
Tulos ennen veroja 225 222 54 53 50 65
Verot -30 -29 -7 -7 -7 -8
Nettotulos 195 193 47 46 43 57

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset