Metsä Board: Ennusteet

Päivitetty 1.5.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

metsaboard-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät Q1/2020

Metsä Board arvioi, että Q2/2020 vertailukelpoinen liiketulos on Q1/2020:sta parempi (33,8 M EUR). Yhtiö odottaa, että

  • Taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin markkinahintojen paikallisissa valuutoissa odotetaan pysyvän vakaina.
  • Pitkäkuituisen sellun kysynnän ja tarjonnan arvioidaan pysyvän tasapainossa ja markkinahintojen ei odoteta laskevan.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Metsä Board:lla ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet konsernilukuja käyttäen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liikevaihto 1 900,0 477,9 485,0 465,0 472,1 1 931,8 478,4 489,2 477,1 487,1
Muutos (%) -1,6% -0,1% -0,9% -2,5% -3,1% -0,6% 4,5% 3,0% -8,0% -1,1%
Liiketulos 150,0 36,2 42,5 37,5 33,8 180,8 20,0 42,5 46,4 71,9
Muutos (%) -17,0% 81,0% 0,0% -19,2% -53,0% -26,6% -66,7% -33,3% -13,4% 4,2%
MARGINAALI 7,9% 7,6% 8,8% 8,1% 7,2% 9,4% 4,2% 8,7% 9,7% 14,8%

Q1:n liikevaihto laski 3 prosenttia, mitä painoi sellun toimitusmäärien sekä markkinahinnan lasku. Koronaviruspandemia lisäsi taivekartongin ja valkoisen krafltainerin kysyntää.

Metsä Board kertoo, että pandemia ei ole toistaiseksi vaikuttanut tehtaiden tuotantoon. Sen sijaan toimituslogistiikassa on ollut hetkittäisiä kapasiteetin pullonkauloja.

Yhtiö siis arvioi, että sekä sellun että kartongin hinnat pysyvät vakaina. Arvioin Q2:n liikevaihdon laskevan hieman sekä Q1:stä että viime vuoden vertailukaudesta. Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 1 850 – 1 950 miljoonaa euroa eli liikevaihto laskisi noin 0 – 5 prosentin verran.

Liiketulosennuste

Q1:n tulos romahti yli 50 prosenttia vertailukaudesta ja tulosta painoi useat tekijät:

  • Suomen talven työtaisteluilla oli noin 15 miljoonan euron vaikutus Q1:n tulokseen. Kerrannaisvaikutuksia tulee vielä Q2:lle noin 5 miljoonan euron edestä.
  • Metsä Boardin osuus Metsä Fibren tuloksesta oli -4 miljoonaa euroa (Q1/2019: +22,8 M EUR) eli kokonaisvaikutus vertailukauteen oli noin -27 miljoonaa euroa.
  • Lisäksi sellun markkinahinnan lasku painoi kannattavuutta.

Yhtiö on supistanut taikka siirtänyt huoltoseisokkeja Q2:lta myöhempään ajankohtaan.

Metsä Board siis arvioi Q2:n tuloksen paranevan Q1:stä, missä yhtenä merkittävänä tekijänä on työtaisteluiden vaikutusten poistuminen. Tein Q2:n ennusteen noin 37,5 miljoonaan euroon, jolla tasolla arvioin myös Q3 ja ja Q4 tulosten liikkuvan.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 130 – 160 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 150,0 36,2 42,5 37,5 33,8 180,8 20,0 42,5 46,4 71,9
Rahoituskulut (netto) -15,5 -3,6 -3,5 -3,5 -4,9 -15,2 -3,0 -3,7 -4,5 -4,0
Muut kulut 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 134,5 32,6 39,0 34,0 28,9 165,6 17,0 38,8 41,9 67,9
Verot -18,0 -3,2 -4,0 -4,0 -6,8 -21,0 -0,8 -6,3 -5,6 -8,3
Nettotulos 116,5 29,4 35,0 30,0 22,1 144,6 16,2 32,5 36,3 59,6
EPS 0,33 0,08 0,10 0,08 0,06 0,41 0,05 0,09 0,10 0,17

Yhtiön velkaisuus on ollut selvässä laskussa parin viime vuoden aikana. Tämä näkyi myös vuoden 2019 rahoituskulujen laskuna 15,2 miljoonaan euroon (2018: 22,4 M EUR). Arvioin vuoden 2020 rahoituskulujen olevan tällä samalla noin 15 miljoonan euron tasolla.

Veroja laskiessa käytin noin 13 – 14 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain 100 – 125 miljoonaa euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Metsä Boardin kohdalla arvioin liikevaihdon palautuvan nopeasti vuosien 2018 ja 2019 tasolle. Myös tuloskehitys olisi pirteää, kun tulosmarginaali kohenisi kohisten vuoden 2020 ennustetusta noin 7,9 prosentista yli 10 prosenttiin.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 2 000,0 1 950,0 490,0 500,0 485,0 475,0
Muutos (%) 2,6% 2,6% 2,5% 3,1% 4,3% 0,6%
Liiketulos (ebit) 205,0 176,0 45,0 49,0 43,0 39,0
Muutos (%) 16,5% 17,3% 24,3% 15,3% 14,7% 15,4%
MARGINAALI 10,3% 9,0% 9,2% 9,8% 8,9% 8,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 186,0 168,5 45,0 46,0 40,0 37,5
Rahoituskulut (netto) -15,0 -14,5 -4,0 -3,5 -3,5 -3,5
Tulos ennen veroja 171,0 154,0 41,0 42,5 36,5 34,0
Verot -23,5 -21,0 -5,5 -6,0 -5,5 -4,0
Nettotulos 147,5 133,0 35,5 36,5 31,0 30,0
EPS 0,41 0,37 0,10 0,10 0,09 0,08

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus