Metsä Board: Ennusteet

Päivitetty 8.4.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

metsaboard-kvartaalituloslaskelma-q42019c

Näkymät Q1/2020

Metsä Board arvioi, että Q1/2020 vertailukelpoinen liiketulos on Q4/2019 tulosta alhaisemmalla tasolla (59,4 M EUR). Yhtiö kertoo, että talven lakoilla on noin 20 miljoonan euron negatiivinen vaikutus tulokseen. HUOM! Arvio on tehty ennen koronaviruspandemiaa.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Metsä Board:lla ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet konsernilukuja käyttäen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liikevaihto 1 850,0 475,0 485,0 450,0 440,0 1 931,8 478,4 489,2 477,1 487,1
Muutos (%) -4,2% -0,7% -0,9% -5,7% -9,7% -0,6% 4,5% 3,0% -8,0% -1,1%
Liiketulos 132,5 35,0 42,5 30,0 25,0 180,8 20,0 42,5 46,4 71,9
Muutos (%) -26,7% 75,0% 0,0% -35,3% -65,2% -26,6% -66,7% -33,3% -13,4% 4,2%
MARGINAALI 7,2% 7,4% 8,8% 6,7% 5,7% 9,4% 4,2% 8,7% 9,7% 14,8%

Alkuvuoden liikevaihdon lasku kääntyi vuoden toisella puoliskolla vajaan 4 prosentin kasvuun. Vuoden loppupuoliskon liikevaihdon kehitystä tuki kartonkien kasvaneet toimitusmäärät sekä vakaana pysyneet hinnat. Sellun markkinahinnat laskivat edelleen. Sen sijaan sellun toimitusmäärissä oli nähtävissä kohentumista etenkin Q4:n aikana.

Arvioin vuoden 2020 liikevaihdon kärsivän Suomen työtaistelutoimenpiteiden sekä koronaviruspandemian aiheuttaman kysynnän laskun johdosta. Arvioin H1:n kehityksen olevan heikkoa, mutta vuoden toisella puoliskolla tilanne palautuisi viime vuoden tasolle. Tämä sillä oletuksella, että koronaviruspandemiasta ei ole tulossa merkittävää ns. toista aaltoa.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 1 800 – 1 900 miljoonaa euroa eli liikevaihto laskisi noin 2 – 7 prosentin verran.

Liiketulosennuste

Q1:n liiketulos jaksoi vielä nousta +4,2 prosenttia, mutta sen jälkeen tuloskunto on heikentynyt voimakkaasti. Tulosta on rasittanut erityisesti heikentynyt sellumarkkina sekä Suomen tehtaiden vuosihuoltoseisokit. Metsä Fibren osuus tuloksesta on pudonnut myöskin nopeaa tahtia ja koko vuoden 2019 osuus tuloksesta oli 43 miljoonaa euroa (2018: 125 M EUR). Eli eroa on noin 80 miljoonaa euroa ja vuoden 2019 liiketulos laski 65 miljoonaa euroa, joten tämä yksinään selittää tuloskunnon voimakasta laskua.

Arvioin liikevaihdon laskun näkyvän myös yhtiön tuloksessa. Q1/2020 tulos jatkaisi sitä samaa kehitystä, mihin Q4/2019 päättyi eli varsin voimakasta laskua. Lisäksi tulosta kvartaalin tulosta painaisi talven työtaistelutoimenpiteet. Arvioin, että Q2:n olisi vielä vaikea, mutta tilanne kohenisi liikevaihdon tavoin vuoden toisella puoliskolla.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 115 – 140 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 132,5 35,0 42,5 30,0 25,0 180,8 20,0 42,5 46,4 71,9
Rahoituskulut (netto) -15,0 -4,0 -4,0 -3,5 -3,5 -15,2 -3,0 -3,7 -4,5 -4,0
Muut kulut 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 117,5 31,0 38,5 26,5 21,5 165,6 17,0 38,8 41,9 67,9
Verot -15,5 -4,0 -5,0 -3,5 -3,0 -21,0 -0,8 -6,3 -5,6 -8,3
Nettotulos 102,0 27,0 33,5 23,0 18,5 144,6 16,2 32,5 36,3 59,6
EPS 0,29 0,08 0,09 0,06 0,05 0,41 0,05 0,09 0,10 0,17

Yhtiön velkaisuus on ollut selvässä laskussa parin viime vuoden aikana. Tämä näkyi myös vuoden 2019 rahoituskulujen laskuna 15,2 miljoonaan euroon (2018: 22,4 M EUR). Arvioin vuoden 2020 rahoituskulujen olevan tällä samalla noin 15 miljoonan euron tasolla.

Veroja laskiessa käytin noin 13 – 14 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain 85 – 110 miljoonaa euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Metsä Boardin kohdalla arvioin liikevaihdon palautuvan nopeasti vuosien 2018 ja 2019 tasolle. Myös tuloskehitys olisi pirteää, kun tulosmarginaali kohenisi kohisten vuoden 2020 ennustetusta noin 7,2 prosentista yli 10 prosenttiin.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 2 000,0 1 925,0 490,0 495,0 480,0 460,0
Muutos (%) 3,9% 4,1% 3,2% 2,1% 6,7% 4,5%
Liiketulos (ebit) 205,0 176,0 45,0 49,0 43,0 39,0
Muutos (%) 16,5% 32,8% 28,6% 15,3% 43,3% 56,0%
MARGINAALI 10,3% 9,1% 9,2% 9,9% 9,0% 8,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 205,0 176,0 45,0 49,0 43,0 39,0
Rahoituskulut (netto) -15,0 -14,5 -4,0 -3,5 -3,5 -3,5
Tulos ennen veroja 190,0 161,5 41,0 45,5 39,5 35,5
Verot -25,0 -21,5 -5,5 -6,0 -5,5 -4,5
Nettotulos 165,0 140,0 35,5 39,5 34,0 31,0
EPS 0,46 0,39 0,10 0,11 0,10 0,09

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus