Metsä Board: Ennusteet

Päivitetty 7.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

metsaboard-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät Q1/2019

Metsä Board arvioi, että Q1/2019 vertailukelpoinen liiketulos on suunnilleen samalla tasolla kuin Q4/2018 (60,1 M EUR).

Lisäksi yhtiö arvioi, että

  • lyhyellä tähtäimellä kasvu on edellisvuosia maltillisempaa,
  • Q1/2019 kartonkitoimitukset nousevat hieman Q4/2018 tasolta ja
  • taivekartongin hinnat (paikallisissa valuutoissa) nousevat.

Q1:lle osuu Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan huoltoseisokki.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Metsä Board:lla ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet konsernilukuja käyttäen.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 1 930,0 470,0 480,0 500,0 480,0 1 944,1 458,0 475,1 518,7 492,3
Muutos (%) -0,7% 2,6% 1,0% -3,6% -2,5% 5,2% 1,5% -0,7% 9,4% 10,8%
Liiketulos 240,0 65,0 65,0 50,0 60,0 246,4 60,1 63,7 53,6 69,0
Muutos (%) -2,6% 8,2% 2,0% -6,7% -13,0% 19,0% 10,5% 5,1% 14,3% 52,7%
Marginaali 12,4% 13,8% 13,5% 10,0% 12,5% 12,7% 13,1% 13,4% 10,3% 14,0%

Alkuvuoden 2018 vahva myynnin kehitys (+10 %) hiipui vuoden toisella puoliskolla (+0,3 %). Tähän vaikutti kartonkien ja sellun toimitusmäärien lasku aikaisemmilta ennätyskorkeilta tasoilta. Jos toimitusmääriä vertaa H1:n ja H2:n välillä, niin kartonkien määrät laskivat (-9 %) ja sellun (-20 %). Hintojen nousu kuitenkin kompensoivat tätä laskua.

Toimitusmäärien laskuun vaikutti Kiinan epävarmuuden lisääntyminen. Yhtiöllä on Metsä Fibren omistusosuuden kautta merkittävä sellupositio, joten toimitusmäärien taikka hintojen muutokset näkyvät kannattavuudessa.

Tein liikevaihtoennusteen vuodelle 2019 niin, että alkuvuoden aikana liikevaihto laskisi noin -3 prosentin vauhdilla, kun taas loppuvuotta kohden liikevaihto kääntyisi nousuun (vertailu samaan jaksoon edellisvuonna). Tässä H1/2018 vahvat lukemat selittävät voimakasta laskua, kun taas vastaavasti vaatimattomampi H2/2018 antaisi tilaa nousulle.

Näin sain liikevaihtoennusteeksi 1,85 – 2,0 miljardia euroa eli liikevaihto laskisi -0,7 prosenttia vuodesta 2018.

Liiketulosennuste

Hintojen korotukset ja toimitusmäärien kasvu näkyi myös kannattavuuden hyvänä kehityksenä vuonna 2018.

Yhtiö arvioi, että Q1:n vertailukelpoinen liiketulos on noin Q4/2018 tasolla eli noin 60 miljoonassa eurossa. Käytin tätä lukemaa Q1:n ennusteessa. Koska alkuvuosi 2018 oli vahva, niin tein myös Q2:n tuloksen selvään laskuun, vaikka eurolukemana laskua tulisi vain -3,6 miljoonaa euroa. Q3 ja Q4 ennusteissa käytin kiinteää 65 miljoonan euron lukemaa.

Koko tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 225 – 250 miljoonaa euroa eli laskua tulisi -2,6 prosentin luokkaa haastavan H1:n johdosta. Marginaali laskisi 12,4 prosenttiin viime vuoden 12,7 prosentista, mutta olisi edelleen erinomaisella tasolla.

Nettotulosennuste

Yhtiön velkaisuus on ollut selvässä laskussa parin viime vuoden aikana. Tämä näkyi myös vuoden 2018 rahoituskulujen laskuna -22,4 miljoonaan euroon (2017: -36,5 M EUR). Arvioin velkaisuuden jatkavan laskuaan myös vuonna 2019, joten tästä syystä tein vuoden 2019 kuluennusteen noin -19 miljoonaan euroon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 240,0 65,0 65,0 50,0 60,0 246,4 60,1 63,7 53,6 69,0
Rahoituskulut -19,0 -4,5 -4,5 -5,0 -5,0 -22,4 -4,4 -4,1 -5,8 -8,1
Muut kulut 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 221,0 60,5 60,5 45,0 55,0 224,1 55,8 59,6 47,8 60,9
Verot -29,0 -8,0 -8,0 -6,0 -7,0 -20,8 -5,5 -2,1 -6,1 -7,1
Nettotulos 192,0 52,5 52,5 39,0 48,0 203,3 50,3 57,5 41,7 53,8

Metsä Board:n veroaste on ollut varsin alhaisella tasolla eli noin 10 – 12 prosentissa parin viime vuoden aikana. Vuoden 2019 veroja laskiessa käytin noin 13 prosentin veroa.

Näin sain koko tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi 180 – 200 miljoonaa euroa. Tulos laskisi noin -5,6 prosenttia vertailukaudesta. Tätä suurta pudotusta selittää osittain ennusteessa käyttämäni korkeampi veroaste (13 vs 9,3 %).

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • kuinka pitkään sellun taikka pakkauskartongin hyvä markkinakysyntä sekä hintakehitys jatkuu?
  • kustannustaso on lähtenyt hienoiseen nousuun ja yhtiö on saanut hyvin siirrettyä näitä kohonneita kustannuksia omiin myyntihintoihin. Kiihtyykö kustannusnousu jatkossa? Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?
  • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa tullimaksuihin taikka Metsä Boardin tuotteiden kysyntään yleisesti?

Metsä Boardin liikevaihto on ollut vahvassa nousussa vuodesta 2016 alkaen, mihin on vaikuttanut mm. Husumin tehtaan käynnistyminen sekä tietenkin sellun ja kartongin vahva markkinakysyntä ja hintojen nousu. Tilikaudelle 2019 ennusteissa oli noin -0,7 prosentin liikevaihdon laskua.

Arvelen tulevien vuosien liikevaihdon pysyvän noin 1,90 – 1,95 miljardissa eurossa, joten kasvu olisi siten tiukassa.

Liiketulosmarginaalin arvioin jatkavan vuonna 2019 (ennustamaani) alkavaa laskua niin, että marginaali olisi 11,8 prosentin tuntumassa. Tämäkin olisi edelleen varsin hyvä taso verrattuna muutaman vuoden taikaisiin 8 – 10 prosentin marginaaleihin.

Velkaisuuden laskutrendin johdosta arvioin, että rahoituskulut jatkavat hienoista laskuaan. Veroja arvioidessa käytin noin 13 prosentin veroastetta.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 1 900 1 950 475 485 505 485
Muutos (%) -2,6% 1,0% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0%
Liiketulos 225 232 63,0 63,0 48,0 58,0
Muutos (%) -3,0% -3,3% -3,1% -3,1% -4,0% -3,3%
Marginaali 11,8% 11,9% 13,3% 13,0% 9,5% 12,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 225 232 63 63 48 58
Rahoituskulut (netto) -16 -18 -4 -4 -5 -5
Tulos ennen veroja 209 215 59 59 43 54
Verot -29 -30 -8 -8 -6 -8
Nettotulos 180 185 51 51 37 46

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

metsaboard-kvartaalituloslaskelma-q42018