Metsä Board sijoituskohteena

Päivitetty 7.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Metsä Board on taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin valmistaja, ja sen kartonkeja käytetään mm. kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksiin… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e METSÄ BOARD Ennuste
Osake (7.2.2019) 6,45 Osinko 12 kk 0,29
Markkina-arvo (Mrd) 2,3 Osinkotuotto 4,5%
Liikevaihto (M) 1 930 (-0,7%) Osinko/EPS 56% 4v ka
Nettotulos (M) 192 (-5,4%) Osinko/FCF 110% 4v ka
EPS 0,54 Omav.aste 60%
PE 11,9 Gearing 18%
EV/EBIT 10,6 ROE 14,0%
PB 1,6 ROI 13,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä.

Yhteenveto

METSÄ BOARD7.2.2019 | 6,45 EUR
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Metsä Board:n Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisia pisteitä rasittaa vuoden 2011 nollaosinko sekä osakemäärän kasvu.

Yhtiön tase on vahvassa kunnossa ja suunta on ollut monena vuotena oikeaan suuntaan. Velan määrä on laskussa, mistä kertoo myös velkaisuuden tunnuslukujen paraneminen. Omavaraisuusaste on nyt noin 50 – 60 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 20 – 40 prosentissa.

Osinkosijoittajaa Metsä Board:n osinko kiinnostaa, sillä osinko on hyvässä kasvussa. Kevään 2019 osinko on 0,29 euroa (kevät 2018: 0,21 EUR), mikä antaisi noin 4,5 prosentin osinkotuoton (osake 6,45 EUR).

Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa, joka on yli 50 prosenttia nettotuloksesta. Neljän vuoden keskiarvo osingonmaksusuhteelle on noin 50 – 55 prosenttia.

Tilikausi 2018

Metsä Board:n Q1-Q4/2018

M EUR Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 458 451 1,5% 1 944 1 849 5,2%
Liiketulos (ebit) 60,1 54,4 10% 246,3 207,1 19%
Nettotulos 50,2 42,1 19% 203,4 150,5 35%
EPS (EUR) 0,14 0,12 0,57 0,42

Metsä Boardin hyvä (+10 %) H1:n liikevaihdon kehitys hiipui H2:lla nollatasolle (+0,3 %). Tähän vaikutti kartonkien ja sellun toimitusmäärien lasku aikaisemmilta ennätyskorkeilta tasoilta. Jos toimitusmääriä vertaa H1:n ja H2:n välillä, niin kartonkien määrät laskivat (-9 %) ja sellun (-20 %). Hintojen nostot kuitenkin kompensoivat tätä vaikutusta.

Q4:lla epävarmuus lisääntyi Kiinan sellumarkkinoilla, joka vaikutti negatiivisesti hintoihin ja toimitusmääriin. Lisäksi laiterikko Husumin sellutehtaalla heikensi tuloskehitystä.

Q4:n liiketulos (ebit) kasvoi noin +10 prosenttia vuodentakaisesta em. haasteista huolimatta. Koko vuoden tuloskehitys oli hyvää (+19 %) ja liiketulos on nyt kasvanut 8 kvartaalia peräkkäin (vertailu edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan).

Metsä Fibren osuus vuoden 2018 liiketuloksesta oli noin 50 prosenttia. Yhtiö muistuttikin, että ”Meillä on Metsä Fibren omistusosuuden kautta merkittävä markkinasellupositio, joten muutokset markkinasellun toimitusmäärissä ja hintatasossa vaikuttavat kannattavuuteemme”.

Raportoitu nettotulos kasvoi selvästi liikevoittoa nopeammin. Tätä selittää viime vuoden rahoituskulujen -10,9 miljoonan euron erä, joka liittyi erään joukkovelkakirjalainan ennenaikaiseen takaisinostoon. Myös vuoden 2018 veroaste oli alhaisemmalla tasolla (9,3 vs 11,9 %).

Voitonjakona yhtiö esittää, että osinkoa jaetaan 0,10 euroa ja tämän lisäksi 0,19 euroa pääomapalautusta. Voitonjako on siis yhteensä 0,29 euroa, ja nämä irtoavat 29.3.2019 ja ne maksetaan 9.4.2019.

Näkymät 2019

Metsä Board arvioi, että Q1/2019 vertailukelpoinen liiketulos on suunnilleen samalla tasolla kuin Q4/2018 (60,1 M EUR).

Lisäksi yhtiö arvioi, että

  • lyhyellä tähtäimellä kasvu on edellisvuosia maltillisempaa,
  • Q1/2019 kartonkitoimitukset nousevat hieman Q4/2018 tasolta ja
  • taivekartongin hinnat (paikallisissa valuutoissa) nousevat.

Q1:lle osuu Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan huoltoseisokki.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 480 492 -2,5% 1 930 1 944 -0,7%
Liiketulos (ebit) 60,0 69,0 -13,0% 240,0 246,3 -2,6%
Nettotulos (omistajille) 48,0 53,8 -10,8% 192,0 203,4 -5,6%
Osinko (12 kk, EUR) 0,29* 0,21

*) Taulukon 0,29 euron osinko on keväällä 2019 maksettava voitonjako. Keväälle 2020 arvioin osingon nousevan 0,32 euroon.

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Metsä Board: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

Metsä Board uudisti taloudelliset tavoitteensa 6/2017, jotka ovat seuraavat:

  • sijoitetun pääoman tuotto > 12 % (vuodesta 2017)
  • korollisten nettovelkojen ja EBITDA suhde on alle 2,5x
  • osinko vähintään 50 prosenttia nettotuloksesta

Vuoden 2018 raportoinnissa sijoitetun pääoman tuotto oli 14,4 prosenttia ja nettovelka/EBITDA 1,0x.

Mainokset

Tuloksen kehitys

Liikevaihdossa on nähtävissä selvä laskutrendi, mikä johtuu paperiliiketoiminnan alasajosta. Tätä laskua kartonkiliiketoiminta ei ole pystynyt paikkaamaan vastaavalla nopeudella. Mutta vuonna 2017 liikevaihto kääntyi nousuun kartonkien hintojen nousun ja kasvaneiden toimitusmäärien vetäminä. Myös sellun hinnannousu tuki liikevaihdon kasvua. Tämä hyvä kehitys jatkui myös vuonna 2018.

Nettotulosta ovat heilauttaneet erilaiset liiketoimintojen lopettamiseen liittyvät kertaluontoiset erät. Tuloksentekokyvyn kehitystä voi siten olla hankala havaita nettotuloksesta, eikä yhden vuoden tulosmuutokseen tule kiinnittää liikaa huomiota.

metsaboard-tuloslaskelma-q42018

Tilikaudella 2018 liikevaihto nousi 1 944 miljoonaan (2017: 1 849 M EUR) ja nettotulos nousi 203 miljoonaan euroon (151 M EUR). Tuloskasvua tuki em. liikevaihdon kasvun tekijät, mutta myös osakkuusyhtiön Metsä Fibren tuoma lisä tulokseen +125 miljoonaa euroa (2017: +59 M EUR).

Vuoden 2019 ennusteenani on: liikevaihto 1,85 – 2,00 miljardia ja tulos 180 – 200 miljoonaa euroa. Näillä ennusteilla tulosmarginaali laskisi noin 9,9 prosenttiin, mikä jäisi vuoden 2018 ennätystasosta (10,4 %) hieman. Kannattavuus on kohentunut vuosien saatossa noin 3,3 prosentista nykyiselle 10 prosentin tasolle.

Ennustetulla tuloksella laskettu PE-luku olisi 11,9x eli osake (hinta 6,45 EUR) alkaisi olemaan edullisesti hinnoiteltu. Tätä tukee myös 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t (12,6x ja 17,37). Avainkysymys onkin se, että ollaanko juuri nyt suhdanteen huipulla?

metsaboard-roe-roi-q42018

Parantunut tulokunto on nostanut oman pääoman tuoton (ROE) noin 15 prosenttiin. Myöskin velkaisuuden huomioiva ROI on noussut yli 10 – 15 prosentin tasolle.

Tase

Tase on vahvassa kunnossa, sillä liikearvoa on vähän ja korollisen velan määrä on trendinomaisessa laskussa.

metsaboard-velkaisuus-q42018

Velkaisuuden asettuminen näkyy myös velkaisuuden tunnusluvuissa niin, että taseen oikaisuilla laskettu omavaraisuusaste on 58 prosentissa sekä gearing eli nettovelkaantumisaste 15 – 25 prosentissa. Omavaraisuusasteen katsotaan olevan hyvällä tasolla, jos sen arvo on yli 40 prosenttia ja vastaavasti nettovelkaantumisaste on hyvällä tasolla, mikäli se on alle 100 prosenttia.

Alhainen velkaisuus antaa myös yhtiölle mahdollisuuden tehdä yritysjärjestelyjä. Esimerkiksi 500 miljoonan euron lisävelka laskisi omavaraisuusasteen 49 ja nostaisi gearingin 53 prosenttiin. Tämä skenaario pitäisi velkaisuuden edelleen ihan hyvällä tasolla.

Rahavirta

Metsä Board:n liiketoiminnan rahavirrassa näkyy isoja heilahteluja, missä kyse voi olla rahavirtojen ajoituksista eri kalenterivuosille.

Capex-investoinnit olivat vuosina 2015 ja 2016 selvästi korkeammat kuin edellisinä vuosina. Tämä johtuu pääosin Husumin investointiohjelmasta sekä investoinnista Metsä Fibren uuteen biotuotetehtaaseen. Tilikauden 2017 capex-investointien määrä oli alhaisella tasolla koostuen pääosin kunnossapitoinvestoinneista sekä Husumin tehtaan ektruusiopäällystyslinjasta.

metsaboard-rahavirta-q42018

Isot heilahtelut näkyvät myös siinä, että vapaa rahavirta (FCF) on ollut muutamina vuosina negatiivinen. Muutosprosessi sekä isoimmat investointiohjelmat alkavat olemaan tältä erää ohitse, joten tämän voisi olettaa näkyvän rahavirtojen tasaantumisena. Toisaalta yhtiön johdon kommentit jättivät tilaa lähitulevaisuuden kasvuinvestoinneille.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin 105 miljoonan euron kassastamaksua. Jos yhtiö pystyy jatkossa noin 125 – 175 miljoonan euron vapaaseen rahavirtaan, niin silloin osingot olisivat tästä noin 60 – 85 prosenttia. Korollisten velkojen lyhennykseen jäisi silloin noin 20 – 70 miljoonaa euroa per vuosi, joten nykyiset nettovelat (337 M EUR) lyhenisivät noin 5 – 10 vuodessa.

Pientä pohdintaa aiheuttaa se, että jos nyt ollaan suhdanteen huipulla, niin millaiseksi rahavirrat asettuvat silloin, kun tilanne kääntyy heikommaksi? Siksi näkisin, että velkaa olisi hyvä lyhentää nyt hyvällä tahdilla, jotta yhtiö olisi vahvassa kunnossa, kun suhdannekäänne aikanaan tulee.

Osinko

Yhtiö aloitti osingon maksamisen kriisivaiheiden jälkeen tilikaudella 2012. Kuten edellä todettua, niin yhtiön uutena osingonjakopolitiikkana on jakaa osinkoa yli 50 prosenttia tilikauden tuloksesta. Neljän viime vuoden ajalta osingonmaksusuhde on ollut noin 50 prosenttia, mikä on linjassa osinkopolitiikan kanssa.

metsaboard-osinko-q42018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Metsä Board: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 0,29 3/2018 0,21 3/2017 0,19
YHTEENSÄ 0,29 0,21 0,19
+38,1% +10,5% +11,8%

Kevään 2019 voitonjako koostuu 0,10 euron osingosta ja 0,19 euron pääomanpalautuksesta eli yhteensä yhtiö jakaa 0,29 euroa per osake. Nämä irtoavat 29.3.2019 ja ne maksetaan 9.4.2019.

Tällä osingolla osinkosuhde olisi noin 50 prosenttia vuoden 2018 nettotulokseen nähden eli vastaisi yhtiön osinkopolitiikkaa.

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+192) sekä osingon maksulla (-103). Oikaisu on yhteensä +89 miljoonaa euroa ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Taulukoiden pörssikursseihin tai osinkoon ei ole tehty vuoden 2015 osakeannista johtuvaa korjausta.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (7.2.2019) 6,45 5,12 7,15 6,80 6,86 4,47 3,15 2,22
Lkm (000) 355 513 355 513 355 513 355 513 355 513 328 166 328 166 328 166
Markkina-arvo (Mrd) 2,29 1,82 2,54 2,42 2,44 1,47 1,03 0,73
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 480 1 930 1 944 1 849 1 720 2 008 2 008 2 019 2 108
Liikevoitto 60 240 246 207 132 199 117 114 221
Nettotulos 48 192 203 151 90 137 69 64 171
Marginaali 10,0% 9,9% 10,4% 8,2% 5,2% 6,8% 3,4% 3,2% 8,1%
EPS 0,14 0,00 0,54 0,57 0,42 0,25 0,39 0,21 0,20 0,52
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 199 110 215 221 322 250 13 429
Liikearvo 12 12 12 12 12 13 13 13
Muut varat 2 162 2 162 1 999 1 961 1 886 1 886 2 071 2 139
Tase yhteensä 2 373 2 284 2 226 2 194 2 220 2 149 2 097 2 581
Oma pääoma 1 412 1 323 1 167 1 053 1 029 841 850 851
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 6
Korolliset velat 447 447 577 688 659 711 717 1 152
Muut vastuut 514 514 482 453 532 597 530 572
Tase yhteensä 2 373 2 284 2 226 2 194 2 220 2 149 2 097 2 581
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 200 151 236 77 247 198 82 -2
Investoinnit: Capex -70 -68 -65 -134 -175 -43 -61 -58
Vapaa rahavirta (FCF) 130 83 171 -57 72 155 21 -60
Investoinnit: Muut 0 12 4 -9 -32 47 -335 218
Investointien jälkeen 130 95 175 -66 40 202 -314 158
Rahoitus: Voitonjako -105 -75 -68 -60 59 352 -20 0
Rahoitus: Muut -25 -132 -113 24 -28 -397 -82 -35
Rahavarojen muutos 0 -112 -6 -102 71 157 -416 123
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,32 0,29 0,21 0,19 0,17 0,12 0,09 0,06
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,32 0,29 0,21 0,19 0,17 0,12 0,09 0,06
Osinkotuotto 5,0% 5,7% 2,9% 2,8% 2,5% 2,7% 2,9% 2,7%
Osinko/nettotulos 59,3% 50,8% 49,4% 75,1% 44,1% 57,1% 46,1% 11,5%
Osinko/FCF 87,5% 124,2% 43,7% -118,5% 83,9% 25,4% 140,6% -32,8%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 17,7 14,4 43,5 59,4
PE (3v) 12,6 12,3 20,2 24,5 27,1 14,5
PE 11,9 9,0 16,8 26,9 17,8 21,3 16,2 4,3
EV/EBIT 10,6 8,8 14,0 21,9 13,9 16,5 15,2 6,6
Oma pääoma/osake 3,97 3,72 3,28 2,96 2,89 2,56 2,59 2,61
P/B 1,62 1,38 2,18 2,30 2,37 1,74 1,22 0,85
ROE 14,0% 16,3% 13,6% 8,6% 14,7% 8,2% 7,5% 21,5%
ROI 13,2% 14,0% 11,9% 7,7% 12,3% 7,5% 6,4% 11,2%
Omavaraisuusaste 59,5% 57,9% 52,4% 48,0% 46,4% 39,1% 40,5% 33,2%
Gearing 17,6% 25,5% 31,0% 44,3% 32,8% 54,8% 82,8% 84,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 5,12 8,71 9,69 8,16 7,15 5,80 6,36 5,80 6,80 5,27
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,290 0,240 0,240 0,240 0,210 0,210 0,210 0,210 0,190 0,190
Osinkotuotto (ennuste) 5,7% 2,8% 2,5% 2,9% 2,9% 3,6% 3,3% 3,6% 2,8% 3,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,57 0,55 0,50 0,48 0,42 0,37 0,32 0,28 0,25 0,26
PE 8,9 15,9 19,5 17,0 16,9 15,5 20,1 20,5 26,7 20,3
EV/EBIT 8,8 14,3 16,1 14,0 14,0 13,1 17,6 17,4 21,8 18,5
ROE 16,3% 16,4% 15,6% 15,7% 13,6% 12,6% 10,8% 10,0% 8,7% 9,1%
ROI 14,0% 13,7% 14,0% 13,4% 11,9% 11,0% 9,2% 8,6% 7,7% 7,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

metsaboard-osinko-q42018