Metsä Board sijoituskohteena

Päivitetty 1.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Metsä Board on taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin valmistaja, ja sen kartonkeja käytetään mm. kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksiin… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e METSÄ BOARD Ennuste
Osake (1.5.2020) 6,36 Osinko 12 kk 0,24
Markkina-arvo (Mrd) 2,26 Osinkotuotto 3,8%
Liikevaihto (M) 1 900 -1,6% Osinko/EPS 57% 4v ka
Nettotulos (M) 116 -19,5% Osinko/FCF 71% 4v ka
EPS 0,33 Omav.aste 59%
P/E 19,4 Gearing 21,1%
EV/EBIT 16,9 ROE 8,7%
P/B 1,70 ROI 8,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä.

Yhteenveto

METSÄ BOARD1.5.2020 | 6,36 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Metsä Board:n Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia pisteitä rasittaa liikevaihdon ja tuloksen kehityksen nopea heikkeneminen sekä kevään 2020 osingon lasku.

Yhtiön tase on vahvassa kunnossa ja suunta on ollut monena vuotena oikeaan suuntaan. Velan määrä on laskussa, mistä kertoo myös velkaisuuden tunnuslukujen paraneminen. Omavaraisuusaste on nyt noin 50 – 60 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 20 – 40 prosentissa.

Vuoden 2020 tulosennusteeseen nähden PE-luku on noussut ja indikoisi korkeasti hinnoiteltua osaketta (EPS-ennuste 0,33 EUR, PE 19,4x). Toisaalta vuoden 2020 tulostasoa painaa koronaviruspandemia, joten ehkä tämän vuoden tulos ei ole oikea mittari yhtiön tuloksentekokyvystä. Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi 5,30 euroa, joten tähän nähden nykyinen 6,36 euron osake on myöskin korkeasti hinnoiteltu (Metsä Board: Arvonmääritys).

Yhtiö tiedotti 10.3.2020, että Metsäliitto Osuuskunnan ääniosuus Metsä Boardista on ylittänyt 2/3 rajan. Voi olla hyvinkin mahdollista, että Metsäliitto tekee yhtiöstä ostotarjouksen ja vetäisi Metsä Boardin pois pörssistä.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Koronapandemia on lisännyt taivekartongin ja valkoisen krafltainerin kysyntää ja Metsä Boardin kartongin toimitukset nousivat noin parisen prosenttia.

Metsä Board kertoo, että pandemia ei ole toistaiseksi vaikuttanut tehtaiden tuotantoon. Sen sijaan toimituslogistiikassa on ollut hetkittäisiä kapasiteetin pullonkauloja.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Yhtiöllä on käytössään mittavia varotoimenpiteitä, joiden tavoitteena on varmistaa työtekijöiden terveys ja turvallisuus sekä liiketoiminnan jatkuvuus.

Q2:lle suunniteltuja tehtaiden vuosihuoltoja on supistettu ja osin siirretty myöhempään ajankohtaan.

Metsä Board kertoo, että sen maksuvalmius on hyvä ja lainojen maksuaikataulut jakautuneet sopivasti. Lisäksi yhtiöllä on noin 150 miljoonan euron käyttämätön luotto sekä noin 190 miljoonaa euroa nostamattomia TyEL-varoja.

Metsä Board siirsi yhtiökokoustaan ja se on tarkoitus pitää kesäkuussa. Voitonjako (0,24 EUR) tulee maksettavaksi suunniteltuun tapaan. Mikäli tämä osinko peruttaisiin, niin se tukisi kassatilannetta noin 85 miljoonalla eurolla.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Metsä Board arvioi, että Q2/2020 vertailukelpoinen liiketulos on Q1/2020:sta parempi (33,8 M EUR). Yhtiö odottaa, että

  • Taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin markkinahintojen paikallisissa valuutoissa odotetaan pysyvän vakaina.
  • Pitkäkuituisen sellun kysynnän ja tarjonnan arvioidaan pysyvän tasapainossa ja markkinahintojen ei odoteta laskevan.

Pandemian pitkittyminen taikka laajentumien voi aiheuttaa häiriöitä tuotannossa tai toimitusketjussa. Asiakkaiden kassatilanne voi myös heikentyä, mikä voi johtaa luottotappioihin.

Yhtiö arvioi myös, että pandemia aiheuttaa globaalin taantuman, joka todennäköisesti vähentää Metsä Boardin tuotteiden kysyntää ja voi siten vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen.

Tilikausi 2020

Metsä Board:n Q1/2020

M EUR Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 472,1 487,1 -3,1%
Liiketulos (ebit) 33,8 71,9 -53,0%
Nettotulos (omistajille) 22,1 59,6 -62,9%
EPS (EUR) 0,06 0,17

Q1:n liikevaihto laski 3 prosenttia, mitä painoi sellun toimitusmäärien sekä markkinahinnan lasku. Koronaviruspandemia lisäsi taivekartongin ja valkoisen krafltainerin kysyntää.

Metsä Board kertoo, että pandemia ei ole toistaiseksi vaikuttanut tehtaiden tuotantoon. Sen sijaan toimituslogistiikassa on ollut hetkittäisiä kapasiteetin pullonkauloja.

Q1:n liiketulos romahti yli 50 prosenttia vertailukaudesta ja tulosta painoi useat tekijät:

  • Suomen talven työtaisteluilla oli noin 15 miljoonan euron vaikutus Q1:n tulokseen. Kerrannaisvaikutuksia tulee vielä Q2:lle noin 5 miljoonan euron edestä.
  • Metsä Boardin osuus Metsä Fibren tuloksesta oli -4 miljoonaa euroa (Q1/2019: +22,8 M EUR) eli kokonaisvaikutus vertailukauteen oli noin -27 miljoonaa euroa.
  • Lisäksi sellun markkinahinnan lasku painoi kannattavuutta.

Vuonna 2020 maksettava osinko koostuu sekä osingosta (0,10 EUR) ja pääomapalautuksesta (0,14 EUR). Eli yhteensä voitonjako on 0,24 euroa. Yhtiö siirsi yhtiökokoustaan ja nyt se on tarkoitus pitää 11.6.2020. Osinko ja pääomapalautus irtoaa 12.6.2020 ja ne maksetaan 24.6.2020. Sijoittajan tulee varautua siihen, että voitonjako perutaan.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 465,0 477,1 -2,5% 1 900,0 1 931,8 -1,6%
Liiketulos (ebit) 37,5 46,4 -19,2% 150,0 180,8 -17,0%
Nettotulos (omistajille) 30,0 36,3 -17,4% 116,4 144,6 -19,5%
EPS (EUR) 0,08 0,10 0,33 0,41
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,24 0,29

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Metsä Board: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

Metsä Boardin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • sijoitetun pääoman tuotto > 12 % (2019: 10,4 %)
  • korollisten nettovelkojen ja EBITDA suhde on alle 2,5x (2019: 1,1x)
  • osinko vähintään 50 prosenttia nettotuloksesta

Tuloksen kehitys

Metsä Boardin liikevaihto on pysytellyt sitkeästi 1,9 – 2,0 miljardin euron tuntumassa.

Nettotulos sekä tulosmarginaali ovat olleet hyvässä nousutrendissä, mikä hieman katkesi vuonna 2019. Vuoden 2019 tulosta painoi sellumarkkinoiden hintojen sekä kysynnän voimakas lasku. Jos vuoden 2018 tulosta tuki Metsä Fibren tuoma tuloslisä, niin siitä katosi vuoden 2019 tuloksesta noin 80 miljoonan verran. Se oikeastaan kertookin sen, miksi vuoden 2019 tulos jäi selvästi vertailukautta heikommaksi.

metsaboard-tuloslaskelma-q12020

Vuoden 2020 ennusteenani on: liikevaihto 1,85 – 1,95 miljardia ja tulos 100 – 125 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 tulosennusteeseen nähden PE-luku on noussut ja indikoisi korkeasti hinnoiteltua osaketta (EPS-ennuste 0,33 EUR, PE 19,4x). Toisaalta vuoden 2020 tulostasoa painaa koronaviruspandemia, joten ehkä tämän vuoden tulos ei ole oikea mittari yhtiön tuloksentekokyvystä.

Pidemmän aikavälin eli 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t (14,6x ja 17,4x) indikoisivat puolestaan edullisesti hinnoiteltua osaketta. Näissä on hyvä muistaa se, että muutaman edellisen vuoden tulokset olivat ennätystasolla hyvän globaalin taloustilanteen johdosta. Aika näyttää kuinka nopeasti Metsä Boardin tuloksentekokyky palautuu näille tasoille.

metsaboard-roeroi-q12020

Pääomien tuotot (ROE ja ROI) ovat olleet hyvällä, noin 10 – 15 prosentin tasolla jo useamman vuoden ajan. Se kertoo myös hyvästä ja suhteellisen pitkästä suhdannekehityksestä, mutta myös yhtiön tuloksentekokyvystä.

Tase

Tase on vahvassa kunnossa, sillä liikearvoa on vähän ja korollisen velan määrä on trendinomaisessa laskussa.

metsaboard-velkaisuus-q12020

Velkaisuuden asettuminen näkyy myös velkaisuuden tunnusluvuissa niin, että taseen oikaisuilla laskettu omavaraisuusaste on noin 60 prosentissa sekä gearing eli nettovelkaantumisaste 15 – 25 prosentissa. Omavaraisuusasteen katsotaan olevan hyvällä tasolla, jos sen arvo on yli 40 prosenttia ja vastaavasti nettovelkaantumisaste on hyvällä tasolla, mikäli se on alle 100 prosenttia.

Rahavirta

Metsä Board:n liiketoiminnan rahavirrassa näkyy isoja heilahteluja, missä kyse voi olla rahavirtojen ajoituksista eri kalenterivuosille.

Capex-investoinnit olivat vuosina 2015 ja 2016 selvästi korkeammat kuin edellisinä vuosina. Tämä johtuu pääosin Husumin investointiohjelmasta sekä investoinnista Metsä Fibren uuteen biotuotetehtaaseen.

metsaboard-rahavirta-q12020

Isot heilahtelut näkyvät myös siinä, että vapaa rahavirta (FCF) on ollut muutamina vuosina negatiivinen. Muutosprosessi sekä isoimmat investointiohjelmat alkavat olemaan tältä erää ohitse, joten tämän voisi olettaa näkyvän rahavirtojen tasaantumisena.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin 85 miljoonan euron kassasta maksua. Jos yhtiö pystyy jatkossa noin 100 – 110 miljoonan euron vapaaseen rahavirtaan, niin silloin osingot olisivat tästä noin 80 – 85 prosenttia. Korollisten velkojen lyhennykseen jäisi silloin noin 15 – 25 miljoonaa euroa per vuosi, joten nykyiset nettovelat (310 M EUR) lyhenisivät noin 15 vuodessa.

Pientä pohdintaa aiheuttaa se, että jos nyt ollaan suhdanteen huipulla, niin millaiseksi rahavirrat asettuvat silloin, kun tilanne kääntyy heikommaksi? Siksi näkisin, että velkaa olisi hyvä lyhentää nyt hyvällä tahdilla, jotta yhtiö olisi vahvassa kunnossa, kun suhdannekäänne aikanaan tulee.

Osinko

Yhtiö aloitti osingon maksamisen kriisivaiheiden jälkeen tilikaudella 2012. Kuten edellä todettua, niin yhtiön osingonjakopolitiikkana on jakaa osinkoa yli 50 prosenttia tilikauden tuloksesta. Neljän viime vuoden ajalta osingonmaksusuhde on ollut noin 55 – 60 prosenttia, mikä on linjassa osinkopolitiikan kanssa.

metsaboard-osinko-q12020

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Metsä Board: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
x/2020 0,24 3/2019 0,29 3/2018 0,21
YHTEENSÄ 0,24 0,29 0,21
-17,2% +38,1% +10,5%

Vuonna 2020 maksettava osinko koostuu sekä osingosta (0,10 EUR) ja pääomapalautuksesta (0,14 EUR). Eli yhteensä voitonjako on 0,24 euroa. Yhtiö siirsi yhtiökokoustaan ja nyt se on tarkoitus pitää 11.6.2020. Osinko ja pääomapalautus irtoaa 12.6.2020 ja ne maksetaan 24.6.2020. Sijoittajan tulee varautua siihen, että voitonjako perutaan.

Osingon laskua voi suhteuttaa yllä olevan kaavion vapaan rahavirran kehitykseen, mistä voi nähdä senkin, ettei rahavirtojen taso oikein antanut osingon nousulle tilaa. Varsinkin, kun yhtiöllä on tulossa lähivuosien aikana muutama hieman isompi investointi.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Metsä Board: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

Taulukoiden pörssikursseihin tai osinkoon ei ole tehty vuoden 2015 osakeannista johtuvaa korjausta.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (1.5.2020) 6,36 6,00 5,12 7,15 6,80 6,86 4,34 3,15
Lkm (000) 355 513 355 513 355 513 355 513 355 513 349 504 338 216 338 216
Markkina-arvo (Mrd) 2,26 2,13 1,82 2,54 2,42 2,40 1,47 1,07
TULOSLASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 465,0 472,1 1 900 1 932 1 944 1 849 1 720 2 008 2 008 2 019
Liiketulos 37,5 33,8 150 181 246 207 132 199 117 114
Nettotulos 30,0 22,1 116 145 203 151 90 137 69 64
Marginaali 6,5% 4,7% 6,1% 7,5% 10,5% 8,1% 5,3% 6,8% 3,4% 3,2%
EPS 0,08 0,06 0,33 0,41 0,57 0,42 0,25 0,39 0,20 0,19
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 159 134 110 215 221 322 250 94
Liikearvo 12 12 12 12 12 12 13 13
Muut varat 2 079 2 124 2 162 1 999 1 961 1 886 1 886 1 990
Varat yhteensä 2 251 2 270 2 284 2 226 2 194 2 220 2 149 2 097
Oma pääoma 1 328 1 338 1 323 1 167 1 053 1 029 841 850
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 439 445 447 577 688 659 684 701
Muut vastuut 484 488 514 482 454 532 623 546
Pääomat yhteensä 2 251 2 270 2 284 2 226 2 194 2 220 2 149 2 097
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 216 201 151 236 77 247 198 82
Investoinnit: Capex -81 -94 -68 -65 -134 -175 -43 -61
Vapaa rahavirta (FCF) 135 106 83 172 -57 72 156 22
Investoinnit: Muut -22 28 12 4 -10 -32 46 -233
Investointien jälkeen 113 134 95 176 -66 40 202 -211
Rahoitus: Voitonjako -85 -103 -75 -68 -60 59 -30 -20
Rahoitus: Muut -15 -8 -132 -113 25 -28 -16 -103
Rahavarojen muutos 13 24 -111 -5 -102 70 157 -334
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,25 0,24 0,29 0,21 0,19 0,17 0,12 0,09
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,25 0,24 0,29 0,21 0,19 0,17 0,12 0,09
Osinkotuotto 3,9% 4,0% 5,7% 2,9% 2,8% 2,5% 2,8% 2,9%
Osinko/nettotulos 76,4% 59,0% 50,7% 49,6% 74,7% 43,3% 59,2% 47,6%
Osinko/FCF 65,9% 80,3% 123,9% 43,5% -119,6% 82,9% 26,1% 140,3%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 17,4 17,4 14,4 43,4 59,0
PE (3v) 14,6 12,8 12,3 20,2 24,5 26,7 14,4
PE 19,4 14,8 8,9 16,9 26,7 17,5 21,4 16,7
EV (mEUR) 2 541 2 444 2 158 2 904 2 885 2 735 1 901 1 672
EV/EBIT 16,9 13,5 8,8 14,0 21,8 13,7 16,3 14,7
Oma pääoma/osake 3,73 3,76 3,72 3,28 2,96 2,94 2,49 2,51
P/B 1,70 1,59 1,38 2,18 2,30 2,33 1,74 1,25
ROE 8,7% 10,9% 16,3% 13,6% 8,7% 14,7% 8,1% 7,4%
ROI 8,4% 10,2% 14,0% 11,9% 7,7% 12,4% 7,6% 6,4%
Omavaraisuusaste 59,0% 58,9% 57,9% 52,4% 48,0% 46,3% 39,2% 40,5%
Gearing 21,1% 23,2% 25,5% 31,0% 44,4% 32,8% 51,5% 71,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 4,97 6,00 5,46 4,72 5,47 5,12 8,71 9,69 8,16 7,15
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,24 0,24 0,30 0,32 0,32 0,29 0,24 0,24 0,24 0,21
Osinkotuotto 4,8% 4,0% 5,5% 6,8% 5,9% 5,7% 2,8% 2,5% 2,9% 2,9%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,30 0,41 0,50 0,57 0,59 0,57 0,55 0,50 0,48 0,42
PE 16,5 14,8 10,9 8,2 9,3 8,9 15,9 19,5 17,0 16,9
EV (mEUR) 2 030 2 444 2 296 2 061 2 244 2 158 3 443 3 837 3 239 2 904
EV/EBIT 14,2 13,5 10,4 8,5 9,0 8,8 14,3 16,1 14,0 14,0
Oma pääoma/osake 3,71 3,76 3,65 3,60 3,57 3,72 3,58 3,32 3,21 3,28
P/B 1,34 1,59 1,50 1,31 1,53 1,38 2,43 2,92 2,55 2,18
ROE 8,3% 10,9% 13,9% 16,5% 17,4% 16,3% 16,4% 15,6% 15,7% 13,6%
ROI 8,3% 10,2% 12,6% 14,2% 14,6% 14,0% 13,7% 14,0% 13,4% 11,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus