Metsä Board sijoituskohteena

Päivitetty 6.6.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Metsä Board on taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin valmistaja, ja sen kartonkeja käytetään mm. kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksiin… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e METSÄ BOARD Ennuste
Osake (6.6.2018) 9,94 Osinko 12 kk 0,24 2,4%
Markkina-arvo (Mrd) 3,5 Osinko/EPS 50% 4v ka
Liikevaihto (M) 2 000 (+8,2%) Osinko/FCF 91% 4v ka
Nettotulos (M) 198 (+31,1%) Omav.aste 51%
EPS 0,56 Gearing 22%
PE 17,8 ROE 16,7%
PB 2,9 ROI 14,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä.

Yhteenveto

METSÄ BOARD6.6.2018 | 9,94 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Metsä Board:n Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon lasku muutosprosessin seurauksena. Sen lisäksi alhainen pääoman tuotto, PE-luvuilla mitattu osakkeen hinta on korkeahkolla tasolla ja vuoden 2011 nollaosinko rasittaa arvolukua.

Yhtiön tase on vahvassa kunnossa ja suunta on ollut monena vuotena oikeaan suuntaan. Tästä kertoo myös yhtiön pörssikurssin noin moninkertaistuminen vuoden 2008 lopun 0,69 nykyiseen 9,94 euroon.

Osinkosijoittajaa Metsä Board:n osinko kiinnostaa, sillä osinko on hyvässä kasvussa. Kevään 2019 osinkoennusteena on 0,24 euroa (kevät 2018: 0,21 EUR), mikä antaa noin 2,4 prosentin osinkotuoton.

Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa, joka on yli 50 prosenttia nettotuloksesta. Neljän vuoden keskiarvo (mukaan lukien tilikauden 2018 ennusteet) osingonmaksusuhteelle on noin 50 prosenttia.

Tilikausi 2018

Metsä Board:n Q1/2018

  • liikevaihto: 492,3 M EUR (444,5 M EUR / +10,8 %)
  • nettotulos: 53,9 M EUR (34,2 M EUR/ +58 %)
  • EPS: 0,15 EUR (0,10 EUR)

Metsä Board:n vuoden 2017 vahva kehitys myös jatkui Q1/2018 aikana ja näin liikevaihto kasvoi +11 prosenttia. Kartonkien ja sellun toimitusmäärät sekä hinnat (paikallisissa valuutoissa) nousivat kaikilla keskeisillä markkina-alueilla.

Kustannuksia nosti puun hintojen nousu. Lisäksi valuuttakurssimuutoksilla oli negatiivinen vaikutus, jota toisaalta hintojen korotukset kompensoivat.

Tulos kasvoi noin +20 miljoonaa euroa (+58 %) vertailukauteen nähden. Materiaalikulut olivat -30 miljoonaa euroa pienemmät, mutta toisaalta varaston muutoksen tuomat lisäkulut olivat +70 miljoonaa euroa. Tässä voisi ajatella niin, että kun varastoa tyhjennettiin, niin (myytyihin tuotteisiin liittyvät) materiaalikulut jäivät vastaavasti pienemmiksi. Varastomäärät heilahtelevat jatkossakin, joten jossain vaiheessa tämä tasoittuu toiseen suuntaan.

Osuus osakkuusyrityksen (Metsä Fibre) tuloksesta nousi 27,8 miljoonaan euroon (Q1/2017: 10,7 M EUR).

Näkymät 2018

Metsä Board ei antanut koko vuoden näkymäarviotaan, mutta Q2/2018 arvioita se julkisti. Yhtiö arvioi, että Q2/2018 vertailukelpoinen liiketulos heikkenee Q1/2018 (69 M EUR). Tähän vaikuttaa se, että Q2:lla on tulossa useita huoltoseisokkeja, kun Q1:llä niitä ei ollut lainkaan.

Yhtiö kertoo lisäksi, että kartonkien hinnat ovat vakaita tai nousevan hieman ja kysyntä on hyvällä tasolla. Toisaalta dollarin heikkeneminen vaikuttaa negatiivisesti tulokseen.

Lisäksi yhtiö arvioi, että vuoden 2018 tuotantokustannusten nousevan edellisvuodesta.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Metsä Board:lla ei ole raportoitavia segmenttejä, joten olen tehnyt ennusteet konsernilukuja käyttäen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 2 000,0 497,7 510,0 500,0 492,3 1 848,6 451,3 478,6 474,2 444,5
Muutos (%) 8,2% 10,3% 6,6% 5,4% 10,8% 7,5% 7,0% 8,8% 12,1% 2,0%
Liiketulos 265,0 67,0 71,0 58,0 69,0 207,1 54,4 60,6 46,9 45,2
Muutos (%) 28,0% 23,2% 17,2% 23,7% 52,7% 56,5% 41,3% 127,8% 35,9% 38,2%
Marginaali 13,3% 13,5% 13,9% 11,6% 14,0% 11,2% 12,1% 12,7% 9,9% 10,2%

Kuten edellä jo totesin, niin Q1:n myynti jatkui vahvana Q1/2018 aikana ja liikevaihto kasvoi +11 prosenttia. Kartonkien ja sellun toimitusmäärät sekä hinnat (paikallisissa valuutoissa) nousivat kaikilla keskeisillä markkina-alueilla. Valuuttakurssimuutokset vaikuttivat negatiivisesti lukuihin.

Lähdin liikevaihtoennusteessa ajatuksesta, että hyvä kehitys jatkuu myös loppuvuoden ajan. Kasvu olisi prosenteissa mitattuna hieman maltillisempaa kuin Q1:llä, sillä Q1:n vertailuluvut olivat alhaisella tasolla. Valuuttakurssivaikutuksen odotan tasaantuvan, sillä valuuttakurssit asettuivat nykyiselle tasolle H2/2017 aikoihin.

Näin sain liikevaihtoennusteeksi 1,9 – 2,1 miljardia euroa, missä kasvua olisi ihan mukavat noin +8 prosenttia vuoteen 2017 nähden.

Liiketulosennuste

Metsä Board arvioi, että Q2/2018 vertailukelpoinen liiketulos heikkenee Q1/2018 (69 M EUR). Tähän vaikuttaa se, että Q2:lla on tulossa useita huoltoseisokkeja, kun Q1:llä niitä ei ollut lainkaan.

Tästä syystä asetin Q2/2018 liiketulosennusteen noin 58 miljoonaan euroon. Mikäli kartonkien ja sellun hintakehitys on ollut edelleen vahvaa, niin voi olla, että ennuste on turhankin maltillinen. Tämä ennuste olisi kuitenkin +24 prosenttia korkeampi kuin vertailukauden 46,9 miljoonaa euroa.

Koko tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 250 – 275 miljoonaa euroa, mikä olisi noin 50 – 60 miljoonaa euroa vuotta 2017 enemmän. Tästä noin 25 miljoonaa euroa tuli jo Q1:n tuloksessa, joten mikäli tuloskehitys jatkuu vahvana koko vuoden ajan, niin tulos voi kohota ennusteitakin korkeammalle.

Nettotulosennuste

Yhtiön korko- ja muiden rahoituskulujen osuus tuloksesta ovat olleet varsin kookkaita eli noin 15 – 20 prosenttia liiketuloksesta. Arvioin näiden kulujen olevan tilikaudella 2018 noin -40 miljoonaa euroa eli hieman vuotta 2017 enemmän.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 265,0 67,0 71,0 58,0 69,0 207,1 54,4 60,6 46,9 45,2
Korkokulut -40,0 -10,9 -11,0 -10,0 -8,1 -36,5 -7,6 -16,8 -6,8 -5,3
Muut kulut 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
Tulos ennen veroja 225,0 56,1 60,0 48,0 60,9 170,7 46,8 43,8 40,2 39,9
Verot -27,0 -6,5 -7,4 -6,0 -7,1 -20,2 -4,7 -4,5 -5,3 -5,7
Nettotulos 198,0 49,6 52,6 42,0 53,8 150,5 42,1 39,3 34,9 34,2

Metsä Board:n veroaste on ollut varsin alhaisella tasolla eli noin 12 prosentissa parin viime vuoden aikana. Tilikauden 2018 veroja arvioidessani käytin tätä samaa 12 prosentin veroastetta. Mikäli toteutuva veroaste olisikin esimerkiksi 15 prosenttia, niin se vaikuttaisi tulosennusteeseen noin -7 miljoonaa euroa.

Näin sain koko tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 190 – 200 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä

Taloudelliset tavoitteet

Metsä Board uudisti taloudelliset tavoitteensa 6/2017, jotka ovat seuraavat:

  • sijoitetun pääoman tuotto > 12 % (vuodesta 2017)
  • korollisten nettovelkojen ja EBITDA suhde on alle 2,5x
  • osinko vähintään 50 prosenttia nettotuloksesta

Yhtiön 2017 raportoinnissa sijoitetun pääoman tuotto oli 11,2 prosenttia ja nettovelka/EBITDA 1,2x.

Tuloksen kehitys

Liikevaihdossa on nähtävissä selvä laskutrendi, mikä johtuu paperiliiketoiminnan alasajosta. Tätä laskua kartonkiliiketoiminta ei ole pystynyt paikkaamaan vastaavalla nopeudella. Mutta vuonna 2017 liikevaihto kääntyi nousuun kartonkien hintojen nousun ja kasvaneiden toimitusmäärien vetäminä. Myös sellun hinnannousu tuki liikevaihdon kasvua.

Nettotulosta ovat heilauttaneet erilaiset liiketoimintojen lopettamiseen liittyvät kertaluontoiset erät. Tuloksentekokyvyn kehitystä voi siten olla hankala havaita nettotuloksesta, eikä yhden vuoden tulosmuutokseen tule kiinnittää liikaa huomiota.

metsaboard-tuloslaskelma-q12018

Tilikaudella 2017 liikevaihto nousi 1 849 miljoonaan (2016: 1 720 M EUR) ja nettotulos nousi 151 miljoonaan euroon (90 M EUR). Tuloskasvua tuki em. liikevaihdon kasvun tekijät, mutta myös osakkuusyhtiön Metsä Fibren biotuotetehtaan käynnistyminen juuri oikeaan markkinatilanteeseen. Tehtaan tuotantomäärät ovat lisäksi olleet ennakoitua korkeammat. Metsä Board:n osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta parani 59 miljoonaan euroon (2016: 45 M EUR).

Q1/2018 alkoi vahvasti, ja liikevaihto kasvoi +11 ja tulos +58 prosenttia. Hyvän alun vuoksi arvioin tilikauden 2018 liikevaihdon ja tuloksen kasvavan vuodesta 2017. Ennusteenani on: liikevaihto 1,9 – 2,1 miljardia ja tulos 190 – 200 miljoonaa euroa.

Näillä ennusteilla tulosmarginaali nousisi jo noin 10 prosenttiin, eli kannattavuus nousisi selvästi muutaman viime vuoden noin 5 – 8 prosentin tasosta.

Ennustetulla tuloksella laskettu PE-luku olisi 17,8x eli osake (hinta 9,94 EUR) alkaisi olemaan jo korkeahkosti hinnoiteltu. Tätä tukee myös 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t, jotka ovat 24,1x ja 28,1x vastaavasti. Toki pitää muistaa, että 7 vuoden ajanjakson aikana Metsä Board on läpikäynyt ison muutosprosessin, mikä varmasti näkyy tuon ajan tuloksissa.

metsaboard-roe-roi-q12018

Parantunut tulosennuste nostaa oman pääoman tuoton (ROE) yli 10 prosentin. Myöskin velkaisuuden huomioiva ROI nousee yli 10 prosentin. Myös näissä luvuissa näkyy yhtiön vahva tuloskunto.

Tase

Tase on vahvassa kunnossa, sillä liikearvoa on vähän ja korollisen velan määrä on trendinomaisessa laskussa.

metsaboard-velkaisuus-q12018

Velkaisuuden asettuminen näkyy myös velkaisuuden tunnusluvuissa niin, että taseen oikaisuilla laskettu omavaraisuusaste on 50 prosentissa sekä gearing eli nettovelkaantumisaste 20 – 30 prosentissa. Omavaraisuusasteen katsotaan olevan hyvällä tasolla, jos sen arvo on yli 40 prosenttia ja vastaavasti nettovelkaantumisaste on hyvällä tasolla, mikäli se on alle 100 prosenttia.

Alhainen velkaisuus antaa myös yhtiölle mahdollisuuden tehdä yritysjärjestelyjä. Esimerkiksi 500 miljoonan euron lisävelka laskisi omavaraisuusasteen 44 ja nostaisi gearingin 65 prosenttiin. Tämä skenaario pitäisi velkaisuuden edelleen ihan hyvällä tasolla.

Rahavirta

Metsä Board:n liiketoiminnan rahavirrassa näkyy isoja heilahteluja, missä näkyy osaltaan paperiliiketoiminnan alasajo yms. järjestelyt. Osittain kyse voi olla myös rahavirtojen ajoituksista eri kalenterivuosille.

Capex-investoinnit olivat vuosina 2015 ja 2016 selvästi korkeammat kuin edellisinä vuosina. Tämä johtuu pääosin Husumin investointiohjelmasta sekä investoinnista Metsä Fibren uuteen biotuotetehtaaseen. Tilikauden 2017 capex-investointien määrä oli alhaisella tasolla koostuen pääosin kunnossapitoinvestoinneista sekä Husumin tehtaan ektruusiopäällystyslinjasta.

metsaboard-rahavirta-q12018

Isot heilahtelut näkyvät myös siinä, että vapaa rahavirta (FCF) on ollut useampana vuotena negatiivinen. Muutosprosessi sekä isoimmat investointiohjelmat alkavat olemaan tältä erää ohitse, joten tämän voisi olettaa näkyvän rahavirtojen tasaantumisena. Toisaalta yhtiön johdon kommentit jättivät tilaa lähitulevaisuuden kasvuinvestoinneille.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin 75 miljoonan euron kassastamaksua. Jos yhtiö pystyy jatkossa noin 150 – 200 miljoonan euron vapaaseen rahavirtaan, niin silloin osingot olisivat tästä noin 40 – 50 prosenttia. Korollisten velkojen lyhennykseen jäisi silloin noin 75 – 100 miljoonaa euroa per vuosi, joten nykyiset velat (617 M EUR) lyhenisivät nopeaa tahtia.

Pientä pohdintaa aiheuttaa se, että jos nyt ollaan suhdanteen huipulla, niin millaiseksi rahavirrat asettuvat silloin, kun tilanne kääntyy heikommaksi? Siksi näkisin, että velkaa olisi hyvä lyhentää nyt hyvällä tahdilla, jotta yhtiö olisi vahvassa kunnossa, kun suhdannekäänne aikanaan tulee.

Osinko

Yhtiö aloitti osingon maksamisen kriisivaiheiden jälkeen tilikaudella 2012. Kuten edellä todettua, niin yhtiön uutena osingonjakopolitiikkana on jakaa osinkoa yli 50 prosenttia tilikauden tuloksesta. Neljän viime vuoden ajalta osingonmaksusuhde on ollut noin 50 prosenttia, mikä on linjassa osinkopolitiikan kanssa.

metsaboard-osinko-q12018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 0,24 3/2018 0,21 3/2017 0,19
YHTEENSÄ 0,24 0,21 0,19
+14,3% +10,5% +11,8%

Parina viime vuotena osinko on noussut 0,02 euroa, joten jos tämä trendi jatkuisi, niin kevään 2019 osinko olisi 0,23 euroa. Oma osinkoennusteeni on 0,24 euroa eli nousua tulisi 0,03 euroa keväästä 2018. Tällä osingolla osinkosuhde olisi noin 40 – 45 prosenttia ennustettuun nettotulokseen nähden eli vastaisi yhtiön osinkopolitiikkaa.

Osinko voi jäädä tästä ennusteesta, mikäli yhtiö tekee yritysjärjestelyjä, joka nostaisi velkaisuutta. Tai jos yritys haluaa lyhentää velkojaan nopeammalla tahdilla.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+144) sekä osingon maksulla (-75). Oikaisu on yhteensä +69 miljoonaa euroa ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Taulukoiden pörssikursseihin tai osinkoon ei ole tehty vuoden 2015 osakeannista johtuvaa korjausta.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (6.6.2018) 9,94 7,15 6,80 6,86 4,47 3,15 2,22 1,33
Lkm (000) 355 513 355 513 355 513 355 513 328 166 328 166 328 166 328 166
Markkina-arvo (Mrd) 3,53 2,54 2,42 2,44 1,47 1,03 0,73 0,44
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 500 492 2 000 1 849 1 720 2 008 2 008 2 019 2 108 2 485
Liikevoitto 58 69 265 207 132 199 117 114 221 -214
Nettotulos 42 54 198 151 90 137 69 64 171 -273
Marginaali 8,4% 11,0% 9,9% 8,2% 5,2% 6,8% 3,4% 3,2% 8,1% -11,0%
EPS 0,12 0,15 0,56 0,42 0,25 0,39 0,21 0,20 0,52 -0,83
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 348 215 221 322 250 13 429 305
Liikearvo 12 12 12 12 13 13 13 13
Muut varat 2 015 1 999 1 961 1 886 1 886 2 071 2 139 2 370
Tase yhteensä 2 375 2 226 2 194 2 220 2 149 2 097 2 581 2 688
Oma pääoma 1 209 1 167 1 053 1 029 841 850 851 732
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 6 5
Korolliset velat 617 577 688 659 711 717 1 152 1 191
Muut vastuut 549 482 453 532 597 530 572 760
Tase yhteensä 2 375 2 226 2 194 2 220 2 149 2 097 2 581 2 688
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 200 236 77 247 198 82 -2 83
Investoinnit: Capex -70 -65 -134 -175 -43 -61 -58 -68
Vapaa rahavirta (FCF) 130 171 -57 72 155 21 -60 15
Investoinnit: Muut 0 4 -9 -32 47 -335 218 79
Investointien jälkeen 130 175 -66 40 202 -314 158 94
Rahoitus: Voitonjako -75 -68 -60 59 352 -20 0 0
Rahoitus: Muut -55 -113 24 -28 -397 -82 -35 -197
Rahavarojen muutos 0 -6 -102 71 157 -416 123 -103
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,24 0,21 0,19 0,17 0,12 0,09 0,06 0,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,24 0,21 0,19 0,17 0,12 0,09 0,06 0,00
Osinkotuotto 2,4% 2,9% 2,8% 2,5% 2,7% 2,9% 2,7% 0,0%
Osinko/nettotulos 43,1% 49,4% 75,1% 44,1% 57,1% 46,1% 11,5% 0,0%
Osinko/FCF 65,6% 43,7% -118,5% 83,9% 25,4% 140,6% -32,8% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 28,1 43,5 59,4
PE (3v) 24,1 20,2 24,5 27,1 14,5
PE 17,8 16,8 26,9 17,8 21,3 16,2 4,3
Oma pääoma/osake 3,40 3,28 2,96 2,89 2,56 2,59 2,61 2,25
P/B 2,92 2,18 2,30 2,37 1,74 1,22 0,85 0,59
ROE 16,7% 13,6% 8,6% 14,7% 8,2% 7,5% 21,5% -31,5%
ROI 14,8% 11,9% 7,7% 12,3% 7,5% 6,4% 11,2% -9,9%
Omavaraisuusaste 50,9% 52,4% 48,0% 46,4% 39,1% 40,5% 33,2% 27,4%
Gearing 22,2% 31,0% 44,3% 32,8% 54,8% 82,8% 84,4% 120,2%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset