Metsä Board sijoituskohteena

Päivitetty 30.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Metsä Board on taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin valmistaja, ja sen kartonkeja käytetään mm. kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksiin… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e METSÄ BOARD Ennuste
Osake (EUR, 30.7.20) 6,50 Osinko (EUR, 12 kk) 0,25
Markkina-arvo (Mrd) 2,31 Osinkotuotto 3,8%
Liikevaihto (mEUR) 1 910 -1,1% Osinko/EPS 55% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 143 -1,4% Osinko/FCF 68% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 6,20 -4,6%
EPS 0,40 Omav.aste 59%
P/E 16,2 Gearing 19%
EV/EBIT 13,9 ROE 10,6%
P/B 1,72 ROI 10,3%

Huomioita

Metsä Boardin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • sijoitetun pääoman tuotto > 12 % (2019: 10,4 %)
  • korollisten nettovelkojen ja EBITDA suhde on alle 2,5x (2019: 1,1x)
  • osinko vähintään 50 prosenttia nettotuloksesta

Yhtiön tase on vahvassa kunnossa ja suunta on ollut monena vuotena oikeaan suuntaan. Velan määrä on laskussa, mistä kertoo myös velkaisuuden tunnuslukujen paraneminen. Omavaraisuusaste on nyt noin 50 – 60 prosentissa ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 20 – 40 prosentissa.

Yhtiö tiedotti 10.3.2020, että Metsäliitto Osuuskunnan ääniosuus Metsä Boardista on ylittänyt 2/3 rajan. Voi olla hyvinkin mahdollista, että Metsäliitto tekee yhtiöstä ostotarjouksen ja vetäisi Metsä Boardin pois pörssistä.

Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi 6,20 euroa, mikä on noin 5 prosenttia alle nykyisen osakkeen hinnan (6,50 EUR).

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): metsaboard-2020-07-30.pdf

metsaboard-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Tulosraportit, esitykset yms.
Osinkotietoa
Suurimmat osakkeenomistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (metsaboard-2020-07-30.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 30.7.20) 6,50 6,00 5,12 7,15 6,80 6,86 4,34 3,15
Lkm (000) 355 513 355 513 355 513 355 513 355 513 349 504 338 216 338 216
Markkina-arvo (Mrd) 2,31 2,13 1,82 2,54 2,42 2,40 1,47 1,07
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 485,0 945,2 1 910 1 932 1 944 1 849 1 720 2 008 2 008 2 019
Liiketulos 47,5 100,3 185 181 246 207 132 199 117 114
Nettotulos 39,0 73,8 143 145 203 151 90 137 69 64
Marginaali 8,0% 7,8% 7,5% 7,5% 10,5% 8,1% 5,3% 6,8% 3,4% 3,2%
EPS 0,11 0,21 0,40 0,41 0,57 0,42 0,25 0,39 0,20 0,19
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 204 134 110 215 221 322 250 94
Liikearvo 12 12 12 12 12 12 13 13
Muut varat 2 060 2 124 2 162 1 999 1 961 1 886 1 886 1 990
Varat yhteensä 2 277 2 270 2 284 2 226 2 194 2 220 2 149 2 097
Oma pääoma 1 341 1 338 1 323 1 167 1 053 1 029 841 850
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 461 445 447 577 688 659 684 701
Muut vastuut 475 488 514 482 454 532 623 546
Pääomat yhteensä 2 277 2 270 2 284 2 226 2 194 2 220 2 149 2 097
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 281 201 151 236 77 247 198 82
Investoinnit: Capex -127 -94 -68 -65 -134 -175 -43 -61
Vapaa rahavirta (FCF) 154 106 83 172 -57 72 156 22
Investoinnit: Muut -8 28 12 4 -10 -32 46 -233
Investointien jälkeen 146 134 95 176 -66 40 202 -211
Rahoitus: Voitonjako -85 -103 -75 -68 -60 59 -30 -20
Rahoitus: Muut 8 -8 -132 -113 25 -28 -16 -103
Rahavarojen muutos 68 24 -111 -5 -102 70 157 -334
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,25 0,24 0,29 0,21 0,19 0,17 0,12 0,09
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,25 0,24 0,29 0,21 0,19 0,17 0,12 0,09
Osinkotuotto 3,8% 4,0% 5,7% 2,9% 2,8% 2,5% 2,8% 2,9%
Osinko/nettotulos 62,4% 59,0% 50,7% 49,6% 74,7% 43,3% 59,2% 47,6%
Osinko/FCF 57,8% 80,3% 123,9% 43,5% -119,6% 82,9% 26,1% 140,3%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 17,3 17,4 14,4 43,4 59,0
PE (3v) 14,1 12,8 12,3 20,2 24,5 26,7 14,4
PE 16,2 14,8 8,9 16,9 26,7 17,5 21,4 16,7
EV (mEUR) 2 567 2 444 2 158 2 904 2 885 2 735 1 901 1 672
EV/EBIT 13,9 13,5 8,8 14,0 21,8 13,7 16,3 14,7
Oma pääoma/osake 3,77 3,76 3,72 3,28 2,96 2,94 2,49 2,51
P/B 1,72 1,59 1,38 2,18 2,30 2,33 1,74 1,25
ROE 10,6% 10,9% 16,3% 13,6% 8,7% 14,7% 8,1% 7,4%
ROI 10,3% 10,2% 14,0% 11,9% 7,7% 12,4% 7,6% 6,4%
Omavaraisuusaste 58,9% 58,9% 57,9% 52,4% 48,0% 46,3% 39,2% 40,5%
Gearing 19,1% 23,2% 25,5% 31,0% 44,4% 32,8% 51,5% 71,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus