Metsä Board sijoituskohteena

Päivitetty 14.12.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Metsä Board on taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin valmistaja, ja sen kartonkeja käytetään mm. kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksiin… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e METSÄ BOARD Ennuste
Osake (14.12.2018) 5,43 Osinko 12 kk 0,24
Markkina-arvo (Mrd) 1,9 Osinkotuotto 4,4%
Liikevaihto (M) 1 950 (+5,5%) Osinko/EPS 50% 4v ka
Nettotulos (M) 200 (+32,5%) Osinko/FCF 88% 4v ka
EPS 0,56 Omav.aste 58%
PE 9,7 Gearing 22%
EV/EBIT 8,9 ROE 16,1%
PB 1,5 ROI 14,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä.

Yhteenveto

METSÄ BOARD14.12.2018 | 5,43 EUR
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Metsä Board:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon lasku muutosprosessin seurauksena. Sen lisäksi alhainen pääoman tuotto ja vuoden 2011 nollaosinko rasittaa arvolukua.

Yhtiön tase on vahvassa kunnossa ja suunta on ollut monena vuotena oikeaan suuntaan. Tästä kertoo myös yhtiön pörssikurssin noin moninkertaistuminen vuoden 2008 lopun 0,69 nykyiseen 5,43 euroon.

Osinkosijoittajaa Metsä Board:n osinko kiinnostaa, sillä osinko on hyvässä kasvussa. Kevään 2019 osinkoennusteena on 0,24 euroa (kevät 2018: 0,21 EUR), mikä antaisi noin 4,4 prosentin osinkotuoton (osake 5,43 EUR).

Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa, joka on yli 50 prosenttia nettotuloksesta. Neljän vuoden keskiarvo (mukaan lukien tilikauden 2018 ennusteet) osingonmaksusuhteelle on noin 50 prosenttia.

Tilikausi 2018

Metsä Board:n Q1-Q3/2018

M EUR Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 475 479 -0,7% 1 486 1 397 6,4%
Liiketulos (ebit) 63,7 60,6 5,1% 186,3 152,7 22%
Nettotulos 57,5 39,3 46% 153,2 108,4 41%
EPS (EUR) 0,16 0,11 0,43 0,30

Q3:n liikevaihto laski hieman vuoden takaisesta (-1 %) ja hieman enemmän Q2:sta (-8,4 %). Liikevaihtoa tuki edelleen nousseet kartonkien ja sellun hinnat, mutta laski alhaisemmat toimitusmäärät. Yhtiö arvioi alkuvuoden ennätyskorkeiden toimitusmäärien kasvattaneen asiakkaiden varastotasoja, joka näkyi sitten Q3:lla alhaisempana kysyntänä.

Liiketulos (ebit) kasvoi +5 prosenttia, jota tuki osakkuusyhtiön Metsä Fibren noin +22 miljoonaa euroa parempi tulos sekä hyvä kustannustehokkuuden kehitys.

Yleinen kustannusinflaatio on ollut nopeaa ja kuljetuskustannukset USA:ssa ovat nousseet. Yhtiö kuitenkin totesi, että aivan viime aikoina kustannusinflaatio on ollut maltillisempaa eikä yhtiö odota tuotantokustannuksiin merkittäviä muutoksia lähitulevaisuudessa.

Raportoitu Q3:n nettotulos oli 57,5 miljoonaa euroa ja se parani +46 prosenttia. Tätä selittää viime vuoden rahoituskulujen -10,9 miljoonan euron erä, joka liittyi erään joukkovelkakirjalainan ennenaikaiseen takaisinostoon. Ilman tätä viime vuoden tulos olisi ollut 50,1 miljoonaa euroa eli tähän nähden tuloskasvu olisi ollut +14,8 prosenttia (oikaisun verovaikutusta ei ole huomioitu).

Näkymät 2018

Metsä Board arvioi, että Q4/2018 vertailukelpoinen liiketulos kasvaa Q3:een nähden (63,7 M EUR).

13.12.2018 Metsä Board antoi uuden ohjeistuksen:

Metsä Boardin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä olevan suunnilleen vuoden 2018 kolmannen neljänneksen tasolla (63,7 M EUR).

Yhtiö perustelee ohjeistusta:

Sellumarkkinan epävarmuus erityisesti Kiinassa heikentää viimeisen vuosineljänneksen liiketulosta alkuperäisiin odotuksiin nähden. Loka–marraskuun toimitusmäärät ovat Kiinassa olleet arvioitua alhaisemmat ja myyntihinnat ovat laskeneet viime viikkoina. Sellun maailmanlaajuisen kysynnän arvioidaan lähitulevaisuudessakin kuitenkin jatkuvan hyvänä. Sellun hyvien kysyntänäkymien taustalla ovat puukuitupohjaisten tuotteiden maailmanlaajuisen kysynnän kasvu, uuden tuotantokapasiteetin rajallinen määrä ja kierrätyskuidun tuontirajoitukset Kiinassa.

Lisäksi viimeisen vuosineljänneksen liiketulosta heikentävät marraskuun lopussa esiintyneet laiterikosta johtuneet tuotantohäiriöt Husumin sellutehtaalla Ruotsissa. Tehdasintegraatissa sellutehtaan häiriöt vaikuttavat negatiivisesti myös kartonkituotantoon. Laiterikosta johtuen Husumin tehdasintegraatin kartongin ja sellun tuotantomäärät jäävät viimeisellä vuosineljänneksellä ennustettua alhaisemmiksi. Lisäksi laiterikon korjaamisesta aiheutui kustannuksia. Korjaustyöt on toteutettu ja tuotanto Husumin tehdasintegraatissa jatkuu jälleen normaalisti.

https://www.metsaboard.com/Media/Porssi-ja-lehdistotiedotteet/Pages/tiedote.aspx?EncryptedId=883EBE33AB0D9CDF&Title=MetsaBoardlaskeelokajoulukuun2018tulosohjeistustaan

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 1,9 – 2,0 Mrd EUR (2017: 1,85 Mrd EUR)
  • liiketulos (ebit): 240 – 250 M EUR (2017: 207 M EUR)
  • nettotulos: 190 – 205 M EUR (2017: 151 M EUR)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Metsä Board: Ennusteet.

Taloudelliset tavoitteet

Metsä Board uudisti taloudelliset tavoitteensa 6/2017, jotka ovat seuraavat:

  • sijoitetun pääoman tuotto > 12 % (vuodesta 2017)
  • korollisten nettovelkojen ja EBITDA suhde on alle 2,5x
  • osinko vähintään 50 prosenttia nettotuloksesta

Vuoden 2017 raportoinnissa sijoitetun pääoman tuotto oli 11,2 prosenttia ja nettovelka/EBITDA 1,2x.

Tuloksen kehitys

Liikevaihdossa on nähtävissä selvä laskutrendi, mikä johtuu paperiliiketoiminnan alasajosta. Tätä laskua kartonkiliiketoiminta ei ole pystynyt paikkaamaan vastaavalla nopeudella. Mutta vuonna 2017 liikevaihto kääntyi nousuun kartonkien hintojen nousun ja kasvaneiden toimitusmäärien vetäminä. Myös sellun hinnannousu tuki liikevaihdon kasvua.

Nettotulosta ovat heilauttaneet erilaiset liiketoimintojen lopettamiseen liittyvät kertaluontoiset erät. Tuloksentekokyvyn kehitystä voi siten olla hankala havaita nettotuloksesta, eikä yhden vuoden tulosmuutokseen tule kiinnittää liikaa huomiota.

metsaboard-tuloslaskelma-q3b2018

Tilikaudella 2017 liikevaihto nousi 1 849 miljoonaan (2016: 1 720 M EUR) ja nettotulos nousi 151 miljoonaan euroon (90 M EUR). Tuloskasvua tuki em. liikevaihdon kasvun tekijät, mutta myös osakkuusyhtiön Metsä Fibren biotuotetehtaan käynnistyminen juuri oikeaan markkinatilanteeseen. Tehtaan tuotantomäärät ovat lisäksi olleet ennakoitua korkeammat. Metsä Board:n osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta parani 59 miljoonaan euroon (2016: 45 M EUR).

Q1-Q3/2018 alkoi vahvasti, ja liikevaihto kasvoi +6,4 ja tulos +41 prosenttia. Hyvän alun vuoksi arvioin tilikauden 2018 liikevaihdon ja tuloksen kasvavan vuodesta 2017. Ennusteenani on: liikevaihto 1,9 – 2,0 miljardia ja tulos 190 – 205 miljoonaa euroa.

Näillä ennusteilla tulosmarginaali nousisi jo noin 10,3 prosenttiin, eli kannattavuus nousisi selvästi muutaman viime vuoden noin 5 – 8 prosentin tasosta.

Ennustetulla tuloksella laskettu PE-luku olisi 9,7x eli osake (hinta 5,43 EUR) alkaisi olemaan edullisesti hinnoiteltu. Tätä tukee myös 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t (13,1x ja 15,3x). Avainkysymys onkin se, että ollaanko juuri nyt suhdanteen huipulla? Eikä 13.12.2018 annettu tulosvaroitus yhtään helpota tilannetta.

metsaboard-roe-roi-q32018

Parantunut tulosennuste nostaa oman pääoman tuoton (ROE) yli 10 prosentin. Myöskin velkaisuuden huomioiva ROI nousee yli 10 prosentin. Myös näissä luvuissa näkyy yhtiön vahva tuloskunto.

Tase

Tase on vahvassa kunnossa, sillä liikearvoa on vähän ja korollisen velan määrä on trendinomaisessa laskussa.

metsaboard-velkaisuus-q32018

Velkaisuuden asettuminen näkyy myös velkaisuuden tunnusluvuissa niin, että taseen oikaisuilla laskettu omavaraisuusaste on 58 prosentissa sekä gearing eli nettovelkaantumisaste 20 – 30 prosentissa. Omavaraisuusasteen katsotaan olevan hyvällä tasolla, jos sen arvo on yli 40 prosenttia ja vastaavasti nettovelkaantumisaste on hyvällä tasolla, mikäli se on alle 100 prosenttia.

Alhainen velkaisuus antaa myös yhtiölle mahdollisuuden tehdä yritysjärjestelyjä. Esimerkiksi 500 miljoonan euron lisävelka laskisi omavaraisuusasteen 48 ja nostaisi gearingin 60 prosenttiin. Tämä skenaario pitäisi velkaisuuden edelleen ihan hyvällä tasolla.

Rahavirta

Metsä Board:n liiketoiminnan rahavirrassa näkyy isoja heilahteluja, missä näkyy osaltaan paperiliiketoiminnan alasajo- yms. järjestelyt. Osittain kyse voi olla myös rahavirtojen ajoituksista eri kalenterivuosille.

Capex-investoinnit olivat vuosina 2015 ja 2016 selvästi korkeammat kuin edellisinä vuosina. Tämä johtuu pääosin Husumin investointiohjelmasta sekä investoinnista Metsä Fibren uuteen biotuotetehtaaseen. Tilikauden 2017 capex-investointien määrä oli alhaisella tasolla koostuen pääosin kunnossapitoinvestoinneista sekä Husumin tehtaan ektruusiopäällystyslinjasta.

metsaboard-rahavirta-q32018

Isot heilahtelut näkyvät myös siinä, että vapaa rahavirta (FCF) on ollut useampana vuotena negatiivinen. Muutosprosessi sekä isoimmat investointiohjelmat alkavat olemaan tältä erää ohitse, joten tämän voisi olettaa näkyvän rahavirtojen tasaantumisena. Toisaalta yhtiön johdon kommentit jättivät tilaa lähitulevaisuuden kasvuinvestoinneille.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin 75 miljoonan euron kassastamaksua. Jos yhtiö pystyy jatkossa noin 150 – 200 miljoonan euron vapaaseen rahavirtaan, niin silloin osingot olisivat tästä noin 40 – 50 prosenttia. Korollisten velkojen lyhennykseen jäisi silloin noin 75 – 100 miljoonaa euroa per vuosi, joten nykyiset nettovelat (350 M EUR) lyhenisivät noin 5 vuodessa.

Pientä pohdintaa aiheuttaa se, että jos nyt ollaan suhdanteen huipulla, niin millaiseksi rahavirrat asettuvat silloin, kun tilanne kääntyy heikommaksi? Siksi näkisin, että velkaa olisi hyvä lyhentää nyt hyvällä tahdilla, jotta yhtiö olisi vahvassa kunnossa, kun suhdannekäänne aikanaan tulee.

Osinko

Yhtiö aloitti osingon maksamisen kriisivaiheiden jälkeen tilikaudella 2012. Kuten edellä todettua, niin yhtiön uutena osingonjakopolitiikkana on jakaa osinkoa yli 50 prosenttia tilikauden tuloksesta. Neljän viime vuoden ajalta osingonmaksusuhde on ollut noin 50 prosenttia, mikä on linjassa osinkopolitiikan kanssa.

metsaboard-osinko-q3b2018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Metsä Board: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 0,24 3/2018 0,21 3/2017 0,19
YHTEENSÄ 0,24 0,21 0,19
+14,3% +10,5% +11,8%

Parina viime vuotena osinko on noussut 0,02 euroa, joten jos tämä trendi jatkuisi, niin kevään 2019 osinko olisi 0,23 euroa. Oma osinkoennusteeni on 0,24 euroa eli nousua tulisi 0,03 euroa keväästä 2018. Tällä osingolla osinkosuhde olisi noin 40 – 45 prosenttia ennustettuun nettotulokseen nähden eli vastaisi yhtiön osinkopolitiikkaa.

Osinko voi jäädä tästä ennusteesta, mikäli yhtiö tekee yritysjärjestelyjä, joka nostaisi velkaisuutta. Tai jos yritys haluaa lyhentää velkojaan nopeammalla tahdilla.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+47) sekä osingon maksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +47 miljoonaa euroa ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

Taulukoiden pörssikursseihin tai osinkoon ei ole tehty vuoden 2015 osakeannista johtuvaa korjausta.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (14.12.2018) 5,43 7,15 6,80 6,86 4,47 3,15 2,22 1,33
Lkm (000) 355 513 355 513 355 513 355 513 328 166 328 166 328 166 328 166
Markkina-arvo (Mrd) 1,93 2,54 2,42 2,44 1,47 1,03 0,73 0,44
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 465 1 486 1 950 1 849 1 720 2 008 2 008 2 019 2 108 2 485
Liikevoitto 64 186 250 207 132 199 117 114 221 -214
Nettotulos 47 153 200 151 90 137 69 64 171 -273
Marginaali 10,1% 10,3% 10,3% 8,2% 5,2% 6,8% 3,4% 3,2% 8,1% -11,0%
EPS 0,13 0,43 0,56 0,42 0,25 0,39 0,21 0,20 0,52 -0,83
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 174 215 221 322 250 13 429 305
Liikearvo 12 12 12 12 13 13 13 13
Muut varat 2 094 1 999 1 961 1 886 1 886 2 071 2 139 2 370
Tase yhteensä 2 280 2 226 2 194 2 220 2 149 2 097 2 581 2 688
Oma pääoma 1 325 1 167 1 053 1 029 841 850 851 732
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 6 5
Korolliset velat 469 577 688 659 711 717 1 152 1 191
Muut vastuut 486 482 453 532 597 530 572 760
Tase yhteensä 2 280 2 226 2 194 2 220 2 149 2 097 2 581 2 688
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 200 236 77 247 198 82 -2 83
Investoinnit: Capex -60 -65 -134 -175 -43 -61 -58 -68
Vapaa rahavirta (FCF) 140 171 -57 72 155 21 -60 15
Investoinnit: Muut 0 4 -9 -32 47 -335 218 79
Investointien jälkeen 140 175 -66 40 202 -314 158 94
Rahoitus: Voitonjako -75 -68 -60 59 352 -20 0 0
Rahoitus: Muut -65 -113 24 -28 -397 -82 -35 -197
Rahavarojen muutos 0 -6 -102 71 157 -416 123 -103
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,24 0,21 0,19 0,17 0,12 0,09 0,06 0,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,24 0,21 0,19 0,17 0,12 0,09 0,06 0,00
Osinkotuotto 4,4% 2,9% 2,8% 2,5% 2,7% 2,9% 2,7% 0,0%
Osinko/nettotulos 42,7% 49,4% 75,1% 44,1% 57,1% 46,1% 11,5% 0,0%
Osinko/FCF 60,9% 43,7% -118,5% 83,9% 25,4% 140,6% -32,8% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 15,3 43,5 59,4
PE (3v) 13,1 20,2 24,5 27,1 14,5
PE 9,7 16,8 26,9 17,8 21,3 16,2 4,3
EV/EBIT 8,9 14,0 21,9 13,9 16,5 15,2 6,6
Oma pääoma/osake 3,73 3,28 2,96 2,89 2,56 2,59 2,61 2,25
P/B 1,46 2,18 2,30 2,37 1,74 1,22 0,85 0,59
ROE 16,1% 13,6% 8,6% 14,7% 8,2% 7,5% 21,5% -31,5%
ROI 14,1% 11,9% 7,7% 12,3% 7,5% 6,4% 11,2% -9,9%
Omavaraisuusaste 58,1% 52,4% 48,0% 46,4% 39,1% 40,5% 33,2% 27,4%
Gearing 22,3% 31,0% 44,3% 32,8% 54,8% 82,8% 84,4% 120,2%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 8,71 9,69 8,16 7,15 5,80 6,36 5,80 6,80 5,27 4,55
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,240 0,240 0,240 0,210 0,210 0,210 0,210 0,190 0,190 0,190
Osinkotuotto (ennuste) 2,8% 2,5% 2,9% 2,9% 3,6% 3,3% 3,6% 2,8% 3,6% 4,2%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,55 0,50 0,48 0,42 0,37 0,32 0,28 0,25 0,26 0,28
PE 15,9 19,5 17,0 16,9 15,5 20,1 20,5 26,7 20,3 16,1
EV/EBIT 14,3 16,1 14,0 14,0 13,1 17,6 17,4 21,8 18,5 13,9
ROE 16,4% 15,6% 15,7% 13,6% 12,6% 10,8% 10,0% 8,7% 9,1%
ROI 13,7% 14,0% 13,4% 11,9% 11,0% 9,2% 8,6% 7,7% 7,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset