Metsä Board sijoituskohteena

Päivitetty 6.5.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (6.5.2017)6,70 EURMarkkina-arvo2,38 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk0,21 EUR Osinkotuotto3,1 %
Liikevaihto 2017e1 900 M EUR (+10,5 %)Nettotulos 2017e150 M EUR (+66,7 %)
PE15,9ROE13,6 %

Metsä Board on taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin valmistaja, ja sen kartonkeja käytetään mm. kuluttaja-, myymälä- ja tarjoilupakkauksiin… (lisää yritysesittelyssä).

METSÄ BOARD6.5.2017 | 6,70 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Metsä Board:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon lasku muutosprosessin seurauksena. Sen lisäksi vuoden 2011 nollaosinko ja osakkeen korkea hinta nykyiseen tulostasoon rasittaa arvolukua. Yhtiön läpikäymä muutosprosessi oikeastaan näkyy jokaisella rintamalla.

Yhtiön tase on vahvassa kunnossa ja suunta on ollut monena vuotena oikeaan suuntaan. Tästä kertoo myös yhtiön pörssikurssin 10-kertaistuminen vuoden 2008 lopun 0,69 nykyiseen 6,70 euroon.

Osinkosijoittajaa Metsä Board:n osinko kiinnostaa, sillä muutosprosessin jälkeen osinko on hyvässä kasvussa. Ensi vuoden osinkoennuste on 0,21 euroa, joten kasvava osinkotrendi saanee jatkoa.

Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa, joka on yli 1/3 nettotuloksesta. Neljän vuoden keskiarvo (mukaan lukien tilikauden 2017 ennusteet) osingonmaksusuhteelle on noin 54 prosenttia.

Sijoittajan on hyvä tiedostaa se, että Metsä Board:n kahdeksasta tehtaasta 7 sijaitsee Suomessa. Mahdollinen lakkoaalto vaikuttaisi merkittävästi Metsä Board:n tuotantoon ja/tai tavaratoimituksiin.

Segmentit

Metsä Board ei enää Q1/2017 alkaen julkista erillisiä segmenttitietoja, sillä yhtiöllä on muutosprosessin jälkeen jäljellä vain yksi segmentti.

Taloudelliset tavoitteet

Metsä Board on määritellyt taloudelliset tavoitteet, jotka ovat seuraavat:

  • sijoitetun pääoman tuotto > 12 % (vuodesta 2017)
  • gearing eli nettovelkaisuusaste < 70 %
  • osinko vähintään 1/3 nettotuloksesta

Yhtiön Q1/2017 raportoinnissa sijoitetun pääoman tuotto oli 10,6 % ja gearing 44 %.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2016 liikevaihto 1,72 miljardia euroa eli noin 14 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuotena. Syynä tähän pienenemiseen oli paperiliiketoiminnan alasajo, jota kartonkiliiketoiminta ei pystynyt paikkaamaan vastaavalla nopeudella.

Myös tilikauden 2016 nettotulos pieneni merkittävästi 90 miljoonaan euroon edellisen vuoden 137 miljoonasta eurosta. Syynä tähän pienenemiseen oli mm tapettiliiketoiminnan lopettamisen kertaluontoiset noin 5,2 miljoonan kulut sekä sellun markkinahinnan lasku. Lisäksi Husumin tehtaan käyttöönotto sekä käyttöönoton tekniset ongelmat heikensivät tulosta. Valuuttakurssien suotuisa kehitys tuki osaltaan tulosta.

metsaboard-tuloslaskelma-q12017

Alkuvuoden 2017 liikevaihto oli 445 miljoonaa euroa, missä kasvua oli +2,0 prosenttia (Q1/2016: 436 M EUR). Liikevaihtoa tuki kartonki- ja sellutoimitusten kasvu. Lisäksi taivekartongin ja ensikuitulainerin toimitusmäärät olivat ennätyskorkeat.

Nettotulos oli 34 miljoonaa euroa ja se kasvoi +43 prosenttia (Q1/2016: 24 M EUR). Tulokseen positiivisesti vaikutti edellä mainitun liikevaihdon kasvun lisäksi mm. se, että yhtiöllä ei ollut merkittäviä huoltoseisokkeja alkuvuoden aikana jonka lisäksi vertailukauteen sisältyi Husumin tehtaan käyttöönoton kustannuksia.

Husumin kartonkikoneen käyttöaste on nyt noin 70 prosentin tasolla, ja yhtiö odottaa sen nousevan noin 75 prosenttiin vuoden 2017 loppuun mennessä. Metsä Board:n tavoitteena on myydä 300 000 tonnia  Husumin taivekartonkia vuoden 2017 aikana.

Metsä Board:n ohjeistus Q2/2017 on:

vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2017 toisella neljänneksellä olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä (45,2 M EUR).

Tässä on hyvä huomata, että Q2/2017 toimintaan vaikuttaa useita huoltoseisokkeja, joten tätä taustaa vasten tulosodotus on hyvällä tasolla, kun Q1:n tulokseen ei sisältynyt huoltoseisokkien negatiivista vaikutusta.

Tilikaudella 2017 liikevaihdon ennustetaan kasvavan 1,9 miljardiin euroon ja nettotuloksen 150 miljoonaan euroon. Kasvua tukee mm. Husumin tehtaan ongelmien ratkeaminen sekä se, että kartonkien ja sellun kysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla niin Euroopassa kuin USA:ssa.

Tase

Metsä Board muistetaan vuosien 2007 – 2011 ajalta varsinaisena kriisiyhtiönä, kuten ylemmästä tuloskaaviosta voidaan nähdä. Nykyinen tase on taas varsin vahvassa kunnossa ja kriisiajoista ei ole tietoakaan.

metsaboard-velkaisuus-q12017

Liikearvoa on vähän ja korollisen velan määrä on trendinomaisessa laskussa, jonka lisäksi oman pääoman määrä on trendinomaisessa kasvussa. Toki tässä apuna on 100 miljoonan euron osakeanti vuonna 2015, millä rahoitettiin rakennemuutoksen viimeisiä vaiheita.

Velkaisuuden asettuminen näkyy myös velkaisuuden tunnusluvuissa niin, että taseen oikaisuilla laskettu omavaraisuusaste on 50 prosentissa sekä gearing eli nettovelkaantumisaste 36 prosentissa. Omavaraisuusasteen katsotaan olevan hyvällä tasolla, jos sen arvo on yli 40 prosenttia ja vastaavasti nettovelkaantumisaste on hyvällä tasolla, mikäli se on alle 100 prosenttia.

Yhtiö kertoi Q1/2017 tulosraportissa, että se aikoo vähentää korollisten velkojen määrää vähintään 100 miljoonalla eurolla vuoden 2017 aikana. Tämä kohentaa edelleen velkaisuuden tunnuslukuja.

Osinko

Yhtiö aloitti osingon maksamisen kriisivaiheiden jälkeen tilikaudella 2012. Tilikauden 2017 ennustettu osinko on 0,21 euroa. Tämä antaisi osinkotuotoksi 3,1 prosenttia tällä kurssitasolla (6,70 euroa). Mikäli yhtiön kartonkiliiketoiminta kantaa hedelmää, niin osingon voidaan odottaa kasvavan vielä useana vuotena.

metsaboard-osinko-q12017

Arvostus

Tilikaudelle 2017 ennustetun nettotuloksen perusteella lasketut PE- ja PE3-luvut ovat noin 16 – 19 tasolla. Näin osakkeen hinta olisi tämän mukaan ”oikein hinnoiteltu”. PE7-luvussa (40,6x) näkyy vuoden 2011 tappiollinen nettotulos.

metsaboard-roe-roi-q12017

Parantunut tulosennuste nostaa oman pääoman tuoton (ROE) taas yli 10 prosentin. Myöskin velkaisuuden huomioiva ROI nousee yli 10 prosentin.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+116) sekä osingon maksulla (-68). Oikaisu on tehty taseen käteiset varat (+48), oma pääoma (+116) ja muut vastuut (-68) eriin.

Taulukoiden pörssikursseihin tai osinkoon ei ole tehty vuoden 2015 osakeannista johtuvaa korjausta.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (6.5.2017) 6,70 6,80 6,86 4,47 3,15 2,22 1,33 2,54
Lkm (000) 355 513 355 513 355 513 328 166 328 166 328 166 328 166 328 166
Markkina-arvo (Mrd) 2,38 2,42 2,44 1,47 1,03 0,73 0,44 0,83
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 450 445 1 900 1 720 2 008 2 008 2 019 2 108 2 485 2 605
Liikevoitto 45 45 200 132 199 117 114 221 -214 146
Nettotulos 35 34 150 90 137 69 64 171 -273 27
Marginaali 7,8% 7,6% 7,9% 5,2% 6,8% 3,4% 3,2% 8,1% -11,0% 1,0%
EPS 0,10 0,10 0,42 0,25 0,39 0,21 0,20 0,52 -0,83 0,08
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 247 221 322 250 13 429 305 408
Liikearvo 12 12 12 13 13 13 13 13
Muut varat 1 990 1 961 1 886 1 886 2 071 2 139 2 370 2 696
Tase yhteensä 2 249 2 194 2 220 2 149 2 097 2 581 2 688 3 117
Oma pääoma 1 148 1 053 1 029 841 850 851 732 994
Vähemmistö 0 0 0 0 0 6 5 5
Korolliset velat 660 688 659 711 717 1 152 1 191 1 386
Muut vastuut 441 453 532 597 530 572 760 732
Tase yhteensä 2 249 2 194 2 220 2 149 2 097 2 581 2 688 3 117
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 0,21 0,19 0,17 0,12 0,09 0,06 0,00 0,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,21 0,19 0,17 0,12 0,09 0,06 0,00 0,00
Osinkotuotto 3,1% 2,8% 2,5% 2,7% 2,9% 2,7% 0,0% 0,0%
Osingonmaksusuhde 49,8% 75,1% 44,1% 57,1% 46,1% 11,5% 0,0% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 40,6 58,4
PE (3v) 19,0 24,0 26,0 14,5
PE 15,9 26,9 17,8 21,3 16,2 4,3 30,9
Oma pääoma/osake 3,23 2,96 2,89 2,56 2,59 2,61 2,25 3,04
P/B 2,07 2,30 2,37 1,74 1,22 0,85 0,59 0,83
ROE 13,6% 8,6% 14,7% 8,2% 7,5% 21,5% -31,5% 2,8%
ROI 11,3% 7,7% 12,3% 7,5% 6,4% 11,2% -9,9% 6,2%
Omavaraisuusaste 51,0% 48,0% 46,4% 39,1% 40,5% 33,2% 27,4% 32,1%
Gearing 36,0% 44,3% 32,8% 54,8% 82,8% 84,4% 120,2% 97,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements