Metso Oyj

Viimeksi päivitetty 5.8.2019

Metso Oyj tarjoaa asiakkailleen laitteita ja palveluja materiaalien käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Metsolla on toimintaa yli 50 maassa ja sen markkina-arvo on noin 5,0 miljardia euroa. Työntekijöitä yhtiöllä on noin 14 700.

Metson juuret ulottuvat vuoteen 1868, kun Erik Jan Hammarberg perusti Sunds Brukin Ruotsissa. Rauma-Raahe Oy syntyi vuonna 1942, kun joukko saha- ja puutavarayhtiöitä yhdistyi.

Heinäkuussa 1999 Metso syntyi, kun Rauma ja Valmet yhdistyivät. Vuonna 2013 Metso jakautui uudeksi Metsoksi ja Valmetiksi ja muutama vuosi myöhemmin (2015) Metso myi prosessiautomaatiojärjestelmänsä Valmetille.

Metso tiedotti 4.7.2019 aikomuksesta yhdistää Metso Minerals ja Outotec-konserni. Syntyvästä yhtiöstä tulee Metso Outotec. Jäljelle jäävä Metso Flow Control saa nimen Neles. Järjestelyiden odotetaan saavan päätökseen Q2/2020 aikana. Lisätietoja: www.metso.com/fi/metso-outotec-neles/.

Metso nykyään

Metson liiketoiminnot jakautuvat kahteen segmenttiin:

  • Minerals-segmentti toimittaa mineraalienkäsittely- sekä murskaus- ja seulontalaitteita kaivos- ja kivenmurskausteollisuuksille. Segmentin asiakkaita ovat mm. autoteollisuus, romuttamot, terästehtaat, jätteenkäsittelijät ja sementtiteollisuus.
  • Flow Control-segmentti toimittaa venttiilejä ja pumppuja sekä niihin liittyviä palveluita kemianteollisuudelle, kaivoksiin, massa- ja paperiteollisuudelle sekä muille prosessiteollisuuden aloille.

Osake ja omistajat

Metso listautui Helsingin pörssiin 1.7.1999 ja osakkeen kaupankäyntitunnus on METSO.

Metson suurin omistaja on Suomen valtion hallinnoima Solidium, jolla on 14,9 prosentin omistusosuus. Muut suuret omistajat ovat Ilmarinen (3,0 %) ja Varma (1,9 %). Muilla omistajilla on prosentin tai tämän alle olevia osuuksia. Aiemmin Cevian Capital omisti reilun osan (13,8 %) Metsosta, mutta heinäkuun 2019 lopun listauksessa yhtiötä ei enää ole suurimpien omistajien listalla. https://www.metso.com/fi/yritys/sijoittajat/osake/suurimmat-osakkeenomistajat/

Yhtiön toimitusjohtaja vaihtui nopeassa tahdissa. Vuonesta 2011 toimitusjohtajana toiminut Matti Kähkönen siirtyi yhtiön hallituksen neuvonantajaksi. Hänen tilalleen nimitettiin 1.8.2017 Nico Delvaux, joka kuitenkin irtisanoutui tehtävästään tammikuun lopussa 2018 vain muutaman kuukausi nimityksestä.

Tämän jälkeen uutta toimitusjohtajaa etsittiin pieni tovi ja marraskuussa 2018 Pekka Vauramo (s. 1957) aloitti Metson toimitusjohtajana. Ennen Metsolle tulos Pekka toimi Finnairin toimitusjohtajana 2013 – 2018.

Toimintaympäristö

Metso nimeää kilpailijoikseen mm. Sandvikin, Outotecin, Emersonin ja Weir:n. Lisäksi, varsinkin maanrakennuksessa ja venttiileissä on paljon paikallisia toimijoita.

Globaalin talouden epävarmuus voi vaikuttaa Metson asiakkaiden investointihalukkuuteen sekä neuvotteluvaiheessa uusiin projekteihin tai tilauskannassa jo oleviin projekteihin. Vankka tilauskanta voi – ainakin osittain – murentua, mikäli globaali talouslama iskee ja se pitkittyy.

Kustannusinflaatio sekä erilaiset tullitariffit ovat viime vuosina olleet nousussa. Kireässä kilpailutilanteessa yhtiö ei välttämättä pysty siirtämään nousevia kustannuksiaan omiin myyntihintoihinsa. Tämä näkyisi sitten yhtiön tuloksentekokyvyn laskuna.

Kansainvälisenä toimijana yhtiö altistuu valuuttakurssien vaihteluille, sillä merkittävä osa liiketoiminnasta tapahtuu muissa valuutoissa kuin euroissa. Normaaliin tapaan yhtiö käyttää tarvittaessa johdannaisia tai sopimusteknisiä ratkaisuja suojautuakseen valuuttakurssien muutoksia vastaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset