Metso Oyj

Viimeksi päivitetty 11.5.2019

Metso Oyj tarjoaa asiakkailleen laitteita ja palveluja materiaalien käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Metsolla on toimintaa yli 50 maassa ja sen markkina-arvo on noin 4,7 miljardia euroa. Työntekijöitä yhtiöllä on noin 13 450.

Metson juuret ulottuvat vuoteen 1868, kun Erik Jan Hammarberg perusti Sunds Brukin Ruotsissa. Rauma-Raahe Oy syntyi vuonna 1942, kun joukko saha- ja puutavaroita yhdistyi.

Heinäkuussa 1999 Metso syntyi, kun Rauma ja Valmet yhdistyivät. Vuonna 2013 Metso jakautui uudeksi Metsoksi ja Valmetiksi ja muutama vuosi myöhemmin (2015) Metso myi prosessiautomaatiojärjestelmänsä Valmetille.

Metso nykyään

Metson liiketoiminnot jakautuvat kahteen segmenttiin:

  • Minerals-segmentti toimittaa mineraalienkäsittely- sekä murskaus- ja seulontalaitteita kaivos- ja kivenmurskausteollisuuksille. Segmentin asiakkaita ovat mm. autoteollisuus, romuttamot, terästehtaat, jätteenkäsittelijät ja sementtiteollisuus.
  • Flow Control-segmentti toimittaa venttiilejä ja pumppuja sekä niihin liittyviä palveluita kemianteollisuudelle, kaivoksiin, massa- ja paperiteollisuudelle sekä muille prosessiteollisuuden aloille.

Osake ja omistajat

Metso listautui Helsingin pörssiin 1.7.1999 ja osakkeen kaupankäyntitunnus on METSO.

Metson suurin omistaja on Suomen valtion hallinnoima Solidium, jolla on 14,9 prosentin omistusosuus. Muut suuret omistajat ovat Cevian Capital (13,8 %), Ilmarinen (3,1 %) ja Varma (2,3 %). Muilla omistajilla on prosentin tai tämän alle olevia osuuksia.

Yhtiön toimitusjohtaja vaihtui nopeassa tahdissa. Vuonesta 2011 toimitusjohtajana toiminut Matti Kähkönen siirtyi yhtiön hallituksen neuvonantajaksi. Hänen tilalleen nimitettiin 1.8.2017 Nico Delvaux, joka kuitenkin irtisanoutui tehtävästään tammikuun lopussa 2018 vain muutaman kuukausi nimityksestä.

Tämän jälkeen uutta toimitusjohtajaa etsittiin pieni tovi ja marraskuussa 2018 Pekka Vauramo (s. 1957) aloitti Metson toimitusjohtajana. Ennen Metsolle tulos Pekka toimi Finnairin toimitusjohtajana 2013 – 2018.

Toimintaympäristö

Metso nimeää kilpailijoikseen mm. Sandvikin, Outotecin, Emersonin ja Weir:n. Lisäksi, varsinkin maanrakennuksessa ja venttiileissä on paljon paikallisia toimijoita.

Globaalin talouden epävarmuus voi vaikuttaa Metson asiakkaiden investointihalukkuuteen sekä neuvotteluvaiheessa uusiin projekteihin tai tilauskannassa jo oleviin projekteihin. Vankka tilauskanta voi – ainakin osittain – murentua, mikäli globaali talouslama iskee ja se pitkittyy.

Kustannusinflaatio sekä erilaiset tullitariffit ovat viime vuosina olleet nousussa. Kireässä kilpailutilanteessa yhtiö ei välttämättä pysty siirtämään nousevia kustannuksiaan omiin myyntihintoihinsa. Tämä näkyisi sitten yhtiön tuloksentekokyvyn laskuna.

Kansainvälisenä toimijana yhtiö altistuu valuuttakurssien vaihteluille, sillä merkittävä osa liiketoiminnasta tapahtuu muissa valuutoissa kuin euroissa. Normaaliin tapaan yhtiö käyttää tarvittaessa johdannaisia tai sopimusteknisiä ratkaisuja suojautuakseen valuuttakurssien muutoksia vastaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset