Metso: Arvonmääritys

Päivitetty 5.8.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Metso tiedotti 4.7.2019 aikomuksesta yhdistää Metso Minerals ja Outotec-konserni. Syntyvästä yhtiöstä tulee Metso Outotec ja jäljelle jäävä Metso Flow Control saa nimen Neles. Järjestelyiden odotetaan saavan päätökseen Q2/2020 aikana. www.metso.com/fi/metso-outotec-neles/

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 5.8.2019: 33,74 euroa

Laskennan parametrit

Metso on raportoinut Q2/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Metso: Ennusteet). Yhtiö on tekemässä osittaisjakautumisen ja -fuusion Q2/2020, joten siinä mielessä tehty arvonmääritys on suuntaa-antava. Tällaista kehitystä markkinat olisivat odottaneet, mikäli yhtiö olisi jatkanut itsenäisenä yhtiönä.

Tulosta on oikaistu yhtiön saamalla 14 miljoonan euron veronpalautuksella.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q2 Loppu­vuosi
Nettotulos 290,0 154,0 136,0
EPS 1,931 1,026 0,906
Oikaistu EPS 1,838
Osinko 1,200 1,200 0,000
Oma pääoma 1 384,0
Oma pääoma/osake 9,216

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 1,30x. Vuonna 2020 maksettavan osingon olen asettanut manuaalisesti 1,26 euroon. Tämän jälkeiset osingot ovat mallin mukaisia.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 8,85%   3,0% + 1,30*4,5% + 0,0%
Osakkeita 150 167   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 7,78%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,39%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 65,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,67%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,85 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,85 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,85 %).

metso-kaanteinenarvonmaaritys-q22019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 27,10 28,47 22,90 33,74 33,74 33,74 33,74 33,74
Nettotulos 130,0 102,0 230,0 290,0 297,5 320,6 345,6 372,4
Muutos % -70,6% -21,5% 125,5% 26,1% 2,6% 7,8% 7,8% 7,8%
EPS 0,87 0,68 1,53 1,93 1,98 2,14 2,30 2,48
PE 31,3 41,9 15,0 17,5 17,0 15,8 14,7 13,6
Osinko 1,05 1,05 1,20 1,26 1,29 1,39 1,50 1,65
Osinkotuotto 3,9% 3,7% 5,2% 3,7% 3,8% 4,1% 4,4% 4,9%
Oma pääoma 9,59 9,00 9,43 10,12 10,84 11,69 12,60 13,59
P/B 2,83 3,16 2,43 3,33 3,11 2,89 2,68 2,48
ROE 9,0% 7,3% 16,6% 19,8% 18,9% 19,0% 18,9% 18,9%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (33,74 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,85 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 290 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 298 ja 321 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset