Metso: Ennusteet

Päivitetty 5.8.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Metso tiedotti 4.7.2019 aikomuksesta yhdistää Metso Minerals ja Outotec-konserni. Syntyvästä yhtiöstä tulee Metso Outotec. Jäljelle jäävä Metso Flow Control saa nimen Neles. Järjestelyiden odotetaan saavan päätökseen Q2/2020 aikana. www.metso.com/fi/metso-outotec-neles/

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

metso-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät tilikaudelle 2019

Metso kertoo markkinatilanteestaan ja sen kehittymisestä tulevan 6 kuukauden ajalle (verrattuna edelliseen 6 kuukauteen):

  • Sekä Minerals– että Flow Control -segmentissä markkina-aktiviteetin odotetaan jatkuvan nykyisellä korkealla tasolla sekä laitteissa että palveluissa

Varsinaista liikevaihto- tai tulosarviota yhtiö ei anna.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Metson liiketoiminnot jakautuvat kahteen segmenttiin:

  • Minerals-segmentti toimittaa mineraalienkäsittely- sekä murskaus- ja seulontalaitteita kaivos- ja kivenmurskausteollisuuksille. Segmentin asiakkaita ovat mm. autoteollisuus, romuttamot, terästehtaat, jätteenkäsittelijät ja sementtiteollisuus.
  • Flow Control-segmentti toimittaa venttiilejä ja pumppuja sekä niihin liittyviä palveluita kemianteollisuudelle, kaivoksiin, massa- ja paperiteollisuudelle sekä muille prosessiteollisuuden aloille.

Metso: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2018 muutos Q1/2018 nähden.

Metso päivitti segmenttirakennetta hieman vuoden 2019 alusta. Tästä johtuen vuoden 2018 muutosprosentit eivät ole täysin vertailukelpoisia.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Minerals 2 900 759 725 735 681 2 581 729 641 627 584
Muutos (%) 12,4% 4,1% 13,1% 17,2% 16,6% 25,0% 35,0% 25,0% 19,9% 19,4%
Flow Control 650 167 160 168 155 593 168 146 149 130
Muutos (%) 9,6% -0,6% 9,6% 12,8% 19,2% -6,8% -1,2% -5,8% -2,0% -18,2%
Muut 0 0 1 -1 0 0
YHTEENSÄ 3 550 926 885 903 836 3 174 898 786 776 714
Muutos (%) 11,8% 3,1% 12,6% 16,4% 17,1% 17,5% 26,5% 17,7% 15,0% 10,2%

Alkuvuoden 2019 liikevaihto kasvoi +16,7 prosenttia. Markkina-aktiviteetti oli hyvä kaikissa liiketoiminnoissa pitäen kaivos- että kivenmurskauslaitteiden kysyntää korkealla tasolla.

Metso Minerals sai päätökseen chileläisen kaivospalveluyrityksen hankinnan toukokuussa 2019. Hankitun yrityksen vuotuinen liikevaihto on noin 57 miljoonaa euroa eli noin 10 – 15 miljoonaa euroa per kvartaali. Tämä vaikuttaa positiivisesti vuoden 2019 toisen puoliskon lukuihin.

Tilauskanta nousi 1,85 miljardiin euroon (Q4/2018: 1,69 Mrd EUR).

Yhtiö arvioi näkymissään, että markkinoiden aktiviteetti jatkuu nykyisellä korkealla tasolla. Tein liikevaihtoennusteet tältä pohjalta.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 3 450 – 3 650 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

Metso päivitti segmenttirakennetta hieman vuoden 2019 alusta. Tästä johtuen vuoden 2018 muutosprosentit eivät ole täysin vertailukelpoisia.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Minerals 340,0 81,0 85,0 90,8 83,2 283,2 75,6 70,2 69,9 67,5
Muutos (%) 20,1% 7,1% 21,1% 29,9% 23,3% 84,6% 62,9% 245,8% 47,5% 71,8%
Flow Control 105,0 27,2 27,5 27,7 22,6 87,8 26,8 21,5 21,1 18,4
Muutos (%) 19,6% 1,5% 27,9% 31,3% 22,8% -3,3% 3,1% -13,3% 33,5% -24,0%
Muut -20,0 -4,7 -5,0 -4,3 -6,0 -20,0 -9,5 -0,6 -4,5 -5,4
YHTEENSÄ 425,0 103,5 107,5 114,2 99,8 351,0 92,9 91,1 86,5 80,5
Muutos (%) 21,1% 11,4% 18,0% 32,0% 24,0% 60,6% 55,4% 131,2% 44,6% 35,3%
Marginaali 12,0% 11,2% 12,1% 12,6% 11,9% 11,1% 10,3% 11,6% 11,1% 11,3%

Kuten liikevaihdon kohdalla, niin myös liiketuloksessa kehitys oli erinomaista H1:llä (+28 %). Erinomaista kehitystä tuki liikevaihdon kasvun lisäksi tehokkuuden ja tuottavuuden parantuminen molemmissa segmenteissä. Laitteiden suurempi osuus myynnistä vaikutti kannattavuuteen jonkin verran.

Arvioin kasvavan liikevaihdon kasvattavan suhteellista kannattavuutta edelleen vuoden 2019 aikana. Tein liiketulosennusteet niin, että liiketulosmarginaali olisi noin 12,0 prosentin tasolla (2018: 11,0 %). USA:n ja Kiinan kauppasota voi vaikuttaa negatiivisesti tuloskehitykseen, joten sijoittajan on hyvä huomioida tämä.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 400 – 440 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 425 104 108 114 100 351 93 91 87 81
Rahoituskulut (netto) -40 -11 -10 -10 -9 -29 -9 -6 -5 -9
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 385 93 98 104 91 322 84 85 82 72
Verot -95 -26 -28 -15 -26 -92 -22 -25 -24 -21
Nettotulos 290 67 70 89 65 230 62 60 58 51

Rahoituskulujen arvioin nousevan hieman IFRS 16:n vaikutuksesta.

Metsolla ja verottajalla on ollut verokiista, josta saatiin lainvoimainen päätös toukokuussa 2019. Metso teki päätöksen johdosta 14 miljoonan euron positiivisen kirjauksen Q2/2019 tuloksensa veroihin ja verottajan palauttamat rahat kirjautuivat saman vuosineljänneksen kassavirtaan. Veroja laskiessa käytin 28 prosentin veroa, jolla tasolla se on ollut useampana vuotena.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 270 – 300 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • miten kaivosteollisuuden suhdanteet kehittyvät tulevina vuosina? Yhtiö kertoo, että juuri nyt (Q4/2018) markkina-aktiviteetti on hyvällä tasolla Intiassa ja Kiinassa.
  • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota ja sitä kautta heikentyvä maailmantalous vaikuttaa Metson asiakkaiden tilauksiin?
  • kustannustaso on lähtenyt nousuun. Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?

Koska Metso Minerals ja Outotec aikovat yhdistyä Q2/2020 aikana, niin en ole tehnyt tulevien vuosien ennusteita.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset