Metso: Ennusteet

Päivitetty 11.5.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

metso-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät tilikaudelle 2019

Metso kertoo markkinatilanteestaan ja sen kehittymisestä tulevan 6 kuukauden ajalle (verrattuna edelliseen 6 kuukauteen):

 • Mineralsissa laitteiden ja palveluiden markkina-aktiviteetti jatkuu nykyisellä korkealla tasolla
 • Flow Controlissa markkina-aktiviteetti jatkuu nykyisellä korkealla tasolla

Varsinaista liikevaihto- tai tulosarviota yhtiö ei anna.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Metson liiketoiminnot jakautuvat kahteen segmenttiin:

 • Minerals-segmentti toimittaa mineraalienkäsittely- sekä murskaus- ja seulontalaitteita kaivos- ja kivenmurskausteollisuuksille. Segmentin asiakkaita ovat mm. autoteollisuus, romuttamot, terästehtaat, jätteenkäsittelijät ja sementtiteollisuus.
 • Flow Control-segmentti toimittaa venttiilejä ja pumppuja sekä niihin liittyviä palveluita kemianteollisuudelle, kaivoksiin, massa- ja paperiteollisuudelle sekä muille prosessiteollisuuden aloille.

Metso: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2018 muutos Q1/2018 nähden.

Metso päivitti segmenttirakennetta hieman vuoden 2019 alusta. Tästä johtuen vuoden 2018 muutosprosentit eivät ole täysin vertailukelpoisia.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Minerals 2 780 734 680 685 681 2 581 729 641 627 584
Muutos (%) 7,7% 0,7% 6,1% 9,3% 16,6% 25,0% 35,0% 25,0% 19,9% 19,4%
Flow Control 645 175 160 155 155 593 168 146 149 130
Muutos (%) 8,8% 4,2% 9,6% 4,0% 19,2% -6,8% -1,2% -5,8% -2,0% -18,2%
Muut 0 0 1 -1 0 0
YHTEENSÄ 3 425 909 840 840 836 3 174 898 786 776 714
Muutos (%) 7,9% 1,2% 6,9% 8,2% 17,1% 17,5% 26,5% 17,7% 15,0% 10,2%

Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi +17,5 prosenttia ja sama hyvä kehitys jatkui myös Q1/2019 (+17,1 %). Markkina-aktiviteetti oli hyvä kaikissa liiketoiminnoissa pitäen kaivos- että kivenmurskauslaitteiden kysyntää korkealla tasolla.

Tilauskanta nousi 1,86 miljardiin euroon (Q4/2018: 1,69 Mrd EUR).

Yhtiö arvioi näkymissään, että markkinoiden aktiviteetti jatkuu nykyisellä korkealla tasolla. Tein liikevaihtoennusteet tältä pohjalta.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 3 300 – 3 500 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

Metso päivitti segmenttirakennetta hieman vuoden 2019 alusta. Tästä johtuen vuoden 2018 muutosprosentit eivät ole täysin vertailukelpoisia.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Minerals 321,0 80,3 77,5 80,0 83,2 283,2 75,6 70,2 69,9 67,5
Muutos (%) 13,3% 6,2% 10,4% 14,4% 23,3% 84,6% 62,9% 245,8% 47,5% 71,8%
Flow Control 102,5 29,9 27,5 22,5 22,6 87,8 26,8 21,5 21,1 18,4
Muutos (%) 16,7% 11,6% 27,9% 6,6% 22,8% -3,3% 3,1% -13,3% 33,5% -24,0%
Muut -21,0 -4,5 -5,0 -5,5 -6,0 -20,0 -9,5 -0,6 -4,5 -5,4
YHTEENSÄ 402,5 105,7 100,0 97,0 99,8 351,0 92,9 91,1 86,5 80,5
Muutos (%) 14,7% 13,8% 9,8% 12,1% 24,0% 60,6% 55,4% 131,2% 44,6% 35,3%
Marginaali 11,8% 11,6% 11,9% 11,5% 11,9% 11,1% 10,3% 11,6% 11,1% 11,3%

Kuten liikevaihdon kohdalla, niin myös liiketuloksessa kehitys pysyi vahvana Q1:llä (+24 %). Erinomaista kehitystä tuki liikevaihdon kasvun lisäksi tehokkuuden ja tuottavuuden lisääntyminen molemmissa segmenteissä. Laitteiden suurempi osuus myynnistä vaikutti kannattavuuteen jonkin verran.

Arvioin kasvavan liikevaihdon kasvattavan suhteellista kannattavuutta edelleen vuoden 2019 aikana. Tein liiketulosennusteet niin, että liiketulosmarginaali olisi noin 11,8 prosentin tasolla (2018: 11,0 %).

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 360 – 420 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 403 106 100 97 100 351 93 91 87 81
Rahoituskulut (netto) -33 -8 -8 -8 -9 -29 -9 -6 -5 -9
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 370 98 92 89 91 322 84 85 82 72
Verot -90 -27 -26 -11 -26 -92 -22 -25 -24 -21
Nettotulos 280 71 67 78 65 230 62 60 58 51

Metsolla ja verottajalla on ollut verokiista, josta saatiin lainvoimainen päätös toukokuussa 2019. Metso tekee päätöksen johdosta 14 miljoonan euron positiivisen kirjauksen Q2/2019 tuloksensa veroihin ja verottajan palauttamat rahat kirjautuvat saman vuosineljänneksen kassavirtaan.

Rahoituskulujen arvioin nousevan hieman IFRS 16:n vaikutuksesta. Veroja laskiessa käytin 28 prosentin veroa, jolla tasolla se on ollut useampana vuotena. Em. +14 miljoonan euron verokirjaus on tehty Q2/2019 veroihin, jonka johdosta Q2:n veroennuste on vain -11 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 235 – 275 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • miten kaivosteollisuuden suhdanteet kehittyvät tulevina vuosina? Yhtiö kertoo, että juuri nyt (Q4/2018) markkina-aktiviteetti on hyvällä tasolla Intiassa ja Kiinassa.
 • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota ja sitä kautta heikentyvä maailmantalous vaikuttaa Metson asiakkaiden tilauksiin?
 • kustannustaso on lähtenyt nousuun. Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?

Ennusteiden parametreina käytin

 • liikevaihdon kasvu hidastuu noin +2,2…2,9 prosenttiin per vuosi
 • liiketulosmarginaali pysyy noin 11,6…11,8 prosentissa
 • rahoituskulut pysyvät noin 30-32 miljoonassa eurossa
 • veroaste on noin 28 prosenttia

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 3 600 3 500 920 860 860 860
Muutos (%) 2,9% 2,2% 1,2% 2,4% 2,4% 2,9%
Liiketulos (ebit) 418,0 408,0 108,0 103,0 100,0 97,0
Muutos (%) 2,5% 1,4% 2,2% 3,0% 3,1% -2,8%
Marginaali 11,6% 11,7% 11,7% 12,0% 11,6% 11,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 418,0 408,0 108,0 103,0 100,0 97,0
Rahoituskulut (netto) -30,0 -32,0 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0
Tulos ennen veroja 388,0 376,0 100,0 95,0 92,0 89,0
Verot -108,0 -106,0 -29,0 -27,0 -26,0 -24,0
Nettotulos 280,0 270,0 71,0 68,0 66,0 65,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset