Metso sijoituskohteena

Päivitetty 5.8.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Metso tiedotti 4.7.2019 aikomuksesta yhdistää Metso Minerals ja Outotec-konserni. Syntyvästä yhtiöstä tulee Metso Outotec ja jäljelle jäävä Metso Flow Control saa nimen Neles. Järjestelyiden odotetaan saavan päätökseen Q2/2020 aikana. www.metso.com/fi/metso-outotec-neles/

Metso Oyj tarjoaa asiakkailleen laitteita ja palveluja materiaalien käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Metsolla on toimintaa yli 50 maassa ja sillä on noin 14 700 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e METSO Ennuste
Osake (5.8.2019) 33,74 Osinko 12 kk 1,23
Markkina-arvo (Mrd) 5,1 Osinkotuotto 3,6%
Liikevaihto (M) 3 550 (+11,9%) Osinko/EPS 91% 4v ka
Nettotulos (M) 290 (+26,1%) Osinko/FCF 98% 4v ka
EPS 1,93 Omav.aste 40%
PE 17,5 Gearing 25%
EV/EBIT 12,8 ROE 20,3%
PB 3,52 ROI 20,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.metso.com/fi/yritys/sijoittajat/julkaisut-ja-esitysmateriaalit/?pageSize=9&language=Finnish

Yhteenveto

METSO5.8.2019 | 33,74 EUR
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Metson Talousmentor-arvoluku on 17/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti heikko tuloksen ja osingon kehitys. Lisäksi pisteitä lähtee pisterajojen alle jäävistä pääoman tuottoluvuista.

Yhtiö totesi vuodesta 2018 mm. markkina-aktiviteetti jatkui hyvänä kaikilla asiakastoimialoillamme:

 • Kaivoslaitteiden kysyntä säilyi hyvänä ja suurin osa toimialan projekteista liittyi uusintoihin ja laajennuksiin.
 • Kivenmurskauslaitteiden vahvaa kysyntää tuki infrastruktuuriin liittyvän aktiviteetin lisääntyminen etenkin Yhdysvalloissa ja Intiassa.
 • Palveluiden kysyntä oli hyvällä tasolla sekä kaivos- että kivenmurskaustoimialoilla. Tätä tukivat kaivosten korkeat tuotantoasteet ja asiakkaiden halukkuus tuottavuusparannuksiin.
 • Venttiililiiketoiminnan kysyntä oli hyvää päivittäistoimituksissa, projekteissa ja
  palveluissa.
 • Kysyntä oli hyvää myös pumpuissa ja kierrätyksessä.

Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi +17,5 prosenttia ja kiinteillä valuuttakursseilla +23 prosenttia. Tilauskanta nousi 1,69 miljardiin euroon (2017: 1,44 Mrd EUR). Mineralsin liikevaihto kasvoi +19 prosenttia, missä etenkin vuoden toinen puolisko oli vahva. Flow Controlin liikevaihto kasvoi sekin hyvin eli +13 prosenttia.

Vuoden 2018 liiketulos kasvoi peräti +60 prosenttia, missä kehitys oli vahvaa läpi vuoden. Erinomaista kehitystä tuki liikevaihdon kasvun lisäksi tehokkuuden ja tuottavuuden lisääntyminen molemmissa segmenteissä. Laitteiden suurempi osuus myynnistä vaikutti kannattavuuteen jonkin verran.

Metson taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Liikevaihdon kasvu ylittää markkinoiden kasvun
 • Oikaistu EBITA-marginaali on yli 15 prosenttia
 • Sitoutuneen pääoman tuotto ROCE on yli 30 prosenttia

Tilikausi 2019

Metson Q1-Q2/2019:

M EUR Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 903 776 16,4% 1 739 1 490 16,7%
Liiketulos (ebit) 114 86 32,6% 214 167 28,1%
Nettotulos (omistajille) 89 57 56,1% 154 107 43,9%
EPS (EUR) 0,59 0,38 1,02 0,71

Q2:n liikevaihto jatkoi edellisiltä kvartaaleilta tuttua vahvaa kasvuaan (+16 %). Markkina-aktiviteetti oli edelleen hyvä kaikissa liiketoiminnoissa pitäen kaivos- että kivenmurskauslaitteiden kysyntää korkealla tasolla. Yhtiö arvioi myös, että aktiviteetti jatkuu korkealla tasolla myös tulevien kvartaalien aikana.

Metso Minerals sai päätökseen chileläisen kaivospalveluyrityksen hankinnan toukokuussa 2019. Hankitun yrityksen vuotuinen liikevaihto on noin 57 miljoonaa euroa eli noin 10 – 15 miljoonaa euroa per kvartaali. Tämä vaikuttaa positiivisesti vuoden 2019 toisen puoliskon lukuihin.

Lisäksi yhtiö on tehnyt sopimuksen kanadalaisen liikuteltavien murskaus- ja seulontalaitteiden valmistajan McCloskey Internationalin ostamisesta. McCloskey:n vuotuinen liikevaihto on noin 308 miljoonaa euroa. Kauppa vaatii vielä erilaiset viranomaishyväksynnät ja kaupan on arvioitu toteutuvan Q4/2019.

Tilauskanta nousi 1,85 miljardiin euroon (Q4/2018: 1,69 Mrd EUR).

Myös Q2:n liiketulos kasvoi vahvasti (+32 %). Erinomaista kehitystä tuki liikevaihdon kasvun lisäksi tehokkuuden ja tuottavuuden parantuminen molemmissa segmenteissä. Laitteiden suurempi osuus myynnistä vaikutti kannattavuuteen jonkin verran.

Metsolla ja verottajalla on ollut verokiista, josta saatiin lainvoimainen päätös toukokuussa 2019. Metso teki päätöksen johdosta 14 miljoonan euron positiivisen kirjauksen Q2/2019 tuloksensa veroihin. Tästä syystä Q2:n nettotulos kasvoi +56 prosenttia. Jos verokirjauksen oikaisee pois, niin tulos olisi kasvanut liiketuloksen tahtia eli noin +32 prosenttia.

Vuonna 2019 maksettava osinko on yhteensä 1,20 euroa, joka maksetaan kahdessa erässä:

 • 0,60 euroa, joka irtosi 26.4.2019 ja maksettiin 7.5.2019
 • 0,60 euroa, joka irtoaa 28.10.2019 ja maksetaan 5.11.2019

Metso tiedotti 4.7.2019 aikomuksesta yhdistää Metso Minerals ja Outotec-konserni. Syntyvästä yhtiöstä tulee Metso Outotec ja jäljelle jäävä Metso Flow Control saa nimen Neles. Järjestelyiden odotetaan saavan päätökseen Q2/2020 aikana. www.metso.com/fi/metso-outotec-neles/

Näkymät tilikaudelle 2019

Metso kertoo markkinatilanteestaan ja sen kehittymisestä tulevan 6 kuukauden ajalle (verrattuna edelliseen 6 kuukauteen):

 • Sekä Minerals– että Flow Control -segmentissä markkina-aktiviteetin odotetaan jatkuvan nykyisellä korkealla tasolla sekä laitteissa että palveluissa

Varsinaista liikevaihto- tai tulosarviota yhtiö ei anna.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 885 786 12,6% 3 550 3 173 11,9%
Liiketulos (ebit) 108 91 18,0% 425 351 21,1%
Nettotulos (omistajille) 70 60 16,7% 290 230 26,1%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 0,60+?? 1,13

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikauden 2019 ennusteet ovat Metso: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihdon laskutrendi vuodesta 2012 vuoteen 2016 selittyy Valmetin irtautumisella sekä yhtiön Valmetille myydyt prosessiautomaatiojärjestelmä- liiketoiminnot. Myynnistä yhtiö kirjasi +252 miljoonan euron myyntivoiton, joka näkyy vuoden 2015 tuloksessa.

Vuoden 2017 tulosta rasitti USA:n verouudistuksen -8 miljoonan euron lisäksi Verohallinnon verovuosilta 2011 – 2016 määräämä -21 miljoonan euron jälkivero.

Vuonna 2018 liikevaihto ja tulos kasvoivat selvästi hyvän markkina-aktiviteetin ja parantuneen tehokkuuden johdosta.

metso-tuloslaskelma-q22019

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi 3,45 – 3,65 miljardia ja nettotulos 270 – 300 miljoonaa euroa. Tällä ennusteella marginaali nousisi 8,2 prosenttiin vuoden 2018 noin 7,2 prosentista. Tulosta parantaa verottajan ja Metson välisen verokiistan lopputulos, missä Metso sai noin +14 miljoonan euron veronpalautuksen Q2/2019 tulokseensa.

Tällä osakkeen hinnalla (33,74 EUR) PE-luku asettuu 17,5x. Osakkeen voi luonnehtia olevan kohdalleen hinnoiteltuna. Liiketoimintojen myyntien sekä tilikauden 2017 jälkiveron johdosta 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketuista PE-luvuista ei ole apuja yhtiön arvostustason arvioinnissa. Lisäksi sijoittajan tulee huomioida yhtiön osittaisjakautuminen ja -fuusio Outotecin kanssa, joka toteutunee Q2/2020.

metso-roe-roi-q22019

Edellä mainituista syistä johtuen myös pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat heilahdelleet 10 – 30 prosentin välillä viime vuosien aikana. Tilikauden 2019 ennustetulla ja 2018 toteutuneella tuloksilla lasketut ROEt (16,6 – 20,3 %) antavat hyvän arvion tämän hetkisestä tuottotasosta.

Tase

Liikearvon määrä on pysynyt varsin tasaisella tasolla ja vuoden 2013 pudotusta selittää Valmetin irtautuminen. Liikearvoa on noin 15 prosenttia taseen loppusummasta, eikä 10 prosentin alaskirjaus tuntuisi nykyisessä noin 290 miljoonan euron tuloksessa erityisen merkittävästi.

metso-liikearvo-q22019

Yhtiön velkaisuuden tunnusluvut ovat kehittyneet parempaan suuntaan koko vuosikymmenen ajan, jota Valmetin irtautuminen sekä hyvä suhdanne tilanne on helpottanut. Vuoden 2019 alussa käyttöönotettu IFRS 16-standardi nosti velkaisuutta niin, että velkaa on nyt 740 miljoonaa euroa.

metso-velkaisuus-q22019

Omavaraisuusaste on ollut useamman vuoden ajan noin 45 prosentissa (hyvä taso yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut noin 10 – 15 prosenttiin (hyvä taso alle 100 %).

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

metso-rahavirta-q22019

Valmetin irtautumisen sekä myydyn prosessiautomaatiojärjestelmien jäljiltä liiketoiminnan rahavirran arviointi on haastavaa. Yhtiö kertoo myöskin, että kohonneeseen kysyntään vastaaminen on kasvattanut toimitusketjuun sitoutuneen pääoman määrää, mikä näkyy alhaisena liiketoiminnan rahavirtana.

Capex-investoinnit ovat yritysjärjestelyiden jäljiltä laskenut noin 50 miljoonan euron tuntumaan. Jos ja kun, liiketoiminnan rahavirrat normalisoituvat, niin tämän pitäisi näkyä positiivisesti vapaassa rahavirrassa (FCF).

Tällä hetkellä osinkoihin menee noin 180 miljoonaa euroa, joten rahavirrat jäävät hieman tämän alle. Nähtäväksi jää sekin, että miten suhdannetilanne vaikuttaa tulevina vuosina rahavirtoihin ja sitä kautta yhtiön osingonmaksukykyyn. Tosin yhtiön osittaisjakautuminen ja -fuusio Outotecin kanssa muuttaa tämän asetelman kokonaan, joten sijoittajan tulee pohtia yhdistyneen yrityksen osingonmaksukykyä.

Osinko

Metso kuvaa osingonjakopolitiikkaansa seuraavasti:

yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoina (tai muilla keinoilla) vähintään 50 prosenttia vuotuisesta tuloksesta.

Viime vuosien aikana osinko on ollut noin 90 prosenttia tuloksesta sekä vapaasta rahavirrasta. Vuoden 2015 lisäosinkoa (0,40 EUR) ei ole esitettynä oheisessa kaaviossa.

metso-osinko-q22019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Metso alkoi maksamaan osinkoa kahdesti vuodessa vuonna 2019. Olen oheiseen taulukkoon jakanut tätä aikaisemmat osingot kahteen osaan, jotta osinkojen vertailtavuus säilyisi. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Metso: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2019 0,60 3/2018 (2) 0,525 3/2017 (2) 0,525
4/2020 (e) ?? 4/2019 0,60 3/2018 (1) 0,525
YHTEENSÄ 0,60+?? 1,13 1,050
-46,7% +7,1% +0,0%

Vuonna 2019 maksettava osinko on yhteensä 1,20 euroa, joka maksetaan kahdessa erässä:

 • 0,60 euroa, joka irtosi 26.4.2019 ja maksettiin 7.5.2019
 • 0,60 euroa, joka irtoaa 28.10.2019 ja maksetaan 5.11.2019

Yhtiön osittaisjakautuminen ja -fuusio Outotecin kanssa vaikuttaa myös vuonna 2020 maksettaviin osinkoihin. Tästä johtuen olen jättänyt osinkojen ennusteen tekemättä. Jos Metso olisi jatkanut omana yhtiönään, niin silloin ennuste olisi ollut 1,26 euroa (0,63 + 0,63 EUR).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+136) sekä osingonmaksulla (-90). Oikaisu on yhteensä +46 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Taulukon osinkoennuste (1,26 eur), joka on merkitty 2019e-sarakkeeseen, perustuu ajatukseen, että Metso jatkaisi itsenäisenä yhtiönä. Sijoittajan tulee kuitenkin tehdä oma arvio siitä, millaista osinkoa jakautuneet Metso Outotec ja Neles tulevat maksamaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (5.8.2019) 33,74 22,90 28,47 27,10 20,70 24,86 31,02 32,04
Lkm (000) 150 167 150 187 150 151 150 113 149 989 149 970 149 942 149 870
Markkina-arvo (Mrd) 5,07 3,44 4,27 4,07 3,10 3,73 4,65 4,80
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Minerals 2 900 2 581 2 064 1 956 2 198
Flow Control 650 593 635 631 777
Muut 0 0 0 -1 2
YHTEENSÄ 3 550 3 174 2 699 2 586 2 977
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Minerals 340,0 283,2 153,4 148,0 213,2
Flow Control 105,0 87,8 90,8 90,4 110,4
Muut -20,0 -20,0 -25,7 -11,4 231,7
YHTEENSÄ 425,0 351,0 218,5 227,0 555,3
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 885 1 739 3 550 3 173 2 699 2 586 2 977 3 658 3 858 4 282
Liikevoitto 108 214 425 351 218 227 555 351 423 458
Nettotulos 70 154 290 230 102 130 442 189 295 368
Marginaali 7,9% 8,9% 8,2% 7,2% 3,8% 5,0% 14,8% 5,2% 7,6% 8,6%
EPS 0,47 1,03 1,93 1,53 0,68 0,87 2,95 1,26 1,97 2,46
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 376 426 673 698 590 279 467 731
Liikearvo 545 525 466 452 452 461 456 887
Muut varat 2 665 2 328 2 148 2 086 2 167 2 663 2 755 5 024
Tase yhteensä 3 586 3 279 3 287 3 236 3 209 3 403 3 678 6 642
Oma pääoma 1 430 1 406 1 344 1 431 1 436 1 221 1 173 2 207
Vähemmistö 11 10 7 8 8 8 8 20
Korolliset velat 740 600 864 820 838 891 1 075 1 331
Muut vastuut 1 405 1 263 1 072 977 927 1 283 1 422 3 084
Tase yhteensä 3 586 3 279 3 287 3 236 3 209 3 403 3 678 6 642
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 200 177 185 346 360 256 316 359
Investoinnit: Capex -75 -67 -38 -31 -46 -74 -232 -156
Vapaa rahavirta (FCF) 125 110 147 315 314 182 84 203
Investoinnit: Muut -50 -76 -28 21 261 -17 150 -57
Investointien jälkeen 75 34 119 336 575 165 234 146
Rahoitus: Voitonjako -180 -156 -157 -157 -217 -150 -277 -254
Rahoitus: Muut 105 -272 23 -82 -40 -215 25 267
Rahavarojen muutos 0 -394 -15 97 318 -200 -18 159
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,26 1,20 1,05 1,05 1,05 1,05 1,00 1,85
Osinko (lisä) 0,40
Osinko yhteensä 1,26 1,20 1,05 1,05 1,45 1,05 1,00 1,85
Osinkotuotto 3,7% 5,2% 3,7% 3,9% 7,0% 4,2% 3,2% 5,8%
Osinko/nettotulos 65,2% 78,4% 154,6% 121,2% 49,2% 83,3% 50,8% 75,3%
Osinko/FCF 151,4% 163,8% 107,3% 50,0% 69,3% 86,5% 178,5% 136,6%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 21,1 13,7 15,9 14,0 10,5
PE (3v) 24,4 22,3 19,0 16,0 10,1 13,1 13,7 14,6
PE 17,5 15,0 41,9 31,3 7,0 19,7 15,8 13,0
EV/EBIT 12,8 10,3 20,5 18,5 6,0 12,4 12,4 11,8
Oma pääoma/osake 9,60 9,43 9,00 9,59 9,63 8,19 7,88 14,86
P/B 3,52 2,43 3,16 2,83 2,15 3,03 3,94 2,16
ROE 20,3% 16,6% 7,3% 9,0% 33,1% 15,7% 17,3% 16,9%
ROI 20,3% 16,6% 9,7% 10,0% 25,2% 16,0% 14,6% 13,5%
Omavaraisuusaste 40,2% 43,2% 41,1% 44,5% 45,0% 36,1% 32,1% 33,5%
Gearing 25,3% 12,3% 14,1% 8,5% 17,2% 49,8% 51,5% 26,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 34,55 30,66 22,90 30,54 28,70 25,61 28,47 31,04 30,36 28,38
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,230 1,230 1,200 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050
Osinkotuotto (ennuste) 3,6% 4,0% 5,2% 3,4% 3,7% 4,1% 3,7% 3,4% 3,5% 3,7%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,84 1,63 1,53 1,19 0,93 0,79 0,68 0,77 0,87 0,91
PE 18,7 18,8 15,0 25,6 31,0 32,6 41,9 40,5 34,8 31,1
EV 5 598 4 834 3 613 4 787 4 602 4 017 4 467 4 882 4 788 4 331
EV/EBIT 14,1 13,1 10,3 15,1 17,4 16,8 20,5 24,2 21,2 18,3
Oma pääoma/osake 9,29 9,97 9,43 8,94 8,59 8,26 9,00 8,94 8,86 8,81
P/B 3,72 3,07 2,43 3,41 3,34 3,10 3,16 3,47 3,43 3,22
ROE 20,6% 17,9% 16,6% 13,3% 10,6% 9,2% 7,3% 8,4% 9,7% 10,4%
ROI 19,6% 17,1% 16,5% 15,3% 12,9% 11,3% 9,7% 9,1% 10,3% 11,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset