Metso sijoituskohteena

Päivitetty 20.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Metso Oyj tarjoaa asiakkailleen laitteita ja palveluja materiaalien käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Metsolla on toimintaa yli 50 maassa ja sillä on noin 13 150 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e METSO Ennuste
Osake (20.2.2019) 29,25 Osinko 12 kk 1,20
Markkina-arvo (Mrd) 4,4 Osinkotuotto 4,1%
Liikevaihto (M) 3 425 (+7,9%) Osinko/EPS 95% 4v ka
Nettotulos (M) 260 (+13,0%) Osinko/FCF 98% 4v ka
EPS 1,73 Omav.aste 45%
PE 16,9 Gearing 6%
EV/EBIT 11,5 ROE 17,9%
PB 2,94 ROI 19,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.metso.com/fi/yritys/sijoittajat/julkaisut-ja-esitysmateriaalit/?pageSize=9&language=Finnish

Yhteenveto

METSO20.2.2019 | 29,25 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Metson Talousmentor-arvoluku on 18/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti heikko tuloksen ja osingon kehitys. Lisäksi pisteitä lähtee pisterajojen alle jäävistä pääoman tuottoluvuista.

Yhtiö totesi vuodesta 2018 mm. markkina-aktiviteetti jatkui hyvänä kaikilla asiakastoimialoillamme:

 • Kaivoslaitteiden kysyntä säilyi hyvänä ja suurin osa toimialan projekteista liittyi uusintoihin ja laajennuksiin.
 • Kivenmurskauslaitteiden vahvaa kysyntää tuki infrastruktuuriin liittyvän aktiviteetin lisääntyminen etenkin Yhdysvalloissa ja Intiassa.
 • Palveluiden kysyntä oli hyvällä tasolla sekä kaivos- että kivenmurskaustoimialoilla. Tätä tukivat kaivosten korkeat tuotantoasteet ja asiakkaiden halukkuus tuottavuusparannuksiin.
 • Venttiililiiketoiminnan kysyntä oli hyvää päivittäistoimituksissa, projekteissa ja
  palveluissa.
 • Kysyntä oli hyvää myös pumpuissa ja kierrätyksessä.

Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi +17,5 prosenttia ja kiinteillä valuuttakursseilla +23 prosenttia. Tilauskanta nousi 1,69 miljardiin euroon (2017: 1,44 Mrd EUR). Mineralsin liikevaihto kasvoi +19 prosenttia, missä etenkin vuoden toinen puolisko oli vahva. Flow Controlin liikevaihto kasvoi sekin hyvin eli +13 prosenttia.

Vuoden 2018 liiketulos kasvoi peräti +60 prosenttia, missä kehitys oli vahvaa läpi vuoden. Erinomaista kehitystä tuki liikevaihdon kasvun lisäksi tehokkuuden ja tuottavuuden lisääntyminen molemmissa segmenteissä. Laitteiden suurempi osuus myynnistä vaikutti kannattavuuteen jonkin verran.

Metson taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Liikevaihdon kasvu ylittää markkinoiden kasvun
 • Oikaistu EBITA-marginaali on yli 15 prosenttia
 • Sitoutuneen pääoman tuotto ROCE on yli 30 prosenttia

Tilikausi 2018

Metson Q1-Q4/2018:

M EUR Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 897 709 26,5% 3 173 2 699 17,6%
Liiketulos (ebit) 93 60 55,0% 351 218 61,0%
Nettotulos (omistajille) 63 12 425,0% 230 102 125,5%
EPS (EUR) 0,42 0,08 1,53 0,68

Q4 liikevaihto kasvoi +26,5 prosenttia ja hyvä aktiviteetti jatkui kaikilla markkinoilla. Yhtiö totesi Q4-tulosraportissa, että

”Kaikki liiketoiminta-alueet ovat parantaneet toimituskykyään, mikä näkyi selkeänä liikevaihdon kasvuna kautta linjan. Myynnin jakauma muuttui edelleen laitepainotteisemmaksi, mikä vaikutti kannattavuuteemme. Tärkeintä on kuitenkin, että molemmat segmentit kasvoivat ja paransivat kannattavuuttaan edellisvuodesta.”

Q4:n liiketulos (ebit) kasvoi +55 prosenttia, mitä tuki liikevaihdon kasvun lisäksi onnistuneesti toteutetut tehokkuustoimenpiteet.

Q4:n nettotuloksen roimaa (425 %) kasvua selittää vertailukaudella tehdyt -29 miljoonan euron verokirjaukset.

Vuonna 2019 maksettava osinko on yhteensä 1,20 euroa, joka maksetaan kahdessa erässä:

 • 0,60 euroa, joka irtoaa 26.4.2019 ja maksetaan 7.5.2019
 • 0,60 euroa, joka irtoaa 28.10.2019 ja maksetaan 5.11.2019

Näkymät tilikaudelle 2019

Metso kertoo markkinatilanteestaan ja sen kehittymisestä tulevan 6 kuukauden ajalle (verrattuna edelliseen 6 kuukauteen):

 • Mineralsissa laitteiden ja palveluiden markkina-aktiviteetti kasvaa edelleen
 • Flow Controlissa markkina-aktiviteetti kasvaa edelleen

Varsinaista liikevaihto- tai tulosarviota yhtiö ei anna.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 840 714 17,6% 3 425 3 173 7,9%
Liiketulos (ebit) 93 81 14,9% 390 351 11,1%
Nettotulos (omistajille) 61 51 19,6% 260 230 13,0%
Osinko (12 kk, EUR) 1,20 1,05

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat Metso: Ennusteet -sivulla.

Mainokset

Tuloksen kehitys

Liikevaihdon laskutrendi vuodesta 2012 vuoteen 2016 selittyy Valmetin irtautumisella sekä yhtiön Valmetille myydyt prosessiautomaatiojärjestelmä- liiketoiminnot. Myynnistä yhtiö kirjasi +252 miljoonan euron myyntivoiton, joka näkyy vuoden 2015 tuloksessa.

Vuoden 2017 tulosta rasitti USA:n verouudistuksen -8 miljoonan euron lisäksi Verohallinnon verovuosilta 2011 – 2016 määräämä -21 miljoonan euron jälkivero.

Vuonna 2018 liikevaihto ja tulos kasvoivat selvästi hyvän markkina-aktiviteetin ja parantuneen tehokkuuden johdosta.

metso-tuloslaskelma-q42018

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi 3,3 – 3,5 miljardia ja nettotulos 225 – 275 miljoonaa euroa. Tällä ennusteella marginaali nousisi 7,6 prosenttiin vuoden 2018 noin 7,2 prosentista.

Tällä osakkeen hinnalla (29,25 EUR) PE-luku asettuu 16,9x. Osakkeen voi luonnehtia olevan kohdalleen hinnoiteltuna. Liiketoimintojen myyntien sekä tilikauden 2017 jälkiveron johdosta 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketuista PE-luvuista ei ole apuja yhtiön arvostustason arvioinnissa.

metso-roe-roi-q42018

Edellä mainituista syistä johtuen myös pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat heilahdelleet 10 – 30 prosentin välillä viime vuosien aikana. Tilikauden 2019 ennustetulla ja 2018 toteutuneella tuloksilla lasketut ROEt (16,6 – 17,9 %) antavat hyvän arvion tämän hetkisestä tuottotasosta.

Tase

Liikearvon määrä on pysynyt varsin tasaisella tasolla ja vuoden 2013 pudotusta selittää Valmetin irtautuminen. Liikearvoa on noin 15 prosenttia taseen loppusummasta, eikä 10 prosentin alaskirjaus tuntuisi nykyisessä noin 250 miljoonan euron tuloksessa erityisen merkittävästi.

metso-liikearvo-q42018

Yhtiön velkaisuuden tunnusluvut ovat kehittyneet parempaan suuntaan koko vuosikymmenen ajan, jota Valmetin irtautuminen sekä hyvä suhdanne tilanne on helpottanut. Omavaraisuusaste on ollut useamman vuoden ajan noin 45 prosentissa (hyvä taso yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut noin 10 – 15 prosenttiin (hyvä taso alle 100 %).

metso-velkaisuus-q42018

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

metso-rahavirta-q42018

Valmetin irtautumisen sekä myydyn prosessiautomaatiojärjestelmien jäljiltä liiketoiminnan rahavirran arviointi on haastavaa. Yhtiö kertoo myöskin, että kohonneeseen kysyntään vastaaminen on kasvattanut toimitusketjuun sitoutuneen pääoman määrää, mikä näkyy alhaisena liiketoiminnan rahavirtana.

Capex-investoinnit ovat yritysjärjestelyiden jäljiltä laskenut noin 50 miljoonan euron tuntumaan. Jos ja kun, liiketoiminnan rahavirrat normalisoituvat, niin tämän pitäisi näkyä positiivisesti vapaassa rahavirrassa (FCF).

Tällä hetkellä osinkoihin menee noin 180 miljoonaa euroa, joten rahavirrat jäävät hieman tämän alle. Nähtäväksi jää sekin, että miten suhdannetilanne vaikuttaa tulevina vuosina rahavirtoihin ja sitä kautta yhtiön osingonmaksukykyyn.

Osinko

Metso kuvaa osingonjakopolitiikkaansa seuraavasti:

yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoina (tai muilla keinoilla) vähintään 50 prosenttia vuotuisesta tuloksesta.

Viime vuosien aikana osinko on ollut noin 90 prosenttia tuloksesta sekä vapaasta rahavirrasta. Vuoden 2015 lisäosinkoa (0,40 EUR) ei ole esitettynä oheisessa kaaviossa.

metso-osinko-q42018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Metso: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 0,60 3/2018 1,05 3/2017 1,05
10/2019 0,60
YHTEENSÄ 1,20 1,05 1,05
+14,3% +0,0% +0,0%

Vuonna 2019 maksettava osinko on yhteensä 1,20 euroa, joka maksetaan kahdessa erässä:

 • 0,60 euroa, joka irtoaa 26.4.2019 ja maksetaan 7.5.2019
 • 0,60 euroa, joka irtoaa 28.10.2019 ja maksetaan 5.11.2019

Seuraavan 12 kk:n osinko on siis 1,20 euroa, joka antaisi tällä osakkeen hinnalla (29,25 EUR) noin 4,1 prosentin osinkotuoton.

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+260) sekä osingonmaksulla (-180). Oikaisu on yhteensä +80 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (20.2.2019) 29,25 22,90 28,47 27,10 20,70 24,86 31,02 32,04
Lkm (000) 150 187 150 187 150 151 150 113 149 989 149 970 149 942 149 870
Markkina-arvo (Mrd) 4,39 3,44 4,27 4,07 3,10 3,73 4,65 4,80
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Minerals 2 650 2 453 2 064 1 956 2 198
Flow Control 775 720 635 631 777
Muut 0 0 0 -1 2
YHTEENSÄ 3 425 3 173 2 699 2 586 2 977
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Minerals 275,0 253,8 153,4 148,0 213,2
Flow Control 135,0 117,2 90,8 90,4 110,4
Muut -20,0 -20,0 -25,7 -11,4 231,7
YHTEENSÄ 390,0 351,0 218,5 227,0 555,3
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 940 3 425 3 173 2 699 2 586 2 977 3 658 3 858 4 282
Liikevoitto 93 390 351 218 227 555 351 423 458
Nettotulos 61 260 230 102 130 442 189 295 368
Marginaali 6,5% 7,6% 7,2% 3,8% 5,0% 14,8% 5,2% 7,6% 8,6%
EPS 0,41 0,00 1,73 1,53 0,68 0,87 2,95 1,26 1,97 2,46
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 506 426 673 698 590 279 467 731
Liikearvo 525 525 466 452 452 461 456 887
Muut varat 2 328 2 328 2 148 2 086 2 167 2 663 2 755 5 024
Tase yhteensä 3 359 3 279 3 287 3 236 3 209 3 403 3 678 6 642
Oma pääoma 1 486 1 406 1 344 1 431 1 436 1 221 1 173 2 207
Vähemmistö 10 10 7 8 8 8 8 20
Korolliset velat 600 600 864 820 838 891 1 075 1 331
Muut vastuut 1 263 1 263 1 072 977 927 1 283 1 422 3 084
Tase yhteensä 3 359 3 279 3 287 3 236 3 209 3 403 3 678 6 642
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 220 177 185 346 360 256 316 359
Investoinnit: Capex -50 -67 -38 -31 -46 -74 -232 -156
Vapaa rahavirta (FCF) 170 110 147 315 314 182 84 203
Investoinnit: Muut -50 -76 -28 21 261 -17 150 -57
Investointien jälkeen 120 34 119 336 575 165 234 146
Rahoitus: Voitonjako -180 -156 -157 -157 -217 -150 -277 -254
Rahoitus: Muut 60 -272 23 -82 -40 -215 25 267
Rahavarojen muutos 0 -394 -15 97 318 -200 -18 159
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,26 1,20 1,05 1,05 1,05 1,05 1,00 1,85
Osinko (lisä) 0,40
Osinko yhteensä 1,26 1,20 1,05 1,05 1,45 1,05 1,00 1,85
Osinkotuotto 4,3% 5,2% 3,7% 3,9% 7,0% 4,2% 3,2% 5,8%
Osinko/nettotulos 72,8% 78,4% 154,6% 121,2% 49,2% 83,3% 50,8% 75,3%
Osinko/FCF 111,3% 163,8% 107,3% 50,0% 69,3% 86,5% 178,5% 136,6%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 18,7 13,7 15,9 14,0 10,5
PE (3v) 22,3 22,3 19,0 16,0 10,1 13,1 13,7 14,6
PE 16,9 15,0 41,9 31,3 7,0 19,7 15,8 13,0
EV/EBIT 11,5 10,3 20,5 18,5 6,0 12,4 12,4 11,8
Oma pääoma/osake 9,96 9,43 9,00 9,59 9,63 8,19 7,88 14,86
P/B 2,94 2,43 3,16 2,83 2,15 3,03 3,94 2,16
ROE 17,9% 16,6% 7,3% 9,0% 33,1% 15,7% 17,3% 16,9%
ROI 19,0% 16,6% 9,7% 10,0% 25,2% 16,0% 14,6% 13,5%
Omavaraisuusaste 44,5% 43,2% 41,1% 44,5% 45,0% 36,1% 32,1% 33,5%
Gearing 6,3% 12,3% 14,1% 8,5% 17,2% 49,8% 51,5% 26,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 22,90 30,54 28,70 25,61 28,47 31,04 30,36 28,38 27,10 25,97
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,200 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050
Osinkotuotto (ennuste) 5,2% 3,4% 3,7% 4,1% 3,7% 3,4% 3,5% 3,7% 3,9% 4,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,53 1,19 0,93 0,79 0,68 0,77 0,87 0,91 0,87 1,05
PE 15,0 25,6 31,0 32,6 41,9 40,5 34,8 31,1 31,3 24,7
EV 3 613 4 787 4 602 4 017 4 467 4 882 4 788 4 331 4 190 4 094
EV/EBIT 10,3 15,1 17,4 16,8 20,5 24,2 21,2 18,3 18,5 16,4
Oma pääoma/osake 9,43 8,94 8,59 8,26 9,00 8,94 8,86 8,81 9,59 9,29
P/B 2,43 3,41 3,34 3,10 3,16 3,47 3,43 3,22 2,83 2,80
ROE 16,6% 13,3% 10,6% 9,2% 7,3% 8,4% 9,7% 10,4% 9,0% 11,4%
ROI 16,5% 15,3% 12,9% 11,3% 9,7% 9,1% 10,3% 11,1% 10,0% 11,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

metso-osinko-q42018