Neste Oyj

Viimeksi päivitetty 23.7.2020

Neste Oyj on tunnettu suomalainen öljyalan toimija sekä uusiutuvan dieselin toimittaja. Yhtiöllä on jalostustoimintaa Naantalin ja Porvoon lisäksi Singaporessa ja Rotterdamissa. Yhtiön markkina-arvo on noin 32,2 miljardia euroa ja sillä on noin 5 250 työntekijää.

Neste perustettiin vuonna 1948 huolehtimaan Suomen öljyhuollosta, mutta nykyään tätä erityistä velvoitetta ei enää ole. Yhtiön oma jalostustoiminta alkoi Naantalissa vuonna 1957 ja Porvoossa vuonna 1965. Neste yhdistyi vuonna 1998 Imatran Voiman (IVO) kanssa, jonka nimeksi tuli Fortum. Tätä yhteiseloa kesti vuoteen 2005 saakka, jolloin Fortumin öljyliiketoiminta erkautettiin Neste Oil:ksi. Keväällä 2015 Neste Oil nimi muutettiin Neste Oy:ksi.

Neste nykyään

Neste valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvan dieselin toimittaja. Yhtiön tavoitteena on olla Itämeren alueen johtava polttoaineratkaisujen tarjoaja ja kasvaa uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvilla globaaleilla markkinoilla.

Neste jakaa toimintansa kolmeen eri segmenttiin:

  • Uusiutuvat tuotteet: Tarjoaa uusiutuvaa dieseliä, lentopolttoaineita ja liuottimia sekä raaka-aineita biomuoveille. Uusiutuvan dieselin kapasiteetti on 2,6 miljoonaa tonnia vuodessa. Päämarkkina-alueina ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.
  • Öljytuotteet: Tarjoaa korkealaatuisia öljytuotteita ja näihin liittyviä palveluita. Vuotuinen öljynjalostuskapasiteetti on 15 miljoonaa tonnia. Päämarkkina-alueina ovat Itämeren alue ja muu Eurooppa sekä Pohjois-Amerikka.
  • Marketing & Services: markkinoi yhtiön tuotteita ja palveluita.

Osake ja omistajat

Kuten edellä jo todettiin, niin Neste irtautui Fortumista ja listautui Helsingin pörssiin itsenäisenä yhtiönä 1.4.2005. Osakkeen tunnus on NESTE.

Valtion omistusosuus Nesteestä on merkittävä ja Valtioneuvoston kanslia omistaa Nesteestä 36,0 prosentin osuuden ja Valtion Kehitysyhtiö Vake Oy noin 8,3 prosentin osuuden. Varma (1,5 %) ja Ilmarinen (1,2) ovat tämän jälkeen suurimmat omistajat, mutta muutoin omistusosuudet ovat alle prosentin luokkaa.

Nesteen toimitusjohtajana aloitti 1.11.2018 Peter Vanacker (s. 1966), kun vuodesta 2008 toimitusjohtajana toiminut Matti Lievonen jäi eläkkeelle. Ennen Nesteelle tuloa Peter toimi CABB-konsernin toimitusjohtajana (2015 – 2018) sekä Treofanin toimitusjohtajana (2012 – 2015). Lisäksi hän on toiminut erilaisissa johtotehtävissä vuodesta 1990 alkaen.

Toimintaympäristö

Nesteen uusiutuvat tuotteet valmistetaan Porvoon, Rotterdamin ja Singaporen jalostamoilla ja erilaiset raakaöljypohjaiset öljytuotteet puolestaan Naantalissa ja Porvoossa. Lisäksi yhtiö omistaa osan perusöljyä tuottavasta laitoksesta Bahrainissa.

Nesteen tuotteiden keskeisimmät kysyntätekijät ovat

  • Öljytuotteiden kysyntä kasvaa talouden kasvun mukana.
  • Ilmastonmuutoksen johdosta öljytuotteiden laatuvaatimukset kiristyvät.
  • Uusiutuvan energian käyttöä pyritään lisäämään.

Maailmantalouden yleinen epävarmuus voi vaikuttaa öljymarkkinoihin laskevasti, joilla voi olla keskeinen vaikutus Nesteen tuloksentekokykyyn. Euroopassa Brexit ja poliittisen kehityksen muutokset sekä Venäjään kohdistettujen pakotteiden vaikutukset voivat myös olla negatiivisia Nesteen liiketoimintaan.

Kustannusinflaatio sekä erilaiset tullitariffit ovat viime vuosina olleet nousussa.

Nesteen liiketoiminnot ovat riippuvaisia jalostamoiden toiminnasta. Suunnitellut ja etenkin odottamattomat huoltoseisokit vaikuttavat jalostustoiminnan jatkuvuuteen. Jalostamoiden toimintaan vaikuttaa myös vuotojen, tulipalojen sekä muiden kemikaalien aiheuttamat onnettomuudet. Lisäksi Nesteen käyttämät rahtialukset ovat alttiita havereille ja ympäristökatastrofeille.

Öljymarkkinat ovat vaihtelevia ja lyhyen aikavälin hintojen muutokset voivat olla isojakin. Yhtiö käyttää erilaisia johdannaisinstrumentteja suojautuakseen mm. raaka-aineiden hintojen muutoksilta.

Kansainvälisenä toimijana yhtiö altistuu valuuttakurssien vaihteluille, sillä merkittävä osa liiketoiminnasta tapahtuu muissa valuutoissa kuin euroissa. Normaaliin tapaan yhtiö käyttää tarvittaessa johdannaisia tai sopimusteknisiä ratkaisuja suojautuakseen valuuttakurssien muutoksia vastaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus