Neste: Ennusteet

Päivitetty 21.12.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Neste raportoi Q4/2018 tuloksensa keskiviikkona 6.2.2019, mutta päivitän yhtiön yritysanalyysin varsinaisen tulosruuhkan jälkeen viikolla 8 eli 18.2. – 24.2.2019. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

neste-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät tilikaudelle 2018

Neste ei anna liikevaihto- taikka tulosennustetta, mutta kuvaa markkinanäkymiä yleisesti Q3/2018 raportissaan.

 • Uusiutuvat tuotteet:
  • Lisämarginaalin odotetaan olevan vahvalla tasolla Q4:lla.
  • Laitostemme käyttöasteiden odotetaan olevan korkeita, lukuun ottamatta Singaporen jalostamon suunniteltua 9 viikon suurseisokkia Q4:lla.
  • Tällä on tämänhetkisen arvion mukaan noin -100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon.
 • Öljytuotteet:
  • Öljytuotteiden tarjonnan ja kysynnän ennakoidaan olevan tasapainossa vuonna 2018.
  • Q4 toteutetaan suunniteltuja yksiköiden huoltoseisokkeja.
  • Näillä on tämänhetkisen arvion mukaan noin 50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon.
 • Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Nesteen liiketoiminnot jakautuvat kolmeen segmenttiin:

 • Uusiutuvat tuotteet: Tarjoaa uusiutuvaa dieseliä, lentopolttoaineita ja liuottimia sekä raaka-aineita biomuoveille. Uusiutuvan dieselin kapasiteetti on 2,6 miljoonaa tonnia vuodessa. Päämarkkina-alueina ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.
 • Öljytuotteet: Tarjoaa korkealaatuisia öljytuotteita ja näihin liittyviä palveluita. Vuotuinen öljynjalostuskapasiteetti on 15 miljoonaa tonnia. Päämarkkina-alueina ovat Itämeren alue ja muu Eurooppa sekä Pohjois-Amerikka.
 • Marketing & Services: markkinoi yhtiön tuotteita ja palveluita sekä ylläpitää noin 1 075 huoltoaseman verkostoa Suomessa, Venäjällä ja Baltian alueella.

Neste: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2014 alkaen.

Yhtiö käyttää seuraavia termejä raportoinnissaan:

 • Viitemarginaali: Myydyn biodieselin tai öljytuotteen sekä sen tuottamiseen liittyvien raaka-aineiden sekä rahdin ja päästöoikeuksien erotus.
 • Lisämarginaali: Sisältää muita tulokseen vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat mm. tuotteen energiasisällön hintavaikutus, laatulisä, suojaukset, huoltoseisokit, logistiikkakulut yms.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2018 muutos Q1/2017 nähden.

Vuoden 2017 segmenttien muutosprosentteja ei ole laskettu, sillä yhtiö raportoi segmenttien liikevaihtoluvuissa myös ns. sisäisen myynnin aina vuoteen 2016 asti. Taulukon luvut ovat segmenttien ulkoista eli todellista myyntiä.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Uusiutuvat tuotteet 2 900 690 739 751 720 2 865 796 707 739 623
Muutos (%) 1,2% -13,3% 4,5% 1,6% 15,6% #DIV/0!
Öljytuotteet 7 650 1 834 2 006 1 913 1 897 6 384 1 788 1 526 1 578 1 492
Muutos (%) 19,8% 2,6% 31,5% 21,2% 27,1% #DIV/0!
Marketing & Services 4 250 1 097 1 115 1 052 986 3 879 1 017 978 944 940
Muutos (%) 9,6% 7,9% 14,0% 11,4% 4,9% #DIV/0!
Muut 100 20 24 30 26 89 35 18 20 16
YHTEENSÄ 14 900 3 641 3 884 3 746 3 629 13 217 3 636 3 229 3 281 3 071
Muutos (%) 12,7% 0,1% 20,3% 14,2% 18,2% 13,1% 6,3% 6,4% 12,1% 33,2%

Neste totesi Q3/2018 raportissa, että:

 • Erinomainen neljännes – Uusiutuvilta tuotteilta huippusuoritus
 • Liikevaihdon (+20 %) kasvu johtui pääasiassa myyntihintojen noususta.
 • Uusiutuvien tuotteiden myyntimäärät laskivat noin -14 prosenttia, johon vaikuttivat Rotterdamin jalostamon suunnitellut kunnossapitotyöt sekä valmistautuminen Singaporen jalostamon Q4 suurseisokkiin.
 • Öljytuotteet:
  • Brent-raakaöljyn hinta vaihteli kolmannella neljänneksellä pääasiassa 70 dollarista 80 dollariin barrelilta.
  • Jalostettujen tuotteiden myyntimäärät olivat samalla tasolla kuin Q3/2017.
 • Marketing & Services -segmentin myyntimäärät ja yksikkökatteet pysyivät suunnilleen vertailukauden tasolla.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on 14,8 – 15,0 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Uusiutuvat tuotteet 600 102 163 56 279 476 144 119 122 91
Muutos (%) 26,1% -29,2% 37,0% -54,1% 206,6% -8,1% -8,9% -26,5% 154,2% -39,3%
Öljytuotteet 500 106 151 108 135 651 140 199 130 182
Muutos (%) -23,2% -24,3% -24,1% -16,9% -25,8% 15,4% 11,1% 59,2% -40,4% 91,6%
Marketing & Services 70 13 24 20 13 69 11 27 19 12
Muutos (%) 1,4% 18,2% -11,1% 5,3% 8,3% -22,5% -42,1% 8,0% -17,4% -45,5%
Muut -120 -12 -89 -12 -7 -25 1 -6 -6 -14
YHTEENSÄ 1 050 209 249 172 420 1 171 296 339 265 271
Muutos (%) -10,3% -29,4% -26,5% -35,1% 55,0% 1,5% -2,0% 6,6% -5,4% 6,7%
Marginaali 7,0% 5,7% 6,4% 4,6% 11,6% 8,9% 8,1% 10,5% 8,1% 8,8%

Yhtiö kertoo, että Q3/2018

 • Liikevoitto laski -26,5 prosenttia, mihin vaikutti mm
  • -8 M EUR varastotappiot (Q3/2017: +61 M EUR)
  • -49 M EUR avoimien johdannaispositioiden arvonmuutokset (Q3/2017: -68 M EUR)
  • -86 M EUR alaskirjaus liittyen Nynas AB:n vähemmistöomistukseen. Alaskirjauksen taustalla olivat nykyiset Yhdysvaltojen pakotteet ja Venezuelan epävakaa tilanne
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 395 miljoonaa euroa (Q3/2017: 350 M EUR) eli kasvua tuli +13 prosenttia.
 • Uusiutuvat tuotteet:
  • Vertailukelpoinen myyntikate kasvoi (+115 M EUR vaikutus liikevoittoon).
  • Huoltoseisokkien johdosta myyntimäärät laskivat (-50 M EUR).
  • Viitemarginaali oli vertailukautta korkeampi (+50 M EUR).
  • Lisämarginaali oli myöskin vertailukautta korkeampi pääasiassa onnistuneen myynnin optimoinnin ansiosta (+65 M EUR).
 • Öljytuotteet:
  • Viitemarginaali oli edelleen hyvällä tasolla, mutta laski kuitenkin vertailukaudesta (-28 M EUR vaikutus)
  • Lisämarginaali oli korkeampi tehostuneen toiminnan ja strategisten investointien saavuttaman täyden käyttöasteen johdosta (+39 M EUR).
 • Marketing & Services
  • Liikevoitto laski 24 miljoonaan euroon (Q3/2017: 27 M EUR).
  • Katteet olivat vertailukauden tasolla, mutta kiinteät kulut nousivat +3 miljoonaa euroa, joka selittää liikevoiton laskua.

Yhtiö arvioi, että Q4:lla suurseisokin ja huoltotoimenpiteiden vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon on yhteensä noin -150 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on 1,0 – 1,1 miljardia euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos (ebit) 1 050 209 249 172 420 1 171 296 339 265 271
Rahoituskulut (netto) -40 -9 -9 -11 -11 -75 -14 -9 -42 -10
Muut kulut -40 -9 -12 -6 -13 -2 5 0 18 -25
Tulos ennen veroja 970 191 228 155 396 1 094 287 330 241 236
Verot -170 -39 -60 -21 -50 -180 -42 -63 -40 -35
Vähemmistön osuus 0 0 0 0 0 -1 0 1 -1 -1
Nettotulos 800 152 168 134 346 913 245 268 200 200

Tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 775 – 825 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Miten globaali talous kehittyy tulevina vuosina ja miten se vaikuttaa öljytuotteiden kysyntään. Lisäksi, miten valtioiden toimet ilmastonmuutoksen estämiseksi realisoituvat mm. uusiutuvien tuotteiden käytöksi?
 • Miten Kiinan ja USA:n välinen kauppasota vaikuttaa tullitariffeihin ja muihin kaupan esteisiin?
 • Asettaako USA lisäpakotteita Venäjälle, jolla voisi olla vaikutusta esimerkiksi Nesteen raaka-aineiden hankintaan?

Ennusteiden parametreina käytin

 • Liikevaihto laskee hieman vuonna 2019, mutta kääntyy uudelleen kasvuun vuonna 2020.
 • Liiketulosmarginaali nousee asteittain 9,2 prosenttiin

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 15 250 14 800 3 800 3 800 3 650 3 550
Muutos (%) 3,0% -0,7% 4,4% -2,2% -2,6% -2,2%
Liiketulos (ebit) 1 400,0 1 250,0 325,0 300,0 300,0 325,0
Muutos (%) 12,0% 19,0% 55,5% 20,5% 74,4% -22,6%
Marginaali 9,2% 8,4% 8,6% 7,9% 8,2% 9,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos (ebit) 1 400,0 1 250,0 325,0 300,0 300,0 325,0
Rahoituskulut (netto) -50,0 -50,0 -13,0 -13,0 -12,0 -12,0
Muut kulut -25,0 -20,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
Tulos ennen veroja 1 325,0 1 180,0 307,0 282,0 283,0 308,0
Verot -225,0 -220,0 -57,0 -52,0 -53,0 -58,0
Nettotulos 1 100,0 960,0 250,0 230,0 230,0 250,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset