Neste: Ennusteet

Päivitetty 24.4.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

neste-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät tilikaudelle 2020

Neste ei anna liikevaihto- taikka tulosennustetta, mutta kuvaa markkinanäkymiä yleisesti Q1/2020 raportissaan.

 • Uusiutuvat tuotteet:
  • Uusiutuvien tuotteiden Q2 kysynnän odotetaan pysyvän suhteellisen vakaina
  • Raaka-aineiden hintojen odotetaan jatkuvan erittäin tiukkoina
  • Tuotantolaitosten käyttöasteiden odotetaan olevan hyvinä Q2:lla.
  • Tuotantokatkoksia vuonna 2020 seuraavasti
   • Singapore Q2, kesto 4 viikkoa (vaikutus liiketulokseen: -50 M EUR)
   • Porvoo Q3, kesto 3 viikkoa (-10 M EUR)
   • Rotterdam Q4, kesto 4 viikkoa (-50 M EUR)
 • Öljytuotteet:
  • Öljytuotteiden kysynnän odotetaan laskevan Q2:lla merkittävästi koronaviruspandemiasta johtuen
  • Viitemarginaalin odotetaan olevan matalampi kuin Q1:llä
  • Porvoon Q2:n tuotantokatkoksen vaikutus segmentin liiketulokseen on noin -85 M EUR.
 • Marketing & Services:
  • Merkittävä negatiivinen vaikutus kysyntään ja myyntimääriin Q2:lla pandemian johdosta.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Nesteen liiketoiminnot jakautuvat kolmeen segmenttiin:

 • Uusiutuvat tuotteet: Tarjoaa uusiutuvaa dieseliä, lentopolttoaineita ja liuottimia sekä raaka-aineita biomuoveille. Uusiutuvan dieselin kapasiteetti on 2,6 miljoonaa tonnia vuodessa. Päämarkkina-alueina ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.
 • Öljytuotteet: Tarjoaa korkealaatuisia öljytuotteita ja näihin liittyviä palveluita. Vuotuinen öljynjalostuskapasiteetti on 15 miljoonaa tonnia. Päämarkkina-alueina ovat Itämeren alue ja muu Eurooppa sekä Pohjois-Amerikka.
 • Marketing & Services: markkinoi yhtiön tuotteita ja palveluita sekä ylläpitää noin 1 075 huoltoaseman verkostoa Suomessa, Venäjällä ja Baltian alueella.

Neste: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot ja liiketulokset vuodesta 2014 alkaen.

Yhtiö käyttää seuraavia termejä raportoinnissaan:

 • Viitemarginaali: Myydyn biodieselin tai öljytuotteen sekä sen tuottamiseen liittyvien raaka-aineiden sekä rahdin ja päästöoikeuksien erotus.
 • Lisämarginaali: Sisältää muita tulokseen vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat mm. tuotteen energiasisällön hintavaikutus, laatulisä, suojaukset, huoltoseisokit, logistiikkakulut yms.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Uusiutuvat tuotteet 3 900 1 027 950 925 998 3 655 1 041 923 866 825
Muutos (%) 6,7% -1,3% 2,9% 6,8% 21,0% 24,2% 41,8% 24,9% 15,3% 14,6%
Öljytuotteet 6 500 1 927 1 850 1 300 1 423 7 984 2 008 1 952 2 124 1 900
Muutos (%) -18,6% -4,0% -5,2% -38,8% -25,1% 5,0% 12,5% -2,7% 11,0% 0,2%
Marketing & Services 3 550 937 900 875 838 4 156 992 1 077 1 055 1 032
Muutos (%) -14,6% -5,5% -16,4% -17,1% -18,8% -2,9% -11,9% -3,4% 0,3% 4,7%
Muut 50 14 10 15 11 44 12 9 12 11
YHTEENSÄ 14 000 3 905 3 710 3 115 3 270 15 839 4 053 3 961 4 057 3 768
Muutos (%) -11,6% -3,7% -6,3% -23,2% -13,2% 6,2% 10,7% 2,0% 8,3% 3,8%

Q1:n liikevaihto laski 13 prosenttia, mikä johtui pääasiassa öljyn hinnan (vaikutus 400 M EUR) ja myyntimäärien (vaikutus 100 M EUR) laskusta. Uusiutuvien tuotteiden myyntimäärät olivat korkeita, mutta polttoaineiden yleisen kysynnän aleneminen voi vaikuttaa negatiivisesti uusiutuvien tuotteiden myyntiin.

Neste arvioi, että

”Pandemian vuoksi talouskehitykseen sekä öljytuotteiden kysyntään ja hintoihin liittyy merkittävää ja poikkeuksellista epävarmuutta. IEA:n mukaan öljyn globaalin kysynnän odotetaan vähenevän vuonna 2020 ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2009 maailmanlaajuisen taantuman.”

”Eri markkinakonsultit arvioivat tällä hetkellä, että öljyn globaali kysyntä vähenee 4–9 miljoonalla barrelilla päivässä edellisvuoteen verrattuna.”

Uusiutuvien tuotteiden liikevaihto nousi 21 prosenttia myyntimäärien kasvun johdattelemana.

Öljytuotteiden liikevaihto laski peräti 25 prosenttia koronaviruspandemian aiheuttaman kysynnän laskun johdosta. Lisäksi liikevaihtoa painoi öljyn hinnan reipas lasku: Brent-hinta laski 66 dollarista alle 23 dollariin barrelilta kvartaalin aikana.

Marketing & Service -segmentin liikevaihto laski myöskin lämpimän sään ja pandemian johdosta. Lisäksi Venäjän liiketoiminnoista luopuminen vaikutti liikevaihdon kehitykseen.

Yhtiöllä on vuoden 2020 aikana useita tuotantoseisokkeja, jotka painavat etenkin liiketulosta. Tämä näkynee myös liikevaihdossa. Lisäksi liikevaihtoa painaa myyty Venäjän liiketoiminta sekä öljytuotteiden kysynnän väheneminen ja hintojen romahtaminen.

Arvioin tilikauden 2020 liikevaihdon olevan noin 13,7 – 14,3 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Uusiutuvat tuotteet 1 575 424 375 350 426 1 848 888 377 284 299
Muutos (%) -14,8% -52,3% -0,5% 23,2% 42,5% 105,8% 122,0% 131,3% 407,1% 7,2%
Öljytuotteet -275 134 75 -250 -234 406 141 75 76 114
Muutos (%) -5,0% 0,0% 138,8% -50,3% -29,6% -15,6%
Marketing & Services 50 27 10 5 8 102 36 28 25 13
Muutos (%) -51,0% -25,0% -64,3% -80,0% -38,5% 34,2% 89,5% 16,7% 25,0% 0,0%
Muut -65 -22 -25 -15 -3 -121 -14 -36 -27 -44
YHTEENSÄ 1 285 563 435 90 197 2 235 1 051 444 358 382
Muutos (%) -42,5% -46,4% -2,0% -74,9% -48,4% 118,0% 471,2% 78,3% 108,1% -9,0%
Marginaali 9,2% 14,4% 11,7% 2,9% 6,0% 14,1% 25,9% 11,2% 8,8% 10,1%

Q1:n raportoitu liiketulos romahti lähes 50 prosentti viime vuodesta. Tähän vaikutti laskenut liikevaihto sekä kirjatut varaston arvostustappiot öljyn hinnan romahduksen johdosta. Yhtiön laskema vertailukelpoinen liikevoitto oli 408 miljoonaa euroa ja se nousi vertailukauden 378 miljoonasta eurosta.

Pandemian aiheuttama hyödykkeiden hintojen lasku yhdessä tiukan raaka-ainemarkkinan kanssa painoi marginaaleja. Neste kertoi, että esimerkiksi uusiutuvien tuotteiden raaka-aineena käytettävä käytetyn paistorasvan saatavuus on vaikeutunut ravintoloiden ollessa suljettuna.

Pandemian odotetaan heikentävän merkittävästi öljytuotteiden kysyntää Q2:lla, mikä vaikuttaisi negatiivisesti Öljytuotteiden ja Marketing & Service -segmenttien kannattavuuteen. Polttoaineiden kysynnän lasku saattaa myös vaikuttaa negatiivisesti uusiutuvien tuotteiden marginaaleihin.

Vuoden 2020 tulosta painaa useat tuotantoseisokit, joiden vaikutus on yhteensä noin 195 miljoonaa euroa. Porvoon jalostamon suurseisokista tehtäisiin vain välttämättömät huollot Q2:lla ja loppuosa suunnitelluista huolloista tehtäisiin vuonna 2021.

Lisäksi myyty Venäjän toiminto laskee liiketulosta noin 16 miljoonalla eurolla. Vaikka uusiutuvien tuotteiden verohelpotus pysyy voimassa USA:ssa, niin sen positiivinen vaikutus jää vuodesta 2019, sillä se sisälsi kahden vuoden verohelpotuksen.

Tuloskunnon kannalta oleellista on siis se, kuinka pitkäksi aikaa pandemia painaa kysyntää ja miten OPEC+ maat saavat sovittua tuotantoleikkauksistaan ja siten nostettua öljyn markkinahintaa.

Tein tilikauden 2020 liiketulosennusteen noin 1,0 – 1,5 miljardiin euroon. Iso tulosskaala kertoo ennustamisen haastavuudesta.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 1 285 563 435 90 197 2 235 1 051 444 358 382
Rahoituskulut (netto) -40 -17 -15 -15 7 -100 -11 -70 -9 -10
Muut kulut 0 -65 -8 -31 -2 -24
Tulos ennen veroja 1 245 546 420 75 204 2 070 1 032 343 347 348
Verot -150 -77 -60 -10 -3 -245 -63 -75 -54 -53
Vähemmistö 0 0 2 0 -1 -1
Nettotulos 1 095 469 360 65 201 1 825 971 268 292 294
EPS 1,43 0,61 0,47 0,08 0,26 2,32 1,21 0,35 0,38 0,38

Vuoden 2020 rahoituskulujen arvioin olevan noin 40 miljoonaa euroa ja veroja laskiessa käytin noin 12,5 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 0,85 – 1,25 miljardia euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Nesteen kohdalla arvioin liikevaihdon nousevan voimakkaasti vuonna 2021, kun oletettavasti pandemian aiheuttama kysynnän lasku alkaa toipumaan ja öljyn hinnan voi samalla olettaa nousevan.

Vuoden 2021 tulosmarginaali pysyisi vielä noin 10,4 prosentissa Porvoon suurseisokin johdosta. Arvioin euromääräisen tuloskehityksen olevan nopeaa vuodesta 2022 alkaen, mitä kasvava liikevaihto osaltaan tukee.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 16 000 15 250 4 100 3 800 3 650 3 700
Muutos (%) 4,9% 8,9% 5,0% 2,4% 17,2% 13,1%
Liiketulos (ebit) 1 810 1 585 450 385 375 375
Muutos (%) 14,2% 23,3% -20,1% -11,5% 316,7% 90,4%
MARGINAALI 11,3% 10,4% 11,0% 10,1% 10,3% 10,1%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 1 810 1 585 450 385 375 375
Rahoituskulut (netto) -65 -60 -15 -15 -15 -15
Muut kulut 0
Tulos ennen veroja 1 745 1 525 435 370 360 360
Verot -280 -235 -65 -55 -55 -60
Nettotulos 1 465 1 290 370 315 305 300
EPS 1,91 1,68 0,48 0,41 0,40 0,39

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus