Neste sijoituskohteena

Päivitetty 21.12.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Neste raportoi Q4/2018 tuloksensa keskiviikkona 6.2.2019, mutta päivitän yhtiön yritysanalyysin varsinaisen tulosruuhkan jälkeen viikolla 8 eli 18.2. – 24.2.2019. Lue tarkempi kuvaus

Neste Oyj on tunnettu suomalainen öljyalan toimija sekä uusiutuvan dieselin toimittaja. Yhtiöllä on jalostustoimintaa Naantalin ja Porvoon lisäksi Singaporessa ja Rotterdamissa. Yhtiön markkina-arvo on noin 17,5 miljardia euroa ja sillä on noin 5 450 työntekijää…. (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e NESTE Ennuste
Osake (21.12.2018) 67,08 Osinko 12 kk 1,90
Markkina-arvo (Mrd) 17,2 Osinkotuotto 2,8%
Liikevaihto (M) 14 900 (+12,7%) Osinko/EPS 45% 4v ka
Nettotulos (M) 800 (-12,5%) Osinko/FCF 61% 4v ka
EPS 3,13 Omav.aste 54%
PE 21,5 Gearing 5%
EV/EBIT 16,6 ROE 17,8%
PB 3,69 ROI 18,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.neste.com/fi/konserni/uutiset-media/materiaalit

Yhteenveto

NESTE21.12.2018 | 67,08 EUR
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Nesteen Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna sekä osingon pysyminen ennallaan keväällä 2015.

Yhtiö totesi vuodesta 2017, että:

 • Nesteen vuosi 2017 oli erittäin menestyksekäs määrätietoisen strategian toteuttamisen ja hyvän toiminnallisen tehokkuuden seurauksena.
 • Nesteen liikevaihto vuonna 2017 oli 13,2 miljardia euroa (2016: 11,7 Mrd EUR). Kasvuun vaikutti
  • myyntihintojen nousu (vaikutus +1,3 Mrd EUR)
  • myyntimäärien kasvu (+0,4 Mrd EUR)
  • dollarin kurssin heikentymien (-0,2 Mrd EUR)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,1 miljardia euroa (2016: 0,98 Mrd EUR).
 • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen oli 17,5 prosenttia, joka on pitkän aikavälin tavoitetason 15 prosentin yläpuolella.
 • Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaali ja myyntivolyymit olivat korkeammat kuin vuonna 2016. Segmentin myyntimäärä saavutti lähes 2,6 miljoonan tonnin tason, joka on uusi ennätys ja 16 prosenttia korkeampi kuin edellisenä vuonna.
 • Kasviöljyjen hinnat pysyivät melko vahvoina vuonna 2017. Niiden kehitystä tukivat raakaöljyn hinnan elpyminen ja varastojen täyttäminen merkittävimmillä kulutusalueilla.
 • Raakaöljyn hinnat olivat epävakaita vuonna 2017. Raakaöljyn hinta laski alle 50 dollariin barrelilta vuoden alkupuoliskolla, koska liuskeöljyn tuotanto kasvoi Yhdysvalloissa ja OPEC-maiden ja muiden maiden tuotantoleikkauksiin suhtauduttiin epäilevästi.

Nesteen taloudelliset tavoitteet ovat

 • Velan osuus kokonaispääomasta alle 40 %
 • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE) pitkällä aikavälillä vähintään 15 %

Yhtiö käyttää seuraavia termejä raportoinnissaan:

 • Viitemarginaali: Myydyn biodieselin tai öljytuotteen sekä sen tuottamiseen liittyvien raaka-aineiden sekä rahdin ja päästöoikeuksien erotus.
 • Lisämarginaali: Sisältää muita tulokseen vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat mm. tuotteen energiasisällön hintavaikutus, laatulisä, suojaukset, huoltoseisokit, logistiikkakulut yms.

Tilikausi 2018

Nesteen Q1-Q3/2018:

M EUR Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 3 884 3 229 20,3% 11 258 9 580 17,5%
Liiketulos (ebit) 250 339 -26,3% 842 875 -3,8%
Nettotulos (omistajille) 168 267 -37,1% 649 666 -2,6%
EPS (EUR) 0,66 1,04 2,53 2,60

Yhtiö totesi Q3:n liikevaihtoon vaikuttavista tekijöistä:

 • Erinomainen neljännes – Uusiutuvilta tuotteilta huippusuoritus
 • Liikevaihdon (+20 %) kasvu johtui pääasiassa myyntihintojen noususta.

ja tulokseen:

 • Liikevoitto laski -26,5 prosenttia, mihin vaikutti mm
  • -8 M EUR varastotappiot (Q3/2017: +61 M EUR)
  • -49 M EUR avoimien johdannaispositioiden arvonmuutokset (Q3/2017: -68 M EUR)
  • -86 M EUR alaskirjaus liittyen Nynas AB:n vähemmistöomistukseen. Alaskirjauksen taustalla olivat nykyiset Yhdysvaltojen pakotteet ja Venezuelan epävakaa tilanne
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 395 miljoonaa euroa (Q3/2017: 350 M EUR) eli kasvua tuli +13 prosenttia.
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntikate kasvoi.
 • Öljytuotteiden lisämarginaali oli korkeampi tehostuneen toiminnan ja strategisten investointien saavuttaman täyden käyttöasteen johdosta

Näkymät tilikaudelle 2018

Neste ei anna liikevaihto- taikka tulosennustetta, mutta kuvaa markkinanäkymiä yleisesti Q3/2018 raportissaan.

 • Uusiutuvat tuotteet:
  • Lisämarginaalin odotetaan olevan vahvalla tasolla Q4:lla.
  • Laitostemme käyttöasteiden odotetaan olevan korkeita, lukuun ottamatta Singaporen jalostamon suunniteltua 9 viikon suurseisokkia Q4:lla.
  • Tällä on tämänhetkisen arvion mukaan noin -100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon.
 • Öljytuotteet:
  • Öljytuotteiden tarjonnan ja kysynnän ennakoidaan olevan tasapainossa vuonna 2018.
  • Q4 toteutetaan suunniteltuja yksiköiden huoltoseisokkeja.
  • Näillä on tämänhetkisen arvion mukaan noin -50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon.
 • Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on (raportoidut luvut):

 • liikevaihto: 14,8 – 15,0 Mrd EUR (2017: 13,2 Mrd EUR)
 • liiketulos (ebit): 1,0 – 1,1 Mrd EUR (2017: 1,17 Mrd EUR)
 • nettotulos: 775 – 825 M EUR (2017: 914 M EUR)

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat Neste: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto lähti laskuun vuoden 2012 huipusta energian hinnan laskun myötä. Muutaman viime vuoden aikana tilanne on kääntynyt positiivisempaan suuntaan, mutta vielä on matkaa vuoden 2012 noin 17,9 miljardin euron liikevaihdon tasolle. Suunta on toki tällä hetkellä oikea.

Vuosikymmenen alun heikko tulostaso on noussut vuoden 2015 jälkeen ihan toiselle tasolle. Tämä on näkynyt myös marginaalien nousuna noin parista prosentista nykyisen 5 – 7 prosenttiin.

neste-tuloslaskelma-q32018

Ennustetulla nettotuloksella (775 – 825 M EUR eli EPS 3,13 EUR) ja tällä osakkeen hinnalla (67,08 EUR) PE-luku asettuu 21,5x. Osakkeen voi luonnehtia olevan hieman korkeasti hinnoiteltu, mutta pitää muistaa, että tulosta rasittaa mm. Q3/2018 tehty -86 miljoonan euron alaskirjaus.

neste-roe-roi-q32018

Pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) oikeastaan seuraavat tuloskehityksen jalanjälkiä. Selvä tasohyppy tapahtui vuonna 2015, kun ROE ja ROI nousivat 20 prosentin tasolle. Huomionarvoista on sekin, että oma pääoma (joka toimii tunnuslukujen jakajana) on kasvanut vuosikymmen alun 2,4 miljardista nykyiselle 4,3 – 4,6 miljardin tasolle. Lisäksi velkaisuus on laskenut 2,4 miljardista 1,4 miljardiin euroon, joten pääomien tuotot ovat aidosti parantuneet tuloskasvun myötä.

Tase

Nesteellä on vähän liikearvoa (11 M EUR).

Alla olevasta kaaviosta näkyy jo edellä mainittu oman pääoman kasvutrendi. Samalla omavaraisuusaste on noussut hyvälle noin 50 prosentin tasolle.

Myös korollisten velkojen määrä on laskenut ja yhtiö on lähes nettovelaton. Jos korollisista veloista vähentää Q3:n lopun käteismäärän, niin jäljelle jäävä nettovelka olisi noin 378 miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste eli gearing on nyt 0 – 10 prosentin tasolla (hyvä taso alle 100 %).

Voidaan siis todeta, että Nesteen velkaisuus on alhaisella tasolla ja taseen vahvistumisen trendi on jatkunut pitkään.

neste-velkaisuus-q32018

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

neste-rahavirta-q32018

Myös liiketoiminnan rahavirta on seurannut nettotuloksen jalanjälkiä ja rahavirrat ovat nousutrendissä. Ylläpito eli capex-investointien rahavirrat ovat nousseet vuosikymmenen alun noin 200 – 300 miljoonasta nykyiselle 400 – 500 miljoonan euron tasolle.

Tämä ei kuitenkaan näy vapaan rahavirran (FCF) kehityksessä, joka on ollut vahvalla tasolla vuoden 2015 jälkeen. Vahva vapaa rahavirta on mahdollistanut yhtiön velkaisuuden laskun sekä osinkojen nousun.

Osinko

Neste kertoo osinkopolitiikakseen, että yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoina vähintään 50 prosenttia vertailukelpoisesta tilikauden tuloksesta. Viime vuosien aikana osinko on ollut keskimäärin noin 45 prosenttia tuloksesta ja noin 60 prosenttia vapaasta rahavirrasta.

neste-osinko-q32018

Kuviosta nähdään myös sekin, miksi Neste piti tilikauden 2014 osinkonsa edellisvuoden tasolla (0,65 eurossa). Sen jälkeen osinkoa on ollut mahdollista nostaa varsin hyvällä tahdilla.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria yhtiön listautumisesta eli vuodesta 2006 alkaen on nähtävissä Neste: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 0,95 4/2018 0,85 4/2017 1,30
10/2019 (e) 0,95 10/2018 0,85
YHTEENSÄ 1,90 1,70 1,30
+11,8% +30,8% +30,0%

Arvioin, että vuonna 2019 maksettava osinko olisi yhteensä 1,90 euroa (0,95 + 0,95 EUR). Ennustettuun tulokseen nähden tämä olisi noin 60 prosenttia eli varsin hyvin linjassa yhtiön osinkopolitiikan kanssa. Seuraavan 12 kuukauden osinkotuotto olisi tällä ennusteella noin 2,8 prosenttia (osake 67,08 EUR).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+151) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +151 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (21.12.2018) 67,08 53,35 36,50 27,63 20,06 14,37 9,77 7,81
Lkm (000) 255 819 255 776 255 697 255 569 255 532 255 967 255 919 255 919
Markkina-arvo (Mrd) 17,16 13,65 9,33 7,06 5,13 3,68 2,50 2,00
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Uusiutuvat tuotteet 2 900 2 865 2 467 1 946 1 788
Öljytuotteet 7 650 6 384 5 629 5 406 8 883
Marketing & Services 4 250 3 879 3 523 3 709 4 289
Muut 100 89 69 69 51
YHTEENSÄ 14 900 13 217 11 688 11 130 15 011
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Uusiutuvat tuotteet 600 476 518 233 207
Öljytuotteet 500 650 563 389 -110
Marketing & Services 70 69 89 79 68
Muut -120 -24 -16 -2 -16
YHTEENSÄ 1 050 1 171 1 154 699 149
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 3 641 11 258 14 900 13 217 11 689 11 131 15 011 17 238 17 853 15 420
Liikevoitto 209 842 1 050 1 171 1 155 699 150 632 321 273
Nettotulos 152 649 800 914 1 075 558 57 523 157 158
Marginaali 4,2% 5,8% 5,4% 6,9% 9,2% 5,0% 0,4% 3,0% 0,9% 1,0%
EPS 0,59 2,54 3,13 3,57 4,20 2,18 0,22 2,04 0,61 0,62
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 1 130 783 788 596 246 506 409 304
Liikearvo 11 11 11 11 11 11 11 11
Muut varat 7 421 6 999 6 644 6 186 6 237 6 526 6 981 6 957
Tase yhteensä 8 562 7 793 7 443 6 793 6 494 7 043 7 401 7 272
Oma pääoma 4 643 4 338 3 733 3 084 2 641 2 908 2 524 2 453
Vähemmistö 2 0 22 20 18 16 16 14
Korolliset velat 1 357 1 267 1 637 1 938 1 989 1 789 2 387 2 484
Muut vastuut 2 560 2 188 2 051 1 751 1 846 2 330 2 474 2 321
Tase yhteensä 8 562 7 793 7 443 6 793 6 494 7 043 7 401 7 272
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 1 300 1 094 1 193 743 248 839 468 197
Investoinnit: Capex -450 -475 -407 -504 -272 -214 -291 -364
Vapaa rahavirta (FCF) 850 619 786 239 -24 625 177 -167
Investoinnit: Muut -25 8 48 241 -35 134 83 -1
Investointien jälkeen 825 627 834 480 -59 759 260 -168
Rahoitus: Voitonjako -435 -347 -257 -167 -182 -98 -90 -90
Rahoitus: Muut -90 -284 -386 39 -23 -557 -65 180
Rahavarojen muutos 300 -4 191 352 -264 104 105 -78
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,90 1,70 1,30 1,00 0,65 0,65 0,38 0,35
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,90 1,70 1,30 1,00 0,65 0,65 0,38 0,35
Osinkotuotto 2,8% 3,2% 3,6% 3,6% 3,2% 4,5% 3,9% 4,5%
Osinko/nettotulos 60,8% 47,6% 30,9% 45,8% 291,4% 31,8% 61,9% 56,7%
Osinko/FCF 57,2% 70,2% 42,3% 106,9% -692,1% 26,6% 54,9% -53,6%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 29,4 27,8 23,7 26,0 24,9
PE (3v) 18,5 16,1 16,6 18,6 20,9 13,2 13,8 9,9
PE 21,5 14,9 8,7 12,7 89,9 7,0 15,9 12,7
EV/EBIT 16,6 12,1 8,8 12,0 45,8 7,9 14,0 15,3
Oma pääoma/osake 18,16 16,96 14,69 12,15 10,41 11,42 9,93 9,64
P/B 3,69 3,15 2,49 2,27 1,93 1,26 0,98 0,81
ROE 17,8% 22,6% 31,3% 19,4% 2,0% 19,1% 6,3% 6,5%
ROI 18,1% 21,3% 22,1% 14,4% 3,2% 13,1% 6,5% 5,7%
Omavaraisuusaste 54,3% 55,7% 50,5% 45,7% 40,9% 41,5% 34,3% 33,9%
Gearing 4,9% 11,2% 22,6% 43,2% 65,6% 43,9% 77,9% 88,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 71,20 67,20 56,60 53,35 36,95 34,49 36,56 36,50 37,94 32,13
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,900 1,800 1,800 1,700 1,700 1,700 1,300 1,300 1,300 1,300
Osinkotuotto (ennuste) 2,7% 2,7% 3,2% 3,2% 4,6% 4,9% 3,6% 3,6% 3,4% 4,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 3,49 3,87 4,13 3,56 3,63 3,57 3,62 3,68 3,47 2,98
PE 20,4 17,3 13,7 15,0 10,2 9,7 10,1 9,9 10,9 10,8
EV 18 592 17 643 14 744 14 130 10 205 9 807 10 163 10 171 10 748 9 432
EV/EBIT 16,3 14,4 11,2 12,1 8,7 8,5 8,7 8,8 9,8 10,1
Oma pääoma/osake 17,57 16,87 18,26 16,96 16,11 15,24 15,59 14,69 13,81 12,91
P/B 4,05 3,98 3,10 3,15 2,29 2,26 2,35 2,49 2,75 2,49
ROE 20,7% 24,1% 24,4% 22,5% 24,3% 25,4% 26,2% 27,4% 27,7%
ROI 20,3% 22,9% 23,5% 21,3% 22,5% 22,4% 22,8% 22,2% 22,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset