Neste sijoituskohteena

Päivitetty 23.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Neste Oyj on tunnettu suomalainen öljyalan toimija sekä uusiutuvan dieselin toimittaja. Yhtiöllä on jalostustoimintaa Naantalin ja Porvoon lisäksi Singaporessa ja Rotterdamissa. Yhtiön markkina-arvo on noin 32,2 miljardia euroa ja sillä on noin 5 250 työntekijää…. (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e NESTE Ennuste
Osake (EUR, 23.7.20) 42,00 Osinko (EUR, 12 kk) 1,06
Markkina-arvo (Mrd) 32,2 Osinkotuotto 2,5%
Liikevaihto (mEUR) 12 500 -21,1% Osinko/EPS 47% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 1 100 -38,5% Osinko/FCF 71% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 36,00 -14,3%
EPS 1,43 Omav.aste 66%
P/E 29,3 Gearing 8%
EV/EBIT 24,7 ROE 18,1%
P/B 5,18 ROI 18,0%

Huomioita

Nesteen liikevaihto ja tulos kääntyivät kasvuun vuoden 2015 jälkeen. Tuloskasvua on tukenut uusiutuvien tuotteiden tuloksen nousu noin 230 miljoonasta eurosta reiluun miljardiin euroon. Vuoden 2019 tulosta (1,8 Mrd EUR) tuki kertaluontoiset erät.

Nesteen tuotteiden keskeisimmät kysyntätekijät ovat

  • Öljytuotteiden kysyntä kasvaa talouden kasvun mukana.
  • Ilmastonmuutoksen johdosta öljytuotteiden laatuvaatimukset kiristyvät.
  • Uusiutuvan energian käyttöä pyritään lisäämään.

Neste käyttää seuraavia termejä raportoinnissaan:

  • Viitemarginaali: Myydyn biodieselin tai öljytuotteen sekä sen tuottamiseen liittyvien raaka-aineiden sekä rahdin ja päästöoikeuksien erotus.
  • Lisämarginaali: Sisältää muita tulokseen vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat mm. tuotteen energiasisällön hintavaikutus, laatulisä, suojaukset, huoltoseisokit, logistiikkakulut yms.

Osakkeen arvo on PE-luvulla (29,3x) mitattuna korkeahkosti hinnoiteltu. Osakkeen arvoksi sain 36,00 euroa eli myös sen perusteella osake (42,00 EUR) olisi koholleen hinnoiteltu.

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): neste-2020-07-23.pdf

neste-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2006

Tulosraportit, esitykset yms.
Osinkotietoa
Suurimmat osakkeenomistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (neste-2020-07-23.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 23.7.20) 42,00 31,02 22,45 17,78 12,17 9,21 6,69 4,79
Lkm (000) 767 684 769 211 769 212 769 212 769 212 769 212 766 596 767 901
Markkina-arvo (Mrd) 32,24 23,86 17,27 13,68 9,36 7,08 5,13 3,68
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Uusiutuvat tuotteet 4 160 3 654 2 944 2 865 2 467 1 946 1 788
Öljytuotteet 5 100 7 984 7 601 6 384 5 629 5 406 8 883
Marketing & Services 3 200 4 157 4 279 3 879 3 523 3 709 4 289
Muut 40 44 95 89 69 69 51
YHTEENSÄ 12 500 15 839 14 919 13 217 11 688 11 130 15 011
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Uusiutuvat tuotteet 1 325 1 847 898 476 518 233 207
Öljytuotteet 0 406 170 650 563 389 -110
Marketing & Services 75 102 76 69 89 79 68
Muut -75 -123 -119 -24 -16 -2 -16
YHTEENSÄ 1 325 2 232 1 025 1 171 1 154 699 149
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Uusiutuvat tuotteet 31,9% 50,5% 30,5% 16,6% 21,0% 12,0% 11,6%
Öljytuotteet 0,0% 5,1% 2,2% 10,2% 10,0% 7,2% -1,2%
Marketing & Services 2,3% 2,5% 1,8% 1,8% 2,5% 2,1% 1,6%
YHTEENSÄ 10,6% 14,1% 6,9% 8,9% 9,9% 6,3% 1,0%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 3 050 5 842 12 500 15 840 14 918 13 217 11 689 11 131 15 011 17 238
Liiketulos 355 405 1 325 2 229 1 025 1 171 1 155 699 150 632
Nettotulos 285 361 1 100 1 788 778 911 939 558 57 523
Marginaali 9,3% 6,2% 8,8% 11,3% 5,2% 6,9% 8,0% 5,0% 0,4% 3,0%
EPS 0,37 0,47 1,43 2,32 1,01 1,18 1,22 0,73 0,07 0,68
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 736 903 1 136 783 788 596 246 506
Liikearvo 100 16 24 11 11 11 11 11
Muut varat 8 627 8 874 7 064 6 999 6 644 6 186 6 237 6 526
Varat yhteensä 9 463 9 793 8 224 7 793 7 443 6 793 6 494 7 043
Oma pääoma 6 225 5 919 4 628 4 338 3 733 3 084 2 641 2 908
Vähemmistö 2 2 2 0 22 20 18 16
Korolliset velat 1 245 1 322 1 140 1 195 1 471 1 887 1 867 1 757
Muut vastuut 1 991 2 550 2 454 2 260 2 217 1 802 1 968 2 362
Pääomat yhteensä 9 463 9 793 8 224 7 793 7 443 6 793 6 494 7 043
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 1 303 1 456 1 452 1 094 1 193 745 248 839
Investoinnit: Capex -850 -567 -381 -475 -367 -478 -268 -212
Vapaa rahavirta (FCF) 453 889 1 071 619 826 267 -20 627
Investoinnit: Muut -227 265 -202 8 8 215 -38 132
Investointien jälkeen 226 1 154 869 627 834 482 -58 759
Rahoitus: Voitonjako -783 -584 -435 -347 -257 -167 -182 -98
Rahoitus: Muut -202 -213 -82 -284 -387 39 -23 -557
Rahavarojen muutos -759 357 352 -4 190 354 -263 104
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,02 0,76 0,57 0,43 0,33 0,22 0,22 0,13
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,02 0,76 0,57 0,43 0,33 0,22 0,22 0,13
Osinkotuotto 2,4% 2,5% 2,5% 2,4% 2,7% 2,4% 3,2% 2,6%
Osinko/nettotulos 71,2% 32,7% 56,0% 36,6% 27,3% 29,9% 291,4% 18,6%
Osinko/FCF 173,0% 65,8% 40,7% 53,8% 31,0% 62,4% -830,5% 15,5%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 36,8 30,1 30,8 29,0 25,0
PE (3v) 26,4 20,6 19,7 17,0 18,1 18,7 20,9 13,2
PE 29,3 13,3 22,2 15,0 10,0 12,7 89,9 7,0
EV (mEUR) 32 752 24 280 17 275 14 091 10 042 8 375 6 747 4 929
EV/EBIT 24,7 10,9 16,9 12,0 8,7 12,0 45,0 7,8
Oma pääoma/osake 8,11 7,70 6,02 5,64 4,88 4,04 3,47 3,81
P/B 5,18 4,03 3,73 3,15 2,49 2,28 1,93 1,26
ROE 18,1% 33,9% 17,4% 22,5% 27,4% 19,4% 2,0% 19,0%
ROI 18,0% 34,3% 18,1% 21,8% 22,6% 14,7% 3,3% 13,2%
Omavaraisuusaste 65,8% 60,5% 56,3% 55,7% 50,5% 45,7% 40,9% 41,5%
Gearing 8,2% 7,1% 0,1% 9,5% 18,2% 41,6% 61,0% 42,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus