Neste sijoituskohteena

Päivitetty 24.4.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Neste Oyj on tunnettu suomalainen öljyalan toimija sekä uusiutuvan dieselin toimittaja. Yhtiöllä on jalostustoimintaa Naantalin ja Porvoon lisäksi Singaporessa ja Rotterdamissa. Yhtiön markkina-arvo on noin 22,4 miljardia euroa ja sillä on noin 4 600 työntekijää…. (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e NESTE Ennuste
Osake (24.4.2020) 29,15 Osinko 12 kk 1,02
Markkina-arvo (Mrd) 22,4 Osinkotuotto 3,5%
Liikevaihto (M) 14 000 -11,6% Osinko/EPS 47% 4v ka
Nettotulos (M) 1 093 -38,9% Osinko/FCF 73% 4v ka
EPS 1,42 Omav.aste 63%
P/E 20,5 Gearing 7,0%
EV/EBIT 17,8 ROE 18,0%
P/B 3,61 ROI 17,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.neste.com/fi/konserni/uutiset-media/materiaalit

Yhteenveto

NESTE24.4.2020 | 29,15 EUR
24
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Nesteen Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti korkea osakkeen hinta PE-luvulla mitattuna sekä osingon pysyminen ennallaan keväällä 2015.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Q1:n liikevaihto laski 13 prosenttia ja liiketulos peräti 48 prosenttia. Heikkoa Q1:stä selittää pandemian aiheuttama hyödykkeiden hintojen lasku, mikä yhdessä tiukan raaka-ainemarkkinan kanssa painoi marginaaleja. Brent-öljyn hinta laski 66 dollarista alle 23 dollariin barrelilta kvartaalin aikana ja öljyn hintojen lasku on jatkunut myös Q2:n alkuviikkojen aikana.

Neste kertoi, että esimerkiksi uusiutuvien tuotteiden raaka-aineena käytettävä käytetyn paistorasvan saatavuus on vaikeutunut ravintoloiden ollessa suljettuna.

Näkyvyys globaaliin talouskehitykseen on erittäin huono pandemian vuoksi.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Porvoon suurhuolto on pääosin siirretty vuodelle 2021. Q2:lla tehdään vain välttämättömimmät huollot.

Yhtiö muutti osinkoesitystään (tiedote 24.4.2020) ja osingon toinen osa (0,56 EUR) on harkinnanvarainen. Jos tämä jätetään maksamatta, niin se helpottaa kassatilannetta noin 450 miljoonalla eurolla.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Neste odottaa huomattavan epävakauden jatkuvan öljytuotteiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden ja polttoaineiden markkinoilla.

Neste arvioi, että

”Pandemian vuoksi talouskehitykseen sekä öljytuotteiden kysyntään ja hintoihin liittyy merkittävää ja poikkeuksellista epävarmuutta. IEA:n mukaan öljyn globaalin kysynnän odotetaan vähenevän vuonna 2020 ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2009 maailmanlaajuisen taantuman.”

”Eri markkinakonsultit arvioivat tällä hetkellä, että öljyn globaali kysyntä vähenee 4–9 miljoonalla barrelilla päivässä edellisvuoteen verrattuna.”

Huoltokatkoksia vuonna 2020 seuraavasti

  • Singapore Q2, kesto 4 viikkoa (vaikutus liiketulokseen: -50 M EUR)
  • Porvoo Q2, (-85 M EUR)
  • Porvoo Q3, kesto 3 viikkoa (-10 M EUR)
  • Rotterdam Q4, kesto 4 viikkoa (-50 M EUR)

Tilikausi 2020

Nesteen Q1/2020

M EUR Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 3 270 3 769 -13,2%
Liiketulos (ebit) 197 383 -49%
Nettotulos (omistajille) 201 294 -32%
EPS (EUR) 0,26 0,38

Q1:n liikevaihto laski 13 prosenttia, mikä johtui pääasiassa öljyn hinnan (vaikutus 400 M EUR) ja myyntimäärien (vaikutus 100 M EUR) laskusta. Uusiutuvien tuotteiden myyntimäärät olivat korkeita, mutta polttoaineiden yleisen kysynnän aleneminen voi vaikuttaa negatiivisesti uusiutuvien tuotteiden myyntiin.

Q1:n raportoitu liiketulos romahti lähes 50 prosenttia viime vuodesta. Tähän vaikutti laskenut liikevaihto sekä kirjatut varaston arvostustappiot öljyn hinnan romahduksen johdosta. Yhtiön laskema vertailukelpoinen liiketulos oli 408 miljoonaa euroa ja se nousi vertailukauden 378 miljoonasta eurosta.

Pandemian aiheuttama hyödykkeiden hintojen lasku yhdessä tiukan raaka-ainemarkkinan kanssa painoi marginaaleja. Neste kertoi, että esimerkiksi uusiutuvien tuotteiden raaka-aineena käytettävä käytetyn paistorasvan saatavuus on vaikeutunut ravintoloiden ollessa suljettuna.

Vuoden 2020 tulosta painaa useat tuotantoseisokit, joiden vaikutus on yhteensä noin 195 miljoonaa euroa. Porvoon jalostamon suurseisokista tehtäisiin vain välttämättömät huollot Q2:lla ja loppuosa suunnitelluista huolloista tehtäisiin vuonna 2021.

Vuonna 2020 maksettava osinko on enintään 1,02 euroa ja se maksetaan 2 erässä:

  • 0,46 EUR: irtoaa 19.5.2020 ja maksetaan 28.5.2020
  • 0,46 + 0,10 EUR on harkinnanvarainen: alustavasti se irtoaa 25.10.2020 ja maksetaan 2.11.2020

Yhtiö muutti osinkoesitystään (tiedote 24.4.2020) ja osingon toinen osa on harkinnanvarainen. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että tätä osinkoa leikataan tai se perutaan.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 3 115 4 057 -23,2% 14 000 15 840 -11,6%
Liiketulos (ebit) 90 358 -74,9% 1 282 2 229 -42,5%
Nettotulos (omistajille) 65 292 -77,7% 1 093 1 788 -38,9%
EPS (EUR) 0,08 0,38 1,42 2,32
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 1,02 0,76

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat Neste: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto lähti laskuun vuoden 2012 huipusta energian hinnan laskun myötä. Muutaman viime vuoden aikana tilanne on kääntynyt positiivisempaan suuntaan, mutta vielä on matkaa vuoden 2012 noin 17,9 miljardin euron liikevaihdon tasolle. Suunta on toki tällä hetkellä oikea.

10 vuoden takainen heikko tulostaso on noussut vuoden 2015 jälkeen ihan toiselle tasolle. Tämä on näkynyt myös marginaalien nousuna noin parista prosentista nykyisen 5 – 7 prosenttiin.

neste-tuloslaskelma-q12020

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi 13,7 – 14,3 miljardia ja nettotulos 0,85 – 1,25 miljardia euroa. Tuloksen iso haarukka kertoo Nesteen tuloksen vaikuttavien kertaluontoisten erien ennakoinnin vaikeudesta.

Tuloskunnon kannalta oleellista on siis se, kuinka pitkäksi aikaa pandemia painaa kysyntää ja miten OPEC+ maat saavat sovittua tuotantoleikkauksistaan ja siten nostettua öljyn markkinahintaa.

neste-roeroi-q12020

Pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) oikeastaan seuraavat tuloskehityksen jalanjälkiä. Selvä tasohyppy tapahtui vuonna 2015, kun ROE ja ROI nousivat 20 prosentin tasolle. Huomionarvoista on sekin, että oma pääoma (joka toimii tunnuslukujen jakajana) on kasvanut 10 vuodessa noin 2,4 miljardista nykyiselle 5,9 miljardin tasolle. Lisäksi velkaisuus on laskenut 2,4 miljardista 1,3 miljardiin euroon, joten pääomien tuotot ovat aidosti parantuneet tuloskasvun myötä.

Tase

Nesteellä on vähän liikearvoa (24 M EUR).

Alla olevasta kaaviosta näkyy jo edellä mainittu oman pääoman kasvutrendi. Samalla omavaraisuusaste on noussut hyvälle noin 55 – 60 prosentin tasolle.

neste-velkaisuus-q12020

Myös korollisten velkojen määrä on laskenut ja yhtiö on nettovelaton. Velkaa tosin nosti vuonna 2019 käyttöönotettu IFRS 16-standardi. Joka tapauksessa velkaa on suhteellisesti ottaen vähän, josta myös lähellä nollaa prosenttia oleva nettovelkaantumisaste eli gearing kertoo.

Voidaan siis todeta, että Nesteen velkaisuus on alhaisella tasolla ja taseen vahvistumisen trendi on jatkunut pitkään.

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

neste-rahavirta-q12020

Myös liiketoiminnan rahavirta on seurannut nettotuloksen jalanjälkiä ja rahavirrat ovat nousutrendissä.

Ylläpito- eli capex-investointien rahavirrat ovat nousseet vuosikymmenen alun noin 200 – 300 miljoonasta nykyiselle 400 – 500 miljoonan euron tasolle. Yhtiö kertoi, että se tekee noin 950 miljoonan euron investoinnit vuonna 2020. Tätä summaa olen käyttänyt capex-ennusteessani.

Capex-kulujen yleinen nousu ei kuitenkaan näy vapaan rahavirran (FCF) kehityksessä, joka on ollut vahvalla tasolla vuoden 2015 jälkeen. Vahva vapaa rahavirta on mahdollistanut yhtiön velkaisuuden laskun sekä osinkojen nousun.

Vuoden 2020 rahavirtoja painaa öljyn hinnan romahtaminen sekä pandemiasta aiheutuva kysynnän merkittävä lasku.

Osinko

Neste kertoo osinkopolitiikakseen, että yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoina vähintään 50 prosenttia vertailukelpoisesta tilikauden tuloksesta. Viime vuosien aikana osinko on ollut keskimäärin noin 45 prosenttia tuloksesta ja noin 60 prosenttia vapaasta rahavirrasta.

neste-osinko-q12020

Kuviosta nähdään myös sekin, miksi Neste piti tilikauden 2014 osinkonsa edellisvuoden tasolla (0,65 eurossa). Sen jälkeen osinkoa on ollut mahdollista nostaa varsin hyvällä tahdilla.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Olen oheiseen taulukkoon jakanut vuonna 2017 maksetun osingon kahteen osaan, jotta osinkojen vertailtavuus säilyisi. Yhtiön osinkohistoria yhtiön listautumisesta eli vuodesta 2006 alkaen on nähtävissä Neste: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
x/2020 0,460 4/2019 0,380 4/2018 0,283
10/2020 (e) 0,460 10/2019 0,380 10/2018 0,283
lisäosinko (e) 0,100
YHTEENSÄ 1,020 0,760 0,567
+21,1% +34,1% +30,8%

Vuonna 2020 maksettava osinko on enintään 1,02 euroa ja se maksetaan 2 erässä:

  • 0,46 EUR: irtoaa 19.5.2020 ja maksetaan 28.5.2020
  • 0,46 + 0,10 EUR harkinnanvarainen: alustavasti irtoaa 25.10.2020 ja maksetaan 2.11.2020

Yhtiö muutti osinkoesitystään (tiedote 24.4.2020) ja osingon toinen osa on harkinnanvarainen. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että tätä osinkoa leikataan tai se perutaan.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Neste: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (24.4.2020) 29,15 31,02 22,45 17,78 12,17 9,21 6,69 4,79
Lkm (000) 767 684 769 211 769 212 769 212 769 212 769 212 766 596 767 901
Markkina-arvo (Mrd) 22,38 23,86 17,27 13,68 9,36 7,08 5,13 3,68
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Uusiutuvat tuotteet 3 900 3 654 2 944 2 865 2 467 1 946 1 788
Öljytuotteet 6 500 7 984 7 601 6 384 5 629 5 406 8 883
Marketing & Services 3 550 4 157 4 279 3 879 3 523 3 709 4 289
Muut 50 44 95 89 69 69 51
YHTEENSÄ 14 000 15 839 14 919 13 217 11 688 11 130 15 011
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Uusiutuvat tuotteet 1 575 1 847 898 476 518 233 207
Öljytuotteet -275 406 170 650 563 389 -110
Marketing & Services 50 102 76 69 89 79 68
Muut -65 -123 -119 -24 -16 -2 -16
YHTEENSÄ 1 285 2 232 1 025 1 171 1 154 699 149
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Uusiutuvat tuotteet 40,4% 50,5% 30,5% 16,6% 21,0% 12,0% 11,6%
Öljytuotteet -4,2% 5,1% 2,2% 10,2% 10,0% 7,2% -1,2%
Marketing & Services 1,4% 2,5% 1,8% 1,8% 2,5% 2,1% 1,6%
YHTEENSÄ 9,2% 14,1% 6,9% 8,9% 9,9% 6,3% 1,0%
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 3 115 3 270 14 000 15 840 14 918 13 217 11 689 11 131 15 011 17 238
Liiketulos 90 197 1 282 2 229 1 025 1 171 1 155 699 150 632
Nettotulos 65 201 1 093 1 788 778 911 939 558 57 523
Marginaali 2,1% 6,1% 7,8% 11,3% 5,2% 6,9% 8,0% 5,0% 0,4% 3,0%
EPS 0,08 0,26 1,42 2,32 1,01 1,18 1,22 0,73 0,07 0,68
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 851 903 1 136 783 788 596 246 506
Liikearvo 16 16 24 11 11 11 11 11
Muut varat 8 963 8 874 7 064 6 999 6 644 6 186 6 237 6 526
Varat yhteensä 9 830 9 793 8 224 7 793 7 443 6 793 6 494 7 043
Oma pääoma 6 194 5 919 4 628 4 338 3 733 3 084 2 641 2 908
Vähemmistö 3 2 2 0 22 20 18 16
Korolliset velat 1 288 1 322 1 140 1 195 1 471 1 887 1 867 1 757
Muut vastuut 2 346 2 550 2 454 2 260 2 217 1 802 1 968 2 362
Pääomat yhteensä 9 830 9 793 8 224 7 793 7 443 6 793 6 494 7 043
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 1 310 1 456 1 452 1 094 1 193 745 248 839
Investoinnit: Capex -962 -567 -381 -475 -367 -478 -268 -212
Vapaa rahavirta (FCF) 348 889 1 071 619 826 267 -20 627
Investoinnit: Muut -80 265 -202 8 8 215 -38 132
Investointien jälkeen 268 1 154 869 627 834 482 -58 759
Rahoitus: Voitonjako -783 -584 -435 -347 -257 -167 -182 -98
Rahoitus: Muut -150 -213 -82 -284 -387 39 -23 -557
Rahavarojen muutos -666 357 352 -4 190 354 -263 104
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,02 0,76 0,57 0,43 0,33 0,22 0,22 0,13
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,02 0,76 0,57 0,43 0,33 0,22 0,22 0,13
Osinkotuotto 3,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,7% 2,4% 3,2% 2,6%
Osinko/nettotulos 71,6% 32,7% 56,0% 36,6% 27,3% 29,9% 291,4% 18,6%
Osinko/FCF 225,2% 65,8% 40,7% 53,8% 31,0% 62,4% -830,5% 15,5%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 25,6 30,1 30,8 29,0 25,0
PE (3v) 18,3 20,6 19,7 17,0 18,1 18,7 20,9 13,2
PE 20,5 13,3 22,2 15,0 10,0 12,7 89,9 7,0
EV (mEUR) 22 814 24 280 17 275 14 091 10 042 8 375 6 747 4 929
EV/EBIT 17,8 10,9 16,9 12,0 8,7 12,0 45,0 7,8
Oma pääoma/osake 8,07 7,70 6,02 5,64 4,88 4,04 3,47 3,81
P/B 3,61 4,03 3,73 3,15 2,49 2,28 1,93 1,26
ROE 18,0% 33,9% 17,4% 22,5% 27,4% 19,4% 2,0% 19,0%
ROI 17,4% 34,3% 18,1% 21,8% 22,6% 14,7% 3,3% 13,2%
Omavaraisuusaste 63,0% 60,5% 56,3% 55,7% 50,5% 45,7% 40,9% 41,5%
Gearing 7,0% 7,1% 0,1% 9,5% 18,2% 41,6% 61,0% 42,8%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 30,85 31,02 30,37 29,84 31,67 22,45 23,73 22,40 18,87 17,78
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 1,02 0,86 0,82 0,79 0,79 0,76 0,63 0,60 0,60 0,57
Osinkotuotto 3,3% 2,8% 2,7% 2,6% 2,5% 3,4% 2,7% 2,7% 3,2% 3,2%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 2,21 2,33 1,28 1,15 0,94 1,01 1,16 1,29 1,38 1,19
PE 14,0 13,3 23,7 25,9 33,6 22,2 20,4 17,3 13,7 15,0
EV (mEUR) 23 619 23 643 23 862 23 470 24 669 17 383 18 590 17 643 14 747 14 127
EV/EBIT 11,5 10,6 17,5 20,0 25,0 16,9 16,3 14,4 11,2 12,1
Oma pääoma/osake 7,93 7,71 6,36 6,04 6,38 6,03 5,86 5,62 6,09 5,65
P/B 3,89 4,02 4,77 4,94 4,97 3,72 4,05 3,98 3,10 3,15
ROE 30,9% 33,9% 21,0% 19,7% 15,1% 17,3% 20,7% 24,1% 24,4% 22,5%
ROI 29,7% 33,9% 22,6% 19,9% 16,0% 17,8% 20,3% 22,9% 23,5% 21,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus