Neste sijoituskohteena

Päivitetty 19.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Neste Oyj on tunnettu suomalainen öljyalan toimija sekä uusiutuvan dieselin toimittaja. Yhtiöllä on jalostustoimintaa Naantalin ja Porvoon lisäksi Singaporessa ja Rotterdamissa. Yhtiön markkina-arvo on noin 22,3 miljardia euroa ja sillä on noin 5 410 työntekijää…. (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e NESTE Ennuste
Osake (19.2.2019) 87,20 Osinko 12 kk 2,28
Markkina-arvo (Mrd) 22,3 Osinkotuotto 2,6%
Liikevaihto (M) 15 500 (+3,9%) Osinko/EPS 53% 4v ka
Nettotulos (M) 960 (+23,2%) Osinko/FCF 60% 4v ka
EPS 3,75 Omav.aste 58%
PE 23,2 Gearing -4%
EV/EBIT 17,7 ROE 19,9%
PB 4,46 ROI 20,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.neste.com/fi/konserni/uutiset-media/materiaalit

Yhteenveto

NESTE19.2.2019 | 87,20 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Nesteen Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna sekä osingon pysyminen ennallaan keväällä 2015.

Yhteenveto vuodesta 2018

Vuoden 2018 liikevaihto nousi +13 prosenttia eli noin +1,7 miljardia euroa. Liikevaihdon kasvu johtui myyntihintojen noususta, jolla oli noin +2,1 miljardin euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Myyntimäärien laskulla oli noin -100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus ja dollarin kurssin heikentymisellä noin -300 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Vuoden 2018 raportoitu liiketulos laski -12,5 prosenttia, johon vaikutti mm:

 • -269 M EUR: varaston arvostustappiot (2017: voitot 31 M EUR),
 • -117 M EUR: avoimien johdannaispositioiden käypien arvojen muutokset
 • -198 M EUR: alaskirjaukset, jotka liittyivät Q3:lla vähemmistöosuuteen Nynas AB:ssä ja Q4 Neste Oil Bahrainiin. Neste on parhaillaan välimiesmenettelyssä Bahrainin perusöljylaitoksen kumppanien kanssa yhteisyritykseen liittyvässä sopimuskiistassa.

Vertailukelpoinen liiketulos oli 1,4 miljardia euroa (2017: 1,1 Mrd EUR).

Kasviöljyjen hintoihin kohdistui laskupaineita vuoden 2018 aikana, jota vei alaspäin palmuöljyn varastotasojen kasvu. Raakaöljyn hinta oli 50 – 86 dollarin barrelilta, missä hintakehitys oli nousevaa Q1-Q3/2018 aikana, mutta Q4/2018 hintaan kohdistui paineita

Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen oli 21,1 prosenttia (2017: 17,5 %), joka on pitkän aikavälin tavoitetason 15 prosentin yläpuolella.

Nesteen taloudelliset tavoitteet ovat

 • Velan osuus kokonaispääomasta alle 40 %
 • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE) pitkällä aikavälillä vähintään 15 %

Yhtiö käyttää seuraavia termejä raportoinnissaan:

 • Viitemarginaali: Myydyn biodieselin tai öljytuotteen sekä sen tuottamiseen liittyvien raaka-aineiden sekä rahdin ja päästöoikeuksien erotus.
 • Lisämarginaali: Sisältää muita tulokseen vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat mm. tuotteen energiasisällön hintavaikutus, laatulisä, suojaukset, huoltoseisokit, logistiikkakulut yms.

Tilikausi 2018

Nesteen Q1-Q4/2018:

M EUR Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 3 661 3 636 0,7% 14 918 13 217 12,9%
Liiketulos (ebit) 183 296 -38,2% 1 025 1 171 -12,5%
Nettotulos (omistajille) 129 244 -47,1% 778 911 -14,6%
EPS (EUR) 0,50 0,95 3,03 3,55

Yhtiö totesi Q4/2018 raportissa:

Q4:n liikevaihto oli hieman edellisvuotta parempi. Myyntihintojen nousun (+200 M EUR) vaikutus haihtui myyntimäärien laskun (-200 M EUR) seurauksena.

Q4:n liiketulos laski -38 prosenttia, mitä painoi mm varaston arvostustappiot (-231 M EUR). Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 349 miljoonaa euroa (Q4/2017: 311 M EUR).

Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli suurempi kuin vuoden 2017 neljännellä vuosineljänneksellä, mikä johtui pääasiassa myyntikatteen kasvusta. Öljytuotteiden tulos oli matalampi kuin vuoden 2017 vastaavalla ajanjaksolla, mikä johtui pääasiassa viitemarginaalin heikkenemisestä sekä kustannusten noususta kunnossapidon seurauksena.

Vuonna 2019 maksettava osinko on yhteensä 2,28 euroa, joka maksetaan kahdessa erässä:

 • 1,14 euroa, joka irtoaa 3.4.2019 ja maksetaan 11.4.2019
 • 1,14 euroa, joka irtoaa 3.10.2019 ja maksetaan 11.10.2019

Mikäli yhtiön osakesplit (3x) kevään 2019 yhtiökokouksessa hyväksytään, niin silloin syksyn osinko olisi 0,38 euroa osakkeelta.

Näkymät tilikaudelle 2019

Neste ei anna liikevaihto- taikka tulosennustetta, mutta kuvaa markkinanäkymiä yleisesti Q4/2018 raportissaan.

 • Uusiutuvat tuotteet:
  • Uusiutuvien tuotteiden Q1 myyntimäärien odotetaan olevan vuoden Q4/2018 suuremmat
  • Q4/2018 toteutetulla Singaporen jalostamon suunnitellulla huoltoseisokilla odotetaan olevan -15 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon Q1:llä.
 • Öljytuotteet:
  • Öljytuotteiden viitemarginaalin odotetaan olevan Q1:llä matala heikon bensiinimarkkinan takia, mutta vahvistuvan neljänneksen loppua kohti.
  • Tuotantolaitostemme käyttöasteiden arvioidaan olevan korkeita Q1:llä.
 • Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 3 710 3 629 2,2% 15 500 14 919 3,9%
Liiketulos (ebit) 305 420 -27,4% 1 250 1 025 22,0%
Nettotulos (omistajille) 235 346 -32,1% 960 779 23,2%
Osinko (12 kk, EUR) 2,28 1,70

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat Neste: Ennusteet -sivulla.

Mainokset

Tuloksen kehitys

Liikevaihto lähti laskuun vuoden 2012 huipusta energian hinnan laskun myötä. Muutaman viime vuoden aikana tilanne on kääntynyt positiivisempaan suuntaan, mutta vielä on matkaa vuoden 2012 noin 17,9 miljardin euron liikevaihdon tasolle. Suunta on toki tällä hetkellä oikea.

Vuosikymmenen alun heikko tulostaso on noussut vuoden 2015 jälkeen ihan toiselle tasolle. Tämä on näkynyt myös marginaalien nousuna noin parista prosentista nykyisen 5 – 7 prosenttiin.

neste-tuloslaskelma-q42018

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi 15,2 – 15,7 miljardia ja nettotulos 900 – 1 000 miljoonaa euroa. Tuloksen iso haarukka kertoo Nesteen tuloksen vaikuttavien kertaluontoisten erien ennakoinnin vaikeudesta.

Ennustetulla nettotuloksella (EPS 3,75 EUR) ja tällä osakkeen hinnalla (87,20 EUR) PE-luku asettuu 23,2x. Osakkeen voi luonnehtia olevan korkeasti hinnoiteltu. Tätä tukee myös 3- ja 7- vuoden tuloskeskiarvoilla laskettu PE:t (25,2x – 32,1x).

neste-roe-roi-q42018

Pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) oikeastaan seuraavat tuloskehityksen jalanjälkiä. Selvä tasohyppy tapahtui vuonna 2015, kun ROE ja ROI nousivat 20 prosentin tasolle. Huomionarvoista on sekin, että oma pääoma (joka toimii tunnuslukujen jakajana) on kasvanut vuosikymmen alun 2,4 miljardista nykyiselle 4,6 miljardin tasolle. Lisäksi velkaisuus on laskenut 2,4 miljardista 1,3 miljardiin euroon, joten pääomien tuotot ovat aidosti parantuneet tuloskasvun myötä.

Tase

Nesteellä on vähän liikearvoa (11 M EUR).

Alla olevasta kaaviosta näkyy jo edellä mainittu oman pääoman kasvutrendi. Samalla omavaraisuusaste on noussut hyvälle noin 55 prosentin tasolle.

Myös korollisten velkojen määrä on laskenut ja yhtiö on lähes nettovelaton. Jos korollisista veloista vähentää Q4:n lopun käteismäärän, niin jäljelle jäävä nettovelka olisi noin 153 miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste eli gearing on nyt 0 – 10 prosentin tasolla (hyvä taso alle 100 %).

Voidaan siis todeta, että Nesteen velkaisuus on alhaisella tasolla ja taseen vahvistumisen trendi on jatkunut pitkään.

neste-velkaisuus-q42018

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

neste-rahavirta-q42018

Myös liiketoiminnan rahavirta on seurannut nettotuloksen jalanjälkiä ja rahavirrat ovat nousutrendissä. Ylläpito eli capex-investointien rahavirrat ovat nousseet vuosikymmenen alun noin 200 – 300 miljoonasta nykyiselle 400 – 500 miljoonan euron tasolle.

Tämä ei kuitenkaan näy vapaan rahavirran (FCF) kehityksessä, joka on ollut vahvalla tasolla vuoden 2015 jälkeen. Vahva vapaa rahavirta on mahdollistanut yhtiön velkaisuuden laskun sekä osinkojen nousun.

Osinko

Neste kertoo osinkopolitiikakseen, että yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoina vähintään 50 prosenttia vertailukelpoisesta tilikauden tuloksesta. Viime vuosien aikana osinko on ollut keskimäärin noin 50 prosenttia tuloksesta ja noin 60 prosenttia vapaasta rahavirrasta.

neste-osinko-q42018

Kuviosta nähdään myös sekin, miksi Neste piti tilikauden 2014 osinkonsa edellisvuoden tasolla (0,65 eurossa). Sen jälkeen osinkoa on ollut mahdollista nostaa varsin hyvällä tahdilla.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria yhtiön listautumisesta eli vuodesta 2006 alkaen on nähtävissä Neste: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 1,14 4/2018 0,85 4/2017 1,30
10/2019 1,14 10/2018 0,85
YHTEENSÄ 2,28 1,70 1,30
+34,1% +30,8% +30,0%

Vuonna 2019 maksettava osinko on yhteensä 2,28 euroa, joka maksetaan kahdessa erässä:

 • 1,14 euroa, joka irtoaa 3.4.2019 ja maksetaan 11.4.2019
 • 1,14 euroa, joka irtoaa 3.10.2019 ja maksetaan 11.10.2019

Mikäli yhtiön osakesplit (3x) kevään 2019 yhtiökokouksessa hyväksytään, niin silloin syksyn osinko olisi 0,38 euroa osakkeelta.

Osinkotuotoksi tulee 2,6 prosenttia (osake 87,20 EUR).

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+960) sekä osingonmaksulla (-583). Oikaisu on yhteensä +377 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (19.2.2019) 87,20 67,36 53,35 36,50 27,63 20,06 14,37 9,77
Lkm (000) 255 830 255 822 255 776 255 697 255 569 255 532 255 967 255 919
Markkina-arvo (Mrd) 22,31 17,23 13,65 9,33 7,06 5,13 3,68 2,50
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Uusiutuvat tuotteet 3 025 2 944 2 865 2 467 1 946
Öljytuotteet 7 975 1 785 6 384 5 629 5 406
Marketing & Services 4 400 1 126 3 879 3 523 3 709
Muut 100 15 89 69 69
YHTEENSÄ 15 500 5 870 13 217 11 688 11 130
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Uusiutuvat tuotteet 575 400 476 518 233
Öljytuotteet 625 -224 650 563 389
Marketing & Services 80 19 69 89 79
Muut -30 -11 -24 -16 -2
YHTEENSÄ 1 250 184 1 171 1 154 699
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 3 710 15 500 14 918 13 217 11 689 11 131 15 011 17 238 17 853
Liikevoitto 305 1 250 1 025 1 171 1 155 699 150 632 321
Nettotulos 235 960 779 914 1 075 558 57 523 157
Marginaali 6,3% 6,2% 5,2% 6,9% 9,2% 5,0% 0,4% 3,0% 0,9%
EPS 0,92 0,00 3,75 3,05 3,57 4,20 2,18 0,22 2,04 0,61
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 1 513 1 136 783 788 596 246 506 409
Liikearvo 11 11 11 11 11 11 11 11
Muut varat 7 077 7 077 6 999 6 644 6 186 6 237 6 526 6 981
Tase yhteensä 8 601 8 224 7 793 7 443 6 793 6 494 7 043 7 401
Oma pääoma 5 005 4 628 4 338 3 733 3 084 2 641 2 908 2 524
Vähemmistö 2 2 0 22 20 18 16 16
Korolliset velat 1 289 1 289 1 267 1 637 1 938 1 989 1 789 2 387
Muut vastuut 2 305 2 305 2 188 2 051 1 751 1 846 2 330 2 474
Tase yhteensä 8 601 8 224 7 793 7 443 6 793 6 494 7 043 7 401
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 1 300 1 452 1 094 1 193 743 248 839 468
Investoinnit: Capex -450 -380 -475 -407 -504 -272 -214 -291
Vapaa rahavirta (FCF) 850 1 072 619 786 239 -24 625 177
Investoinnit: Muut -25 -203 8 48 241 -35 134 83
Investointien jälkeen 825 869 627 834 480 -59 759 260
Rahoitus: Voitonjako -435 -435 -347 -257 -167 -182 -98 -90
Rahoitus: Muut -90 -82 -284 -386 39 -23 -557 -65
Rahavarojen muutos 300 352 -4 191 352 -264 104 105
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 2,46 2,28 1,70 1,30 1,00 0,65 0,65 0,38
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,46 2,28 1,70 1,30 1,00 0,65 0,65 0,38
Osinkotuotto 2,8% 3,4% 3,2% 3,6% 3,6% 3,2% 4,5% 3,9%
Osinko/nettotulos 65,6% 74,9% 47,6% 30,9% 45,8% 291,4% 31,8% 61,9%
Osinko/FCF 74,0% 54,4% 70,2% 42,3% 106,9% -692,1% 26,6% 54,9%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 32,1 29,7 27,8 23,7 26,0
PE (3v) 25,2 18,7 16,1 16,6 18,6 20,9 13,2 13,8
PE 23,2 22,1 14,9 8,7 12,7 89,9 7,0 15,9
EV/EBIT 17,7 17,0 12,1 8,8 12,0 45,8 7,9 14,0
Oma pääoma/osake 19,57 18,10 16,96 14,69 12,15 10,41 11,42 9,93
P/B 4,46 3,72 3,15 2,49 2,27 1,93 1,26 0,98
ROE 19,9% 17,4% 22,6% 31,3% 19,4% 2,0% 19,1% 6,3%
ROI 20,5% 17,8% 21,3% 22,1% 14,4% 3,2% 13,1% 6,5%
Omavaraisuusaste 58,2% 56,3% 55,7% 50,5% 45,7% 40,9% 41,5% 34,3%
Gearing -4,5% 3,3% 11,2% 22,6% 43,2% 65,6% 43,9% 77,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 67,36 71,20 67,20 56,60 53,35 36,95 34,49 36,56 36,50 37,94
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 2,280 1,900 1,800 1,800 1,700 1,700 1,700 1,300 1,300 1,300
Osinkotuotto (ennuste) 3,4% 2,7% 2,7% 3,2% 3,2% 4,6% 4,9% 3,6% 3,6% 3,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 3,04 3,49 3,87 4,13 3,56 3,63 3,57 3,62 3,68 3,47
PE 22,2 20,4 17,3 13,7 15,0 10,2 9,7 10,1 9,9 10,9
EV 17 385 18 592 17 643 14 744 14 130 10 205 9 807 10 163 10 171 10 748
EV/EBIT 16,9 16,3 14,4 11,2 12,1 8,7 8,5 8,7 8,8 9,8
Oma pääoma/osake 18,10 17,57 16,87 18,26 16,96 16,11 15,24 15,59 14,69 13,81
P/B 3,72 4,05 3,98 3,10 3,15 2,29 2,26 2,35 2,49 2,75
ROE 17,3% 20,7% 24,1% 24,4% 22,5% 24,3% 25,4% 26,2% 27,4% 27,7%
ROI 17,8% 20,3% 22,9% 23,5% 21,3% 22,5% 22,4% 22,8% 22,2% 22,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

neste-osinko-q42018