Neste sijoituskohteena

Päivitetty 16.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Neste Oyj on tunnettu suomalainen öljyalan toimija sekä uusiutuvan dieselin toimittaja. Yhtiöllä on jalostustoimintaa Naantalin ja Porvoon lisäksi Singaporessa ja Rotterdamissa. Yhtiön markkina-arvo on noin 30,3 miljardia euroa ja sillä on noin 4 400 työntekijää…. (lisää yritysesittelyssä).

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.neste.com/fi/konserni/uutiset-media/materiaalit

Yhteenveto

NESTE20.2.2020 | 39,45 EUR
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Nesteen Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna sekä osingon pysyminen ennallaan keväällä 2015.

Yhteenveto vuodesta 2018

Vuoden 2018 liikevaihto nousi 13 prosenttia eli noin 1,7 miljardia euroa. Liikevaihdon kasvu johtui myyntihintojen noususta, jolla oli noin 2,1 miljardin euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Myyntimäärien laskulla oli noin -100 miljoonan euron vaikutus ja dollarin kurssin heikentymisellä noin -300 miljoonan euron vaikutus liikevaihtoon.

Vuoden 2018 raportoitu liiketulos laski 12,5 prosenttia, johon vaikutti mm:

 • -269 M EUR: varaston arvostustappiot (2017: voitot 31 M EUR),
 • -117 M EUR: avoimien johdannaispositioiden käypien arvojen muutokset
 • -198 M EUR: alaskirjaukset, jotka liittyivät Q3:lla vähemmistöosuuteen Nynas AB:ssä ja Q4 Neste Oil Bahrainiin. Neste on parhaillaan välimiesmenettelyssä Bahrainin perusöljylaitoksen kumppanien kanssa yhteisyritykseen liittyvässä sopimuskiistassa.

Vertailukelpoinen liiketulos oli 1,4 miljardia euroa (2017: 1,1 Mrd EUR).

Kasviöljyjen hintoihin kohdistui laskupaineita vuoden 2018 aikana, jota vei alaspäin palmuöljyn varastotasojen kasvu. Raakaöljyn hinta oli 50 – 86 dollarin barrelilta, missä hintakehitys oli nousevaa Q1-Q3/2018 aikana, mutta Q4/2018 hintaan kohdistui paineita

Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen oli 21,1 prosenttia (2017: 17,5 %), joka on pitkän aikavälin tavoitetason 15 prosentin yläpuolella.

Nesteen taloudelliset tavoitteet ovat

 • Velan osuus kokonaispääomasta alle 40 %
 • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE) pitkällä aikavälillä vähintään 15 %

Yhtiö käyttää seuraavia termejä raportoinnissaan:

 • Viitemarginaali: Myydyn biodieselin tai öljytuotteen sekä sen tuottamiseen liittyvien raaka-aineiden sekä rahdin ja päästöoikeuksien erotus.
 • Lisämarginaali: Sisältää muita tulokseen vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat mm. tuotteen energiasisällön hintavaikutus, laatulisä, suojaukset, huoltoseisokit, logistiikkakulut yms.

Tilikausi 2019

Nesteen vuosi 2019:

M EUR Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 4 053 3 661 10,7% 15 840 14 918 6,2%
Liiketulos (ebit) 1 046 183 472% 2 229 1 022 118%
Nettotulos (omistajille) 934 129 624% 1 788 775 131%
EPS (EUR) 1,21 0,17 2,32 1,01

Vuoden 2019 liikevaihto nousi 6,2 prosenttia ja yhtiö kertoo raportissa, että

Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa myyntimäärien kasvusta ja Yhdysvaltain dollarin vaihtokurssin vahvistumisesta, joista kummallakin oli noin 500 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon edellisvuoteen verrattuna

Vuoden 2019 liiketulos yli tuplaantui vuodesta 2018, mitä tuki USA:n takautuvasti tehty BTC-verohelpotus koskien vuosia 2018 ja 2019. Tämä toi noin 372 miljoonan euron lisän Q4:n tulokseen. Vuonna 2018 yhtiö kirjasi vastaavanlaisesta verohelpotuksesta noin 140 miljoonaa euroa.

Liiketulosta tuki myös varaston arvostusvoitot, jotka olivat 180 miljoonaa euroa (2018: -273 M EUR). Tämän ja em. verohelpotuksen nettovaikutus vuoden 2020 tulokseen oli +685 miljoonaa euroa.

Uusiutuvien tuotteiden vuoden 2019 vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 599 miljoonaa euroa (2018: 983 M EUR). Merkittävästi kasvaneilla myyntimäärillä oli 335 miljoonan euron positiivinen vaikutus. Edellä mainittu BTC-verohelpotus kohdistui tähän segmenttiin, joten myös se selittää myös isoa tulosparannusta.

Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli hieman edellisvuotta alhaisempi (386 vs 397 M EUR). Hyvä toiminnan tehokkuus tuki lisämarginaalia, mutta sitä rasittivat heikompi valuuttasuojauksen tulos ja korkeammat käyttöhyödykekustannukset vuoteen 2018 verrattuna.

Vuoden 2020 tulosta painaa useat tuotantoseisokit, joiden vaikutus on yhteensä noin 320 miljoonaa euroa. Lisäksi myyty Venäjän toiminto laskee liiketulosta noin 16 miljoonalla eurolla. Vaikka uusiutuvien tuotteiden verohelpotus pysyy voimassa USA:ssa, niin sen positiivinen vaikutus jää vuodesta 2019, sillä se sisälsi kahden vuoden verohelpotuksen.

Vuonna 2020 maksettava osinko on yhteensä 1,02 euroa, mikä sisältää 0,10 euroa ylimääräistä osinkoa. Osinko maksetaan 2 erässä:

 • 0,46 EUR: irtoaa 8.4.2020 ja maksetaan 20.4.2020
 • 0,46 + 0,10 EUR: irtoaa 12.10.2020 ja maksetaan 20.10.2020

Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osingot perutaan.

Näkymät tilikaudelle 2020

Neste ei anna liikevaihto- taikka tulosennustetta, mutta kuvaa markkinanäkymiä yleisesti Q4/2019 raportissaan. Arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

 • Uusiutuvat tuotteet:
  • Uusiutuvien tuotteiden Q1 kysynnän odotetaan pysyvän korkeina
  • Raaka-aineiden hintojen odotetaan jatkuvan tiukkoina
  • Tuotantolaitosten käyttöasteiden odotetaan olevan korkeita Q41lla.
  • Tuotantokatkoksia vuonna 2020 seuraavasti
   • Singapore Q2, kesto 4 viikkoa (vaikutus liiketulokseen: -50 M EUR)
   • Porvoo Q2, kesto 11 viikkoa (-40 M EUR)
   • Rotterdam Q4, kesto 4 viikkoa (-50 M EUR)
 • Öljytuotteet:
  • Öljytuotteiden Q1:n viitemarginaalin odotetaan olevan matala lämpimän sään ja koronaviruksen johdosta.
  • Tuotantolaitosten käyttöasteiden arvioidaan olevan korkeita Q1:lla.
  • Porvoon Q2:n tuotantokatkoksen vaikutus segmentin liiketulokseen on noin -180 M EUR.
 • Marketing & Services:
  • myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.
  • Venäjän liiketoiminnan myynnin johdosta liiketulos laskee noin 16 M EUR verrattuna vuoteen 2020.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

TAULUKKO POISTETTU

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020 – 2022 ennusteet ovat Neste: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto lähti laskuun vuoden 2012 huipusta energian hinnan laskun myötä. Muutaman viime vuoden aikana tilanne on kääntynyt positiivisempaan suuntaan, mutta vielä on matkaa vuoden 2012 noin 17,9 miljardin euron liikevaihdon tasolle. Suunta on toki tällä hetkellä oikea.

10 vuoden takainen heikko tulostaso on noussut vuoden 2015 jälkeen ihan toiselle tasolle. Tämä on näkynyt myös marginaalien nousuna noin parista prosentista nykyisen 5 – 7 prosenttiin.

neste-tuloslaskelma-q42019

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi xx,x miljardia ja nettotulos x xxx miljoonaa euroa. Tuloksen iso haarukka kertoo Nesteen tuloksen vaikuttavien kertaluontoisten erien ennakoinnin vaikeudesta.

Osakkeen voi luonnehtia olevan korkeasti hinnoiteltu PE-luvulla mitattuna. Tätä tukee myös 3- ja 7- vuoden tuloskeskiarvoilla laskettu PE:t (23,0x – 33,1x).

neste-roeroi-q42019

Pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) oikeastaan seuraavat tuloskehityksen jalanjälkiä. Selvä tasohyppy tapahtui vuonna 2015, kun ROE ja ROI nousivat 20 prosentin tasolle. Huomionarvoista on sekin, että oma pääoma (joka toimii tunnuslukujen jakajana) on kasvanut vuosikymmen alun 2,4 miljardista nykyiselle 5,9 miljardin tasolle. Lisäksi velkaisuus on laskenut 2,4 miljardista 1,3 miljardiin euroon, joten pääomien tuotot ovat aidosti parantuneet tuloskasvun myötä.

Tase

Nesteellä on vähän liikearvoa (24 M EUR).

Alla olevasta kaaviosta näkyy jo edellä mainittu oman pääoman kasvutrendi. Samalla omavaraisuusaste on noussut hyvälle noin 55 – 60 prosentin tasolle.

neste-velkaisuus-q42019

Myös korollisten velkojen määrä on laskenut ja yhtiö on nettovelaton. Velkaa tosin nosti vuonna 2019 käyttöönotettu IFRS 16-standardi. Jos korollisista veloista vähentää Q4:n lopun käteismäärän, niin rahaa jäisi kassaan noin 170 miljoonaa euroa. Tästä syystä nettovelkaantumisaste eli gearing on nyt negatiivinen (eli hyvä).

Voidaan siis todeta, että Nesteen velkaisuus on alhaisella tasolla ja taseen vahvistumisen trendi on jatkunut pitkään.

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

neste-rahavirta-q42019

Myös liiketoiminnan rahavirta on seurannut nettotuloksen jalanjälkiä ja rahavirrat ovat nousutrendissä. Ylläpito- eli capex-investointien rahavirrat ovat nousseet vuosikymmenen alun noin 200 – 300 miljoonasta nykyiselle 400 – 500 miljoonan euron tasolle.

Yhtiö kertoi, että se tekee 1,2 miljardin euron jätti-investoinnit vuonna 2020.

Capex-kulujen yleinen nousu ei kuitenkaan näy vapaan rahavirran (FCF) kehityksessä, joka on ollut vahvalla tasolla vuoden 2015 jälkeen. Vahva vapaa rahavirta on mahdollistanut yhtiön velkaisuuden laskun sekä osinkojen nousun.

Osinko

Neste kertoo osinkopolitiikakseen, että yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoina vähintään 50 prosenttia vertailukelpoisesta tilikauden tuloksesta. Viime vuosien aikana osinko on ollut keskimäärin noin 45 prosenttia tuloksesta ja noin 60 prosenttia vapaasta rahavirrasta.

neste-osinko-q42019

Kuviosta nähdään myös sekin, miksi Neste piti tilikauden 2014 osinkonsa edellisvuoden tasolla (0,65 eurossa). Sen jälkeen osinkoa on ollut mahdollista nostaa varsin hyvällä tahdilla.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Olen oheiseen taulukkoon jakanut vuonna 2017 maksetun osingon kahteen osaan, jotta osinkojen vertailtavuus säilyisi. Yhtiön osinkohistoria yhtiön listautumisesta eli vuodesta 2006 alkaen on nähtävissä Neste: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
4/2020 0,460 4/2019 0,380 4/2018 0,283
10/2020 0,460 10/2019 0,380 10/2018 0,283
lisäosinko 0,100
YHTEENSÄ 1,020 0,760 0,567
+21,1% +34,1% +30,8%

Vuonna 2020 maksettava osinko on yhteensä 1,02 euroa, mikä sisältää 0,10 euroa ylimääräistä osinkoa. Osinko maksetaan 2 erässä:

 • 0,46 EUR: irtoaa 8.4.2020 ja maksetaan 20.4.2020
 • 0,46 + 0,10 EUR: irtoaa 12.10.2020 ja maksetaan 20.10.2020

Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osingot perutaan.

Taulukot

Vuoden 2020 tietoja ei ole tehty.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (16.3.2020) 25,00 31,02 22,45 17,78 12,17 9,21 6,69 4,79
Lkm (000) 767 684 767 684 769 212 769 212 769 212 769 212 766 596 767 901
Markkina-arvo (Mrd) 19,19 23,81 17,27 13,68 9,36 7,08 5,13 3,68
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 15 840 14 918 13 217 11 689 11 131 15 011 17 238
Liiketulos 2 229 1 025 1 171 1 155 699 150 632
Nettotulos 1 788 778 911 939 558 57 523
Marginaali 11,3% 5,2% 6,9% 8,0% 5,0% 0,4% 3,0%
EPS 2,33 1,01 1,18 1,22 0,73 0,07 0,68
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 1 493 1 136 783 788 596 246 506
Liikearvo 24 24 11 11 11 11 11
Muut varat 8 276 7 064 6 999 6 644 6 186 6 237 6 526
Varat yhteensä 9 793 8 224 7 793 7 443 6 793 6 494 7 043
Oma pääoma 5 919 4 628 4 338 3 733 3 084 2 641 2 908
Vähemmistö 2 2 0 22 20 18 16
Korolliset velat 1 322 1 140 1 195 1 471 1 887 1 867 1 757
Muut vastuut 2 550 2 454 2 260 2 217 1 802 1 968 2 362
Pääomat yhteensä 9 793 8 224 7 793 7 443 6 793 6 494 7 043
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 1 456 1 452 1 094 1 193 745 248 839
Investoinnit: Capex -567 -381 -475 -367 -478 -268 -212
Vapaa rahavirta (FCF) 889 1 071 619 826 267 -20 627
Investoinnit: Muut 265 -202 8 8 215 -38 132
Investointien jälkeen 1 154 869 627 834 482 -58 759
Rahoitus: Voitonjako -584 -435 -347 -257 -167 -182 -98
Rahoitus: Muut -213 -82 -284 -387 39 -23 -557
Rahavarojen muutos 357 352 -4 190 354 -263 104
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,76 0,57 0,43 0,33 0,22 0,22 0,13
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,76 0,57 0,43 0,33 0,22 0,22 0,13
Osinkotuotto 2,5% 2,5% 2,4% 2,7% 2,4% 3,2% 2,6%
Osinko/nettotulos 32,6% 56,0% 36,6% 27,3% 29,9% 291,4% 18,6%
Osinko/FCF 65,6% 40,7% 53,8% 31,0% 62,4% -830,5% 15,5%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 30,0 30,8 29,0 25,0
PE (3v) 20,5 19,7 17,0 18,1 18,7 20,9 13,2
PE 13,3 22,2 15,0 10,0 12,7 89,9 7,0
EV (mEUR) 23 643 17 275 14 091 10 042 8 375 6 747 4 929
EV/EBIT 10,6 16,9 12,0 8,7 12,0 45,0 7,8
Oma pääoma/osake 7,71 6,02 5,64 4,88 4,04 3,47 3,81
P/B 4,02 3,73 3,15 2,49 2,28 1,93 1,26
ROE 33,9% 17,4% 22,5% 27,4% 19,4% 2,0% 19,0%
ROI 34,3% 18,1% 21,8% 22,6% 14,7% 3,3% 13,2%
Omavaraisuusaste 60,5% 56,3% 55,7% 50,5% 45,7% 40,9% 41,5%
Gearing -2,9% 0,1% 9,5% 18,2% 41,6% 61,0% 42,8%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 31,02 30,37 29,84 31,67 22,45 23,73 22,40 18,87 17,78 12,32
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,86 0,82 0,79 0,79 0,76 0,63 0,60 0,60 0,57 0,57
Osinkotuotto 2,8% 2,7% 2,6% 2,5% 3,4% 2,7% 2,7% 3,2% 3,2% 4,6%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 2,33 1,28 1,15 0,94 1,01 1,16 1,29 1,38 1,19 1,21
PE 13,3 23,7 25,9 33,6 22,2 20,4 17,3 13,7 15,0 10,2
EV (mEUR) 23 643 23 862 23 470 24 669 17 383 18 590 17 643 14 747 14 127 10 207
EV/EBIT 10,6 17,5 20,0 25,0 16,9 16,3 14,4 11,2 12,1 8,7
Oma pääoma/osake 7,71 6,36 6,04 6,38 6,03 5,86 5,62 6,09 5,65 5,37
P/B 4,02 4,77 4,94 4,97 3,72 4,05 3,98 3,10 3,15 2,29
ROE 33,9% 21,0% 19,7% 15,1% 17,3% 20,7% 24,1% 24,4% 22,5% 24,3%
ROI 33,9% 22,6% 19,9% 16,0% 17,8% 20,3% 22,9% 23,5% 21,3% 22,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus