Neste sijoituskohteena

Päivitetty 4.11.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Neste Oyj on tunnettu suomalainen öljyalan toimija sekä uusiutuvan dieselin toimittaja. Yhtiöllä on jalostustoimintaa Naantalin ja Porvoon lisäksi Singaporessa ja Rotterdamissa. Yhtiön markkina-arvo on noin 25,0 miljardia euroa ja sillä on noin 5 650 työntekijää…. (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e NESTE Ennuste
Osake (4.11.2019) 32,80 Osinko 12 kk 0,82
Markkina-arvo (Mrd) 25,2 Osinkotuotto 2,5%
Liikevaihto (M) 15 650 (+4,9%) Osinko/EPS 51% 4v ka
Nettotulos (M) 1 140 (+46,3%) Osinko/FCF 59% 4v ka
EPS 1,49 Omav.aste 59%
PE 22,1 Gearing 11%
EV/EBIT 16,6 ROE 23,3%
PB 4,87 ROI 24,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.neste.com/fi/konserni/uutiset-media/materiaalit

Yhteenveto

NESTE4.11.2019 | 32,80 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Nesteen Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna sekä osingon pysyminen ennallaan keväällä 2015.

Yhteenveto vuodesta 2018

Vuoden 2018 liikevaihto nousi 13 prosenttia eli noin 1,7 miljardia euroa. Liikevaihdon kasvu johtui myyntihintojen noususta, jolla oli noin 2,1 miljardin euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Myyntimäärien laskulla oli noin -100 miljoonan euron vaikutus ja dollarin kurssin heikentymisellä noin -300 miljoonan euron vaikutus liikevaihtoon.

Vuoden 2018 raportoitu liiketulos laski 12,5 prosenttia, johon vaikutti mm:

 • -269 M EUR: varaston arvostustappiot (2017: voitot 31 M EUR),
 • -117 M EUR: avoimien johdannaispositioiden käypien arvojen muutokset
 • -198 M EUR: alaskirjaukset, jotka liittyivät Q3:lla vähemmistöosuuteen Nynas AB:ssä ja Q4 Neste Oil Bahrainiin. Neste on parhaillaan välimiesmenettelyssä Bahrainin perusöljylaitoksen kumppanien kanssa yhteisyritykseen liittyvässä sopimuskiistassa.

Vertailukelpoinen liiketulos oli 1,4 miljardia euroa (2017: 1,1 Mrd EUR).

Kasviöljyjen hintoihin kohdistui laskupaineita vuoden 2018 aikana, jota vei alaspäin palmuöljyn varastotasojen kasvu. Raakaöljyn hinta oli 50 – 86 dollarin barrelilta, missä hintakehitys oli nousevaa Q1-Q3/2018 aikana, mutta Q4/2018 hintaan kohdistui paineita

Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen oli 21,1 prosenttia (2017: 17,5 %), joka on pitkän aikavälin tavoitetason 15 prosentin yläpuolella.

Nesteen taloudelliset tavoitteet ovat

 • Velan osuus kokonaispääomasta alle 40 %
 • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE) pitkällä aikavälillä vähintään 15 %

Yhtiö käyttää seuraavia termejä raportoinnissaan:

 • Viitemarginaali: Myydyn biodieselin tai öljytuotteen sekä sen tuottamiseen liittyvien raaka-aineiden sekä rahdin ja päästöoikeuksien erotus.
 • Lisämarginaali: Sisältää muita tulokseen vaikuttavia tekijöitä. Näitä ovat mm. tuotteen energiasisällön hintavaikutus, laatulisä, suojaukset, huoltoseisokit, logistiikkakulut yms.

Tilikausi 2019

Nesteen Q1-Q3/2019:

M EUR Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 3 961 3 884 2,0% 11 787 11 258 4,7%
Liiketulos (ebit) 444 250 77,6% 1 184 842 40,6%
Nettotulos (omistajille) 268 168 59,5% 855 649 31,7%
EPS (EUR) 0,35 0,22 1,11 0,84

Q3/2019 liikevaihto nousi +2,0 prosenttia, mikä oli pääasiassa myyntimäärien nousun ansiota.

Uusiutuvien tuotteiden myynti- ja tuotantomäärät jatkoivat nousuaan ja olivat 30 prosenttia korkeammat kuin vuosi sitten. Segmentin liikevaihto kasvoi peräti 25 prosenttia. Sen sijaan öljytuotteiden myyntimäärät laskivat mm. kunnossapitotöiden johdosta. Se näkyi segmentin liikevaihdon laskuna (-2,7 %).

Q3:lla Brent-raakaöljyn hinta vaihteli pääasiassa 55 dollarin ja 70 dollarin välillä. Hinta oli korkeimmillaan syyskuussa Saudi-Arabian öljyntuotantolaitoksiin tehdyn iskun jälkeen. Geopoliittiset jännitteet ja Yhdysvaltojen Iranin vastaiset pakotteet sekä OPEC-maiden ja muiden maiden välinen sopimus öljyntuotannon leikkauksista olivat keskeisiä markkinatekijöitä kolmannella neljänneksellä.

Q3:lla liiketuloksen kehitys oli selvästi viimevuotista parempaa (+78 %) ja tulos nousi uuteen kvartaaliennätykseen. Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liiketulos nousi kasvaneiden myyntimäärien ansiosta (vaikutus +97 M EUR). Keskimääräinen myyntikate oli 635 dollaria tonnilta eli noin 12 prosenttia viimevuotista korkeampi. Tuotantolaitokset kävivät täydellä kapasiteetilla (101 %).

Öljytuotteiden liikevoitto jäi selvästi pienemmäksi (-50 %) kuin Q3/2018, mikä johtui pääasiassa heikommista markkinoista sekä Porvoon jalostamon huoltokatkoksesta.

Tulosta painoi myös se, että Nynasilla on vaikeuksia raakaöljyn hankinnassa Yhdysvaltain asettamien talouspakotteiden seurauksena. Yhtiö teki Nynansin omistuksesta 34 miljoonan euron alaskirjauksen ja nyt koko omistus on alaskirjattu.

Näkymät tilikaudelle 2019

Neste ei anna liikevaihto- taikka tulosennustetta, mutta kuvaa markkinanäkymiä yleisesti Q3/2019 raportissaan.

 • Uusiutuvat tuotteet:
  • Uusiutuvien tuotteiden Q4 kysynnän odotetaan pysyvän korkeina
  • Raaka-aineiden hintojen odotetaan nousevan
  • Tuotantolaitosten käyttöasteiden odotetaan olevan korkeita Q4:lla.
  • Rotterdamin jalostamolla on 4 viikon tuotantokatkos
 • Öljytuotteet:
  • Öljytuotteiden Q4:n viitemarginaalin odotetaan olevan hieman Q3:sta matalampi.
  • Tuotantolaitosten käyttöasteiden arvioidaan olevan korkeita Q4:lla.
 • Marketing & Services:
  • myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.
  • Venäjän liiketoiminnan myynti tapahtunee Q4:lla

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 3 864 3 660 5,6% 15 650 14 919 4,9%
Liiketulos (ebit) 366 184 98,9% 1 550 1 025 51,2%
Nettotulos (omistajille) 286 131 118,3% 1 140 779 46,3%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 0,82 0,76

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Neste: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto lähti laskuun vuoden 2012 huipusta energian hinnan laskun myötä. Muutaman viime vuoden aikana tilanne on kääntynyt positiivisempaan suuntaan, mutta vielä on matkaa vuoden 2012 noin 17,9 miljardin euron liikevaihdon tasolle. Suunta on toki tällä hetkellä oikea.

Vuosikymmenen alun heikko tulostaso on noussut vuoden 2015 jälkeen ihan toiselle tasolle. Tämä on näkynyt myös marginaalien nousuna noin parista prosentista nykyisen 5 – 7 prosenttiin.

neste-tuloslaskelma-q32019

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi 15,25 – 16,00 miljardia ja nettotulos 1 100 – 1 250 miljoonaa euroa. Tuloksen iso haarukka kertoo Nesteen tuloksen vaikuttavien kertaluontoisten erien ennakoinnin vaikeudesta.

Ennustetulla nettotuloksella (EPS 1,49 EUR) ja tällä osakkeen hinnalla (32,80 EUR) PE-luku asettuu 22,1x. Osakkeen voi luonnehtia olevan korkeasti hinnoiteltu. Tätä tukee myös 3- ja 7- vuoden tuloskeskiarvoilla laskettu PE:t (26,7x – 34,9x).

neste-roe-roi-q32019

Pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) oikeastaan seuraavat tuloskehityksen jalanjälkiä. Selvä tasohyppy tapahtui vuonna 2015, kun ROE ja ROI nousivat 20 prosentin tasolle. Huomionarvoista on sekin, että oma pääoma (joka toimii tunnuslukujen jakajana) on kasvanut vuosikymmen alun 2,4 miljardista nykyiselle 4,9 miljardin tasolle. Lisäksi velkaisuus on laskenut 2,4 miljardista 1,4 miljardiin euroon, joten pääomien tuotot ovat aidosti parantuneet tuloskasvun myötä.

Tase

Nesteellä on vähän liikearvoa (11 M EUR).

Alla olevasta kaaviosta näkyy jo edellä mainittu oman pääoman kasvutrendi. Samalla omavaraisuusaste on noussut hyvälle noin 55 – 60 prosentin tasolle.

neste-velkaisuus-q32019

Myös korollisten velkojen määrä on laskenut ja yhtiö on lähes nettovelaton. Velkaa tosin nosti vuonna 2019 käyttöönotettu IFRS 16-standardi. Jos korollisista veloista vähentää Q3:n lopun käteismäärän, niin jäljelle jäävä nettovelka olisi noin 547 miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste eli gearing on nyt 0 – 10 prosentin tasolla (hyvä taso alle 100 %).

Voidaan siis todeta, että Nesteen velkaisuus on alhaisella tasolla ja taseen vahvistumisen trendi on jatkunut pitkään.

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

neste-rahavirta-q32019

Myös liiketoiminnan rahavirta on seurannut nettotuloksen jalanjälkiä ja rahavirrat ovat nousutrendissä. Ylläpito- eli capex-investointien rahavirrat ovat nousseet vuosikymmenen alun noin 200 – 300 miljoonasta nykyiselle 400 – 500 miljoonan euron tasolle.

Tämä ei kuitenkaan näy vapaan rahavirran (FCF) kehityksessä, joka on ollut vahvalla tasolla vuoden 2015 jälkeen. Vahva vapaa rahavirta on mahdollistanut yhtiön velkaisuuden laskun sekä osinkojen nousun.

Osinko

Neste kertoo osinkopolitiikakseen, että yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoina vähintään 50 prosenttia vertailukelpoisesta tilikauden tuloksesta. Viime vuosien aikana osinko on ollut keskimäärin noin 50 prosenttia tuloksesta ja noin 55 prosenttia vapaasta rahavirrasta.

neste-osinko-q32019

Kuviosta nähdään myös sekin, miksi Neste piti tilikauden 2014 osinkonsa edellisvuoden tasolla (0,65 eurossa). Sen jälkeen osinkoa on ollut mahdollista nostaa varsin hyvällä tahdilla.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Olen oheiseen taulukkoon jakanut vuonna 2017 maksetun osingon kahteen osaan, jotta osinkojen vertailtavuus säilyisi. Yhtiön osinkohistoria yhtiön listautumisesta eli vuodesta 2006 alkaen on nähtävissä Neste: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 (e) 0,410 4/2019 0,380 4/2018 0,283
10/2020 (e) 0,410 10/2019 0,380 10/2018 0,283
YHTEENSÄ 0,820 0,760 0,567
+7,9% +34,1% +30,8%

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin olevan yhteensä 0,82 euroa, joka antaisi 2,5 prosentin osinkotuoton (osake 32,80 EUR).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+284) sekä osingonmaksulla (-292). Osinko irtosi tulosraportin jälkeen, joten siihen liittyvät rahamäärät sisältyvät rahavaroihin sekä taseen muihin vastuihin. Oikaisu on huomioitu käteisissä varoissa (nettotulos ja osinko), omassa pääomassa (nettotulos) sekä muissa vastuissa (osinko).

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (4.11.2019) 32,80 22,45 17,78 12,17 9,21 6,69 4,79 3,26
Lkm (000) 767 614 767 466 767 328 767 091 766 707 766 596 767 901 767 757
Markkina-arvo (Mrd) 25,18 17,23 13,65 9,33 7,06 5,13 3,68 2,50
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Uusiutuvat tuotteet 3 500 2 944 2 865 2 467 1 946
Öljytuotteet 7 850 7 601 6 384 5 629 5 406
Marketing & Services 4 250 4 279 3 879 3 523 3 709
Muut 50 95 89 69 69
YHTEENSÄ 15 650 14 919 13 217 11 688 11 130
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Uusiutuvat tuotteet 1 250 898 476 518 233
Öljytuotteet 350 170 650 563 389
Marketing & Services 85 76 69 89 79
Muut -135 -119 -24 -16 -2
YHTEENSÄ 1 550 1 025 1 171 1 154 699
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 3 865 11 787 15 650 14 918 13 217 11 689 11 131 15 011 17 238 17 853
Liikevoitto 365 1 184 1 550 1 025 1 171 1 155 699 150 632 321
Nettotulos 285 856 1 140 779 914 1 075 558 57 523 157
Marginaali 7,4% 7,3% 7,3% 5,2% 6,9% 9,2% 5,0% 0,4% 3,0% 0,9%
EPS 0,37 1,12 1,49 1,02 1,19 1,40 0,73 0,07 0,68 0,20
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 828 1 136 783 788 596 246 506 409
Liikearvo 11 11 11 11 11 11 11 11
Muut varat 7 948 7 077 6 999 6 644 6 186 6 237 6 526 6 981
Tase yhteensä 8 787 8 224 7 793 7 443 6 793 6 494 7 043 7 401
Oma pääoma 5 165 4 628 4 338 3 733 3 084 2 641 2 908 2 524
Vähemmistö 2 2 0 22 20 18 16 16
Korolliset velat 1 383 1 289 1 267 1 637 1 938 1 989 1 789 2 387
Muut vastuut 2 237 2 305 2 188 2 051 1 751 1 846 2 330 2 474
Tase yhteensä 8 787 8 224 7 793 7 443 6 793 6 494 7 043 7 401
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 1 300 1 452 1 094 1 193 743 248 839 468
Investoinnit: Capex -425 -380 -475 -407 -504 -272 -214 -291
Vapaa rahavirta (FCF) 875 1 072 619 786 239 -24 625 177
Investoinnit: Muut 75 -203 8 48 241 -35 134 83
Investointien jälkeen 950 869 627 834 480 -59 759 260
Rahoitus: Voitonjako -585 -435 -347 -257 -167 -182 -98 -90
Rahoitus: Muut -265 -82 -284 -386 39 -23 -557 -65
Rahavarojen muutos 100 352 -4 191 352 -264 104 105
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,820 0,760 0,567 0,433 0,333 0,217 0,217 0,127
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,820 0,760 0,567 0,433 0,333 0,217 0,217 0,127
Osinkotuotto 2,5% 3,4% 3,2% 3,6% 3,6% 3,2% 4,5% 3,9%
Osinko/nettotulos 55,2% 74,9% 47,6% 30,9% 45,8% 291,4% 31,8% 61,9%
Osinko/FCF 71,9% 54,4% 70,2% 42,3% 106,9% -692,1% 26,6% 54,9%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 34,9 29,7 27,8 23,7 26,0
PE (3v) 26,7 18,7 16,1 16,6 18,6 20,9 13,2 13,8
PE 22,1 22,1 14,9 8,7 12,7 89,9 7,0 15,9
EV/EBIT 16,6 17,0 12,1 8,8 12,0 45,8 7,9 14,0
Oma pääoma/osake 6,73 6,03 5,65 4,90 4,05 3,47 3,81 3,31
P/B 4,87 3,72 3,15 2,49 2,27 1,93 1,26 0,98
ROE 23,3% 17,4% 22,6% 31,3% 19,4% 2,0% 19,1% 6,3%
ROI 24,9% 17,8% 21,3% 22,1% 14,4% 3,2% 13,1% 6,5%
Omavaraisuusaste 58,8% 56,3% 55,7% 50,5% 45,7% 40,9% 41,5% 34,3%
Gearing 10,7% 3,3% 11,2% 22,6% 43,2% 65,6% 43,9% 77,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 30,37 29,84 31,67 22,45 23,73 22,40 18,87 17,78 12,32 11,50
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,820 0,790 0,790 0,760 0,633 0,600 0,600 0,567 0,567 0,567
Osinkotuotto (ennuste) 2,7% 2,6% 2,5% 3,4% 2,7% 2,7% 3,2% 3,2% 4,6% 4,9%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,28 1,15 0,94 1,01 1,16 1,29 1,38 1,19 1,21 1,19
PE 23,7 25,9 33,6 22,2 20,4 17,3 13,7 15,0 10,2 9,7
EV 23 862 23 470 24 669 17 385 18 592 17 643 14 744 14 130 10 205 9 807
EV/EBIT 17,5 20,0 25,0 16,9 16,3 14,4 11,2 12,1 8,7 8,5
Oma pääoma/osake 6,36 6,04 6,38 6,03 5,86 5,62 6,09 5,65 5,37 5,08
P/B 4,77 4,94 4,97 3,72 4,05 3,98 3,10 3,15 2,29 2,26
ROE 21,0% 19,7% 15,1% 17,3% 20,7% 24,1% 24,4% 22,5% 24,3% 25,4%
ROI 22,6% 19,9% 16,0% 17,8% 20,3% 22,9% 23,5% 21,3% 22,5% 22,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus