Nokian Renkaat: Arvonmääritys

Päivitetty 30.5.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Arvonmääritys

Päivitetty 5.5.2020

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty Nokian Renkaiden viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

HUOM! Arvonmääritys on tehty siitä oletuksesta, että koronaviruspandemia alkaa laantumaan vuoden 2020 edetessä eikä siitä synny merkittävää ns. toista aaltoa.

Arvioin yhtiön liikevaihdon laskevan 10 – 20 prosenttia vuoden 2020 aikana, missä lämmin talvikausi sekä uusien autojen myynnin lasku painaa renkaiden kysyntää. Yhtiö on ilmoittanut sulkevansa Venäjän ja USA:n tehtaansa muutamiksi viikoiksi sekä lomauttamansa noin 1 600 työntekijää Suomessa enintään 90 päivän ajaksi. Liikevaihdon lasku nostaa tehostustoimista huolimatta kiinteiden kulujen suhteellista osuutta, joten näistä syistä arvioin myös tulosmarginaalien laskevan.

nokian-renkaat-kaaviokokoelma-q12020

Nokian Renkaiden osakkeen arvoksi sain 25,80 euroa (WACC: 7,1 %).

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 7,09 prosenttia, mikä on johdettu 7,86 prosentin oman pääoman ja 1,53 prosentin vieraan pääoman tuottovaatimuksista.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

Tilikausi Aikatekijä FCF Disk. FCF
2020e loppuvuosi 0,75 127,3 120,9
2021e 1,75 206,8 183,4
2022e 2,75 240,1 198,9
2023e 3,75 250,8 194,0
2024e 4,75 265,5 191,8
2025e 5,75 278,7 188,0
2026e 6,75 289,8 182,6
2027e 7,75 302,9 178,2
Päätearvo (e) 8,75 309,0 3 337,2
YHTEENSÄ (EV) 4 775
– korolliset velat -450
+ käteinen 329
– vähemmistön osuus 0
– vuokravastuut ja turvamarginaali -968
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 3 686
osakkeita (000) 138 720
irronnut osinko -0,79
OSAKKEEN ARVO 25,78

Saadusta noin 4,8 miljardin euron yritysarvosta (EV) on oikaistu pois korolliset velat sekä IFRS 16-standardin mukaiset vuokravastuut, jotka on arvioitu ”tästä ikuisuuteen” ja sitten diskontattu nykyarvoon. Tämä eroaa merkittävästi taseessa näkyvään lukemaan, sillä se vastaa tulevien noin 4 – 8 vuoden vuokravastuita. Lisäksi on yritysarvosta on vähennetty turvamarginaali.

Lisäksi vapaan rahavirran ennusteisiin on tehty turvamarginaalikorjaus, sillä ennusteet kehittyvät varsin viivoitinsuoraan. Näin tuskin todellisuudessa käy, joten siitä johtuen laskelmassa on tehty myös turvamarginaalioikaisu.

Kun Q1-raportin jälkeen irronnut osinko sekä käteisen ja vähemmistön osuuden arvo huomioidaan yritysarvossa, niin saadaan lopulta laskettua osakkeen arvoksi noin 25,80 euroa.

Käänteinen arvonmääritys

Päivitetty 30.5.2020

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 30.5.2020: 20,94 euroa

Laskennan parametrit

Nokian Renkaat on raportoinut Q1/2020 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Nokian Renkaat: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 129,0 2,4 126,6
EPS 0,930 0,017 0,912
Oikaistu EPS 1,146
Osinko 1,580 0,000 1,580
Oma pääoma 1658,3
Oma pääoma/osake 11,954

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 0,90 prosenttia (liikevaihdon mukaan painotettu EU, Venäjä ja USA), betana 1,20x sekä oman pääoman riskilisänä 5,80 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

Vuoden 2021 tulokseen on tehty 30 miljoonan euron tasokorjaus.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Osake (30.5.2020) 20,94   EUR
Tuottovaatimus 7,86 %   0,90%+1,20*5,80%+0,00%
Osakkeita 138 720   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 2,36 %   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00 %   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,02 %   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 104,7%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,98 %   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,86 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,86 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,86 %).

nokian-renkaat-kaanteinenarvonmaaritys-q12020b

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 37,80 26,82 25,63 20,94 20,94 20,94 20,94 20,94
Nettotulos 221,4 295,2 399,9 129,0 162,7 166,6 170,5 174,5
Muutos% -12,1% 33,3% 35,5% -67,7% 26,2% 2,4% 2,4% 2,4%
EPS 1,61 2,14 2,89 0,93 1,17 1,20 1,23 1,26
P/E 23,4 12,6 8,9 22,5 17,8 17,4 17,0 16,6
Osinko 1,56 1,58 1,58 1,20 1,23 1,26 1,29 1,30
Osinkotuotto 4,1% 5,9% 6,2% 5,7% 5,9% 6,0% 6,1% 6,2%
Oma pääoma 10,70 10,76 12,79 11,95 11,29 11,26 11,23 11,20
P/B 3,53 2,49 2,00 1,75 1,86 1,86 1,86 1,87
ROE 15,1% 20,0% 24,6% 3,8% 5,0% 5,3% 5,5% 5,6%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (20,94 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,86 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 129 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 163 ja 167 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus