Nokian Renkaat: Ennusteet

Päivitetty 6.8.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Nettotuloskuviosta on tärkeää huomioida se, että siitä ei ole oikaistu veronpalautuksia eikä lisäveroja, joita on maksettu edestakaisin viime vuosien aikana.

nokianrenkaat-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät 2019

Nokian Renkaiden näkymäarvio vuodesta 2019:

Vuonna 2019 liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan kasvavan hieman ja liikevoiton laskevan vuodesta 2018.

Yhtiö perustelee näkymälaskuaan ”…johtuen autojen heikentyneestä kysynnästä ja erityisesti Keski-Euroopan autorengasmarkkinoiden jatkuvasta pehmeydestä. Yhtiö arvioi, että lyhyen aikavälin heikkous myyntivolyymien kasvussa jatkuu Keski-Euroopassa loppuvuoden ajan.”

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Nokian Renkailla on 3 segmenttiä:

  • Henkilöautorenkaat: kehittää ja valmistaa renkaita henkilö- ja pakettiautoihin sekä SUV-katumaastureihin.
  • Raskaat renkaat: kehittää ja valmistaa renkaita raskaan teollisuuden mm. kaivos-, metsä- ja maatalouskoneet) tarpeisiin.
  • Vianor: autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut ketju.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Nokian Renkaat sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Henkilöautorenkaat 1 140,0 318,5 265,0 300,2 256,3 1 150,8 316,8 265,9 309,0 259,1
Muutos (%) -0,9% 0,5% -0,3% -2,8% -1,1% 1,0% -6,4% -3,7% 11,8% 4,5%
Raskaat renkaat 195,0 52,4 46,5 47,8 48,3 187,7 53,0 45,1 46,5 43,1
Muutos (%) 3,9% -1,1% 3,1% 2,8% 12,1% 8,9% 14,0% 7,1% 5,7% 8,3%
Vianor 340,0 125,2 68,0 89,8 57,0 337,2 122,3 68,6 93,0 53,3
Muutos (%) 0,8% 2,4% -0,9% -3,4% 6,9% -0,7% -1,9% -0,1% 3,6% -5,3%
Muut -75,0 -19,0 -19,5 -18,6 -17,9 -80,1 -18,6 -22,7 -19,3 -19,5
YHTEENSÄ 1 600,0 477,1 360,0 419,2 343,7 1 595,6 473,5 356,9 429,2 336,0
Muutos (%) 0,3% 0,8% 0,9% -2,3% 2,3% 1,5% -3,5% -1,7% 9,2% 3,1%

Henkilöautorenkaat-segmentti vastaa suurelta osin (n. 70 %) konsernin liikevaihdosta, joten tämän segmentin muutokset vaikuttavat isolla painolla.

Segmentin alkuvuoden 2019 liikevaihto laski hieman vertailukaudesta (-2,0 %). Tähän vaikutti laskenut sisäänmyynti Pohjoismaissa ja K-Euroopassa. Lisäksi liikevaihtoa painoi P-Amerikan toimitusaikataulut.

Koska segmentin liikevaihdon lasku alkoi Q3/2018, niin tein loppuvuoden 2019 ennusteet viime vuoden jo valmiiksi heikkoihin lukemiin.

Raskaiden renkaiden H1/2019 myynti kasvoi +7,3 prosenttia vahvan Q1:n tukemana. Kasvua tuki hyvä kysyntä etenkin maatalous- ja metsäkonerenkaissa. Arvioin hyvän kehityksen jatkuvan vielä Q3:lla, mutta kääntyvän Q4:lla pieneen laskuun. Vuoden 2019 liikevaihto kasvaisi näillä ennusteilla noin +3,9 prosenttia, mikä on selvästi paria viime vuotta alhaisempi kasvuvauhti (+9 – 11 %).

Vianorin Q1 liikevaihto kasvoi +6,9 prosenttia, mutta kääntyi Q2:lla -3,4 prosentin laskuun. Tein vuoden 2019 ennusteen noin 340 miljoonaan euroon eli kasvua tulisi noin +3 miljoonaa euroa.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 1 550 – 1 650 miljoonaa euroa eli liikevaihto olisi viime vuoden tasolla. Tämä jäisi hieman yhtiön omasta näkymäarviosta eli ”liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan kasvavan”.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Henkilöautorenkaat 317,5 91,9 82,5 79,9 63,2 356,5 96,5 91,5 94,5 74,0
Muutos (%) -10,9% -4,8% -9,8% -15,4% -14,6% -0,9% -4,4% -6,9% 11,4% -2,5%
Raskaat renkaat 34,0 9,2 7,5 8,3 9,0 28,7 9,6 5,9 4,9 8,3
Muutos (%) 18,5% -4,2% 27,1% 69,4% 8,4% -10,6% 2,1% -25,3% -46,2% 45,6%
Vianor 6,4 12,5 -3,5 9,4 -12,0 1,6 11,7 -5,4 10,0 -14,7
Muutos (%)
Muut -17,9 -1,6 -6,5 -3,5 -6,3 -14,3 -0,6 -6,0 -1,3 -6,4
YHTEENSÄ 340,0 112,0 80,0 94,1 53,9 372,5 117,2 86,0 108,1 61,2
Muutos (%) -8,7% -4,4% -7,0% -13,0% -11,9% 1,9% -4,4% -4,3% 14,9% 3,9%
Marginaali 21,3% 23,5% 22,2% 22,4% 15,7% 23,3% 24,8% 24,1% 25,2% 18,2%

Henkilöautorenkaiden alkuvuoden 2019 tulos laski noin -15 prosenttia. Tulosta painoi kova kilpailu K-Euroopassa sekä alhaisemmat volyymit ja korkeammat materiaalikustannukset. Arvioin segmentin liiketuloksen jatkavan laskutrendiään myös vuoden toisella puoliskolla, joskin odotan laskun tasaantuvan hieman vuoden edetessä. Kokonaisuutena tulos kuitenkin laskisi noin -11 prosenttia viime vuodesta heikon alkuvuoden johdosta.

Raskaiden renkaiden kohdalla alkuvuoden 2019 liiketulos kasvoi +31 prosenttia. Q2:n kovaa tuloskehitystä selittää liikevaihdon kasvun lisäksi vertailukauden varastoarvojen muutokset, jotka painoivat silloin tulosta.

Raskaat Renkaat aikoo nostaa tuotantokapasiteettiaan Suomessa noin +50 prosenttia. Tämä tarkoittaa yhteensä noin -70 miljoonan euron investointeja vuosien 2018 – 2020 aikana. Tein vuoden 2019 ennusteen 34 miljoonaan euroon (+4,5 %), missä kvartaalikohtaisesti käytin 7,5 – 9 miljoonan euron lukemia.

Vianorin Q1:n tulos oli aiempien vuosien Q1:n mukaisesti selvästi tappiollinen. Vastaavasti Q2:n tulos oli voitollinen. Alkuvuoden tappio on -2,6 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella Q1-Q2/2018 tappiota syntyi -4,7 miljoonaa euroa. Yhtiö kertoo, että parannus johtui kasvaneesta toiminnan tehokkuudesta sekä myynnin johtamisen kehittämisestä. Tein vuoden 2019 ennusteen toiveikkaasti 6,4 miljoonaa euroa voitolliseksi.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 320 – 360 miljoonaa euroa eli tulos laskisi vertailukaudesta noin -8,7 prosenttia. Tulosmarginaali olisi 21,3 prosenttia eli se laskisi vuoden 2018 tasolta.

Liiketulosennusteeni on yhtiön sanallisen näkymäarvion mukainen eli ”liikevoiton odotetaan laskevan vuodesta 2018”.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 340,0 112,0 80,0 94,1 53,9 372,5 117,2 86,0 108,1 61,2
Rahoituskulut (netto) -15,0 -5,6 -5,0 -5,2 0,8 -10,7 -3,6 -3,2 -2,7 -1,2
Tulos ennen veroja 325,0 106,4 75,0 88,9 54,7 361,8 113,6 82,8 105,4 60,0
Verot -59,6 -19,0 -15,0 -15,9 -9,7 -66,5 -17,5 -17,6 -17,9 -13,5
Muut verot 149,6 149,6 0,0
Nettotulos 415,0 87,4 60,0 73,0 194,6 295,3 96,1 65,2 87,5 46,5

Yhtiön ja verottajan verokiistaan saatiin ratkaisu Q1/2019 aikana. Tähän liittyen yhtiö teki rahoituskuluihin +35,9 miljoonan euron palautuksen sekä verokuluihin +113,7 miljoonan euron veronpalautuksen. Olen oheisessa taulukossa yhdistänyt nämä erät (yht. 149,6 M EUR) ja kirjannut ne ”Muut verot” -erään.

Näin varsinaiset rahoituskulut sekä verot ovat pysyneet vertailukelpoisina.

Rahoituskulut (netto) arvioin olevan tilikaudella 2019 noin -15 miljoonaa euroa, jolla tasolla ne viime vuosina olleet (10,7 – 14,9 M EUR). Veroja laskiessa käytin noin 19 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 vero-oikaistu nettotulosennusteeni on 250 – 280 miljoonaa euroa. Eli tulos laskisi vuodesta 2018. Em. verokirjaukset huomioiden tulosennuste olisi 400 – 440 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Millaisen vaikutuksen USA:n Daytoniin valmistuva tehdas tuo Nokian Renkaiden lukuihin? Nythän renkaita on rahdattu Venäjältä USA:n, joten tämä rahtaus vähenee ja näitä renkaita voidaan myydä sitten lähialueilla.
  • Mikä on Nokian Renkaiden hinnoitteluvoima eli miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihin ilman, että se merkittävästi näkyy myyntimäärissä taikka markkinaosuuksissa?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota ja nousevat tullimaksut näkyvät yhtiön asiakkaiden rengasvalinnoissa?

Liikevaihdon arvioin kasvavan noin +2…+2,5 prosenttia tulevina vuosina. Kiristyvä kilpailu ja hieman viilenevä talous voi näkyä renkaiden vaimeana hintakehityksenä.

Liiketulosmarginaalin arvioin pysyvän vuoden 2019 ennustetun sekä vuosien 2016 – 2018 marginaalien tasolla eli 21,4 – 22,1 prosentissa. Rahoituskulujen arvioin nousevan 16 – 18 miljoonaan euroon IFRS 16-standardin myötä ja veroasteena käytin noin 19 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 1 675,0 1 635,0 490,0 370,0 425,0 350,0
Muutos (%) 2,4% 2,2% 2,7% 2,8% 1,4% 1,8%
Liiketulos 370,0 350,0 115,0 82,5 97,5 55,0
Muutos (%) 5,7% 2,9% 2,7% 3,1% 3,6% 2,0%
Marginaali 22,1% 21,4% 23,5% 22,3% 22,9% 15,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 370,0 350,0 115,0 82,5 97,5 55,0
Rahoituskulut (netto) -18,0 -16,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0
Tulos ennen veroja 352,0 334,0 111,0 78,5 93,5 51,0
Verot -67,0 -64,0 -21,0 -13,5 -18,5 -11,0
Nettotulos 285,0 270,0 90,0 65,0 75,0 40,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset