Nokian Renkaat: Ennusteet

Päivitetty 8.5.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Nettotuloskuviosta on tärkeää huomioida se, että siitä ei ole oikaistu veronpalautuksia eikä lisäveroja, joita on maksettu edestakaisin viime vuosien aikana.

nokianrenkaat-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät 2019

Yhtiö päivitti vuoden 2019 ennusteitaan viikolla 24/2019 ja nyt ohjeistus on

Vuonna 2019 liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan kasvavan hieman ja liikevoiton laskevan vuodesta 2018.

Aiempi ohjeistus oli:

Vuonna 2019 liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan kasvavan ja liikevoiton olevan suunnilleen vuoden 2018 tasolla.

Yhtiö perustelee näkymälaskuaan ”…johtuen autojen heikentyneestä kysynnästä ja erityisesti Keski-Euroopan autorengasmarkkinoiden jatkuvasta pehmeydestä. Yhtiö arvioi, että lyhyen aikavälin heikkous myyntivolyymien kasvussa jatkuu Keski-Euroopassa loppuvuoden ajan.”

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Nokian Renkailla on 3 segmenttiä:

  • Henkilöautorenkaat: kehittää ja valmistaa renkaita henkilö- ja pakettiautoihin sekä SUV-katumaastureihin.
  • Raskaat renkaat: kehittää ja valmistaa renkaita raskaan teollisuuden mm. kaivos-, metsä- ja maatalouskoneet) tarpeisiin.
  • Vianor: autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut ketju.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Nokian Renkaat sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Henkilöautorenkaat 1 175,0 338,7 285,0 295,0 256,3 1 150,8 316,8 265,9 309,0 259,1
Muutos (%) 2,1% 6,9% 7,2% -4,5% -1,1% 1,0% -6,4% -3,7% 11,8% 4,5%
Raskaat renkaat 200,0 56,7 45,0 50,0 48,3 187,7 53,0 45,1 46,5 43,1
Muutos (%) 6,6% 7,0% -0,2% 7,5% 12,1% 8,9% 14,0% 7,1% 5,7% 8,3%
Vianor 345,0 126,0 70,0 92,0 57,0 337,2 122,3 68,6 93,0 53,3
Muutos (%) 2,3% 3,0% 2,0% -1,1% 6,9% -0,7% -1,9% -0,1% 3,6% -5,3%
Muut -75,0 -18,6 -19,0 -19,5 -17,9 -80,1 -18,6 -22,7 -19,3 -19,5
YHTEENSÄ 1 645,0 502,8 381,0 417,5 343,7 1 595,6 473,5 356,9 429,2 336,0
Muutos (%) 3,1% 6,2% 6,8% -2,7% 2,3% 1,5% -3,5% -1,7% 9,2% 3,1%

Henkilöautorenkaat-segmentti vastaa suurelta osin (n. 70 %) konsernin liikevaihdosta, joten tämän segmentin muutokset vaikuttavat isolla painolla.

Segmentin Q1:n liikevaihto laski hieman vertailukaudesta (-1,1 %). Tähän vaikutti laskenut sisäänmyynti Pohjoismaissa ja K-Euroopassa. Lisäksi liikevaihtoa painoi P-Amerikan toimitusaikataulut.

Vuoden 2019 ennusteen tein siitä ajatuksesta, että myynti laskee vielä Q2:lla, mutta kääntyisi sitten vuoden toisella puoliskolla nousuun. Näin siksi, että H2/2018 oli varsin heikko.

Raskaiden renkaiden Q1/2019 myynti kasvoi +12 prosenttia. Kasvua tuki hyvä kysyntä etenkin maatalous- ja metsäkonerenkaissa. Arvioin hyvän kehityksen jatkuvan vuonna 2019. Tein ennusteen noin +6,6 prosentin kasvuun, mikä on selvästi paria viime vuotta alhaisempi kasvuvauhti (+9 – 11 %).

Vianorin Q1 liikevaihto kasvoi +6,9 prosenttia, mitä tuki myynnin johtamisen kehittäminen. Tein vuoden 2019 ennusteen noin 345 miljoonaan euroon eli kasvua tulisi noin +8 miljoonaa euroa. Tästä noin puolet tuli jo Q1:llä.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 1 600 – 1 700 miljoonaa euroa (kasvua noin +3,1 %). Tämä vastaisi yhtiön omaa sanallista näkymäarviota eli ”liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan kasvavan”.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Henkilöautorenkaat 335,0 96,8 90,0 85,0 63,2 356,5 96,5 91,5 94,5 74,0
Muutos (%) -6,0% 0,3% -1,6% -10,1% -14,6% -0,9% -4,4% -6,9% 11,4% -2,5%
Raskaat renkaat 30,0 9,0 6,0 6,0 9,0 28,7 9,6 5,9 4,9 8,3
Muutos (%) 4,5% -6,3% 1,7% 22,4% 8,4% -10,6% 2,1% -25,3% -46,2% 45,6%
Vianor 5,0 12,5 -3,5 8,0 -12,0 1,6 11,7 -5,4 10,0 -14,7
Muutos (%)
Muut -15,0 -0,7 -6,0 -2,0 -6,3 -14,3 -0,6 -6,0 -1,3 -6,4
YHTEENSÄ 355,0 117,6 86,5 97,0 53,9 372,5 117,2 86,0 108,1 61,2
Muutos (%) -4,7% 0,3% 0,6% -10,3% -11,9% 1,9% -4,4% -4,3% 14,9% 3,9%
Marginaali 21,6% 23,4% 22,7% 23,2% 15,7% 23,3% 24,8% 24,1% 25,2% 18,2%

Henkilöautorenkaiden Q1 tulos laski lähes -15 prosenttia. Tulosta painoi kova kilpailu K-Euroopassa sekä valuuttojen vastatuuli. Kuten liikevaihdon kohdalla, niin arvioin tässäkin, että segmentin liiketuloksen voimakas lasku jatkuu vielä Q2:lla. Tämän jälkeen arvioin tuloslaskun tasaantuvan vuoden toisella puoliskolla viime vuoden lukemiin. Kokonaisuutena tulos kuitenkin laskisi -6 prosenttia viime vuodesta heikon alkuvuoden johdosta.

Raskaiden renkaiden kohdalla Q1:n liiketulos kasvoi +8,4 prosenttia hyvän myynnin vetämänä. Tässä on hyvä huomata, että kasvu oli euromääräisesti +0,7 miljoonaa euroa, kun edellä Henkilöautorenkkaiden tuloslasku oli -10,8 miljoonaa euroa.

Raskaat Renkaat aikoo nostaa tuotantokapasiteettiaan Suomessa noin +50 prosenttia. Tämä tarkoittaa yhteensä noin -70 miljoonan euron investointeja vuosien 2018 – 2020 aikana. Tein vuoden 2019 ennusteen 30 miljoonaan euroon (+4,5 %), missä kvartaalikohtaisesti käytin 6 – 9 miljoonan euron lukemia.

Vianorin Q1:n tulos oli aiempien vuosien Q1:n mukaisesti selvästi tappiollinen. Nyt tappiota tuli -12 miljoonaa euroa, joka oli -2,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Tässä hyvä lisämyynti näkyy. Yhtiön tarkoituksena on segmentin kohdalla kehittää ”määrän sijaan laatua”. Tein vuoden 2019 ennusteen toiveikkaasti 5 miljoonaa euroa voitolliseksi.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 325 – 375 miljoonaa euroa eli tulos laskisi vertailukaudesta noin -4,7 prosenttia. Tulosmarginaali olisi 21,6 prosenttia eli se laskisi vuoden 2018 tasolta.

Liiketulosennusteeni on alle yhtiön sanallisen näkymäarvion eli ”liikevoiton odotetaan olevan suunnilleen vuoden 2018 tasolla”. Yhtiö kuitenkin korostaa näkymäarviossa myöskin, että ”Kasvuun liittyvistä investointiohjelmista johtuen liikevoitto vuonna 2019 sisältää merkittäviä ylimääräisiä liiketoiminnan kuluja vuoteen 2018 verrattuna.” Tästä syystä oma ennusteeni on tehty noin -5 prosentin laskuun.

Yhtiön viikolla 24/2019 antama liiketulosennusteen laskun jälkeen ennusteeni on linjassa yhtiön ennusteen kanssa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 355,0 117,6 86,5 97,0 53,9 372,5 117,2 86,0 108,1 61,2
Rahoituskulut (netto) -10,9 -4,2 -4,0 -3,5 0,8 -10,7 -3,6 -3,2 -2,7 -1,2
Tulos ennen veroja 344,1 113,4 82,5 93,5 54,7 361,8 113,6 82,8 105,4 60,0
Verot -63,7 -21,0 -15,5 -17,5 -9,7 -66,5 -17,5 -17,6 -17,9 -13,5
Muut verot 149,6 149,6 0,0
Nettotulos 430,0 92,4 67,0 76,0 194,6 295,3 96,1 65,2 87,5 46,5

Nokian Renkaat sai Q1/2019 aikana tiedon, että KHO oli hylännyt Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituslupahakemuksen vuosien 2007−2010 verokiistassa. Verottaja luopui myös vuoden 2011 valituksestaan. Näin aiemmin tehdyt päätökset ovat lainvoimaisia ja tapaus on loppuunkäsitelty.

Tähän verokiistaan liittyen yhtiö teki rahoituskuluihin +35,9 miljoonan euron palautuksen sekä verokuluihin +113,7 miljoonan euron veronpalautuksen. Olen oheisessa taulukossa yhdistänyt nämä erät (yht. 149,6 M EUR) ja kirjannut ne ”Muut verot” -erään.

Näin varsinaiset rahoituskulut sekä verot ovat pysyneet vertailukelpoisina.

Rahoituskulut (netto) arvioin olevan tilikaudella 2019 noin -10,9 miljoonaa euroa, jolla tasolla ne viime vuosina olleet (10,7 – 14,9 M EUR). Veroja laskiessa käytin noin 19 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 vero-oikaistu nettotulosennusteeni on 260 – 300 miljoonaa euroa. Eli tulos laskisi hieman vuodesta 2018. Em. verokirjaukset huomioiden tulosennuste olisi 410 – 450 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Millaisen vaikutuksen USA:n Daytoniin valmistuva tehdas tuo Nokian Renkaiden lukuihin? Nythän renkaita on rahdattu Venäjältä USA:n, joten tämä rahtaus vähenee ja näitä renkaita voidaan myydä sitten lähialueilla.
  • Mikä on Nokian Renkaiden hinnoitteluvoima eli miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihin ilman, että se merkittävästi näkyy myyntimäärissä taikka markkinaosuuksissa?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota ja nousevat tullimaksut näkyvät yhtiön asiakkaiden rengasvalinnoissa?

Liikevaihdon arvioin kasvavan noin 2 prosenttia tulevina vuosina. Kiristyvä kilpailu ja hieman viilenevä talous voi näkyä renkaiden vaimeana hintakehityksenä.

Liiketulosmarginaalin arvioin pysyvän viime vuosien tasolla noin 23,0 – 23,5 prosentissa.

Rahoituskulujen arvioin nousevan 16 – 18 miljoonaan euroon IFRS 16-standardin myötä ja veroasteena käytin noin 19 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 1 700,0 1 670,0 510,0 385,0 425,0 350,0
Muutos (%) 1,8% 1,5% 1,4% 1,0% 1,8% 1,8%
Liiketulos 400,0 385,0 125,0 93,0 105,0 62,0
Muutos (%) 3,9% 8,5% 6,3% 7,5% 8,2% 15,0%
Marginaali 23,5% 23,1% 24,5% 24,2% 24,7% 17,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 400,0 385,0 125,0 93,0 105,0 62,0
Rahoituskulut (netto) -18,0 -16,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0
Tulos ennen veroja 382,0 369,0 121,0 89,0 101,0 58,0
Verot -72,0 -69,0 -22,0 -17,0 -19,0 -11,0
Nettotulos 310,0 300,0 99,0 72,0 82,0 47,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset