Nokian Renkaat: Ennusteet

Päivitetty 30.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Nettotuloskuviosta on tärkeää huomioida se, että siitä ei ole oikaistu veronpalautuksia eikä lisäveroja, joita on maksettu edestakaisin viime vuosien aikana.

nokianrenkaat-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

Nokian Renkaiden näkymäarvio vuodesta 2019:

Vuonna 2019 liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan olevan vuoden 2018 tasolla ja liikevoittomarginaalin olevan noin 20 prosentin tasolla.

Yhtiö perustelee näkymälaskuaan ”…johtuen autojen heikentyneestä kysynnästä ja erityisesti Keski-Euroopan autorengasmarkkinoiden jatkuvasta pehmeydestä. Yhtiö arvioi, että lyhyen aikavälin heikkous myyntivolyymien kasvussa jatkuu Keski-Euroopassa loppuvuoden ajan.”

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Nokian Renkailla on 3 segmenttiä:

  • Henkilöautorenkaat: kehittää ja valmistaa renkaita henkilö- ja pakettiautoihin sekä SUV-katumaastureihin.
  • Raskaat renkaat: kehittää ja valmistaa renkaita raskaan teollisuuden mm. kaivos-, metsä- ja maatalouskoneet) tarpeisiin.
  • Vianor: autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut ketju.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Nokian Renkaat sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Henkilöautorenkaat 1 125,0 309,0 259,5 300,2 256,3 1 150,8 316,8 265,9 309,0 259,1
Muutos (%) -2,2% -2,5% -2,4% -2,8% -1,1% 1,0% -6,4% -3,7% 11,8% 4,5%
Raskaat renkaat 205,0 56,7 52,2 47,8 48,3 187,7 53,0 45,1 46,5 43,1
Muutos (%) 9,2% 7,0% 15,7% 2,8% 12,1% 8,9% 14,0% 7,1% 5,7% 8,3%
Vianor 340,0 123,5 69,7 89,8 57,0 337,2 122,3 68,6 93,0 53,3
Muutos (%) 0,8% 1,0% 1,6% -3,4% 6,9% -0,7% -1,9% -0,1% 3,6% -5,3%
Muut -80,0 -19,4 -24,1 -18,6 -17,9 -80,1 -18,6 -22,7 -19,3 -19,5
YHTEENSÄ 1 590,0 469,8 357,3 419,2 343,7 1 595,6 473,5 356,9 429,2 336,0
Muutos (%) -0,4% -0,8% 0,1% -2,3% 2,3% 1,5% -3,5% -1,7% 9,2% 3,1%

Henkilöautorenkaat-segmentti vastaa suurelta osin (n. 70 %) konsernin liikevaihdosta, joten tämän segmentin muutokset vaikuttavat isolla painolla.

Segmentin liikevaihdon lasku jatkui myös Q3:lla (-2,4 %), mikä oli nyt viides peräkkäinen laskukvartaali. Liikevaihtoa painaa Euroopan auto- ja rengasmarkkinan heikkous ja Venäjän uusien autojen myynnin lasku. Arvioin vaikean markkinatilanteen jatkuvan myös Q4:lla, minkä johdosta koko tilikauden 2019 liikevaihto laskisi reilu pari prosenttia.

Raskaiden renkaiden Q1-Q3/2019 myynti kasvoi 10,1 prosenttia. Kasvua tuki uudet tuotelanseeraukset sekä hyvä kysyntä etenkin maatalous- ja metsäkonerenkaissa. Tein segmentin Q4-ennusteen noin 7 prosentin kasvuun, mikä jäisi hieman aikaisemmista kvartaaleista vahvan vertailukauden johdosta. Vuoden 2019 liikevaihto kasvaisi näillä ennusteilla noin 9 prosenttia.

Tein Vianorin tilikauden 2019 ennusteen noin 340 miljoonaan euroon eli hienoisesti viime vuotta paremmaksi.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 1 550 – 1 600 miljoonaa euroa eli liikevaihto olisi viime vuoden tasolla. Tämä olisi linjassa yhtiön omasta näkymäarviosta eli ”liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan olevan vuoden 2018 tasolla”.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Henkilöautorenkaat 285,0 73,7 68,2 79,9 63,2 356,5 96,5 91,5 94,5 74,0
Muutos (%) -20,1% -23,6% -25,5% -15,4% -14,6% -0,9% -4,4% -6,9% 11,4% -2,5%
Raskaat renkaat 36,0 10,4 8,3 8,3 9,0 28,7 9,6 5,9 4,9 8,3
Muutos (%) 25,4% 8,3% 40,7% 69,4% 8,4% -10,6% 2,1% -25,3% -46,2% 45,6%
Vianor 5,0 11,4 -3,8 9,4 -12,0 1,6 11,7 -5,4 10,0 -14,7
Muutos (%)
Muut -21,0 -6,0 -5,2 -3,5 -6,3 -14,3 -0,6 -6,0 -1,3 -6,4
YHTEENSÄ 305,0 89,5 67,5 94,1 53,9 372,5 117,2 86,0 108,1 61,2
Muutos (%) -18,1% -23,6% -21,5% -13,0% -11,9% 1,9% -4,4% -4,3% 14,9% 3,9%
Marginaali 19,2% 19,1% 18,9% 22,4% 15,7% 23,3% 24,8% 24,1% 25,2% 18,2%

Henkilöautorenkaiden Q1-Q3/2019 tulos on ollut voimakkaassa laskussa (-18,7 %). Tulosta painaa liikevaihdon laskun lisäksi korkeammat materiaalikustannukset sekä yhtiön laajentumiskustannukset. Arvioin segmentin liiketuloksen jatkavan voimakasta laskuaan myös Q4:lla niin, että koko vuoden tulos laskisi noin 20 prosenttia.

Raskaiden renkaiden kohdalla tilanne on valoisampi. Siinä Q1-Q3/2019 tuloskunto on kasvanut 34 prosenttia. Prosenteissa isoja muutoksia, mutta euromääräisesti kasvua vain 6,5 miljoonaa euroa. Tämä ei pysty kompensoimaan Henkilöautorenkaiden roimaa tuloslaskua. Tein vuoden 2019 ennusteen 36 miljoonaan euroon (+25,4 %).

Vianorin kohdalla tein tulosennusteen 5 miljoonaan euroon.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 295 – 310 miljoonaa euroa eli tulos laskisi vertailukaudesta noin 18 prosenttia. Tulosmarginaali olisi 19,2 prosenttia eli se olisi hieman alle yhtiön 20 prosentin ohjeistuksen. Yhtiö on sen verran nopealla tahdilla laskenut tulosarvioitaan, joten jätin tähän pientä marginaalia.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 305,0 89,5 67,5 94,1 53,9 372,5 117,2 86,0 108,1 61,2
Rahoituskulut (netto) -15,0 -5,2 -5,4 -5,2 0,8 -10,7 -3,6 -3,2 -2,7 -1,2
Tulos ennen veroja 290,0 84,3 62,1 88,9 54,7 361,8 113,6 82,8 105,4 60,0
Verot -54,6 -18,0 -11,0 -15,9 -9,7 -66,5 -17,5 -17,6 -17,9 -13,5
Muut verot 149,6 149,6 0,0
Nettotulos 385,0 66,3 51,1 73,0 194,6 295,3 96,1 65,2 87,5 46,5

Yhtiön ja verottajan verokiistaan saatiin ratkaisu Q1/2019 aikana. Tähän liittyen yhtiö teki rahoituskuluihin 35,9 miljoonan euron palautuksen sekä verokuluihin 113,7 miljoonan euron veronpalautuksen. Olen oheisessa taulukossa yhdistänyt nämä erät (yht. 149,6 M EUR) ja kirjannut ne ”Muut verot” -erään.

Näin varsinaiset rahoituskulut sekä verot ovat pysyneet vertailukelpoisina.

Rahoituskulut (netto) arvioin olevan tilikaudella 2019 noin 15 miljoonaa euroa, jolla tasolla ne viime vuosina olleet (10,7 – 14,9 M EUR). Veroja laskiessa käytin noin 19 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 vero-oikaistu nettotulosennusteeni on 225 – 240 miljoonaa euroa. Eli tulos laskisi vuodesta 2018. Em. verokirjaukset huomioiden tulosennuste olisi 375 – 390 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Millaisen vaikutuksen USA:n Daytoniin valmistuva tehdas tuo Nokian Renkaiden lukuihin? Nythän renkaita on rahdattu Venäjältä USA:n, joten tämä rahtaus vähenee ja näitä renkaita voidaan myydä sitten lähialueilla.
  • Mikä on Nokian Renkaiden hinnoitteluvoima eli miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihin ilman, että se merkittävästi näkyy myyntimäärissä taikka markkinaosuuksissa?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota ja nousevat tullimaksut näkyvät yhtiön asiakkaiden rengasvalinnoissa?

Yhtiön liikevaihto on lähtenyt laskuun vuoden 2019 aikana ja yhtiö on kertonut vaikean markkinan Euroopassa jatkuvan. Arvelen tämän heijastuvan myös vuodelle 2020, jonka johdosta tein ennusteen 2,5 prosentin laskuun. Tein vuoden 2021 ennusteen vastaavasti jo toiveikkaampiin lukemiin niin, että liikevaihto olisi noin 1,6 miljardia euroa.

Liiketulosmarginaalin arvioin jäävän vuonna 2020 alle 20 prosentin tason, mikä pitäisi liiketuloksen noin 300 miljoonassa eurossa. Ja kuten liikevaihdon kohdalla, niin arvioin tilanteen kohentuvan selvästi vuonna 2021.

Rahoituskulujen arvioin nousevan 16 – 18 miljoonaan euroon IFRS 16-standardin myötä ja veroasteena käytin noin 19 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 1 600,0 1 550,0 460,0 350,0 410,0 330,0
Muutos (%) 3,2% -2,5% -2,1% -2,0% -2,2% -4,0%
Liiketulos 325,0 300,0 89,0 66,0 92,5 52,5
Muutos (%) 8,3% -1,6% -0,6% -2,2% -1,7% -2,6%
Marginaali 20,3% 19,4% 19,3% 18,9% 22,6% 15,9%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 325,0 300,0 89,0 66,0 92,5 52,5
Rahoituskulut (netto) -17,0 -16,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0
Tulos ennen veroja 308,0 284,0 85,0 62,0 88,5 48,5
Verot -58,0 -54,0 -16,0 -12,0 -17,0 -9,0
Nettotulos 250,0 230,0 69,0 50,0 71,5 39,5

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus