Nokian Renkaat: Ennusteet

Päivitetty 5.9.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Nettotuloskuviosta on tärkeää huomioida se, että siitä ei ole oikaistu veronpalautuksia eikä lisäveroja, joita on maksettu edestakaisin viime vuosien aikana.

nokianrenkaat-kvartaalituloslaskelma-q22018

Näkymät 2018

Nokian Renkaiden näkymäarvio pysyi ennallaan eli:

Vuonna 2018, nykyisillä valuuttakursseilla, liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan vuoteen 2017 verrattuna.

Hyvästä Q2:sta johtuen nostan omia tillikauden 2018 arvioitani

 • liikevaihto: 1,65 – 1,75 miljardia euroa (2017: 1,57 Mrd EUR)
 • nettotulos: 300 – 320 miljoonaa euroa (2017: 221 M EUR)

Vuoden 2017 tulos sisältää 62 miljoonaa euroa vuoden 2011 verokiistaan liittyviä lisäveroja ja veronkorotuksia.

Toukokuussa hallinto-oikeus kumosi verottajan tekemät veronkorotukset joten yhtiö voi palauttaa em. summan sekä 89 miljoonaa euroa, jonka verottaja oli määrännyt vuosilta 2007 – 2010. Nämä summat eivät sisälly tulosennusteeseen. Hallinto-oikeuden päätös ei vielä ole lainvoimainen, sillä verottaja on hakenut siihen valituslupaa.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Nokian Renkailla on 3 segmenttiä:

 • Henkilöautorenkaat: kehittää ja valmistaa renkaita henkilö- ja pakettiautoihin sekä SUV-katumaastureihin.
 • Raskaat renkaat: kehittää ja valmistaa renkaita raskaan teollisuuden mm. kaivos-, metsä- ja maatalouskoneet) tarpeisiin.
 • Vianor: autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut ketju.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2014 alkaen on esitettynä Nokian Renkaat sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Henkilöautorenkaat 1 230,0 356,9 305,0 309,0 259,1 1 138,9 338,3 276,2 276,4 248,0
Muutos (%) 8,0% 5,5% 10,4% 11,8% 4,5% 16,1% 7,7% 17,7% 20,1% 22,5%
Raskaat renkaat 185,0 50,4 45,0 46,5 43,1 172,4 46,5 42,1 44,0 39,8
Muutos (%) 7,3% 8,4% 6,9% 5,7% 8,3% 11,0% 11,5% 12,9% 13,7% 5,9%
Vianor 345,0 127,7 71,0 93,0 53,3 339,5 124,7 68,7 89,8 56,3
Muutos (%) 1,6% 2,4% 3,3% 3,6% -5,3% 1,4% -0,2% 3,0% 0,4% 4,6%
Muut -80,0 -20,2 -21,0 -19,3 -19,5 -78,1 -19,0 -23,8 -17,1 -18,2
YHTEENSÄ 1 680,0 514,8 400,0 429,2 336,0 1 572,7 490,5 363,2 393,1 325,9
Muutos (%) 6,8% 5,0% 10,1% 9,2% 3,1% 13,1% 6,5% 14,5% 16,5% 18,2%

HUOM! Tämän taulukon liikevaihdot sisältävät konsernin sisäisiä myyntejä, joten se eroaa segmentti-taulukon liikevaihdoista.

Henkilöautorenkaat-segmentti vastaa suurelta osin (n. 70 %) konsernin liikevaihdosta, joten tämän segmentin muutokset vaikuttavat isolla painolla. Q1-Q2:lla liikevaihto kasvoi +8,3 prosenttia, mitä selitti myyntivolyymien sekä hintojen nousut. Valuuttakurssien muutoksilla oli negatiivinen vaikutus segmentin lukuihin.

Arvioin segmentin vahvan kehityksen kestävän koko vuoden niin, että valuuttakurssien vaikutus tasaantuu vuoden toisella puoliskolla. Kasvua tulisi ennusteeni mukaan noin +8,0 prosenttia, mikä jää kuitenkin selvästi vahvan vuoden 2017 kasvuluvuista (+16 %).

Raskaiden renkaiden Q1-Q2 myynti kehittyi hyvin (+6,9 %) ja erityisesti maatalous- ja metsäkonerenkaiden myynti oli vahvaa. Yhtiö myös arvioi, että raskaan teollisuuden vahva kehitys jatkuu tulevina kvartaaleina. Tästä syystä tein liikevaihtoennusteen noin 2 miljoonaa euroa korkeammilla kvartaaliluvuilla kuin mitä ne olivat vertailukaudella. Näin tilikauden 2018 liikevaihto kasvaisi noin +7,3 prosenttia.

Vianorin alkuvuoden 2018 liikevaihto oli samalla tasolla kuin vertailukaudella. Tein arvion ajatuksella, että liikevaihto kasvaisi vuonna 2018 noin +5 miljoonaa euroa eli +1,6 prosenttia vuodesta 2017. Tämä vastaisi vuoden 2017 kehitystä.

Näin sain tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi noin 1,65 – 1,75 miljardia euroa (kasvua noin +6,8 %). Tämä vastaisi yhtiön omaa sanallista näkymäarviota eli ”liikevaihdon odotetaan kasvavan vuoteen 2017 verrattuna”.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Henkilöautorenkaat 377,5 106,0 103,0 94,5 74,0 359,9 100,9 98,3 84,8 75,9
Muutos (%) 4,9% 5,1% 4,8% 11,4% -2,5% 17,7% 6,9% 16,5% 31,1% 21,8%
Raskaat renkaat 25,0 7,8 4,0 4,9 8,3 32,1 9,4 7,9 9,1 5,7
Muutos (%) -22,1% -17,0% -49,4% -46,2% 45,6% 13,8% 30,6% 31,7% 49,2% -36,0%
Vianor 5,0 14,7 -5,0 10,0 -14,7 -5,7 13,1 -7,0 4,0 -15,8
Muutos (%)
Muut -17,5 -5,3 -4,5 -1,3 -6,4 -20,8 -0,8 -9,3 -3,8 -6,9
YHTEENSÄ 390,0 123,2 97,5 108,1 61,2 365,5 122,6 89,9 94,1 58,9
Muutos (%) 6,7% 0,5% 8,5% 14,9% 3,9% 17,7% 13,0% 21,5% 21,4% 16,6%
Marginaali 23,2% 23,9% 24,4% 25,2% 18,2% 23,2% 25,0% 24,8% 23,9% 18,1%

Henkilöautorenkaiden Q1-Q2:n liiketulos kasvoi hyvän Q2:n vetämänä noin +4,8 prosenttia. Liikevaihdon kasvun lisäksi liiketulosta tuki alentuneet raaka-ainekustannukset. Arvioin kannattavuuden pysyvän alkuvuoden tasolla myös loppuvuoden 2018 ajan eli koko vuoden kasvuksi tulisi +4,9 prosenttia.

Raskaiden renkaiden Q1:n liiketulos kasvoi reippaat +45 prosenttia, mutta Q2:n laski -46 prosenttia. Q2:n tuloslaskua selittää osaltaan epäedulliset valuuttakurssimuutokset, varastotasojen nousu sekä kapasiteetin kasvattamisesta syntyneet kulut. Arvioin, että Q3:lla vastaavat seikat painavat tuloskuntoa, mutta Q4:n olisi jo parempi. Nousseista kuluista johtuen tulosennusteeni jäisi selvästi vertailukaudesta.

Vianorin Q1 tulos normaalien Q1-kvartaalien tapaan tappiollinen ja vastaavasti Q2:n voitollinen. Arvioin, että Vianor tekisi positiivisen tuloksen vuonna 2018, sillä yhtiön on tarkoituksena kehittää ”määrän sijaan laatua”.

Näin sain tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi 375 – 405 miljoonaa euroa eli kasvua tulisi noin +6,7 prosenttia. Tulosmarginaali olisi 23,2 prosenttia ja se pysyisi vuoden 2017 tasolla. Liiketulosennusteeni vastaisi yhtiön omaa sanallista näkymäarviota eli ”liiketuloksen odotetaan kasvavan vuoteen 2017 verrattuna”.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 390,0 123,2 97,5 108,1 61,2 365,5 122,6 89,9 94,1 58,9
Rahoituskulut (netto) -12,0 -4,1 -4,0 -2,7 -1,2 -14,9 -3,7 -4,2 -7,0 0,0
Tulos ennen veroja 378,0 119,1 93,5 105,4 60,0 350,6 118,9 85,7 87,1 58,9
Verot -68,0 -19,6 -17,0 -17,9 -13,5 -67,3 -24,2 -13,5 -16,0 -13,6
Muut verot 0,0 -62,0 -62,0
Nettotulos 310,0 99,5 76,5 87,5 46,5 221,3 94,7 10,2 71,1 45,3

Olen oheisessa taulukossa siirtänyt joitakin verottajan lisäveroja, veronkorotuksia ja korkoja ”muut verot”-erään. Näin varsinaiset rahoituskulut sekä verot ovat pysyneet vertailukelpoisina.

Rahoituskulut (netto) arvioin olevan tilikaudella 2018 noin -12 miljoonaa euroa, jolla tasolla ne olivat vuonna 2016. Veroja laskiessa käytin noin 18 prosentin veroastetta.

Näin tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 300 – 320 miljoonaa euroa. Eli kasvua tulisi noin +9,5 prosenttia vuoden 2017 vero-oikaistusta 283 miljoonasta eurosta.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä. Kuten edellä Näkymät 2018 -kappaleessa totesin, niin hallinto-oikeus kumosi verottajan tekemät veronkorotukset. Näin yhtiö voi palauttaa aiemmilta vuosilta maksettuja veronkorotuksia takaisin tulokseensa. Verottajalla on reilu kuukausi aikaa valittaa päätöksestä, joten ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen.

Yhtiön kotisivuilla on ”Konsensusennusteet”-sivu (https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/nokian-renkaat-sijoituskohteena/konsensusennusteet/) ja sivun alaosassa on analyytikoiden konsensusennusteet vuodelle 2018. Näiden ennusteiden mukaan (heinäkuu 2018)

 • liikevaihto: 1 651 M EUR
 • liiketulos: 391 M EUR
 • nettotulos: 310,3 M EUR

Liikevaihto- ja liiketulosennusteeni ovat linjassa näiden kanssa, mutta hyvän Q2:n vaikutus ennusteissa näkyy viipeellä, joten päivittyviä konsensusennusteita pitää odotella vielä joku tovi.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Millaisen lopputuloksen verottajan kanssa käyty pitkä vääntö lopulta saa. Jos verottaja voittaa, niin laajeneeko verotutkinta myös muillekin tilikausille?
 • Millaisen vaikutuksen USA:n Daytoniin valmistuva tehdas tuo Nokian Renkaiden lukuihin? Nythän renkaita on rahdattu Venäjältä USA:n, joten tämä rahtaus vähenee ja näitä renkaita voidaan myydä sitten lähialueilla.
 • Mikä on Nokian Renkaiden hinnoitteluvoima eli miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihin ilman, että se merkittävästi näkyy myyntimäärissä taikka markkinaosuuksissa?
 • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota ja nousevat tullimaksut näkyvät yhtiön asiakkaiden rengasvalinnoissa?

Liikevaihdon arvoin kasvavan noin 3,5 prosenttia vuonna 2019, mutta tämän jälkeen liikevaihdon kasvu hieman hidastuisi ja jäisi noin 3 prosentin tuntumaan. Tausta-ajatuksena on, että kiristyvä kilpailu ja hieman viilenevä talous näkyy renkaiden vaimeana hintakehityksenä.

Liiketulosmarginaalin arvioin vuonna 2019 olevan hyvällä 23,6 prosentin tasolla, mutta laskevan sitten tämän jälkeen noin -0,4 prosenttiyksikköä 23,2 prosenttiin. Arvelen nousevien kulujen ja hintapaineiden näkyvän marginaalien hienoisena laskuna. Mikäli talouskehitys on ennakoitua heikompi, niin silloin marginaalien lasku voi olla reipasta. Jos lasku olisi esimerkiksi -1,5 prosenttiyksikköä, niin silloin liiketulos olisi noin -20 miljoonaa euroa ennustetta alhaisemmalla tasolla.

Rahoituskulujen arvioin olevan parin viime vuoden tasolla ja veroasteena käytin noin 18 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 1 790,0 1 740,0 530,0 415,0 445,0 350,0
Muutos (%) 2,9% 3,6% 3,0% 3,8% 3,7% 4,2%
Liiketulos 415,0 410,0 129,0 102,5 113,5 65,0
Muutos (%) 1,2% 5,1% 4,7% 5,1% 5,0% 6,2%
Marginaali 23,2% 23,6% 24,3% 24,7% 25,5% 18,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 415,0 410,0 129,0 102,5 113,5 65,0
Rahoituskulut (netto) -12,0 -14,0 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5
Tulos ennen veroja 403,0 396,0 125,5 99,0 110,0 61,5
Verot -73,0 -71,0 -20,5 -19,0 -20,0 -11,5
Nettotulos 330,0 325,0 105,0 80,0 90,0 50,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset