Nokian Renkaat: Ennusteet

Päivitetty 31.10.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Nettotuloskuviosta on tärkeää huomioida se, että siitä ei ole oikaistu veronpalautuksia eikä lisäveroja, joita on maksettu edestakaisin viime vuosien aikana.

nokianrenkaat-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät 2018

Nokian Renkaat laski näkymäarviotaan Q3-raportissa. Nyt arvio on:

Vuonna 2018 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeammat vuoteen 2017 verrattuna.

Yhtiö perustelee tätä vuoden 2018 aikana vaikuttaneesta negatiivisesta valuuttakehityksestä.

Toukokuussa hallinto-oikeus kumosi verottajan tekemät veronkorotukset joten yhtiö voi palauttaa em. summan sekä 89 miljoonaa euroa, jonka verottaja oli määrännyt vuosilta 2007 – 2010. Nämä summat eivät sisälly tulosennusteeseen. Hallinto-oikeuden päätös ei vielä ole lainvoimainen, sillä verottaja on hakenut siihen valituslupaa.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Nokian Renkailla on 3 segmenttiä:

  • Henkilöautorenkaat: kehittää ja valmistaa renkaita henkilö- ja pakettiautoihin sekä SUV-katumaastureihin.
  • Raskaat renkaat: kehittää ja valmistaa renkaita raskaan teollisuuden mm. kaivos-, metsä- ja maatalouskoneet) tarpeisiin.
  • Vianor: autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut ketju.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2014 alkaen on esitettynä Nokian Renkaat sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Henkilöautorenkaat 1 160,0 326,0 265,9 309,0 259,1 1 138,9 338,3 276,2 276,4 248,0
Muutos (%) 1,9% -3,6% -3,7% 11,8% 4,5% 16,1% 7,7% 17,7% 20,1% 22,5%
Raskaat renkaat 185,0 50,3 45,1 46,5 43,1 172,4 46,5 42,1 44,0 39,8
Muutos (%) 7,3% 8,2% 7,1% 5,7% 8,3% 11,0% 11,5% 12,9% 13,7% 5,9%
Vianor 340,0 125,1 68,6 93,0 53,3 339,5 124,7 68,7 89,8 56,3
Muutos (%) 0,1% 0,3% -0,1% 3,6% -5,3% 1,4% -0,2% 3,0% 0,4% 4,6%
Muut -85,0 -23,5 -22,7 -19,3 -19,5 -78,1 -19,0 -23,8 -17,1 -18,2
YHTEENSÄ 1 600,0 477,9 356,9 429,2 336,0 1 572,7 490,5 363,2 393,1 325,9
Muutos (%) 1,7% -2,6% -1,7% 9,2% 3,1% 13,1% 6,5% 14,5% 16,5% 18,2%

HUOM! Tämän taulukon liikevaihdot sisältävät konsernin sisäisiä myyntejä, joten se eroaa segmentti-taulukon liikevaihdoista.

Henkilöautorenkaat-segmentti vastaa suurelta osin (n. 70 %) konsernin liikevaihdosta, joten tämän segmentin muutokset vaikuttavat isolla painolla. Q1-Q2:lla liikevaihto kasvoi mukavat +8,3 prosenttia, mitä selitti myyntivolyymien sekä hintojen nousut. Sen sijaan Q3:lla liikevaihto kääntyi -3,7 prosentin laskuun, mikä katkaisi 8 kvartaalia kestäneen kasvuputken. Yhtiö kertoi laskun syyksi korkeat varastotasot Venäjällä ja Keski-Euroopassa sekä alhaisemmat uusien autojen myynnit Ruotsissa ja Norjassa.

Pohdittavaksi jääkin, että kuinka pitkään varastotasot taikka valuuttakurssit painavat segmentin kehitystä? Tein ennusteen siitä ajatuksesta, että myös Q4:lla liikevaihto laskee hieman näistä samoista syistä. Jos näin ei kävisi, niin yhtiön ei olisi tarvinnut tehdä näkymäarvioonsa päivitystä.

Raskaiden renkaiden Q1-Q3 myynti kehittyi hyvin (+7,0 %) ja erityisesti maatalous- ja metsäkonerenkaiden myynti oli vahvaa. Yhtiö myös arvioi, että raskaan teollisuuden vahva kehitys jatkuu tulevina kvartaaleina. Viime vuosina Q4:n liikevaihto on ollut noin +4 miljoonaa euroa Q3:sta parempi, joten noudatin tätä samaa ajatusta Q4-ennusteen kanssa.

Vianorin alkuvuoden 2018 liikevaihto oli samalla tasolla kuin vertailukaudella. Tein Q4-arvion ajatuksella, että liikevaihto pysyy viime vuoden tasolla. Tämä tarkoittaisi silloin sitä, että Vianorin hienoinen, aiempien vuosien noin parin prosentin kasvuvauhti hyytyisi tänä vuonna.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain noin 1,55 – 1,65 miljardia euroa (kasvua noin +1,7 %). Tämä vastaisi yhtiön omaa sanallista näkymäarviota eli ”liikevaihdon ja liikevoiton odotettaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeammat vuoteen 2017 verrattuna”.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Henkilöautorenkaat 357,0 97,0 91,5 94,5 74,0 359,9 100,9 98,3 84,8 75,9
Muutos (%) -0,8% -3,9% -6,9% 11,4% -2,5% 17,7% 6,9% 16,5% 31,1% 21,8%
Raskaat renkaat 27,0 7,9 5,9 4,9 8,3 32,1 9,4 7,9 9,1 5,7
Muutos (%) -15,9% -16,0% -25,3% -46,2% 45,6% 13,8% 30,6% 31,7% 49,2% -36,0%
Vianor 4,0 14,1 -5,4 10,0 -14,7 -5,7 13,1 -7,0 4,0 -15,8
Muutos (%)
Muut -18,0 -4,3 -6,0 -1,3 -6,4 -20,8 -0,8 -9,3 -3,8 -6,9
YHTEENSÄ 370,0 114,7 86,0 108,1 61,2 365,5 122,6 89,9 94,1 58,9
Muutos (%) 1,2% -6,4% -4,3% 14,9% 3,9% 17,7% 13,0% 21,5% 21,4% 16,6%
Marginaali 23,1% 24,0% 24,1% 25,2% 18,2% 23,2% 25,0% 24,8% 23,9% 18,1%

Henkilöautorenkaiden Q3:n tulos kääntyi hyvän Q2:n (+11 %) jälkeen noin -7 prosentin laskuun, mitä selitti pitkälti laskenut liikevaihto. Q3:lla raaka-aineiden hintataso oli alhaisempi kuin vuosi sitten, mutta hieman korkeampi kuin edellisellä Q2-kvartaalilla. Arvioin segmentin Q4:n tuloksen laskevan noin -4 prosenttia, mikä seuraisi liikevaihdon ennustettua kehitystä.

Raskaiden renkaiden Q1:n liiketulos kasvoi reippaat +45 prosenttia, mutta on sen jälkeen ollut selvässä laskussa (Q2 -46 % ja Q3 -25 %). Tuloslaskua selittää osaltaan epäedulliset valuuttakurssimuutokset, varastotasojen nousu sekä kapasiteetin kasvattamisesta syntyneet kulut. Arvioin, että Q4:lla vastaavat seikat painavat tuloskuntoa edelleen. Nousseista kuluista johtuen tulosennusteeni jäisi selvästi vertailukaudesta.

Vianorin Q1 tulos normaalien Q1-kvartaalien tapaan tappiollinen ja vastaavasti Q2:n voitollinen. Arvioin, että Vianor tekisi positiivisen tuloksen vuonna 2018, sillä yhtiön on tarkoituksena kehittää ”määrän sijaan laatua”.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 365 – 375 miljoonaa euroa eli kasvua tulisi noin +1,2 prosenttia. Tulosmarginaali olisi 23,1 prosenttia ja se pysyisi vuoden 2017 tasolla. Liiketulosennusteeni vastaisi yhtiön omaa sanallista näkymäarviota eli ”liikevaihdon ja liikevoiton odotettaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeammat vuoteen 2017 verrattuna”.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 370,0 114,7 86,0 108,1 61,2 365,5 122,6 89,9 94,1 58,9
Rahoituskulut (netto) -10,0 -2,9 -3,2 -2,7 -1,2 -14,9 -3,7 -4,2 -7,0 0,0
Tulos ennen veroja 360,0 111,8 82,8 105,4 60,0 350,6 118,9 85,7 87,1 58,9
Verot -70,0 -21,0 -17,6 -17,9 -13,5 -67,3 -24,2 -13,5 -16,0 -13,6
Muut verot 0,0 -62,0 -62,0
Nettotulos 290,0 90,8 65,2 87,5 46,5 221,3 94,7 10,2 71,1 45,3

Olen oheisessa taulukossa siirtänyt joitakin verottajan lisäveroja, veronkorotuksia ja korkoja ”muut verot”-erään. Näin varsinaiset rahoituskulut sekä verot ovat pysyneet vertailukelpoisina.

Rahoituskulut (netto) arvioin olevan tilikaudella 2018 noin -10 miljoonaa euroa, jolla tasolla ne olivat vuonna 2016. Q4:n veroja laskiessa käytin noin 19 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2018 nettotulosennusteeni on 285 – 295 miljoonaa euroa. Eli kasvua tulisi noin +2,5 prosenttia vuoden 2017 vero-oikaistusta 283 miljoonasta eurosta.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä. Kuten edellä Näkymät 2018 -kappaleessa totesin, niin hallinto-oikeus kumosi verottajan tekemät veronkorotukset. Näin yhtiö voi palauttaa aiemmilta vuosilta maksettuja veronkorotuksia takaisin tulokseensa, mutta tekee sen, kunnes ratkaisu on lainvoimainen.

Yhtiön kotisivuilla on ”Konsensusennusteet”-sivu (https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/nokian-renkaat-sijoituskohteena/konsensusennusteet/) ja sivun alaosassa on analyytikoiden konsensusennusteet vuodelle 2018. Sivulla olevat ennusteet eivät vielä sisällä Q3-tulosta eikä yhtiön päivittynyttä näkymäarvioita, joten tässä pitää odotella jonkun aikaa, kunnes ennusteet päivittyvät.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Millaisen lopputuloksen verottajan kanssa käyty pitkä vääntö lopulta saa. Jos verottaja voittaa, niin laajeneeko verotutkinta myös muillekin tilikausille?
  • Millaisen vaikutuksen USA:n Daytoniin valmistuva tehdas tuo Nokian Renkaiden lukuihin? Nythän renkaita on rahdattu Venäjältä USA:n, joten tämä rahtaus vähenee ja näitä renkaita voidaan myydä sitten lähialueilla.
  • Mikä on Nokian Renkaiden hinnoitteluvoima eli miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihin ilman, että se merkittävästi näkyy myyntimäärissä taikka markkinaosuuksissa?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota ja nousevat tullimaksut näkyvät yhtiön asiakkaiden rengasvalinnoissa?

Liikevaihdon arvoin kasvavan noin 4,5 – 4,7 prosenttia tulevina vuosina heikon loppuvuoden 2018 johdosta. Arvelen valuuttakurssien ja varastotasojen hellittävän vuoden 2019 edetessä, mikä palauttaisi liikevaihdon entiselle tasolleen. Toisaalta kiristyvä kilpailu ja hieman viilenevä talous voi näkyä renkaiden vaimeana hintakehityksenä.

Liiketulosmarginaalin arvioin vuonna 2019 olevan hyvällä 23,9 prosentin tasolla, mutta laskevan sitten tämän jälkeen hieman 23,7 prosenttiin. Arvelen nousevien kulujen ja hintapaineiden näkyvän marginaalien hienoisena laskuna. Mikäli talouskehitys on ennakoitua heikompi, niin silloin marginaalien lasku voi olla reipasta. Jos lasku olisi esimerkiksi -1,5 prosenttiyksikköä, niin silloin liiketulos olisi noin -20 miljoonaa euroa ennustetta alhaisemmalla tasolla.

Rahoituskulujen arvioin olevan parin viime vuoden tasolla ja veroasteena käytin noin 18 – 19 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 1 750,0 1 675,0 505,0 375,0 445,0 350,0
Muutos (%) 4,5% 4,7% 5,7% 5,1% 3,7% 4,2%
Liiketulos 415,0 400,0 129,0 95,0 112,0 64,0
Muutos (%) 3,8% 8,1% 12,5% 10,5% 3,6% 4,6%
Marginaali 23,7% 23,9% 25,5% 25,3% 25,2% 18,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 415,0 400,0 129,0 95,0 112,0 64,0
Rahoituskulut (netto) -14,0 -13,0 -3,5 -3,5 -3,0 -3,0
Tulos ennen veroja 401,0 387,0 125,5 91,5 109,0 61,0
Verot -73,0 -69,5 -22,5 -16,5 -19,5 -11,0
Nettotulos 328,0 317,5 103,0 75,0 89,5 50,0

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset