Nokian Renkaat: Ennusteet

Päivitetty 28.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Nettotuloskuviosta on tärkeää huomioida se, että siitä ei ole oikaistu veronpalautuksia eikä lisäveroja, joita on maksettu edestakaisin viime vuosien aikana.

nokian-renkaat-kvartaalituloslaskelma-q42019c

Näkymät 2020

Yhtiö veti aiemmin ilmoittamansa näkymäarvion takaisin koronaviruspandemian johdosta (tiedote 27.3.2020).

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Nokian Renkailla on 3 segmenttiä:

  • Henkilöautorenkaat: kehittää ja valmistaa renkaita henkilö- ja pakettiautoihin sekä SUV-katumaastureihin.
  • Raskaat renkaat: kehittää ja valmistaa renkaita raskaan teollisuuden mm. kaivos-, metsä- ja maatalouskoneet) tarpeisiin.
  • Vianor: autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut ketju.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2014 alkaen on esitettynä Nokian Renkaat sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa. Oheisessa taulukossa on segmenttien liiketulosmarginaalit.

EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Henkilöautorenkaat 25,4% 31,0% 33,4% 33,4% 32,1% 31,0%
Raskaat renkaat 17,6% 15,3% 21,8% 22,0% 22,8% 20,5%
Vianor 2,3% 0,5%
YHTEENSÄ 19,8% 23,3% 23,2% 22,3% 21,8% 22,2%

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Henkilöautorenkaat 0,0 1 134,3 318,3 259,5 300,2 256,3
Muutos (%) -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -1,4% 0,5% -2,4% -2,8% -1,1%
Raskaat renkaat 0,0 202,8 54,5 52,2 47,8 48,3
Muutos (%) -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 8,0% 2,8% 15,7% 2,8% 12,1%
Vianor 0,0 336,5 120,0 69,7 89,8 57,0
Muutos (%) -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -0,2% -1,9% 1,6% -3,4% 6,9%
Muut 1 350,0 430,0 310,0 320,0 290,0 -77,6 -17,0 -24,1 -18,6 -17,9
YHTEENSÄ 1 350,0 430,0 310,0 320,0 290,0 1 596,0 475,8 357,3 419,2 343,7
Muutos (%) -15,4% -9,6% -13,2% -23,7% -15,6% 0,0% 0,5% 0,1% -2,3% 2,3%

Henkilöautorenkaat-segmentti vastaa suurelta osin (n. 70 %) konsernin liikevaihdosta, joten tämän segmentin muutokset vaikuttavat isolla painolla.

Segmentin vuoden 2019 liikevaihto laski 1,4 prosenttia, mitä painoi Euroopan auto- ja rengasmarkkinan heikkous sekä Venäjän uusien autojen myynnin lasku.

Raskaiden renkaiden vuoden 2019 myynti kasvoi 8 prosenttia. Kasvua tuki uudet tuotelanseeraukset sekä hyvä kysyntä etenkin maatalous- ja metsäkonerenkaissa.

Tein vuoden 2020 liikevaihtoennusteen vain konsernitasolla. Yhtiö arvioi, että sekä liikevaihto että liikevoitto laskevat Venäjällä vuoden 2020 aikana merkittävästi. Koko konsernin myynnistä Venäjän osuus on noin 20 prosenttia. Q4/2019 Venäjän myynti laski -15 prosenttia ja eli noin 12,5 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi lämmin talvikausi sekä uusien autojen kysynnän reipas lasku näkyy renkaiden menekissä.

Arvioin vuoden 2020 liikevaihdon laskevan noin 10 – 20 prosenttia. Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeksi sain 1 275 – 1 425 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Henkilöautorenkaat 0,0 287,7 76,4 68,2 79,9 63,2
Muutos (%) -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -19,3% -20,8% -25,5% -15,4% -14,6%
Raskaat renkaat 0,0 35,7 10,1 8,3 8,3 9,0
Muutos (%) -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 24,4% 5,2% 40,7% 69,4% 8,4%
Vianor 0,0 7,7 14,1 -3,8 9,4 -12,0
Muutos (%) -100,0% -100,0%
Muut 200,0 60,0 55,0 50,0 35,0 -14,6 0,4 -5,2 -3,5 -6,3
YHTEENSÄ 200,0 60,0 55,0 50,0 35,0 316,5 101,0 67,5 94,1 53,9
Muutos (%) -36,8% -40,6% -18,5% -46,9% -35,1% -15,0% -13,8% -21,5% -13,0% -11,9%
MARGINAALI 14,8% 14,0% 17,7% 15,6% 12,1% 19,8% 21,2% 18,9% 22,4% 15,7%

Henkilöautorenkaiden vuoden 2019 tuloskehitys oli liikevaihdon kehitykseen nähden paljon rumempaa (-19,3 %). Tulosta painoi liikevaihdon laskun lisäksi korkeammat materiaalikustannukset, tehtaiden alhaisemmat käyttöasteet sekä yhtiön laajentumiskustannukset.

Raskaiden renkaiden kohdalla tilanne on valoisampi ja vuoden 2019 tulos kasvoi 24 prosenttia. Prosenteissa iso muutos, mutta euromääräisesti kasvua vain 7 miljoonaa euroa. Tämä ei pysty kompensoimaan Henkilöautorenkaiden roimaa tuloslaskua.

Yhtiö on tehnyt tehdasinvestointia USA:n, joka otetaan käyttöön vuoden 2020 alussa. Lisäksi yhtiö on tekemässä muita investointeja. Näistä investoinneista johtuen taseen omaisuuserät, kuten ”koneet ja kalusto” sekä ”rakennukset” kasvavat. Samalla kasvavat näiden omaisuuserien poistotkin. Vuoden 2018 lopussa omaisuuserien tasearvo oli noin 650 miljoonaa euroa, kun vuoden 2019 lopussa ne olivat 885 miljoonaa euroa. Tässä lukemassa ei ole mukana IFRS 16:n mukaisia käyttöoikeusomaisuuseriä.

Aikaisempina vuosina poistojen määrä on ollut noin 90 – 100 miljoonaa euroa eli noin 15 prosenttia tasearvosta. Jos sama näillä uusilla investoinneilla on sama poistotahti, niin silloin 885 miljoonan euron omaisuuserien vuotuiset poistot olisivat noin 130 miljoonaa euroa. Eli raportoitu tulos laskisi jo näiden kasvaneiden poistojen johdosta ”ihan kivasti”.

Toinen merkittävä lisä poistoihin on IFRS 16:n mukaiset käyttöoikeusomaisuuserien poistot, jotka tulivat mukaan vuoden 2019 alusta. Nämä poistot pysynevät enemmän tai vähemmän viime vuoden tasolla.

Koronaviruspandemian johdosta yhtiö sulkee sekä USA:n että Venäjän tehtaansa muutamiksi viikoiksi. Lisäksi yhtiö ilmoitti lomauttavansa noin 1 600 työntekijää enintään 90 päiväksi.

Arvioin tilikauden 2020 liiketuloksen jäävän noin 180 – 210 miljoonaan euroon. Liiketulosmarginaali putoaisi noin 14,5 – 15,5 prosenttiin eli selvästi aiempien vuosien noin 20 – 23 prosentin tasolta.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 200,0 60,0 55,0 50,0 35,0 316,5 101,0 67,5 94,1 53,9
Rahoituskulut (netto) -7,0 -1,5 -1,5 -2,0 -2,0 -15,7 -5,9 -5,4 -5,2 0,8
Tulos ennen veroja 193,0 58,5 53,5 48,0 33,0 300,8 95,1 62,1 88,9 54,7
Verot -36,5 -11,0 -10,0 -9,0 -6,5 -50,6 -14,0 -11,0 -15,9 -9,7
Muut verot 0,0 149,6 149,6
Nettotulos 156,5 47,5 43,5 39,0 26,5 399,8 81,1 51,1 73,0 194,6
EPS 1,13 0,34 0,31 0,28 0,19 2,89 0,59 0,37 0,53 1,41

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 5 – 15 miljoonaa euroa ja veroja laskiessa käytin noin 19 – 20 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 145 – 165 miljoonaa euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Renkaiden kohdalla kysyntäpaineen voi odottaa kasvavan vuoden 2020 aikana. Uusia autoja alkaa taas menemään kaupaksi ja vanhoja renkaita on ennen pitkään uusittava. Arvioin marginaalien kohentuvan tulevien vuosien aikana, mutta korkeammat poistot pitävät marginaaleja alle aiempien vuosien 20 – 23 prosentin tason.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 1 500,0 1 425,0 445,0 340,0 350,0 290,0
Muutos (%) 5,3% 5,6% 3,5% 9,7% 9,4% 0,0%
Liiketulos (ebit) 262,5 231,5 70,0 60,0 62,5 39,0
Muutos (%) 13,4% 15,8% 16,7% 9,1% 25,0% 11,4%
MARGINAALI 17,5% 16,2% 15,7% 17,6% 17,9% 13,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 262,5 231,5 70,0 60,0 62,5 39,0
Rahoituskulut (netto) -19,0 -14,0 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5
Tulos ennen veroja 243,5 217,5 66,5 56,5 59,0 35,5
Verot -48,5 -42,5 -12,5 -11,0 -11,5 -7,5
Nettotulos 195,0 175,0 54,0 45,5 47,5 28,0
EPS 1,41 1,26 0,39 0,33 0,34 0,20

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus