Nokian Renkaat: Ennusteet

Päivitetty 5.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Nettotuloskuviosta on tärkeää huomioida se, että siitä ei ole oikaistu veronpalautuksia eikä lisäveroja, joita on maksettu edestakaisin viime vuosien aikana.

nokianrenkaat-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät 2019

Yhtiö arvioi vuodelle 2019, että

Vuonna 2019 liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan kasvavan ja liikevoiton olevan suunnilleen vuoden 2018 tasolla.

Yhtiö perustelee näkymiään sillä, että se hakee kasvua Venäjällä, Keski-Euroopassa ja P-Amerikassa. Näihin liittyvissä investointiohjelmista tulee kuluja, jotka vaikuttavat liikevoiton (ebit) kehitykseen.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Nokian Renkailla on 3 segmenttiä:

  • Henkilöautorenkaat: kehittää ja valmistaa renkaita henkilö- ja pakettiautoihin sekä SUV-katumaastureihin.
  • Raskaat renkaat: kehittää ja valmistaa renkaita raskaan teollisuuden mm. kaivos-, metsä- ja maatalouskoneet) tarpeisiin.
  • Vianor: autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut ketju.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Nokian Renkaat sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Henkilöautorenkaat 1 160,0 340,0 285,0 290,0 245,0 1 150,8 316,8 265,9 309,0 259,1
Muutos (%) 0,8% 7,3% 7,2% -6,1% -5,4% 1,0% -6,4% -3,7% 11,8% 4,5%
Raskaat renkaat 195,0 55,0 45,0 50,0 45,0 187,7 53,0 45,1 46,5 43,1
Muutos (%) 3,9% 3,8% -0,2% 7,5% 4,4% 8,9% 14,0% 7,1% 5,7% 8,3%
Vianor 340,0 125,0 70,0 90,0 55,0 337,2 122,3 68,6 93,0 53,3
Muutos (%) 0,8% 2,2% 2,0% -3,2% 3,2% -0,7% -1,9% -0,1% 3,6% -5,3%
Muut -80,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -80,1 -18,6 -22,7 -19,3 -19,5
YHTEENSÄ 1 615,0 500,0 380,0 410,0 325,0 1 595,6 473,5 356,9 429,2 336,0
Muutos (%) 1,2% 5,6% 6,5% -4,5% -3,3% 1,5% -3,5% -1,7% 9,2% 3,1%

Henkilöautorenkaat-segmentti vastaa suurelta osin (n. 70 %) konsernin liikevaihdosta, joten tämän segmentin muutokset vaikuttavat isolla painolla.

Vuonna 2018 segmentin raportoitu liikevaihto kasvoi +1 prosenttia, mitä painoi valuuttakurssit. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi kasvanut +6 prosenttia. Myyntimäärien hyvä alkuvuoden kehitys ja parempi tuotemix tuki liikevaihdon kasvua. Sen sijaan vuoden toisella puoliskolla myyntiä jarrutti renkaiden korkeat varastotasot sekä talvikauden myöhäinen alkamisaika.

Vuoden 2019 ennusteen tein siitä ajatuksesta, että myynti laskee vuoden alkupuoliskon ajan, mutta kääntyisi sitten vuoden toisella puoliskolla nousuun. Näin siksi, että vertailukaudella H1 oli kehittynyt vahvasti ja H2:n vähän heikommin.

Raskaiden renkaiden vuoden 2018 myynti kehittyi hyvin läpi vuoden (+8,9 %) ja erityisesti maatalous- ja metsäkonerenkaiden myynti oli vahvaa. Arvioin hyvän kehityksen jatkuvan vuonna 2019. Tein ennusteen kuitenkin vajaan +4 prosentin kasvuun, mikä on paria viime vuotta alhaisempi kasvuvauhti (+9 – 11 %).

Vianorin vuoden 2018 liikevaihto laski hieman (-0,7 %) vuodesta 2017. Tein vuoden 2019 ennusteen noin 340 miljoonaan euroon, jolla tasolla segmentin liikevaihto on pyörinyt viimeiset vuodet.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain noin 1 575 – 1 650 miljoonaa euroa (kasvua noin +1,2 %). Tämä vastaisi yhtiön omaa sanallista näkymäarviota eli ”liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan kasvavan”.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Henkilöautorenkaat 355,0 97,5 95,0 90,0 72,5 356,5 96,5 91,5 94,5 74,0
Muutos (%) -0,4% 1,0% 3,8% -4,8% -2,0% -0,9% -4,4% -6,9% 11,4% -2,5%
Raskaat renkaat 27,5 8,0 6,0 6,0 7,5 28,7 9,6 5,9 4,9 8,3
Muutos (%) -4,2% -16,7% 1,7% 22,4% -9,6% -10,6% 2,1% -25,3% -46,2% 45,6%
Vianor 2,5 12,5 -5,0 7,5 -12,5 1,6 11,7 -5,4 10,0 -14,7
Muutos (%)
Muut -12,5 -1,0 -2,5 -2,5 -6,5 -14,3 -0,6 -6,0 -1,3 -6,4
YHTEENSÄ 372,5 117,0 93,5 101,0 61,0 372,5 117,2 86,0 108,1 61,2
Muutos (%) 0,0% -0,2% 8,7% -6,6% -0,3% 1,9% -4,4% -4,3% 14,9% 3,9%
Marginaali 23,1% 23,4% 24,6% 24,6% 18,8% 23,3% 24,8% 24,1% 25,2% 18,2%

Henkilöautorenkaiden vuoden 2018 liiketulos laski -0,9 prosenttia vuodesta 2017. Vuoden toisen puoliskon laskua selittää laskeneet myyntivolyymit ja valuuttakurssien negatiiviset vaikutukset. Raaka-ainekustannukset laskivat hieman (-1,7 %) vuoteen 2017 nähden. Segmentin vuoden 2018 liiketulosmarginaali laski 31 prosenttiin (2017: 31,6 %).

Kuten liikevaihdon kohdalla, niin arvioin tässäkin, että segmentin liiketulos laskee H1:llä ja vastaavasti kääntyy nousuun H2:lla. Kokonaisuutena tulos pysyisi vuoden 2018 tasolla.

Raskaiden renkaiden kohdalla liiketulos heilahteli vuoden edetessä noin 5 – 10 miljoonan euron kvartaaliluvuissa. Koko vuoden 2018 tulos jäi -11 prosenttia vuodesta 2017, missä laskua selittää epäedulliset valuuttakurssimuutokset, varastotasojen nousu sekä kapasiteetin kasvattamisesta syntyneet kulut.

Tein vuoden 2019 ennusteen 27,5 miljoonaan euroon (-4,2 %), missä kvartaalikohtaisesti käytin 6 – 8 miljoonan euron lukemia.

Vianorin vuoden 2018 tulos oli vihdoin voitollinen, kun kolme edeltävää vuotta segmentti teki tappiota. Yhtiön tarkoituksena on segmentin kohdalla kehittää ”määrän sijaan laatua”. Tein vuoden 2019 ennusteen toiveikkaasti edelleen voitolliseksi 2,5 miljoonaan euroon.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 350 – 375 miljoonaa euroa eli tulos olisi viime vuoden tasolla tai laskisi hieman. Tulosmarginaali olisi 23,1 prosenttia eli se laskisi hieman vuoden 2018 tasolta. Liiketulosennusteeni vastaisi yhtiön omaa sanallista näkymäarviota eli ”liikevoiton odotetaan olevan suunnilleen vuoden 2018 tasolla”.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 372,5 117,0 93,5 101,0 61,0 372,5 117,2 86,0 108,1 61,2
Rahoituskulut (netto) -12,5 -4,0 -3,5 -3,0 -2,0 -10,7 -3,6 -3,2 -2,7 -1,2
Tulos ennen veroja 360,0 113,0 90,0 98,0 59,0 361,8 113,6 82,8 105,4 60,0
Verot -68,0 -21,0 -17,5 -18,0 -11,5 -66,5 -17,5 -17,6 -17,9 -13,5
Muut verot 0,0 0,0
Nettotulos 292,0 92,0 72,5 80,0 47,5 295,3 96,1 65,2 87,5 46,5

Olen oheisessa taulukossa siirtänyt joitakin verottajan lisäveroja, veronkorotuksia ja korkoja ”muut verot”-erään. Näin varsinaiset rahoituskulut sekä verot ovat pysyneet vertailukelpoisina.

Rahoituskulut (netto) arvioin olevan tilikaudella 2019 noin -12,5 miljoonaa euroa, jolla tasolla ne viime vuosina olleet (10,7 – 14,9 M EUR). Veroja laskiessa käytin noin 19 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeni on 275 – 300 miljoonaa euroa. Eli tulos laskisi hieman vuodesta 2018.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Millaisen lopputuloksen verottajan kanssa käyty pitkä vääntö lopulta saa. Jos verottaja voittaa, niin laajeneeko verotutkinta myös muillekin tilikausille?
  • Millaisen vaikutuksen USA:n Daytoniin valmistuva tehdas tuo Nokian Renkaiden lukuihin? Nythän renkaita on rahdattu Venäjältä USA:n, joten tämä rahtaus vähenee ja näitä renkaita voidaan myydä sitten lähialueilla.
  • Mikä on Nokian Renkaiden hinnoitteluvoima eli miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihin ilman, että se merkittävästi näkyy myyntimäärissä taikka markkinaosuuksissa?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota ja nousevat tullimaksut näkyvät yhtiön asiakkaiden rengasvalinnoissa?

Liikevaihdon arvioin kasvavan noin 2 – 3 prosenttia tulevina vuosina. Kiristyvä kilpailu ja hieman viilenevä talous voi näkyä renkaiden vaimeana hintakehityksenä.

Liiketulosmarginaalin arvioin pysyvän viime vuosien tasolla noin 23,3 – 23,5 prosentissa.

Rahoituskulujen arvioin olevan parin viime vuoden tasolla ja veroasteena käytin noin 19 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 1 700,0 1 650,0 510,0 380,0 425,0 335,0
Muutos (%) 3,0% 2,2% 2,0% 0,0% 3,7% 3,1%
Liiketulos 400,0 385,0 120,0 95,0 107,0 63,0
Muutos (%) 3,9% 3,4% 2,6% 1,6% 5,9% 3,3%
Marginaali 23,5% 23,3% 23,5% 25,0% 25,2% 18,8%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 400,0 385,0 120,0 95,0 107,0 63,0
Rahoituskulut (netto) -14,0 -13,0 -3,5 -3,5 -3,0 -3,0
Tulos ennen veroja 386,0 372,0 116,5 91,5 104,0 60,0
Verot -73,0 -72,0 -22,5 -17,5 -20,0 -12,0
Nettotulos 313,0 300,0 94,0 74,0 84,0 48,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

nokianrenkaat-kvartaalituloslaskelma-q42018