Nokian Renkaat: Ennusteet

Päivitetty 4.2.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä. Nettotuloskuviosta on tärkeää huomioida se, että siitä ei ole oikaistu veronpalautuksia eikä lisäveroja, joita on maksettu edestakaisin viime vuosien aikana.

nokian-renkaat-kvartaalituloslaskelma-q42019

Näkymät 2020

Nokian Renkaiden näkymäarvio vuodesta 2020:

Vuonna 2020 liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan laskevan ja liikevoiton olevan merkittävästi vuotta 2019 alemmalla tasolla.

Yhtiö perustelee ohjeistustaan:

”Vuonna 2020 liikevaihdon ja liikevoiton Venäjällä arvioidaan kuitenkin laskevan huomattavasti muuttuneen markkinadynamiikan vuoksi. Vuoden 2020 liikevoitto sisältää kuluja Pohjois-Amerikan kasvustrategiaan ja muihin investointiohjelmiin liittyen”

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Nokian Renkailla on 3 segmenttiä:

  • Henkilöautorenkaat: kehittää ja valmistaa renkaita henkilö- ja pakettiautoihin sekä SUV-katumaastureihin.
  • Raskaat renkaat: kehittää ja valmistaa renkaita raskaan teollisuuden mm. kaivos-, metsä- ja maatalouskoneet) tarpeisiin.
  • Vianor: autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut ketju.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2014 alkaen on esitettynä Nokian Renkaat sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa. Oheisessa taulukossa on segmenttien liiketulosmarginaalit.

EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Henkilöautorenkaat 22,4% 25,4% 31,0% 33,4% 33,4% 32,1% 31,0%
Raskaat renkaat 18,1% 17,6% 15,3% 21,8% 22,0% 22,8% 20,5%
Vianor 1,5% 2,3% 0,5%
YHTEENSÄ 16,9% 19,8% 23,3% 23,2% 22,3% 21,8% 22,2%

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Henkilöautorenkaat 1 060,0 305,0 250,0 275,0 230,0 1 134,3 318,3 259,5 300,2 256,3
Muutos (%) -6,6% -4,2% -3,7% -8,4% -10,3% -1,4% 0,5% -2,4% -2,8% -1,1%
Raskaat renkaat 207,5 55,0 52,5 50,0 50,0 202,8 54,5 52,2 47,8 48,3
Muutos (%) 2,3% 0,9% 0,6% 4,6% 3,5% 8,0% 2,8% 15,7% 2,8% 12,1%
Vianor 342,5 122,5 70,0 92,5 57,5 336,5 120,0 69,7 89,8 57,0
Muutos (%) 1,8% 2,1% 0,4% 3,0% 0,9% -0,2% -1,9% 1,6% -3,4% 6,9%
Muut -70,0 -17,5 -17,5 -17,5 -17,5 -77,6 -17,0 -24,1 -18,6 -17,9
YHTEENSÄ 1 540,0 465,0 355,0 400,0 320,0 1 596,0 475,8 357,3 419,2 343,7
Muutos (%) -3,5% -2,3% -0,6% -4,6% -6,9% 0,0% 0,5% 0,1% -2,3% 2,3%

Henkilöautorenkaat-segmentti vastaa suurelta osin (n. 70 %) konsernin liikevaihdosta, joten tämän segmentin muutokset vaikuttavat isolla painolla.

Segmentin vuoden 2019 liikevaihto laski 1,4 prosenttia, mitä painoi Euroopan auto- ja rengasmarkkinan heikkous sekä Venäjän uusien autojen myynnin lasku.

Yhtiö arvioi, että sekä liikevaihto että liikevoitto laskevat Venäjällä vuoden 2020 aikana merkittävästi. Koko konsernin myynnistä Venäjän osuus on noin 20 prosenttia ja se painottunee tämän segmentin myyntiin. Q4/2019 Venäjän myynti laski -15 prosenttia ja eli noin 12,5 miljoonaa euroa. Jos sama tahti jatkuu myös vuonna 2020, niin silloin se tarkoittaisi karkeasti laskien noin 50 miljoonan euron myynnin laskua.

Tein segmentin tilikauden 2020 ennusteen 1 060 miljoonaan euroon eli laskua tulisi noin 75 miljoonaa euroa vuodesta 2019. Venäjän lisäksi liikevaihtoa painaisi Euroopan tiukka kilpailutilanne sekä lämmin talvi, joka vaimentaa talvirenkaiden kysyntää.

Raskaiden renkaiden vuoden 2019 myynti kasvoi 8 prosenttia. Kasvua tuki uudet tuotelanseeraukset sekä hyvä kysyntä etenkin maatalous- ja metsäkonerenkaissa. Tein tilikauden 2020 ennusteen hieman vaatimattomalla kasvulukemalla (2,3 %).

Vianorin tilikauden 2020 ennusteeksi sain noin 340 miljoonaa euroa eli hienoista kasvua vertailukauteen nähden.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeksi sain noin 1 525 – 1 600 miljoonaa euroa eli liikevaihto laskisi 3,5 prosenttia vuodesta 2019.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Henkilöautorenkaat 237,5 70,0 60,0 60,0 47,5 287,7 76,4 68,2 79,9 63,2
Muutos (%) -17,4% -8,4% -12,0% -24,9% -24,8% -19,3% -20,8% -25,5% -15,4% -14,6%
Raskaat renkaat 37,5 10,0 9,0 9,0 9,5 35,7 10,1 8,3 8,3 9,0
Muutos (%) 5,0% -1,0% 8,4% 8,4% 5,6% 24,4% 5,2% 40,7% 69,4% 8,4%
Vianor 5,0 12,5 -2,5 7,5 -12,5 7,7 14,1 -3,8 9,4 -12,0
Muutos (%) -11,3% -20,2%
Muut -20,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -14,6 0,4 -5,2 -3,5 -6,3
YHTEENSÄ 260,0 87,5 61,5 71,5 39,5 316,5 101,0 67,5 94,1 53,9
Muutos (%) -17,9% -13,4% -8,9% -24,0% -26,7% -15,0% -13,8% -21,5% -13,0% -11,9%
MARGINAALI 16,9% 18,8% 17,3% 17,9% 12,3% 19,8% 21,2% 18,9% 22,4% 15,7%

Henkilöautorenkaiden vuoden 2019 tuloskehitys oli liikevaihdon kehitykseen nähden paljon rumempaa (-19,3 %). Tulosta painoi liikevaihdon laskun lisäksi korkeammat materiaalikustannukset, tehtaiden alhaisemmat käyttöasteet sekä yhtiön laajentumiskustannukset.

Kuten edellä jo todettiin, niin yhtiö arvioi Venäjän-toimintojen tuloksen laskevan merkittävästi. Lisäksi yhtiö arvioi koko konsernin liiketuloksen laskevan merkittävästi.

Raskaiden renkaiden kohdalla tilanne on valoisampi ja vuoden 2019 tulos kasvoi 24 prosenttia. Prosenteissa iso muutos, mutta euromääräisesti kasvua vain 7 miljoonaa euroa. Tämä ei pysty kompensoimaan Henkilöautorenkaiden roimaa tuloslaskua. Tein vuoden 2020 ennusteen 37,5 miljoonaan euroon (+5 %).

Vianorin kohdalla tein tulosennusteen 5 miljoonaan euroon.

Yhtiö on tehnyt tehdasinvestointia USA:n, joka otetaan käyttöön vuoden 2020 alussa. Lisäksi yhtiö on tekemässä muita investointeja. Näistä investoinneista johtuen taseen omaisuuserät, kuten ”koneet ja kalusto” sekä ”rakennukset” kasvavat. Samalla kasvavat näiden omaisuuserien poistotkin. Vuoden 2018 lopussa omaisuuserien tasearvo oli noin 650 miljoonaa euroa, kun vuoden 2019 lopussa ne olivat 885 miljoonaa euroa. Tässä lukemassa ei ole mukana IFRS 16:n mukaisia käyttöoikeusomaisuuseriä.

Aikaisempina vuosina poistojen määrä on ollut noin 90 – 100 miljoonaa euroa eli noin 15 prosenttia tasearvosta. Jos sama näillä uusilla investoinneilla on sama poistotahti, niin silloin 885 miljoonan euron omaisuuserien vuotuiset poistot olisivat noin 130 miljoonaa euroa. Eli raportoitu tulos laskisi jo näiden kasvaneiden poistojen johdosta ”ihan kivasti”.

Toinen merkittävä lisä poistoihin on IFRS 16:n mukaiset käyttöoikeusomaisuuserien poistot, jotka tulivat mukaan vuoden 2019 alusta. Nämä poistot pysynevät enemmän tai vähemmän viime vuoden tasolla.

Poistojen lisäksi yhtiön tuloskunto siis laskee liikevaihdon laskun sekä muiden kulujen nousujen myötä. Näistä syistä johtuen tein yhtiön vuoden 2020 liiketulosennusteen noin 250 – 275 miljoonaa euroon ja liiketulos olisi alimmilla tasolla sitten vuoden 2010.

Tulosmarginaali tippuisi 16,9 prosenttiin, kun se viime vuosina on liikkunut noin 23 – 25 prosentin haarukassa – paitsi viime vuonna, jolloin marginaali jäi 19,8 prosenttiin.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 260,0 87,5 61,5 71,5 39,5 316,5 101,0 67,5 94,1 53,9
Rahoituskulut (netto) -6,5 -1,5 -1,5 -1,5 -2,0 -15,7 -5,9 -5,4 -5,2 0,8
Tulos ennen veroja 253,5 86,0 60,0 70,0 37,5 300,8 95,1 62,1 88,9 54,7
Verot -48,5 -16,0 -10,0 -15,0 -7,5 -50,6 -14,0 -11,0 -15,9 -9,7
Muut verot 0,0 149,6 149,6
Nettotulos 205,0 70,0 50,0 55,0 30,0 399,8 81,1 51,1 73,0 194,6
EPS 1,48 0,51 0,37 0,53 1,41 2,89 0,59 0,37 0,53 1,41

Yhtiön ja verottajan verokiistaan saatiin ratkaisu Q1/2019 aikana. Tähän liittyen yhtiö teki rahoituskuluihin 35,9 miljoonan euron palautuksen sekä verokuluihin 113,7 miljoonan euron veronpalautuksen. Olen oheisessa taulukossa yhdistänyt nämä erät (yht. 149,6 M EUR) ja kirjannut ne ”Muut verot” -erään.

Näin varsinaiset rahoituskulut sekä verot ovat pysyneet vertailukelpoisina.

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan tilikaudella 2020 noin 5 – 10 miljoonaa euroa. Veroja laskiessa käytin noin 19 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 200 – 225 miljoonaa euroa. Eli tulos laskisi vuodesta 2019 reippaasti, vaikka siitä siivoaisi veronpalautuksetkin pois (oikaistuna noin 250 M EUR).

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Millaisen vaikutuksen USA:n Daytoniin valmistuva tehdas tuo Nokian Renkaiden lukuihin? Nythän renkaita on rahdattu Venäjältä USA:n, joten tämä rahtaus vähenee ja näitä renkaita voidaan myydä sitten lähialueilla.
  • Mikä on Nokian Renkaiden hinnoitteluvoima eli miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihin ilman, että se merkittävästi näkyy myyntimäärissä taikka markkinaosuuksissa?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota ja nousevat tullimaksut näkyvät yhtiön asiakkaiden rengasvalinnoissa?

Yhtiön liikevaihto lähti laskuun vuoden 2019 aikana ja yhtiö arvioi liikevaihdon laskevan myös vuonna 2020. Tein vuosien 2021 ja 2022 ennusteet siitä ajatuksesta, että markkinatilanne hieman helpottuisi ja yhtiö saisi Daytonin tehtaastaan vetoapua liikevaihdon parantamiselle.

Edellä arvioin tilikauden 2020 liiketulosmarginaalin jäävän noin 17 prosenttiin, missä mm. korkeammat poistot painaisivat tuloskuntoa. Arvioin kannattavuuspaineiden jatkuvan niin, että marginaalit jäisivät pidemmäksi aikaa lähelle 15,0 – 17,5 prosentin tasoa.

Rahoituskulujen arvioin nousevan 15 – 20 miljoonaan euroon ja veroasteena käytin noin 19 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 1 625,0 1 575,0 475,0 360,0 410,0 330,0
Muutos (%) 3,2% 2,3% 2,2% 1,4% 2,5% 3,1%
Liiketulos (ebit) 263,0 257,0 87,0 61,0 70,0 39,0
Muutos (%) 2,3% -1,2% -0,6% -0,8% -2,1% -1,3%
MARGINAALI 16,2% 16,3% 18,3% 16,9% 17,1% 11,8%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 263,0 257,0 87,0 61,0 70,0 39,0
Rahoituskulut (netto) -19,0 -14,0 -3,5 -3,5 -3,5 -3,5
Tulos ennen veroja 244,0 243,0 83,5 57,5 66,5 35,5
Verot -46,5 -46,0 -16,0 -11,0 -12,5 -6,5
Nettotulos 197,5 197,0 67,5 46,5 54,0 29,0
EPS 1,43 1,42 0,49 0,34 0,39 0,21

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus