Nokian Renkaat: Osinkohistoria

Osinkotiedot päivitetty 28.3.2020

Tälle sivulle on koottu yhtiön osingot vuodesta 2000 alkaen. Tiedot on kerätty yhtiön vuosiraporteista.

nokian-renkaat-osinkohistoria-q42019

Nokian Renkaiden osingonmaksupolitiikkana tai -tavoitteena on maksaa osinkoa vähintään 50 prosenttia nettovoitosta.

Kevään 2020 osinko on 1,58 euroa, joka on osittain ehdollinen (tiedote 27.3.2020). Osinko maksetaan kahdessa erässä:

 • 0,79 EUR irtoaa 5.4.2020 ja maksetaan 17.4.2020
 • 0,79 EUR yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,79 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että tämä osinko jää kokonaan maksamatta.

Huomioita taulukosta:

 • Sinisellä pohjavärillä on esitettynä omat osinkoennusteeni, joiden taustaa on kuvattu itse yhtiön analyysissä. Ennuste on yleensä tehty seuraavalla vuodelle.
 • Vuosiluku on vuosi, jolloin osinko on irronnut. Sitä vastaava tilikausi on tästä yhtä aikaisempi vuosi. Analyysien taulukoissa osinko on merkitty tilikauden perusteella, joten tämän taulukon vuosiluvut ovat yhden ”liian” isoja.
 • Nokian Renkaiden osinko on viime vuosien aikana irronnut huhtikuun 10. päivän aikoihin (viimeksi 5.4.2020).
 • Osingon muutosprosentti tarkoittaa kalenterivuoden alkuperäisen osingon muutosta edelliseen vuoteen nähden.
 • Taulukossa on esitettynä myös osakemäärällä oikaistu osinko vertailun vuoksi, mutta yllä oleva kaavio sekä muutosprosentit on laskettu alkuperäisen osingon perusteella.
  • Osakemäärä on hienokseltaan lisääntynyt optioiden ja osakepalkitsemisten seurauksena. Isompi määrän muutos tapahtui vuoden 2005 aikana.
  • Vuosien 2000 – 2005 osinkoon on tehty osakesplitkorjaus (1 vanha osake muuttui 10 uudeksi osakkeeksi)
 • Osa osingoista voi sisältää myös pääomapalautusta
OSINKOHISTORIA YHTEENSÄ (EUR) Muutos Alkup. osinko Osakkeita Korjaus­kerroin Oikaistu osinko
2021e
2020 1,58 0,0% 1,58 138,14 1,000 1,580
2019 1,58 1,3% 1,58 137,28 1,000 1,580
2018 1,56 2,0% 1,56 137,28 1,000 1,560
2017 1,53 2,0% 1,53 135,93 1,000 1,530
2016 1,50 3,4% 1,50 134,39 1,000 1,500
2015 1,45 0,0% 1,45 133,47 1,000 1,450
2014 1,45 0,0% 1,45 133,34 1,000 1,450
2013 1,45 20,8% 1,45 132,32 1,000 1,450
2012 1,20 84,6% 1,20 130,50 0,945 1,134
2011 0,65 62,5% 0,65 128,85 0,933 0,606
2010 0,40 0,0% 0,40 126,69 0,917 0,367
2009 0,40 -20,0% 0,40 124,85 0,904 0,362
2008 0,50 61,3% 0,50 124,63 0,902 0,451
2007 0,31 34,8% 0,31 122,65 0,888 0,275
2006 0,230 6,0% 0,230 121,09 0,877 0,202
2005 0,217 39,1% 0,217 119,37 0,864 0,188
2004 0,156 40,5% 0,156 106,84 0,773 0,121
2003 0,111 33,7% 0,111 105,82 0,766 0,085
2002 0,083 27,7% 0,083 105,82 0,766 0,064
2001 0,065 -23,5% 0,065 105,82 0,766 0,050
2000 0,085 0,085 105,45 0,763 0,065

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus