Nokian Renkaat sijoituskohteena

Päivitetty 5.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Suomalainen Nokian Renkaat valmistaa ja kehittää renkaita henkilö-, paketti- ja kuorma-autoihin. Yhtiö on myös maailman johtava raskaiden erikoisrenkaiden (mm. kaivos-, metsä- ja maatalouskoneet), valmistaja. Konserniin kuuluu myös autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2020e NOKIAN RENKAAT Ennuste
Osake (5.5.2020) 18,60 Osinko 12 kk 1,39
Markkina-arvo (Mrd) 2,6 Osinkotuotto 7,5%
Liikevaihto (M) 1 340 -16,0% Osinko/EPS 78% 4v ka
Nettotulos (M) 129 -67,7% Osinko/FCF 162% 4v ka
EPS 0,93 Omav.aste 65%
P/E 20,0 Gearing 14,4%
EV/EBIT 16,0 ROE 7,7%
P/B 1,65 ROI 8,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/talousinfo/osavuosikatsaukset-tilinpaatokset/

Yhteenveto

NOKIAN RENKAAT5.5.2020 | 18,60 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Nokian Renkaiden Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee osingon heikko kehitys sekä pitkän aikavälin liikevaihdon ja tuloksen hitaahko kasvuvauhti. Tase on vahvassa kunnossa.

Nokian Renkaat selätti verottajan useamman vuoden ajan kestäneessä kiistassa, josta enemmän yritysesittelyssä.

Yhtiön liikevaihto on kehittynyt varsin heikosti viimeisen 10 vuoden aikana. Se on vaihdellut noin 1,35 – 1,65 miljardin euron välimaastossa ilman selkeää trendiä. Mistä siis kasvua? Yhtiön tavoitteena on kaksinkertaistaa myynti P-Amerikassa vuoteen 2022 mennessä. Tätä tavoitetta varten yhtiöllä valmistuu tehdas USA:n Daytoniin, jonka kaupallinen tuotanto alkaa vuoden 2020 alussa.

Tilikauden 2020 liikevaihdon kehitykseen tuo takapakkia Venäjän koveneva kilpailu sekä lämmin talvi, joka näkyy talvirenkaiden alhaisempana kysyntänä. Tuloksen yhtiö arvioi laskevan merkittävästi, joten P-Amerikan investoinnin tuoma lisä peittyy näiden haasteiden alle. Lisäksi koronaviruspandemia painaa liikevaihtoa ja tulosta.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Q1:n liikevaihto (-19 %) ja liiketulos (-83 %) laskivat reippaasti osittain pandemian johdosta. Lisäksi lukuja painoi Venäjän korkeiden varastotasojen laskemisen toimenpiteet sekä leuto talvi kaikilla päämarkkinoilla.

Yhtiö seisautti tuotantonsa USA:ssa ja Venäjällä parin viikon ajaksi maaliskuun lopulla.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Nokian Renkaat kävi yt-neuvottelut työntekijöiden lomauttamiseksi ja yhtiö aikoo lomauttaa noin 1 630 henkilöä enintään 90 päiväksi vuoden 2020 aikana.

Yhtiö ryhtyi kulujen leikkaamisiin ja toimenpiteisiin kuului mm. tuotannon pysäyttäminen, lomautukset sekä kaikkien ei-kriittisten projektien lykkääminen. Yhtiö arvioi vuoden 2020 investointien vähenevän noin 200 miljoonasta eurosta noin 170 miljoonaan euroon.

Nokian Renkaat on kohentanut maksuvalmiuttaan ja nyt Q1:n lopussa sillä oli noin 610 miljoonan euron rahavarat ja nostamattomat luotot. Huhtikuun yhtiökokouksen osinkopäätös (0,79 EUR) leikkasi tästä noin 110 miljoonaa euroa.

Alkuperäinen osinkoehdotus oli 1,58 euroa, josta toinen 0,79 euron puoliskon maksu jää hallituksen harkinnan varaan. Mikäli tätä osinkoa ei makseta, niin se tukisi kassaa noin 110 miljoonan euron edestä.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Nokian Renkaat ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Korkeiden varastotasojen laskua ja optimointia jatketaan.

Uusien autojen myynti on paineessa, mikä tarkoittanee myös sitä, että renkaiden kysyntä laskee viime vuoteen nähden.

Tilikausi 2020

Nokian Renkaiden Q1/2020

M EUR Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 279,8 340,3 -17,8%
Liiketulos (ebit) 9,0 53,9 -83,3%
Nettotulos (omistajille) 2,4 194,6 -98,8%
EPS (EUR) 0,02 1,41

Henkilöautorenkaiden Q1:n liikevaihto laski yli 25 prosenttia vertailukaudesta. Yhtiö kertoo tämän johtuneen erityisesti Venäjän korkeiden varastotasojen laskemiseksi tehdyistä toimenpiteistä, koronaviruspandemian takia hidastuneesta taloudellisesta toiminnasta sekä leudosta talvesta kaikilla päämarkkinoilla.

Raskaiden renkaiden Q1:n myynti kasvoi 6 prosenttia eli noin 3 miljoonaa euroa. Hyvä kehitys ei pysty kuitenkaan kompensoimaan Henkilöautorenkaiden noin 55 miljoonan euron laskua.

Kokonaisuutena Q1:n liikevaihto laski noin 18 prosenttia ja liiketulos suorastaan romahti yli 80 prosenttia jääden 9 miljoonaan euroon. Tulosta rasitti samat tekijät, kuin liikevaihtoa. Lisäksi alhaisempi toiminnan käyttöaste nosti kiinteiden kulujen osuutta.

Vertailukauden raportoitu nettotulos sisältää vajaan 150 miljoonan euron veron- ja koronpalautukset. Nämä liittyivät useamman vuoden verokiistaan, jonka verottaja siis hävisi.

Kevään 2020 osinko on 1,58 euroa, joka on osittain ehdollinen (tiedote 27.3.2020). Osinko maksetaan kahdessa erässä:

  • 0,79 EUR irtosi 5.4.2020 ja maksettiin 17.4.2020
  • 0,79 EUR yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,79 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että tämä osinko jää kokonaan maksamatta.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 310,0 419,2 -26,0% 1 340,0 1 595,8 -16,0%
Liiketulos (ebit) 40,0 94,1 -57,5% 175,2 316,5 -44,7%
Nettotulos (omistajille) 30,0 73,0 -58,9% 129,0 399,9 -67,7%
EPS (EUR) 0,22 0,53 0,93 2,89
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 1,39 1,58

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Nokian Renkaat: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kehittynyt varsin heikosti viime vuosien aikana ja se on vaihdellut noin 1,35 – 1,65 miljardin euron välimaastossa ilman selkeää trendiä. Mistä siis kasvua?

Nokian Renkailla on valmistumassa kolmas tehdas USA:n Daytoniin, jonka kaupallinen toiminta alkaa Q1/2020:n aikana. Se lisää yhtiön jalansijaa Pohjois-Amerikassa ja tavoitteena on kaksinkertaistaa myynti P-Amerikassa vuoteen 2022 mennessä.

nokian-renkaat-tuloslaskelma-q12020

Tuloskehitys on ollut positiivista vuodesta 2013 alkaen, missä tulosta on heilautellut verottajan määräämät (ja palauttamat) lisäverot yms. maksut. Mutta trendi on ollut nousevaa. Segmenttien liiketulos (ebit) marginaali – missä verottajan tempoilut eivät näy – on pysytellyt noin 22 – 23 prosentin tuntumassa vuodesta 2014 alkaen.

Sen sijaan vuodesta 2019 tuli vaikeampi, kun liiketulosmarginaali jäi noin 20 prosenttiin. Ja vuodesta 2020 tulisi vieläkin heikompi koronaviruspandemian johdosta.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 1 200 – 1 400 miljoonaa ja nettotulos noin 110 – 140 miljoonaa euroa.

nokian-renkaat-roeroi-q12020

Pääomat tuottavat hyvin, sillä oman pääoman tuotto (ROE) on ollut pitkään noin 15 – 20 prosentin välillä. Yhtiö on käytännössä nettovelaton, joten tätä taustaa vasten tuotto on ollut vahvaa. Taseen rakennetta muuttamalla (lisää velkaa ja oman pääoman laskua esimerkiksi osingoilla) pääomien tuottoluvut olisivat vieläkin parempia.

ROI-tuotto, joka huomioi velkaisuuden, on ollut ROE:ta korkeammalla, joka myöskin indikoi siitä, että pääomat eivät ehkä ole aivan optimaalisella tasolla. Edellä mainittu tehdasinvestointi Daytoniin voi johtaa siihen, että velan määrä nousee lähivuosina.

Tase

Nokian Renkaiden tase on vahvassa kunnossa, sillä liikearvon määrä on alhainen ja kuten edelläkin jo todettiin, niin korollisia velkoja on vähän. Velkojen määrä nousi vuoden 2019 alusta käyttöönotetun IFRS 16-standardin myötä ja velkaa on nyt Q1/2020 lopussa noin 450 miljoonaa euroa. Velan määrää nostaa myös yhtiön tehdasinvestointi, tehtaan toiminnan käynnistäminen sekä yhtiö maksuvalmiuteen liittyvät järjestelyt.

nokian-renkaat-velkaisuus-q12020

Alhaisesta velan määrästä kertoo myös velkaisuuden tunnusluvut. Omavaraisuusaste on ollut noin 60 – 80 prosentissa pitkään ja on nyt noin 65 prosenttia. Nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut negatiivinen myöskin vuosikausia – joskin vuoden 2020 taseen ennusteessa gearing nousisi noin 10 – 20 prosentin tasolle. Negatiivinen gearing tarkoittaa sitä, että yhtiöllä on käteisvaroja enemmän kuin korollisia velkoja, joten yhtiö voisi maksaa velkansa pois milloin vain.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirrat ovat viime vuosien aikana heilahdelleet 300 miljoonan euron molemmin puolin ilman selkeää trendiä. Verottajan määräämien (ja palauttamien) lisäverojen vaikutus rahavirtojen heilahteluihin on varmasti ollut lisäävä vuosien 2015 – 2018 välisenä aikana.

Vuoden 2018 rahavirrat nousivat 537 miljoonaan euroon juurikin verottajan palauttaman summan sekä käyttöpääoman laskun johdosta. Näiden vaikutus rahavirtoihin oli noin 250 miljoonaa euroa. Tämä oikaisten rahavirta olisi ollut noin 287 miljoonaa euroa.

Capex-investoinnit ovat nekin olleet varsin tasaisesti noin 100 – 150 miljoonan euron tuntumassa. Daytonin tehdasinvestointi nostanee tätä lukua parina seuraavana vuotena, mikä voi näkyä myös vapaan rahavirran kääntymisenä hetkellisesti negatiiviseksi.

nokian-renkaat-rahavirta-q12020

Vapaa rahavirta (FCF) on seurannut liiketoiminnan rahavirran muutoksia, joten mitään tasaisesti kehittyvää trendiä tästä ei saa. Tämä hankaloittaa rahavirta-analyysin pohjalta tehtävää arvonmääritystä. Millä tasolla vapaat rahavirrat ovat esimerkiksi 5 vuoden kuluttua? Ovatko ne edelleen noin 150 – 250 miljoonaa euroa – vaiko ovatko ne nousseet lähemmäksi 300 miljoonaa euroa?

Vuoden 2018 vapaata rahavirtaa nosti em. liiketoiminnan rahavirtaan vaikuttaneet tekijät. Vuonna 2019 vapaita rahavirtoja painoi tehdasinvestoinnin johdosta kohonneet capex-kulut. Tehdas on otettu käyttöön vuoden 2020 alussa, joten tähän liittyvien investointien voi olettaa putoavan merkittävästi. Lisäksi koronaviruspandemia pitänee kaikenlaisia investointeja jäissä, jonka johdosta vuoden 2020 capex-kulut laskisivat selvästi vuodesta 2019.

Tämän hetkinen osinko tarkoittaa noin 220 miljoonan euron kassastamaksua. Viime vuosina vapaat rahavirrat ovat hieman jääneet tästä tasosta ja ovat olleet noin 195 miljoonaa euroa. Näin rahavirtojen olisi hyvä lähteä kasvuun, jotta kasvavalle osingolle olisi tilaa.

Yhtiön velkaisuus on vielä alhaisella tasolla, joten siinä mielessä rahavirtatilanne ei ole hirvittävän paha.

Osinko

Nokian Renkaat on maksanut viime vuosina osinkoa, joka on ollut noin 80 – 85 prosenttia nettotuloksesta. Sen sijaan osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 110 prosenttia, joten sijoittajan on hyvä olla tietoinen tästä epätasapainosta. Vahva kassa on kuitenkin tukenut osinkokehitystä.

nokian-renkaat-osinko-q12020

Mikään hurja osingonkasvattaja Nokian Renkaat ei ole, sillä osinko pysyi 3 vuotta (2012 – 2014) peräkkäin 1,45 eurossa, josta se on pienin askelin noussut keväällä 2019 maksettuun 1,58 euroon. Ja nyt vuonna 2020, osinko jäi tälle samalla 1,58 euron tasolle.

Tätä nihkeää kehitystä selittää juurikin em. rahavirtojen epätasapaino, joka näkyy hyvin myös oheisesta kuviosta (FCF ja osinko).

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Nokian Renkaat: Osinkohistoria -sivulta.

Yhtiö on maksanut osinkoa kerran vuodessa, mutta vuoden 2020 osinko maksetaan kahdessa erässä (jos toinen erä tulee maksuun). Vertailua helpottaakseni olen jakanut aiempien vuosien osingot myöskin kahteen erään.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
x/2020 0,79 4/2019 (2) 0,79 4/2018 (2) 0,78
4/2021 0,60 4/2020 0,79 4/2019 (1) 0,79
YHTEENSÄ 1,39 1,58 1,57
-12,0% +1,3% +1,6%

Kevään 2020 osinko on 1,58 euroa, joka on osittain ehdollinen (tiedote 27.3.2020). Osinko maksetaan kahdessa erässä:

  • 0,79 EUR irtosi 5.4.2020 ja maksettiin 17.4.2020
  • 0,79 EUR yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,79 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että tämä osinko jää kokonaan maksamatta.

Vuonna 2021 maksettavan osingon arvioin putoavan noin 1,20 euron tasolle.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Nokian Renkaat: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (5.5.2020) 18,60 25,63 26,82 37,80 35,42 33,10 20,29 34,87
Lkm (000) 138 720 138 380 138 144 137 277 135 562 133 744 135 103 137 616
Markkina-arvo (Mrd) 2,58 3,55 3,71 5,19 4,80 4,43 2,74 4,80
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Henkilöautorenkaat 1 134 1 151 1 077 916 891 941
Raskaat renkaat 203 188 147 128 127 122
Vianor 337 337 339 334 327 314
Muut -78 -80 10 13 15 13
YHTEENSÄ 0 1 596 1 596 1 573 1 391 1 360 1 390
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Henkilöautorenkaat 287,7 356,5 359,9 305,8 286 292
Raskaat renkaat 35,7 28,7 32,1 28,2 29 25
Vianor 7,7 1,6 -5,7 -8,1 -2 2
Muut -14,6 -14,3 -20,8 -15,4 -17 -10
YHTEENSÄ 0,0 316,5 372,5 365,5 311 296 309
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Henkilöautorenkaat 25,4% 31,0% 33,4% 33,4% 32,1% 31,0%
Raskaat renkaat 17,6% 15,3% 21,8% 22,0% 22,8% 20,5%
Vianor 2,3% 0,5%
YHTEENSÄ 19,8% 23,3% 23,2% 22,3% 21,8% 22,2%
TULOSLASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 310 280 1 340 1 596 1 596 1 573 1 391 1 360 1 389 1 521
Liiketulos 40,0 9,0 175 317 372 365 311 296 309 386
Nettotulos 30,0 2,4 129 400 295 221 252 241 208 184
Marginaali 9,7% 0,9% 9,6% 25,1% 18,5% 14,1% 18,1% 17,7% 15,0% 12,1%
EPS 0,22 0,02 0,93 2,89 2,14 1,61 1,86 1,80 1,54 1,33
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 331 219 448 343 513 429 440 425
Liikearvo 82 84 84 83 87 79 73 70
Muut varat 2 004 2 029 1 562 1 451 1 376 1 246 1 284 1 568
Varat yhteensä 2 417 2 333 2 093 1 877 1 976 1 755 1 797 2 063
Oma pääoma 1 566 1 770 1 486 1 468 1 458 1 242 1 209 1 393
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 557 260 132 135 226 220 275 368
Muut vastuut 295 303 475 274 292 294 313 302
Pääomat yhteensä 2 417 2 333 2 093 1 877 1 976 1 755 1 797 2 063
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 189 345 537 234 364 283 323 318
Investoinnit: Capex -152 -288 -227 -135 -102 -100 -82 -152
Vapaa rahavirta (FCF) 38 57 310 99 263 183 242 166
Investoinnit: Muut 26 -10 -1 1 -12 -5 -3 8
Investointien jälkeen 64 48 310 101 251 178 239 174
Rahoitus: Voitonjako -219 -203 -195 -191 -166 -160 -199 -174
Rahoitus: Muut 271 48 -10 -82 -2 -30 -28 -4
Rahavarojen muutos 116 -107 105 -173 83 -12 11 -4
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,20 1,58 1,58 1,56 1,53 1,50 1,45 1,45
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,20 1,58 1,58 1,56 1,53 1,50 1,45 1,45
Osinkotuotto 6,5% 6,2% 5,9% 4,1% 4,3% 4,5% 7,1% 4,2%
Osinko/nettotulos 129,1% 54,7% 73,9% 96,7% 82,4% 83,3% 94,0% 108,6%
Osinko/FCF 441,9% 382,2% 70,3% 215,9% 78,9% 109,4% 81,1% 120,4%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 10,3 13,8 15,0 20,8 19,8
PE (3v) 9,4 11,6 14,5 21,8 20,6 21,0 11,4 17,5
PE 20,0 8,9 12,6 23,4 19,1 18,4 13,2 26,1
EV (mEUR) 2 806 3 588 3 390 4 981 4 514 4 217 2 577 4 742
EV/EBIT 16,0 11,3 9,1 13,6 14,5 14,2 8,3 12,3
Oma pääoma/osake 11,29 12,79 10,76 10,70 10,76 9,28 8,95 10,12
P/B 1,65 2,00 2,49 3,53 3,29 3,57 2,27 3,45
ROE 7,7% 24,6% 20,0% 15,1% 18,7% 19,6% 16,0% 13,0%
ROI 8,4% 17,4% 23,1% 22,2% 19,7% 20,1% 19,0% 21,6%
Omavaraisuusaste 64,8% 75,9% 71,0% 78,2% 73,8% 70,8% 67,3% 67,5%
Gearing 14,4% 2,3% -21,2% -14,2% -19,7% -16,9% -13,6% -4,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 22,07 25,63 25,88 27,46 29,84 26,82 35,29 33,84 36,90 37,80
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 1,39 1,58 1,60 1,60 1,58 1,58 1,60 1,60 1,60 1,56
Osinkotuotto 6,3% 6,2% 6,2% 5,8% 5,3% 5,9% 4,5% 4,7% 4,3% 4,1%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,50 2,89 3,00 3,10 3,21 2,14 2,14 1,74 1,63 1,61
PE 14,7 8,9 8,6 8,8 9,3 12,5 16,5 19,4 22,7 23,4
EV (mEUR) 3 182 3 588 4 001 4 046 4 067 3 390 4 865 4 542 4 880 4 981
EV/EBIT 11,7 11,3 12,0 11,5 11,1 9,1 12,9 11,9 13,3 13,6
Oma pääoma/osake 11,95 12,79 12,21 11,65 12,60 10,76 10,31 10,04 10,99 10,70
P/B 1,85 2,00 2,12 2,36 2,37 2,49 3,42 3,37 3,36 3,53
ROE 12,2% 24,6% 26,7% 28,7% 27,3% 20,0% 21,1% 17,3% 14,6% 15,1%
ROI 13,2% 17,4% 17,7% 20,2% 20,0% 23,1% 24,1% 25,2% 21,5% 22,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus