Nokian Renkaat sijoituskohteena

Päivitetty 27.6.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Suomalainen Nokian Renkaat valmistaa ja kehittää renkaita henkilö-, paketti- ja kuorma-autoihin. Yhtiö on myös maailman johtava raskaiden erikoisrenkaiden (mm. kaivos-, metsä- ja maatalouskoneet), valmistaja. Konserniin kuuluu myös autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2018e NOKIAN RENKAAT Ennuste
Osake (27.6.2018) 34,60 Osinko 12 kk 1,60 4,6%
Markkina-arvo (Mrd) 4,8 Osinko/EPS 83% 4v ka
Liikevaihto (M) 1 650 (+4,9%) Osinko/FCF 130% 4v ka
Nettotulos (M) 296 (+33,9%) Omav.aste 79%
EPS 2,14 Gearing -14%
PE 16,1 ROE 19,7%
PB 3,1 ROI 23,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/talousinfo/osavuosikatsaukset-tilinpaatokset/

Yhteenveto

NOKIAN RENKAAT27.6.2018 | 34,60 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Nokian Renkaiden Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee osingon heikko kehitys sekä pitkän aikavälin liikevaihdon ja tuloksen hitaahko kasvuvauhti. Tase on vahvassa kunnossa.

Yhtiö on kiistellyt verottajan kanssa jo useamman vuoden ajan, mutta hallinto-oikeuden päätöksen mukaan yhtiö olisi selättämässä verottajan. Päätös ei vielä ole lopullinen, sillä verottajalla on elokuun alkuun asti aikaa valittaa tuomiosta. Enemmän verokiistasta yritysesittelyssä.

Liikevaihto on kehittynyt varsin heikosti kuluneella vuosikymmenellä. Se on vaihdellut noin 1,35 – 1,65 miljardin euron välimaastossa ilman selkeää trendiä. Mistä siis kasvua? Yhtiön tavoitteena on kaksinkertaistaa myynti P-Amerikassa vuoteen 2022 mennessä, jota tavoitetta varten yhtiö on aloittanut kolmannen tehtaan rakentamisen USA:n Daytoniin.

Tilikauden 2018 tulosennusteella PE-luvuksi tulisi 16,1x, joten osaketta voi pitää kohdalleen hinnoiteltuna. Varsinkin, kun liikevaihdon kautta näkyvä kasvu on ollut tiukassa. Kuluja leikkaamalla ja toimintaa tehostamalla tuloksentekokykyä ei voi loputtomiin parantaa.

Pääomat tuottavat kuitenkin hyvin, sillä oman pääoman tuotto (ROE) on ollut pitkään noin 15 – 20 prosentin välillä. Yhtiö on käytännössä nettovelaton, joten tätä taustaa vasten tuotto on ollut vahvaa.

Osinkosijoittajaa Nokian Renkaiden noin 4,6 prosentin osinkotuotto kiinnostaa. Sijoittajaa mietityttää kuitekin alhainen, noin 2 prosentin, osingon kasvuvauhti. Ehkä yritys on varautunut verotuskiistassa epäedulliseen ratkaisuun. Mikäli hallinto-oikeuden päätös jää lainvoimaiseksi, niin se voisi antaa lisäpuhtia yhtiön osingon suhteen. Ainakin kassaan tulisi käteistä jo maksetuista lisäveroista ja veronkorotuksista johtuen.

Tilikausi 2018

Nokian Renkaiden Q1/2018

 • liikevaihto: 336,0 M EUR (325,9 M EUR / +3,1 %)
 • nettotulos: 46,5 M EUR (45,3 M EUR / +2,6 %)
 • EPS: 0,34 EUR (0,33 EUR)

Yhtiö sai kelpo alun vuoteen 2018. Liikevaihto kasvoi kiinteillä valuuttakursseilla laskettaessa +9,3 prosenttia, mutta valuuttakurssien negatiivinen vaikutus painoi kasvun +3,1 prosenttiin. Liikevaihto kasvoi kaikilla markkina-alueilla. Monin paikoin pitkittynyt talvi siirsi kesärenkaiden sesonkia Q2:lle.

Henkilöautorenkaiden myyntivolyymit ja hinnat olivat nousussa, mikä näkyi segmentin liikevaihdon (+4,5 %) kasvussa. Segmentin liiketulos jäi sen sijaan -1,9 miljoonaa euroa (-2,5 %) vertailukaudesta. Tähän vaikutti Venäjän ruplan devalvoituminen sekä tiukka globaali hintakilpailu. Myös raaka-aineiden kustannukset olivat nousussa.

Raskaiden renkaiden myynti kasvoi parhaiten (+8,3 %) ja erityisesti maatalous- ja metsäkonerenkaiden myynti kasvoi hyvin. Hyvä myynnin kehitys siivitti myös liiketuloksen noin +2,6 miljoonan euron (+45 %) kasvuun. Tulosta tuki myös parantunut tuottavuus.

Vianorin liikevaihto jäi noin -5 prosenttia vertailukaudesta, mihin vaikutti viivästynyt kesärengassesonki. Tulos oli normaaliin Q1:n tapaan tappiollinen (-14,7 M EUR), mutta tappion määrä oli hieman vertailukautta pienempi (Q1/2017: -15,8 M EUR).

Nettotuloksen noin +2,6 prosentin kasvu 46,5 miljoonaan euroon selittyy oikeastaan em. segmenttien liiketuloksien kehityksillä.

Näkymät 2018

Nokian Renkaiden näkymäarvio pysyi ennallaan eli:

Vuonna 2018, nykyisillä valuuttakursseilla, liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan vuoteen 2017 verrattuna.

Yhtiö totesi myös, että puunkäytön lisääntyminen ja selluyhtiöiden hyvä kannattavuus tukevat metsäkoneiden ja niiden renkaiden kysyntää tulevina kvartaaleina. Kuorma-autojen renkaiden kysynnän yhtiö arvioi kasvavan kaikilla yhtiön länsimarkkinoilla (Venäjällä pysynee samalla tasolla).

Oma arvioni tilikaudesta 2018 on:

 • liikevaihto: 1,6 – 1,7 miljardia euroa (2017: 1,57 Mrd EUR)
 • nettotulos: 290 – 300 miljoonaa euroa (2017: 221 M EUR)

Vuoden 2017 tulos sisältää 62 miljoonaa euroa vuoden 2011 verokiistaan liittyviä lisäveroja ja veronkorotuksia.

Toukokuussa hallinto-oikeus kumosi verottajan tekemät veronkorotukset joten yhtiö voi palauttaa em. summan sekä 89 miljoonaa euroa, jonka verottaja oli määrännyt vuosilta 2007 – 2010. Nämä summat eivät sisälly tulosennusteeseen. Verottajalla on aikaa valittaa tuomiosta elokuun alkuun, joten hallinto-oikeuden päätös ei vielä ole lainvoimainen.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Nokian Renkailla on 3 segmenttiä:

 • Henkilöautorenkaat: kehittää ja valmistaa renkaita henkilö- ja pakettiautoihin sekä SUV-katumaastureihin.
 • Raskaat renkaat: kehittää ja valmistaa renkaita raskaan teollisuuden mm. kaivos-, metsä- ja maatalouskoneet) tarpeisiin.
 • Vianor: autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut ketju.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2014 alkaen on esitettynä analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Henkilöautorenkaat 1 200,0 365,9 287,5 287,5 259,1 1 138,9 338,3 276,2 276,4 248,0
Muutos (%) 5,4% 8,2% 4,1% 4,0% 4,5% 16,1% 7,7% 17,7% 20,1% 22,5%
Raskaat renkaat 185,0 49,4 45,0 47,5 43,1 172,4 46,5 42,1 44,0 39,8
Muutos (%) 7,3% 6,2% 6,9% 8,0% 8,3% 11,0% 11,5% 12,9% 13,7% 5,9%
Vianor 345,0 128,2 71,0 92,5 53,3 339,5 124,7 68,7 89,8 56,3
Muutos (%) 1,6% 2,8% 3,3% 3,0% -5,3% 1,4% -0,2% 3,0% 0,4% 4,6%
Muut -80,0 -19,5 -23,5 -17,5 -19,5 -78,1 -19,0 -23,8 -17,1 -18,2
YHTEENSÄ 1 650,0 524,0 380,0 410,0 336,0 1 572,7 490,5 363,2 393,1 325,9
Muutos (%) 4,9% 6,8% 4,6% 4,3% 3,1% 13,1% 6,5% 14,5% 16,5% 18,2%

HUOM! Tämän taulukon liikevaihdot sisältävät konsernin sisäisiä myyntejä, joten se eroaa analyysin lopun segmentti-taulukon liikevaihdoista.

Henkilöautorenkaat-segmentti vastaa suurelta osin (n. 70 %) konsernin liikevaihdosta, joten tämän segmentin muutokset vaikuttavat isolla painolla. Q1:llä liikevaihto kasvoi +4,5 prosenttia, mitä selitti myyntivolyymien sekä hintojen nousut. Valuuttakurssien muutoksilla oli negatiivinen vaikutus segmentin lukuihin.

Arvioin segmentin vahvan kehityksen kestävän koko vuoden niin, että valuuttakurssien vaikutus tasaantuu vuoden toisella puoliskolla. Kasvua tulisi ennusteeni mukaan noin +5,4 prosenttia, mikä jää kuitenkin selvästi vahvan vuoden 2017 kasvuluvuista (+16 %).

Raskaiden renkaiden Q1:n myynti kehittyi hyvin (+8,3 %) ja erityisesti maatalous- ja metsäkonerenkaiden myynti oli vahvaa. Yhtiö myös arvioi, että raskaan teollisuuden vahva kehitys jatkuu tulevina kvartaaleina. Tästä syystä tein liikevaihtoennusteen noin 2 miljoonaa euroa korkeammilla kvartaaliluvuilla kuin mitä ne olivat vertailukaudella. Näin tilikauden 2018 liikevaihto kasvaisi noin +7,3 prosenttia.

Vianorin liikevaihto jäi noin -5 prosenttia vertailukaudesta, mihin vaikutti viivästynyt kesärengassesonki. Tein arvion ajatuksella, että liikevaihto kasvaisi vuonna 2018 noin 5 miljoonaa euroa eli 1,6 prosenttia vuodesta 2017. Tämä vastaisi vuoden 2017 kehitystä.

Näin sain tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi noin 1,6 – 1,7 miljardia euroa (kasvua noin +4,9 %). Tämä vastaisi yhtiön omaa sanallista näkymäarviota eli ”liikevaihdon odotetaan kasvavan vuoteen 2017 verrattuna”.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Henkilöautorenkaat 365,0 103,5 102,5 85,0 74,0 359,9 100,9 98,3 84,8 75,9
Muutos (%) 1,4% 2,6% 4,3% 0,2% -2,5% 17,7% 6,9% 16,5% 31,1% 21,8%
Raskaat renkaat 38,0 10,7 9,0 10,0 8,3 32,1 9,4 7,9 9,1 5,7
Muutos (%) 18,4% 13,8% 13,9% 9,9% 45,6% 13,8% 30,6% 31,7% 49,2% -36,0%
Vianor 0,0 14,7 -5,0 5,0 -14,7 -5,7 13,1 -7,0 4,0 -15,8
Muutos (%)
Muut -18,0 -0,6 -7,5 -3,5 -6,4 -20,8 -0,8 -9,3 -3,8 -6,9
YHTEENSÄ 385,0 128,3 99,0 96,5 61,2 365,5 122,6 89,9 94,1 58,9
Muutos (%) 5,3% 4,6% 10,1% 2,6% 3,9% 17,7% 13,0% 21,5% 21,4% 16,6%
Marginaali 23,3% 24,5% 26,1% 23,5% 18,2% 23,2% 25,0% 24,8% 23,9% 18,1%

Henkilöautorenkaiden Q1:n liiketulos laski -2,5 prosenttia. Tähän vaikutti mm. Venäjän ruplan devalvoituminen, tiukka globaali hintakilpailu sekä raaka-aineiden kustannusnousut. Arvioin kannattavuuden kääntyvän positiivisempaan suuntaan vuoden toisella puoliskolla niin, että tilikauden 2018 liiketulos olisi reilun +1 prosentin kasvussa.

Raskaiden renkaiden Q1:n liiketulos kasvoi reippaat +45 prosenttia. Tulosta tuki hyvä myynnin kehitys, mutta myös parantunut tuottavuus. Arvioin, että vaikka raskaan teollisuuden veto on hyvää, niin loppuvuoden prosentuaaliset kasvuluvut eivät enää yltäisi aiempien kvartaalien yli 30 prosentteihin. Joka tapauksessa ennusteeni tarkoittaisi noin +18 prosentin kasvua vuoteen 2017 nähden.

Vianorin Q1 tulos normaalien Q1-kvartaalien tapaan tappiollinen. Arvioin, että Vianor tekisi nollatuloksen vuonna 2018, sillä yhtiön on tarkoituksena kehittää ”määrän sijaan laatua”.

Näin sain tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi 375 – 400 miljoonaa euroa eli kasvua tulisi noin +5,3 prosenttia. Tulosmarginaali olisi 23,3 prosenttia ja se pysyisi vuoden 2017 tasolla. Liiketulosennusteeni vastaisi yhtiön omaa sanallista näkymäarviota eli ”liiketuloksen odotetaan kasvavan vuoteen 2017 verrattuna”.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 385,0 128,3 99,0 96,5 61,2 365,5 122,6 89,9 94,1 58,9
Rahoituskulut (netto) -15,0 -4,3 -4,5 -5,0 -1,2 -14,9 -3,7 -4,2 -7,0 0,0
Tulos ennen veroja 370,0 124,0 94,5 91,5 60,0 350,6 118,9 85,7 87,1 58,9
Verot -74,0 -25,0 -18,0 -17,5 -13,5 -67,3 -24,2 -13,5 -16,0 -13,6
Muut verot 0,0 -62,0 -62,0
Nettotulos 296,0 99,0 76,5 74,0 46,5 221,3 94,7 10,2 71,1 45,3

Olen oheisessa taulukossa siirtänyt joitakin verottajan lisäveroja, veronkorotuksia ja korkoja ”muut verot”-erään. Näin varsinaiset rahoituskulut sekä verot ovat pysyneet vertailukelpoisina.

Rahoituskulut (netto) arvioin olevan tilikaudella 2018 noin -15 miljoonaa euroa, jolla tasolla ne olivat vuonna 2017. Veroja laskiessa käytin noin 20 prosentin veroastetta.

Näin tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 290 – 300 miljoonaa euroa. Eli kasvua tulisi noin +4,5 prosenttia vuoden 2017 vero-oikaistusta 283 miljoonasta eurosta.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä. Kuten edellä Näkymät 2018 -kappaleessa totesin, niin hallinto-oikeus kumosi verottajan tekemät veronkorotukset. Näin yhtiö voi palauttaa aiemmilta vuosilta maksettuja veronkorotuksia takaisin tulokseensa. Verottajalla on reilu kuukausi aikaa valittaa päätöksestä, joten ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen.

Yhtiön kotisivuilla on ”Konsensusennusteet”-sivu (https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/nokian-renkaat-sijoituskohteena/konsensusennusteet/) ja sivun alaosassa on analyytikoiden konsensusennusteet vuodelle 2018. Näiden ennusteiden mukaan

 • liikevaihto: 1 650 M EUR
 • liiketulos: 389,4 M EUR
 • nettotulos: 308,8 M EUR

Liikevaihto- ja liiketulosennusteeni ovat linjassa näiden kanssa, mutta tulosennuste jää hieman analyytikoiden ennusteita alhaisemmaksi. Koska liiketulokset ovat kutakuinkin samalla tasolla, niin silloin ero syntyisi omia ennnusteita pienemmillä rahoituskuluilla ja veroilla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kehittynyt varsin heikosti kuluneella vuosikymmenellä. Se on vaihdellut noin 1,35 – 1,65 miljardin euron välimaastossa ilman selkeää trendiä. Mistä siis kasvua?

Yhtiö on rakentamassa kolmatta tehdastaan USA:n Daytoniin, joka lisää yhtiön jalansijaa Pohjois-Amerikassa. Tehdas valmistunee parin vuoden kuluttua vuonna 2020. Yhtiön tavoitteena on kaksinkertaistaa myynti P-Amerikassa vuoteen 2022 mennessä, jota tavoitetta myös uusi tehdas tukee.

nokianrenkaat-tuloslaskelma-q12018

Tuloskehitys on ollut positiivista vuodesta 2013 alkaen, missä tulosta heiluttelee verottajan määräämät (ja palauttamat) lisäverot yms. maksut. Mutta trendi on nouseva. Segmenttien liiketulos (ebit) marginaali – missä verottajan tempoilut eivät näy – on pysytellyt pitkään noin 22 – 23 prosentin tuntumassa vuodesta 2014 alkaen.

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 1,6 – 1,7 miljardia ja nettotulos noin 290 – 300 miljoonaa euroa. Ennustetulla liiketuloksella (ebit) tulosmarginaali nousisi noin 23,3 prosenttiin, joten se pysyisi vuoden 2017 tasolla (23,2 %).

Tulosennusteella PE-luvuksi tulisi 16,1x, joten osaketta voi pitää kohdalleen hinnoiteltuna. Varsinkin, kun liikevaihdon kautta näkyvä kasvu on ollut tiukassa. Kuluja leikkaamalla ja toimintaa tehostamalla tuloksentekokykyä ei voi loputtomiin parantaa.

nokianrenkaat-roe-roi-q12018

Pääomat tuottavat kuitenkin hyvin, sillä oman pääoman tuotto (ROE) on ollut pitkään noin 15 – 20 prosentin välillä. Yhtiö on käytännössä nettovelaton, joten tätä taustaa vasten tuotto on ollut vahvaa. Taseen rakennetta muuttamalla (lisää velkaa ja oman pääoman laskua esimerkiksi osingoilla) pääomien tuottoluvut olisivat vieläkin parempia.

ROI-tuotto, joka huomioi velkaisuuden, on ollut ROE:ta korkeammalla, joka myöskin indikoi siitä, että pääomat eivät ehkä ole aivan optimaalisella tasolla. Edellä mainittu tehdasinvestointi Daytoniin voi johtaa siihen, että velan määrä nousee lähivuosina.

Tase

Nokian Renkaiden tase on vahvassa kunnossa, sillä liikearvon määrä on alhainen ja kuten edelläkin jo todettiin, niin korollisia velkoja on vähän. Yhtiö voisi maksaa velat pois yhdellä käteissuorituksella.

nokianrenkaat-velkaisuus-q12018

Alhaisesta velan määrästä kertoo myös velkaisuuden tunnusluvut. Omavaraisuusaste on ollut noin 60 – 80 prosentissa koko vuosikymmenen ajan ja nyt siis noin 80 prosenttia. Nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut negatiivinen myöskin pitkään. Negatiivinen gearing tarkoittaa sitä, että yhtiöllä on käteisvaroja enemmän kuin korollisia velkoja, joten yhtiö voisi maksaa velkansa pois milloin vain.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirrat ovat viime vuosien aikana heilahdelleet 300 miljoonan euron molemmin puolin ilman selkeää trendiä. Verottajan määräämien (ja palauttamien) lisäverojen vaikutus rahavirtojen heilahteluihin on varmasti ollut lisäävä vuosien 2015 – 2018 välisenä aikana.

Capex-investoinnit ovat nekin olleet varsin tasaisesti noin 100 – 150 miljoonan euron tuntumassa. Daytonin tehdasinvestointi nostanee tätä lukua parina seuraavana vuotena, mikä voi näkyä myös vapaan rahavirran kääntymisenä hetkellisesti negatiiviseksi.

nokianrenkaat-rahavirta-q12018

Vapaa rahavirta (FCF) on seurannut liiketoiminnan rahavirran muutoksia, joten mitään tasaisesti kehittyvää trendiä tästä ei saa. Tämä hankaloittaa rahavirta-analyysin pohjalta tehtävää arvonmääritystä. Millä tasolla vapaat rahavirrat ovat esimerkiksi 5 vuoden kuluttua? Ovatko ne edelleen noin 150 – 250 miljoonaa euroa – vaiko ovatko ne nousseet lähemmäksi 300 miljoonaa euroa?

Tämän hetkinen osingon taso tarkoittaa noin 215 miljoonan euron kassastamaksua. Viime vuosina vapaat rahavirrat ovat hieman jääneet tästä tasosta ja ovat olleet noin 195 miljoonaa euroa. Näin rahavirtojen olisi hyvä lähteä kasvuun, jotta kasvavalle osingolle olisi tilaa.

Yhtiö on käytännössä nettovelaton, joten siinä mielessä rahavirtatilanne ei ole hirvittävän paha.

Osinko

Nokian Renkaat on maksanut viime vuosina osinkoa, joka on ollut noin 80 – 85 prosenttia nettotuloksesta. Sen sijaan osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 130 prosenttia eli vahva kassa on tukenut osinkoa.

nokianrenkaat-osinko-q12018

Mikään hurja osingonkasvattaja Nokian Renkaat ei ole, sillä osinko pysyi 3 vuotta (2012 – 2014) peräkkäin 1,45 eurossa, josta se on pienin askelin noussut kevään 2018 1,56 euroon.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 1,60 4/2018 1,56 4/2017 1,53
YHTEENSÄ 1,60 1,56 1,53
+2,6% +2,0% +2,0%

Kolme viime kertaa osinko on noussut 0,03 eurolla, joten arvioin, että nousisikohan kevään 2019 osinko 0,04 eurolla tasalukuun 1,60 euroon. Ei pidä kuitenkaan hirveästi pettyä, jos yhtiö pitää linjansa ja osinko jääkin 1,59 euroon.

Tämä 1,60 euron osinkoennuste antaisi noin 4,6 prosentin osinkotuoton (osake 34,60 EUR).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+249) sekä osingonmaksulla (-215). Oikaisu on yhteensä +34 miljoonaa euroa, ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (27.6.2018) 34,60 37,80 35,42 33,10 20,29 34,87 30,10 24,88
Lkm (000) 138 050 137 280 135 560 133 740 135 100 137 620 137 390 135 700
Markkina-arvo (Mrd) 4,78 5,19 4,80 4,43 2,74 4,80 4,14 3,38
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Henkilöautorenkaat 1 125 1 077 916 891 941
Raskaat renkaat 160 147 128 127 122
Vianor 345 339 334 327 314
Muut 20 10 13 15 13
YHTEENSÄ 1 650 1 573 1 391 1 360 1 390
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Henkilöautorenkaat 365 360 306 286 292
Raskaat renkaat 38 32 28 29 25
Vianor 0 -6 -8 -2 2
Muut -18 -21 -15 -17 -10
YHTEENSÄ 385 365 311 296 309
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 410 336 1 650 1 573 1 391 1 360 1 389 1 521 1 612 1 457
Liikevoitto 97 61 385 365 311 296 309 386 415 380
Nettotulos 74 47 296 221 252 241 208 184 331 309
Marginaali 18,0% 14,0% 17,9% 14,0% 18,1% 17,7% 15,0% 12,1% 20,5% 21,2%
EPS 0,54 0,34 2,14 1,61 1,86 1,80 1,54 1,34 2,41 2,28
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 343 343 513 429 440 425 430 465
Liikearvo 82 83 87 79 73 70 68 64
Muut varat 1 513 1 451 1 376 1 247 1 284 1 568 1 522 1 347
Tase yhteensä 1 938 1 877 1 976 1 755 1 797 2 063 2 020 1 876
Oma pääoma 1 540 1 468 1 459 1 242 1 209 1 393 1 437 1 186
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 135 135 278 220 275 368 365 461
Muut vastuut 263 274 239 293 313 302 218 229
Tase yhteensä 1 938 1 877 1 976 1 755 1 797 2 063 2 020 1 876
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 250 234 364 283 323 318 389 233
Investoinnit: Capex -150 -135 -102 -100 -82 -152 -206 -160
Vapaa rahavirta (FCF) 100 99 262 183 241 166 183 73
Investoinnit: Muut 0 1 -11 -5 -3 9 3 2
Investointien jälkeen 100 100 251 178 238 175 186 75
Rahoitus: Voitonjako -200 -191 -166 -161 -200 -174 -113 -56
Rahoitus: Muut 0 -82 -2 -29 -28 -4 -107 230
Rahavarojen muutos -100 -173 83 -12 10 -3 -34 249
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,60 1,56 1,53 1,50 1,45 1,45 1,45 1,20
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,60 1,56 1,53 1,50 1,45 1,45 1,45 1,20
Osinkotuotto 4,6% 4,1% 4,3% 4,5% 7,1% 4,2% 4,8% 4,8%
Osinko/nettotulos 74,6% 96,9% 82,3% 83,2% 94,2% 108,5% 60,2% 52,7%
Osinko/FCF 220,9% 216,3% 79,2% 109,6% 81,3% 120,2% 108,9% 223,1%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 19,3 20,8 19,8 20,6 13,7
PE (3v) 18,6 21,8 20,5 21,0 11,4 17,5 15,3 18,9
PE 16,1 23,5 19,1 18,4 13,2 26,1 12,5 10,9
Oma pääoma/osake 11,16 10,69 10,76 9,29 8,95 10,12 10,46 8,74
P/B 3,10 3,53 3,29 3,56 2,27 3,44 2,88 2,85
ROE 19,7% 15,1% 18,7% 19,7% 16,0% 13,0% 25,2% 29,1%
ROI 23,5% 21,9% 19,4% 20,1% 19,0% 21,7% 24,1% 27,1%
Omavaraisuusaste 79,5% 78,2% 73,8% 70,8% 67,3% 67,5% 71,1% 63,2%
Gearing -13,5% -14,2% -16,1% -16,8% -13,6% -4,1% -4,5% -0,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset