Nokian Renkaat sijoituskohteena

Päivitetty 4.8.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Suomalainen Nokian Renkaat valmistaa ja kehittää renkaita henkilö-, paketti- ja kuorma-autoihin. Yhtiö on myös maailman johtava raskaiden erikoisrenkaiden (mm. kaivos-, metsä- ja maatalouskoneet), valmistaja. Konserniin kuuluu myös autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2020e NOKIAN RENKAAT Ennuste
Osake (EUR, 4.8.20) 21,65 Osinko (EUR, 12 kk) 1,99
Markkina-arvo (Mrd) 3,0 Osinkotuotto 9,2%
Liikevaihto (mEUR) 1 275 -20,1% Osinko/EPS 85% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 45 -88,7% Osinko/FCF 190% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 25,85 +19,4%
EPS 0,32 Omav.aste 65%
P/E 66,7 Gearing 21%
EV/EBIT 44,3 ROE 2,7%
P/B 1,99 ROI 3,7%

Huomioita

Nokian Renkaat selätti verottajan useamman vuoden ajan kestäneessä kiistassa, josta enemmän yritysesittelyssä.

Yhtiön liikevaihto on kehittynyt varsin heikosti viimeisen 10 vuoden aikana. Se on vaihdellut noin 1,35 – 1,65 miljardin euron välimaastossa ilman selkeää trendiä. Mistä siis kasvua? Yhtiön tavoitteena on kaksinkertaistaa myynti P-Amerikassa vuoteen 2022 mennessä. Tätä tavoitetta varten yhtiöllä valmistui tehdas USA:n Daytoniin, jonka kaupallinen tuotanto alkoi vuoden 2020 alussa.

Tilikauden 2020 liikevaihdon kehitykseen tuo takapakkia Venäjän koveneva kilpailu sekä lämmin talvi, joka näkyy talvirenkaiden alhaisempana kysyntänä. Tuloksen yhtiö arvioi laskevan merkittävästi, joten P-Amerikan investoinnin tuoma lisä peittyy näiden haasteiden alle. Lisäksi koronaviruspandemia painaa liikevaihtoa ja tulosta.

Nokian Renkaiden osakkeen arvoksi sain 25,85 euroa, missä olisi noin 20 prosentin nousuvara (osake 21,65 EUR).

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): nokian-renkaat-2020-08-04.pdf

nokian-renkaat-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms.
Osinkotietoa
Suurimmat osakkeenomistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (nokian-renkaat-2020-08-04.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 4.8.20) 21,65 25,63 26,82 37,80 35,42 33,10 20,29 34,87
Lkm (000) 138 720 138 380 138 144 137 277 135 562 133 744 135 103 137 616
Markkina-arvo (Mrd) 3,00 3,55 3,71 5,19 4,80 4,43 2,74 4,80
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Henkilöautorenkaat 825 1 134 1 151 1 077 916 891 941
Raskaat renkaat 188 203 188 147 128 127 122
Vianor 323 337 337 339 334 327 314
Muut -60 -78 -80 10 13 15 13
YHTEENSÄ 1 275 1 596 1 596 1 573 1 391 1 360 1 390
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Henkilöautorenkaat 100,0 287,7 356,5 359,9 305,8 286 292
Raskaat renkaat 25,0 35,7 28,7 32,1 28,2 29 25
Vianor 10,0 7,7 1,6 -5,7 -8,1 -2 2
Muut -60,0 -14,6 -14,3 -20,8 -15,4 -17 -10
YHTEENSÄ 75,0 316,5 372,5 365,5 311 296 309
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Henkilöautorenkaat 12,1% 25,4% 31,0% 33,4% 33,4% 32,1% 31,0%
Raskaat renkaat 13,3% 17,6% 15,3% 21,8% 22,0% 22,8% 20,5%
Vianor 3,1% 2,3% 0,5%
YHTEENSÄ 5,9% 19,8% 23,3% 23,2% 22,3% 21,8% 22,2%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 293 551 1 275 1 596 1 596 1 573 1 391 1 360 1 389 1 521
Liiketulos 25,0 -13,7 75 317 372 365 311 296 309 386
Nettotulos 16,0 -22,4 45 400 295 221 252 241 208 184
Marginaali 5,5% -4,1% 3,5% 25,1% 18,5% 14,1% 18,1% 17,7% 15,0% 12,1%
EPS 0,12 -0,16 0,32 2,89 2,14 1,61 1,86 1,80 1,54 1,33
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 239 219 448 343 513 429 440 425
Liikearvo 77 84 84 83 87 79 73 70
Muut varat 2 006 2 029 1 562 1 451 1 376 1 246 1 284 1 568
Varat yhteensä 2 322 2 333 2 093 1 877 1 976 1 755 1 797 2 063
Oma pääoma 1 513 1 770 1 486 1 468 1 458 1 242 1 209 1 393
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 558 260 132 135 226 220 275 368
Muut vastuut 252 303 475 274 292 294 313 302
Pääomat yhteensä 2 322 2 333 2 093 1 877 1 976 1 755 1 797 2 063
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 131 345 537 234 364 283 323 318
Investoinnit: Capex -168 -288 -227 -135 -102 -100 -82 -152
Vapaa rahavirta (FCF) -37 57 310 99 263 183 242 166
Investoinnit: Muut 1 -10 -1 1 -12 -5 -3 8
Investointien jälkeen -36 48 310 101 251 178 239 174
Rahoitus: Voitonjako -224 -203 -195 -191 -166 -160 -199 -174
Rahoitus: Muut 284 48 -10 -82 -2 -30 -28 -4
Rahavarojen muutos 23 -107 105 -173 83 -12 11 -4
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,20 1,58 1,58 1,56 1,53 1,50 1,45 1,45
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,20 1,58 1,58 1,56 1,53 1,50 1,45 1,45
Osinkotuotto 5,5% 6,2% 5,9% 4,1% 4,3% 4,5% 7,1% 4,2%
Osinko/nettotulos 369,8% 54,7% 73,9% 96,7% 82,4% 83,3% 94,0% 108,6%
Osinko/FCF -446,8% 382,2% 70,3% 215,9% 78,9% 109,4% 81,1% 120,4%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 12,6 13,8 15,0 20,8 19,8
PE (3v) 12,2 11,6 14,5 21,8 20,6 21,0 11,4 17,5
PE 66,7 8,9 12,6 23,4 19,1 18,4 13,2 26,1
EV (mEUR) 3 322 3 588 3 390 4 981 4 514 4 217 2 577 4 742
EV/EBIT 44,3 11,3 9,1 13,6 14,5 14,2 8,3 12,3
Oma pääoma/osake 10,90 12,79 10,76 10,70 10,76 9,28 8,95 10,12
P/B 1,99 2,00 2,49 3,53 3,29 3,57 2,27 3,45
ROE 2,7% 24,6% 20,0% 15,1% 18,7% 19,6% 16,0% 13,0%
ROI 3,7% 17,4% 23,1% 22,2% 19,7% 20,1% 19,0% 21,6%
Omavaraisuusaste 65,1% 75,9% 71,0% 78,2% 73,8% 70,8% 67,3% 67,5%
Gearing 21,1% 2,3% -21,2% -14,2% -19,7% -16,9% -13,6% -4,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus