Nokian Renkaat sijoituskohteena

Päivitetty 30.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Suomalainen Nokian Renkaat valmistaa ja kehittää renkaita henkilö-, paketti- ja kuorma-autoihin. Yhtiö on myös maailman johtava raskaiden erikoisrenkaiden (mm. kaivos-, metsä- ja maatalouskoneet), valmistaja. Konserniin kuuluu myös autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2019e NOKIAN RENKAAT Ennuste
Osake (30.10.2019) 27,00 Osinko 12 kk 1,60
Markkina-arvo (Mrd) 3,7 Osinkotuotto 5,9%
Liikevaihto (M) 1 590 (-0,4%) Osinko/EPS 75% 4v ka
Nettotulos (M) 385 (+30,5%) Osinko/FCF 123% 4v ka
EPS 2,78 Omav.aste 67%
PE 9,7 Gearing 20%
EV/EBIT 13,4 ROE 23,8%
PB 2,1 ROI 15,7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/talousinfo/osavuosikatsaukset-tilinpaatokset/

Yhteenveto

NOKIAN RENKAAT30.10.2019 | 27,00 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Nokian Renkaiden Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee osingon heikko kehitys sekä pitkän aikavälin liikevaihdon ja tuloksen hitaahko kasvuvauhti. Tase on vahvassa kunnossa.

Nokian Renkaat selätti verottajan useamman vuoden ajan kestäneessä kiistassa, josta enemmän yritysesittelyssä.

Yhtiön liikevaihto on kehittynyt varsin heikosti kuluneella vuosikymmenellä. Se on vaihdellut noin 1,35 – 1,65 miljardin euron välimaastossa ilman selkeää trendiä. Mistä siis kasvua? Yhtiön tavoitteena on kaksinkertaistaa myynti P-Amerikassa vuoteen 2022 mennessä. Tätä tavoitetta varten yhtiöllä valmistuu tehdas USA:n Daytoniin, jonka kaupallinen tuotanto alkaa vuoden 2020 alussa.

Tilikauden 2019 (vero-oikaistulla) tulosennusteella PE-luvuksi tulisi 15,9x, joten osaketta voi pitää kohdalleen hinnoiteltuna. Pääomat tuottavat hyvin, sillä oman pääoman tuotto (ROE) on ollut pitkään noin 15 – 20 prosentin välillä. Yhtiö on käytännössä nettovelaton, joten tätä taustaa vasten tuotto on ollut vahvaa. Velan määrä on ollut nousussa vuonna 2019, mikä selittynee Daytonin tehtaan valmistumisella ja sen toiminnan käynnistämisellä. Se on sitonut pääomia, joka on katettu velkaa nostamalla.

Osinkosijoittajaa Nokian Renkaiden noin 5,9 prosentin osinkotuotto kiinnostaa. Sijoittajaa mietityttää kuitenkin alhainen osingon kasvuvauhti (n. +2 % per vuosi). Ehkä yritys on varautunut verotuskiistassa epäedulliseen ratkaisuun. Antaisiko verottajan selättäminen lisäpuhtia osingon suhteen?

Tilikausi 2019

Nokian Renkaiden Q1-Q3/2019

M EUR Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 357 357 0,1% 1 120 1 122 -0,2%
Liiketulos (ebit) 67,5 85,9 -21,4% 215,5 255,2 -15,6%
Nettotulos (omistajille) 51,1 65,2 -21,6% 318,8 199,3 60,0%
EPS (EUR) 0,37 0,48 2,31 1,44

Q3:n liikevaihto oli vertailukauden tasolla noin 357 miljoonassa eurossa.

Henkilöautorenkaiden liikevaihto jatkoi laskuaan myös Q3:lla (-2,4 %). Tämä oli nyt viides peräkkäinen laskukvartaali. Liikevaihtoa painaa kova kilpailutilanne, Euroopan auto- ja rengasmarkkinan heikkous sekä Venäjän uusien autojen myynnin lasku.

Raskaiden Renkaiden liikevaihto jatkoi Q3:lla hyvää kasvuaan (+15,7 %), mitä tuki uudet tuotelanseeraukset.

Liiketulos romahti reilut 20 prosenttia ja tuloskunto on laskenut nyt 5 kvartaalia peräkkäin. Liiketulosta painaa Henkilöautorenkaiden heikkous (-25,5 %), missä siihen negatiivisesti vaikuttaa liikevaihdon laskun tekijöiden lisäksi korkeammat materiaalikustannukset sekä yhtiön laajentumiskustannukset. Raskaiden Renkaiden tulos jatkoi vahvaa kehitystään (+41 %).

Näkymät 2019

Nokian Renkaiden näkymäarvio vuodesta 2019:

Vuonna 2019 liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan olevan vuoden 2018 tasolla ja liikevoittomarginaalin olevan noin 20 prosentin tasolla.

Nokian Renkaat kertoo vielä, että kasvuun liittyvistä investointiohjelmista johtuen liikevoitto vuonna 2019 sisältää merkittäviä ylimääräisiä liiketoiminnan kuluja vuoteen 2018 verrattuna.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 470 474 -0,8% 1 590 1 596 -0,4%
Liiketulos (ebit) 89,5 117,2 -23,6% 305 372 -18,1%
Nettotulos (oikaistu) 66,3 96,1 235 295 -20,4%
Nettotulos (omistajille) 66,3 96,1 -31,0% 385 295 30,4%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 1,60 1,58

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Nokian Renkaat: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kehittynyt varsin heikosti kuluneella vuosikymmenellä. Se on vaihdellut noin 1,35 – 1,65 miljardin euron välimaastossa ilman selkeää trendiä. Mistä siis kasvua?

Nokian Renkailla on valmistumassa kolmas tehdas USA:n Daytoniin, jonka kaupallinen toiminta alkaa Q1/2020 aikana. Se lisää yhtiön jalansijaa Pohjois-Amerikassa ja tavoitteena on kaksinkertaistaa myynti P-Amerikassa vuoteen 2022 mennessä.

nokianrenkaat-tuloslaskelma-q32019

Tuloskehitys on ollut positiivista vuodesta 2013 alkaen, missä tulosta heiluttelee verottajan määräämät (ja palauttamat) lisäverot yms. maksut. Mutta trendi on nouseva. Segmenttien liiketulos (ebit) marginaali – missä verottajan tempoilut eivät näy – on pysytellyt noin 22 – 23 prosentin tuntumassa vuodesta 2014 alkaen.

Sen sijaan vuodesta 2019 tulee vaikea.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 1 550 – 1 600 miljoonaa ja vero-oikaistu nettotulos noin 225 – 240 miljoonaa euroa. Ennustetulla liiketuloksella (ebit) marginaali olisi noin 19,2 prosenttia, mikä olisi hieman alle yhtiön 20 prosentin ohjeistuksen. Joka tapauksessa marginaali jäisi viime vuosien noin 22 -23 prosentin tasosta varsin kauas.

Vero-oikaistulla tulosennusteella PE-luvuksi tulisi 15,9x, joten osaketta voi pitää kohdalleen hinnoiteltuna. Yhtiön markkinanäkymät ovat juuri tällä hetkellä heikot, joten tuloskunto voi painua vielä lisää lähitulevaisuudessa. Se kääntäisi nykyistä PE-lukua tätäkin epäedullisemmaksi.

nokianrenkaat-roe-roi-q32019

Pääomat tuottavat hyvin, sillä oman pääoman tuotto (ROE) on ollut pitkään noin 15 – 20 prosentin välillä. Yhtiö on käytännössä nettovelaton, joten tätä taustaa vasten tuotto on ollut vahvaa. Taseen rakennetta muuttamalla (lisää velkaa ja oman pääoman laskua esimerkiksi osingoilla) pääomien tuottoluvut olisivat vieläkin parempia.

ROI-tuotto, joka huomioi velkaisuuden, on ollut ROE:ta korkeammalla, joka myöskin indikoi siitä, että pääomat eivät ehkä ole aivan optimaalisella tasolla. Edellä mainittu tehdasinvestointi Daytoniin voi johtaa siihen, että velan määrä nousee lähivuosina.

Tase

Nokian Renkaiden tase on vahvassa kunnossa, sillä liikearvon määrä on alhainen ja kuten edelläkin jo todettiin, niin korollisia velkoja on vähän. Velkojen määrä nousi vuoden 2019 alusta käyttöönotetun IFRS 16-standardin myötä ja velkaa on nyt 515 miljoonaa euroa. Velan määrää nostaa myös yhtiön tehdasinvestointi ja tehtaan toiminnan käynnistäminen.

nokianrenkaat-velkaisuus-q32019

Alhaisesta velan määrästä kertoo myös velkaisuuden tunnusluvut. Omavaraisuusaste on ollut noin 60 – 80 prosentissa koko vuosikymmenen ajan ja on nyt noin 67 prosenttia. Nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut negatiivinen myöskin pitkään. Negatiivinen gearing tarkoittaa sitä, että yhtiöllä on käteisvaroja enemmän kuin korollisia velkoja, joten yhtiö voisi maksaa velkansa pois milloin vain. Kuten todettua, niin vuoden 2019 aikana velan määrä on noussut, mikä on kääntänyt gearingin noin 20 prosentin tasolle. Tunnusluvun arvo on kuitenkin edelleen hyvällä tasolla.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirrat ovat viime vuosien aikana heilahdelleet 300 miljoonan euron molemmin puolin ilman selkeää trendiä. Verottajan määräämien (ja palauttamien) lisäverojen vaikutus rahavirtojen heilahteluihin on varmasti ollut lisäävä vuosien 2015 – 2018 välisenä aikana.

Vuoden 2018 rahavirrat nousivat 537 miljoonaan euroon juurikin verottajan palauttaman summan sekä käyttöpääoman laskun johdosta. Näiden vaikutus rahavirtoihin oli noin 250 miljoonaa euroa. Tämä oikaisten rahavirta olisi ollut noin 287 miljoonaa euroa.

Capex-investoinnit ovat nekin olleet varsin tasaisesti noin 100 – 150 miljoonan euron tuntumassa. Daytonin tehdasinvestointi nostanee tätä lukua parina seuraavana vuotena, mikä voi näkyä myös vapaan rahavirran kääntymisenä hetkellisesti negatiiviseksi.

nokianrenkaat-rahavirta-q32019

Vapaa rahavirta (FCF) on seurannut liiketoiminnan rahavirran muutoksia, joten mitään tasaisesti kehittyvää trendiä tästä ei saa. Tämä hankaloittaa rahavirta-analyysin pohjalta tehtävää arvonmääritystä. Millä tasolla vapaat rahavirrat ovat esimerkiksi 5 vuoden kuluttua? Ovatko ne edelleen noin 150 – 250 miljoonaa euroa – vaiko ovatko ne nousseet lähemmäksi 300 miljoonaa euroa?

Vuoden 2018 vapaata rahavirtaa nosti em. liiketoiminnan rahavirtaan vaikuttaneet tekijät.

Tämän hetkinen osinko tarkoittaa noin 220 miljoonan euron kassastamaksua. Viime vuosina vapaat rahavirrat ovat hieman jääneet tästä tasosta ja ovat olleet noin 195 miljoonaa euroa. Näin rahavirtojen olisi hyvä lähteä kasvuun, jotta kasvavalle osingolle olisi tilaa.

Yhtiön velkaisuus on vielä alhaisella tasolla, joten siinä mielessä rahavirtatilanne ei ole hirvittävän paha.

Osinko

Nokian Renkaat on maksanut viime vuosina osinkoa, joka on ollut noin 80 – 85 prosenttia nettotuloksesta. Sen sijaan osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 110 prosenttia, joten sijoittajan on hyvä olla tietoinen tästä epätasapainosta. Vahva kassa on kuitenkin tukenut osinkokehitystä.

nokianrenkaat-osinko-q32019

Mikään hurja osingonkasvattaja Nokian Renkaat ei ole, sillä osinko pysyi 3 vuotta (2012 – 2014) peräkkäin 1,45 eurossa, josta se on pienin askelin noussut keväällä 2019 maksettuun 1,58 euroon. Tätä kehitystä selittää juurikin em. rahavirtojen epätasapaino, joka näkyy hyvin myös oheisesta kuviosta (FCF ja osinko).

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Nokian Renkaat: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 (e) 1,60 4/2019 1,58 4/2018 1,56
YHTEENSÄ 1,60 1,58 1,56
+1,3% +1,3% +2,0%

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon nousevan 1,60 euroon. Se antaisi noin 5,9 prosentin osinkotuoton (osake 27,00 EUR).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+66) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +66 miljoonaa euroa, ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (30.10.2019) 27,00 26,82 37,80 35,42 33,10 20,29 34,87 30,10
Lkm (000) 138 270 138 140 137 280 135 560 133 740 135 100 137 620 137 390
Markkina-arvo (Mrd) 3,73 3,70 5,19 4,80 4,43 2,74 4,80 4,14
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Henkilöautorenkaat 1 125 1 151 1 077 916 891
Raskaat renkaat 205 188 147 128 127
Vianor 340 337 339 334 327
Muut -80 -80 10 13 15
YHTEENSÄ 1 590 1 596 1 573 1 391 1 360
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Henkilöautorenkaat 285 357 360 306 286
Raskaat renkaat 36 29 32 28 29
Vianor 5 2 -6 -8 -2
Muut -21 -14 -21 -15 -17
YHTEENSÄ 305 372 365 311 296
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 470 1 120 1 590 1 596 1 573 1 391 1 360 1 389 1 521 1 612
Liikevoitto 90 216 305 372 365 311 296 309 386 415
Nettotulos 66 319 385 295 221 252 241 208 184 331
Marginaali 14,0% 28,5% 24,2% 18,5% 14,0% 18,1% 17,7% 15,0% 12,1% 20,5%
EPS 0,48 2,31 2,78 2,14 1,61 1,86 1,80 1,54 1,34 2,41
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 159 448 343 513 429 440 425 430
Liikearvo 84 84 83 87 79 73 70 68
Muut varat 2 369 1 561 1 451 1 376 1 247 1 284 1 568 1 522
Tase yhteensä 2 612 2 093 1 877 1 976 1 755 1 797 2 063 2 020
Oma pääoma 1 754 1 486 1 468 1 459 1 242 1 209 1 393 1 437
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 515 132 135 278 220 275 368 365
Muut vastuut 343 475 274 239 293 313 302 218
Tase yhteensä 2 612 2 093 1 877 1 976 1 755 1 797 2 063 2 020
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 275 537 234 364 283 323 318 389
Investoinnit: Capex -250 -227 -135 -102 -100 -82 -152 -206
Vapaa rahavirta (FCF) 25 310 99 262 183 241 166 183
Investoinnit: Muut 0 0 1 -11 -5 -3 9 3
Investointien jälkeen 25 310 100 251 178 238 175 186
Rahoitus: Voitonjako -220 -196 -191 -166 -161 -200 -174 -113
Rahoitus: Muut 195 -10 -82 -2 -29 -28 -4 -107
Rahavarojen muutos 0 104 -173 83 -12 10 -3 -34
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,60 1,58 1,56 1,53 1,50 1,45 1,45 1,45
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,60 1,58 1,56 1,53 1,50 1,45 1,45 1,45
Osinkotuotto 5,9% 5,9% 4,1% 4,3% 4,5% 7,1% 4,2% 4,8%
Osinko/nettotulos 57,5% 74,0% 96,9% 82,3% 83,2% 94,2% 108,5% 60,2%
Osinko/FCF 884,9% 70,4% 216,3% 79,2% 109,6% 81,3% 120,2% 108,9%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 14,6 15,0 20,8 19,8 20,6
PE (3v) 12,4 14,5 21,8 20,5 21,0 11,4 17,5 15,3
PE 9,7 12,6 23,5 19,1 18,4 13,2 26,1 12,5
EV/EBIT 13,4 9,1 13,6 14,7 14,2 8,3 12,3 9,8
Oma pääoma/osake 12,69 10,76 10,69 10,76 9,29 8,95 10,12 10,46
P/B 2,13 2,49 3,53 3,29 3,56 2,27 3,44 2,88
ROE 23,8% 20,0% 15,1% 18,7% 19,7% 16,0% 13,0% 25,2%
ROI 15,7% 23,1% 21,9% 19,4% 20,1% 19,0% 21,7% 24,1%
Omavaraisuusaste 67,2% 71,0% 78,2% 73,8% 70,8% 67,3% 67,5% 71,1%
Gearing 20,3% -21,3% -14,2% -16,1% -16,8% -13,6% -4,1% -4,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 25,88 27,46 29,84 26,82 35,29 33,84 36,90 37,80 37,63 36,24
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,600 1,600 1,580 1,580 1,600 1,600 1,600 1,560 1,560 1,560
Osinkotuotto (ennuste) 6,2% 5,8% 5,3% 5,9% 4,5% 4,7% 4,3% 4,1% 4,1% 4,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 3,00 3,10 3,21 2,14 2,14 1,74 1,63 1,61 1,60 1,96
PE 8,6 8,8 9,3 12,5 16,5 19,4 22,7 23,4 23,5 18,5
EV/EBIT 12,0 11,5 11,1 9,1 12,9 11,9 13,3 13,6 14,9 14,6
ROE 26,7% 28,7% 27,3% 20,0% 21,1% 17,3% 14,6% 15,1% 16,2% 20,6%
ROI 17,7% 20,2% 20,0% 23,1% 24,1% 25,2% 21,5% 22,2% 22,5% 22,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus