Nokian Renkaat sijoituskohteena

Päivitetty 28.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Suomalainen Nokian Renkaat valmistaa ja kehittää renkaita henkilö-, paketti- ja kuorma-autoihin. Yhtiö on myös maailman johtava raskaiden erikoisrenkaiden (mm. kaivos-, metsä- ja maatalouskoneet), valmistaja. Konserniin kuuluu myös autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2020e NOKIAN RENKAAT Ennuste
Osake (28.3.2020) 17,29 Osinko 12 kk 1,58
Markkina-arvo (Mrd) 2,4 Osinkotuotto 9,1%
Liikevaihto (M) 1 350 -15,4% Osinko/EPS 76% 4v ka
Nettotulos (M) 157 -60,8% Osinko/FCF 127% 4v ka
EPS 1,13 Omav.aste 71%
P/E 15,3 Gearing 6,2%
EV/EBIT 12,5 ROE 9,0%
P/B 1,40 ROI 9,6%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/talousinfo/osavuosikatsaukset-tilinpaatokset/

Yhteenveto

NOKIAN RENKAAT28.3.2020 | 17,29 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Nokian Renkaiden Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee osingon heikko kehitys sekä pitkän aikavälin liikevaihdon ja tuloksen hitaahko kasvuvauhti. Tase on vahvassa kunnossa.

Nokian Renkaat selätti verottajan useamman vuoden ajan kestäneessä kiistassa, josta enemmän yritysesittelyssä.

Yhtiön liikevaihto on kehittynyt varsin heikosti viimeisen 10 vuoden aikana. Se on vaihdellut noin 1,35 – 1,65 miljardin euron välimaastossa ilman selkeää trendiä. Mistä siis kasvua? Yhtiön tavoitteena on kaksinkertaistaa myynti P-Amerikassa vuoteen 2022 mennessä. Tätä tavoitetta varten yhtiöllä valmistuu tehdas USA:n Daytoniin, jonka kaupallinen tuotanto alkaa vuoden 2020 alussa.

Tilikauden 2020 liikevaihdon kehitykseen tuo takapakkia Venäjän koveneva kilpailu sekä lämmin talvi, joka näkyy talvirenkaiden alhaisempana kysyntänä. Tuloksen yhtiö arvioi laskevan merkittävästi, joten P-Amerikan investoinnin tuoma lisä peittyy näiden haasteiden alle. Lisäksi koronaviruspandemia painaa liikevaihtoa että tulosta.

Vuonna 2020 maksettava osinko jäi edellisvuoden tasolle 1,58 euroon. Osinko on osittain ehdollinen, sillä puolet osingosta eli 0,79 euroa maksetaan kevään yhtiökokouksen jälkeen. Toiseen puoliskoon annetaan hallitukselle valtuutus maksaa enintään 0,79 euroa myöhemmin vuoden 2020 aikana.

Jos osinko jää 0,79 euroon, niin silloin osinkotuotto olisi 4,6 prosenttia. Mikäli myös toinen puolisko osingosta tulee maksuun, niin silloin osinkotuotoksi tulisi 9,1 prosenttia. Osake on tätä kirjoitettaessa 17,29 euroa.

Tilikausi 2019

Nokian Renkaiden vuosi 2019

M EUR Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 475,8 473,6 0,5% 1 595,8 1 595,6 0,0%
Liiketulos (ebit) 101,0 117,2 -13,8% 316,5 372,4 -15,0%
Nettotulos (omistajille) 81,1 96,0 -15,5% 399,9 295,2 35,5%
EPS (EUR) 0,59 0,70 2,89 2,14

Vuoden 2019 liikevaihto jäi vertailukauden tasolle noin 1,6 miljardiin euroon. Venäjän toimintojen liikevaihto laski 15 prosenttia (-12,5 M EUR) Q4:lla, jonka lisäksi yhtiö arvioi liikevaihdon jatkavan ”merkittävää” laskuaan myös vuonna 2020. Jos sama tahti jatkuu myös tällä tilikaudella, niin se tekisi karkeasti laskien noin 50 miljoonan euron loven liikevaihtoon.

Venäjän haasteiden lisäksi liikevaihtoa painaa kova kilpailutilanne sekä Euroopan auto- ja rengasmarkkinan heikkous.

Jos liikevaihdon kehitys oli kohtuullista haasteiden jälkeenkin, niin vuoden liiketulos romahti 15 prosenttia ja tuloskunto on laskenut nyt 6 kvartaalia peräkkäin. Liiketulosta painoi Henkilöautorenkaiden heikkous (-20 %), missä siihen negatiivisesti vaikutti liikevaihdon laskun tekijöiden lisäksi korkeammat materiaalikustannukset sekä yhtiön laajentumiskustannukset.

Tilikauden 2020 kannalta merkittävää oli tieto siitä, että yhtiö arvioi koko konsernin liiketuloksen laskevan merkittävästi vuonna 2020. Yhtiö perustelee arviotaan sillä, että ”Vuoden 2020 liikevoitto sisältää kuluja Pohjois-Amerikan kasvustrategiaan ja muihin investointiohjelmiin liittyen.”

Raportoitu nettotulos oli selvästi vertailukautta parempi, sillä se sisälsi vajaan 150 miljoonan euron veron- ja koronpalautukset. Nämä liittyivät useamman vuoden verokiistaan, jonka verottaja siis hävisi. Nämä erät oikaistuna vuoden 2019 tulos olisi ollut noin 250 miljoonaa euroa ja tulos olisi laskenut liiketuloksen tavoin noin 15 prosenttia.

Kevään 2020 osinko on 1,58 euroa, joka on osittain ehdollinen (tiedote 27.3.2020). Osinko maksetaan kahdessa erässä:

  • 0,79 EUR irtoaa 5.4.2020 ja maksetaan 17.4.2020
  • 0,79 EUR yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,79 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että tämä osinko jää kokonaan maksamatta.

Näkymät 2020

Yhtiö veti aiemmin ilmoittamansa näkymäarvion takaisin koronaviruspandemian johdosta (tiedote 27.3.2020).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q1/20e Q1/19 2020e 2019
Liikevaihto 290,0 343,7 -15,6% 1 350,0 1 595,8 -15,4%
Liiketulos (ebit) 35,0 53,9 -35,1% 200,1 316,5 -36,8%
Nettotulos (omistajille) 26,5 194,6 -86,4% 156,6 399,9 -60,8%
EPS (EUR) 0,19 1,41 1,13 2,89
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 1,58 1,58

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Nokian Renkaat: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kehittynyt varsin heikosti viime vuosien aikana ja se on vaihdellut noin 1,35 – 1,65 miljardin euron välimaastossa ilman selkeää trendiä. Mistä siis kasvua?

Nokian Renkailla on valmistumassa kolmas tehdas USA:n Daytoniin, jonka kaupallinen toiminta alkaa Q1/2020:n aikana. Se lisää yhtiön jalansijaa Pohjois-Amerikassa ja tavoitteena on kaksinkertaistaa myynti P-Amerikassa vuoteen 2022 mennessä.

nokian-renkaat-tuloslaskelma-q42019c

Tuloskehitys on ollut positiivista vuodesta 2013 alkaen, missä tulosta on heilautellut verottajan määräämät (ja palauttamat) lisäverot yms. maksut. Mutta trendi on ollut nousevaa. Segmenttien liiketulos (ebit) marginaali – missä verottajan tempoilut eivät näy – on pysytellyt noin 22 – 23 prosentin tuntumassa vuodesta 2014 alkaen.

Sen sijaan vuodesta 2019 tuli vaikeampi, kun liiketulosmarginaali jäi noin 20 prosenttiin. Ja vuodesta 2020 tulisi vieläkin heikompi liikevaihdon kääntyessä laskuun ja liiketulosmarginaalin jäädessä noin 15 prosenttiin

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 1 275 – 1 425 miljoonaa ja nettotulos noin 145 – 165 miljoonaa euroa.

nokian-renkaat-roeroi-q42019c

Pääomat tuottavat hyvin, sillä oman pääoman tuotto (ROE) on ollut pitkään noin 15 – 20 prosentin välillä. Yhtiö on käytännössä nettovelaton, joten tätä taustaa vasten tuotto on ollut vahvaa. Taseen rakennetta muuttamalla (lisää velkaa ja oman pääoman laskua esimerkiksi osingoilla) pääomien tuottoluvut olisivat vieläkin parempia.

ROI-tuotto, joka huomioi velkaisuuden, on ollut ROE:ta korkeammalla, joka myöskin indikoi siitä, että pääomat eivät ehkä ole aivan optimaalisella tasolla. Edellä mainittu tehdasinvestointi Daytoniin voi johtaa siihen, että velan määrä nousee lähivuosina.

Tase

Nokian Renkaiden tase on vahvassa kunnossa, sillä liikearvon määrä on alhainen ja kuten edelläkin jo todettiin, niin korollisia velkoja on vähän. Velkojen määrä nousi vuoden 2019 alusta käyttöönotetun IFRS 16-standardin myötä ja velkaa on nyt 260 miljoonaa euroa. Velan määrää nostaa myös yhtiön tehdasinvestointi ja tehtaan toiminnan käynnistäminen.

nokian-renkaat-velkaisuus-q42019c

Alhaisesta velan määrästä kertoo myös velkaisuuden tunnusluvut. Omavaraisuusaste on ollut noin 60 – 80 prosentissa pitkään ja on nyt noin 70 prosenttia. Nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut negatiivinen myöskin vuosikausia. Negatiivinen gearing tarkoittaa sitä, että yhtiöllä on käteisvaroja enemmän kuin korollisia velkoja, joten yhtiö voisi maksaa velkansa pois milloin vain.

Kuten todettua, niin vuoden 2019 aikana velan määrä nousi, mikä käänsi gearingin noin 10 prosentin tasolle. Tunnusluvun arvo on kuitenkin edelleen hyvällä tasolla.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirrat ovat viime vuosien aikana heilahdelleet 300 miljoonan euron molemmin puolin ilman selkeää trendiä. Verottajan määräämien (ja palauttamien) lisäverojen vaikutus rahavirtojen heilahteluihin on varmasti ollut lisäävä vuosien 2015 – 2018 välisenä aikana.

Vuoden 2018 rahavirrat nousivat 537 miljoonaan euroon juurikin verottajan palauttaman summan sekä käyttöpääoman laskun johdosta. Näiden vaikutus rahavirtoihin oli noin 250 miljoonaa euroa. Tämä oikaisten rahavirta olisi ollut noin 287 miljoonaa euroa.

Capex-investoinnit ovat nekin olleet varsin tasaisesti noin 100 – 150 miljoonan euron tuntumassa. Daytonin tehdasinvestointi nostanee tätä lukua parina seuraavana vuotena, mikä voi näkyä myös vapaan rahavirran kääntymisenä hetkellisesti negatiiviseksi.

nokian-renkaat-rahavirta-q42019c

Vapaa rahavirta (FCF) on seurannut liiketoiminnan rahavirran muutoksia, joten mitään tasaisesti kehittyvää trendiä tästä ei saa. Tämä hankaloittaa rahavirta-analyysin pohjalta tehtävää arvonmääritystä. Millä tasolla vapaat rahavirrat ovat esimerkiksi 5 vuoden kuluttua? Ovatko ne edelleen noin 150 – 250 miljoonaa euroa – vaiko ovatko ne nousseet lähemmäksi 300 miljoonaa euroa?

Vuoden 2018 vapaata rahavirtaa nosti em. liiketoiminnan rahavirtaan vaikuttaneet tekijät. Vuonna 2019 vapaita rahavirtoja painoi tehdasinvestoinnin johdosta kohonneet capex-kulut. Tehdas on otettu käyttöön vuoden 2020 alussa, joten tähän liittyvien investointien voi olettaa putoavan merkittävästi. Lisäksi koronaviruspandemia pitänee kaikenlaisia investointeja jäissä, jonka johdosta vuoden 2020 capex-kulut laskisivat selvästi vuodesta 2019.

Tämän hetkinen osinko tarkoittaa noin 220 miljoonan euron kassastamaksua. Viime vuosina vapaat rahavirrat ovat hieman jääneet tästä tasosta ja ovat olleet noin 195 miljoonaa euroa. Näin rahavirtojen olisi hyvä lähteä kasvuun, jotta kasvavalle osingolle olisi tilaa.

Yhtiön velkaisuus on vielä alhaisella tasolla, joten siinä mielessä rahavirtatilanne ei ole hirvittävän paha.

Osinko

Nokian Renkaat on maksanut viime vuosina osinkoa, joka on ollut noin 80 – 85 prosenttia nettotuloksesta. Sen sijaan osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 110 prosenttia, joten sijoittajan on hyvä olla tietoinen tästä epätasapainosta. Vahva kassa on kuitenkin tukenut osinkokehitystä.

nokian-renkaat-osinko-q42019c

Mikään hurja osingonkasvattaja Nokian Renkaat ei ole, sillä osinko pysyi 3 vuotta (2012 – 2014) peräkkäin 1,45 eurossa, josta se on pienin askelin noussut keväällä 2019 maksettuun 1,58 euroon. Ja nyt vuonna 2020, osinko jäi tälle samalla 1,58 euron tasolle.

Tätä nihkeää kehitystä selittää juurikin em. rahavirtojen epätasapaino, joka näkyy hyvin myös oheisesta kuviosta (FCF ja osinko).

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Nokian Renkaat: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
4/2020 0,79 4/2019 1,58 4/2018 1,56
x/2020 0,79
YHTEENSÄ 1,58 1,58 1,56
+0,0% +1,3% +2,0%

Kevään 2020 osinko on 1,58 euroa, joka on osittain ehdollinen (tiedote 27.3.2020). Osinko maksetaan kahdessa erässä:

  • 0,79 EUR irtoaa 5.4.2020 ja maksetaan 17.4.2020
  • 0,79 EUR yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,79 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että tämä osinko jää kokonaan maksamatta.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Nokian Renkaat: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (28.3.2020) 17,29 25,63 26,82 37,80 35,42 33,10 20,29 34,87
Lkm (000) 138 383 138 380 138 144 137 277 135 562 133 744 135 103 137 616
Markkina-arvo (Mrd) 2,39 3,55 3,71 5,19 4,80 4,43 2,74 4,80
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Henkilöautorenkaat 1 134 1 151 1 077 916 891 941
Raskaat renkaat 203 188 147 128 127 122
Vianor 337 337 339 334 327 314
Muut -78 -80 10 13 15 13
YHTEENSÄ 0 1 596 1 596 1 573 1 391 1 360 1 390
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Henkilöautorenkaat 287,7 356,5 359,9 305,8 286 292
Raskaat renkaat 35,7 28,7 32,1 28,2 29 25
Vianor 7,7 1,6 -5,7 -8,1 -2 2
Muut -14,6 -14,3 -20,8 -15,4 -17 -10
YHTEENSÄ 0,0 316,5 372,5 365,5 311 296 309
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Henkilöautorenkaat 25,4% 31,0% 33,4% 33,4% 32,1% 31,0%
Raskaat renkaat 17,6% 15,3% 21,8% 22,0% 22,8% 20,5%
Vianor 2,3% 0,5%
YHTEENSÄ 19,8% 23,3% 23,2% 22,3% 21,8% 22,2%
TULOSLASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 290 0 1 350 1 596 1 596 1 573 1 391 1 360 1 389 1 521
Liiketulos 35 0 200 317 372 365 311 296 309 386
Nettotulos 27 0 157 400 295 221 252 241 208 184
Marginaali 9,1% #DIV/0! 11,6% 25,1% 18,5% 14,1% 18,1% 17,7% 15,0% 12,1%
EPS 0,19 0,00 1,13 2,89 2,14 1,61 1,86 1,80 1,54 1,33
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 306 219 448 343 513 429 440 425
Liikearvo 84 84 84 83 87 79 73 70
Muut varat 2 019 2 029 1 562 1 451 1 376 1 246 1 284 1 568
Varat yhteensä 2 409 2 333 2 093 1 877 1 976 1 755 1 797 2 063
Oma pääoma 1 708 1 770 1 486 1 468 1 458 1 242 1 209 1 393
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 412 260 132 135 226 220 275 368
Muut vastuut 289 303 475 274 292 294 313 302
Pääomat yhteensä 2 409 2 333 2 093 1 877 1 976 1 755 1 797 2 063
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 270 345 537 234 364 283 323 318
Investoinnit: Capex -94 -288 -227 -135 -102 -100 -82 -152
Vapaa rahavirta (FCF) 176 57 310 99 263 183 242 166
Investoinnit: Muut 10 -10 -1 1 -12 -5 -3 8
Investointien jälkeen 186 48 310 101 251 178 239 174
Rahoitus: Voitonjako -219 -203 -195 -191 -166 -160 -199 -174
Rahoitus: Muut 120 48 -10 -82 -2 -30 -28 -4
Rahavarojen muutos 87 -107 105 -173 83 -12 11 -4
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,20 1,58 1,58 1,56 1,53 1,50 1,45 1,45
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,20 1,58 1,58 1,56 1,53 1,50 1,45 1,45
Osinkotuotto 6,9% 6,2% 5,9% 4,1% 4,3% 4,5% 7,1% 4,2%
Osinko/nettotulos 106,0% 54,7% 73,9% 96,7% 82,4% 83,3% 94,0% 108,6%
Osinko/FCF 94,5% 382,2% 70,3% 215,9% 78,9% 109,4% 81,1% 120,4%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 9,4 13,8 15,0 20,8 19,8
PE (3v) 8,4 11,6 14,5 21,8 20,6 21,0 11,4 17,5
PE 15,3 8,9 12,6 23,4 19,1 18,4 13,2 26,1
EV (mEUR) 2 499 3 588 3 390 4 981 4 514 4 217 2 577 4 742
EV/EBIT 12,5 11,3 9,1 13,6 14,5 14,2 8,3 12,3
Oma pääoma/osake 12,34 12,79 10,76 10,70 10,76 9,28 8,95 10,12
P/B 1,40 2,00 2,49 3,53 3,29 3,57 2,27 3,45
ROE 9,0% 24,6% 20,0% 15,1% 18,7% 19,6% 16,0% 13,0%
ROI 9,6% 17,4% 23,1% 22,2% 19,7% 20,1% 19,0% 21,6%
Omavaraisuusaste 70,9% 75,9% 71,0% 78,2% 73,8% 70,8% 67,3% 67,5%
Gearing 6,2% 2,3% -21,2% -14,2% -19,7% -16,9% -13,6% -4,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 25,63 25,88 27,46 29,84 26,82 35,29 33,84 36,90 37,80 37,63
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 1,58 1,60 1,60 1,58 1,58 1,60 1,60 1,60 1,56 1,56
Osinkotuotto 6,2% 6,2% 5,8% 5,3% 5,9% 4,5% 4,7% 4,3% 4,1% 4,1%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 2,89 3,00 3,10 3,21 2,14 2,14 1,74 1,63 1,61 1,60
PE 8,9 8,6 8,8 9,3 12,5 16,5 19,4 22,7 23,4 23,5
EV (mEUR) 3 588 4 001 4 046 4 067 3 390 4 865 4 542 4 880 4 981 5 244
EV/EBIT 11,3 12,0 11,5 11,1 9,1 12,9 11,9 13,3 13,6 14,9
Oma pääoma/osake 12,79 12,21 11,65 12,60 10,76 10,31 10,04 10,99 10,70 10,10
P/B 2,00 2,12 2,36 2,37 2,49 3,42 3,37 3,36 3,53 3,73
ROE 24,6% 26,7% 28,7% 27,3% 20,0% 21,1% 17,3% 14,6% 15,1% 16,2%
ROI 17,4% 17,7% 20,2% 20,0% 23,1% 24,1% 25,2% 21,5% 22,2% 22,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus