Nokian Renkaat sijoituskohteena

Päivitetty 31.10.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Suomalainen Nokian Renkaat valmistaa ja kehittää renkaita henkilö-, paketti- ja kuorma-autoihin. Yhtiö on myös maailman johtava raskaiden erikoisrenkaiden (mm. kaivos-, metsä- ja maatalouskoneet), valmistaja. Konserniin kuuluu myös autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2018e NOKIAN RENKAAT Ennuste
Osake (31.10.2018) 29,00 Osinko 12 kk 1,60
Markkina-arvo (Mrd) 4,0 Osinkotuotto 5,5%
Liikevaihto (M) 1 600 (+1,7%) Osinko/EPS 84% 4v ka
Nettotulos (M) 290 (+31,2%) Osinko/FCF 126% 4v ka
EPS 2,10 Omav.aste 72%
PE 13,8 Gearing -4%
EV/EBIT 10,6 ROE 19,5%
PB 2,7 ROI 22,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/talousinfo/osavuosikatsaukset-tilinpaatokset/

Yhteenveto

NOKIAN RENKAAT31.10.2018 | 29,00 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Nokian Renkaiden Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee osingon heikko kehitys sekä pitkän aikavälin liikevaihdon ja tuloksen hitaahko kasvuvauhti. Tase on vahvassa kunnossa.

Yhtiö on kiistellyt verottajan kanssa jo useamman vuoden ajan, mutta hallinto-oikeuden päätöksen mukaan yhtiö olisi selättämässä verottajan. Päätös ei vielä ole lopullinen, sillä Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö haki valituslupaa heinäkuussa 2018. Enemmän verokiistasta yritysesittelyssä.

Liikevaihto on kehittynyt varsin heikosti kuluneella vuosikymmenellä. Se on vaihdellut noin 1,35 – 1,65 miljardin euron välimaastossa ilman selkeää trendiä. Mistä siis kasvua? Yhtiön tavoitteena on kaksinkertaistaa myynti P-Amerikassa vuoteen 2022 mennessä, jota tavoitetta varten yhtiö on aloittanut kolmannen tehtaan rakentamisen USA:n Daytoniin.

Tilikauden 2018 tulosennusteella PE-luvuksi tulisi 13,8x, joten osaketta voi pitää edullisesti hinnoiteltuna. PE-lukema on edullinen siitä syystä, että yhtiö laski näkymäarviotaan tilikauden 2018, minkä johdosta osake (noin 29 euroa) on laskenut selvästi ja on nyt alimmillaan sitten huhtikuun 2016.

Pääomat tuottavat kuitenkin hyvin, sillä oman pääoman tuotto (ROE) on ollut pitkään noin 15 – 20 prosentin välillä. Yhtiö on käytännössä nettovelaton, joten tätä taustaa vasten tuotto on ollut vahvaa.

Osinkosijoittajaa Nokian Renkaiden noin 5,5 prosentin osinkotuotto kiinnostaa. Sijoittajaa mietityttää kuitenkin alhainen, noin 2 prosentin, osingon kasvuvauhti. Ehkä yritys on varautunut verotuskiistassa epäedulliseen ratkaisuun. Mikäli hallinto-oikeuden päätös jää lainvoimaiseksi, niin se voisi antaa lisäpuhtia yhtiön osingon suhteen. Ainakin kassaan tulisi käteistä jo maksetuista lisäveroista ja veronkorotuksista johtuen.

Tilikausi 2018

Nokian Renkaiden Q1-Q3/2018

M EUR Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 357 363 -1,7% 1 122 1 082 3,7%
Liiketulos (ebit) 85,9 89,8 -4,3% 255 243 5,1%
Nettotulos (omistajille) 65,2 10,2 539% 199 127 57%
EPS (EUR) 0,48 0,07 1,44 0,92

Nokian renkaiden liikevaihto oli kasvanut 8 kvartaalia peräkkäin, kunnes nyt Q3:lla putki katkesi ja liikevaihto laski -1,7 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto olisi kasvanut +1,2 prosenttia.

Liikevaihdon lasku tuli Henkilöautorenkaat-segmentistä (-3,7 %), sillä Raskaat renkaat -segmentin (+7,1 %) hyvä kehitys jatkui myös Q3:lla. Yhtiö kertoo liikevaihdon laskun syyksi epäedulliset valuuttakurssit sekä korkeat varastotasot Venäjällä ja Keski-Euroopassa. Lisäksi uusien autojen myynti oli Ruotsissa ja Norjassa alhaisempaa.

Vianorin Q3:n liikevaihto oli viime vuoden tasolla, ja liiketuloksen tappio oli viimevuotista pienempi (-5,4 vs -7,0 M EUR).

Myös 8 kvartaalin mittainen liiketuloksen (ebit) kasvu katkesi ja Q3:lla laskua tuli -4,3 prosenttia. Tätä laski liikevaihdon lisäksi yhtiön tekemät panostukset tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi.

Q3/2017 nettotulokseen sisältyi -62 miljoonaa euroa verokiistaan liittyviä maksuja. Ilman tätä Q3:n nettotulos olisi laskenut viime vuodesta (65,2 vs 72,2 M EUR).

Näkymät 2018

Nokian Renkaat laski näkymäarviotaan Q3-raportissa. Nyt arvio on:

Vuonna 2018 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeammat vuoteen 2017 verrattuna.

Yhtiö perustelee tätä vuoden 2018 aikana vaikuttaneesta negatiivisesta valuuttakehityksestä.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 1,55 – 1,65 Mrd EUR (2017: 1,57 Mrd EUR)
  • liiketulos (ebit): 365 – 375 M EUR (2017: 365 M EUR)
  • nettotulos: 285 – 295 M EUR (2017: 221 M EUR)

Vuoden 2017 tulos sisältää 62 miljoonaa euroa vuoden 2011 verokiistaan liittyviä lisäveroja ja veronkorotuksia.

Toukokuussa hallinto-oikeus kumosi verottajan tekemät veronkorotukset joten yhtiö voi palauttaa em. summan sekä 89 miljoonaa euroa, jonka verottaja oli määrännyt vuosilta 2007 – 2010. Nämä summat eivät sisälly tulosennusteeseen. Hallinto-oikeuden päätös ei vielä ole lainvoimainen, sillä verottaja on hakenut siihen valituslupaa.

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Nokian Renkaat: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kehittynyt varsin heikosti kuluneella vuosikymmenellä. Se on vaihdellut noin 1,35 – 1,65 miljardin euron välimaastossa ilman selkeää trendiä. Mistä siis kasvua?

Yhtiö on rakentamassa kolmatta tehdastaan USA:n Daytoniin, joka lisää yhtiön jalansijaa Pohjois-Amerikassa. Tehdas valmistunee parin vuoden kuluttua vuonna 2020. Yhtiön tavoitteena on kaksinkertaistaa myynti P-Amerikassa vuoteen 2022 mennessä, jota tavoitetta myös uusi tehdas tukee.

nokianrenkaat-tuloslaskelma-q32018

Tuloskehitys on ollut positiivista vuodesta 2013 alkaen, missä tulosta heiluttelee verottajan määräämät (ja palauttamat) lisäverot yms. maksut. Mutta trendi on nouseva. Segmenttien liiketulos (ebit) marginaali – missä verottajan tempoilut eivät näy – on pysytellyt noin 22 – 23 prosentin tuntumassa vuodesta 2014 alkaen.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 1,55 – 1,65 miljardia ja nettotulos noin 285 – 295 miljoonaa euroa. Ennustetulla liiketuloksella (ebit) tulosmarginaali olisi noin 23,1 prosenttia, joten se pysyisi vuoden 2017 tasolla (23,2 %).

Tulosennusteella PE-luvuksi tulisi 13,8x, joten osaketta voi pitää edullisesti hinnoiteltuna. Muistaen kuitenkin sen, että yhtiö laski tilikauden 2018 näkymäarvioitaan.

nokianrenkaat-roe-roi-q32018

Pääomat tuottavat kuitenkin hyvin, sillä oman pääoman tuotto (ROE) on ollut pitkään noin 15 – 20 prosentin välillä. Yhtiö on käytännössä nettovelaton, joten tätä taustaa vasten tuotto on ollut vahvaa. Taseen rakennetta muuttamalla (lisää velkaa ja oman pääoman laskua esimerkiksi osingoilla) pääomien tuottoluvut olisivat vieläkin parempia.

ROI-tuotto, joka huomioi velkaisuuden, on ollut ROE:ta korkeammalla, joka myöskin indikoi siitä, että pääomat eivät ehkä ole aivan optimaalisella tasolla. Edellä mainittu tehdasinvestointi Daytoniin voi johtaa siihen, että velan määrä nousee lähivuosina.

Tase

Nokian Renkaiden tase on vahvassa kunnossa, sillä liikearvon määrä on alhainen ja kuten edelläkin jo todettiin, niin korollisia velkoja on vähän. Yhtiö voisi maksaa velat pois yhdellä käteissuorituksella.

nokianrenkaat-velkaisuus-q32018

Alhaisesta velan määrästä kertoo myös velkaisuuden tunnusluvut. Omavaraisuusaste on ollut noin 60 – 80 prosentissa koko vuosikymmenen ajan ja nyt siis noin 72 prosenttia. Nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut negatiivinen myöskin pitkään. Negatiivinen gearing tarkoittaa sitä, että yhtiöllä on käteisvaroja enemmän kuin korollisia velkoja, joten yhtiö voisi maksaa velkansa pois milloin vain.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirrat ovat viime vuosien aikana heilahdelleet 300 miljoonan euron molemmin puolin ilman selkeää trendiä. Verottajan määräämien (ja palauttamien) lisäverojen vaikutus rahavirtojen heilahteluihin on varmasti ollut lisäävä vuosien 2015 – 2018 välisenä aikana.

Capex-investoinnit ovat nekin olleet varsin tasaisesti noin 100 – 150 miljoonan euron tuntumassa. Daytonin tehdasinvestointi nostanee tätä lukua parina seuraavana vuotena, mikä voi näkyä myös vapaan rahavirran kääntymisenä hetkellisesti negatiiviseksi.

nokianrenkaat-rahavirta-q32018

Vapaa rahavirta (FCF) on seurannut liiketoiminnan rahavirran muutoksia, joten mitään tasaisesti kehittyvää trendiä tästä ei saa. Tämä hankaloittaa rahavirta-analyysin pohjalta tehtävää arvonmääritystä. Millä tasolla vapaat rahavirrat ovat esimerkiksi 5 vuoden kuluttua? Ovatko ne edelleen noin 150 – 250 miljoonaa euroa – vaiko ovatko ne nousseet lähemmäksi 300 miljoonaa euroa?

Tämän hetkinen osingon taso tarkoittaa noin 215 miljoonan euron kassastamaksua. Viime vuosina vapaat rahavirrat ovat hieman jääneet tästä tasosta ja ovat olleet noin 195 miljoonaa euroa. Näin rahavirtojen olisi hyvä lähteä kasvuun, jotta kasvavalle osingolle olisi tilaa.

Yhtiö on käytännössä nettovelaton, joten siinä mielessä rahavirtatilanne ei ole hirvittävän paha.

Osinko

Nokian Renkaat on maksanut viime vuosina osinkoa, joka on ollut noin 80 – 85 prosenttia nettotuloksesta. Sen sijaan osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 130 prosenttia, joten sijoittajan on hyvä olla tietoinen tästä epätasapainosta. Vahva kassa on kuitenkin tukenut osinkokehitystä.

nokianrenkaat-osinko-q32018

Mikään hurja osingonkasvattaja Nokian Renkaat ei ole, sillä osinko pysyi 3 vuotta (2012 – 2014) peräkkäin 1,45 eurossa, josta se on pienin askelin noussut kevään 2018 1,56 euroon. Tätä kehitystä selittää juurikin em. rahavirtojen epätasapaino, joka näkyy hyvin myös oheisesta kuviosta (FCF ja osinko).

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Nokian Renkaat: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 1,60 4/2018 1,56 4/2017 1,53
YHTEENSÄ 1,60 1,56 1,53
+2,6% +2,0% +2,0%

Kolme viime kertaa osinko on noussut 0,03 eurolla, joten arvioin, että nousisikohan kevään 2019 osinko 0,04 eurolla tasalukuun 1,60 euroon. Ei pidä kuitenkaan hirveästi pettyä, jos yhtiö pitää linjansa ja osinko jääkin 1,59 euroon.

Tämä 1,60 euron osinkoennuste antaisi noin 5,5 prosentin osinkotuoton (osake 29 EUR).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+91) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +91 miljoonaa euroa, ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (31.10.2018) 29,00 37,80 35,42 33,10 20,29 34,87 30,10 24,88
Lkm (000) 138 140 137 280 135 560 133 740 135 100 137 620 137 390 135 700
Markkina-arvo (Mrd) 4,01 5,19 4,80 4,43 2,74 4,80 4,14 3,38
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Henkilöautorenkaat 1 160 1 077 916 891 941
Raskaat renkaat 185 147 128 127 122
Vianor 340 339 334 327 314
Muut -85 10 13 15 13
YHTEENSÄ 1 600 1 573 1 391 1 360 1 390
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Henkilöautorenkaat 357 360 306 286 292
Raskaat renkaat 27 32 28 29 25
Vianor 4 -6 -8 -2 2
Muut -18 -21 -15 -17 -10
YHTEENSÄ 370 365 311 296 309
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 480 1 122 1 600 1 573 1 391 1 360 1 389 1 521 1 612 1 457
Liikevoitto 115 255 370 365 311 296 309 386 415 380
Nettotulos 90 199 290 221 252 241 208 184 331 309
Marginaali 18,8% 17,7% 18,1% 14,0% 18,1% 17,7% 15,0% 12,1% 20,5% 21,2%
EPS 0,65 1,44 2,10 1,61 1,86 1,80 1,54 1,34 2,41 2,28
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 199 343 513 429 440 425 430 465
Liikearvo 81 83 87 79 73 70 68 64
Muut varat 1 818 1 451 1 376 1 247 1 284 1 568 1 522 1 347
Tase yhteensä 2 098 1 877 1 976 1 755 1 797 2 063 2 020 1 876
Oma pääoma 1 505 1 468 1 459 1 242 1 209 1 393 1 437 1 186
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 133 135 278 220 275 368 365 461
Muut vastuut 460 274 239 293 313 302 218 229
Tase yhteensä 2 098 1 877 1 976 1 755 1 797 2 063 2 020 1 876
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 275 234 364 283 323 318 389 233
Investoinnit: Capex -150 -135 -102 -100 -82 -152 -206 -160
Vapaa rahavirta (FCF) 125 99 262 183 241 166 183 73
Investoinnit: Muut 0 1 -11 -5 -3 9 3 2
Investointien jälkeen 125 100 251 178 238 175 186 75
Rahoitus: Voitonjako -200 -191 -166 -161 -200 -174 -113 -56
Rahoitus: Muut 0 -82 -2 -29 -28 -4 -107 230
Rahavarojen muutos -75 -173 83 -12 10 -3 -34 249
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,60 1,56 1,53 1,50 1,45 1,45 1,45 1,20
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,60 1,56 1,53 1,50 1,45 1,45 1,45 1,20
Osinkotuotto 5,5% 4,1% 4,3% 4,5% 7,1% 4,2% 4,8% 4,8%
Osinko/nettotulos 76,2% 96,9% 82,3% 83,2% 94,2% 108,5% 60,2% 52,7%
Osinko/FCF 176,8% 216,3% 79,2% 109,6% 81,3% 120,2% 108,9% 223,1%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 16,2 20,8 19,8 20,6 13,7
PE (3v) 15,8 21,8 20,5 21,0 11,4 17,5 15,3 18,9
PE 13,8 23,5 19,1 18,4 13,2 26,1 12,5 10,9
EV/EBIT 10,6 13,6 14,7 14,2 8,3 12,3 9,8 8,9
Oma pääoma/osake 10,89 10,69 10,76 9,29 8,95 10,12 10,46 8,74
P/B 2,66 3,53 3,29 3,56 2,27 3,44 2,88 2,85
ROE 19,5% 15,1% 18,7% 19,7% 16,0% 13,0% 25,2% 29,1%
ROI 22,8% 21,9% 19,4% 20,1% 19,0% 21,7% 24,1% 27,1%
Omavaraisuusaste 71,7% 78,2% 73,8% 70,8% 67,3% 67,5% 71,1% 63,2%
Gearing -4,4% -14,2% -16,1% -16,8% -13,6% -4,1% -4,5% -0,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 35,29 33,84 36,90 37,80 37,63 36,24 39,14 35,42 32,45 32,03
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,600 1,600 1,600 1,560 1,560 1,560 1,560 1,530 1,530 1,530
Osinkotuotto (ennuste) 4,5% 4,7% 4,3% 4,1% 4,1% 4,3% 4,0% 4,3% 4,7% 4,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 2,14 1,74 1,63 1,61 1,60 1,96 1,89 1,86 1,31 1,31
PE 16,5 19,4 22,7 23,4 23,5 18,5 20,7 19,1 24,8 24,5
EV/EBIT 12,9 11,9 13,3 13,6 14,9 14,6 15,9 14,5 15,2 14,9
ROE 21,1% 17,3% 14,6% 15,1% 16,2% 20,6% 17,9% 18,7% 13,6%
ROI 24,1% 25,2% 21,5% 22,2% 22,5% 22,8% 19,2% 19,7% 19,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset