Nokian Renkaat sijoituskohteena

Päivitetty 8.5.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Suomalainen Nokian Renkaat valmistaa ja kehittää renkaita henkilö-, paketti- ja kuorma-autoihin. Yhtiö on myös maailman johtava raskaiden erikoisrenkaiden (mm. kaivos-, metsä- ja maatalouskoneet), valmistaja. Konserniin kuuluu myös autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2019e NOKIAN RENKAAT Ennuste
Osake (8.5.2019) 27,35 Osinko 12 kk 1,60
Markkina-arvo (Mrd) 3,8 Osinkotuotto 5,9%
Liikevaihto (M) 1 645 (+3,1%) Osinko/EPS 72% 4v ka
Nettotulos (M) 430 (+45,8%) Osinko/FCF 108% 4v ka
EPS 3,11 Omav.aste 76%
PE 8,8 Gearing -4%
EV/EBIT 10,4 ROE 26,5%
PB 2,2 ROI 19,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/talousinfo/osavuosikatsaukset-tilinpaatokset/

Yhteenveto

NOKIAN RENKAAT8.5.2019 | 27,35 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Nokian Renkaiden Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee osingon heikko kehitys sekä pitkän aikavälin liikevaihdon ja tuloksen hitaahko kasvuvauhti. Tase on vahvassa kunnossa.

Yhtiö on kiistellyt verottajan kanssa jo useamman vuoden ajan, mutta hallinto-oikeuden päätöksen mukaan yhtiö olisi selättämässä verottajan. KHO hylkäsi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituslupahakemuksen vuosien 2007−2010 verokiistassa. Verottaja luopui myös vuoden 2011 valituksestaan. Näin aiemmin tehdyt päätökset ovat lainvoimaisia ja tapaus on loppuunkäsitelty. Enemmän verokiistasta yritysesittelyssä.

Liikevaihto on kehittynyt varsin heikosti kuluneella vuosikymmenellä. Se on vaihdellut noin 1,35 – 1,65 miljardin euron välimaastossa ilman selkeää trendiä. Mistä siis kasvua? Yhtiön tavoitteena on kaksinkertaistaa myynti P-Amerikassa vuoteen 2022 mennessä, jota tavoitetta varten yhtiö on aloittanut kolmannen tehtaan rakentamisen USA:n Daytoniin.

Tilikauden 2019 (vero-oikaistulla) tulosennusteella PE-luvuksi tulisi 13,5x, joten osaketta voi pitää suhteellisen edullisesti hinnoiteltuna. Pääomat tuottavat hyvin, sillä oman pääoman tuotto (ROE) on ollut pitkään noin 15 – 20 prosentin välillä. Yhtiö on käytännössä nettovelaton, joten tätä taustaa vasten tuotto on ollut vahvaa.

Osinkosijoittajaa Nokian Renkaiden noin 5,9 prosentin osinkotuotto kiinnostaa. Sijoittajaa mietityttää kuitenkin alhainen, noin 2 prosentin, osingon kasvuvauhti. Ehkä yritys on varautunut verotuskiistassa epäedulliseen ratkaisuun. Antaisiko verottajan selättäminen lisäpuhtia osingon suhteen?

Tilikausi 2019

Nokian Renkaiden Q1/2019

M EUR Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 344 336 2,3%
Liiketulos (ebit) 53,9 61,2 -11,9%
Nettotulos (omistajille) 194,6 46,6 317,6%
EPS (EUR) 1,41 0,34

Liikevaihto kasvoi +2,3 prosenttia, jota tuki Raskaiden Renkaiden ja Vianorin hyvä myynnin kehitys.

Henkilöautorenkaiden liikevaihto laski hieman vertailukaudesta (-1 %). Tähän vaikutti laskenut sisäänmyynti Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa, minkä lisäksi liikevaihtoa painoi P-Amerikan toimitusaikataulut.

Raskaiden renkaiden myynti kasvoi +12 prosenttia, mitä tuki edelleen jatkuva hyvä kysyntä maatalous- ja metsäkonerenkaissa. Vianorin myynnin kasvua (+7 %) tuki myynnin johtamisen kehittämisen toimenpiteet.

Liiketulos laski -12 prosenttia, mitä painoi etenkin Henkilöautorenkaiden tuloksen lähes -15 prosentin lasku (-10,8 M EUR). Kova kilpailu Keski-Euroopassa jatkuu, minkä lisäksi valuuttakurssit kehittyivät epäedullisesti.

Raskaiden Renkaiden tulos kasvoi +8 prosenttia. Kasvu on euromääräisesti vain +0,7 miljoonaa euroa eli se jää selvästi Henkilöautorenkaiden tuoman laskun jalkoihin. Vianorin tappiot olivat selvästi viimevuotista alhaisemmat (muutos +2,7 M EUR).

Nokian Renkaat selätti verottajan ja kirjasi erilaisia veronpalautuksia yhteensä noin 150 miljoonan euron edestä. Tästä syystä raportoitu nettotulos näyttää komeita kasvulukuja. Jos veronpalautukset oikaisee pois, niin tulos olisi ollut noin 45 miljoonaa euroa (Q1/2018: 46,5 M EUR).

Näkymät 2019

Yhtiö päivitti vuoden 2019 ennusteitaan viikolla 24/2019 ja nyt ohjeistus on

Vuonna 2019 liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan kasvavan hieman ja liikevoiton laskevan vuodesta 2018.

Aiempi ohjeistus oli:

Vuonna 2019 liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan kasvavan ja liikevoiton olevan suunnilleen vuoden 2018 tasolla.

Yhtiö perustelee näkymälaskuaan ”…johtuen autojen heikentyneestä kysynnästä ja erityisesti Keski-Euroopan autorengasmarkkinoiden jatkuvasta pehmeydestä. Yhtiö arvioi, että lyhyen aikavälin heikkous myyntivolyymien kasvussa jatkuu Keski-Euroopassa loppuvuoden ajan.”

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q2/19e Q2/18 2019e 2018
Liikevaihto 418 429 -2,7% 1 645 1 596 3,1%
Liiketulos (ebit) 97,0 108,1 -10,3% 355 372 -4,7%
Nettotulos (oikaistu) 76,0 87,5 -13,1% 280 295 -5,0%
Nettotulos (omistajille) 430 295 45,7%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 1,60 1,58

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Nokian Renkaat: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kehittynyt varsin heikosti kuluneella vuosikymmenellä. Se on vaihdellut noin 1,35 – 1,65 miljardin euron välimaastossa ilman selkeää trendiä. Mistä siis kasvua?

Yhtiö on rakentamassa kolmatta tehdastaan USA:n Daytoniin, joka lisää yhtiön jalansijaa Pohjois-Amerikassa. Tehdas valmistunee parin vuoden kuluttua vuonna 2020. Yhtiön tavoitteena on kaksinkertaistaa myynti P-Amerikassa vuoteen 2022 mennessä, jota tavoitetta myös uusi tehdas tukee.

nokianrenkaat-tuloslaskelma-q12019

Tuloskehitys on ollut positiivista vuodesta 2013 alkaen, missä tulosta heiluttelee verottajan määräämät (ja palauttamat) lisäverot yms. maksut. Mutta trendi on nouseva. Segmenttien liiketulos (ebit) marginaali – missä verottajan tempoilut eivät näy – on pysytellyt noin 22 – 23 prosentin tuntumassa vuodesta 2014 alkaen.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 1 600 – 1 700 miljoonaa ja vero-oikaistu nettotulos noin 260 – 300 miljoonaa euroa. Ennustetulla liiketuloksella (ebit) marginaali olisi noin 21,6 prosenttia, joten se laskisi vuodesta 2018 (23,3 %).

Vero-oikaistulla tulosennusteella PE-luvuksi tulisi 13,5x, joten osaketta voi pitää edullisesti hinnoiteltuna.

nokianrenkaat-roe-roi-q12019

Pääomat tuottavat hyvin, sillä oman pääoman tuotto (ROE) on ollut pitkään noin 15 – 20 prosentin välillä. Yhtiö on käytännössä nettovelaton, joten tätä taustaa vasten tuotto on ollut vahvaa. Taseen rakennetta muuttamalla (lisää velkaa ja oman pääoman laskua esimerkiksi osingoilla) pääomien tuottoluvut olisivat vieläkin parempia.

ROI-tuotto, joka huomioi velkaisuuden, on ollut ROE:ta korkeammalla, joka myöskin indikoi siitä, että pääomat eivät ehkä ole aivan optimaalisella tasolla. Edellä mainittu tehdasinvestointi Daytoniin voi johtaa siihen, että velan määrä nousee lähivuosina.

Tase

Nokian Renkaiden tase on vahvassa kunnossa, sillä liikearvon määrä on alhainen ja kuten edelläkin jo todettiin, niin korollisia velkoja on vähän. Velkojen määrä nousi vuoden 2019 alusta käyttöönotetun IFRS 16-standardin myötä (132 -> 267 M EUR). Yhtiö voisi tästäkin huolimatta maksaa velat pois yhdellä käteissuorituksella.

nokianrenkaat-velkaisuus-q12019

Alhaisesta velan määrästä kertoo myös velkaisuuden tunnusluvut. Omavaraisuusaste on ollut noin 60 – 80 prosentissa koko vuosikymmenen ajan ja on nyt noin 76 prosenttia. Nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut negatiivinen myöskin pitkään. Negatiivinen gearing tarkoittaa sitä, että yhtiöllä on käteisvaroja enemmän kuin korollisia velkoja, joten yhtiö voisi maksaa velkansa pois milloin vain.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirrat ovat viime vuosien aikana heilahdelleet 300 miljoonan euron molemmin puolin ilman selkeää trendiä. Verottajan määräämien (ja palauttamien) lisäverojen vaikutus rahavirtojen heilahteluihin on varmasti ollut lisäävä vuosien 2015 – 2018 välisenä aikana.

Vuoden 2018 rahavirrat nousivat 537 miljoonaan euroon juurikin verottajan palauttaman summan sekä käyttöpääoman laskun johdosta. Näiden vaikutus rahavirtoihin oli noin +250 miljoonaa euroa. Tämä oikaisten rahavirta olisi ollut noin 287 miljoonaa euroa.

Capex-investoinnit ovat nekin olleet varsin tasaisesti noin 100 – 150 miljoonan euron tuntumassa. Daytonin tehdasinvestointi nostanee tätä lukua parina seuraavana vuotena, mikä voi näkyä myös vapaan rahavirran kääntymisenä hetkellisesti negatiiviseksi.

nokianrenkaat-rahavirta-q12019

Vapaa rahavirta (FCF) on seurannut liiketoiminnan rahavirran muutoksia, joten mitään tasaisesti kehittyvää trendiä tästä ei saa. Tämä hankaloittaa rahavirta-analyysin pohjalta tehtävää arvonmääritystä. Millä tasolla vapaat rahavirrat ovat esimerkiksi 5 vuoden kuluttua? Ovatko ne edelleen noin 150 – 250 miljoonaa euroa – vaiko ovatko ne nousseet lähemmäksi 300 miljoonaa euroa?

Vuoden 2018 vapaata rahavirtaa nosti em. liiketoiminnan rahavirtaan vaikuttaneet tekijät.

Tämän hetkinen osinko tarkoittaa noin 220 miljoonan euron kassastamaksua. Viime vuosina vapaat rahavirrat ovat hieman jääneet tästä tasosta ja ovat olleet noin 195 miljoonaa euroa. Näin rahavirtojen olisi hyvä lähteä kasvuun, jotta kasvavalle osingolle olisi tilaa.

Yhtiö on käytännössä nettovelaton, joten siinä mielessä rahavirtatilanne ei ole hirvittävän paha.

Osinko

Nokian Renkaat on maksanut viime vuosina osinkoa, joka on ollut noin 80 – 85 prosenttia nettotuloksesta. Sen sijaan osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 110 prosenttia, joten sijoittajan on hyvä olla tietoinen tästä epätasapainosta. Vahva kassa on kuitenkin tukenut osinkokehitystä.

nokianrenkaat-osinko-q12019

Mikään hurja osingonkasvattaja Nokian Renkaat ei ole, sillä osinko pysyi 3 vuotta (2012 – 2014) peräkkäin 1,45 eurossa, josta se on pienin askelin noussut keväällä 2019 maksettavaan 1,58 euroon. Tätä kehitystä selittää juurikin em. rahavirtojen epätasapaino, joka näkyy hyvin myös oheisesta kuviosta (FCF ja osinko).

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Nokian Renkaat: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 (e) 1,60 4/2019 1,58 4/2018 1,56
YHTEENSÄ 1,60 1,58 1,56
+1,3% +1,3% +2,0%

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon nousevan 1,60 euroon. Se antaisi noin 5,9 prosentin osinkotuoton (osake 27,35 EUR).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+235) sekä osingonmaksulla (-218). Oikaisu on yhteensä +17 miljoonaa euroa, ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (8.5.2019) 27,35 26,82 37,80 35,42 33,10 20,29 34,87 30,10
Lkm (000) 138 140 138 140 137 280 135 560 133 740 135 100 137 620 137 390
Markkina-arvo (Mrd) 3,78 3,70 5,19 4,80 4,43 2,74 4,80 4,14
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Henkilöautorenkaat 1 175 1 151 1 077 916 891
Raskaat renkaat 200 188 147 128 127
Vianor 345 337 339 334 327
Muut -75 -80 10 13 15
YHTEENSÄ 1 645 1 596 1 573 1 391 1 360
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Henkilöautorenkaat 335 357 360 306 286
Raskaat renkaat 30 29 32 28 29
Vianor 5 2 -6 -8 -2
Muut -15 -14 -21 -15 -17
YHTEENSÄ 355 372 365 311 296
TULOS­LASKELMA Q2/19e Q1/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 418 344 1 645 1 596 1 573 1 391 1 360 1 389 1 521 1 612
Liikevoitto 97 54 355 372 365 311 296 309 386 415
Nettotulos 76 195 430 295 221 252 241 208 184 331
Marginaali 18,2% 56,7% 26,1% 18,5% 14,0% 18,1% 17,7% 15,0% 12,1% 20,5%
EPS 0,55 1,41 3,11 2,14 1,61 1,86 1,80 1,54 1,34 2,41
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 338 448 343 513 429 440 425 430
Liikearvo 84 84 83 87 79 73 70 68
Muut varat 1 893 1 561 1 451 1 376 1 247 1 284 1 568 1 522
Tase yhteensä 2 315 2 093 1 877 1 976 1 755 1 797 2 063 2 020
Oma pääoma 1 757 1 486 1 468 1 459 1 242 1 209 1 393 1 437
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 267 132 135 278 220 275 368 365
Muut vastuut 291 475 274 239 293 313 302 218
Tase yhteensä 2 315 2 093 1 877 1 976 1 755 1 797 2 063 2 020
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 275 537 234 364 283 323 318 389
Investoinnit: Capex -150 -227 -135 -102 -100 -82 -152 -206
Vapaa rahavirta (FCF) 125 310 99 262 183 241 166 183
Investoinnit: Muut 0 0 1 -11 -5 -3 9 3
Investointien jälkeen 125 310 100 251 178 238 175 186
Rahoitus: Voitonjako -220 -196 -191 -166 -161 -200 -174 -113
Rahoitus: Muut 95 -10 -82 -2 -29 -28 -4 -107
Rahavarojen muutos 0 104 -173 83 -12 10 -3 -34
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,60 1,58 1,56 1,53 1,50 1,45 1,45 1,45
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,60 1,58 1,56 1,53 1,50 1,45 1,45 1,45
Osinkotuotto 5,9% 5,9% 4,1% 4,3% 4,5% 7,1% 4,2% 4,8%
Osinko/nettotulos 51,4% 74,0% 96,9% 82,3% 83,2% 94,2% 108,5% 60,2%
Osinko/FCF 176,8% 70,4% 216,3% 79,2% 109,6% 81,3% 120,2% 108,9%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 14,4 15,0 20,8 19,8 20,6
PE (3v) 12,0 14,5 21,8 20,5 21,0 11,4 17,5 15,3
PE 8,8 12,6 23,5 19,1 18,4 13,2 26,1 12,5
EV/EBIT 10,4 9,1 13,6 14,7 14,2 8,3 12,3 9,8
Oma pääoma/osake 12,72 10,76 10,69 10,76 9,29 8,95 10,12 10,46
P/B 2,15 2,49 3,53 3,29 3,56 2,27 3,44 2,88
ROE 26,5% 20,0% 15,1% 18,7% 19,7% 16,0% 13,0% 25,2%
ROI 19,5% 23,1% 21,9% 19,4% 20,1% 19,0% 21,7% 24,1%
Omavaraisuusaste 75,9% 71,0% 78,2% 73,8% 70,8% 67,3% 67,5% 71,1%
Gearing -4,0% -21,3% -14,2% -16,1% -16,8% -13,6% -4,1% -4,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16
Osake (päätösarvo) 29,84 26,82 35,29 33,84 36,90 37,80 37,63 36,24 39,14 35,42
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,580 1,580 1,600 1,600 1,600 1,560 1,560 1,560 1,560 1,530
Osinkotuotto (ennuste) 5,3% 5,9% 4,5% 4,7% 4,3% 4,1% 4,1% 4,3% 4,0% 4,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 3,21 2,14 2,14 1,74 1,63 1,61 1,60 1,96 1,89 1,86
PE 9,3 12,5 16,5 19,4 22,7 23,4 23,5 18,5 20,7 19,1
EV/EBIT 11,1 9,1 12,9 11,9 13,3 13,6 14,9 14,6 15,9 14,5
ROE 27,3% 20,0% 21,1% 17,3% 14,6% 15,1% 16,2% 20,6% 17,9% 18,7%
ROI 20,0% 23,1% 24,1% 25,2% 21,5% 22,2% 22,5% 22,8% 19,2% 19,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset