Nokian Renkaat sijoituskohteena

Päivitetty 6.8.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Suomalainen Nokian Renkaat valmistaa ja kehittää renkaita henkilö-, paketti- ja kuorma-autoihin. Yhtiö on myös maailman johtava raskaiden erikoisrenkaiden (mm. kaivos-, metsä- ja maatalouskoneet), valmistaja. Konserniin kuuluu myös autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2019e NOKIAN RENKAAT Ennuste
Osake (6.8.2019) 26,68 Osinko 12 kk 1,60
Markkina-arvo (Mrd) 3,7 Osinkotuotto 6,0%
Liikevaihto (M) 1 600 (+0,3%) Osinko/EPS 73% 4v ka
Nettotulos (M) 415 (+40,7%) Osinko/FCF 123% 4v ka
EPS 3,00 Omav.aste 72%
PE 8,9 Gearing 6%
EV/EBIT 11,2 ROE 25,6%
PB 2,1 ROI 18,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/talousinfo/osavuosikatsaukset-tilinpaatokset/

Yhteenveto

NOKIAN RENKAAT6.8.2019 | 26,68 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Nokian Renkaiden Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee osingon heikko kehitys sekä pitkän aikavälin liikevaihdon ja tuloksen hitaahko kasvuvauhti. Tase on vahvassa kunnossa.

Nokian Renkaat selätti verottajan useamman vuoden ajan kestäneessä kiistassa, josta enemmän yritysesittelyssä.

Yhtiön liikevaihto on kehittynyt varsin heikosti kuluneella vuosikymmenellä. Se on vaihdellut noin 1,35 – 1,65 miljardin euron välimaastossa ilman selkeää trendiä. Mistä siis kasvua? Yhtiön tavoitteena on kaksinkertaistaa myynti P-Amerikassa vuoteen 2022 mennessä. Tätä tavoitetta varten yhtiö on aloittanut kolmannen tehtaan rakentamisen USA:n Daytoniin, jonka kaupallinen tuotanto alkanee vuoden 2020 alussa.

Tilikauden 2019 (vero-oikaistulla) tulosennusteella PE-luvuksi tulisi 13,9x, joten osaketta voi pitää suhteellisen edullisesti hinnoiteltuna. Pääomat tuottavat hyvin, sillä oman pääoman tuotto (ROE) on ollut pitkään noin 15 – 20 prosentin välillä. Yhtiö on käytännössä nettovelaton, joten tätä taustaa vasten tuotto on ollut vahvaa.

Osinkosijoittajaa Nokian Renkaiden noin 6,0 prosentin osinkotuotto kiinnostaa. Sijoittajaa mietityttää kuitenkin alhainen osingon kasvuvauhti (n. +2 % per vuosi). Ehkä yritys on varautunut verotuskiistassa epäedulliseen ratkaisuun. Antaisiko verottajan selättäminen lisäpuhtia osingon suhteen?

Tilikausi 2019

Nokian Renkaiden Q1-Q2/2019

M EUR Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 419 429 -2,3% 763 765 -0,3%
Liiketulos (ebit) 94,1 108,0 -12,9% 148,0 169,3 -12,6%
Nettotulos (omistajille) 73,0 87,5 -16,6% 267,6 134,1 99,6%
EPS (EUR) 0,53 0,64 1,94 0,97

Q2:n liikevaihto laski -2,3 prosenttia eli noin -10 miljoonaa euroa.

Henkilöautorenkaiden liikevaihto laski vertailukaudesta (-2,8 % / -8,8 M EUR). Tähän vaikutti Euroopan auto- ja rengasmarkkinan heikon kehityksen jatkuminen, mikä laski toimitusmääriä. Yhtiö odottaa, että myyntivolyymien heikkous jatkuu Keski-Euroopassa loppuvuoden ajan.

Myös Vianorin myynti laski Q2:lla (3,4 % / -4,2 M EUR)

Liiketulos laski -13 prosenttia, mitä painoi etenkin Henkilöautorenkaiden tuloksen reilu -15 prosentin lasku (-14,6 M EUR). Segmentin tulosta painoi kova kilpailu Keski-Euroopassa sekä alhaisemmat volyymit ja korkeammat materiaalikustannukset.

Raskaiden Renkaiden tulos kasvoi lähes +70 prosenttia (+3,4 M EUR). Kovaa tuloskehitystä selittää liikevaihdon kasvun lisäksi vertailukauden varastoarvojen muutokset, jotka painoivat silloin tulosta.

Raportoitu nettotulos laski prosenteissa liiketulosta vauhdikkaammin, mutta euromääräisesti eroa oli liiketuloksen verran.

Näkymät 2019

Yhtiön ohjeistus vuodelle 2019:

Vuonna 2019 liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan kasvavan hieman ja liikevoiton laskevan vuodesta 2018.

Nokian Renkaat kertoo vielä, että kasvuun liittyvistä investointiohjelmista johtuen liikevoitto vuonna 2019 sisältää merkittäviä ylimääräisiä liiketoiminnan kuluja vuoteen 2018 verrattuna.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 360 357 0,9% 1 600 1 596 0,3%
Liiketulos (ebit) 80,0 86,0 -7,0% 340 372 -8,7%
Nettotulos (oikaistu) 265 295 -10,1%
Nettotulos (omistajille) 60,0 65,2 -8,0% 415 295 40,6%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 1,60 1,58

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Nokian Renkaat: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kehittynyt varsin heikosti kuluneella vuosikymmenellä. Se on vaihdellut noin 1,35 – 1,65 miljardin euron välimaastossa ilman selkeää trendiä. Mistä siis kasvua?

Nokian Renkaat on rakentamassa kolmatta tehdastaan USA:n Daytoniin, joka lisää yhtiön jalansijaa Pohjois-Amerikassa. Yhtiö arvioi, että tehtaan kaupallinen tuotanto alkaisi vuoden 2020 alussa ja tavoitteena on kaksinkertaistaa myynti P-Amerikassa vuoteen 2022 mennessä.

nokianrenkaat-tuloslaskelma-q22019

Tuloskehitys on ollut positiivista vuodesta 2013 alkaen, missä tulosta heiluttelee verottajan määräämät (ja palauttamat) lisäverot yms. maksut. Mutta trendi on nouseva. Segmenttien liiketulos (ebit) marginaali – missä verottajan tempoilut eivät näy – on pysytellyt noin 22 – 23 prosentin tuntumassa vuodesta 2014 alkaen.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 1 550 – 1 650 miljoonaa ja vero-oikaistu nettotulos noin 250 – 280 miljoonaa euroa. Ennustetulla liiketuloksella (ebit) marginaali olisi noin 21,3 prosenttia, joten se laskisi vuodesta 2018 (23,3 %).

Vero-oikaistulla tulosennusteella PE-luvuksi tulisi 13,9x, joten osaketta voi pitää hienoisesti edullisesti hinnoiteltuna.

nokianrenkaat-roe-roi-q22019

Pääomat tuottavat hyvin, sillä oman pääoman tuotto (ROE) on ollut pitkään noin 15 – 20 prosentin välillä. Yhtiö on käytännössä nettovelaton, joten tätä taustaa vasten tuotto on ollut vahvaa. Taseen rakennetta muuttamalla (lisää velkaa ja oman pääoman laskua esimerkiksi osingoilla) pääomien tuottoluvut olisivat vieläkin parempia.

ROI-tuotto, joka huomioi velkaisuuden, on ollut ROE:ta korkeammalla, joka myöskin indikoi siitä, että pääomat eivät ehkä ole aivan optimaalisella tasolla. Edellä mainittu tehdasinvestointi Daytoniin voi johtaa siihen, että velan määrä nousee lähivuosina.

Tase

Nokian Renkaiden tase on vahvassa kunnossa, sillä liikearvon määrä on alhainen ja kuten edelläkin jo todettiin, niin korollisia velkoja on vähän. Velkojen määrä nousi vuoden 2019 alusta käyttöönotetun IFRS 16-standardin myötä ja velkaa on nyt 361 miljoonaa euroa.

nokianrenkaat-velkaisuus-q22019

Alhaisesta velan määrästä kertoo myös velkaisuuden tunnusluvut. Omavaraisuusaste on ollut noin 60 – 80 prosentissa koko vuosikymmenen ajan ja on nyt noin 72 prosenttia. Nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut negatiivinen myöskin pitkään. Negatiivinen gearing tarkoittaa sitä, että yhtiöllä on käteisvaroja enemmän kuin korollisia velkoja, joten yhtiö voisi maksaa velkansa pois milloin vain. Q2/2019 raportissa gearing oli hieman nollaa suurempi mm. maksettujen osinkojen johdosta.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirrat ovat viime vuosien aikana heilahdelleet 300 miljoonan euron molemmin puolin ilman selkeää trendiä. Verottajan määräämien (ja palauttamien) lisäverojen vaikutus rahavirtojen heilahteluihin on varmasti ollut lisäävä vuosien 2015 – 2018 välisenä aikana.

Vuoden 2018 rahavirrat nousivat 537 miljoonaan euroon juurikin verottajan palauttaman summan sekä käyttöpääoman laskun johdosta. Näiden vaikutus rahavirtoihin oli noin +250 miljoonaa euroa. Tämä oikaisten rahavirta olisi ollut noin 287 miljoonaa euroa.

Capex-investoinnit ovat nekin olleet varsin tasaisesti noin 100 – 150 miljoonan euron tuntumassa. Daytonin tehdasinvestointi nostanee tätä lukua parina seuraavana vuotena, mikä voi näkyä myös vapaan rahavirran kääntymisenä hetkellisesti negatiiviseksi.

nokianrenkaat-rahavirta-q22019

Vapaa rahavirta (FCF) on seurannut liiketoiminnan rahavirran muutoksia, joten mitään tasaisesti kehittyvää trendiä tästä ei saa. Tämä hankaloittaa rahavirta-analyysin pohjalta tehtävää arvonmääritystä. Millä tasolla vapaat rahavirrat ovat esimerkiksi 5 vuoden kuluttua? Ovatko ne edelleen noin 150 – 250 miljoonaa euroa – vaiko ovatko ne nousseet lähemmäksi 300 miljoonaa euroa?

Vuoden 2018 vapaata rahavirtaa nosti em. liiketoiminnan rahavirtaan vaikuttaneet tekijät.

Tämän hetkinen osinko tarkoittaa noin 220 miljoonan euron kassastamaksua. Viime vuosina vapaat rahavirrat ovat hieman jääneet tästä tasosta ja ovat olleet noin 195 miljoonaa euroa. Näin rahavirtojen olisi hyvä lähteä kasvuun, jotta kasvavalle osingolle olisi tilaa.

Yhtiö on käytännössä lähes nettovelaton, joten siinä mielessä rahavirtatilanne ei ole hirvittävän paha.

Osinko

Nokian Renkaat on maksanut viime vuosina osinkoa, joka on ollut noin 80 – 85 prosenttia nettotuloksesta. Sen sijaan osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 110 prosenttia, joten sijoittajan on hyvä olla tietoinen tästä epätasapainosta. Vahva kassa on kuitenkin tukenut osinkokehitystä.

nokianrenkaat-osinko-q22019

Mikään hurja osingonkasvattaja Nokian Renkaat ei ole, sillä osinko pysyi 3 vuotta (2012 – 2014) peräkkäin 1,45 eurossa, josta se on pienin askelin noussut keväällä 2019 maksettuun 1,58 euroon. Tätä kehitystä selittää juurikin em. rahavirtojen epätasapaino, joka näkyy hyvin myös oheisesta kuviosta (FCF ja osinko).

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Nokian Renkaat: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 (e) 1,60 4/2019 1,58 4/2018 1,56
YHTEENSÄ 1,60 1,58 1,56
+1,3% +1,3% +2,0%

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon nousevan 1,60 euroon. Se antaisi noin 6,0 prosentin osinkotuoton (osake 26,68 EUR).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+147) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +147 miljoonaa euroa, ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (6.8.2019) 26,68 26,82 37,80 35,42 33,10 20,29 34,87 30,10
Lkm (000) 138 170 138 140 137 280 135 560 133 740 135 100 137 620 137 390
Markkina-arvo (Mrd) 3,69 3,70 5,19 4,80 4,43 2,74 4,80 4,14
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Henkilöautorenkaat 1 140 1 151 1 077 916 891
Raskaat renkaat 195 188 147 128 127
Vianor 340 337 339 334 327
Muut -75 -80 10 13 15
YHTEENSÄ 1 600 1 596 1 573 1 391 1 360
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Henkilöautorenkaat 318 357 360 306 286
Raskaat renkaat 34 29 32 28 29
Vianor 6 2 -6 -8 -2
Muut -18 -14 -21 -15 -17
YHTEENSÄ 340 372 365 311 296
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 360 763 1 600 1 596 1 573 1 391 1 360 1 389 1 521 1 612
Liikevoitto 860 148 340 372 365 311 296 309 386 415
Nettotulos 60 268 415 295 221 252 241 208 184 331
Marginaali 16,7% 35,1% 25,9% 18,5% 14,0% 18,1% 17,7% 15,0% 12,1% 20,5%
EPS 0,43 1,94 3,00 2,14 1,61 1,86 1,80 1,54 1,34 2,41
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 256 448 343 513 429 440 425 430
Liikearvo 83 84 83 87 79 73 70 68
Muut varat 2 093 1 561 1 451 1 376 1 247 1 284 1 568 1 522
Tase yhteensä 2 432 2 093 1 877 1 976 1 755 1 797 2 063 2 020
Oma pääoma 1 756 1 486 1 468 1 459 1 242 1 209 1 393 1 437
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 361 132 135 278 220 275 368 365
Muut vastuut 315 475 274 239 293 313 302 218
Tase yhteensä 2 432 2 093 1 877 1 976 1 755 1 797 2 063 2 020
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 275 537 234 364 283 323 318 389
Investoinnit: Capex -250 -227 -135 -102 -100 -82 -152 -206
Vapaa rahavirta (FCF) 25 310 99 262 183 241 166 183
Investoinnit: Muut 0 0 1 -11 -5 -3 9 3
Investointien jälkeen 25 310 100 251 178 238 175 186
Rahoitus: Voitonjako -220 -196 -191 -166 -161 -200 -174 -113
Rahoitus: Muut 195 -10 -82 -2 -29 -28 -4 -107
Rahavarojen muutos 0 104 -173 83 -12 10 -3 -34
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,60 1,58 1,56 1,53 1,50 1,45 1,45 1,45
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,60 1,58 1,56 1,53 1,50 1,45 1,45 1,45
Osinkotuotto 6,0% 5,9% 4,1% 4,3% 4,5% 7,1% 4,2% 4,8%
Osinko/nettotulos 53,3% 74,0% 96,9% 82,3% 83,2% 94,2% 108,5% 60,2%
Osinko/FCF 884,3% 70,4% 216,3% 79,2% 109,6% 81,3% 120,2% 108,9%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 14,2 15,0 20,8 19,8 20,6
PE (3v) 11,9 14,5 21,8 20,5 21,0 11,4 17,5 15,3
PE 8,9 12,6 23,5 19,1 18,4 13,2 26,1 12,5
EV/EBIT 11,2 9,1 13,6 14,7 14,2 8,3 12,3 9,8
Oma pääoma/osake 12,71 10,76 10,69 10,76 9,29 8,95 10,12 10,46
P/B 2,10 2,49 3,53 3,29 3,56 2,27 3,44 2,88
ROE 25,6% 20,0% 15,1% 18,7% 19,7% 16,0% 13,0% 25,2%
ROI 18,2% 23,1% 21,9% 19,4% 20,1% 19,0% 21,7% 24,1%
Omavaraisuusaste 72,2% 71,0% 78,2% 73,8% 70,8% 67,3% 67,5% 71,1%
Gearing 6,0% -21,3% -14,2% -16,1% -16,8% -13,6% -4,1% -4,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 27,46 29,84 26,82 35,29 33,84 36,90 37,80 37,63 36,24 39,14
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,600 1,580 1,580 1,600 1,600 1,600 1,560 1,560 1,560 1,560
Osinkotuotto (ennuste) 5,8% 5,3% 5,9% 4,5% 4,7% 4,3% 4,1% 4,1% 4,3% 4,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 3,10 3,21 2,14 2,14 1,74 1,63 1,61 1,60 1,96 1,89
PE 8,8 9,3 12,5 16,5 19,4 22,7 23,4 23,5 18,5 20,7
EV/EBIT 11,5 11,1 9,1 12,9 11,9 13,3 13,6 14,9 14,6 15,9
ROE 28,7% 27,3% 20,0% 21,1% 17,3% 14,6% 15,1% 16,2% 20,6% 17,9%
ROI 20,2% 20,0% 23,1% 24,1% 25,2% 21,5% 22,2% 22,5% 22,8% 19,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset