Nordea: Arvonmääritys

Päivitetty 28.5.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu Q1/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 28.5.2019: 6,57 euroa

Laskennan parametrit

Nordea on raportoinut Q1/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Nordea: Ennusteet). Q1-raportin omassa pääomassa ei oltu vielä huomioitu vuonna 2019 maksettavia osinkoja, jonka johdosta asetin maksettuihin osinkoihin nolla euroa.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 2815,0 443,0 2372,0
EPS 0,698 0,110 0,588
Osinko 0,690 0,000 0,690
Oma pääoma 30 443
Oma pääoma/osake 7,548

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Olen vuonna 2020 maksettavan osingon asettanut manuaalisesti 0,70 euroon. Tätä myöhempien vuosien osingot ovat mallin mukaisia.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 7,50%   3,0% + 4,5% + 0,0%
Osakkeita 4 033 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -6,15%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– hidastuminen -0,54%   Kasvun keskimääräinen hidastuminen vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 85,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– kasvu 0,33%   Osinkosuhteen keskimääräinen kasvu vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,50 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,50 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,50 %).

nordea-kaanteinenarvonmaaritys-q12019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Nettotulos 3 766,0 3 048,0 3 081,0 2815,0 2641,9 2479,4 2326,9 2183,8
Muutos % 2,8% -19,1% 1,1% -8,6% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2%
EPS 0,93 0,75 0,76 0,70 0,66 0,61 0,58 0,54
PE 11,4 13,4 9,5 9,4 10,0 10,7 11,4 12,1
Osinko 0,65 0,68 0,69 0,70 0,56 0,52 0,49 0,46
Osinkotuotto 6,1% 6,7% 9,5% 10,7% 8,5% 8,0% 7,5% 7,0%
Oma pääoma 8,03 8,25 8,15 7,45 7,40 7,46 7,51 7,57
P/B 1,32 1,22 0,89 0,88 0,89 0,88 0,87 0,87
ROE 11,9% 9,3% 9,3% 9,0% 8,8% 8,3% 7,7% 7,2%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (6,57 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,50 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 2,81 miljardia euroa ja tämän jälkeen noin 2,64 ja 2,48 miljardia euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Voimakkaasti laskeva tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole juurikaan positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden heikot odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että Nordealla ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

HUOM! Tätä kirjoittaessa Talousmentor-salkussa on Nordean osakkeita.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset