Nordea: Osinkohistoria

Osinkotiedot päivitetty 6.9.2018.

Tälle sivulle on koottu yhtiön osingot vuodesta 2000 alkaen. Tiedot on kerätty yhtiön vuosiraporteista ja osinkosivulta, missä on lisätietoa osingoista (englanniksi): https://www.nordea.com/fi/investor-relations/nordean-osake/share-information/dividend/.

nordea-osinkohistoria

Oheisessa kaaviossa punainen viiva on alkuperäinen ilmoitettu osinko ja oranssi palkki on osakemäärällä oikaistu osinko. Vuodesta 2010 alkaen osinkoon ei ole ollut tarvetta tehdä oikaisua, joten tästä syystä punainen viiva kattaa vain vuodet 2000 – 2009.

Nordean osinkopolitiikkana on ylläpitää vahvaa pääomarakennetta, joka on linjassa Nordean pääomapolitiikan kanssa. Tavoitteena on vuosittain kasvattaa osakekohtaista osinkoa.

Seuraava osinko julkistetaan Q4/2018 raportin aikoihin eli 25.1.2019. Ennustamani kevään 2019 osinko on 0,69 euroa.

Huomioita taulukosta:

  • Sinisellä pohjavärillä on esitettynä omat osinkoennusteeni, joiden taustaa on kuvattu itse yhtiön analyysissä. Ennuste on yleensä tehty seuraavalla vuodelle.
  • Vuosiluku on vuosi, jolloin osinko on irronnut. Sitä vastaava tilikausi on tästä yhtä aikaisempi vuosi. Analyysien taulukoissa osinko on merkitty tilikauden perusteella, joten tämän taulukon vuosiluvut ovat yhden ”liian” isoja.
  • Nordean osinko on viime vuosien aikana irronnut maaliskuun puolivälin aikoihin (viimeksi 15.3.2018).
  • Osingon muutosprosentti tarkoittaa kalenterivuoden oikaistun osingon muutosta edelliseen vuoteen nähden.
  • Alkuperäinen ja aikoinaan maksettu osinko on oikaistu osakkeiden lukumäärällä lasketulla korjauskertoimella eli Nordean tapauksessa vuoden 2010 osakeannilla.
  • Osa osingoista voi sisältää myös pääomapalautusta ja vuosien  2001 ja 2000 alkuperäiset osingot olivat kruunumääräisiä, jotka on muutettu euroiksi vuosikertomuksessa ilmoitetun keskimääräisen kruunu/euro-valuuttakurssin mukaisella kertoimella.
OSINKOHISTORIA YHTEENSÄ (EUR) Oik. osing. muutos Alkup. osinko Osake­kerroin Oikaistu osinko
2019e 0,69 1,5% 0,69 1,00 0,690
2018 0,68 4,6% 0,68 1,00 0,680
2017 0,65 1,6% 0,65 1,00 0,650
2016 0,64 3,2% 0,64 1,00 0,640
2015 0,62 44,2% 0,62 1,00 0,620
2014 0,43 26,5% 0,43 1,00 0,430
2013 0,34 30,8% 0,34 1,00 0,340
2012 0,26 -10,3% 0,26 1,00 0,260
2011 0,29 16,0% 0,29 1,00 0,290
2010 0,25 93,1% 0,25 1,00 0,250
2009 0,129 -60,0% 0,20 0,65 0,129
2008 0,324 2,0% 0,50 0,65 0,324
2007 0,317 40,0% 0,49 0,65 0,317
2006 0,227 25,0% 0,35 0,65 0,227
2005 0,181 12,0% 0,28 0,65 0,181
2004 0,162 8,7% 0,25 0,65 0,162
2003 0,149 0,0% 0,23 0,65 0,149
2002 0,149 -2,5% 0,23 0,65 0,149
2001 0,153 15,7% 0,236 0,65 0,153 2,00 SEK
2000 0,132 0,204 0,65 0,132 1,75 SEK

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset