Nordea sijoituskohteena

Päivitetty 17.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Nordea on Pohjoismaiden suurin ja yksi Euroopan suurimmista pankeista. Yhtiöllä on toimintaa lähes 20 maassa, mutta Pohjoismaat ovat sen päämarkkina-alue. Nordealla on noin 10 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 700 000 yritysasiakasta sekä noin 29 000 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä)

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:

Yhteenveto

NORDEA6.2.2020 | 7,75 EUR
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Nordean Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaisia pisteitä laskee etenkin heikko liikevaihdon, tuloksen ja osingon kehitys.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Nordea on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Nordea on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Nordean liiketoimintaan vaikuttaa Pohjoismaiden talouksien, työttömyysasteen sekä asuntojen hintojen kehitykset. Korkotuotot vastaavat noin puolet Nordean liikevaihdosta – ja alhaisella tasolla pysyneet korot ovat pitäneet korkotuottoja paineessa. Tämä näkyy myös siinä, että Nordean liikevaihto on pysynyt noin 9 – 10 miljardissa eurossa jo 10 vuoden ajan.

Oheinen kuva antaa yleiskuvan Nordean tilikauden 2019 liikevaihdon jakautumisesta eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken.

Nordea-liikevaihdon-jakauma-2019

Tuloskehitystä on jarruttanut liikevaihdon kehityksen lisäksi kasvaneet IT-hankkeet. Erilaisia suurempia IT-hankkeita on ollut käynnissä jo vuodesta 2015 alkaen ja aina ei osuta maaliin. Yhtiö kirjasi Q3/2019 tulokseensa -735 miljoonaa euroa IT-järjestelmiin liittyviä arvonalentumisia. Samalla yhtiö aikoo tehdä lisäpanostuksia IT-järjestelmiinsä.

Toimintojen automaatio tarkoittaa myös henkilöstövähennyksiä, joita Large Corporates & Institutions -segmentti koki Q4/2019 aikana. Irtisanomisiin liittyvät kulut pitävät tuloskehitystä paineessa jonkin aikaa, mutta toiminnan tehostumisen myötä tuloskehitys paranee yleisesti. Yhtiö teki tuleviin henkilöstövähennyksiin liittyen -204 miljoonan euron varauksen Q3/2019 raportissa.

Nordeaa kohtaan on esitetty myös rahanpesuepäilyjä, jotka voivat tuoda tullessaan myös taloudellisia sanktioita. Yhtiö teki Q1/2019 tulokseensa 95 miljoonan euron varauksen Tanskan viranomaisten sakkoa varten. Lisäksi rahanpesun torjunta voi nostaa yhtiön kulutasoa.

Erilaisista noin -1,3 – 1,5 miljardin euron kertaerien johdosta vuoden 2019 tulos jäi kauaksi viime vuosien tuloksista.

Osinkosijoittaja pelästyi yhtiön ilmoittaessa vuonna 2020 maksettavan osingon putoamisena 0,40 euroon (kevät 2019: 0,69 EUR). Tämä antaisi noin 8,7 prosentin osinkotuoton (osake 4,60 EUR). Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan.

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

Tilikausi 2019

Nordean vuosi 2019:

M EUR Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 2 294 2 085 10,0% 8 635 9 172 -5,9%
Liiketulos (ebit) 1 013 -421 2 113 3 953 -46,5%
Nettotulos 750 -322 1 542 3 081 -50,0%
EPS (EUR) 0,19 0,13 0,38 0,76

Nordean liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net fee and comission income”) sekä käyvän arvon muutoksista (”net result from items at fair value”).

Q4:n liikevaihto kasvoi peräti 10 prosenttia, mutta tässä on hyvä muistaa Q4/2018 pörssimarkkinoiden voimakas lasku, joka painoi käyvän arvon muutosten kautta silloisia tuottolukuja. Nyt nämä tuotot palautuivat normaalille tasolleen, joten tästä syystä Q4:n muutos oli korkea.

Vuoden 2019 liikevaihto laski lähes 6 prosenttia, missä korkotuottojen noin 4 prosentin lasku tuntuu. Korkotuotot tuovat noin puolet yhtiön kokonaistuotoista, joten niissä tapahtuvat muutokset näkyvät isolla painolla kokonaisuudessa. Tuottoja painoi myös käyvän arvon muutokset, jotka laskivat reippaasti Q1-Q3/2019 aikana.

Yhtiö kertoi, että korkotuotoissa olisi näkyvissä parempaa trendiä volyymien kasvun ja marginaalipaineiden hieman hellittäessä.

Vuoden 2019 raportoitu liiketulos laski melkein puoleen. Tässä toiminnan kulujen noin 19 prosentin nousu näkyy, jota taasen painoi useat vuoden 2019 aikana tehdyt kertaluontoiset kulukirjaukset:

  • -95 M EUR: rahanpesututkinnan kulut
  • -735 M EUR: IT-järjestelmien arvonalennus
  • -204 M EUR: uudelleenjärjestelyvaraus tulevia henkilöstövähennyksiä varten
  • -282 M EUR: lisävaraus luottotappioiden varalta
  • -75 M EUR: Luminorin myyntiin liittyvä kulu

Yhteensä nämä olivat -1,4 miljardia euroa ja jos nämä kertaluontoiset erät oikaisee pois, niin liiketulos olisi ollut noin 3,5 miljardia euroa (2018: 3,95 Mrd EUR). Laskua siis edelleen, jota selittää liikevaihdon lasku sekä yhtiön lisäinvestoinnit tietojärjestelmiin.

Yhtiö arvioi kuitenkin, että vuoden 2020 toiminnan kulut olisivat alle 4,7 miljardia euroa (2019: 6,0 tai 4,9 Mrd EUR oikaistuna, kun luottotappiot ja siihen liittyvä varaus siirretään toiminnan kulujen ulkopuolelle).

Vuoden 2019 luottotappiot nousivat 536 miljoonaan euroon (2018: 173 M EUR), joka sisälsi em. 282 miljoonan euron lisävarauksen. Tämä indikoisi myös sitä, että luottotappioiden määrä voisi kasvaa tulevaisuudessa.

CET1 oli 16,3 prosenttia, mikä oli 3,2 prosenttiyksikköä vaatimustasoa korkeampi sekä noin 1,2 prosenttiyksikköä yhtiön omaa tavoitetasoa korkeampi.

Nordea tiedotti 31.3.2020, että se lykkää vuonna 2020 maksettavaa osinkoa (0,40 EUR) EKP:n ohjeistuksen mukaisesti.

”EKP pitää oleellisen tärkeänä, että pankit säilyttävät pääomaansa voidakseen tukea taloutta koronaviruksen aiheuttaman lisääntyneen epävarmuuden takia. Siksi EKP suosittelee, että merkittävät luottolaitokset eivät maksaisi eivätkä sitoutuisi maksamaan osinkoa 1. lokakuuta 2020 saakka tilikausilta 2019 ja 2020.”

Nordean hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 0,40 euron osingosta. Tämä luonnollisesti maksettaisiin aikaisintaan lokakuussa, mutta sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan tai se jää ilmoitettua pienemmäksi.

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiö arvioi, että vuonna 2020 toiminnan kulut olisivat alle 4,7 miljardia euroa ja vähenevät tämän jälkeen edelleen. Lisäksi yhtiön pääomatavoitteena on pitää CET1-lukemaa 1,50 – 2,00 prosenttiyksikköä viranomaisten vähimmäisvaatimusta korkeampana. Arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Nordean taloudelliset tavoitteet vuoteen 2022 mennessä ovat

  • ROE: yli 10 %
  • kulu/tuottosuhde: 50 %

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

TAULUKKO POISTETTU

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Nordea: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Alhainen korkotaso näkyy Nordean liikevaihdon nihkeänä kehityksenä niin, että liikevaihto on ollut 9 – 10 miljardissa eurossa viimeisen 10 vuoden ajan. Lisäksi – osittain liiketoimintojen myynneistä johtuen – liikevaihto on ollut hienoisessa laskutrendissä vuodesta 2014 alkaen.

Sen sijaan tuloskehitys on ollut parempaa eli toimintoja on saatu tehostettua. Lisäksi parantunut taloustilanne on vähentänyt luottotappioiden määrää. Nettotulosmarginaali oli kymmenisen vuotta sitten noin 27,5 prosentissa, kun nyt se on noin 33 prosentissa.

Vuoden 2019 tulosta rasitti lukuisat kertaluontoiset kuluerät, joita oli yhteensä 1,4 miljardia euroa. Nämä oikaisten vuoden 2019 tulos olisi myös ollut noin 3 miljardissa eurossa.

nordea-liikevaihto-q42019b

Mutta perushaaste yhtiöllä on eli mistä kasvua? Korkotason normalisoituminen noin pariin prosenttiin nostaisi korkotuottoja, jotka tällä hetkellä vastaavat noin puolta yhtiön liikevaihdosta.

Ennusteet-sivulla arvioin, että Nordean tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin x,x miljardia ja nettotulos x,x miljardia euroa.

Nordean osakekohtainen oma pääoma on 7,8 euroa (ennen taseen oikaisuja), joten PB-luvuksi saadaan 0,63x. Sijoittajat eivät siis anna paljoa painoa Nordean tuloksentekokyvylle, vaikka yhtiö tekeekin tasaista noin 0,65 – 0,80 euron osakekohtaista tulosta. Jos vuosi 2019 jätetään tarkastelun ulkopuolelle.

Muutama vuosi sitten PB-luku oli 1,30x – 1,35x tasolla, joka tämän hetken luvuilla tarkoittaisi noin 10,00 – 10,50 euron osakkeen hintaa. Eli tässä suhteessa osakkeella olisi selvä nousupotentiaalia (osake 4,60 EUR). Mitään takeitahan ei tietenkään ole, että osake nousi tuolle tasolle missään järkevässä ajassa.

Osinko

Nordean vuonna 2019 päivitettynä osinkopolitiikkana on

Tavoitteena on, että osinkoa maksetaan 60–70 prosenttia tuloksesta vuodesta 2020 eteenpäin. Nordea arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille.

nordea-osinko-q42019b

Osingon suhde tulokseen on ollut (4 vuoden keskiarvolla) noin 85 prosenttia. Osinko on kuitenkin noussut nopeammin kuin osakekohtainen tulos, sillä vuosikymmenen alun aikoihin osinkosuhde oli noin 45 prosentin tasolla. Tuloskunnon tulisikin lähteä selvään nousuun, jotta Nordea voisi jatkossa nostaa osinkoaan.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Nordea: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
x/2020 0,40 3/2019 0,69 3/2018 0,68
YHTEENSÄ 0,40 0,69 0,68
-42,0% +1,5% +4,6%

Nordea tiedotti 31.3.2020, että se lykkää vuonna 2020 maksettavaa osinkoa (0,40 EUR) EKP:n ohjeistuksen mukaisesti.

”EKP pitää oleellisen tärkeänä, että pankit säilyttävät pääomaansa voidakseen tukea taloutta koronaviruksen aiheuttaman lisääntyneen epävarmuuden takia. Siksi EKP suosittelee, että merkittävät luottolaitokset eivät maksaisi eivätkä sitoutuisi maksamaan osinkoa 1. lokakuuta 2020 saakka tilikausilta 2019 ja 2020.”

Nordean hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 0,40 euron osingosta. Tämä luonnollisesti maksettaisiin aikaisintaan lokakuussa, mutta sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan tai se jää ilmoitettua pienemmäksi.

Taulukot

Taseen 2020 lukuja ei ole tehty.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (17.3.2020) 4,60 7,24 7,27 10,10 10,60 10,14 9,64 9,71
Lkm (000) 4 035 000 4 035 000 4 037 000 4 039 000 4 037 000 4 031 000 4 031 000 4 020 000
Markkina-arvo (Mrd) 18,56 29,21 29,35 40,79 42,79 40,87 38,86 39,03
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 8 635 9 172 9 469 9 927 10 140 10 241 9 891
Liikevoitto 2 113 3 953 3 998 4 625 4 704 4 307 4 116
Nettotulos 1 542 3 081 3 048 3 766 3 662 3 332 3 116
Marginaali 17,9% 33,6% 32,2% 37,9% 36,1% 32,5% 31,5%
EPS 0,38 0,76 0,75 0,93 0,91 0,83 0,78
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 35 509 41 578 43 081 32 099 35 500 31 067 33 529
Liikearvo 1 837 1 684 1 994 2 247 2 170 2 234 2 421
Muut varat 517 502 508 146 536 537 581 313 609 198 636 041 594 484
Tase yhteensä 554 848 551 408 581 612 615 659 646 868 669 342 630 434
Oma pääoma 31 488 32 895 33 148 32 409 31 031 29 835 29 207
Vähemmistö 40 6 168 1 1 2 2
Korolliset velat 329 000 325 426 316 542 373 771 394 606 412 008 364 387
Muut vastuut 194 320 193 081 231 754 209 478 221 230 227 497 236 838
Tase yhteensä 554 848 551 408 581 612 615 659 646 868 669 342 630 434
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta
Investoinnit: Capex
Vapaa rahavirta (FCF) 0 0 0 0 0 0 0
Investoinnit: Muut
Investointien jälkeen 0 0 0 0 0 0 0
Rahoitus: Voitonjako
Rahoitus: Muut
Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 0
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,40 0,69 0,68 0,65 0,64 0,62 0,43
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,40 0,69 0,68 0,65 0,64 0,62 0,43
Osinkotuotto 5,5% 9,5% 6,7% 6,1% 6,3% 6,4% 4,4%
Osinko/nettotulos 104,7% 90,4% 90,1% 69,7% 70,4% 75,0% 55,5%
Osinko/FCF
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 9,5 8,9 12,6 13,4
PE (3v) 11,4 8,9 11,7 11,9 12,1 12,2 13,2
PE 18,9 9,5 13,4 11,4 11,2 11,7 12,5
EV/EBIT 152,7 79,2 78,6 83,1 85,0 97,5 89,9
Oma pääoma/osake 7,81 8,15 8,25 8,03 7,70 7,40 7,27
P/B 0,93 0,89 1,22 1,32 1,32 1,30 1,34
ROE 4,8% 9,3% 9,3% 11,9% 12,0% 11,3% 10,9%
ROI 0,6% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9%
Omavaraisuusaste 5,7% 6,0% 5,7% 5,3% 4,8% 4,5% 4,6%
Gearing
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 7,24 6,50 6,39 6,81 7,27 9,46 8,25 8,61 10,10 11,44
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,400 0,400 0,700 0,700 0,690 0,690 0,690 0,690 0,680 0,680
Osinkotuotto (ennuste) 5,5% 6,2% 11,0% 10,3% 9,5% 7,3% 8,4% 8,0% 6,7% 5,9%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,38 0,32 0,58 0,69 0,76 0,79 0,82 0,73 0,75 0,87
PE 18,9 20,2 10,9 9,9 9,5 11,9 10,1 11,8 13,4 13,1
EV/EBIT 162,2 190,6 101,8 90,2 79,2 81,4 77,5 81,9 78,6 85,8
ROE 4,8% 4,1% 7,5% 9,1% 9,3% 9,9% 10,5% 9,5% 9,3% 11,1%
ROI 0,6% 0,5% 0,9% 1,0% 1,1% 1,0% 1,1% 1,0% 1,1% 1,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus