Nordea sijoituskohteena

Päivitetty 18.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

HUOM! EKP:n uusimman ohjeistuksen mukaan pankkien tulee pidättäytyä osinkojen maksusta vuoden 2020 loppuun asti.  Arvioin, ettei näitä osinkoja laitettaisi maksuun enää talvella, vaan vuonna 2021 maksettava osinko sisältäisi lisäosinkoa, joka kompensoisi väliin jääneitä osinkoja. Koska pandemiassa ei ole nähtävissä rauhoittumista – vaan pikemminkin päivastoin – niin pidin vuoden 2021 osinkoennusteet vielä ennallaan. OSINKOTILANTEEN MUUTOSTA EI OLE HUOMIOITU ANALYYSISSÄ! Päivitän analyysin Q2-tuloskierroksen jälkeen elokuun aikana.

Talousmentor-yritysanalyysi

Nordea on Pohjoismaiden suurin ja yksi Euroopan suurimmista pankeista. Yhtiöllä on toimintaa lähes 20 maassa, mutta Pohjoismaat ovat sen päämarkkina-alue. Nordealla on noin 10 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 700 000 yritysasiakasta sekä noin 28 000 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2020e NORDEA Ennuste
Osake (EUR, 18.7.20) 6,73 Osinko (EUR, 12 kk) 0,80
Markkina-arvo (Mrd EUR) 27,18 Osinkotuotto 11,9%
Liikevaihto (mEUR) 8 300 -3,9% Osinko/EPS 91% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 2 025 +33,3% Osinko/FCF 40% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 8,30 +23,3%
EPS 0,50
P/E 13,4
ROE 6,4%
P/B 0,86 ROI 0,7%

Huomioita

Nordean liiketoimintaan vaikuttaa Pohjoismaiden talouksien, työttömyysasteen sekä asuntojen hintojen kehitykset. Korkotuotot vastaavat noin puolet Nordean liikevaihdosta – ja alhaisella tasolla pysyneet korot ovat pitäneet korkotuottoja paineessa. Tämä näkyy myös siinä, että Nordean liikevaihto on pysynyt noin 9 – 10 miljardissa eurossa jo 10 vuoden ajan.

Oheinen kuva antaa yleiskuvan Nordean tilikauden 2019 liikevaihdon jakautumisesta eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken.

Nordea-liikevaihdon-jakauma-2019

Tuloskehitystä on jarruttanut liikevaihdon kehityksen lisäksi kasvaneet IT-hankkeet. Erilaisia suurempia IT-hankkeita on ollut käynnissä jo vuodesta 2015 alkaen ja aina ei osuta maaliin. Yhtiö kirjasi Q3/2019 tulokseensa -735 miljoonaa euroa IT-järjestelmiin liittyviä arvonalentumisia. Samalla yhtiö aikoo tehdä lisäpanostuksia IT-järjestelmiinsä.

Toimintojen automaatio tarkoittaa myös henkilöstövähennyksiä, joita Large Corporates & Institutions -segmentti koki Q4/2019 aikana. Irtisanomisiin liittyvät kulut pitävät tuloskehitystä paineessa jonkin aikaa, mutta toiminnan tehostumisen myötä tuloskehitys paranee yleisesti.

Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi 8,30 euroa eli nousupotentiaalia olisi tämän perusteella noin 23,3 prosenttia (osake 6,73 EUR).

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): nordea-2020-07-18.pdf

nordea-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Osavuosikatsaukset ja niitä täydentävät tiedot
Sijoittajaesityksiä yms.
Suurimmat osakkeenomistajat

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (nordea-2020-07-18.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 18.7.20) 6,73 7,24 7,27 10,10 10,60 10,14 9,64 9,71
Lkm (000) 4 038 000 4 035 000 4 037 000 4 039 000 4 037 000 4 031 000 4 031 000 4 026 000
Markkina-arvo (Mrd) 27,18 29,21 29,35 40,79 42,79 40,87 38,86 39,09
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Personal Banking 3 350 3 481 2 971 3 038 2 732 3 060
Business Banking 2 200 2 161 2 073 2 002 1 817 1 969
LCI 1 735 1 597 1 803 2 050 2 262 2 452
Asset & Wealth Mgmt 870 916 1 641 1 955 1 983 1 929
Group Functions 46 151 86 318 798 481
Muut 99 329 598 106 335 249
YHTEENSÄ 8 300 8 635 9 172 9 469 9 927 10 140
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Personal Banking 1 490 1 494 1 112 1 230 1 050 1 116
Business Banking 1 125 1 047 903 783 718 862
LCI 880 666 850 1 098 1 295 1 341
Asset & Wealth Mgmt 370 358 865 1 108 1 131 1 127
Group Functions -264 -1 245 -45 42 641 335
Muut -951 -208 268 -263 -210 -77
YHTEENSÄ 2 650 2 112 3 953 3 998 4 625 4 704
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Personal Banking 44,5% 42,9% 37,4% 40,5% 38,4% 36,5%
Business Banking 51,1% 48,4% 43,6% 39,1% 39,5% 43,8%
LCI 50,7% 41,7% 47,1% 53,6% 57,3% 54,7%
Asset & Wealth Mgmt 42,5% 39,1% 52,7% 56,7% 57,0% 58,4%
YHTEENSÄ 31,9% 24,5% 43,1% 42,2% 46,6% 46,4%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 2 100 4 093 8 300 8 635 9 172 9 469 9 927 10 140 10 241 9 891
Liiketulos 835 905 2 649 2 113 3 953 3 998 4 625 4 704 4 307 4 116
Nettotulos 650 676 2 025 1 519 3 070 3 031 3 766 3 662 3 357 3 116
Marginaali 31,0% 16,5% 24,4% 17,6% 33,5% 32,0% 37,9% 36,1% 32,8% 31,5%
EPS 0,16 0,17 0,50 0,38 0,76 0,75 0,93 0,91 0,83 0,77
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 26 409 35 509 41 578 43 081 32 099 35 500 31 067 33 529
Liikearvo 1 749 1 969 1 816 1 994 2 247 2 170 2 234 2 421
Muut varat 553 856 517 370 508 014 536 537 581 313 609 198 636 041 594 484
Varat yhteensä 582 014 554 848 551 408 581 612 615 659 646 868 669 342 630 434
Oma pääoma 31 470 31 488 32 895 33 148 32 410 31 032 29 837 29 209
Vähemmistö 22 40 6 168 0 0 0 0
Korolliset velat 335 522 329 001 325 426 316 542 373 771 390 342 407 721 364 387
Muut vastuut 215 000 194 319 193 081 231 754 209 478 225 494 231 784 236 838
Pääomat yhteensä 582 014 554 848 551 408 581 612 615 659 646 868 669 342 630 434
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 10 064 -2 532 2 631 12 274 3 280 196 -10 824 6 315
Investoinnit: Capex 1 172 -572 -628 -761 -761 -593 -526 -348
Vapaa rahavirta (FCF) 11 236 -3 104 2 003 11 513 2 519 -397 -11 350 5 967
Investoinnit: Muut -18 536 381 657 -738 -173 71 3 780 920
Investointien jälkeen -7 300 -2 723 2 660 10 775 2 346 -326 -7 570 6 887
Rahoitus: Voitonjako -1 623 -2 759 -2 753 -2 625 -2 584 -2 481 -1 678 -1 427
Rahoitus: Muut -1 447 485 -35 -12 1 031 735 638 -500
Rahavarojen muutos -10 371 -4 997 -128 8 138 793 -2 072 -8 610 4 960
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,40 0,40 0,69 0,68 0,65 0,64 0,62 0,43
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,40 0,40 0,69 0,68 0,65 0,64 0,62 0,43
Osinkotuotto 5,9% 5,5% 9,5% 6,7% 6,1% 6,3% 6,4% 4,4%
Osinko/nettotulos 79,8% 106,3% 90,7% 90,6% 69,7% 70,4% 74,4% 55,6%
Osinko/FCF 14,4% -52,0% 139,1% 23,9% 104,2% -649,8% -22,0% 29,0%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 9,3 9,5 8,9 12,6 13,4
PE (3v) 12,3 11,5 8,9 11,7 11,9 12,1 12,2 13,2
PE 13,4 19,2 9,6 13,5 11,4 11,2 11,6 12,5
EV (mEUR) 336 323 313 314 384 396 416 370
EV/EBIT 126,9 152,7 79,2 78,6 83,1 84,1 96,5 89,9
Oma pääoma/osake 7,80 7,81 8,15 8,25 8,03 7,70 7,40 7,26
P/B 0,86 0,93 0,89 1,22 1,32 1,32 1,30 1,34
ROE 6,4% 4,7% 9,3% 9,2% 11,9% 12,0% 11,4% 10,9%
ROI 0,7% 0,6% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0%
Omavaraisuusaste 5,4% 5,7% 6,0% 5,7% 5,3% 4,8% 4,5% 4,6%
Gearing 981,5% 930,9% 862,7% 820,8% 1054,2% 1143,5% 1262,4% 1132,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus