Nordea sijoituskohteena

Päivitetty 6.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Nordea on Pohjoismaiden suurin ja yksi Euroopan suurimmista pankeista. Yhtiöllä on toimintaa lähes 20 maassa, mutta Pohjoismaat ovat sen päämarkkina-alue. Nordealla on noin 10 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 700 000 yritysasiakasta sekä noin 29 000 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2019e NORDEA Ennuste
Osake (6.2.2019) 7,82 Osinko 12 kk 0,69
Markkina-arvo (Mrd) 31,6 Osinkotuotto 8,8%
Liikevaihto (M) 9 060 (+0,6%) Osinko/EPS 84% 4v ka
Nettotulos (M) 3 250 (+5,5%)
EPS 0,81
PE 9,7
EV/EBIT 75,7 ROE 9,8%
PB 0,9 ROI 1,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:

Yhteenveto

NORDEA6.2.2019 | 7,82 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Nordean Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia pisteitä laskee etenkin heikko liikevaihdon, tuloksen ja osingon kehitys.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Nordea on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Nordea on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Nordean liiketoimintaan vaikuttaa Pohjoismaiden talouksien, työttömyysasteen sekä asuntojen hintojen kehitykset. Korkotuotot vastaavat noin puolet Nordean liikevaihdosta – ja alhaisella tasolla pysyneet korot ovat pitäneet korkotuottoja paineessa. Tämä näkyy myös siinä, että Nordean liikevaihto on pysynyt noin 9 – 10 miljardissa eurossa jo 10 vuoden ajan.

Oheinen kuva antaa yleiskuvan Nordean tilikauden 2018 liikevaihdon jakautumisesta eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken.

Nordea-liikevaihdon-jakauma-2018

Tuloskehitystä on jarruttanut liikevaihdon kehityksen lisäksi kasvaneet digitalisaatio- sekä erilaiset automaatiohankkeet. Nordea kertoo, että sen digitalisaatiohanke on siirtynyt vuosien 2015 – 2017 käynnistysvaiheesta toimeenpanovaiheeseen. Yhtiö arvioi tämän kestävän vuoteen 2021 saakka.

Toimintojen automaatio tarkoittaa myös henkilöstövähennyksiä ja Nordea aikookin vähentää noin 4 000 työtehtävää tulevien 3 vuoden aikana (2019 – 2021), minkä lisäksi yhtiö aikoo vähentää konsulttien määrää 2 000 henkilöllä. Irtisanomisiin liittyvät kulut pitävät tuloskehitystä paineessa jonkin aikaa, mutta toiminnan tehostumisen myötä tuloskehitys paranee yleisesti.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia alhaiseksi PE (9,7x) ja PB (0,9x) -lukujen perusteella. Viime vuosien aikana PE on liikkunut 11 – 13,5x tasolla, joten tuohon nähden pientä nousuvaraa olisi.

Osinkosijoittaja arvostaa kuitenkin Nordean osingonmaksukykyä. Kevään 2019 osinko on 0,69, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (7,82 EUR) noin 8,8 prosentin osinkotuoton. Osingon suhde tulokseen on kuitenkin noussut jo 90 prosentin tuntumaan, joten tuloksen tulisi lähteä hyvään nousuun, jotta osingon kasvattamiselle jäisi jatkossa tilaa.

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

HUOM! Talousmentor-salkussa on tätä kirjoitettaessa Nordean osakkeita (Talousmentor-salkku).

Tilikausi 2018

Nordean Q1 – Q4/2018:

M EUR Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 2 103 2 228 -5,6% 9 005 9 469 -4,9%
Liiketulos (ebit) 689 796 -13,4% 3 953 3 998 -1,1%
Nettotulos 492 629 -21,8% 3 081 3 048 1,1%
EPS (EUR) 0,12 0,15 0,76 0,75

Nordean liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net fee and comission income”) sekä käyvän arvon muutoksista (”net result from items at fair value”).

Yhtiön johto totesi, että vuosi 2018 oli haastava ja tulos ei vastannut odotuksia.

Vuoden 2018 korkotuotot laskivat -7 prosenttia, mihin vaikutti luottomarginaalien paineet. Hyvää oli kuitenkin se, että Q4:lla korkotuotot kääntyivät +1,5 prosentin kasvuun verrattuna Q4/2017 tasoon. Eli 12 kuukautta kestänyt voimakas tuottolasku päättyi. Lisäksi korkotuotot olivat Q3:sta korkeammalla.

Vuoden 2018 palkkiotuotot laskivat -11 prosenttia. Yritysten neuvonta- sekä rahoituspalveluiden kysyntä laski pienentäen näistä kertyneitä palkkioita. Q4:n palkkiotuotot (-14 %) laskivat myös voimakkaasti laskeneen pörssin johdosta. Rahastojen arvot laskivat, jotka pienentävät niistä saatavia hoitopalkkioita.

Käyvän arvon muutos erä nousi +18 prosenttia vuonna 2018, mutta tätä nosti Q2:lla saatu myyntivoitto. Kokonaisuudessaan vuoden 2018 liikevaihto laski lähes -5 prosenttia, jota siis vielä tasasi Q2:lla saadut myyntivoitot.

Yhtiö teki Q4:lle yhteensä -165 miljoonan euron kertaluontoiset kulukirjaukset liittyen Venäjän toimintoihin sekä uudelleenjärjestelyihin. Tästä syystä vuoden 2018 toiminnan kulut olivat yli yhtiön aiemmin ohjeistaman ”alle 4,8 miljardia” ja olivat -4,88 miljardia euroa.

Luottotappiot olivat edelleen alhaisella tasolla ja vuoden 2018 luottotappiot olivat -173 miljoonaa euroa. Esimerkiksi muutama vuosi sitten luottotappiot olivat -500 miljoonassa eurossa.

Kertaluontoiset erät oikaistuna Q4:n nettotulos olisi ollut viimevuotista parempi (oikaistu 652 vs 629 M EUR). Vuoden 2018 raportoitu tulos oli hieman vertailukautta parempi (3,08 vs 3,05 Mrd EUR), jota Q2:n saatu myyntivoitto tukee ja vastaavasti Q4:n kertaerät painaa.

CET1 on 15,5 prosenttia, kun vaatimustaso on 13,9 prosenttia.

Kevään 2019 osinko on 0,69 euroa ja se irtoaa 29.3.2019 ja maksetaan 8.4.2019.

Näkymät vuodelle 2019

Nordea arvioi, että vuoden 2019 toiminnan kulut ovat vuoden 2018 tasoa pienemmät ja luottotappiot jäävät alle pitkän aikavälin keskiarvon ja ovat vuoden 2018 tasolla.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 2 300 2 315 -0,6% 9 060 9 005 0,6%
Liiketulos (ebit) 1 050 1 070 -1,9% 4 160 3 953 5,2%
Nettotulos (omistajille) 820 820 0,0% 3 250 3 081 5,5%
Osinko (12 kk, EUR) 0,69* 0,68

*) Taulukon 0,69 euron osinko on keväällä 2019 maksettava osinko. Keväälle 2020 arvioin osingon nousevan 0,70 euroon.

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Nordea: Ennusteet -sivulla.

Mainokset

Tuloksen kehitys

Alhainen korkotaso näkyy Nordean liikevaihdon nihkeänä kehityksenä niin, että liikevaihto on ollut 9 – 10 miljardissa eurossa viimeisen 10 vuoden ajan. Lisäksi – osittain liiketoimintojen myynneistä johtuen – liikevaihto on ollut hienoisessa laskutrendissä vuodesta 2014 alkaen.

Sen sijaan tuloskehitys on ollut parempaa eli toimintoja on saatu tehostettua. Lisäksi parantunut taloustilanne on vähentänyt luottotappioiden määrää. Nettotulosmarginaali oli vuosikymmenen alussa noin 27,5 prosentissa, kun nyt se on noin 35 prosentissa.

nordea-liikevaihto-q42018

Mutta perushaaste yhtiöllä on eli mistä kasvua? Korkotason normalisoituminen noin pariin prosenttiin nostaisi korkotuottoja, jotka tällä hetkellä vastaavat noin puolta yhtiön liikevaihdosta.

Ennusteet-sivulla arvioin, että Nordean tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 8,9 – 9,2 miljardia ja nettotulos 3,1 – 3,5 miljardia euroa. Näillä luvuilla nettotulosmarginaali olisi 35,9 prosentin tasolla eli vuotta 2018 parempi, mutta jäisi vielä vuosien 2015 ja 2016 tasosta.

Nordean 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE-luvut ovat varsin matalalla tasolla (9,5x – 10,1x). Viime vuosien aikana PE on liikkunut 11 – 13,5x tasolla, joten tuohon nähden pientä nousuvaraa olisi.

Nordean osakekohtainen oma pääoma on 8,15 euroa (ennen taseen oikaisuja), joten PB-luvuksi saadaan 0,89x. Sijoittajat eivät siis anna paljoa painoa Nordean tuloksentekokyvylle, vaikka yhtiö tekeekin tasaista noin 0,75 – 0,80 euron osakekohtaista tulosta.

Muutama vuosi sitten PB-luku oli 1,30x – 1,35x tasolla, joka tämän hetken luvuilla tarkoittaisi noin 10,50 – 11,00 euron osakkeen hintaa. Mitään takeitahan ei tietenkään ole, että osake nousi tuolle tasolle missään järkevässä ajassa.

Osinko

Nordean osinkopolitiikkana on ylläpitää vahvaa pääomarakennetta, joka on linjassa Nordean pääomapolitiikan kanssa. Tavoitteena on vuosittain kasvattaa osakekohtaista osinkoa.

nordea-osinko-q42018

Osingon suhde tulokseen on ollut (4 vuoden keskiarvolla) noin 84 prosenttia tuloksesta. Osinko on kuitenkin noussut nopeammin kuin osakekohtainen tulos, sillä vuosikymmenen alun aikoihin osinkosuhde oli noin 45 prosentin tasolla. Tuloskunnon tulisikin lähteä selvään nousuun, jotta Nordea voisi jatkaa kasvavaa osinkolinjaansa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Nordea: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 0,69 3/2018 0,68 3/2017 0,65
YHTEENSÄ 0,69 0,68 0,65
+1,5% +4,6% +1,6%

Kevään 2019 osinko on 0,69 euroa ja se irtoaa 29.3.2019 ja maksetaan 8.4.2019. Tämä antaisi noin 8,8 prosentin osinkotuoton (osake 7,82 EUR).

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+3 250) ja osingonmaksuilla (-2 786). Oikaisu on yhteensä +464 miljoonaa euroa, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (6.2.2019) 7,82 7,27 10,10 10,60 10,14 9,64 9,71 7,24
Lkm (000) 4 037 000 4 037 000 4 039 000 4 037 000 4 031 000 4 031 000 4 020 000 4 026 000
Markkina-arvo (Mrd) 31,57 29,35 40,79 42,79 40,87 38,86 39,03 29,15
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Personal Banking 2 950 2 895 3 038 2 732 3 060
Commercial & Business Banking 2 105 2 008 2 002 1 817 1 969
Wholesale Banking 1 830 1 733 2 050 2 262 2 452
Wealth Management 1 780 1 671 1 955 1 983 1 929
Group Finance & Treasury 275 98 318 798 481
Muut 120 600 106 335 249
YHTEENSÄ 9 060 9 005 9 469 9 927 10 140
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Personal Banking 1 190 1 101 1 230 1 050 1 116
Commercial & Business Banking 1 025 889 783 718 862
Wholesale Banking 955 832 1 098 1 295 1 341
Wealth Management 1 060 912 1 108 1 131 1 127
Group Finance & Treasury 110 -43 42 641 335
Muut -180 262 -263 -210 -77
YHTEENSÄ 4 160 3 953 3 998 4 625 4 704
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 2 300 9 060 9 005 9 469 9 927 10 140 10 241 9 891 9 998
Liikevoitto 1 050 4 160 3 953 3 998 4 625 4 704 4 307 4 116 4 039
Nettotulos 820 3 250 3 081 3 048 3 766 3 662 3 332 3 116 3 126
Marginaali 35,7% 35,9% 34,2% 32,2% 37,9% 36,1% 32,5% 31,5% 31,3%
EPS 0,20 0,00 0,81 0,76 0,75 0,93 0,91 0,83 0,78 0,78
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 42 042 41 578 43 081 32 099 35 500 31 067 33 529 36 060
Liikearvo 1 684 1 684 1 994 2 247 2 170 2 234 2 421 2 656
Muut varat 508 146 508 146 536 537 581 313 609 198 636 041 594 484 629 462
Tase yhteensä 551 872 551 408 581 612 615 659 646 868 669 342 630 434 668 178
Oma pääoma 33 359 32 895 33 148 32 409 31 031 29 835 29 207 28 000
Vähemmistö 6 6 168 1 1 2 2 5
Korolliset velat 325 426 325 426 316 542 373 771 394 606 412 008 364 387 446 654
Muut vastuut 193 081 193 081 231 754 209 478 221 230 227 497 236 838 193 519
Tase yhteensä 551 872 551 408 581 612 615 659 646 868 669 342 630 434 668 178
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta
Investoinnit: Capex
Vapaa rahavirta (FCF) 0 0 0 0 0 0 0 0
Investoinnit: Muut
Investointien jälkeen 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahoitus: Voitonjako
Rahoitus: Muut
Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,70 0,69 0,68 0,65 0,64 0,62 0,43 0,34
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,70 0,69 0,68 0,65 0,64 0,62 0,43 0,34
Osinkotuotto 9,0% 9,5% 6,7% 6,1% 6,3% 6,4% 4,4% 4,7%
Osinko/nettotulos 87,0% 90,4% 90,1% 69,7% 70,4% 75,0% 55,5% 43,8%
Osinko/FCF
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 9,5 8,9 12,6 13,4 13,7
PE (3v) 10,1 8,9 11,7 11,9 12,1 12,2 13,2 10,4
PE 9,7 9,5 13,4 11,4 11,2 11,7 12,5 9,3
EV/EBIT 75,7 79,2 78,6 83,1 85,0 97,5 89,9 108,9
Oma pääoma/osake 8,26 8,15 8,25 8,03 7,70 7,40 7,27 6,96
P/B 0,95 0,89 1,22 1,32 1,32 1,30 1,34 1,04
ROE 9,8% 9,3% 9,3% 11,9% 12,0% 11,3% 10,9% 11,6%
ROI 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8%
Omavaraisuusaste 6,0% 6,0% 5,7% 5,3% 4,8% 4,5% 4,6% 4,2%
Gearing
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 7,27 9,46 8,25 8,61 10,10 11,44 11,14 10,72 10,60 8,82
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,690 0,690 0,690 0,690 0,680 0,680 0,680 0,680 0,650 0,650
Osinkotuotto (ennuste) 9,5% 7,3% 8,4% 8,0% 6,7% 5,9% 6,1% 6,3% 6,1% 7,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,76 0,80 0,83 0,75 0,75 0,87 0,89 0,95 0,93 0,87
PE 9,5 11,9 9,9 11,5 13,4 13,1 12,6 11,3 11,4 10,1
EV/EBIT 79,2 81,0 76,3 79,8 78,6 85,8 82,0 79,0 83,1 87,9
ROE 9,3% 9,9% 10,6% 9,7% 9,3% 11,1% 11,6% 12,7% 11,9% 11,5%
ROI 1,1% 1,0% 1,1% 1,0% 1,1% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

nordea-osinko-q42018