Nordea sijoituskohteena

Päivitetty 24.10.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Nordea on Pohjoismaiden suurin ja yksi Euroopan suurimmista pankeista. Yhtiöllä on toimintaa lähes 20 maassa, mutta Pohjoismaat ovat sen päämarkkina-alue. Nordealla on noin 10 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 700 000 yritysasiakasta sekä noin 29 050 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2018e NORDEA Ennuste
Osake (24.10.2018) 7,93 Osinko 12 kk 0,69
Markkina-arvo (Mrd) 32,0 Osinkotuotto 8,7%
Liikevaihto (M) 9 025 (-4,7%) Osinko/EPS 78% 4v ka
Nettotulos (M) 3 230 (+6,0%)
EPS 0,80
PE 9,9
EV/EBIT 79,1 ROE 9,7%
PB 1,0 ROI 1,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:

Yhteenveto

NORDEA24.10.2018 | 7,93 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Nordean Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia pisteitä laskee etenkin heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä osingon lasku vuonna 2012.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Nordea on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Nordea on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Nordean liiketoimintaan vaikuttaa Pohjoismaiden talouksien, työttömyysasteen sekä asuntojen hintojen kehitykset. Korkotuotot vastaavat noin puolet Nordean liikevaihdosta – ja alhaisella tasolla pysyneet korot ovat pitäneet korkotuottoja paineessa. Tämä näkyy myös siinä, että Nordean liikevaihto on pysynyt noin 9 – 10 miljardissa eurossa jo 10 vuoden ajan.

Oheinen kuva antaa yleiskuvan Nordean tilikauden 2017 liikevaihdon jakautumisesta eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken.

Nordea-liikevaihdon-jakauma-2017

HUOM! Segmenttikohtaisissa luvuissa on eroa tämän analyysin muihin lukuihin verrattuna, sillä Nordea päivitti vuoden 2017 tietoja Q3/2018 raportissa.

Tuloskehitystä on jarruttanut liikevaihdon kehityksen lisäksi kasvaneet digitalisaatio- sekä erilaiset automaatiohankkeet. Nordea kertoo, että sen digitalisaatiohanke on siirtynyt vuosien 2015 – 2017 käynnistysvaiheesta toimeenpanovaiheeseen. Yhtiö arvioi tämän kestävän vuoteen 2021 saakka.

Toimintojen automaatio tarkoittaa myös henkilöstövähennyksiä ja Nordea aikookin vähentää noin 4 000 työtehtävää tulevien 4 vuoden aikana (2018 – 2021), minkä lisäksi yhtiö aikoo vähentää konsulttien määrää 2 000 henkilöllä. Irtisanomisiin liittyvät kulut pitävät tuloskehitystä paineessa jonkin aikaa, mutta toiminnan tehostumisen myötä tuloskehitys paranee yleisesti.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia alhaiseksi PE (9,9x) ja PB (1,0x) -lukujen perusteella. Viime vuosien aikana PE on liikkunut 11 – 13,5x tasolla, joten tuohon nähden pientä nousuvaraa olisi. Toisaalta PE-luvun laskennassa käytetty tulos sisältää kertaluontoisia myyntivoittoja, jotka osaltaan selittävät aiempaa tasoa alhaisemmat kertoimet.

Osinkosijoittaja arvostaa kuitenkin Nordean osingonmaksukykyä. Kevään 2019 ennustamani osinko on 0,69, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (7,93 EUR) noin 8,7 prosentin osinkotuoton. Osingon suhde tulokseen on kuitenkin noussut jo 80 prosentin tuntumaan, joten tuloksen tulisi lähteä hyvään nousuun, jotta osingon kasvattamiselle jäisi jatkossa tilaa.

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

HUOM! Talousmentor-salkussa on tätä kirjoitettaessa Nordean osakkeita (Talousmentor-salkku).

Tilikausi 2018

Nordean Q1 – Q3/2018:

M EUR Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 2 046 2 373 -13,8% 6 902 7 241 -4,7%
Liiketulos (ebit) 866 1 090 -20,6% 3 264 3 202 1,9%
Nettotulos 684 832 -17,8% 2 589 2 419 7,0%
EPS (EUR) 0,17 0,27 0,64 0,60

Nordean liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net fee and comission income”) sekä käyvän arvon muutoksista (”net result from items at fair value”).

Q3-korkotuotot laskivat -9,5 prosenttia viime vuoteen nähden eli tilikauden 2018 trendi tuntuisi jatkuvan. Alkuvuoden ajalta korkotuotot ovat laskeneet noin -10 prosenttia. Edelliseen Q2-kvartaaliin nähden korkotuotot olivat lähes identtiset. Asuntolainamäärissä on hienoista kasvua, mutta marginaalipaineet painavat tuottoja.

Myös palkkiotuotot jatkoivat vuoden 2018 laskutrendiään eli nyt Q3:lla tuotot jäivät -13,6 prosenttia Q3/2017 tasosta. Palkkiotuotot laskivat myös edellisestä Q2:sta (703 vs 800 M EUR). Yritysten neuvonta- sekä rahoituspalveluiden kysyntä laski pienentäen näistä kertyneitä palkkioita. Ja toisin kuin Swedbankenilla, niin Nordean korttimaksuista saadut tuotot laskivat.

Käyvän arvon muutokset olivat Q3:lla 271 miljoonaa euroa (Q3/2017: 374 M EUR), mutta tässä erässä muutokset ovat isoja kvartaalista toiseen.

Kokonaisuudessaan Q3:n liikevaihto laski -14 prosenttia. Alkuvuoden 2018 liikevaihdon kehitystä tasaa Q2:lla saadut myyntivoitot. Ymmärrettävästi yhtiön johto ei ollut tyytyväinen liikevaihdon kehitykseen.

Q3/2018 toiminnan kulut laskivat -5,7 prosenttia vertailukauteen nähden. Tässä Nordean kustannussäästöohjelman tuomat hyödyt näkyvät. Luottotappiot jatkoivat laskuaan ja olivat Q3:lla -44 miljoonaa euroa. Viimeisen 12 kuukauden luottotappiot ovat olleet noin -214 miljoonaa euroa, kun tätä aikaisemmalla 12 kuukauden jaksolla luottotappioita kertyi -427 miljoonaa euroa.

Alhaisesta liikevaihdosta johtuen Q3:n nettotulos jäi 684 miljoonaan euroon (Q3/2017: 1 090 M EUR), jota alhaisemmat kulut eivät pystyneet kääntämään viimevuotista paremmaksi.

CET1 oli 20,3 prosenttia. Nordea on siirtymässä EU:n sääntelyn alle, joten CET1:n vaatimustasoa vasta ”hahmotellaan”.

Näkymät vuodelle 2018

Nordea arvioi, että vuoden 2018

  • liikevaihto jää vuodesta 2017 (9,47 Mrd EUR)
  • toiminnan kulut ovat alle 4,8 miljardia euroa (5,1 Mrd EUR)
  • luottotappiot jäävät alle pitkän aikavälin keskiarvon
  • nettotulos on korkeampi kuin vuonna 2017 (3 048 M EUR)

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 9,0 – 9,1 Mrd EUR (2017: 9,47 Mrd EUR)
  • nettotulos: 3,10 – 3,25 Mrd EUR (2017: 3,05 Mrd EUR)

Ennusteiden perustelut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat Nordea: Ennusteet sivulla.

Tuloksen kehitys

Alhainen korkotaso näkyy Nordean liikevaihdon nihkeänä kehityksenä niin, että liikevaihto on ollut 9 – 10 miljardissa eurossa viimeisen 10 vuoden ajan. Lisäksi – osittain liiketoimintojen myynneistä johtuen – liikevaihto on ollut hienoisessa laskutrendissä vuodesta 2014 alkaen.

Sen sijaan tuloskehitys on ollut parempaa eli toimintoja on saatu tehostettua. Lisäksi parantunut taloustilanne on vähentänyt luottotappioiden määrää. Nettotulosmarginaali oli vuosikymmenen alussa noin 27,5 prosentissa, kun nyt se on noin 35 prosentissa.

nordea-liikevaihto-q32018

Mutta perushaaste yhtiöllä on eli mistä kasvua? Korkotason normalisoituminen noin pariin prosenttiin nostaisi korkotuottoja, jotka tällä hetkellä vastaavat noin puolta yhtiön liikevaihdosta.

Ennusteet-sivulla arvioin, että Nordean tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 9,0 – 9,1 miljardia ja nettotulos 3,10 – 3,25 miljardia euroa. Näillä luvuilla nettotulosmarginaali olisi 35 prosentin tasolla eli selvästi vuoden 2017 tasoa korkeampi, mutta jäisi vielä vuosien 2015 ja 2016 tasosta.

Nordean 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE-luvut ovat varsin matalalla tasolla (9,6x – 9,9x). Viime vuosien aikana PE on liikkunut 11 – 13,5x tasolla, joten tuohon nähden pientä nousuvaraa olisi. Toisaalta PE-luvun laskennassa käytetty tulos sisältää kertaluontoisia myyntivoittoja, jotka osaltaan selittävät aiempaa tasoa alhaisemmat kertoimet.

Nordean osakekohtainen oma pääoma on 8,08 euroa (ennen taseen oikaisuja), joten PB-luvuksi saadaan 0,98x. Sijoittajat eivät siis anna paljoa painoa Nordean tuloksentekokyvylle, vaikka yhtiö tekeekin tasaista noin 0,80 euron osakekohtaista tulosta.

Muutama vuosi sitten PB-luku oli 1,30x – 1,35x tasolla, joka tämän hetken luvuilla tarkoittaisi noin 10,50 – 11,00 euron osakkeen hintaa. Mitään takeitahan ei tietenkään ole, että osake nousi tuolle tasolle missään järkevässä ajassa.

Osinko

Nordean osinkopolitiikkana on ylläpitää vahvaa pääomarakennetta, joka on linjassa Nordean pääomapolitiikan kanssa. Tavoitteena on vuosittain kasvattaa osakekohtaista osinkoa.

nordea-osinko-q32018

Osingon suhde tulokseen on ollut (4 vuoden keskiarvolla) noin 78 prosenttia tuloksesta. Osinko on kuitenkin noussut nopeammin kuin osakekohtainen tulos, sillä vuosikymmenen alun aikoihin osinkosuhde oli noin 45 prosentin tasolla. Tuloskunnon tulisikin lähteä selvään nousuun, jotta Nordea voisi jatkaa kasvavaa osinkolinjaansa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Nordea: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 0,69 3/2018 0,68 3/2017 0,65
YHTEENSÄ 0,69 0,68 0,65
+1,5% +4,6% +1,6%

Arvelen kasvavan osinkotrendin jatkuvan keväällä 2019, mutta arvioin varovasti, että osinko nousisi 0,01 eurolla 0,69 euroon. Tämä tarkoittaisi noin 86,2 prosentin osinkosuhdetta ennustamaani 0,80 euron EPS:iin nähden. Ennustettu osinko antaisi noin 8,7 prosentin osinkotuoton (osake 7,93 eur).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+652) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +652 miljoonaa euroa, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (24.10.2018) 7,93 10,10 10,60 10,14 9,64 9,71 7,24 5,98
Lkm (000) 4 037 000 4 039 000 4 037 000 4 031 000 4 031 000 4 020 000 4 026 000 4 026 000
Markkina-arvo (Mrd) 32,01 40,79 42,79 40,87 38,86 39,03 29,15 24,08
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Personal Banking 2 890 3 038 2 732 3 060
Commercial & Business Banking 1 975 2 002 1 817 1 969
Wholesale Banking 1 825 2 050 2 262 2 452
Wealth Management 1 680 1 955 1 983 1 929
Group Finance & Treasury 80 318 798 481
Muut 575 106 335 249
YHTEENSÄ 9 025 9 469 9 927 10 140 0
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Personal Banking 1 065 1 230 1 050 1 116
Commercial & Business Banking 840 783 718 862
Wholesale Banking 915 1 098 1 295 1 341
Wealth Management 910 1 108 1 131 1 127
Group Finance & Treasury -30 42 641 335
Muut 375 -263 -210 -77
YHTEENSÄ 4 075 3 998 4 625 4 704 0
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 2 125 6 902 9 025 9 469 9 927 10 140 10 241 9 891 9 998 9 501
Liikevoitto 810 3 264 4 075 3 998 4 625 4 704 4 307 4 116 4 039 3 547
Nettotulos 640 2 578 3 230 3 048 3 766 3 662 3 332 3 116 3 126 2 634
Marginaali 30,1% 37,4% 35,8% 32,2% 37,9% 36,1% 32,5% 31,5% 31,3% 27,7%
EPS 0,16 0,64 0,80 0,75 0,93 0,91 0,83 0,78 0,78 0,65
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 43 825 43 081 32 099 35 500 31 067 33 529 36 060 3 765
Liikearvo 1 871 1 994 2 247 2 170 2 234 2 421 2 656 2 575
Muut varat 527 723 536 537 581 313 609 198 636 041 594 484 629 462 709 864
Tase yhteensä 573 419 581 612 615 659 646 868 669 342 630 434 668 178 716 204
Oma pääoma 33 280 33 148 32 409 31 031 29 835 29 207 28 000 26 034
Vähemmistö 0 168 1 1 2 2 5 86
Korolliset velat 333 963 316 542 373 771 394 606 412 008 364 387 446 654 449 874
Muut vastuut 206 176 231 754 209 478 221 230 227 497 236 838 193 519 240 210
Tase yhteensä 573 419 581 612 615 659 646 868 669 342 630 434 668 178 716 204
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta
Investoinnit: Capex
Vapaa rahavirta (FCF) 0 0 0 0 0 0 0 0
Investoinnit: Muut
Investointien jälkeen 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahoitus: Voitonjako
Rahoitus: Muut
Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,69 0,68 0,65 0,64 0,62 0,43 0,34 0,26
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,69 0,68 0,65 0,64 0,62 0,43 0,34 0,26
Osinkotuotto 8,7% 6,7% 6,1% 6,3% 6,4% 4,4% 4,7% 4,3%
Osinko/nettotulos 86,2% 90,1% 69,7% 70,4% 75,0% 55,5% 43,8% 39,7%
Osinko/FCF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 9,6 12,6 13,4 13,7 13,7
PE (3v) 9,6 11,7 11,9 12,1 12,2 13,2 10,4 9,5
PE 9,9 13,4 11,4 11,2 11,7 12,5 9,3 9,1
EV/EBIT 79,1 78,6 83,1 85,0 97,5 89,9 108,9 132,6
Oma pääoma/osake 8,24 8,25 8,03 7,70 7,40 7,27 6,96 6,49
P/B 0,96 1,22 1,32 1,32 1,30 1,34 1,04 0,92
ROE 9,7% 9,3% 11,9% 12,0% 11,3% 10,9% 11,6% 10,4%
ROI 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8%
Omavaraisuusaste 5,8% 5,7% 5,3% 4,8% 4,5% 4,6% 4,2% 3,6%
Gearing 871,8% 820,8% 1054,2% 1157,2% 1276,7% 1132,7% 1466,1% 1707,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 9,46 8,25 8,61 10,10 11,44 11,14 10,72 10,60 8,82 7,53
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,690 0,690 0,690 0,680 0,680 0,680 0,680 0,650 0,650 0,650
Osinkotuotto (ennuste) 7,3% 8,4% 8,0% 6,7% 5,9% 6,1% 6,3% 6,1% 7,4% 8,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,80 0,83 0,75 0,75 0,87 0,89 0,95 0,93 0,87 0,84
PE 11,9 9,9 11,5 13,4 13,1 12,6 11,3 11,4 10,1 8,9
EV/EBIT 81,0 76,3 79,8 78,6 85,8 82,0 79,0 83,1 87,9 90,4
ROE 9,9% 10,6% 9,7% 9,3% 11,1% 11,6% 12,7% 11,9% 11,5%
ROI 1,0% 1,1% 1,0% 1,1% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset