Nordea sijoituskohteena

Päivitetty 24.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Nordea on Pohjoismaiden suurin ja yksi Euroopan suurimmista pankeista. Yhtiöllä on toimintaa lähes 20 maassa, mutta Pohjoismaat ovat sen päämarkkina-alue. Nordealla on noin 10 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 700 000 yritysasiakasta sekä noin 29 500 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2019e NORDEA Ennuste
Osake (24.10.2019) 6,40 Osinko 12 kk 0,40
Markkina-arvo (Mrd) 25,8 Osinkotuotto 6,3%
Liikevaihto (M) 8 470 (-7,7%) Osinko/EPS 86% 4v ka
Nettotulos (M) 1 400 (-54,6%)
EPS 0,35
PE 18,4
EV/EBIT 185,4 ROE 4,4%
PB 0,8 ROI 0,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:

Yhteenveto

NORDEA24.10.2019 | 6,40 EUR
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Nordean Talousmentor-arvoluku on 15/30. Kohtalaisia pisteitä laskee etenkin heikko liikevaihdon, tuloksen ja osingon kehitys.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Nordea on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Nordea on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Nordean liiketoimintaan vaikuttaa Pohjoismaiden talouksien, työttömyysasteen sekä asuntojen hintojen kehitykset. Korkotuotot vastaavat noin puolet Nordean liikevaihdosta – ja alhaisella tasolla pysyneet korot ovat pitäneet korkotuottoja paineessa. Tämä näkyy myös siinä, että Nordean liikevaihto on pysynyt noin 9 – 10 miljardissa eurossa jo 10 vuoden ajan.

Oheinen kuva antaa yleiskuvan Nordean tilikauden 2018 liikevaihdon jakautumisesta eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken.

Nordea-liikevaihdon-jakauma-2018

Tuloskehitystä on jarruttanut liikevaihdon kehityksen lisäksi kasvaneet IT-hankkeet. Erilaisia suurempia IT-hankkeita on ollut käynnissä jo vuodesta 2015 alkaen ja aina ei osuta maaliin. Yhtiö kirjasi Q3/2019 tulokseensa -735 miljoonaa euroa IT-järjestelmiin liittyviä arvonalentumisia. Samalla yhtiö aikoo tehdä lisäpanostuksia IT-järjestelmiinsä.

Toimintojen automaatio tarkoittaa myös henkilöstövähennyksiä ja Nordea aikookin vähentää noin 4 000 työtehtävää tulevien 3 vuoden aikana (2019 – 2021), minkä lisäksi yhtiö aikoo vähentää konsulttien määrää 2 000 henkilöllä. Irtisanomisiin liittyvät kulut pitävät tuloskehitystä paineessa jonkin aikaa, mutta toiminnan tehostumisen myötä tuloskehitys paranee yleisesti. Yhtiö teki tuleviin henkilöstövähennyksiin liittyen -204 miljoonan euron varauksen Q3/2019 raportissa.

Nordeaa kohtaan on esitetty myös rahanpesuepäilyjä, jotka voivat tuoda tullessaan myös taloudellisia sanktioita. Yhtiö teki Q1/2019 tulokseensa 95 miljoonan euron varauksen Tanskan viranomaisten sakkoa varten. Lisäksi rahanpesun torjunta voi nostaa yhtiön kulutasoa.

Erilaisista noin -1,3 – 1,5 miljardin euron kertaerien johdosta vuoden 2019 tulos jää kauaksi viime vuosien tuloksista. Tästä johtuen PE-lukukin nousi 18,4x tasolle. PB-luku on edelleen alhaisella tasolla noin 0,8x:ssa.

Osinkosijoittaja pelästyi yhtiön ilmoittaessa vuonna 2020 maksettavan osingon putoamisena 0,40 euroon (kevät 2019: 0,69 EUR). Tai kuten yhtiö sanoo ”Nordean tavoitteena on, että vuodelta 2019 maksettava osinko on 0,40 euroa osakkeelta.” Nordean osinkopolitiikka päivittyi samalla ja vuodesta 2020 eteenpäin osinkoa maksetaan 60 – 70 prosenttia tuloksesta ja yhtiö voi käyttää myös omien osakkeiden ostoja voitonjaon välineenä.

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

HUOM! Talousmentor-salkussa on tätä kirjoitettaessa Nordean osakkeita (Talousmentor-salkku).

Tilikausi 2019

Nordean Q1-Q3/2019:

M EUR Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 2 085 2 141 -2,6% 6 341 7 053 -10,1%
Liiketulos (ebit) -421 900 1 100 3 248 -66,1%
Nettotulos -332 681 792 2 576 -69,3%
EPS (EUR) -0,08 0,17 0,19 0,64

Nordean liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net fee and comission income”) sekä käyvän arvon muutoksista (”net result from items at fair value”).

Q3-tulosraportin pääantia olivat yhtiön taloudellisten tavoitteiden päivitys sekä lukuisat kertaluontoiset erät:

  • -735 M EUR: IT-järjestelmien arvonalennus
  • -204 M EUR: uudelleenjärjestelyvaraus tulevia henkilöstövähennyksiä varten
  • -282 M EUR: lisävaraus luottotappioiden varalta
  • -75 M EUR: Luminorin myyntiin liittyvä kulu

Yhteensä nämä olivat -1,3 miljardia euroa. Jos nämä oikaisee vertailukauden luvuista, niin Q3:n liiketulos olisi ollut vertailukauden tasolla.

Yhtiö päivitti luottotappioiden laskentamalleja ja teki Euroopan talouden heikkojen näkymien johdosta varauksia luottotappioihin (-282 M EUR). Tämä indikoisi myös sitä, että luottotappioiden määrä voisi kasvaa tulevaisuudessa.

204 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvaraus liittyy uuteen liiketoimintasuunnitelmaan sekä niistä aiheutuviin henkilöstövähennyksiin ja irtisanomispaketteihin. Noin 100 000 euron keskimääräisellä paketilla se tarkoittaisi noin 2 000 henkilövähennystä.

Nordea leikkasi tulevaa osinkoaan reippaasti ja keväällä maksettava osinko on 0,40 euroa tai kuten raportissa sanotaan ”Nordean tavoitteena on, että vuodelta 2019 maksettava osinko on 0,40 euroa osakkeelta.”

CET1 oli 15,4 prosenttia (Q2/2019: 14,8 %).

Q3:n liikevaihto laski 2,6 prosenttia eli noin 56 miljoonaa euroa. Tästä 25 miljoonaa euroa liittyi käyvän arvon muutoksiin ja 40 miljoonaa euroa korkotuottojen laskuun. Korkotuottoja painoi mm. vertailukauden lukuihin sisältyvät Venäjän liiketoimintojen lukemat, joita nyt siis ei enää ollut.

Palkkiotuotot kasvoivat 53 miljoonaa euroa, mitä tuki hoidettavien varojen määrän kasvu sekä luotonannon ja maksuliikenteen tuottojen kääntyminen nousuun.

Tavoitteet vuodelle 2019 ja 2020

Nordea arvioi, että vuoden 2019 toiminnan oikaistut kulut ovat vuoden 2018 tasoa pienemmät.

Yhtiö arvioi, että vuonna 2020 toiminnan kulut olisivat alle 4,7 miljardia euroa ja vähenevät tämän jälkeen edelleen. Lisäksi yhtiön pääomatavoitteena on pitää CET1-lukemaa 1,50 – 2,00 prosenttiyksikköä viranomaisten vähimmäisvaatimusta korkeampana.

Nordean taloudelliset tavoitteet vuodelle 2022 ovat

  • ROE: yli 10 %
  • kulu/tuottosuhde: 50 %

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 2 129 2 119 0,5% 8 470 9 172 -7,7%
Liiketulos (ebit) 750 705 6,4% 1 850 3 953 -53,2%
Nettotulos (omistajille) 608 505 20,4% 1 400 3 081 -54,6%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 0,40 0,69

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Nordea: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Alhainen korkotaso näkyy Nordean liikevaihdon nihkeänä kehityksenä niin, että liikevaihto on ollut 9 – 10 miljardissa eurossa viimeisen 10 vuoden ajan. Lisäksi – osittain liiketoimintojen myynneistä johtuen – liikevaihto on ollut hienoisessa laskutrendissä vuodesta 2014 alkaen.

Sen sijaan tuloskehitys on ollut parempaa eli toimintoja on saatu tehostettua. Lisäksi parantunut taloustilanne on vähentänyt luottotappioiden määrää. Nettotulosmarginaali oli vuosikymmenen alussa noin 27,5 prosentissa, kun nyt se on noin 35 prosentissa.

nordea-liikevaihto-q32019

Mutta perushaaste yhtiöllä on eli mistä kasvua? Korkotason normalisoituminen noin pariin prosenttiin nostaisi korkotuottoja, jotka tällä hetkellä vastaavat noin puolta yhtiön liikevaihdosta.

Ennusteet-sivulla arvioin, että Nordean tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 8,2 – 8,7 miljardia ja nettotulos 1,0 – 1,5 miljardia euroa. Tulosta painaa vuoden 2019 aikana kirjatut erilaiset kertaluontoiset erät, joita on tähän mennessä kertynyt jo noin 1,3 – 1,5 miljardia euroa. Näillä luvuilla nettotulosmarginaali olisi 16,5 prosentin tasolla ja kertaluontoisilla erillä oikaistuna noin 30 – 32 prosenttia. Tämä vastaisi viime vuosien tasoa.

Kertaluontoisten erien johdosta Nordean PE-luku nousi 18,4x tasolle. Vuodelle 2020 ennustamani tulos liikkuu noin 2,8 miljardissa eurossa, joten tähän suhteutettuna PE olisi karkeasti laskien noin 9 – 10x. Viime vuosien aikana PE on liikkunut 11 – 13,5x tasolla, joten tuohon nähden pientä nousuvaraa olisi.

Nordean osakekohtainen oma pääoma on 7,7 euroa (ennen taseen oikaisuja), joten PB-luvuksi saadaan 0,83x. Sijoittajat eivät siis anna paljoa painoa Nordean tuloksentekokyvylle, vaikka yhtiö tekeekin tasaista noin 0,65 – 0,80 euron osakekohtaista tulosta.

Muutama vuosi sitten PB-luku oli 1,30x – 1,35x tasolla, joka tämän hetken luvuilla tarkoittaisi noin 10,00 – 10,50 euron osakkeen hintaa. Mitään takeitahan ei tietenkään ole, että osake nousi tuolle tasolle missään järkevässä ajassa.

Osinko

Nordean vuonna 2019 päivitettynä osinkopolitiikkana on

Tavoitteena on, että osinkoa maksetaan 60–70 prosenttia tuloksesta vuodesta 2020 eteenpäin. Nordea arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille.

nordea-osinko-q32019

Osingon suhde tulokseen on ollut (4 vuoden keskiarvolla) noin 85 prosenttia tuloksesta. Osinko on kuitenkin noussut nopeammin kuin osakekohtainen tulos, sillä vuosikymmenen alun aikoihin osinkosuhde oli noin 45 prosentin tasolla. Tuloskunnon tulisikin lähteä selvään nousuun, jotta Nordea voisi jatkossa nostaa osinkoaan.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Nordea: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 (e) 0,40 3/2019 0,69 3/2018 0,68
YHTEENSÄ 0,40 0,69 0,68
-42,0% +1,5% +4,6%

Yhtiö kertoi, että sen tuleva osinko olisi 0,40 euroa eli yhtiön omin sanoin ”Nordean tavoitteena on, että vuodelta 2019 maksettava osinko on 0,40 euroa osakkeelta”. Osinko laskisi siten yli 40 prosenttia keväästä 2019.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+608) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä 608 miljoonaa euroa, joka on huomioitu käteiset varat ja oma pääoma erissä.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (24.10.2019) 6,40 7,27 10,10 10,60 10,14 9,64 9,71 7,24
Lkm (000) 4 033 000 4 037 000 4 039 000 4 037 000 4 031 000 4 031 000 4 020 000 4 026 000
Markkina-arvo (Mrd) 25,81 29,35 40,79 42,79 40,87 38,86 39,03 29,15
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Personal Banking 3 000 2 971 3 038 2 732 3 060
Commercial & Business Banking 1 990 2 073 2 002 1 817 1 969
Wholesale Banking 1 600 1 803 2 050 2 262 2 452
Asset & Wealth Management 1 555 1 641 1 955 1 983 1 929
Group Finance & Treasury 125 86 318 798 481
Muut 200 598 106 335 249
YHTEENSÄ 8 470 9 172 9 469 9 927 10 140
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Personal Banking 1 150 1 112 1 230 1 050 1 116
Commercial & Business Banking 870 903 783 718 862
Wholesale Banking 650 850 1 098 1 295 1 341
Asset & Wealth Management 805 865 1 108 1 131 1 127
Group Finance & Treasury -1 085 -45 42 641 335
Muut -540 441 -263 -210 -77
YHTEENSÄ 1 850 4 126 3 998 4 625 4 704
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 2 129 6 341 8 470 9 172 9 469 9 927 10 140 10 241 9 891 9 998
Liikevoitto 750 1 100 1 850 3 953 3 998 4 625 4 704 4 307 4 116 4 039
Nettotulos 608 792 1 400 3 081 3 048 3 766 3 662 3 332 3 116 3 126
Marginaali 28,6% 12,5% 16,5% 33,6% 32,2% 37,9% 36,1% 32,5% 31,5% 31,3%
EPS 0,15 0,20 0,35 0,76 0,75 0,93 0,91 0,83 0,78 0,78
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 31 945 41 578 43 081 32 099 35 500 31 067 33 529 36 060
Liikearvo 1 829 1 684 1 994 2 247 2 170 2 234 2 421 2 656
Muut varat 552 689 508 146 536 537 581 313 609 198 636 041 594 484 629 462
Tase yhteensä 586 463 551 408 581 612 615 659 646 868 669 342 630 434 668 178
Oma pääoma 31 102 32 895 33 148 32 409 31 031 29 835 29 207 28 000
Vähemmistö 43 6 168 1 1 2 2 5
Korolliset velat 349 141 325 426 316 542 373 771 394 606 412 008 364 387 446 654
Muut vastuut 206 177 193 081 231 754 209 478 221 230 227 497 236 838 193 519
Tase yhteensä 586 463 551 408 581 612 615 659 646 868 669 342 630 434 668 178
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta
Investoinnit: Capex
Vapaa rahavirta (FCF) 0 0 0 0 0 0 0 0
Investoinnit: Muut
Investointien jälkeen 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahoitus: Voitonjako
Rahoitus: Muut
Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,40 0,69 0,68 0,65 0,64 0,62 0,43 0,34
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,40 0,69 0,68 0,65 0,64 0,62 0,43 0,34
Osinkotuotto 6,3% 9,5% 6,7% 6,1% 6,3% 6,4% 4,4% 4,7%
Osinko/nettotulos 115,2% 90,4% 90,1% 69,7% 70,4% 75,0% 55,5% 43,8%
Osinko/FCF
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 8,4 8,9 12,6 13,4 13,7
PE (3v) 10,3 8,9 11,7 11,9 12,1 12,2 13,2 10,4
PE 18,4 9,5 13,4 11,4 11,2 11,7 12,5 9,3
EV/EBIT 185,4 79,2 78,6 83,1 85,0 97,5 89,9 108,9
Oma pääoma/osake 7,72 8,15 8,25 8,03 7,70 7,40 7,27 6,96
P/B 0,83 0,89 1,22 1,32 1,32 1,30 1,34 1,04
ROE 4,4% 9,3% 9,3% 11,9% 12,0% 11,3% 10,9% 11,6%
ROI 0,5% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8%
Omavaraisuusaste 5,3% 6,0% 5,7% 5,3% 4,8% 4,5% 4,6% 4,2%
Gearing
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 6,50 6,39 6,81 7,27 9,46 8,25 8,61 10,10 11,44 11,14
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,400 0,700 0,700 0,690 0,690 0,690 0,690 0,680 0,680 0,680
Osinkotuotto (ennuste) 6,2% 11,0% 10,3% 9,5% 7,3% 8,4% 8,0% 6,7% 5,9% 6,1%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,32 0,58 0,69 0,76 0,79 0,82 0,73 0,75 0,87 0,89
PE 20,2 10,9 9,9 9,5 11,9 10,1 11,8 13,4 13,1 12,6
EV/EBIT 190,6 101,8 90,2 79,2 81,4 77,5 81,9 78,6 85,8 82,0
ROE 4,1% 7,5% 9,1% 9,3% 9,9% 10,5% 9,5% 9,3% 11,1% 11,6%
ROI 0,5% 0,9% 1,0% 1,1% 1,0% 1,1% 1,0% 1,1% 1,0% 1,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus