Nordea sijoituskohteena

Päivitetty 6.9.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Nordea on Pohjoismaiden suurin ja yksi Euroopan suurimmista pankeista. Yhtiöllä on toimintaa lähes 20 maassa, mutta Pohjoismaat ovat sen päämarkkina-alue. Nordealla on noin 10 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 700 000 yritysasiakasta sekä noin 29 300 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2018e NORDEA Ennuste
Osake (6.9.2018) 9,32 Osinko 12 kk 0,69
Markkina-arvo (Mrd) 37,6 Osinkotuotto 7,4%
Liikevaihto (M) 9 125 (-3,6%) Osinko/EPS 78% 4v ka
Nettotulos (M) 3 220 (+5,6%)
EPS 0,80
PE 11,7
EV/EBIT 81,3 ROE 9,7%
PB 1,1 ROI 1,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:

Yhteenveto

NORDEA6.9.2018 | 9,32 EUR
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Nordean Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia pisteitä laskee etenkin heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä osingon lasku vuonna 2012.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Nordea on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Nordea on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Nordean liiketoimintaan vaikuttaa Pohjoismaiden talouksien, työttömyysasteen sekä asuntojen hintojen kehitykset. Korkotuotot vastaavat noin puolet Nordean liikevaihdosta – ja alhaisella tasolla pysyneet korot ovat pitäneet korkotuottoja paineessa. Tämä näkyy myös siinä, että Nordean liikevaihto on pysynyt noin 9 – 10 miljardissa eurossa jo 10 vuoden ajan.

Oheinen kuva antaa yleiskuvan Nordean tilikauden 2017 liikevaihdon jakautumisesta eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken.

Nordea-liikevaihdon-jakauma-2017

Tuloskehitystä on jarruttanut liikevaihdon kehityksen lisäksi kasvaneet digitalisaatio- sekä erilaiset automaatiohankkeet. Nordea kertoo, että sen digitalisaatiohanke on siirtynyt vuosien 2015 – 2017 käynnistysvaiheesta toimeenpanovaiheeseen. Yhtiö arvioi tämän kestävän vuoteen 2021 saakka.

Toimintojen automaatio tarkoittaa myös henkilöstövähennyksiä ja Nordea aikookin vähentää noin 4 000 työtehtävää tulevien 4 vuoden aikana (2018 – 2021), minkä lisäksi yhtiö aikoo vähentää konsulttien määrää 2 000 henkilöllä. Irtisanomisiin liittyvät kulut pitävät tuloskehitystä paineessa jonkin aikaa, mutta toiminnan tehostumisen myötä tuloskehitys paranee yleisesti.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia varsin alhaiseksi PE- ja PB-lukujen perusteella, mutta tällä tasolla tunnusluvut ovat olleet koko vuosikymmenen ajan. Eli korjausliikettä korkeampiin tunnuslukuihin ei liene luvassa – ainakaan tällä korkotasolla.

Osinkosijoittaja arvostaa kuitenkin Nordean osingonmaksukykyä. Kevään 2019 ennustamani osinko on 0,69, mikä antaa tällä osakkeen hinnalla (9,32 EUR) noin 7,4 prosentin osinkotuoton. Osingon suhde tulokseen on kuitenkin noussut jo 80 prosentin tuntumaan, joten tuloksen tulisi lähteä hyvään nousuun, jotta osingon kasvattamiselle jäisi jatkossa tilaa.

HUOM! Talousmentor-salkussa on tätä kirjoitettaessa Nordean osakkeita (Talousmentor-salkku).

Tilikausi 2018

Nordean Q1 – Q2/2018:

M EUR Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 2 541 2 407 5,6% 4 856 4 868 -0,2%
Liiketulos (ebit) 1 328 1 010 31,5% 2 398 2 112 13,5%
Nettotulos 1 085 743 46,0% 1 905 1 587 20,0%
EPS (EUR) 0,27 0,18 0,47 0,39

Nordean liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net fee and comission income”) sekä käyvän arvon muutoksista (”net result from items at fair value”).

Q2/2018 korkotuotot laskivat -8,7 prosenttia vuoden takaiseen nähden, mutta nousivat hieman (+1,9 %) Q1:stä. Korkotuotoissa on hyvä huomata se, että Q2:lla oli 91 päivää, mikä oli +1,1 prosenttia enemmän kuin Q1:n päivälukumäärä (90 päivää). Yhtiö kertoi, että kotitalouksien lainamarginaalit olivat paineessa etenkin Ruotsissa ja Norjassa, mutta yrityspuolella sekä lainamäärät että -marginaalit kehittyivät positiivisesti.

Q2/2018 palkkiotuotot laskivat -5,9 prosenttia vertailukauteen, mutta nousivat Q1:een nähden (+3,9 %). Palkkiotuotoissa parhaiten kehittyi Wholesale Banking -segmentin (isojen yritysten ja institutionaalisten asiakkaiden rahoituspalveluja) saamat tuotot välitys- ja lainapalkkioista. Segmentti näkee myös jonkinlaista positiivista kehitystä öljy- ja kaasuteollisuuden asiakaskunnassaan.

Käyvän arvon arvonmuutoksien tuotot laskivat -28 prosenttia viime vuodesta ja -41 prosenttia Q1:stä. Tähän vaikutti ”pehmeä” sijoitusmarkkinatilanne sekä myyty Tanskan henki- ja eläkevakuutustoiminto. Lisäksi Q1:llä tuli kertaluontoinen kirjanpidollinen tuotto Tanskan asuntolainoihin liittyen.

Kokonaisuudessaan Q2:n liikevaihto kasvoi +5,6 prosenttia, sillä yhtiö kirjasi 375 miljoonaa euroa (Q2/2017: 21 M EUR) myyntivoittoja, mikä käänsi varsinaisten tuottojen laskut nousuun.

Q2/2018 toiminnan kulut laskivat -11 prosenttia vertailukauteen nähden. Nordean kustannussäästöohjelma tuottaa tulosta, minkä lisäksi yhtiö on varoitellut, että tulevien 4 vuoden aikana noin 4000 työtehtävää ja 2000 konsulttia vähenee.

Luottotappiot jatkoivat laskuaan ja olivat Q2:lla -59 miljoonaa euroa. Viimeisen 12 kuukauden luottotappiot ovat olleet noin -249 miljoonaa euroa, kun tätä aikaisemmalla 12 kuukauden jaksolla luottotappioita kertyi -483 miljoonaa euroa.

Kulutason sekä luottotappioiden laskun sekä kertaluontoisten myyntivoittojen johdosta Q2:n nettotulos oli 1 085 miljoonaa euroa eli +46 prosenttia vertailukautta parempi.

Nordea on tehnyt sopimuksen norjalaisen Gjensidigen (kts Gjensidige sijoituskohteena) kanssa sen pankkitoimintojen ostosta. Kauppahintana on noin 5,5 miljardia NOK eli noin 578 miljoonaa euroa. Kauppa vaatii vielä normaalit viranomaishyväksynnät ja kaupan odotetaan toteutuvan Q1/2019 aikana.

Yhtiön toimipaikan siirto Suomeen odotetaan tapahtuvan 1.10.2018.

Näkymät vuodelle 2018

Nordea arvioi, että vuoden 2018

  • liikevaihto jää todennäköisesti vuodesta 2017 (9,47 Mrd EUR)
  • toiminnan kulut jäävät 4,9 miljardiin dollariin (5,1 Mrd EUR)
  • luottotappiot jäävät alle pitkän aikavälin keskiarvon
  • nettotulos on korkeampi kuin vuonna 2017 (3 048 M EUR)

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 9,1 – 9,2 Mrd EUR (2017: 9,47 Mrd EUR)
  • nettotulos: 3,20 – 3,25 Mrd EUR (2017: 3,05 Mrd EUR)

Ennusteiden perustelut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat Nordea: Ennusteet sivulla.

Tuloksen kehitys

Alhainen korkotaso näkyy Nordean liikevaihdon nihkeänä kehityksenä niin, että liikevaihto on ollut 9 – 10 miljardissa eurossa viimeisen 10 vuoden ajan. Lisäksi – osittain liiketoimintojen myynneistä johtuen – liikevaihto on ollut hienoisessa laskutrendissä vuodesta 2014 alkaen.

Sen sijaan tuloskehitys on ollut parempaa eli toimintoja on saatu tehostettua. Lisäksi parantunut taloustilanne on vähentänyt luottotappioiden määrää. Nettotulosmarginaali oli vuosikymmenen alussa noin 27,5 prosentissa, kun nyt se on noin 35 prosentissa.

nordea-liikevaihto-q22018

Mutta perushaaste yhtiöllä on eli mistä kasvua? Korkotason normalisoituminen noin pariin prosenttiin nostaisi korkotuottoja, jotka tällä hetkellä vastaavat noin puolta yhtiön liikevaihdosta.

Ennusteet-sivulla arvioin, että Nordean tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 9,1 – 9,2 miljardia ja nettotulos 3,20 – 3,25 miljardia euroa. Näillä luvuilla nettotulosmarginaali olisi 35 prosentin tasolla eli selvästi vuoden 2017 tasoa korkeampi, mutta jäisi vielä vuosien 2015 ja 2016 tasosta.

Nordean 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE-luvut ovat varsin matalalla tasolla (11,2x – 11,7x). Ja sitä ne ovat olleet koko vuosikymmenen ajan, joten siinä mielessä tasokorotusta (esimerkiksi 15x tasolle) lienee turha odottaa – ainakaan nykyisillä alhaisilla koroilla.

Nordean osakekohtainen oma pääoma on 8,24 euroa, joten PB-luvuksi saadaan 1,13x. Sijoittajat eivät siis anna paljoa painoa Nordean tuloksentekokyvylle, vaikka yhtiö tekeekin tasaista noin 0,80 euron osakekohtaista tulosta. Osakkeen hinta on nyt 9,32 euroa, joten parissa vuodessa yhtiön oma pääoma (ennen osinkoja) olisi noussut nykyiselle osakkeen hinnan tasolle ja yli senkin.

Muutama vuosi sitten PB-luku oli 1,30x – 1,35x tasolla, joka tämän hetken luvuilla tarkoittaisi noin 10,70 – 11,10 euron osakkeen hintaa. Mitään takeitahan ei tietenkään ole, että osake nousi tuolle tasolle missään järkevässä ajassa.

Osinko

Nordean osinkopolitiikkana on ylläpitää vahvaa pääomarakennetta, joka on linjassa Nordean pääomapolitiikan kanssa. Tavoitteena on vuosittain kasvattaa osakekohtaista osinkoa.

nordea-osinko-q22018

Osingon suhde tulokseen on ollut (4 vuoden keskiarvolla) noin 78 prosenttia tuloksesta. Osinko on kuitenkin noussut nopeammin kuin osakekohtainen tulos, sillä vuosikymmenen alun aikoihin osinkosuhde oli noin 45 prosentin tasolla. Tuloskunnon tulisikin lähteä selvään nousuun, jotta Nordea voisi jatkaa kasvavaa osinkolinjaansa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Nordea: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 0,69 3/2018 0,68 3/2017 0,65
YHTEENSÄ 0,69 0,68 0,65
+1,5% +4,6% +1,6%

Arvelen kasvavan osinkotrendin jatkuvan keväällä 2019, mutta arvioin varovasti, että osinko nousisi 0,01 eurolla 0,69 euroon. Tämä tarkoittaisi noin 86,5 prosentin osinkosuhdetta ennustamaani 0,80 euron EPS:iin nähden. Ennustettu osinko antaisi noin 7,4 prosentin osinkotuoton (osake 9,32 eur).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 315) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +1 315 miljoonaa euroa, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (6.9.2018) 9,32 10,10 10,60 10,14 9,64 9,71 7,24 5,98
Lkm (000) 4 037 000 4 039 000 4 037 000 4 031 000 4 031 000 4 020 000 4 026 000 4 026 000
Markkina-arvo (Mrd) 37,62 40,79 42,79 40,87 38,86 39,03 29,15 24,08
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Personal Banking 2 860 2 877 2 732 3 060
Commercial & Business Banking 1 960 1 872 1 817 1 969
Wholesale Banking 1 735 1 936 2 262 2 452
Wealth Management 1 715 1 997 1 983 1 929
Group Finance & Treasury 320 681 798 481
Muut 535 106 335 249
YHTEENSÄ 9 125 9 469 9 927 10 140 0
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Personal Banking 1 170 1 157 1 050 1 116
Commercial & Business Banking 810 669 718 862
Wholesale Banking 855 1 003 1 295 1 341
Wealth Management 915 1 118 1 131 1 127
Group Finance & Treasury 10 314 641 335
Muut 295 -263 -210 -77
YHTEENSÄ 4 055 3 998 4 625 4 704 0
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 2 100 4 856 9 125 9 469 9 927 10 140 10 241 9 891 9 998 9 501
Liikevoitto 830 2 398 4 055 3 998 4 625 4 704 4 307 4 116 4 039 3 547
Nettotulos 655 1 905 3 220 3 048 3 766 3 662 3 332 3 116 3 126 2 634
Marginaali 31,2% 39,2% 35,3% 32,2% 37,9% 36,1% 32,5% 31,5% 31,3% 27,7%
EPS 0,16 0,47 0,80 0,75 0,93 0,91 0,83 0,78 0,78 0,65
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 35 005 43 081 32 099 35 500 31 067 33 529 36 060 3 765
Liikearvo 1 994 1 994 2 247 2 170 2 234 2 421 2 656 2 575
Muut varat 534 369 536 537 581 313 609 198 636 041 594 484 629 462 709 864
Tase yhteensä 571 368 581 612 615 659 646 868 669 342 630 434 668 178 716 204
Oma pääoma 33 260 33 148 32 409 31 031 29 835 29 207 28 000 26 034
Vähemmistö 0 168 1 1 2 2 5 86
Korolliset velat 327 247 316 542 373 771 394 606 412 008 364 387 446 654 449 874
Muut vastuut 210 861 231 754 209 478 221 230 227 497 236 838 193 519 240 210
Tase yhteensä 571 368 581 612 615 659 646 868 669 342 630 434 668 178 716 204
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,69 0,68 0,65 0,64 0,62 0,43 0,34 0,26
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,69 0,68 0,65 0,64 0,62 0,43 0,34 0,26
Osinkotuotto 7,4% 6,7% 6,1% 6,3% 6,4% 4,4% 4,7% 4,3%
Osinko/nettotulos 86,5% 90,1% 69,7% 70,4% 75,0% 55,5% 43,8% 39,7%
Osinko/FCF
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 11,3 12,6 13,4 13,7 13,7
PE (3v) 11,2 11,7 11,9 12,1 12,2 13,2 10,4 9,5
PE 11,7 13,4 11,4 11,2 11,7 12,5 9,3 9,1
EV/EBIT 81,3 78,6 83,1 85,0 97,5 89,9 108,9 132,6
Oma pääoma/osake 8,24 8,25 8,03 7,70 7,40 7,27 6,96 6,49
P/B 1,13 1,22 1,32 1,32 1,30 1,34 1,04 0,92
ROE 9,7% 9,3% 11,9% 12,0% 11,3% 10,9% 11,6% 10,4%
ROI 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8%
Omavaraisuusaste 5,8% 5,7% 5,3% 4,8% 4,5% 4,6% 4,2% 3,6%
Gearing 878,7% 820,8% 1054,2% 1157,2% 1276,7% 1132,7% 1466,1% 1707,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Osake (päätösarvo) 8,25 8,61 10,10 11,44 11,14 10,72 10,60 8,82 7,53 8,45
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,690 0,690 0,680 0,680 0,680 0,680 0,650 0,650 0,650 0,650
Osinkotuotto (ennuste) 8,4% 8,0% 6,7% 5,9% 6,1% 6,3% 6,1% 7,4% 8,6% 7,7%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,83 0,75 0,75 0,87 0,89 0,95 0,93 0,87 0,84
PE 9,9 11,5 13,4 13,1 12,6 11,3 11,4 10,1 8,9
EV/EBIT 76,3 79,8 78,6 85,8 82,0 79,0 83,1 87,9 90,4
ROE 10,6% 9,7% 9,3% 11,1% 11,6% 12,7% 11,9% 11,5%
ROI 1,1% 1,0% 1,1% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset