Nordea sijoituskohteena

Päivitetty 18.7.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Nordea on Pohjoismaiden suurin ja yksi Euroopan suurimmista pankeista. Yhtiöllä on toimintaa lähes 20 maassa, mutta Pohjoismaat ovat sen päämarkkina-alue. Nordealla on noin 10 miljoonaa henkilöasiakasta ja noin 700 000 yritysasiakasta sekä noin 29 000 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2019e NORDEA Ennuste
Osake (18.7.2019) 6,62 Osinko 12 kk 0,70
Markkina-arvo (Mrd) 26,7 Osinkotuotto 10,6%
Liikevaihto (M) 8 650 (-5,7%) Osinko/EPS 88% 4v ka
Nettotulos (M) 2 585 (-16,1%)
EPS 0,64
PE 10,3
EV/EBIT 93,4 ROE 7,9%
PB 0,8 ROI 0,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:

Yhteenveto

NORDEA18.7.2019 | 6,62 EUR
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Nordean Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisia pisteitä laskee etenkin heikko liikevaihdon, tuloksen ja osingon kehitys.

On tärkeää huomata, että osa arvoluvun kriteereistä eivät sovellu pankkitoiminnan mittaamiseen. Tästä syystä Nordea on saanut pisteet mm. gearing ja omavaraisuusasteen kohdista, mutta menettänyt ROI:n pisteet. Lisäksi Nordea on menettänyt pisteitä korkeasta velkaisuudesta johtuen, mutta toisaalta tämä on juuri pankin perusliiketoimintaa: kerätään markkinoilta rahaa ja lainataan sitä eteenpäin hyvällä marginaalilla.

Nordean liiketoimintaan vaikuttaa Pohjoismaiden talouksien, työttömyysasteen sekä asuntojen hintojen kehitykset. Korkotuotot vastaavat noin puolet Nordean liikevaihdosta – ja alhaisella tasolla pysyneet korot ovat pitäneet korkotuottoja paineessa. Tämä näkyy myös siinä, että Nordean liikevaihto on pysynyt noin 9 – 10 miljardissa eurossa jo 10 vuoden ajan.

Oheinen kuva antaa yleiskuvan Nordean tilikauden 2018 liikevaihdon jakautumisesta eri segmenttien sekä erilaisten tuottojen kesken.

Nordea-liikevaihdon-jakauma-2018

Tuloskehitystä on jarruttanut liikevaihdon kehityksen lisäksi kasvaneet digitalisaatio- sekä erilaiset automaatiohankkeet. Nordea kertoo, että sen digitalisaatiohanke on siirtynyt vuosien 2015 – 2017 käynnistysvaiheesta toimeenpanovaiheeseen. Yhtiö arvioi tämän kestävän vuoteen 2021 saakka.

Toimintojen automaatio tarkoittaa myös henkilöstövähennyksiä ja Nordea aikookin vähentää noin 4 000 työtehtävää tulevien 3 vuoden aikana (2019 – 2021), minkä lisäksi yhtiö aikoo vähentää konsulttien määrää 2 000 henkilöllä. Irtisanomisiin liittyvät kulut pitävät tuloskehitystä paineessa jonkin aikaa, mutta toiminnan tehostumisen myötä tuloskehitys paranee yleisesti.

Nordeaa kohtaan on esitetty myös rahanpesuepäilyjä, jotka voivat tuoda tullessaan myös taloudellisia sanktioita. Yhtiö teki Q1/2019 tulokseensa 95 miljoonan euron varauksen Tanskan viranomaisten sakkoa varten. Lisäksi rahanpesun torjunta voi nostaa yhtiön kulutasoa.

Osakkeen hintaa voi luonnehtia alhaiseksi PE (10,3x) ja PB (0,8x) -lukujen perusteella. Viime vuosien aikana PE on liikkunut 11 – 13,5x tasolla, joten tuohon nähden pientä nousuvaraa olisi.

Osinkosijoittaja arvostaa kuitenkin Nordean osingonmaksukykyä. Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon olevan 0,70 euroa, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (n. 6,60 EUR) noin 10,6 prosentin osinkotuoton. Osingon suhde tulokseen on kuitenkin noussut jo 90 prosentin tuntumaan, joten tuloksen tulisi lähteä hyvään nousuun, jotta osingon kasvattamiselle jäisi jatkossa tilaa.

Yhtiö julkistaa uudet taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikan Q3/2019 raportin yhteydessä. Nordean osingon tasosta ja sen mahdollisesta leikkaamisesta on julkisuudessa ollut paljon puhetta, joten voi hyvinkin olla, että osinkoa leikataan selvästi uudelle tasolle.

Tutustu myös muihin Talousmentor-yrityslistan pankkeihin:

HUOM! Talousmentor-salkussa on tätä kirjoitettaessa Nordean osakkeita (Talousmentor-salkku).

Tilikausi 2019

Nordean Q1-Q2/2019:

M EUR Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 2 141 2 578 -17,0% 4 256 4 956 -14,1%
Liiketulos (ebit) 900 1 365 -34,1% 1 521 2 331 -34,7%
Nettotulos 681 1 115 -38,9% 1 124 1 841 -38,9%
EPS (EUR) 0,17 0,28 0,27 0,46

Nordean liikevaihto koostuu kolmesta erästä: korkotuotot netto (”net interest income”), palkkiotuotot netto (”net fee and comission income”) sekä käyvän arvon muutoksista (”net result from items at fair value”).

Q2:n korkotuotot laskivat -3,5 prosenttia (-39 M EUR) viime vuoteen nähden. Tuottoja painaa edelleen luottomarginaalien paineet. Lainamäärät kasvoivat Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, minkä lisäksi yhtiö pystyi nostamaan asuntolainojen markkinaosuutta Ruotsissa.

Palkkiotuotot laskivat (-7 %, -57 M EUR) viime vuodesta. Tuottoja laski luotonannon sekä maksuliikenteet alhaisemmat tuotot.

Myös käyvän arvon muutos laski selvästi Q2/2018 (-51%, -341 M EUR). Vuosi sitten tähän erään sisältyi kertaluontoisia tuottoja (karkeasti arvioiden +350 M EUR), joten ilman näitä tuotot olisivat olleet viime vuoden tasolla.

Kokonaisuutena Q2:n liikevaihto laski -17 prosenttia (-437 M EUR), mistä vertailukauden kertaluontoiset tuotot selittävät suurta osaa.

Nordean Q2:n toiminnan kulut nousivat hieman (2,3 %, 26 M EUR) ja luottotappiot olivat edelleen alhaisella tasolla eli -61 miljoonaa euroa (Q2/2018: -59 M EUR).

Raportoitu liiketulos (tai tulos ennen veroja) laski -34 prosenttia (-465 M EUR), mistä siis vertailukauden kertaluontoiset tuotot selittävät suurta osaa.

CET1 oli 14,8 prosenttia (Q1/2019: 14,6 %).

Näkymät vuodelle 2019

Nordea arvioi, että vuoden 2019 toiminnan kulut ovat vuoden 2018 tasoa pienemmät ja luottotappiot jäävät alle pitkän aikavälin keskiarvon ja ovat vuoden 2018 tasolla.

Yhtiö julkistaa uudet taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikan Q3/2019 raportin yhteydessä. Nordean osingon tasosta ja sen mahdollisesta leikkaamisesta on julkisuudessa ollut paljon puhetta, joten voi hyvinkin olla, että osinkoa leikataan selvästi uudelle tasolle.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 2 170 2 097 3,5% 8 650 9 172 -5,7%
Liiketulos (ebit) 950 917 3,6% 3 420 3 953 -13,5%
Nettotulos (omistajille) 730 724 0,8% 2 585 3 081 -16,1%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 0,70 0,69

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Nordea: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Alhainen korkotaso näkyy Nordean liikevaihdon nihkeänä kehityksenä niin, että liikevaihto on ollut 9 – 10 miljardissa eurossa viimeisen 10 vuoden ajan. Lisäksi – osittain liiketoimintojen myynneistä johtuen – liikevaihto on ollut hienoisessa laskutrendissä vuodesta 2014 alkaen.

Sen sijaan tuloskehitys on ollut parempaa eli toimintoja on saatu tehostettua. Lisäksi parantunut taloustilanne on vähentänyt luottotappioiden määrää. Nettotulosmarginaali oli vuosikymmenen alussa noin 27,5 prosentissa, kun nyt se on noin 35 prosentissa.

nordea-liikevaihto-q22019

Mutta perushaaste yhtiöllä on eli mistä kasvua? Korkotason normalisoituminen noin pariin prosenttiin nostaisi korkotuottoja, jotka tällä hetkellä vastaavat noin puolta yhtiön liikevaihdosta.

Ennusteet-sivulla arvioin, että Nordean tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 8,5 – 9,0 miljardia ja nettotulos 2,50 – 2,75 miljardia euroa. Näillä luvuilla nettotulosmarginaali olisi 29,9 prosentin tasolla eli vuotta 2018 heikompi. Vuoden 2018 tuottoihin sisältyi karkeasti arvioiden +350 miljoonan euron kertaluontoinen erä, joka nosti marginaalia.

Nordean 1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE-luvut ovat varsin matalalla tasolla (8,3x – 10,3x). Viime vuosien aikana PE on liikkunut 11 – 13,5x tasolla, joten tuohon nähden pientä nousuvaraa olisi.

Nordean osakekohtainen oma pääoma on 7,70 euroa (ennen taseen oikaisuja), joten PB-luvuksi saadaan 0,86x. Sijoittajat eivät siis anna paljoa painoa Nordean tuloksentekokyvylle, vaikka yhtiö tekeekin tasaista noin 0,65 – 0,80 euron osakekohtaista tulosta.

Muutama vuosi sitten PB-luku oli 1,30x – 1,35x tasolla, joka tämän hetken luvuilla tarkoittaisi noin 10,00 – 10,50 euron osakkeen hintaa. Mitään takeitahan ei tietenkään ole, että osake nousi tuolle tasolle missään järkevässä ajassa.

Osinko

Nordean osinkopolitiikkana on ylläpitää vahvaa pääomarakennetta, joka on linjassa Nordean pääomapolitiikan kanssa. Tavoitteena on vuosittain kasvattaa osakekohtaista osinkoa.

nordea-osinko-q22019

Osingon suhde tulokseen on ollut (4 vuoden keskiarvolla) noin 84 prosenttia tuloksesta. Osinko on kuitenkin noussut nopeammin kuin osakekohtainen tulos, sillä vuosikymmenen alun aikoihin osinkosuhde oli noin 45 prosentin tasolla. Tuloskunnon tulisikin lähteä selvään nousuun, jotta Nordea voisi jatkaa kasvavaa osinkolinjaansa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Nordea: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 0,70 3/2018 0,69 3/2018 0,68
YHTEENSÄ 0,70 0,69 0,68
+1,4% +1,5% +4,6%

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon nousevan 0,01 eurolla, jonka verran se nousi keväällä 2019. Osinko olisi 0,70 euroa, joka antaisi noin 10,6 prosentin osinkotuoton (osake 6,60 EUR).

Yhtiö julkistaa uudet taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikan Q3/2019 raportin yhteydessä. Nordean osingon tasosta ja sen mahdollisesta leikkaamisesta on julkisuudessa ollut paljon puhetta, joten voi hyvinkin olla, että osinkoa leikataan selvästi uudelle tasolle.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 461) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä 1 461 miljoonaa euroa, joka on huomioitu käteiset varat ja oma pääoma erissä.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (18.7.2019) 6,62 7,27 10,10 10,60 10,14 9,64 9,71 7,24
Lkm (000) 4 032 000 4 037 000 4 039 000 4 037 000 4 031 000 4 031 000 4 020 000 4 026 000
Markkina-arvo (Mrd) 26,69 29,35 40,79 42,79 40,87 38,86 39,03 29,15
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Personal Banking 2 945 2 971 3 038 2 732 3 060
Commercial & Business Banking 2 050 2 073 2 002 1 817 1 969
Wholesale Banking 1 610 1 803 2 050 2 262 2 452
Asset & Wealth Management 1 610 1 641 1 955 1 983 1 929
Group Finance & Treasury 225 86 318 798 481
Muut 210 598 106 335 249
YHTEENSÄ 8 650 9 172 9 469 9 927 10 140
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Personal Banking 1 105 1 112 1 230 1 050 1 116
Commercial & Business Banking 930 904 783 718 862
Wholesale Banking 635 839 1 098 1 295 1 341
Asset & Wealth Management 890 881 1 108 1 131 1 127
Group Finance & Treasury 25 -55 42 641 335
Muut -165 445 -263 -210 -77
YHTEENSÄ 3 420 4 126 3 998 4 625 4 704
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 2 170 4 256 8 650 9 172 9 469 9 927 10 140 10 241 9 891 9 998
Liikevoitto 950 1 521 3 420 3 953 3 998 4 625 4 704 4 307 4 116 4 039
Nettotulos 730 1 124 2 585 3 081 3 048 3 766 3 662 3 332 3 116 3 126
Marginaali 33,6% 26,4% 29,9% 33,6% 32,2% 37,9% 36,1% 32,5% 31,5% 31,3%
EPS 0,18 0,28 0,64 0,76 0,75 0,93 0,91 0,83 0,78 0,78
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 43 200 41 578 43 081 32 099 35 500 31 067 33 529 36 060
Liikearvo 1 684 1 684 1 994 2 247 2 170 2 234 2 421 2 656
Muut varat 539 452 508 146 536 537 581 313 609 198 636 041 594 484 629 462
Tase yhteensä 584 336 551 408 581 612 615 659 646 868 669 342 630 434 668 178
Oma pääoma 32 471 32 895 33 148 32 409 31 031 29 835 29 207 28 000
Vähemmistö 44 6 168 1 1 2 2 5
Korolliset velat 335 802 325 426 316 542 373 771 394 606 412 008 364 387 446 654
Muut vastuut 216 019 193 081 231 754 209 478 221 230 227 497 236 838 193 519
Tase yhteensä 584 336 551 408 581 612 615 659 646 868 669 342 630 434 668 178
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta
Investoinnit: Capex
Vapaa rahavirta (FCF) 0 0 0 0 0 0 0 0
Investoinnit: Muut
Investointien jälkeen 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahoitus: Voitonjako
Rahoitus: Muut
Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,70 0,69 0,68 0,65 0,64 0,62 0,43 0,34
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,70 0,69 0,68 0,65 0,64 0,62 0,43 0,34
Osinkotuotto 10,6% 9,5% 6,7% 6,1% 6,3% 6,4% 4,4% 4,7%
Osinko/nettotulos 109,2% 90,4% 90,1% 69,7% 70,4% 75,0% 55,5% 43,8%
Osinko/FCF
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 8,3 8,9 12,6 13,4 13,7
PE (3v) 9,2 8,9 11,7 11,9 12,1 12,2 13,2 10,4
PE 10,3 9,5 13,4 11,4 11,2 11,7 12,5 9,3
EV/EBIT 93,4 79,2 78,6 83,1 85,0 97,5 89,9 108,9
Oma pääoma/osake 8,06 8,15 8,25 8,03 7,70 7,40 7,27 6,96
P/B 0,82 0,89 1,22 1,32 1,32 1,30 1,34 1,04
ROE 7,9% 9,3% 9,3% 11,9% 12,0% 11,3% 10,9% 11,6%
ROI 0,9% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8%
Omavaraisuusaste 5,6% 6,0% 5,7% 5,3% 4,8% 4,5% 4,6% 4,2%
Gearing
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 6,39 6,81 7,27 9,46 8,25 8,61 10,10 11,44 11,14 10,72
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,700 0,700 0,690 0,690 0,690 0,690 0,680 0,680 0,680 0,680
Osinkotuotto (ennuste) 11,0% 10,3% 9,5% 7,3% 8,4% 8,0% 6,7% 5,9% 6,1% 6,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,58 0,69 0,76 0,79 0,82 0,73 0,75 0,87 0,89 0,95
PE 10,9 9,9 9,5 11,9 10,1 11,8 13,4 13,1 12,6 11,3
EV/EBIT 101,8 90,2 79,2 81,4 77,5 81,9 78,6 85,8 82,0 79,0
ROE 7,5% 9,1% 9,3% 9,9% 10,5% 9,5% 9,3% 11,1% 11,6% 12,7%
ROI 0,9% 1,0% 1,1% 1,0% 1,1% 1,0% 1,1% 1,0% 1,1% 1,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset