Norsk Hydro

Viimeksi päivitetty 23.7.2019

Norjalainen Norsk Hydro on globaali alumiiniyhtiö, jonka toiminta kattaa koko alumiinituotannon arvoketjun. Yhtiö louhii bauksiittia, rikastaa sitä alumiiniksi sekä kierrättää sitä taas alumiinin raaka-aineeksi. Yhtiöllä on noin 35 000 työntekijää yli 50 maassa ja yhtiön markkina-arvo on noin 65 miljardia kruunua.

Yli 100 vuoden matka alumiinivalmistajaksi

Norsk Hydro perustettiin vuonna 1905. Yhtiön syntyä kuvaa tarina: perjantaina 13.2.1903 Kristian Birkeland ja Sam Eyde olivat syömässä ministeri Gunnar Knudsenin kanssa… Aivan… tarina on sama kuin Yara International:n esittelyssä, sillä illalliskeskustelun seurauksena Norsk Hydro niminen yhtiö sai alkusykäyksensä. Yara eriytettiin Norsk Hydrosta vuonna 2004 omaksi yhtiökseen.

Norsk Hydro jatkoi rönsyjen karsimistaan vuonna 2007, kun se fuusioi öljy- ja kaasutoimintoja norjalaisen Statoil:n kanssa.

Vuonna 2002 Norsk Hydrosta tuli Euroopan suurin alumiinin tuottaja, kun se hankki saksalaisen Vereinigte Aluminiumwerke (VAW) alumiiniyhtiön. Vuonna 2011 yhtiö vahvisti alumiinituotannon raaka-aineiden saantiaan hankkimalla Brasiliasta bauksiittikaivos- sekä alumiinioksidijalostustoimintoja.

Norsk Hydro osti Orkla:lta osuuden alumiiniprofiileja valmistavasta Sapa:sta. Kauppa toteutui vuoden 2017 loppupuolella.

Norsk Hydro nykyään

Norsk Hydron toimitusjohtajana toimii Hilde Merete Aasheim, joka aloitti tehtävässään toukokuussa 2019. Häntä ennen toimitusjohtajana oli 10 vuoden ajan Svein Richard Brandtzæg (2009 – 2019).

Kuten todettua, niin Norsk Hydrolla on yksi maailman suurimmista bauksiitin kaivoksista ja alumiinioksidinjalostamoista Brasiliassa. Norsk Hydro on myös Norjan toiseksi suurin sähkön tuottaja.

Osake ja omistajat

Norsk Hydron osake on listattuna sekä Oslon (NHY) ja Tukholman pörssissä (NHYO). Yhtiön suurin omistaja on Norjan valtio noin 34,3 prosentin omistusosuudella. Muita suuria omistajia ovat Folketrygdfondet (6,2 %), State Street Bank (4,5 %) ja Clearstream Banking (2,6 %). Muilla omistajilla on alle 2 prosentin osuudet yrityksestä.

Toimintaympäristö

Alumiinin kysynnän ja tarjonnan kehittyminen vaikuttaa suoraan Norsk Hydron toiminnan kannattavuuteen. Heilahtelut ovat nopeita, sillä esimerkiksi vuoden 2015 alussa alumiinin tarjontaa oli vähemmän kuin kysyntää, ja siten alumiinin hinnat olivat ennätystasolla. Vain puoli vuotta myöhemmin Kiinan alumiinin ylituotanto työnsi markkinoille paljon alumiinia, joka laski hintoja – tällä kertaa alimmalle tasolleen 6 vuoteen.

Bauksiittimalmin ominaisuudet määrittävät sen, miten helposti ja kustannustehokkaasti siitä saadaan jalostettua alumiinioksidia. Brasilian bauksiitti on laadultaan parasta ja helpoiten jalostettavaa. Alumiinin valmistuksessa alumiinioksidi on merkittävin kustannustekijä, joten mitä kustannustehokkaammin sitä pystytään valmistamaan sitä parempi. Alumiinin kierrätys on toinen tapa tuottaa alumiinia. Noin 15 prosenttia alumiinituotteista on tehty kierrätetystä alumiinista. Lisäksi arvioidaan, että noin 70 – 75 prosenttia kaikesta alumiinista, joka on tuotettu vuoden 1886 jälkeen, on yhä käytössä.

Brasilian toimintaympäristö on jo itsessään haastava, sillä maan verojärjestelmä on kompleksinen, nopeasti muuttuva ja muutoksia on vaikea ennakoida. Myös Brasilian vaikea taloudellinen tilanne voi lisätä maan epävakautta ja siten haitata Norsk Hydron toimintaa.

Talven 2018 rankkasateiden jäljiltä Brasilian Alunorten tehtaan tuotanto on ollut vain 50 prosenttisessa käytössä. Pelkona oli, että ympäristöön olisi päätynyt saasteita, mutta näin ei ole käynyt. Toukokuussa 2019 yhtiö sai vihdoin ja viimein luvan laajentaa tuotantoaan ja tuotanto on kesäkuussa saatu nostettua noin 85 prosentin tasolle.

Koska yritys toimii ympäri maailmaa, niin äkilliset valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa yrityksen raportoimiin talouslukuihin – varsinkin silloin, jos tuotot ja kulut ovat eri valuutoissa.

Norsk Hydron sähköntuotannon tuloksellisuutta määrittelee Pohjoismaiden sähköpörssin (North pool) hintataso. Suomessakin joitakin vuosia sitten uutisoitiin sähkön hinnan liikkeitä Norjan vesivoiman tilanteella.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset