Norsk Hydro: Osinkohistoria

Osinkotiedot päivitetty 23.7.2019

Tälle sivulle on koottu yhtiön osingot vuodesta 2000 alkaen. Tiedot on kerätty yhtiön vuosiraporteista sekä osinko-sivulta, missä on lisätietoa osingoista: https://www.hydro.com/en/investor-relations/the-hydro-share/Dividend/

nhy-osinkohistoria-q42018

Norks Hydron osinkopolitiikkana on maksaa osinkoa, joka on pitkältä aikaväliltä keskimäärin noin 40 prosenttia tuloksesta.

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon pysyvän 1,25 kruunussa.

Huomioita taulukosta:

  • Sinisellä pohjavärillä on esitettynä omat osinkoennusteeni, joiden taustaa on kuvattu itse yhtiön analyysissä. Ennuste on yleensä tehty seuraavalla vuodelle.
  • Vuosiluku on vuosi, jolloin osinko on irronnut. Sitä vastaava tilikausi on tästä yhtä aikaisempi vuosi. Analyysien taulukoissa osinko on merkitty tilikauden perusteella, joten tämän taulukon vuosiluvut ovat yhden ”liian” isoja.
  • Norsk Hydron osinko on viime vuosien aikana irronnut toukokuun 2 – 8 päivän aikoihin (viimeksi 8.5.2019).
  • Osingon muutosprosentti tarkoittaa osingon muutosta edelliseen vuoteen nähden.
  • Osakemäärä muuttui vuosina 2010 ja 2011 niin, että aiempi noin 1,20 miljardin osakkeen määrä nousi ensin 1,59 miljardiin ja tämän jälkeen 2,04 miljardiin kappaleeseen. Osakemäärän muutos liittyi Brasilian bauksiittikaivos- sekä alumiinioksidijalostustoimintojen hankintaan. Näitä osakemäärän muutoksia ei ole huomioitu osingoissa.
  • Vuoden 2004 osakesplit (5x) on sen sijaan huomioitu.
  • Yhtiö eriytti Yaran omaksi yhtiökseen vuonna 2004 sekä fuusioi öljy- ja kaasutoimintojaan Statoilin kanssa vuonna 2007. Nämä toimenpiteet vaikuttivat siihen, että osingon taso laski tälle vuosikymmenelle tultaessa.
OSINKOHISTORIA YHTEENSÄ (NOK) Muutos Osinko
2020e 1,25 0,0% 1,25
2019 1,25 -28,6% 1,25
2018 1,75 40,0% 1,75
2017 1,25 25,0% 1,25
2016 1,00 0,0% 1,00
2015 1,00 33,3% 1,00
2014 0,75 0,0% 0,75
2013 0,75 0,0% 0,75
2012 0,75 0,0% 0,75
2011 0,75 50,0% 0,75
2010 0,50 0,50
2009 0,00 -100,0% 0,00
2008 5,00 0,0% 5,00
2007 5,00 13,6% 5,00
2006 4,40 10,0% 4,40
2005 4,00 81,8% 4,00
2004 2,20 4,8% 2,20
2003 2,10 5,0% 2,10
2002 2,00 5,3% 2,00
2001 1,90 18,8% 1,90
2000 1,60 1,60

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset