Norsk Hydro sijoituskohteena

Päivitetty 23.7.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Norjalainen Norsk Hydro on globaali alumiiniyhtiö, jonka toiminta kattaa koko alumiinituotannon arvoketjun. Yhtiö louhii bauksiittia, rikastaa sitä alumiiniksi sekä kierrättää sitä taas alumiinin raaka-aineeksi… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e NORSK HYDRO Ennuste
Osake (23.7.2019) 31,90 Osinko 12 kk 1,25
Markkina-arvo (Mrd) 65,3 Osinkotuotto 3,9%
Liikevaihto (M) 155 500 (-3,4%) Osinko/EPS 55% 4v ka
Nettotulos (M) 850 (-80,7%) Osinko/FCF 105% 4v ka
EPS 0,42 Omav.aste 52%
PE 76,8 Gearing 16%
EV/EBIT 24,1 ROE 1,0%
PB 0,75 ROI 3,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.hydro.com/en/investor-relations/reports/

Yhteenveto

NORSK HYDRO23.7.2019 | 31,90 NOK
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Norsk Hydron Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti tuloksen ja osingon heikko kehitys. Myös pääoman tuotto on ollut alle pisterajan.

Norsk Hydro purki rönsyjään vuosien 2000 – 2010 aikana (mm. Yara ja öljyliiketoiminnat Statoil:lle) ja yhtiö keskittyi alumiinin valmistukseen. Norsk Hydro osti puoliksi Orklan kanssa omistamansa alumiiniprofiileja valmistavan Sapan kokonaan itselleen Q3/2017. Yhtiö sisältyy Hydron lukuihin Q4/2017 alkaen – aiemmin tuloksesta on merkitty 50 prosenttia.

Tilikausi 2017 sujui vahvasti, sillä liikevaihto ja tulos nousivat selvästi. Sen sijaan vuoden 2018 lukuja laski Brasilian Alunorten tehtaan puolitehoisuus, joka heijastuu Hydron Brasilian kahdelle muullekin tehtaalle. Toukokuussa 2019 yhtiö sai vihdoin luvan palauttaa tehtaan tuotannon normaalille tasolleen ja heinäkuussa tehtaan käyttöaste oli saatu nostettua 85 prosentin tasolle.

Nousevaa osinkovirtaa hakeva osinkosijoittaja ei sijoita Norsk Hydroon, sillä osinko kevään 2019 laski 1,25 kruunuun Brasilian sekavan tilanteen johdosta.

Tilikausi 2019

Norsk Hydron Q1-Q2/2019 ja raportoidut luvut

M NOK Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 39 362 41 724 -5,7% 77 132 82 070 -6,0%
Liiketulos (ebit) 656 2 986 676 6 287
Nettotulos (omistajille) -85 2 108 -76 4 199
EPS (NOK, omistajille) -0,04 1,03 -0,04 2,05

Q2/2019 liikevaihto jatkoi laskuaan (-5,7), missä selvintä lasku oli alkutuotannon Bauxite & Alumina sekä Primary Metal -segmentteissä. Lisäksi Energy-segmentin liikevaihto laski selvästi alhaisempien tuotantomäärien johdosta. Näissä segmenteissä liikevaihdot laskivat noin -25…-35 prosenttia vertailukauteen nähden.

Yhtiö sai toukokuussa luvan palauttaa Alunorten tehtaan tuotannon normaalille tasolleen ja nyt Alunorten käyttöaste on noin 85 prosentissa. Samalla yhtiö pystyy nostamaan kahden muun – Alunortesta riippuvaisen – tehtaansa tuotantoa.

Liiketulos (ebit) jäi 656 miljoonaan kruunuun, joka on lähes -80 prosenttia heikompi kuin viime vuoden tulos. Tulosta painaa Brasilian tehtaiden vajaa käyttöaste, raaka-aineiden kohonneet hinnat, alumiinin voimakkaasti laskenut hintataso sekä kyberiskun kertaluontoiset (n. 200 – 250 M NOK) kulut ja tuottojen menetykset.

Yhtiö arvioi Q3:lle, että alumiinin kysyntä on monin paikoin pehmeää, mihin vaikuttaa maailmantalouden epävarma tilanne. Samalla tuotantomäärät ovat lisääntymässä, kun Hydro nostaa Brasilian tehtaiden tuotantomääriään. Näin alumiinin hintojen voi odottaa laskevan, jotka ovat jo nyt varsin alhaisella tasolla. Nordea arvioi, että alumiiniyhtiöt leikkaisivat tuotantoaan nostaakseen alumiinin maailmanmarkkinahintaa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M NOK Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 39 200 40 163 -2,4% 155 500 160 916 -3,4%
Liiketulos (ebit) 1 200 2 057 -42% 3 300 8 681 -62%
Nettotulos (omistajille) 400 750 -47% 850 4 414 -81%
Tuleva Ed.
Osinko 12 kk (NOK) 1,25 1,25

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Norsk-Hydro: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on ollut noin 80 – 88 miljardissa kruunussa parina viime vuotena, mutta Sapan hankinnan jälkeen vuoden 2018 liikevaihto nousi 161 miljardiin kruunuun. Vuonna 2017 Sapa ehti vaikuttaa vain muutaman kuukauden verran, mutta jo se riitti nostamaan liikevaihdon 113,7 miljardiin kruunuun.

Alumiinin hinnat nousivat vuoden 2018 aikana Alunorten tehtaan vajaakäytön, Trumpin tullien sekä venäläisen alumiinivalmistajaan Rusaliin kohdistuneiden sanktioiden johdosta. Rusalin sanktiot purettiin vuoden 2019 alussa.

Koko vuoden 2018 tulos laski yli -30 prosenttia, missä alkutuotannon puolitehoisuus söi katteita sekä lopputuotannossa alumiinin kohonnut hinta nosti raaka-ainekuluja.

nhy-tuloslaskelma-q22019

Yhtiö on aloittanut säästöohjelman, jonka tulisi tuottaa noin 3,0 miljardin kruunun vuosisäästöt vuodesta 2019 alkaen. Alunorten puolitehoisuuden seurauksena yhtiö ei tule pääsemään säästöohjelman tavoitteisiin.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 150 – 160 miljardia ja nettotulos noin -2,5…+2,5 miljardia kruunua. Tulosennusteeseen pitää suhtautua suurella varauksella, sillä yhtiön tilanteeseen vaikutta varsin moni negatiivinen seikka, joita ovat mm. Brasilian tehtaiden puolitehoisuus, kyberisku, Kiinan ja USA:n kauppasota sekä erilaiset tullitariffit.

PE-luvuksi em. ennusteilla tulisi noin 77x. Mutta mikäli sekava tilanne jatkuu vielä pitkään, niin tuloskehitys voi kärsiä vielä tästäkin. Toisaalta, mikäli tilanne selviää ja tuotanto saadaan palautettua normaalille tasolle, niin silloin PE-luku olisi alhaisemmalla tasolla. Mutta itse PE ei tällä hetkellä kerro oikeastaan mitään, vaan sijoittajan tulee seurata tarkasti markkinatilanteen.

Yhtiön P/B-luku on ollut alle 1,0 tasolla useampana vuotena, ja nyt se on 0,75x. Alle 1,0 oleva P/B luku kertoo yhtiöllä olevan enemmän osakekohtaista omaa pääomaa kuin osakkeen hinta on. Tässäkin tunnusluvun suoraa käyttöä pitää välttää.

nhy-roe-roi-q22019

Vahvasta taseesta johtuen yhtiön pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat olleet varsin kehnolla tasolla. Vaikea tuloskehitys painaa edelleen tuottolukuja.

Tase

Norsk Hydron tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän suhteessa taseen omaan pääomaan sekä nettotulokseen.

nhy-velkaisuus-q22019

Norsk Hydron korollisten velkojen määrä on noussut nopeaa tahtia viimeisten vuosien aikana ja velkaa on nyt 26,8 miljardia kruunua. Velan määrää on nostanut Sapan hankinta sekä vuoden 2019 alussa käyttöönotettu IFRS 16-standardi.

Tästäkin kasvusta huolimatta omavaraisuusaste on hyvällä noin 50 – 60 prosentin tasolla ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 15 prosentin tuntumassa. Gearing on hyvä jos se on alle 100 prosenttia.

Rahavirta

Norsk Hydron liiketoiminnan rahavirtaan tuli selvä tasokorjaus vuonna 2015. Aiemmin rahavirta oli noin 5 – 6 miljardissa kruunussa, mutta nyt se näyttäisi asettuvan noin 10 – 12 miljardiin kruunuun. Vuosien 2012 ja 2013 tappiolliset tulokset eivät näy rahavirrassa juurikaan.

Alunorten tilanne sotkee myös rahavirtojen kehitystä, sillä vuoden 2018 rahavirrat jäivät vain 7,0 miljardiin kruunuun. Siksi on hyvä seurata sitä, mille tasolle rahavirrat asettuvat vuonna 2019.

Capex-investoinneissa näkyy samankaltainen tasokorjaus kuin liiketoiminnan rahavirrassakin. Aiempi noin 3,2 miljardin investointitarve on noussut nyt noin 5 – 7 miljardiin kruunuun.

nhy-rahavirta-q22019

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut paljonkin eri vuosien välillä. Mitään selkeää trendiä on vaikea havaita, missä Hydron tekemät yritysjärjestelyt tuovat omat haasteensa. Lisäksi nopeasti vaihtuvat alumiinin kysynnän ja tarjonnan vaihtelut näkyvät luvuissa. Ehkä parempaa trendien kehitystä voisi nähdä, jos lukuja laskisi parin-kolmen vuoden liukuvana keskiarvona?

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin -2,6 miljardin kruunun kassastamaksuja. Siihen nykyinen noin vapaan rahavirtojen taso riittää. Toki Alunorten tilanne tätäkin sotkee hieman lyhyellä aikavälillä.

Osinko

Norsk Hydron osinkostrategiana on maksaa tasaista tai nousevaa osinkoa, joka on noin 40 prosenttia nettotuloksesta pitkällä aikavälillä. Kuluvan vuoden ennusteiden sekä edellisen 3 vuoden ajalta laskettu keskimääräinen osingonmaksusuhde on noin 55 prosenttia. Vielä siis ollaan selvästi yli 40 prosentin tavoitetason.

nhy-osinko-q22019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Norsk Hydro: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2020 (e) 1,250 5/2019 1,250 5/2018 1,750
YHTEENSÄ 1,250 1,250 1,750
+0,0% -28,6% +40,0%

Alunorten tilanteen johdosta kevään 2019 osinkoa leikattiin 1,25 kruunuun. Arvioin, että vuonna 2020 maksettava osinko pysyisi edelleen 1,25 kruunussa. Tämä antaisi noin 3,9 prosentin osinkotuoton (osake 31,90 NOK).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+926) ja osingonmaksuilla (0). Oikaisu on yhteensä +926 miljoonaa kruunua, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (23.7.2019) 31,90 39,21 62,35 41,39 33,13 42,44 27,07 27,88
Lkm (000) 2 046 000 2 046 000 2 044 000 2 042 894 2 041 588 2 039 832 2 038 789 2 037 568
Markkina-arvo (Mrd) 65,27 80,22 127,44 84,56 67,64 86,57 55,19 56,81
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Bauxite & Alumina 12 500 14 397 15 188 12 059 13 534
Primary Metal 6 600 7 828 7 578 5 529 5 373
Metal Markets 41 500 42 502 44 264 39 420 42 795
Rolled Products 26 250 26 941 25 538 22 469 24 293
Extruded Solutions 65 000 64 023 14 083
Energy 2 850 3 673 2 550 2 426 1 623
Muut 800 1 552 18 50 77
YHTEENSÄ 155 500 160 916 109 219 81 953 87 695
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Bauxite & Alumina 1 600 1 764 3 704 1 196 2 411
Primary Metal -1 500 2 123 4 729 2 285 4 459
Metal Markets 800 887 485 629 180
Rolled Products -100 335 512 953 154
Extruded Solutions 2 000 1 932 2 522 889
Energy 1 050 1 854 1 531 1 343 1 103
Muut -550 -214 -1 295 -285 -48
YHTEENSÄ 3 300 8 681 12 188 7 010 8 259
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 39 200 77 132 155 500 160 913 113 693 83 969 88 667 79 073 65 358 64 583
Liikevoitto 1 200 676 3 300 8 679 12 189 7 011 8 258 5 674 1 674 571
Nettotulos 400 -76 850 4 413 8 783 6 388 2 020 797 -920 -1 318
Marginaali 1,0% -0,1% 0,5% 2,7% 7,7% 7,6% 2,3% 1,0% -1,4% -2,0%
EPS 0,20 -0,04 0,42 2,16 4,30 3,13 0,99 0,39 -0,45 -0,65
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 12 606 6 970 13 139 12 648 12 669 11 069 10 892 11 377
Liikearvo 7 269 7 269 7 269 3 154 2 734 3 177 2 945 3 040
Muut varat 148 029 147 460 142 919 114 991 107 141 112 027 101 398 102 940
Tase yhteensä 167 904 161 699 163 327 130 793 122 544 126 273 115 235 117 357
Oma pääoma 82 069 85 990 87 074 81 906 74 169 74 030 69 981 69 663
Vähemmistö 4 452 4 936 5 178 5 733 5 159 5 911 5 283 5 835
Korolliset velat 26 797 15 623 17 257 6 680 7 531 11 167 10 181 9 630
Muut vastuut 54 586 55 150 53 818 36 474 35 685 35 165 29 790 32 229
Tase yhteensä 167 904 161 699 163 327 130 793 122 544 126 273 115 235 117 357
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 8 250 7 025 14 347 10 018 14 373 5 965 5 073 5 434
Investoinnit: Capex -7 500 -7 219 -7 296 -6 913 -5 254 -3 294 -2 701 -3 256
Vapaa rahavirta (FCF) 750 -194 7 051 3 105 9 119 2 671 2 372 2 178
Investoinnit: Muut -500 23 -7 140 2 132 -4 137 1 019 1 970 -3 036
Investointien jälkeen 250 -171 -89 5 237 4 982 3 690 4 342 -858
Rahoitus: Voitonjako -2 560 -3 575 -3 029 -2 354 -2 335 -1 922 -1 919 -1 669
Rahoitus: Muut 2 310 -1 861 6 869 -2 032 -5 046 -1 176 -800 2 245
Rahavarojen muutos 0 -5 607 3 751 851 -2 399 592 1 623 -282
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,25 1,25 1,75 1,25 1,00 1,00 0,75 0,75
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,25 1,25 1,75 1,25 1,00 1,00 0,75 0,75
Osinkotuotto 3,9% 3,2% 2,8% 3,0% 3,0% 2,4% 2,8% 2,7%
Osinko/nettotulos 300,9% 58,0% 40,7% 40,0% 101,1% 255,9% -166,2% -115,9%
Osinko/FCF 341,0% -1318,3% 50,7% 82,2% 22,4% 76,4% 64,5% 70,2%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 20,5 27,9 39,7 38,0 50,0
PE (3v) 13,9 12,3 22,2 27,6 107,0 37,1 23,4
PE 76,8 18,2 14,5 13,2 33,5 108,6
EV/EBIT 24,1 10,2 10,8 11,2 7,6 15,3 32,5 96,4
Oma pääoma/osake 42,29 44,44 45,13 42,90 38,86 39,19 36,92 37,05
P/B 0,75 0,88 1,38 0,96 0,85 1,08 0,73 0,75
ROE 1,0% 4,8% 9,8% 7,7% 2,5% 1,0% -1,2% -1,6%
ROI 3,0% 8,0% 12,0% 7,7% 9,3% 6,4% 2,0% 0,6%
Omavaraisuusaste 51,5% 56,2% 56,5% 67,0% 64,7% 63,3% 65,3% 64,3%
Gearing 16,4% 9,5% 4,5% -6,8% -6,5% 0,1% -0,9% -2,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 30,50 34,95 39,21 48,86 48,79 45,95 62,35 57,90 46,28 49,86
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,250 1,250 1,250 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
Osinkotuotto (ennuste) 4,1% 3,6% 3,2% 3,6% 3,6% 3,8% 2,8% 3,0% 3,8% 3,5%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,07 1,14 2,16 4,13 4,76 4,46 4,52 3,33 2,86 3,09
PE 449,2 30,7 18,2 11,8 10,3 10,3 13,8 17,4 16,2 16,1
EV/EBIT 25,3 15,5 10,2 8,3 8,2 7,5 10,4 11,0 9,7 11,7
ROE 0,2% 2,6% 4,8% 9,6% 11,1% 10,0% 10,3% 8,0% 6,9% 7,4%
ROI 2,9% 5,0% 8,0% 12,7% 13,4% 12,9% 12,4% 10,7% 9,9% 8,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset