Norsk Hydro sijoituskohteena

Päivitetty 24.7.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Norjalainen Norsk Hydro on globaali alumiiniyhtiö, jonka toiminta kattaa koko alumiinituotannon arvoketjun. Yhtiö louhii bauksiittia, rikastaa sitä alumiiniksi sekä kierrättää sitä taas alumiinin raaka-aineeksi… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e NORSK HYDRO Ennuste
Osake (24.7.2018) 47,60 Osinko 12 kk 1,75 3,7%
Markkina-arvo (Mrd) 97,4 Osinko/EPS 47% 4v ka
Liikevaihto (M) 162 000 (+42,5%) Osinko/FCF 46% 4v ka
Nettotulos (M) 7 600 (-13,5%) Omav.aste 58%
EPS 3,71 Gearing 2%
PE 12,8 ROE 8,2%
PB 1,05 ROI 10,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.hydro.com/en/investor-relations/reports/

Yhteenveto

NORSK HYDRO24.7.2018 | 47,60 NOK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Norsk Hydron Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti osingon heikko kehitys. Myös pääoman tuotto on ollut alle pisterajan.

Norsk Hydro purki rönsyjään vuosien 2000 – 2010 aikana (mm. Yara ja öljyliiketoiminnat Statoil:lle) ja yhtiö keskittyi alumiinin valmistukseen. Norsk Hydro osti puoliksi Orklan kanssa omistamansa alumiiniprofiileja valmistavan Sapan kokonaan itselleen Q3/2017. Yhtiö sisältyy Hydron lukuihin Q4/2017 alkaen – aiemmin tuloksesta on merkitty 50 prosenttia.

Tilikausi 2017 sujui vahvasti, sillä liikevaihto ja tulos nousivat selvästi. Sapan vaikutus näkyy kokonaisuudessaan vuonna 2018, joten tästä syystä liikevaihto ja tulosennusteet ovat selvässä nousussa.

Suhdanneherkkänä yhtiönä yhden vuoden PE-luvun käyttö ei kuitenkaan anna oikeaa kuvaa osakkeen hintatasosta. Siksi sijoittajan on hyvä käyttää kolmen tai seitsemän vuoden keskiarvotuloksilla laskettua PE3 tai PE7 lukua. Sapan hankinta kuitenkin vaikeuttaa vertailua, sillä aiemmilta vuosilta Sapan tuloksesta on kirjattu vain 50 prosenttia Hydron tulokseen.

Norsk Hydron tase on vahvassa kunnossa. Voisi sanoa, että liiankin vahvassa, sillä se painaa yhtiön tunnuslukuja epäedulliseen suuntaan. Varsinkin pääoman tuottoluvut ovat olleet alle 10 prosentin tasolla jo pitkään. Vahva tase antaisi mahdollisuuden hyvään osinkokehitykseen, mutta sitä Norsk Hydro ei ole toteuttanut. Osin siitä syystä, että yhtiön tuloskunto on ollut varsin ohutta.

Nousevaa osinkovirtaa hakeva osinkosijoittaja ei sijoita Norsk Hydroon. Ei vaikka osinko tilikaudelta 2017 nousikin 1,75 kruunuun.

Tilikausi 2018

Norsk Hydron Q1-Q2/2018 ja raportoidut luvut

M NOK Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto (pro-forma) 41 254 38 534 7,1% 81 225 74 663 8,8%
Liiketulos (ebit) 2 986 2 946 1,4% 6 287 5 356 17,4%
Nettotulos (omistajille) 2 108 1 484 42% 4 199 3 247 29%
EPS (NOK, omistajille) 1,03 0,73 2,05 1,59

Norsk Hydron liikevaihto (pro-forma) jatkoi hyvää kasvuaan Q2:lla. Liikevaihtoon vaikutti oikeastaan samat tekijät kuin Q1:lläkin eli metallien ja alumiinien kohonneet hinnat.

1) Brasilian Alunorten tehtaan käyttöaste on ollut 50 prosenttia maaliskuun alusta alkaen ja on sitä vieläkin. Alueella oli rankkasateita, joiden pelättiin aiheuttaneen tehtaalta saastevuotoja ja paikalliset viranomaiset määräsivät käyttörajoituksia tutkinnan ajaksi. Yhtiö ei osaa vielä arvioida sitä, milloin tuotanto voisi palata normaalille tasolleen.

2) Trumpin 10 prosentin alumiinitullit nostivat hintoja. Hydro arvioi tullien vaikutuksen yhtiölle jäävän vähäisiksi.

3) USA:n Venäjälle asettamat sanktiot kohdistuivat myös venäläiseen alumiinivalmistaja Rusal:iin, jonka johdosta alumiinien hinnat nousivat rajusti huhtikuun alussa.

4) Alumiinin tuotanto on tällä hetkellä alle markkinakysynnän, mikä nostaa hintoja entisestään.

On hyvä huomata, että Alunorten tehtaan vajaan käyttöasteen vuoksi Hydron kaksi muutakin tehdasta (Paragominas ja Albras) toimivat 50 prosentin käyttöasteella. Tämä näkyy Bauxite & Alumina sekä Primary Metal -segmenttien noin -45…-50 prosentin tuloslaskuna Q2:lla.

Muut segmentit paikkasivat tilannetta niin, että liiketulos (ebit) oli noin +1 prosentin kasvussa.

Q2:n sekä alkuvuoden nettotuloksen roimaa kasvua selittää noin 500 miljoonaa kruunua alhaisemmat rahoituskulut.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Norsk Hydro:lla on 5 segmenttiä

  • Bauxite & Alumina: segmentti tuottaa bauksiittimalmia ja jalostaa siitä alumiinioksidia, jota käytetään alumiinin tuottamiseen. Yhtiön bauksiittikaivokset sekä alumiinioksidijalostamot ovat Brasiliassa. Norsk Hydro käyttää tuottamastaan alumiinioksidista jonkin verran sen omaan alumiinituotantoon, mutta pääosa siitä myydään raaka-ainemarkkinoille
  • Primary Metal: segmentti jalostaa alumiinioksidista alumiinia. Tämän lisäksi kierrätettyä alumiinia käytetään alumiinin jalostamisessa. Maailmanlaajuisesti noin 15 prosenttia kaikista alumiinituotteista on tehty kierrätetystä alumiinista. Noin 70 – 75 prosenttia kaikesta alumiinista, joka on tuotettu vuoden 1886 jälkeen, on edelleen käytössä. Alumiinin tuotannon kustannustason määrittää oikeastaan alumiinioksidin sekä energian hinta.
  • Metal Markets: segmentti käsittää kaiken Primary Metal -segmentin tuottaman alumiinin myynnin ja jakelutoiminnan.
  • Rolled Products: segmentin tuotteisiin kuuluvat mm. alumiinifoliot ja -kalvot, tölkit ja erilaiset alumiinilistat. Segmentin tuotteita käytetään mm. autoteollisuudessa, kuljetussäiliöissä sekä laivoissa, veneissä yms. vesialuksissa. Folioita ja tölkkejä käytetään mm. elintarvike- ja lääketeollisuuden pakkauksissa.
  • Extruded Solutions: Sapan hankinnan jälkeen siitä muodostettiin oma segmentti.
  • Energy: segmentti tuottaa sähköenergiaa neljällä Norjan vesivoimalaitoksella. Hyrdo on Norjan toiseksi suurin sähköntuottaja. Segmentti myy tuottamansa sähkön Pohjoismaisen sähköpörssin kautta.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot on esitettynä analyysin lopun Taulukot-osiossa. Tässä esitetyt tilikauden 2017 liikevaihdot ja liiketulokset eivät ole vertailukelpoisia Taulukot-osion lukemien kanssa. Tämä siitä syystä, että olen tässä ottanut mukaan Extruded Solutions -segmentin pro forma -lukua niiltä osin, kuin niitä on saatavilla.

Olen tehnyt ennusteet konsernitason tietojen pohjalta, sillä Hydroon vaikuttaa isot muutostekijät tällä hetkellä. Näitä ovat mm. Alunorten tilanne, Trumpin alumiinitullit sekä yhtiön hankkima Sapa-osuus.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 162 000 40 327 39 600 41 725 40 348 157 376 41 417 37 393 40 645 37 921
Muutos (%) 2,9% -2,6% 5,9% 2,7% 6,4% 66,2% 27,2% 82,2% 91,8% 85,7%
Liiketulos 11 850 2 613 2 950 2 986 3 301 12 648 4 511 2 323 2 946 2 868
Muutos (%) -6,3% -42,1% 27,0% 1,4% 15,1% 80,4% 129,7% 68,8% 48,9% 69,4%
Marginaali 7,3% 6,5% 7,4% 7,2% 8,2% 8,0% 10,9% 6,2% 7,2% 7,6%

Liikevaihtoennuste

Alumiinin markkinahinta on ollut nousussa, mikä tukee Hydron liikevaihdon kasvua. Toisaalta Alunorten 50 prosentin käyttöaste sekä alumiinitullit luovat omaa vaikeuskerrointa Hydron liikevaihdon ennustamiseen. Alkuvuoden 2018 pro-forma liikevaihto kasvoi noin +4,5 prosenttia ja oli noin 82,1 miljardia kruunua. Tämä luku eroaa hieman edellä esitetystä pro-forma luvusta, sillä siitä on oikaistu pois ”muut” liikevaihdon erät.

Arvioin liikevaihdon kasvavan noin 2 – 3 prosenttia vuoden 2017 pro-forma lukemiin nähden. Näin tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on 160 – 163 miljardia kruunua.

Liiketulosennuste

Alkuvuoden tulokseen vaikutti negatiivisesti Alunorten 50 prosentin käyttöaste, mikä aiheutti myös sen, että Paragominas ja Albras -tehtaiden käyttöaste jäi vajaaksi. Tämä näkyi etenkin Q2:n liiketuloksessa. Joka tapauksessa korkea alumiinin hinta paikkasi tehtaiden vajaata käyttöastetta niin, että Q2:n liiketulos nousi +1,4 prosenttia.

Liiketuloksen arviointi on haastavaa, sillä korkeampi alumiinin hinta vaikuttaa positiivisesti Bauxite & Alumina -segmentin tulokseen, mutta toisaalta negatiivisesti muiden segmenttien kohdalla.

Koska tilikausi 2017 oli varsin vahva, niin tein ennusteen kohtuullisesta alkuvuodesta huolimatta siitä lähtökohdasta, että tulos laskee noin -6,3 prosenttia. Näin päädyin noin 11,0 – 12,5 miljardin kruunun liiketulosennusteeseen. Marginaali olisi noin 7,3 prosenttia eli alhaisempi kuin vuonna 2017 (pro-forma 8,0 %).

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on esitetty nettotulosennuste käyttäen edellä laskettuja liiketuloslukuja.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 11 850 2 613 2 950 2 986 3 301 12 648 4 511 2 323 2 946 2 868
Rahoituskulut (netto) -1 825 -459 -450 -441 -475 -1 114 -776 485 -959 136
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 10 025 2 154 2 500 2 545 2 826 11 534 3 735 2 808 1 987 3 004
Verot -2 250 -478 -550 -473 -749 -1 890 -135 -624 -424 -707
Vähemmistön osuus -175 -124 -100 35 14 -402 -101 -147 -78 -76
Nettotulos 7 600 1 552 1 850 2 107 2 091 9 242 3 499 2 037 1 485 2 221

Yhtiön rahoituskulujen arviointi on myös haastavaa, sillä ne heilahtelevat paljon kvartaalista toiseen. Vuonna 2017 kulut olivat -1,1 miljardia kruunua negatiiviset, mutta vuonna 2016 ne olivat +2,1 miljardia kruunua positiiviset. Tein loppuvuoden arvion noin -450 miljoonan kruunun kvartaalikohtaisella kululla ja näin rahoituskulut (netto) erä on ennusteessa -1,8 miljardia kruunua.

Veroja laskiessa käytin noin 20 prosentin veroastetta. Tässäkin arviointi on pitkälti arpapeliä, sillä parina vuotena veroaste on vaihdellut 16 – 28 prosentin välillä.

Näin tilikauden 2018 nettotulosennusteeni on 7,0 – 8,0 miljardia kruunua. Tähän pitää kuitenkin suhtautua erittäin suurella varauksella, sillä lukuihin vaikuttaa monet isot ja epävarmat erät.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on ollut noin 80 – 88 miljardissa kruunussa parina viime vuotena, mutta Sapan hankinnan jälkeen odotan liikevaihdon nousevan noin 150 – 160 miljardiin kruunuun tilikaudella 2018. Vuonna 2017 Sapa ehti vaikuttaa vain muutaman kuukauden verran, mutta jo se riitti nostamaan liikevaihdon 113,7 miljardiin kruunuun.

Alumiinien hinnat ja kysyntä ovat nousseet, mikä on näkynyt varsinkin vuoden 2017 hyvissä kasvuluvuissa. Alumiinin hinnat ovat nousseet vuoden 2018 aikana Alunorten tehtaan vajaakäytön, Trumpin tullien sekä venäläisen alumiinivalmistajaan Rusaliin kohdistuneiden sanktioiden johdosta.

Tilikauden 2017 nettotulokseen vaikutti Sapan lisäksi myös valuuttakurssien muutokset noin -1,6 miljardilla kruunulla. Vastaavasti vuonna 2016 nämä toivat +1,6 miljardin kruunun tuoton, joten negatiivinen ero vuoteen 2017 oli noin -3,2 miljardia kruunua. Nämä, kun huomioi nettotuloksen kehityksessä, niin tilikauden 2017 tulos kasvoi vieläkin enemmän.

nhy-tuloslaskelma-q22018

Yhtiö on aloittanut säästöohjelman, jonka tulisi tuottaa noin 3,0 miljardin kruunun vuosisäästöt vuodesta 2019 alkaen. Alunorten vajaakäytön seurauksena yhtiö ei tule pääsemään säästöohjelman tavoitteisiin.

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 160 – 163 miljardia ja nettotulos noin 7,0 – 8,0 miljardia kruunua. Tuloksen kohdalla ennusteeseen vaikuttaa moni isoja heilahteluja tehneet erät, joten tulosennusteeseen pitää suhtautua suurella varauksella.

Yhden ja 3 vuoden tuloskeskiarvoilla lasketut PE-luvut ovat noin 12,8x, mikä alleviivaa myös sitä, että Hydro tekee juuri tällä hetkellä ennätystulosta. 7 vuoden tuloskeskiarvolla laskettu PE (29x) ei taasen sisällä Sapan kokonaisvaikutusta, joten sen käyttökään ei tässä sovellu.

Yhtiön P/B-luku on ollut alle 1,0 tasolla useampana vuotena, ja nyt se on 1,05x. Alle 1,0 oleva P/B luku kertoo yhtiöllä olevan enemmän osakekohtaista omaa pääomaa kuin osakkeen hinta on. Vahvaan taseeseen nähden (alhainen velkaisuus) alle 1,0 oleva P/B-luku indikoi sitä, että markkinat epäilevät hyvän tuloskunnon pysyvyyttä taikka taseeseen merkityn omaisuuden arvoa.

Eli tunnuslukujen valossa yhtiö on arvostettu alhaiselle tasolle. Markkinoiden riskitekijät ovat kuitenkin nousseet korkealle, mikä pitää osakkeen hintaa tunnuslukujen valossa alhaisella tasolla. Kuten todettua, niin vuoden 2018 alun Alunorten 50 prosentin käyttöaste, Trumpin tullit sekä mahdollinen kauppasota ja Rusaliin kohdistuneet sanktiot vaikuttavat alumiinin kysyntään ja hintoihin.

nhy-roe-roi-q22018

Vahvasta taseesta johtuen yhtiön pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat olleet varsin kehnolla tasolla. Koska yhtiöllä ei ole juurikaan velkaa, niin sen kannattaisi tunnuslukujen valossa maksaa omaa pääomaa osinkoina ulos ja ottaa lisää velkaa. Näin yhtiön pääomat olisivat tehokkaammassa käytössä. Tämä myös todennäköisesti nostaisi P/B-luvun yli yhden tasolle.

Nyt ROE ja ROI ovat nousussa juurikin vahvan tuloskunnon seurauksena.

Tase

Norsk Hydron tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän suhteessa taseen omaan pääomaan sekä nettotulokseen.

nhy-velkaisuus-q22018

Norsk Hydron korollisten velkojen määrä on vähäinen ja velan määrä on ollut laskutrendissä. Sapan ostoa varten velan määrä kuitenkin kasvoi, mutta on nyt laskenut 143 miljardiin kruunuun. Tästäkin kasvusta huolimatta omavaraisuusaste on hyvällä noin 55 – 60 prosentin tasolla ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 0 prosentin tuntumassa. Gearing on hyvä jos se on alle 100 prosenttia.

Rahavirta

Norsk Hydron liiketoiminnan rahavirtaan tuli selvä tasokorjaus vuonna 2015. Aiemmin rahavirta oli noin 5 – 6 miljardissa kruunussa, mutta nyt se näyttäisi asettuvan noin 10 – 12 miljardiin kruunuun. Vuosien 2012 ja 2013 tappiolliset tulokset eivät näy rahavirrassa juurikaan.

Sapan sisältyminen Hydroon muuttaa tätä asetelmaa entisestään, joten on mielenkiintoista nähdä, millaisia rahavirtavaikutuksia kaupalla on.

Capex-investoinneissa näkyy samankaltainen tasokorjaus kuin liiketoiminnan rahavirrassakin. Aiempi noin 3,2 miljardin investointitarve on noussut nyt noin 5 – 7 miljardiin kruunuun.

nhy-rahavirta-q22018

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut paljonkin eri vuosien välillä. Mitään selkeää trendiä on vaikea havaita, missä Hydron tekemät yritysjärjestelyt tuovat omat haasteensa. Lisäksi nopeasti vaihtuvat alumiinin kysynnän ja tarjonnan vaihtelut näkyvät luvuissa. Ehkä parempaa trendien kehitystä voisi nähdä, jos lukuja laskisi parin-kolmen vuoden liukuvana keskiarvona?

Joka tapauksessa toteutuva Sapa-kauppa muuttaa taas tilanteen täysin, joten tilikauden 2018 edetessä tilanne hieman selkiytyy.

Osinko

Norsk Hydron osinkostrategiana on maksaa tasaista tai nousevaa osinkoa, joka on noin 40 prosenttia nettotuloksesta pitkällä aikavälillä. Kuluvan vuoden ennusteiden sekä edellisen 3 vuoden ajalta laskettu keskimääräinen osingonmaksusuhde on noin 50 prosenttia. Vielä siis ollaan selvästi yli 40 prosentin tavoitetason.

nhy-osinko-q22018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2019 (e) 1,750 5/2018 1,750 5/2017 1,250
YHTEENSÄ 1,750 1,750 1,250
+0,0% +40,0% +25,0%

Pari viimeistä kertaa osinko on noussut mukavasti ensin 1,00 kruunusta 1,25 kruunuun ja sitten keväällä 2018 1,75 kruunuun. Mistään vuosittain nousevasta osingosta ei voi kuitenkaan puhua, sillä osinko pysyi 1,00 kruunussa 2 vuotta ja sitä ennen 0,75 kruunussa 4 vuotta.

Tästä historiasta johtuen pidin kevään 2019 osinkoennusteen vuoden 2018 tasolla eli 1,75 kruunussa. Tämä antaisi noin 3,7 prosentin osinkotuoton (osake 47,60 NOK).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+5 492) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +5 492 miljoonaa kruunua, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (24.7.2018) 47,60 62,35 41,39 33,13 42,44 27,07 27,88 27,74
Lkm (000) 2 046 000 2 044 000 2 042 894 2 041 588 2 039 832 2 038 789 2 037 568 2 036 459
Markkina-arvo (Mrd) 97,39 127,44 84,56 67,64 86,57 55,19 56,81 56,49
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Bauxite & Alumina 14 500 15 188 12 059 13 534 9 568
Primary Metal 8 000 7 578 5 529 5 373 6 397
Metal Markets 43 850 44 264 39 420 42 795 37 981
Rolled Products 27 500 25 538 22 469 24 293 21 345
Extruded Solutions 63 000 14 083
Energy 3 400 2 550 2 426 1 623 2 492
Muut 1 750 18 50 77 124
YHTEENSÄ 162 000 109 219 81 953 87 695 77 907
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Bauxite & Alumina 2 100 3 704 1 196 2 411 -39
Primary Metal 3 300 4 729 2 285 4 459 3 928
Metal Markets 1 000 485 629 180 717
Rolled Products 1 000 512 953 154 1 121
Extruded Solutions 3 500 2 522 889
Energy 1 500 1 531 1 343 1 103 1 193
Muut -550 -1 295 -285 -48 -1 245
YHTEENSÄ 11 850 12 188 7 010 8 259 5 675
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 39 600 41 724 162 000 113 693 83 969 88 667 79 073 65 358 64 583 97 406
Liikevoitto 2 950 2 986 11 850 12 189 7 011 8 258 5 674 1 674 571 9 827
Nettotulos 1 850 2 108 7 600 8 783 6 388 2 020 797 -920 -1 318 6 705
Marginaali 4,7% 5,1% 4,7% 7,7% 7,6% 2,3% 1,0% -1,4% -2,0% 6,9%
EPS 0,90 1,03 3,71 4,30 3,13 0,99 0,39 -0,45 -0,65 3,29
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 12 310 13 139 12 648 12 669 11 069 10 892 11 377 10 145
Liikearvo 7 269 7 269 3 154 2 734 3 177 2 945 3 040 4 301
Muut varat 141 072 142 919 114 991 107 141 112 027 101 398 102 940 118 108
Tase yhteensä 160 651 163 327 130 793 122 544 126 273 115 235 117 357 132 554
Oma pääoma 88 168 87 074 81 906 74 169 74 030 69 981 69 663 78 180
Vähemmistö 4 486 5 178 5 733 5 159 5 911 5 283 5 835 6 988
Korolliset velat 14 346 17 257 6 680 7 531 11 167 10 181 9 630 8 438
Muut vastuut 53 651 53 818 36 474 35 685 35 165 29 790 32 229 38 948
Tase yhteensä 160 651 163 327 130 793 122 544 126 273 115 235 117 357 132 554
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 13 000 14 347 10 018 14 373 5 965 5 073 5 434 7 277
Investoinnit: Capex -7 000 -7 296 -6 913 -5 254 -3 294 -2 701 -3 256 -3 841
Vapaa rahavirta (FCF) 6 000 7 051 3 105 9 119 2 671 2 372 2 178 3 436
Investoinnit: Muut 0 -7 140 2 132 -4 137 1 019 1 970 -3 036 -4 923
Investointien jälkeen 6 000 -89 5 237 4 982 3 690 4 342 -858 -1 487
Rahoitus: Voitonjako -3 550 -3 029 -2 354 -2 335 -1 922 -1 919 -1 669 -1 693
Rahoitus: Muut -2 450 6 869 -2 032 -5 046 -1 176 -800 2 245 934
Rahavarojen muutos 0 3 751 851 -2 399 592 1 623 -282 -2 246
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,75 1,75 1,25 1,00 1,00 0,75 0,75 0,75
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,75 1,75 1,25 1,00 1,00 0,75 0,75 0,75
Osinkotuotto 3,7% 2,8% 3,0% 3,0% 2,4% 2,8% 2,7% 2,7%
Osinko/nettotulos 47,1% 40,7% 40,0% 101,1% 255,9% -166,2% -115,9% 22,8%
Osinko/FCF 59,7% 50,7% 82,2% 22,4% 76,4% 64,5% 70,2% 44,5%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 29,2 39,7 38,0 50,0 171,9
PE (3v) 12,8 22,2 27,6 107,0 37,1 23,4 19,1
PE 12,8 14,5 13,2 33,5 108,6 8,4
Oma pääoma/osake 45,29 45,13 42,90 38,86 39,19 36,92 37,05 41,82
P/B 1,05 1,38 0,96 0,85 1,08 0,73 0,75 0,66
ROE 8,2% 9,8% 7,7% 2,5% 1,0% -1,2% -1,6% 9,4%
ROI 10,9% 12,0% 7,7% 9,3% 6,4% 2,0% 0,6% 12,9%
Omavaraisuusaste 57,7% 56,5% 67,0% 64,7% 63,3% 65,3% 64,3% 64,3%
Gearing 2,2% 4,5% -6,8% -6,5% 0,1% -0,9% -2,3% -2,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset