Norsk Hydro sijoituskohteena

Päivitetty 15.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Norjalainen Norsk Hydro on globaali alumiiniyhtiö, jonka toiminta kattaa koko alumiinituotannon arvoketjun. Yhtiö louhii bauksiittia, rikastaa sitä alumiiniksi sekä kierrättää sitä taas alumiinin raaka-aineeksi… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e NORSK HYDRO Ennuste
Osake (15.2.2019) 34,50 Osinko 12 kk 1,25
Markkina-arvo (Mrd) 70,6 Osinkotuotto 3,6%
Liikevaihto (M) 160 350 (-0,3%) Osinko/EPS 52% 4v ka
Nettotulos (M) 2 025 (-54,1%) Osinko/FCF 81% 4v ka
EPS 0,99 Omav.aste 56%
PE 34,9 Gearing 10%
EV/EBIT 16,6 ROE 2,2%
PB 0,78 ROI 4,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.hydro.com/en/investor-relations/reports/

Yhteenveto

NORSK HYDRO15.2.2019 | 34,50 NOK
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Norsk Hydron Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee erityisesti tuloksen ja osingon heikko kehitys. Myös pääoman tuotto on ollut alle pisterajan.

Norsk Hydro purki rönsyjään vuosien 2000 – 2010 aikana (mm. Yara ja öljyliiketoiminnat Statoil:lle) ja yhtiö keskittyi alumiinin valmistukseen. Norsk Hydro osti puoliksi Orklan kanssa omistamansa alumiiniprofiileja valmistavan Sapan kokonaan itselleen Q3/2017. Yhtiö sisältyy Hydron lukuihin Q4/2017 alkaen – aiemmin tuloksesta on merkitty 50 prosenttia.

Tilikausi 2017 sujui vahvasti, sillä liikevaihto ja tulos nousivat selvästi. Sen sijaan vuoden 2018 lukuja laski Brasilian Alunorten tehtaan puolitehoisuus, joka heijastuu Hydron Brasilian kahdelle muullekin tehtaalle. Vieläkään (helmikuu 2019) ei ole tiedossa sitä, milloin Alunorte voisi palata täyteen tuotantotehoon.

Nousevaa osinkovirtaa hakeva osinkosijoittaja ei sijoita Norsk Hydroon, sillä osinko kevään 2019 laski 1,25 kruunuun Brasilian sekavan tilanteen johdosta.

Tilikausi 2018

Norsk Hydron Q1-Q4/2018 ja raportoidut luvut

M NOK Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto (pro-forma) 38 680 41 417 -6,6% 160 913 157 736 2,0%
Liiketulos (ebit) 335 4 511 -93% 8 679 12 189 -29%
Nettotulos (omistajille) -536 3 499 4 413 8 783 -50%
EPS (NOK, omistajille) -0,26 1,71 2,16 4,30

Hydron vuosi oli vaikea, sillä tulos laski -50 prosenttia. Ja Q4:n oli tätäkin vaikeampi, sillä liiketulos (ebit) laski yli -90 prosenttia ja nettotulos painui tappiolliseksi.

Brasilian Alunorten tehtaan puolitehoisuus on vaikuttanut myös kahden muun tehtaan tuotantotasoon. Tämä tuotannon lasku näkyi alkutuotannon segmenttien Bauxite & Alumina sekä Primary Metal liikevaihdon -15…-30 prosentin laskuna. Bauxite & Alumina -segmentin tulos laski vajaat -75 prosenttia ja Primary Metalin tulos kääntyi tappiolliseksi.

Koska Alunorten tehdas on yksi maailman suurimmista, niin sen tuotantohäiriöt on heijastunut koko alumiinimarkkinoihin yleisestikin. Samaan aikaan Trump on asettanut tulleja alumiinille sekä kohdistanut talouspakotteita venäläiselle alumiinivalmistajalle Rusalille. Alumiinin kysyntä on globaalisti ylittänyt tuotannon, mikä on nostanut alumiinin hintaa. Yhtiö ei osannut arvioida sitä, milloin Alunorten tuotanto voisi palautua normaalille tasolleen.

Kohonnut alumiinin hinta nosti lopputuotannon raaka-ainekuluja, johon vaikutti myös energian hinnan sekä työvoiman kohonneet kustannukset. Näiden johdosta myös Rolled Products ja Extruded Solutions -segmenttien tulokset kääntyivät Q4:lla tappiollisiksi.

Koko vuoden 2018 nettotulos laski liiketulosta enemmän selvästi kohonneiden rahoituskustannusten johdosta (-2,1 vs 1,1 mrd NOK).

Kevään 2019 osinko laski 1,25 kruunuun (2018: 1,75 NOK). Osinko irtoaa 8.5.2019.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M NOK Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto (pro-forma) 40 348 160 350 160 916 -0,4%
Liiketulos (ebit) 3 301 4 800 8 681 -45%
Nettotulos (omistajille) 2 091 2 025 4 414 -54%
Osinko 12 kk (NOK) 1,25 1,75

Alunorten tehtaan tilanteen johdosta en ole tehnyt kvartaalikohtaisia ennusteita. Samasta syystä vuoden 2019 ennusteisiin tulee suhtautua suurella varauksella.

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Norsk-Hydro: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on ollut noin 80 – 88 miljardissa kruunussa parina viime vuotena, mutta Sapan hankinnan jälkeen vuoden 2018 liikevaihto nousi 161 miljardiin kruunuun. Vuonna 2017 Sapa ehti vaikuttaa vain muutaman kuukauden verran, mutta jo se riitti nostamaan liikevaihdon 113,7 miljardiin kruunuun.

Alumiinin hinnat ovat nousseet vuoden 2018 aikana Alunorten tehtaan vajaakäytön, Trumpin tullien sekä venäläisen alumiinivalmistajaan Rusaliin kohdistuneiden sanktioiden johdosta.

Koko vuoden 2018 tulos laski yli -30 prosenttia, missä alkutuotannon puolitehoisuus söi katteita sekä lopputuotannossa alumiinin kohonnut hinta nosti raaka-ainekuluja.

nhy-tuloslaskelma-q42018

Yhtiö on aloittanut säästöohjelman, jonka tulisi tuottaa noin 3,0 miljardin kruunun vuosisäästöt vuodesta 2019 alkaen. Alunorten puolitehoisuuden seurauksena yhtiö ei tule pääsemään säästöohjelman tavoitteisiin.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 150 – 165 miljardia ja nettotulos noin -2,5…+2,5 miljardia kruunua. Ennusteet on tehty siitä oletuksesta, että Alunorten tehtaan puolitehoisuus jatkuisi koko vuoden 2019. Tulosennusteeseen pitää suhtautua suurella varauksella.

Alunorten ja 2 muun tehtaan 50 käyttöasteen johdosta Hydron tuloskunto on tällä hetkellä alhaisella tasolla. PE-luvuksi em. ennusteilla tulisi noin 35x. Mutta mikäli sekava tilanne jatkuu vielä pitkään, niin tuloskehitys voi kärsiä vielä tästäkin. Toisaalta, mikäli tilanne selviää ja tuotanto saadaan palautettua normaalille tasolle, niin silloin PE-luku olisi alhaisemmalla tasolla. Mutta itse PE ei tällä hetkellä kerro oikeastaan mitään, vaan sijoittajan tulee seurata tarkasti Alunorten tilanteen kehitystä.

Yhtiön P/B-luku on ollut alle 1,0 tasolla useampana vuotena, ja nyt se on 0,88x. Alle 1,0 oleva P/B luku kertoo yhtiöllä olevan enemmän osakekohtaista omaa pääomaa kuin osakkeen hinta on. Tässäkin tunnusluvun suoraa käyttöä pitää välttää.

nhy-roe-roi-q42018

Vahvasta taseesta johtuen yhtiön pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat olleet varsin kehnolla tasolla. Koska yhtiöllä ei ole juurikaan velkaa, niin sen kannattaisi tunnuslukujen valossa maksaa omaa pääomaa osinkoina ulos ja ottaa lisää velkaa. Näin yhtiön pääomat olisivat tehokkaammassa käytössä. Tämä myös todennäköisesti nostaisi P/B-luvun yli yhden tasolle.

Nyt ROE ja ROI ovat nousussa juurikin vahvan tuloskunnon seurauksena.

Tase

Norsk Hydron tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän suhteessa taseen omaan pääomaan sekä nettotulokseen.

nhy-velkaisuus-q42018

Norsk Hydron korollisten velkojen määrä on vähäinen ja velan määrä on ollut laskutrendissä. Sapan ostoa varten velan määrä kuitenkin kasvoi, mutta on nyt laskenut 15,6 miljardiin kruunuun. Tästäkin kasvusta huolimatta omavaraisuusaste on hyvällä noin 55 – 60 prosentin tasolla ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 10 prosentin tuntumassa. Gearing on hyvä jos se on alle 100 prosenttia.

Rahavirta

Norsk Hydron liiketoiminnan rahavirtaan tuli selvä tasokorjaus vuonna 2015. Aiemmin rahavirta oli noin 5 – 6 miljardissa kruunussa, mutta nyt se näyttäisi asettuvan noin 10 – 12 miljardiin kruunuun. Vuosien 2012 ja 2013 tappiolliset tulokset eivät näy rahavirrassa juurikaan.

Alunorten tilanne sotkee myös rahavirtojen kehitystä, sillä vuoden 2018 rahavirrat jäivät vain 7,0 miljardiin kruunuun. Siksi on hyvä seurata sitä, mille tasolle rahavirrat asettuvat vuonna 2019.

Capex-investoinneissa näkyy samankaltainen tasokorjaus kuin liiketoiminnan rahavirrassakin. Aiempi noin 3,2 miljardin investointitarve on noussut nyt noin 5 – 7 miljardiin kruunuun.

nhy-rahavirta-q42018

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut paljonkin eri vuosien välillä. Mitään selkeää trendiä on vaikea havaita, missä Hydron tekemät yritysjärjestelyt tuovat omat haasteensa. Lisäksi nopeasti vaihtuvat alumiinin kysynnän ja tarjonnan vaihtelut näkyvät luvuissa. Ehkä parempaa trendien kehitystä voisi nähdä, jos lukuja laskisi parin-kolmen vuoden liukuvana keskiarvona?

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin -2,6 miljardin kruunun kassastamaksuja. Siihen nykyinen noin vapaan rahavirtojen taso riittää. Toki Alunorten tilanne tätäkin sotkee hieman lyhyellä aikavälillä.

Osinko

Norsk Hydron osinkostrategiana on maksaa tasaista tai nousevaa osinkoa, joka on noin 40 prosenttia nettotuloksesta pitkällä aikavälillä. Kuluvan vuoden ennusteiden sekä edellisen 3 vuoden ajalta laskettu keskimääräinen osingonmaksusuhde on noin 50 prosenttia. Vielä siis ollaan selvästi yli 40 prosentin tavoitetason.

nhy-osinko-q42018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Norsk Hydro: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2019 (e) 1,250 5/2018 1,750 5/2017 1,250
YHTEENSÄ 1,250 1,750 1,250
-28,6 % +40,0% +25,0%

Alunorten tilanteen johdosta kevään 2019 osinkoa leikattiin 1,25 kruunuun. Osinko irtoaa 8.5.2019 ja se antaisi noin 3,6 prosentin osinkotuoton (osake 34,50 NOK).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 025) ja osingonmaksuilla (-2 558). Oikaisu on yhteensä +-533 miljoonaa kruunua, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (15.2.2019) 34,50 39,21 62,35 41,39 33,13 42,44 27,07 27,88
Lkm (000) 2 046 000 2 046 000 2 044 000 2 042 894 2 041 588 2 039 832 2 038 789 2 037 568
Markkina-arvo (Mrd) 70,59 80,22 127,44 84,56 67,64 86,57 55,19 56,81
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Bauxite & Alumina 14 000 14 397 15 188 12 059 13 534
Primary Metal 7 000 7 828 7 578 5 529 5 373
Metal Markets 42 250 42 502 44 264 39 420 42 795
Rolled Products 26 800 26 941 25 538 22 469 24 293
Extruded Solutions 65 000 64 023 14 083
Energy 3 750 3 673 2 550 2 426 1 623
Muut 1 550 1 552 18 50 77
YHTEENSÄ 160 350 160 916 109 219 81 953 87 695
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Bauxite & Alumina 1 700 1 764 3 704 1 196 2 411
Primary Metal -500 2 123 4 729 2 285 4 459
Metal Markets 800 887 485 629 180
Rolled Products -500 335 512 953 154
Extruded Solutions 2 000 1 932 2 522 889
Energy 1 500 1 854 1 531 1 343 1 103
Muut -200 -214 -1 295 -285 -48
YHTEENSÄ 4 800 8 681 12 188 7 010 8 259
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 39 850 160 350 160 913 113 693 83 969 88 667 79 073 65 358 64 583
Liikevoitto 650 4 800 8 679 12 189 7 011 8 258 5 674 1 674 571
Nettotulos 125 2 025 4 413 8 783 6 388 2 020 797 -920 -1 318
Marginaali 0,3% 1,3% 2,7% 7,7% 7,6% 2,3% 1,0% -1,4% -2,0%
EPS 0,06 0,00 0,99 2,16 4,30 3,13 0,99 0,39 -0,45 -0,65
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 6 438 6 970 13 139 12 648 12 669 11 069 10 892 11 377
Liikearvo 7 269 7 269 7 269 3 154 2 734 3 177 2 945 3 040
Muut varat 147 460 147 460 142 919 114 991 107 141 112 027 101 398 102 940
Tase yhteensä 161 167 161 699 163 327 130 793 122 544 126 273 115 235 117 357
Oma pääoma 85 458 85 990 87 074 81 906 74 169 74 030 69 981 69 663
Vähemmistö 4 936 4 936 5 178 5 733 5 159 5 911 5 283 5 835
Korolliset velat 15 623 15 623 17 257 6 680 7 531 11 167 10 181 9 630
Muut vastuut 55 150 55 150 53 818 36 474 35 685 35 165 29 790 32 229
Tase yhteensä 161 167 161 699 163 327 130 793 122 544 126 273 115 235 117 357
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 10 000 7 025 14 347 10 018 14 373 5 965 5 073 5 434
Investoinnit: Capex -7 000 -7 219 -7 296 -6 913 -5 254 -3 294 -2 701 -3 256
Vapaa rahavirta (FCF) 3 000 -194 7 051 3 105 9 119 2 671 2 372 2 178
Investoinnit: Muut 0 23 -7 140 2 132 -4 137 1 019 1 970 -3 036
Investointien jälkeen 3 000 -171 -89 5 237 4 982 3 690 4 342 -858
Rahoitus: Voitonjako -2 560 -3 575 -3 029 -2 354 -2 335 -1 922 -1 919 -1 669
Rahoitus: Muut -440 -1 861 6 869 -2 032 -5 046 -1 176 -800 2 245
Rahavarojen muutos 0 -5 607 3 751 851 -2 399 592 1 623 -282
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,25 1,25 1,75 1,25 1,00 1,00 0,75 0,75
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,25 1,25 1,75 1,25 1,00 1,00 0,75 0,75
Osinkotuotto 3,6% 3,2% 2,8% 3,0% 3,0% 2,4% 2,8% 2,7%
Osinko/nettotulos 126,3% 58,0% 40,7% 40,0% 101,1% 255,9% -166,2% -115,9%
Osinko/FCF 85,3% -1318,3% 50,7% 82,2% 22,4% 76,4% 64,5% 70,2%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 21,0 27,9 39,7 38,0 50,0
PE (3v) 13,9 12,3 22,2 27,6 107,0 37,1 23,4
PE 34,9 18,2 14,5 13,2 33,5 108,6
EV/EBIT 16,6 10,2 10,8 11,2 7,6 15,3 32,5 96,4
Oma pääoma/osake 44,18 44,44 45,13 42,90 38,86 39,19 36,92 37,05
P/B 0,78 0,88 1,38 0,96 0,85 1,08 0,73 0,75
ROE 2,2% 4,8% 9,8% 7,7% 2,5% 1,0% -1,2% -1,6%
ROI 4,5% 8,0% 12,0% 7,7% 9,3% 6,4% 2,0% 0,6%
Omavaraisuusaste 56,1% 56,2% 56,5% 67,0% 64,7% 63,3% 65,3% 64,3%
Gearing 10,2% 9,5% 4,5% -6,8% -6,5% 0,1% -0,9% -2,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 39,21 48,86 48,79 45,95 62,35 57,90 46,28 49,86 41,30 34,45
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,250 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,250 1,250
Osinkotuotto (ennuste) 3,2% 3,6% 3,6% 3,8% 2,8% 3,0% 3,8% 3,5% 3,0% 3,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 2,16 4,13 4,76 4,46 4,52 3,33 2,86 3,09 3,13 2,84
PE 18,2 11,8 10,3 10,3 13,8 17,4 16,2 16,1 13,2 12,1
EV/EBIT 10,2 8,3 8,2 7,5 10,4 11,0 9,7 11,7 11,2 11,3
ROE 4,8% 9,6% 11,1% 10,0% 10,3% 8,0% 6,9% 7,4% 7,7% 7,4%
ROI 8,0% 12,7% 13,4% 12,9% 12,4% 10,7% 9,9% 8,9% 7,9% 6,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset