Norsk Hydro sijoituskohteena

Päivitetty 5.6.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Norjalainen Norsk Hydro on globaali alumiiniyhtiö, jonka toiminta kattaa koko alumiinituotannon arvoketjun. Yhtiö louhii bauksiittia, rikastaa sitä alumiiniksi sekä kierrättää sitä taas alumiinin raaka-aineeksi… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e NORSK HYDRO Ennuste
Osake (5.6.2019) 31,90 Osinko 12 kk 1,25
Markkina-arvo (Mrd) 65,3 Osinkotuotto 3,9%
Liikevaihto (M) 156 500 (-2,7%) Osinko/EPS 50% 4v ka
Nettotulos (M) 3 100 (-29,8%) Osinko/FCF 113% 4v ka
EPS 1,52 Omav.aste 55%
PE 21,1 Gearing 10%
EV/EBIT 14,3 ROE 3,4%
PB 0,71 ROI 4,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.hydro.com/en/investor-relations/reports/

Yhteenveto

NORSK HYDRO5.6.2019 | 31,90 NOK
20
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Norsk Hydron Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti tuloksen ja osingon heikko kehitys. Myös pääoman tuotto on ollut alle pisterajan.

Norsk Hydro purki rönsyjään vuosien 2000 – 2010 aikana (mm. Yara ja öljyliiketoiminnat Statoil:lle) ja yhtiö keskittyi alumiinin valmistukseen. Norsk Hydro osti puoliksi Orklan kanssa omistamansa alumiiniprofiileja valmistavan Sapan kokonaan itselleen Q3/2017. Yhtiö sisältyy Hydron lukuihin Q4/2017 alkaen – aiemmin tuloksesta on merkitty 50 prosenttia.

Tilikausi 2017 sujui vahvasti, sillä liikevaihto ja tulos nousivat selvästi. Sen sijaan vuoden 2018 lukuja laski Brasilian Alunorten tehtaan puolitehoisuus, joka heijastuu Hydron Brasilian kahdelle muullekin tehtaalle. Toukokuussa 2019 yhtiö sai vihdoin luvan palauttaa tehtaan tuotannon normaalille tasolleen.

Nousevaa osinkovirtaa hakeva osinkosijoittaja ei sijoita Norsk Hydroon, sillä osinko kevään 2019 laski 1,25 kruunuun Brasilian sekavan tilanteen johdosta.

Tilikausi 2019

Norsk Hydron Q1/2019 ja raportoidut luvut

M NOK Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 37 769 40 346 -6,4%
Liiketulos (ebit) 20 3 301
Nettotulos (omistajille) 9 2 091
EPS (NOK, omistajille) 0,00 1,02

Q1/2019 liikevaihto laski -6,4 prosenttia, missä selvintä lasku oli alkutuotannon Bauxite & Alumina sekä Primary Metal -segmentteissä. Näissä liikevaihdot laskivat noin -30 prosenttia.

Yhtiö sai toukokuussa luvan palauttaa Alunorten tehtaan tuotannon normaalille tasolleen. Tuotannon palauttamiseen kuluu aikaa noin 3 – 6 kuukautta. Samalla yhtiö pystyy nostamaan kahden muun, Alunortesta riippuvaisen tehtaansa tuotantoa.

Liiketulos (ebit) jäi 20 miljoonaan kruunuun, mitä painoi Brasilian tehtaiden puolitehoisuus sekä raaka-aineiden kohonneet hinnat. Lisäksi yhtiötä vastaan suunnattiin maaliskuussa laaja kyberisku, joka vaikutti negatiivisesti yhtiön toimintaan. Tästä tuli noin 300 – 350 miljoonan kruunun ylimääräiset kulut ja tuottojen menetykset.

Kyberiskuun liittyviä kuluja Hydro arvioi tulevan Q2:lla vielä noin 200 – 250 miljoonan kruunun edestä.

Jokohan yhtiön pitkään jatkunut sekava tilanne alkaisi vihdoin selkiytymään. Toisaalta Kiinan ja USA:n välinen kauppasota ja erilaiset tullitariffit tuovat oman lisämausteensa yhtiön toimintaan lähitulevaisuudessa.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M NOK Q2/19e Q2/18 2019e 2018
Liikevaihto 39 750 41 725 -4,7% 156 500 160 916 -2,7%
Liiketulos (ebit) 950 2 986 -68% 5 200 8 681 -40%
Nettotulos (omistajille) 550 2 107 -74% 3 100 4 414 -30%
Tuleva Ed.
Osinko 12 kk (NOK) 1,25 1,25

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Norsk-Hydro: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on ollut noin 80 – 88 miljardissa kruunussa parina viime vuotena, mutta Sapan hankinnan jälkeen vuoden 2018 liikevaihto nousi 161 miljardiin kruunuun. Vuonna 2017 Sapa ehti vaikuttaa vain muutaman kuukauden verran, mutta jo se riitti nostamaan liikevaihdon 113,7 miljardiin kruunuun.

Alumiinin hinnat nousivat vuoden 2018 aikana Alunorten tehtaan vajaakäytön, Trumpin tullien sekä venäläisen alumiinivalmistajaan Rusaliin kohdistuneiden sanktioiden johdosta. Rusalin sanktiot purettiin vuoden 2019 alussa.

Koko vuoden 2018 tulos laski yli -30 prosenttia, missä alkutuotannon puolitehoisuus söi katteita sekä lopputuotannossa alumiinin kohonnut hinta nosti raaka-ainekuluja.

nhy-tuloslaskelma-q12019

Yhtiö on aloittanut säästöohjelman, jonka tulisi tuottaa noin 3,0 miljardin kruunun vuosisäästöt vuodesta 2019 alkaen. Alunorten puolitehoisuuden seurauksena yhtiö ei tule pääsemään säästöohjelman tavoitteisiin.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 150 – 165 miljardia ja nettotulos noin 0…+5 miljardia kruunua. Tulosennusteeseen pitää suhtautua suurella varauksella, sillä yhtiön tilanteeseen vaikutta varsin moni negatiivinen seikka, joita ovat mm. Brasilian tehtaiden puolitehoisuus, kyberisku, Kiinan ja USA:n kauppasota sekä erilaiset tullitariffit.

PE-luvuksi em. ennusteilla tulisi noin 21x. Mutta mikäli sekava tilanne jatkuu vielä pitkään, niin tuloskehitys voi kärsiä vielä tästäkin. Toisaalta, mikäli tilanne selviää ja tuotanto saadaan palautettua normaalille tasolle, niin silloin PE-luku olisi alhaisemmalla tasolla. Mutta itse PE ei tällä hetkellä kerro oikeastaan mitään, vaan sijoittajan tulee seurata tarkasti markkinatilanteen.

Yhtiön P/B-luku on ollut alle 1,0 tasolla useampana vuotena, ja nyt se on 0,71x. Alle 1,0 oleva P/B luku kertoo yhtiöllä olevan enemmän osakekohtaista omaa pääomaa kuin osakkeen hinta on. Tässäkin tunnusluvun suoraa käyttöä pitää välttää.

nhy-roe-roi-q12019

Vahvasta taseesta johtuen yhtiön pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat olleet varsin kehnolla tasolla. Koska yhtiöllä ei ole juurikaan velkaa, niin sen kannattaisi tunnuslukujen valossa maksaa omaa pääomaa osinkoina ulos ja ottaa lisää velkaa. Näin yhtiön pääomat olisivat tehokkaammassa käytössä. Tämä myös todennäköisesti nostaisi P/B-luvun yli yhden tasolle.

Nyt ROE ja ROI ovat nousussa juurikin vahvan tuloskunnon seurauksena.

Tase

Norsk Hydron tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän suhteessa taseen omaan pääomaan sekä nettotulokseen.

nhy-velkaisuus-q12019

Norsk Hydron korollisten velkojen määrä on vähäinen ja velan määrä on ollut laskutrendissä. Sapan ostoa varten velan määrä kuitenkin kasvoi, mutta on nyt laskenut 15,6 miljardiin kruunuun. Lisäksi vuoden 2019 alussa käyttöönotettu IFRS 16-standardi nosti yhtiön korollisia velkoja (15,6 -> 19,5 Mrd NOK).

Tästäkin kasvusta huolimatta omavaraisuusaste on hyvällä noin 55 – 60 prosentin tasolla ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 10 prosentin tuntumassa. Gearing on hyvä jos se on alle 100 prosenttia.

Rahavirta

Norsk Hydron liiketoiminnan rahavirtaan tuli selvä tasokorjaus vuonna 2015. Aiemmin rahavirta oli noin 5 – 6 miljardissa kruunussa, mutta nyt se näyttäisi asettuvan noin 10 – 12 miljardiin kruunuun. Vuosien 2012 ja 2013 tappiolliset tulokset eivät näy rahavirrassa juurikaan.

Alunorten tilanne sotkee myös rahavirtojen kehitystä, sillä vuoden 2018 rahavirrat jäivät vain 7,0 miljardiin kruunuun. Siksi on hyvä seurata sitä, mille tasolle rahavirrat asettuvat vuonna 2019.

Capex-investoinneissa näkyy samankaltainen tasokorjaus kuin liiketoiminnan rahavirrassakin. Aiempi noin 3,2 miljardin investointitarve on noussut nyt noin 5 – 7 miljardiin kruunuun.

nhy-rahavirta-q12019

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut paljonkin eri vuosien välillä. Mitään selkeää trendiä on vaikea havaita, missä Hydron tekemät yritysjärjestelyt tuovat omat haasteensa. Lisäksi nopeasti vaihtuvat alumiinin kysynnän ja tarjonnan vaihtelut näkyvät luvuissa. Ehkä parempaa trendien kehitystä voisi nähdä, jos lukuja laskisi parin-kolmen vuoden liukuvana keskiarvona?

Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin -2,6 miljardin kruunun kassastamaksuja. Siihen nykyinen noin vapaan rahavirtojen taso riittää. Toki Alunorten tilanne tätäkin sotkee hieman lyhyellä aikavälillä.

Osinko

Norsk Hydron osinkostrategiana on maksaa tasaista tai nousevaa osinkoa, joka on noin 40 prosenttia nettotuloksesta pitkällä aikavälillä. Kuluvan vuoden ennusteiden sekä edellisen 3 vuoden ajalta laskettu keskimääräinen osingonmaksusuhde on noin 50 prosenttia. Vielä siis ollaan selvästi yli 40 prosentin tavoitetason.

nhy-osinko-q12019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Norsk Hydro: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2020 (e) 1,250 5/2019 1,250 5/2018 1,750
YHTEENSÄ 1,250 1,250 1,750
+0,0% -28,6% +40,0%

Alunorten tilanteen johdosta kevään 2019 osinkoa leikattiin 1,25 kruunuun. Arvioin, että vuonna 2020 maksettava osinko pysyisi edelleen 1,25 kruunussa. Tämä antaisi noin 3,9 prosentin osinkotuoton (osake 31,90 NOK).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+3 091) ja osingonmaksuilla (0). Oikaisu on yhteensä +3 091 miljoonaa kruunua, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (5.6.2019) 31,90 39,21 62,35 41,39 33,13 42,44 27,07 27,88
Lkm (000) 2 046 000 2 046 000 2 044 000 2 042 894 2 041 588 2 039 832 2 038 789 2 037 568
Markkina-arvo (Mrd) 65,27 80,22 127,44 84,56 67,64 86,57 55,19 56,81
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Bauxite & Alumina 12 500 14 397 15 188 12 059 13 534
Primary Metal 6 750 7 828 7 578 5 529 5 373
Metal Markets 41 500 42 502 44 264 39 420 42 795
Rolled Products 26 750 26 941 25 538 22 469 24 293
Extruded Solutions 64 000 64 023 14 083
Energy 3 800 3 673 2 550 2 426 1 623
Muut 1 200 1 552 18 50 77
YHTEENSÄ 156 500 160 916 109 219 81 953 87 695
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Bauxite & Alumina 1 700 1 764 3 704 1 196 2 411
Primary Metal -700 2 123 4 729 2 285 4 459
Metal Markets 750 887 485 629 180
Rolled Products 250 335 512 953 154
Extruded Solutions 2 000 1 932 2 522 889
Energy 1 700 1 854 1 531 1 343 1 103
Muut -500 -214 -1 295 -285 -48
YHTEENSÄ 5 200 8 681 12 188 7 010 8 259
TULOS­LASKELMA Q2/19e Q1/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 39 750 37 769 156 500 160 913 113 693 83 969 88 667 79 073 65 358 64 583
Liikevoitto 950 20 5 200 8 679 12 189 7 011 8 258 5 674 1 674 571
Nettotulos 550 9 3 100 4 413 8 783 6 388 2 020 797 -920 -1 318
Marginaali 1,4% 0,0% 2,0% 2,7% 7,7% 7,6% 2,3% 1,0% -1,4% -2,0%
EPS 0,27 0,00 1,52 2,16 4,30 3,13 0,99 0,39 -0,45 -0,65
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 10 464 6 970 13 139 12 648 12 669 11 069 10 892 11 377
Liikearvo 7 269 7 269 7 269 3 154 2 734 3 177 2 945 3 040
Muut varat 150 002 147 460 142 919 114 991 107 141 112 027 101 398 102 940
Tase yhteensä 167 735 161 699 163 327 130 793 122 544 126 273 115 235 117 357
Oma pääoma 87 783 85 990 87 074 81 906 74 169 74 030 69 981 69 663
Vähemmistö 4 703 4 936 5 178 5 733 5 159 5 911 5 283 5 835
Korolliset velat 19 472 15 623 17 257 6 680 7 531 11 167 10 181 9 630
Muut vastuut 55 777 55 150 53 818 36 474 35 685 35 165 29 790 32 229
Tase yhteensä 167 735 161 699 163 327 130 793 122 544 126 273 115 235 117 357
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 7 000 7 025 14 347 10 018 14 373 5 965 5 073 5 434
Investoinnit: Capex -7 000 -7 219 -7 296 -6 913 -5 254 -3 294 -2 701 -3 256
Vapaa rahavirta (FCF) 0 -194 7 051 3 105 9 119 2 671 2 372 2 178
Investoinnit: Muut 0 23 -7 140 2 132 -4 137 1 019 1 970 -3 036
Investointien jälkeen 0 -171 -89 5 237 4 982 3 690 4 342 -858
Rahoitus: Voitonjako -2 560 -3 575 -3 029 -2 354 -2 335 -1 922 -1 919 -1 669
Rahoitus: Muut 2 560 -1 861 6 869 -2 032 -5 046 -1 176 -800 2 245
Rahavarojen muutos 0 -5 607 3 751 851 -2 399 592 1 623 -282
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,25 1,25 1,75 1,25 1,00 1,00 0,75 0,75
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,25 1,25 1,75 1,25 1,00 1,00 0,75 0,75
Osinkotuotto 3,9% 3,2% 2,8% 3,0% 3,0% 2,4% 2,8% 2,7%
Osinko/nettotulos 82,5% 58,0% 40,7% 40,0% 101,1% 255,9% -166,2% -115,9%
Osinko/FCF #DIV/0! -1318,3% 50,7% 82,2% 22,4% 76,4% 64,5% 70,2%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 18,6 27,9 39,7 38,0 50,0
PE (3v) 12,0 12,3 22,2 27,6 107,0 37,1 23,4
PE 21,1 18,2 14,5 13,2 33,5 108,6
EV/EBIT 14,3 10,2 10,8 11,2 7,6 15,3 32,5 96,4
Oma pääoma/osake 45,20 44,44 45,13 42,90 38,86 39,19 36,92 37,05
P/B 0,71 0,88 1,38 0,96 0,85 1,08 0,73 0,75
ROE 3,4% 4,8% 9,8% 7,7% 2,5% 1,0% -1,2% -1,6%
ROI 4,8% 8,0% 12,0% 7,7% 9,3% 6,4% 2,0% 0,6%
Omavaraisuusaste 55,1% 56,2% 56,5% 67,0% 64,7% 63,3% 65,3% 64,3%
Gearing 9,7% 9,5% 4,5% -6,8% -6,5% 0,1% -0,9% -2,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16
Osake (päätösarvo) 34,95 39,21 48,86 48,79 45,95 62,35 57,90 46,28 49,86 41,30
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,250 1,250 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,250
Osinkotuotto (ennuste) 3,6% 3,2% 3,6% 3,6% 3,8% 2,8% 3,0% 3,8% 3,5% 3,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,14 2,16 4,13 4,76 4,46 4,52 3,33 2,86 3,09 3,13
PE 30,7 18,2 11,8 10,3 10,3 13,8 17,4 16,2 16,1 13,2
EV/EBIT 15,5 10,2 8,3 8,2 7,5 10,4 11,0 9,7 11,7 11,2
ROE 2,6% 4,8% 9,6% 11,1% 10,0% 10,3% 8,0% 6,9% 7,4% 7,7%
ROI 5,0% 8,0% 12,7% 13,4% 12,9% 12,4% 10,7% 9,9% 8,9% 7,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset