Norsk Hydro sijoituskohteena

Päivitetty 17.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (17.2.2018)57,64 NOKMarkkina-arvo117,9 Mrd NOK
Osinkoennuste 12 kk1,75 NOK Osinkotuotto3,0 %
Liikevaihto 2018e156 000 M NOK (+37 %)Nettotulos 2018e10 000 M NOK (+13,9 %)
PE11,8ROE10,5 %

HUOM! Liikevaihto- ja nettotulosennusteet sisältävät Sapan lukuja Q4/2017 alkaen.

Norjalainen Norsk Hydro on globaali alumiiniyhtiö, jonka toiminta kattaa koko alumiinituotannon arvoketjun. Yhtiö louhii bauksiittia, rikastaa sitä alumiiniksi sekä kierrättää sitä taas alumiinin raaka-aineeksi… (lisää yritysesittelyssä).

NORSK HYDRO17.2.2018 | 57,64 NOK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Norsk Hydron Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti osingon heikko kehitys. Myös pääoman tuotto on ollut alle pisterajan.

Norsk Hydro purki rönsyjään vuosien 2000 – 2010 aikana (mm. Yara ja öljyliiketoiminnat Statoil:lle) ja yhtiö keskittyi alumiinin valmistukseen. Norsk Hydro osti puoliksi Orklan kanssa omistamansa alumiiniprofiileja valmistavan Sapan kokonaan itselleen Q3/2017. Yhtiö sisältyy Hydron lukuihin Q4/2017 alkaen – aiemmin tuloksesta on merkitty 50 prosenttia.

Tilikausi 2017 sujui vahvasti, sillä liikevaihto ja tulos nousivat selvästi. Sapan vaikutus näkyy kokonaisuudessaan vuonna 2018, joten tästä syystä liikevaihto ja tulosennusteet ovat selvässä nousussa.

Suhdanneherkkänä yhtiönä yhden vuoden PE-luvun käyttö ei kuitenkaan anna oikeaa kuvaa osakkeen hintatasosta. Siksi sijoittajan on hyvä käyttää kolmen tai seitsemän vuoden keskiarvotuloksilla laskettua PE3 tai PE7 lukua. Sapan hankinta kuitenkin vaikeuttaa vertailua, sillä aiemmilta vuosilta Sapan tuloksesta on kirjattu vain 50 prosenttia Hydron tulokseen.

Norsk Hydron tase on vahvassa kunnossa. Voisi sanoa, että liiankin vahvassa, sillä se painaa yhtiön tunnuslukuja epäedulliseen suuntaan. Varsinkin pääoman tuottoluvut ovat olleet alle 10 prosentin tasolla jo pitkään. Vahva tase antaisi mahdollisuuden hyvään osinkokehitykseen, mutta sitä Norsk Hydro ei ole toteuttanut. Osin siitä syystä, että yhtiön tuloskunto on ollut varsin ohutta.

Nousevaa osinkovirtaa hakeva osinkosijoittaja ei sijoita Norsk Hydroon. Ei vaikka osinko tilikaudelta 2017 nousikin 1,75 kruunuun.

Tilikausi 2017

Norsk Hydron vuosi 2017 ja raportoidut luvut

  • liikevaihto: 113 693 M NOK (83 969 M NOK / +35 %)
  • liiketulos (ebit): 12 189 M NOK (7 011 M NOK / +74 %)
  • nettotulos: 9 184 M NOK (6 586 M NOK / +39 %)
  • EPS: 4,30 NOK (3,13 NOK)
  • osinkoehdotus: 1,75 NOK (1,25 NOK)

Pro-forma luvut (”jos Sapa olisi omistettu koko vuoden”)

  • liikevaihto: 148 920 M NOK (130 630 M NOK / +14,0 %)
  • liiketulos (ebit): 11 927 M NOK (8 229 M NOK / +45 %)

Norsk Hydron vuosi 2017 sujui todella vahvassa kasvussa.

Liikevaihtoa kasvatti mm. metallien ja alumiinien kohonneet hinnat (+20 – 30 %) sekä Kiinan alumiinin kasvanut kysyntä. Tuotanto ei vuoden 2017 aikana pysynyt kysynnän perässä, mikä nosti hintoja. Vuoden 2017 toisella puoliskolla tilanne tasapainottui, mutta kysyntä piti hintoja koholla. Sapa ehti vaikuttaa liikevaihtoon parin kuukauden ajan.

Liiketulos kasvoi hurjasti verrattuna viime vuoteen oikeastaan samoista syistä, jotka vaikuttivat liikevaihdon nousuun. Liikevaihdon noin +30 miljardin NOK:n parannuksesta hävisi noin -25 miljardia NOK kohonneiden kustannusten seurauksena. Merkittävin erä oli raaka-aineiden ja energian hinnan nousu, missä toki tuotantomäärien kasvukin näkyy.

Laskennallisia valuuttakurssitappioita kertyi vuodelle 2017 noin -1,6 miljardia NOK, kun vuosi sitten tuottoja oli sama määrä eli +1,6 miljardia NOK. Eli eroa on noin -3,2 miljardia NOK tämän vuoden tappioksi. Tämän kun huomioi nettotuloksessa, niin kasvua oli vieläkin enemmän.

Sapan hankinnan takia, yhtiö julkaisi myös pro-forma luvut eli miten olisi mennyt, jos Sapa olisi omistettu 100 prosenttisesti koko tilikauden 2017. Myös nämä luvut kasvoivat selvästi edellisvuodesta.

Osinkoehdotus oli 1,75 NOK (2016: 1,25 NOK). Osinko irtoaa yhtiökokouksen (7.5.2018) jälkeisenä päivänä.

Segmentit

Norsk Hydro:lla on 5 segmenttiä ja oheisessa taulukoissa on esitetty segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Bauxite & Alumina 15 500 15 188 12 059 13 534 9 568
Primary Metal 8 000 7 578 5 529 5 373 6 397
Metal Markets 45 000 44 264 39 420 42 795 37 981
Rolled Products 27 000 25 538 22 469 24 293 21 345
Extruded Solutions 58 000 14 153
Energy 2 500 2 550 2 426 1 623 2 492
Muut 0 18 50 77 124
YHTEENSÄ 156 000 109 289 81 953 87 695 77 907
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Bauxite & Alumina 3 750 3 704 1 196 2 411 -39
Primary Metal 5 000 4 729 2 285 4 459 3 928
Metal Markets 500 485 629 180 717
Rolled Products 600 512 953 154 1 121
Extruded Solutions 3 500 2 522 889
Energy 1 500 1 531 1 343 1 103 1 193
Muut -350 -1 295 -285 -48 -1 245
YHTEENSÄ 14 500 12 188 7 010 8 259 5 675

Bauxite & Alumina

Bauxite & Alumina-segmentti tuottaa bauksiittimalmia ja jalostaa siitä alumiinioksidia, jota käytetään alumiinin tuottamiseen. Yhtiön bauksiittikaivokset sekä alumiinioksidijalostamot ovat Brasiliassa. Norsk Hydro käyttää tuottamastaan alumiinioksidista jonkin verran sen omaan alumiinituotantoon, mutta pääosa siitä myydään raaka-ainemarkkinoille.

Tilikausi 2017 sujui vahvasti, sillä liikevaihto nousi noin +25 prosenttia ja liiketulos on moninkertaistunut. Hyvään kehitykseen vaikutti alumiinioksidin voimakas hinnannousu verrattuna edellisvuoteen.

Primary Metal

Primary Metal -segmentti jalostaa alumiinioksidista alumiinia. Tämän lisäksi kierrätettyä alumiinia käytetään alumiinin jalostamisessa. Maailmanlaajuisesti noin 15 prosenttia kaikista alumiinituotteista on tehty kierrätetystä alumiinista. Noin 70 – 75 prosenttia kaikesta alumiinista, joka on tuotettu vuoden 1886 jälkeen, on edelleen käytössä. Alumiinin tuotannon kustannustason määrittää oikeastaan alumiinioksidin sekä energian hinta.

Myös tämän segmentin tilikausi 2017 sujui vahvasti. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat +45 ja +200 prosenttia vastaavasti. Lukuja veti ylöspäin etenkin Kiinan alumiinin kysyntä, johon tuotanto ei ole pystynyt täysimääräisesti vastaamaan. Näin alumiinin hinnat nousivat 20 – 30 prosenttia. Alumiinin kysynnän ja tarjonnan odotetaan kuitenkin tasaantuvan vuoden 2018 edetessä.

Metal Markets

Metal Markets -segmentti käsittää kaiken Primary Metal -segmentin tuottaman alumiinin myynnin ja jakelutoiminnan.

Vuoden 2017 lukuja kasvatti mm. varastoarvojen kehitys, valuuttakurssien vaikutus sekä hyvin sujunut johdannaiskauppa. Tilikauden 2017 liikevoitto kuitenkin jäi hieman vuoden 2016 tasosta.

Rolled Products

Rolled Products -segmentin tuotteisiin kuuluvat mm. alumiinifoliot ja -kalvot, tölkit ja erilaiset alumiinilistat. Segmentin tuotteita käytetään mm. autoteollisuudessa, kuljetussäiliöissä sekä laivoissa, veneissä yms. vesialuksissa. Folioita ja tölkkejä käytetään mm. elintarvike- ja lääketeollisuuden pakkauksissa.

Segmentin liikevaihto nousi tilikaudella 2017 noin 25,5 miljardiin NOK, mikä olisi paras saavutus viimeiseen 4 vuoteen verrattuna. Sen sijaan liikevoitto jäi selvästi edellisvuodesta noin 512 miljoonaan NOK (2016: 953 M NOK).

Segmentillä oli eräitä tuotanto-ongelmia, mikä näkyi vuoden 2017 kannattavuudessa. Joka tapauksessa kysyntä oli vahvaa etenkin auto- ja juomateollisuuden puolella.

Extruded Solutions

Sapan hankinnan jälkeen siitä muodostettiin oma segmentti.

Tilikauden 2017 liikevaihto sisältää Sapan lukuja vain muutamalta kuukaudelta. Alumiinin hintojen nousu näkyy myös tämän segmentin tuloksessa.

Energy

Energy -segmentti tuottaa sähköenergiaa neljällä Norjan vesivoimalaitoksella. Hyrdo on Norjan toiseksi suurin sähköntuottaja. Segmentti myy tuottamansa sähkön Pohjoismaisen sähköpörssin kautta.

Segmentin tilikauden 2017 liikevaihto ja liiketulos olivat hieman parempia kuin vuosi sitten eli noin 2,6 ja 1,5 miljardia kruunua vastaavasti.

Tuloksen kehitys

Muutaman viime vuoden liikevaihto on ollut noin 80 – 88 miljardissa kruunussa, mutta Sapan hankinnan jälkeen liikevaihdon odotetaan nousevan noin 150 – 160 miljardiin NOK tilikaudella 2018. Vuoden 2017 liikevaihtoon Sapa ehti vaikuttaa vain muutaman kuukauden verran, mutta jo se riitti nostamaan liikevaihdon 113,7 miljardiin NOK.

Alumiinien hinnat ja kysyntä ovat nousseet, mikä on näkynyt varsinkin vuoden 2017 hyvissä kasvuluvuissa. Tilanteen odotetaan tasaantuvan vuoden 2018 aikana.

Tilikauden 2017 nettotulokseen vaikutti Sapan lisäksi myös valuuttakurssien muutokset noin -1,6 miljardilla NOK. Vastaavasti vuonna 2016 nämä toivat +1,6 miljardin NOK:n tuoton, joten negatiivinen ero vuoteen 2017 oli noin -3,2 miljardia NOK. Nämä, kun huomioi nettotuloksen kehityksessä, niin tilikauden 2017 tulos kasvoi vieläkin enemmän.

nhy-tuloslaskelma-q42017

Yhtiö on aloittanut säästöohjelman, jonka tulisi tuottaa noin 3,0 miljardin NOK:n vuosisäästöt vuodesta 2019 alkaen. Vuoden 2017 aikana ohjelman toteutus jäi hieman jälkeen asetetusta aikataulusta, mutta yhtiön mukaan tämä ei kuitenkaan uhkaa vuoden 2019 tavoitteita.

Tase

Norsk Hydron tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän suhteessa taseen omaan pääomaan sekä nettotulokseen.

nhy-velkaisuus-q42017

Norsk Hydron korollisten velkojen määrä on vähäinen ja velan määrä on ollut laskutrendissä. Sapan ostoa varten velan määrä kuitenkin kasvoi 17,3 miljardiin NOK. Tästäkin kasvusta huolimatta omavaraisuusaste on hyvällä noin 55 – 60 prosentin tasolla ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 0 prosentin tuntumassa. Gearing on hyvä jos se on alle 100 prosenttia.

Rahavirta

Norsk Hydron liiketoiminnan rahavirtaan tuli selvä tasokorjaus vuonna 2015. Aiemmin rahavirta oli noin 5 – 6 miljardissa NOK:ssa, mutta nyt se näyttäisi asettuvan noin 10 – 12 miljardiin NOK. Vuosien 2012 ja 2013 tappiolliset tulokset eivät näy rahavirrassa juurikaan.

Sapan sisältyminen Hydroon muuttaa tätä asetelmaa entisestään, joten on mielenkiintoista nähdä, millaisia rahavirtavaikutuksia kaupalla on.

nhy-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinneissa näkyy samankaltainen tasokorjaus kuin liiketoiminnan rahavirrassakin. Aiempi noin 3,2 miljardin investointitarve on noussut nyt noin 5 – 7 miljardiin NOK.

nhy-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut paljonkin eri vuosien välillä. Mitään selkeää trendiä on vaikea havaita, missä Hydron tekemät yritysjärjestelyt tuovat omat haasteensa. Lisäksi nopeasti vaihtuvat alumiinin kysynnän ja tarjonnan vaihtelut näkyvät luvuissa. Ehkä parempaa trendien kehitystä voisi nähdä, jos lukuja laskisi parin-kolmen vuoden liukuvana keskiarvona?

Joka tapauksessa toteutuva Sapa-kauppa muuttaa taas tilanteen täysin, joten tilikauden 2018 edetessä tilanne hieman selkiytyy.

Osinko

Norsk Hydron osinkostrategiana on maksaa tasaista tai nousevaa osinkoa, joka on noin 40 prosenttia nettotuloksesta pitkällä aikavälillä. Kuluvan vuoden ennusteiden sekä edellisen 3 vuoden ajalta laskettu keskimääräinen osingonmaksusuhde on noin 50 prosenttia. Vielä siis ollaan selvästi yli 40 prosentin tavoitetason.

nhy-osinko-q42017

Kevään 2018 osinkona on 1,75 NOK, mikä irtoaa yhtiökokouksen (7.5.2018) jälkeisenä päivänä. Osinkotuotto on noin 3,0 prosenttia (osakkeen hinta 57,64 NOK).

Arvostus

Syklisenä yhtiönä yhden vuoden PE-luku heilahtelee paljon. Sapan hankinta vaikeuttaa nettotuloksen arviointia vuodelle 2018. Tämän lisäksi alumiinin hinnat ovat nousseet ja kysyntä on vahvaa, minkä johdosta Hydro tekee ennätystulosta. Näin PE-pohjaiset tunnusluvut antavat ehkä turhankin houkuttelevia lukemia.

Yhden ja 3 vuoden tuloskeskiarvoilla lasketut PE:t ovat 12x – 14x, mikä hyvin kuvastaa edellä mainittua suhdannetilannetta. 7 vuoden tuloskeskiarvolla laskettu PE (32x) ei taasen sisällä Sapan kokonaisvaikutusta, joten sen käyttökään ei ihan tässä sovellu.

Yhtiön P/B-luku on ollut alle 1,0 tasolla useampana vuotena, mutta nyt se on noussut 1,20x tasolle taseen oikaisun seurauksena. Alle 1,0 oleva P/B luku kertoo yhtiöllä olevan enemmän osakekohtaista omaa pääomaa kuin osakkeen hinta on. Vahvaan taseeseen nähden (alhainen velkaisuus) alle 1,0 oleva P/B-luku indikoi sitä, että markkinat epäilevät hyvän tuloskunnon pysyvyyttä taikka taseeseen merkityn omaisuuden arvoa.

Eli tunnuslukujen valossa yhtiö on arvostettu alhaiselle tasolle, mutta kuten todettu, niin ehkä suhdannetilanne sekä Sapan aiheuttama ”epäjatkuvuuskohta” pitää sijoittajaa varpaillaan.

nhy-roe-roi-q42017

Vahvasta taseesta johtuen yhtiön pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat olleet varsin kehnolla tasolla. Koska yhtiöllä ei ole juurikaan velkaa, niin sen kannattaisi tunnuslukujen valossa maksaa omaa pääomaa osinkoina ulos ja ottaa lisää velkaa. Näin yhtiön pääomat olisivat tehokkaammassa käytössä. Tämä myös todennäköisesti nostaisi P/B-luvun yli yhden tasolle.

Nyt ROE ja ROI ovat nousussa juurikin vahvan tuloskunnon seurauksena.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+10 000) ja osingonmaksuilla (-3 579). Oikaisu on yhteensä +6 421 miljoonaa NOK, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (17.2.2018) 57,64 62,35 41,39 33,13 42,44 27,07 27,88 27,74
Lkm (000) 2 045 000 2 044 000 2 042 894 2 041 588 2 039 832 2 038 789 2 037 568 2 036 459
Markkina-arvo (Mrd) 117,87 127,44 84,56 67,64 86,57 55,19 56,81 56,49
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 40 000 156 000 113 693 83 969 88 667 79 073 65 358 64 583 97 406
Liikevoitto 2 900 14 500 12 189 7 011 8 258 5 674 1 674 571 9 827
Nettotulos 2 000 10 000 8 783 6 388 2 020 797 -920 -1 318 6 705
Marginaali 5,0% 6,4% 7,7% 7,6% 2,3% 1,0% -1,4% -2,0% 6,9%
EPS 0,98 0,00 4,89 4,30 3,13 0,99 0,39 -0,45 -0,65 3,29
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 19 560 13 139 12 648 12 669 11 069 10 892 11 377 10 145
Liikearvo 7 273 7 273 3 154 2 734 3 177 2 945 3 040 4 301
Muut varat 142 915 142 915 114 991 107 141 112 027 101 398 102 940 118 108
Tase yhteensä 169 748 163 327 130 793 122 544 126 273 115 235 117 357 132 554
Oma pääoma 93 495 87 074 81 906 74 169 74 030 69 981 69 663 78 180
Vähemmistö 5 178 5 178 5 733 5 159 5 911 5 283 5 835 6 988
Korolliset velat 17 257 17 257 6 680 7 531 11 167 10 181 9 630 8 438
Muut vastuut 53 818 53 818 36 474 35 685 35 165 29 790 32 229 38 948
Tase yhteensä 169 748 163 327 130 793 122 544 126 273 115 235 117 357 132 554
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 15 000 14 347 10 018 14 373 5 965 5 073 5 434 7 277
Investoinnit: Capex -7 500 -7 296 -6 913 -5 254 -3 294 -2 701 -3 256 -3 841
Vapaa rahavirta (FCF) 7 500 7 051 3 105 9 119 2 671 2 372 2 178 3 436
Investoinnit: Muut 0 -7 140 2 132 -4 137 1 019 1 970 -3 036 -4 923
Investointien jälkeen 7 500 -89 5 237 4 982 3 690 4 342 -858 -1 487
Rahoitus: Voitonjako -3 600 -3 029 -2 354 -2 335 -1 922 -1 919 -1 669 -1 693
Rahoitus: Muut -4 000 6 869 -2 032 -5 046 -1 176 -800 2 245 934
Rahavarojen muutos -100 3 751 851 -2 399 592 1 623 -282 -2 246
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,75 1,75 1,25 1,00 1,00 0,75 0,75 0,75
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,75 1,75 1,25 1,00 1,00 0,75 0,75 0,75
Osinkotuotto 3,0% 2,8% 3,0% 3,0% 2,4% 2,8% 2,7% 2,7%
Osinko/nettotulos 35,8% 40,7% 40,0% 101,1% 255,9% -166,2% -115,9% 22,8%
Osinko/FCF 47,7% 50,7% 82,2% 22,4% 76,4% 64,5% 70,2% 44,5%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 32,0 39,7 38,0 50,0 171,9
PE (3v) 14,0 22,2 27,6 107,0 37,1 23,4 19,1
PE 11,8 14,5 13,2 33,5 108,6 8,4
Oma pääoma/osake 48,25 45,13 42,90 38,86 39,19 36,92 37,05 41,82
P/B 1,19 1,38 0,96 0,85 1,08 0,73 0,75 0,66
ROE 10,5% 9,8% 7,7% 2,5% 1,0% -1,2% -1,6% 9,4%
ROI 12,9% 12,0% 7,7% 9,3% 6,4% 2,0% 0,6% 12,9%
Omavaraisuusaste 58,1% 56,5% 67,0% 64,7% 63,3% 65,3% 64,3% 64,3%
Gearing -2,3% 4,5% -6,8% -6,5% 0,1% -0,9% -2,3% -2,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset