Norsk Hydro sijoituskohteena

Päivitetty 29.10.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Norjalainen Norsk Hydro on globaali alumiiniyhtiö, jonka toiminta kattaa koko alumiinituotannon arvoketjun. Yhtiö louhii bauksiittia, rikastaa sitä alumiiniksi sekä kierrättää sitä taas alumiinin raaka-aineeksi… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e NORSK HYDRO Ennuste
Osake (29.10.2018) 41,86 Osinko 12 kk 1,75
Markkina-arvo (Mrd) 85,6 Osinkotuotto 4,2%
Liikevaihto (M) 161 200 (+41,8%) Osinko/EPS 51% 4v ka
Nettotulos (M) 5 800 (-34,0%) Osinko/FCF 50% 4v ka
EPS 2,83 Omav.aste 57%
PE 14,8 Gearing 6%
EV/EBIT 8,9 ROE 6,4%
PB 0,97 ROI 9,6%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.hydro.com/en/investor-relations/reports/

Yhteenveto

NORSK HYDRO29.10.2018 | 41,86 NOK
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Norsk Hydron Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti osingon heikko kehitys. Myös pääoman tuotto on ollut alle pisterajan.

Norsk Hydro purki rönsyjään vuosien 2000 – 2010 aikana (mm. Yara ja öljyliiketoiminnat Statoil:lle) ja yhtiö keskittyi alumiinin valmistukseen. Norsk Hydro osti puoliksi Orklan kanssa omistamansa alumiiniprofiileja valmistavan Sapan kokonaan itselleen Q3/2017. Yhtiö sisältyy Hydron lukuihin Q4/2017 alkaen – aiemmin tuloksesta on merkitty 50 prosenttia.

Tilikausi 2017 sujui vahvasti, sillä liikevaihto ja tulos nousivat selvästi. Sen sijaan vuoden 2018 lukuja laskee Brasilian Alunorten tehtaan puolitehoisuus, joka heijastuu Hydron Brasilian kahdelle muullekin tehtaalle. Vieläkään (lokakuu 2018) ei ole tiedossa sitä, milloin Alunorte voisi palata täyteen tuotantotehoon.

Nousevaa osinkovirtaa hakeva osinkosijoittaja ei sijoita Norsk Hydroon. Ei vaikka osinko tilikaudelta 2017 nousikin 1,75 kruunuun. Brasilian tilanne on kuitenkin varsin sekava, joten mikäli epävarmuus jatkuu pitkään, niin nykyinen osingon taso voi olla jopa uhattuna.

Tilikausi 2018

Norsk Hydron Q1-Q3/2018 ja raportoidut luvut

M NOK Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto (pro-forma) 40 163 36 065 11,4% 122 233 111 976 9,2%
Liiketulos (ebit) 2 057 2 323 -11,5% 8 344 7 678 8,7%
Nettotulos (omistajille) 751 2 037 -63% 4 949 5 284 -6%
EPS (NOK, omistajille) 0,37 1,00 2,42 2,59

Norsk Hydron liikevaihto (pro-forma) jatkoi hyvää kasvuaan Q3:lla. Liikevaihtoon vaikutti oikeastaan samat tekijät kuin aiemmillakin kvartaaleilla eli metallien ja alumiinien kohonneet hinnat.

1) Brasilian Alunorten tehtaan käyttöaste on ollut 50 prosenttia maaliskuun alusta alkaen ja on sitä vieläkin. Alueella oli rankkasateita, joiden pelättiin aiheuttaneen tehtaalta saastevuotoja ja paikalliset viranomaiset määräsivät käyttörajoituksia tutkinnan ajaksi. Syksyn aikana yhtiö varautui sulkemaan koko Brasilian tuotannon eli Alunorte ja 2 muutakin tehdasta, sillä tuotannossa käytettyjen filttereiden käyttöikä oli tulossa päätökseen. Aluksi Brasilian viranomaiset eväsivät näiden vaihdon, mutta ajatukset muuttuivat muutamassa päivässä, kun kävi ilmi, että koko tuotanto pysähtyisi.

Yhtiö ei osaa vielä arvioida sitä, milloin tuotanto voisi palata normaalille tasolleen.

2) Trumpin 10 prosentin alumiinitullit nostivat hintoja. Hydro arvioi tullien vaikutuksen yhtiölle jäävän vähäisiksi. Lisäksi Meksikon ja Kanadan Naftan tilalle solmitussa kauppasopimuksessa (USMCA) ei enää ole mukana alumiinitulleja. Tämä sopimus ratifioidaan vuoden 2019 aikana.

3) USA:n Venäjälle asettamat sanktiot kohdistuivat myös venäläiseen alumiinivalmistaja Rusal:iin, jonka voimaantuloaikaa on pitkitetty useaan otteeseen ja nyt takaraja on joulukuussa. Tämä kuitenkin on nostanut alumiinin hintaa.

4) Alumiinin tuotanto on tällä hetkellä alle markkinakysynnän, mikä nostaa hintoja entisestään.

Hydron bauksiitin ja alumiinioksidin tuotanto laski -50 – 60 prosenttia Q3:lla ja alumiinioksidin markkinahinta nousi +55 prosenttia. Alumiinin hinta oli +14 prosenttia viimevuotista korkeammalla.

On hyvä huomata, että Alunorten tehtaan vajaan käyttöasteen vuoksi Hydron kaksi muutakin tehdasta (Paragominas ja Albras) toimivat 50 prosentin käyttöasteella. Tämä näkyy Bauxite & Alumina sekä Primary Metal -segmenttien noin -40…-50 prosentin tuloslaskuna Q2-Q3 aikana.

Muut segmentit paikkasivat tilannetta niin, että liiketulos (ebit) laski ”vain” -11,5 prosenttia.

Q3:n nettotulos laski roimasti (-63 %), mitä selittää rahoituskulut. Niitä oli nyt -423 miljoonaa kruunua, kun vuosi sitten rahoitustuotot olivat +485 miljoonaa kruunua.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 160 – 163 Mrd NOK (2017: 113,7 Mrd NOK)
  • liiketulos (ebit): 9 – 11 Mrd NOK (2017: 12,2 Mrd NOK)
  • nettotulos: 4,5 – 6,5 Mrd NOK (2017: 8,78 Mrd NOK)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Norsk-Hydro: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on ollut noin 80 – 88 miljardissa kruunussa parina viime vuotena, mutta Sapan hankinnan jälkeen odotan liikevaihdon nousevan noin 150 – 160 miljardiin kruunuun tilikaudella 2018. Vuonna 2017 Sapa ehti vaikuttaa vain muutaman kuukauden verran, mutta jo se riitti nostamaan liikevaihdon 113,7 miljardiin kruunuun.

Alumiinien hinnat ja kysyntä ovat nousseet, mikä on näkynyt varsinkin vuoden 2017 hyvissä kasvuluvuissa. Alumiinin hinnat ovat nousseet vuoden 2018 aikana Alunorten tehtaan vajaakäytön, Trumpin tullien sekä venäläisen alumiinivalmistajaan Rusaliin kohdistuneiden sanktioiden johdosta.

Tilikauden 2017 nettotulokseen vaikutti Sapan lisäksi myös valuuttakurssien muutokset noin -1,6 miljardilla kruunulla. Vastaavasti vuonna 2016 nämä toivat +1,6 miljardin kruunun tuoton, joten negatiivinen ero vuoteen 2017 oli noin -3,2 miljardia kruunua. Nämä, kun huomioi nettotuloksen kehityksessä, niin tilikauden 2017 tulos kasvoi vieläkin enemmän.

nhy-tuloslaskelma-q32018

Yhtiö on aloittanut säästöohjelman, jonka tulisi tuottaa noin 3,0 miljardin kruunun vuosisäästöt vuodesta 2019 alkaen. Alunorten vajaakäytön seurauksena yhtiö ei tule pääsemään säästöohjelman tavoitteisiin.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 160 – 163 miljardia ja nettotulos noin 4,5 – 6,5 miljardia kruunua. Tuloksen kohdalla ennusteeseen vaikuttaa moni isoja heilahteluja tehneet erät, joten tulosennusteeseen pitää suhtautua suurella varauksella.

Alunorten ja 2 muun tehtaan 50 käyttöasteen johdosta Hydron tuloskunto tällä hetkellä on alhaisella tasolla. PE-luvuksi em. ennusteilla tulisi noin 14,8x. Mutta mikäli sekava tilanne jatkuu vielä pitkään, niin tuloskehitys voi kärsiä vielä tästäkin. Toisaalta, mikäli tilanne selviää ja tuotanto saadaan palautettua normaalille tasolle, niin silloin PE-luku olisi tätäkin alhaisemmalla tasolla. Mutta itse PE ei tällä hetkellä kerro oikeastaan mitään, vaan sijoittajan tulee seurata tarkasti Alunorten tilanteen kehitystä.

Yhtiön P/B-luku on ollut alle 1,0 tasolla useampana vuotena, ja nyt se on 0,97. Alle 1,0 oleva P/B luku kertoo yhtiöllä olevan enemmän osakekohtaista omaa pääomaa kuin osakkeen hinta on. Tässäkin tunnusluvun suoraa käyttöä pitää välttää.

Eli tunnuslukujen valossa yhtiö on arvostettu alhaiselle tasolle. Markkinoiden riskitekijät ovat kuitenkin nousseet korkealle, mikä pitää osakkeen hintaa tunnuslukujen valossa alhaisella tasolla.

nhy-roe-roi-q32018

Vahvasta taseesta johtuen yhtiön pääoman tuottoluvut ROE ja ROI ovat olleet varsin kehnolla tasolla. Koska yhtiöllä ei ole juurikaan velkaa, niin sen kannattaisi tunnuslukujen valossa maksaa omaa pääomaa osinkoina ulos ja ottaa lisää velkaa. Näin yhtiön pääomat olisivat tehokkaammassa käytössä. Tämä myös todennäköisesti nostaisi P/B-luvun yli yhden tasolle.

Nyt ROE ja ROI ovat nousussa juurikin vahvan tuloskunnon seurauksena.

Tase

Norsk Hydron tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän suhteessa taseen omaan pääomaan sekä nettotulokseen.

nhy-velkaisuus-q32018

Norsk Hydron korollisten velkojen määrä on vähäinen ja velan määrä on ollut laskutrendissä. Sapan ostoa varten velan määrä kuitenkin kasvoi, mutta on nyt laskenut 14,5 miljardiin kruunuun. Tästäkin kasvusta huolimatta omavaraisuusaste on hyvällä noin 55 – 60 prosentin tasolla ja nettovelkaantumisaste eli gearing on noin 0 prosentin tuntumassa. Gearing on hyvä jos se on alle 100 prosenttia.

Rahavirta

Norsk Hydron liiketoiminnan rahavirtaan tuli selvä tasokorjaus vuonna 2015. Aiemmin rahavirta oli noin 5 – 6 miljardissa kruunussa, mutta nyt se näyttäisi asettuvan noin 10 – 12 miljardiin kruunuun. Vuosien 2012 ja 2013 tappiolliset tulokset eivät näy rahavirrassa juurikaan.

Sapan sisältyminen Hydroon muuttaa tätä asetelmaa entisestään, joten on mielenkiintoista nähdä, millaisia rahavirtavaikutuksia kaupalla on.

Capex-investoinneissa näkyy samankaltainen tasokorjaus kuin liiketoiminnan rahavirrassakin. Aiempi noin 3,2 miljardin investointitarve on noussut nyt noin 5 – 7 miljardiin kruunuun.

nhy-rahavirta-q32018

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut paljonkin eri vuosien välillä. Mitään selkeää trendiä on vaikea havaita, missä Hydron tekemät yritysjärjestelyt tuovat omat haasteensa. Lisäksi nopeasti vaihtuvat alumiinin kysynnän ja tarjonnan vaihtelut näkyvät luvuissa. Ehkä parempaa trendien kehitystä voisi nähdä, jos lukuja laskisi parin-kolmen vuoden liukuvana keskiarvona?

Joka tapauksessa toteutuva Sapa-kauppa muuttaa taas tilanteen täysin, joten tilikauden 2018 edetessä tilanne hieman selkiytyy.

Osinko

Norsk Hydron osinkostrategiana on maksaa tasaista tai nousevaa osinkoa, joka on noin 40 prosenttia nettotuloksesta pitkällä aikavälillä. Kuluvan vuoden ennusteiden sekä edellisen 3 vuoden ajalta laskettu keskimääräinen osingonmaksusuhde on noin 50 prosenttia. Vielä siis ollaan selvästi yli 40 prosentin tavoitetason.

nhy-osinko-q32018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Norsk Hydro: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2019 (e) 1,750 5/2018 1,750 5/2017 1,250
YHTEENSÄ 1,750 1,750 1,250
+0,0% +40,0% +25,0%

Pari viimeistä kertaa osinko on noussut mukavasti ensin 1,00 kruunusta 1,25 kruunuun ja sitten keväällä 2018 1,75 kruunuun. Mistään vuosittain nousevasta osingosta ei voi kuitenkaan puhua, sillä osinko pysyi 1,00 kruunussa 2 vuotta ja sitä ennen 0,75 kruunussa 4 vuotta.

Tästä historiasta johtuen pidin kevään 2019 osinkoennusteen vuoden 2018 tasolla eli 1,75 kruunussa. Tämä antaisi noin 4,2 prosentin osinkotuoton (osake 41,86 NOK). Alunorten tilanne huomioiden sijoittajan on syytä varautua myös siihen, että osinkoa leikataan tai sitä ei makseta lainkaan.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+851) ja osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä +851 miljoonaa kruunua, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (29.10.2018) 41,86 62,35 41,39 33,13 42,44 27,07 27,88 27,74
Lkm (000) 2 046 000 2 044 000 2 042 894 2 041 588 2 039 832 2 038 789 2 037 568 2 036 459
Markkina-arvo (Mrd) 85,65 127,44 84,56 67,64 86,57 55,19 56,81 56,49
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Bauxite & Alumina 13 500 15 188 12 059 13 534 9 568
Primary Metal 8 500 7 578 5 529 5 373 6 397
Metal Markets 42 500 44 264 39 420 42 795 37 981
Rolled Products 27 400 25 538 22 469 24 293 21 345
Extruded Solutions 64 000 14 083
Energy 3 600 2 550 2 426 1 623 2 492
Muut 1 700 18 50 77 124
YHTEENSÄ 161 200 109 219 81 953 87 695 77 907
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Bauxite & Alumina 1 550 3 704 1 196 2 411 -39
Primary Metal 3 450 4 729 2 285 4 459 3 928
Metal Markets 400 485 629 180 717
Rolled Products 800 512 953 154 1 121
Extruded Solutions 2 500 2 522 889
Energy 1 850 1 531 1 343 1 103 1 193
Muut -350 -1 295 -285 -48 -1 245
YHTEENSÄ 10 200 12 188 7 010 8 259 5 675
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 38 965 122 233 161 200 113 693 83 969 88 667 79 073 65 358 64 583 97 406
Liikevoitto 1 855 8 344 10 200 12 189 7 011 8 258 5 674 1 674 571 9 827
Nettotulos 850 4 949 5 800 8 783 6 388 2 020 797 -920 -1 318 6 705
Marginaali 2,2% 4,0% 3,6% 7,7% 7,6% 2,3% 1,0% -1,4% -2,0% 6,9%
EPS 0,42 2,42 2,83 4,30 3,13 0,99 0,39 -0,45 -0,65 3,29
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 8 873 13 139 12 648 12 669 11 069 10 892 11 377 10 145
Liikearvo 7 269 7 269 3 154 2 734 3 177 2 945 3 040 4 301
Muut varat 139 970 142 919 114 991 107 141 112 027 101 398 102 940 118 108
Tase yhteensä 156 112 163 327 130 793 122 544 126 273 115 235 117 357 132 554
Oma pääoma 83 863 87 074 81 906 74 169 74 030 69 981 69 663 78 180
Vähemmistö 4 472 5 178 5 733 5 159 5 911 5 283 5 835 6 988
Korolliset velat 14 493 17 257 6 680 7 531 11 167 10 181 9 630 8 438
Muut vastuut 53 284 53 818 36 474 35 685 35 165 29 790 32 229 38 948
Tase yhteensä 156 112 163 327 130 793 122 544 126 273 115 235 117 357 132 554
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 11 750 14 347 10 018 14 373 5 965 5 073 5 434 7 277
Investoinnit: Capex -7 750 -7 296 -6 913 -5 254 -3 294 -2 701 -3 256 -3 841
Vapaa rahavirta (FCF) 4 000 7 051 3 105 9 119 2 671 2 372 2 178 3 436
Investoinnit: Muut 0 -7 140 2 132 -4 137 1 019 1 970 -3 036 -4 923
Investointien jälkeen 4 000 -89 5 237 4 982 3 690 4 342 -858 -1 487
Rahoitus: Voitonjako -3 550 -3 029 -2 354 -2 335 -1 922 -1 919 -1 669 -1 693
Rahoitus: Muut -2 450 6 869 -2 032 -5 046 -1 176 -800 2 245 934
Rahavarojen muutos -2 000 3 751 851 -2 399 592 1 623 -282 -2 246
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,75 1,75 1,25 1,00 1,00 0,75 0,75 0,75
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,75 1,75 1,25 1,00 1,00 0,75 0,75 0,75
Osinkotuotto 4,2% 2,8% 3,0% 3,0% 2,4% 2,8% 2,7% 2,7%
Osinko/nettotulos 61,7% 40,7% 40,0% 101,1% 255,9% -166,2% -115,9% 22,8%
Osinko/FCF 89,5% 50,7% 82,2% 22,4% 76,4% 64,5% 70,2% 44,5%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 27,8 39,7 38,0 50,0 171,9
PE (3v) 12,3 22,2 27,6 107,0 37,1 23,4 19,1
PE 14,8 14,5 13,2 33,5 108,6 8,4
EV/EBIT 8,9 10,8 11,2 7,6 15,3 32,5 96,4 5,6
Oma pääoma/osake 43,17 45,13 42,90 38,86 39,19 36,92 37,05 41,82
P/B 0,97 1,38 0,96 0,85 1,08 0,73 0,75 0,66
ROE 6,4% 9,8% 7,7% 2,5% 1,0% -1,2% -1,6% 9,4%
ROI 9,6% 12,0% 7,7% 9,3% 6,4% 2,0% 0,6% 12,9%
Omavaraisuusaste 56,6% 56,5% 67,0% 64,7% 63,3% 65,3% 64,3% 64,3%
Gearing 6,4% 4,5% -6,8% -6,5% 0,1% -0,9% -2,3% -2,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 48,86 48,79 45,95 62,35 57,90 46,28 49,86 41,30 34,45 30,32
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,250 1,250 1,250
Osinkotuotto (ennuste) 3,6% 3,6% 3,8% 2,8% 3,0% 3,8% 3,5% 3,0% 3,6% 4,1%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 4,13 4,76 4,46 4,52 3,33 2,86 3,09 3,13 2,84 1,66
PE 11,8 10,3 10,3 13,8 17,4 16,2 16,1 13,2 12,1 18,2
EV/EBIT 8,3 8,2 7,5 10,4 11,0 9,7 11,7 11,2 11,3 9,5
ROE 9,6% 11,1% 10,0% 10,3% 8,0% 6,9% 7,4% 7,7% 7,4%
ROI 12,7% 13,4% 12,9% 12,4% 10,7% 9,9% 8,9% 7,9% 6,7%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset