Ocean Yield

Viimeksi päivitetty 12.7.2019

Ocean Yield on norjalainen laivayhtiö, jonka laivastoon kuuluu 61 alusta. Yhtiöllä on mm. 25 tankkeria, 7 öljyalusta ja 10 konttialusta. Alusten vuokrausaika on yleensä noin 10 vuotta, mikä takaa ennustettavat tuotot ja mahdollistaa vakaan osingonmaksun. Yhtiön markkina-arvo on noin 1,1 miljardia dollaria. (Q2/2019)

Ocean Yield perustettiin maaliskuussa 2012, kun se irrotettiin norjalaisesta Aker ASA:sta. Pörssiin yhtiö listattiin kesällä 2013 ja edelleen Aker (Aker Capital) on yhtiön merkittävin omistaja noin 61,7 prosentin omistusosuudella. Yhtiön tunnus pörssissä on OCY. Osakkeen päivävaihto vaihtelee noin 50 000 – 150 000 osakkeen välillä. Noin 60 kruunun osakkeen hinnalla tämä tarkoittaa noin 3 – 10 miljoonan kruunun päivävaihtoa eli osake on riittävän likvidi piensijoittajan näkökulmasta.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Lars Solbakken (s. 1957) sen perustamisesta lähtien. Ennen Ocean Yield:lle tuloa hän toimi toimitusjohtajana mm. Norwegian Car Carriers ASA (2009-2012) sekä Ship Finance Management AS (1997-2009) yhtiöissä. Lars:lla on siten pitkä työkokemus laivayhtiöiden alalta.

Laivasto

ocy-fleet-q22019

Ocean Yield:llä on 61 alusta Q2/2019 lopussa.

Yhtiö rahoittaa alukset emittoimalla lisää omia osakkeitaan, korollisella velalla (bondit ja pankkilaina) sekä pitkän aikavälin vuokra-/leasing-tuotoilla. Vuonna 2016 yhtiö haki osakeannilla pääomia noin 864 miljoonan ja vastaavasti vuonna 2018 noin 759 miljoonan kruunun edestä.

Perusstrategia alusten hankinnoissa on tehdä niiden kanssa pitkä vuokrasopimus (10 – 15 vuotta). Tämä luo hyvän näkyvyyden tuleville kassavirroille, tulokselle sekä mahdollistaa vahvan osinkokehityksen.

Riskitekijöitä

Ocean Yield esittää tuloslaskelmansa ja taseensa USA:n dollareina, sillä suurin osa yhtiön tulovirroista ja lainoista on dollareina. Yhtiöllä on jonkin verran toimintaa sekä korollisia velkoja Norjan kruunuina, joista syntyy valuuttakurssiriskiä. Kuten muutkin yritykset, niin myös Ocean Yield käyttää johdannaisia suojautuakseen näiltä riskeiltä.

Ocean Yield altistuu toiminnassaan mm. alusten jäännösarvoriskille. Investointipäätöksissä yleensä lasketaan investointikohteen tuottamat diskontatut rahavirrat sekä diskontattu jäännösarvo. Jäännösarvo on aluksen arvioitu arvo, kun se myydään esimerkiksi vuokra-ajan päätyttyä. Tämä arvioi voi tietenkin olla virheellinen, sillä tulevaisuuden käytetyn aluksen markkinahintaa voi olla vaikeaa arvioida.

Yhtiö altistuu myös vastapuoliriskille eli sille, että aluksen vuokrannut osapuoli ei suoriudu velvoitteistaan. Esimerkiksi näin kävi, kun öljyn hinta laski voimakkaasti vuonna 2015 ja kaksi öljyalan vuokraaja joutui vaikeuksiin. Tästä johtuen Ocean Yield joutui tekemään tilikauden 2016 tulokseen noin 36,2 miljoonan dollarin alaskirjauksen.

Yhtiö suosii vuokrauksessaan ns. bareboat-mallia (ei miehistöä, provisioita yms. https://en.wikipedia.org/wiki/Bareboat_charter), missä toiminnan riski on täysin vuokralaisen harteilla. Poikkeuksena tästä on FPSO:n alus (Dhirubhai-1), jossa Ocean Yield:llä on myös toiminta- ja ylläpitovastuu. Tämän aluksen sopimus päättyi syksyllä 2018 ja sille etsitään uutta projektia taikka omistajaa.

Yhtiö altistuu myös uusien alusten valmistusviivästyksille tai jopa peruutuksille. Näitä riskejä vastaan yhtiö käyttää kansainvälisiä rahoituslaitoksia takaamaan ennakkomaksujen yms. palautukset, jos telakka ei suoriudu velvoitteistaan. Joka tapauksessa myöhästynyt alus viivästyttää tulevia rahavirtoja.

Ocean Yield:llä on 3 merkittävää asiakasta, joista kukin tuo yli 10 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Tällaisen asiakkaan menetys tai maksuhäiriö tuntuisi yhtiön tuloksentekokyvyssä voimakkaasti.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset