Ocean Yield: Arvoluku

Päivitetty 16.2.2018. Arvolukupisteissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

OCEAN YIELD15.2.2018 | 70,10 NOK
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Talousmentor-arvoluku

Talousmentor-arvoluku koostuu 30 eri kriteeristä, jotka on esitelty Arvoluku-sarjassa. Voit ladata PDF-version siitä täältä: talousmentor-arvoluku.pdf. Kriteerit ovat luonteeltaan yritysanalyysin tarkistuslista, joten pelkästään pisteiden perusteella ei pidä tehdä päätöksiä osakkeiden ostosta tai myynnistä.

Tyyppi
1
Yritysriski 1: Toimitusjohtajan toimiaika yli 4 vuotta tai hän ja edeltäjän yhteensä yli 7 vuotta
1
Yritysriski 2: Omistajalähtöinen toimintatapa
1
Yritysriski 3: Yrityksen maine
1
Yritysriski 4: Yrityksellä ei ole meneillään rakennemuutosta tai suurta fuusiota
0
Yritysriski 5: Yritys ei ole riippuvainen keskeisestä (yli 10% osuus) asiakkaasta
Ei pistettä: Yhtiöllä on 3 asiakasta, joista kukin tuo yli 10 prosenttia liikevaihdosta
1
Yritysriski 6: Markkina-arvo on yli 10 Mrd NOK
Markkina-arvo on 1,35 Mrd USD eli noin 10,4 Mrd NOK
1
Yritysriski 7: Osakevaihto on yli 2,0 M NOK päivässä
Päivävaihto on noin 4 – 10 M NOK
1
Tuloskehitys 1: Nykyhetken liikevaihto on 4 % suurempi kuin kahden edellisen vuoden liikevaihto
Liikevaihto kasvanut +26,9 %
1
Tuloskehitys 2: Nykyhetken liikevaihto on 30 % suurempi kuin 7 vuoden takainen liikevaihto
Yhtiön tuloksia julkistettu vasta vuodesta 2012, mutta liikevaihto on hyvässä kasvussa
1
Tuloskehitys 3: Voitollinen tulos ainakin 7 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 7 vuotena
Voitollinen tulos 8 vuotena tarkasteluaikana.
1
Tuloskehitys 4: Nykyhetken nettotulos on 4 % suurempi kuin kahden edellisen vuoden nettotulos
47,5 %
1
Tuloskehitys 5: Nykyhetken nettotulos on 30 % suurempi kuin 7 vuoden takainen nettotulos
Yhtiön tuloksia julkistettu vasta vuodesta 2012, mutta nettotulos on hyvässä pitkän aikavälin kasvussa
1
Tase 1: Liikearvon määrä on alle 20 % taseen loppusummasta
Liikearvoa 0,4 %
1
Tase 2: Liikearvon 25 prosentin alaskirjaus pitää tuloksen edelleen voitollisena
Nettotulos olisi liikearvon alaskirjauksen jälkeen noin 133 miljoonaa NOK voitollinen
1
Tase 3: Tulos olisi voitollinen vaikka korkotaso nousisi 1,5 prosenttiyksikköä
Nettotulos olisi korkotason nousun jälkeen noin 112 miljoonaa NOK voitollinen
0
Tase 4: Yritys pystyisi maksamaan korolliset velkansa käteisellä sekä max 5 vuoden nettotuloksella
Ei pisteitä: Velkojen lyhennyksen jälkeen velkaa jäisi jäljelle 729 miljoonaa NOK
0
Tase 5: Gearing on ollut alle 100 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Ei pistettä: Gearing ei ole ollut alle 100 prosenttia yhtenäkään vuotena tarkasteluaikana
0
Tase 6: Omavaraisuusaste on ollut yli 40 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Ei pistettä: Omavaraisuusaste ei ole ollut yli 40 prosenttia yhtenäkään vuotena tarkasteluaikana
0
Tase 7: ROE on ollut yli 15 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Ei pistettä: ROE on ollut yli 15 prosenttia vain 2 vuotena tarkasteluaikana
0
Tase 8: ROI on ollut yli 10 % ainakin 4 kertaa ennustevuotena sekä sitä edeltävänä 4 vuotena
Ei pistettä: ROI ei ole ollut yli 10,0 prosenttia yhtenäkään vuotena tarkasteluaikana
0
Voitonjako 1: Osakkeiden lukumäärä on sama tai pienempi kuin 5 vuoden takainen
Ei pistettä: Osakkeiden lukumäärä on nousussa
0
Voitonjako 2: Osinkoa on maksettu joka vuosi yli 15 vuoden ajan
Ei pistettä: Yritys pörssiin 2013
0
Voitonjako 3: Vuosittainen osinko on ollut edellisvuoden osinkoa suurempi jokaisena vuotena viimeisen 10 vuoden ajan
Ei pistettä: Osinkoa alettiin maksamaan Q4/2012 alkaen
0
Voitonjako 4: Vuosittainen osinko on kasvanut yli 4 % jokaisena vuotena viimeisen 5 vuoden ajan
Ei pistettä: Vasta noin 4 vuotta osingon kasvua takana
0
Voitonjako 5: Osinkoa on maksettu jokaisena 4 viime vuotena ja keskimääräinen osingonmaksusuhde on ollut alle 70 % tänä aikana
Ei pistettä: Osinkosumma 2,79 USD, nettotulossumma 3,13 USD eli osingonmaksusuhde on 89,1 %
1
Osakkeen hinta 1: PB on alle 1,70
PB-luku on 1,57
1
Osakkeen hinta 2: 7 vuoden keskimääräisellä nettotuloksella laskettu PE on 7 – 25 välillä
PE7 = 14,2
1
Osakkeen hinta 3: 3 vuoden keskimääräisellä nettotuloksella laskettu PE on 7 – 20 välillä
PE3 = 11,6
1
Osakkeen hinta 4: Ennustevuoden nettotuloksella laskettu PE on 7 – 16 välillä
PE = 9,6
1
Osakkeen hinta 5: Seuraavan 12 kk:n ennustettu osinko tuottaa yli 3,0 prosentin osinkotuoton
Osinkotuotto on 8,4 % – Seuraavan 12kk:n osinko on 0,764 USD
19 YHTEENSÄ – Maksipisteet 30

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset