Ocean Yield: Arvonmääritys

Päivitetty 12.7.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 12.7.2019: 6,48 USD (55,30 NOK / 1 USD = 8,5355 NOK)

Laskennan parametrit

Ocean Yield on raportoinut Q2/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Ocean Yield: Ennusteet).

Oikaistussa EPS-ennusteessa on huomioitu kertaluontoiset alaskirjaukset, joita on tehty noin -5 miljoonan dollarin edestä.

HUOM! Yhtiön tulevien vuosien tuloskunto riippuu pitkälti FPSO-aluksen projektitilanteesta. Tämä arvonmääritys on tehty siitä ajatuksesta, että projektitilanne pysyy heikkona.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q2 Loppu­vuosi
Nettotulos 35,0 13,5 21,5
EPS 0,220 0,085 0,135
Oikaistu EPS 0,251
Osinko 0,764 0,382 0,382
Oma pääoma 784,0
Oma pääoma/osake 4,922

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimukseen olen lisännyt 0,5 prosenttiyksikköä yhtiön pienen koon vuoksi.

Olen vuonna 2020 maksettavan osingon asettanut manuaalisesti 0,600 dollariin. Tätä myöhempien vuosien osingot ovat mallin mukaisia.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 8,00%   3,0% + 4,5% + 0,5%
Osakkeita 159 300   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 5,85%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,26%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 120,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -2,00%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,00 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,00 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,00 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

ocy-kaanteinenarvonmaaritys-q22019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake (USD) 7,53 8,42 6,81 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48
Nettotulos 76,1 127,7 57,4 35,0 42,3 44,8 47,4 50,2
Muutos % -26,8% 67,8% -55,1% -39,0% 21,0% 5,9% 5,9% 5,9%
EPS 0,51 0,86 0,36 0,22 0,27 0,28 0,30 0,32
PE 14,7 9,8 18,7 29,5 24,4 23,0 21,8 20,6
Osinko 0,680 0,744 0,762 0,764 0,600 0,319 0,338 0,357
Osinkotuotto 9,0% 8,8% 11,2% 11,8% 9,3% 4,9% 5,2% 5,5%
Oma pääoma 5,50 5,60 5,38 4,67 4,34 4,30 4,26 4,22
P/B 1,37 1,50 1,27 1,39 1,49 1,51 1,52 1,54
ROE 10,0% 15,5% 6,8% 4,4% 5,9% 6,5% 7,0% 7,4%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (6,48 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,00 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 35,0 miljoonaa dollaria ja tämän jälkeen noin 42,3 ja 44,8 miljoonaa dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus