Ocean Yield: Ennusteet

Päivitetty 12.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

ocy-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät 2019

Yhtiön yhtenä tärkeimmistä fokusalueista on etsia FPSO Dhirubhai-1-alukselle uusi projekti taikka ostaja H1/2019 aikana. Aker Energy teki 3 miljoonan dollarin option (varauksen) aluksen käyttämisestä Ghanan öljykentillä. Yhtiöt ovat jatkaneet option aikaa syyskuulle.

Connector-aluksen projekti päättyi vuoden 2018 lopussa. Tässäkin alukselle etsitään projektijatkoa, mutta mitään pysyvämpää ei ole vielä löytynyt. Alus tekee Q3:n aikana pätkäprojekteja.

Näiden alusten projektijatko määrittää pitkälti vuoden 2019 liikevaihdon ja tuloksen kehityksen.

Yhtiö kuvaa markkinatilannetta hyväksi ja se aikoo jatkaa edelleen laivastonsa kasvattamista.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Ocean Yield:llä on 6 segmenttiä alustyyppien mukaisesti. Perusstrategia alusten hankinnoissa on tehdä niiden kanssa pitkä vuokrasopimus (10 – 15 vuotta). Tämä luo hyvän näkyvyyden tuleville kassavirroille, tulokselle sekä mahdollistaa vahvan osinkokehityksen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Toisin kuin muiden yritysten kohdalla, niin tässä taulukon muutosluvut ovat edelliseen kvartaaliin nähden. Eli esimerkiksi Q1/19 vs Q4/18.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
YHTEENSÄ 262,5 69,1 68,5 66,5 58,4 343,4 64,3 94,9 95,1 89,1
Muutos (%) -23,6% 0,9% 3,0% 13,9% -9,2% 1,4% -32,2% -0,2% 6,7% -0,3%

Yhtiö suosii vuokrauksessaan ns. bareboat-mallia (ei miehistöä, provisioita yms. https://en.wikipedia.org/wiki/Bareboat_charter), missä toiminnan riski on täysin vuokralaisen harteilla. Poikkeuksena tästä on FPSO:n alus (Dhirubhai-1).

Tein vuoden 2019 ennusteen siitä ajatuksesta, että FPSO alus tuottaa vain pientä liikevaihtoa vuoden 2019 aikana. Tämän perusteella liikevaihtoennuste on noin 65 – 70 miljoonaa dollaria per kvartaali. Liikevaihtoa painaa myös Connector-aluksen projektitilanne.

Nämä kaksi alusta tuovat suurta epävarmuutta ennusteisiin, joten siitä syystä liikevaihtoennusteeseen tulee suhtautua varauksella. Arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihtoennuste olisi noin 240 – 270 miljoonaa dollaria.

Liiketulosennuste

Yhtiö raportoi segmenteistään EBITDA-luvut, joten olen käyttänyt näitä tietoja oheisessa taulukossa. Lisäksi viimeisellä rivillä ovat poistot-erä, joten näin saan laskettua liiketuloksen.

Kuten edellä liikevaihdon kohdalla, niin myös tässä taulukon kvartaalien muutosprosentit ovat suhteessa edelliseen kvartaaliin eli esimerkiksi Q1/19 suhde Q4/18.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
EBITDA / EBIT
FPSO 5,0 0,7 1,5 1,5 1,3 63,6 -21,0 26,3 29,7 28,6
Muutos (%) -92,1% -53,3% 0,0% 15,4% -45,1% -11,4% 3,8% -1,0%
Other Oil Services 60,0 15,3 16,0 15,8 12,9 85,8 19,8 23,1 22,9 20,0
Muutos (%) -30,1% -4,4% 1,3% 22,5% -34,8% 8,6% -14,3% 0,9% 14,5% -6,5%
Car Carriers 42,5 10,8 10,7 10,5 10,5 41,4 10,6 10,5 10,3 10,0
Muutos (%) 2,7% 0,9% 1,9% 0,0% -0,9% 4,3% 1,0% 1,9% 3,0% -1,0%
Container Vessels 33,0 8,5 8,3 8,2 8,0 28,8 8,2 8,4 6,1 6,1
Muutos (%) 14,6% 2,4% 1,2% 2,5% -2,4% 20,5% -2,4% 37,7% 0,0% -3,2%
Tankers 63,5 16,9 16,2 15,9 14,5 45,8 13,3 11,8 10,6 10,1
Muutos (%) 38,6% 4,3% 1,9% 9,7% 9,0% 23,1% 12,7% 11,3% 5,0% 2,0%
Other Shipping 30,0 7,9 7,5 7,5 7,1 17,2 4,5 4,9 4,7 3,1
Poistot -94,0 -23,2 -22,7 -26,4 -21,7 -98,7 -19,2 -26,1 -26,7 -26,7
YHTEENSÄ 140,0 36,9 37,5 33,0 32,6 183,9 16,2 58,9 57,6 51,2
Muutos (%) -23,9% -1,6% 13,6% 1,2% 101,2% -9,6% -72,5% 2,3% 12,5% -4,5%

FPSO:n kohdalla tein vuoden 2019 ennusteen pienellä tuotolla, sillä arvioin aluksen tilanteen ratkeavan jollain tavalla tämän vuoden aikana.

”Other Oil Services” -alusten tuotot laskivat selvästi Q1:llä. Arvioin tämän johtuvan Connector-aluksen projektitilanteesta. Tästä syystä tein tämän segmentin tulosennusteet selvästi viimevuotista alemmaksi.

Muiden segmenttien kohdalla hyödynsin viime vuoden EBITDA-lukuja. Näissä oli vain hienoisia muutoksia, ja muutoinkin muutokset ovat kvartaalien välillä pieniä.

Poistojen arvioin olevan noin -23 miljoonaa dollaria per kvartaali. Q2/2019 tähän erään kirjattiin myös noin -4,5 miljoonaa dollaria kertaluontoisia alaskirjauksia.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 120 – 150 miljoonaa dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 140,0 36,9 37,5 33,0 32,6 183,9 16,2 58,9 57,6 51,2
Rahoituskulut (netto) -100,0 -25,8 -25,0 -25,2 -24,0 -79,1 -19,3 -22,6 -20,0 -17,2
Muut kulut (netto) 0,0 0,6 0,5 -1,5 0,4 -43,2 -48,0 3,6 -0,7 1,9
Tulos ennen veroja 40,0 11,7 13,0 6,3 9,0 61,6 -51,1 39,9 36,9 35,9
Verot -5,0 -2,0 -1,5 -0,9 -0,6 -3,2 0,9 0,1 -1,8 -2,4
Nettotulos 35,0 9,7 11,5 5,4 8,4 58,4 -50,2 40,0 35,1 33,5
Vähemmistö -0,0 0,3 0,0 -0,1 -0,2 -1,0 0,2 -0,3 -0,4 -0,5
Omistajille 35,0 10,0 11,5 5,3 8,2 57,4 -50,0 39,7 34,7 33,0

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -25 miljoonaa dollaria per kvartaali, jolla tasolla ne olivat Q1-Q2:lla. Muut kulut (netto) sisältää valuuttakurssien muutokset sekä sijoitusten käyvän arvon muutoksia. Nämä ovat useasti lähes kumonneet toistensa vaikutuksena ja tein ennusteen pienellä pyöristyserällä.

Veroja laskiessa käytin noin 10 prosentin veroastetta.

Vähemmistön osuuden jälkeen sain tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi noin 25 – 40 miljoonaa dollaria. FPSO aluksen tilanne tuo ennusteeseen suurta epävarmuutta, joten siitä syystä tulosennusteeseen pitää suhtautua varauksella!

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Ennusteita vuosille 2020 ja 2021 ei ole tehty, sillä FPSO-aluksen projektin päättyminen vaikuttaa suuresti sekä liikevaihtoon että tulokseen. Teen ennusteet sitten, kun uutta tietoa FPSO:n tilanteesta on saatavilla.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset