Ocean Yield: Ennusteet

Päivitetty 2.11.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

ocy-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät 2018

Yhtiön yhtenä tärkeimmistä fokusalueista on etsia FPSO Dhirubhai-1-alukselle uusi projekti taikka ostaja H1/2019 aikana. Aluksen edelliseen projektiin liittyy vielä epäselviä ja kiistanalaisia maksuja, joita sovitellaan parhaillaan. Lisäksi on mahdollista, että yhtiö tekee 0 – 50 miljoonan dollarin alaskirjauksen aluksesta johtuen. On hyvä huomata, että tämän alus tuo noin 40 prosenttia koko yrityksen liikevaihdosta ja noin 25 prosenttia tuloksesta.

Connector-aluksen projekti päättyy joko marraskuun puolivälissä tai tietyin edellytyksin vuoden 2018 lopussa. Tässäkin alukselle etsitään projektijatkoa, mutta on mahdollista, että talvikausi on ”normaalia hiljaisempi”.

Yksi Ocean Yieldin asiakas (”Solstad Offshore”), jolla on kaksi alusta käytössä, on ilmoittanut, että sillä saattaa tulla maksuvaikeuksia tulevan talven aikana. Asiakas käy neuvotteluja velkojien kanssa tilanteen ratkaisemiseksi. Tästä saattaa tulla Ocean Yield:lle tappioita, mikäli asiakkaan taloudellinen tilanne käy tukalaksi.

Yhtiö kuvaa markkinatilannetta hyväksi ja se aikoo jatkaa edelleen laivastonsa kasvattamista.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Ocean Yield:llä on 6 segmenttiä alustyyppien mukaisesti. Perusstrategia alusten hankinnoissa on tehdä niiden kanssa pitkä vuokrasopimus (10 – 15 vuotta). Tämä luo hyvän näkyvyyden tuleville kassavirroille, tulokselle sekä mahdollistaa vahvan osinkokehityksen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Toisin kuin muiden yritysten kohdalla, niin tässä taulukon muutosluvut ovat edelliseen kvartaaliin nähden. Eli esimerkiksi Q1/18 vs Q4/17.

Yhtiö on aiemmin ilmoittanut liikevaihdot alustyypin mukaisesti, mutta näin ei ole enää tehty viimeiseen 2 kvartaaliraporttiin. Tästä syystä olen kaventanut liikevaihtoennusteet konsernitasolle.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
YHTEENSÄ 345,0 65,9 94,9 95,1 89,1 338,8 89,4 88,8 82,1 78,5
Muutos (%) 1,8% -30,6% -0,2% 6,7% -0,3% 15,2% 0,7% 8,2% 4,6% -4,2%

Yhtiö suosii vuokrauksessaan ns. bareboat-mallia (ei miehistöä, provisioita yms. https://en.wikipedia.org/wiki/Bareboat_charter), missä toiminnan riski on täysin vuokralaisen harteilla. Poikkeuksena tästä oli FPSO:n alus (Dhirubhai-1), joka toimi Intiassa öljy- ja kaasukentillä. Siinä Ocean Yield:llä on myös toiminta- ja ylläpitovastuu. Tämän aluksen sopimus päättyi syksyllä 2018.

Tein Q4-ennusteen siitä ajatuksesta, että FPSO alus ei enää tuota liikevaihtoa ja tämän perusteella Q4:n liikevaihtoennuste on noin 65 miljoonaa dollaria. Liikevaihtoon voi vaikuttaa myös Connector-aluksen projektitilanne, mikäli projekti päättyy jo marraskuun puolivälissä.

Nämä kaksi alusta tuovat suurta epävarmuutta ennusteisiin, joten siitä syystä liikevaihtoennusteeseen tulee suhtautua varauksella. Arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihtoennuste olisi noin 340 – 350 miljoonaa dollaria.

Kasvua tulisi noin +1,8 prosenttia vuoteen 2017 nähden, missä aikaisemmin toimitettujen uusien alusten tuoma lisä selittää liikevaihdon kasvulukuja.

Liiketulosennuste

Yhtiö raportoi segmenteistään EBITDA-luvut, joten olen käyttänyt näitä tietoja oheisessa taulukossa. Lisäksi viimeisellä rivillä ovat poistot-erä, joten näin saan laskettua liiketuloksen.

Kuten edellä liikevaihdon kohdalla, niin myös tässä taulukon kvartaalien muutosprosentit ovat suhteessa edelliseen kvartaaliin eli esimerkiksi Q1/18 suhde Q4/17. Tulosmarginaalia en ole laskenut, sillä bareboat-mallin mukaisesti liikevaihdot ja EBITDA-luvut eroavat vain vähän toisistaan (paitsi FPSO:n kohdalla).

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
EBITDA / EBIT
FPSO 90,0 5,4 26,3 29,7 28,6 115,8 28,9 29,6 28,4 28,9
Muutos (%) -22,3% -79,5% -11,4% 3,8% -1,0% 1,1% -2,4% 4,2% -1,7% -2,0%
Other Oil Services 90,0 24,0 23,1 22,9 20,0 79,0 21,4 21,9 18,7 17,0
Muutos (%) 13,9% 3,9% 0,9% 14,5% -6,5% -12,7% -2,3% 17,1% 10,0% -21,3%
Car Carriers 41,5 10,7 10,5 10,3 10,0 39,7 10,1 10,1 9,7 9,8
Muutos (%) 4,5% 1,9% 1,9% 3,0% -1,0% 12,8% 0,0% 4,1% -1,0% -2,0%
Container Vessels 30,0 9,4 8,4 6,1 6,1 23,9 6,3 5,8 6,5 5,3
Muutos (%) 25,5% 11,9% 37,7% 0,0% -3,2% 256,7% 8,6% -10,8% 22,6% 8,2%
Tankers 45,0 12,5 11,8 10,6 10,1 37,2 9,9 9,2 9,1 9,0
Muutos (%) 21,0% 5,9% 11,3% 5,0% 2,0% 69,9% 7,6% 1,1% 1,1% 7,1%
Other Shipping 18,0 5,3 4,9 4,7 3,1 10,5 3,7 3,9 1,8 1,1
Poistot -105,5 -26,0 -26,1 -26,7 -26,7 -102,7 -26,7 -26,7 -24,8 -24,5
YHTEENSÄ 209,0 41,3 58,9 57,6 51,2 203,4 53,6 53,8 49,4 46,6
Muutos (%) 2,8% -29,9% 2,3% 12,5% -4,5% 23,1% -0,4% 8,9% 6,0% -4,9%

FPSO:n kohdalla tein Q4-ennusteen pienellä pyöristyserällä. Perusajatus on, että alus ei tuota tuottoja enää Q4:lla. Mahdollisia alaskirjauksia en ole lähtenyt tässä arvioimaan.

Muiden segmenttien kohdalla hyödynsin kuluneen vuoden EBITDA-lukuja. Näissä oli vain hienoisia muutoksia, ja muutoinkin muutokset ovat kvartaalien välillä pieniä.

Poistojen arvioin olevan noin -26 miljoonaa Q4:lla. Näin sain tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi 200 – 210 miljoonaa dollaria. Kasvua tulisi vuoteen 2017 noin +2,8 prosenttia, missä uusien alusten tuoma vaikutus selittää kasvua.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 209,0 41,3 58,9 57,6 51,2 203,4 53,6 53,8 49,4 46,6
Rahoituskulut (netto) -82,0 -22,2 -22,6 -20,0 -17,2 -58,6 -17,3 -17,6 -15,9 -7,8
Muut kulut (netto) 5,0 0,2 3,6 -0,7 1,9 4,4 -0,9 3,0 0,8 1,5
Tulos ennen veroja 132,0 19,3 39,9 36,9 35,9 149,2 35,4 39,2 34,3 40,3
Verot -7,0 -2,9 0,1 -1,8 -2,4 -19,9 -4,6 -7,9 -3,7 -3,7
Nettotulos 125,0 16,4 40,0 35,1 33,5 129,3 30,8 31,3 30,6 36,6
Vähemmistö -2,0 -0,8 -0,3 -0,4 -0,5 -1,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,4
Omistajille 123,0 15,6 39,7 34,7 33,0 127,7 30,3 30,9 30,3 36,2

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -22 miljoonaa dollaria Q4:lla, jolla tasolla ne olivat Q3:lla. Muut kulut (netto) sisältää valuuttakurssien muutokset sekä sijoitusten käyvän arvon muutoksia. Nämä ovat useasti lähes kumonneet toistensa vaikutuksena ja tein ennusteen pienellä pyöristyserällä.

Q4:n veroja laskiessa käytin noin 15 prosentin veroastetta, joka on aiempia vuosia selvästi korkeammalla tasolla. Näin siksi, että se hieman tasaisi alkuvuoden noin 3,6 prosentin veroastetta.

Vähemmistön osuuden jälkeen sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi noin 115 – 125 miljoonaa dollaria. Tulos laskisi vuodesta 2017 noin -3,7 prosenttia, mitä rasittaa noin 15 – 20 miljoonaa dollaria suuremmat rahoituskulut eli velkaisuuden kasvu alkaa tuntumaan. Lisäksi FPSO aluksen tilanne tuo ennusteeseen suurta epävarmuutta, joten siitä syystä tulosennusteeseen pitää suhtautua varauksella!

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Ennusteita vuosille 2019 ja 2020 ei ole tehty, sillä FPSO-aluksen projektin päättyminen vaikuttaa suuresti sekä liikevaihtoon että tulokseen. Teen ennusteet sitten, kun uutta tietoa FPSO:n tilanteesta on saatavilla.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset