Ocean Yield sijoituskohteena

Päivitetty 18.9.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

HUOM! Ocean Yield esittää tuloslaskelmansa ja taseensa USA:n dollareina, sillä suurin osa yhtiön tulovirroista ja lainoista on dollareina. Yhtiö maksaa osinkonsa myös dollarimääräisinä. Norjan kruunumääräiset osakkeen kurssit muutetaan dollareiksi raportointipäivän (tai tilikauden viimeisen päivän) mukaisesti. Näin saadaan laskettua erilaisia tunnuslukuja, kuten esimerkiksi osinkotuotto ja PE.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ocean Yield on norjalainen laivayhtiö, jonka laivastoon kuuluu yli 50 alusta. Alusten vuokrausaika on yleensä noin 10-15 vuotta, mikä takaa ennustettavat tuotot ja mahdollistaa vakaan osingonmaksun… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e OCEAN YIELD Ennuste
Osake (18.9.2018) 64,70 kr 7,90 $ Osinko 12 kk 0,764 $
Markkina-arvo (Mrd) 1,3 $ Osinkotuotto 9,7%
Liikevaihto (M) 370 $ (+9,1%) Osinko/EPS 94% 4v ka
Nettotulos (M) 132 $ (+3,9%) Osinko/FCF 4v ka
EPS 0,83 $ Omav.aste 35%
PE 9,5 Gearing 149%
EV/EBIT 11,6 ROE 15,1%
PB 1,37 ROI 9,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.oceanyield.no/Investor-Relations/Reports-and-presentations

Yhteenveto

OCEAN YIELD18.9.2018 | 64,70 NOK
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ocean Yield:n Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee etenkin yrityksen korkea velkaisuus sekä alhaisella tasolla olevat pääomien tuottoluvut. Pisteitä lähtee myös lyhyestä pörssitaipaleesta ja osinkohistorian puutteesta. Toisaalta yhtiö on varsinainen osinkokone (osinkotuotto noin 8 – 9 prosenttia), joten siinä mielessä arvopisteitä voisi olla pari-kolme enemmän.

Ocean Yield on varsin nuori yhtiö eli se perustettiin vuonna 2012 ja pörssiin se listautui kesällä 2013. Yhtiöllä on 55 alusta laivastossaan ja se kasvattaa sitä nopeaa tahtia. Esimerkiksi vuonna 2016 se sai 17 uutta alusta.

Tämä laajeneminen tarkoittaa myös sitä, että yhtiö velkaantuu kovaa vauhtia. Tästä johtuen yritys kerää pääomia myös osakkeenomistajilta osakeantien muodossa. Omavaraisuusaste on 37 prosentissa ja nettovelkaantumisaste on noin 150 prosenttia.

Liikevaihdon ja tuloksen kasvu seuraa pitkälti uusien alusten käyttöönottoa. Osakkeen hinta on tätä kirjoitettaessa 64,70 kruunua eli noin 7,90 dollaria (1 NOK = 0,1221 USD). Näin PE-luku on 9,5x, joten osaketta voidaan pitää alhaisesti hinnoiteltuna.

Osinkosijoittaja on kiinnostunut Ocean Yield:n osakkeesta, sillä osinko on kasvanut jokainen kvartaali sitten Q3/2013. Osingon kasvuvauhti on kuitenkin hidastunut, joten onkohan yritys muuttamassa osingon nostotahtia kerran vuodessa tapahtuvaksi? Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,764 dollaria eli osinkotuotto on noin 9,7 prosenttia.

Toisaalta osinkosijoittajan kannalta ei ole hyvä sekään, että yhtiö maksaa ensin osinkoa 94 miljoonaa dollaria ja sen jälkeen kerää omistajilta uutta osakepääomaa 105 miljoonaa dollaria. Näin kävi tilikaudella 2016. Yhtiö järjesti myös vuonna 2018 osakeannin, missä se keräsi noin 96 miljoonaa dollaria. Raha kiertää yhtiöstä omistajille ja takaisin yhtiöön, mutta välissä maksetaan veroja.

Tilikausi 2018

Ocean Yield:n Q1-Q2/2018

M USD Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 95,1 82,2 15,7% 184,3 160,8 14,6%
Liiketulos (ebit) 57,6 49,5 16,4% 108,7 96,3 12,9%
Nettotulos 34,7 30,4 14,1% 67,6 66,8 1,2%
EPS (USD) 0,22 0,20 0,44 0,45

Q2/2018 liikevaihto kasvoi selvästi (+5,9 M USD) edelliseen kvartaaliin Q1/2018 nähden. Tähän vaikutti uudet alukset sekä etenkin se, että Connector-alus oli Q1:llä telakalla, kun nyt se operoi täydellä käyttöasteella. Vuoden takaisiin vertailulukuihin nähden kasvua selittää pääasiassa yhtiön saamat uudet alukset.

Yhtiön rahoituskulut (netto) nousivat Q2:lla noin -20 miljoonaan, kun ne muutaman kvartaalin ajan olivat -17,5 miljoonaa dollaria. Toisaalta 2 vuotta sitten rahoituskulut olivat vain -7 miljoonaa dollaria eli yhtiön velkaantuminen näkyy selvänä kulujen nousuna.

Q2/2018 nettotulos parani selvästi vertailukaudesta, missä +13 miljoonaa dollaria korkeampi liikevaihto suli toimintakulujen, mutta em. rahoituskulujen vaikutuksesta. Alkuvuoden 2018 tuloksen heikkoon kasvuun (vain 1 %) vaikuttui vertailukaudella kirjattu +8 miljoonaa dollaria korkeampi rahoitustuottoerä. Tässä EPS laski 0,45 dollarista 0,44 dollariin yhtiön osakeannin laimennusvaikutuksen seurauksena.

Q2:llä yhtiölle toimitettiin 4 uutta alusta ja seuraavien 12 kuukauden aikana yhtiö arvioi investoivansa 11 uuteen alukseen.

Kvartaaliosinko nousi 0,1910 dollariin edellisen kvartaalin 0,1905 dollarista. Eli osingon nousuvauhti on hidastumassa. Osinko irtoaa varsin nopeasti eli 17.7.2018. Näin viimeinen osinkoon oikeuttava kauppapäivä on 16.7.2018. Osinko maksetaan 26.7.2018.

Näkymät 2018

Yhtiön yhtenä tärkeimmistä fokusalueista on FPSO Dhirubhai-1-aluksen projektijatkon turvaaminen, sillä sen sopimus on katkolla syksyllä 2018. Projektin asiakkaalla on optio ostaa alus 255 miljoonalla dollarilla, mutta vielä ei ole tiedossa se, käyttääkö asiakas optionsa. On hyvä huomata, että tämän alus tuo noin 40 prosenttia koko yrityksen liikevaihdosta ja noin 25 prosenttia tuloksesta.

17.9.2018 Ocean Yield tiedotti, että FPSO:n sopimusta ei jatketa (FPSO DHIRUBHAI-1 UPDATE) ja sopimus päättyy 19.9.2018. Tuolloin päättyy myös asiakkaan ilmoitusaika sille, haluaako se käyttää osto-optiotaan.

Myös Connector-aluksen sopimus on katkolla syksyllä.

Molemmilla aluksilla riskinä on se, että käyttöaste voi jäädä nykyistä alhaisemmalle tasolle, mikäli aluksille joudutaan etsimään uusia projekteja.

Yhtiö kuvaa markkinatilannetta hyväksi ja se aikoo jatkaa edelleen laivastonsa kasvattamista.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

HUOM! Ennusteet on tehty ajatuksella, että FPSO toimisi täydellä kapasiteetilla koko loppuvuoden ajan. Ennustetta päivitetään, kun saadaan tarkempaa tietoa FPSO:n toiminnasta ja sen vaikutuksesta yhtiön lukuihin.

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 360 – 370 M USD (2017:  339 M USD)
  • liiketulos (ebit): 220 – 230 M USD (2017: 204 M USD)
  • nettotulos: 125 – 135 M USD (2017: 127 M USD)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Ocean Yield: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Liikevaihdon kehitys noudattaa oikeastaan suoraan alusten lukumäärän kehitystä. Tuloskehitys on ollut myöskin nousevaa samasta syystä. Tilikauden 2016 notkahdusta selittää Lewek Connector -aluksen noin 35,6 miljoonan dollarin alaskirjaus.

ocy-tuloslaskelma-q22018

Tulosmarginaali on toiminnan luonteesta johtuen korkea eli noin 40 prosentissa. Lainarahalla rahoitetut aluksien johdosta rahoituskulut ovat yksi merkittävä erä tuloslaskelmassa. Vuoden 2017 rahoituskulut olivat 72 miljoonaa dollaria, kun edellisvuonna ne olivat 55 miljoonaa dollaria.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 360 – 370 miljoonaa ja nettotulos noin 125 – 135 miljoonaa dollaria.

PE-luvulla (9,5x) mitattuna Ocean Yield:n osakkeen hinta on alhaisesti hinnoiteltu. Mutta, kuten jo edellä on tullut ilmi, niin yhtiö kerää taas lähitulevaisuudessa rahaa osakeantien muodossa. Tämä osaltaan laimentaa tulevaisuuden omistusosuutta ja siten osuutta tuloksesta.

Osakkeiden määrän kasvaessa myös EPS:n kasvuvauhti on ollut hitaahkoa. Ja miten laivastolle käy, kun maailmantalouden vauhti jossain vaiheessa taas hidastuu. Jääkö yhtiöllä silloin käsiin suuri määrä aluksia, joille ei löydy vuokraajia?

ocy-roe-roi-q22018

Pääoman tuottoluvut, ROE ja ROI, ovat aavistuksen alhaisella tasolla eli noin 15 ja 9 prosenttia vastaavasti. Ja erityisesti suhteessa käytettyyn velkavipuun nähden tuottojen voisi olettaa olevan parempia. Ehkä tämä on vuokraustoimintaan sopiva tuotto näin lähes nollakorkojen aikakaudella?

Tase

Taseen merkittävin erä on korolliset velat, joita Q2/2018 lopussa oli noin 1 600 miljoonaa dollaria. Velan määrää nousi vuonna 2016 noin 400 miljoonalla dollarilla uusien alusten hankintojen seurauksena.

ocy-velkaisuus-q22018

Myös velkaisuuden tunnusluvut ovat heikolla tasolla, sillä omavaraisuusaste on noin 35 prosenttia ja gearing yli 140 prosenttia.

Yhtiöllä on lainaehtoja, jotka rajoittavat voitonmaksua sekä liiallista velkaantumista:

  • Omavaraisuusaste > 25% (Q4/2017: 34 %)
  • Käteisen määrä vähintään 25 miljoonaa dollaria tai 3 prosenttia korollisista veloista eli 47 miljoonaa dollaria (124 M USD)
  • EBITDA / korkokulut > 2,0x (Q4/2017: 4,3x)

Jotta yhtiö voi tulevaisuudessa laajentaa laivastoaan, niin yhtiön on velan lisäksi kerättävä myös omistajilta pääomia osakeantien avulla. Tämä laimentaa nykyisten omistajien omistusosuutta, mikäli he eivät osallistu osakeanteihin.

Rahavirta

Ocean Yield:n liiketoiminnan rahavirta on pysytellyt noin 180 – 195 miljoonassa dollarissa viime vuosien aikana. Trendi on kuitenkin hienoisessa nousussa, mutta on vaatimatonta verrattuna tuloskehitykseen.

Ocean Yield:n capex-investoinnit sisältävät mm. uusien alusten maksut. Kuten nähdään, niin vuosina 2014 ja 2016 capex-investoinnit olivat selvästi korkeammat. Taulukosta voidaan tehdä johtopäätös, että yhtiö käyttää uusiin aluksiin noin 300 miljoonaa dollaria vuodessa tai noin 550-650 miljoonaa dollaria kahden vuoden jaksoin.

ocy-rahavirta-q22018

Vapaa rahavirta (FCF) onkin ollut negatiivinen lähes joka vuosi toiminnan aloittamisen jälkeen. Periaatteessa tämä olisi merkki yhtiön taloudellisesta tulevaisuudesta, mutta tässä pitää muistaa yhtiön kasvuvaihe. Toimintaa laajennetaan kovalla vauhdilla, jolloin rahavirrat ovat vielä yhtiöstä ulospäin.

Osinko

Ocean Yield on todellinen osinkoyhtiö. Vuotuinen osinkotuotto on 8 – 9 prosenttia ja osinko kasvanut joka kvartaali Q3/2013 alkaen. Osingon kasvuvauhti on hidastunut tilikauden 2017 aikana. Yhtiö toteaa uusimmassa raportissa (Q2/2018), että se maksaa jatkossakin houkuttelevaa ja tasaista osinkoa.

ocy-osinko-q22018

Kuten tase-kappaleessa jo todettiin, niin yhtiöllä on lainakovenantteja, jotka määrittävät ehtoja voitonmaksulle. Jotta yhtiö voi tulevaisuudessakin laajentaa toimintaansa, niin sen on kerättävä uutta pääomaa myös osakkeenomistajilta. Myös osinkostrategia tulee tarkastelun kohteeksi jossain vaiheessa – ehkäpä lähivuosien aikana.

Piensijoittajan kannalta ei ole hyvä sekään, että yhtiö maksaa ensin osinkoa 94 miljoonaa dollaria ja sen jälkeen kerää omistajilta uutta osakepääomaa 105 miljoonaa dollaria. Näin kävi tilikaudella 2016. Raha kiertää yhtiöstä omistajille ja takaisin yhtiöön, mutta välissä maksetaan veroja. Tai siis vain piensijoittajat maksavat. Suuromistaja Aker Capital, rahastot yms. eivät maksa osingoista veroa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2013 alkaen on nähtävissä Ocean Yield: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2018 (e) 0,1910 11/2017 0,1885 11/2016 0,1775
2/2019 (e) 0,1910 2/2018 0,1895 2/2017 0,1825
5/2019 (e) 0,1910 5/2018 0,1905 5/2017 0,1850
7/2019 (e) 0,1910 7/2018 0,1910 7/2017 0,1875
YHTEENSÄ 0,7640 0,7595 0,7325
+0,6% +3,7% +11,0%

Yhtiö julkistaa kvartaaliosingon tulosraportin yhteydessä ja osinko irtoaa yleensä varsin nopeasti parin päivän kuluessa julkistuksesta. Heinäkuun 2018 osinko nousi vain 0,0005 dollaria eli nousuvauhti hidastui aiemmasta. FPSO-aluksen projektijatkon päättymisen yhteydessä Ocean Yield tiedotti, että marraskuussa irtoava Q4-kvartaaliosinko pysyisi ennallaan eli 0,1910 dollarissa.

Tästä syystä arvioin, että myös tätä seuraavat osingot pysyisivät 0,1910 dollarissa. Näin seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni on 0,764 dollaria, mikä antaisi noin 9,7 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 64,70 NOK eli 7,90 dollaria, kun 1 NOK = 0,1221 USD).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+62) ja osingonmaksulla (-92). Oikaisu on yhteensä -28 miljoonaa dollaria, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (18.9.2018) 64,70 69,50 65,00 68,50 44,00 34,70 27,70 27,70
Valuuttakurssi NOK-USD 0,1221 0,1212 0,1158 0,1131 0,1315 0,1625 0,1790 0,1672
Hinta USD 7,90 8,42 7,53 7,75 5,79 5,64 4,96 4,63
Lkm (000) 159 300 148 300 148 300 134 500 134 100 116 700 100 000 100 000
Markkina-arvo (Mrd $) 1,26 1,25 1,12 1,04 0,78 0,66 0,50 0,46
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
FPSO (1) 142,5 140,7 137,9 138,3 136,8
Other Oil Services (7) 92,0 79,9 90,7 90,1 100,0
Car Carriers (6) 41,0 39,9 35,4 24,2 12,5
Container Vessels (6) 25,0 24,1 6,7
Tankers (22) 41,0 38,4 22,2
Other Shipping (9) 20,5 16,2 1,4 4,2
Muut 8,0
YHTEENSÄ 370,0 339,2 294,3 256,8 249,3
EBITDA / EBIT 2018e 2017 2016 2015 2014
FPSO 117,7 115,8 114,5 117,1 111,7
Other Oil Services 90,0 79,0 90,5 89,8 99,7
Car Carriers 41,4 39,7 35,2 24,1 12,3
Container Vessels 24,6 23,9 6,7
Tankers 43,0 37,2 21,9
Other Shipping 18,0 10,5 -3,8 -6,8 -6,9
Poistot ja alaskirj. -107,7 -102,7 -135,9 -125,3 -100,2
YHTEENSÄ 227,0 203,4 129,1 98,9 116,6
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 95 184 370 339 294 257 249 239 188 183
Liikevoitto 59 109 227 204 129 99 116 106 60 44
Nettotulos 33 68 132 127 76 104 101 83 28 4
Marginaali 34,7% 37,0% 35,7% 37,5% 25,9% 40,5% 40,6% 34,7% 14,9% 2,2%
EPS 0,21 0,43 0,83 0,86 0,51 0,77 0,75 0,71 0,28 0,04
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 236 99 166 118 76 133 105 62
Liikearvo 10 10 10 10 38 38 38 38
Muut varat 2 348 2 334 2 399 1 897 1 697 1 501 1 355 964
Tase yhteensä 2 594 2 443 2 575 2 025 1 811 1 672 1 498 1 064
Oma pääoma 905 821 804 697 708 704 533 42
Vähemmistö 11 10 11 12 11 0 0 -5
Korolliset velat 1 600 1 530 1 554 1 159 995 872 858 910
Muut vastuut 78 82 206 157 97 96 107 117
Tase yhteensä 2 594 2 443 2 575 2 025 1 811 1 672 1 498 1 064
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 220 170 195 189 183 157 119 101
Investoinnit: Capex -250 -211 -388 -183 -368 -256 -327 -7
Vapaa rahavirta (FCF) -30 -41 -193 6 -185 -99 -208 94
Investoinnit: Muut -35 151 -151 -107 -6 -4 11 -6
Investointien jälkeen -65 110 -344 -101 -191 -103 -197 88
Rahoitus: Voitonjako -25 -112 9 -79 -57 87 0 0
Rahoitus: Muut 90 -66 384 222 192 47 238 -97
Rahavarojen muutos 0 -68 49 42 -56 31 41 -9
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,763 0,744 0,680 0,600 0,515 0,520 0,000 0,000
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,763 0,744 0,680 0,600 0,515 0,520 0,000 0,000
Osinkotuotto 9,7% 8,8% 9,0% 7,7% 8,9% 9,2% 0,0% 0,0%
Osinko/nettotulos 92,0% 86,8% 132,7% 77,6% 68,4% 73,1% 0,0% 0,0%
Osinko/FCF -404,9% -268,9% -52,3% 1345,0% -37,3% -61,3% 0,0% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 13,5 16,7
PE (3v) 11,3 12,2 11,9 10,9 11,0 17,2
PE 9,5 9,8 14,7 10,0 7,7 7,9 17,7 115,8
EV/EBIT 11,6 13,1 19,4 21,0 14,6 13,2 20,8 29,8
Oma pääoma/osake 5,75 5,60 5,50 5,27 5,36 6,03 5,33 0,37
P/B 1,37 1,50 1,37 1,47 1,08 0,93 0,93 12,52
ROE 15,1% 15,4% 10,0% 14,6% 14,2% 13,4% 9,8% 21,6%
ROI 9,3% 8,6% 6,1% 5,5% 7,1% 7,1% 5,1% 9,3%
Omavaraisuusaste 35,3% 34,0% 31,7% 35,0% 39,7% 42,1% 35,6% 3,5%
Gearing 148,9% 172,2% 170,3% 146,8% 127,8% 105,0% 141,3% 2291,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

Dollareiksi muutettu osakkeen hinta on laskettu kvartaalin päätöspäivän valuuttakurssin mukaisesti.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16 Q1/16
Osake (päätösarvo) 71,10 66,00 69,50 71,50 65,25 61,00 65,00 65,75 60,50 55,50
Osake (USD) 8,71 8,49 8,47 8,97 7,78 7,11 7,54 8,17 7,22 6,71
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,764 0,764 0,762 0,760 0,756 0,751 0,744 0,733 0,718 0,700
Osinkotuotto (ennuste) 8,8% 9,0% 9,0% 8,5% 9,7% 10,6% 9,9% 9,0% 9,9% 10,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,81 0,78 0,86 0,66 0,66 0,63 0,51 0,75 0,70
PE 10,8 10,9 9,8 13,6 11,7 11,2 14,7 10,9 10,3
EV/EBIT 12,6 13,2 13,2 17,1 17,3 16,9 19,9 20,9 21,2
ROE 14,6% 14,1% 15,5% 11,8% 12,9% 12,2% 10,0% 13,6%
ROI 8,7% 8,8% 8,5% 6,8% 6,6% 6,6% 5,9% 5,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset