Ocean Yield sijoituskohteena

Päivitetty 10.1.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

HUOM! Ocean Yield esittää tuloslaskelmansa ja taseensa USA:n dollareina, sillä suurin osa yhtiön tulovirroista ja lainoista on dollareina. Yhtiö maksaa osinkonsa myös dollarimääräisinä. Norjan kruunumääräiset osakkeen kurssit muutetaan dollareiksi raportointipäivän (tai tilikauden viimeisen päivän) mukaisesti. Näin saadaan laskettua erilaisia tunnuslukuja, kuten esimerkiksi osinkotuotto ja PE.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (10.1.2018)72,00 NOK / 8,73 USDMarkkina-arvo10,7 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk0,764 USD Osinkotuotto8,8 %
Liikevaihto 2017e340 M USD (+15,6 %)Nettotulos 2017e130 M USD (+67 %)
PE10,0ROE15,8 %

Ocean Yield on norjalainen laivayhtiö, jonka laivastoon kuuluu 40 alusta. Alusten vuokrausaika on yleensä noin 10-15 vuotta, mikä takaa ennustettavat tuotot ja mahdollistaa vakaan osingonmaksun… (lisää yritysesittelyssä).

OCEAN YIELD10.1.2018 | 72,00 NOK
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ocean Yield:n Talousmentor-arvoluku on 18/30. Hyviä pisteitä laskee etenkin yrityksen korkea velkaisuus sekä alhaisella tasolla olevat pääomien tuottoluvut. Pisteitä lähtee myös lyhyestä pörssitaipaleesta ja osinkohistorian puutteesta. Toisaalta yhtiö on varsinainen osinkokone (osinkotuotto noin 8 – 9 prosenttia), joten siinä mielessä arvopisteitä voisi olla pari-kolme enemmän.

Ocean Yield on varsin nuori yhtiö eli se perustettiin vuonna 2012 ja pörssiin se listautui kesällä 2013. Yhtiöllä on 40 alusta laivastossaan ja se kasvattaa sitä nopeaa tahtia. Esimerkiksi vuonna 2016 se sai 17 uutta alusta.

Tämä laajeneminen tarkoittaa myös sitä, että yhtiö velkaantuu kovaa vauhtia sekä kerää osakkeenomistajilta pääomia osakeantien muodossa. Omavaraisuusaste on 33 prosentissa ja nettovelkaantumisaste on yli 150 prosenttia.

Liikevaihdon ja tuloksen kasvu seuraa pitkälti uusien alusten käyttöönottoa. Osakkeen hinta on tätä kirjoitettaessa noin 72,00 NOK eli noin 8,73 USD (1 NOK = 0,1212 USD). Näin PE-luku on 10,0x, joten osaketta voidaan pitää alhaisesti hinnoiteltuna.

Osinkosijoittaja on kiinnostunut Ocean Yield:n osakkeesta, sillä osinko on kasvanut jokainen kvartaali sitten Q3/2013. Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,764 dollaria eli osinkotuotto on noin 8,8 prosenttia.

Toisaalta osinkosijoittajan kannalta ei ole hyvä sekään, että yhtiö maksaa ensin osinkoa 94 miljoonaa dollaria ja sen jälkeen kerää omistajilta uutta osakepääomaa 105 miljoonaa dollaria. Näin kävi tilikaudella 2016. Raha kiertää yhtiöstä omistajille ja takaisin yhtiöön, mutta välissä maksetaan veroja.

Alkuvuosi 2017

Ocean Yield:n Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 249,5 M USD (212,4 M USD / +17,5 %)
 • nettotulos: 98,8 M USD (76,7 M USD / +28,8 %)

Liikevaihtoa ja tulosta kasvattivat pääasiassa alkuvuoden aikana toimitetut uudet alukset (9 kpl). Tulokseen vaikutti negatiivisesti kohonneet korkokulut, jotka nyt olivat noin -53,3 miljoonaa dollaria (Q1-Q3/2016: -37,3 M USD).

Yhtiö pystyi suojaamaan valuuttakurssien tuomat -47,5 miljoonan dollarin kulut noin +52,7 miljoonan dollarin johdannaistuotoilla.

Ocean Yield:llä on 3 uutta alusta tilauksessa, joiden alustava toimitusaika on heinä-lokakuu 2018.

Näkymät

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 330 – 340 M USD (2016: 294 M USD)
 • nettotulos: 130 – 135 M USD (78 M USD)
 • EPS: 0,88 – 0,91 USD (0,53 USD)
 • PE: 9,6x – 10,0x (osakkeen hinta 72 NOK eli noin 8,73 USD)
 • 12 kk:n osinkoennuste: 0,764 USD (0,731 USD)
 • osinkotuotto: 8,8 %

Tilikauden 2016 tulosta painaa 35,6 miljoonan dollarin alaskirjaus Lewek Connector aluksesta.

Segmentit

Ocean Yield:llä on 6 segmenttiä ja oheisissa taulukoissa on esitettynä näiden segmenttien liikevaihdot ja nettotulokset. Suluissa on segmentin omistamien aluksien lukumäärä.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
FPSO (1) 140,0 137,9 138,3 136,8 139,2
Other Oil Services (7) 80,0 90,7 90,1 100,0 99,8
Car Carriers (6) 40,0 35,4 24,2 12,5
Container Vessels (6) 24,0 6,7
Tankers (18) 40,0 22,2
Other Shipping (2) 16,0 1,4 4,2
Muut
YHTEENSÄ 340,0 294,3 256,8 249,3 239,0
NETTOTULOS 2017e 2016 2015 2014 2013
FPSO 31,0 30,9 44,6 48,5 44,1
Other Oil Services 15,0 10,5 41,2 46,3 44,0
Car Carriers 19,0 16,9 10,0 -2,1 -1,6
Container Vessels 20,0 6,7
Tankers 35,0 15,9
Other Shipping 15,0 0,1 3,3
Muut -5,0 -3,4 6,0 8,1 -3,9
YHTEENSÄ 130,0 77,6 105,1 100,8 82,6

Yhteensä aluksia on siis 40 ja tilauksessa on 3 uutta alusta, joiden alustava toimitusaika on heinä-lokakuu 2018. Perusstrategia alusten hankinnoissa on tehdä niiden kanssa pitkä vuokrasopimus (10 – 15 vuotta). Tämä luo hyvän näkyvyyden tuleville kassavirroille, tulokselle sekä mahdollistaa vahvan osinkokehityksen.

Yhtiö suosii vuokrauksessaan ns. bareboat-mallia (ei miehistöä, provisioita yms. https://en.wikipedia.org/wiki/Bareboat_charter), missä toiminnan riski on täysin vuokralaisen harteilla. Poikkeuksena tästä on FPSO:n alus (Dhirubhai-1), joka toimii Intiassa öljy- ja kaasukentillä. Siinä Ocean Yield:llä on myös toiminta- ja ylläpitovastuu. Tämän aluksen sopimus päättyy syksyllä 2018, mutta yhtiö uskoo, että sopimusta jatketaan vielä tämän jälkeenkin.

Vuonna 2016 yhtiö teki 35,6 miljoonan dollarin alaskirjauksen Lewek Connector aluksen suhteen, sillä sen vuokrannut yhtiö joutui talousvaikeuksiin öljyn hinnan nopean laskun seurauksena 2015-2016.

Vuonna 2016 yhtiölle toimitettiin 17 uutta alusta, joita rahoitettiin lisävelalla sekä osakeannilla. Vuonna 2017 toimitettiin 9 uutta alusta eli laivasto laajenee nopeaa vauhtia.

Tuloksen kehitys

Liikevaihdon kehitys noudattaa oikeastaan suoraan alusten lukumäärän kehitystä. Tuloskehitys on ollut myöskin nousevaa samasta syystä. Tilikauden 2016 notkahdusta selittää Lewek Connector -aluksen noin 35,6 miljoonan dollarin alaskirjaus.

ocy-tuloslaskelma-q32017

Tulosmarginaali on toiminnan luonteesta johtuen korkea eli noin 40 prosentissa. Lainarahalla rahoitetut aluksien johdosta rahoituskulut ovat yksi merkittävä erä tuloslaskelmassa. Alkuvuoden 2017 aikana rahoituskulut olivat 53,3 miljoonaa dollaria, kun vuosi sitten samaan aikaan ne olivat 37,3 miljoonaa dollaria.

Tase

Taseen merkittävin erä on korolliset velat, joita Q3/2017 lopussa oli noin 1 557 miljoonaa dollaria. Velan määrää nousi vuonna 2016 noin 400 miljoonalla dollarilla uusien alusten hankintojen seurauksena.

ocy-velkaisuus-q32017

Myös velkaisuuden tunnusluvut ovat heikolla tasolla, sillä omavaraisuusaste on noin 33 prosenttia ja gearing yli 150 prosenttia.

Yhtiöllä on lainaehtoja, jotka rajoittavat voitonmaksua sekä liiallista velkaantumista:

 • Omavaraisuusaste > 25% (Q3/2017: 33 %)
 • Käteisen määrä vähintään 25 miljoonaa dollaria tai 3 prosenttia korollisista veloista eli 47 miljoonaa dollaria (120 M USD)
 • EBITDA / korkokulut > 2,0x (Q2/2017: 5,1x)

Jotta yhtiö voi tulevaisuudessa laajentaa laivastoaan, niin yhtiön on velan lisäksi kerättävä myös omistajilta pääomia osakeantien avulla. Tämä laimentaa nykyisten omistajien omistusosuutta, mikäli he eivät osallistu osakeanteihin.

Rahavirta

Ocean Yield:n liiketoiminnan rahavirta on pysytellyt noin 180 – 195 miljoonassa dollarissa viime vuosien aikana. Trendi on kuitenkin hienoisessa nousussa, mutta on vaatimatonta verrattuna tuloskehitykseen.

ocy-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Ocean Yield:n capex-investoinnit sisältävät mm. uusien alusten maksut. Kuten nähdään, niin vuosina 2014 ja 2016 capex-investoinnit olivat selvästi korkeammat. Taulukosta voidaan tehdä johtopäätös, että yhtiö käyttää uusiin aluksiin noin 300 miljoonaa dollaria vuodessa tai noin 550-650 miljoonaa dollaria kahden vuoden jaksoin.

ocy-vapaa-rahavirta-q32017

Vapaa rahavirta (FCF) onkin ollut negatiivinen lähes joka vuosi toiminnan aloittamisen jälkeen. Periaatteessa tämä olisi merkki yhtiön taloudellisesta tulevaisuudesta, mutta tässä pitää muistaa yhtiön kasvuvaihe. Toimintaa laajennetaan kovalla vauhdilla, jolloin rahavirrat ovat vielä yhtiöstä ulospäin.

Osinko

Ocean Yield on todellinen osinkoyhtiö. Vuotuinen osinkotuotto on 8 – 9 prosenttia ja osinko kasvanut joka kvartaali Q3/2013 alkaen. Osingon kasvuvauhti on hieman hidastunut tilikauden 2017 aikana. Yhtiö toteaakin, että se maksaa jatkossakin houkuttelevaa ja kvartaaleittain nousevaa osinkoa, missä kasvuvauhti on jatkossa ”konservatiivinen”.

ocy-osinko-q32017

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,764 dollaria, mikä antaisi noin 8,8 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 72,00 NOK eli 8,73 dollaria, kun 1 NOK = 0,1212 USD).

02/2018: 0,1895 usd (e)
05/2018: 0,1905 usd (e)
07/2018: 0,1915 usd (e)
11/2018: 0,1925 usd (e)

Kuten tase-kappaleessa jo todettiin, niin yhtiöllä on lainakovenantteja, jotka määrittävät ehtoja voitonmaksulle sekä lainaehdoille. Jotta yhtiö voi tulevaisuudessakin laajentaa toimintaa, niin sen on kerättävä uutta pääomaa myös osakkeenomistajilta. Myös osinkostrategiaa tulee tarkastelun kohteeksi jossain vaiheessa – ehkäpä lähivuosien aikana.

Piensijoittajan kannalta ei ole hyvä sekään, että yhtiö maksaa ensin osinkoa 94 miljoonaa dollaria ja sen jälkeen kerää omistajilta uutta osakepääomaa 105 miljoonaa dollaria. Näin kävi tilikaudella 2016. Raha kiertää yhtiöstä omistajille ja takaisin yhtiöön, mutta välissä maksetaan veroja. Tai siis vain piensijoittajat maksavat. Suuromistaja Aker Capital, rahastot yms. eivät osingoista veroa maksa.

Arvostus

PE-luvulla (10,0x) mitattuna Ocean Yield:n osakkeen hinta on alhaisesti hinnoiteltu. Mutta, kuten jo edellä on tullut ilmi, niin yhtiö kerää taas lähitulevaisuudessa rahaa osakeantien muodossa. Tämä osaltaan laimentaa tulevaisuuden omistusosuutta ja siten osuutta tuloksesta.

Osakkeiden määrän kasvaessa myös EPS:n kasvuvauhti on ollut hitaahkoa. Ja miten laivastolle käy, kun maailmantalouden vauhti jossain vaiheessa taas hidastuu. Jääkö yhtiöllä silloin käsiin suuri määrä aluksia, joille ei löydy vuokraajia?

ocy-roe-roi-q32017

Pääoman tuottoluvut, ROE ja ROI, ovat aavistuksen alhaisella tasolla eli noin 15 ja 7 prosenttia vastaavasti. Ja erityisesti suhteessa käytettyyn velkavipuun nähden tuottojen voisi olettaa olevan parempia. Ehkä tämä on vuokraustoimintaan sopiva tuotto näin lähes nollakorkojen aikakaudella?

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+31) ja osingonmaksulla (-28). Oikaisu on yhteensä +3 miljoonaa dollaria, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 90 250 340 294 257 249 239 188 183
Liikevoitto 50 150 200 129 99 116 106 60 44
Nettotulos 30 99 130 78 105 101 83 28 4
Marginaali 33,3% 39,6% 38,2% 26,5% 40,9% 40,6% 34,7% 14,9% 2,2%
EPS 0,20 0,67 0,88 0,53 0,78 0,75 0,71 0,28 0,04
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 120 166 118 76 133 105 62
Liikearvo 10 10 10 38 38 38 38
Muut varat 2 353 2 399 1 897 1 697 1 501 1 355 964
Tase yhteensä 2 483 2 575 2 025 1 811 1 672 1 498 1 064
Oma pääoma 818 804 697 708 704 533 42
Vähemmistö 10 11 12 11 0 0 -5
Korolliset velat 1 557 1 554 1 159 995 872 858 910
Muut vastuut 98 206 157 97 96 107 117
Tase yhteensä 2 483 2 575 2 025 1 811 1 672 1 498 1 064
RAHAVIRTA 2017e 2 016 2 015 2 014 2 013 2 012 2011
Liiketoiminta 180 195 189 183 157 119 101
Investoinnit: Capex -250 -388 -183 -368 -256 -327 -7
Vapaa rahavirta (FCF) -70 -193 6 -185 -99 -208 94
Investoinnit: Muut 150 -151 -107 -6 -4 11 -6
Investointien jälkeen 80 -344 -101 -191 -103 -197 88
Rahoitus: Voitonjako -110 9 -79 -57 87 0 0
Rahoitus: Muut -90 384 222 192 47 238 -97
Rahavarojen muutos -120 49 42 -56 31 41 -9
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,7435 0,680 0,600 0,515 0,520 0,000 0,000
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,74 0,68 0,60 0,52 0,52 0,00 0,00
Osinkotuotto 8,5% 9,0% 7,7% 8,9% 9,2% 0,0% 0,0%
Osinko/nettotulos 84,8% 129,3% 76,9% 68,4% 73,1% 0,0% 0,0%
Osinko/FCF -157,5% -52,3% 1345,0% -37,3% -61,3% 0,0% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 17,1
PE (3v) 12,4 11,8 10,8 11,0 17,2
PE 10,0 14,3 9,9 7,7 7,9 17,7 115,8
Oma pääoma/osake 5,58 5,50 5,27 5,36 6,03 5,33 0,37
P/B 1,56 1,37 1,47 1,08 0,93 0,93 12,52
ROE 15,8% 10,2% 14,7% 14,2% 13,4% 9,8% 21,6%
ROI 8,4% 6,1% 5,5% 7,1% 7,1% 5,1% 9,3%
Omavaraisuusaste 33,3% 31,7% 35,0% 39,7% 42,1% 35,6% 3,5%
Gearing 173,6% 170,3% 146,8% 127,8% 105,0% 141,3% 2291,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset