Ocean Yield sijoituskohteena

Päivitetty 2.11.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

HUOM! Ocean Yield esittää tuloslaskelmansa ja taseensa USA:n dollareina, sillä suurin osa yhtiön tulovirroista ja lainoista on dollareina. Yhtiö maksaa osinkonsa myös dollarimääräisinä. Norjan kruunumääräiset osakkeen kurssit muutetaan dollareiksi raportointipäivän (tai tilikauden viimeisen päivän) mukaisesti. Näin saadaan laskettua erilaisia tunnuslukuja, kuten esimerkiksi osinkotuotto ja PE.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ocean Yield on norjalainen laivayhtiö, jonka laivastoon kuuluu yli 50 alusta. Alusten vuokrausaika on yleensä noin 10-15 vuotta, mikä takaa ennustettavat tuotot ja mahdollistaa vakaan osingonmaksun… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e OCEAN YIELD Ennuste
Osake (2.11.2018) 64,30 kr 7,70 $ Osinko 12 kk 0,764 $
Markkina-arvo (Mrd) 1,2 $ Osinkotuotto 9,9%
Liikevaihto (M) 345 $ (+1,8%) Osinko/EPS 96% 4v ka
Nettotulos (M) 123 $ (-3,1%) Osinko/FCF 4v ka
EPS 0,77 $ Omav.aste 35%
PE 10,0 Gearing 165%
EV/EBIT 13,3 ROE 13,9%
PB 1,31 ROI 8,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.oceanyield.no/Investor-Relations/Reports-and-presentations

Yhteenveto

OCEAN YIELD2.11.2018 | 64,30 NOK
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ocean Yield:n Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee etenkin yrityksen korkea velkaisuus sekä alhaisella tasolla olevat pääomien tuottoluvut. Pisteitä lähtee myös lyhyestä pörssitaipaleesta ja osinkohistorian puutteesta. Toisaalta yhtiö on varsinainen osinkokone (osinkotuotto noin 8 – 9 prosenttia), joten siinä mielessä arvopisteitä voisi olla pari-kolme enemmän.

Ocean Yield on varsin nuori yhtiö eli se perustettiin vuonna 2012 ja pörssiin se listautui kesällä 2013. Yhtiöllä on 57 alusta laivastossaan ja se kasvattaa sitä nopeaa tahtia. Esimerkiksi vuonna 2016 se sai 17 uutta alusta.

Tämä laajeneminen tarkoittaa myös sitä, että yhtiö velkaantuu kovaa vauhtia. Tästä johtuen yritys kerää pääomia myös osakkeenomistajilta osakeantien muodossa. Omavaraisuusaste on 35 prosentissa ja nettovelkaantumisaste on noin 165 prosenttia.

Liikevaihdon ja tuloksen kasvu seuraa pitkälti uusien alusten käyttöönottoa. Osakkeen hinta on tätä kirjoitettaessa 64,30 kruunua eli noin 7,70 dollaria (1 NOK = 0,1197 USD). Näin PE-luku on 10,0x, joten osaketta voidaan pitää alhaisesti hinnoiteltuna.

Osinkosijoittaja on kiinnostunut Ocean Yield:n osakkeesta, sillä seuraavan 12 kk:n osinkotuotto on noin 9,9 prosenttia. Pohdittavaa antaa kuitenkin se, että joka kvartaali noussut osinkoputki katkesi Q3/2018, jolloin osinko jäi edelliskvartaalin tasolle. Myös korkea velkaisuus sekä FPSO aluksen projektitilanne mietityttää. Alus on tuonut yli 25 prosenttia yhtiön tuotoista, joten jos aluksen jatko jää avoimeksi, niin se voi näkyä myös osingossa.

Lisäksi osinkosijoittajan kannalta ei ole hyvä sekään, että yhtiö maksaa ensin osinkoa 94 miljoonaa dollaria ja sen jälkeen kerää omistajilta uutta osakepääomaa 105 miljoonaa dollaria. Näin kävi tilikaudella 2016. Yhtiö järjesti myös vuonna 2018 osakeannin, missä se keräsi noin 96 miljoonaa dollaria. Raha kiertää yhtiöstä omistajille ja takaisin yhtiöön, mutta välissä maksetaan veroja.

Tilikausi 2018

Ocean Yield:n Q1-Q3/2018

M USD Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 94,9 88,8 6,9% 279,2 249,5 11,9%
Liiketulos (ebit) 59,0 53,9 9,5% 167,7 150,1 11,7%
Nettotulos 39,9 31,3 27,5% 108,3 98,8 9,6%
EPS (USD) 0,25 0,21 0,68 0,66

Q3/2018 liikevaihto kasvoi +7 prosenttia vuodentakaiseen, mihin vaikutti yhtiön saamat uudet alukset. Samasta syystä Q3:n liiketulos (ebit) kasvoi lähes +10 prosenttia.

Rahoituskulut (netto) jatkoivat kasvuaan ja olivat Q3:lla -22,6 miljoonaa dollaria (Q3/2017: -17,6 M USD). Alkuvuoden aikana rahoituskulut ovat nousseet yhteensä 18,5 miljoonaa dollaria, minkä vaikutus alkaa jo tuntumaan. Esimerkiksi Q1-Q3 liiketulos oli 168 miljoonaa dollaria, joten tähän suhteutettuna rahoituskulut ovat nousseet yli +10 prosenttia. Rahoituskulujen nousu johtuu yhtiön velan kasvusta 1,7 miljardiin dollariin (vuoden 2017 lopussa 1,53 Mrd USD).

Nettotuloksen reipasta kasvua selittää noin -8,0 miljoonaa dollaria alhaisemmat verot. Tulos ennen veroja oli hieman edellisvuotta parempi (39,8 vs 39,2 M USD).

Kvartaaliosinko pysyi edellisen kvartaalin tasolla eli 0,1910 dollarissa eli kvartaalittain noussut osinkoputki katkesi. Osinko irtoaa varsin nopeasti eli 6.11.2018. Näin viimeinen osinkoon oikeuttava kauppapäivä on 5.11.2018. Osinko maksetaan 15.11.2018.

Näkymät 2018

Yhtiön yhtenä tärkeimmistä fokusalueista on etsia FPSO Dhirubhai-1-alukselle uusi projekti taikka ostaja H1/2019 aikana. Tässä tämä aikaraja on liikkunut, sillä vielä keväällä yhtiö oli toiveikas projektitilanteen ratkeamisesta jo H2/2018 aikana, mutta näin ei käynytkään.

Lisäksi aluksen edelliseen projektiin liittyy epäselviä ja kiistanalaisia maksuja, joita sovitellaan parhaillaan. On myös mahdollista, että yhtiö tekee 0 – 50 miljoonan dollarin alaskirjauksen aluksesta johtuen. On hyvä huomata, että tämän alus tuo noin 40 prosenttia koko yrityksen liikevaihdosta ja noin 25 prosenttia tuloksesta.

Connector-aluksen projekti päättyy joko marraskuun puolivälissä tai tietyin edellytyksin vuoden 2018 lopussa. Tässäkin alukselle etsitään projektijatkoa, mutta on mahdollista, että talvikausi on ”normaalia hiljaisempi”.

Yksi Ocean Yieldin asiakas (”Solstad Offshore”), jolla on kaksi alusta käytössä, on ilmoittanut, että sillä saattaa tulla maksuvaikeuksia tulevan talven aikana. Asiakas käy neuvotteluja velkojien kanssa tilanteen ratkaisemiseksi. Tästä saattaa tulla Ocean Yield:lle tappioita, mikäli asiakkaan taloudellinen tilanne käy tukalaksi.

Yhtiö kuvaa markkinatilannetta hyväksi ja se aikoo jatkaa edelleen laivastonsa kasvattamista.

Oma ajatus on, että talvesta voi tulla vaikea, mikäli FPSO ja Connector alusten projektitilanne jää avoimeksi ja Solstad:n rahoitusvaikeudet realisoituvat. Lisäksi yhtiön oma velkaisuustilanne on noussut korkeaksi, joten en ihmettelisi, jos yhtiö tekisi osakeannin kevään 2019 aikana. Tai osinkoon tehtäisiin tasokorjaus.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 340 – 360 M USD (2017: 339 M USD)
  • liiketulos (ebit): 200 – 210 M USD (2017: 204 M USD)
  • nettotulos: 115 – 125 M USD (2017: 127 M USD)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Ocean Yield: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Liikevaihdon kehitys noudattaa oikeastaan suoraan alusten lukumäärän kehitystä. Tuloskehitys on ollut myöskin nousevaa samasta syystä. Tilikauden 2016 notkahdusta selittää Lewek Connector -aluksen noin 35,6 miljoonan dollarin alaskirjaus.

ocy-tuloslaskelma-q32018

Tulosmarginaali on toiminnan luonteesta johtuen korkea eli noin 40 prosentissa. Lainarahalla rahoitetut aluksien johdosta rahoituskulut ovat yksi merkittävä erä tuloslaskelmassa. Vuoden 2017 rahoituskulut olivat 72 miljoonaa dollaria, kun edellisvuonna ne olivat 55 miljoonaa dollaria.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 340 – 350 miljoonaa ja nettotulos noin 115 – 125 miljoonaa dollaria.

PE-luvulla (10x) mitattuna Ocean Yield:n osakkeen hinta on alhaisesti hinnoiteltu. Mutta, kuten jo edellä on tullut ilmi, niin yhtiö kerää taas lähitulevaisuudessa rahaa osakeantien muodossa. Tämä osaltaan laimentaa tulevaisuuden omistusosuutta ja siten osuutta tuloksesta.

Osakkeiden määrän kasvaessa myös EPS:n kasvuvauhti on ollut hitaahkoa. Ja miten laivastolle käy, kun maailmantalouden vauhti jossain vaiheessa taas hidastuu. Jääkö yhtiöllä silloin käsiin suuri määrä aluksia, joille ei löydy vuokraajia?

ocy-roe-roi-q32018

Pääoman tuottoluvut, ROE ja ROI, ovat aavistuksen alhaisella tasolla eli noin 15 ja 9 prosenttia vastaavasti. Ja erityisesti suhteessa käytettyyn velkavipuun nähden tuottojen voisi olettaa olevan parempia. Ehkä tämä on vuokraustoimintaan sopiva tuotto näin lähes nollakorkojen aikakaudella?

Tase

Taseen merkittävin erä on korolliset velat, joita Q3/2018 lopussa oli noin 1 700 miljoonaa dollaria. Velan määrää nousi vuonna 2016 noin 400 miljoonalla dollarilla uusien alusten hankintojen seurauksena.

ocy-velkaisuus-q32018

Myös velkaisuuden tunnusluvut ovat heikolla tasolla, sillä omavaraisuusaste on noin 35 prosenttia ja gearing yli 160 prosenttia.

Yhtiöllä on lainaehtoja, jotka rajoittavat voitonmaksua sekä liiallista velkaantumista:

  • Omavaraisuusaste > 25% (Q4/2017: 34 %)
  • Käteisen määrä vähintään 25 miljoonaa dollaria tai 3 prosenttia korollisista veloista eli 47 miljoonaa dollaria (124 M USD)
  • EBITDA / korkokulut > 2,0x (Q4/2017: 4,3x)

Jotta yhtiö voi tulevaisuudessa laajentaa laivastoaan, niin yhtiön on velan lisäksi kerättävä myös omistajilta pääomia osakeantien avulla. Tämä laimentaa nykyisten omistajien omistusosuutta, mikäli he eivät osallistu osakeanteihin.

Rahavirta

Ocean Yield:n liiketoiminnan rahavirta on pysytellyt noin 180 – 195 miljoonassa dollarissa viime vuosien aikana. Trendi on kuitenkin hienoisessa nousussa, mutta on vaatimatonta verrattuna tuloskehitykseen.

Ocean Yield:n capex-investoinnit sisältävät mm. uusien alusten maksut. Kuten nähdään, niin vuosina 2014 ja 2016 capex-investoinnit olivat selvästi korkeammat. Taulukosta voidaan tehdä johtopäätös, että yhtiö käyttää uusiin aluksiin noin 300 miljoonaa dollaria vuodessa tai noin 550-650 miljoonaa dollaria kahden vuoden jaksoin.

ocy-rahavirta-q32018

Vapaa rahavirta (FCF) onkin ollut negatiivinen lähes joka vuosi toiminnan aloittamisen jälkeen. Periaatteessa tämä olisi merkki yhtiön taloudellisesta tulevaisuudesta, mutta tässä pitää muistaa yhtiön kasvuvaihe. Toimintaa laajennetaan kovalla vauhdilla, jolloin rahavirrat ovat vielä yhtiöstä ulospäin.

Osinko

Ocean Yield on todellinen osinkoyhtiö, sillä vuotuinen osinkotuotto on 8 – 9 prosenttia. Pohdittavaa antaa kuitenkin se, että joka kvartaali noussut osinkoputki katkesi Q3/2018, jolloin osinko jäi edelliskvartaalin tasolle. Myös korkea velkaisuus sekä FPSO aluksen projektitilanne mietityttää. Alus on tuonut yli 25 prosenttia yhtiön tuotoista, joten jos aluksen jatko jää avoimeksi, niin se voi näkyä myös osingossa.

ocy-osinko-q32018

Kuten tase-kappaleessa jo todettiin, niin yhtiöllä on lainakovenantteja, jotka määrittävät ehtoja voitonmaksulle. Jotta yhtiö voi tulevaisuudessakin laajentaa toimintaansa, niin sen on kerättävä uutta pääomaa myös osakkeenomistajilta. Myös osinkostrategia tulee tarkastelun kohteeksi jossain vaiheessa – ehkäpä lähivuosien aikana.

Piensijoittajan kannalta ei ole hyvä sekään, että yhtiö maksaa ensin osinkoa 94 miljoonaa dollaria ja sen jälkeen kerää omistajilta uutta osakepääomaa 105 miljoonaa dollaria. Näin kävi tilikaudella 2016. Raha kiertää yhtiöstä omistajille ja takaisin yhtiöön, mutta välissä maksetaan veroja. Tai siis vain piensijoittajat maksavat. Suuromistaja Aker Capital, rahastot yms. eivät maksa osingoista veroa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2013 alkaen on nähtävissä Ocean Yield: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2018 0,1910 11/2017 0,1885 11/2016 0,1775
2/2019 (e) 0,1910 2/2018 0,1895 2/2017 0,1825
5/2019 (e) 0,1910 5/2018 0,1905 5/2017 0,1850
7/2019 (e) 0,1910 7/2018 0,1910 7/2017 0,1875
YHTEENSÄ 0,7640 0,7595 0,7325
+0,6% +3,7% +11,0%

Yhtiö julkistaa kvartaaliosingon tulosraportin yhteydessä ja osinko irtoaa yleensä varsin nopeasti parin päivän kuluessa julkistuksesta. Q3/2018 osingon kvartaalittainen nousuvauhti katkesi. Tästä syystä arvioin, että myös tätä seuraavat osingot pysyisivät 0,1910 dollarissa. Näin seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni on 0,764 dollaria, mikä antaisi noin 9,9 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 64,30 NOK eli 7,70 dollaria, kun 1 NOK = 0,1197 USD).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+15) ja osingonmaksulla (-30). Oikaisu on yhteensä -15 miljoonaa dollaria, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (2.11.2018) 64,30 69,50 65,00 68,50 44,00 34,70 27,70 27,70
Valuuttakurssi NOK-USD 0,1197 0,1212 0,1158 0,1131 0,1315 0,1625 0,1790 0,1672
Hinta USD 7,70 8,42 7,53 7,75 5,79 5,64 4,96 4,63
Lkm (000) 159 300 148 300 148 300 134 500 134 100 116 700 100 000 100 000
Markkina-arvo (Mrd $) 1,23 1,25 1,12 1,04 0,78 0,66 0,50 0,46
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
FPSO (1) 110,0 140,7 137,9 138,3 136,8
Other Oil Services (7) 92,0 79,9 90,7 90,1 100,0
Car Carriers (6) 42,0 39,9 35,4 24,2 12,5
Container Vessels (10) 30,0 24,1 6,7
Tankers (24) 46,0 38,4 22,2
Other Shipping (10) 20,0 16,2 1,4 4,2
Muut 5,0
YHTEENSÄ 345,0 339,2 294,3 256,8 249,3
EBITDA / EBIT 2018e 2017 2016 2015 2014
FPSO 90,0 115,8 114,5 117,1 111,7
Other Oil Services 90,0 79,0 90,5 89,8 99,7
Car Carriers 41,5 39,7 35,2 24,1 12,3
Container Vessels 30,0 23,9 6,7
Tankers 45,0 37,2 21,9
Other Shipping 18,0 10,5 -3,8 -6,8 -6,9
Poistot ja alaskirj. -105,5 -102,7 -135,9 -125,3 -100,2
YHTEENSÄ 209,0 203,4 129,1 98,9 116,6
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 66 279 345 339 294 257 249 239 188 183
Liikevoitto 41 168 209 204 129 99 116 106 60 44
Nettotulos 16 108 123 127 76 104 101 83 28 4
Marginaali 24,2% 38,7% 35,7% 37,5% 25,9% 40,5% 40,6% 34,7% 14,9% 2,2%
EPS 0,10 0,68 0,77 0,86 0,51 0,77 0,75 0,71 0,28 0,04
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 158 99 166 118 76 133 105 62
Liikearvo 10 10 10 10 38 38 38 38
Muut varat 2 540 2 334 2 399 1 897 1 697 1 501 1 355 964
Tase yhteensä 2 708 2 443 2 575 2 025 1 811 1 672 1 498 1 064
Oma pääoma 927 821 804 697 708 704 533 42
Vähemmistö 12 10 11 12 11 0 0 -5
Korolliset velat 1 705 1 530 1 554 1 159 995 872 858 910
Muut vastuut 64 82 206 157 97 96 107 117
Tase yhteensä 2 708 2 443 2 575 2 025 1 811 1 672 1 498 1 064
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 220 170 195 189 183 157 119 101
Investoinnit: Capex -320 -211 -388 -183 -368 -256 -327 -7
Vapaa rahavirta (FCF) -100 -41 -193 6 -185 -99 -208 94
Investoinnit: Muut 50 151 -151 -107 -6 -4 11 -6
Investointien jälkeen -50 110 -344 -101 -191 -103 -197 88
Rahoitus: Voitonjako -25 -112 9 -79 -57 87 0 0
Rahoitus: Muut 75 -66 384 222 192 47 238 -97
Rahavarojen muutos 0 -68 49 42 -56 31 41 -9
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,762 0,744 0,680 0,600 0,515 0,520 0,000 0,000
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,762 0,744 0,680 0,600 0,515 0,520 0,000 0,000
Osinkotuotto 9,9% 8,8% 9,0% 7,7% 8,9% 9,2% 0,0% 0,0%
Osinko/nettotulos 98,7% 86,8% 132,7% 77,6% 68,4% 73,1% 0,0% 0,0%
Osinko/FCF -121,4% -268,9% -52,3% 1345,0% -37,3% -61,3% 0,0% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 13,4 16,7
PE (3v) 11,3 12,2 11,9 10,9 11,0 17,2
PE 10,0 9,8 14,7 10,0 7,7 7,9 17,7 115,8
EV/EBIT 13,3 13,1 19,4 21,0 14,6 13,2 20,8 29,8
Oma pääoma/osake 5,89 5,60 5,50 5,27 5,36 6,03 5,33 0,37
P/B 1,31 1,50 1,37 1,47 1,08 0,93 0,93 12,52
ROE 13,9% 15,4% 10,0% 14,6% 14,2% 13,4% 9,8% 21,6%
ROI 8,4% 8,6% 6,1% 5,5% 7,1% 7,1% 5,1% 9,3%
Omavaraisuusaste 34,7% 34,0% 31,7% 35,0% 39,7% 42,1% 35,6% 3,5%
Gearing 164,7% 172,2% 170,3% 146,8% 127,8% 105,0% 141,3% 2291,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

Dollareiksi muutettu osakkeen hinta on laskettu kvartaalin päätöspäivän valuuttakurssin mukaisesti.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 66,60 71,10 66,00 69,50 71,50 65,25 61,00 65,00 65,75 60,50
Osake (USD) 8,14 8,71 8,49 8,47 8,97 7,78 7,11 7,54 8,17 7,22
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,764 0,764 0,764 0,762 0,760 0,756 0,751 0,744 0,733 0,718
Osinkotuotto (ennuste) 9,4% 8,8% 9,0% 9,0% 8,5% 9,7% 10,6% 9,9% 9,0% 9,9%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,86 0,81 0,78 0,86 0,66 0,66 0,63 0,51 0,75 0,70
PE 9,4 10,8 10,9 9,8 13,6 11,7 11,2 14,7 10,9 10,3
EV/EBIT 12,8 12,6 13,2 13,2 17,1 17,3 16,9 19,9 20,9 21,2
ROE 15,5% 14,6% 14,1% 15,5% 11,8% 12,9% 12,2% 10,0% 13,6%
ROI 8,8% 8,7% 8,8% 8,5% 6,8% 6,6% 6,6% 5,9% 5,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset