Ocean Yield sijoituskohteena

Päivitetty 12.7.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Ocean Yield esittää tuloslaskelmansa ja taseensa USA:n dollareina, sillä suurin osa yhtiön tulovirroista ja lainoista on dollareina. Yhtiö maksaa osinkonsa myös dollarimääräisinä. Norjan kruunumääräiset osakkeen kurssit muutetaan dollareiksi raportointipäivän (tai tilikauden viimeisen päivän) mukaisesti. Näin saadaan laskettua erilaisia tunnuslukuja, kuten esimerkiksi osinkotuotto ja PE.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ocean Yield on norjalainen laivayhtiö, jonka laivastoon kuuluu noin 61 alusta. Alusten vuokrausaika on yleensä noin 10-15 vuotta, mikä takaa ennustettavat tuotot ja mahdollistaa vakaan osingonmaksun… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e OCEAN YIELD Ennuste
Osake (12.7.2019) 57,70 kr 6,76 $ Osinko 12 kk 0,682 $
Markkina-arvo (Mrd) 1,1 $ Osinkotuotto 10,1%
Liikevaihto (M) 263 $ (-23,3%) Osinko/EPS 151% 4v ka
Nettotulos (M) 35 $ (-39,0%) Osinko/FCF 4v ka
EPS 0,22 $ Omav.aste 27%
PE 30,8 Gearing 253%
EV/EBIT 21,4 ROE 4,4%
PB 1,42 ROI 5,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.oceanyield.no/Investor-Relations/Reports-and-presentations

Yhteenveto

OCEAN YIELD12.7.2019 | 57,70 NOK
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Ocean Yield:n Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaisia pisteitä laskee etenkin yrityksen korkea velkaisuus sekä alhaisella tasolla olevat pääomien tuottoluvut. Pisteitä lähtee myös lyhyestä pörssitaipaleesta ja osinkohistorian puutteesta. Toisaalta yhtiö on varsinainen osinkokone (osinkotuotto noin 8 – 10 prosenttia), joten siinä mielessä arvopisteitä voisi olla pari-kolme enemmän.

Ocean Yield on varsin nuori yhtiö eli se perustettiin vuonna 2012 ja pörssiin se listautui kesällä 2013. Yhtiöllä on 61 alusta laivastossaan ja se kasvattaa sitä nopeaa tahtia. Esimerkiksi vuonna 2016 se sai 17 uutta alusta.

Tämä laajeneminen tarkoittaa myös sitä, että yhtiö velkaantuu kovaa vauhtia. Tästä johtuen yritys kerää pääomia myös osakkeenomistajilta osakeantien muodossa. Omavaraisuusaste on 30 prosentissa ja nettovelkaantumisaste on noin 230 prosenttia.

Liikevaihdon ja tuloksen kasvu seuraa pitkälti uusien alusten käyttöönottoa. Osakkeen hinta on tätä kirjoitettaessa 57,70 kruunua eli noin 6,76 dollaria (1 NOK = 0,1172 USD). Näin PE-luku on 31x, joten osaketta voidaan pitää korkeasti hinnoiteltuna.

Osinkosijoittaja on kiinnostunut Ocean Yield:n osakkeesta, sillä seuraavan 12 kk:n ennustamani osinkotuotto on noin 10,1 prosenttia. Pohdittavaa antaa kuitenkin se, että yhtiö on tiedottanut, että jos FPSO aluksen projektitilanne ei selviä, niin Q1/2020 alkaen kvartaaliosinko putoaisi 0,191 dollarista 0,15 dollariin. Olen käyttänyt tätä arvoa tulevien osinkojen ennusteena.

Lisäksi osinkosijoittajan kannalta ei ole hyvä sekään, että yhtiö maksaa ensin osinkoa 94 miljoonaa dollaria ja sen jälkeen kerää omistajilta uutta osakepääomaa 105 miljoonaa dollaria. Näin kävi tilikaudella 2016. Yhtiö järjesti myös vuonna 2018 osakeannin, missä se keräsi noin 96 miljoonaa dollaria. Raha kiertää yhtiöstä omistajille ja takaisin yhtiöön, mutta välissä maksetaan veroja.

Tilikausi 2019

Ocean Yield:n Q1-Q2/2019

M USD Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 66,5 95,1 -30% 125 184 -32%
Liiketulos (ebit) 33,0 57,6 -43% 66 109 -40%
Nettotulos 5,2 34,7 -85% 13,4 67,6 -80%
EPS (USD) 0,03 0,22 0,08 0,44

Kuten edellisellä kerralla FPSO ja Connector aluksien projektien päättyminen näkyy liikevaihdon selvässä laskussa. Myös tulos laski selvästi näiden alusten projektitilanteiden johdosta.

Connector-alukselle on tulossa joitain pätkäprojekteja Q3:n puolella.

Aker Energy teki alkuvuoden aikana 3 miljoonan dollarin option (varauksen) FPSO-aluksen käyttämisestä Ghanan öljykentillä. Jos Aker Energy käyttää optionsa, niin alus olisi projektissa noin 15 vuoden ajan. Yhtiöt ovat sopineet, että optio päättyy 1.9.2019. Ocean Yield etsii FPSO-alukselle myös vaihtoehtoisia projekteja.

Kvartaaliosinko pysyi edellisen kvartaalin tasolla eli 0,1910 dollarissa. Yhtiö on tiedottanut, että jos FPSO aluksen projektitilanne ei selviä, niin Q1/2020 alkaen kvartaaliosinko olisi 0,15 dollaria.

Yhtiö sai käyttöönsä 3 uutta alusta, jonka lisäksi yhtiö teki hankintasopimuksen 3 muusta aluksesta. Näiden yhteishinta oli yhteensä 82 miljoonaa dollaria.

Näkymät 2019

Yhtiön yhtenä tärkeimmistä fokusalueista on etsia FPSO Dhirubhai-1-alukselle uusi projekti taikka ostaja vuoden 2019 aikana. Myös Connector-alukselle etsitään projektijatkoa. Näiden alusten projektijatko määrittää pitkälti vuoden 2019 liikevaihdon ja tuloksen kehityksen.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 68,5 94,9 -28% 263 345 -24%
Liiketulos (ebit) 37,5 58,9 -36% 140 184 -24%
Nettotulos 11,5 39,7 -71% 35,0 57,6 -39%
Tuleva Ed.
Osinko 12 kk (USD) 0,682 0,764

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Ocean Yield: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Liikevaihdon kehitys noudattaa oikeastaan suoraan alusten lukumäärän kehitystä. Tuloskehitys on ollut myöskin nousevaa samasta syystä. Tilikauden 2016 notkahdusta selittää Lewek Connector -aluksen noin 35,6 miljoonan dollarin alaskirjaus. Ja tilikauden 2018 notkahdusta FPSO-aluksen projektin päätös.

ocy-tuloslaskelma-q22019

Tulosmarginaali on toiminnan luonteesta johtuen korkea eli noin 40 prosentissa. Lainarahalla rahoitetut aluksien johdosta rahoituskulut ovat yksi merkittävä erä tuloslaskelmassa. Vuoden 2018 rahoituskulut olivat 86 miljoonaa dollaria, kun edellisvuonna ne olivat 72 miljoonaa dollaria.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 240 – 270 miljoonaa ja nettotulos noin 25 – 40 miljoonaa dollaria. Tähän vaikuttaa suuresti se, miten FPSO-alusen projektitilanne kehittyy.

PE-luvulla (31x) mitattuna Ocean Yield:n osakkeen hinta on korkeasti hinnoiteltu. Mutta, kuten jo edellä on tullut ilmi, niin yhtiö kerää taas lähitulevaisuudessa rahaa osakeantien muodossa. Tämä osaltaan laimentaa tulevaisuuden omistusosuutta ja siten osuutta tuloksesta.

Osakkeiden määrän kasvaessa myös EPS:n kasvuvauhti on ollut hitaahkoa. Ja miten laivastolle käy, kun maailmantalouden vauhti jossain vaiheessa taas hidastuu. Jääkö yhtiöllä silloin käsiin suuri määrä aluksia, joille ei löydy vuokraajia?

ocy-roe-roi-q22019

Pääoman tuottoluvut, ROE ja ROI, ovat aavistuksen alhaisella tasolla eli noin 6 prosenttia vastaavasti. Ja erityisesti suhteessa käytettyyn velkavipuun nähden tuottojen voisi olettaa olevan parempia. Ehkä tämä on vuokraustoimintaan sopiva tuotto näin lähes nollakorkojen aikakaudella?

Tase

Taseen merkittävin erä on korolliset velat, joita Q2/2019 lopussa oli noin 1 965 miljoonaa dollaria. Velan määrää nousi vuonna 2016 noin 400 miljoonalla dollarilla uusien alusten hankintojen seurauksena.

ocy-velkaisuus-q22019

Myös velkaisuuden tunnusluvut ovat heikolla tasolla, sillä omavaraisuusaste on noin 30 prosenttia ja gearing noin 230 prosenttia.

Yhtiöllä on lainaehtoja, jotka rajoittavat voitonmaksua sekä liiallista velkaantumista:

  • Omavaraisuusaste > 25% (Q4/2018: 31 %)
  • Käteisen määrä vähintään 25 miljoonaa dollaria tai 3 prosenttia korollisista veloista eli 47 miljoonaa dollaria (106 M USD)
  • EBITDA / korkokulut > 2,0x (Q4/2018: 3,5x)

Jotta yhtiö voi tulevaisuudessa laajentaa laivastoaan, niin yhtiön on velan lisäksi kerättävä myös omistajilta pääomia osakeantien avulla. Tämä laimentaa nykyisten omistajien omistusosuutta, mikäli he eivät osallistu osakeanteihin.

Rahavirta

Ocean Yield:n liiketoiminnan rahavirta on pysytellyt noin 180 – 195 miljoonassa dollarissa viime vuosien aikana. FPSO-aluksen projektitilanteen johdosta arvioin rahavirran laskevan vuonna 2019 selvästi.

Ocean Yield:n capex-investoinnit sisältävät mm. uusien alusten maksut. Kuten nähdään, niin vuosina 2014 ja 2016 capex-investoinnit olivat selvästi korkeammat. Taulukosta voidaan tehdä johtopäätös, että yhtiö käyttää uusiin aluksiin noin 300 miljoonaa dollaria vuodessa tai noin 550-650 miljoonaa dollaria kahden vuoden jaksoin.

ocy-rahavirta-q22019

Vapaa rahavirta (FCF) onkin ollut negatiivinen lähes joka vuosi toiminnan aloittamisen jälkeen. Periaatteessa tämä olisi merkki yhtiön taloudellisesta tulevaisuudesta, mutta tässä pitää muistaa yhtiön kasvuvaihe. Toimintaa laajennetaan kovalla vauhdilla, jolloin rahavirrat ovat vielä yhtiöstä ulospäin.

Osinko

Ocean Yield on todellinen osinkoyhtiö, sillä vuotuinen osinkotuotto on noin 10 prosenttia. Pohdittavaa antaa kuitenkin se, että joka kvartaali noussut osinkoputki katkesi Q3/2018, jolloin osinko jäi edelliskvartaalin tasolle. Myös korkea velkaisuus sekä FPSO aluksen projektitilanne mietityttää. Alus on tuonut yli 25 prosenttia yhtiön tuotoista, joten jos aluksen jatko jää avoimeksi, niin se voi näkyä myös osingossa.

ocy-osinko-q22019

Kuten tase-kappaleessa jo todettiin, niin yhtiöllä on lainakovenantteja, jotka määrittävät ehtoja voitonmaksulle. Jotta yhtiö voi tulevaisuudessakin laajentaa toimintaansa, niin sen on kerättävä uutta pääomaa myös osakkeenomistajilta. Myös osinkostrategia tulee tarkastelun kohteeksi jossain vaiheessa – ehkäpä lähivuosien aikana.

Yhtiö onkin tiedottanut, että jos FPSO aluksen projektitilanne ei selviä, niin Q1/2020 alkaen kvartaaliosinko putoaisi 0,191 dollarista 0,15 dollariin.

Piensijoittajan kannalta ei ole hyvä sekään, että yhtiö maksaa ensin osinkoa 94 miljoonaa dollaria ja sen jälkeen kerää omistajilta uutta osakepääomaa 105 miljoonaa dollaria. Näin kävi tilikaudella 2016. Raha kiertää yhtiöstä omistajille ja takaisin yhtiöön, mutta välissä maksetaan veroja. Tai siis vain piensijoittajat maksavat. Suuromistaja Aker Capital, rahastot yms. eivät maksa osingoista veroa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2013 alkaen on nähtävissä Ocean Yield: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
7/2019 0,1910 7/2018 0,1910 7/2017 0,1875
11/2019 (e) 0,1910 11/2018 0,1910 11/2017 0,1885
2/2020 (e) 0,1500 2/2019 0,1910 2/2018 0,1895
5/2020 (e) 0,1500 5/2019 0,1910 5/2018 0,1905
YHTEENSÄ 0,6820 0,7640 0,7560
-10,7% +1,1% +5,4%

Yhtiö julkistaa kvartaaliosingon tulosraportin yhteydessä ja osinko irtoaa yleensä varsin nopeasti parin päivän kuluessa julkistuksesta.

Arvioin osinkojen pysyvän 0,191 dollarissa tämän vuoden ajan, mutta tämän jälkeen laskevan 0,15 dollariin. Näin seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni on 0,682 dollaria, mikä antaisi noin 10,1 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 57,7 NOK eli 6,76 dollaria, kun 1 NOK = 0,1172 USD).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+22) ja osingonmaksulla (-61). Oikaisu on yhteensä -39 miljoonaa dollaria, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (12.7.2019) 57,70 59,20 69,50 65,00 68,50 44,00 34,70 27,70
Valuuttakurssi NOK-USD 0,1172 0,1151 0,1212 0,1158 0,1131 0,1315 0,1625 0,1790
Hinta USD 6,76 6,81 8,42 7,53 7,75 5,79 5,64 4,96
Lkm (000) 159 300 157 332 148 300 148 300 134 500 134 100 116 700 100 000
Markkina-arvo (Mrd $) 1,08 1,07 1,25 1,12 1,04 0,78 0,66 0,50
EBITDA / EBIT 2019e 2018 2017 2016 2015
FPSO 5,0 63,6 115,8 114,5 117,1
Other Oil Services 60,0 85,8 79,0 90,5 89,8
Car Carriers 42,5 41,4 39,7 35,2 24,1
Container Vessels 33,0 28,8 23,9 6,7
Tankers 63,5 45,8 37,2 21,9
Other Shipping 30,0 26,8 16,1 -3,8 -6,8
Poistot ja alaskirj. -94,0 -140,4 -107,9 -135,9 -125,3
YHTEENSÄ 140,0 151,8 203,8 129,1 98,9
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 69 125 263 343 339 294 257 249 239 188
Liikevoitto 38 66 140 152 204 129 99 116 106 60
Nettotulos 12 13 35 57 128 76 104 101 83 28
Marginaali 16,8% 10,4% 13,3% 16,7% 37,7% 25,9% 40,5% 40,6% 34,7% 14,9%
EPS 0,07 0,08 0,22 0,36 0,86 0,51 0,77 0,75 0,71 0,28
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 48 110 99 166 118 76 133 105
Liikearvo 0 0 10 10 10 38 38 38
Muut varat 2 721 2 617 2 334 2 399 1 897 1 697 1 501 1 355
Tase yhteensä 2 769 2 727 2 443 2 575 2 025 1 811 1 672 1 498
Oma pääoma 745 846 821 804 697 708 704 533
Vähemmistö 13 0 10 11 12 11 0 0
Korolliset velat 1 965 1 763 1 530 1 554 1 159 995 872 858
Muut vastuut 46 118 82 206 157 97 96 107
Tase yhteensä 2 769 2 727 2 443 2 575 2 025 1 811 1 672 1 498
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 130 192 170 195 189 183 157 119
Investoinnit: Capex -250 -414 -211 -388 -183 -368 -256 -327
Vapaa rahavirta (FCF) -120 -222 -41 -193 6 -185 -99 -208
Investoinnit: Muut 0 -8 151 -151 -107 -6 -4 11
Investointien jälkeen -120 -230 110 -344 -101 -191 -103 -197
Rahoitus: Voitonjako -122 -25 -112 9 -79 -57 87 0
Rahoitus: Muut 240 267 -66 384 222 192 47 238
Rahavarojen muutos -2 12 -68 49 42 -56 31 41
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,764 0,762 0,744 0,680 0,600 0,515 0,520 0,000
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,764 0,762 0,744 0,680 0,600 0,515 0,520 0,000
Osinkotuotto 11,3% 11,2% 8,8% 9,0% 7,7% 8,9% 9,2% 0,0%
Osinko/nettotulos 347,7% 208,9% 86,3% 132,5% 77,6% 68,4% 73,1% 0,0%
Osinko/FCF -101,4% -54,0% -268,9% -52,3% 1345,0% -37,3% -61,3% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 12,9 13,0 16,7
PE (3v) 14,7 12,3 12,2 11,9 10,9 11,0 17,2
PE 30,8 18,7 9,8 14,7 10,0 7,7 7,9 17,7
EV/EBIT 21,4 17,9 13,1 19,4 21,0 14,6 13,2 20,8
Oma pääoma/osake 4,76 5,38 5,60 5,50 5,27 5,36 6,03 5,33
P/B 1,42 1,27 1,50 1,37 1,47 1,08 0,93 0,93
ROE 4,4% 6,8% 15,5% 10,0% 14,6% 14,2% 13,4% 9,8%
ROI 5,3% 6,1% 8,6% 6,1% 5,5% 7,1% 7,1% 5,1%
Omavaraisuusaste 27,4% 31,0% 34,0% 31,7% 35,0% 39,7% 42,1% 35,6%
Gearing 252,9% 195,4% 172,2% 170,3% 146,8% 127,8% 105,0% 141,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

Dollareiksi muutettu osakkeen hinta on laskettu kvartaalin päätöspäivän valuuttakurssin mukaisesti.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 57,20 63,90 59,20 66,60 71,10 66,00 69,50 71,50 65,25 61,00
Osake (USD) 6,71 7,43 6,86 8,14 8,71 8,49 8,47 8,97 7,78 7,11
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,764 0,764 0,764 0,764 0,764 0,764 0,762 0,760 0,756 0,751
Osinkotuotto (ennuste) 11,4% 10,3% 11,1% 9,4% 8,8% 9,0% 9,0% 8,5% 9,7% 10,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,02 0,21 0,36 0,86 0,81 0,78 0,86 0,66 0,66 0,63
PE 368,9 36,1 18,9 9,4 10,8 10,9 9,8 13,6 11,7 11,2
EV/EBIT 27,1 21,7 18,0 12,8 12,6 13,2 13,2 17,1 17,3 16,9
ROE 0,3% 3,7% 6,8% 15,5% 14,6% 14,1% 15,5% 11,8% 12,9% 12,2%
ROI 4,1% 5,2% 6,1% 8,8% 8,7% 8,8% 8,5% 6,8% 6,6% 6,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset