Ocean Yield sijoituskohteena

Päivitetty 16.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

HUOM! Ocean Yield esittää tuloslaskelmansa ja taseensa USA:n dollareina, sillä suurin osa yhtiön tulovirroista ja lainoista on dollareina. Yhtiö maksaa osinkonsa myös dollarimääräisinä. Norjan kruunumääräiset osakkeen kurssit muutetaan dollareiksi raportointipäivän (tai tilikauden viimeisen päivän) mukaisesti. Näin saadaan laskettua erilaisia tunnuslukuja, kuten esimerkiksi osinkotuotto ja PE.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (16.2.2018)70,10 NOK / 9,07 USDMarkkina-arvo1,35 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk0,764 USD Osinkotuotto8,4 %
Liikevaihto 2018e360 M USD (+6,2 %)Nettotulos 2018e140 M USD (+7,7 %)
PE9,6ROE16,6 %

Ocean Yield on norjalainen laivayhtiö, jonka laivastoon kuuluu 46 alusta. Alusten vuokrausaika on yleensä noin 10-15 vuotta, mikä takaa ennustettavat tuotot ja mahdollistaa vakaan osingonmaksun… (lisää yritysesittelyssä).

OCEAN YIELD15.2.2018 | 70,10 NOK
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ocean Yield:n Talousmentor-arvoluku on 19/30. Hyviä pisteitä laskee etenkin yrityksen korkea velkaisuus sekä alhaisella tasolla olevat pääomien tuottoluvut. Pisteitä lähtee myös lyhyestä pörssitaipaleesta ja osinkohistorian puutteesta. Toisaalta yhtiö on varsinainen osinkokone (osinkotuotto noin 8 – 9 prosenttia), joten siinä mielessä arvopisteitä voisi olla pari-kolme enemmän.

Ocean Yield on varsin nuori yhtiö eli se perustettiin vuonna 2012 ja pörssiin se listautui kesällä 2013. Yhtiöllä on 46 alusta laivastossaan ja se kasvattaa sitä nopeaa tahtia. Esimerkiksi vuonna 2016 se sai 17 uutta alusta.

Tämä laajeneminen tarkoittaa myös sitä, että yhtiö velkaantuu kovaa vauhtia. Tästä johtuen yritys kerää pääomia myös osakkeenomistajilta osakeantien muodossa. Omavaraisuusaste on 34 prosentissa ja nettovelkaantumisaste on yli 150 prosenttia.

Liikevaihdon ja tuloksen kasvu seuraa pitkälti uusien alusten käyttöönottoa. Osakkeen hinta on tätä kirjoitettaessa noin 70,00 NOK eli noin 9,07 USD (1 NOK = 0,1294 USD). Näin PE-luku on 9,6x, joten osaketta voidaan pitää alhaisesti hinnoiteltuna.

Osinkosijoittaja on kiinnostunut Ocean Yield:n osakkeesta, sillä osinko on kasvanut jokainen kvartaali sitten Q3/2013. Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,764 dollaria eli osinkotuotto on noin 8,8 prosenttia.

Toisaalta osinkosijoittajan kannalta ei ole hyvä sekään, että yhtiö maksaa ensin osinkoa 94 miljoonaa dollaria ja sen jälkeen kerää omistajilta uutta osakepääomaa 105 miljoonaa dollaria. Näin kävi tilikaudella 2016. Raha kiertää yhtiöstä omistajille ja takaisin yhtiöön, mutta välissä maksetaan veroja.

Tilikausi 2017

Ocean Yield:n vuosi 2017

  • liikevaihto: 339,1 M USD (294,4 M USD / +15,2 %)
  • nettotulos: 129,7 M USD (77,5 M USD / +67 %)
  • EPS: 0,86 USD (0,55 USD)
  • kvartaaliosinko: 0,1895 USD

Tilikauden 2017 liikevaihtoa ja tulosta kasvattivat pääasiassa vuoden aikana toimitetut uudet alukset (9 kpl). Tulokseen vaikutti negatiivisesti kohonneet korkokulut, jotka nyt olivat noin -72 miljoonaa dollaria (2016: -55 M USD).

Yhtiö pystyi suojaamaan valuuttakurssien tuomat -37,4 miljoonan dollarin kulut noin +41,8 miljoonan dollarin johdannaistuotoilla. Tilikauden 2016 tulosta painaa 35,6 miljoonan dollarin alaskirjaus Lewek Connector aluksesta. Tämä huomioiden vertailuvuoden tulos olisi ollut noin 114 miljoonaa euroa (tämä arvioi ei sisällä mahdollista verovaikutusta).

Ocean Yield:llä on tilauksessa yhteensä 9 uutta alusta, joista kaksi toimitetaan maaliskuussa 2018, kolme heinä-lokakuu 2018 ja loput neljä Q2-Q3/2019 aikana.

Kvartaaliosinko nousi 0,1895 dollariin edellisen kvartaalin 0,1885 dollarista. Vuosi sitten osinko oli 0,1825 dollaria. Osinko irtoaa varsin nopeasti eli 20.2.2018.

Näkymät 2018

Yhtiön yhtenä tärkeimmistä fokusalueista on FPSO Dhirubhai-1-aluksen projektijatkon turvaaminen, sillä sen sopimus on katkolla syksyllä 2018. On hyvä huomata, että tämän alus tuo noin 40 prosenttia koko yrityksen liikevaihdosta ja noin 25 prosenttia tuloksesta.

Yhtiö aikoo jatkaa laivastonsa kasvattamista, mistä kertoo tämän hetkinen 9 uuden laivan tilauskanta.

Hyvästä markkinatilanteesta kertoo myös se, että yhtiö saa kasvavassa määrin sopimuspyyntöjä eri tahoilta. Lisäksi näiden ehdokkaiden taloudelliset taustat ovat entistä parempia.

Markkinatilanteeseen vaikuttaa Ocean Yield:n kannalta positiivisesti se, että uusalusten hinnat ovat nousussa ja rahoituslaitosten kiinnostus rahoittaa laiva-alaa alkaa hiipumaan. Yhtiö kertoo, että sillä itsellään on hyvä pääsy pääomamarkkinoille, joten se pystyy rahoittamaan uusien alusten rakentamiset.

Segmentit

Ocean Yield:llä on 6 segmenttiä ja oheisissa taulukoissa on esitettynä näiden segmenttien liikevaihdot ja nettotulokset. Suluissa on segmentin omistamien aluksien lukumäärä.

HUOM! Q4/2017 raportti ei sisältänyt segmenttien nettotulosarvioita, joten tässä kappaleessa esitetyt asiat perustuvat Q3/2017 raportin tietoihin. Yhtiö julkistaa vuoden 2017 vuosikertomuksen 20.3.2018, jonka jälkeen kappaleen tiedot päivitetään.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
FPSO (1) 140,0 137,9 138,3 136,8 139,2
Other Oil Services (7) 80,0 90,7 90,1 100,0 99,8
Car Carriers (6) 40,0 35,4 24,2 12,5
Container Vessels (6) 24,0 6,7
Tankers (18) 40,0 22,2
Other Shipping (2) 16,0 1,4 4,2
Muut
YHTEENSÄ 340,0 294,3 256,8 249,3 239,0
NETTOTULOS 2017e 2016 2015 2014 2013
FPSO 31,0 30,9 44,6 48,5 44,1
Other Oil Services 15,0 10,5 41,2 46,3 44,0
Car Carriers 19,0 16,9 10,0 -2,1 -1,6
Container Vessels 20,0 6,7
Tankers 35,0 15,9
Other Shipping 15,0 0,1 3,3
Muut -5,0 -3,4 6,0 8,1 -3,9
YHTEENSÄ 130,0 77,6 105,1 100,8 82,6

Yhteensä aluksia on siis 40 ja tilauksessa on 3 uutta alusta, joiden alustava toimitusaika on heinä-lokakuu 2018. Perusstrategia alusten hankinnoissa on tehdä niiden kanssa pitkä vuokrasopimus (10 – 15 vuotta). Tämä luo hyvän näkyvyyden tuleville kassavirroille, tulokselle sekä mahdollistaa vahvan osinkokehityksen.

Yhtiö suosii vuokrauksessaan ns. bareboat-mallia (ei miehistöä, provisioita yms. https://en.wikipedia.org/wiki/Bareboat_charter), missä toiminnan riski on täysin vuokralaisen harteilla. Poikkeuksena tästä on FPSO:n alus (Dhirubhai-1), joka toimii Intiassa öljy- ja kaasukentillä. Siinä Ocean Yield:llä on myös toiminta- ja ylläpitovastuu. Tämän aluksen sopimus päättyy syksyllä 2018, mutta yhtiö uskoo, että sopimusta jatketaan vielä tämän jälkeenkin.

Vuonna 2016 yhtiö teki 35,6 miljoonan dollarin alaskirjauksen Lewek Connector aluksen suhteen, sillä sen vuokrannut yhtiö joutui talousvaikeuksiin öljyn hinnan nopean laskun seurauksena 2015-2016.

Vuonna 2016 yhtiölle toimitettiin 17 uutta alusta, joita rahoitettiin lisävelalla sekä osakeannilla. Vuonna 2017 toimitettiin 9 uutta alusta eli laivasto laajenee nopeaa vauhtia.

Tuloksen kehitys

Liikevaihdon kehitys noudattaa oikeastaan suoraan alusten lukumäärän kehitystä. Tuloskehitys on ollut myöskin nousevaa samasta syystä. Tilikauden 2016 notkahdusta selittää Lewek Connector -aluksen noin 35,6 miljoonan dollarin alaskirjaus.

ocy-tuloslaskelma-q42017

Tulosmarginaali on toiminnan luonteesta johtuen korkea eli noin 40 prosentissa. Lainarahalla rahoitetut aluksien johdosta rahoituskulut ovat yksi merkittävä erä tuloslaskelmassa. Vuoden 2017 rahoituskulut olivat 72 miljoonaa dollaria, kun edellisvuonna ne olivat 55 miljoonaa dollaria.

Tilikaudella 2018 yhtiö saanee 5 uutta alusta, joista 3 suurempaa se saa vuoden 2018 puolivälin jälkeen. Näin näiden vaikutus tuloslaskelmaan jää osittaiseksi. Liikevaihdon odotetaan kuitenkin kasvavan noin 360 miljoonaan ja tuloksen noin 140 miljoonaan euroon.

Tase

Taseen merkittävin erä on korolliset velat, joita vuoden 2017 lopussa oli noin 1 530 miljoonaa dollaria. Velan määrää nousi vuonna 2016 noin 400 miljoonalla dollarilla uusien alusten hankintojen seurauksena.

ocy-velkaisuus-q42017

Myös velkaisuuden tunnusluvut ovat heikolla tasolla, sillä omavaraisuusaste on noin 34 prosenttia ja gearing yli 170 prosenttia.

Yhtiöllä on lainaehtoja, jotka rajoittavat voitonmaksua sekä liiallista velkaantumista:

  • Omavaraisuusaste > 25% (Q3/2017: 33 %)
  • Käteisen määrä vähintään 25 miljoonaa dollaria tai 3 prosenttia korollisista veloista eli 47 miljoonaa dollaria (120 M USD)
  • EBITDA / korkokulut > 2,0x (Q2/2017: 5,1x)

Jotta yhtiö voi tulevaisuudessa laajentaa laivastoaan, niin yhtiön on velan lisäksi kerättävä myös omistajilta pääomia osakeantien avulla. Tämä laimentaa nykyisten omistajien omistusosuutta, mikäli he eivät osallistu osakeanteihin.

Rahavirta

Ocean Yield:n liiketoiminnan rahavirta on pysytellyt noin 180 – 195 miljoonassa dollarissa viime vuosien aikana. Trendi on kuitenkin hienoisessa nousussa, mutta on vaatimatonta verrattuna tuloskehitykseen.

ocy-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Ocean Yield:n capex-investoinnit sisältävät mm. uusien alusten maksut. Kuten nähdään, niin vuosina 2014 ja 2016 capex-investoinnit olivat selvästi korkeammat. Taulukosta voidaan tehdä johtopäätös, että yhtiö käyttää uusiin aluksiin noin 300 miljoonaa dollaria vuodessa tai noin 550-650 miljoonaa dollaria kahden vuoden jaksoin.

ocy-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaa rahavirta (FCF) onkin ollut negatiivinen lähes joka vuosi toiminnan aloittamisen jälkeen. Periaatteessa tämä olisi merkki yhtiön taloudellisesta tulevaisuudesta, mutta tässä pitää muistaa yhtiön kasvuvaihe. Toimintaa laajennetaan kovalla vauhdilla, jolloin rahavirrat ovat vielä yhtiöstä ulospäin.

Osinko

Ocean Yield on todellinen osinkoyhtiö. Vuotuinen osinkotuotto on 8 – 9 prosenttia ja osinko kasvanut joka kvartaali Q3/2013 alkaen. Osingon kasvuvauhti on hieman hidastunut tilikauden 2017 aikana. Yhtiö toteaakin, että se maksaa jatkossakin houkuttelevaa ja kvartaaleittain nousevaa osinkoa, missä kasvuvauhti on jatkossa ”konservatiivinen”.

ocy-osinko-q42017

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,764 dollaria, mikä antaisi noin 8,4 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 70,00 NOK eli 9,07 dollaria, kun 1 NOK = 0,1294 USD).

02/2018: 0,1895 usd (irtoaa 20.2.2018, maksu 1.3.2018)
05/2018: 0,1905 usd (e)
07/2018: 0,1915 usd (e)
11/2018: 0,1925 usd (e)

Kuten tase-kappaleessa jo todettiin, niin yhtiöllä on lainakovenantteja, jotka määrittävät ehtoja voitonmaksulle sekä lainaehdoille. Jotta yhtiö voi tulevaisuudessakin laajentaa toimintaa, niin sen on kerättävä uutta pääomaa myös osakkeenomistajilta. Myös osinkostrategiaa tulee tarkastelun kohteeksi jossain vaiheessa – ehkäpä lähivuosien aikana.

Piensijoittajan kannalta ei ole hyvä sekään, että yhtiö maksaa ensin osinkoa 94 miljoonaa dollaria ja sen jälkeen kerää omistajilta uutta osakepääomaa 105 miljoonaa dollaria. Näin kävi tilikaudella 2016. Raha kiertää yhtiöstä omistajille ja takaisin yhtiöön, mutta välissä maksetaan veroja. Tai siis vain piensijoittajat maksavat. Suuromistaja Aker Capital, rahastot yms. eivät osingoista veroa maksa.

Arvostus

PE-luvulla (9,6x) mitattuna Ocean Yield:n osakkeen hinta on alhaisesti hinnoiteltu. Mutta, kuten jo edellä on tullut ilmi, niin yhtiö kerää taas lähitulevaisuudessa rahaa osakeantien muodossa. Tämä osaltaan laimentaa tulevaisuuden omistusosuutta ja siten osuutta tuloksesta.

Osakkeiden määrän kasvaessa myös EPS:n kasvuvauhti on ollut hitaahkoa. Ja miten laivastolle käy, kun maailmantalouden vauhti jossain vaiheessa taas hidastuu. Jääkö yhtiöllä silloin käsiin suuri määrä aluksia, joille ei löydy vuokraajia?

ocy-roe-roi-q42017

Pääoman tuottoluvut, ROE ja ROI, ovat aavistuksen alhaisella tasolla eli noin 15 ja 7 prosenttia vastaavasti. Ja erityisesti suhteessa käytettyyn velkavipuun nähden tuottojen voisi olettaa olevan parempia. Ehkä tämä on vuokraustoimintaan sopiva tuotto näin lähes nollakorkojen aikakaudella?

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+140) ja osingonmaksulla (-113). Oikaisu on yhteensä +27 miljoonaa dollaria, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta NOK (16.2.18) 70,10 69,50 65,00 68,50 44,00 34,70 27,70 27,70
Valuuttakurssi NOK-USD 0,1294 0,1212 0,1158 0,1131 0,1315 0,1625 0,1790 0,1672
Hinta USD 9,07 8,42 7,53 7,75 5,79 5,64 4,96 4,63
Lkm (000) 148 300 148 300 148 300 134 500 134 100 116 700 100 000 100 000
Markkina-arvo (Mrd $) 1,35 1,25 1,12 1,04 0,78 0,66 0,50 0,46
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 90 360 339 294 257 249 239 188 183
Liikevoitto 53 215 204 129 99 116 106 60 44
Nettotulos 32 140 130 78 105 101 83 28 4
Marginaali 35,6% 38,9% 38,3% 26,5% 40,9% 40,6% 34,7% 14,9% 2,2%
EPS 0,22 0,00 0,94 0,88 0,53 0,78 0,75 0,71 0,28 0,04
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 126 99 166 118 76 133 105 62
Liikearvo 10 10 10 10 38 38 38 38
Muut varat 2 334 2 334 2 399 1 897 1 697 1 501 1 355 964
Tase yhteensä 2 470 2 443 2 575 2 025 1 811 1 672 1 498 1 064
Oma pääoma 848 821 804 697 708 704 533 42
Vähemmistö 10 10 11 12 11 0 0 -5
Korolliset velat 1 530 1 530 1 554 1 159 995 872 858 910
Muut vastuut 82 82 206 157 97 96 107 117
Tase yhteensä 2 470 2 443 2 575 2 025 1 811 1 672 1 498 1 064
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 190 170 195 189 183 157 119 101
Investoinnit: Capex -250 -211 -388 -183 -368 -256 -327 -7
Vapaa rahavirta (FCF) -60 -41 -193 6 -185 -99 -208 94
Investoinnit: Muut 0 151 -151 -107 -6 -4 11 -6
Investointien jälkeen -60 110 -344 -101 -191 -103 -197 88
Rahoitus: Voitonjako -115 -112 9 -79 -57 87 0 0
Rahoitus: Muut 175 -66 384 222 192 47 238 -97
Rahavarojen muutos 0 -68 49 42 -56 31 41 -9
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,7640 0,744 0,680 0,600 0,515 0,520 0,000 0,000
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,76 0,74 0,68 0,60 0,52 0,52 0,00 0,00
Osinkotuotto 8,4% 8,8% 9,0% 7,7% 8,9% 9,2% 0,0% 0,0%
Osinko/nettotulos 80,9% 84,8% 129,3% 76,9% 68,4% 73,1% 0,0% 0,0%
Osinko/FCF -188,8% -268,9% -52,3% 1345,0% -37,3% -61,3% 0,0% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 14,2 16,5
PE (3v) 11,6 12,0 11,8 10,8 11,0 17,2
PE 9,6 9,6 14,3 9,9 7,7 7,9 17,7 115,8
Oma pääoma/osake 5,79 5,60 5,50 5,27 5,36 6,03 5,33 0,37
P/B 1,57 1,50 1,37 1,47 1,08 0,93 0,93 12,52
ROE 16,6% 15,8% 10,2% 14,7% 14,2% 13,4% 9,8% 21,6%
ROI 9,1% 8,6% 6,1% 5,5% 7,1% 7,1% 5,1% 9,3%
Omavaraisuusaste 34,7% 34,0% 31,7% 35,0% 39,7% 42,1% 35,6% 3,5%
Gearing 163,6% 172,2% 170,3% 146,8% 127,8% 105,0% 141,3% 2291,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset