Ocean Yield sijoituskohteena

Päivitetty 12.7.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

HUOM! Ocean Yield esittää tuloslaskelmansa ja taseensa USA:n dollareina, sillä suurin osa yhtiön tulovirroista ja lainoista on dollareina. Yhtiö maksaa osinkonsa myös dollarimääräisinä. Norjan kruunumääräiset osakkeen kurssit muutetaan dollareiksi raportointipäivän (tai tilikauden viimeisen päivän) mukaisesti. Näin saadaan laskettua erilaisia tunnuslukuja, kuten esimerkiksi osinkotuotto ja PE.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ocean Yield on norjalainen laivayhtiö, jonka laivastoon kuuluu yli 50 alusta. Alusten vuokrausaika on yleensä noin 10-15 vuotta, mikä takaa ennustettavat tuotot ja mahdollistaa vakaan osingonmaksun… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e OCEAN YIELD Ennuste
Osake (12.7.2018) 70,20 kr 8,66 $ Osinko 12 kk 0,767 $ 8,9%
Markkina-arvo (Mrd) 1,4 $ Osinko/EPS 94% 4v ka
Liikevaihto (M) 370 $ (+9,1%) Osinko/FCF 4v ka
Nettotulos (M) 132 $ (+3,9%) Omav.aste 35%
EPS 0,83 $ Gearing 149%
PE 10,5 ROE 15,1%
PB 1,51 ROI 9,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.oceanyield.no/Investor-Relations/Reports-and-presentations

Yhteenveto

OCEAN YIELD12.7.2018 | 70,20 NOK
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Ocean Yield:n Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia pisteitä laskee etenkin yrityksen korkea velkaisuus sekä alhaisella tasolla olevat pääomien tuottoluvut. Pisteitä lähtee myös lyhyestä pörssitaipaleesta ja osinkohistorian puutteesta. Toisaalta yhtiö on varsinainen osinkokone (osinkotuotto noin 8 – 9 prosenttia), joten siinä mielessä arvopisteitä voisi olla pari-kolme enemmän.

Ocean Yield on varsin nuori yhtiö eli se perustettiin vuonna 2012 ja pörssiin se listautui kesällä 2013. Yhtiöllä on 55 alusta laivastossaan ja se kasvattaa sitä nopeaa tahtia. Esimerkiksi vuonna 2016 se sai 17 uutta alusta.

Tämä laajeneminen tarkoittaa myös sitä, että yhtiö velkaantuu kovaa vauhtia. Tästä johtuen yritys kerää pääomia myös osakkeenomistajilta osakeantien muodossa. Omavaraisuusaste on 37 prosentissa ja nettovelkaantumisaste on noin 150 prosenttia.

Liikevaihdon ja tuloksen kasvu seuraa pitkälti uusien alusten käyttöönottoa. Osakkeen hinta on tätä kirjoitettaessa noin 70,20 kruunua eli noin 8,66 dollaria (1 NOK = 0,1234 USD). Näin PE-luku on 10,5x, joten osaketta voidaan pitää alhaisesti hinnoiteltuna.

Osinkosijoittaja on kiinnostunut Ocean Yield:n osakkeesta, sillä osinko on kasvanut jokainen kvartaali sitten Q3/2013. Osingon kasvuvauhti on kuitenkin hidastunut, joten onkohan yritys muuttamassa osingon nostotahtia kerran vuodessa tapahtuvaksi? Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 0,767 dollaria eli osinkotuotto on noin 8,9 prosenttia.

Toisaalta osinkosijoittajan kannalta ei ole hyvä sekään, että yhtiö maksaa ensin osinkoa 94 miljoonaa dollaria ja sen jälkeen kerää omistajilta uutta osakepääomaa 105 miljoonaa dollaria. Näin kävi tilikaudella 2016. Yhtiö järjesti myös vuonna 2018 osakeannin, missä se keräsi noin 96 miljoonaa dollaria. Raha kiertää yhtiöstä omistajille ja takaisin yhtiöön, mutta välissä maksetaan veroja.

Tilikausi 2018

Ocean Yield:n Q1-Q2/2018

M USD Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 95,1 82,2 15,7% 184,3 160,8 14,6%
Liiketulos (ebit) 57,6 49,5 16,4% 108,7 96,3 12,9%
Nettotulos 34,7 30,4 14,1% 67,6 66,8 1,2%
EPS (USD) 0,22 0,20 0,44 0,45

Q2/2018 liikevaihto kasvoi selvästi (+5,9 M USD) edelliseen kvartaaliin Q1/2018 nähden. Tähän vaikutti uudet alukset sekä etenkin se, että Connector-alus oli Q1:llä telakalla, kun nyt se operoi täydellä käyttöasteella. Vuoden takaisiin vertailulukuihin nähden kasvua selittää pääasiassa yhtiön saamat uudet alukset.

Yhtiön rahoituskulut (netto) nousivat Q2:lla noin -20 miljoonaan, kun ne muutaman kvartaalin ajan olivat -17,5 miljoonaa dollaria. Toisaalta 2 vuotta sitten rahoituskulut olivat vain -7 miljoonaa dollaria eli yhtiön velkaantuminen näkyy selvänä kulujen nousuna.

Q2/2018 nettotulos parani selvästi vertailukaudesta, missä +13 miljoonaa dollaria korkeampi liikevaihto suli toimintakulujen, mutta em. rahoituskulujen vaikutuksesta. Alkuvuoden 2018 tuloksen heikkoon kasvuun (vain 1 %) vaikuttui vertailukaudella kirjattu +8 miljoonaa dollaria korkeampi rahoitustuottoerä. Tässä EPS laski 0,45 dollarista 0,44 dollariin yhtiön osakeannin laimennusvaikutuksen seurauksena.

Q2:llä yhtiölle toimitettiin 4 uutta alusta ja seuraavien 12 kuukauden aikana yhtiö arvioi investoivansa 11 uuteen alukseen.

Kvartaaliosinko nousi 0,1910 dollariin edellisen kvartaalin 0,1905 dollarista. Eli osingon nousuvauhti on hidastumassa. Osinko irtoaa varsin nopeasti eli 17.7.2018. Näin viimeinen osinkoon oikeuttava kauppapäivä on 16.7.2018. Osinko maksetaan 26.7.2018.

Näkymät 2018

Yhtiön yhtenä tärkeimmistä fokusalueista on FPSO Dhirubhai-1-aluksen projektijatkon turvaaminen, sillä sen sopimus on katkolla syksyllä 2018. Projektin asiakkaalla on optio ostaa alus 255 miljoonalla dollarilla, mutta vielä ei ole tiedossa se, käyttääkö asiakas optionsa. On hyvä huomata, että tämän alus tuo noin 40 prosenttia koko yrityksen liikevaihdosta ja noin 25 prosenttia tuloksesta.

Myös Connector-aluksen sopimus on katkolla syksyllä.

Molemmilla aluksilla riskinä on se, että käyttöaste voi jäädä nykyistä alhaisemmalle tasolle, mikäli aluksille joudutaan etsimään uusia projekteja.

Yhtiö kuvaa markkinatilannetta hyväksi ja se aikoo jatkaa edelleen laivastonsa kasvattamista.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Ocean Yield:llä on 6 segmenttiä alustyyppien mukaisesti, joita on yhteensä 55 kappaletta. Perusstrategia alusten hankinnoissa on tehdä niiden kanssa pitkä vuokrasopimus (10 – 15 vuotta). Tämä luo hyvän näkyvyyden tuleville kassavirroille, tulokselle sekä mahdollistaa vahvan osinkokehityksen.

Liikevaihtoennuste

HUOM! Yhtiö ei julkistanut alustyyppien mukaisia liikevaihtoja Q2/2018 raportin yhteydessä. Siksi taulukon tietoja ei ole päivitetty.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Toisin kuin muiden yritysten kohdalla, niin tässä taulukon muutosluvut ovat edelliseen kvartaaliin nähden. Eli esimerkiksi Q1/18 vs Q4/17.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
FPSO 142,5 36,1 36,0 35,5 34,9 140,6 35,6 35,4 35,0 34,6
Muutos (%) 1,4% 0,3% 1,4% 1,7% -2,0% 2,0% 0,6% 1,1% 1,2% -2,0%
Other Oil Services 92,0 23,3 23,0 23,0 22,7 79,8 21,9 22,0 18,8 17,1
Muutos (%) 15,3% 1,3% 0,0% 1,3% 3,7% -12,0% -0,5% 17,0% 9,9% -21,2%
Car Carriers 41,0 10,5 10,5 10,0 10,0 39,9 10,2 10,1 9,7 9,9
Muutos (%) 2,8% 0,0% 5,0% 0,0% -2,0% 12,7% 1,0% 4,1% -2,0% -2,0%
Container Vessels 25,0 6,3 6,3 6,3 6,1 24,0 6,4 5,8 6,5 5,3
Muutos (%) 4,2% 0,0% 0,0% 3,3% -4,7% 258,2% 10,3% -10,8% 22,6% 8,2%
Tankers 41,0 10,5 10,4 10,0 10,1 38,4 10,1 10,2 9,1 9,0
Muutos (%) 6,8% 1,0% 4,0% -1,0% 0,0% 73,8% -1,0% 12,1% 1,1% 5,9%
Other Shipping 20,5 5,0 5,0 5,2 5,3 16,1 5,2 5,3 3,0 2,6
YHTEENSÄ 362,0 91,7 91,2 90,0 89,1 338,8 89,4 88,8 82,1 78,5
Muutos (%) 6,8% 0,5% 1,3% 1,0% -0,3% 15,2% 0,7% 8,2% 4,6% -4,2%

Yhtiö suosii vuokrauksessaan ns. bareboat-mallia (ei miehistöä, provisioita yms. https://en.wikipedia.org/wiki/Bareboat_charter), missä toiminnan riski on täysin vuokralaisen harteilla. Poikkeuksena tästä on FPSO:n alus (Dhirubhai-1), joka toimii Intiassa öljy- ja kaasukentillä. Siinä Ocean Yield:llä on myös toiminta- ja ylläpitovastuu. Tämän aluksen sopimus päättyy syksyllä 2018, mutta yhtiö uskoo, että sopimusta jatketaan vielä tämän jälkeenkin.

Koska päivitettyjä alustyyppimuotoisia liikevaihtoja ei ole käytössä, niin tästä syystä arvioin liikevaihdon osittain vanhojen tietojen perusteella. Huomioin arviossani tietenkin Q2/2018 liikevaihdon, joka oli 95,1 miljoonaa dollaria.

Tämä oli noin 5 miljoonaa dollaria enemmän kuin aiemmin tekemä ennuste Q2:lle. Tässä uusien alusten toimitus sekä Connector-aluksen täysi käyttöaste näkyi liikevaihdon kasvuna. Mikäli loppuvuoden kvartaalikohtainen liikevaihto on myöskin noin 95 miljoonan dollarin tasolla, niin silloin tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 377 miljoonaa dollaria.

Liikevaihtoon vaikuttaa edellä mainittujen Connector ja FPSO Dhirubhai-1 alusten projektitilanne, jotka ovat siis katkolla Q3 aikana. Tästä syystä olen arvioissa hieman varovaisella kannalla ja arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihtoennuste olisi noin 360 – 370 miljoonaa dollaria.

Kasvua tulisi noin +6,8 prosenttia vuoteen 2017 nähden, missä aikaisemmin toimitettujen uusien alusten tuoma lisä selittää liikevaihdon kasvulukuja.

Liiketulosennuste

Yhtiö raportoi segmenteistään EBITDA-luvut, joten olen käyttänyt näitä tietoja oheisessa taulukossa. Lisäksi viimeisellä rivillä ovat poistot-erä, joten näin saan laskettua liiketuloksen.

Kuten edellä liikevaihdon kohdalla, niin myös tässä taulukon kvartaalien muutosprosentit ovat suhteessa edelliseen kvartaaliin eli esimerkiksi Q1/18 suhde Q4/17. Tulosmarginaalia en ole laskenut, sillä bareboat-mallin mukaisesti liikevaihdot ja EBITDA-luvut eroavat vain vähän toisistaan (paitsi FPSO:n kohdalla).

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
EBITDA / EBIT
FPSO 117,7 29,7 29,7 29,7 28,6 115,8 28,9 29,6 28,4 28,9
Muutos (%) 1,6% 0,0% 0,0% 3,8% -1,0% 1,1% -2,4% 4,2% -1,7% -2,0%
Other Oil Services 90,0 23,6 23,5 22,9 20,0 79,0 21,4 21,9 18,7 17,0
Muutos (%) 13,9% 0,4% 2,6% 14,5% -6,5% -12,7% -2,3% 17,1% 10,0% -21,3%
Car Carriers 41,4 10,6 10,5 10,3 10,0 39,7 10,1 10,1 9,7 9,8
Muutos (%) 4,3% 1,0% 1,9% 3,0% -1,0% 12,8% 0,0% 4,1% -1,0% -2,0%
Container Vessels 24,6 6,2 6,2 6,1 6,1 23,9 6,3 5,8 6,5 5,3
Muutos (%) 2,9% 0,0% 1,6% 0,0% -3,2% 256,7% 8,6% -10,8% 22,6% 8,2%
Tankers 43,0 11,3 11,0 10,6 10,1 37,2 9,9 9,2 9,1 9,0
Muutos (%) 15,6% 2,7% 3,8% 5,0% 2,0% 69,9% 7,6% 1,1% 1,1% 7,1%
Other Shipping 18,0 5,2 5,0 4,7 3,1 10,5 3,7 3,9 1,8 1,1
Poistot -107,7 -27,4 -26,9 -26,7 -26,7 -102,7 -26,7 -26,7 -24,8 -24,5
YHTEENSÄ 227,0 59,2 59,0 57,6 51,2 203,4 53,6 53,8 49,4 46,6
Muutos (%) 11,6% 0,3% 2,4% 12,5% -4,5% 23,1% -0,4% 8,9% 6,0% -4,9%

FPSO:n kohdalla tein ennusteen niin, että pohjalla on Q2:n lukema. Tämän kohdalla riskiä tuo jo edellä mainittu aluksen projektijatko, sillä se vastaa noin 35 prosenttia segmenttien EBITDA-luvusta.

Muiden segmenttien kohdalla hyödynsin vanhoja liikevaihtoennusteita sekä Q2:lla tulosraportin päivitettyjä EBITDA-lukuja. Näissä oli vain hienoisia muutoksia, ja muutoinkin muutokset ovat kvartaalien välillä pieniä.

Poistojen arvioin olevan noin -27 miljoonaa dollaria per kvartaali. Näin sain tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi 220 – 230 miljoonaa dollaria. Kasvua tulisi vuoteen 2017 noin +11…+12 prosenttia, missä uusien alusten tuoma vaikutus selittää vahvaa kasvua.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 227,0 59,2 59,0 57,6 51,2 203,4 53,6 53,8 49,4 46,6
Rahoituskulut (netto) -80,0 -22,0 -20,8 -20,0 -17,2 -58,6 -17,3 -17,6 -15,9 -7,8
Muut kulut (netto) -1,0 -1,5 -0,7 -0,7 1,9 4,4 -0,9 3,0 0,8 1,5
Tulos ennen veroja 146,0 35,7 37,5 36,9 35,9 149,2 35,4 39,2 34,3 40,3
Verot -12,0 -3,8 -4,0 -1,8 -2,4 -19,9 -4,6 -7,9 -3,7 -3,7
Nettotulos 134,0 31,9 33,5 35,1 33,5 129,3 30,8 31,3 30,6 36,6
Vähemmistö -2,0 -0,6 -0,5 -0,4 -0,5 -1,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,4
Omistajille 132,0 31,3 33,0 34,7 33,0 127,7 30,3 30,9 30,3 36,2

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -20…-22 miljoonaa dollaria per kvartaali, jolle tasolle ne nousivat Q2/2018 aikana.

Muut kulut (netto) sisältää valuuttakurssien muutokset sekä sijoitusten käyvän arvon muutoksia. Nämä ovat useasti lähes kumonneet toistensa vaikutuksena ja tein ennusteen pienellä noin -1,0 miljoonan dollarin kvartaaliluvulla.

Veroja laskiessa käytin noin 8,5 prosentin veroastetta, jolla tasolla se on ollut viimeisten vuosien aikana. Vähemmistön osuuden jälkeen sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi noin 125 – 135 miljoonaa dollaria. Pientä kasvua viime vuoden 128 miljoonaan dollariin, mutta kuten todettua, niin arvio ei sisällä mahdollisten uusien alusten tuomaa tuloslisää. Tulosta rasittaa noin 10 miljoonaa dollaria suuremmat rahoituskulut, joka oikeastaan realisoitui jo Q1:llä.

Ennusteen suurin riski liittyy jo em. kahden aluksen projektitilanteeseen, joten sijoittajan on hyvä tiedostaa tämä. Varsinkin FPSO-aluksen kohdalla, joka vastaa noin 35 prosenttisesti koko laivueen EBITDA:sta.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Liikevaihdon kehitys noudattaa oikeastaan suoraan alusten lukumäärän kehitystä. Tuloskehitys on ollut myöskin nousevaa samasta syystä. Tilikauden 2016 notkahdusta selittää Lewek Connector -aluksen noin 35,6 miljoonan dollarin alaskirjaus.

ocy-tuloslaskelma-q22018

Tulosmarginaali on toiminnan luonteesta johtuen korkea eli noin 40 prosentissa. Lainarahalla rahoitetut aluksien johdosta rahoituskulut ovat yksi merkittävä erä tuloslaskelmassa. Vuoden 2017 rahoituskulut olivat 72 miljoonaa dollaria, kun edellisvuonna ne olivat 55 miljoonaa dollaria.

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 360 – 370 miljoonaa ja nettotulos noin 125 – 135 miljoonaa dollaria.

PE-luvulla (10,5x) mitattuna Ocean Yield:n osakkeen hinta on alhaisesti hinnoiteltu. Mutta, kuten jo edellä on tullut ilmi, niin yhtiö kerää taas lähitulevaisuudessa rahaa osakeantien muodossa. Tämä osaltaan laimentaa tulevaisuuden omistusosuutta ja siten osuutta tuloksesta.

Osakkeiden määrän kasvaessa myös EPS:n kasvuvauhti on ollut hitaahkoa. Ja miten laivastolle käy, kun maailmantalouden vauhti jossain vaiheessa taas hidastuu. Jääkö yhtiöllä silloin käsiin suuri määrä aluksia, joille ei löydy vuokraajia?

ocy-roe-roi-q22018

Pääoman tuottoluvut, ROE ja ROI, ovat aavistuksen alhaisella tasolla eli noin 15 ja 9 prosenttia vastaavasti. Ja erityisesti suhteessa käytettyyn velkavipuun nähden tuottojen voisi olettaa olevan parempia. Ehkä tämä on vuokraustoimintaan sopiva tuotto näin lähes nollakorkojen aikakaudella?

Tase

Taseen merkittävin erä on korolliset velat, joita Q2/2018 lopussa oli noin 1 600 miljoonaa dollaria. Velan määrää nousi vuonna 2016 noin 400 miljoonalla dollarilla uusien alusten hankintojen seurauksena.

ocy-velkaisuus-q22018

Myös velkaisuuden tunnusluvut ovat heikolla tasolla, sillä omavaraisuusaste on noin 35 prosenttia ja gearing yli 140 prosenttia.

Yhtiöllä on lainaehtoja, jotka rajoittavat voitonmaksua sekä liiallista velkaantumista:

  • Omavaraisuusaste > 25% (Q4/2017: 34 %)
  • Käteisen määrä vähintään 25 miljoonaa dollaria tai 3 prosenttia korollisista veloista eli 47 miljoonaa dollaria (124 M USD)
  • EBITDA / korkokulut > 2,0x (Q4/2017: 4,3x)

Jotta yhtiö voi tulevaisuudessa laajentaa laivastoaan, niin yhtiön on velan lisäksi kerättävä myös omistajilta pääomia osakeantien avulla. Tämä laimentaa nykyisten omistajien omistusosuutta, mikäli he eivät osallistu osakeanteihin.

Rahavirta

Ocean Yield:n liiketoiminnan rahavirta on pysytellyt noin 180 – 195 miljoonassa dollarissa viime vuosien aikana. Trendi on kuitenkin hienoisessa nousussa, mutta on vaatimatonta verrattuna tuloskehitykseen.

Ocean Yield:n capex-investoinnit sisältävät mm. uusien alusten maksut. Kuten nähdään, niin vuosina 2014 ja 2016 capex-investoinnit olivat selvästi korkeammat. Taulukosta voidaan tehdä johtopäätös, että yhtiö käyttää uusiin aluksiin noin 300 miljoonaa dollaria vuodessa tai noin 550-650 miljoonaa dollaria kahden vuoden jaksoin.

ocy-rahavirta-q22018

Vapaa rahavirta (FCF) onkin ollut negatiivinen lähes joka vuosi toiminnan aloittamisen jälkeen. Periaatteessa tämä olisi merkki yhtiön taloudellisesta tulevaisuudesta, mutta tässä pitää muistaa yhtiön kasvuvaihe. Toimintaa laajennetaan kovalla vauhdilla, jolloin rahavirrat ovat vielä yhtiöstä ulospäin.

Osinko

Ocean Yield on todellinen osinkoyhtiö. Vuotuinen osinkotuotto on 8 – 9 prosenttia ja osinko kasvanut joka kvartaali Q3/2013 alkaen. Osingon kasvuvauhti on hidastunut tilikauden 2017 aikana. Yhtiö toteaa uusimmassa raportissa (Q2/2018), että se maksaa jatkossakin houkuttelevaa ja tasaista osinkoa.

ocy-osinko-q22018

Kuten tase-kappaleessa jo todettiin, niin yhtiöllä on lainakovenantteja, jotka määrittävät ehtoja voitonmaksulle. Jotta yhtiö voi tulevaisuudessakin laajentaa toimintaansa, niin sen on kerättävä uutta pääomaa myös osakkeenomistajilta. Myös osinkostrategia tulee tarkastelun kohteeksi jossain vaiheessa – ehkäpä lähivuosien aikana.

Piensijoittajan kannalta ei ole hyvä sekään, että yhtiö maksaa ensin osinkoa 94 miljoonaa dollaria ja sen jälkeen kerää omistajilta uutta osakepääomaa 105 miljoonaa dollaria. Näin kävi tilikaudella 2016. Raha kiertää yhtiöstä omistajille ja takaisin yhtiöön, mutta välissä maksetaan veroja. Tai siis vain piensijoittajat maksavat. Suuromistaja Aker Capital, rahastot yms. eivät maksa osingoista veroa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
7/2018 0,1910 7/2017 0,1875 7/2016 0,1725
11/2018 (e) 0,1915 11/2017 0,1885 11/2016 0,1775
2/2019 (e) 0,1920 2/2018 0,1895 2/2017 0,1825
5/2019 (e) 0,1925 5/2018 0,1905 5/2017 0,1850
YHTEENSÄ 0,7670 0,7560 0,7175
+1,5% +5,4% +12,1%

Yhtiö julkistaa kvartaaliosingon tulosraportin yhteydessä ja osinko irtoaa yleensä varsin nopeasti parin päivän kuluessa julkistuksesta. Heinäkuun 2018 osinko nousi vain 0,0005 dollaria eli nousuvauhti hidastui aiemmasta. Tämä osinko irtoaa 17.7.2018 eli 16.7.2018 on viimeinen osinkoon oikeuttava kauppapäivä. Osingon maksupäivä on 26.7.2018

Arvioin tulevien osinkojen jatkavan tätä uutta 0,0005 dollarin kasvuvauhtia. Näin seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni on 0,767 dollaria, mikä antaisi noin 8,9 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 70,20 NOK eli 8,66 dollaria, kun 1 NOK = 0,1234 USD).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+62) ja osingonmaksulla (-92). Oikaisu on yhteensä -28 miljoonaa dollaria, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (12.7.2018) 70,20 69,50 65,00 68,50 44,00 34,70 27,70 27,70
Valuuttakurssi NOK-USD 0,1234 0,1212 0,1158 0,1131 0,1315 0,1625 0,1790 0,1672
Hinta USD 8,66 8,42 7,53 7,75 5,79 5,64 4,96 4,63
Lkm (000) 159 300 148 300 148 300 134 500 134 100 116 700 100 000 100 000
Markkina-arvo (Mrd $) 1,38 1,25 1,12 1,04 0,78 0,66 0,50 0,46
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
FPSO (1) 142,5 140,7 137,9 138,3 136,8
Other Oil Services (7) 92,0 79,9 90,7 90,1 100,0
Car Carriers (6) 41,0 39,9 35,4 24,2 12,5
Container Vessels (6) 25,0 24,1 6,7
Tankers (22) 41,0 38,4 22,2
Other Shipping (9) 20,5 16,2 1,4 4,2
Muut 8,0
YHTEENSÄ 370,0 339,2 294,3 256,8 249,3
EBITDA / EBIT 2018e 2017 2016 2015 2014
FPSO 117,7 115,8 114,5 117,1 111,7
Other Oil Services 90,0 79,0 90,5 89,8 99,7
Car Carriers 41,4 39,7 35,2 24,1 12,3
Container Vessels 24,6 23,9 6,7
Tankers 43,0 37,2 21,9
Other Shipping 18,0 10,5 -3,8 -6,8 -6,9
Poistot ja alaskirj. -107,7 -102,7 -135,9 -125,3 -100,2
YHTEENSÄ 227,0 203,4 129,1 98,9 116,6
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 95 184 370 339 294 257 249 239 188 183
Liikevoitto 59 109 227 204 129 99 116 106 60 44
Nettotulos 33 68 132 127 76 104 101 83 28 4
Marginaali 34,7% 37,0% 35,7% 37,5% 25,9% 40,5% 40,6% 34,7% 14,9% 2,2%
EPS 0,21 0,43 0,83 0,86 0,51 0,77 0,75 0,71 0,28 0,04
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 236 99 166 118 76 133 105 62
Liikearvo 10 10 10 10 38 38 38 38
Muut varat 2 348 2 334 2 399 1 897 1 697 1 501 1 355 964
Tase yhteensä 2 594 2 443 2 575 2 025 1 811 1 672 1 498 1 064
Oma pääoma 905 821 804 697 708 704 533 42
Vähemmistö 11 10 11 12 11 0 0 -5
Korolliset velat 1 600 1 530 1 554 1 159 995 872 858 910
Muut vastuut 78 82 206 157 97 96 107 117
Tase yhteensä 2 594 2 443 2 575 2 025 1 811 1 672 1 498 1 064
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 220 170 195 189 183 157 119 101
Investoinnit: Capex -250 -211 -388 -183 -368 -256 -327 -7
Vapaa rahavirta (FCF) -30 -41 -193 6 -185 -99 -208 94
Investoinnit: Muut -35 151 -151 -107 -6 -4 11 -6
Investointien jälkeen -65 110 -344 -101 -191 -103 -197 88
Rahoitus: Voitonjako -25 -112 9 -79 -57 87 0 0
Rahoitus: Muut 90 -66 384 222 192 47 238 -97
Rahavarojen muutos 0 -68 49 42 -56 31 41 -9
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,763 0,744 0,680 0,600 0,515 0,520 0,000 0,000
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,763 0,744 0,680 0,600 0,515 0,520 0,000 0,000
Osinkotuotto 8,8% 8,8% 9,0% 7,7% 8,9% 9,2% 0,0% 0,0%
Osinko/nettotulos 92,0% 86,8% 132,7% 77,6% 68,4% 73,1% 0,0% 0,0%
Osinko/FCF -404,9% -268,9% -52,3% 1345,0% -37,3% -61,3% 0,0% 0,0%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 14,8 16,7
PE (3v) 12,4 12,2 11,9 10,9 11,0 17,2
PE 10,5 9,8 14,7 10,0 7,7 7,9 17,7 115,8
Oma pääoma/osake 5,75 5,60 5,50 5,27 5,36 6,03 5,33 0,37
P/B 1,51 1,50 1,37 1,47 1,08 0,93 0,93 12,52
ROE 15,1% 15,4% 10,0% 14,6% 14,2% 13,4% 9,8% 21,6%
ROI 9,3% 8,6% 6,1% 5,5% 7,1% 7,1% 5,1% 9,3%
Omavaraisuusaste 35,3% 34,0% 31,7% 35,0% 39,7% 42,1% 35,6% 3,5%
Gearing 148,9% 172,2% 170,3% 146,8% 127,8% 105,0% 141,3% 2291,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset