Olvi: Arvonmääritys

Päivitetty 18.6.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 18.6.2019: 34,40 euroa

Laskennan parametrit

Olvi on raportoinut Q1/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Olvi: Ennusteet).

Yhtiö on tähän mennessä maksanut puolet vuonna 2019 maksettavasta osingosta, joka on oikaistu Q1:n raportoidusta omasta pääomasta.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 41,5 5,1 36,4
EPS 2,005 0,246 1,758
Osinko 0,900 0,450 0,450
Oma pääoma 231,5
Oma pääoma/osake 11,183

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimusta on nostettu 0,65 prosenttiyksiköllä yhtiön pienen koon vuoksi.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 8,15%  3,0% + 4,5% + 0,65%
Osakkeita 20 701  000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 6,49%  Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%  Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,30%  Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 47,5%  Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 95,0%  Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 3,17%  Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,15 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,15 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,15 %).

olvi-kaanteinenarvonmaaritys-q12019c

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 28,00 29,87 31,50 34,40 34,40 34,40 34,40 34,40
Nettotulos 32,8 36,2 41,1 41,5 44,2 47,1 50,1 53,4
Muutos % 47,7% 10,4% 13,5% 1,0% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%
EPS 1,58 1,75 1,98 2,00 2,13 2,27 2,42 2,58
PE 17,7 17,1 15,9 17,2 16,1 15,1 14,2 13,3
Osinko 0,75 0,80 0,90 0,95 1,01 1,08 1,15 1,31
Osinkotuotto 2,7% 2,7% 2,9% 2,8% 2,9% 3,1% 3,3% 3,8%
Oma pääoma 9,83 10,47 11,44 12,49 13,67 14,93 16,27 17,70
P/B 2,85 2,85 2,75 2,75 2,52 2,30 2,11 1,94
ROE 16,8% 17,2% 18,1% 16,8% 16,3% 15,9% 15,5% 15,2%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (34,40 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,15 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 41,5 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 44 ja 47 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset