Olvi: Arvonmääritys

Päivitetty 23.3.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Arvonmääritys

Arvonmääritys on tehty siitä oletuksesta, että koronaviruspandemia alkaa laantumaan vuoden 2020 edetessä eikä siitä synny merkittävää ns. toista aaltoa.

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty Olvin viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

olvi-kaaviokokoelma-q42019b

Olvin osakkeen arvoksi sain 24,90 euroa (WACC: 8,65 %).

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 8,65 prosenttia, mikä on johdettu 8,65 prosentin oman pääoman ja 1,50 prosentin vieraan pääoman tuottovaatimuksista. Yhtiö on käytännössä velaton, joten WACC on lähellä oman pääoman tuottovaatimusta.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

Tilikausi Aikatekijä FCF Disk. FCF
2020e loppuvuosi 1 9,8 9,1
2021e 2 22,4 19,0
2022e 3 22,0 17,2
2023e 4 28,3 20,3
2024e 5 32,5 21,5
2025e 6 39,4 24,0
2026e 7 45,3 25,4
2027e 8 50,1 25,9
Päätearvo (e) 9 52,1 374,5
YHTEENSÄ (EV) 537
– korolliset velat -4
+ käteinen 34
– vähemmistön osuus -3
– vuokravastuut ja turvamarginaali -48
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 515
osakkeita (000) 20 708
OSAKKEEN ARVO 24,89

Saadusta noin 537 miljoonan euron yritysarvosta (EV) on oikaistu pois korolliset velat sekä IFRS 16-mukaiset vuokravastuut, jotka Olvilla ovat varsin alhaiset. Lisäksi vapaan rahavirran ennusteisiin on tehty turvamarginaalikorjaus, sillä vuosien saatossa tulee varmastikin niitä heikkoja vuosia.

Kun käteisen ja vähemmistön osuuden arvo huomioidaan yritysarvossa, niin saadaan lopulta laskettua osakkeen arvoksi noin 24,90 euroa.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteistä arvonmääritystä ei ole tehty.

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 23.2.2020: 32,50 euroa

Laskennan parametrit

Olvi on raportoinut Q4/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Olvi: Ennusteet).

TAULUKKO POISTETTU

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 0,50 prosenttia, betana 1,0x sekä oman pääoman riskilisänä 7,15 prosenttia. Tämä on saatu käyttämällä Olvin eri toimintamaiden oman pääoman riskilisää, mikä etenkin V-Venäjällä on korkea (n. 12 %) (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

TAULUKKO POISTETTU

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,65 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,65 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,65 %).

TAULUKKO POISTETTU

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (32,50 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,65 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin xx,x miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin xx,x ja xx,x miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus