Olvi: Ennusteet

Päivitetty 23.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Vuoden 2020 ennuste on tehty siitä ajatuksesta, että koronaviruspandemia alkaa laantumaan vuoden 2020 edetessä eikä siitä synny merkittävää ns. toista aaltoa.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

olvi-kvartaalituloslaskelma-q42019c

Näkymät 2020

Olvi arvioi, että vuoden 2020 liiketulos pysyy edellisvuoden tasolla.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen. Segmenttikohtaiset kvartaaliluvut ovat suhteellisen pieniä, jolloin muutamien kymmenien tuhansien eurojen erot alkavat olemaan merkitseviä. Segmenttikohtaiset luvut vuodesta 2013 alkaen on esitetty Olvi sijoituskohteena-sivun Taulukot-osiossa.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liikevaihto 300,0 80,0 80,0 75,0 65,0 408,7 93,6 113,6 124,5 77,0
Muutos (%) -26,6% -14,5% -29,6% -39,8% -15,6% 6,3% 8,6% 2,6% 6,6% 9,1%
Liiketulos 0,0 3,0 -2,0 -5,0 4,0 52,5 7,6 19,1 19,8 6,0
Muutos (%) -100,0% -60,5% -33,3% 4,6% 33,3% 1,1% 3,1% -6,3%
MARGINAALI 0,0% 3,8% -2,5% -6,7% 6,2% 12,8% 8,1% 16,8% 15,9% 7,8%

Liikevaihtoennuste

Olvin liikevaihto kasvoi vuonna 2019 hyvät 6,3 prosenttia myyntivolyymin sekä markkinaosuuksien kasvun ansiosta.

Koronaviruspandemian johdosta myyntiä rasittaisi mm. raja- ja satamakaupan laantuminen, kesän terassikauden heikkous erilaisten karanteenien ja liikkumisrajoitusten johdosta sekä ihmisten ostovoiman lasku.

Vuoden 2020 liikevaihtoennusteeni on 280 – 320 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Vuoden 2019 liiketulos kasvoi 4,6 prosenttia, missä prosenttien valossa Q4:n oli erinomainen (kasvua +33 %). On hyvä muistaa, että Olvin tulos tulee pääasiassa Q2 ja Q3 aikana, joten pitkälle vieviä johtopäätöksiä Q4:n kehityksestä ei kannata tehdä.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2020 liiketulos olisi vuoden 2019 tasolla eli noin 52,5 miljoonassa eurossa.

Itse olen tämän suhteen pessimistisempi. Liikevaihdon laskua kompensoi materiaalikulujen lasku sekä oletettavasti tiukka kulukuri sekä mahdolliset lomautukset ja irtisanomiset. Vuoden 2020 liiketulosennusteeni on noin -20…+10 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Ohessa ennustelaskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 0,0 3,0 -2,0 -5,0 4,0 52,5 7,6 19,1 19,8 6,0
Rahoituskulut (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,3 0,4 0,1 0,2
Tulos ennen veroja 0,0 3,0 -2,0 -5,0 4,0 53,5 7,9 19,5 19,9 6,2
Verot 0,0 -0,6 0,4 1,0 -0,8 -11,3 -1,0 -2,4 -6,8 -1,1
Nettotulos 0,0 2,4 -1,6 -4,0 3,2 42,2 6,9 17,1 13,1 5,1
EPS 0,00 0,12 -0,08 -0,19 0,15 2,02 0,33 0,82 0,64 0,25

Koska yhtiöllä on vähän velkaa, niin arvioin rahoituskulujen olevan alhaisella tasolla. Ja koska tulostaso on heikko, niin verorasituskin jää pieneksi.

Näin vuoden 2020 nettotulosennusteeni vastaa liiketulosta ja olisi -20…+10 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä. Lisäksi oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli ihmisten ostovoima jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Liikevaihdosta liiketulokseen

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 400,0 350,0 80,0 100,0 100,0 70,0
Muutos (%) 14,3% 16,7% 0,0% 25,0% 33,3% 7,7%
Liiketulos (ebit) 37,5 18,0 4,0 5,0 5,0 4,0
Muutos (%) 108,3% 33,3% 0,0%
MARGINAALI 9,4% 5,1% 5,0% 5,0% 5,0% 5,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 37,5 18,0 4,0 5,0 5,0 4,0
Rahoituskulut (netto) -0,8 -0,8 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Tulos ennen veroja 36,7 17,2 3,8 4,8 4,8 3,8
Verot -7,2 -3,7 -0,9 -1,0 -1,0 -0,8
Nettotulos 29,5 13,5 2,9 3,8 3,8 3,0
EPS 1,42 0,65 0,14 0,18 0,18 0,14

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus