Olvi: Ennusteet

Päivitetty 2.5.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

olvi-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät 2019

Olvi arvioi, että vuoden 2019 tulos pysyy edellisvuoden tasolla.

Lisäksi yhtiö kertoi, että vuoden alkupuoliskon tuloskehitys on haasteellisempi, sillä raaka-aineiden hinnat nousivat vuoden alussa, mutta hintojen korotuksia tehdään vasta kevään aikana.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen. Segmenttikohtaiset kvartaaliluvut ovat suhteellisen pieniä, jolloin muutamien kymmenien tuhansien eurojen erot alkavat olemaan merkitseviä. Segmenttikohtaiset luvut vuodesta 2015 alkaen on esitetty Olvi sijoituskohteena-sivun Taulukot-osiossa.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 400,0 88,0 115,0 120,0 77,0 384,3 86,2 110,7 116,8 70,6
Muutos (%) 4,1% 2,1% 3,9% 2,7% 9,1% 10,9% 14,1% 21,2% 7,3% -0,1%
Liiketulos 51,5 6,0 19,5 20,0 6,0 50,2 5,7 18,9 19,2 6,4
Muutos (%) 2,7% 5,2% 3,2% 4,4% -5,7% 12,1% 30,1% 24,5% 1,0% 2,8%
Marginaali 12,9% 6,8% 17,0% 16,7% 7,8% 13,0% 6,6% 17,1% 16,4% 9,1%

Liikevaihtoennuste

Q1:n liikevaihto kasvoi +9 prosenttia, vaikka pääsiäinen oli tänä vuonna Q2:n puolella. Liikevaihtoa tuki vielä tämän kvartaalin ajan viime vuonna hankitut Servaali Oy ja The Helsinki Distilling Company. Myyntivolyymit kasvoivat +2,8 prosenttia Q1:llä.

Vuoden 2018 kesä oli helteinen, joka siivitti Olvin liikevaihtoa tuolloin. Tein loppuvuoden 2019 ennusteet noin parin, kolmen prosentin kasvuun.

Koko tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 390 – 410 miljoonaa euroa eli kasvua tulisi +4,1 prosenttia vuoteen 2018 nähden.

Liiketulosennuste

Vuoden 2018 liiketulos kasvoi +12,4 prosenttia liikevaihdon kasvun ja toiminnan tehostumisen myötä. Etenkin Suomen ja Valko-Venäjän tuloskehitys oli hyvää. Virossa tuloskehitys jakoi laskuaan, mihin vaikutti Viron valmisteveron muutos, mikä johti satama- ja laivakaupan vähentymiseen.

Q1:n tulos laski -5,7 prosenttia, mitä painoi em. pääsiäisen ajoittuminen sekä se raaka-aineiden, pakkaustarvikkeiden ja muiden kustannusten nousut vuoden alussa. Olvi on korottamassa omia myyntihintojaan Q2:n aikana, jonka pitäisi kompensoida nousseiden kulujen negatiivisia vaikutuksia.

Yhtiö arvioi, että vuoden 2019 tulos olisi edellisvuoden tasolla, mikä tarkoittaisi sitä, että myös liiketulos olisi vuoden 2018 lukemissa. Tein ennusteen tästä lähtökohdasta. Tilikauden 2019 liiketulosarvioni on noin 50 – 55 miljoonaa euroa. Liiketulosmarginaali olisi 12,9 prosentissa eli hieman alhaisempi kuin vuonna 2018 (13,0 %).

Nettotulosennuste

Koko tilikauden 2019 rahoitus- ja muiden kulujen arvioin olevan noin -1,0 miljoonaa euroa eli noin -0,3 – 0,4 miljoonaa euroa per kvartaali.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 51,5 6,0 19,5 20,0 6,0 50,2 5,7 18,9 19,2 6,4
Rahoituskulut (netto) -1,0 -0,4 -0,4 -0,4 0,2 -1,0 -0,1 -0,9 0,3 -0,3
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 50,5 5,6 19,1 19,6 6,2 49,2 5,6 18,0 19,4 6,1
Verot -9,0 -0,9 -3,4 -3,6 -1,1 -8,0 -0,6 -2,0 -5,0 -0,5
Nettotulos 41,5 4,7 15,7 16,0 5,1 41,1 5,1 16,0 14,4 5,6

Veroja laskiessani käytin noin 18 prosentin veroastetta. Tilikauden 2019 nettotulosennusteenani on siten 40 – 44 miljoonaa euroa eli tulos pysyisi viime vuoden tasolla.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Kesä 2018 oli ennätyshelteinen, joten miten käy, jos vuosi 2020 tai 2021 ovatkin normaaleja taikka sateisia?
  • Alkoholilakeja on Olvin toiminta-alueilla uudistettu viime aikoina. Millaisia kehitysnäkymiä tämän suhteen on nähtävissä parin seuraavan vuoden aikana?
  • Miten Valko-Venäjän valuutan mahdolliset heilahtelut näkyvät Olvin luvuissa?
  • Miten kasvava talouskehitys näkyy yhtiön kulutasossa ja onko yhtiöllä hinnoitteluvoimaa, jolla se pystyy siirtämään nousevia kuluja myyntihintoihinsa.
  • Mikä on Olvin kilpailutilanne yleisesti eli onko hinnankorotuksiin mahdollisuuksia ilman, että myyntimäärät taikka markkinaosuudet laskisivat oleellisesti?

Olvin liikevaihto on viime vuosien aikana kasvanut noin 10-25 miljoonalla eurolla per vuosi. Tein ennusteet niin, että liikevaihto kasvaisi +15…+20 miljoonaa euroa vuodessa. Liiketulosmarginaalin arvioin nousevan 13,1 – 13,3 prosenttiin, missä toimintojen tehostus ja liikevaihdon hyvä taso nostavat kannattavuutta.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -1 miljoonaa euroa ja veroasteen arvioin olevan noin 17 – 19 prosentin tasolla.

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 435,0 420,0 93,0 120,0 125,0 82,0
Muutos (%) 3,6% 5,0% 5,7% 4,3% 4,2% 6,5%
Liiketulos 58,0 55,0 6,5 20,5 21,0 7,0
Muutos (%) 5,5% 6,7% 8,3% 5,1% 5,0% 16,2%
Marginaali 13,3% 13,1% 7,0% 17,1% 16,8% 8,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 58,0 55,0 6,5 20,5 21,0 7,0
Rahoituskulut (netto) -1,0 -1,0 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3
Muut kulut 0,0 0,0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 57,0 54,0 6,3 20,3 20,7 6,7
Verot -10,5 -10,0 -1,3 -3,8 -3,7 -1,2
Nettotulos 46,5 44,0 5,0 16,5 17,0 5,5

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset