Olvi: Ennusteet

Päivitetty 30.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

olvi-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

Olvi arvioi, että vuoden 2019 liiketulos pysyy edellisvuoden tasolla.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen. Segmenttikohtaiset kvartaaliluvut ovat suhteellisen pieniä, jolloin muutamien kymmenien tuhansien eurojen erot alkavat olemaan merkitseviä. Segmenttikohtaiset luvut vuodesta 2015 alkaen on esitetty Olvi sijoituskohteena-sivun Taulukot-osiossa.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liikevaihto 402,5 87,4 113,6 124,5 77,0 384,3 86,2 110,7 116,8 70,6
Muutos (%) 4,7% 1,4% 2,6% 6,6% 9,1% 10,9% 14,0% 21,2% 7,3% -0,1%
Liiketulos 51,0 6,1 19,1 19,8 6,0 50,2 5,7 18,9 19,2 6,4
Muutos (%) 1,6% 7,0% 1,1% 3,1% -6,3% 12,1% 29,5% 24,3% 1,1% 3,2%
MARGINAALI 12,7% 7,0% 16,8% 15,9% 7,8% 13,1% 6,6% 17,1% 16,4% 9,1%

Liikevaihtoennuste

Q1-Q3/2019 liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia. Hyvää kehitystä korostaa se, että vertailukauden luvut olivat erinomaisia lämpimän kesän johdosta. Myyntivolyymien kasvu kääntyi Q3:lla muutaman prosentin laskuun. Tänä vuonna loppukesän sääolosuhteet eivät olleet ihan yhtä suosiollisia, kuin vuosi sitten.

Virossa markkina piristyi Q3:lla Viron alkoholiveron laskun myötä niin, että liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia. Latviassa puolestaan korotettiin valmisteveroja, mikä näkyi siellä Q3:n liikevaihdon voimakkaana laskuna (-9,4 %).

Q4:n vertailukauden myynti oli noussut voimakkaasti, joten tein Q4:n ennusteen vain hienoiseen nousuun. Koko tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 395 – 410 miljoonaa euroa eli kasvua tulisi noin 4,7 prosenttia vuoteen 2018 nähden.

Liiketulosennuste

Q1-Q3/2019 liiketulos on ollut hieman vertailukautta parempi (+1,1 %). Tuloskehitys on jäänyt liikevaihdon kehityksestä raaka-aineiden hintojen sekä Baltian palkkakustannusten nousun johdosta.

Liikevaihdon tapaan Viron tuloskunto nousi (+10,8 %) ja Latvian laski (-19,3 %) Q3:lla. Näissä kuitenkin euromääräiset luvut olivat pieniä eli +0,6 ja -0,4 miljoonaa euroa vastaavasti. Muiden maiden Q3-tulokset olivat aika tarkalleen viime vuoden tasolla.

Tilikauden 2019 liiketulosarvioni on noin 49 – 53 miljoonaa euroa. Liiketulosmarginaali olisi 12,7 prosentissa eli hieman alhaisempi kuin vuonna 2018 (13,0 %). Yhtiö arvioi, että liiketulos olisi vuoden 2018 tasolla, joten oma ennusteeni on hieman tätä positiivisempi.

Nettotulosennuste

Ohessa ennustelaskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 51,0 6,1 19,1 19,8 6,0 50,2 5,7 18,9 19,2 6,4
Rahoituskulut (netto) 0,0 -0,7 0,4 0,1 0,2 -1,0 -0,1 -0,9 0,3 -0,3
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 51,0 5,4 19,5 19,9 6,2 49,2 5,6 18,0 19,5 6,1
Verot -11,5 -1,2 -2,4 -6,8 -1,1 -8,1 -0,6 -2,0 -5,0 -0,5
Nettotulos 39,5 4,2 17,1 13,1 5,1 41,1 5,0 16,0 14,5 5,6
EPS 1,91 0,20 0,82 0,64 0,25 1,97 0,25 0,77 0,70 0,27

Koko tilikauden 2019 rahoitus- ja muiden kulujen arvioin olevan noin 0,0 miljoonaa euroa. Veroja laskiessani käytin noin 20 – 22 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2019 tulosennusteeni on 37,5 – 42,5 miljoonaa euroa. Tulos jäisi hieman vertailukaudesta korkeamman veroasteen johdosta.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Kesä 2018 oli ennätyshelteinen, joten miten käy, jos vuosi 2020 tai 2021 ovatkin normaaleja taikka sateisia?
  • Alkoholilakeja on Olvin toiminta-alueilla uudistettu viime aikoina. Millaisia kehitysnäkymiä tämän suhteen on nähtävissä parin seuraavan vuoden aikana?
  • Miten Valko-Venäjän valuutan mahdolliset heilahtelut näkyvät Olvin luvuissa?
  • Miten kasvava talouskehitys näkyy yhtiön kulutasossa ja onko yhtiöllä hinnoitteluvoimaa, jolla se pystyy siirtämään nousevia kuluja myyntihintoihinsa.
  • Mikä on Olvin kilpailutilanne yleisesti eli onko hinnankorotuksiin mahdollisuuksia ilman, että myyntimäärät taikka markkinaosuudet laskisivat oleellisesti?

Olvin liikevaihto on viime vuosien aikana kasvanut noin 10-25 miljoonalla eurolla per vuosi. Tein ennusteet niin, että liikevaihto kasvaisi tämän asteikon mukaisesti.

Liiketulosmarginaalin arvioin nousevan 12,9 – 13,3 prosenttiin, missä toimintojen tehostus ja liikevaihdon hyvä taso nostavat kannattavuutta.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -1 miljoonaa euroa ja veroasteen arvioin olevan noin 20 prosentin tasolla.

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 435,0 425,0 93,0 122,5 127,5 82,0
Muutos (%) 2,4% 5,6% 6,4% 7,8% 2,4% 6,5%
Liiketulos (ebit) 58,0 55,0 6,5 20,5 21,0 7,0
Muutos (%) 5,5% 7,8% 6,6% 7,3% 6,1% 16,7%
MARGINAALI 13,3% 12,9% 7,0% 16,7% 16,5% 8,5%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 58,0 55,0 6,5 20,5 21,0 7,0
Rahoituskulut (netto) -1,0 -1,0 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3
Tulos ennen veroja 57,0 54,0 6,3 20,3 20,7 6,7
Verot -12,0 -11,0 -1,3 -4,3 -4,2 -1,2
Nettotulos 45,0 43,0 5,0 16,0 16,5 5,5
EPS 2,17 2,08 0,24 0,77 0,80 0,27

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus