Olvi: Ennusteet

Päivitetty 31.10.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

olvi-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät 2018

Olvi piti vuoden näkymät ennallaan:

  • liikevaihto kasvaa hieman (2017: 345,2 M EUR)
  • liikevoitto (ebit) kasvaa hieman (2017: 44,7 M EUR)

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen. Segmenttikohtaiset kvartaaliluvut ovat suhteellisen pieniä, jolloin muutamien kymmenien tuhansien eurojen erot alkavat olemaan merkitseviä. Segmenttikohtaiset luvut vuodesta 2014 alkaen on esitetty Olvi sijoituskohteena-sivun Taulukot-osiossa.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 385,0 86,9 110,7 116,8 70,6 345,2 75,6 91,3 108,9 70,7
Muutos (%) 11,5% 15,0% 21,2% 7,3% -0,1% 7,6% 5,8% 1,8% 11,3% 13,7%
Liiketulos 51,0 6,6 18,9 19,2 6,4 44,7 4,4 15,2 19,0 6,2
Muutos (%) 14,1% 50,6% 24,5% 1,0% 2,8% 10,6% -17,9% 0,1% 22,2% 40,9%
Marginaali 13,3% 7,6% 17,1% 16,4% 9,1% 13,0% 5,8% 16,6% 17,4% 8,8%

Liikevaihtoennuste

Lämmin kesä on siivittänyt Olvin liikevaihtoa etenkin Q2:lla (+7,3 %) ja Q3:lla (+21,2 %). Lisäksi liikevaihtoon vaikuttaa hankittu Servaali Oy, jonka arvioin tuovan noin +5 miljoonan euron lisän kvartaalikohtaisiin liikevaihtoihin. Yhtiö on pystynyt nostamaan markkinaosuuttaan joillakin markkinoillaan.

Tein Q4:n liikevaihtoennusteen noin +10 miljoonaa euroa vertailukautta korkeammaksi. Arvioin tästä noin +5 miljoonaa euroa tulevan Servaalin avulla ja toisen +5 miljoonaa euroa hyvän markkinakehityksen avulla.

Koko tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on 380 – 390 miljoonaa euroa eli selvää kasvua (+11,5 %) vuoteen 2017 nähden.

Liiketulosennuste

Tilikauden 2018 liiketulosarvioni on noin 50 – 53 miljoonaa euroa, mikä on linjassa Olvin oman ennusteen kanssa. Liiketulosmarginaali olisi näillä ennusteilla 13,3 prosentissa (2017: 13,0 %), joten marginaalit nousisivat hieman

Liiketulosta nostaa Suomen ja Valko-Venäjän toimintojen tehokkuuden parantuminen. Viron vertailukauden luvut olivat alhaisella tasolla, ja koska Viron tehokkuus on myös parantunut, niin arvioin tämän tukevan Q4:n liiketulosta.

Nettotulosennuste

Koko tilikauden 2018 rahoitus- ja muiden kulujen arvioin olevan noin -1,5 miljoonaa euroa eli noin -0,5 miljoonaa euroa per kvartaali.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 51,0 6,6 18,9 19,2 6,4 44,7 4,4 15,2 19,0 6,2
Rahoituskulut (netto) -1,5 -0,6 -0,9 0,3 -0,3 -2,3 -1,4 -0,5 -0,6 0,1
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 49,5 6,0 18,0 19,4 6,1 42,4 2,9 14,7 18,4 6,3
Verot -8,6 -1,1 -2,0 -5,0 -0,5 -6,2 1,2 -2,0 -4,6 -0,8
Nettotulos 41,0 4,9 16,0 14,4 5,6 36,2 4,1 12,7 13,8 5,5

Q4/2018 veroja laskiessani käytin 18,5 prosentin veroastetta. Koko tilikauden 2018 veroksi tulisi näillä ennusteilla noin -8,6 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaisi noin 17,4 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2018 nettotulosennusteenani on siten 40 – 42 miljoonaa euroa eli nousisi selvästi viime vuodesta. Itse asiassa Q1-Q3/2018 tulos on jo tilikauden 2017 tasolla.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin kysyä, että

  • Miten mm. hankitut Servaali ja Helsinki Distilling Company vaikuttavat Olvin lukuihin
  • Kesä 2018 oli ennätyshelteinen, joten miten käy, jos vuosi 2019 tai 2020 ovatkin normaaleja taikka sateisia?
  • Alkoholilakeja on Olvin toiminta-alueilla uudistettu viime aikoina. Millaisia kehitysnäkymiä tämän suhteen on nähtävissä parin seuraavan vuoden aikana?
  • Viron alkoholiveron korotus on ollut voimassa nyt noin vuoden ajan. Kuluttajilla kestää aina jonkin aikaa, kunnes he tottuvat uusiin hintatasoihin, jonka jälkeen kulutus palautuu – ainakin osittain – entiselleen.
  • Miten Valko-Venäjän valuutan mahdolliset heilahtelut näkyvät Olvin luvuissa?
  • Miten kasvava talouskehitys näkyy yhtiön kulutasossa ja onko yhtiöllä hinnoitteluvoimaa, jolla se pystyy siirtämään nousevia kuluja myyntihintoihinsa.
  • Mikä on Olvin kilpailutilanne yleisesti eli onko hinnankorotuksiin mahdollisuuksia ilman, että myyntimäärät taikka markkinaosuudet laskisivat oleellisesti?

Koska kesä 2018 oli pitkä ja lämmin Olvin toiminta-alueilla, niin tein vuoden 2019 liikevaihtoennusteen 0 prosentin kehityksellä. Varaudun tässä normaaliin kesään. Vuonna 2020 arvioin liikevaihdon kasvavan noin 2,5 prosentin tahdilla.

Liiketulosmarginaalin arvioin nousevan 13,5 – 13,7 prosenttiin, missä toimintojen tehostus ja liikevaihdon hyvä taso nostavat kannattavuutta. Veroasteen arvioin olevan noin 18 – 20 prosentin tasolla.

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 395,0 385,0 90,0 106,0 112,0 77,0
Muutos (%) 2,6% 0,0% 3,6% -4,2% -4,1% 9,1%
Liiketulos 54,0 52,0 8,3 17,5 19,0 7,2
Muutos (%) 3,8% 1,9% 25,8% -7,4% -0,8% 12,6%
Marginaali 13,7% 13,5% 9,2% 16,5% 17,0% 9,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 54,0 52,0 8,3 17,5 19,0 7,2
Rahoituskulut (netto) -3,0 -2,8 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7
Muut kulut 0,0 0,0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 51,0 49,2 7,6 16,8 18,3 6,5
Verot -9,5 -9,0 -1,2 -3,2 -3,5 -1,1
Nettotulos 41,5 40,2 6,4 13,6 14,8 5,4

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset