Olvi: Ennusteet

Päivitetty 16.8.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

olvi-kvartaalituloslaskelma-q22018

Näkymät 2018

Olvi päivitti Q2/2018 raportissa vuoden 2018 näkymiään:

  • liikevaihto kasvaa hieman (2017: 345,2 M EUR)
  • liikevoitto (ebit) kasvaa hieman (2017: 44,7 M EUR)

Aiemmin liikevoiton odotettiin olevan edellisvuoden tasolla.

Yhtiö perustelee näkymäarvioitaan Suomen ja Valko-Venäjän vahvalla alkuvuoden kehityksellä, jota Viron negatiivinen kehitys puolestaan tasaa.

Oma ajatus liikevaihdon kehityksestä on, että sen pitäisi kasvaa selvästi mm. Servaalin hankinnan johdosta.

Ennusteet (Talousmentor)

Olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen. Segmenttikohtaiset kvartaaliluvut ovat suhteellisen pieniä, jolloin muutamien kymmenien tuhansien eurojen erot alkavat olemaan merkitseviä. Segmenttikohtaiset luvut vuodesta 2014 alkaen on esitetty Olvi sijoituskohteena-sivun Taulukot-osiossa.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liikevaihto 375,0 84,6 103,0 116,8 70,6 345,2 75,6 91,3 108,9 70,7
Muutos (%) 8,6% 11,9% 12,8% 7,2% -0,1% 7,6% 5,8% 1,8% 11,3% 13,7%
Liiketulos 48,0 5,9 16,5 19,2 6,4 44,7 4,4 15,2 19,0 6,2
Muutos (%) 7,3% 34,6% 8,7% 1,2% 2,8% 10,6% -17,9% 0,1% 22,2% 40,9%
Marginaali 12,8% 7,0% 16,0% 16,4% 9,1% 13,0% 5,8% 16,6% 17,4% 8,8%

Liikevaihtoennuste

Lämmin kesä on jatkunut tätä kirjoittaessa jo puoleen väliin Q3:sta eli myynnin voi olettaa kehittyvän suotuisasti myös Q3:lla. Lisäksi liikevaihtoon vaikuttaa hankittu Servaali Oy, jonka arvioin tuovan noin +5 miljoonan euron lisän kvartaalikohtaisiin liikevaihtoihin.

Lisäksi Viron alkoholiveron seurauksena kaupat nostivat varastotasojaan vuosi sitten Q2:lla. Tämä näkyi puolestaan Q3:n puolella alhaisempana myyntinä, kun varastoja sitten myytiin ulos.

Näin Q3:n liikevaihtoennuste on selvästi vertailukautta korkeampi, mutta jäänee ennätystason Q2:sta hieman.

Koko tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on 360 – 380 miljoonaa euroa eli selvää kasvua (+8,6 %) vuoteen 2017 nähden.

Liiketulosennuste

Tilikauden 2018 liiketulosarvioni on noin 45 – 50 miljoonaa euroa, mikä on linjassa Olvin oman ennusteen kanssa. Liiketulosmarginaali olisi näillä ennusteilla 12,8 prosentissa (2017: 13,0 %), joten marginaalit laskisivat hieman.

Liiketulosta nostaa Suomen ja Valko-Venäjän toimintojen tehokkuuden parantuminen, mutta toisaalta laskee Viron laskeva euromääräinen tuloskehitys.

Liiketulosarvioissani Q3:lla ja etenkin Q4:lla liiketulos nousee Viron vertailukauden kehityksen seurauksena. Prosenteissa muutokset näyttävät isoilta, mutta euromääräisesti kyse on pitkälti joistakin sadoista tuhansista euroista.

Nettotulosennuste

Koko tilikauden 2018 rahoitus- ja muiden kulujen arvioin olevan noin -1,5 miljoonaa euroa eli noin -0,5 miljoonaa euroa per kvartaali.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 48,0 5,9 16,5 19,2 6,4 44,7 4,4 15,2 19,0 6,2
Rahoituskulut (netto) -1,5 -0,7 -0,7 0,2 -0,3 -2,3 -1,4 -0,5 -0,6 0,1
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 46,5 5,2 15,8 19,4 6,1 42,4 2,9 14,7 18,4 6,3
Verot -10,0 -1,2 -3,3 -5,0 -0,5 -6,2 1,2 -2,0 -4,6 -0,8
Nettotulos 36,5 4,0 12,5 14,4 5,6 36,2 4,1 12,7 13,8 5,5

Q2 – Q4/2018 veroja laskiessani olen käyttänyt noin 20 – 22 prosentin veroastetta. Koko tilikauden 2018 veroksi tulisi näillä ennusteilla noin -10 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaisi noin 21,5 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2018 nettotulosennusteenani on siten 35 – 37 miljoonaa euroa eli olisi vuoden 2017 tasolla.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin kysyä, että

  • Miten mm. hankitut Servaali ja Helsinki Distilling Company vaikuttavat Olvin lukuihin
  • Kesä 2018 oli ennätyshelteinen, joten miten käy, jos vuosi 2019 tai 2020 ovatkin normaaleja taikka sateisia?
  • Alkoholilakeja on Olvin toiminta-alueilla uudistettu viime aikoina. Millaisia kehitysnäkymiä tämän suhteen on nähtävissä parin seuraavan vuoden aikana?
  • Viron alkoholiveron korotus on ollut voimassa nyt noin vuoden ajan. Kuluttajilla kestää aina jonkin aikaa, kunnes he tottuvat uusiin hintatasoihin, jonka jälkeen kulutus palautuu – ainakin osittain – entiselleen.
  • Miten Valko-Venäjän valuutan mahdolliset heilahtelut näkyvät Olvin luvuissa?
  • Miten kasvava talouskehitys näkyy yhtiön kulutasossa ja onko yhtiöllä hinnoitteluvoimaa, jolla se pystyy siirtämään nousevia kuluja myyntihintoihinsa.
  • Mikä on Olvin kilpailutilanne yleisesti eli onko hinnankorotuksiin mahdollisuuksia ilman, että myyntimäärät taikka markkinaosuudet laskisivat oleellisesti?

Tein vuosien 2019 ja 2020 ennusteet noin parin prosentin nousulukemilla. Q1/2019 lukuihin vaikuttaa nostavasti vielä Servaali. Q2/2019 myynnin arvioin hieman tasoittuvan Q2/2018 tasoilta ajatuksella ”ei toista kesää peräjälkeen ennätyshelteitä”. Liiketulosmarginaalin arvioin olevan noin 13 prosentissa eli kannattavuuskehitys olisi nousevaa. Veroasteen arvioin olevan noin 18 – 20 prosentin tasolla.

Liikevaihto ja liiketulos

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 389,0 382,0 87,0 106,0 112,0 77,0
Muutos (%) 1,8% 1,9% 2,8% 2,9% -4,1% 9,1%
Liiketulos 51,5 50,0 6,8 17,0 19,0 7,2
Muutos (%) 3,0% 4,2% 15,3% 3,0% -1,0% 12,6%
Marginaali 13,2% 13,1% 7,8% 16,0% 17,0% 9,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 51,5 50,0 6,8 17,0 19,0 7,2
Rahoituskulut (netto) -3,0 -2,8 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7
Muut kulut 0,0 0,0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 48,5 47,2 6,1 16,3 18,3 6,5
Verot -8,5 -8,7 -1,1 -2,8 -4,3 -0,5
Nettotulos 40,0 38,5 5,0 13,5 14,0 6,0

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset