Olvi: Ennusteet

Päivitetty 30.4.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

olvi-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät 2020

Olvi ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Olen tehnyt ennusteet koko konsernin lukuja käyttäen. Segmenttikohtaiset kvartaaliluvut ovat suhteellisen pieniä, jolloin muutamien kymmenien tuhansien eurojen erot alkavat olemaan merkitseviä. Segmenttikohtaiset luvut vuodesta 2013 alkaen on esitetty Olvi sijoituskohteena-sivun Taulukot-osiossa.

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ja liiketuloksen ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden. Taulukossa on myös esitettynä liiketulosmarginaalit.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liikevaihto 400,0 95,4 112,5 107,5 84,6 408,7 93,6 113,6 124,5 77,0
Muutos (%) -2,1% 1,9% -1,0% -13,7% 9,9% 6,3% 8,6% 2,6% 6,6% 9,1%
Liiketulos 40,0 8,2 12,0 12,0 7,8 52,5 7,6 19,1 19,8 6,0
Muutos (%) -23,8% 7,9% -37,2% -39,4% 30,0% 4,6% 33,3% 1,1% 3,1% -6,3%
MARGINAALI 10,0% 8,6% 10,7% 11,2% 9,2% 12,8% 8,1% 16,8% 15,9% 7,8%

Liikevaihtoennuste

Olvin Q1:n oli erinomainen liikevaihdon kasvaessa 10 prosenttia, mitä tuki myyntivolyymien selvä kasvu kaikilla Olvin markkinoilla (11,5 %).

Erityisen hyvää kehitys oli Liettuassa, missä myyntivolyymit kasvoivat 25 prosenttia ja liikevaihtokin 23 prosenttia. Liettuan myyntiä tuki kasvanut vienti Venäjälle.

Koronaviruspandemia alkoi näkymään maaliskuun puolivälissä, kun ravintoloita suljettiin ja matkustajaliikenne lähes loppui. Tämä kysyntä siirtyi vähittäiskauppaan, missä Olvilla on vahva asema.

Q2:n myynnin odotan laskevan, sillä oletettavaa on, että terassikausi jää vertailukautta hiljaisemmaksi. Mikäli pandemian rajoitustoimenpiteet hellittävät kesän aikana, niin silloin Q3:n myynti voisi kohentua lähelle viime vuoden tasoa. Toisaalta, jos pandemia ottaa jälleen vauhtia, niin myynnin kehitys voi olla vaimeaa.

Olvin erinomainen Q1:n antaa uskoa sille, että yhtiön liikevaihto pysyisi suhteellisen hyvällä tasolla myös pandemian aikana. Vuoden 2020 liikevaihtoennusteeni on 370 – 410 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Q1:n liiketulos kasvoi peräti 30 prosenttia 7,8 miljoonaan euroon (Q1/2019: 6,0 M EUR). Tuloskehitystä tuki kasvanut liikevaihto sekä kasvaneet marginaalit.

On hyvä muistaa, että Olvin tulos tulee pääasiassa Q2 ja Q3 aikana, joten kovin pitkälle vieviä johtopäätöksiä Q1:n kehityksestä ei kannata tehdä.

Kuten liikevaihdon kohdalla, niin erinomainen Q1:n antaa uskoa sille, että Olvi pystyisi tekemään suhteellisen hyvän tuloksen myös vuonna 2020.

Olvi itse toteaa näkymissään, että

Useilla Olvin päämarkkina-alueilla viranomaisten toimesta toteutetut myyntikanavien sulkemiset aiheuttavat erityisesti tuleville lähikuukausille haasteen ennustaa kannattavuuden kehittymistä vähittäiskauppamyynnin kasvusta huolimatta.

Vuoden 2020 liiketulosennusteeni on noin 30 – 50 miljoonaa euroa. Iso ennustehaarukka kertoo ennustamisen vaikeudesta.

Nettotulosennuste

Ohessa ennustelaskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 40,0 8,2 12,0 12,0 7,8 52,5 7,6 19,1 19,8 6,0
Rahoituskulut (netto) -3,0 -0,5 -0,5 -0,5 -1,5 1,0 0,3 0,4 0,1 0,2
Tulos ennen veroja 37,0 7,7 11,5 11,5 6,3 53,5 7,9 19,5 19,9 6,2
Verot -7,9 -2,0 -2,5 -2,5 -0,9 -11,3 -1,0 -2,4 -6,8 -1,1
Nettotulos 29,1 5,7 9,0 9,0 5,4 42,2 6,9 17,1 13,1 5,1
EPS 1,41 0,28 0,43 0,43 0,26 2,02 0,33 0,82 0,64 0,25

Vaikka yhtiöllä on suhteellisen vähän velkaa, niin Q1:n rahoituskuluja syntyi 1,5 miljoonan euron edestä. Tämä syntyi Valko-Venäjän valuutan kurssimuutoksista. Koko vuoden kulujen arvioin olevan noin 3 miljoonaa euroa.

Veroja laskiessa käytin noin 20 – 22 prosentin veroastetta.

Näin vuoden 2020 nettotulosennusteeni on 25 – 35 miljoonaa euroa. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli ihmisten ostovoima jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Liikevaihdosta liiketulokseen

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 450,0 425,0 97,5 117,5 125,0 85,0
Muutos (%) 5,9% 6,3% 2,2% 4,4% 16,3% 0,5%
Liiketulos (ebit) 57,0 47,5 8,0 15,5 16,5 7,5
Muutos (%) 20,0% 18,8% -2,4% 29,2% 37,5% -3,8%
MARGINAALI 12,7% 11,2% 8,2% 13,2% 13,2% 8,8%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 57,0 47,5 8,0 15,5 16,5 7,5
Rahoituskulut (netto) -1,0 -2,5 -0,8 -0,7 -0,5 -0,5
Tulos ennen veroja 56,0 45,0 7,2 14,8 16,0 7,0
Verot -11,5 -9,5 -1,5 -3,0 -3,5 -1,5
Nettotulos 44,5 35,5 5,7 11,8 12,5 5,5
EPS 2,15 1,71 0,28 0,57 0,60 0,27

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus